VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Joukkoliikenneyksikkö C 9:2004 Joukkoliikenne 2:2004 VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

2 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit Oy jättivät alkuvuodesta 2003 hakemuksen HEILI -ohjelmaan, joka tavoitteena on varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjussa tarvittavat osat toteutuvat. HEILI -ohjelman johtoryhmä hyväksyi toteutettavaksi "Vantaan matkakeskuksen informaatio ja joukkoliikennelinkki" -projektin. Työn tavoitteena oli laatia esisuunnitelma joukkoliikennelinkin tuotteistamista varten. Työn aikana haastateltiin matkustajia sekä viranomaisia ja muita toimijoita Tikkurilassa ja lentoasemalla. Matkustajahaastattelut ja muut havainnot viittaavat siihen, että linjan 61 käyttö lentoliikenteen liityntämuotona on vähäistä ja pääosa matkustajista on tyypillisiä paikallisliikenteen käyttäjiä. Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että potentiaalisia lentomatkustajia löytyisi nykyistä huomattavasti enemmän. Tärkeimpiä tekijöitä linjan vähäisessä lentomatkustajien määrässä on se, ettei linjan olemassaolosta tiedetä riittävästi. Yhteydestä tiedottamisen lisäksi linjan opastuksessa sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä on puutteita. Linjan 61 visuaalinen erottuvuus muusta joukkoliikenteestä on tällä hetkellä huono. Tikkurila - lentoasema -yhteyden kehittämisessä parannettava linjan 61 tiedotusta, opastusta ja erottuvuutta. Tiedotusta tulee suunnata erityisesti sellaisille lentomatkustajille, jotka voisivat tai jo käyttävät junaa osana matkaketjuaan. Informaatiota on jaettava junassa, Tikkurilan päässä eri pisteissä sekä lentokoneessa ja lentoasemalla. Työtä ovat ohjanneet Leila Gröhn ja Olli Ahti Vantaan kaupungin joukkoliikenneyksiköstä. Työn käytännön toteuttamisesta on vastannut LT-Konsultit Oy:stä Jarkko Niittymäki, Mari Siikonen ja Janne Rautio. 1

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS KÄYTTÄJÄTARPEIDEN ARVIOINTI Nykyiset matkustajamäärät Matkustajahaastattelut Toimijahaastattelut MATKAKETJUN KÄYTTÖTESTI Tikkurilan asema Lentoasema TIKKURILA - LENTOASEMA -YHTEYDEN KEHITTÄMIS- KOHTEET Lähtökohdat Informaation jako Linjan 61 tavoiteimago ja toteuttamispolku YHTEENVETO

4 1 TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS Vantaan kaupunki on kehittänyt aktiivisesti Tikkurilan asemaa osana Vantaan matkakeskusta. Matkakeskusten palveluperiaatteena on mahdollisimman sujuvan matkaketjun takaaminen ja se, että vaihtaminen liikennemuodosta toiseen sujuu vaivattomasti. Tikkurilan aseman erityispiirre on liityntäyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jonka merkittävyyttä on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä huomattavasti. Vantaan matkakeskuksesta - Tikkurilan asemasta vuonna 2002 laaditussa esiselvityksessä mainittiin yhtenä kehittämistarpeena lentokenttäliikenteen visuaalisen ja viestinnällisen informaatiojärjestelmän kehittäminen. Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit Oy jättivät alkuvuodesta 2003 hakemuksen HEILI -ohjelmaan, joka pyrkii edistämään yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi vuosina Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjussa tarvittavat osat toteutuvat. Lisäksi ohjelman toivotaan edistävän uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Ohjelmalla pyritään ohjaamaan työnjakoa, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään ja eri hankkeissa kertyvät kokemukset saadaan siirrettyä muiden hyödyksi. HEILI -ohjelman johtoryhmä hyväksyi toteutettavaksi "Vantaan matkakeskuksen informaatio ja joukkoliikennelinkki" -projektin. Työn tavoitteena oli laatia esisuunnitelma joukkoliikennelinkin tuotteistamista varten. Taustatietojen keräämiseksi työn aikana haastateltiin matkustajia sekä viranomaisia ja muita toimijoita Tikkurilassa ja lentoasemalla. Haastattelujen tuloksia on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2 ja tarkemmin liitteissä 1-3. Haastattelujen lisäksi matkaketjun nykytilaa arvioitiin käyttötestin avulla. Testin tulokset on kuvattu kappaleessa 3. Taustatietojen pohjalta on kappaleessa 4 kuvattu linjan 61 käytettävyyden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä osa-alueittain. Työtä ovat ohjanneet Leila Gröhn ja Olli Ahti Vantaan kaupungin joukkoliikenneyksiköstä. Työn käytännön toteuttamisesta ovat vastanneet Jarkko Niittymäki, Janne Rautio sekä Mari Siikonen LT-Konsultit Oy:stä. 3

5 2 KÄYTTÄJÄTARPEIDEN ARVIOINTI Vantaan matkakeskus - Tikkurilan asema on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kytkeytyvät Marja-rata, Tikkurilan asemanseudun rakentamismahdollisuudet, Aviapolis -hankkeen ja Tikkurilan toiminnallinen vuorovaikutus sekä Tikkurilan asema pääkaupunkiseudun kolmanneksi suurimpana rautatieliikenteen terminaalina. Tikkurilan ja lentoaseman välisen joukkoliikenneyhteyden erityispiirteenä on toisaalta lentoliikenteen matkustajien ja toisaalta työmatkaliikenteen palveleminen. Heterogeenisen käyttäjäryhmän vaatimusten ja tarpeiden selvittämiseksi työssä haastateltiin sekä matkustajia että viranomaisia ja muita keskeisiä toimijoita. Viranomaisia ja toimijoita haastateltiin sähköpostitse. Lisäksi lentoasemalla toimiville tahoille järjestettiin workshop -tilaisuus. 2.1 Nykyiset matkustajamäärät Tikkurila Tikkurila on pääkaupunkiseudun kolmanneksi vilkkain asema. Tikkurilan aseman käyttäjämääriä nostavat myös junasta junaan tapahtuvat vaihdot. Kuvassa 1 on esitetty lähiliikenteen matkustajamääriä vuonna Lähiliikenteen lisäksi kaukoliikenne on Tikkurilassa näkyvässä roolissa: pohjoisen suuntaan kaukojunia lähtee parhaimmillaan 50 / päivä. Helsingin suuntaan meneviä kaukojunia on hieman vähemmän. Kuva 1. Asemittain ja junaryhmittäin nousseet ja poistuneet Helsingistä Vantaankoskelle ja Hiekkaharjusta Helsinkiin ( Marja-rata myötäpäivään ) arkivuorokauden aikana ( ). Asemien kokonaiskäyttö on kaksi kertaa palkin korkeus, jolloin huomioidaan myös suunta Marja-rata vastapäivään (Lähde: Marja-rata - Liikennöinti- ja kannattavuusselvitys 2003). 4

6 Lentoasema Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä vuonna 2003 oli noin 9,7 miljoonaa, josta kotimaan liikenteen matkustajia oli n. 2,7 miljoonaa ja ulkomaan liikenteen n. 7 miljoonaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennetutkimuksen 2001 mukaan lentomatkustajista bussilla lentoasemalle saapui 25 %. Bussilla saapuneet käyttivät pääasiallisesti Finnairin busseja (31 %), kaukoliikennettä (24 %) tai pääkaupunkiseudun lähiliikennettä (23 %). Junan käyttäjiä tutkimuksessa oli vain 2 % matkustajista. 2.2 Matkustajahaastattelut Tikkurilan ja Helsinki-Vantaan lentokentän välisen joukkoliikenteen kysynnän ja käyttäjätarpeiden selvittämiseksi tehtiin syyskuussa 2003 matkustajahaastatteluita lentoasemalla (n=127) sekä Tikkurilassa. Haastatteluiden tuloksia verrattiin Helsinki- Vantaan lentoaseman liikennetutkimuksen tuloksiin joukkoliikennekysynnän arvioimiseksi. Matkustajahaastatteluiden tulokset on esitetty liitteessä 1. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta: henkilöautolla lentoasemalle saapui 36 % haastatelluista, paikallisbussilla 15 %, taksilla 11 % ja Finnairin bussilla 10 % kulkumuodoista hankittiin tietoa eniten internetin välityksellä linjan 61 osalta tietoa hankittiin internetin lisäksi aikatauluista sekä junista ja rautatieasemilta tärkeimmät kulkumuodon valintaan vaikuttavat seikat olivat matkustamisen nopeus ja helppous reilu kolmannes vastanneista voisi käyttää linjaa 61 linjan 61 tunnettavuus on heikohko: matkan hinta arvioitiin todellista kalliimmaksi ja vuoroväli todellista suuremmaksi 2.3 Toimijahaastattelut Matkustajahaastatteluiden lisäksi haastateltiin sähköpostitse viranomaisia ja muita toimijoita. Haastattelujen tulokset on esitetty liitteissä 2 (Tikkurila) ja 3 (lentoasema). Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta: Tikkurila: toimiva yhteys Tikkurilan ja lentoaseman välillä erittäin tärkeä linjan 61 opastuksessa Tikkurilan asemalla on nykyisin puutteita eri toimijat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä linjan 61 kehittämiseksi Marja-rataa ei koeta uhkaksi - päinvastoin uuden radan myötä mahdollisuudet Tikkurilan asemapalveluiden ja -tilojen kehittämismahdollisuudet kasvavat opastusta tulee olla suomen lisäksi ainakin englanniksi 5

7 tietoa lentokenttäyhteydestä on oltava saatavilla jo matkan suunnitteluvaiheessa nykyisin hajallaan olevat palvelut tulisi keskittää yhteen pisteeseen Lentoasema: linja 61 on Helsingin keskustaan suuntautuvien linjojen jälkeen toiseksi tärkein yhteys lentokentälle matkatavaroiden kuljetusmahdollisuus on tärkeää tietoa lentokenttäyhteydestä tulisi jakaa junissa linjaa 61 voitaisiin mainostaa 'Blue wings' -lehdessä tai muussa vastaavassa julkaisussa Tikkurilan ja lentoaseman välillä on korostettava matkaketjuajattelua: kyseessä on tärkeä osa juna-bussi-lentokone -yhteyttä linjan 61 kehittämisessä on otettava huomioon myös muut matkustajat: koululaiset, opiskelijat ja työmatkalaiset ovat linjan taloudellisen kannattavuuden kannalta tärkeitä matkustajaryhmiä 6

8 3 MATKAKETJUN KÄYTTÖTESTI Matkaketjun sujuvuutta arvioitiin työn aikana sekä Tikkurilassa että lentoasemalla tehtyjen käyntien perusteella. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. matkustajainformaatioon, vaihtojen sujuvuuteen, laitureihin ja matkustusmukavuuteen. Seuraavassa on käsitelty matkaketjua sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. 3.1 Tikkurilan asema Pohjoisesta tulevat kaukojunat ovat niin pitkiä, että niiden viimeiset vaunut jäävät kauas Tikkurilan asemarakennuksesta (kuva 2). Jos junasta poisjäävä matkustaja ei entuudestaan tiedä lentokentälle ajavan linjan 61 lähtöpaikkaa, eikä satu nousemaan junasta juuri bussi lentokentälle -opasteen kohdalla, on hänen mahdotonta tietää, mihin suuntaan junasta noustessa tulisi lähteä kävelemään. Epätietoisuus jatkoyhteyden lähtöpaikasta voi olla bussin käyttöä rajoittava tekijä. Jotta lentomatkustajat välttyisivät kävelemästä pitkiä matkoja Tikkurilan laiturialueella, voitaisiin heitä kehottaa istumaan junan etupäähän, joka pysähtyy asemarakennuksen kohdalle. VR:n lipunmyynnin vaikutusmahdollisuuksia tulisi selvittää: voidaanko matkustajat, jotka lippua ostaessaan ilmoittavat jatkavansa lentoasemalle sijoittaa valmiiksi junan etupäähän. Kuva 2. Pohjoisesta tulevien kaukojunien viimeiset vaunut jäävät kauas Tikkurilan asemarakennuksesta. Opaskyltti kuvan ensimmäisessä ja neljännessä lyhtypylväässä. Junassa annettavia kuulutuksia tulisi kehittää entistä informatiivisemmiksi. Nykyisin kuulutuksissa kerrotaan vain lentokenttäyhteyden olemassaolosta, muttei linjan numeroa, lähtölaituria tai aikataulua. Kuulutuksessa voitaisiin todeta seuraavan linjan 61 bussin lentoasemalle lähtevän esim. 10 minuutin kuluttua lähtölaiturilta 1. Samoin, jos matkustajan junalipussa lukisi tieto matkan jatkumisesta Tikkurilasta bussilla, voisi konduktööri antaa matkustajille tarkentavaa tietoa bussilinjasta. Erityisen tärkeää on tietysti ennen junamatkaa esim. lentolippujen oston yhteydessä saatava tieto. 7

9 Tikkurilan aseman aukioloajat eivät ole etenkään pitkän matkan junaliikenteen kannalta parhaat mahdolliset: pohjoisen suuntaan kulkevista junista yli kolmannes ja etelään matkaavista junista joka neljäs pysähtyy Tikkurilassa aseman ollessa kiinni. Aseman aukioloaikojen pidentäminen parantaisi junaliikenteen palvelutasoa ja mahdollistaisi paremman tiedottamisen myös lentokenttäyhteydestä. Bussi lentokentälle -opasteita on turhan harvassa. Kaikkiaan opasteita on koko pitkällä laiturialueella vain 4-5 kpl, joista yksi oli asemarakennuksen seinässä. Opasteiden olisi hyvä olla myös nykyistä huomiota herättävämpiä (kuva 3). Myös valaistuksessa on puutteita, mikä vaikeuttaa kylttien havaitsemista pimeällä. Kuva 3. Bussit lentoasemalle opaste laiturialueella. Tikkurilan rautatieasemalla olevista bussit lentoasemalle -opasteista ei käy ilmi linjan 61 lähtölaituri eikä linjan numero. Oikean lähtölaiturin löytämisessä voi aiheutua sekaannuksia, sillä linja 61 ajaa Tikkurilasta sekä lentoaseman että Mellunmäen suuntaan. Molemmille suunnille on omat lähtölaiturit: lentoasemalle laiturilta 1 ja Mellunmäkeen laiturilta 5 (kuva 4). Bussit lentoasemalle -opasteiden teksti on lisäksi ainoastaan suomen ja ruotsin kielellä. Ulkomaalaisia matkailijoita varten teksti olisi hyvä olla myös englanniksi. 8

10 Kuva 4. Linjan 61 bussit lähtevät Tikkurilasta sekä lentoaseman että Mellunmäen suuntaan. Opasteiden välinen etäisyys - etenkin asemarakennuksen seinässä olevan kyltin ja laiturin välillä - on liian pitkä. 'Satunnainen matkailija' saa etsiä itse laiturin, jolta linja 61 lähtee. Linjan 61 lähtölaituri tulee vastaan ensimmäisenä, mikäli vain malttaa kävellä suoraan eteenpäin. Linjan 61 lähtölaiturin vieressä on opaste, jossa sanotaan: Bussit lentoasemalle/bussarna till Flygfältet/Buses to the Airport (kuva 5). Kuva 5. Linjan 61 lähtölaiturin opasteet. 9

11 Missään ei kerrota englanniksi, mitkä bussit menevät lentoasemalle. Samalta pysäkiltä lähtee busseja mm. Ilolaan ja Vantaanportille. Suomeksi ja ruotsiksi tieto käy ilmi linjan 61 pysäkkiopasteesta. Asiaa auttaisi, jos pysäkkiopasteessa käytettäisiin kansainvälistä lentokonesymbolia. Terminaalialueella olevat aikataulumonitorit ovat hyviä, sillä ne kertovat monen linjan aikataulut ja -lähtöpysäkit samalla kertaa (Kuva 6). Monitorien monenlaisuus voi herättää matkustajassa epäilyksen, onko kaikkien monitorien esittämä tieto samaa ja katsonko tietoja nyt oikeasta monitorista. Kuva 6. Tikkurilan aseman terminaalialueen aikataulumonitoreja. Asemarakennuksen sisällä sekä muutamassa kohdassa terminaalialueella tulisi olla koko terminaalialueen kattava kartta, josta näkyy linjojen lähtölaiturit. Linjan 61 busseihin tarvittaisiin selkeä sisäopaste, joka kertoisi suomen lisäksi myös ainakin ruotsiksi ja englanniksi seuraavan pysäkin nimen tai vähintään sen, koska ollaan lentoasemalla tai Tikkurilan rautatieasemalla. Tärkeää olisi tietää myös, milloin ollaan ulkomaan- ja milloin kotimaanterminaalin kohdalla. Toinen vaihtoehto on eri kielillä tehtävä kuulutus. Myös bussin sisällä oleva lentoaseman terminaalialuetta esittävä kartta voisi säästää lentomatkustajia turhilta kävelyiltä. 3.2 Lentoasema Lentoaseman päässä linjan 61:n pysäkillä on pysäkkiaikataulun lisäksi aikataulu, joka kertoo linjan lähtöajat Mellunmäestä. Opasteissa lukee vain hyvin pienellä Tikkurilan kautta / Via Tikkurila (Kuva 7). Lisäksi linjasta 61K/N ei mainita missään pysäkkiopasteissa. Kyseisen linjan reittihän on kuitenkin pääpiirteissään sama kuin 61:n. Ensimmäistä kertaa linjaa 61 käyttävä ei välttämättä uskaltaudu linjan 61K kyytiin, koska sen reittiä ei ole mainintaa. 10

12 Kuva 7. Linjan 61 pysäkin linjaopaste Lennolta tuleva henkilö ei osaa matkustaa Tikkurilaan linjalla 61, jollei tiedä sen olemassaolosta etukäteen. Lentokentällä on tuloaulassa kolme pientä terminaalialueen karttaa, joissa on esitetty kunkin linjan lähtölaitureiden sijainnit, mutta tauluista ei käy ilmi, mihin linjat ajavat. Linjojen lähtölaiturit lentoasemalla esittävän kartan ohella tuloaulassa tulisi olla tieto linjojen reiteistä ja aikatauluista. 11

13 4 TIKKURILA - LENTOASEMA -YHTEYDEN KEHITTÄ- MISKOHTEET 4.1 Lähtökohdat Tikkurilan ja lentoaseman välisen yhteyden kehittämisessä tärkeät osa-alueet ovat linjasta jaettava informaatio, Tikkurilan aseman sekä lentoaseman opastuksen ja laiturialueiden parantaminen sekä kalusto. Toimivan informaatiojärjestelmän lähtökohtana on matkaketjuajattelu: matkustajan on pystyttävä vaihtamaan kulkumuotoa helposti, luotettavasti ja vaivattomasti sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. Informaatiojärjestelmässä on otettava huomioon lentokenttäliikenteen sanelemat erityisvaatimukset käytettävyydelle ja toisaalta linjan 61 houkuttelevuudelle. Erityishuomiota on kiinnitettävä mm. linjan 61 visuaaliseen erottuvuuteen: sekä kaluston että linjaan liittyvän informaation on erotuttava muusta joukkoliikenteestä. Kuvallinen tai sanallinen viittaus lento- ja junaliikenteeseen on luonteva tapa luoda erottumista. Kulkumuodon vaihtamisen helppouden kannalta ratkaisevaa on linjan 61 pysäkin nopea löytyminen ja tunnistaminen kummassakin päässä linjaa. Tätä varten pysäkin selkeässä merkinnässä hyödynnetään visuaalista tai sanallista viittausta lento- ja junaliikenteeseen. Heterogeenisen käyttäjäryhmän asettamiin haasteisiin vastataan mm. huomioimalla eri kieli- ja kulttuuritaustat sekä soveltamalla moniaistisia informaationjakotapoja. Laiturialueilla - sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä - tulee huomioida esteettömän liikkumisen edellytykset. Tässä voidaan mahdollisesti hyödyntää RHK:n laatimaa asemien esteettömyyskartoitusta. Keinoja linjan 61 tunnistettavuuden ja ilmeen kehittämiselle esitetään korostetusti yhteysvälille Tikkurilan asema - Helsinki-Vantaan lentoasema, vaikka linja nykytilanteessaan ajaa Tikkurilasta myös Mellunmäkeen. Nykyisellään linja ei ulkoisesti erotu muusta joukkoliikenteestä. Keskeisiä asioita eli mitä asiakas tai muu kohderyhmä havaitsee ovat tuote, viestintä, toimintaympäristö ja tapa toimia. Niiden kautta voidaan hahmotella tavoiteltavaa imagoa joukkoliikenneyhteydelle: Tuote Matkustajan kannalta selkeän yhteyden luominen edellyttäisi linjan muuttamista tulevaisuudessa lentoliikennettä paremmin palvelevaksi eli linja kulkisi väliä Tikkurila lentoasema. Linjan tulee vastata tulevaisuuden haasteisiin joustavasti, esim. Marja-rata, maankäytön kehittyminen, työpaikat ym. > Yhteys irrotetaan omaksi reitikseen. Toistaiseksi tehostetaan nykyistä tuotetta eli liikenneyhteyttä välillä Mellunmäki Tikkurila - Lentoasema 12

14 Viestintä Viestintä ja markkinointi toteutetaan asiakashakuisesti. Viestinnän sävyn tulee olla saatavia lisäarvoja painottava - ei joukkoliikenteeseen velvoittava. > Tiedotussuunnitelman laatiminen ja tiedotusmateriaalin kokoaminen > Linjan 61 visuaalisen ilmeen suunnittelu vahvuuksia korostaen Toimintaympäristö Toimintaympäristö on helppokäyttöinen kokonaisuus, jonka informaatiojärjestelmä ohjaa matkustajat kyytiin ennen kuin he itse huomaavatkaan. Pysäkille meno, pysäkkiympäristö, bussiin nousu ja bussi ovat esteettömiä ja laadukkaita. > Linjan 61 opastussuunnitelma sekä Tikkurilaan että lentoasemalle > Bussissa saatava informaatio > Muualla saatava informaatio (junat, lentokoneet, hotellit, tavanomaiset joukkoliikennetiedotusfoorumit) > Bussin tavallisuudesta poikkeavien laatutekijöiden määrittely Tapa toimia Kansainvälisyyttä korostetaan kaikilla rintamilla poikkeuksena muuhun seutuliikenteeseen - linja 61 viestii ulkomaanyhteydestä Yhteistyötä eri toimijoiden välillä hyödyntävä ja tukeva > Henkilökunnan kouluttaminen palvelemaan lentomatkustajia (kielitaito, kuulutukset, informointi jatkoliikenneyhteyksistä) > Eri toimijoiden välisen yhteistyön syventäminen ja hyödyntäminen lentokenttäyhteyden kehittämisessä 4.2 Informaation jako Seuraavissa taulukoissa on esitetty, miten, missä ja millaista informaatiota linjaan 61 liittyen tulisi jakaa. Selkeyden vuoksi linjan 61 tiedotukseen liittyvät seikat on jaettu kolmeen osaan: tiedon välitystä on esitetty taulukossa A välillä lentoasema - Tikkurila ja taulukossa B tiedon välillä Tikkurila - lentoasema. Taulukossa C on esitetty Tikkurilan asemarakennuksen ja sen fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvät seikat. 13

15 A. Linjasta tiedottaminen Lentoasema - Tikkurila Mitä tietoa Kohderyhmä Missä jaetaan Fyysinen tapa Kielet Visuaalinen ilme Kehittämistoimenpiteet Linjan 61 reitti, aikataulut, hinnat Pysäkit Erityisesti Tikkurilaan saavuttaessa Lentomatkustajat Linjan 61 lähtölaiturilla, lentoaseman sisätiloissa Bussissa matkustavat Linjan 61 lähtölaituri Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Reittikartta, aikataulut Bussissa Sisänäyttö, kuulutukset Kartta, opasteet ja monitorit FI, SWE, EN, symbolit FI, EN, symbolit FI, SWE, EN; symbolit Muista linjoista erottuva ilme, yhteyttä Tikkurilan rautatieasemalle (liityntäyhteys junalle) korostettava Airport Stop tms. vahva kuvallinen Selvästi muusta informaatiosta erottuva, selkeät opasteet 'Tikkurilan rautatieasemalle'. Esim. Bus Transfer to train tms. Esitteiden ja aikataulujen uusiminen ja linjan visuaalisen ilmeen tunnetuksi tekeminen Pysäkkikylttien uusiminen Opasteiden uusiminen ja lisääminen Aikataulut Paikallisliikenne Kaukoliikenne Tikkurilasta lähtevät junat Karttatietoa Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Liityntäliikennevaihtoehdot korostetaan nopeaa julkisen liikenteen yhteyttä Tikkurilan rautatieasemalle Lentoasema - Tikkurila -yhteyden olemassaolo Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Lentomatkustajat Lentokoneissa ja lentoaseman sisätiloissa Näyttöjä, internet FI, SWE, EN, GER, FRA, RUS, symbolit Näytöillä, matkakeskus, kännykkä FI, SWE, EN, GER, FRA, RUS, symbolit Mainonta FI, SWE, EN, symbolit Käytetään yhteistä luotua ilmettä Infonäytöt lentoasemalle, internet -sivuille tietoa linjasta 61 Ilmoitus lehdessä 'Blue wings' -

16 B. Linjasta tiedottaminen Tikkurila - Lentoasema Mitä tietoa Kohderyhmä Missä jaetaan Fyysinen tapa

17 C. Tikkurilan asemarakennuksen ja sen fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvät seikat Ongelma / Aseman palvelujen saatavuus toimi- kehittä- Esteettömän misympäristön minen Linjan 61 opastaminen Kehittämistoimenpiteet Aukioloaikojen pidentäminen Aseman palvelujen saatavuus Asemarakennuksen saneeraaminen siten, että palvelut on saatavissa 'saman katon alta' RHK:n esteettömyyskartoituksen tulosten analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu Opastussuunnitelman laatiminen 4.3 Linjan 61 tavoiteimago ja toteuttamispolku Haastatteluissa tuli esille matkustajien ja ei-matkustajien odotuksia tämänkaltaista yhteyttä, sen palvelua ja laatutasoa kohtaan. Linjan 61 tavoiteimagoa voidaan lyhyesti kuvata seuraavilla seikoilla: Säännöllinen, luotettava, mukava Lentoliikenteen kaltaista Henkilökunnan palvelualttius Nopea, edullinen Matkatavaroiden kuljettaminen on helppoa Tunnistettuja kohderyhmiä linjan edustamalle palvelulle on useita. Palvelu vastaa kohderyhmien motiiveihin ja tarpeisiin, joiden kautta löydetään joukkoliikennelinkin vahvuudet. Vahvuuksia käytetään hyväksi imagon kehittämisessä ja palvelun markkinoinnissa. Keskeisimmät hyödyt, jotka matkustaja saa linjaa käyttämällä, ovat: 1. Rahansäästö. Kohderyhmänä omalla rahalla matkustavat eli loma- tai virkistysmatkalaiset. Hyötynäkökulmaa vahvistavat taksiin liittyvä hintamielikuva sekä korkeahkot pysäköintikustannukset lentokentällä. 2. Ajansäästö. Kohderyhmänä matkustajat, jotka kiertäisivät suuntaan tai toiseen turhan takia Helsingin kautta. Tästä seuraa ehdotuksia eräistä mahdollisista tavoista markkinoida linjaa: 61 on OIKOPOLKU lentoasemalle Tikkurilasta Oikopolku junalle bussi 61 Shortcut to the Airport 16

18 Short Cut to Train bus 61 Oleellista käytön lisäämisessä on vaihtopaikan informaation ja havaittavuuden lisääminen. Vaihtopaikoille eli pysäkeille kummassakin päässä linjaa voidaan luoda omaa tunnettuutta nimeämällä ne tunnistettavasti: Airport Stop (Tikkurilassa) 20 min Bus to Airport Train Stop (Lentoasemalla) 20 min Bus Transfer to Train Kuva 14. Alustavia luonnoksia visuaalisesta ilmeestä Yhteyden uuden visuaalisen ilmeen / identiteetin keskeiset elementit ja niiden sisältämät viestit ovat: Tikkurilan sijainti lentoaseman kupeessa Maantieteellisten etäisyyksien välinen suhde: Lentokentältä pääsee kiinni rataan muutenkin kuin Helsingin rautatieaseman kautta. Kuva antaa mahdollisuuden vertailla etäisyyksiä ja suunnitella matka joukkoliikennettä käyttäen Numeron 61 mieleenpainaminen Hintamielikuvan luominen (tai hinnasta informointi) halvempaa kuin taksilla yllättävän halpaa Laatutasomielikuvan luominen (hyvä bussi, ei liioiteltu) Helppousmielikuvan luominen (visuaalisesti selkeä kokonaisuus, vain yksi toistuva kuvakieli materiaalissa) 17

19 Linjan päätepysäkkien nimet, jotka jo sellaisenaan ohjaavat matkustajaa (esim. 'lentoasema' / 'Tikkurilan rautatieasema'). 18

20 5 YHTEENVETO Matkustajahaastattelut ja muut havainnot viittaavat siihen, että linjan 61 käyttö lentoliikenteen liityntämuotona on vähäistä ja pääosa matkustajista on tyypillisiä paikallisliikenteen käyttäjiä. Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että potentiaalisia lentomatkustajia löytyisi nykyistä huomattavasti enemmän. Tärkeimpiä tekijöitä linjan vähäisessä lentomatkustajien määrässä on se, ettei linjan olemassaolosta tiedetä riittävästi. Tiedon puute ei kohdistu pelkästään matkustajiin vaan myös matkailuneuvojat etenkin lentokentän päässä neuvovat matkustajia tulemaan 'varmuuden vuoksi' Helsingin kautta. Yhteydestä tiedottamisen lisäksi linjan opastuksessa sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä on puutteita. Tikkurilan päässä linjan 61 lähtölaituria ei välttämättä löydä - etenkin jos junasta jäädään pois aseman pohjoispäässä. Lentokentällä ongelmana on samoin lähtölaiturin löytyminen. Linjan 61 visuaalinen erottuvuus on tällä hetkellä huono. Kalustosta ja tiedotusmateriaalista ei käy ilmi, että kyseessä on tärkeä yhteys lentokentän ja rautatieaseman välillä. Vaikka itse tuote - eli linja 61 - onkin periaatteessa kunnossa, on Tikkurila - lentoasema -yhteyden kehittämisessä parannettava linjan 61 tiedotusta, opastusta ja erottuvuutta. Tiedotusta tulee suunnata erityisesti sellaisille lentomatkustajille, jotka voisivat tai jo käyttävät junaa osana matkaketjuaan. Informaatiota on jaettava junassa, Tikkurilan päässä eri pisteissä sekä lentokoneessa ja lentoasemalla. Tiedotuksen ohella linjan 61 lähtölaiturien opastusta on parannettava sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. 19

21 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Oheisessa kuvassa on esitetty haastattelupisteiden sijainnit lentoasemalla. Haastattelupisteiden sijainnit lentoasemalla. Perustiedot haastatteluista Yhteensä haastatteluja tehtiin 127 kappaletta, joista 83 lentokentälle tuleville matkustajille ja 44 lentokentältä lähteville matkustajille. Haastattelut tehtiin lentoasemalla ja Haastattelujen ajallinen jakauma on kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Matkustajahaastattelujen ajallinen jakauma Aika kpl %

22 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Matkan tarkoitus Matkan tarkoitus jakaantui seuraavasti: Taulukko 2. Matkan tarkoitus Matkan tarkoitus kpl % Työmatkat Vapaa-ajan matkat Muut Yhteensä 127 Muut matkat olivat yleensä matkoja työpaikalle (8 kpl) tai saatto- ja hakumatkoja (4 kpl). Kulkumuotojakauma Lentokentälle saavuttiin tai sieltä poistuttiin seuraavilla kulkumuodoilla: Taulukko 3. Kulkumuotojakauma. Kulkumuoto kpl % paikallisbussi kaukoliikenteen bussi 8 6 Finnairin bussi ha, kuljettaja ha, matkustaja Taksi kimppataksi 2 2 lentokone Muut 7 6 Muita kulkumuotoja olivat tilausbussi (4 kpl), lentokenttäbussi, invataksi ja moottoripyörä. Junaa käytti matkan jossain vaiheessa 5 haastateltua (4 %). 21

23 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Tiedon hankkiminen kulkumuodoista Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka haastatellut olivat hankkineet tietoa käyttämistään kulkumuodoista: Taulukko 4. Tiedon hankinta käytetystä kulkumuodosta. Tietolähde Tarkennus kpl Internet muut 5 Internet yhteensä 19 Aikataulukirja Helsinki 2 Espoo 1 Vantaa 1 muut 1 Aikataulukirja yhteensä 5 Lipunmyynti 2 Lentoasemalta 2 Muu, mikä Tuntee entuudestaan 5 Kaveri kertoi 4 muut 14 Muut yhteensä 23 YHTEENSÄ: 51 22

24 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka haastatellut olivat hankkineet tietoa linjasta 61: Taulukko 5. Tiedon hankinta linjasta 61. Tietolähde Tarkennus kpl Internet Internet yhteensä 7 Aikataulukirja Vantaa 5 Helsinki 1 Aikataulukirja yhteensä 6 Pysäkkiaikataulu 3 VR:n lipunmyynti 1 Lentoasemalta 1 Muu, mikä Junakuulutus 3 Tuntee entuudestaan 2 Työpaikalta 1 Vaasan juna-asema 1 Muut yhteensä 7 YHTEENSÄ: 25 Tikkurila Skyway Haastatelluilta kysyttiin, saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva (mm. ulkonäkö) lentokenttäbussi - Tikkurila Skyway - joka olisi ilmastoitu ja jossa olisi tilaa matkatavaroille, heidät valitsemaan tämän linjan. Kysymykseen vastanneista 23 (21 %) oli sitä mieltä, että edellä mainitun kaltainen bussi saisi heidät varmasti valitsemaan tämän linjan, 54:n mielestä (49 %) saisi mahdollisesti valitsemaan ja 34 (31 %) oli sitä mieltä ettei saisi lainkaan valitsemaan. Edellä mainittu kysymys on taulukoitu seuraavassa yhdessä kysymyksen Voisitteko käyttää yhteyttä 61? kanssa: 23

25 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Taulukko 6. Saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva lentokenttäbussi matkustajat valitsemaan linjan 61. Saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva (mm. ulkonäkö) lentokenttäbussi - Tikkurila Skyway - joka olisi ilmastoitu ja jossa olisi tilaa matkatavaroille, teidät valitsemaan tämän linjan? Saisi varmasti Saisi mahdollisesti Ei saisi EOS YHT Voisitteko käyttää linjaa 61? Kyllä Ei EOS YHT Kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijät Haastatellut pyydettiin asettamaan kuusi kulkumuodon valintaan vaikuttavaa seikkaa tärkeysjärjestykseen siinä tapauksessa, että matka tehdään lentoasemalle. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskiarvot ja hajonnat kaikista vastauksista. Arvoista on huomattava, että ne ilmoittavat tärkeysjärjestystä, jossa asteikkona on ollut 1=tärkein, 6=vähiten tärkeä. Mitä pienempi kulkumuodon valintaan vaikuttavan tekijän keskiarvo on, sitä tärkeämmäksi haastatellut ovat tekijän arvottaneet. Taulukko 7. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijät. Kulkumuoto ka kh Matkustusmukavuus 3,9 1,7 Hinta 4,0 1,7 Nopeus 2,8 1,6 Täsmällisyys 3,3 1,5 Helppous 2,6 1,5 Matkatavaroiden kuljettamisen helppous 4,0 1,6 Seuraavassa kuvassa on esitetty eri asioiden tärkeys kulkumuodon valinnassa. Matkan helppoutta ja nopeutta on arvostettu eniten kulkumuodon valintaa tehtäessä. Vähiten kulkumuodon valintaan ovat valituista kuudesta tekijästä vaikuttaneet matkatavaroiden kuljettamisen helppous, matkan hinta ja matkustusmukavuus. 24

Marja-radan liikennepalvelukonsepti

Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti Marja-radan liikennepalvelukonsepti on YTV:n, Vantaan kaupungin, Liikenne- ja viestintäministeriön ja Ratahallintokeskuksen yhteinen projekti. Konsulttina työssä toimivat

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Solmu-pilottikohteet Solmu-päätösseminaari 8.2.2017 2 Esittäjän nimi Pitkä- ja lyhytmatkaisen joukkoliikenteen väliset vaihdot HAASTE: Joukkoliikenteen järjestäminen on usean

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA

MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Lapin liikennefoorumi 11.06.2013 MATKAKETJUT JA SELVITYS LAPIN LENTOASEMIEN SAAVUTETTAVUUSALUEISTA Elisa Aalto Pitkämatkainen joukkoliikenne Suomessa junaliikenteessä matkustajavirrat ovat vahvimmat Helsinki-Hämeenlinna-

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo

Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso Anna Saarlo Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso 25.1.2017 Anna Saarlo Raportti: http://www2.liikennevira sto.fi/julkaisut/pdf8/lts_ 2016-34_liikkumisen_palvelui den_web.pdf 2 Sisältö 1. Palvelurakenne

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY

ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY ASUKASKYSELY KYMENLAAKSON JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOMÄÄRITYS LIIDEA OY Vastaajien määrät Vastaajia yhteensä 183 Naisia 77 %, Miehiä 23 % Ikäjakauma painottuu työikäisiin 81 % käy töissä kodin ulkopuolella

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä

Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Matkustajan kokemuksia junaliikenteessä Antero Alku, Alkutieto Oy ProRautatie 15.3.2012 Junan merkitys kuluttajalle Juna on yksi tapa matkustaa o Juna tai: auto, bussi, lentokone Junalla on sille ominaisia

Lisätiedot

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä

Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Suur-Espoonlahden Asukasfoorumin valmisteluryhmä Asukastilaisuuden Raportti Aihe: "Länsimetron liityntäliikenne Suur-Espoonlahden alueella Aika: 18 Maaliskuuta 2014 klo 18 20.30 Paikka: Soukan palvelutalo

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä

Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Uusi lippu- ja informaatiojärjestelmä Kaikille helppo matkanteko -seminaari 25.5.2016 Mirva Ilmoniemi, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lippujärjestelmän uudistus Arvioitu aikataulu Uudet kortinlukijat

Lisätiedot

Joukkoliikennesuunnittelu

Joukkoliikennesuunnittelu Joukkoliikennesuunnittelu 26.4.2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Joukkoliikennesuunnittelun tavoitteet Linjastosuunnittelun periaatteita Ajoaika- ja aikataulusuunnittelun periaatteita

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta

VAMPO-seminaari. VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta VAMPO-seminaari VR:n vammaispalvelut Rautatieyrityksen kokemuksia EU:n rautatievastuuasetuksesta Pia-Mari Sotavalta Palvelun kehityspäällikkö VR-Yhtymä Oy 3.6.2015 Matkustajien oikeudet ja velvollisuudet

Lisätiedot

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä

JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä JOUSI - valtakunnallinen joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmä Kärkitavoitteet Julkisen liikenteen kehittämishankkeet JOUSI-ohjausryhmän tehtävänä on koordinoida, ohjata ja seurata neljän hankkeen toteutumista.

Lisätiedot

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET

VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET LUONNOS 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET RAPORTTI 15.4.2015 VAINIKKALAN TIESUUNNAN HENKILÖKULJETUKSET Tarkastus [xx] Päivämäärä 15/04/2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Pekka Vähätörmä

Lisätiedot

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen?

Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? Mitkä tekijät määrittävät vaihtamisen kokemisen eli vaihtovastuksen? HSL:n Solmu-seminaari 5.2.2016 Markus Holm, Trafix Oy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Vaihdot keskittyvät ja vaihdollisuus matkalla

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle

Syyt liikkumissuunnitelman tekoon ja tavoitteet suunnitelmalle Sivu 1 / 1 Taustakartoitus: Henkilöstön työmatkaliikkuminen Tähdellä *) merkityt kysymykset ovat pakollisia. 1) Organisaation tiedot Organisaation nimi * Toimipaikka * Katuosoite * Työntekijöiden määrä

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi

Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi Ohje joukkoliikenteen tiedotuspalvelujen parantamiseksi FITS-KEVÄTTAPAAMINEN 10.4.2003 1/12 Projektista lyhyesti 1/2 projekti käynnistettiin tammikuun 2002 lopulla ja valmistui tammikuun 2003 alussa tuloksena

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään?

Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Joukkoliikenne Helsingissä Missä mennään? Liikenneilta 22.9.2016 Niko Setälä Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.9.2016 Tavoitteita joukkoliikenteen suunnittelussa 2 Kaupunki kasvaa Kaupungin kasvaessa myös

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.

! 9. p OTE PÖYTÄKIRJASTA. Anl Hallitus RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71. OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 K a u n i a i n e n K v & K h G r a n k u l l a S t f & S t s Anl. p 12-06- 2014 Hallitus 81 15.04.2014 CNo! 9 RUNKOLINJAN 560 JATKOMAHDOLLISUUS MYYRMÄESTÄ MATINKYLÄÄN 439/07.71.710/2013

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto

Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kuurinniityn asukaskyselyn yhteenveto Kysely tehty 23.3-7.4.2016 Esityksen sisältö Lyhyt kertaus syksylle suunniteltuihin bussilinjojen muutoksiin. Kyselyn vastausten keskeisin palaute. Kartta kouluista,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2014 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö Työn tarkoitus Lähtökohdat työlle Suunnitteluperiaatteet Vaikutukset Asukasvuorovaikutus Mitä seuraavaksi

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015

Kuopion seudun viisas liikkuminen. Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 Kuopion seudun viisas liikkuminen Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2015 KÄYTTÖ- KYNNYKSEN ALENTAMINEN (NYKYISTEN ESTEIDEN POISTAMINEN) https://vimeo.com/105731318 TIETOISUU -DEN LISÄÄ- MINEN ASIAKKAAN

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma

Vuorovaikutusmateriaali Herttoniemen linjastosuunnitelma Herttoniemen linjastosuunnitelma Vuorovaikutusmateriaali 1 Vuorovaikutuksen lähtökohdat Tässä materiaalissa on esitelty kolme eri suunnitelmavaihtoehtoa. Eri vaihtoehdoissa painotetaan eri tavoitteita,

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 10.5.2009 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa Maija Stenvall Joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyn hyödyntäminen maakuntakaavoituksessa 25.1.2017 Maija Stenvall Palvelutasotavoitteet perustuvat joukkoliikennekysyntään Myös maankäytön kehittämisessä on tavoitteena

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Hannu Pesonen Strafica Oy

Hannu Pesonen Strafica Oy Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä

Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohjeistus julkiseen liikenteeseen ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä Ohessa ovat yksinkertaiset ohjeet julkisten kulkuvälineiden käyttöön ja pysäköintiin Arena Centerin hallien läheisyydessä.

Lisätiedot

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus

Infotilaisuus Keski-Suomen ELY-keskus Infotilaisuus 27.11.2012 Keski-Suomen ELY-keskus 25.11.2012 Eri viranomaisten toimivallassa olevan liikenteen sovittava yhteen Keski-Suomen ELY-keskuksen vastuulla oleva Keski- Suomen sisäinen liikenne

Lisätiedot

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto

MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA. Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Vastaanottaja Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto Asiakirjatyyppi Selvitystyö Päivämäärä 02/2016 MATKAKETJUSELVITYS VAASA-SEINÄJOKI-KOKKOLA Tarkastus 29/02/2016 Päivämäärä

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KOKKOLA- PIETARSAARI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 77 vastaajaa (tilanne 25.11.2015) Koko organisaation osalta 32 vastausta Oman matkustuksen osalta 45 vastausta Yritykseni/organisaationi

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla. TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Saavutettavuus ja käytettävyys terminaalialueilla TKK, Sotera Päivi Aro, Ira Verma Hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudun vireillä olevien hankkeiden,

Lisätiedot

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun

HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun HSL:N ESITYS UUDEN TAKSAVYÖHYKEMUUTOKSEN YHTEYDESSÄ TOTEUTETTAVISTA ERITYISRYHMIEN ALENNUS- JA VAPAALIPPUJEN MUUTOKSISTA Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä MUUTOSESITYKSET/TAUSTAA Erityisryhmien lippusubventio

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski

HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022. 23.8.2011 Ville Lehmuskoski HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 23.8.2011 Ville Lehmuskoski Projektin tavoitteet Vastata ennustettuun poikittaisliikenteen kysynnän merkittävään kasvuun Linjaston kehittäminen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat

Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat energianero Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, liiketilat TOIMITILOJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA Tikkurila lyhyesti Tikkurila on Vantaan hallinnollinen keskus, jossa palvelut ovat lähellä. Keskustassa

Lisätiedot

PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k

PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k Lentoyhtiöiden tukeminen markkinointiresurssit matkan ideointi myynti matkan suunnittelu PALAPELIÄ RAKENTAMAAN: Matka- ja palveluketjut matkailussa k reittikehitys lentokapasiteetti täyttöaste Hanne Junnilainen

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja

Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja Bussi-Jokerin ennustetarkasteluja 17.03.2011 Jyrki Rinta-Piirto Taina Haapamäki Strafica Oy Nykyinen linja 550 Itäkeskus Westendinasema Aamuruuhkan vuorovälit Länteen n. klo 7 8 (Itäkeskuksen lähtöajat)

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014

KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014 KUOPION LIIKENNE VARKAUDEN PAIKALLISLIIKENNE 3.6.2013 1.6.2014.. EDULLISET NÄYTTÖ- JA MATKAKORTIT VARKAUS-KORTTI Kelpaa Varkauden kaupungin alueella. Voimassa 30 päivää ensimmäisestä käytöstä. Rajaton

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille

Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Viisaan liikkumisen edistäminen työpaikoilla, Vinkit työnantajille Termit tutuiksi Viisas liikkuminen? Missä asun, minne kuljen, kuljenko ollenkaan? Asuinpaikka Toimitilan sijainti Sähköinen asiointi Etätyö-

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. Paikallisliikennepäivät Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Resurssiviisautta työmatkoihin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä Paikallisliikennepäivät 18.9.2015 Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio Työryhmä monensuuntaista viestintää Sairaanhoitopiiri: Eeva Aarnio, henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA?

WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? WALTTI LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄUUDISTUS MIKÄ MUUTTUU KOTKAN SEUDULLA? www.kotka.fi/joukkoliikenne SUURIMMAT MUUTOKSET ASIAKKAILLE Samat tuotteet ja taksajärjestelmä käytössä koko seudulla (Hamina-Kotka-Pyhtää)

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Kalustovaatimukset, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 2. Kalustovaatimukset 1(6) Tässä

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström

FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi. 11.6.2013 / Mikko Sundström FLYBE FINLAND Lapin liikennefoorumi 2013, Rovaniemi 11.6.2013 / Mikko Sundström 1 Yhtiön tausta pääpiirteissään 60%:40% yhteisyritys Flybe ja Finnair, Finncommin osto 18.8.2011 Flyben brandi korvasi täysin

Lisätiedot

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129

21.3.2011. Satakunnan seutulipputyöryhmä. Vastauksia. yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 Satakunnan seutulipputyöryhmä Vastauksia kpl yhteensä 303 Internet 174 paperilomake 129 1 SUKUPUOLI mies 22 % nainen 78 % Turku 2009: - nainen 74 % - mies 26 % 2 1 % 1 % IKÄ 9 % 26 % 15 % 14 % 14 % 20

Lisätiedot

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI HSL/PLE + Sipoon kunta/rlö/hul 14.9.2011 SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI Johdanto/tausta Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) perustettiin kesäkuussa

Lisätiedot