VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Joukkoliikenneyksikkö C 9:2004 Joukkoliikenne 2:2004 VANTAAN MATKAKESKUKSEN (LENTOASEMA- TIKKURILA) INFORMAATIO JA JOUKKOLIIKENNELINKKI

2 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit Oy jättivät alkuvuodesta 2003 hakemuksen HEILI -ohjelmaan, joka tavoitteena on varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjussa tarvittavat osat toteutuvat. HEILI -ohjelman johtoryhmä hyväksyi toteutettavaksi "Vantaan matkakeskuksen informaatio ja joukkoliikennelinkki" -projektin. Työn tavoitteena oli laatia esisuunnitelma joukkoliikennelinkin tuotteistamista varten. Työn aikana haastateltiin matkustajia sekä viranomaisia ja muita toimijoita Tikkurilassa ja lentoasemalla. Matkustajahaastattelut ja muut havainnot viittaavat siihen, että linjan 61 käyttö lentoliikenteen liityntämuotona on vähäistä ja pääosa matkustajista on tyypillisiä paikallisliikenteen käyttäjiä. Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että potentiaalisia lentomatkustajia löytyisi nykyistä huomattavasti enemmän. Tärkeimpiä tekijöitä linjan vähäisessä lentomatkustajien määrässä on se, ettei linjan olemassaolosta tiedetä riittävästi. Yhteydestä tiedottamisen lisäksi linjan opastuksessa sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä on puutteita. Linjan 61 visuaalinen erottuvuus muusta joukkoliikenteestä on tällä hetkellä huono. Tikkurila - lentoasema -yhteyden kehittämisessä parannettava linjan 61 tiedotusta, opastusta ja erottuvuutta. Tiedotusta tulee suunnata erityisesti sellaisille lentomatkustajille, jotka voisivat tai jo käyttävät junaa osana matkaketjuaan. Informaatiota on jaettava junassa, Tikkurilan päässä eri pisteissä sekä lentokoneessa ja lentoasemalla. Työtä ovat ohjanneet Leila Gröhn ja Olli Ahti Vantaan kaupungin joukkoliikenneyksiköstä. Työn käytännön toteuttamisesta on vastannut LT-Konsultit Oy:stä Jarkko Niittymäki, Mari Siikonen ja Janne Rautio. 1

3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS KÄYTTÄJÄTARPEIDEN ARVIOINTI Nykyiset matkustajamäärät Matkustajahaastattelut Toimijahaastattelut MATKAKETJUN KÄYTTÖTESTI Tikkurilan asema Lentoasema TIKKURILA - LENTOASEMA -YHTEYDEN KEHITTÄMIS- KOHTEET Lähtökohdat Informaation jako Linjan 61 tavoiteimago ja toteuttamispolku YHTEENVETO

4 1 TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS Vantaan kaupunki on kehittänyt aktiivisesti Tikkurilan asemaa osana Vantaan matkakeskusta. Matkakeskusten palveluperiaatteena on mahdollisimman sujuvan matkaketjun takaaminen ja se, että vaihtaminen liikennemuodosta toiseen sujuu vaivattomasti. Tikkurilan aseman erityispiirre on liityntäyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, jonka merkittävyyttä on tarkoitus tulevaisuudessa lisätä huomattavasti. Vantaan matkakeskuksesta - Tikkurilan asemasta vuonna 2002 laaditussa esiselvityksessä mainittiin yhtenä kehittämistarpeena lentokenttäliikenteen visuaalisen ja viestinnällisen informaatiojärjestelmän kehittäminen. Vantaan kaupunki ja LT-Konsultit Oy jättivät alkuvuodesta 2003 hakemuksen HEILI -ohjelmaan, joka pyrkii edistämään yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen häiriötilanteiden hallinnan toteuttamiseksi vuosina Ohjelman tavoitteena on varmistaa, että matkustajainformaation palveluketjussa tarvittavat osat toteutuvat. Lisäksi ohjelman toivotaan edistävän uusien innovatiivisten palveluiden syntymistä. Ohjelmalla pyritään ohjaamaan työnjakoa, jotta päällekkäiseltä työltä vältytään ja eri hankkeissa kertyvät kokemukset saadaan siirrettyä muiden hyödyksi. HEILI -ohjelman johtoryhmä hyväksyi toteutettavaksi "Vantaan matkakeskuksen informaatio ja joukkoliikennelinkki" -projektin. Työn tavoitteena oli laatia esisuunnitelma joukkoliikennelinkin tuotteistamista varten. Taustatietojen keräämiseksi työn aikana haastateltiin matkustajia sekä viranomaisia ja muita toimijoita Tikkurilassa ja lentoasemalla. Haastattelujen tuloksia on kuvattu lyhyesti kappaleessa 2 ja tarkemmin liitteissä 1-3. Haastattelujen lisäksi matkaketjun nykytilaa arvioitiin käyttötestin avulla. Testin tulokset on kuvattu kappaleessa 3. Taustatietojen pohjalta on kappaleessa 4 kuvattu linjan 61 käytettävyyden parantamiseen liittyviä toimenpiteitä osa-alueittain. Työtä ovat ohjanneet Leila Gröhn ja Olli Ahti Vantaan kaupungin joukkoliikenneyksiköstä. Työn käytännön toteuttamisesta ovat vastanneet Jarkko Niittymäki, Janne Rautio sekä Mari Siikonen LT-Konsultit Oy:stä. 3

5 2 KÄYTTÄJÄTARPEIDEN ARVIOINTI Vantaan matkakeskus - Tikkurilan asema on osa laajempaa kokonaisuutta, johon kytkeytyvät Marja-rata, Tikkurilan asemanseudun rakentamismahdollisuudet, Aviapolis -hankkeen ja Tikkurilan toiminnallinen vuorovaikutus sekä Tikkurilan asema pääkaupunkiseudun kolmanneksi suurimpana rautatieliikenteen terminaalina. Tikkurilan ja lentoaseman välisen joukkoliikenneyhteyden erityispiirteenä on toisaalta lentoliikenteen matkustajien ja toisaalta työmatkaliikenteen palveleminen. Heterogeenisen käyttäjäryhmän vaatimusten ja tarpeiden selvittämiseksi työssä haastateltiin sekä matkustajia että viranomaisia ja muita keskeisiä toimijoita. Viranomaisia ja toimijoita haastateltiin sähköpostitse. Lisäksi lentoasemalla toimiville tahoille järjestettiin workshop -tilaisuus. 2.1 Nykyiset matkustajamäärät Tikkurila Tikkurila on pääkaupunkiseudun kolmanneksi vilkkain asema. Tikkurilan aseman käyttäjämääriä nostavat myös junasta junaan tapahtuvat vaihdot. Kuvassa 1 on esitetty lähiliikenteen matkustajamääriä vuonna Lähiliikenteen lisäksi kaukoliikenne on Tikkurilassa näkyvässä roolissa: pohjoisen suuntaan kaukojunia lähtee parhaimmillaan 50 / päivä. Helsingin suuntaan meneviä kaukojunia on hieman vähemmän. Kuva 1. Asemittain ja junaryhmittäin nousseet ja poistuneet Helsingistä Vantaankoskelle ja Hiekkaharjusta Helsinkiin ( Marja-rata myötäpäivään ) arkivuorokauden aikana ( ). Asemien kokonaiskäyttö on kaksi kertaa palkin korkeus, jolloin huomioidaan myös suunta Marja-rata vastapäivään (Lähde: Marja-rata - Liikennöinti- ja kannattavuusselvitys 2003). 4

6 Lentoasema Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä vuonna 2003 oli noin 9,7 miljoonaa, josta kotimaan liikenteen matkustajia oli n. 2,7 miljoonaa ja ulkomaan liikenteen n. 7 miljoonaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikennetutkimuksen 2001 mukaan lentomatkustajista bussilla lentoasemalle saapui 25 %. Bussilla saapuneet käyttivät pääasiallisesti Finnairin busseja (31 %), kaukoliikennettä (24 %) tai pääkaupunkiseudun lähiliikennettä (23 %). Junan käyttäjiä tutkimuksessa oli vain 2 % matkustajista. 2.2 Matkustajahaastattelut Tikkurilan ja Helsinki-Vantaan lentokentän välisen joukkoliikenteen kysynnän ja käyttäjätarpeiden selvittämiseksi tehtiin syyskuussa 2003 matkustajahaastatteluita lentoasemalla (n=127) sekä Tikkurilassa. Haastatteluiden tuloksia verrattiin Helsinki- Vantaan lentoaseman liikennetutkimuksen tuloksiin joukkoliikennekysynnän arvioimiseksi. Matkustajahaastatteluiden tulokset on esitetty liitteessä 1. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta: henkilöautolla lentoasemalle saapui 36 % haastatelluista, paikallisbussilla 15 %, taksilla 11 % ja Finnairin bussilla 10 % kulkumuodoista hankittiin tietoa eniten internetin välityksellä linjan 61 osalta tietoa hankittiin internetin lisäksi aikatauluista sekä junista ja rautatieasemilta tärkeimmät kulkumuodon valintaan vaikuttavat seikat olivat matkustamisen nopeus ja helppous reilu kolmannes vastanneista voisi käyttää linjaa 61 linjan 61 tunnettavuus on heikohko: matkan hinta arvioitiin todellista kalliimmaksi ja vuoroväli todellista suuremmaksi 2.3 Toimijahaastattelut Matkustajahaastatteluiden lisäksi haastateltiin sähköpostitse viranomaisia ja muita toimijoita. Haastattelujen tulokset on esitetty liitteissä 2 (Tikkurila) ja 3 (lentoasema). Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta: Tikkurila: toimiva yhteys Tikkurilan ja lentoaseman välillä erittäin tärkeä linjan 61 opastuksessa Tikkurilan asemalla on nykyisin puutteita eri toimijat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä linjan 61 kehittämiseksi Marja-rataa ei koeta uhkaksi - päinvastoin uuden radan myötä mahdollisuudet Tikkurilan asemapalveluiden ja -tilojen kehittämismahdollisuudet kasvavat opastusta tulee olla suomen lisäksi ainakin englanniksi 5

7 tietoa lentokenttäyhteydestä on oltava saatavilla jo matkan suunnitteluvaiheessa nykyisin hajallaan olevat palvelut tulisi keskittää yhteen pisteeseen Lentoasema: linja 61 on Helsingin keskustaan suuntautuvien linjojen jälkeen toiseksi tärkein yhteys lentokentälle matkatavaroiden kuljetusmahdollisuus on tärkeää tietoa lentokenttäyhteydestä tulisi jakaa junissa linjaa 61 voitaisiin mainostaa 'Blue wings' -lehdessä tai muussa vastaavassa julkaisussa Tikkurilan ja lentoaseman välillä on korostettava matkaketjuajattelua: kyseessä on tärkeä osa juna-bussi-lentokone -yhteyttä linjan 61 kehittämisessä on otettava huomioon myös muut matkustajat: koululaiset, opiskelijat ja työmatkalaiset ovat linjan taloudellisen kannattavuuden kannalta tärkeitä matkustajaryhmiä 6

8 3 MATKAKETJUN KÄYTTÖTESTI Matkaketjun sujuvuutta arvioitiin työn aikana sekä Tikkurilassa että lentoasemalla tehtyjen käyntien perusteella. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota mm. matkustajainformaatioon, vaihtojen sujuvuuteen, laitureihin ja matkustusmukavuuteen. Seuraavassa on käsitelty matkaketjua sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. 3.1 Tikkurilan asema Pohjoisesta tulevat kaukojunat ovat niin pitkiä, että niiden viimeiset vaunut jäävät kauas Tikkurilan asemarakennuksesta (kuva 2). Jos junasta poisjäävä matkustaja ei entuudestaan tiedä lentokentälle ajavan linjan 61 lähtöpaikkaa, eikä satu nousemaan junasta juuri bussi lentokentälle -opasteen kohdalla, on hänen mahdotonta tietää, mihin suuntaan junasta noustessa tulisi lähteä kävelemään. Epätietoisuus jatkoyhteyden lähtöpaikasta voi olla bussin käyttöä rajoittava tekijä. Jotta lentomatkustajat välttyisivät kävelemästä pitkiä matkoja Tikkurilan laiturialueella, voitaisiin heitä kehottaa istumaan junan etupäähän, joka pysähtyy asemarakennuksen kohdalle. VR:n lipunmyynnin vaikutusmahdollisuuksia tulisi selvittää: voidaanko matkustajat, jotka lippua ostaessaan ilmoittavat jatkavansa lentoasemalle sijoittaa valmiiksi junan etupäähän. Kuva 2. Pohjoisesta tulevien kaukojunien viimeiset vaunut jäävät kauas Tikkurilan asemarakennuksesta. Opaskyltti kuvan ensimmäisessä ja neljännessä lyhtypylväässä. Junassa annettavia kuulutuksia tulisi kehittää entistä informatiivisemmiksi. Nykyisin kuulutuksissa kerrotaan vain lentokenttäyhteyden olemassaolosta, muttei linjan numeroa, lähtölaituria tai aikataulua. Kuulutuksessa voitaisiin todeta seuraavan linjan 61 bussin lentoasemalle lähtevän esim. 10 minuutin kuluttua lähtölaiturilta 1. Samoin, jos matkustajan junalipussa lukisi tieto matkan jatkumisesta Tikkurilasta bussilla, voisi konduktööri antaa matkustajille tarkentavaa tietoa bussilinjasta. Erityisen tärkeää on tietysti ennen junamatkaa esim. lentolippujen oston yhteydessä saatava tieto. 7

9 Tikkurilan aseman aukioloajat eivät ole etenkään pitkän matkan junaliikenteen kannalta parhaat mahdolliset: pohjoisen suuntaan kulkevista junista yli kolmannes ja etelään matkaavista junista joka neljäs pysähtyy Tikkurilassa aseman ollessa kiinni. Aseman aukioloaikojen pidentäminen parantaisi junaliikenteen palvelutasoa ja mahdollistaisi paremman tiedottamisen myös lentokenttäyhteydestä. Bussi lentokentälle -opasteita on turhan harvassa. Kaikkiaan opasteita on koko pitkällä laiturialueella vain 4-5 kpl, joista yksi oli asemarakennuksen seinässä. Opasteiden olisi hyvä olla myös nykyistä huomiota herättävämpiä (kuva 3). Myös valaistuksessa on puutteita, mikä vaikeuttaa kylttien havaitsemista pimeällä. Kuva 3. Bussit lentoasemalle opaste laiturialueella. Tikkurilan rautatieasemalla olevista bussit lentoasemalle -opasteista ei käy ilmi linjan 61 lähtölaituri eikä linjan numero. Oikean lähtölaiturin löytämisessä voi aiheutua sekaannuksia, sillä linja 61 ajaa Tikkurilasta sekä lentoaseman että Mellunmäen suuntaan. Molemmille suunnille on omat lähtölaiturit: lentoasemalle laiturilta 1 ja Mellunmäkeen laiturilta 5 (kuva 4). Bussit lentoasemalle -opasteiden teksti on lisäksi ainoastaan suomen ja ruotsin kielellä. Ulkomaalaisia matkailijoita varten teksti olisi hyvä olla myös englanniksi. 8

10 Kuva 4. Linjan 61 bussit lähtevät Tikkurilasta sekä lentoaseman että Mellunmäen suuntaan. Opasteiden välinen etäisyys - etenkin asemarakennuksen seinässä olevan kyltin ja laiturin välillä - on liian pitkä. 'Satunnainen matkailija' saa etsiä itse laiturin, jolta linja 61 lähtee. Linjan 61 lähtölaituri tulee vastaan ensimmäisenä, mikäli vain malttaa kävellä suoraan eteenpäin. Linjan 61 lähtölaiturin vieressä on opaste, jossa sanotaan: Bussit lentoasemalle/bussarna till Flygfältet/Buses to the Airport (kuva 5). Kuva 5. Linjan 61 lähtölaiturin opasteet. 9

11 Missään ei kerrota englanniksi, mitkä bussit menevät lentoasemalle. Samalta pysäkiltä lähtee busseja mm. Ilolaan ja Vantaanportille. Suomeksi ja ruotsiksi tieto käy ilmi linjan 61 pysäkkiopasteesta. Asiaa auttaisi, jos pysäkkiopasteessa käytettäisiin kansainvälistä lentokonesymbolia. Terminaalialueella olevat aikataulumonitorit ovat hyviä, sillä ne kertovat monen linjan aikataulut ja -lähtöpysäkit samalla kertaa (Kuva 6). Monitorien monenlaisuus voi herättää matkustajassa epäilyksen, onko kaikkien monitorien esittämä tieto samaa ja katsonko tietoja nyt oikeasta monitorista. Kuva 6. Tikkurilan aseman terminaalialueen aikataulumonitoreja. Asemarakennuksen sisällä sekä muutamassa kohdassa terminaalialueella tulisi olla koko terminaalialueen kattava kartta, josta näkyy linjojen lähtölaiturit. Linjan 61 busseihin tarvittaisiin selkeä sisäopaste, joka kertoisi suomen lisäksi myös ainakin ruotsiksi ja englanniksi seuraavan pysäkin nimen tai vähintään sen, koska ollaan lentoasemalla tai Tikkurilan rautatieasemalla. Tärkeää olisi tietää myös, milloin ollaan ulkomaan- ja milloin kotimaanterminaalin kohdalla. Toinen vaihtoehto on eri kielillä tehtävä kuulutus. Myös bussin sisällä oleva lentoaseman terminaalialuetta esittävä kartta voisi säästää lentomatkustajia turhilta kävelyiltä. 3.2 Lentoasema Lentoaseman päässä linjan 61:n pysäkillä on pysäkkiaikataulun lisäksi aikataulu, joka kertoo linjan lähtöajat Mellunmäestä. Opasteissa lukee vain hyvin pienellä Tikkurilan kautta / Via Tikkurila (Kuva 7). Lisäksi linjasta 61K/N ei mainita missään pysäkkiopasteissa. Kyseisen linjan reittihän on kuitenkin pääpiirteissään sama kuin 61:n. Ensimmäistä kertaa linjaa 61 käyttävä ei välttämättä uskaltaudu linjan 61K kyytiin, koska sen reittiä ei ole mainintaa. 10

12 Kuva 7. Linjan 61 pysäkin linjaopaste Lennolta tuleva henkilö ei osaa matkustaa Tikkurilaan linjalla 61, jollei tiedä sen olemassaolosta etukäteen. Lentokentällä on tuloaulassa kolme pientä terminaalialueen karttaa, joissa on esitetty kunkin linjan lähtölaitureiden sijainnit, mutta tauluista ei käy ilmi, mihin linjat ajavat. Linjojen lähtölaiturit lentoasemalla esittävän kartan ohella tuloaulassa tulisi olla tieto linjojen reiteistä ja aikatauluista. 11

13 4 TIKKURILA - LENTOASEMA -YHTEYDEN KEHITTÄ- MISKOHTEET 4.1 Lähtökohdat Tikkurilan ja lentoaseman välisen yhteyden kehittämisessä tärkeät osa-alueet ovat linjasta jaettava informaatio, Tikkurilan aseman sekä lentoaseman opastuksen ja laiturialueiden parantaminen sekä kalusto. Toimivan informaatiojärjestelmän lähtökohtana on matkaketjuajattelu: matkustajan on pystyttävä vaihtamaan kulkumuotoa helposti, luotettavasti ja vaivattomasti sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. Informaatiojärjestelmässä on otettava huomioon lentokenttäliikenteen sanelemat erityisvaatimukset käytettävyydelle ja toisaalta linjan 61 houkuttelevuudelle. Erityishuomiota on kiinnitettävä mm. linjan 61 visuaaliseen erottuvuuteen: sekä kaluston että linjaan liittyvän informaation on erotuttava muusta joukkoliikenteestä. Kuvallinen tai sanallinen viittaus lento- ja junaliikenteeseen on luonteva tapa luoda erottumista. Kulkumuodon vaihtamisen helppouden kannalta ratkaisevaa on linjan 61 pysäkin nopea löytyminen ja tunnistaminen kummassakin päässä linjaa. Tätä varten pysäkin selkeässä merkinnässä hyödynnetään visuaalista tai sanallista viittausta lento- ja junaliikenteeseen. Heterogeenisen käyttäjäryhmän asettamiin haasteisiin vastataan mm. huomioimalla eri kieli- ja kulttuuritaustat sekä soveltamalla moniaistisia informaationjakotapoja. Laiturialueilla - sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä - tulee huomioida esteettömän liikkumisen edellytykset. Tässä voidaan mahdollisesti hyödyntää RHK:n laatimaa asemien esteettömyyskartoitusta. Keinoja linjan 61 tunnistettavuuden ja ilmeen kehittämiselle esitetään korostetusti yhteysvälille Tikkurilan asema - Helsinki-Vantaan lentoasema, vaikka linja nykytilanteessaan ajaa Tikkurilasta myös Mellunmäkeen. Nykyisellään linja ei ulkoisesti erotu muusta joukkoliikenteestä. Keskeisiä asioita eli mitä asiakas tai muu kohderyhmä havaitsee ovat tuote, viestintä, toimintaympäristö ja tapa toimia. Niiden kautta voidaan hahmotella tavoiteltavaa imagoa joukkoliikenneyhteydelle: Tuote Matkustajan kannalta selkeän yhteyden luominen edellyttäisi linjan muuttamista tulevaisuudessa lentoliikennettä paremmin palvelevaksi eli linja kulkisi väliä Tikkurila lentoasema. Linjan tulee vastata tulevaisuuden haasteisiin joustavasti, esim. Marja-rata, maankäytön kehittyminen, työpaikat ym. > Yhteys irrotetaan omaksi reitikseen. Toistaiseksi tehostetaan nykyistä tuotetta eli liikenneyhteyttä välillä Mellunmäki Tikkurila - Lentoasema 12

14 Viestintä Viestintä ja markkinointi toteutetaan asiakashakuisesti. Viestinnän sävyn tulee olla saatavia lisäarvoja painottava - ei joukkoliikenteeseen velvoittava. > Tiedotussuunnitelman laatiminen ja tiedotusmateriaalin kokoaminen > Linjan 61 visuaalisen ilmeen suunnittelu vahvuuksia korostaen Toimintaympäristö Toimintaympäristö on helppokäyttöinen kokonaisuus, jonka informaatiojärjestelmä ohjaa matkustajat kyytiin ennen kuin he itse huomaavatkaan. Pysäkille meno, pysäkkiympäristö, bussiin nousu ja bussi ovat esteettömiä ja laadukkaita. > Linjan 61 opastussuunnitelma sekä Tikkurilaan että lentoasemalle > Bussissa saatava informaatio > Muualla saatava informaatio (junat, lentokoneet, hotellit, tavanomaiset joukkoliikennetiedotusfoorumit) > Bussin tavallisuudesta poikkeavien laatutekijöiden määrittely Tapa toimia Kansainvälisyyttä korostetaan kaikilla rintamilla poikkeuksena muuhun seutuliikenteeseen - linja 61 viestii ulkomaanyhteydestä Yhteistyötä eri toimijoiden välillä hyödyntävä ja tukeva > Henkilökunnan kouluttaminen palvelemaan lentomatkustajia (kielitaito, kuulutukset, informointi jatkoliikenneyhteyksistä) > Eri toimijoiden välisen yhteistyön syventäminen ja hyödyntäminen lentokenttäyhteyden kehittämisessä 4.2 Informaation jako Seuraavissa taulukoissa on esitetty, miten, missä ja millaista informaatiota linjaan 61 liittyen tulisi jakaa. Selkeyden vuoksi linjan 61 tiedotukseen liittyvät seikat on jaettu kolmeen osaan: tiedon välitystä on esitetty taulukossa A välillä lentoasema - Tikkurila ja taulukossa B tiedon välillä Tikkurila - lentoasema. Taulukossa C on esitetty Tikkurilan asemarakennuksen ja sen fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvät seikat. 13

15 A. Linjasta tiedottaminen Lentoasema - Tikkurila Mitä tietoa Kohderyhmä Missä jaetaan Fyysinen tapa Kielet Visuaalinen ilme Kehittämistoimenpiteet Linjan 61 reitti, aikataulut, hinnat Pysäkit Erityisesti Tikkurilaan saavuttaessa Lentomatkustajat Linjan 61 lähtölaiturilla, lentoaseman sisätiloissa Bussissa matkustavat Linjan 61 lähtölaituri Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Reittikartta, aikataulut Bussissa Sisänäyttö, kuulutukset Kartta, opasteet ja monitorit FI, SWE, EN, symbolit FI, EN, symbolit FI, SWE, EN; symbolit Muista linjoista erottuva ilme, yhteyttä Tikkurilan rautatieasemalle (liityntäyhteys junalle) korostettava Airport Stop tms. vahva kuvallinen Selvästi muusta informaatiosta erottuva, selkeät opasteet 'Tikkurilan rautatieasemalle'. Esim. Bus Transfer to train tms. Esitteiden ja aikataulujen uusiminen ja linjan visuaalisen ilmeen tunnetuksi tekeminen Pysäkkikylttien uusiminen Opasteiden uusiminen ja lisääminen Aikataulut Paikallisliikenne Kaukoliikenne Tikkurilasta lähtevät junat Karttatietoa Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Liityntäliikennevaihtoehdot korostetaan nopeaa julkisen liikenteen yhteyttä Tikkurilan rautatieasemalle Lentoasema - Tikkurila -yhteyden olemassaolo Lentomatkustajat Lentoaseman sisätiloissa Lentomatkustajat Lentokoneissa ja lentoaseman sisätiloissa Näyttöjä, internet FI, SWE, EN, GER, FRA, RUS, symbolit Näytöillä, matkakeskus, kännykkä FI, SWE, EN, GER, FRA, RUS, symbolit Mainonta FI, SWE, EN, symbolit Käytetään yhteistä luotua ilmettä Infonäytöt lentoasemalle, internet -sivuille tietoa linjasta 61 Ilmoitus lehdessä 'Blue wings' -

16 B. Linjasta tiedottaminen Tikkurila - Lentoasema Mitä tietoa Kohderyhmä Missä jaetaan Fyysinen tapa

17 C. Tikkurilan asemarakennuksen ja sen fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvät seikat Ongelma / Aseman palvelujen saatavuus toimi- kehittä- Esteettömän misympäristön minen Linjan 61 opastaminen Kehittämistoimenpiteet Aukioloaikojen pidentäminen Aseman palvelujen saatavuus Asemarakennuksen saneeraaminen siten, että palvelut on saatavissa 'saman katon alta' RHK:n esteettömyyskartoituksen tulosten analysointi ja toimenpiteiden suunnittelu Opastussuunnitelman laatiminen 4.3 Linjan 61 tavoiteimago ja toteuttamispolku Haastatteluissa tuli esille matkustajien ja ei-matkustajien odotuksia tämänkaltaista yhteyttä, sen palvelua ja laatutasoa kohtaan. Linjan 61 tavoiteimagoa voidaan lyhyesti kuvata seuraavilla seikoilla: Säännöllinen, luotettava, mukava Lentoliikenteen kaltaista Henkilökunnan palvelualttius Nopea, edullinen Matkatavaroiden kuljettaminen on helppoa Tunnistettuja kohderyhmiä linjan edustamalle palvelulle on useita. Palvelu vastaa kohderyhmien motiiveihin ja tarpeisiin, joiden kautta löydetään joukkoliikennelinkin vahvuudet. Vahvuuksia käytetään hyväksi imagon kehittämisessä ja palvelun markkinoinnissa. Keskeisimmät hyödyt, jotka matkustaja saa linjaa käyttämällä, ovat: 1. Rahansäästö. Kohderyhmänä omalla rahalla matkustavat eli loma- tai virkistysmatkalaiset. Hyötynäkökulmaa vahvistavat taksiin liittyvä hintamielikuva sekä korkeahkot pysäköintikustannukset lentokentällä. 2. Ajansäästö. Kohderyhmänä matkustajat, jotka kiertäisivät suuntaan tai toiseen turhan takia Helsingin kautta. Tästä seuraa ehdotuksia eräistä mahdollisista tavoista markkinoida linjaa: 61 on OIKOPOLKU lentoasemalle Tikkurilasta Oikopolku junalle bussi 61 Shortcut to the Airport 16

18 Short Cut to Train bus 61 Oleellista käytön lisäämisessä on vaihtopaikan informaation ja havaittavuuden lisääminen. Vaihtopaikoille eli pysäkeille kummassakin päässä linjaa voidaan luoda omaa tunnettuutta nimeämällä ne tunnistettavasti: Airport Stop (Tikkurilassa) 20 min Bus to Airport Train Stop (Lentoasemalla) 20 min Bus Transfer to Train Kuva 14. Alustavia luonnoksia visuaalisesta ilmeestä Yhteyden uuden visuaalisen ilmeen / identiteetin keskeiset elementit ja niiden sisältämät viestit ovat: Tikkurilan sijainti lentoaseman kupeessa Maantieteellisten etäisyyksien välinen suhde: Lentokentältä pääsee kiinni rataan muutenkin kuin Helsingin rautatieaseman kautta. Kuva antaa mahdollisuuden vertailla etäisyyksiä ja suunnitella matka joukkoliikennettä käyttäen Numeron 61 mieleenpainaminen Hintamielikuvan luominen (tai hinnasta informointi) halvempaa kuin taksilla yllättävän halpaa Laatutasomielikuvan luominen (hyvä bussi, ei liioiteltu) Helppousmielikuvan luominen (visuaalisesti selkeä kokonaisuus, vain yksi toistuva kuvakieli materiaalissa) 17

19 Linjan päätepysäkkien nimet, jotka jo sellaisenaan ohjaavat matkustajaa (esim. 'lentoasema' / 'Tikkurilan rautatieasema'). 18

20 5 YHTEENVETO Matkustajahaastattelut ja muut havainnot viittaavat siihen, että linjan 61 käyttö lentoliikenteen liityntämuotona on vähäistä ja pääosa matkustajista on tyypillisiä paikallisliikenteen käyttäjiä. Haastattelujen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että potentiaalisia lentomatkustajia löytyisi nykyistä huomattavasti enemmän. Tärkeimpiä tekijöitä linjan vähäisessä lentomatkustajien määrässä on se, ettei linjan olemassaolosta tiedetä riittävästi. Tiedon puute ei kohdistu pelkästään matkustajiin vaan myös matkailuneuvojat etenkin lentokentän päässä neuvovat matkustajia tulemaan 'varmuuden vuoksi' Helsingin kautta. Yhteydestä tiedottamisen lisäksi linjan opastuksessa sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä on puutteita. Tikkurilan päässä linjan 61 lähtölaituria ei välttämättä löydä - etenkin jos junasta jäädään pois aseman pohjoispäässä. Lentokentällä ongelmana on samoin lähtölaiturin löytyminen. Linjan 61 visuaalinen erottuvuus on tällä hetkellä huono. Kalustosta ja tiedotusmateriaalista ei käy ilmi, että kyseessä on tärkeä yhteys lentokentän ja rautatieaseman välillä. Vaikka itse tuote - eli linja 61 - onkin periaatteessa kunnossa, on Tikkurila - lentoasema -yhteyden kehittämisessä parannettava linjan 61 tiedotusta, opastusta ja erottuvuutta. Tiedotusta tulee suunnata erityisesti sellaisille lentomatkustajille, jotka voisivat tai jo käyttävät junaa osana matkaketjuaan. Informaatiota on jaettava junassa, Tikkurilan päässä eri pisteissä sekä lentokoneessa ja lentoasemalla. Tiedotuksen ohella linjan 61 lähtölaiturien opastusta on parannettava sekä Tikkurilan että lentoaseman päässä. 19

21 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Oheisessa kuvassa on esitetty haastattelupisteiden sijainnit lentoasemalla. Haastattelupisteiden sijainnit lentoasemalla. Perustiedot haastatteluista Yhteensä haastatteluja tehtiin 127 kappaletta, joista 83 lentokentälle tuleville matkustajille ja 44 lentokentältä lähteville matkustajille. Haastattelut tehtiin lentoasemalla ja Haastattelujen ajallinen jakauma on kuvattu taulukossa 1. Taulukko 1. Matkustajahaastattelujen ajallinen jakauma Aika kpl %

22 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Matkan tarkoitus Matkan tarkoitus jakaantui seuraavasti: Taulukko 2. Matkan tarkoitus Matkan tarkoitus kpl % Työmatkat Vapaa-ajan matkat Muut Yhteensä 127 Muut matkat olivat yleensä matkoja työpaikalle (8 kpl) tai saatto- ja hakumatkoja (4 kpl). Kulkumuotojakauma Lentokentälle saavuttiin tai sieltä poistuttiin seuraavilla kulkumuodoilla: Taulukko 3. Kulkumuotojakauma. Kulkumuoto kpl % paikallisbussi kaukoliikenteen bussi 8 6 Finnairin bussi ha, kuljettaja ha, matkustaja Taksi kimppataksi 2 2 lentokone Muut 7 6 Muita kulkumuotoja olivat tilausbussi (4 kpl), lentokenttäbussi, invataksi ja moottoripyörä. Junaa käytti matkan jossain vaiheessa 5 haastateltua (4 %). 21

23 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Tiedon hankkiminen kulkumuodoista Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka haastatellut olivat hankkineet tietoa käyttämistään kulkumuodoista: Taulukko 4. Tiedon hankinta käytetystä kulkumuodosta. Tietolähde Tarkennus kpl Internet muut 5 Internet yhteensä 19 Aikataulukirja Helsinki 2 Espoo 1 Vantaa 1 muut 1 Aikataulukirja yhteensä 5 Lipunmyynti 2 Lentoasemalta 2 Muu, mikä Tuntee entuudestaan 5 Kaveri kertoi 4 muut 14 Muut yhteensä 23 YHTEENSÄ: 51 22

24 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka haastatellut olivat hankkineet tietoa linjasta 61: Taulukko 5. Tiedon hankinta linjasta 61. Tietolähde Tarkennus kpl Internet Internet yhteensä 7 Aikataulukirja Vantaa 5 Helsinki 1 Aikataulukirja yhteensä 6 Pysäkkiaikataulu 3 VR:n lipunmyynti 1 Lentoasemalta 1 Muu, mikä Junakuulutus 3 Tuntee entuudestaan 2 Työpaikalta 1 Vaasan juna-asema 1 Muut yhteensä 7 YHTEENSÄ: 25 Tikkurila Skyway Haastatelluilta kysyttiin, saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva (mm. ulkonäkö) lentokenttäbussi - Tikkurila Skyway - joka olisi ilmastoitu ja jossa olisi tilaa matkatavaroille, heidät valitsemaan tämän linjan. Kysymykseen vastanneista 23 (21 %) oli sitä mieltä, että edellä mainitun kaltainen bussi saisi heidät varmasti valitsemaan tämän linjan, 54:n mielestä (49 %) saisi mahdollisesti valitsemaan ja 34 (31 %) oli sitä mieltä ettei saisi lainkaan valitsemaan. Edellä mainittu kysymys on taulukoitu seuraavassa yhdessä kysymyksen Voisitteko käyttää yhteyttä 61? kanssa: 23

25 Liite 1 Matkustajahaastatteluiden tulokset Taulukko 6. Saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva lentokenttäbussi matkustajat valitsemaan linjan 61. Saisiko muusta joukkoliikenteestä erottuva (mm. ulkonäkö) lentokenttäbussi - Tikkurila Skyway - joka olisi ilmastoitu ja jossa olisi tilaa matkatavaroille, teidät valitsemaan tämän linjan? Saisi varmasti Saisi mahdollisesti Ei saisi EOS YHT Voisitteko käyttää linjaa 61? Kyllä Ei EOS YHT Kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijät Haastatellut pyydettiin asettamaan kuusi kulkumuodon valintaan vaikuttavaa seikkaa tärkeysjärjestykseen siinä tapauksessa, että matka tehdään lentoasemalle. Seuraavassa taulukossa on esitetty keskiarvot ja hajonnat kaikista vastauksista. Arvoista on huomattava, että ne ilmoittavat tärkeysjärjestystä, jossa asteikkona on ollut 1=tärkein, 6=vähiten tärkeä. Mitä pienempi kulkumuodon valintaan vaikuttavan tekijän keskiarvo on, sitä tärkeämmäksi haastatellut ovat tekijän arvottaneet. Taulukko 7. Kulkumuodon valintaan vaikuttavat tekijät. Kulkumuoto ka kh Matkustusmukavuus 3,9 1,7 Hinta 4,0 1,7 Nopeus 2,8 1,6 Täsmällisyys 3,3 1,5 Helppous 2,6 1,5 Matkatavaroiden kuljettamisen helppous 4,0 1,6 Seuraavassa kuvassa on esitetty eri asioiden tärkeys kulkumuodon valinnassa. Matkan helppoutta ja nopeutta on arvostettu eniten kulkumuodon valintaa tehtäessä. Vähiten kulkumuodon valintaan ovat valituista kuudesta tekijästä vaikuttaneet matkatavaroiden kuljettamisen helppous, matkan hinta ja matkustusmukavuus. 24

2. Marja-radan suunnittelun historia ja tulevaisuus, Heikki Pajunen, Vantaan kaupunki

2. Marja-radan suunnittelun historia ja tulevaisuus, Heikki Pajunen, Vantaan kaupunki SEMINAARIMUISTIO 24.9.2004/ MP MARJA-RADAN LIIKENNEPALVELUKONSEPTI, IDEASEMINAARI Aika: 27.8.2004 klo 9-15 Paikka: Osallistujat LT-Konsultit Oy, Kokoushuone Atlantti Aalto Pekka Paikallisliikenneliitto

Lisätiedot

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI

heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA LOPPURAPORTTI heili HENKILÖLIIKENTEEN INFO-OHJELMA Johdanto 1 Visio 2 Tavoitteet 3 Toiminta 4 Tulokset 8 Kehittämisen jatkaminen 14 Ohjelman hankkeet 15 Kirjallisuus

Lisätiedot

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

Kenttäpalvelua. Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Kenttäpalvelua Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen Opinnäytetyö Aalto-Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Teollinen muotoilu Maria Jaatinen 18.4.2013 Kenttäpalvelua - Saapuvan

Lisätiedot

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet

Tämän tutkimuksen ohjaamisesta vastaavaan työjaokseen ovat kuuluneet 2 ESIPUHE Liikenneministeriö on 7.12.1998 asettanut joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena on edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti

Lisätiedot

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla

Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 31/2003 Kuva: Rauni Kaunisto, YTV 2003 Liityntäpyöräpysäköinnin kehittämishanke Helsingin seudulla Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O

S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O Paikallisliikenne 3/2008 Arki paremmaksi 3 Joukkoliikenteeseen satsaaminen on kannattava sijoitus 4 Joukkoliikenne paremmin huomioon

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto

kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto JYSELI 2025 Joukkoliikenteen kehittämisohjelma Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen ELY Keski-Suomen liitto 2011 Kannen kuva: Jorma Lipponen 2 3 Esipuhe Jyväskylän seudulla on

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys

Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys RAPORTTEJA 5 2012 Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka - Ilmajoki - Seinäjoki - Lapua TONI JOENSUU SUSANNA HARVIO ANNAKREETA SALMELA ANNA-SOFIA HYVÖNEN Joukkoliikenteen laatukäytäväselvitys Kurikka

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm.

ESIPUHE. Työryhmä teetti konsulttityönä useita osaselvityksiä, joiden tekemistä ovat ohjanneet pienemmät työjaokset. Osaselvityksissä on mm. ESIPUHE Liikenneministeriö asetti 7.12.1998 joukkoliikenteen esteettömyyttä ja helppokäyttöisyyttä käsittelevän työryhmän, jonka tarkoituksena oli edistää joukkoliikenteen soveltuvuutta erityisesti vammaisille,

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma

OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI KEHITTÄMISVYÖHYKE Henkilöliikenteen kehittämissuunnitelma Kannen kuvat: Kiehimäjoen sillat, Paltamo (Martti Juntunen 2004) Oulun lentoasema, Oulunsalo

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

FITS-julkaisuja XX/2004

FITS-julkaisuja XX/2004 FITS-julkaisuja XX/2004 Liikenteen ja matkailun tiedotuspalvelun käyttäjäkeskeinen kehittäminen Palvelukokeilu digitelevisiossa LUONNOS C:\VTTApps\Office97\WordPohjat\fits.dot kannen tiedot: ISBN xxxx

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta

Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Matkalla matkalle haastattelututkimus Turun lentoaseman lähtöselvityspalvelusta Jenni Lehtonen Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Koulutusohjelma:

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net

ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA. www.rural-transport.net ARTS MAASEUDUN LIIKENNEPALVELUJEN INTEGROINTI MAASEUDUN JOUKKOLIIKENNE KÄSIKIRJA www.rural-transport.net ARTS on Euroopan Unionin viidennen puiteohjelman projekti kilpailukykyinen ja kestävä kasvu Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eläkepäivät odottavat

Eläkepäivät odottavat 4/2006 Eläkepäivät odottavat Rautatieviraston käsitys yhteistoiminnasta alamaisuusajattelua Veturimies lehti toivottaa veturimiehille ja muille lukijoilleen Hyvää Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot