YLÄ-PIRKANMAAN TYÖNTEKIJÖIDEN VAMMAISPALVELUOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLÄ-PIRKANMAAN TYÖNTEKIJÖIDEN VAMMAISPALVELUOPAS"

Transkriptio

1 YLÄ-PIRKANMAAN TYÖNTEKIJÖIDEN VAMMAISPALVELUOPAS Tavoitteena on mahdollistaa vammaisen henkilön hyvä elämä muiden kuntalaisten kanssa tasavertaisessa asemassa Ylä-Pirkanmaan kunnat tuottavat vammaispalvelujen asiakkaille ja heidän perheilleen asiakaslähtöisesti suunniteltuja ja laadullisesti korkeatasoisia palveluja

2 VAMMAISPALVELUOPPAAN SISÄLTÖ VAMMAISPALVELUT YLÄ-PIRKANMAALLA KULJETUSPALVELUT PALVELUASUMINEN ASUNNON MUUTOSTYÖT ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET MUUT TARVITTAVAT APUVÄLINEET HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA OMAISHOITO YLÄ-PIRKANMAAN VAMMAISPALVELUJEN ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄ SUOSITELTAVAA KIRJALLISUUTTA JA INTERNET LINKKEJÄ VAMMAISPALVELUOPPAAN LAATIMINEN

3 Vammaispalvelulaki määrittelee ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää vammaiselle henkilölle Vammaispalvelujen tarkoituksena on vammaisten henkilöiden normaaliin elämään osallistumisen esteiden poistaminen, palvelujen tarjoaminen ja kuntouttaminen Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut on tarkoitettu vaikeavammaisille Vaikeavammaisilla on palveluihin subjektiivinen oikeus Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluita ja taloudellisia tukitoimia järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimenpiteet ovat: 1. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 2. Palveluasuminen 3. Asunnon muutostyöt 4. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 5. Tulkkipalvelut Määrärahasidonnaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia ovat: 1. Henkilökohtainen avustaja 2. Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat apuvälineet 3. Sopeutumisvalmennus 4. Tuki ylimääräisiin erityisravintokustannuksiin 5. Tuki ylimääräisiin vaatekustannuksiin Vammaiselle ihmiselle tulee laatia henkilökohtainen palvelusuunnitelma, jossa selvennetään hänen tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Henkilökohtaisen palvelusuunnitelman laativat kunnan viranomaiset yhdessä vammaisen henkilön ja hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa. Palvelusuunnitelmalla parannetaan asiakaslähtöisyyttä sekä asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Palvelusuunnitelma tarkistetaan määräajoin ja sille nimetään vastuuhenkilö, joka sovittaa palvelut yhteen ja kokoaa tarvittaessa viranomaiset neuvotteluun. 3

4 1 Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelua vaikeavammainen henkilö voi saada, jos hänellä on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän vammansa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä. Työ- ja opiskelumatkojen lisäksi vaikeavammainen voi tehdä vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa omassa tai lähikunnassa. Kunta järjestää vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja 1. Työssä käymiseen 2. Opiskeluun 3. Asioimiseen 4. Yhteiskunnalliseen osallistumiseen 5. Virkistäytymiseen Kuljetuspalvelut voidaan järjestää yhteiskuljetuksena, palvelulinjana tai yksilöllisenä taksikyytinä. Kuljetuspalvelusta vammainen henkilö maksaa julkisen liikenteen mukaisen maksun ja kuntaa maksaa loput. Vaikeavammainen on tarvittaessa oikeutettu saamaan myös kunnan kustantamaa saattajapalvelua matkalleen liikkumistaan avustamaan. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA KULJETUSPALVELUUN Toimitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa kuljetusten järjestämiseksi Pyritään lisäämään yhteiskuljetusten käyttöä Taksin odotusajan kustannuksista on mahdollista periä asiakkaalta osittainen maksu, esimerkiksi puolet odotusajan kustannuksista Voidaan myös velvoittaa asiakas tilaamaan pysähdyksen jälkeen uusi taksi, jolloin ei tule odotusajan kuluja Kuljetuspalvelun myöntämiseksi tarvitaan asiakkaalta lääkärinlausunto ja suositeltavaa olisi myös se, että asiakkaalla on Kelalta päätös korotetusta hoitotuesta Uuden palvelun hakijan luo sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin 4

5 2 Palveluasuminen Palveluasumista voi hakea vaikeavammainen henkilö, joka vammansa tai sairautensa takia tarvitsee toisen ihmisen apua säännöllisesti eri vuorokauden aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevalle ihmiselle ei sen sijaan myönnetä palveluasumista vaan hänen katsotaan kuuluvan laitospalvelujen piiriin. Vammaisten palveluasumiseen kuuluu asunto ja asumiseen liittyvät palvelut, jotka mahdollistavat vaikeavammaisten henkilöiden normaalin ja itsenäisen asumisen. Palveluasumista voidaan järjestää 1. Vaikeavammaisen henkilön omassa kodissa 2. Palvelutalossa 3. Ryhmäkodissa Palvelujen tarve vaihtelee ja siksi ne suunnitellaan yhteistyössä vammaisen henkilön kanssa. Kunta maksaa vammaisuudesta aiheutuvat lisäpalvelut, kuten henkilökohtaisen avustajan palvelut. Vammainen henkilö maksaa itse vuokran, ateriat ja muut normaaliin elämään kuuluvat menonsa. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA PALVELUASUMISEEN Palveluasumispäätöstä haetaan kunnan sosiaalitoimistosta Palveluasumishakemuksesta tulee selvitä hakijan vaikeavammaisuus ja palvelun tarve Palveluasumishakemukseen liitetään lääkärinlausunto Hakemukseen olisi hyvä olla liitettynä myös muu asiantuntijalausunto, esimerkiksi kotipalvelun/kotisairaanhoidon lausunto Viranomaisten keskinäinen yhteistyö ja tietojen vaihtaminen palvelun tarpeen määrittelyssä on tärkeää Tampereella palveluasumista tarjoaa esimerkiksi: Invalidiliiton Tampereen palvelutalo (puh: ). Palveluasuntoja on 42, joista 4 on asumiskokeilukäytössä. Palvelutaloon tullaan asumaan asumiskokeilujakson kautta. Asukas saa tarvitsemansa palvelut päivittäisissä toiminnoissa ympäri vuorokauden 5

6 3 Asunnon muutostyöt Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa ovat vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeita. Korvauksen piiriin kuuluvat sellaiset asunnon muutostyöt, jotka ovat välttämättömiä muutostöitä asunnossa tai sen välittömässä lähiympäristössä vammaisen henkilön arjessa selviytymisen kannalta. Välttämättömät muutostyöt ovat vammaiselle henkilölle maksuttomia ja kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Päätöksen palvelun myöntämisestä tekee kunnan sosiaalityöntekijä. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA ASUNNON MUUTOSTÖIHIN 1. Toimenpidejärjestyksen tulee olla selvä kaikille toimijoille tietoisuus siitä, miten prosessissa edetään Ensin tehdään asunnon muutostöistä suunnitelma ja kustannusarvio. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen palvelun myöntämisestä. Työn teettäminen aloitetaan vasta suunnittelun ja päätöksenteon jälkeen 2. Vammainen henkilö toimii omalla vastuullaan, jos toimii ennen virallista päätöksentekoa Noudatetaan toimenpidejärjestystä 3. Kustannuksista korvataan kohtuulliset kustannukset ja kustannusten enimmäismäärä, jotka ovat välttämättömiä henkilön itsenäisen suoriutumisen kannalta Kaikkia kustannuksia ei välttämättä korvata 4. Kunta korvaa vamman aiheuttamat tarpeelliset muutostyöt Ei korvata remontteja yleisellä tasolla 6

7 5. Päätöksentekoon vaaditaan lausunto esim. kunnan rakennusmestarilta Pitää olla perusteet muutostöille, jotta turvataan kuntalaisten tasa-arvoinen kohtelu 6. Päätöksen käsittelyaika on vähintään kuukausi Muutostyöt ovat isoja viranomaispäätöksiä, joiden selvittelyyn tulee varata aikaa 7. Suunnittelutyö vie aikaa Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu remontti palvelee pidemmän päälle paremmin asiakkaan tarpeita. Kiire ei takaa asiakkaalle laadukasta lopputulosta 8. Kartoitetaan, minkälaisella tilapäisratkaisulla vammainen henkilö voisi selvitä ennen muutostöiden valmistumista Vammaisen henkilön käyttöön annetaan tarvittavia apuvälineitä, joiden avulla hän selviää tilapäisesti mahdollisimman hyvin 7

8 4. Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan tarvittaessa hankkia arjessa selviytymisen ja omatoimisuuden tukemiseksi erilaisia laitteita ja välineitä. Vaikeavammaiselle korvataan nämä asuntoon kiinteästi asennettavat apuvälineet. Välineet ja laitteet hankitaan yleensä kunnan omistukseen ja annetaan vaikeavammaisen käyttöön. HISSIT Kerrostaloon ei tarvitse asentaa hissiä (KHO:n ennakkopäätös asiassa) Jos vaikeavammainen asuu rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, hissin voi korvata esimerkiksi luiskalla tai muulla vastaavalla ratkaisulla KUULOVAMMAISEN HÄLYTINKESKUS Pääsääntöisesti yksi palohälytin asuinkerrosta kohden on palotarkastajan mukaan riittävä ratkaisu Pääsääntöisesti paikalliset sähköliikkeet toimivat asentajina ja työn tekijöinä OVEN AVAUS- JA SULKIJALAITE, hallintalaiteet Pyritään siihen, että vammaisella henkilöllä tarpeettomaksi jääneen laitteen voisi ottaa uudelleen käyttöön jollakin toisella asiakkaalla Myös yksityisiin palvelutaloihin (esimerkiksi Invalidiliiton palvelutaloon) voidaan joutua asentamaan vammaiselle henkilölle ovenaukaisulaitteet Pieni ja yksinkertainen ratkaisu, joka vain aukaisee oven on asunnon muutostöitä vs. monimutkaisempi ja monipuolisempi toiminnoiltaan on määritelty ympäristönhallintalaitteeksi, joka on puolestaan lääkinnällistä kuntoutusta 8

9 TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA APUVÄLINEISIIN Palvelua haetaan sosiaalitoimistosta Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto Hakemukseen olisi hyvä liittää myös muun asiantuntijan lausunto Kuulovammaisten hälytinkeskuksia varten tarvitaan Tampereen yliopistollisen sairaalan kuulokeskuksen apuvälinesuositus tai kuntoutustyöntekijöiden lausunto Peruslähtökohtana on se, että laitteilla autetaan vammaisen henkilön omatoimista selviytymistä ja kunnioitetaan hänen oikeuttaan itsenäiseen arjessa suoriutumiseen Apuvälineistä tehdään aina sopimus asiakkaan kanssa eli asiakas palauttaa apuvälineen kuntaan käyttötarpeen päätyttyä Usein käyttötarpeen päättyessä jo asennettujen teknisten laitteiden poispurkaminen on monimutkaista ja järkevin ratkaisu olisi myydä laitteet seuraavalle niitä tarvitsevalle henkilölle (esimerkiksi palvelutalossa) Näiden apuvälineiden tarve on harvinaista ja tarvetta tulee kunnissa esille hyvin harvoin Apuvälineen hankinnassa tulee muistaa kunnan hankintasäännöt Tarvittavaa apuvälinettä voi kysellä myös muista Ylä-Pirkanmaan kunnista, jos jossakin kunnassa olisi saatavilla vastaava apuväline asiakkaan käyttötarpeen päätyttyä Kuntien sosiaalityöntekijöiden kannattaa tällaisissa tilanteissa konsultoida Ylä-Pirkanmaan vammaispalvelujen asiantuntijaryhmää 9

10 5 Muut tarvittavat apuvälineet AUTOAVUSTUS Autoavustus voidaan myöntää vammaiselle henkilölle kunnassa varattujen määrärahojen puitteissa. Tämä ei tarkoita sitä, että kunta voi toistuvasti evätä avustuksen määrärahojen puutteen vuoksi, vaan varaus avustuksen myöntämiseen on huomioitava kunnan talousarviossa. Kuljetuspalvelut ja autoavustus eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan myönteinen päätös kuljetuspalvelusta ei estä autoavustuksen hakemista ja sen myöntämistä. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA AUTOAVUSTUKSEEN AUTOAVUSTUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN 1. Pitää hankkia hintatieto siitä, mikä on edullisin vaihtoehto ja kohtuullinen hinta siitä autosta, joka palvelee vammaisen henkilön käyttötarkoitusta 2. Työntekijän tulee tarkistaa kulloinkin markkinoilla olevien autojen hinnat sekä vaihtoehtoiset mallit 3. Henkilön vamma määrittää auton mallin ja tarvittavat apuvälineet, mitään kiinteää hintaa ei voi autolle antaa MAKSETTAVAN AUTOAVUSTUKSEN LASKEMINEN 1. Uuden hankittavan auton hinnasta vähennetään autoveron palautus ja vammaisen henkilön vaihtoauton hinta. Tämä jälkeen jäävästä summasta maksetaan vammaiselle puolet auton hinnasta 2. Vamman vaatimat mahdolliset autoon tehtävät muutostyöt korvataan kokonaisuudessaan 10

11 TULKKIPALVELUT Tulkkipalvelua myönnetään vaikeasti kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkipalvelua myönnetään vähintään 120 tuntia vuodessa vaikeasti kuulo- tai puhevammaiselle ja vähintään 240 tuntia vaikeasti kuulonäkövammaiselle henkilölle. Opiskeluun tarvittavaa tulkkausta järjestetään sen verran kuin hakija välttämättä tarvitsee selviytyäkseen opiskelustaan. Tämän lisäksi tulkkipalvelua voidaan myöntää asioimiseen, virkistykseen, työhön, opiskeluun, harrastuksiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Palvelu on vammaiselle henkilölle maksutonta. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA TULKKIPALVELUUN Tulkkipalvelua haetaan kunnan sosiaalitoimesta Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto sekä tarvittaessa asiantuntijalausunto Vaikeasti puhevammaisen tulkkipalvelun myöntämiseksi tulee olla myös puheterapeutin lausunto Seudullinen tulkkikeskus aloittaa toimintansa vuonna Keskus palvelee Pirkanmaan alueen kuulo-, puhe- ja kuulonäkövammaisia 11

12 6 Henkilökohtainen avustaja Henkilökohtainen avustaja järjestelmä on luotu mahdollistamaan vammaisen henkilön itsenäistä elämää. Avustajan avulla voidaan vähentää riippuvuutta omaisista ja välttää laitossijoituksia. Henkilökohtaisen avustajan tehtävänä on avustaa vammaista henkilöä kodin arkitilanteissa ja kodin ulkopuolisissa toiminnoissa ja harrastuksissa. Järjestelmän tavoitteena on vähentää vammaisen henkilön riippuvuutta ja siksi on suotavaa, ettei lähiomainen toimi henkilökohtaisena avustajana. Kunta voi korvata vammaiselle henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia, vaikka avustaja onkin työsuhteessa vammaiseen henkilöön. Kunnan tulee myös ohjata vammaista henkilöä työnantajana toimimisessa. Henkilökohtaiselle avustajalle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka on KVTES:n mukainen palkka. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA 1. Myöntämisen kriteerit Avustaja hakemuksen liitteenä tulee pääsääntöisesti olla lääkärinlausunto avustajan tarpeesta Sosiaalityöntekijän tai kuntoutusohjaajan lausunto avustajan tarpeesta ei yksin riitä perusteeksi myöntää henkilökohtaista avustajaa Epikriisi, joka vastaa lääkärin lausuntoa voidaan myös hyväksyä dokumentiksi Suuntaus on näyttänyt olevan se, että avustaja hakemuksia tulee epämääräisin perustein kuntoutusohjaajan tekemällä lausunnolla ja pyritään säilyttämään selkeä linjaus. Pyydetään tällaisissa tilanteissa lisäselvitystä tarvitaan selkeitä perusteita palvelun tarpeesta, jotta voidaan varmistaa asiakkaiden tasapuolinen kohtelu 12

13 2. Avustajahakemus Hakemuslomakkeet ovat kuntakohtaisia Asiakkaille tulee tehdä palvelusuunnitelma Kiinnitetään erityistä huomiota palvelusuunnitelmien laatimiseen 3. Päätöksen tekeminen henkilökohtaisesta avustajasta Voidaan tehdä joka vuosi uudet päätökset henkilökohtaisen avustajan myöntämisestä tai tehdä toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia 13

14 7 Omaishoito Omaiset hoitavat usein kotona vanhusta tai vaikeavammaista lasta, jolloin heillä on mahdollisuus saada kunnalta sosiaalihuoltolain mukaista omaishoidon tukea. Omaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion vähimmäismäärä on 300 euroa kuukaudessa. Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, hoitopalkkio on vähintään 600 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Kunnan kanssa sopimuksen tehneelle hoitajalle kertyy työstään työeläketurvaa edellyttäen, ettei hän ole jo eläkkeellä. Kunta huolehtii lisäksi myös omaishoitajan tapaturmavakuutuksesta. Omaishoitajalla on oikeus saada vähintään kaksi vapaapäivää kuukaudessa, jolloin kunta huolehtii hoidon järjestämisestä vapaan ajaksi. Kunnalla on mahdollisuus järjestää myös virkistysvapaita hoitopalkkioita alentamatta. Kun omaishoitajan käyttää oikeuttaan vapaapäivän pitämiseen, niin palvelusetelillä järjestettävistä kotipalveluista voi hoidettavan maksettavaksi tulla korkeintaan 9 euroa päivässä. Omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää sitä, että hoitaja ja kunta tekevät hoidosta sopimuksen, johon liittyy asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitajalle suunnatut omaishoitoa tukevat palvelut. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää asiakkaalle myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja. TYÖNTEKIJÄN MUISTILISTA OMAISHOITOON 1. Hoitotarpeen määrittely Hoidon sitovuus on avainsana, hoidon pitää olla sitovaa 2. Kotikäynti on tärkeä tarpeen määrittämisessä Kotikäynti on lähtökohtana omaishoidon tarpeen määrittelyssä: kotikäynnillä selvitetään yksityiskohtaisesti: Miten kauan vammainen voi olla yksin? Miten kauan hän voi olla turvapuhelimen varassa? Kuinka monta tuntia hän selviää ilman apua? Tarvitseeko hän apua öisin? jne Kartoitetaan asiakkaan koko vuorokausi ja toiminnot päivän aikana eli missä asioissa hän tarvitsee apua. Esimerkiksi pystyykö asiakas itse käymään WC:ssä? 14

15 3. RAVA kysely asiakkaan tilanteen kartoittamisessa RAVA kysely pisteyttää tilannetta ja antaa suuntaviivaa, ollen apuväline tilannekartoitukseen RAVAn käyttö turvaa asiakkaiden tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta kohtelussa RAVA auttaa vertailemaan asiakkaiden tilanteita ja analysoimaan sitä, onko hoidettava oikeassa paikassa hoidossa (esimerkiksi palvelutaloasiakkaana). RAVA on väline vammaisten henkilöiden tilanteiden ja tarpeiden laajempaan suhteuttamiseen ja vertailuun RAVA auttaa asiakasta itseäänkin näkemään tilannetta 4. Omaishoidon tuki hakemus Hakemus olisi hyvä tehdä kotikäynnillä asiakkaan kanssa yhdessä Hakemuksen tietojen perusteella saadaan samalla runko hoitoja palvelusuunnitelmalle Hakemuksen laatimisen yhteydessä annetaan asiakkaalle palveluohjausta Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan onko asiakkaalla Kelan hoitotuki 5. Hoitajan vapaat Hoitajan lakisääteinen oikeus vapaaseen täytyy huomioida ja korostaa vapaapäivien merkitystä hoitajan jaksamisen kannalta Jos esimerkiksi joku muu perheenjäsen toimii hoitajana vapaan ajan, niin hänelle maksetaan lyhytaikaisen perhehoidon palkkion mukainen korvaus On kunnallisesti myös mahdollista palkata hoitaja, joka käy hoitamassa/tuuraamassa omaishoitajia vapaiden aikana (ei kuitenkaan öitä) 6. Päätöksenteko Pyritään siihen, että SAS ryhmä konsultoi päätöksenteossa Hakemuksiin pitää aina tehdä päätökset - asiakkaiden hakemuksia ei saa jättää käsittelemättä, sillä asiakkaalla on oikeus valittaa päätöksestä ja perusteluista 15

16 8 Ylä-Pirkanmaan vammaispalvelujen asiantuntijatyöryhmä Ylä-Pirkanmaalla toimii seudullinen vammaispalvelujen asiantuntiryhmä, joka Kokoontuu vuosittain säännöllisesti keväällä ja syksyllä Koostuu Ylä-Pirkanmaan seudun vammaispalvelutyötä tekevistä työntekijöitä Käy keskustelua vammaispalvelupäätösten tekemisestä ja myöntämisen kriteereistä Osallistuu vammaispalvelujen ajankohtaisiin tapahtumiin ja ajankohtaiseen keskusteluun Kehittää Ylä-Pirkanmaan seudun vammaispalveluja Konsultoi alueen työntekijöitä Auttaa tarvittaessa käsittelemään asiakastapauksia (anonymiteetti) Toimii seudullisena tukiverkostona vammaispalveluissa ASIANTUNTIJARYHMÄN JÄSENET Marjatta Harju, sosiaalityöntekijä, Kuru Tuija Peurala, sosiaalijohtaja, Längelmäki Marjatta Kontuniemi, sosiaalijohtaja, Ruovesi Pirjo Mikkonen, vanhustyön johtaja, Mänttä Ritva Penttilä, sosiaalityöntekijä, Orivesi Eeva Rusanen, sosiaalityöntekijä, Vilppula Raija Vaskuu, sosiaalisihteeri, Virrat RYHMÄN KOOLLEKUTSUJANA VUONNA 2006 TOIMII Marjatta Harju, Kuru 16

17 9 Suositeltavaa kirjallisuutta ja internetlinkkejä Räty, Tapio (2002) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. INTERNET OSOITTEITA: - Vammaispalveluasiaa - Yleistä tietoa - mm. Hakulomakkeita - Kuntoutusasian neuvottelukunta - Sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä - Yleistä tietoa - Yleistä ja ajankohtaista vammaispalveluista -mm. Hakulomakkeita - Tietoa tulkkipalveluista Valtakunnallinen vammaisneuvosto - Asiaa vammaisista ja päihteistä - Asiaa työllistymisestä 17

18 10 Vammaispalveluoppaan laatiminen Tämän vammaispalveluoppaan sisältö on laadittu Ylä- Pirkanmaan hyvinvointikehittäjähankkeen vammaispalvelujen asiantuntijatyöryhmässä vuosina Ryhmä kokoontui 7 kertaa noin kahden tunnin mittaiseen kokoukseen. Asiantuntijatyöryhmän ovat muodostaneet seuraavat Ylä-Pirkanmaan alueen työntekijät: Marjatta Harju, sosiaalityöntekijä, Kuru Tuija Peurala, sosiaalijohtaja, Längelmäki Marjatta Kontuniemi, sosiaalijohtaja, Ruovesi (Asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja) Pirjo Mikkonen, vanhustyönjohtaja, Mänttä Ritva Penttilä, sosiaalityöntekijä, Orivesi Eeva Rusanen, sosiaalityöntekijä, Vilppula Raija Vaskuu, sosiaalisihteeri, Virrat Asiantuntijatyöryhmässä sihteerinä on toiminut Hyvinvointikehittäjähankkeen suunnittelija Marianne Aalto, Pikassos oy - sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. KIITOKSET TYÖSKENTELYYN OSALLISTUNEILLE! 18

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina

TAVOITTEET. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää. vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 2015 LAKI Vammaispalvelulaissa on määritelty ne palvelut ja taloudelliset tukitoimet, joita kunnan sosiaalitoimi järjestää Vammaisille henkilöille. Lain tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016

Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 1(10) Vammaispalvelulain ja asetuksen perusteella myönnettävien palveluiden ja tukitoimien ohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki,vammaispalvelut (Sote-lautakunta, 16.12.2015, 165) Ohj 2(10) SISÄLTÖ JOHDANTO

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella.

Kuljetuspalvelua voi käyttää Jyväskylän, Joutsan, Jämsän, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnan alueella. 2 erityishuollosta annetun lain (519/1977) 1 :ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain nojalla siltä osin kuin ne ovat

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta. VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2013 alkaen 1. Yleistä... 2 1.1 Vammainen henkilö... 2 1.2 Palvelujen järjestämisvelvollisuus... 2 1.3 Palvelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta

Vammaistyö. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT. 3 Asumispalvelut. 4 Ryhmäkotien yhteystiedot. 5 Työ- ja päivätoiminta 1 2 Vammaistyö Salon kaupungin vammaistyöhön kuuluvat kehitysvammaisten palvelut, vammaispalvelulain mukaiset palvelut sekä alle 65 -vuotiaiden omaishoidon tuki. Sisällys 3 1. KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011

VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 VAMMAISPALVELULAIN PERUSTEELLA JÄRJESTETTÄVIEN PALVELUIDEN JA TUKITOIMIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET v. 2011 1. YLEISET PERUSTEET Vammaispalvelulain soveltamisen tavoitteena on a) edistää vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET Vammaispalvelun toteuttaminen pohjautuu vammaispalvelulakiin ja asetukseen sekä soveltamisohjeisiin. Lain tarkoitus on - edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto Viranomaisesite Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto: Aikuissosiaalityön päällikkö Puh. 044 577 2746, ma-ti, to-pe klo 9.00 10.00 Työnjohto ja hallinto Vakituiset ja tilapäiset asumispalvelusijoitukset (sis. myös Vpl:n

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toimintasuunnitelma 1.9.2009 Vammaispalvelulakiin tulee muutoksia 1.9.2009. Lakiin on lisätty säädökset vaikeavammaisille henkilöille järjestettävästä

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET 1.1 Vammainen henkilö Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan vammaispalvelulaissa henkilöä, jolla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite-

PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- PoSan vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -viranomaisesite- Tavoitteenamme on edistää vammaisen henkilön itsenäistä selviytymistä ja vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä asiakkaidemme

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009

ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Liite 3 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma ALLE 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela Lapsilisä Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Lisätiedot

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Vammaispalvelulaista. Vammaispalveluraadille Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Vammaispalvelulaista Vammaispalveluraadille 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Vammaispalvelulaki Ketä laki koskee? Vammaisuus (VpL 2 ) vamma tai sairaus pitkäaikaisuus eli

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013

Henkilökohtainen apu. Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 Henkilökohtainen apu Maritta Ekmark Kvtl 10.10.2013 VpL muutos 2009 Henkilökohtaisesta avusta subjektiivinen oikeus Vaikeavammaisen henkilön oikeus määrärahoista riippumatta Kolme järjestämistapaa Työnantajamalli

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus

Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Vammaispalvelut ja vaikeavammaisuus Lakimies Mika Välimaa, Kynnys ry Salo, 27.2.2014 1 Lait ja asetukset Sosiaalihuoltolaki Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen määritelmä ja myöntämisedellytykset... 1 2. Hoitopalkkion määrät ja kriteerit

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta Lakimies Mika Välimaa 13.5.2014, Turku Kynnys ry Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d, 3 a ) subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN

HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN Vaasan sosiaali- ja terveystoimi/sosiaalityö ja perhepalvelut/vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU VAIKEAVAMMAISELLE HENKILÖLLE SOVELTAMISOHJEET 01.12.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ HENKILÖKOHTAISESTA AVUSTA Henkilökohtaisen

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a

V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a V a m m a i s p a l v e l u t t y ö l l i s t y m i s e n t u k e n a S a n n a K a l m a r i, k u n t o u t u s s u u n n i t t e l i j a Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut

Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut Alle 30- vuotiaiden omaishoidon tukihakemus Vammaisten palvelut 1. Hoidettavan henkilötiedot Haen omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota palveluseteliä muuta, mitä? 1.1 Omaishoidettavan lapsen/nuoren

Lisätiedot

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET

9.10 9.10.2012 VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET PYSYVÄISOHJE 1 (5) VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET ASUNNONMUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET Voimassa: 1.11.2012 alkaen toistaiseksi 1. Yleistä asunnonmuutostöistä 2. Vaikeavammainen henkilö

Lisätiedot

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653

Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Omaishoidon tuki 1.1.2009 alkaen Valmistelija; osastopäällikkö Hilkka Lahti puh. (06) 828 9653 tai 044-780 9653 Laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006 lukien. Tulevan kuntaliitoksen johdosta omaishoidon

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS 1 VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Haettavat palvelut (Huomioi, että hakemus täytetään vain niiden palveluiden osalta, joita haetaan)

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 11.8.2011 Taltionumero 2130 Diaarinumero 3246/3/10 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus X:n perusturvalautakunta Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella

Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2011 98 Ohje vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun toteuttamisesta Keski-Karjalan yhteistoiminta-alueella 1 Sisällysluettelo 1. Järjestämisvelvollisuus

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET NURMEKSEN KAUPUNKI Vammaispalveluohje VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERUSTEET Sosiaalilautakunta 7.6.2011 27 SISÄLLYSLUETTELO 1. Järjestämisvelvollisuus...

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015

Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Henkilökohtainen apu omannäköisen elämän tueksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Petra Tiihonen 2015 Miksi puheenvuoro henkilökohtaisesta avusta? Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu voi olla

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski

Alustusta erityislainsäädäntöön. Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski Alustusta erityislainsäädäntöön Vammaispalvelujen raati 15.5.2013 Johtava sosiaalityöntekijä Emmi Hanhikoski 30.5.2013 Elävänä olentona maailmassa Erilaiset roolit Ihminen Perheenjäsen, vanhempi, sisarus,

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1

Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Henkilökohtainen apu Heli Kulmala 1 Vammaispalvelulaki Henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus vaikeavammaisille henkilöille Henkilö, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi

VAMMAISPALVELUT VAKKA-SUOMESSA. Pyhäranta. Laitila. Uusikaupunki. Vehmaa. Taivassalo. Kustavi VAMMAISPALVELUT Pyhäranta Laitila Uusikaupunki Vehmaa Kustavi Taivassalo VAKKA-SUOMESSA Sisällysluettelo Laki 2 Vammainen henkilö 3 Kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus 3 -palvelusuunnitelma ja palvelutarpeen

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014

Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut. Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 Palvelut autismin kirjon henkilöille Vammaisten palvelut Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt 14.1.2014 SOSIAALITYÖ neuvonta ;lanteen arvioin; palvelutarpeen kartoitus palvelusuunnitelman tekeminen sopivien

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46

AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET. Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 AKAAN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJEET Perusturvalautakunta 3.5.2016 46 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Vammainen henkilö... 3 1.2 Palvelusuunnitelma... 3 1.3 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JÄRVI- POHJANMAALLA 1.6.2009 19.5.2009 Päivi Joensuu Terttu Lakaniemi Merja Mäkitalo SISÄLLYS 1. Omaishoidontuki 2. Omaishoidontuen hakeminen 3. Tuen myöntämiskriteerit

Lisätiedot

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on?

Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on? Stltk 27.1.2016 5 liite 3 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on? Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö

Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö Koske Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Puhevammaisten tulkkipalvelut Keski-Suomessa työkokous 20.9.2007 Armi Mustakallio, projektipäällikkö 24.9.2007 Mitä tulkkipalveluihin kuuluu? VpA 7 Työssä

Lisätiedot

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään.

Suunnitelmien määrä vammaisasiakkaiden määrään suhteutettuna. Myönteisten päätösten määrät suhteessa tehtyjen hakemusten määrään. Indikaattorin nimi Mitä mittaa Mitta-arvo Kommentit Palvelutarpeen arviointi palvelutarpeen arvioinnissa tehtyjen sunnitelmien suhteessa vammaisasiaakaiden än Suunnitelmien vammaisasiakkaiden än suhteutettuna

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS

LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS LAPSIPERHEIDEN OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS SAAPUMISPÄIVÄ HAEN omaishoidon tukena ensisijaisesti palkkiota VASTAANOTTAJA palveluseteleitä Muuta, mitä? HENKILÖTIEDOT Omaishoidettavan Henkilötunnus lapsen tiedot

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot