Kaupan strateginen suunnittelu ja strategian toteuttaminen. Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi Harri Miettinen, SOK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupan strateginen suunnittelu ja strategian toteuttaminen. Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi 15.1.2015 Harri Miettinen, SOK"

Transkriptio

1 Kaupan strateginen suunnittelu ja strategian toteuttaminen Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi Harri Miettinen, SOK

2 Sisältö Vähittäiskaupan toimintaympäristö strateginen viitekehys Strategian luonti ja toteutus Kauppa strategisessa murroksessa

3 Kaupan toimintaympäristö on moniulotteinen Sosiaalinen media kasvattaa suosiotaan Kulutus eriytyy, pirstaloituu, yksilöllistyy, palveluiden ja elämyksien hankinta kasvaa Vastuullinen yritystoiminta Työurien pidentäminen on tärkeää Kansainvälistyminen jatkuu Talous ja yksityinen kulutus elpyvät hitaasti Innovaatiot ja osaaminen kilpailukyvyn varmistajana Väestö ikääntyy, sinkkuuntuu ja keskittyy Teknologian ja verkkokaupan kehitys jatkuu

4 Kauppa ja palvelut monitieteellisenä toimijana Sosiaalinen media kasvattaa Viestintä suosiotaan Kulutus eriytyy, Kuluttajatutkimus pirstaloituu, yksilöllistyy, palveluiden ja elämyksien hankinta kasvaa Vastuullinen yritystoiminta Ympäristö Työurien pidentäminen on Yhteiskunta tärkeää Kansainvälistyminen Kulttuuritutkimus jatkuu Talous ja yksityinen kulutus Kansantalous elpyvät hitaasti Innovaatiot ja osaaminen kilpailukyvyn Johtaminen varmistajana Väestö ikääntyy, sinkkuuntuu Demografia ja keskittyy Teknologian ja verkkokaupan ICT kehitys jatkuu

5 Asiakaslähtöinen kauppa 1995 Toimitusketjun jokainen vaihe kehittää toimintaansa tarjotakseen seuraavalle vaiheelle ( asiakkaalleen ) kilpailukykyistä palvelua Koko toimitusketjua kehitetään yhteisesti, jotta se palvelisi 2000 asiakasta nopeammin, pienemmin kustannuksin ja kannattavammin

6 Retail business = SCM + ECR + CRM Tuottaja Hankinta Jakelu Ketjuohjaus Myymälä Asiakas SCM ECR CRM SCM = Supply chain management ECR = Efficient consumer response CRM = Customer relationship management

7 Asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus perusstrategioina Toimipaikkaverkoston ja valikoiman osuvuus Asiakas optimoi Aikaa ja vaivaa Hintaa ja laatua Tuotevalintaa Ongelmiensa ratkaisuja Mielihyvää Win - Win - logiikan on toteuduttava - molempien "voitettava" Asiakaslähtöisyys ja sopeutuminen markkinaan Tyytyväisiä asiakkaita Kauppa optimoi Konseptejaan Pääoman käyttöä Henkilöstön käyttöä Sijaintia Sisäisiä prosessejaan Ketjutoiminnan edut Hintakilpailukyky

8 Strategian luonti ja toteutus

9 Strategian luonnin ja toteutuksen vaiheet 1. Strateginen analyysi skenaario toimintaympäristö kuluttajakäyttäytyminen toimialat, markkinat kilpailutilanne toimialan menestystekijät oman toiminnan analyysi (esim. SWOT) 2. Strategiset valinnat arvot toiminnan tarkoitus visio strategiset tavoitteet kriittiset menestystekijät strategiset kilpailuedut liikeideat, konseptit, ketjut, brändit 3. Strategian toteutus markkinat, palvelut, verkostot kehittämisohjelmat toteuttamiskeinot Johtamis- ja päätöksentekomalli, synergiat tuloskortti ja mittarit

10 Strateginen analyysi ulkoiset muutosvoimat hyvinvointiyhteiskunnan mallista luopuminen suuri merkittävyys pieni todennäköisyys Työpaikkakäsitteen pirstaloitumi nen Autojen pn:een korvaaminen sähköllä Markkinat ja kilpailu hinnan merkitys korostuu kilpailu kauppapaikoista uusia palveluratkaisuja Työnantaja ja työntekijät työantajakuva avoimuus ja rehellisyys työhyvinvointi kilpailu työvoimasta työn ja vapaa-ajan suhteen muutos Energia ja ympäristö energian säästö, kierrätys, päästörajoitukset kulutusverot ja maksut Verkko ja teknologia tiedon läpinäkyvyys ja palvelun saatavuus verkkokauppa sosiaalinen media Kuluttajat valmistuotteet ja -ratkaisut hyvinvointi ja terveellisyys kysynnän pirstaloituminen turvallisuus ja vastuullisusu Väestö ja kansantalous väestörakenne globaalitalouden syklisyys ja nopeus alueelliset erot talouskehityksessä laman kroonisuus suuri todennäköisyys pieni merkittävyys

11 Strateginen analyysi missä markkinassa? Kymmenen suurinta vähittäiskaupan toimijaa 2013: (suluissa maa ja vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto USD milj.) 1. Wal-Mart Stores, Inc. (USA, ) 2. Costco Wholesale Corporation (USA, ) 3. Carrefour S.A. (Ranska, ) 4. Schwarz Unternehmens Treuhand KG (Saksa, e) 5. Tesco PLC (Iso-Britannia, ) 6. The Kroger Co. (USA, ) 7. Metro Ag (Saksa, e) 8. Aldi Einkauf GmbH & Co. ohg (Saksa, e) 9. The Home Depot, Inc. (USA, ) 10. Target Corporation (USA, ). 71. S-Group (Finland, ) Kesko (Finland, 8 776) Lähde: Deloitte, 2015

12 KASVUPOTENTIAALI PIENI (2) KOHTALAINEN (3-4) SUURI (5-6) Strateginen analyysi liiketoiminnan nykytila ASEMA MARKKINOILLA SUHTEESSA KILPAILIJOIHIN VAHVA (7-9) KOHTALAINEN (4-6) HEIKKO (3) PT, lähialue INVESTOI VAHVASTI KEHITÄ UUSIA KILPAILUKYKYTEKIJÖITÄ SBA 4 PARANNA KANNATTAVUUTTA INVESTOI HARKITEN SBA 3 INVESTOI KASVUALUEISIIN KEHITÄ UUSIA KILPAILUKYKYTEKIJÖITÄ PARANNA KANNATTAVUUTTA IRROTTAUDU OIKEA- AIKAISESTI SBA 1 SBA 5 SÄILYTÄ ASEMA VARMISTA KANNATTAVUUS SÄILYTÄ ASEMA VARMISTA KANNATTAVUUS SBA 2 MINIMOI TAPPIOT IRROTTAUDU OIKEA- AIKAISESTI S-ryhmä

13 Strategiset valinnat Toiminnan tarkoitus, arvot ja visio Toiminnan tarkoitus S-ryhmä tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja asiakasomistajille kannattavasti. Arvot Olemme asiakasta varten Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä Uudistamme jatkuvasti toimintaamme Toimimme tuloksellisesti Visio 2020 Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta S-ryhmä

14 . Strategiset valinnat Strategiset tavoitteet ohjaavat toimintaamme Kannattavuuden parantaminen Markkinaasemien kehittäminen Asiakastyytyväisyyden nostaminen

15 Strategian toteutus mittaaminen (esimerkki) ASIA- KAS Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittarit, tavoitetaso Sitoutuneet asiakkaat Kilpailukykyinen, monikanavainen tarjonta Asiakastyytyväisyys Asiakaslupauksen mukainen palvelun toteutus Markkinaosuustavoitteet Asiakastutkimus HENKI- LÖSTÖ Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittarit, tavoitetaso Houkutteleva työnantaja Maine ja menestys Työnantajabrändi-indeksi Työyhteisötutkimus TALOUS Strateginen tavoite Kriittinen menestystekijä Mittarit, tavoitetaso Kannattava toiminta ja kasvu Tulos ja volyymi Tulos Kasvu Pääoman tuotto

16 Strategian toteutus Strategian johtaminen Henkilökohtaiset tulostoimenkuvat Suorituksen ohjaus ja seuranta rullaavasti, Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, budjetti seuraavalle vuodelle Strategian ajanmukaisuus? -> Arvioidaan vuosittain, päivitetään tarpeen mukaan Strategisen tuloksellisuuden arviointi Skenaariopäivitys Toimintaympäristö -, toimiala- ja kilpailijaanalyysit, Aloita tästä

17 Strategiaohjauksen kriittiset kohdat Organisaation tietoisuus päämääristä, strategioista ja tavoitteista Strategiaprosessin liittyminen päivittäisjohtamiseen Näkökulmien laajuus, "useat totuudet" Lyhytjänteisen johtamisen ja strategiaprosessin tasapainotus Organisaation toimintaympäristön muutosten ja päätöksentekijäin tahtotilojen tunnistaminen Tasapainoinen management- ja leadership-johtaminen Organisaation selkeät roolijaot sekä epävirallisen ja virallisen organisaation suhde Yrityskulttuurierot organisaation eri osissa Heikko organisaatioyksikköjen välinen kommunikaatio

18 Kauppa strategisessa murroksessa

19 Kuluttajan vallan ja vaihtoehtojen kasvu! Väestön ikärakenteen muutokset, etenkin länsimaissa Kotitalouksien koon pieneneminen (1 & 2 hengen taloudet) Yksilöllistyminen, kulutuksen pirstaloituminen Globalisaatio: verkottunut mutta samalla hauras maailma Kaupungistuminen globaalisti & Suomessa Vapaa-ajan arvostus Ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat Polarisaatio, yhteiskunnan eriarvoistuminen Oman hyvinvoinnin edistäminen Aasian nousu ja sen vaikutus globaalitalouteen ja länsimaisiin yhteiskuntiin Raaka-aineiden, energian, ruoan ja veden niukkuus Monikulttuuristuminen Vastuullisuus, eettisyys, ekologisuus Kasvava teknologiariippuvuus Teknologia muutosvoimana, läpinäkyvyys Yhteisöllisyys, sosiaalisen median merkitys

20 Perinteinen kauppa tuottaa asiakkailleen arvoa viiden perustehtävänsä kautta Hinta 2. Valikoima 3. Saatavuus 4. Ostoriskin pienentäminen 5. Saavutettavuus

21 Verkkokaupan vaikutusten tarkastelu Porterin viitekehyksessä Toimittajien vaikutusvalta Brändien vaihtoehdot perinteisen vähittäiskaupan ohittamiseen kasvavat Asiakkaiden vaikutusvalta Läpinäkyvyyden aikakaudella kuluttajan valta ja vaihtoehdot kasvavat Vaikutus suurin digitalisoitavien hyödykkeiden (esim. musiikki) kaupassa Toimialan yritysten välinen kilpailu Uusi kilpailuasetelma Vaihtoehtoisten tuotteiden tai palveluiden uhka Uusien toimijoiden uhka Uusia verkkokaupan kustannusrakenteella ja logiikalla toimivia vaihtoehtoja Parhaat toimijat hakevat kasvua uusilta markkinoilta

22 Tulevaisuuden arvoketju? Asiakas Vähittäiskauppa Tavarantoimittaja (brändi) Lähde: soveltaen Javelin Group

23 Mutta - mitä kaikkea voidaankaan digitalisoida? Lähteet: Joshua Harris, PSFK

24 Vaikutus myymälään? Myyntituotot euroa Miten käy myymäläinvestoinnin kannattavuudelle, jos myynti laskisi esim. 5 %, 10 % tai vaikka 25 %?? Kulut yhteensä Kiinteät kulut Muuttuvat kulut Myynti kpl

25 Myymälä säilyy keskeisessä roolissa mutta ei muuttumattomassa roolissa Esim. Iso-Britannian pukeutumiskaupan ennuste /puhdas verkko-ostos /myymälässä tehty verkkotilaus /verkko-ostos & myymälänouto /myymälä /tiedonhaku verkossa & osto myymälässä

KESKON VUOSI 2014. Liiketoimintakatsaus

KESKON VUOSI 2014. Liiketoimintakatsaus ESKON VUOSI 2014 Liiketoimintakatsaus 2014 Liiketoimintakatsaus Vuosi 2014 Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2014 lukuina 3 Strategia Pääjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristömme 6 Strategiamme 13 Kuuntelemme sidosryhmiämme

Lisätiedot

KESKON STRATEGIA 27.5.2015

KESKON STRATEGIA 27.5.2015 KESKON STRATEGIA 27.5.2015 KESKO TÄNÄÄN 2 AVAINLUVUT 2014 Liikevaihto Liikevoitto* 9 071 m 233 m Omavaraisuusaste Likvidit varat Sidotun pääoman tuotto* 54,5 % 598 m 9,9 % Henkilöstö (FTE) 19 976 *ilman

Lisätiedot

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS

ESIMAKUA TULEVASTA THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS 2014. www.hkscan.com VUOSIKERTOMUS ESIMAKUA TULEVASTA VUOSIKERTOMUS 2014 THE NORDIC MEAT EXPERTS VUOSIKERTOMUS www.hkscan.com 2014 ESIMAKUA TULEVASTA Tässä vuosikertomuksessa esittelemme tulevaisuuden kuluttajan: henkilön, jolta opimme

Lisätiedot

Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä?

Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä? Suomen Kaupan Liitto (SK) Palvelualojen ammattiliitto (PAM) Kaupan työ ja tulevaisuus -seminaari 8.11.2007 Vuorineuvos Kari Neilimo Onko kauppa visionääri vai pelkkä ajopuu muutosten myllerryksessä? "

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership

Vuosikatsaus 2005. Digitalized services in true partnership Vuosikatsaus 2005 Digitalized services in true partnership Sisältö TietoEnator vuonna 2005 2 Matti Lehti ja Pentti Heikkinen: Strategian määrätietoinen toteuttaminen jatkuu 4 Johtoajatukset ja strategia

Lisätiedot

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes

Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes Tekesin strategian sisältölinjaukset Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö Yhteenveto Tekesin strategian

Lisätiedot

KONSERNI. KesKon vuosi. kesko 2013 I

KONSERNI. KesKon vuosi. kesko 2013 I KONSERNI KesKon vuosi 2013 kesko 2013 I KONSERNI Konserni 1 Kesko lyhyesti 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 6 Strategiset teemat 10 Keskon liiketoimintamalli 11 Kaupan toimintaympäristön trendejä

Lisätiedot

Tilinpäätös. Keskon vuosi 2010

Tilinpäätös. Keskon vuosi 2010 Keskon vuosi 2010 2 Kesko lyhyesti, Kesko 70 v. 4 Visio ja arvot 6 Pääjohtajan katsaus 8 Vuosi 2010 lyhyesti 10 Strategiset tavoitteet 16 K-Plussa 18 Ruokakauppa 24 Käyttötavarakauppa 32 Rautakauppa 40

Lisätiedot

Sisältö. Keskon vuosi 2008. Tilinpäätös

Sisältö. Keskon vuosi 2008. Tilinpäätös Keskon vuosi 2008 1 Sisältö Keskon vuosi 2008 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 7 Vuosi 2008 lyhyesti 10 Strategiset painopisteet 14 Monipuolisesti palkitseva K-Plussa 16 Ruokakesko

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8

Keskon vuosi 20 09 Keskon vuosi Y-t unn us 010 9862- www.kesko.fi 8 Keskon vuosi Keskon vuosi 2009 1 Keskon vuosi 2009 2 Kesko lyhyesti 3 Visio ja arvot 4 Pääjohtajan katsaus 6 Vuosi 2009 lyhyesti 8 Strategiset tavoitteet 12 K-Plussa 14 Ruokakauppa 20 Käyttötavarakauppa

Lisätiedot

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008

Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Knowledge. Passion. Results. Vuosikatsaus 2008 Arvomme Yhdessä onnistumme. Meillä on yhteiset tavoitteet. Jaamme tietomme ja taitomme. Autamme toisiamme menestymään. Panostamme huippusuorituksiin. Toimintamme

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

KesKon vuosikertomus

KesKon vuosikertomus eskon vuosikertomus 2012 Sisältö KESKO Kesko lyhyesti 1 Vuosi 2012 lukuina 2 Pääjohtajan katsaus 4 Visio ja arvot 7 Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu 8 Kuluttaja-asiakaskauppa ja -palvelut 10 Vastuulliset

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Tärkeimmät muutokset 2008

Tärkeimmät muutokset 2008 Vuosikertomus 2008 Kemira keskittyy veden- ja kuitujenkäsittelyn kemiaan, sen tavoitteena on olla omassa lajissaan paras. Vuonna 2008 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 9

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS

4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS 100 4. YRITYS VS. VERKOSTOYRITYS Edellisillä sivuilla on tarkasteltu teknologisen kehityksen historiaa, nykyisen vaiheen muutosajureita ja niiden vaikutusalueita. Eräs näistä on yritysten toiminta suhteessa

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

KesKon vuosi 2012. K-RYHMÄ KauppaKesKus veturissa

KesKon vuosi 2012. K-RYHMÄ KauppaKesKus veturissa KesKon vuosi 2012 K-RYHMÄ KauppaKesKus veturissa toimialat RuoKaKauPPa KäyttötavaRa- KauPPa Raut Osuus konsernin liikevaihdosta OSUUS KONSERNIN LIIKEVAIHDOSTA Osuus konsernin liikevoitosta ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Marjanen, Hannu 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Hannu Marjanen Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot