Suomalainen työ muutoksessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen työ muutoksessa."

Transkriptio

1 Suomalainen työ muutoksessa.

2 Muutos on tosi.

3 Työn murrokseen vaikuttavat monet globaalit muutosvoimat

4 Demografinen muutos ja ikääntyminen Väestö ikääntyy kovaa vauhtia. Yli 65-vuotiaiden määrän kasvu (%) vuosina Lähde: Eurostat, Väestöskenaario

5 Teknologinen kehitys Teknologian merkitys korostuu työn kannattavuudessa. Lähde: Tuotteistettua tuottavuutta. McKinsey, 2012

6 Globalisaatio Maailmanlaajuisen kilpailun kiristyessä työpaikkoja syntyy erityisesti korkeaa koulutusta vaativille aloille ja palveluammatteihin. Johtotason tehtävien osuus ammateista on lisääntynyt Erityisasiantuntijoiden osuus ammateista on lisääntynyt Palvelu- ja myyntityön osuus on lisääntynyt Lähde: Uutta arvoa palveluista. ETLA B 256, 2012

7 Palvelusektori on merkittävä työllistäjä Palveluiden osuus on kohonnut jo 70%:iin Suomen kokonaistuotannosta Yksityiset palvelut työllistävät jo miljoonaa suomalaista Lähde: Uutta arvoa palveluista. ETLA B 256 (2012)

8 Pienyritykset pitävät Suomen työllisyyttä yllä Vuosina Suomeen syntyi lähes uutta kokopäiväistä työpaikkaa. Niistä yli on pk-yrityksissä. Lähde: Minne ja miten uudet työpaikat syntyvät TEM. 51/2013

9 Suomalaiseen työhön vaikuttavat neljä tärkeää muutosvoimaa Arvopohjan monimuotoistuminen Toimintamallien avoimuus Teknologisoituva toimintaympäristö Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen

10 Arvopohjan monimuotoistuminen

11 1. Arvopohjan monimuotoistuminen työn näkökulmasta Arvojen monipuolistuminen edellyttää organisaatioilta ja työntekijältä joustavampaa ajattelua työn tekemiseen. Opiskelijoista 62% ei halua työskennellä työnantajalla, jonka arvomaailma on ristiriidassa oman arvomaailman kanssa. ² vuotiaiden ikäryhmä tulee nousemaan yli 16% 2030 mennessä.¹ Lähde1: Aktiivisen ikääntymisen edistäminen työpaikalla. Juhani Ilmarinen,2012 Lähde 2: Dialogi Uusi työ on täällä. Ellun Kanat, 2011

12 1. Arvopohjan monimuotoistuminen kuluttajan näkökulmasta Kulutukseen liittyvien arvojen monipuolistuminen luo uudenlaisia kulutus- ja omistusmalleja. Kierrätys-, yhteiskäyttö-, vuokra- ja lainapalvelut nostavat suosiotaan Eettisyys ja vastuullisuus arvoina nousevat ebay 120 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa¹. suomalaisista sanoo pyrkivänsä tekemään ekologisia ja vastuullisia ostopäätöksiä.² Lähde1: ebay, 2013 / Lähde2: STL Joulututkimus, 2013

13 Suomalaisen Työn Liiton näkemys arvopohjan monimuotoistumisen merkityksestä Tulevaisuuden menestyjät osaavat hyödyntää arvojen ja työvoiman monimuotoisuuden yrityksen toiminnassa ja kehitystyössä. Moniarvoinen ja -ikäinen työvoima on rikastuttava alusta kehitystyölle ja innovaatioille. Työntekijöiden erilaiset taustat vaativat työntekijöiltä yhä enemmän erilaisuuden sietokykyä. Kuluttajien ekologisemmat ja eettisemmät kulutusmallit tarjoavat uusia mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnalle ja innovatiiviselle palvelukehitykselle.

14 Toimintamallien avoimuus

15 2. Toimintamallien avoimuus työn näkökulmasta Lisäarvon tuottaminen ja innovaatiot syntyvät yhä enenevässä määrin ei-hierarkkisissa yhteisöissä, jotka toimivat yli toimialojen, organisaatiorajojen ja työpositioiden. Tulevaisuudessa siirrytään yhä enemmän organisaatioista yhteisöihin. Lähde: Tracking global trends. Ernst & Young, 2011

16 2. Toimintamallien avoimuus kuluttajan näkökulmasta Lisäarvon ja merkitysten tuottaminen kuluttajille tapahtuu osallistuttamalla heitä tuote- ja markkinointikehitykseen. suomalaisista verkkoa käyttävistä kuluttajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi osallistuttaa Facebook-tykkääjiään aiempaa enemmän omien tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen¹. Kuluttajille relevanttien ja erottuvien tuotteiden tuottamiseksi on välttämätöntä osallistuttaa kuluttajat osaksi tuotekehitystä ja markkinointia. Lähde: Digielämää 24/7. Kopla Helsinki, 2013

17 Suomalaisen Työn Liiton näkemys toimintamallien avoimuuden merkityksestä Avoimuus kehitystyössä ja ideoinnissa kasvattaa liiketoimintaa ja synnyttää uudet vielä tunnistamattomat tuote- ja palveluideat. Eri toimialojen ja yritysten yhteistyö palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä tehostaa yritysten liiketoimintaa. Työntekijöiden osallistuttaminen tuote- ja palvelukehitykseen lisää työssä viihtymistä ja lojaliteettia. Avoimuus kuluttajiin päin ja osallistuttaminen tuottavat merkityksellisiä tuotteita ja palveluita kilpailluilla markkinoilla.

18 Teknologisoituva toimintaympäristö

19 3. Teknologisoituva toimintaympäristö työn näkökulmasta Automaatio ja datapohjainen päätöksenteko muuttavat työn tekemisen tapoja ja ovat edellytys yritysten lisäarvon kasvulle. 9/10 Mobiiliteknologia, pilvipalvelut ja reaaliaikainen pääsy tietoon muuttavat työn tekemisen tapoja joustavimmiksi ja verkostomaisemmiksi. suomalaisesta IT / liikkeenjohdosta arvioi IT:n merkityksen organisaation kilpailukyvylle olevan tulevaisuudessa nykyistä tärkeämpi.¹ ² Lähde1: IT-Barometri, 2012 / Lähde 2: Eurofound, 2012

20 3. Teknologisoituva toimintaympäristö kuluttajan näkökulmasta Kuluttajien asiakaskokemuksesta tulee yksilöllisempää ja räätälöidympää reaaliaikaisen datan, sensoreiden ja 3D-teknologian seurauksena. Lähde: Worldwide 3D Forecast. Gartner, 2013

21 Suomalaisen Työn Liiton näkemys teknologisoituvan toimintaympäristön merkityksestä Teknologiaa hyödynnetään entistä tehokkaammin työtapoja, resursseja, tuotteita, palveluja ja markkinointia kehittäessä. Lisäarvon rakentaminen perinteisen tuotannon ympärille erilaisina palveluina ja ICT:n vauhdittamana tulee luomaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja. Teknologia mahdollistaa joustavan ja verkostoituneen työn teon mallin. Reaaliaikainen data ja sen analytiikka mahdollistavat räätälöidympiä tuotteita ja kokemuksia kuluttajille.

22 Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen

23 4. Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen työn näkökulmasta Aineettoman lisäarvon tuottaminen arvoketjussa kasvattaa merkitystään työpaikkojen kasvun luomisessa. ² Suunnittelun/tuotekehityksen, brändin/markkinoinnin 1 ja uusien jakelukanavien merkitys on kriittinen. Lähde 1: Brand Finance. Top 500 / Lähde 2: Softaa koneisiin. Teknologiateollisuus ry., 2011

24 4. Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen kuluttajan näkökulmasta Kuluttajan kannalta lisäarvoa tuottavien palveluiden ja tuotteiden määrän lisääntyminen ja nopea saatavuus luo helpotusta jokapäiväiseen elämään. 1 ² Lähde 1: Digielämää 24/7. Kopla Helsinki, 2013 / Lähde 2: Verkkokauppatilasto, 2013

25 Suomalaisen Työn Liiton näkemys arvoketjujen uudelleenjärjestäytymisen merkityksestä Kuluttajamarkkinoiden digitalisoituminen ja aineettoman työn panos muuttaa yritysten liiketoimintaa ja arvon muodostumista. Tulevaisuuden palvelu- ja tuoteinnovaatioiden rakentaminen perustuu korkeaa arvoa tuottavien toimintojen kehittämiselle. Teollisuustyön vaatimukset tulevat yhä enemmän perustumaan korkean arvon tuottamiseen. Globaali verkkokauppa synnyttää suuremmat kuluttajamarkkinat suomalaisille tuotteille ja palveluille.

26 Tulevaisuuden työ on jo täällä! Arvopohjan monimuotoistuminen Toimintamallien avoimuus Teknologisoituva toimintaympäristö Arvoketjujen uudelleenjärjestyminen

27 Suomalaisen Työn Liiton toimintaehdotukset tulevaisuuden työn vaatimuksiin Yrityksien kyky hyödyntää teknologiaa ja sitouttaa eritaustaisia työntekijöitä on menestyksen avain kannattavalle liiketoiminnalle. Työntekijöiden teknologisten hallintataitojen kehittäminen ja erilaisten työtapojen ja arvomaailmojen hyväksyminen edesauttaa työssä viihtymistä. Innovointi ja tuotteistaminen vaatii yritykseltä avoimuutta ja yhteistyökumppanuutta eri toimijoiden kanssa niin kansainvälisillä kuin kotimaisilla markkinoilla. Kuluttajien osallistuttaminen ja asiakaslähtöisyys integroiduissa (digitaalisissa) kauppapaikoissa ovat jokaisen yrityksen liiketoiminnan perusedellytys. Yrityksen tulee synnyttää selkeä arvopositio, dynaaminen tarinankerronta ja yrityskulttuurin läpinäkyvyys, jotka mahdollistavat työntekijöiden ja kuluttajien sitoutumisen ja lojaliteetin.

28 Suomalaisen Työn Liitto on mukana rakentamassa suomalaisen työn tulevaisuutta.

29 Liiton jäsenyys ja merkit kertovat arvoista sekä oman ja toisen työn arvostamisesta.

Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät. 18.9.2014 Kimmo Nekkula

Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät. 18.9.2014 Kimmo Nekkula Yhteiskunnallinen yritys merkin kehitysnäkymät 18.9.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin

Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Informaatiosta kilpailuetua teollisuusyrityksiin Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-40-5, ISBN 978-952-5998-41-2 (pdf) Teknologiateollisuus ry & Market-Visio Oy, 2013. All rights reserved.

Lisätiedot

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe

SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. Esipuhe N:O 01 Solita Think Tankin loppuraportti 1 Helmikuu 2014 SOLITA THINK TANKIN TAVOITTEENA ON KOOSTAA 04 Esipuhe NÄKEMYS SUOMEN JA SUOMALAISTEN YRITYSTEN DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA. 06 Solita Think Tankin

Lisätiedot

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät Suomen Akatemia Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksytty UIL hallituksen kokouksessa 16.3.2012 Uudessa Insinööriliitossa on tehty teollisuuspoliittista edunvalvontaa 2000-luvun alusta lähtien.

Lisätiedot

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen

Meri-Lappi. Marraskuu 2014 Tamora Oy Jaana Utti, Ville Mäkelä, Karl-Erik Michelsen I C T -, TA LO U S - J A H E N K I LÖ S TÖ PA LV E LU I D E N J Ä R J E S TÄ M I S S U U N N I T E L M A Meri-Lappi T I E TO J O H TA M I S E N E D E L L Ä K ÄV I J Ä Selvitystyö järjestämissuunnitelmasta

Lisätiedot

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa

Palvelut 2020. Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Palvelut 2020 Osaaminen kansainvälisessä palveluyhteiskunnassa Loppuraportti Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2006 Palvelut 2020 1 Sisältö

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle

VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle VIESTINTÄALAN JA -AMMATTIEN TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEITA Esiselvitys viestintäalan laadullisen ennakoinnin hankkeelle Paula Haara Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa

Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Jari Hautamäki, Taina Vuorimies, Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus

Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Liiketoiminnan ja teknologian linjaus Teknologiateollisuuden strategisen menestyksen avaimet - Miten varmistetaan menestys ja kilpailukyky pitkällä jänteellä Loppuraportti Juha Ylä-Jääski, Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita

TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita TYÖ ARJEN MUOTOILIJANA Työn kehitystrendejä uusia arjen haasteita Leenamaija Otala Karoliina Jarenko TEKNILLINEN KORKEAKOULU ABYhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus ESIPUHE Työ arjen muotoilijana,

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua!

Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Teollinen Internet: Yritysten tietojärjestelmäarkkitehtuurien on aika uudistua! Tuotteiden ja palveluiden digitalisoituminen on kovaa vauhtia muokkaamassa perinteisiä liiketoimintamalleja rikkoen samalla

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2013-2017

Strateginen suunnitelma 2013-2017 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma Verkostoidu - Kouluttaudu - Vaikuta 28.11.2012 Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL ry:n tarkoitus... 6 2.1 Missio...

Lisätiedot

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio

OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa. Timo Rainio OPH ennakointiselvitys - Teollisen tuotannon muutosten vaikutus ammattitaitovaatimuksiin tuotevalmistuksessa Timo Rainio 1 1 Sisällys 1 Sisällys... 2 2 Tiivistelmä... 4 3 Ennakointiselvityksen tavoitteet

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot