PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi 6.10.2009"

Transkriptio

1 PROJEKTIHALLINNAN KNOW-HOW Taloushallinto ja arkistointi Taina Haavisto, Kirsi Rantanen, Leena Rapo, Taina Salo

2 RAHOITUS- JA MAKSATUSHAKEMUKSET LIITÄ PROJEKTORISTA LÖYTYVÄ SAATELOMAKE HAKEMUKSEEN Rahoitus- ja maksatushakemukset allekirjoittaa rehtori, koska vain rehtorilla tai hänen varahenkilöllään on ammattikorkeakoulun virallinen nimenkirjoitusoikeus Rehtorin toimistosta Leena Rapolta/Taina Salolta varataan aika rehtorin allekirjoitusta varten Rahoitus- ja maksatushakemuksesta otetaan kopio allekirjoituksen yhteydessä (Leena Rapo/Taina Salo), ja se kirjataan JoutseNetiin -> diaarinumero projektille -> lisätään Projektoriin Rahoitus- ja maksatushakemuksiin kirjoitetaan AINA osoitteeksi: Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3 A, Turku Projektipäällikkö tallentaa rahoitus- ja maksatushakemukset Projektoriin

3 RAHOITUS- JA MAKSATUSPÄÄTÖKSET Saapuneet rahoitus- ja maksatuspäätökset kirjataan JoutseNetiin ja tallennetaan Projektoriin (Kirsi Rantanen); huom.! mikäli projektipäätös tulee suoraan tulosalueelle, se pitää toimittaa kirjattavaksi kirjaamoon Joukahaisenkadulle Päätös kirjataan ja jaellaan JoutseNet -järjestelmän kautta ao. henkilöille (tieto lähtee järjestelmästä sähköpostiin) Alkuperäiset rahoitus- ja maksatuspäätökset lähetetään kirjauksen jälkeen projektipäällikölle toimenpiteitä varten ja arkistoitavaksi projektikansioon

4 PROJEKTIN KUSTANNUSPAIKKA Projektipäällikkö täyttää tilinavauslomakkeen kustannuspaikkaa varten ja lähettää sen koulutusjohtajalle sähköpostilla Koulutusjohtaja hyväksyy tilinavauksen lähettämällä lomakkeen sähköpostilla taloushallintoon Kirsi Rantaselle Ennen tilinavausta projektin perustiedot tulee olla Projektorissa Kustannuspaikka avataan kirjanpitoon ja lisätään Tilipussiin ja Projektoriin Kustannuspaikan avaamisesta lähetetään tieto sähköpostilla ao. henkilöille Projektin nimen tai toteutusajan muutokset ilmoitettava taloushallintoon, T&K keskukseen ja kirjaamoon

5 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY MUISTA ILMOITTAA TILAUSVAIHEESSA ASIATARKASTAJAN NIMI, JOTTA LASKU OSATAAN REITITTÄÄ OIKEIN RONDOSSA! Laskun kiertokulku: Tapake merkitsee laskun perustiedot ja reitittää laskun asiatarkastajalle Asiatarkastaja: - vastaanottotarkastus - kustannuspaikka ja menolaji - selite (esim. Ts-Yhtymä Oy/käyntikortit) - reititys AMK:n taloushallinto Tuija Vanne AMK:n taloushallinto Tuija Vanne - ALV-tilien merkintä ja tiliöintirivien tarkastus Hyväksyjä: - tarkastaa, että asiatarkastus on tehty ja alv on vähennetty -> hyväksyy laskun

6 ULKOMAAN MAKSUT Ulkomaiset laskut eivät kierrä Rondon kautta Tilauksen yhteydessä ilmoitettava laskutusosoitteeksi katuosoite Turun kaupunki Turun ammattikorkeakoulu toimipisteen katuosoite Laskuun liitetään tiliöintilipuke Messistä Lipukkeeseen merkitään kustannuspaikka, menolaji ja hyväksymismerkintä Lasku lähetetään paperisena Tuija Vanteelle ICTtaloon

7 ULKOMAAN MAKSUT Tavarahankinnat EU-maista: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, että laskussa pitää olla toimittajan ja Turun kaupungin VAT-numero (FI ), toimittajan IBAN-numero (=tilinumero) sekä BIC/SWIFT-koodi Tarkastus-/hyväksymiskierrolla ehdottomasti merkittävä suomennos, mitä tavaraa hankittu + alkuperämaa, nettopaino sekä lisätietoja antavan henkilön nimi Nämä tarvitaan Tullilaitoksen Intrastat-tilastointia varten. Laskut tulee olla ARVONLISÄVEROTTOMIA

8 ARVONLISÄVERO EU- HANKKEISSA Arvonlisäveron on tulkittu olevan kunnalle lopullista menoa (KHO 1998 T 825). Mikäli rahoittaja hyväksyy arvonlisäverot tukikelpoiseksi kustannukseksi, tulee arvonlisäverot budjetoida jo rahoitushakuvaiheessa hankkeelle kuluksi. JoutseNet - Säännöstö Arvonlisäveron kohdennus hankkeelle tapahtuu Turun kaupunginkanslian antaman ohjeen EU-projektit mukaisesti. Hankkeen kustannuspaikalle kohdistettavasta arvonlisäverosta on sovittava AMK:n taloushallinnon kanssa kirjaustapa aina erikseen hankekohtaisesti.

9 MÄÄRÄRAHASIIRROT T&K- HANKKEILLE Talousarvion mukaisia menomäärärahoja voidaan siirtää T&K-hankkeille rehtorin päätöksillä ja tulosalueen T&K-päälliköiden tai koulutusjohtajien hyväksynnällä. Määrärahat ilmoittavat menoihin käytettävissä olevan summan. Määrärahat eivät ole kirjanpidon tapahtumia.

10 PROJEKTIN TALOUDEN SEURANTA WebHansa, Turun kaupungin kirjanpidon katseluohjelma Säännöllinen menojen seuranta helpottaa maksatushakemusten tekoa, jolloin mahdolliset oikaisut saadaan tehtyä ao. maksatusjaksoilla. Käyttöoikeuslomake Netkussa: ja Messissä: u.aspx Käyttöoikeusvastaava on Irmeli Rankinen. Kirjanpidon viennit ja toteumatiedot kustannuspaikkakohtaisesti.

11 PROJEKTIN TALOUDEN SEURANTA jatkuu Palkkavientien sisältö selviää palkkajärjestelmästä erikseen otettavilla raporteilla, joita voi pyytää AMK:n henkilöstöhallinnosta Nina Ekmanilta tai Mari Lindgreniltä. Matka- ja kululaskujen vientien sisältö selviää Populus-matkahallintajärjestelmästä erikseen otettavalla kustannuspaikkakohtaisella raportilla, jonka voi pyytää AMK:n taloushallinnosta Taina Haavistolta tai Kirsi Rantaselta. AMK:n pankkitilille tulleiden suoritusten selvittelyn ja kohdennuksen kustannuspaikoille hoitaa Kirsi Rantanen.

12 SIIRTOSAAMISET JA -VELAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ Siirtosaamiset ja -velat ovat menojen ja tulojen suoriteperusteen mukaan kirjattuja eriä. Tilinpäätöksessä noudatetaan suoriteperusteista kirjausta ja kirjanpitovuodelle kohdistetaan menot ja menoja vastaavat tulonosuudet palvelun tai tavaran luovutusajankohdan mukaan. AMK:n taloushallinto lähettää tulosalueille marrasjoulukuun vaihteessa erillisen ohjeen, lomakkeet ja aikataulun siirtyvien erien huomioimisesta tilinpäätöksessä. Siirtosaamiset ja -velat luetteloidaan lomakkeille ja palautetaan taloushallintoon.

13 SIIRTOSAAMISET JA -VELAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ jatkuu Lomakkeisiin liitetään tuen myöntäjän päätös, mikäli se on saatu mennessä, muutoin lisätään maksatushakemus tai muu selvitys. Tilintarkastaja edellyttää, että rahoituspäätökset ja maksatushakemukset ovat siirtyviä eriä todentamassa. Siirtosaamiset Tyypillinen siirtosaaminen on EU -tuki tai muu menoihin perustuva rahoitusavustus, joka saadaan jälkikäteen. EU-tuet kirjataan maksatushakemuksen tai muun selvityksen mukaan siirtosaamisena tuloksi tilikaudelle 2009.

14 SIIRTOSAAMISET JA -VELAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ jatkuu Esimerkki Työaikasuunnitelmaan resurssit ao. kustannuspaikalle! Hanke on saanut ulkopuolisen rahoituspäätöksen, jossa hankeen aloitusaika on määritelty Rahoitusta myönnetään esim. 65 % hankkeelle syntyvistä menoista. Oletetaan, että hanke toteutuu projektisuunnitelman mukaisesti eli menot toteutuvat suunnitelman mukaisessa aikataulussa ja sen suuruisena, kuin ne on päätöksen kirjattu.

15 SIIRTOSAAMISET JA -VELAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ jatkuu Jos avustukset / tuet maksetaan jälkikäteen, on ne otettava kirjanpitoon suoriteperusteen mukaisesti sille tilikaudelle, jona ko. suoritteet on toimitettu tai ko. menot ovat syntyneet. KILA 1037/1989, KILA 1255/1994. Hankkeelle toteutuu menoja ajalla yhteensä Menot ovat ulkopuolisen rahoittajatahon päätöksen mukaisia. Tammikuussa 2010 tehdään 1. maksatushakemus rahoittajalle ja tämän perusteella meillä on odotettavissa olevaa tuloa vuodelle 2009 kohdistettavaksi Tästä summasta tehdään siirtosaaminen vuodenvaihteen tilinpäätökseen.

16 SIIRTOSAAMISET JA -VELAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ jatkuu Siirtovelat Siirtovelkoja ovat esimerkiksi ennakkoon saadut EU-tuet, jotka on kohdistettava useammalle tilikaudelle. Vuoden 2009 tuloksi kirjataan ennakkoon saadusta tuesta osuus, joka vastaa vuodelle 2009 kirjattua, tukikelpoiseen menoon saatavaa EU-tukea. Loppuosa kirjataan tilille siirtovelat / ennakkotulot, josta se tuloutetaan vuonna 2010 hankkeen tuloksi.

17 TAPAKEN YHTEYSTIEDOT Palvelunumerot ja sähköpostiosoitteet: Kirjanpito: (26) Laskutus ja perintä: (26) Ostolaskut: (26) Maksuliikenne: (26) Palkanlaskenta/koulut: (26) Palkkiot: (26)

18 PROJEKTIN ARKISTOINTI Projektissa on ylläpidettävä projektikansiota, johon kootaan kaikki projektissa syntyneet asiakirjat (projektikansio voi olla sähköinen) Projektin arkistonmuodostuksesta vastaa projektipäällikkö -> Projektien arkistointiohjeet löytyvät JoutseNet-järjestelmän Säännöstöstä (kohta 7.4. Arkistotoimi) Projekteilla on koko kaupunkia koskeva yhteinen arkistointisuunnitelma, jossa on määritelty eri asiakirjojen säilytysajat -> arkistointisuunnitelma löytyy Arkisto-Alli -järjestelmästä (http://arska.turku.fi) Huom! EU-projektien asiakirjoja on säilytettävä EU:n ohjeissa määrätty aika; myös rahoittajalla voi olla omia säilytysaikavaatimuksia

19 PROJEKTIN ARKISTOINTI Arkistolaissa määrätään, että yli 10 v. tai pysyvästi säilytettävät sähköiset asiakirjat on ennen lopullista arkistointia tulostettava paperille ja arkistoitava projekteittain Asiakirjojen eripituiset säilytysajat kannattaa huomioida jo asiakirjoja käsiteltäessä Asiakirjojen säilytysajat lasketaan projektin päättymisestä Lisätietoja saa tarvittaessa kaupungin asianhallintaryhmältä p

20 Projektiarkiston rakennemalli 12 Kirjeenvaihto Hakemukset ja päätökset Kirjeenvaihto 13 Päätöksenteko Ohjausryhmän pöytäkirjat Projektiryhmän pöytäkirjat Projektipäällikön päätöspöytäkirjat Muut pöytäkirjat 14 Sopimusasiat ja muut oikeustoimet 15 Tiedotus 21 Palvelussuhdeasiat 31 Taloussuunnittelu ja talousarvion seuranta 32 Kirjanpito ja maksuliikenne 33 Rahoitusasiat 42 Vuokraus 51 Suunnittelu 52 Toteuttaminen ja seuranta Arviointiin ja tarkastuksiin liittyvät asiakirjat Projektin dokumentaatio ja tulokset Loppuraportti Raportit ja seurantaan liittyvät asiakirjat 53 Asiakasasiat 54 Kartat ja piirustukset

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013

Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 Ohjeita ESR hankkeen toteuttajalle 2007 2013 1.10.2011 2/14 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 2. MAKSATUSHAKEMUKSEN LAATIMINEN... 3 3. PROJEKTIN KIRJANPITO... 4 4. PÄÄKIRJANOTE JA PÄÄKIRJAN AVAIN... 5 5. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Jaana Summanen ESR-HANKKEIDEN HALLINTOSEMINAARI 14.1.2009 / Helsinki Congress Paasitorni www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio

Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Rakennerahastoprojektien maksatushakemuksen käsittely -koulutus 12.10.2010 TEM-auditorio Työ- ja elinkeinoministeriö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä ylitarkastaja Sari Eskola Sisällys Yleistä maksatushakemuksesta

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu Oikeusministeriö LIITE 2 Prosessikuvaukset Versio 1.0 5.1.2005 A. Menojen maksamisen palvelut Ostolaskujen käsittely, ostoreskontra

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013

POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE. Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 POHJOISEN JA ETELÄN KUNTIEN YHTEISTYÖOHJELMAN TALOUSHALLINTO-OHJE Suomen Kuntaliitto Ohjelmavaihe 2013 2014 23.10.2013 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kenelle tarkoitettu... 4 1.2 Rahoituksen käytön perusperiaatteet...

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA MAAKUNTAHALLITUS 19.6.2006 LIITE 21 Maakuntahallitus 19.6.2006 HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS TAVOITE 2-OHJELMASSA PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Hallinto- ja valvontajärjestelmä perustuu seuraaviin säädöksiin:

Lisätiedot