Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN Dubbelmagnetventil Typ DMV/12 Typ DMV-D/12 Typ DMV-DLE/12 Nominella vidder Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN sennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC (VDE 0631 T1) C Maadoitus paikallisten määräysten mukaan Jording i overensstemmelse med forskrifterne på stedet Jordning enligt de lokala föreskrifterna Jording i.h.t. de lokale forskrifter DC [mbar] Max. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk p max. = 500 mbar (50 kpa) Ympäristön lämpötila mgivelsestemperatur mgivningstemperatur mgivelsestemperatur -15 C + C EN 161 V1+V2 luokka, ryhmä 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 V1+V2 klass, grupp 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 standardin mukaan/ iht./ enligt/i.h.t. EN 161 IEC 529 Kotelointiluokka Kapslingsklasse Kapslingsklass eskyttelsestype IP 54 standardin/ iht. / enligt / i.h.t. EN 529 (DIN ) [ V ] U n ~(C) 230 V tai/eller ~(C) 110 V-120V =(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ Tillkopplingstid/ Innkoplingsvarighet 100 % Perhe Familie Familj Familie Rautametallittomia, soveltuvat kaasuille, joiden vol-% enintään 0,1 H 2 S kuiva. Uden jernfrit metal, egnet til gasser op til max. 0,1 vol. % H 2 S tørt. Fri från icke-järnmetaller, lämplig för gaser upp till max. 0,1 vol. % H 2 S torr. Fritt for ikke-jern-metaller, egnet for gass opp til max. 0,1 vol. % H 2 S, tørr. 1 12

2 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak ,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS 228 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak (9) 1 (8) 5 (9) 1,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 6, 7 G 1/4 DIN IS 228 8, 9 G 1/2 valinnainen varuste/ som option/ option / psjon Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS

3 sennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] b c d f e a d = Tilantarve magneetin vaihtoa varten. / Pladsbehov til udskiftning af magneten Platsbehov för magnetbyte. / Plassbehov ved magnetskifte Tyyppi Type Typ Type DN P max. [W] ~(C) 230 V ukioloaika Åbnetid Öppningstid Åpningstid sennusmitat/ Indbygningsmål/ Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] a b c d e f Magneetin numero Magnet nr. Magnet nr Magnetnr. Kytkentäkertoja/h Koblinger/h Kopplingar/h Koplinger/h Paino Vægt Vikt Vekt [kg] Rp2 (DN 50) /2P 7,0 DMV 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-D 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-DLE 5065/12 DN < 20 s /2PL 20 16,5 DMV 5080/12 DN /2P 23,0 DMV-D 5080/12 DN /2P 23.0 DMV-DLE 5080/12 DN < 20 s /2PL 20 23,3 DMV 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-D 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-DLE 5100/12 DN < 20 s /2PL 20 29,3 DMV 5125/12 DN /2P 53,0 DMV-D 5125/12 DN /2P 53, Teho / virranotto, ~ (C) 230 V, + 20 C Effekt / strømforbrug ved ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strömförbrukning vid ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strømopptak ved ~(C) 230 V, + 20 C Kaikki tiedot ovat tehollisarvoja lle angivelser er effektivværdier lla uppgifter är effektiva värden lle inndata er effektive verdier Malli Udførelse Utförande Modell DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Vetoteho n. [W] Tilspændingsydelse ca. [W] Drageffekt ca [W] Starteffekt ca. [W] 2x65 2x95 2x125 2x130 2x130 Pitoteho n. [W] Holdeydelse ca. [W] Hålleffekt ca [W] Holdestrøm ca. [W] 2x16 2x30 2x25 2x25 2x25 vetovirta [] Startstrøm [] Dragström [] Startstrøm [] 2x0,32 2x0,54 2x0,54 2x0,54 2x0,56 pitovirta [] Holdestrøm [] Hållström [] Holdestrøm [] 2x0,11 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2

4 Suojaa kaksoismagneettiventtiili soveltuvalla liankerääjällä, siivilä on jo asennettu. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mod forureninger med en egnet snavssamler, der er indbygget en filtersi. Skydda dubbelmagnetventilen med lämplig smutsfångare mot föroreningar, sil är inmonterad. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mot smuss ved hjelp av en egnet smussfanger, en sil er montert. Max. kiristysmomentit / Laippaliitos max. vridningsmomenter / flangeforbindelse max. vridmoment/flänsförbindelse Max. dreiemomenter/flensforbindelse M 16 x 65 (DIN 939) Vaarnaruuvi Tapskrue 50 Nm Stiftskruv Stiftskrue Kiristä sulku- ja liitosruuvit asianmukaisesti. ta huomioon materiaalipari painevalu - teräs! Låse- og forbindelsesskruer skal strammes korrekt. Vær opmærksom på materialesammensætningen trykstøbning stål! Dra åt skruvproppar och förbindningsskruvar sakkunnigt. bservera ämnessammansättningen tryckgjutgods stål! Trekk til låse- og forbindelsesskruene på sakkyndig måte. Vær oppmerksom på materialkombinasjonen presstøpegods stål! Kierrelaipan rakenne DMV-D 525/12 (Rp 2) sennus ja purku Udførelse med gevindflange DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og afmontering Gängade flänsens utförande DMV-D 525/12 (Rp 2) In- och urmontering Gjengeflensutførelse DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og demontering 1. Löysää ruuveja ja - älä ruuvaa kokonaan auki. Kuva 1 ja 2 2. vaa ruuvit C ja D. Kuva 1 ja 2 3. Vedä ulos kaksoismagneettiventtiili kierrelaippojen välistä. Kuva 3 ja 4 4. Tarkista asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skrue og løsnes - de skal ikke skrues ud. illede 1 og 2 2. Skrue C og D skrues ud. illede 1 og 2 3. Dobbeltmagnetventilen mellem gevindflangerne trækkes ud. illede 3 og 4 4. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 1. Lossa skruv och - skruva inte ur. Figur 1 och 2 2. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och 2 3. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur 3 och 4 4. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 1. Løsne skruene og - ikke skru dem ut. Figur 1 og 2 2. Skru ut skruene C og D. Figur 1 og 2 3. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Figur 3 og 4 4. Utfør tetthets- og funksjonsprøve etter montering. 1 2 C C D D

5 sennus DMV /12 Montering DMV /12 Inmontering DMV /12 Montasje DMV /12 1. senna vaarnaruuvit. 1. Indsæt tapskruerne. 1. Sätt i stiftskruven. 1. Sett i stiftskruene. 2. senna tiiviste. 2. Indsæt pakning. 2. Sätt in packning. 2. Sett i tetningen. 3. senna vaarnaruuvit C. 3. Indsæt tapskruerne C. 3. Sätt i stiftskruven C. 3. Sett i stiftskruene C 4. Kiristä vaarnaruuvit + C. Kiinnitä huomiota tiivisteen oikeaan asemaan! 4. Tapskruerne +C strammes. Sørg for, at pakningen sidder korrekt! 4. Dra åt stiftskruvarna +C. Ge akt på att packningen sitter korrekt! 4. Trekk til stiftskruene +C. Pass på at tetningen sitter riktig! 5. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 5. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 5. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 5. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter montering. 6. rrotus päinvastaisessa järjestyksessä Monteringen foretages i modsat rækkefølge Urmontering i omvänd ordningsföljd Demontering utføres i omvendt rekkefølge Chrome Steel Made in Germany [Nm] 18 Max. kiristysmomentit / Järjestelmätarvikkeet M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4 max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. vridmoment/systemtillbehör 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm Max. dreiemomenter/systemtilbehør 5 12 Käytä sopivia työkaluja! enyt egnet værktøj! nvänd lämpligt verktyg! ruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin! Spænd skruerne fast over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! pparatet må ikke benyttes som vægtstang! Ne pas utiliser la vanne comme un levier! pparatet må ikke brukes som spak. DN M max [Nm] t 10 s T max [Nm] t 10 s

6 DMV-D/12, DMV-DLE/12 Päämäärän säätö DMV-D/12, DMV-DLE/12 Indstilling af hovedmængden DMV-D/12, DMV-DLE/12 Huvudmängdinställning DMV-D/12, DMV-DLE/12 Innstilling av hovedmengden Päämäärä säädetään venttiilin ollessa auki. Säädä venttiili V1 laitteiston käytön aikana ja tarkista säätöarvot säännöllisesti. Pienin säädettävä tilavuusvirta: Hovedmængden indstilles på den åbnede ventil. Indstillingen på ventil V1 gennemføres under driften, kontroller hele tiden indstillingsværdierne. Mindste indstillingsvolumenstrøm: Huvudmängdinställningen sker med öppen ventil. Genomför inställningen av ventil V1 i drift, kontrollera ständigt inställningsvärdena. Minsta inställningsvolymström: Innstilling av hovedmengden utføres med åpen ventil. Innstillingen på ventil V1 skal utføres under drift, innstillingsverdiene må stadig kontrolleres. Minimum innstillingsvolumstrøm: V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V p min./mini max./maxi. V min./mini. > 0,1 V max./maxi. max./maxi. V1 min./mini. [m 3 /h] Irrota ruuvi. 2. Tee säätö. 3. Kiinnitä ruuvi. 1. Skru skruen ud. 2. Foretag indstillingen. 3. Skru skruen ind. 1. Skruva ur skruv. 2. Gör inställningen. 3. Skruva in skruv. 1. Skru ut skruen. 2. Utfør innstillingen. 3. Skru inn skruen. 6 12

7 DMV-DLE/12 Pikaiskun asetus Vstart setus tehtaalla DMV-DLE: Pikaiskua ei ole asetettu. DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 Indstilling af hurtigslag V start Snabbslaginställning V start Hurtigslaginnstilling Vstart DMV-DLE: Hurtigslag er ikke indstillet, fra fabrikkens side. Fabriksinställning DMV-DLE: Snabbslag ej inställd Innstilling fra fabrikkens side DMV- DLE: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta. 2. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna. 3. Kierto vastapäivään = Pikaiskun suureneminen (+). 1. Indstillingshætten E skrues af hydraulikanordningen. 2. Indstillingshætten vendes og benyttes som værktøj. 3. Drejning mod venstre = forøgelse af hurtigslaget (+). 1. Skruva bort inställningskåpa E från hydraulbromsen. 2. Vrid inställningskåpan och använd som verktyg. 3. Vänstervridning = ökning av snabbslaget (+). 1. Skru av reguleringskappe E fra den hydrauliske bremsen. 2. Drei reguleringskappe og benytt den som verktøy. 3. Dreie mot urviseren = økning av hurtigslag (+). [m /h] 3 setus tehtaalla Fabriksindstilling Fabriksinställning Innstilling ved levering E Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [s] t Magneetin kiinnitys-/hydrauliikkalautasen vaihto Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse / hydraulik yte av platta för fastsättning av magnet/ hydraulik Utskiftning av platen for magnetfeste/ hydraulikk 1. Kytke laitteisto pois päältä. 2. Poista varmistuslakka uppokantaruuvin päältä. 3. Ruuvaa uppokantaruuvi irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi irti. 5. Vaihda lautanen C / hydrauliikka D. 6. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain sen verran, että hydrauliikkaa voidaan vielä kiertää. 7. Sivele uppokantaruuville varmistuslakkaa. 8. Tarkasta tiiviys sulkuruuvin 3 paineväliotosta p max. = 500 mbar. 9. Tarkasta toiminta. 10. Kytke laitteisto päälle. 1. Sluk for anlægget. 2. Fjern sikringslakken over undersænkhovedskruen. 3. Undersænkhovedskruen skrues ud. 4. Cylinderhovedskruen skrues ud. 5. Tallerken C / hydraulik D udskiftes. 6. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkhovedskruen må kun strammes så meget, at hydraulikken endnu kan drejes. 7. Kom et lag sikringslak på undersænkhovedskruen. 8. Tæthedskontrol over trykudtag låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Gennemfør en funktionskontrol. 10. Tænd for anlægget 1. Koppla från anläggningen. 2. Ta bort låslacket på skruven med försänkt huvud. 3. Skruva ur skruven med försänkt huvud. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud. 5. yt ut plattan C / hydraulik D. 6. Skruva åter in skruvarna med försänkt och cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud så att hydrauliken ännu kan vridas. 7. Täck skruven med försänkt huvud med låslack. 8. Täthetskontroll vid tryckuttag skruvpropp 3 p max. = 500 mbar. 9. Gör funktionskontroll. 10. Koppla till anläggningen. 1. Slå av anlegget. 2. Fjern sikringslakken over senkskruen. 3. Skru ut senkskruen. 4. Skru ut sylinderskruen. 5. Skift ut platen C / hydraulikken D. 6. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Trekk kun til senkskruen så mye at hydraulikken fortsatt kan beveges. 7. Sikre senkskruen med sikringslakk. 8. Utfør en tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Utfør en funksjonskontroll. 10. Slå på anlegget 7 12 C D

8 Magneetin vaihto Udskiftning af magneten Magnetbyte Utskiftning av magneten 1. Poista lautanen / hydrauliikka sivulla 6 selostetulla tavalla: Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta Tallerknen / hydraulikken fjernes som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Ta bort platta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6: "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Fjern platen / hydraulikken som beskrevet på side 6: "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt Vaihda magneetti. ta ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 2. Magneten udskiftes. Vær ubetinget opmærksom på magnet-nr. og spænding! 2. yt ut magneten. Respektera ovillkorligen magnet-nr och spänning! 2. Skift ut magneten. Kontrollér magnetnr. og spenning! 3. senna säätölautanen / hydrauliikka takaisin paikoilleen kuten sivulla 6 Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta 6-10, selostetaan. 3. Indstillingstallerknen / hydraulikken monteres igen som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Montera åter inställningsplatta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6 "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Montér innstillingsplaten / hydraulikken igjen som beskrevet på side 6 "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt

9 Läpivirtausdiagrammi / Tryktabsdiagram / Tryckfallsdiagram / Flytskjema Pohjalla asis aserat asert på + 15 C, 1013 mbar, kuiva + 15 C, 1013 mbar, tør + 15 C, 1013 mbar, tor + 15 C, 1013 mbar, tør Vn [m 3 /h] Ilma / Luft / ria dv = 1,0 Vn [m 3 /h] Maakaasu / Naturgas / Naturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu/benyttet gasart/ nvänd gas/benyttet gass = V ilma /luft/luft/aria x f Kaasutyyppi Gasart Typ av gas Type gass minaispaino Densitet Specifik vikt Spesifikk vekt [kg/m 3 ] dv f f = Ilman ominaispaino luftens densitet Luftens specifika vikt Spe. vekt luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Specifika vikten för använd gas Spesifihle vekt av benyttet luft Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass Kaupunkikaasu/ygas/ Stadsgas/Lysgass Nestekaasu/F - gas/ Gasol/Flytende gass Ilma/Luft/Luft/Luft

10 Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Låseskrue med pakring Skruvpropp med tätring Låseskrue med tetningsring G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4 Liankerääjä, siivilä Snavssamler, filtersi Smutsfångare, sil Smussfanger, sil Rp 2 (DN 50) DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sarja: Kansi, sivulla Sæt: Låg i siden Sats: Lock, på sidan Sett: Deksel, på siden Rp 2 (DN 50) DN 65 - DN 125 Sarja: Sytytyskaasulaippa G 3/4 Sæt: Tændgasflange G 3/4 Sats: Tändgasfläns G 3/4 Sett: Tenngassflens G 3/4 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, sort GDMW, 3 pol. + E Tiivisteet Pakninger Packningar Tetninger DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Vaarnaruuvisarja Tapskruesæt Stiftskruvsats Stiftskruesett M16 x 65 ( DN 65 - DN 100 ) M16 x 75 ( DN125 ) Mittausistukka ja tiivistysrengas Måleskrue med pakring Mätrör med tätring Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4 Liitoslaippa Rp 2 Tilslutningsflange Rp 2 nslutningsfläns Rp 2 Tilkoplingsflens Rp kpl/sarja 2 stk./sæt 2 styck/sats 2 stk./sett kpl/sarja 4 stk./sæt 4 styck/sats 4 stk./sett kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Varamagneetti Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Sulkuruuvi, matala -renkaalla Låseskrue, flad med -ring Skruvpropp, flat med -ring Låseskrue, flat med -ring G 1/8 Magneetin kiinnityslautanen Tallerken til magnetbefæstelse Platta för fastsättning av magnet Plate for magnetfeste DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Hydrauliikkajarru Hydraulikbremse Hydraulisk broms Hydraulisk brems DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sisään asetettava levy Indstiksskive Insticksbricka Innstikkskive DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Lieriöruuvi DIN 912, 8.8 Cylinderskrue DIN 912, 8.8 Skruv med cylindriskt huvud DIN 912, 8.8 Sylinderskrue DIN 912, 8.8 M8 x 25 dapterisetti GW 2 / 5 varten Liitäntä G 1/4 dapter-sæt til GW 2 / 5 Tilslutning G 1/4 daptersats för GW 2 / 5 nslutning G 1/4 dapter-sett for GW 2 / 5 Tilkopling G 1/4 Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse 5 kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse rengas, tarkastettu EN mukaan -ring, EN kontrolleret -ring, EN kontrollerad -ring, EN-testet

11 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saa tehdä vain valtuutettu alan ammattihenkilöstö. rbejder på dobbeltmagnetventilen må kun gennemføres af fagpersonale. rbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. rbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Suojaa laippapinnat. Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin. eskyt flangefladerne. Spænd skruerne fast over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvarna korsvis. eskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovettuvien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välissä ei saa olla suoraa kosketusta. En direkte kontakt melem dobbeltmagnetventilen og gennemhærdnende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventilen och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Säädä nimellisteho tai paineen ohjearvot aina kaasunpaineen säätölaitteesta. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilillä. Kiinnitä osien vaihdossa huomiota tiivisteiden kuntoon. Indstil altid den nominelle effekt eller trykindstillingsværdier på gastrykreguleringsenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af dele skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Ställ principiellt in märkeffekt resp. tryckbörvärden på gastryckregleringsinstrumentet. Effektspecifik strypning via dubbelmagnetventilen. Ge vid utbyte av delar akt på att packningarna är oklanderliga. Nominell ytelse hhv. fastlagte trykkverdier skal alltid innstilles på gasstrykk-reguleringsapparatet. Ytelsesspesifikk struping utføres med dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene er feilfrie. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje käyttölaitteiden / DMV-venttiilin edessä oleva kuulahana. Kontrol af rørledningernes tæthed: Luk kuglehanen foran armaturerne / DMV. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dobbeltmagnetventilen. Safety first.k. Kun työt on päätetty kaasun kaksoismagneettiventtiilissä: Tarkasta tiiviys ja toiminta. Når arbejderne på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthetskontroll och funktionskontroll. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee järjestelmässä mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avotulta. ta huomioon paikalliset määräykset. Udfør aldrig arbejder, når der foreligger gastryk eller spænding. Undgå åben ild. verhold de gældende forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Respektera av myndigheterna fastställda föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Välilliset henkilö- tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. lle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Ved manglende overholdelse af henvisningerne er der fare for personskader eller materielle følgeskader. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. m anvisningarna inte iakttages är person- eller materielskador möjliga. lle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. / Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes.

12 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: NVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: RUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel rbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/ EN 1854 Poltonohjaus liekinvartijalla 10 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 1854 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer 15 vuotta/år N/ EN 1643 EN 88 EN Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 126 EN 161 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning dministrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr D-736 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/ ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/ kan inte användas / kan ikke brukes Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse N/ IEN 1643 N/ EN 88 EN N/ EN Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach D-732 Schorndorf Internet

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) 40/05B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp 2 GasMultiBloc,

Lisätiedot

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp /

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning GasMultiBloc yksivaiheinen toiminta Tyyppi MBC-65 Tyyppi MBC-20 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

= mbar (0,5-50 kpa)

= mbar (0,5-50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Gas-trykregulator Gastryckregulator Gass-trykkreguleringsapparat

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-VEF B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85 FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4 Käyttö- ja asennusojeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- oc monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasu- ja ilmasuodatin Tyyppi GF, GF/1, GF/3, GF/4 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 2 DN

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat KINOS20 S1, MANTTELI/MANTEL, SS638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat

Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat Sauna / Bastu 3 Puukiukaat / Vedeldade bastuaggregat kinos20 S1, mantteli/mantel, ss638 KINOS 20 S1 KINOS 20 S2 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600 mm 0 kg 20 kw SS887 Teho/Effekt Koodi/Kod 920 mm 0x600

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suodattimella varustettu kaasunpaineensäätölaite Tyyppi FRI Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Postipaketti Postpaket

Postipaketti Postpaket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare Paino Vikt kg Lisätiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 50020-57600 06 03/2007 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot