Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN Dubbelmagnetventil Typ DMV/12 Typ DMV-D/12 Typ DMV-DLE/12 Nominella vidder Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN sennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC (VDE 0631 T1) C Maadoitus paikallisten määräysten mukaan Jording i overensstemmelse med forskrifterne på stedet Jordning enligt de lokala föreskrifterna Jording i.h.t. de lokale forskrifter DC [mbar] Max. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk p max. = 500 mbar (50 kpa) Ympäristön lämpötila mgivelsestemperatur mgivningstemperatur mgivelsestemperatur -15 C + C EN 161 V1+V2 luokka, ryhmä 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 V1+V2 klass, grupp 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 standardin mukaan/ iht./ enligt/i.h.t. EN 161 IEC 529 Kotelointiluokka Kapslingsklasse Kapslingsklass eskyttelsestype IP 54 standardin/ iht. / enligt / i.h.t. EN 529 (DIN ) [ V ] U n ~(C) 230 V tai/eller ~(C) 110 V-120V =(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ Tillkopplingstid/ Innkoplingsvarighet 100 % Perhe Familie Familj Familie Rautametallittomia, soveltuvat kaasuille, joiden vol-% enintään 0,1 H 2 S kuiva. Uden jernfrit metal, egnet til gasser op til max. 0,1 vol. % H 2 S tørt. Fri från icke-järnmetaller, lämplig för gaser upp till max. 0,1 vol. % H 2 S torr. Fritt for ikke-jern-metaller, egnet for gass opp til max. 0,1 vol. % H 2 S, tørr. 1 12

2 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak ,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS 228 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak (9) 1 (8) 5 (9) 1,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 6, 7 G 1/4 DIN IS 228 8, 9 G 1/2 valinnainen varuste/ som option/ option / psjon Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS

3 sennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] b c d f e a d = Tilantarve magneetin vaihtoa varten. / Pladsbehov til udskiftning af magneten Platsbehov för magnetbyte. / Plassbehov ved magnetskifte Tyyppi Type Typ Type DN P max. [W] ~(C) 230 V ukioloaika Åbnetid Öppningstid Åpningstid sennusmitat/ Indbygningsmål/ Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] a b c d e f Magneetin numero Magnet nr. Magnet nr Magnetnr. Kytkentäkertoja/h Koblinger/h Kopplingar/h Koplinger/h Paino Vægt Vikt Vekt [kg] Rp2 (DN 50) /2P 7,0 DMV 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-D 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-DLE 5065/12 DN < 20 s /2PL 20 16,5 DMV 5080/12 DN /2P 23,0 DMV-D 5080/12 DN /2P 23.0 DMV-DLE 5080/12 DN < 20 s /2PL 20 23,3 DMV 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-D 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-DLE 5100/12 DN < 20 s /2PL 20 29,3 DMV 5125/12 DN /2P 53,0 DMV-D 5125/12 DN /2P 53, Teho / virranotto, ~ (C) 230 V, + 20 C Effekt / strømforbrug ved ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strömförbrukning vid ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strømopptak ved ~(C) 230 V, + 20 C Kaikki tiedot ovat tehollisarvoja lle angivelser er effektivværdier lla uppgifter är effektiva värden lle inndata er effektive verdier Malli Udførelse Utförande Modell DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Vetoteho n. [W] Tilspændingsydelse ca. [W] Drageffekt ca [W] Starteffekt ca. [W] 2x65 2x95 2x125 2x130 2x130 Pitoteho n. [W] Holdeydelse ca. [W] Hålleffekt ca [W] Holdestrøm ca. [W] 2x16 2x30 2x25 2x25 2x25 vetovirta [] Startstrøm [] Dragström [] Startstrøm [] 2x0,32 2x0,54 2x0,54 2x0,54 2x0,56 pitovirta [] Holdestrøm [] Hållström [] Holdestrøm [] 2x0,11 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2

4 Suojaa kaksoismagneettiventtiili soveltuvalla liankerääjällä, siivilä on jo asennettu. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mod forureninger med en egnet snavssamler, der er indbygget en filtersi. Skydda dubbelmagnetventilen med lämplig smutsfångare mot föroreningar, sil är inmonterad. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mot smuss ved hjelp av en egnet smussfanger, en sil er montert. Max. kiristysmomentit / Laippaliitos max. vridningsmomenter / flangeforbindelse max. vridmoment/flänsförbindelse Max. dreiemomenter/flensforbindelse M 16 x 65 (DIN 939) Vaarnaruuvi Tapskrue 50 Nm Stiftskruv Stiftskrue Kiristä sulku- ja liitosruuvit asianmukaisesti. ta huomioon materiaalipari painevalu - teräs! Låse- og forbindelsesskruer skal strammes korrekt. Vær opmærksom på materialesammensætningen trykstøbning stål! Dra åt skruvproppar och förbindningsskruvar sakkunnigt. bservera ämnessammansättningen tryckgjutgods stål! Trekk til låse- og forbindelsesskruene på sakkyndig måte. Vær oppmerksom på materialkombinasjonen presstøpegods stål! Kierrelaipan rakenne DMV-D 525/12 (Rp 2) sennus ja purku Udførelse med gevindflange DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og afmontering Gängade flänsens utförande DMV-D 525/12 (Rp 2) In- och urmontering Gjengeflensutførelse DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og demontering 1. Löysää ruuveja ja - älä ruuvaa kokonaan auki. Kuva 1 ja 2 2. vaa ruuvit C ja D. Kuva 1 ja 2 3. Vedä ulos kaksoismagneettiventtiili kierrelaippojen välistä. Kuva 3 ja 4 4. Tarkista asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skrue og løsnes - de skal ikke skrues ud. illede 1 og 2 2. Skrue C og D skrues ud. illede 1 og 2 3. Dobbeltmagnetventilen mellem gevindflangerne trækkes ud. illede 3 og 4 4. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 1. Lossa skruv och - skruva inte ur. Figur 1 och 2 2. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och 2 3. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur 3 och 4 4. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 1. Løsne skruene og - ikke skru dem ut. Figur 1 og 2 2. Skru ut skruene C og D. Figur 1 og 2 3. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Figur 3 og 4 4. Utfør tetthets- og funksjonsprøve etter montering. 1 2 C C D D

5 sennus DMV /12 Montering DMV /12 Inmontering DMV /12 Montasje DMV /12 1. senna vaarnaruuvit. 1. Indsæt tapskruerne. 1. Sätt i stiftskruven. 1. Sett i stiftskruene. 2. senna tiiviste. 2. Indsæt pakning. 2. Sätt in packning. 2. Sett i tetningen. 3. senna vaarnaruuvit C. 3. Indsæt tapskruerne C. 3. Sätt i stiftskruven C. 3. Sett i stiftskruene C 4. Kiristä vaarnaruuvit + C. Kiinnitä huomiota tiivisteen oikeaan asemaan! 4. Tapskruerne +C strammes. Sørg for, at pakningen sidder korrekt! 4. Dra åt stiftskruvarna +C. Ge akt på att packningen sitter korrekt! 4. Trekk til stiftskruene +C. Pass på at tetningen sitter riktig! 5. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 5. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 5. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 5. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter montering. 6. rrotus päinvastaisessa järjestyksessä Monteringen foretages i modsat rækkefølge Urmontering i omvänd ordningsföljd Demontering utføres i omvendt rekkefølge Chrome Steel Made in Germany [Nm] 18 Max. kiristysmomentit / Järjestelmätarvikkeet M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4 max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. vridmoment/systemtillbehör 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm Max. dreiemomenter/systemtilbehør 5 12 Käytä sopivia työkaluja! enyt egnet værktøj! nvänd lämpligt verktyg! ruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin! Spænd skruerne fast over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! pparatet må ikke benyttes som vægtstang! Ne pas utiliser la vanne comme un levier! pparatet må ikke brukes som spak. DN M max [Nm] t 10 s T max [Nm] t 10 s

6 DMV-D/12, DMV-DLE/12 Päämäärän säätö DMV-D/12, DMV-DLE/12 Indstilling af hovedmængden DMV-D/12, DMV-DLE/12 Huvudmängdinställning DMV-D/12, DMV-DLE/12 Innstilling av hovedmengden Päämäärä säädetään venttiilin ollessa auki. Säädä venttiili V1 laitteiston käytön aikana ja tarkista säätöarvot säännöllisesti. Pienin säädettävä tilavuusvirta: Hovedmængden indstilles på den åbnede ventil. Indstillingen på ventil V1 gennemføres under driften, kontroller hele tiden indstillingsværdierne. Mindste indstillingsvolumenstrøm: Huvudmängdinställningen sker med öppen ventil. Genomför inställningen av ventil V1 i drift, kontrollera ständigt inställningsvärdena. Minsta inställningsvolymström: Innstilling av hovedmengden utføres med åpen ventil. Innstillingen på ventil V1 skal utføres under drift, innstillingsverdiene må stadig kontrolleres. Minimum innstillingsvolumstrøm: V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V p min./mini max./maxi. V min./mini. > 0,1 V max./maxi. max./maxi. V1 min./mini. [m 3 /h] Irrota ruuvi. 2. Tee säätö. 3. Kiinnitä ruuvi. 1. Skru skruen ud. 2. Foretag indstillingen. 3. Skru skruen ind. 1. Skruva ur skruv. 2. Gör inställningen. 3. Skruva in skruv. 1. Skru ut skruen. 2. Utfør innstillingen. 3. Skru inn skruen. 6 12

7 DMV-DLE/12 Pikaiskun asetus Vstart setus tehtaalla DMV-DLE: Pikaiskua ei ole asetettu. DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 Indstilling af hurtigslag V start Snabbslaginställning V start Hurtigslaginnstilling Vstart DMV-DLE: Hurtigslag er ikke indstillet, fra fabrikkens side. Fabriksinställning DMV-DLE: Snabbslag ej inställd Innstilling fra fabrikkens side DMV- DLE: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta. 2. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna. 3. Kierto vastapäivään = Pikaiskun suureneminen (+). 1. Indstillingshætten E skrues af hydraulikanordningen. 2. Indstillingshætten vendes og benyttes som værktøj. 3. Drejning mod venstre = forøgelse af hurtigslaget (+). 1. Skruva bort inställningskåpa E från hydraulbromsen. 2. Vrid inställningskåpan och använd som verktyg. 3. Vänstervridning = ökning av snabbslaget (+). 1. Skru av reguleringskappe E fra den hydrauliske bremsen. 2. Drei reguleringskappe og benytt den som verktøy. 3. Dreie mot urviseren = økning av hurtigslag (+). [m /h] 3 setus tehtaalla Fabriksindstilling Fabriksinställning Innstilling ved levering E Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [s] t Magneetin kiinnitys-/hydrauliikkalautasen vaihto Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse / hydraulik yte av platta för fastsättning av magnet/ hydraulik Utskiftning av platen for magnetfeste/ hydraulikk 1. Kytke laitteisto pois päältä. 2. Poista varmistuslakka uppokantaruuvin päältä. 3. Ruuvaa uppokantaruuvi irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi irti. 5. Vaihda lautanen C / hydrauliikka D. 6. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain sen verran, että hydrauliikkaa voidaan vielä kiertää. 7. Sivele uppokantaruuville varmistuslakkaa. 8. Tarkasta tiiviys sulkuruuvin 3 paineväliotosta p max. = 500 mbar. 9. Tarkasta toiminta. 10. Kytke laitteisto päälle. 1. Sluk for anlægget. 2. Fjern sikringslakken over undersænkhovedskruen. 3. Undersænkhovedskruen skrues ud. 4. Cylinderhovedskruen skrues ud. 5. Tallerken C / hydraulik D udskiftes. 6. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkhovedskruen må kun strammes så meget, at hydraulikken endnu kan drejes. 7. Kom et lag sikringslak på undersænkhovedskruen. 8. Tæthedskontrol over trykudtag låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Gennemfør en funktionskontrol. 10. Tænd for anlægget 1. Koppla från anläggningen. 2. Ta bort låslacket på skruven med försänkt huvud. 3. Skruva ur skruven med försänkt huvud. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud. 5. yt ut plattan C / hydraulik D. 6. Skruva åter in skruvarna med försänkt och cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud så att hydrauliken ännu kan vridas. 7. Täck skruven med försänkt huvud med låslack. 8. Täthetskontroll vid tryckuttag skruvpropp 3 p max. = 500 mbar. 9. Gör funktionskontroll. 10. Koppla till anläggningen. 1. Slå av anlegget. 2. Fjern sikringslakken over senkskruen. 3. Skru ut senkskruen. 4. Skru ut sylinderskruen. 5. Skift ut platen C / hydraulikken D. 6. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Trekk kun til senkskruen så mye at hydraulikken fortsatt kan beveges. 7. Sikre senkskruen med sikringslakk. 8. Utfør en tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Utfør en funksjonskontroll. 10. Slå på anlegget 7 12 C D

8 Magneetin vaihto Udskiftning af magneten Magnetbyte Utskiftning av magneten 1. Poista lautanen / hydrauliikka sivulla 6 selostetulla tavalla: Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta Tallerknen / hydraulikken fjernes som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Ta bort platta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6: "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Fjern platen / hydraulikken som beskrevet på side 6: "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt Vaihda magneetti. ta ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 2. Magneten udskiftes. Vær ubetinget opmærksom på magnet-nr. og spænding! 2. yt ut magneten. Respektera ovillkorligen magnet-nr och spänning! 2. Skift ut magneten. Kontrollér magnetnr. og spenning! 3. senna säätölautanen / hydrauliikka takaisin paikoilleen kuten sivulla 6 Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta 6-10, selostetaan. 3. Indstillingstallerknen / hydraulikken monteres igen som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Montera åter inställningsplatta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6 "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Montér innstillingsplaten / hydraulikken igjen som beskrevet på side 6 "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt

9 Läpivirtausdiagrammi / Tryktabsdiagram / Tryckfallsdiagram / Flytskjema Pohjalla asis aserat asert på + 15 C, 1013 mbar, kuiva + 15 C, 1013 mbar, tør + 15 C, 1013 mbar, tor + 15 C, 1013 mbar, tør Vn [m 3 /h] Ilma / Luft / ria dv = 1,0 Vn [m 3 /h] Maakaasu / Naturgas / Naturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu/benyttet gasart/ nvänd gas/benyttet gass = V ilma /luft/luft/aria x f Kaasutyyppi Gasart Typ av gas Type gass minaispaino Densitet Specifik vikt Spesifikk vekt [kg/m 3 ] dv f f = Ilman ominaispaino luftens densitet Luftens specifika vikt Spe. vekt luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Specifika vikten för använd gas Spesifihle vekt av benyttet luft Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass Kaupunkikaasu/ygas/ Stadsgas/Lysgass Nestekaasu/F - gas/ Gasol/Flytende gass Ilma/Luft/Luft/Luft

10 Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Låseskrue med pakring Skruvpropp med tätring Låseskrue med tetningsring G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4 Liankerääjä, siivilä Snavssamler, filtersi Smutsfångare, sil Smussfanger, sil Rp 2 (DN 50) DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sarja: Kansi, sivulla Sæt: Låg i siden Sats: Lock, på sidan Sett: Deksel, på siden Rp 2 (DN 50) DN 65 - DN 125 Sarja: Sytytyskaasulaippa G 3/4 Sæt: Tændgasflange G 3/4 Sats: Tändgasfläns G 3/4 Sett: Tenngassflens G 3/4 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, sort GDMW, 3 pol. + E Tiivisteet Pakninger Packningar Tetninger DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Vaarnaruuvisarja Tapskruesæt Stiftskruvsats Stiftskruesett M16 x 65 ( DN 65 - DN 100 ) M16 x 75 ( DN125 ) Mittausistukka ja tiivistysrengas Måleskrue med pakring Mätrör med tätring Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4 Liitoslaippa Rp 2 Tilslutningsflange Rp 2 nslutningsfläns Rp 2 Tilkoplingsflens Rp kpl/sarja 2 stk./sæt 2 styck/sats 2 stk./sett kpl/sarja 4 stk./sæt 4 styck/sats 4 stk./sett kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Varamagneetti Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Sulkuruuvi, matala -renkaalla Låseskrue, flad med -ring Skruvpropp, flat med -ring Låseskrue, flat med -ring G 1/8 Magneetin kiinnityslautanen Tallerken til magnetbefæstelse Platta för fastsättning av magnet Plate for magnetfeste DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Hydrauliikkajarru Hydraulikbremse Hydraulisk broms Hydraulisk brems DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sisään asetettava levy Indstiksskive Insticksbricka Innstikkskive DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Lieriöruuvi DIN 912, 8.8 Cylinderskrue DIN 912, 8.8 Skruv med cylindriskt huvud DIN 912, 8.8 Sylinderskrue DIN 912, 8.8 M8 x 25 dapterisetti GW 2 / 5 varten Liitäntä G 1/4 dapter-sæt til GW 2 / 5 Tilslutning G 1/4 daptersats för GW 2 / 5 nslutning G 1/4 dapter-sett for GW 2 / 5 Tilkopling G 1/4 Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse 5 kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse rengas, tarkastettu EN mukaan -ring, EN kontrolleret -ring, EN kontrollerad -ring, EN-testet

11 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saa tehdä vain valtuutettu alan ammattihenkilöstö. rbejder på dobbeltmagnetventilen må kun gennemføres af fagpersonale. rbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. rbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Suojaa laippapinnat. Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin. eskyt flangefladerne. Spænd skruerne fast over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvarna korsvis. eskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovettuvien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välissä ei saa olla suoraa kosketusta. En direkte kontakt melem dobbeltmagnetventilen og gennemhærdnende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventilen och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Säädä nimellisteho tai paineen ohjearvot aina kaasunpaineen säätölaitteesta. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilillä. Kiinnitä osien vaihdossa huomiota tiivisteiden kuntoon. Indstil altid den nominelle effekt eller trykindstillingsværdier på gastrykreguleringsenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af dele skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Ställ principiellt in märkeffekt resp. tryckbörvärden på gastryckregleringsinstrumentet. Effektspecifik strypning via dubbelmagnetventilen. Ge vid utbyte av delar akt på att packningarna är oklanderliga. Nominell ytelse hhv. fastlagte trykkverdier skal alltid innstilles på gasstrykk-reguleringsapparatet. Ytelsesspesifikk struping utføres med dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene er feilfrie. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje käyttölaitteiden / DMV-venttiilin edessä oleva kuulahana. Kontrol af rørledningernes tæthed: Luk kuglehanen foran armaturerne / DMV. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dobbeltmagnetventilen. Safety first.k. Kun työt on päätetty kaasun kaksoismagneettiventtiilissä: Tarkasta tiiviys ja toiminta. Når arbejderne på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthetskontroll och funktionskontroll. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee järjestelmässä mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avotulta. ta huomioon paikalliset määräykset. Udfør aldrig arbejder, når der foreligger gastryk eller spænding. Undgå åben ild. verhold de gældende forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Respektera av myndigheterna fastställda föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Välilliset henkilö- tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. lle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Ved manglende overholdelse af henvisningerne er der fare for personskader eller materielle følgeskader. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. m anvisningarna inte iakttages är person- eller materielskador möjliga. lle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. / Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes.

12 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: NVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: RUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel rbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/ EN 1854 Poltonohjaus liekinvartijalla 10 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 1854 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer 15 vuotta/år N/ EN 1643 EN 88 EN Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 126 EN 161 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning dministrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr D-736 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/ ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/ kan inte användas / kan ikke brukes Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse N/ IEN 1643 N/ EN 88 EN N/ EN Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach D-732 Schorndorf Internet

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Typ DMV-D.../11 Typ DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat Rp 3/8

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2 Motordrosselventil

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oh monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - 125 Motorspjæld Type DMK Nominelle diametre

Lisätiedot

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kuulahana Tyyppi KH Nimelliskoot Kuglehane Type KH Nominelle dimensioner Kulkran Typ

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11

Lisätiedot

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV 50025 Tyyppi DMV 50050 Nimellisläpimitat DN 25,

Lisätiedot

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Typ MVD /5 Typ MVDLE /5 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Magneettiventtiili yksivaiheinen käyttötapa Tyyppi SV... Tyyppi SV-D... Tyyppi SV-DLE...

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi MBC-VEF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

= 1500 mbar (150 kpa) HSAV 5 /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 1500 mbar (150 kpa) HSAV 5 /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Magneettiventtiili, puoliautomaattinen Tyyppi HSV..., HSV.../5 Nimellisläpimitat Rp 3/4 - Rp DN 65 - DN 100 sennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon Drifts-

Lisätiedot

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N CO N FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty

Lisätiedot

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) 40/05B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp / - Rp / GasMultiBloc,

Lisätiedot

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp GasMultiBloc

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Servopaineensäädin Tyyppi DMV-SE 07- Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp 2 GasMultiBloc,

Lisätiedot

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc,

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Varopuhallusventtiili

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Varopuhallusventtiili FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning GasMultiBloc yksivaiheinen toiminta Tyyppi MBC-65 Tyyppi MBC-20 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! 0 6 8 0 6 8 0 6 8 0 6 8 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp /

Lisätiedot

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks FIN DK S N Käyttö- ja asennusojeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oc monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasu- ja ilmasuodatin Tyyppi GF, GF/1, GF/3 Nimellisläpimitat Rp 1/ - Rp DN

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

= mbar (0,5-50 kpa)

= mbar (0,5-50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Gas-trykregulator Gastryckregulator Gass-trykkreguleringsapparat

Lisätiedot

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä...

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp

Lisätiedot

= mbar (0,5-50 kpa)

= mbar (0,5-50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Gas-trykregulator Gastryckregulator Gass-trykkreguleringsapparat

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp / - Rp MultiBloc Servotrykregulator

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

= 2,5-150 mbar (0,25-15 kpa)

= 2,5-150 mbar (0,25-15 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Kiertokulkusäädin Gas-trykregulator Omløbsregulator Gastryckregulator

Lisätiedot

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4

Gas- og luftfilter Type GF, GF/1, GF/3, GF/4 Käyttö- ja asennusojeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- oc monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasu- ja ilmasuodatin Tyyppi GF, GF/1, GF/3, GF/4 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 2 DN

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85

FIN. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85 FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat

Lisätiedot

FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotusainekytkin ilmalle, savu- ja muille oistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suodattimella varustettu kaasunpaineensäätölaite Tyyppi FRI Nimellisläpimitat

Lisätiedot

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-VEF B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi Drifts- og monteringsvejledning Ventiltæthedskontrol Ty Bruks- och monteringsanvisning Ventilkontrollsystem Typ Drifts- og monteringsinstruks

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks C +85 C +85 C +85 FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty tehtaalla

Lisätiedot

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monterings-instruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin Højtryks-gas- og lufttrykvagt Högtryck

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning

Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Nollapainesäädin Gas-trykregulator Nultryk-regulator Gastryckregulator

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset.

max +260 C / min -40 C EN Type B, PN 25 PN 16 ja PN 10, ANSI CLASS 150, GOST Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. hiiliterästä 315 -sarja C ont R o L Kuvaus Versio 23-07-2015 Laipallista läppäventtiiliä käytetään kaukolämpö- ja kaukokylmäverkostoissa sekä teollisuudessa. Venttiili soveltuu sekä sulku- että säätötehtäviin.

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Building Technologies Division

Building Technologies Division 7 632 Kuristusventtiilit VKF41.xxxC Kuristusventtiilit välilaipparakenteena kaasuväyliin asennettaviksi Metallinen tiiviisti sulkeva lautanen DN40 - DN200 Kääntymiskulma 85 Huoltovapaa Soveltuu luokkien

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN uetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN Pistoketyyppi A johtorasia, jossa on kaapeli, Sarja CN Muoto A 8 mm

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot