Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning"

Transkriptio

1 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN Dubbelmagnetventil Typ DMV/12 Typ DMV-D/12 Typ DMV-DLE/12 Nominella vidder Rp 2 (DN 50) DN Dobbeltmagnetventil Type DMV/12 Type DMV-D/12 Type DMV-DLE/12 Nominelle diametre Rp 2 (DN 50) DN sennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC (VDE 0631 T1) C Maadoitus paikallisten määräysten mukaan Jording i overensstemmelse med forskrifterne på stedet Jordning enligt de lokala föreskrifterna Jording i.h.t. de lokale forskrifter DC [mbar] Max. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Max. driftstrykk p max. = 500 mbar (50 kpa) Ympäristön lämpötila mgivelsestemperatur mgivningstemperatur mgivelsestemperatur -15 C + C EN 161 V1+V2 luokka, ryhmä 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 V1+V2 klass, grupp 2 V1+V2 klasse, gruppe 2 standardin mukaan/ iht./ enligt/i.h.t. EN 161 IEC 529 Kotelointiluokka Kapslingsklasse Kapslingsklass eskyttelsestype IP 54 standardin/ iht. / enligt / i.h.t. EN 529 (DIN ) [ V ] U n ~(C) 230 V tai/eller ~(C) 110 V-120V =(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ Tillkopplingstid/ Innkoplingsvarighet 100 % Perhe Familie Familj Familie Rautametallittomia, soveltuvat kaasuille, joiden vol-% enintään 0,1 H 2 S kuiva. Uden jernfrit metal, egnet til gasser op til max. 0,1 vol. % H 2 S tørt. Fri från icke-järnmetaller, lämplig för gaser upp till max. 0,1 vol. % H 2 S torr. Fritt for ikke-jern-metaller, egnet for gass opp til max. 0,1 vol. % H 2 S, tørr. 1 12

2 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak ,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS 228 Paineväliotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak (9) 1 (8) 5 (9) 1,2,3,5 Sulkuruuvi, Låseskrue, Skruvpropp, Låseskrue G 1/8 DIN IS 228 6, 7 G 1/4 DIN IS 228 8, 9 G 1/2 valinnainen varuste/ som option/ option / psjon Sulkuruuvit 1, 2, 3, 5 voidaan korvata myös DIN IS 228 -standardin mukaisella mittausistukalla G 1/8. Låseskruerne 1, 2, 3, 5 kan også udskiftes med en målestuds G 1/8 DIN IS 228. Skruvpropparna 1, 2, 3, 5 kan också ersättas av en mätstuts G 1/8 DIN IS 228. Låseskruene 1, 2, 3, 5 kan også byttes ut mot en målestuss G 1/8 DIN IS , 5 Liitosreikä järjestelmän lisätarvikkeille. Forbindelsesboring til systemtilbehør. Förbindningshål för systemtillbehör. Forbindelsesboring for systemtilbehør. G 3/4 DIN IS

3 sennusmitat / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] b c d f e a d = Tilantarve magneetin vaihtoa varten. / Pladsbehov til udskiftning af magneten Platsbehov för magnetbyte. / Plassbehov ved magnetskifte Tyyppi Type Typ Type DN P max. [W] ~(C) 230 V ukioloaika Åbnetid Öppningstid Åpningstid sennusmitat/ Indbygningsmål/ Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] a b c d e f Magneetin numero Magnet nr. Magnet nr Magnetnr. Kytkentäkertoja/h Koblinger/h Kopplingar/h Koplinger/h Paino Vægt Vikt Vekt [kg] Rp2 (DN 50) /2P 7,0 DMV 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-D 5065/12 DN /2P 16,2 DMV-DLE 5065/12 DN < 20 s /2PL 20 16,5 DMV 5080/12 DN /2P 23,0 DMV-D 5080/12 DN /2P 23.0 DMV-DLE 5080/12 DN < 20 s /2PL 20 23,3 DMV 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-D 5100/12 DN /2P 29,0 DMV-DLE 5100/12 DN < 20 s /2PL 20 29,3 DMV 5125/12 DN /2P 53,0 DMV-D 5125/12 DN /2P 53, Teho / virranotto, ~ (C) 230 V, + 20 C Effekt / strømforbrug ved ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strömförbrukning vid ~(C) 230 V, + 20 C Effekt / strømopptak ved ~(C) 230 V, + 20 C Kaikki tiedot ovat tehollisarvoja lle angivelser er effektivværdier lla uppgifter är effektiva värden lle inndata er effektive verdier Malli Udførelse Utförande Modell DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Vetoteho n. [W] Tilspændingsydelse ca. [W] Drageffekt ca [W] Starteffekt ca. [W] 2x65 2x95 2x125 2x130 2x130 Pitoteho n. [W] Holdeydelse ca. [W] Hålleffekt ca [W] Holdestrøm ca. [W] 2x16 2x30 2x25 2x25 2x25 vetovirta [] Startstrøm [] Dragström [] Startstrøm [] 2x0,32 2x0,54 2x0,54 2x0,54 2x0,56 pitovirta [] Holdestrøm [] Hållström [] Holdestrøm [] 2x0,11 2x0,2 2x0,2 2x0,2 2x0,2

4 Suojaa kaksoismagneettiventtiili soveltuvalla liankerääjällä, siivilä on jo asennettu. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mod forureninger med en egnet snavssamler, der er indbygget en filtersi. Skydda dubbelmagnetventilen med lämplig smutsfångare mot föroreningar, sil är inmonterad. Dobbeltmagnetventilen skal beskyttes mot smuss ved hjelp av en egnet smussfanger, en sil er montert. Max. kiristysmomentit / Laippaliitos max. vridningsmomenter / flangeforbindelse max. vridmoment/flänsförbindelse Max. dreiemomenter/flensforbindelse M 16 x 65 (DIN 939) Vaarnaruuvi Tapskrue 50 Nm Stiftskruv Stiftskrue Kiristä sulku- ja liitosruuvit asianmukaisesti. ta huomioon materiaalipari painevalu - teräs! Låse- og forbindelsesskruer skal strammes korrekt. Vær opmærksom på materialesammensætningen trykstøbning stål! Dra åt skruvproppar och förbindningsskruvar sakkunnigt. bservera ämnessammansättningen tryckgjutgods stål! Trekk til låse- og forbindelsesskruene på sakkyndig måte. Vær oppmerksom på materialkombinasjonen presstøpegods stål! Kierrelaipan rakenne DMV-D 525/12 (Rp 2) sennus ja purku Udførelse med gevindflange DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og afmontering Gängade flänsens utförande DMV-D 525/12 (Rp 2) In- och urmontering Gjengeflensutførelse DMV-D 525/12 (Rp 2) Montering og demontering 1. Löysää ruuveja ja - älä ruuvaa kokonaan auki. Kuva 1 ja 2 2. vaa ruuvit C ja D. Kuva 1 ja 2 3. Vedä ulos kaksoismagneettiventtiili kierrelaippojen välistä. Kuva 3 ja 4 4. Tarkista asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skrue og løsnes - de skal ikke skrues ud. illede 1 og 2 2. Skrue C og D skrues ud. illede 1 og 2 3. Dobbeltmagnetventilen mellem gevindflangerne trækkes ud. illede 3 og 4 4. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 1. Lossa skruv och - skruva inte ur. Figur 1 och 2 2. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och 2 3. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur 3 och 4 4. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 1. Løsne skruene og - ikke skru dem ut. Figur 1 og 2 2. Skru ut skruene C og D. Figur 1 og 2 3. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Figur 3 og 4 4. Utfør tetthets- og funksjonsprøve etter montering. 1 2 C C D D

5 sennus DMV /12 Montering DMV /12 Inmontering DMV /12 Montasje DMV /12 1. senna vaarnaruuvit. 1. Indsæt tapskruerne. 1. Sätt i stiftskruven. 1. Sett i stiftskruene. 2. senna tiiviste. 2. Indsæt pakning. 2. Sätt in packning. 2. Sett i tetningen. 3. senna vaarnaruuvit C. 3. Indsæt tapskruerne C. 3. Sätt i stiftskruven C. 3. Sett i stiftskruene C 4. Kiristä vaarnaruuvit + C. Kiinnitä huomiota tiivisteen oikeaan asemaan! 4. Tapskruerne +C strammes. Sørg for, at pakningen sidder korrekt! 4. Dra åt stiftskruvarna +C. Ge akt på att packningen sitter korrekt! 4. Trekk til stiftskruene +C. Pass på at tetningen sitter riktig! 5. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 5. Foretag en tætheds- og funktionskontrol efter indbygningen. 5. Täthets- och funktionskontroller efter inmontering. 5. Utfør en tetthets- og funksjonskontroll etter montering. 6. rrotus päinvastaisessa järjestyksessä Monteringen foretages i modsat rækkefølge Urmontering i omvänd ordningsföljd Demontering utføres i omvendt rekkefølge Chrome Steel Made in Germany [Nm] 18 Max. kiristysmomentit / Järjestelmätarvikkeet M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4 max. vridningsmomenter / systemtilbehør max. vridmoment/systemtillbehör 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm Max. dreiemomenter/systemtilbehør 5 12 Käytä sopivia työkaluja! enyt egnet værktøj! nvänd lämpligt verktyg! ruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin! Spænd skruerne fast over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! pparatet må ikke benyttes som vægtstang! Ne pas utiliser la vanne comme un levier! pparatet må ikke brukes som spak. DN M max [Nm] t 10 s T max [Nm] t 10 s

6 DMV-D/12, DMV-DLE/12 Päämäärän säätö DMV-D/12, DMV-DLE/12 Indstilling af hovedmængden DMV-D/12, DMV-DLE/12 Huvudmängdinställning DMV-D/12, DMV-DLE/12 Innstilling av hovedmengden Päämäärä säädetään venttiilin ollessa auki. Säädä venttiili V1 laitteiston käytön aikana ja tarkista säätöarvot säännöllisesti. Pienin säädettävä tilavuusvirta: Hovedmængden indstilles på den åbnede ventil. Indstillingen på ventil V1 gennemføres under driften, kontroller hele tiden indstillingsværdierne. Mindste indstillingsvolumenstrøm: Huvudmängdinställningen sker med öppen ventil. Genomför inställningen av ventil V1 i drift, kontrollera ständigt inställningsvärdena. Minsta inställningsvolymström: Innstilling av hovedmengden utføres med åpen ventil. Innstillingen på ventil V1 skal utføres under drift, innstillingsverdiene må stadig kontrolleres. Minimum innstillingsvolumstrøm: V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V min./mini. > 0.1 x V max./maxi. V p min./mini max./maxi. V min./mini. > 0,1 V max./maxi. max./maxi. V1 min./mini. [m 3 /h] Irrota ruuvi. 2. Tee säätö. 3. Kiinnitä ruuvi. 1. Skru skruen ud. 2. Foretag indstillingen. 3. Skru skruen ind. 1. Skruva ur skruv. 2. Gör inställningen. 3. Skruva in skruv. 1. Skru ut skruen. 2. Utfør innstillingen. 3. Skru inn skruen. 6 12

7 DMV-DLE/12 Pikaiskun asetus Vstart setus tehtaalla DMV-DLE: Pikaiskua ei ole asetettu. DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 DMV-DLE/12 Indstilling af hurtigslag V start Snabbslaginställning V start Hurtigslaginnstilling Vstart DMV-DLE: Hurtigslag er ikke indstillet, fra fabrikkens side. Fabriksinställning DMV-DLE: Snabbslag ej inställd Innstilling fra fabrikkens side DMV- DLE: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta. 2. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna. 3. Kierto vastapäivään = Pikaiskun suureneminen (+). 1. Indstillingshætten E skrues af hydraulikanordningen. 2. Indstillingshætten vendes og benyttes som værktøj. 3. Drejning mod venstre = forøgelse af hurtigslaget (+). 1. Skruva bort inställningskåpa E från hydraulbromsen. 2. Vrid inställningskåpan och använd som verktyg. 3. Vänstervridning = ökning av snabbslaget (+). 1. Skru av reguleringskappe E fra den hydrauliske bremsen. 2. Drei reguleringskappe og benytt den som verktøy. 3. Dreie mot urviseren = økning av hurtigslag (+). [m /h] 3 setus tehtaalla Fabriksindstilling Fabriksinställning Innstilling ved levering E Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [s] t Magneetin kiinnitys-/hydrauliikkalautasen vaihto Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse / hydraulik yte av platta för fastsättning av magnet/ hydraulik Utskiftning av platen for magnetfeste/ hydraulikk 1. Kytke laitteisto pois päältä. 2. Poista varmistuslakka uppokantaruuvin päältä. 3. Ruuvaa uppokantaruuvi irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi irti. 5. Vaihda lautanen C / hydrauliikka D. 6. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain sen verran, että hydrauliikkaa voidaan vielä kiertää. 7. Sivele uppokantaruuville varmistuslakkaa. 8. Tarkasta tiiviys sulkuruuvin 3 paineväliotosta p max. = 500 mbar. 9. Tarkasta toiminta. 10. Kytke laitteisto päälle. 1. Sluk for anlægget. 2. Fjern sikringslakken over undersænkhovedskruen. 3. Undersænkhovedskruen skrues ud. 4. Cylinderhovedskruen skrues ud. 5. Tallerken C / hydraulik D udskiftes. 6. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkhovedskruen må kun strammes så meget, at hydraulikken endnu kan drejes. 7. Kom et lag sikringslak på undersænkhovedskruen. 8. Tæthedskontrol over trykudtag låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Gennemfør en funktionskontrol. 10. Tænd for anlægget 1. Koppla från anläggningen. 2. Ta bort låslacket på skruven med försänkt huvud. 3. Skruva ur skruven med försänkt huvud. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud. 5. yt ut plattan C / hydraulik D. 6. Skruva åter in skruvarna med försänkt och cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud så att hydrauliken ännu kan vridas. 7. Täck skruven med försänkt huvud med låslack. 8. Täthetskontroll vid tryckuttag skruvpropp 3 p max. = 500 mbar. 9. Gör funktionskontroll. 10. Koppla till anläggningen. 1. Slå av anlegget. 2. Fjern sikringslakken over senkskruen. 3. Skru ut senkskruen. 4. Skru ut sylinderskruen. 5. Skift ut platen C / hydraulikken D. 6. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Trekk kun til senkskruen så mye at hydraulikken fortsatt kan beveges. 7. Sikre senkskruen med sikringslakk. 8. Utfør en tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue 3 p max. = 500 mbar. 9. Utfør en funksjonskontroll. 10. Slå på anlegget 7 12 C D

8 Magneetin vaihto Udskiftning af magneten Magnetbyte Utskiftning av magneten 1. Poista lautanen / hydrauliikka sivulla 6 selostetulla tavalla: Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta Tallerknen / hydraulikken fjernes som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Ta bort platta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6: "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Fjern platen / hydraulikken som beskrevet på side 6: "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt Vaihda magneetti. ta ehdottomasti huomioon magneetin numero ja jännite! 2. Magneten udskiftes. Vær ubetinget opmærksom på magnet-nr. og spænding! 2. yt ut magneten. Respektera ovillkorligen magnet-nr och spänning! 2. Skift ut magneten. Kontrollér magnetnr. og spenning! 3. senna säätölautanen / hydrauliikka takaisin paikoilleen kuten sivulla 6 Magneetin kiinnityslautasen vaihto, kohta 6-10, selostetaan. 3. Indstillingstallerknen / hydraulikken monteres igen som beskrevet på side 6: "Udskiftning af tallerknen til magnetbefæstelse", punkt Montera åter inställningsplatta / hydraulik, enligt beskrivning på sidan 6 "yte av platta för fastsättning av magnet", punkt Montér innstillingsplaten / hydraulikken igjen som beskrevet på side 6 "Utskiftning av platen for magnetfeste", punkt

9 Läpivirtausdiagrammi / Tryktabsdiagram / Tryckfallsdiagram / Flytskjema Pohjalla asis aserat asert på + 15 C, 1013 mbar, kuiva + 15 C, 1013 mbar, tør + 15 C, 1013 mbar, tor + 15 C, 1013 mbar, tør Vn [m 3 /h] Ilma / Luft / ria dv = 1,0 Vn [m 3 /h] Maakaasu / Naturgas / Naturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu/benyttet gasart/ nvänd gas/benyttet gass = V ilma /luft/luft/aria x f Kaasutyyppi Gasart Typ av gas Type gass minaispaino Densitet Specifik vikt Spesifikk vekt [kg/m 3 ] dv f f = Ilman ominaispaino luftens densitet Luftens specifika vikt Spe. vekt luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Specifika vikten för använd gas Spesifihle vekt av benyttet luft Maakaasu/Naturgas/ Naturgas/Naturgass Kaupunkikaasu/ygas/ Stadsgas/Lysgass Nestekaasu/F - gas/ Gasol/Flytende gass Ilma/Luft/Luft/Luft

10 Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Varaosat / Tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar / tillbehör Reservedeler / tilbehør Tilausnumero estillings-nummer eställningsnummer estillingsnummer Sulkuruuvi ja tiivistysrengas Låseskrue med pakring Skruvpropp med tätring Låseskrue med tetningsring G 1/8 G 1/4 G 1/2 G 3/4 Liankerääjä, siivilä Snavssamler, filtersi Smutsfångare, sil Smussfanger, sil Rp 2 (DN 50) DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sarja: Kansi, sivulla Sæt: Låg i siden Sats: Lock, på sidan Sett: Deksel, på siden Rp 2 (DN 50) DN 65 - DN 125 Sarja: Sytytyskaasulaippa G 3/4 Sæt: Tændgasflange G 3/4 Sats: Tändgasfläns G 3/4 Sett: Tenngassflens G 3/4 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningsboks, sort GDMW, 3 pol. + E Tiivisteet Pakninger Packningar Tetninger DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Vaarnaruuvisarja Tapskruesæt Stiftskruvsats Stiftskruesett M16 x 65 ( DN 65 - DN 100 ) M16 x 75 ( DN125 ) Mittausistukka ja tiivistysrengas Måleskrue med pakring Mätrör med tätring Målestuss med tetningsring G 1/8 G 1/4 Liitoslaippa Rp 2 Tilslutningsflange Rp 2 nslutningsfläns Rp 2 Tilkoplingsflens Rp kpl/sarja 2 stk./sæt 2 styck/sats 2 stk./sett kpl/sarja 4 stk./sæt 4 styck/sats 4 stk./sett kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Varamagneetti Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Sulkuruuvi, matala -renkaalla Låseskrue, flad med -ring Skruvpropp, flat med -ring Låseskrue, flat med -ring G 1/8 Magneetin kiinnityslautanen Tallerken til magnetbefæstelse Platta för fastsättning av magnet Plate for magnetfeste DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Hydrauliikkajarru Hydraulikbremse Hydraulisk broms Hydraulisk brems DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 Sisään asetettava levy Indstiksskive Insticksbricka Innstikkskive DMV /12 DMV /12 DMV /12 DMV /12 Lieriöruuvi DIN 912, 8.8 Cylinderskrue DIN 912, 8.8 Skruv med cylindriskt huvud DIN 912, 8.8 Sylinderskrue DIN 912, 8.8 M8 x 25 dapterisetti GW 2 / 5 varten Liitäntä G 1/4 dapter-sæt til GW 2 / 5 Tilslutning G 1/4 daptersats för GW 2 / 5 nslutning G 1/4 dapter-sett for GW 2 / 5 Tilkopling G 1/4 Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse 5 kpl/sarja 5 stk./sæt 5 styck/sats 5 stk./sett Tilauksesta på forespørgsel på begäran etter henvendelse rengas, tarkastettu EN mukaan -ring, EN kontrolleret -ring, EN kontrollerad -ring, EN-testet

11 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saa tehdä vain valtuutettu alan ammattihenkilöstö. rbejder på dobbeltmagnetventilen må kun gennemføres af fagpersonale. rbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. rbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Suojaa laippapinnat. Kiristä ruuvit kiinni ristikkäin. eskyt flangefladerne. Spænd skruerne fast over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvarna korsvis. eskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovettuvien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välissä ei saa olla suoraa kosketusta. En direkte kontakt melem dobbeltmagnetventilen og gennemhærdnende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventilen och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Säädä nimellisteho tai paineen ohjearvot aina kaasunpaineen säätölaitteesta. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilillä. Kiinnitä osien vaihdossa huomiota tiivisteiden kuntoon. Indstil altid den nominelle effekt eller trykindstillingsværdier på gastrykreguleringsenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af dele skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Ställ principiellt in märkeffekt resp. tryckbörvärden på gastryckregleringsinstrumentet. Effektspecifik strypning via dubbelmagnetventilen. Ge vid utbyte av delar akt på att packningarna är oklanderliga. Nominell ytelse hhv. fastlagte trykkverdier skal alltid innstilles på gasstrykk-reguleringsapparatet. Ytelsesspesifikk struping utføres med dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene er feilfrie. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje käyttölaitteiden / DMV-venttiilin edessä oleva kuulahana. Kontrol af rørledningernes tæthed: Luk kuglehanen foran armaturerne / DMV. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dobbeltmagnetventilen. Safety first.k. Kun työt on päätetty kaasun kaksoismagneettiventtiilissä: Tarkasta tiiviys ja toiminta. Når arbejderne på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: Gennemfør en tætheds- og funktionskontrol. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthetskontroll och funktionskontroll. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee järjestelmässä mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avotulta. ta huomioon paikalliset määräykset. Udfør aldrig arbejder, når der foreligger gastryk eller spænding. Undgå åben ild. verhold de gældende forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Respektera av myndigheterna fastställda föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter Valitse kaikki asetukset ja asetusarvot vain kattilan/polttimon valmistajan laatiman käyttöohjeen mukaisesti. Välilliset henkilö- tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. lle indstillinger og indstillingsværdier må kun udføres i overensstemmelse med driftsvejledningen fra kedel-/brænderfabrikanten. Ved manglende overholdelse af henvisningerne er der fare for personskader eller materielle følgeskader. Samtliga inställningar och inställningsvärden måste stämma överens med pann-/brännartillverkarens driftsanvisning. m anvisningarna inte iakttages är person- eller materielskador möjliga. lle innstillingene og innstilte verdier utføres kun i overensstemmelse med kjele-/brennerprodusentens bruksveiledning. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. / Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes.

12 Painelaitedirektiivi (PED) ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPD) edellyttävät lämmityslaitteiden säännöllistä tarkistusta, jotta varmistetaan pitkäaikainen korkea käyttöaste ja tätä kautta mahdollisimman pieni ympäristökuormitus. Turvallisuuden kannalta tärkeät komponentit on vaihdettava käyttöiän päätyttyä. Tämä suositus koskee vain lämmityslaitteita, ei termisen prosessitekniikan sovelluksia. DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavan taulukon mukaisesti: Trykapparatdirektivet (PED) og direktivet vedrørende bygningers samlede energieffektivitet (EPD) kræver en regelmæssig kontrol af fyringsanlæg for på lang sigt at sikre en høj udnyttelsesgrad og dermed mindst mulig miljøbelastning. Det er nødvendigt at udskifte sikkerhedsrelevante komponenter, når de har opnået deres anvendelsestid. Denne anbefaling gælder kun for fyringsanlæg og ikke for termprocesanvendelser. DUNGS anbefaler en udskiftning i overensstemmelse med følgende tabel: Tryckinstrumentdirektivet (PED) och direktivet över byggnaders energiprestanda (EPD) fordrar en regelbunden kontroll av uppvärmningsanläggningar för att på lång sikt garantera höga verkningsgrader och på så sätt lägre miljöbelastning. Det är nödvändigt att byta ut säkerhetsrelevanta komponenter när de uppnått sin livslängd. Denna rekommendation gäller endast för uppvärmningsanläggningar och inte för värmeprocessanvändningar. DUNGS rekommenderar utbyte enligt följande tabell: Direktivet for trykkapparater (PED) og direktivet for bygningers totale energieffektivitet (EPD) foreskriver en regelmessig kontroll av varmeanlegg for langsiktig å sikre en høy utnyttelsesgrad og dermed en så lav miljøbelastning som mulig. Det er nødvendig å skifte ut sikkerhetsrelevante komponenter når deres brukstid er utløpt. Denne anbefalingen gjelder kun for varmeanlegg og ikke for termoprosessanvendelser. DUNGS anbefaler utskiftning i henhold til følgende tabell: Turvallisuuteen vaikuttavat osat Sikkerhedsrelevante komponenter Säkerhetsrelevant komponent Sikkerhetsrelevant komponent Venttiilintarkistusjärjestelmät / Ventilkontrolsystemer Ventilkontrollsystem / Ventilkontrollsystemer KÄYTTÖIKÄ DUNGS suosittelee vaihtoa seuraavin väliajoin: NVENDELSESTID DUNGS anbefaler en udskiftning efter: LIVSLÄNGD DUNGS rekommenderar utbyte efter: RUKSTID DUNGS anbefaler utskiftning etter: Kytkimen käyttöiät Koblingscyklusser Kopplingsspel rbeidssykluser EN Normi Standard Norm Standard Paineensäädin / Trykvagter / Tryckvakt / Trykkvakt N/ EN 1854 Poltonohjaus liekinvartijalla 10 vuotta/år Fyringsmanager med flammevagt Tändningsstyrning med flamvakt EN 1854 Fyringsmanager med flammevakt UV-liekintunnistin / UV-flammeføler UV-flamsensor / UV-flammeføler Kaasupaineen säätölaitteet / Gastrykreguleringsenheder Gastryckregulatorer / Gasstrykk-reguleringsapparater h Käyttötunnit / Driftstimer Drifttimmar / Driftstimer 15 vuotta/år N/ EN 1643 EN 88 EN Kaasuventtiili ilman venttiilintarkistusjärjestelmää* Gasventil uden ventilkontrolsystem* Gasventil utan ventilkontrollsystem* Gassventil uten ventilkontrollsystem* kokokohtainen størrelsesafhængig storleksberoende avhengig av størrelsen EN 126 EN 161 Min. kaasupaineensäädin / Min. gastrykvagt Min. gastryckvakt / Min. gasstrykkvakt Varoventtiili / Sikkerhedsafblæseventil Säkerhetsutblåsningsventil / Sikkerhetsutblåsningsventil Kaasun ja ilman sekoitusjärjestelmät / Kombinerede gas-luft-systemer Gas-luft-doseringssystem / Gass-luft-kombisystemer Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning dministrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr D-736 Urbach, Germany Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) vuotta/år * Kaasuryhmät I, II, III / Gasfamilierne I, II, III N/ ei käytössä / kan ikke bruges Gasfamiljer I, II, III / Gassfamilier I, II, III N/ kan inte användas / kan ikke brukes Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse N/ IEN 1643 N/ EN 88 EN N/ EN Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, på grund av tekniska framsteg, förbehålles / Med forbehold om endringer som er i samsvar med den tekniske utviklingen Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach D-732 Schorndorf Internet

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Typ DMV-D.../11 Typ DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat Rp 3/8

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2 Motordrosselventil

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oh monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - 125 Motorspjæld Type DMK Nominelle diametre

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N CO N FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi Drifts- og monteringsvejledning Ventiltæthedskontrol Ty Bruks- och monteringsanvisning Ventilkontrollsystem Typ Drifts- og monteringsinstruks

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609

SENTRONIC D -propot SENTRONIC D 608 609 SENTRONIC D -propot Digitaalisesti toimiva 3-tie proportionaaliventtiili Ohjaus ja takaisinkytkentä digitaaliviestillä Venttiiliin integroitu näyttö ja näppäimet Suoratoiminen Dynaaminen ja nopea toiminta

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö

Innehållsförteckning / Contents / Innholdsfortegnelse / Sisältö Monteringsanvisning för takduschsystem Installation Instructions for Overhead Shower System Monteringsanvisning for takdusjsystem Kattosuihkun asennusohjeet Generellt / General / Generelt / Yleistä Takduschsystemets

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.218 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk Maks driftstryk

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013

Compress 5000 11 LWM 8738204320 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013 Ι A + A C D E F G A C D E F G 48 d 10 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 Ι + + A + A C D E F G + + + + A + A C D E F G 2015 811/2013 Tuoteseloste energiankulutuksesta Seuraavat tuotetiedot täyttävät EU-asetusten

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs 455- (459) sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio 27-06-2014 Operation C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio HÖGFORS V-palloventtiili on erityisesti suunniteltu massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen säätöön. Rakennepituudeltaan lyhyempi 59 on suunniteltu pohjaventtiilikäyttöön.

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

AK 45 Käyttöohje 810520-00

AK 45 Käyttöohje 810520-00 AK 45 Käyttöohje 810520-00 Automaatinen käynnistysvesitysventtiili AK 45 Läpäisykäyrästö 1000 800 600 500 400 1 300 Läpäisymäärä [kg/h] 200 100 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 2 eropaine [bar] 1 Käyrästöstä

Lisätiedot

Grund / Basis / Perustus

Grund / Basis / Perustus Rev nr: 140310 Grund / Basis / Perustus Armeringsjärn Armeringsjern / Lujiteteräs Armeringsnät Armeringsnett / Lujiteverkko Skarvplåt Skjøteplate / Liitospelti Buntband Buntbånd / Nippuside Distans Avstandsstykke

Lisätiedot

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Benz Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100 2002-11-18 38-051000b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot