Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!"

Transkriptio

1 FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11 Tyyppi DMV-ZRDLE.../11 imellisläpimitat Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrins drifsmåde Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle vidder Rp 1/ - Rp Dubbelmagnetventil, tvåstegigt driftssätt typ DMV-ZRD.../11 typ DMV-ZRLE.../11 typ DMV-ZRDLE.../11 ominella vidder Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrinns drift Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle diametre Rp 1/ - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling [mbar] E 161 [ V ] Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Maks. driftstrykk p max. = 500 mbar V1+V Luokka A, Ryhmä V1+V Klasse A, gruppe V1 + V Klass A, grupp V1+V klasse A, gruppe mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. E 161 U n ~(AC) 0 V tai/eller ~(AC) 110 V - 10 V, ~(AC) 40 V =(DC) 48 V; =(DC) 4 V - 8 V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed / Inkopplingstid / Innkoplingsvarighet 100 % Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70-1 (VDE 061 T1) Venttiilit / Ventilerne Ventiler / V1, V 1. vaihe P1 L1 1. trin 1:a steget 1. trinn Venttiilit / Ventilerne Ventiler V. vaihe. trin :a steget. trinn C IEC 59 Gas Gaz E Mp P L L P Mp Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti. Tilslutning til jord i hht. forskrifterne på stedet Jordning enligt ortens föreskrifter. Jording i.h.t. de lokale forskrifter P1 L1 Mp P L Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 C +60 C Kotelointiluokka Kapslingsklasse Skydd Beskyttelsestype IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. IEC 59 ( DI ) Perhe Familie Familj Familie Mp L P DMV-ZR /11 Paineenulosotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak 4 p e p a p Br 1 8 1,,, 4, 5 Sulkuruuvi G 1/8 Låseskrue G 1/8 Låseskrue G 1/8 Tappo a vite G 1/8 Sulkuruuvit voidaan korvata myös mittausistukalla G 1/8 DI ISO 8. Låseskruerne kan også erstattes med en målestuds G 1/8 DI ISO p e p a Skruvpropparna kan också ersättas med en mätstuts G 1/8 DI ISO 8. Låseskruene kan også erstattes av en målestuss G 1/8 DI ISO 8. 4 pbr

2 Paineenulosotot / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] d e Tyyppi Type Typ Type DMV-ZRD 507/11 DMV-ZRD 51/11 DMV-ZRD 50/11 DMV-ZRLE 507/11 DMV-ZRLE 51/11 DMV-ZRLE 50/11 DMV-ZRDLE 507/11 DMV-ZRDLE 51/11 DMV-ZRDLE 50/11 19 Chrome Steel Made in Germany [m] 18 f 80 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Avausaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid < 1 s < 1 s < 1 s Maks. vääntömomentit / Järjestelmän varusteet max. vridningsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Max. dreiemoment/systemtilbehør M 4,5 m M 5 Paino Vægt Vikt Vekt [kg] 5 m a b,0 6,5 8,,1 6,6 8,,1 6,6 8, M 6 7 m M 8 15 m c G 1/8 5 m G 1/4 7 m G 1/ 10 m G /4 15 m Käytä sopivaa työkalua! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal spændes over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak. T max. M max. M max. D Rp M max. T max / / [m] t 10 s [m] t 10 s 8

3 Kierrelaippamalli Asennus ja purkaminen Gevindflangeudførelse Montering og afmontering Gängade flänsens utförande In- och urmontering Gjengeflensutførelse Montasje og demontasje 1. Avaa ruuvit A ja B - niitä ei saa kiertää irti. Kuvat 1 ja. Kierrä ruuvit C ja D irti. Kuvat 1 ja. Vedä kaksoismagneettiventtiili pois kierrelaippojen välistä. Kuvat ja 4 4. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skruerne A og B løsnes de skal ikke skrues ud.. Skruerne C og D skrues ud Ill. 1 og.. Dobbeltmagnetventilen trækkes ud mellem gevindflangerne. Ill. og Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen. 1. Lossa skruv A och B skruva inte ur den. Figur 1 och. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur och 4 4. Gör täthets- och funktionskontroll efter inmonteringen. 1. Løsne skruen A og B ikke skru dem ut. Se figur 1 og.. Skru ut skruen C og D. Se figur 1 og.. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Se figur og Etter monteringen skal det utføres en tetthets- og funksjonskontroll. 1 C D A B 4 A B C D 8

4 DMV-ZRD.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen DMV-ZRDLE.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen p Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt min./mini V max./maxi. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling Osavirtaustilavuuden säätö, 1. vaihe Osavirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. 1. Avaa hydraulijarruyksikön/säätökiekon lieriökantaruuvi.. Kierrä säätörengasta. Kierto myötäpäivään: pienempi osavirtaustilavuus Kierto vastapäivään: suurempi osavirtaustilavuus. Kiristä lieriökantaruuvi jälleen. [m /h] + Indstilling af delmængden, 1. trin Indstillingen af delmængden er kun mulig på V. 1. Cylinderhovedskruen på det hydrauliske system/indstillingstallerknen løsnes.. Indstillingsringen drejes drejning mod højre: lavere delmængde drejning mod venstre: højere delmængde. Cylinderhovedskruen strammes igen. Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt Inställning av delmängden, 1:a steget: Delmängdsinställning är endast möjlig på V. 1. Lossa skruven med cylindriskt huvud på hydraulik/inställningsbrickan.. Vrid inställningsringen högervridning: mindre delmängd vänstervridning: större delmängd. Dra åter till skruven med cylindriskt huvud. + Innstilling av delmengden, 1. trinn Innstilling av delmengden er kun mulig på V. 1. Løsne sylinderskruen på hydraulikken/innstillingsplaten.. Drei innstillingsringen Mot høyre: mindre delmengde Mot venstre: større delmengde. Trekk til sylinderskruen igjen. Säätörengas, osavirtaustilavuus Indstillingsring til delmængde Inställningsring för delmängd Innstillingsring for delmengde + Pää- ja osavirtaustilavuuden säätö toimitushetkellä: varmista (auki) maksimisäätö lakalla. Hoved- og delmængdens indstilling ved leveringen: (åben) max. Indstillingen skal sikres med lak. Huvud- och delmängdsinställning vid leverans: (öppen) lås max. inställning med lack. Hoved- og delmengdeinnstilling ved levering: (åpen) max. Innstillingen skal sikres med lakk. 4 8

5 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Pikaiskun säätö V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Indstilling af hurtigt slag V start Inställning av snabbslag V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Innstilling av hurtigslaget V start Tehdassäätö DMV-ZRDLE.../11, DMV-ZRLE.../11: pikaiskua ei ole säädetty. Fabrikkens indstilling DMV-ZRD- LE.../11, DMV-ZRLE.../11: hurtigt slag er ikke indstillet. Fabriksinställning DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Snabbslag inte inställt Fabrikkinnstilling DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta.. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna.. Kierto vastapäivään = pikaisku suurenee (+). 1. Indstillingshætten E skrues af det hydrauliske system.. Indstillingshætten drejes og benyttes som værktøj.. Drejning mod venstre = forøgelse af det hurtige slag (+). 1. Skruva av inställningskåpan E från hydrauliken.. Vrid inställningskåpan och använd den som verktyg.. Vänstervridning = förstoring av snabbslaget (+). 1. Skru innstillingshetten E av hydraulikkbremsen.. Drei innstillingshetten og bruk den som verktøy.. Dreiing mot venstre = Større hurtigslag (+). Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [m /h] Hydraulijarruyksikön tai säätökiekon vaihtaminen 1. Kytke laitteisto pois päältä.. Poista varmistuslakka uppokantaruuvista A.. Ruuvaa uppokantaruuvi A irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi B irti. 5. osta säätökiekko C tai hydraulijarru D pois. 6. Vaihda säätökiekko C tai hydraulijarru D. 7. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain niin paljon, että hydraulijarrua on mahdollista vielä kiertää. 8. Sivele uppokantaruuvi A varmistuslakalla. 9. Tiiviystarkastus paineenulosotosta = sulkuruuvi p max. = 500 mbar. 10. Tarkasta toiminta. 11. Kytke laitteisto päälle. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling [s] Udskiftning af det hydrauliske system eller indstillingstallerknen 1. Sluk for anlægget.. Fjern sikringslakken over undersænkskruen A.. Skru undersænkskruen A ud. 4. Skru cylinderhovedskruen B ud. 5. Løft indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 6. Udskift indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 7. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkskruen må kun strammes så meget, at det hydrauliske system endnu kan drejes. 8. Undersænkskruen A dækkes med sikringslak. 9. Tæthedskontrol over trykudtaget låseskrue p max. = 500 mbar. 10. Gennemfør en funktionskontrol. 11. Tænd for anlægget. t E Utbyte hydraulik eller inställningsbricka 1. Stäng av anläggningen.. Ta bort låslacket från skruven med försänkt huvud A.. Skruva ur skruven med försänkt huvud A. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud B. 5. Lyft bort inställningsbricka C resp. hydraulik D. 6. Byt ut inställningsbricka C resp. hydraulik D. 7. Skruva åter i skruvarna med försänkt resp. cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud endast så mycket att hydrauliken ännu kan vridas. 8. Försegla skruven med försänkt huvud med låslack. 9. Täthetskontroll över tryckuttaget skruvpropp p max = 500 mbar. 10. Genomför en funktionskontroll. 11. Koppla på anläggningen. Utskiftning av hydraulikkbremsen eller innstillingsplaten 1. Slå av anlegget.. Fjern sikringslakken på senkskruen A.. Skru ut senkskruen A. 4. Skru ut sylinderskruen B. 5. Løft opp innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 6. Skift ut innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 7. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Senkskruen skal kun trekkes til så mye at hydraulikkbremsen fortsatt kan dreies. 8. Sikre senkskruen A med sikringslakk. 9. Tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue pmax = 500 mbar 10. Gjennomfør en funksjonskontroll. 11. Slå på anlegget. A C B D 5 8

6 Läpivirtausdiagrammi / Gennemstrømnings-diagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram p [mbar] DMV-ZRD(LE) 507 Rp 1 - Rp 1 DMV-ZRD(LE) 51 Rp 5/4 - Rp DMV-ZRD(LE) 50 Rp - Rp Pohjalla + 15 C, 101 mbar, kuiva Basis + 15 C, 101 mbar, tør Baserat + 15 C, 101 mbar, torr Grunnlag + 15 C, 101 mbar, tørt Vn [m /h] Ilma / Luft / luft dv = 1, Vn [m /h] Maakaasu/aturgas/naturgas/aturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu /benyttet gasart / använd gas/anvendt gas = V Ilma/luft/luft/luft x f Kaasutyyppi Gasart Gassort Gasstype Tiheys Densitet Täthet Tetthet [kg/m ] dv f f = Ilman tiheys luftens densitet Täthet luft Tetthet luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Täthet hos den använda gasen Tetthet for gassen som brukes Maakaasu/aturgas/ aturgas /aturgass Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas /Lysgass estekaasu/flaskegas/ Flytande gas /Flytgass Ilma/Luft/ Luft/Luft

7 Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Sulkuruuvi, litteä, ja O-rengas Låseskrue, flad med O-ring Skruvpropp, flat med O-ring Låseskrue, flat med O-ring G 1/8 0 4 Lieriöruuvi DI 91, 8.8 Cylinderskrue DI 91, 8.8 Vis à tête cylindrique DI 91, 8.8 Sylinderskrue DI 91, 8.8 DMV 507/11 M6 x 0 DMV 51-50/11 M8 x Hienosuodatinsarja, siivilä, pitorengas Sæt finfilter, filtersi, holdering Set finfilter, sil, hållarring Sett finfilter, sil, holdering DMV 507/11 DMV 51/11 DMV 50/11 Sytytyskaasulaippasarja G1/ Sæt tændgasflange G1/ Set tändgasfläns G1/ Sett tenngassflens G1/ Adapterisarja GW A:lle ja liitäntä G1/4 Adaptersæt til GW A med tilslutning G 1/4 Adapter-set för GW A med anslutning G 1/4 Adaptersett for GW A med tilkopling G1/4 DMV 507/11 - DMV 50/11 Hydraulijarru Hydraulikbremse Hydraulikbroms Hydraulikkbrems DMV 507/11 - DMV 50/11 Aluslaatta Indstiksskive Insticksbricka Innsettingsskive DMV 507/11 - DMV 50/11 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningskontakt, sort GDMW, pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens DMV 507 Rp 1/ DMV 507 Rp /4 DMV 507 Rp 1 DMV 507 Rp 1 1/4 DMV Rp 1 DMV Rp 1 1/4 DMV Rp 1 1/ DMV Rp Asennussarja FRI + DMV Montagesæt FRI + DMV Kit de montage FRI + DMV Montasjesett FRI + DMV FRI 505,507 + DMV 507 FRI 510,51 + DMV 51,50 Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakring Mätstuts med tätring Serie di viti per acciaio G 1/8 Varamagneetti kysyttävä Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV 507/ DMV 51/ DMV 50/11 11 Sulkutulppa V Låseprop V Skruvpropp V Stengeplugg V DMV 507/11 -DMV 50/ på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel Magneetin kiinnityskiekko Tallerken til magnetbefæstelse Skiva för fastsättning av magnet Tallerken for magnetfeste DMV 507/11 - DMV 50/ O-rengas, E-testattu O-ring, E-godkendt O-ring, E kontrollerad O-ring, E-testet DMV 507/11 57 x,0 DMV 51-50/11 75 x,5 DMV 55/

8 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. Arbejder på dobbeltmagnetventilen må kun udføres af fagfolk. Arbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. Arbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Beskyt flangefladerne. Skruer skal strammes over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Beskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. p [mbar] V [m / h] Safety first O.K. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta. imellisteho tai paineen ohjearvot on aina säädettävä kaasunpaineensäätimestä. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilistä. Osien vaihtamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota tiivisteiden kuntoon. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen käyttölaitteita / DMV-yksikköä oleva kuulahana. Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava kaksoismagneettiventtiilissä tehtyjen töiden jälkeen. En direkte kontakt mellem dobbeltmagnetventil og gennemhærdende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Den nominelle effekt eller trykindstillingsværdierne skal generelt indstilles på gastrykregulatorenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af tallerkner skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne / dobbeltmagnetventilen. år arbejder på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventil och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. ominell effekt resp. börvärden för trycket skall principiellt ställas in på regleringsinstrumentet för gastrycket. Effektspecifik strypning över dubbelmagnetventilen. Ge akt på att packningarna är felfria vid byte av delar. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthets- och funktionskontroll. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Merkeytelsen hhv. trykkverdiene skal alltid innstilles på gasstrykkregulatoren. Ytelsesspesifikk reduksjon skal skje ved hjelp av dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene ikke er defekte. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dmv. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. oudata julkisia määräyksiä. Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter. Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer eller materiel. Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls. / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr D-7660 Urbach Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. Postfach 1 9 D-760 Schorndorf Internet 8 8

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF

Klima-Set. Vastaa normin 2002/95/EY vaatimuksia Konform med 2002/95/EF Konform med 2002/95/EG I samsvar med 2002/95/EF FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisningar Drifts- og monteringsinstruks Ilmastointisarja KS C, KS 600 Klima-Sæt KS C, KS 600 Klima-Set KS C, KS 600

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion

Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion Installations- und Betriebsanleitung Installations- og driftsvejledning Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och användningsinstruktion deutsch dansk suomi svenska BEKOMAT 12 (BM12) BEKOMAT 12 CO (BM12CO)

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02

Jøtul S 29 - I 150. Manual Version P02 Jøtul S 29 - I 150 Jøtul S 29 - I 150 Manual Version P02 NO - Monterings- og bruksanvisning 2 SE - Monterings- och bruksanvisning 4 FI - Asennus- ja käyttöohje 6 - Figurer 10 Monterings- og bruksanvisningen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin

USB Video Grabber. USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten digitalisointiin USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings GB IE USB Video Grabber for digitising analogue video and audio recordings FI USB-videosovitin analogisten video- ja audionauhoitusten

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn

RTI95 ON DEMAND. Installationsguide Installationsvejledning Asennusopas. Inspelningsbar HD-box för TV via antenn RTI95 ON DEMAND Inspelningsbar HD-box för TV via antenn Digitalboks med optagefunktion til HD modtagelse Kirjoitettavien digitaalisten laatikko TV antennin kautta Installationsguide Installationsvejledning

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200

Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 4200 Syöttösekoitusventtiili Ventilrörskombination 00 Tekniset tiedot Toiminnot sulkuventtiili, tarkistusruuvi, yksisuuntaventtiili, varoventtiili, painemittarin haara, sekoitus venttiili, tyhjennyshana, (tyhjöventtiili)

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Havanna med innsats / with insert

Havanna med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Monteringsanvisning 15 FI Käyttöohje 22 Art.no: FP-HAV00-000 05.09.2013 RRF 40 12 2937 Havanna med innsats / with insert Innhold 1. Generelt om elementpeiser 2

Lisätiedot

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705

34-7283. Bathroom Scale. Personvåg Personvekt Henkilövaaka. Model EB9008. English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15. Ver. 200705 34-7283 Bathroom Scale Personvåg Personvekt Henkilövaaka Model EB9008 English 3 Svenska 7 Norsk 11 Suomi 15 Ver. 200705 2 Bathroom Scale Article number: 34-7283 Model: EB9008 Please read the entire instruction

Lisätiedot

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland

ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland ko1112 210656/TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: 210656/TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo 3-5-11 kg Paine: 30 mbar Kaasun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01

SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER. Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 SNÖSLUNGA LUMILINKO SNØFRESER SCHNEESCHLEUDER SNOW THROWER Instruktion Käyttöohjeet Instruksjon Bedienungsanleitung Instructions 966 79 64-01 T-40228 MADE IN FINLAND BY KOVA SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL

KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL termo 30 KÄYTTÖOHJE HANDBOK USER S MANUAL (2/04) Myynti - Försäljning - Dealer: Petikontie 17 01720 VANTAA FINLAND Puh. +358 9 8545 350 Fax +358 9 8545 351 www.talhu.fi 1 EU DECLARATION OF CONFORMITY EU:N

Lisätiedot