Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!"

Transkriptio

1 FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11 Tyyppi DMV-ZRDLE.../11 imellisläpimitat Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrins drifsmåde Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle vidder Rp 1/ - Rp Dubbelmagnetventil, tvåstegigt driftssätt typ DMV-ZRD.../11 typ DMV-ZRLE.../11 typ DMV-ZRDLE.../11 ominella vidder Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrinns drift Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle diametre Rp 1/ - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling [mbar] E 161 [ V ] Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Maks. driftstrykk p max. = 500 mbar V1+V Luokka A, Ryhmä V1+V Klasse A, gruppe V1 + V Klass A, grupp V1+V klasse A, gruppe mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. E 161 U n ~(AC) 0 V tai/eller ~(AC) 110 V - 10 V, ~(AC) 40 V =(DC) 48 V; =(DC) 4 V - 8 V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed / Inkopplingstid / Innkoplingsvarighet 100 % Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70-1 (VDE 061 T1) Venttiilit / Ventilerne Ventiler / V1, V 1. vaihe P1 L1 1. trin 1:a steget 1. trinn Venttiilit / Ventilerne Ventiler V. vaihe. trin :a steget. trinn C IEC 59 Gas Gaz E Mp P L L P Mp Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti. Tilslutning til jord i hht. forskrifterne på stedet Jordning enligt ortens föreskrifter. Jording i.h.t. de lokale forskrifter P1 L1 Mp P L Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 C +60 C Kotelointiluokka Kapslingsklasse Skydd Beskyttelsestype IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. IEC 59 ( DI ) Perhe Familie Familj Familie Mp L P DMV-ZR /11 Paineenulosotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak 4 p e p a p Br 1 8 1,,, 4, 5 Sulkuruuvi G 1/8 Låseskrue G 1/8 Låseskrue G 1/8 Tappo a vite G 1/8 Sulkuruuvit voidaan korvata myös mittausistukalla G 1/8 DI ISO 8. Låseskruerne kan også erstattes med en målestuds G 1/8 DI ISO p e p a Skruvpropparna kan också ersättas med en mätstuts G 1/8 DI ISO 8. Låseskruene kan også erstattes av en målestuss G 1/8 DI ISO 8. 4 pbr

2 Paineenulosotot / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] d e Tyyppi Type Typ Type DMV-ZRD 507/11 DMV-ZRD 51/11 DMV-ZRD 50/11 DMV-ZRLE 507/11 DMV-ZRLE 51/11 DMV-ZRLE 50/11 DMV-ZRDLE 507/11 DMV-ZRDLE 51/11 DMV-ZRDLE 50/11 19 Chrome Steel Made in Germany [m] 18 f 80 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Avausaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid < 1 s < 1 s < 1 s Maks. vääntömomentit / Järjestelmän varusteet max. vridningsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Max. dreiemoment/systemtilbehør M 4,5 m M 5 Paino Vægt Vikt Vekt [kg] 5 m a b,0 6,5 8,,1 6,6 8,,1 6,6 8, M 6 7 m M 8 15 m c G 1/8 5 m G 1/4 7 m G 1/ 10 m G /4 15 m Käytä sopivaa työkalua! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal spændes over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak. T max. M max. M max. D Rp M max. T max / / [m] t 10 s [m] t 10 s 8

3 Kierrelaippamalli Asennus ja purkaminen Gevindflangeudførelse Montering og afmontering Gängade flänsens utförande In- och urmontering Gjengeflensutførelse Montasje og demontasje 1. Avaa ruuvit A ja B - niitä ei saa kiertää irti. Kuvat 1 ja. Kierrä ruuvit C ja D irti. Kuvat 1 ja. Vedä kaksoismagneettiventtiili pois kierrelaippojen välistä. Kuvat ja 4 4. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skruerne A og B løsnes de skal ikke skrues ud.. Skruerne C og D skrues ud Ill. 1 og.. Dobbeltmagnetventilen trækkes ud mellem gevindflangerne. Ill. og Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen. 1. Lossa skruv A och B skruva inte ur den. Figur 1 och. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur och 4 4. Gör täthets- och funktionskontroll efter inmonteringen. 1. Løsne skruen A og B ikke skru dem ut. Se figur 1 og.. Skru ut skruen C og D. Se figur 1 og.. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Se figur og Etter monteringen skal det utføres en tetthets- og funksjonskontroll. 1 C D A B 4 A B C D 8

4 DMV-ZRD.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen DMV-ZRDLE.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen p Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt min./mini V max./maxi. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling Osavirtaustilavuuden säätö, 1. vaihe Osavirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. 1. Avaa hydraulijarruyksikön/säätökiekon lieriökantaruuvi.. Kierrä säätörengasta. Kierto myötäpäivään: pienempi osavirtaustilavuus Kierto vastapäivään: suurempi osavirtaustilavuus. Kiristä lieriökantaruuvi jälleen. [m /h] + Indstilling af delmængden, 1. trin Indstillingen af delmængden er kun mulig på V. 1. Cylinderhovedskruen på det hydrauliske system/indstillingstallerknen løsnes.. Indstillingsringen drejes drejning mod højre: lavere delmængde drejning mod venstre: højere delmængde. Cylinderhovedskruen strammes igen. Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt Inställning av delmängden, 1:a steget: Delmängdsinställning är endast möjlig på V. 1. Lossa skruven med cylindriskt huvud på hydraulik/inställningsbrickan.. Vrid inställningsringen högervridning: mindre delmängd vänstervridning: större delmängd. Dra åter till skruven med cylindriskt huvud. + Innstilling av delmengden, 1. trinn Innstilling av delmengden er kun mulig på V. 1. Løsne sylinderskruen på hydraulikken/innstillingsplaten.. Drei innstillingsringen Mot høyre: mindre delmengde Mot venstre: større delmengde. Trekk til sylinderskruen igjen. Säätörengas, osavirtaustilavuus Indstillingsring til delmængde Inställningsring för delmängd Innstillingsring for delmengde + Pää- ja osavirtaustilavuuden säätö toimitushetkellä: varmista (auki) maksimisäätö lakalla. Hoved- og delmængdens indstilling ved leveringen: (åben) max. Indstillingen skal sikres med lak. Huvud- och delmängdsinställning vid leverans: (öppen) lås max. inställning med lack. Hoved- og delmengdeinnstilling ved levering: (åpen) max. Innstillingen skal sikres med lakk. 4 8

5 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Pikaiskun säätö V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Indstilling af hurtigt slag V start Inställning av snabbslag V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Innstilling av hurtigslaget V start Tehdassäätö DMV-ZRDLE.../11, DMV-ZRLE.../11: pikaiskua ei ole säädetty. Fabrikkens indstilling DMV-ZRD- LE.../11, DMV-ZRLE.../11: hurtigt slag er ikke indstillet. Fabriksinställning DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Snabbslag inte inställt Fabrikkinnstilling DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta.. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna.. Kierto vastapäivään = pikaisku suurenee (+). 1. Indstillingshætten E skrues af det hydrauliske system.. Indstillingshætten drejes og benyttes som værktøj.. Drejning mod venstre = forøgelse af det hurtige slag (+). 1. Skruva av inställningskåpan E från hydrauliken.. Vrid inställningskåpan och använd den som verktyg.. Vänstervridning = förstoring av snabbslaget (+). 1. Skru innstillingshetten E av hydraulikkbremsen.. Drei innstillingshetten og bruk den som verktøy.. Dreiing mot venstre = Større hurtigslag (+). Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [m /h] Hydraulijarruyksikön tai säätökiekon vaihtaminen 1. Kytke laitteisto pois päältä.. Poista varmistuslakka uppokantaruuvista A.. Ruuvaa uppokantaruuvi A irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi B irti. 5. osta säätökiekko C tai hydraulijarru D pois. 6. Vaihda säätökiekko C tai hydraulijarru D. 7. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain niin paljon, että hydraulijarrua on mahdollista vielä kiertää. 8. Sivele uppokantaruuvi A varmistuslakalla. 9. Tiiviystarkastus paineenulosotosta = sulkuruuvi p max. = 500 mbar. 10. Tarkasta toiminta. 11. Kytke laitteisto päälle. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling [s] Udskiftning af det hydrauliske system eller indstillingstallerknen 1. Sluk for anlægget.. Fjern sikringslakken over undersænkskruen A.. Skru undersænkskruen A ud. 4. Skru cylinderhovedskruen B ud. 5. Løft indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 6. Udskift indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 7. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkskruen må kun strammes så meget, at det hydrauliske system endnu kan drejes. 8. Undersænkskruen A dækkes med sikringslak. 9. Tæthedskontrol over trykudtaget låseskrue p max. = 500 mbar. 10. Gennemfør en funktionskontrol. 11. Tænd for anlægget. t E Utbyte hydraulik eller inställningsbricka 1. Stäng av anläggningen.. Ta bort låslacket från skruven med försänkt huvud A.. Skruva ur skruven med försänkt huvud A. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud B. 5. Lyft bort inställningsbricka C resp. hydraulik D. 6. Byt ut inställningsbricka C resp. hydraulik D. 7. Skruva åter i skruvarna med försänkt resp. cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud endast så mycket att hydrauliken ännu kan vridas. 8. Försegla skruven med försänkt huvud med låslack. 9. Täthetskontroll över tryckuttaget skruvpropp p max = 500 mbar. 10. Genomför en funktionskontroll. 11. Koppla på anläggningen. Utskiftning av hydraulikkbremsen eller innstillingsplaten 1. Slå av anlegget.. Fjern sikringslakken på senkskruen A.. Skru ut senkskruen A. 4. Skru ut sylinderskruen B. 5. Løft opp innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 6. Skift ut innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 7. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Senkskruen skal kun trekkes til så mye at hydraulikkbremsen fortsatt kan dreies. 8. Sikre senkskruen A med sikringslakk. 9. Tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue pmax = 500 mbar 10. Gjennomfør en funksjonskontroll. 11. Slå på anlegget. A C B D 5 8

6 Läpivirtausdiagrammi / Gennemstrømnings-diagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram p [mbar] DMV-ZRD(LE) 507 Rp 1 - Rp 1 DMV-ZRD(LE) 51 Rp 5/4 - Rp DMV-ZRD(LE) 50 Rp - Rp Pohjalla + 15 C, 101 mbar, kuiva Basis + 15 C, 101 mbar, tør Baserat + 15 C, 101 mbar, torr Grunnlag + 15 C, 101 mbar, tørt Vn [m /h] Ilma / Luft / luft dv = 1, Vn [m /h] Maakaasu/aturgas/naturgas/aturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu /benyttet gasart / använd gas/anvendt gas = V Ilma/luft/luft/luft x f Kaasutyyppi Gasart Gassort Gasstype Tiheys Densitet Täthet Tetthet [kg/m ] dv f f = Ilman tiheys luftens densitet Täthet luft Tetthet luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Täthet hos den använda gasen Tetthet for gassen som brukes Maakaasu/aturgas/ aturgas /aturgass Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas /Lysgass estekaasu/flaskegas/ Flytande gas /Flytgass Ilma/Luft/ Luft/Luft

7 Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Sulkuruuvi, litteä, ja O-rengas Låseskrue, flad med O-ring Skruvpropp, flat med O-ring Låseskrue, flat med O-ring G 1/8 0 4 Lieriöruuvi DI 91, 8.8 Cylinderskrue DI 91, 8.8 Vis à tête cylindrique DI 91, 8.8 Sylinderskrue DI 91, 8.8 DMV 507/11 M6 x 0 DMV 51-50/11 M8 x Hienosuodatinsarja, siivilä, pitorengas Sæt finfilter, filtersi, holdering Set finfilter, sil, hållarring Sett finfilter, sil, holdering DMV 507/11 DMV 51/11 DMV 50/11 Sytytyskaasulaippasarja G1/ Sæt tændgasflange G1/ Set tändgasfläns G1/ Sett tenngassflens G1/ Adapterisarja GW A:lle ja liitäntä G1/4 Adaptersæt til GW A med tilslutning G 1/4 Adapter-set för GW A med anslutning G 1/4 Adaptersett for GW A med tilkopling G1/4 DMV 507/11 - DMV 50/11 Hydraulijarru Hydraulikbremse Hydraulikbroms Hydraulikkbrems DMV 507/11 - DMV 50/11 Aluslaatta Indstiksskive Insticksbricka Innsettingsskive DMV 507/11 - DMV 50/11 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningskontakt, sort GDMW, pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens DMV 507 Rp 1/ DMV 507 Rp /4 DMV 507 Rp 1 DMV 507 Rp 1 1/4 DMV Rp 1 DMV Rp 1 1/4 DMV Rp 1 1/ DMV Rp Asennussarja FRI + DMV Montagesæt FRI + DMV Kit de montage FRI + DMV Montasjesett FRI + DMV FRI 505,507 + DMV 507 FRI 510,51 + DMV 51,50 Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakring Mätstuts med tätring Serie di viti per acciaio G 1/8 Varamagneetti kysyttävä Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV 507/ DMV 51/ DMV 50/11 11 Sulkutulppa V Låseprop V Skruvpropp V Stengeplugg V DMV 507/11 -DMV 50/ på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel Magneetin kiinnityskiekko Tallerken til magnetbefæstelse Skiva för fastsättning av magnet Tallerken for magnetfeste DMV 507/11 - DMV 50/ O-rengas, E-testattu O-ring, E-godkendt O-ring, E kontrollerad O-ring, E-testet DMV 507/11 57 x,0 DMV 51-50/11 75 x,5 DMV 55/

8 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. Arbejder på dobbeltmagnetventilen må kun udføres af fagfolk. Arbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. Arbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Beskyt flangefladerne. Skruer skal strammes over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Beskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. p [mbar] V [m / h] Safety first O.K. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta. imellisteho tai paineen ohjearvot on aina säädettävä kaasunpaineensäätimestä. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilistä. Osien vaihtamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota tiivisteiden kuntoon. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen käyttölaitteita / DMV-yksikköä oleva kuulahana. Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava kaksoismagneettiventtiilissä tehtyjen töiden jälkeen. En direkte kontakt mellem dobbeltmagnetventil og gennemhærdende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Den nominelle effekt eller trykindstillingsværdierne skal generelt indstilles på gastrykregulatorenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af tallerkner skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne / dobbeltmagnetventilen. år arbejder på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventil och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. ominell effekt resp. börvärden för trycket skall principiellt ställas in på regleringsinstrumentet för gastrycket. Effektspecifik strypning över dubbelmagnetventilen. Ge akt på att packningarna är felfria vid byte av delar. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthets- och funktionskontroll. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Merkeytelsen hhv. trykkverdiene skal alltid innstilles på gasstrykkregulatoren. Ytelsesspesifikk reduksjon skal skje ved hjelp av dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene ikke er defekte. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dmv. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. oudata julkisia määräyksiä. Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter. Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer eller materiel. Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls. / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr D-7660 Urbach Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. Postfach 1 9 D-760 Schorndorf Internet 8 8

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200

Kulkran Typ KH Nominella vidder Rp 1/4 - Rp 2 R 1/4 - R 2 DN 25 - DN 200 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kuulahana Tyyppi KH Nimelliskoot Kuglehane Type KH Nominelle dimensioner Kulkran Typ

Lisätiedot

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Typ DMV-D.../11 Typ DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat Rp 3/8

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar

GasMultiBloc, et-trins-drift. Type MB-D (LE) 403/053BO1 Nominelle dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 P1 L1 P2 L2 3 P1 L1. = 200mbar FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) 40/05B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz

P2 L2 3. Hienosuodatin Finfilter Finfilter Finfilter Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp /

Lisätiedot

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V- 28V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet. GasMultiBloc, et-trinsdrift Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp / - Rp / GasMultiBloc,

Lisätiedot

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

HR SRB BIH SK. Drifts- og montagevejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp GasMultiBloc

Lisätiedot

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2

Magnetventil et-trins-drift Type SV... Type SV-D... Type SV-DLE... Nominelle diametre Rp 1/2 - Rp 2 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Magneettiventtiili yksivaiheinen käyttötapa Tyyppi SV... Tyyppi SV-D... Tyyppi SV-DLE...

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen

Drifts- og monteringsinstruks. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. GasMultiBloc, kaksivaiheinen Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp - Rp 2 GasMultiBloc,

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Typ MB-ZR (DLE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi MBC-VEF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, kaksivaiheinen Tyyppi MB-ZR (DLE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc,

Lisätiedot

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning

Product is not available any more! Old documentation - Only for your information! Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc, yksivaiheinen Tyyppi MB-D (LE) B07 Nimellisläpimitat Rp 1/2 - Rp 1 1/4

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2 Motordrosselventil

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montagevejledning. Drifts- og montasjeinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og montagevejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeinstruks GasMultiBloc yksivaiheinen käyttö Tyyppi MB-D (LE) B0 Nimellisläpimitat Rp / - Rp /4 GasMultiBloc

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Servopaineensäädin Tyyppi DMV-SE 07- Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Varopuhallusventtiili

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Varopuhallusventtiili FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

=(DC) 24 V Kytkentäaika/Indkoblings-varighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV 50025 Tyyppi DMV 50050 Nimellisläpimitat DN 25,

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat

Lisätiedot

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz

= 8 bar. ~(AC) eff., min./mini 24 V, ~(AC) max./maxi. 250 V =(DC) min./mini. 24 V, =(DC) max./maxi. 48 V Gas Gaz FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monterings-instruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin Højtryks-gas- og lufttrykvagt Högtryck

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2

= 200 mbar (20 kpa) MBC-65-N../S00/S02: p max. = 65 mbar (6,5 kpa) MBC-120: = 360 mbar (36 kpa) MBC-120-N../S00/S02: p max. = 100 mbar (10 kpa) P2 L2 Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning GasMultiBloc yksivaiheinen toiminta Tyyppi MBC-65 Tyyppi MBC-20 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oh monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - 125 Motorspjæld Type DMK Nominelle diametre

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suodattimella varustettu kaasunpaineensäätölaite Tyyppi FRI Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore!

Old documentation - Only for your information! Product is not available anymore! 0 6 8 0 6 8 0 6 8 0 6 8 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje

Bruks- och monteringsanvisningar. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- og monteringsanvisning. Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp / - Rp MultiBloc Servotrykregulator

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Old documentation - Only for your information! Product is not available any more! P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30. Mp N P2 L2 P1 L1 S 12/S mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-VEF B0 Nimellisläpimitat Rp

Lisätiedot

= mbar (0,5-50 kpa)

= mbar (0,5-50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Gas-trykregulator Gastryckregulator Gass-trykkreguleringsapparat

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

= mbar (0,5-50 kpa)

= mbar (0,5-50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasunpaineensäätölaite Gas-trykregulator Gastryckregulator Gass-trykkreguleringsapparat

Lisätiedot

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä...

Älä käytä MBC... laitetta nestekaasujärjestelmissä... 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi Sisähalkaisijat Rp

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

FIN. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks FIN DK S N Käyttö- ja asennusojeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oc monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasu- ja ilmasuodatin Tyyppi GF, GF/1, GF/3 Nimellisläpimitat Rp 1/ - Rp DN

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi Drifts- og monteringsvejledning Ventiltæthedskontrol Ty Bruks- och monteringsanvisning Ventilkontrollsystem Typ Drifts- og monteringsinstruks

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot