Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Old documentation - Only for your information! Product is not available any more!"

Transkriptio

1 FI DK S Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili kaksivaihetoiminta Tyyppi DMV-ZRD.../11 Tyyppi DMV-ZRLE.../11 Tyyppi DMV-ZRDLE.../11 imellisläpimitat Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrins drifsmåde Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle vidder Rp 1/ - Rp Dubbelmagnetventil, tvåstegigt driftssätt typ DMV-ZRD.../11 typ DMV-ZRLE.../11 typ DMV-ZRDLE.../11 ominella vidder Rp 1/ - Rp Dobbeltmagnetventil totrinns drift Type DMV-ZRD.../11 Type DMV-ZRLE.../11 Type DMV-ZRDLE.../11 ominelle diametre Rp 1/ - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling [mbar] E 161 [ V ] Maks. käyttöpaine Max. driftstryk Max. driftstryck Maks. driftstrykk p max. = 500 mbar V1+V Luokka A, Ryhmä V1+V Klasse A, gruppe V1 + V Klass A, grupp V1+V klasse A, gruppe mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. E 161 U n ~(AC) 0 V tai/eller ~(AC) 110 V - 10 V, ~(AC) 40 V =(DC) 48 V; =(DC) 4 V - 8 V Kytkentäaika /Indkoblingsvarighed / Inkopplingstid / Innkoplingsvarighet 100 % Sähköliitäntä El-tilslutning Elektrisk anslutning Elektrisk tilkopling IEC 70-1 (VDE 061 T1) Venttiilit / Ventilerne Ventiler / V1, V 1. vaihe P1 L1 1. trin 1:a steget 1. trinn Venttiilit / Ventilerne Ventiler V. vaihe. trin :a steget. trinn C IEC 59 Gas Gaz E Mp P L L P Mp Maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti. Tilslutning til jord i hht. forskrifterne på stedet Jordning enligt ortens föreskrifter. Jording i.h.t. de lokale forskrifter P1 L1 Mp P L Ympäristön lämpötila Omgivelsestemperatur Omgivningstemperatur Omgivelsestemperatur -15 C +60 C Kotelointiluokka Kapslingsklasse Skydd Beskyttelsestype IP 54 mukaan / i hht. / enligt / i.h.t. IEC 59 ( DI ) Perhe Familie Familj Familie Mp L P DMV-ZR /11 Paineenulosotot Trykudtag Tryckuttag Trykkuttak 4 p e p a p Br 1 8 1,,, 4, 5 Sulkuruuvi G 1/8 Låseskrue G 1/8 Låseskrue G 1/8 Tappo a vite G 1/8 Sulkuruuvit voidaan korvata myös mittausistukalla G 1/8 DI ISO 8. Låseskruerne kan også erstattes med en målestuds G 1/8 DI ISO p e p a Skruvpropparna kan också ersättas med en mätstuts G 1/8 DI ISO 8. Låseskruene kan også erstattes av en målestuss G 1/8 DI ISO 8. 4 pbr

2 Paineenulosotot / Indbygningsmål / Dimensioner / Montasjedimensjoner [mm] d e Tyyppi Type Typ Type DMV-ZRD 507/11 DMV-ZRD 51/11 DMV-ZRD 50/11 DMV-ZRLE 507/11 DMV-ZRLE 51/11 DMV-ZRLE 50/11 DMV-ZRDLE 507/11 DMV-ZRDLE 51/11 DMV-ZRDLE 50/11 19 Chrome Steel Made in Germany [m] 18 f 80 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Rp /4 Rp 1 1/4 Rp Avausaika Åbningstid Öppningstid Åpningstid < 1 s < 1 s < 1 s Maks. vääntömomentit / Järjestelmän varusteet max. vridningsmomenter/systemtilbehør max. åtdragningsmoment / systemtillbehör Max. dreiemoment/systemtilbehør M 4,5 m M 5 Paino Vægt Vikt Vekt [kg] 5 m a b,0 6,5 8,,1 6,6 8,,1 6,6 8, M 6 7 m M 8 15 m c G 1/8 5 m G 1/4 7 m G 1/ 10 m G /4 15 m Käytä sopivaa työkalua! Benyt egnet værktøj! Använd lämpligt verktyg! Bruk egnet verktøy! Kiristä ruuvit ristikkäin! Skruerne skal spændes over kors! Dra åt skruvarna korsvis! Trekk til skruene kryssvis! Laitetta ei saa käyttää vipuna! Apparatet må ikke benyttes som vægtstang. Instrumentet får inte användas som hävarm. Apparatet må ikke brukes som spak. T max. M max. M max. D Rp M max. T max / / [m] t 10 s [m] t 10 s 8

3 Kierrelaippamalli Asennus ja purkaminen Gevindflangeudførelse Montering og afmontering Gängade flänsens utförande In- och urmontering Gjengeflensutførelse Montasje og demontasje 1. Avaa ruuvit A ja B - niitä ei saa kiertää irti. Kuvat 1 ja. Kierrä ruuvit C ja D irti. Kuvat 1 ja. Vedä kaksoismagneettiventtiili pois kierrelaippojen välistä. Kuvat ja 4 4. Tarkasta asennuksen jälkeen tiiviys ja toiminta. 1. Skruerne A og B løsnes de skal ikke skrues ud.. Skruerne C og D skrues ud Ill. 1 og.. Dobbeltmagnetventilen trækkes ud mellem gevindflangerne. Ill. og Kontroller for tæthed og funktion efter indbygningen. 1. Lossa skruv A och B skruva inte ur den. Figur 1 och. Skruva ur skruv C och D. Figur 1 och. Dra ut dubbelmagnetventilen mellan de gängade flänsarna. Figur och 4 4. Gör täthets- och funktionskontroll efter inmonteringen. 1. Løsne skruen A og B ikke skru dem ut. Se figur 1 og.. Skru ut skruen C og D. Se figur 1 og.. Trekk ut dobbeltmagnetventilen mellom gjengeflensene. Se figur og Etter monteringen skal det utføres en tetthets- og funksjonskontroll. 1 C D A B 4 A B C D 8

4 DMV-ZRD.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen DMV-ZRDLE.../11 Päävirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. En indstilling af hovedmængden er kun mulig på V. Inställning av huvudmängden möjlig endast vid V. Innstilling av hovedmengden kun mulig på V. Avaa ruuvi Skruen løsnes Lossa skruven Løsne skruen p Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt min./mini V max./maxi. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling Osavirtaustilavuuden säätö, 1. vaihe Osavirtaustilavuuden säätö on mahdollista vain venttiilistä V. 1. Avaa hydraulijarruyksikön/säätökiekon lieriökantaruuvi.. Kierrä säätörengasta. Kierto myötäpäivään: pienempi osavirtaustilavuus Kierto vastapäivään: suurempi osavirtaustilavuus. Kiristä lieriökantaruuvi jälleen. [m /h] + Indstilling af delmængden, 1. trin Indstillingen af delmængden er kun mulig på V. 1. Cylinderhovedskruen på det hydrauliske system/indstillingstallerknen løsnes.. Indstillingsringen drejes drejning mod højre: lavere delmængde drejning mod venstre: højere delmængde. Cylinderhovedskruen strammes igen. Älä käytä voimia Undlad at bruge vold Använd inte våld Ikke bruk makt Inställning av delmängden, 1:a steget: Delmängdsinställning är endast möjlig på V. 1. Lossa skruven med cylindriskt huvud på hydraulik/inställningsbrickan.. Vrid inställningsringen högervridning: mindre delmängd vänstervridning: större delmängd. Dra åter till skruven med cylindriskt huvud. + Innstilling av delmengden, 1. trinn Innstilling av delmengden er kun mulig på V. 1. Løsne sylinderskruen på hydraulikken/innstillingsplaten.. Drei innstillingsringen Mot høyre: mindre delmengde Mot venstre: større delmengde. Trekk til sylinderskruen igjen. Säätörengas, osavirtaustilavuus Indstillingsring til delmængde Inställningsring för delmängd Innstillingsring for delmengde + Pää- ja osavirtaustilavuuden säätö toimitushetkellä: varmista (auki) maksimisäätö lakalla. Hoved- og delmængdens indstilling ved leveringen: (åben) max. Indstillingen skal sikres med lak. Huvud- och delmängdsinställning vid leverans: (öppen) lås max. inställning med lack. Hoved- og delmengdeinnstilling ved levering: (åpen) max. Innstillingen skal sikres med lakk. 4 8

5 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Pikaiskun säätö V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Indstilling af hurtigt slag V start Inställning av snabbslag V start DMV-ZRDLE.../11 DMV-ZRLE.../11 Innstilling av hurtigslaget V start Tehdassäätö DMV-ZRDLE.../11, DMV-ZRLE.../11: pikaiskua ei ole säädetty. Fabrikkens indstilling DMV-ZRD- LE.../11, DMV-ZRLE.../11: hurtigt slag er ikke indstillet. Fabriksinställning DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Snabbslag inte inställt Fabrikkinnstilling DMV-ZRDLE.../ 11, DMV-ZRLE.../11: Hurtigslag ikke innstilt 1. Ruuvaa säätöhattu E irti hydraulijarrusta.. Kierrä säätöhattua ja käytä sitä työkaluna.. Kierto vastapäivään = pikaisku suurenee (+). 1. Indstillingshætten E skrues af det hydrauliske system.. Indstillingshætten drejes og benyttes som værktøj.. Drejning mod venstre = forøgelse af det hurtige slag (+). 1. Skruva av inställningskåpan E från hydrauliken.. Vrid inställningskåpan och använd den som verktyg.. Vänstervridning = förstoring av snabbslaget (+). 1. Skru innstillingshetten E av hydraulikkbremsen.. Drei innstillingshetten og bruk den som verktøy.. Dreiing mot venstre = Større hurtigslag (+). Pikaisku Hurtigt slag Snabbslag Hurtigslag [m /h] Hydraulijarruyksikön tai säätökiekon vaihtaminen 1. Kytke laitteisto pois päältä.. Poista varmistuslakka uppokantaruuvista A.. Ruuvaa uppokantaruuvi A irti. 4. Ruuvaa lieriökantaruuvi B irti. 5. osta säätökiekko C tai hydraulijarru D pois. 6. Vaihda säätökiekko C tai hydraulijarru D. 7. Ruuvaa uppo- ja lieriökantaruuvi takaisin paikalleen. Kiristä uppokantaruuvia vain niin paljon, että hydraulijarrua on mahdollista vielä kiertää. 8. Sivele uppokantaruuvi A varmistuslakalla. 9. Tiiviystarkastus paineenulosotosta = sulkuruuvi p max. = 500 mbar. 10. Tarkasta toiminta. 11. Kytke laitteisto päälle. Tehdassäätö Fabrikkens indstilling Fabriksinställning Fabrikkinnstilling [s] Udskiftning af det hydrauliske system eller indstillingstallerknen 1. Sluk for anlægget.. Fjern sikringslakken over undersænkskruen A.. Skru undersænkskruen A ud. 4. Skru cylinderhovedskruen B ud. 5. Løft indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 6. Udskift indstillingstallerknen C eller det hydrauliske system D af. 7. Skru undersænk- og cylinderhovedskruen ind igen. Undersænkskruen må kun strammes så meget, at det hydrauliske system endnu kan drejes. 8. Undersænkskruen A dækkes med sikringslak. 9. Tæthedskontrol over trykudtaget låseskrue p max. = 500 mbar. 10. Gennemfør en funktionskontrol. 11. Tænd for anlægget. t E Utbyte hydraulik eller inställningsbricka 1. Stäng av anläggningen.. Ta bort låslacket från skruven med försänkt huvud A.. Skruva ur skruven med försänkt huvud A. 4. Skruva ur skruven med cylindriskt huvud B. 5. Lyft bort inställningsbricka C resp. hydraulik D. 6. Byt ut inställningsbricka C resp. hydraulik D. 7. Skruva åter i skruvarna med försänkt resp. cylindriskt huvud. Dra åt skruven med försänkt huvud endast så mycket att hydrauliken ännu kan vridas. 8. Försegla skruven med försänkt huvud med låslack. 9. Täthetskontroll över tryckuttaget skruvpropp p max = 500 mbar. 10. Genomför en funktionskontroll. 11. Koppla på anläggningen. Utskiftning av hydraulikkbremsen eller innstillingsplaten 1. Slå av anlegget.. Fjern sikringslakken på senkskruen A.. Skru ut senkskruen A. 4. Skru ut sylinderskruen B. 5. Løft opp innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 6. Skift ut innstillingsplaten C hhv. hydraulikkbremsen D. 7. Skru inn senk- og sylinderskruen igjen. Senkskruen skal kun trekkes til så mye at hydraulikkbremsen fortsatt kan dreies. 8. Sikre senkskruen A med sikringslakk. 9. Tetthetsprøve via trykkuttak låseskrue pmax = 500 mbar 10. Gjennomfør en funksjonskontroll. 11. Slå på anlegget. A C B D 5 8

6 Läpivirtausdiagrammi / Gennemstrømnings-diagram / Flödesdiagram / Gjennomstrømningsdiagram p [mbar] DMV-ZRD(LE) 507 Rp 1 - Rp 1 DMV-ZRD(LE) 51 Rp 5/4 - Rp DMV-ZRD(LE) 50 Rp - Rp Pohjalla + 15 C, 101 mbar, kuiva Basis + 15 C, 101 mbar, tør Baserat + 15 C, 101 mbar, torr Grunnlag + 15 C, 101 mbar, tørt Vn [m /h] Ilma / Luft / luft dv = 1, Vn [m /h] Maakaasu/aturgas/naturgas/aturgass dv = 0,65 V käytetty kaasu /benyttet gasart / använd gas/anvendt gas = V Ilma/luft/luft/luft x f Kaasutyyppi Gasart Gassort Gasstype Tiheys Densitet Täthet Tetthet [kg/m ] dv f f = Ilman tiheys luftens densitet Täthet luft Tetthet luft Käytetyn kaasun ominaispaino den anvendte gasarts densitet Täthet hos den använda gasen Tetthet for gassen som brukes Maakaasu/aturgas/ aturgas /aturgass Kaupunkikaasu/Bygas/ Stadsgas /Lysgass estekaasu/flaskegas/ Flytande gas /Flytgass Ilma/Luft/ Luft/Luft

7 Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Varaosat / tarvikkeet Reservedele / tilbehør Reservdelar/tillbehör Reservedeler/tilbehør Tilaus-nro Bestillings-nummer Beställn.-nummer Best.-nummer Sulkuruuvi, litteä, ja O-rengas Låseskrue, flad med O-ring Skruvpropp, flat med O-ring Låseskrue, flat med O-ring G 1/8 0 4 Lieriöruuvi DI 91, 8.8 Cylinderskrue DI 91, 8.8 Vis à tête cylindrique DI 91, 8.8 Sylinderskrue DI 91, 8.8 DMV 507/11 M6 x 0 DMV 51-50/11 M8 x Hienosuodatinsarja, siivilä, pitorengas Sæt finfilter, filtersi, holdering Set finfilter, sil, hållarring Sett finfilter, sil, holdering DMV 507/11 DMV 51/11 DMV 50/11 Sytytyskaasulaippasarja G1/ Sæt tændgasflange G1/ Set tändgasfläns G1/ Sett tenngassflens G1/ Adapterisarja GW A:lle ja liitäntä G1/4 Adaptersæt til GW A med tilslutning G 1/4 Adapter-set för GW A med anslutning G 1/4 Adaptersett for GW A med tilkopling G1/4 DMV 507/11 - DMV 50/11 Hydraulijarru Hydraulikbremse Hydraulikbroms Hydraulikkbrems DMV 507/11 - DMV 50/11 Aluslaatta Indstiksskive Insticksbricka Innsettingsskive DMV 507/11 - DMV 50/11 Johtorasia, musta Ledningsdåse, sort Ledningsdosa, svart Ledningskontakt, sort GDMW, pol. + E Liitäntälaippa Tilslutningsflange Anslutningsfläns Tilkoplingsflens DMV 507 Rp 1/ DMV 507 Rp /4 DMV 507 Rp 1 DMV 507 Rp 1 1/4 DMV Rp 1 DMV Rp 1 1/4 DMV Rp 1 1/ DMV Rp Asennussarja FRI + DMV Montagesæt FRI + DMV Kit de montage FRI + DMV Montasjesett FRI + DMV FRI 505,507 + DMV 507 FRI 510,51 + DMV 51,50 Mittausistukka ja tiivistysrengas Målestuds med pakring Mätstuts med tätring Serie di viti per acciaio G 1/8 Varamagneetti kysyttävä Reservemagnet Utbytesmagnet Reservemagnet DMV 507/ DMV 51/ DMV 50/11 11 Sulkutulppa V Låseprop V Skruvpropp V Stengeplugg V DMV 507/11 -DMV 50/ på forespørgsel på forespørgsel på forespørgsel Magneetin kiinnityskiekko Tallerken til magnetbefæstelse Skiva för fastsättning av magnet Tallerken for magnetfeste DMV 507/11 - DMV 50/ O-rengas, E-testattu O-ring, E-godkendt O-ring, E kontrollerad O-ring, E-testet DMV 507/11 57 x,0 DMV 51-50/11 75 x,5 DMV 55/

8 Töitä kaksoismagneettiventtiilissä saavat tehdä vain alan ammattilaiset. Arbejder på dobbeltmagnetventilen må kun udføres af fagfolk. Arbeten på dubbelmagnetventilen får endast utföras av auktoriserad fackpersonal. Arbeider på dobbeltmagnetventilen må kun utføres av fagpersonale. Laippojen pinnat on suojattava. Ruuvit on kiristettävä ristikkäin. Beskyt flangefladerne. Skruer skal strammes over kors. Skydda flänsytor. Dra åt skruvar korsvis. Beskytt flensflatene. Trekk til skruene kryssvis. p [mbar] V [m / h] Safety first O.K. Kaksoismagneettiventtiilin ja kovien tiilimuurien, betoniseinien ja lattian välillä ei saa olla suoraa kosketusta. imellisteho tai paineen ohjearvot on aina säädettävä kaasunpaineensäätimestä. Tehokohtainen kuristus tapahtuu kaksoismagneettiventtiilistä. Osien vaihtamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota tiivisteiden kuntoon. Putkijohtojen tiiviystarkastus: Sulje ennen käyttölaitteita / DMV-yksikköä oleva kuulahana. Laitteiston tiiviys ja toiminta on tarkastettava kaksoismagneettiventtiilissä tehtyjen töiden jälkeen. En direkte kontakt mellem dobbeltmagnetventil og gennemhærdende murværk, betonvægge, gulve er ikke tilladt. Den nominelle effekt eller trykindstillingsværdierne skal generelt indstilles på gastrykregulatorenheden. Effektspecifik drøvling over dobbeltmagnetventilen. Ved udskiftning af tallerkner skal man sørge for, at pakningerne er i orden. Kontrol for rørledningernes tæthed: luk kuglehanen foran armaturerne / dobbeltmagnetventilen. år arbejder på dobbeltmagnetventilen er afsluttet: kontroller, om den er tæt og fungerer. Direkt kontakt mellan dubbelmagnetventil och hårdnande murverk, betongväggar, golv är inte tillåtet. ominell effekt resp. börvärden för trycket skall principiellt ställas in på regleringsinstrumentet för gastrycket. Effektspecifik strypning över dubbelmagnetventilen. Ge akt på att packningarna är felfria vid byte av delar. Täthetskontroll av rörledning: Stäng kulkranen före armaturen / DMV. Efter avslutning av arbetena på dubbelmagnetventilen: Genomför täthets- och funktionskontroll. Direkte kontakt mellom dobbeltmagnetventilen og herdende murverk, betongvegger, gulv er ikke tillatt. Merkeytelsen hhv. trykkverdiene skal alltid innstilles på gasstrykkregulatoren. Ytelsesspesifikk reduksjon skal skje ved hjelp av dobbeltmagnetventilen. Ved utskiftning av deler skal det kontrolleres at tetningene ikke er defekte. Rørlednings-tetthetskontroll: Steng kuleventilen foran armaturene/dmv. Etter at arbeidene på dobbeltmagnetventilen er avsluttet: Utfør tetthetskontroll og funksjonskontroll. Älä koskaan tee laitteessa mitään töitä, kun siinä on kaasunpainetta tai jännitettä. Vältä avointa tulta. oudata julkisia määräyksiä. Udfør aldrig arbejder af nogen art, hvis der foreligger gastryk eller spændinger. Undgå brugen af åben ild. Overhold myndighedernes forskrifter. Utför aldrig arbeten när gastryck eller spänning föreligger. Undvik öppen eld. Beakta ortens föreskrifter. Utfør aldri arbeider hvis gasstrykk eller spenning er tilkoplet. Unngå åpen ild. Følg offentlige forskrifter. Henkilö- ja aineelliset vahingot ovat mahdollisia, jos ohjeita ei noudateta. Hvis henvisningerne ikke overholdes, er der fare for beskadigelse af personer eller materiel. Om anvisningarna inte beaktas är person- eller materielskador möjliga. Ved ignorering av instruksene kan det oppstå personskader eller materielle skader. Pidätämme oikeuden muutoksiin, jotka palvelevat teknistä edistystä. / Ret til ændringer, som tjener det tekniske fremskridt, forbeholdes. Ändringar, som tjänar den tekniska utvecklingen, förbehålls. / Rett til endringer grunnet tekniske fremskritt forbeholdes. Pääkonttori ja tehdas Forvaltning og produktion Förvaltning och försäljning Administrasjon og fabrikk Karl Dungs GmbH & Co. Siemensstr D-7660 Urbach Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Postiosoite Postadresse Postadress Postadresse Karl Dungs GmbH & Co. Postfach 1 9 D-760 Schorndorf Internet 8 8

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet

L P. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivaiheinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5

Lisätiedot

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 %

~(AC) 110 V - 120 V, =(DC) 24 V - 28 V Kytkentäaika/Indkoblingsvarighed/ inkopplingstid/innkoplingstid 100 % Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV-D.../11 Tyyppi DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning SF DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - Motorspjæld Type DMK Nominelle

Lisätiedot

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228

= 360 mbar (36 kpa) 2 Sulkuruuvi Lukkeskrue Stoppskruv Låseskrue G 1/4 DIN ISO 228 Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, kaksi-vaiheinen Tyyppi ZRD.../5 Tyyppi ZRLE.../5 Tyyppi ZRDLE.../5

Lisätiedot

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar

Nominel dim. Rp 3/8 - Rp 1/2 L1 P1 2. 4 4 4 4 p = 500 mbar Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaksoismagneettiventtiili Typ DMV-D.../11 Typ DMV-DLE.../11 Nimellisläpimitat Rp 3/8

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning

Käyttö- ja asennusohje. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning Käyttö- ja asennusohje Drifts- og monteringsvejledning ruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Kaksoismagneettiventtiili Tyyppi DMV/12 Tyyppi DMV-D/12 Tyyppi DMV-DLE/12 Nimelliskoot

Lisätiedot

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa)

= 200 mbar (20 kpa) MV... 5... /5 p max. = 500 mbar (50 kpa) Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili, yksivai-heinen Tyyppi MVD.../5 Tyyppi MVD Tyyppi MV.../5 S Nimellisläpimitat

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde

Drifts- og monteringsvejledning. Dobbeltmagnetventil trinløst glidende driftsmåde Käyttö- ja asennusohjeet Kaksoismagneettiventtiili Kaasu-/ilmasuhteen portaaton säätö Tyyppi DM-EF Nimellisläpimitat Rp / - Rp Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Montasjestilling Drifts-

Lisätiedot

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil

Drifts- og montasjeveiledning. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet. Säkerhetsutblåsningsventil Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Varopuhallusventtiili Sikkerhedsafblæsningsventil Säkerhetsutblåsningsventil Sikkerhetsutblåsningsventil

Lisätiedot

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet

EST LV LT SLO - + Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Magneettiventtiili yksivaiheinen Tyyppi MV 502 Magnetventil et-trins-drift Typ MV 502

Lisätiedot

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML

Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet. Motordrosselventil Type DML Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottorikäyttöinen kuristin Tyyppi DML Nimellisläpimitat Rp 1, Rp 2 Motordrosselventil

Lisätiedot

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max.

S 10/S 30 P2 L2 P1 L1 N P1 L1 S 12/S 32. 100 mbar (10 kpa) S30/32: p e,min. 360 mbar (36 kpa) 100 mbar (10 kpa) p e,max. P L MP P L MP P L Käyttö- ja asennusohjeet GasMultiBloc jatkuvasäätöinen kaasuilma -suhde Tyyppi MB-EF B0 imellisläpimitat Rp / - Rp / Asennusasento Indbygningsposition Monteringsläge Monteringsposisjon

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Drifts- og montasjeveiledning. Käyttö- ja asennusohjeet Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning ruks- oh monteringsanvisning Drifts- og montasjeveiledning Moottoriläppä Tyyppi DMK Nimelliskoot DN - 125 Motorspjæld Type DMK Nominelle diametre

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning

Product is not available anymore! Old documentation - Only for your information! FIN. Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Kaasun- ja ilmanpainekytkin Ilmanpainekytkin Kaksoispainekytkin Gas- og

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N

Vastaa normin 2011/95/EY vaatimuksia Konform med 2011/95/EF Konform med 2011/95/EG I samsvar med 2011/95/EF. = 10 kpa CO N CO N FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Erotuspainekytkin ilmalle, savu- ja muille poistokaasuille, säädetty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Lisätiedot

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet

Drifts- og monteringsinstruks. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsvejledning. Käyttö- ja asennusohjeet FIN DK S N Käyttö- ja asennusohjeet Venttiilientarkastusjärjestelmä Tyyppi Drifts- og monteringsvejledning Ventiltæthedskontrol Ty Bruks- och monteringsanvisning Ventilkontrollsystem Typ Drifts- og monteringsinstruks

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren

MALLI MODELL. Ovelle-paketti Till Dörren-paket. Itella Green. Toimitetaan suoraan vastaanottajalle Levereras direkt till mottagaren Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

ARM-422M Flat panel wall mount

ARM-422M Flat panel wall mount ARM-422M Flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display up to 55kg. For mounting on concrete

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisarja TBVL on tarkoitettu lämmityspatterin TBLA ohjaukseen. Mukana tulee (3)-tieventtiili, toimilaite, kytkentäkaapeli pikaliittimillä, jäätymissuoja-anturi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Johanna. Art.no. Model AW-1031B AW-1031B. Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Johanna Outdoor light Utomhusbelysning Utendørslampe Ulkovalaisin SUOMI ENGLISH NORSK SVENSKA Art.no. Model 32-6506 AW-1031B 32-6507 AW-1031B Ver. 201107 Outdoor light Art.no 32-6506 Model AW-1031B 32-6507

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks

Käyttö- ja asennusohjeet. Drifts- og monteringsvejledning. Bruks- och monteringsanvisning. Drifts- og monteringsinstruks Käyttö- ja asennusohjeet Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisning Drifts- og monteringsinstruks Suurpainekaasu- ja ilmapainekytkin GW A4 HP, GW A4/2 HP Højtryks-gas- og lufttrykvagt

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact us at the following address.

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder Digial HD Video Camera Recorder HDR-AS30/AS30V 2013 Sony Corporaion 4-530-284-21(1) Digial HD-videokamera-opager Følgende beskriver de funkioner, der leveres/ændres med denne firmwareopdaering sam hvordan

Lisätiedot

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.218 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk Maks driftstryk

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot