Olkanivel (glenohumeraalinivel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Olkanivel (glenohumeraalinivel)"

Transkriptio

1 5155 Katsausartikkeli Tämä artikkelin sähköinen versio on laajempi kuin painetussa lehdessä sivuilla julkaistu versio. Olkanivelen sijoiltaanmeno ja siitä johtuva nivelen instabiliteetti JARKKO PAJARINEN OLIVER MICHELSSON JAN-MAGNUS BJÖRKENHEIM Olkanivel on ihmisen nivelistä rakenteellisesti väljin, ja nivelen tapaturmainen sijoiltaanmeno on melko yleistä. Nivelen sijoilleen asettamiseksi suositellaan nykyään verrattain passiivisia menetelmiä, jotka säästävät nivelen kudoksia. Ensimmäisen sijoiltaanmenon jälkeen aloitetaan varovainen mobilisaatio välttäen liikkeitä, jotka saattavat johtaa tilan uusimiseen. Nivelen instabiliteetin hoito perustuu kiertäjäkalvosimen lihasten vahvistamiseen ja tarvittaessa leikkaushoitoon, jonka tarkoituksena on palauttaa nivelen anatomia ja asentotunto. Olkanivel (glenohumeraalinivel) koostuu olkaluusta ja lapaluusta, joiden nivelpintojen kokoero on huomattava. Lapaluun litteähkön ja noin astetta eteenpäin kallistuvan nivelpinnan (glenoideum) pinta-ala on ainoastaan noin neljäsosa olkaluun puolipallon muotoisen nivelpinnan pinta-alasta (kuva 1). Tämä mahdollistaa olkaluun suhteellisen vapaan kiertymisen ja liukumisen lapaluun nivelpintaan nähden. Olkanivelen liikerata on ihmisen nivelten liikeradoista laajin. Nivel on kuitenkin instabiili, ja sen vakaus perustuukin suurelta osin nivelkapselin ja olkaniveltä vakauttavien lihasten koordinaatioon. Olkanivelen kapseli toimii sekä niveltä mekaanisesti vakauttavana että nivelen asentoa aistivana rakenteena. Nivelkapseli kiinnittyy lapaluun kaulan alueelle ja nivelpinnan reunaa kiertävään rustorenkaaseen (labrum glenoidale). Tämä rakenne laajentaa lapaluun nivelpinnan pinta-alaa, ja lisää samalla nivelpinnan syvyyden noin kaksinkertaiseksi (1) (kuva 2). Olkaluussa kapseli kiinnittyy anatomiseen kaulaan. Kapselissa on kolme nivelsidettä (glenohumeraaliset ligamentit) (2), joiden merkitys nivelen vakauden säätelijöinä on ymmärretty vasta viime vuosina. Nivelsiteet muodostavat rustorenkaan kanssa ns. labroligamentaarisen kompleksin, joka saattaa vaurioitua tapaturmassa tai pitkäaikaisen ylikuormituksen seurauksena, esim. heittolajien harrastajilla. Ylin glenohumeraaliside (superior glenohumeral ligament, SHGL) kulkee nivelkuopan yläosasta, korppilisäkkeen tyvestä pienemmän olkakyhmyn yläpuolelle (kuva 2). Se estää olkaluun siirtymistä alaspäin, mutta Kuva 1. Olkanivel muodostuu olkaluun (A) ja lapaluun (B) nivelpinnoista, joiden kokoero on huomattava. Nivelen rakenne mahdollistaa laajan liikeradan, altistaen kuitenkin myös nivelen instabiliteetille. Kuva 2. Kaavio olkanivelestä ja lapaluun nivelpinnasta lateraalisuunnasta katsottuna. Lapaluun nivelpinnan ympäri kiertää rustoinen rengas (A), labrum glenoidale, joka on normaalisti tukevasti kiinni nivelpinnan reunassa. Rustorengas laajentaa lapaluun nivelpintaa ja samalla syventää sitä. Labrumiin kiinnittyvät olkanivelen kapseli ja nivelsiteet (glenohumeraaliset ligamentit, B).

2 5156 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 51 52/2003 VSK 58 yhdessä korakohumeraalisiteen kanssa se rajoittaa myös olkaluun eteen ja taakse suuntautuvaa liikettä ja vakauttaa hauislihaksen (m. biceps brachii) pitkän pään jännettä (3). Keskimmäinen nivelside (medial glenohumeral ligament, MGHL) kulkee rustorenkaasta pieneen olkakyhmyyn, ja se vakauttaa olkaluun eteen ja taakse suuntautuvaa liikkumista kun olkavarsi on lievästi loitonnettu. Alin nivelside (inferior glenohumeral ligament, IGHL) on olkanivelen vakauden kannalta tärkein. Rakenteeltaan se eroaa muista nivelsiteistä siten, että se on kuin riippumatto, jonka päällä olkaluu lepää. Siteen eri osat kiristyvät ja löystyvät olkanivelen eri asennoissa (4). Anatomiset vaihtelut nivelsiteiden rakenteissa ovat hyvin yleisiä (5). Kapselin ja nivelsiteiden eräs tärkeimmistä toiminnoista on aistia olkanivelen asentoa, eli toimia ns. proprioseptisina rakenteina. Ligamenttien aistima nivelen asento välittyy olkaniveltä vakauttaville lihaksille (6). Niistä tärkeimmät eli kiertäjäkalvosimen lihakset vastaavat suurelta osin olkanivelen liikkeistä. Kiertäjäkalvosimeen kuuluvat ylempi lapalihas (m. supraspinatus), lavanaluslihas (m. subscapularis), alempi lapalihas (m. infraspinatus) ja pieni liereälihas (m. teres minor). Näiden lihasten jännitys ja rentoutuminen tapahtuu osittain nivelkapselista välittyvän asentotunnon kautta, ja ne toimivat ns. dynaamisina stabilaattoreina, eli säätelevät olkanivelen vakautta yläraajan liikkeen yhteydessä. Olkanivelen tapaturmaisia sijoiltaanmenoja sattuu vuosittainen noin 15 20/ (7). Miehillä ilmaantuvuuden huippu ajoittuu 20. ja 30. ikävuoden väliin, ja tapaturmat ovat verrattain suurienergiaisia ja liittyvät usein urheiluun tai harrastuksiin. Naisilla ilmaantuvuus on suurimmillaan selvästi vanhemmassa ikäluokassa eli yli 60-vuotiailla, ja vammamekanismi on usein pienienergiainen, kuten kaatuminen samalla tasolla. Kuva 3. Olkanivelen tyypillisin, eli eteen ja alas suuntautuva sijoiltaanmeno AP-röntgenkuvassa. Kuva 4. Kaavio Bankartin vauriosta, jossa rustoinen rengas (labrum glenoidale) on irronnut lapaluun luisen nivelpinnan reunasta. TAPATURMAINEN OLKANIVELEN SIJOILTAANMENO Olkaluun tapaturmainen sijoiltaanmeno suuntautuu tyypillisesti eteen, johtuen ainakin osittain lapaluun nivelpinnan asennosta ja olkanivelen rakenteesta. Eteen suuntautuvassa sijoiltaanmenossa olkaluu siirtyy kokonaisuudessaan lapaluun nivelpinnan etupuolelle ja siirtyy samalla vartalon keskilinjaa kohden ja alaspäin. Lapaluun nivelpinnan etureunan alaosa koskettaa tällöin olkaluun ison olkakyhmyn tyveä (kuva 3). Tyypillisin vammamekanismi on kaatuminen loitonnetun yläraajan varaan, mutta myös voimakkaat kouristukset, esim. epileptisen kohtauksen yhteydessä, voivat aiheuttaa sijoiltaanmenon (8). Taakse suuntautuva olkanivelen sijoiltaanmeno on huomattavasti harvinaisempi kuin eteen suuntautuva. Se syntyy tyypillisesti tilanteissa joissa yläraaja on nostettuna eteen ylös ja raajaan kohdistuu edestäpäin voima, jolloin olkaluu siirtyy kokonaisuudessaan lapaluun nivelpinnan taakse. Taakse suuntautuva sijoiltaanmeno voi syntyä myös kouristuskohtausten yhteydessä, jopa siten että se on molemminpuolinen (9). Olkaluun sijoiltaanmeno voi myös suuntautua suoraan alas, jolloin olkaluun pää tunkeutuu nivelkapselin läpi lapaluun nivelpinnan alapuolelle. Tällöin syntyy yläraajan täydellisen loitonnuksen tila, eli ns. luxatio erecta (10). Tämä tila on sijoiltaanmenoista harvinaisin. Se syntyy, kun suoraan sivulle ojennettuun yläraajaan kohdistuu alas suuntautuva voima, ja saattaa myös esiintyä molemminpuolisena (11). OLKANIVELEN VAURIOT SIJOILTAANMENOSSA Olkanivelen kapseli vaurioituu yleensä olkaluun eteen suuntautuvassa sijoiltaanmenossa. Tyypillisin vauriokohta on rustorenkaan ja glenoideumin luisen osan välillä (12), jolloin syntyvää vammaa kutsutaan Bankartin vaurioksi tilan alkuperäisen kuvaajan mukaan (kuva 4). Taakse suuntautuneessa ja varsinkin luxatio

3 5157 Kuva 5. Ison olkakyhmyn pirstalemurtuma, joka liittyy olkanivelen sijoiltaanmenoon (A). Kappale on vetäytynyt olkalisäkkeen alle olkanivelen paikalleen asettamisen jälkeen (B), ja tila vaatii leikkauksen, jossa kappale asetetaan paikoilleen ja kiinnitetään esim. metallilangoilla (C). Tyypillisin olkanivelen sijoiltaanmeno suuntautuu eteen. Nuorilla sijoiltaanmenon aiheuttaa yleensä suurienergiainen tapaturma, mutta vanhuksilla sen voi aiheuttaa vähäinenkin voima. erecta -tilanteessa nivelkapseli vaurioituu yleensä siitä suunnasta, johon olkaluu on siirtynyt. Kiertäjäkalvosimen vauriot sijoiltaanmenoissa ovat nuorilla verrattain harvinaisia, mutta yli 50-vuotiailla lähes sääntö. Yli 40-vuotiailla edellä mainittu klassinen Bankartin vaurio olkanivelen eteen suuntautuvassa sijoiltaanmenossa on harvinainen. Tämän ikäryhmän potilailla todetaan sen sijaan usein lavanaluslihaksen jänteen repeämä tai irtoaminen kiinnityskohdastaan (13,14). Vaurio saattaa yhdessä nivelkapselin etuosan repeämän kanssa altistaa nivelen instabiliteetille. SIJOILTAANMENON LISÄVAMMAT Merkittävät ihovauriot ja avovammat ovat harvinaisia olkaluun sijoiltaanmenossa, johtuen ennen kaikkea tyypillisten vammamekanismien pienienergiaisuudesta ja hartialihaksen suojaavasta vaikutuksesta. Olkaluun ison olkakyhmyn murtuma (kuva 5), joka on verrattain yleinen eteen suuntautuvaan sijoiltaanmenoon liittyvä vamma, syntyy kun lapaluun nivelpinnan etureuna osuu olkakyhmyn tyveen. Sen sijaan olkaluun yläosan pirstaleinen murtuma sijoiltaanmenojen yhteydessä on huomattavasti harvinaisempi. Myös lapaluun nivelpinta saattaa murtua, mutta useimmin kyseessä on kuitenkin nivelpinnan etureunan rustorenkaan (labrum glenoidale) mukana revennyt luinen kappale, eli ns. luinen Bankartin vaurio. Tyypillisin muutos, joka syntyy olkanivelen alueelle sijoiltaanmenon seurauksena, on lapaluun nivelpinnan reunan aiheuttama kompressiomurtuma olkaluun yläosaan lähelle ison olkakyhmyn tyveä (kuva 6), eli ns. Hill-Sachs vaurio. Kainalohermon (n. axillaris) vaurio olkanivelen sijoiltaanmenon yhteydessä on verrattain yleinen (15),

4 5158 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 51 52/2003 VSK 58 Kuva 6. Toistuvien humerusluksaatioiden aiheuttama painauma humeruksen caputissa, eli ns. Hill-Sachs vaurio (A). Kuva 7. Olkanivelen aksillaariprojektio, jossa näkyy olkanivelen eteen suuntautunut sijoiltaanmeno. Myös taakse suuntautunut sijoiltaanmeno on tästä projektiosta helppo havaita. mutta se aiheuttaa harvoin pysyviä ja vaikeita oireita (16). Hartiapunoksen (plexus brachialis) venyminen on sen sijaan harvinainen, mutta vakavampi sijoiltaanmenoon liittyvä lisävamma (17,18). Verisuonivauriot ovat hyvin harvinaisia (19), mutta saattavat olla kohtalokkaita (20). POTILAAN TUTKIMINEN JA DIAGNOOSI Olkapäänsä tapaturmaisesti loukannut potilas tutkitaan ylävartalo riisuttuna. Jo tarkastelemalla ja tunnustelemalla saadaan usein olkanivelen eteen suuntautuneesta sijoiltaanmenosta ensimmäiset viitteet, jos olkalisäkkeen alla sijaitseva nivelkuoppa on tyhjä. Myös luxatio erecta on kliinisesti helposti tunnistettavissa, koska raaja on ojentuneena ylös. Sen sijaan taakse suuntautunut sijoiltaanmeno on kliinisesti erittäin vaikea todeta. Raajan hermojen ja verenkierron tila selvitetään tutkimalla kaikkien päähermojen toiminta. Lisäksi tulee selvittää kainalohermon toiminta, joka todetaan olkaluun yläosan ihotuntoa kokeilemalla ja toteamalla hartialihaksen tahdonalainen jännittyminen. Olkapää kannattaa kuvata ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, vaikka diagnoosista olisikin vahva epäily kliinisen tutkimuksen perusteella. Röntgenkuvissa tulisi näkyä AP-, lateraalinen ja aksillaarinen projektio (kuva 7). Aksillaarinen projektio helpottaa myös taakse suuntauneen sijoiltaanmenon havaitsemista, mikä on hyvin vaikeaa käytettäessä olkapään standardiprojektioita (21). Tietokonetomografiakuvaus on aiheellinen akuutissa tilanteessa, kun epäillään lapaluun nivelpinnan murtumaa tai Bankartin vauriota, mutta sillä ei pystytä tutkimaan sijoiltaanmenoon liittyviä mahdollisia pehmytkudosvaurioita. Kaikukuvaus ei akuutissa tilanteessa ole aiheellista, ja mikäli halutaan selvittää liittyykö vammaan kiertäjäkalvosimen vaurio, tulee potilaalle tehdä mieluiten olkanivelen magneettikuvaus varjoaineen kera, joka osoittaa myös kapselin vaurion. Rutiiniluonteisesti ei alkuvaiheessa kuitenkaan tulisi tehdä magneettikuvausta, vaan sen käyttö tulee rajata niihin potilaisiin, joiden kliininen status viittaa em. vaurioihin. SIJOILTAANMENON HOITO Vanhimmat eteen suuntautuneen olkanivelen sijoiltaanmenon paikalleen asettamisen menetelmät ovat tunnettuja jo antiikin ajoilta, ja suurimmalle osalle lääkärikuntaa lienee ns. Hippokrateen menetelmä tuttu. Vaikka tämä menetelmä on edelleen käyttökelpoinen, suositellaan nykyisin kuitenkin ainakin aluksi passiivisempia menetelmiä, jotka usein ovat hyvin tuloksellisia ja aiheuttavat vähemmän lisävammoja. Olkanivelen akuutin sijoiltaanmenon hoito on aina kiireellistä. Eteen suuntautuneen sijoiltaanmenon paikalleen asettamiseksi on olemassa useita menetelmiä (22,23,24). Paikalleen asettamisen lähtökohta, menetelmästä riippumatta, on lihasjännityksen täydellinen laukaiseminen. Se mahdollistaa olkaluun siirtymisen takaisin oikealle paikalleen lapaluun nivelpinnan edestä, johon se usein on kiilautunut lihasten jännityksen johdosta. Lihasjännityksen täydellisen laukaisemisen edellytyksenä on potilaan kivuttomuus. Paikalleen asettamista ei pitäisi aloittaa, ellei asianmukaista suonenesisäistä kipu-

5 5159 Kuva 8. Olkanivelen saamiseksi takaisin paikoilleen potilas on päinmakuulla ja hänen vammautunut yläraajansa riippuu vapaasti alustan laidan yli (A). Samalla huolehditaan asianmukaisesta kipulääkityksestä. Jos olkanivel ei spontaanisti mene sijoilleen potilaan ollessa kuvan 8 osoittamassa asennossa, manipuloidaan yläraajaa painamalla sitä lattiaa kohti ja suorittamalla rotaatioliikkeitä (B ja C). lääkettä ja lihasrelaksanttia ole mahdollista antaa potilaalle valvotusti. Olkanivelen tutkimisen ja sijoiltaanmenon varmistumisen jälkeen potilas asetetaan kuvan 8 A mukaisesti päinmakuulle, jolloin sijoiltaanmennyt raaja riippuu vapaasti hoitopöydän laidan yli. Samalla huolehditaan kipulääkityksestä. Lihaksikkaiden potilaiden ranteeseen voidaan kiinnittää 2 3 kg:n paino. Mikäli olkanivel ei tällä menetelmällä mene paikoilleen minuutissa, suoritetaan nivelen manipulaatio, jossa yläraajaa painetaan alaspäin, samalla kiertäen kevyesti olkavartta, ja omalla vartalolla tuetaan potilasta siten, ettei alustalta putoamisen pelko lisää potilaan lihasjännitystä (kuvat 8 B ja C). Mikäli olkanivelen sijoilleen asettaminen ei tälläkään menetelmällä onnistu, voidaan lisälääkityksen turvin vielä yrittää Hippokrateen menetelmää (kuva 9), kuitenkin välttäen liiallisen voiman käyttöä. Jos Hippokrateen menetelmäkään ei tuota tulosta, tulee potilas lähettää sellaiseen yksikköön, jossa olkanivel voidaan asettaa sijoilleen yleisanestesiassa. Tällöin saadaan aikaan täydellinen lihasrelaksaatio ja toimenpide Kuva 9. Eteen sijoiltaanmenneen olkanivelen paikoilleen asettaminen ns. Hippokrateen menetelmällä, jossa raajaa vedetään eteen ja alaspäin, samalla olkaluun päätä painaen vastakkaiseen suuntaan kainalon kautta viedyn paksun pyyhkeen avulla. Menetelmässä ei saa käyttää liian suurta voimaa siihen liittyvän hermovaurion riskin johdosta.

6 5160 S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 51 52/2003 VSK 58 Kuva 10. Havahtumistestissä potilaan vaakatasoon loitonnettu olkavarsi viedään ulkokiertoon samalla painaen olkaluun päätä eteen, jolloin nivelkapselin etu-alaosa kiristyy. Mikäli vamma on vaurioittanut etukapselia, saattaa potilas aistia epätäydellisen sijoiltaanmenon. Välttääkseen tämän epämiellyttävän tunteen potilas saattaa jopa riuhtaista itsensä irti tutkijan otteesta. Nivelen sijoiltaanmenon hoito perustuu hyvään kipu- ja lihasrelaksaatiolääkitykseen, jolloin nivel on usein helppo saada sijoilleen ilman voimankäyttöä. on valtaosassa tapauksista erittäin helppo. Jos olkanivel ei maltillista voimaa käyttäen mene sijoilleen yleisanestesiassakaan, on leikkaushoito aiheellinen, sillä nivelpintojen väliin kiilautuneet kudokset estävät tällöin todennäköisesti nivelen sijoilleen asettumisen (25). Myös olkaluun murtuma voi estää sijoilleen asettumisen (26), ja mikäli toimenpiteeseen on ryhdytty ilman röntgenkuvaa, tulisi se viimeistään tässä vaiheessa ottaa. Jos olkaluussa tai lapaluussa todetaan sijoiltaanmenoon liittyvä murtuma, on varminta lähettää potilas kirurgiseen yksikköön mahdollista leikkausta varten (taulukko 1). Näin on syytä myös menetellä, mikäli potilaalla todetaan tai epäillään luxatio erecta tai taaksepäin suuntautunut sijoiltaanmeno. Taulukko 1. Kirurgiseen yksikköön päivystyksenä lähettämisen aiheet olkanivelen sijoiltaanmenon yhteydessä. Luxatio erecta tai taakse suuntautunut sijoiltaanmeno tai niiden epäily Eteenpäin suuntautunut sijoiltaanmeno jota ei saada riiputtamalla tai ns. Hippokrateen menetelmällä sijoilleen Avovamma Sijoiltaanmenoon liittyvä murtuma Hermo- tai verisuonivamma tai niiden epäily JÄLKIHOITO JA KUNTOUTUS Olkanivelen kapselin tai kiertäjäkalvosimen vauriot, jotka syntyvät edellä kuvatulla tavalla, aiheuttavat yleensä puutteellisesti parantuessaan olkanivelen eteen suuntautuvan instabiliteetin. Tämän ehkäisemiseksi ensimmäisen sijoiltaanmenon jälkihoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Aikaisemmin olkanivel immobilisoitiin kantositeellä tai vastaavalla useaksi viikoksi. Nykyisin olkanivel pyritään mobilisoimaan verrattain aikaisin, välttäen kuitenkin liikeratoja, jotka estävät kapselivaurion paranemista. Taulukossa 2 on kuvattuna Töölön sairaalassa noudatettu sijoilleen asettamisen jälkeinen hoito ja tarvittavat jatkotutkimukset. Viime vuosina on nuorilla potilailla saatu tapaturmaisen sijoiltaanmenon aiheuttaman instabiliteetin ehkäisyssä hyviä tuloksia varhaisella olkanivelen tähystyksellä ja nivelkapselin korjauksella. Tutkimustieto hoitomenetelmästä on kuitenkin toistaiseksi niin vähäistä, ettei sitä voi suositella rutiinimaiseksi hoidoksi, vaan varhaisvaiheen operatiiviset hoidot tulisi kohdentaa niihin potilaisiin, joilla kliinisen kuvan perusteella epäillään vaikeaa kapselivauriota (27). Kiertäjäkalvosimen repeämä on pyrittävä sulkemaan pois niissä tapauksissa, joissa olkanivelen loitonnusliike ei palaudu toivotulla tavalla, tai liike jää kivuliaaksi ja/tai heikkovoimaiseksi. VIIVÄSTYNYT TILA Alkoholisteilla, psyykkisesti sairailla ja dementoituneilla potilailla voi olkanivelen sijoiltaanmenon diagnostiikka viivästyä jopa usealla kuukaudella, koska hoitoon ei hakeuduta ajoissa. Taakse suuntautuneen sijoiltaanmenon diagnoosi saattaa viiväs-

7 5161 Taulukko 2. Töölön sairaalassa noudatettava ohje olkanivelen sijoiltaanmenon reposition jälkeisestä immobilisaatiosta ja jatkotutkimuksista. Potilas Immobilisaatio Suositeltavat jatkotutkimukset Ensimmäinen 1 vko: Jos nivel stabiili 1 viikon kohdalla tapaturmainen Olkanivel ei tarvetta jatkotutkimuksiin luksaatio riippumatta immobilisoituna potilaan iästä sisäkierrossa Jos nivel on instabiili kantositeessä, ranteen yhden viikon jälkeen ja kyynärnivelen magneettikuvaus tai tähystys liikuttelu vapaasti kapselivaurion korjaus 1 6 vko: Olkanivelen liikkeet sallittu vapaasti, pois lukien ulkokierto, joka rajoitetaan neutraaliasentoon 1 6 vko eteenpäin: Vapaa mobilisaatio ja kuormitus Alle 40-vuotiaan Kuten edellä Magneettikuvaus varjoaineella ja toistuva luksaatio todennäköisen kapselivaurion korjaus Yli 40-vuotiaan Kuten edellä Magneettikuvaus varjoaineella ja toistuva luksaatio todennäköisen kiertäjäkalvosinvaurion korjaus 1 kyynärvarsi osoittaa suoraan eteenpäin kun kyynärnivel on 90 asteen fleksiossa tyä myös alkuvaiheen puutteellisen diagnostiikan johdosta. Mikäli tila on kivulias ja olkanivelen toimintakyvyn parantuminen olisi toivottavaa, tulee viivästyneissäkin tapauksissa pyrkiä saamaan nivel sijoilleen. Edellä kuvatut menetelmät eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia viivästyneen tilan hoitoon, ja nämä potilaat tulisikin lähettää kirurgiseen yksikköön leikkausta varten. Viivästyneen tilan leikkaushoidossa joudutaan usein irrottamaan koko kiertäjäkalvosin, jotta nivel saadaan paikoilleen. Tämän jälkeen jänteet kiinnitetään mahdollisen korjauksen ja kiristyksen jälkeen takaisin olkaluuhun. Usein tarvitaan myös luusiirteitä korvaamaan olkaluussa tapahtuneita muutoksia. Vaikka olkanivelen toimintakyky yleensä paraneekin toimenpiteen jälkeen, se palautuu vain harvoin täysin normaaliksi. Jatkuvasti sijoiltaan menevä olkanivel voi myös aiheuttaa yläraajan hermojen venytystä tai puristusta. OLKANIVELEN INSTABILITEETTI Tapaturmainen nivelen sijoiltaanmeno aiheuttaa yleensä nuorilla nivelkapselin vaurion ja vanhemmilla kiertäjäkalvosimen vaurion. Jos olkanivelen kapseliin eteen suuntautuneen sijoiltaanmenon yhteydessä mahdollisesti syntynyt kapselivaurio paranee virheellisesti tai puutteellisesti, saattaa niveleen kehittyä instabiliteetti. Tämä muoto voidaan usein selvästi erottaa olkanivelen rakenteellisesta instabiliteetista. Sen syynä ei ole nivelen rakenteiden vaurioituminen vaan pikemmin nivelkapselin löysyys, jolloin olkaluu pääsee usein liikkumaan epänormaalilla tavalla myös muihin suuntiin. Yliliikkuvuutta on yleensä näillä potilailla myös muissa nivelissä, mutta olkanivel on usein ainoa, joka aiheuttaa oireita. INSTABILITEETIN OIREET Yleisin tapaturmaisen sijoiltaanmenon aiheuttama instabiliteetti on olkanivelen toistuva epätäydellinen sijoiltaanmeno eli subluksaatio. Siinä olkaluu siirtyy epänormaalilla tavalla eteenpäin lapaluun nivelpintaan nähden, mutta ei mene täydellisesti sijoiltaan. Pahimmillaan olkanivelen instabiliteetti aiheuttaa kuitenkin toistuvia sijoiltaanmenoja. Mikäli oireet ovat vaikeita, oppii osa potilaista välttämään tilanteita, jotka aiheuttavat joko täydellisen tai epätäydellisen sijoiltaanmenon. Potilaat saattavat myös oppia painamaan sijoiltaanmenneen nivelen omatoimisesti takaisin paikoilleen. Toistuvaan epätäydelliseen tai täydelliseen sijoiltaanmenoon liittyy harvemmin varsinaista kipua, ja potilas kuvaa tavallisesti tilan pikemminkin epämiellyttäväksi. Myös leposärky on harvinaista, ja mikäli sitä esiintyy, tulisi epäillä olkanivelen muuta patologiaa. Lievä olkanivelen instabiliteetti saattaa kuitenkin aiheuttaa ahtautta olkalisäkkeen alla, olkaluun päästessä liikkumaan myös epänormaalisti ylöspäin, jolloin tilanne saattaa muistuttaa läheisesti toista olkanivelen kiputilaa, eli ahdasolkaoireyhtymää. INSTABIILIN OLKANIVELEN TUTKIMINEN Olkanivelen instabiliteetista kärsivän potilaan esitiedoista saadaan usein selville tapaturman osuus nivelen oireiluun. Tyypillisimmillään kyseessä on nuorehko miespotilas, jolle olkanivelen tapaturmaisen sijoiltaanmenon jälkeen on ilmaantunut edellä kuvattuja oireita. Nämä tiedot johtavat usein jo alustavaan diagnoosiin. Tunnustelemalla olkanivelen tai hartian seudusta ei yleensä löydy poikkeavuuksia tai kipupisteitä eikä tarkastelemallakaan usein todeta lihasten surkastumista tai muuta poikkeavaa. Liikerata olkanivelessä on usein normaali, joskin sijoiltaanmenon pelko saattaa estää esim. ulkokierron liikeradan tarkan toteamisen. Olkanivelen liikerytmi, eli ns. humeroskapulaarinen rytmi, on yleensä normaali. Olkanivelen toiminnan tutkiminen ei yleensä vahvista potilaan oireiden ja esitietojen perusteella herännyttä epäilyä olkanivelen instabiliteetista. Tällöin tulee potilaalle suorittaa muutamia erityisiä tutkimuksia, jotka on kehitetty juuri olkanivelen instabiliteetin todentamiseksi. Avoterveydenhuollossa toimivien lääkäreiden on hyvä osata muutama perustutkimus, joiden avulla diagnoosi voidaan varmistaa. Ns. havahtumistestissä, eli apprehension-testissä, tutkija vie potilaan

8 5161 a S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 51 52/2003 VSK asteeseen loitonnetun olkavarren ulkokiertoon (kuva 10), jolloin olkanivelen etukapselin alaosa kiristyy. Mikäli kapselissa tai rustoisessa renkaassa on aikaisemman sijoiltaanmenon aiheuttama vaurio tai sen jälkitila, tulee potilaalle usein epämiellyttävä tuntemus tai kipua, kun olkaluu siirtyy epänormaalisti eteenpäin. Jos havahtumistesti on positiivinen voidaan tutkimista jatkaa ns. relokaatiotestillä, jossa tutkija painaa omalla kädellään potilaan olkaluuta taaksepäin kuvan 11 osoittamalla tavalla. Mikäli havahtumistestin aikana ilmaantunut epämiellyttävä tunne tai kipu katoaa relokaatiotestillä voidaan olettaa, että löydöksen syynä on olkanivelen instabiliteetti. Olkanivelen instabiliteetista voidaan myös saada hyvä käsitys suorittamalla ns. vetolaatikkokoe, jossa tutkijan toinen käsi fiksoi lapaluun olkalisäkkeen, ja toisella kädellä tutkija suorittaa olkaluun yläosan eteen ja taaksepäin suuntautuvan manipulaation. Mikäli nivel on instabiili, voidaan usein tuntea olkaluun siirtyminen lapaluun nivelpinnan reunalle ja nivelpinnat liukuvat toisiaan vasten. Normaalissa tilanteessa olkaluuta ei saada lapaluuhun nähden juurikaan liikkumaan, vaan olka- ja lapaluu liikkuvat kokonaisuutena tutkijan käsissä. OLKANIVELEN INSTABILITEETIN HOITO Vaikean instabiliteetin eli tilan, jossa olkanivel menee toistuvasti ja tiheästi sijoiltaan, hoito on operatiivinen. Konservatiivinen hoito tulee kyseeseen niissä tapauksissa, joissa oireet ovat lieviä eli olkanivel menee epätäydellisesti sijoiltaan tietyissä liikkeissä, mutta täydellinen sijoiltaanmeno on harvinaista. Tällöin aloitetaan kuntoutus, joka pääasiallisesti perustuu kiertäjäkalvosimen lihasten vahvistamiseen. Tärkeimmässä asemassa ovat lavanaluslihaksen (m. subscapularis) ja alemman lapalihaksen (m. infraspinatus) vahvistaminen, sillä nämä lihakset säätelevät olkaluun eteen ja taaksepäin suuntautuvaa liikettä. Lihaksia voidaan vahvistaa olkavarren kiertoliikeharjoitteilla, esim. kuminauhalla tai käsipainolla. Olkanivelen tapaturman jälkeisen instabiliteetin leikkaushoito tulee kyseeseen, jos nivelen oireilua ei saada hallintaan oikein toteutetulla Kuva 11. Relokaatiotesti suoritetaan, jos havahtumistesti on positiivinen. Tutkija painaa potilaan olkaluuta taaksepäin, jolloin havahtumistestin aikana ilmaantunut kipu katoaa, mikäli kivun syynä on olkaluun epänormaali siirtyminen eteenpäin eli instabiliteetti. Sijoiltaanmenon jälkihoidossa pyritään varhaiseen mobilisaatioon, kuitenkin varoen liikkeitä, jotka altistavat nivelen uudelle sijoiltaanmenolle. kuntoutuksella. Leikkausmenetelmiä on kirjallisuudessa kuvattu yli sata, mutta viime aikoina ovat tähystysmenetelmät kehittyneet huomattavasti, ja valtaosa leikkauksista pystytäänkin nykyään suorittamaan ilman nivelen laajamittaista avausta. Tähystysmenetelmien eduiksi voidaan laskea mm. hyvä näkyvyys etukapselin alueelle, vähäisempi haavakipu ja leikkaushaavaan mahdollisesti liittyvien komplikaatioiden vähäisyys. Pitkäaikaistulokset ovat myös olleet hyvin vertailukelpoisia aikaisempien menetelmien kanssa, joskaan eivät satunnaistetuissa vertailevissa tutkimuksissa aina parempia (28). Sekä avoin että tähystysleikkaus ovat kuitenkin teknisesti verrattain vaativa toimenpiteitä, joten instabiliteetin hoito kannattaa keskittää tietyille asiaan perehtyneille ortopedeille. Uusintaleikkaukset vaativat lisäksi erityisosaamista, ja jo kertaalleen operatiivisesti hoidettujen potilaiden uusiutuneen instabiliteetin hoito tulisikin keskittää ainoastaan muutamaan harvaan yksikköön, joissa lukumääräisesti voidaan näissäkin leikkauksissa saavuttaa tyydyttävä taso. Leikkauksen tarkoituksena, menetelmästä riippumatta, on palauttaa anatomiset olosuhteet etukapselin alueelle. Nivelsiteiden välittämä asentotunto eli proprioseptiikka normaalistuu ja olkanivelen toimintaa säätelevien kiertäjäkalvosimen lihasten toiminnan parantuessa myös olkanivelen stabiliteetti paranee.

9 5161 b KIRJALLISUUTTA 1 Howell SM, Galinat BJ, Renzi AJ, Marone PJ. Normal and abnormal mechanics of the glenohumeral joint in the horizontal plane. J Bone Joint Surg (A) 1988;70: Turkel SJ, Panio MW, Marshall JL, Girgis FG. Stabilizing mechanisms preventing anterior dislocation of the glenohumeral joint. J Bone Joint Surg (A) 1981;63(8): O Brien SJ, Schwartz RS, Warren RF, Torzilli PA. Capsular restraints to anterior-posterior motion of the abducted shoulder: a biomechanical study. J Shoulder Elbow Surg 1995;4: O Brien S, Neves M, Arnoczky S ym. The anatomy and histology of the inferior glenohumeral ligament complex of the shoulder. Am J Sports Med 1990;18: Steinbeck J, Liljeqvist U, Jerosch J. The anatomy of the glenohumeral ligamentous complex and its contribution to anterior shoulder stability. J Shoulder Elbow Surg 1998;7(2): Jerosch J, Steinbeck J, Clahsen H, Schmitz-Nahrath M, Grosse-Hackmann A. Function of the glenohumeral ligaments in active stabilisation of the shoulder joint. Knee Surg Sports Traumatol Arthroscopy 1993;1(3 4): Kroner K, Lind T, Jensen J. The epidemiology of shoulder dislocations. Arch Orthop Trauma Surg 1989;108(5): Ribbans WJ. Bilateral anterior dislocation of the shoulder following a grand-mal convulsion. Brit J Clin Practice 1989;43(5): Elberger ST, Brody G. Bilateral posterior shoulder dislocations. Am J Emerg Med 1995;13(3): Mallon WJ, Bassett FH 3rd, Goldner RD. Luxatio erecta: the inferior glenohumeral dislocation. J Orthop Trauma 1990;4(1): Tsuchida T, Yang K, Kimura Y, Taniwaki M, Ishikagi S, Itoi E. Luxatio erecta of bilateral shoulders. J Shoulder Elbow Surg 2001;10(6): Hara H, Ito N, Iwasaki K. Strength of the glenoid labrum and adjacent shoulder capsule. J Shoulder Elbow Surg 1996;5(4): Neviaser RJ, Neviaser TJ, Neviaser JS. Concurrent rupture of the rotator cuff and anterior dislocation of the shoulder in the older patient. J Bone Joint Surg (A) 1988;70(9): Pevny T, Hunter RE, Freeman JR. Primary traumatic anterior shoulder dislocation in patients 40 years of age and older. Arthroscopy 1998;14(3): Gates JD, Knox JB. Axillary nerve injuries secondary to anterior dislocation of the shoulder. J Trauma Inj Inf Critical Care 1995;39(3): Visser CP, Coene LN, Brand R, Tavy DL. The incidence of nerve injury in anterior dislocation of the shoulder and its influence on functional recovery. A prospective clinical and EMG study. J Bone Joint Surg (B) 1999;81(4): Wang KC, Hsu KY, Shih CH. Brachial plexus injury with erect dislocation of the shoulder. Orthop Review 1992;21(11): Guven O, Akbar Z, Yalcin S, Gundes H. Concomitant rotator cuff tear and brachial plexus injury in association with anterior shoulder dislocation: unhappy triad of the shoulder. J Orthop Trauma 1994;8(5): Maweja S, Sakalihasan N, van Damme H, Limet R. Axillary artery injury secondary to anterior shoulder dislocation: report of two cases. Acta Chir Bel 2002;102(3): Lodding P, Angreas U. Fatal axillary artery injury following anterior dislocation of the shoulder. Ann Chir Gynaecol 1988;77(3): Espag MP, Back DL, Baroni M, Bennett AR, Peckham TJ. Diagnosing shoulder dislocations: time for a change of view. Ann Royal Coll Surg Engl 2002;84(5): Yuen MC, Yap PG, Chan YT, Tung WK. An easy method to reduce anterior shoulder dislocation: the Spaso technique. Emerg Med J 2001;18(5): Kuah DE. An alternative slump reduction technique of anterior shoulder dislocations: a 3-year prospective study. Clin J Sports Med 2000;10(3): Ceroni D, Sadri H, Leuenberger A. Anteroinferior shoulder dislocation: an auto-reduction method without analgesia. J Orthop Traum 1997;11(6) Mihata T, Doi M, Abe M. Irreducible acute anterior dislocation of the shoulder caused by interposed fragment of the anterior glenoid rim. J Orthop Sci 2000;5(4): Wong-Chung J, Quinlan W. Fractured coracoid process preventing closed reduction of anterior dislocation of the shoulder. Injury 1989;20(5): Robinson CM, Kelly M, Wakefield AE. Redislocation of the shoulder during the first six weeks after a primary anterior dislocation: risk factors and results of treatment. J Bone Joint Surg (A) 2002;84(9): Kim SH, Ha KI, Kim SH. Bankart repair in traumatic anterior shouder instability: open versus arthroscopic technique. Arthroscopy 2002;18(7): Kirjoittajat JARKKO PAJARINEN LT, erikoislääkäri, kliininen opettaja Hyks, Töölön sairaala, Ortopedian ja traumatologian yksikkö OLIVER MICHELSSON LL, sairaalalääkäri Hyks, Töölön sairaala, Ortopedian ja traumatologian yksikkö JAN-MAGNUS BJÖRKENHEIM Dosentti, apulaisylilääkäri Hyks, Töölön sairaala, Ortopedian ja traumatologian yksikkö English summary Dislocation of the shoulder and subsequent joint instability Dislocation of the shoulder is relatively frequent, partly because of the structural instability of the joint. The oldest techniques to achieve reposition of the joint are known from the antique era. However, more passive techniques are currently recommended as these are often equally effective but may be less traumatic. The aim of the treatment of the first traumatic shoulder dislocation is to avoid unnecessary immobilisation. However, movements that might predispose to recurrent dislocation must be avoided. Deficient healing of the joint capsule can lead to subsequent shoulder instability or recurrent dislocations. In cases of subsequent instability, treatment is based on effective rehabilitation. Operative treatment is used to reestablish the anatomy and proprioception of the joint, which restores shoulder joint stability. JARKKO PAJARINEN MD, PhD Orthopaedic surgeon, clinical lecturer OLIVER MICHELSSON MD, Doctor in training JAN-MAGNUS BJÖRKENHEIM MD, PhD Deputy chief orthopaedic surgeon, senior lecturer Helsinki University Central Hospital Department of Orthopeadics and Traumatology

Olkanivelen sijoiltaanmenon hoito

Olkanivelen sijoiltaanmenon hoito Jarkko Pajarinen NÄIN HOIDAN Olkanivelen sijoiltaanmenon hoito Olkanivelen rakenne mahdollistaa laajan liikeradan, mutta nivel on myös altis sijoiltaanmenolle. Tämä tapahtuu tyypillisesti nuorelle miehelle,

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Lapaluu Lapaluuhun kiinnittyy tai siitä lähtee yhteensä 17 lihasta Lapaluulla on paljon liikkumavaraa

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista

Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista Hauislihaksen pitkän pään jänteen tenodeesi hidastaa supraspinatusjänteen repeämän korjausleikkauksesta toipumista Juha Kukkonen ja Ville Äärimaa Ortopedian ja traumatologian klinikka, TYKS The aim of

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Martti Vastamäki Sairaala ORTON Pain caused by shoulder instability may be refractory to most methods of conservative and operative/surgical

Lisätiedot

Olkanivelen, hartian ja lapaluun

Olkanivelen, hartian ja lapaluun 2535 Katsausartikkeli Olkaseudun hermovammat MARTTI VASTAMÄKI Olkaseudun hermovamma voi aiheuttaa vaikean säryn ja liikerajoituksen yläraajaan. Useimmiten vammautuu vain yksi hermo. Diagnostiikka perustuu

Lisätiedot

Atraumaattisen, yliliikkuvan olkapään fysioterapiamenetelmät

Atraumaattisen, yliliikkuvan olkapään fysioterapiamenetelmät Atraumaattisen, yliliikkuvan olkapään fysioterapiamenetelmät Atte Niittykangas Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Fysioterapian koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) Niittykangas

Lisätiedot

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011

Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Akillesjännerepeämän hoidon kehittyminen ja komplikaatiot oululaisilla potilailla 1979 2011 Iikka Lantto, Juuso Heikkinen, Pasi Ohtonen, Juhana Leppilahti Kirurgian klinikka, Oulun yliopistollinen sairaala

Lisätiedot

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Uimarin olkapää, osa II Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Tässä artikkelissa tarkastellaan ilmiön uimarin olkapää eri kiputilojen syitä ja seurauksia. Usein on vaikea arvioida sitä kuinka uimarin olkapää

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Näin hoidan kierukkavammaa

Näin hoidan kierukkavammaa Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen Ortopedi, Diacor Urheilulääketiede 2016 Näin hoidan kierukkavammaa Jyrki Halinen ortopedi Diacor Ruoholahti Diacor Leppävaara Diacor Tikkurila Leikkaukset Diacorin

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Olkanivelen epävakauden leikkaushoito TYKS:n kokemusten valossa

Olkanivelen epävakauden leikkaushoito TYKS:n kokemusten valossa Ville Äärimaa, Juha Kukkonen, Mikael Laaksonen, Juho Rantakokko, Keijo Mäkelä, Kari Isotalo ja Petri Virolainen Olkanivelen epävakauden leikkaushoito TYKS:n kokemusten valossa 1440 Olkanivelen epävakaus

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Olkanivelen kiertäjäkalvosin

Olkanivelen kiertäjäkalvosin S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 1 7 / 2 0 0 2 V S K 5 7 1915 Katsausartikkeli Olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämä älä viivyttele hoidossa! M A R T T I VA S TA M Ä K I Olkanivelen kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation

Draft VAMMOJEN EHKÄISYYN. Markku Tuominen. Suomen jääkiekkoliitto. International Ice Hockey Federation JOUSTOKAUKALON VAIKUTUS VAMMOJEN EHKÄISYYN Markku Tuominen Suomen jääkiekkoliitto International Ice Hockey Federation IIHF:N VAMMAREKISTERÖINTI IIHF:n turnaksissa vuodesta 1998 M vuodesta 2006 10 kautta

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Olkanivelen artroosin esiintyvyys artroskooppisen labrumin uudelleenkiinnittämisen (Bankartin leikkaus) jälkeen 13 vuoden seurantatutkimus

Olkanivelen artroosin esiintyvyys artroskooppisen labrumin uudelleenkiinnittämisen (Bankartin leikkaus) jälkeen 13 vuoden seurantatutkimus Olkanivelen artroosin esiintyvyys artroskooppisen labrumin uudelleenkiinnittämisen (Bankartin leikkaus) jälkeen 13 vuoden seurantatutkimus Lauri Kavaja 1, Ilkka Sinisaari 2, Vesa Savolainen 2, Jan-Magnus

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010 Entry-tekniikat Päivi Härkki GKS 23.9.2010 Laparoskopia Vakavien komplikaatioiden riski laparoskopioissa 0.3% 50% laparoskopian vakavista komplikaatioista johtuu sokkona tehtävästä alkuvaiheesta/entrystä

Lisätiedot

KUVA 1. Kummankin potilaamme olkanivel vääntyi koiran hihnan nykäisyn seurauksena voimakkaaseen abduktioon, mistä seurasi kaatumisen yhteydessä

KUVA 1. Kummankin potilaamme olkanivel vääntyi koiran hihnan nykäisyn seurauksena voimakkaaseen abduktioon, mistä seurasi kaatumisen yhteydessä KUVA 1. Kummankin potilaamme olkanivel vääntyi koiran hihnan nykäisyn seurauksena voimakkaaseen abduktioon, mistä seurasi kaatumisen yhteydessä olkaluun inferiorinen sijoiltaanmeno (luxatio erecta). 1286

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin.

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. 1 2 Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. Oireet voivat tuntua niskan ja hartian alueen väsymyksenä,

Lisätiedot

Olkapään alueen traumojen hoito perusterveydenhuollossa

Olkapään alueen traumojen hoito perusterveydenhuollossa kättä pidempää tieteessä Antti P. Launonen LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri TAYS, TULES toimialue, ortopedia ja traumatologia antti.launonen@pshp.fi Janne Iivanainen LL, ortopedian ja traumatologian

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla KIERTÄJÄKALVOSIMEN REPEÄMÄ Olkanivelen kiertäjäkalvosin on jännekokonaisuus,

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy

Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy PS&V-MM 2011 Kyynärvarren ja ranteen vahvistaminen sekä vammojen ennaltaehkäisy Tärkein yksittäinen tekijä sulkapalloilijan kyynärvarren sekä ranteen vammojen ennaltaehkäisyssä on oikea mailaote. Muista

Lisätiedot

Rintalasta-solisluunivelen posteriorinen sijoiltaanmeno

Rintalasta-solisluunivelen posteriorinen sijoiltaanmeno TAPAUSSELOSTUS Tatu Mäkinen, Rami Madanat, Mikko Heinänen, Tuomas Brinck ja Jarkko Pajarinen Rintalasta-solisluunivelen posteriorinen sijoiltaanmeno Rintalasta-solisluunivelen posteriorinen luksaatio on

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS KIERTÄJÄ- KALVOSINOIREYHTYMÄN FYSIOTERAPIASTA JA SEN TULOKSELLISUUDESTA

SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS KIERTÄJÄ- KALVOSINOIREYHTYMÄN FYSIOTERAPIASTA JA SEN TULOKSELLISUUDESTA OPINNÄYTETYÖ Heikkinen Antero ja Kiimalainen Heikki 2011 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS KIERTÄJÄ- KALVOSINOIREYHTYMÄN FYSIOTERAPIASTA JA SEN TULOKSELLISUUDESTA FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN

Lisätiedot

OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART)

OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART) OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART) POTILASOPAS Rustorengas (labrum) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ähtärin sairaala - Fysioterapia Protokolla RUSTORENKAAN (LABRUM) VAURIO Labrum on

Lisätiedot

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta

Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Hyvä liikehallinta suojaa vammoilta Kuva: Mika Hilska Irja Lahtinen Tutkimuskoordinaattori Fysioterapeutti Tampereen Urheilulääkäriasema 350 000 liikuntavammaa / vuosi Parkkari et. al. 1 Miksi liikuntavammojen

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

OLKALUUN YLÄOSAN MURTUMAT 2006 2010 TAMPERELAISILLA

OLKALUUN YLÄOSAN MURTUMAT 2006 2010 TAMPERELAISILLA OLKALUUN YLÄOSAN MURTUMAT 2006 2010 TAMPERELAISILLA Aino Saranko Syventävät opinnot Kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Tutkimusryhmä: Minna Laitinen, dosentti Antti Launonen, LL Tammikuu

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT

SVINGIN KIINNITYSKOHDAT Antti Mäihäniemi opettaa kesäisin Master Golfissa ja talvisin Golfin Vermon House Prona. Hän on tutkinut golfsvingiä omatoimisesti yli kymmenen vuoden ajan. Hän on oppinut, että vain kyseenalaistamalla

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja Näin hoidan Martti Vastamäki Olkanivelen kiertäjäkalvosimen vaivoista yleisin on ns. ahdas olka -oireyhtymä, jossa useimmiten supraspinatusjänne on ärtynyt (supraspinatustendiniitti). Vaiva on hyvin tavallinen

Lisätiedot

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET Kai Kuronen, LL fysiatrian erikoislääkäri Taina Koivisto, Fysioterapeutti Malleina amanuenssit Irina Pekkola Irina Lehtinen YLEISTÄ OLKAVAIVOISTA

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia 1 (7) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4939 Fysioterapia 2 (7) Ohjeita harjoitusten suorittamiseen Huolehdi

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen 20.5.2002 2845/4/00 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen LEIKKAUKSEN ODOTUSAJAN PITUUS, VOIMAVAROJEN VARAAMINEN PÄIVYSTYS- LEIKKAUKSIA

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. Prospektiivinen randomoitu tutkimus.

MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. Prospektiivinen randomoitu tutkimus. MCL repeämää ei tarvitse leikata akuutissa kombinoidussa ACL- ja gradus III MCL-vammassa. rospektiivinen randomoitu tutkimus. Jyrki Halinen 1, Jan Lindahl 2, Eero Hirvensalo 2, Seppo Santavirta 2 1 Jorvin

Lisätiedot

Keskeisiä biomekaniikan tekijöitä ylävartalon (mm. kaularanka, olkanivel) kuormituksen suhteen on ymmärtää voiman momenttina

Keskeisiä biomekaniikan tekijöitä ylävartalon (mm. kaularanka, olkanivel) kuormituksen suhteen on ymmärtää voiman momenttina 1 2 Pidettäessä yllä kehon erilaisia asentoja sekä liikkuessa tai yksittäistä liikettä tehdessä tavoitteena on kuormittaa koko kehoa tai sen osia mahdollisimman fysiologisesti. Tällöin nivel ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto HARTIARENGAS Missä ja millainen kipu? - erotusdiagnostiikka (c-ranka, th-ranka, glenohumeraali-, AC-nivel, neuraalikudos) Mikä provosoi kivun? Mikä helpottaa? Traumatausta? Thorax-alueen (hartiarenkaan)

Lisätiedot

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi

Käsivarsi- ja hartiaortoosit. www.camp.fi www.camp.fi Kyynär- ja kantapääsuoja Heelbo Elastinen sukka, jonka geelilevy suojaa kyynärpään ihoa ja ehkäisee hankaumien syntymistä. Tuotenro. Väri Koko Mitta Pakkaus 53600 Keltainen Small 15-20 cm Pari

Lisätiedot

Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli

Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli Koostuu ryhtitekijöistä, kehon hallinnasta, lihasten kalvorakenteiden joustavuudesta, nivelrakenteiden joustosta suhteessa nivelten tukevuuteen eli stabiliteettiin, nivelten virheettömästä toiminnasta

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

BM = bending moment = Vääntövoimat sagittaalitasossa (flexio-extensio). = Vääntövomat frontaalitasossa (sivutaivutus).

BM = bending moment = Vääntövoimat sagittaalitasossa (flexio-extensio). = Vääntövomat frontaalitasossa (sivutaivutus). 1 2 C = compression = puristava kuormitus, jonka suuntautuu välilevyyn kohtisuoraan Aiheutuu pääosin vartalonlihasten jännityksestä ja ylävartalon painosta (+ ulkoisesta kuormasta). Selkärangan heikko

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. )

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

Postoperatiivisen i peroneushermovaurion hoitokäytännöistä Suomen endoproteesihoitajat ry. Tietoja ja ajatuksia tekonivelpotilaan hoidosta 19.- 21.4.2007 Katri Patteri fysioterapeutti Tekonivelsairaala

Lisätiedot

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden 1 2 Niskavaivojen pitkittyessä fyysinen harjoittelu on tärkeää. Esimerkiksi lihasten jännittämisen vuoksi verenkierto voi olla paikallisesti heikentynyt, jolloin lihakset eivät saa riittävästi happea eivätkä

Lisätiedot

O lkaluun yläosan murtuma on kolmanneksi

O lkaluun yläosan murtuma on kolmanneksi Antti P. Launonen, Bakir O. Sumrein ja Vesa Lepola Ikääntyvien olkaluun yläosan murtuman hoito Tyypillisimmin olkaluun yläosan murtuma syntyy, kun iäkäs nainen kaatuu suoraan olkapäälleen tai ojennetun

Lisätiedot

KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN. 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS

KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN. 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS KUNTOUTUS POLVIVAMMAN JÄLKEEN 2.3.2015 Fysioterapeutti Anne Hietanen Asiantuntijapalvelut, artroprosessi TYKS s83.6 distorsio genu S83.0 luxatio patellae? S83.2 ruptura menisci? S83.3 nivelruston repeämä?

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Kyynärnivelen alueen monimurtumat ja luksaatiot

Kyynärnivelen alueen monimurtumat ja luksaatiot Kyynärnivelen alueen monimurtumat ja luksaatiot Tapio Flinkkilä, Kai Sirniö Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu Vuosina 1999 2009 Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidettiin 92 kyynärnivelen murtumaluksaatiota,

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 11.4.-16.4. 2010 Traumakurssi 11.4.-13.4.2010 Su 11.4.-10 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.)

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Hanneksenrinne 7 60220

Lisätiedot

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka

Ranneluumurtumat. Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Ranneluumurtumat Tero Kotkansalo Käsikirurgi TYKS, TULES klinikka Esityksen sisältö Yleistä Triquetrum Trapezium Capitatum Lunatum Pisiforme Hamatum Veneluu Yleistä Jaetaan: Perilunaarisiin Aksiaalisiin

Lisätiedot

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks

Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Ylä - ja alaraaja murtumien kipsaus Lvm Kirsi Leivo, Tyks Hyvän kipsin ominaisuudet Ei aiheuta ylimääräistä kipua. Tukee vammautunutta raajaa hyvin. Sallii kipsin ulkopuolelle jäävien nivelten liikuttamisen.

Lisätiedot

Olkapotilaan ft kuntoutuksen ydinasiat

Olkapotilaan ft kuntoutuksen ydinasiat Olkapotilaan ft kuntoutuksen ydinasiat LL Kai Kuronen Fysiatrian erikoislääkäri, kivunhoidon erityispätevyys 17.8.2014 BMJ 2012;344 Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä Näin tutkin Kipeä olkapää Martti Vastamäki Rasituksen tai vamman aiheuttamat olkanivelen vaivat ovat työikäisillä varsin tavallisia. Alle 35-vuotiailla yleisin syy on olkanivelen jonkinasteinen epästabiilius,

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla 1(6) AHDAS OLKANIVEL (OLKANIVELEN PINNE-/ KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ)

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN

OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN Saija Kämäräinen ja Mari Lähdesmäki OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN Koulutustilaisuus Seinäjoen Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkintoohjelmassa opiskeleville opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU

HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU Teijo Ukkonen Opinnäytetyö Tammikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC

Lisätiedot

Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa

Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa Tapio Flinkkilä Oulun Yliopistollinen Sairaala, Kirurgian klinikka Olkanivelen artroosin hoidoksi on kuvattu useita erilaisia artroskooppisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia

Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia Mikko Heinänen vt. kliininen opettaja, erikoislääkäri HYKS Töölön sairaala ortopedia & traumatologia 9.11.2012 1.Operatiivinen vai konservatiivinen hoito? 2. Konservatiivisen hoidon toteutus? 3. Ensimmäinen

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä

Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä !! Patellaongelmat polven tekonivelleikkauksen yhteydessä Dosentti Timo Puolakka Apulaisylilääkäri Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tekonivelsairaala Coxa Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta:

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Polvi- ja olkanivelen tähystyskirurgia kohti vaikuttavampaa hoitoa?

Polvi- ja olkanivelen tähystyskirurgia kohti vaikuttavampaa hoitoa? Näyttöön perustuva ortopedia JERKER SANDELIN, ESKO KAARTINEN, JARKKO PAJARINEN JA HARRI HELIÖ Polvi- ja olkanivelen tähystyskirurgia kohti vaikuttavampaa hoitoa? Polven artroskopioiden määrä on kaksinkertaistunut

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Polven nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Polven nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito

Leikkausasennot. Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasennot Raija Lehto LL, Anestesian eval KYS, Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Leikkausasento ja anestesia Kirurgille mieleinen asento tuottaa epäsuotuisia fysiologisia seuraamuksia hypotensio

Lisätiedot

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder

Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder Level 2 Movement Efficiency for Neck and Shoulder ( Niskan ja olkanivelen koko liikerata ja hallittu liikkuvuus: pinnalliset stabiloivat lihakset ja pinnalliset mobilisoivat lihakset) MOVE WELL TO LIVE

Lisätiedot

Fysioterapia ja osteopatia hevosille

Fysioterapia ja osteopatia hevosille Fysioterapia ja osteopatia hevosille HYVINVOIVA HEVONEN LUENTOSARJA 17.11.2015 CYPIS, ESPOO TMI Selma Piha 1 Potilaana hevonen vs. ihminen Anatomia yllättävän sama Eroissa näkyy toimintatavat Hevosen toiminnassa

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa

Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa Elena Korhonen Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa Näyttöön ja kirjallisuuteen pohjautuva katsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia)

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät

Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät Patellaluksaatioon liittyvät myöhäiskomplikaatiot ja niitä ennustavat tekijät 45 potilaan retrospektiivinen tutkimus Johanna Karttunen, Kari Vanamo, Heikki Kröger Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa KUORMITTUNEISUUS TYÖKUORMITUS TAPATURMAT ONNISTUNUT FYSIOTERAPIA Fysioterapian ajoitus 1. Akuutti trauman jälkeen Fysioterapia

Lisätiedot

Mitä lapaluun asento kertoo tutkivalle lääkärille?

Mitä lapaluun asento kertoo tutkivalle lääkärille? TIETEESSÄ MARTTI VASTAMÄKI LKT, käsikirurgian dosentti, ylilääkäri Sairaala ORTON, Helsinki martti.vastamaki@orton.fi Mitä lapaluun asento kertoo tutkivalle lääkärille? Olkavaivaista potilasta tutkittaessa

Lisätiedot

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan.

Polven liikkeissä esiintyy pienessä määrin kaikkia liikesuuntia. Ojennus-koukistussuunta on kuitenkin selkein ja suurin liikelaajuuksiltaan. 1 2 Lantio toimii liikkeiden lähtöpaikkana, etenkin kun toiminta tapahtuu alaraajojen varassa. Kävely, kyykkyliike, juoksu, heittäminen ja erilaiset hypyt tuotetaan ensisijaisesti lantiosta/lonkasta alkaen.

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot