As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO"

Transkriptio

1 As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta 1.4 Suunnittelijat 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä 6.1 Purkutyöt 6.2 Alustan katselmus 6.3 Yläpohjan kantavien rakenteiden korjaus- / uusimistyöt. 6.4 Kattokaivot 6.5 IV-laitteet 6.6 Räystäsrakenteet 6.7 Uusi kermivedeneristys 6.8 Uusi konesaumattu vesikate 6.9 Pyöreiden läpivientien tiivistys 6.10 Ylösnostojen ankkurointi 6.11 Alipainetuulettimet 6.12 Juuripellitykset 6.13 Saumaus 6.14 Muut liittyvät työt LIITTEET 1. Mallikatselmukset ja kokeet

3 Konstru As Oy Mäkärä 2(13) 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde Tämä työselostus koskee Espoon Tapiolassa osoitteessa Hakamaankuja 1 sijaitsevan Asunto Oy Mäkärän 17 atriumtalon vesikaton korjaustöitä. Rakennukset on rakennettu vuosina Rakennuksista 16 on vesikatteena konesaumattu peltikate ja yhdessä rakennuksessa, E-talo, vedeneristeenä on bitumikermikate. Rakennepiirustuksissa on esitetty tyyppipiirustukset A- ja E-talosta. 1. tyyppipiirustus on E-talon osalta, vedeneristeenä bitumikermikate ja 2. tyyppipiirustus on A-talon osalta, jossa vesikatteena konesaumattu peltikate. Selostuksessa yleensä maininnalla tarkoitetaan konesaumattuja kattoja, joita on yhteensä 16 kpl vastaavanlaisia. Rakennuksien yläpohjat on toteutettu kantavin puuristikkorakentein. Ristikon alapaarteiden välissä on alkuperäisten suunnitelmien mukaan 125 mm paksu lämmöneristekerros ja sen päälle on asennettu ohut tuulensuojalevy. Tuulensuojalevytyksen päällä on jäykisteenä vinolaudat ristikoiden välillä. Lämmöneristeen yläpuolella on matala tuuletettu ilmatila. Yleensä yläpaarteen päällä on 22 mm paksu harvalaudoitus ja vedeneristeenä konesaumattu peltikate, joka on varustettu ulkopuolisella vedenpoistolla. E-talon osalla on yläpaarteen päällä 21 mm raakaponttilaudoitus ja vedeneristeenä bitumikermit, joka on varustettu kattokaivoin. Nyt toteutettavassa vesikattokorjauksessa nykyiset vedeneristeet, ruode- ja/tai aluslaudoitukset, pellitykset, vinojäykisteet, tuulensuojalevytykset sekä yläpohjan lämmöneristeet puretaan. Nykyisiä räystäsrakenteita muutetaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Yläpohjiin uusitaan lämmöneristys ja samalla eristystä lisätään. Nykyisten kattoristikoiden päälle asennetaan uusi alusta vedeneristeelle. Vesikaton kallistuksia korjataan ja kattokaivoja lisätään E-talon osalta. Vesikatoille rakennetaan uusi vedeneristys (yleensä konesaumattu peltikate / E-talossa bitumikermi), räystäsrakenteet ja pellitykset paikalla rakennettavine kouruineen. Tässä työselostuksessa käsitellään vesikaton korjaustöihin kuuluvia suojaus-, purku-, uudelleen rakennus-, pellitys-, puurakenne-, räystäsrakenne- ja kermieristystöitä. Sääsuojaukset katso kohdat 4 ja 6.1.

4 Konstru As Oy Mäkärä 3(13) Rakennuskohteen katuosoite on: Hakamaankuja ESPOO. 1.2 Tilaaja As Oy Mäkärä Hakamaankuja Espoo Yhteyshenkilö Jaakko Hassi (hallituksen puheenjohtaja) p s-posti: 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy Tekniikantie Espoo Sami Koskela p s-posti: 1.4 Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehdit D4 Oy Otsonkallio Espoo Jarmo Saario p s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Mika Laitala p s-posti: Jari Mononen p s-posti:

5 Konstru As Oy Mäkärä 4(13) LVI -suunnittelu Insinööritoimisto ETC Oy Pisteenkaari 4, PL Nummela Ari Laukkanen p s-posti: Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Optomec Oy Kauppakaari 13, PL Kerava Jukka Itkonen p s-posti: 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet RakMK C2 opas, Kosteus rakentamisessa, Ympäristöministeriö - RIL , Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet - Toimivat katot 2007, Kattoliitto ry - Tulityöt suojeluohje 2002, SVK 01/ Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä, SFS RT Kosteuden- ja vedeneristys bitumista, bitumi- ja kumibitumikermeistä - RT Bitumikermikatteet, perustietoja 2003 Kattotöissä tulee noudattaa Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton Tulityöt suojeluohjeita. Päivittäiset tulityön tekoajat tulee olla em. suojeluohjeiden mukaisia, ja niistä on sovittava rakennuttajan kanssa. 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennuspaikkaan ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista.

6 Konstru As Oy Mäkärä 5(13) Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisten vesikattojen korjaustyöt niin, että se kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisena luovuttaa tilaajalle. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Peltityöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Urakkasuorituksen kohde on käytössä koko vesikaton korjaustyön ajan. Rakennuksen käytössä oleville alueille voidaan kohdistaa työn aiheuttamia häiriöitä tai rajoituksia vain lyhytaikaisesti. Näistä käyttörajoituksista on sovittava tarkemmin työn edistymisen mukaan rakennuttajan edustajan kanssa. Urakoitsijan työntekijöiden kulku katolle hoidetaan ulkokautta. Materiaalisiirrot on tehtävä ulkokautta. Materiaalin ja työtarvikkeiden varastointi kattopinnoille on kiellettyä. Rakennuksen yläpohja on erittäin paloherkkä. Tulitöitä tehtäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tulitöitä suorittavilla henkilöillä tulee olla voimassaolevat tulityökortit ja -luvat. Tulityöluvat myönnetään rakennuttajan toimesta. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun, vesikaton vesieristystyölle ja materiaalille kymmenen (10) vuoden nimitakuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS Urakkaan kuuluvat vesikattoalueet on esitetty rakennesuunnitelmissa. Työ on tehtävä vaiheittain rakennuksittain. Ennen vesikaton korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä vaiheistusesityksen ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin seuraava: - Pääperiaatteena on, että kaikki vesikattorakenteiden purku- ja rakennustyöt tehdään sääsuojattuna työnä ja suojarakenteet saa poistaa vasta, kun vesikatto on vettä pitävä. Sääsuojana käytetään metallirunkoista, elementtirakenteista, telttamaista sääsuojaa. Sääsuojatyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla.

7 Konstru As Oy Mäkärä 6(13) - Nykyisten räystäs-, yläpohja- ja ylösnostorakenteiden sekä pellitysten, vedeneristysten yms. purkutyöt suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. Yläpohjarakenteiden purkurajana on korjattavilla kattopinnoilla puurakenteisten kattokannattajien (puuristikot / titaniitti palkki) yläpinta. - Nykyinen tuulensuoja puretaan, yleensä tuulensuojalevynä on kovalevy ja E-talon osalla on vuorauspaperi. - Nykyiset lämmöneristeet puretaan sekä nykyinen sisäpinnassa oleva vuorauspaperi leikataan kattokannattajien välistä siten, että uusi höyrynsulkumuovi saadaan teipattua tiivisti kattokannattajien kohdille jääviin kaistoihin. - Käyttämättömät LVI-laitteet ja varusteet puretaan, ks. LVIsuunnitelmat. - Sähköjohtoja ja laitteita puretaan sähkösuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. - Kaikki nykyiset alipainetuulettimet puretaan ja niiden läpivientireiät paikataan viereisiä rakenteita vastaaviksi kohdilla josta nykyiset alipainetuulettimet jäävät pois. Alipainetuulettimia lisätään rakennesuunnitelmien mukaisesti. - E-talon osalla nykyiset kattokaivot uusitaan, kattokaivon kohdalle tehdään syvennys sekä kattokaivoja lisätään suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. - Yläpohjan nykyiset lämmöneristeet sekä vanhat rakennusjätteet poistetaan. - Alustan katselmuksen järjestäminen purku- ja siivoustöiden jälkeen. Katselmuksessa määritellään kantavien runkorakenteiden korjausalueet ja laajuus. Runkorakenteiden korjaus tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. E-talon osalla uusien kattokaivojen sekä nykyisten kaivojen syvennyksien rakentamista varten vaatimat runkorakenteiden muutokset kuuluvat urakkaan, ks. myös rakennepiirustukset, urakkaan sidotut määrät. - Mallisuoritusten tekeminen jäljempänä tässä työselostuksessa esitetyistä rakenneratkaisuista. Periaatteena on että jokaisesta toisistaan erilaisesta räystäsrakenteesta tehdään mallisuoritus kummankin tyyppi kohteen osalta. - Uusien räystäsrakenteiden, ylösnostorakenteiden, kallistusten (uusien kaivojen sekä muutettavien kaivojen ympäristöt) rakentaminen rakennesuunnitelmien mukaan. - Vesikattojen vedeneristeen alustan rakentaminen rakennesuunnitelmien mukaan. - Uusien kattokaivojen asentaminen E-talossa. Rakennuksen vesikatolla asennetaan uudet kattokaivot vesikattopiirustuksessa esitettyihin paikkoihin. Kaikki kaivot varustetaan roskasihdein, 300 mm:n rengassiivilöin ja sähkösaattolämmityksellä. Uusien kaivojen materiaali on haponkestävää terästä. Kaivojen poistoputket lämmöneristetään. - Viemäröinnin muutokset LVI-suunnitelman mukaan. - Uuden vedeneristeen asentaminen (konesaumapellitys + aluskatekermi / E-talossa kermikate) ylösnostoineen ja räystäille vienteineen kaikilla kattopinnoilla. - Pellitykset ja muut liittyvät työt kaikilla kattopinnoilla.

8 Konstru As Oy Mäkärä 7(13) Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta ja naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. 6 TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä Vesikattojen rakennemallit tehdään tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista, ks. myös liite 1. Suunnitelmapiirustusten pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehtija rakennesuunnitelmat sekä paikanpäällä tehdyt katselmukset. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Ennen vedeneristystöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua katteen alusrakenteiden ja pellityksen suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin vesikatteen kestävyydelle. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Henkilöliikkumisessa ja tavaroiden siirroissa kattopinnoille urakoitsijan on noudatettava riittävää varovaisuutta. Kattopintoja ei saa käyttää rakennustarvikkeiden varastointialueena ja purkujätteiden kasaaminen kattopinnoille on kielletty. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille.

9 Konstru As Oy Mäkärä 8(13) Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL , Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL , Tukitelineet ja muotit. 6.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Nykyisiä rakenteita puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purettavia rakenteita ovat: - Nykyiset räystäspellitykset, vesikaton laitteiden ja putkien juuripellitykset vesikattopiirustusten ja -detaljien mukaan sekä IVlaitteet ja putket LVI-suunnitelmien mukaan. - Nykyiset räystäsrakenteet rakennesuunnitelmien mukaan. - Nykyiset vedeneristykset (yleensä konesaumattu peltikate, E- talossa bitumikermikate). - Nykyiset yläpohjarakenteet rakennesuunnitelmien mukaan. Yläpohjarakenteiden purkurajana on korjattavilla kattopinnoilla puurakenteisten kattokannattajien yläpinta. Nykyiset lämmöneristeet sekä tuulensuojavuoraus puretaan. Nykyinen sisäpinnassa oleva vuorauspaperi leikataan kattokannattajien välistä siten, että uusi höyrynsulkumuovi saadaan teipattua tiivisti kattokannattajien kohdille jääviin kaistoihin. - Kaikki nykyiset kattokaivot uusitaan. Kattokaivojen paikat muuttuvat rakennuksen vesikatolla rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. - Käyttämättömiksi jäävät yläpohjan läpivientireiät rakennetaan umpeen viereisiä rakenteita vastaaviksi. - Käyttämättömät LVI-laitteet ja varusteet puretaan, ks. LVIsuunnitelmat. - Sähköjohtoja ja laitteita puretaan sähkösuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. - Kaikki purkutöiden yhteydessä havaitut laho- tai kosteusvaurioituneet puu- ja levyrakenteet. Nämä uusimistyöt tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin, näitä uusimisia on sidottu urakkaan kuuluvaksi, ks. rakennesuunnitelmat. Ennen vesikattoihin liittyvien purku- ja/tai uusien rakenteiden rakentamisen aloittamista urakoitsijan on rakennettava muutostyöalueille kiinteät telttamaiset sääsuojat. Sääsuojatyyppi on hyväksytettävä rakennuttajalla. Teltan kantavat pystyrakenteet tuodaan ulkoseinillä ulkoseinälinjojen ulkopuolelle. Kaikki teltan ankkuroinnit ja harusten ankkuroinnit rakenteisiin on hyväksytettävä rakennuttajalla. Teltan ankkurointi ja kiinnityspaikat sovitaan erikseen rakennuspaikalla. Työskentelyalueen läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti purkutöiden aikana.

10 Konstru As Oy Mäkärä 9(13) Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja -menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Purkutöiden päätteeksi puualusta puhdistetaan huolellisesti, ja sen kunto tarkastetaan, ks. kohta 6.2. Vaurioituneet kohdat korjataan, ks. kohta Alustan katselmus Purkutöiden jälkeen suoritetaan katselmus. Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vanhan säilytettävän rakenteen mahdollisiin painumiin, kallistuksiin sekä puurakenteiden kosteus- ja lahovaurioihin. Rakennuttajan edustaja suorittaa katselmuksen yhdessä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt alustan. 6.3 Yläpohjan kantavien rakenteiden korjaus- / uusimistyöt Yläpohjarakenteiden mahdolliset korjaustoimenpiteet ja niiden laajuudet sovitaan alustan katselmuksen yhteydessä. Kaikki katon kantaviin rakenteisiin liittyvät korjaus- ja uusimistyöt tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. HUOM! E-talon osalla uusittavien kattokaivojen sekä uusien kaivojen ympäristöjen kallistuskorjaukset kuuluvat urakkaan, sekä urakkaan on sidottu tietty määrä näitä korjaus- ja uusimistöitä, ks. rakennesuunnitelmat. Korjaustöiden yhteydessä katselmoidaan ja tarvittaessa tehdään puurakenteiden homevaurioiden homeenpuhdistuskäsittely erikseen sovittavin tuntiveloitushinnoin. Käytettävien materiaalien ainemenekeistä tulee pitää työmaalla kirjaa työalueittain ja tämä esitetään rakennuttajalle. 6.4 Kattokaivot Kaikki nykyiset katoksien kohdilla olevat kattokaivot uusitaan (Etalo). Kattokaivoja lisätään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Uusien kaivojen viemäröinti LVI-suunnitelmien mukaan sähkösaattolämmityksin. Viemäröinnit liitetään uusittaviin syöksyputkiin rakennuksen ulkopuolella. Uudet kaivot mallia A-110, PELTITARVIKE OY, materiaali Hst, poistoputken pituus valitaan siten, jotta viemäriputken asennus voidaan tehdä yläpohjarakenteen tuuletustilassa LVI-suunnitelmien mu-

11 Konstru As Oy Mäkärä 10(13) kaan. Kaivot varustetaan roskasihdein (Hst), 300 mm:n rengassiivilöin (Hst) ja 230 V sähkösaattolämmityksellä. Kaivot kondenssieristetään 19 mm:n solukumieristeellä. Kattokaivoista tehdään malliasennus, vrt. kohta 5. Kattokaivojen ja niiden osien toimitus kuuluu rakennusurakkaan. Kattokaivojen asennus kuuluu rakennusurakkaan. Lämmityselementin kytkentä ja kaapelointi kuuluu sähköurakkaan. Kaivojen liittäminen viemäriputkeen ja eristystyöt kuuluvat putkiurakkaan. 6.5 IV-laitteet Purettavat IV-laitteet ja -kanavat, ks. LVI-suunnitelmat. Purettavien IV-laitteiden kohdalla rakennetaan kattorakenteet viereisiä kattopintoja mukaillen. Uusien IV-laitteiden läpiviennit tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Uusiin IV-laitteiden läpivienteihin tehdään kermien ylösnostot ja juuripellitykset rakennesuunnitelmien mukaisesti, ks. myös kohdat 6.10 ja Räystäsrakenteet Nykyisiä räystäsrakenteita puretaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Rakennetaan uudet puurakenteet, kermieristykset ja pellitykset. Kaikki peltien kiinnikkeet aluslevyineen ja tiivistyksineen tehdään uudestaan uusilla tuotteilla. Uuden kiinnikkeen pituus valitaan siten, että kiinnike tarttuu luotettavasti alustaansa. Räystäsrakenteiden tuuletus tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Räystäät kallistetaan sisäänpäin vähintään kaltevuuteen 1:6. Räystäspellitykset molemmin puolin kuumasinkittyä teräspeltiä, pellin paksuus 0,6 mm. Pellityksiä ei pinnoiteta tässä yhteydessä. Räystäspellin maksimi ja samalla suositeltava pituus on 3000 mm, peltien jatkokset yksinkertaisin hakasaumoin, sauma käsitellään tiivistetarvikkeella. Räystäspellit kiinnitetään ruostumattomin 5 mm ruuvein, ruuvin pituus väh. 50 mm, ruuveissa ruostumattomat aluslevyt ja neoprenitiiviste, ruuvien maksimietäisyys saumasta 100 mm ja muualla 500 mm. Kaikki räystäät varustetaan ns. myrskypellein, pellit molemmin puolin kuumasinkittyjä, pellin paksuus 0,6 mm, kiinnitys ruostumattomin kiinnikkein k 400 mm jaolla, pellin alle jatkuva tiivistekittaus kiinnityslinjan kohdalle. Kermit tuodaan räystäsrakenteen ulkotaitteen ulkopuolelle rakennedetaljien osoittamalla tavalla, kiinnitys etureunasta huopanauloin k 150 mm. Räystäät, joiden kautta tapahtuu myös yläpohjan tuuletus, varustetaan kuumasinkityin verkoin 1/1-7/7 tai kuumasinkityin reikäpellein rei itysaste vähintään 30 %.

12 Konstru As Oy Mäkärä 11(13) Räystäsrakenteista pellityksineen, peltijakoineen, saumauksineen, saumoineen ja kiinnityksineen tehdään mallit. Mallien sijainnit sovitaan kohteessa erikseen. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin, vrt. kohta Uusi kermivedeneristys (E-talo) Noudatetaan: RIL RT RT Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Bitumikermikatteet, perustietoja Loivat bitumikermikatot Kermit nostetaan ylös liittyville pystypinnoille vähintään 300 mm korkeuteen valmiista kattopinnasta ellei piirustuksissa toisin mainita. Ylösnostojen ankkurointi, ks. kohta Ylösnostot pellitetään, ks. kohta Kermit ulotetaan räystään uloimpaan reunaan ja ylin huopa taivutetaan tippanokaksi räystäspellin pystyosan alle piirustuksissa esitetyn korkuisena siten, että mahdollisesti räystään yli tuleva vesi ei voi päästä rakenteisiin, yläpohjaan tai julkisivupinnan taakse. Korjattavat vesikattoalueet: Uusi vedeneristys tehdään uuden vanerialustan päälle vedeneristysmääräysten luokan VE80 mukaisesti (BTL2+BTL2). Kermeinä käytetään ns. modifioituja bitumikermejä, joiden tukikerros on polyesterihuopaa. Ennen uusien kermien asennusta asennetaan uusi alustamateriaali sekä korjataan mahdolliset haitalliset painumat ja epätasaisuudet sekä lahoja kosteusvauriot, ks. kohdat 6.2 ja 6.3. Aluskermi kiinnitetään alustaan piste- ja saumaliimauksella sekä mekaanisesti huopanauloilla saumasta piilonaulaten, kiinnitysväli k300. Pintakermi kiinnitetään aluskermiin kauttaaltaan liimaten. Pintakermin sirotepinnan värin valitsee rakennuttaja vakiovärimallistosta. Pintakermi kiinnitetään alustaansa ns. puhtain saumoin. Urakoitsija hyväksyttää mallisaumauksen rakennuttajalla ennen töiden aloittamista, mallin tekeminen vrt. kohta 5. Ennen eristystyön aloittamista, urakoitsijan on varmistettava että alusta on puhdas ja kuiva. 6.8 Uusi konesaumattu peltikate Noudatetaan: RIL RT RT RT RT Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Metallinen saumattu katto Metalliset sadevesijärjestelmät Bitumikermikatteet, perustietoja Loivat bitumikermikatot

13 Konstru As Oy Mäkärä 12(13) 16 rakennuksessa uusitaan konesaumattu peltikate. Vedeneriste ja bitumialuskate nostetaan ylös liittyville pystypinnoille vähintään 300 mm korkeuteen valmiista kattopinnasta ellei piirustuksissa toisin mainita. Konesaumattu peltikate kiinnitetään RT ohjekortin mukaisesti. Ylösnostojen ankkurointi, ks. kohta Ylösnostot pellitetään, ks. kohta Uudet konesaumatut pellitykset molemmin puolin kuumasinkittyä, pellin paksuus 0,6 mm, pellityksiä ei pinnoiteta tässä yhteydessä. Vesikaton yhteydessä tehdään vedenpoistokourut ja syöksyt nykymallin mukaisesti paikanpäällä rakentaen, ks. myös rakennesuunnitelmat. Vesikourun pellityksen maksimi ja samalla suositeltava pituus on 3000 mm, peltien jatkokset yksinkertaisin hakasaumoin, sauma käsitellään tiivistetarvikkeella. Savupiipun vieressä vesikouru päättyy ulkoseinään (ei mene lävitse) ja nykymallin mukaisesti oleva kourun uloke tehdään kotelomaisena rakenteena jäljitellen nykyistä. 6.9 Pyöreiden läpivientien tiivistys Kaikki pyöreät läpiviennit (esim. viemäreiden tuuletusputket) varustetaan läpivientitiivisteillä, joko katon vedeneristeeseen (E-talo) tai aluskatteeseen. Läpivientitiivisteinä käytetään EPDM-kumitiivisteitä, kuten esim. SKT- läpivientitiiviste, SK - FASTENING. Läpivientitiivisteet kiinnitetään ruostumattomin kiristysosin Ylösnostojen ankkurointi Kaikki pystypinnoille tulevat kermien ylösnostot ankkuroidaan mekaanisesti yläreunastaan: - kiinnitys puurakenteeseen esim. huopanauloin, kiinnitysväli k 100 mm, - kiinnitys kiviaineiseen rakenteeseen esim. RST latta 20x2 + RST ruuvit, kiinnitysväli k 250 mm Alipainetuulettimet Kaikki vanhat alipainetuulettimet uusitaan E-talosta, muissa taloissa ei nykyisellään ole alipainetuulettimia. Läpimenoreiät paikataan viereisiä rakenteita vastaaviksi. Alipainetuulettimia lisätään E-taloon ja muihin rakennuksiin asennetaan myös tuulettimia rakennesuunnitelmien mukaan. Uudet tuulettimet esim. Peltitarvike Oy:n ATH Juuripellitykset Noudatetaan: RT RT Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita Rakennuksen suojapellitykset

14 Konstru As Oy Mäkärä 13(13) Kaikki juuripellitykset uusitaan. Uudet juuripellit molemmin puolin kuumasinkittyjä, pellin paksuus 0,6 mm, pellityksiä ei pinnoiteta tässä yhteydessä. Kaikki juuripellitykset tehdään siten, että uusi juuripelti saadaan nostettua vähintään 300 mm pystypinnoille, ellei piirustuksissa toisin mainita. Juuripeltien kiinnitys ruostumattomin ruuvein, ruuveissa ruostumattomat aluslevyt ja neoprenitiiviste, kiinnitysväli 250 mm Saumaus 6.14 Muut liittyvät työt Kaikki uudet vaakasuuntaiset pellit on kallistettava siten, että vesi pääsee virtaamaan pois pellin päältä. Vaakapeltien kaltevuusvaatimus on 1:6, ellei suunnitelmissa ole muuta esitetty. Liittyvien rakenteiden rajapinnoissa käytetään tiivistyksenä elastista saumausmassaa. Massana käytetään esim. SIKAFLEX-15 LM, Oy Sika Finland Ab. Peltien jatkoskohdissa ja tiivistyksessä käytetään tiivistyskittausta, esim. Tremseal 25 LM, Tremco Oy. Saumausmassojen värisävyt on hyväksytettävä rakennuttajalla. Nykyisten vesikattotikkaiden kiinnityksien kohdat tiivistetään ulkoseinään julkisivusaumausmassalla. Saumausmassan värisävy on hyväksytettävä rakennuttajalla. Vesikatto korjauksen yhteydessä tehdään siporex-seinän paikkakorjauksia rakennesuunnitelmien mukaan. Paikkakorjaukset tehdään nyt tehtävän korjauksen yhteydessä piilon jääville osuuksille (esim. räystäät ja ylösnostot). Seiniin on tulossa julkisivukorjaus käsittely tulevaisuudessa. Urakkaan on sidottu tietty määrä näitä paikkakorjaustöitä, ks. rakennesuunnitelmat. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoitsijan esittää rakennuttajalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden tyyppihyväksynnöistä ja käyttöselosteista, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaalitoimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. Käytettävien materiaalien ainemenekeistä tulee pitää työmaalla kirjaa työalueittain ja tämä esitetään rakennuttajalle. Koko työvaiheen ajalta tulee pitää paikkakorjaus- ja pinnoitustöistä päiväkirjaa, jossa on olosuhteet kirjattu jokaiselta päivältä erikseen. Korjaustöitä saa tehdä tuotevalmistajan ohjeiden mukaisissa olosuhteissa. Räystäs- ja katoksien aluslaudoituksia maalauskäsitellään vesikaton korjauksen yhteydessä, maalauskäsittely ja väri arkkitehtisuunnitelmien mukaan, värisävyt on hyväksytettävä rakennuttajalla.

15 ArkistoNro rak.ttaja käyttäjä pää putki ilma sähkö autom ark rak lvi säh geo/ek Konstru MALLIKATSELMUKSET JA KOKEET LIITE 1. As Oy Mäkärä, Espoo Valvontasuunnitelma / Rakennustekniset työt päivitys Urakotsijat Suunnittelijat Hyväksyminen Urakkaan kuuluvat mallit ja kokeet Huom! pvm kuittaus Lyhenteet: H=hyväksyy (rakennuttaja Valvoo ja Hyväksyy); V=Valvoo; S=Suorittaa (vastaa); O= Osallistuu; o= osallistuuu tarvittaessa Vesikattotyöt - vesikattotöiden aloituskatselmus, suojaukset, kermien, teräsosien, peltien ja kiinnikkeiden H S O A-TALO: H S O - alustan katselmus H S O - räystäs VK1 H S O - räystäs VK2 H S O - räystäs VK3 H S O - räystäs VK4 H S O - räystäs VK5 H S O - läpiviennit H S O - vastaanotto H S O - siporex-harkkoseinän paikkakorjaus H S O E-TALO: - alustan katselmus H S O - räystäs VK1 H S O - räystäs VK2 H S O - räystäs VK3 H S O - räystäs VK4 H S O - kattokaivo H S O - läpiviennit H S O - vastaanotto H S O - siporex-harkkoseinän paikkakorjaus H S O

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot