KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde 0.2 Rakennuttaja 0.3 Suunnittelijat 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys 7.4 Alapinnan pinnoitus 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä 8.1 Purkutyöt 8.2 Uuden oven asentaminen 8.3 Ovien elastiset saumaukset 9 JÄLKITYÖT

3 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 2(17) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde Tämä korjaustyöselostus koskee Helsingin Taka-Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 49, sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen sisäpihan parvekkeiden korjaustöitä urakka-asiakirjojen osoittamilta alueilta. Kohteen julkisivurappausten uusimisesta sekä pihakannen korjaamisesta on laadittu erilliset työselostukset. Rakennus on rakennettu v Korjattavat parvekkeet sijaitsevat sisäpihalla. Parvekkeet on kannatettu rungosta teräsbetonipalkein. Kantavan parvekelaatan paksuus on vanhojen suunnitelmien mukaan mm. Kantavan laatan päällä on kallistusbetoni ja vedeneristepinnoite. Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Parvekekaiteet ovat teräspinnakaiteita. Nyt toteutettavassa korjauksessa uusitaan vedeneristykset sekä pintakerrokset. Parvekkeille rakennetaan uudet kallistukset ja asennetaan vedeneristepinnoite. Parvekerakenteiden rapautunut ja halkeillut betoni korjataan osin uudelleen valamalla ja osin betonipaikkakorjauksin. Parvekkeiden kaiteet kunnostetaan ja huoltomaalataan. Parvekeovet uusitaan. Tässä työselostuksessa käsitellään korjaustöihin kuuluvia purku-, betonointi-, pinnoitus- ja vedeneristystöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Töölönkatu 49, HELSINKI. 0.2 Rakennuttaja KOy Auroranlinna Eevankatu Helsinki Kiinteistöpäällikkö Christian Tannerkoski puh Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Lohman Arkkitehdit Paulankatu 2C lt Helsinki Jari Pantzar p

4 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 3(17) s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii asukkaiden kanssa pihaalueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. Ennen korjaustyön aloittamista pidetään asukkaille tiedotustilaisuus, johon osallistuvat hankkeessa mukana olevat tahot (myös urakoitsijan edustajat). Tilaisuuden järjestää rakennuttaja ja tilaisuudessa käydään läpi korjaustyöhön liittyviä asioita. Korjaustyölle haetaan rakennuslupa. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen eri työvaiheiden aloittamista. Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa sovitaan rakennusaikaiset huoltoreitit ja varastointialueet. Aloituskatselmuksessa todetaan myös julkisivun ja sitä ympäröivien alueiden kunto ja selvitetään muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Jokaisen työvaiheen alussa pidetään työtapakatselmus (purku, betonipaikkakorjaus, kaatovalu, pinnoitus). Katselmuksessa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajan edustajat. Urakoitsija vastaa materiaalivalmistajan läsnäolosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Katselmusten tulokset dokumentoidaan.

5 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 4(17) 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista: Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu parvekerakenteiden korjauksista rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Aikataulussa tulee esittää myös eri vuodenaikojen ja/tai sääolosuhteiden vaikutus korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle suunnitelma työmaan järjestelyistä. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Erityisesti on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet RakMK C2 opas, Kosteus rakentamisessa, Ympäristöministeriö - RIL 107, Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet - BY 50, Betoninormit - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet - RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä - RT Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus - RT Puuovet - RT Rakennuksen suojapellitykset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Urakka käsittää suunnitelmien mukaiset parvekkeiden korjaustyöt sekä eri osasuoritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisina luovuttaa tilaajalle.

6 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 5(17) Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Vedeneristystyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN Urakkaan kuuluvat parvekeet on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä aikataulun ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin yleensä seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Nykyisten pinta- ja betonirakenteiden sekä pellitysten yms. purkutyöt suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. - Alustojen katselmuksen järjestäminen purku- ja siivoustöiden jälkeen. Purkutöiden jälkeen alustojen karhennus ja puhdistus sekä pohjien vaaitus sekä tarvittaessa uusien rakenteiden rakennekerrosten täsmentäminen vaaitustulosten perusteella. - Betonirakenteiden vaurioiden korjaukset (halkeamat + betonivauriot) sekä terästen korroosiosuojaus. - Vanhan betonilaatan karhennus ja puhdistus sekä kallistusvalujen valaminen. - Uusien parvekeovien asentaminen ja tiivistysten tekeminen. - Vedeneristepinnoitteen asennus sisältäen ylösnostot ja yksityiskohdat (oviliittymät yms.). - Parvekelaattojen alapinnan maalaus. - Liittymien tiivistys. - Kaiteiden puhdistus ja huoltomaalaus. - Pellitykset ja muut liittyvät työt. Kustakin korjaustuotteesta on esitetty tärkeimmät työvaiheet ja materiaalit. Käytettävät materiaalit on esitetty tuoteniminä. Työtavat ovat samat käytettävästä materiaalista riippumatta. Urakkaan kuuluviksi töiksi katsotaan kuitenkin myös sellaiset urakka-asiakirjoissa

7 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 6(17) erikseen mainitsemattomat tehtävät, jotka vaaditaan eri liittymäpintojen viimeistelyä tai vesitiiviiksi tekemistä varten. Ennen tuotteiden käyttöä ja tarvittaessa töiden aikana on kutsuttava materiaalitoimittajan edustaja paikalle. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta tai naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään seuraavista työsuoritteista ja rakenteista sekä tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista: - piikkaus, - pohjan puhdistus, - betoniterästen puhdistus, - paikkaustyö vaiheittain, - uudet kallistusvalut, - uuden oven asentaminen, - pinnoitustyö vaiheittain liittymineen, - pellitykset, - valmis pinta. Ennen tämän kohteen ovien valmistustyön aloittamista urakoitsija tekee yhden oven malliasennuksen. Malliasennuksessa tarkastetaan asennukseen ja ovien liittymiin vaikuttavat seikat ja ratkaisut (pellitykset, kiinnitykset, tiivistykset yms.). Hyväksytyn malliasennuksen jälkeen urakoitsija suorittaa rakennuspaikalla ovien tarkemittauksen, laatii oviluettelon ja detaljipiirustukset. Tämän jälkeen itse ovien valmistustyö voidaan aloittaa. Urakoitsijalla on yksin vastuu ottamistaan mitoista ja siitä, että kukin ovi sopii sille varattuun tilaan ja toimii moitteettomasti. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoit-

8 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 7(17) sijan esittää rakennuttajalle tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden CE-merkinnöistä, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaali-toimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja -hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. Ennen varsinaisen työn aloittamista tehdään mallit ja suoritetaan tartuntavetolujuuskokeita 2 kpl alustasta, 2 kpl paikkakorjauksesta ja 2 kpl pinnoitustyöstä. Vetokokeet kustantaa urakoitsija. Vetolujuuksien tulee olla BY41 mukaisesti: - betonipaikkakorjauksen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d) - tasoituslaastin ja pinnoitteen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d). Tartuntavetolujuus määritetään standardin SFS 5445 tai SFS 5446 mukaisesti. Mallialueelta tehtävien tartuntavetolujuuskokeiden lisäksi tehdään työn edetessä lisää vetokokeita, kaikkiaan 12 kappaletta urakkaan kuuluvana (mallialueilta 6 kpl ja varsinaisesta työstä 6 kpl eli yhteensä 12 kpl). Ulosvetokohtien paikkaus on urakoitsijan tehtävä muun pinnan tasoon ja ulkonäköä vastaavaksi. Tartuntavetolujuuskokeiden keskiarvon on täytettävä vähintään em. vaatimukset. Yksittäiset arvot eivät saa poiketa 25 % enempää keskiarvosta. Mikäli tartuntavetokokeissa löytyy tuloksia, jotka alittavat em. 25 % säännön, otetaan tarkasteltavalta alueelta 2 kpl lisätartuntavetokokeita. Mikäli uudet arvot täyttävät vaatimukset, jätetään alittava tulos huomioimatta. Mikäli uudet arvot eivät täytä vaatimuksia, rajataan epäkelpo alue, selvitetään syyt arvojen alittumiseen ja uusitaan ko. alueen työsuoritukset. Kaikki nämä lisäkokeet kustantaa urakoitsija. Käytettävien materiaalien ainemenekistä tulee pitää työmaalla kirjaa työalueittain ja tämä esitetään rakennuttajalle. Koko työvaiheen ajalta tulee pitää betonikorjaus- ja pinnoitustöistä päiväkirjaa, jossa on olosuhteet kirjattu jokaiselta päivältä erikseen. Korjaustöitä saa tehdä il-

9 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 8(17) man lämpötilan / huputuksen sisälämpötilan ollessa vuorokauden aikana arvojen C välillä ja ilman suhteellisen kosteuden / huputuksen sisäilman suhteellisen kosteuden arvojen ollessa % välillä, jos materiaalitoimittajan työohjeissa ei toisin mainita. 6 TYÖN SUORITUS Suunnitelma-asiakirjojen pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin rakenteen kestävyydelle. Suunnitelmissa on esitetty tai esitetään käytettävät materiaalit tuoteniminä. Urakoitsija voi esittää käytettäväksi myös muita tuotteita hyväksyttämällä näiden vastaavuuden etukäteen rakennuttajalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole esitetty käytettäviä materiaaleja tai rakenneratkaisuja, on tehtävistä töistä sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Eri materiaalien käsittelyssä sekä niiden vaatimissa pohjustustöissä ja jälkihoidossa tulee noudattaa tämän työselityksen lisäksi materiaalivalmistajien antamia kirjallisia ohjeita. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Tuotteet, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE merkittyjä. CE-merkkiin liittyvät suoritustasoilmoitukset toimitetaan rakennuttajalle. Urakkaan sisällytettävät yksikköhinnoiteltavat työt ja muut yksikköhinnoiteltavat työt on esitetty erillisessä yksikköhintaluettelossa. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät tai uudet rakenteet ja materiaalit. Urakoitsijan on myös suojattava käyttämänsä kulkureitit. Lisäksi urakoitsijan on estettävä purku- tai rakentamistyön aiheuttaman pölyn pääsy rakennukseen sisälle työn aikana. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä.

10 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 9(17) 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt Parvekkeiden korjaustyöt tehdään sääsuojatuissa olosuhteissa. Sääsuojan on oltava kiinteä ja telttamainen, ks. myös urakkaohjelma. Jos parvekkeiden korjaustöitä tehdään kylmänä vuodenaikana, käytettävän sääsuojan on oltava talvityöskentelyn mahdollistava (tuplapressutus) ja lämmitetty (tasalaatuiset olosuhteet). Käytettävälle suojaus- ja lämmitysjärjestelmälle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsija huolehtii talvitöiden aikana urakka-alueella lumitöiden teosta. Lumitöiden laajuus ja toimenpiteet sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimoilla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Tukitelineet ja muotit. Kiinteistön osoite- ja porrasmerkintöjen tulee näkyä myös rakennustyön aikana. Telineisiin tai suojahuputuksiin kiinnitetään työn ajaksi valaistut osoite- ja kirjainkilvet. Urakoitsijan tulee päivittäin työajan päätyttyä ja myös työn aikana pitää työalue siistinä ja turvallisena. Rappausten purkutöistä syntyvät jätteet on poistettava kohteesta välittömästi purkuvaiheen päätyttyä. Rakennusaikaisessa jätehuollossa on noudatettava rakennuttajan ja viranomaisten antamia määräyksiä. Työstä aiheutuvia jätteitä ei saa sijoittaa kiinteistön jäteastioihin. Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Purkutöiden työaikarajoitukset sekä käytettävien purkumenetelmien rajoitukset (piikkaus, runkoäänet) urakkaohjelman mukaan. Nykyisiä rakenteita puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purkutöiden aikana purettavien rakennekerrosten paksuuksia seurataan ja verrataan suunnitelmien mukaisiin paksuuksiin. Jos kerrospaksuuksissa havaitaan eroavaisuuksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä välittömästi rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään näiltä osin. Vanhojen rakenteiden haitta-ainepitoisuuksia ei ole tutkittu. Purettavia rakenteita ovat:

11 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 10(17) - Nykyiset rakenteiden liittymien saumaukset. Saumaukset käsitellään ongelmajätteinä. Haitta-ainetutkimuksia ei ole tehty. - Nykyiset parvekkeen pintarakenteet kantavaan teräsbetonilaattaan saakka. Vedeneristeiden (kermit) tai asfalttikerroksen olemassaolosta ei ole varmaa tietoa eikä myöskään niiden haittaainepitoisuuksista. - Parvekelaatan nykyisen maalipinnan poistaminen. - Vaurioituneen betonin poistaminen vesihiekkapuhaltamalla tai kevyesti käsin piikkaamalla. B-portaan kahdessa parvekkeessa etureunan palkki valetaan kokonaan uudelleen. Parvekelinja tuetaan ennen palkkien purkua. - Parvekeovet. - Parvekkeen nykyinen teräskaide puhdistetaan ja huoltomaalataan. Parvekkeen suojaustoimenpiteet kosteudenhallintasuunnitelman mukaan, ks. kohta 4. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Purkutöiden päätteeksi uusien rakennekerrosten alustaksi jäävät pinnat puhdistetaan huolellisesti roskista ja liasta; koskee myös liittyviä pystypintoja. 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - BY 50, Betoninormit, - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet. Töitä tehtäessä noudatetaan materiaalin valmistajan antamia ohjeita. Betonipaikkakorjaukset suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla. Purkutöiden jälkeen liittyvien pystypintojen pinnat korjataan sekä kantava laatta vaaitaan. Vaaituksen jälkeen pohjan uusiin kallistuksiin tehdään tarvittavat tarkennukset ja muutokset.

12 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 11(17) Yläpinnan kallistusvalu: Ennen uusien kallistuskerrosten valamista alustaksi jäävän nykyisen teräsbetonilaatan pinta puhdistetaan ja karhennetaan esim. jyrsimällä tai vesihiekkapuhaltamalla. Karhennuksen ja puhdistuksen jälkeen pidetään alustan katselmus. Rakennuttajan edustajat suorittavat alustakatselmuksen urakoitsijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustajat ovat hyväksyneet alustojen (vaaka- ja pystyrakenteet) kunnon ja puhtauden. Uudet kallistuskerrokset valetaan StoCrete R40 saneerausbetonilla valmistajan ohjeen sekä rakenneleikkausten mukaisesti siten, että valmis pinta takareunalla asettuu nykykorkoon. Kallistus 1:80 kohti etureunaa. Parvekkeen takareunaan ja seinää vasten sekä sivuille valetaan 30 mm korkeat reunaholkat. Alusta esikostutetaan ja pintaan sivellään StoCrete TH-tartuntalaasti, 1,0 mm:n paksuuteen. Kallistusbetoni valetaan kostealle tartuntalaastille. Kallistusbetonin pinta puuhierretään. Valun jälkihoito jälkihoitoaineella tai vesikostutuksella ja muoveilla. Jälkihoitoainetyyppi on hyväksytettävä valmistajalla. Valupinnat ylitasoitetaan StoCrete TF laastilla, kerrospaksuus 1,5-5 mm. Myös liittyvät pystypinnat puhdistetaan epäpuhtauksista uuden vedeneristepinnoitteen tarttuvuuden varmistamiseksi. Betonipaikkakorjaukset: Parvekkeen etureunan, palkkien sekä alapinnan huonokuntoinen betoni poistetaan säädettävällä märkähiekkapuhallus-menetelmällä. Työssä tulee huomioida, ettei säilytettäviä rakenteita vaurioiteta, vaan ne tulee säilyttää nykyisenlaisena puhalluksen suuntauksen ja suojausten avulla. Työssä noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. Pakkasvaurioituneilta tai halkeilleilta alueilta vaurioitunut betoni poistetaan tarvittaessa kevyesti piikkaamalla. Halkeamat avataan kokonaan siten, että ne voidaan sulkea korjauslaastein. Alustan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - Tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa, - Alustabetonin pinnassa ei saa olla puhdistuksen jäljiltä irtonaista, eikä helposti irtoavaa ainesta, - Betonissa ei saa olla tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta, - Alustabetonin runkoaineen tulee olla riittävästi näkyvissä, noin 25%. Betoniterästen puhdistus ja suojakäsittely: Kaikki teräkset, jotka tulevat vesipiikkauksen jäljiltä näkyviin sekä teräkset, jotka raudoitemittausten perusteella sijaitsevat 10 mm:n etäisyydellä, paljastetaan kokonaan ja puhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2,5; suihkupuhdistus. Betonia poistetaan niin pitkälle, että löydetään ruosteetonta terästä, kuitenkin vähintään 100 mm pitemmälle, kuin ruostetta esiintyy. Syvyyssuunnassa betonia poistetaan n. 20 mm

13 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 12(17) terästen takaa 45 kulmassa siten, että terästen takapinta voidaan ruostesuojata. Käytettävät purkumenetelmät on valittava siten, että varmistetaan betonin poisto vaurioittamatta ympäröivää betonia, ts. mekaanisesta piikkausta tulee välttää ja siinä on käytettävä mahdollisimman kevyttä kalustoa. Iskua ei saa kohdistaa teräkseen eikä teräksiä saa kammeta. Teräksiä saa poistaa vain rakennesuunnittelijan luvalla. Betonin poiston jälkeen rajapinta puhdistetaan huolellisesti korkeapainepesulla ja harjaamalla, mikäli vesipiikkaus ei puhdistanut terästä riittävästi. Terästen puhdistusta ei tule laajamittaisesti tehdä teräsharjauksella, joka kiillottaa terästä ja heikentää tartuntaominaisuuksia. Välittömästi puhdistuksen jälkeen teräkset korroosiosuojataan StoCrete THP korroosiosuoja-aineella, kaksi sivelyä, odotusaika kerrosten välissä 4-6 tuntia, valmiin suojakerroksen paksuus yhteensä > 1 mm. Paikkaus ja ylitasoitus: Paikkausmateriaalien käytössä noudatetaan materiaalivalmistajan työohjeita. Ennen korjaus- tai ylitasoituslaastien käyttöä, betonipinnat kostutetaan edellisenä päivänä runsaalla vedellä ja ennen työn aloittamista vesisumuttamalla. Laastityön alkaessa pinta on mattakostea, mutta siinä ei saa olla irtovettä. Terästen piikkausurat, kolot ja lohkeamat paikataan StoCrete THP tartuntalaastilla ja StoCrete GM 1 paikkauslaastilla. Tartukkeen levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten siten, että kaikki kolot ja onkalot täyttyvät. Paikkaus-/täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle ruiskuttamalla ns. märkää märälle menetelmällä. Jos tartuke ehtii välillä kuivua, sivellään uusi kerros tartuntalaastia kuivuneen päälle aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. Paikkauskohta täytetään täyttökerroksella ympäröivän pinnan tasoon. Laastitöiden lämpötilarajat ovat C (alusta ja ilma). Paikkausten tartuntavetolujuus on oltava vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Ylitasoitteena epätasaisilla alueilla käytetään StoCrete TF hienolaastia. Tasoituslaasti levitetään epätasaisille alueille teräslastalla yhtenä 1,5 5 mm:n paksuisena kerroksena. Ylitasoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Laastitöiden jälkihoitona muovikelmu + vesisumutus, jälkihoitoa jatketaan 5 vuorokautta, ks. myös materiaalitoimittajan ohjeet. B-portaan palkit: B-portaan kahdella parvekkeella etureunan teräsbetonipalkki valetaan

14 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 13(17) uudelleen. Nykyinen betoni poistetaan, nykyiset teräkset korroosiosuojataan ja palkkiin asennetaan uusi harjateräs A500HW 16 mm, joka ankkuroidaan päistään tiiliseinään 250 mm Hilti HIT-HY 70- injektiomassalla. Teräs jatketaan keskellä hitsaamalla, hitsin pituus terästen molemmin puolin vähintään 150 mm. 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Vesi on valuu vapaasti etureunasta tippapellin päältä. Parvekkeiden reunaan, vedeneristepinnoitteen alle asennetaan uusi tippapelti. Tippapelti ulotetaan vedeneristeen alle vähintään 100 mm ja kiinnitetään laattaan rst-kiinnikkein k100 mm. Kiinnityslinjalle tippapellin alle asennetaan jatkuva tiivistysmassa. Tippapelleissä käytetään sinkittyä ja valmiiksi pinnoitettua teräspeltiä (PURAL tai PVDF). Pellityksen rasitusluokka C3 (ulkotilat). Teräspellin kuumasinkitys vähintään 275 g/m2. Pellin paksuus 0,6 mm. Peltien värisävyt määrittelee arkkitehti. Noudatetaan: RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Parvekkeen uusi vedeneristys tehdään yksikomponenttisella polyuretaanipinnoitteella StoPur EA 200 seuraavasti: - Pohjustus tehdään StoPox 452 EP- primerillä, kun tasoituslaastikerrokset ovat kuivuneet. Märkään pohjustekerrokseen sirotellaan kuiva kvartsihiekka. Ylimääräinen hiekka poistetaan ennen pinnoitusta. - Pinnoitus tehdään StoPur EA 200- pinnoitteella. Pinnoite levitetään tasaisesti parvekkeen lattiapinnalle siten, että kalvopaksuudeksi tulee vähintään 1,0 mm. Työvälineenä käytetään kampalastaa. - Heti pinnoittamisen jälkeen lattia telataan piikkitelalla, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat pinnoitteesta. - Karhennus tehdään seuraavasti. Tuoreeseen pinnoitteeseen kylvetään StoChips- hiutaleita noin g/m2. Vedeneristepinnoite käännetään laatan reunoille alareunaan saakka. Teräskaiteen lävistyskohdat kitataan. Uuden vedeneristeen ylösnosto ovirakennetta vasten: Vedeneristepinnoitteen ylösnosto päätetään ovirakenteen kynnyksen yläreunaan ja suojataan rst-kynnyspellillä. 7.4 Alapinnan pinnoitus Parvekalaatan alapinnan pinnoitustyöt suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla seuraavasti: 1. Pohjustus:

15 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 14(17) Korjatut ja puhdistetut pinnat pohjustetaan vesihöyryä läpäisevällä primerilla Sto Prep Miral. Primer voidaan levittää telalla tai siveltimellä. Primeria ei saa ruiskuttaa. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite. 2. Pinnoitus: Kun pohjustus on kuivunut 4-6 tuntia, voidaan lopullinen pinnoitus tehdä Sto Lotusan K silikonihartsipinnoitteella, raekoko 1,0 mm. Pinnoite levitetään teräslastalla ja hierretään muovihiertimellä. Pinnoitteen värisävy ja pintastruktuuri nykyisen mallin mukaisesti, ks. arkkitehtisuunnitelmat. Ilman ja alustan lämpötila C ja 3 C yli kastepisteen. Pinnoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus Parvekkeiden teräspinnakaiteet huoltomaalataan paikanpäällä. Kaiteiden kiinnitykset seinään ja laattaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Laatan sisään menevät kaiteen alaosat korroosiosuojataan kohdan 7.1 mukaisesti. Kaiteen ja seinärappauksen liitos saumataan elastisella julkisivumassalla. Vaadittava maalauskäsittely teräsrakenteisiin: - A 160/3 FeSa 2 SFS maalikalvot: o 1x alkydipohjamaali 40 µm, Tikkurila Temaprime EE o 2x alkydipintamaali 40 µm, Tikkurilan Temalac AB 70. Värisävyt mahdollisimman lähellä nykyistä. Värisävyt on hyväksytettävä arkkitehdilla ja rakennuttajalla. 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä Kaikkien tuuletusparvekkeiden ovet sekä niihin liittyvien tiivistykset, listoitukset ja pellitykset uusitaan. Kaikki työt tehdään ulkokautta. Ovien vaihdon yhteydessä sisäpuolen smyygit saattavat vaurioitua. Urakkaan sisällytetään myös smyygien korjaus ja maalaus. Sisällä tulee pintamateriaaleissa käyttää vain päästöluokkaan M1 kuuluvia materiaaleja. 8.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt

16 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 15(17) Nykyisiä rakenteita puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purettavia rakenteita ovat: - Oviliittymien elastiset saumaukset. - Kaikki oviin liittyvät sisä- ja ulkopuoliset listoitukset ja pellitykset. - Vanhat parvekeovet sekä lämmöneristetilkkeet. Purettavat ovet ovat urakoitsijan omaisuutta. Niiden jatkokäsittely kuuluu urakkaan. - Kaikki purkutöiden yhteydessä havaitut laho- tai kosteusvaurioituneet rakenteet. Nämä uusimistyöt tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uusittavat rakenteet todetaan erikseen pidettävissä katselmuksissa, joihin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan). 8.2 Uuden oven asentaminen Uudet ovet: Uudet parvekkeiden ikkunaovet tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Uudet ikkunaovet ovat ulosaukeavia, yksilehtisiä, kolmilasisia puualumiiniovia. Karmit mäntyä, kynnys tammea (korkeus 28 mm), karmisyvyys ~145 mm, tarkistettava paikalta. Sisäovi mäntyä, ulko-ovi täysalumiininen. Alumiiniosat pursotettuja, jauhemaalattuja, väri valkoinen. Puuosat polyuretaanimaalilla peittomaalattuja, väri valkoinen. Tiivisteet valkoisia. Lasitukset ovat float-lasia, laatuluokka 1. Oven lasi 3Kselektiivilasi+argonkaasu 16 mm:n välilistalla. Lasipaksuudet rakentamismääräyskokoelman osan F2 määräysten ja RT-ohjekortin RT mukaisia. Eristyslasien takuuaika on 5 v. Eristyslasien välilistat alumiinia, polttomaalattuna sisäpuolen sävyyn. Ovet varustetaan vakioheloituksella (metallisia), pintahelat kromattuja. Ovet varustetaan pitkäsulkijalla, tuulijarrulla, vääntö/lukitusnupilla sekä läpipainikkeella. Ovien on täytettävä seuraavat vaatimukset: - lämmönläpäisykerroin: U 1,0 W/m2K - ilmaääneneristävyys: Rw 35 db - painotettu ääneneristävyys kaupunkiliikennemelua vastaan vähintään 32 db

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Uusiminen kokonaan tai osittain - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

rappaus- ja betonipintojen maalaus

rappaus- ja betonipintojen maalaus rappaus- ja betonipintojen maalaus Rappauspinnat Rappauspintaiset julkisivut ovat yleisempiä ennen 1960- lukua rakennetuissa taloissa ja rakenteissa. Useimmiten rappauksen alta löytyy massiivitiilirunko.

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot