KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde 0.2 Rakennuttaja 0.3 Suunnittelijat 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys 7.4 Alapinnan pinnoitus 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä 8.1 Purkutyöt 8.2 Uuden oven asentaminen 8.3 Ovien elastiset saumaukset 9 JÄLKITYÖT

3 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 2(17) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde Tämä korjaustyöselostus koskee Helsingin Taka-Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 49, sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen sisäpihan parvekkeiden korjaustöitä urakka-asiakirjojen osoittamilta alueilta. Kohteen julkisivurappausten uusimisesta sekä pihakannen korjaamisesta on laadittu erilliset työselostukset. Rakennus on rakennettu v Korjattavat parvekkeet sijaitsevat sisäpihalla. Parvekkeet on kannatettu rungosta teräsbetonipalkein. Kantavan parvekelaatan paksuus on vanhojen suunnitelmien mukaan mm. Kantavan laatan päällä on kallistusbetoni ja vedeneristepinnoite. Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Parvekekaiteet ovat teräspinnakaiteita. Nyt toteutettavassa korjauksessa uusitaan vedeneristykset sekä pintakerrokset. Parvekkeille rakennetaan uudet kallistukset ja asennetaan vedeneristepinnoite. Parvekerakenteiden rapautunut ja halkeillut betoni korjataan osin uudelleen valamalla ja osin betonipaikkakorjauksin. Parvekkeiden kaiteet kunnostetaan ja huoltomaalataan. Parvekeovet uusitaan. Tässä työselostuksessa käsitellään korjaustöihin kuuluvia purku-, betonointi-, pinnoitus- ja vedeneristystöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Töölönkatu 49, HELSINKI. 0.2 Rakennuttaja KOy Auroranlinna Eevankatu Helsinki Kiinteistöpäällikkö Christian Tannerkoski puh Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Lohman Arkkitehdit Paulankatu 2C lt Helsinki Jari Pantzar p

4 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 3(17) s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii asukkaiden kanssa pihaalueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. Ennen korjaustyön aloittamista pidetään asukkaille tiedotustilaisuus, johon osallistuvat hankkeessa mukana olevat tahot (myös urakoitsijan edustajat). Tilaisuuden järjestää rakennuttaja ja tilaisuudessa käydään läpi korjaustyöhön liittyviä asioita. Korjaustyölle haetaan rakennuslupa. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen eri työvaiheiden aloittamista. Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa sovitaan rakennusaikaiset huoltoreitit ja varastointialueet. Aloituskatselmuksessa todetaan myös julkisivun ja sitä ympäröivien alueiden kunto ja selvitetään muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Jokaisen työvaiheen alussa pidetään työtapakatselmus (purku, betonipaikkakorjaus, kaatovalu, pinnoitus). Katselmuksessa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajan edustajat. Urakoitsija vastaa materiaalivalmistajan läsnäolosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Katselmusten tulokset dokumentoidaan.

5 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 4(17) 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista: Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu parvekerakenteiden korjauksista rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Aikataulussa tulee esittää myös eri vuodenaikojen ja/tai sääolosuhteiden vaikutus korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle suunnitelma työmaan järjestelyistä. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Erityisesti on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet RakMK C2 opas, Kosteus rakentamisessa, Ympäristöministeriö - RIL 107, Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet - BY 50, Betoninormit - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet - RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä - RT Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus - RT Puuovet - RT Rakennuksen suojapellitykset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Urakka käsittää suunnitelmien mukaiset parvekkeiden korjaustyöt sekä eri osasuoritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisina luovuttaa tilaajalle.

6 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 5(17) Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Vedeneristystyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN Urakkaan kuuluvat parvekeet on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä aikataulun ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin yleensä seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Nykyisten pinta- ja betonirakenteiden sekä pellitysten yms. purkutyöt suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. - Alustojen katselmuksen järjestäminen purku- ja siivoustöiden jälkeen. Purkutöiden jälkeen alustojen karhennus ja puhdistus sekä pohjien vaaitus sekä tarvittaessa uusien rakenteiden rakennekerrosten täsmentäminen vaaitustulosten perusteella. - Betonirakenteiden vaurioiden korjaukset (halkeamat + betonivauriot) sekä terästen korroosiosuojaus. - Vanhan betonilaatan karhennus ja puhdistus sekä kallistusvalujen valaminen. - Uusien parvekeovien asentaminen ja tiivistysten tekeminen. - Vedeneristepinnoitteen asennus sisältäen ylösnostot ja yksityiskohdat (oviliittymät yms.). - Parvekelaattojen alapinnan maalaus. - Liittymien tiivistys. - Kaiteiden puhdistus ja huoltomaalaus. - Pellitykset ja muut liittyvät työt. Kustakin korjaustuotteesta on esitetty tärkeimmät työvaiheet ja materiaalit. Käytettävät materiaalit on esitetty tuoteniminä. Työtavat ovat samat käytettävästä materiaalista riippumatta. Urakkaan kuuluviksi töiksi katsotaan kuitenkin myös sellaiset urakka-asiakirjoissa

7 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 6(17) erikseen mainitsemattomat tehtävät, jotka vaaditaan eri liittymäpintojen viimeistelyä tai vesitiiviiksi tekemistä varten. Ennen tuotteiden käyttöä ja tarvittaessa töiden aikana on kutsuttava materiaalitoimittajan edustaja paikalle. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta tai naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään seuraavista työsuoritteista ja rakenteista sekä tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista: - piikkaus, - pohjan puhdistus, - betoniterästen puhdistus, - paikkaustyö vaiheittain, - uudet kallistusvalut, - uuden oven asentaminen, - pinnoitustyö vaiheittain liittymineen, - pellitykset, - valmis pinta. Ennen tämän kohteen ovien valmistustyön aloittamista urakoitsija tekee yhden oven malliasennuksen. Malliasennuksessa tarkastetaan asennukseen ja ovien liittymiin vaikuttavat seikat ja ratkaisut (pellitykset, kiinnitykset, tiivistykset yms.). Hyväksytyn malliasennuksen jälkeen urakoitsija suorittaa rakennuspaikalla ovien tarkemittauksen, laatii oviluettelon ja detaljipiirustukset. Tämän jälkeen itse ovien valmistustyö voidaan aloittaa. Urakoitsijalla on yksin vastuu ottamistaan mitoista ja siitä, että kukin ovi sopii sille varattuun tilaan ja toimii moitteettomasti. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoit-

8 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 7(17) sijan esittää rakennuttajalle tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden CE-merkinnöistä, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaali-toimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja -hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. Ennen varsinaisen työn aloittamista tehdään mallit ja suoritetaan tartuntavetolujuuskokeita 2 kpl alustasta, 2 kpl paikkakorjauksesta ja 2 kpl pinnoitustyöstä. Vetokokeet kustantaa urakoitsija. Vetolujuuksien tulee olla BY41 mukaisesti: - betonipaikkakorjauksen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d) - tasoituslaastin ja pinnoitteen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d). Tartuntavetolujuus määritetään standardin SFS 5445 tai SFS 5446 mukaisesti. Mallialueelta tehtävien tartuntavetolujuuskokeiden lisäksi tehdään työn edetessä lisää vetokokeita, kaikkiaan 12 kappaletta urakkaan kuuluvana (mallialueilta 6 kpl ja varsinaisesta työstä 6 kpl eli yhteensä 12 kpl). Ulosvetokohtien paikkaus on urakoitsijan tehtävä muun pinnan tasoon ja ulkonäköä vastaavaksi. Tartuntavetolujuuskokeiden keskiarvon on täytettävä vähintään em. vaatimukset. Yksittäiset arvot eivät saa poiketa 25 % enempää keskiarvosta. Mikäli tartuntavetokokeissa löytyy tuloksia, jotka alittavat em. 25 % säännön, otetaan tarkasteltavalta alueelta 2 kpl lisätartuntavetokokeita. Mikäli uudet arvot täyttävät vaatimukset, jätetään alittava tulos huomioimatta. Mikäli uudet arvot eivät täytä vaatimuksia, rajataan epäkelpo alue, selvitetään syyt arvojen alittumiseen ja uusitaan ko. alueen työsuoritukset. Kaikki nämä lisäkokeet kustantaa urakoitsija. Käytettävien materiaalien ainemenekistä tulee pitää työmaalla kirjaa työalueittain ja tämä esitetään rakennuttajalle. Koko työvaiheen ajalta tulee pitää betonikorjaus- ja pinnoitustöistä päiväkirjaa, jossa on olosuhteet kirjattu jokaiselta päivältä erikseen. Korjaustöitä saa tehdä il-

9 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 8(17) man lämpötilan / huputuksen sisälämpötilan ollessa vuorokauden aikana arvojen C välillä ja ilman suhteellisen kosteuden / huputuksen sisäilman suhteellisen kosteuden arvojen ollessa % välillä, jos materiaalitoimittajan työohjeissa ei toisin mainita. 6 TYÖN SUORITUS Suunnitelma-asiakirjojen pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin rakenteen kestävyydelle. Suunnitelmissa on esitetty tai esitetään käytettävät materiaalit tuoteniminä. Urakoitsija voi esittää käytettäväksi myös muita tuotteita hyväksyttämällä näiden vastaavuuden etukäteen rakennuttajalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole esitetty käytettäviä materiaaleja tai rakenneratkaisuja, on tehtävistä töistä sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Eri materiaalien käsittelyssä sekä niiden vaatimissa pohjustustöissä ja jälkihoidossa tulee noudattaa tämän työselityksen lisäksi materiaalivalmistajien antamia kirjallisia ohjeita. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Tuotteet, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE merkittyjä. CE-merkkiin liittyvät suoritustasoilmoitukset toimitetaan rakennuttajalle. Urakkaan sisällytettävät yksikköhinnoiteltavat työt ja muut yksikköhinnoiteltavat työt on esitetty erillisessä yksikköhintaluettelossa. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät tai uudet rakenteet ja materiaalit. Urakoitsijan on myös suojattava käyttämänsä kulkureitit. Lisäksi urakoitsijan on estettävä purku- tai rakentamistyön aiheuttaman pölyn pääsy rakennukseen sisälle työn aikana. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä.

10 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 9(17) 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt Parvekkeiden korjaustyöt tehdään sääsuojatuissa olosuhteissa. Sääsuojan on oltava kiinteä ja telttamainen, ks. myös urakkaohjelma. Jos parvekkeiden korjaustöitä tehdään kylmänä vuodenaikana, käytettävän sääsuojan on oltava talvityöskentelyn mahdollistava (tuplapressutus) ja lämmitetty (tasalaatuiset olosuhteet). Käytettävälle suojaus- ja lämmitysjärjestelmälle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsija huolehtii talvitöiden aikana urakka-alueella lumitöiden teosta. Lumitöiden laajuus ja toimenpiteet sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimoilla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Tukitelineet ja muotit. Kiinteistön osoite- ja porrasmerkintöjen tulee näkyä myös rakennustyön aikana. Telineisiin tai suojahuputuksiin kiinnitetään työn ajaksi valaistut osoite- ja kirjainkilvet. Urakoitsijan tulee päivittäin työajan päätyttyä ja myös työn aikana pitää työalue siistinä ja turvallisena. Rappausten purkutöistä syntyvät jätteet on poistettava kohteesta välittömästi purkuvaiheen päätyttyä. Rakennusaikaisessa jätehuollossa on noudatettava rakennuttajan ja viranomaisten antamia määräyksiä. Työstä aiheutuvia jätteitä ei saa sijoittaa kiinteistön jäteastioihin. Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Purkutöiden työaikarajoitukset sekä käytettävien purkumenetelmien rajoitukset (piikkaus, runkoäänet) urakkaohjelman mukaan. Nykyisiä rakenteita puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purkutöiden aikana purettavien rakennekerrosten paksuuksia seurataan ja verrataan suunnitelmien mukaisiin paksuuksiin. Jos kerrospaksuuksissa havaitaan eroavaisuuksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä välittömästi rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään näiltä osin. Vanhojen rakenteiden haitta-ainepitoisuuksia ei ole tutkittu. Purettavia rakenteita ovat:

11 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 10(17) - Nykyiset rakenteiden liittymien saumaukset. Saumaukset käsitellään ongelmajätteinä. Haitta-ainetutkimuksia ei ole tehty. - Nykyiset parvekkeen pintarakenteet kantavaan teräsbetonilaattaan saakka. Vedeneristeiden (kermit) tai asfalttikerroksen olemassaolosta ei ole varmaa tietoa eikä myöskään niiden haittaainepitoisuuksista. - Parvekelaatan nykyisen maalipinnan poistaminen. - Vaurioituneen betonin poistaminen vesihiekkapuhaltamalla tai kevyesti käsin piikkaamalla. B-portaan kahdessa parvekkeessa etureunan palkki valetaan kokonaan uudelleen. Parvekelinja tuetaan ennen palkkien purkua. - Parvekeovet. - Parvekkeen nykyinen teräskaide puhdistetaan ja huoltomaalataan. Parvekkeen suojaustoimenpiteet kosteudenhallintasuunnitelman mukaan, ks. kohta 4. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Purkutöiden päätteeksi uusien rakennekerrosten alustaksi jäävät pinnat puhdistetaan huolellisesti roskista ja liasta; koskee myös liittyviä pystypintoja. 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - BY 50, Betoninormit, - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet. Töitä tehtäessä noudatetaan materiaalin valmistajan antamia ohjeita. Betonipaikkakorjaukset suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla. Purkutöiden jälkeen liittyvien pystypintojen pinnat korjataan sekä kantava laatta vaaitaan. Vaaituksen jälkeen pohjan uusiin kallistuksiin tehdään tarvittavat tarkennukset ja muutokset.

12 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 11(17) Yläpinnan kallistusvalu: Ennen uusien kallistuskerrosten valamista alustaksi jäävän nykyisen teräsbetonilaatan pinta puhdistetaan ja karhennetaan esim. jyrsimällä tai vesihiekkapuhaltamalla. Karhennuksen ja puhdistuksen jälkeen pidetään alustan katselmus. Rakennuttajan edustajat suorittavat alustakatselmuksen urakoitsijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustajat ovat hyväksyneet alustojen (vaaka- ja pystyrakenteet) kunnon ja puhtauden. Uudet kallistuskerrokset valetaan StoCrete R40 saneerausbetonilla valmistajan ohjeen sekä rakenneleikkausten mukaisesti siten, että valmis pinta takareunalla asettuu nykykorkoon. Kallistus 1:80 kohti etureunaa. Parvekkeen takareunaan ja seinää vasten sekä sivuille valetaan 30 mm korkeat reunaholkat. Alusta esikostutetaan ja pintaan sivellään StoCrete TH-tartuntalaasti, 1,0 mm:n paksuuteen. Kallistusbetoni valetaan kostealle tartuntalaastille. Kallistusbetonin pinta puuhierretään. Valun jälkihoito jälkihoitoaineella tai vesikostutuksella ja muoveilla. Jälkihoitoainetyyppi on hyväksytettävä valmistajalla. Valupinnat ylitasoitetaan StoCrete TF laastilla, kerrospaksuus 1,5-5 mm. Myös liittyvät pystypinnat puhdistetaan epäpuhtauksista uuden vedeneristepinnoitteen tarttuvuuden varmistamiseksi. Betonipaikkakorjaukset: Parvekkeen etureunan, palkkien sekä alapinnan huonokuntoinen betoni poistetaan säädettävällä märkähiekkapuhallus-menetelmällä. Työssä tulee huomioida, ettei säilytettäviä rakenteita vaurioiteta, vaan ne tulee säilyttää nykyisenlaisena puhalluksen suuntauksen ja suojausten avulla. Työssä noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. Pakkasvaurioituneilta tai halkeilleilta alueilta vaurioitunut betoni poistetaan tarvittaessa kevyesti piikkaamalla. Halkeamat avataan kokonaan siten, että ne voidaan sulkea korjauslaastein. Alustan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - Tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa, - Alustabetonin pinnassa ei saa olla puhdistuksen jäljiltä irtonaista, eikä helposti irtoavaa ainesta, - Betonissa ei saa olla tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta, - Alustabetonin runkoaineen tulee olla riittävästi näkyvissä, noin 25%. Betoniterästen puhdistus ja suojakäsittely: Kaikki teräkset, jotka tulevat vesipiikkauksen jäljiltä näkyviin sekä teräkset, jotka raudoitemittausten perusteella sijaitsevat 10 mm:n etäisyydellä, paljastetaan kokonaan ja puhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2,5; suihkupuhdistus. Betonia poistetaan niin pitkälle, että löydetään ruosteetonta terästä, kuitenkin vähintään 100 mm pitemmälle, kuin ruostetta esiintyy. Syvyyssuunnassa betonia poistetaan n. 20 mm

13 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 12(17) terästen takaa 45 kulmassa siten, että terästen takapinta voidaan ruostesuojata. Käytettävät purkumenetelmät on valittava siten, että varmistetaan betonin poisto vaurioittamatta ympäröivää betonia, ts. mekaanisesta piikkausta tulee välttää ja siinä on käytettävä mahdollisimman kevyttä kalustoa. Iskua ei saa kohdistaa teräkseen eikä teräksiä saa kammeta. Teräksiä saa poistaa vain rakennesuunnittelijan luvalla. Betonin poiston jälkeen rajapinta puhdistetaan huolellisesti korkeapainepesulla ja harjaamalla, mikäli vesipiikkaus ei puhdistanut terästä riittävästi. Terästen puhdistusta ei tule laajamittaisesti tehdä teräsharjauksella, joka kiillottaa terästä ja heikentää tartuntaominaisuuksia. Välittömästi puhdistuksen jälkeen teräkset korroosiosuojataan StoCrete THP korroosiosuoja-aineella, kaksi sivelyä, odotusaika kerrosten välissä 4-6 tuntia, valmiin suojakerroksen paksuus yhteensä > 1 mm. Paikkaus ja ylitasoitus: Paikkausmateriaalien käytössä noudatetaan materiaalivalmistajan työohjeita. Ennen korjaus- tai ylitasoituslaastien käyttöä, betonipinnat kostutetaan edellisenä päivänä runsaalla vedellä ja ennen työn aloittamista vesisumuttamalla. Laastityön alkaessa pinta on mattakostea, mutta siinä ei saa olla irtovettä. Terästen piikkausurat, kolot ja lohkeamat paikataan StoCrete THP tartuntalaastilla ja StoCrete GM 1 paikkauslaastilla. Tartukkeen levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten siten, että kaikki kolot ja onkalot täyttyvät. Paikkaus-/täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle ruiskuttamalla ns. märkää märälle menetelmällä. Jos tartuke ehtii välillä kuivua, sivellään uusi kerros tartuntalaastia kuivuneen päälle aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. Paikkauskohta täytetään täyttökerroksella ympäröivän pinnan tasoon. Laastitöiden lämpötilarajat ovat C (alusta ja ilma). Paikkausten tartuntavetolujuus on oltava vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Ylitasoitteena epätasaisilla alueilla käytetään StoCrete TF hienolaastia. Tasoituslaasti levitetään epätasaisille alueille teräslastalla yhtenä 1,5 5 mm:n paksuisena kerroksena. Ylitasoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Laastitöiden jälkihoitona muovikelmu + vesisumutus, jälkihoitoa jatketaan 5 vuorokautta, ks. myös materiaalitoimittajan ohjeet. B-portaan palkit: B-portaan kahdella parvekkeella etureunan teräsbetonipalkki valetaan

14 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 13(17) uudelleen. Nykyinen betoni poistetaan, nykyiset teräkset korroosiosuojataan ja palkkiin asennetaan uusi harjateräs A500HW 16 mm, joka ankkuroidaan päistään tiiliseinään 250 mm Hilti HIT-HY 70- injektiomassalla. Teräs jatketaan keskellä hitsaamalla, hitsin pituus terästen molemmin puolin vähintään 150 mm. 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Vesi on valuu vapaasti etureunasta tippapellin päältä. Parvekkeiden reunaan, vedeneristepinnoitteen alle asennetaan uusi tippapelti. Tippapelti ulotetaan vedeneristeen alle vähintään 100 mm ja kiinnitetään laattaan rst-kiinnikkein k100 mm. Kiinnityslinjalle tippapellin alle asennetaan jatkuva tiivistysmassa. Tippapelleissä käytetään sinkittyä ja valmiiksi pinnoitettua teräspeltiä (PURAL tai PVDF). Pellityksen rasitusluokka C3 (ulkotilat). Teräspellin kuumasinkitys vähintään 275 g/m2. Pellin paksuus 0,6 mm. Peltien värisävyt määrittelee arkkitehti. Noudatetaan: RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Parvekkeen uusi vedeneristys tehdään yksikomponenttisella polyuretaanipinnoitteella StoPur EA 200 seuraavasti: - Pohjustus tehdään StoPox 452 EP- primerillä, kun tasoituslaastikerrokset ovat kuivuneet. Märkään pohjustekerrokseen sirotellaan kuiva kvartsihiekka. Ylimääräinen hiekka poistetaan ennen pinnoitusta. - Pinnoitus tehdään StoPur EA 200- pinnoitteella. Pinnoite levitetään tasaisesti parvekkeen lattiapinnalle siten, että kalvopaksuudeksi tulee vähintään 1,0 mm. Työvälineenä käytetään kampalastaa. - Heti pinnoittamisen jälkeen lattia telataan piikkitelalla, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat pinnoitteesta. - Karhennus tehdään seuraavasti. Tuoreeseen pinnoitteeseen kylvetään StoChips- hiutaleita noin g/m2. Vedeneristepinnoite käännetään laatan reunoille alareunaan saakka. Teräskaiteen lävistyskohdat kitataan. Uuden vedeneristeen ylösnosto ovirakennetta vasten: Vedeneristepinnoitteen ylösnosto päätetään ovirakenteen kynnyksen yläreunaan ja suojataan rst-kynnyspellillä. 7.4 Alapinnan pinnoitus Parvekalaatan alapinnan pinnoitustyöt suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla seuraavasti: 1. Pohjustus:

15 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 14(17) Korjatut ja puhdistetut pinnat pohjustetaan vesihöyryä läpäisevällä primerilla Sto Prep Miral. Primer voidaan levittää telalla tai siveltimellä. Primeria ei saa ruiskuttaa. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite. 2. Pinnoitus: Kun pohjustus on kuivunut 4-6 tuntia, voidaan lopullinen pinnoitus tehdä Sto Lotusan K silikonihartsipinnoitteella, raekoko 1,0 mm. Pinnoite levitetään teräslastalla ja hierretään muovihiertimellä. Pinnoitteen värisävy ja pintastruktuuri nykyisen mallin mukaisesti, ks. arkkitehtisuunnitelmat. Ilman ja alustan lämpötila C ja 3 C yli kastepisteen. Pinnoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus Parvekkeiden teräspinnakaiteet huoltomaalataan paikanpäällä. Kaiteiden kiinnitykset seinään ja laattaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Laatan sisään menevät kaiteen alaosat korroosiosuojataan kohdan 7.1 mukaisesti. Kaiteen ja seinärappauksen liitos saumataan elastisella julkisivumassalla. Vaadittava maalauskäsittely teräsrakenteisiin: - A 160/3 FeSa 2 SFS maalikalvot: o 1x alkydipohjamaali 40 µm, Tikkurila Temaprime EE o 2x alkydipintamaali 40 µm, Tikkurilan Temalac AB 70. Värisävyt mahdollisimman lähellä nykyistä. Värisävyt on hyväksytettävä arkkitehdilla ja rakennuttajalla. 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä Kaikkien tuuletusparvekkeiden ovet sekä niihin liittyvien tiivistykset, listoitukset ja pellitykset uusitaan. Kaikki työt tehdään ulkokautta. Ovien vaihdon yhteydessä sisäpuolen smyygit saattavat vaurioitua. Urakkaan sisällytetään myös smyygien korjaus ja maalaus. Sisällä tulee pintamateriaaleissa käyttää vain päästöluokkaan M1 kuuluvia materiaaleja. 8.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt

16 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 15(17) Nykyisiä rakenteita puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purettavia rakenteita ovat: - Oviliittymien elastiset saumaukset. - Kaikki oviin liittyvät sisä- ja ulkopuoliset listoitukset ja pellitykset. - Vanhat parvekeovet sekä lämmöneristetilkkeet. Purettavat ovet ovat urakoitsijan omaisuutta. Niiden jatkokäsittely kuuluu urakkaan. - Kaikki purkutöiden yhteydessä havaitut laho- tai kosteusvaurioituneet rakenteet. Nämä uusimistyöt tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uusittavat rakenteet todetaan erikseen pidettävissä katselmuksissa, joihin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan). 8.2 Uuden oven asentaminen Uudet ovet: Uudet parvekkeiden ikkunaovet tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Uudet ikkunaovet ovat ulosaukeavia, yksilehtisiä, kolmilasisia puualumiiniovia. Karmit mäntyä, kynnys tammea (korkeus 28 mm), karmisyvyys ~145 mm, tarkistettava paikalta. Sisäovi mäntyä, ulko-ovi täysalumiininen. Alumiiniosat pursotettuja, jauhemaalattuja, väri valkoinen. Puuosat polyuretaanimaalilla peittomaalattuja, väri valkoinen. Tiivisteet valkoisia. Lasitukset ovat float-lasia, laatuluokka 1. Oven lasi 3Kselektiivilasi+argonkaasu 16 mm:n välilistalla. Lasipaksuudet rakentamismääräyskokoelman osan F2 määräysten ja RT-ohjekortin RT mukaisia. Eristyslasien takuuaika on 5 v. Eristyslasien välilistat alumiinia, polttomaalattuna sisäpuolen sävyyn. Ovet varustetaan vakioheloituksella (metallisia), pintahelat kromattuja. Ovet varustetaan pitkäsulkijalla, tuulijarrulla, vääntö/lukitusnupilla sekä läpipainikkeella. Ovien on täytettävä seuraavat vaatimukset: - lämmönläpäisykerroin: U 1,0 W/m2K - ilmaääneneristävyys: Rw 35 db - painotettu ääneneristävyys kaupunkiliikennemelua vastaan vähintään 32 db

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+25 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(25)

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

Vetonit-korjauslaastit

Vetonit-korjauslaastit Vetonit-korjauslaastit Työohjeet 6-42 1.10.2005 Korvaa esitteen 3-33.01/1.12.2002 Toimivat, yhteensopivat tuotteet, oikeat työmenetelmät ja -vaiheet ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta betonirakenteiden

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje

KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 KUITULAASTIRAPPAUS Rappausohje Rapattava alusta Kevytbetoni (Siporex), kevytsorabetoni (Leca-harkko), betoni,

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI (1/5) 1. VERKKOON LIIMATTU MOSAIIKKI 1. Levitä Pukkila Saneerauslaastia tai Pukkila Vaaleaa Saneerauslaastia (~3 mm kerros) joko yhdellä tai kahdella työstökerralla. Huom! Laastipetin

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite 01.04.2011 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014

JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS. Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 JULKISIVU-, PARVEKE- ja VESIKATTO- KUNNOSTUS Asunto Oy Ristikukkula Yhtiökokous 22.9.2014 As Oy Ristikukkula, julkisivut ja parvekkeet Tässä yhteenvedossa on esitetty julkisivu- ja parvekekorjaushankkeen

Lisätiedot

PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET

PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen.

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Tapetointi. Korjausrakentaminen TYÖOHJEET MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093 Tapetointi Korjausrakentaminen TYÖOHJEET Tapetointijärjestelmä paperitapetin, vinyylitapetin, non-woven-tapetin, maalaustapetin ja lasikuitutapetin kiinnitykseen. MÄRKÄTILAT LINJASANEERAUKSET RT 84-11093

Lisätiedot

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+14 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(14) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2 /P2) 4.6.0.0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan rakennuksen näkökulmasta.

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)

Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3) 4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8

BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8 BIOMASSA PINNOITTEET, MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS 1 8 BIOMASSA PINNOITTEET Työohje Märkätilojen vedeneristys Korjaus- ja uudisrakentaminen BIOMASSA tuotteet ovat kotimaisia M1-luokan muovipohjaisia vedeneristeitä,

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO

VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN KUSTAA HIEKAN LUKUTUPA RAKENNE. KORJAUS Rakennuskohteen nimi ja osoite RAKENNETYYPIT 1:10 KESKUSKATU 8, 23800, LAITILA JSO MITAT TARKISTETTAVA TYÖMAALTA! VAIN UKALASKENTAA VARTEN Tunn Lukum Muutos Piirt Päiväys Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä Rakennuksen numero (RATUT) / Rakennusten

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015

Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 Paksurappaus-eristejärjestelmä elementtiin KUITUVAHVISTETTU 8.6.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 RAKENNE... 3 1.2 MATERIAALIT... 3 1.2.1 Eriste... 3 1.2.2 Laastit... 3 1.2.3 Muut materiaalit

Lisätiedot

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO 15.3.2017 Esa Niemi 28.2.2017 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA SUUNNITTELUN ETENEMINEN KORJAUSHANKKEESSA LUPAHAKEMUS SOVITTAESSA 1 2 3 4 5 KUNTOTUTKIMUS TYÖN SISÄLLÖN SOPIMINEN

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelma

Rakentamismääräyskokoelma Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet

Lisätiedot

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri

KYLPPÄRIT KUNTOON. 20.5.2015 Riihimäki. Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri KYLPPÄRIT KUNTOON 20.5.2015 Riihimäki Jari Hännikäinen Neuvontainsinööri SISÄLTÖ Kuka vastaa kylpyhuoneiden kunnossapidosta ja mikä on vastuunjakotaulukko? Kolme erilaista kylpyhuoneremonttia: 1. Oma-aloitteiset

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

RAKENNEAVAUSKATSELMUS

RAKENNEAVAUSKATSELMUS RAKENNEAVAUSKATSELMUS PÄIVÄYS PROJEKTI TILAAJA KOHDE KIVIMÄEN KOULU, MARTINLAAKSON NEUVOLA JA KIVIMÄEN HAM- MASHOITOLA VANTAAN KAUPUNKI LINTUKALLIONKUJA 6, 01300 VANTAA Korjausrakentaminen 2(9) SISÄLTÖ

Lisätiedot

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille

EPS lightbeton 360. Kiinteille ja kelluville lattioille EPS lightbeton 60 Kiinteille ja kelluville lattioille mira EPS lightbeton 60 - ei pölyä ilmassa mira EPS -kevytbetoni on EPS -rakeisiin perustuva kevyt ja nopeasti kovettuva lattian valumassa. Tuote toimitetaan

Lisätiedot

04.01.2013 8.5 ILMAVUOTOJEN EHKÄISY ALAPOHJARAKENTEESSA Yleistä Seinän ja lattian rajakohdan ja alapohjan muiden läpivientien ilmavuotokorjaukset toteutetaan tiivistämisellä. Rajakohdista poistetaan vanhat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu.

LEIMASINBETONI. Maaliskuu 2011 SEMTU OY Puh. +358 9 2747 950 mailbox@semtu.fi PL 124, 04201 KERAVA Fax +358 9 2747 9540 www.semtu. LEIMASINBETONI Leimasinbetoni on paikallavalettua betonia, joka on läpivärjätty ja pintakuvioitu patentoiduilla muottimatriiseilla. Leimasinbetonia käyttämällä saadaan samanlaisia pintoja kuin luonnonkivillä

Lisätiedot

TYÖMAAN TAPAHTUMIA A-osan vanhan puolen 1.krs:n sisäilmakorjaus on valmis ja tilat ovat käytössä.

TYÖMAAN TAPAHTUMIA A-osan vanhan puolen 1.krs:n sisäilmakorjaus on valmis ja tilat ovat käytössä. Lapin yliopisto, Sisäilma- ja vuosikorjaukset TYÖMAATIEDOTE VKO 02/ 2015 A-osa A-osan vanhan puolen 1.krs:n sisäilmakorjaus on valmis ja tilat ovat käytössä. Kulkujärjestelyjä ei ole A-osalla ei ole alkavia

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT JA KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen

RT/ SP 23.10.2008. Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen RT/ SP 23.10.2008 Työselostus Märkätilojen vedeneristys Korjausrakentaminen Malli Korjauskohteet ovat aina yksilöllisiä ja vaativat ammattitaitoista suunnittelua. Mikäli kyseessä on vesivahinkokohde, tulee

Lisätiedot