KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde 0.2 Rakennuttaja 0.3 Suunnittelijat 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN 5 MALLIT JA KOKEET 6 TYÖN SUORITUS 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys 7.4 Alapinnan pinnoitus 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä 8.1 Purkutyöt 8.2 Uuden oven asentaminen 8.3 Ovien elastiset saumaukset 9 JÄLKITYÖT

3 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 2(17) 0 YLEISTÄ 0.1 Rakennuskohde Tämä korjaustyöselostus koskee Helsingin Taka-Töölössä, osoitteessa Töölönkatu 49, sijaitsevan liike- ja asuinrakennuksen sisäpihan parvekkeiden korjaustöitä urakka-asiakirjojen osoittamilta alueilta. Kohteen julkisivurappausten uusimisesta sekä pihakannen korjaamisesta on laadittu erilliset työselostukset. Rakennus on rakennettu v Korjattavat parvekkeet sijaitsevat sisäpihalla. Parvekkeet on kannatettu rungosta teräsbetonipalkein. Kantavan parvekelaatan paksuus on vanhojen suunnitelmien mukaan mm. Kantavan laatan päällä on kallistusbetoni ja vedeneristepinnoite. Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Parvekekaiteet ovat teräspinnakaiteita. Nyt toteutettavassa korjauksessa uusitaan vedeneristykset sekä pintakerrokset. Parvekkeille rakennetaan uudet kallistukset ja asennetaan vedeneristepinnoite. Parvekerakenteiden rapautunut ja halkeillut betoni korjataan osin uudelleen valamalla ja osin betonipaikkakorjauksin. Parvekkeiden kaiteet kunnostetaan ja huoltomaalataan. Parvekeovet uusitaan. Tässä työselostuksessa käsitellään korjaustöihin kuuluvia purku-, betonointi-, pinnoitus- ja vedeneristystöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Töölönkatu 49, HELSINKI. 0.2 Rakennuttaja KOy Auroranlinna Eevankatu Helsinki Kiinteistöpäällikkö Christian Tannerkoski puh Suunnittelijat Arkkitehtisuunnittelu Lohman Arkkitehdit Paulankatu 2C lt Helsinki Jari Pantzar p

4 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 3(17) s-posti: Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 1 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 1.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii asukkaiden kanssa pihaalueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. Ennen korjaustyön aloittamista pidetään asukkaille tiedotustilaisuus, johon osallistuvat hankkeessa mukana olevat tahot (myös urakoitsijan edustajat). Tilaisuuden järjestää rakennuttaja ja tilaisuudessa käydään läpi korjaustyöhön liittyviä asioita. Korjaustyölle haetaan rakennuslupa. Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen eri työvaiheiden aloittamista. Aloituskatselmus pidetään ennen töiden aloittamista. Aloituskatselmuksessa sovitaan rakennusaikaiset huoltoreitit ja varastointialueet. Aloituskatselmuksessa todetaan myös julkisivun ja sitä ympäröivien alueiden kunto ja selvitetään muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja. Jokaisen työvaiheen alussa pidetään työtapakatselmus (purku, betonipaikkakorjaus, kaatovalu, pinnoitus). Katselmuksessa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. Katselmuksiin osallistuvat rakennuttajan, urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja materiaalitoimittajan edustajat. Urakoitsija vastaa materiaalivalmistajan läsnäolosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Katselmusten tulokset dokumentoidaan.

5 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 4(17) 1.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista: Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu parvekerakenteiden korjauksista rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Aikataulussa tulee esittää myös eri vuodenaikojen ja/tai sääolosuhteiden vaikutus korjaustoimenpiteisiin. Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle suunnitelma työmaan järjestelyistä. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. 2 RAKENNUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (työselostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella niitä määräyksiä ja ohjeita, jotka on mainittu ao. työn suorituskohdassa. Erityisesti on noudatettava materiaalivalmistajan ohjeita. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet RakMK C2 opas, Kosteus rakentamisessa, Ympäristöministeriö - RIL 107, Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet - BY 50, Betoninormit - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet - RT Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä - RT Puu- ja alumiini-ikkunat sekä niiden asennus - RT Puuovet - RT Rakennuksen suojapellitykset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan ja tarpeen mukaan viranomaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Urakka käsittää suunnitelmien mukaiset parvekkeiden korjaustyöt sekä eri osasuoritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisina luovuttaa tilaajalle.

6 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 5(17) Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa ja työvoimaa. Vedeneristystyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun. 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT RAKENNEOSITTAIN Urakkaan kuuluvat parvekeet on esitetty suunnitelmapiirustuksissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä aikataulun ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin yleensä seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Nykyisten pinta- ja betonirakenteiden sekä pellitysten yms. purkutyöt suunnitelmissa osoitetussa laajuudessa. - Alustojen katselmuksen järjestäminen purku- ja siivoustöiden jälkeen. Purkutöiden jälkeen alustojen karhennus ja puhdistus sekä pohjien vaaitus sekä tarvittaessa uusien rakenteiden rakennekerrosten täsmentäminen vaaitustulosten perusteella. - Betonirakenteiden vaurioiden korjaukset (halkeamat + betonivauriot) sekä terästen korroosiosuojaus. - Vanhan betonilaatan karhennus ja puhdistus sekä kallistusvalujen valaminen. - Uusien parvekeovien asentaminen ja tiivistysten tekeminen. - Vedeneristepinnoitteen asennus sisältäen ylösnostot ja yksityiskohdat (oviliittymät yms.). - Parvekelaattojen alapinnan maalaus. - Liittymien tiivistys. - Kaiteiden puhdistus ja huoltomaalaus. - Pellitykset ja muut liittyvät työt. Kustakin korjaustuotteesta on esitetty tärkeimmät työvaiheet ja materiaalit. Käytettävät materiaalit on esitetty tuoteniminä. Työtavat ovat samat käytettävästä materiaalista riippumatta. Urakkaan kuuluviksi töiksi katsotaan kuitenkin myös sellaiset urakka-asiakirjoissa

7 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 6(17) erikseen mainitsemattomat tehtävät, jotka vaaditaan eri liittymäpintojen viimeistelyä tai vesitiiviiksi tekemistä varten. Ennen tuotteiden käyttöä ja tarvittaessa töiden aikana on kutsuttava materiaalitoimittajan edustaja paikalle. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät tai ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta tai naarmuttamatta. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Tehtyjä malleja korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta, kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään seuraavista työsuoritteista ja rakenteista sekä tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista rakenneratkaisuista: - piikkaus, - pohjan puhdistus, - betoniterästen puhdistus, - paikkaustyö vaiheittain, - uudet kallistusvalut, - uuden oven asentaminen, - pinnoitustyö vaiheittain liittymineen, - pellitykset, - valmis pinta. Ennen tämän kohteen ovien valmistustyön aloittamista urakoitsija tekee yhden oven malliasennuksen. Malliasennuksessa tarkastetaan asennukseen ja ovien liittymiin vaikuttavat seikat ja ratkaisut (pellitykset, kiinnitykset, tiivistykset yms.). Hyväksytyn malliasennuksen jälkeen urakoitsija suorittaa rakennuspaikalla ovien tarkemittauksen, laatii oviluettelon ja detaljipiirustukset. Tämän jälkeen itse ovien valmistustyö voidaan aloittaa. Urakoitsijalla on yksin vastuu ottamistaan mitoista ja siitä, että kukin ovi sopii sille varattuun tilaan ja toimii moitteettomasti. Ennen käytettävien materiaalien lopullista hyväksymistä tulee urakoit-

8 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 7(17) sijan esittää rakennuttajalle tarkasteltavaksi ja hyväksyttäväksi seuraavat asiat: - luotettavat selvitykset käytettävien tuotteiden ominaisuuksista sekä niiden CE-merkinnöistä, - selvitys käytettävän alaurakoitsijan saamasta valtuutuksesta materiaali-toimittajalta ja kokemuksia kyseisten tuotteiden käytöstä vastaavissa olosuhteissa, - selvitykset tuotteille ja kokonaisuudelle annettavasta takuusta ja sen sisällöstä sekä - selvitys työmaan laadunvarmistuksen ja -hallinnan toteuttamisesta eli työmaan laatusuunnitelma. Ennen varsinaisen työn aloittamista tehdään mallit ja suoritetaan tartuntavetolujuuskokeita 2 kpl alustasta, 2 kpl paikkakorjauksesta ja 2 kpl pinnoitustyöstä. Vetokokeet kustantaa urakoitsija. Vetolujuuksien tulee olla BY41 mukaisesti: - betonipaikkakorjauksen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d) - tasoituslaastin ja pinnoitteen osalta: 0,7 N/mm2 (7d) 1,0 N/mm2 (28d). Tartuntavetolujuus määritetään standardin SFS 5445 tai SFS 5446 mukaisesti. Mallialueelta tehtävien tartuntavetolujuuskokeiden lisäksi tehdään työn edetessä lisää vetokokeita, kaikkiaan 12 kappaletta urakkaan kuuluvana (mallialueilta 6 kpl ja varsinaisesta työstä 6 kpl eli yhteensä 12 kpl). Ulosvetokohtien paikkaus on urakoitsijan tehtävä muun pinnan tasoon ja ulkonäköä vastaavaksi. Tartuntavetolujuuskokeiden keskiarvon on täytettävä vähintään em. vaatimukset. Yksittäiset arvot eivät saa poiketa 25 % enempää keskiarvosta. Mikäli tartuntavetokokeissa löytyy tuloksia, jotka alittavat em. 25 % säännön, otetaan tarkasteltavalta alueelta 2 kpl lisätartuntavetokokeita. Mikäli uudet arvot täyttävät vaatimukset, jätetään alittava tulos huomioimatta. Mikäli uudet arvot eivät täytä vaatimuksia, rajataan epäkelpo alue, selvitetään syyt arvojen alittumiseen ja uusitaan ko. alueen työsuoritukset. Kaikki nämä lisäkokeet kustantaa urakoitsija. Käytettävien materiaalien ainemenekistä tulee pitää työmaalla kirjaa työalueittain ja tämä esitetään rakennuttajalle. Koko työvaiheen ajalta tulee pitää betonikorjaus- ja pinnoitustöistä päiväkirjaa, jossa on olosuhteet kirjattu jokaiselta päivältä erikseen. Korjaustöitä saa tehdä il-

9 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 8(17) man lämpötilan / huputuksen sisälämpötilan ollessa vuorokauden aikana arvojen C välillä ja ilman suhteellisen kosteuden / huputuksen sisäilman suhteellisen kosteuden arvojen ollessa % välillä, jos materiaalitoimittajan työohjeissa ei toisin mainita. 6 TYÖN SUORITUS Suunnitelma-asiakirjojen pohjana ovat olleet kohteen vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat. Työn aikana havaituista muutoksista on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle. Tarvittaessa suunnitelmia täydennetään näiltä osin. Urakoitsija sopii rakennuttajan kanssa pidettävässä katselmuksessa suojaustavoista ja - menetelmistä liittyville rakennusosille ja samalla todetaan asiakirjojen mukaisten töiden aloituskelpoisuus. Ennen korjaustöiden aloittamista tulee urakoitsijan tutustua suunnitelmiin ja niiden mukaiseen työn suoritukseen sekä tehtävä mahdolliset huomautukset niistä seikoista, joiden katsoo aiheuttavan riskin rakenteen kestävyydelle. Suunnitelmissa on esitetty tai esitetään käytettävät materiaalit tuoteniminä. Urakoitsija voi esittää käytettäväksi myös muita tuotteita hyväksyttämällä näiden vastaavuuden etukäteen rakennuttajalla. Mikäli asiakirjoissa ei ole esitetty käytettäviä materiaaleja tai rakenneratkaisuja, on tehtävistä töistä sovittava etukäteen rakennuttajan kanssa. Eri materiaalien käsittelyssä sekä niiden vaatimissa pohjustustöissä ja jälkihoidossa tulee noudattaa tämän työselityksen lisäksi materiaalivalmistajien antamia kirjallisia ohjeita. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Tuotteet, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE merkittyjä. CE-merkkiin liittyvät suoritustasoilmoitukset toimitetaan rakennuttajalle. Urakkaan sisällytettävät yksikköhinnoiteltavat työt ja muut yksikköhinnoiteltavat työt on esitetty erillisessä yksikköhintaluettelossa. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät tai uudet rakenteet ja materiaalit. Urakoitsijan on myös suojattava käyttämänsä kulkureitit. Lisäksi urakoitsijan on estettävä purku- tai rakentamistyön aiheuttaman pölyn pääsy rakennukseen sisälle työn aikana. Urakoitsija vastaa kaikista aiheuttamistaan vaurioista rakennuksessa ja rakenteissa. Urakoitsija vastaa työvälineiden tarkoituksenmukaisuudesta, turvallisuudesta, asiallisesta käytöstä ja säilytyksestä.

10 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 9(17) 7 PARVEKKEIDEN KORJAUS 7.0 Purkutyöt Parvekkeiden korjaustyöt tehdään sääsuojatuissa olosuhteissa. Sääsuojan on oltava kiinteä ja telttamainen, ks. myös urakkaohjelma. Jos parvekkeiden korjaustöitä tehdään kylmänä vuodenaikana, käytettävän sääsuojan on oltava talvityöskentelyn mahdollistava (tuplapressutus) ja lämmitetty (tasalaatuiset olosuhteet). Käytettävälle suojaus- ja lämmitysjärjestelmälle on saatava rakennuttajan hyväksyntä. Urakoitsija huolehtii talvitöiden aikana urakka-alueella lumitöiden teosta. Lumitöiden laajuus ja toimenpiteet sovitaan rakennuttajan kanssa. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja kulkusilloista. Työalueet tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimoilla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää seuraavien julkaisujen vaatimukset ja ohjeet: RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet RIL Tukitelineet ja muotit. Kiinteistön osoite- ja porrasmerkintöjen tulee näkyä myös rakennustyön aikana. Telineisiin tai suojahuputuksiin kiinnitetään työn ajaksi valaistut osoite- ja kirjainkilvet. Urakoitsijan tulee päivittäin työajan päätyttyä ja myös työn aikana pitää työalue siistinä ja turvallisena. Rappausten purkutöistä syntyvät jätteet on poistettava kohteesta välittömästi purkuvaiheen päätyttyä. Rakennusaikaisessa jätehuollossa on noudatettava rakennuttajan ja viranomaisten antamia määräyksiä. Työstä aiheutuvia jätteitä ei saa sijoittaa kiinteistön jäteastioihin. Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt Purkutöiden työaikarajoitukset sekä käytettävien purkumenetelmien rajoitukset (piikkaus, runkoäänet) urakkaohjelman mukaan. Nykyisiä rakenteita puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purkutöiden aikana purettavien rakennekerrosten paksuuksia seurataan ja verrataan suunnitelmien mukaisiin paksuuksiin. Jos kerrospaksuuksissa havaitaan eroavaisuuksia, on urakoitsijan ilmoitettava niistä välittömästi rakennuttajalle ja suunnittelijalle. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään näiltä osin. Vanhojen rakenteiden haitta-ainepitoisuuksia ei ole tutkittu. Purettavia rakenteita ovat:

11 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 10(17) - Nykyiset rakenteiden liittymien saumaukset. Saumaukset käsitellään ongelmajätteinä. Haitta-ainetutkimuksia ei ole tehty. - Nykyiset parvekkeen pintarakenteet kantavaan teräsbetonilaattaan saakka. Vedeneristeiden (kermit) tai asfalttikerroksen olemassaolosta ei ole varmaa tietoa eikä myöskään niiden haittaainepitoisuuksista. - Parvekelaatan nykyisen maalipinnan poistaminen. - Vaurioituneen betonin poistaminen vesihiekkapuhaltamalla tai kevyesti käsin piikkaamalla. B-portaan kahdessa parvekkeessa etureunan palkki valetaan kokonaan uudelleen. Parvekelinja tuetaan ennen palkkien purkua. - Parvekeovet. - Parvekkeen nykyinen teräskaide puhdistetaan ja huoltomaalataan. Parvekkeen suojaustoimenpiteet kosteudenhallintasuunnitelman mukaan, ks. kohta 4. Urakoitsijan tulee suojata työn ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät rakenteet. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla. Urakoitsijalle kuuluu kaiken rakennus- ja purkujätteen kuljetus kaatopaikalle ja niihin liittyvien maksujen suorittaminen. Rakennus- ja purkujätteen käsittelyssä on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Purkutöiden päätteeksi uusien rakennekerrosten alustaksi jäävät pinnat puhdistetaan huolellisesti roskista ja liasta; koskee myös liittyviä pystypintoja. 7.1 Alustan korjaus, puhdistus ja uudet kallistukset Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - BY 50, Betoninormit, - RIL 149, Betonityöohjeet, - BY 41, Betonirakenteiden korjausohjeet. Töitä tehtäessä noudatetaan materiaalin valmistajan antamia ohjeita. Betonipaikkakorjaukset suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla. Purkutöiden jälkeen liittyvien pystypintojen pinnat korjataan sekä kantava laatta vaaitaan. Vaaituksen jälkeen pohjan uusiin kallistuksiin tehdään tarvittavat tarkennukset ja muutokset.

12 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 11(17) Yläpinnan kallistusvalu: Ennen uusien kallistuskerrosten valamista alustaksi jäävän nykyisen teräsbetonilaatan pinta puhdistetaan ja karhennetaan esim. jyrsimällä tai vesihiekkapuhaltamalla. Karhennuksen ja puhdistuksen jälkeen pidetään alustan katselmus. Rakennuttajan edustajat suorittavat alustakatselmuksen urakoitsijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustajat ovat hyväksyneet alustojen (vaaka- ja pystyrakenteet) kunnon ja puhtauden. Uudet kallistuskerrokset valetaan StoCrete R40 saneerausbetonilla valmistajan ohjeen sekä rakenneleikkausten mukaisesti siten, että valmis pinta takareunalla asettuu nykykorkoon. Kallistus 1:80 kohti etureunaa. Parvekkeen takareunaan ja seinää vasten sekä sivuille valetaan 30 mm korkeat reunaholkat. Alusta esikostutetaan ja pintaan sivellään StoCrete TH-tartuntalaasti, 1,0 mm:n paksuuteen. Kallistusbetoni valetaan kostealle tartuntalaastille. Kallistusbetonin pinta puuhierretään. Valun jälkihoito jälkihoitoaineella tai vesikostutuksella ja muoveilla. Jälkihoitoainetyyppi on hyväksytettävä valmistajalla. Valupinnat ylitasoitetaan StoCrete TF laastilla, kerrospaksuus 1,5-5 mm. Myös liittyvät pystypinnat puhdistetaan epäpuhtauksista uuden vedeneristepinnoitteen tarttuvuuden varmistamiseksi. Betonipaikkakorjaukset: Parvekkeen etureunan, palkkien sekä alapinnan huonokuntoinen betoni poistetaan säädettävällä märkähiekkapuhallus-menetelmällä. Työssä tulee huomioida, ettei säilytettäviä rakenteita vaurioiteta, vaan ne tulee säilyttää nykyisenlaisena puhalluksen suuntauksen ja suojausten avulla. Työssä noudatetaan viranomaisten antamia määräyksiä. Pakkasvaurioituneilta tai halkeilleilta alueilta vaurioitunut betoni poistetaan tarvittaessa kevyesti piikkaamalla. Halkeamat avataan kokonaan siten, että ne voidaan sulkea korjauslaastein. Alustan tulee täyttää seuraavat vaatimukset: - Tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa, - Alustabetonin pinnassa ei saa olla puhdistuksen jäljiltä irtonaista, eikä helposti irtoavaa ainesta, - Betonissa ei saa olla tartuntaa heikentävää sementtiliimakerrosta, - Alustabetonin runkoaineen tulee olla riittävästi näkyvissä, noin 25%. Betoniterästen puhdistus ja suojakäsittely: Kaikki teräkset, jotka tulevat vesipiikkauksen jäljiltä näkyviin sekä teräkset, jotka raudoitemittausten perusteella sijaitsevat 10 mm:n etäisyydellä, paljastetaan kokonaan ja puhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2,5; suihkupuhdistus. Betonia poistetaan niin pitkälle, että löydetään ruosteetonta terästä, kuitenkin vähintään 100 mm pitemmälle, kuin ruostetta esiintyy. Syvyyssuunnassa betonia poistetaan n. 20 mm

13 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 12(17) terästen takaa 45 kulmassa siten, että terästen takapinta voidaan ruostesuojata. Käytettävät purkumenetelmät on valittava siten, että varmistetaan betonin poisto vaurioittamatta ympäröivää betonia, ts. mekaanisesta piikkausta tulee välttää ja siinä on käytettävä mahdollisimman kevyttä kalustoa. Iskua ei saa kohdistaa teräkseen eikä teräksiä saa kammeta. Teräksiä saa poistaa vain rakennesuunnittelijan luvalla. Betonin poiston jälkeen rajapinta puhdistetaan huolellisesti korkeapainepesulla ja harjaamalla, mikäli vesipiikkaus ei puhdistanut terästä riittävästi. Terästen puhdistusta ei tule laajamittaisesti tehdä teräsharjauksella, joka kiillottaa terästä ja heikentää tartuntaominaisuuksia. Välittömästi puhdistuksen jälkeen teräkset korroosiosuojataan StoCrete THP korroosiosuoja-aineella, kaksi sivelyä, odotusaika kerrosten välissä 4-6 tuntia, valmiin suojakerroksen paksuus yhteensä > 1 mm. Paikkaus ja ylitasoitus: Paikkausmateriaalien käytössä noudatetaan materiaalivalmistajan työohjeita. Ennen korjaus- tai ylitasoituslaastien käyttöä, betonipinnat kostutetaan edellisenä päivänä runsaalla vedellä ja ennen työn aloittamista vesisumuttamalla. Laastityön alkaessa pinta on mattakostea, mutta siinä ei saa olla irtovettä. Terästen piikkausurat, kolot ja lohkeamat paikataan StoCrete THP tartuntalaastilla ja StoCrete GM 1 paikkauslaastilla. Tartukkeen levitys tehdään tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten siten, että kaikki kolot ja onkalot täyttyvät. Paikkaus-/täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle ruiskuttamalla ns. märkää märälle menetelmällä. Jos tartuke ehtii välillä kuivua, sivellään uusi kerros tartuntalaastia kuivuneen päälle aikaisintaan 4 tunnin kuluttua edellisestä. Paikkauskohta täytetään täyttökerroksella ympäröivän pinnan tasoon. Laastitöiden lämpötilarajat ovat C (alusta ja ilma). Paikkausten tartuntavetolujuus on oltava vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Ylitasoitteena epätasaisilla alueilla käytetään StoCrete TF hienolaastia. Tasoituslaasti levitetään epätasaisille alueille teräslastalla yhtenä 1,5 5 mm:n paksuisena kerroksena. Ylitasoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. Laastitöiden jälkihoitona muovikelmu + vesisumutus, jälkihoitoa jatketaan 5 vuorokautta, ks. myös materiaalitoimittajan ohjeet. B-portaan palkit: B-portaan kahdella parvekkeella etureunan teräsbetonipalkki valetaan

14 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 13(17) uudelleen. Nykyinen betoni poistetaan, nykyiset teräkset korroosiosuojataan ja palkkiin asennetaan uusi harjateräs A500HW 16 mm, joka ankkuroidaan päistään tiiliseinään 250 mm Hilti HIT-HY 70- injektiomassalla. Teräs jatketaan keskellä hitsaamalla, hitsin pituus terästen molemmin puolin vähintään 150 mm. 7.2 Vedenpoisto 7.3 Vedeneristys Parvekkeilla ei ole hallittua vedenpoistoa. Vesi on valuu vapaasti etureunasta tippapellin päältä. Parvekkeiden reunaan, vedeneristepinnoitteen alle asennetaan uusi tippapelti. Tippapelti ulotetaan vedeneristeen alle vähintään 100 mm ja kiinnitetään laattaan rst-kiinnikkein k100 mm. Kiinnityslinjalle tippapellin alle asennetaan jatkuva tiivistysmassa. Tippapelleissä käytetään sinkittyä ja valmiiksi pinnoitettua teräspeltiä (PURAL tai PVDF). Pellityksen rasitusluokka C3 (ulkotilat). Teräspellin kuumasinkitys vähintään 275 g/m2. Pellin paksuus 0,6 mm. Peltien värisävyt määrittelee arkkitehti. Noudatetaan: RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Parvekkeen uusi vedeneristys tehdään yksikomponenttisella polyuretaanipinnoitteella StoPur EA 200 seuraavasti: - Pohjustus tehdään StoPox 452 EP- primerillä, kun tasoituslaastikerrokset ovat kuivuneet. Märkään pohjustekerrokseen sirotellaan kuiva kvartsihiekka. Ylimääräinen hiekka poistetaan ennen pinnoitusta. - Pinnoitus tehdään StoPur EA 200- pinnoitteella. Pinnoite levitetään tasaisesti parvekkeen lattiapinnalle siten, että kalvopaksuudeksi tulee vähintään 1,0 mm. Työvälineenä käytetään kampalastaa. - Heti pinnoittamisen jälkeen lattia telataan piikkitelalla, jotta mahdolliset ilmakuplat poistuvat pinnoitteesta. - Karhennus tehdään seuraavasti. Tuoreeseen pinnoitteeseen kylvetään StoChips- hiutaleita noin g/m2. Vedeneristepinnoite käännetään laatan reunoille alareunaan saakka. Teräskaiteen lävistyskohdat kitataan. Uuden vedeneristeen ylösnosto ovirakennetta vasten: Vedeneristepinnoitteen ylösnosto päätetään ovirakenteen kynnyksen yläreunaan ja suojataan rst-kynnyspellillä. 7.4 Alapinnan pinnoitus Parvekalaatan alapinnan pinnoitustyöt suoritetaan Sto Finexter Oy:n tuotteilla seuraavasti: 1. Pohjustus:

15 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 14(17) Korjatut ja puhdistetut pinnat pohjustetaan vesihöyryä läpäisevällä primerilla Sto Prep Miral. Primer voidaan levittää telalla tai siveltimellä. Primeria ei saa ruiskuttaa. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite. 2. Pinnoitus: Kun pohjustus on kuivunut 4-6 tuntia, voidaan lopullinen pinnoitus tehdä Sto Lotusan K silikonihartsipinnoitteella, raekoko 1,0 mm. Pinnoite levitetään teräslastalla ja hierretään muovihiertimellä. Pinnoitteen värisävy ja pintastruktuuri nykyisen mallin mukaisesti, ks. arkkitehtisuunnitelmat. Ilman ja alustan lämpötila C ja 3 C yli kastepisteen. Pinnoitteen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 1,0 MPa/28 vrk. 7.5 Teräsrakenteiden huoltomaalaus Parvekkeiden teräspinnakaiteet huoltomaalataan paikanpäällä. Kaiteiden kiinnitykset seinään ja laattaan tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. Laatan sisään menevät kaiteen alaosat korroosiosuojataan kohdan 7.1 mukaisesti. Kaiteen ja seinärappauksen liitos saumataan elastisella julkisivumassalla. Vaadittava maalauskäsittely teräsrakenteisiin: - A 160/3 FeSa 2 SFS maalikalvot: o 1x alkydipohjamaali 40 µm, Tikkurila Temaprime EE o 2x alkydipintamaali 40 µm, Tikkurilan Temalac AB 70. Värisävyt mahdollisimman lähellä nykyistä. Värisävyt on hyväksytettävä arkkitehdilla ja rakennuttajalla. 8 PARVEKEOVIEN UUSIMINEN 8.0 Yleistä Kaikkien tuuletusparvekkeiden ovet sekä niihin liittyvien tiivistykset, listoitukset ja pellitykset uusitaan. Kaikki työt tehdään ulkokautta. Ovien vaihdon yhteydessä sisäpuolen smyygit saattavat vaurioitua. Urakkaan sisällytetään myös smyygien korjaus ja maalaus. Sisällä tulee pintamateriaaleissa käyttää vain päästöluokkaan M1 kuuluvia materiaaleja. 8.1 Purkutyöt Noudatetaan: RATU Purkutyö RATU Tavanomaiset purkutyöt

16 Konstru TÖÖLÖNKATU 49 15(17) Nykyisiä rakenteita puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Purettavia rakenteita ovat: - Oviliittymien elastiset saumaukset. - Kaikki oviin liittyvät sisä- ja ulkopuoliset listoitukset ja pellitykset. - Vanhat parvekeovet sekä lämmöneristetilkkeet. Purettavat ovet ovat urakoitsijan omaisuutta. Niiden jatkokäsittely kuuluu urakkaan. - Kaikki purkutöiden yhteydessä havaitut laho- tai kosteusvaurioituneet rakenteet. Nämä uusimistyöt tehdään erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uusittavat rakenteet todetaan erikseen pidettävissä katselmuksissa, joihin osallistuvat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan). 8.2 Uuden oven asentaminen Uudet ovet: Uudet parvekkeiden ikkunaovet tehdään arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. Uudet ikkunaovet ovat ulosaukeavia, yksilehtisiä, kolmilasisia puualumiiniovia. Karmit mäntyä, kynnys tammea (korkeus 28 mm), karmisyvyys ~145 mm, tarkistettava paikalta. Sisäovi mäntyä, ulko-ovi täysalumiininen. Alumiiniosat pursotettuja, jauhemaalattuja, väri valkoinen. Puuosat polyuretaanimaalilla peittomaalattuja, väri valkoinen. Tiivisteet valkoisia. Lasitukset ovat float-lasia, laatuluokka 1. Oven lasi 3Kselektiivilasi+argonkaasu 16 mm:n välilistalla. Lasipaksuudet rakentamismääräyskokoelman osan F2 määräysten ja RT-ohjekortin RT mukaisia. Eristyslasien takuuaika on 5 v. Eristyslasien välilistat alumiinia, polttomaalattuna sisäpuolen sävyyn. Ovet varustetaan vakioheloituksella (metallisia), pintahelat kromattuja. Ovet varustetaan pitkäsulkijalla, tuulijarrulla, vääntö/lukitusnupilla sekä läpipainikkeella. Ovien on täytettävä seuraavat vaatimukset: - lämmönläpäisykerroin: U 1,0 W/m2K - ilmaääneneristävyys: Rw 35 db - painotettu ääneneristävyys kaupunkiliikennemelua vastaan vähintään 32 db

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen

3 Laatan ulokeosan ja kaiteen uusiminen Luonnossuunnitelma 1 (5) 15.1.2014 As Oy Ristikukkula c/o Pirmax Oy Possijärvenkatu 1 33400 Tampere Asunto Oy Ristikukkula, huoneistoparvekkeet 1 Yleistä Tämä luonnossuunnitelma sisältää As Oy Ristikukkulan

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Myönnetty: Voimassa:

Myönnetty: Voimassa: 1 (5) Myönnetty: Voimassa: 16.12.2009 31.3.2011, edellyttäen, että hyväksynnän perusteena oleva tekninen tyyppihyväksyntä on voimassa VTT on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002

Construction. Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima. Tuotekuvaus. Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 Tuotetietoesite Versio 18/10/2011 Tunniste: 02 04 02 03 002 0 000002 SikaBond Q-180 Nopeasti kuivuva, luja rakenneliima Tuotekuvaus SikaBond Q-180 on nopeasti kuivuva, puolirakenteellinen 2- komponenttinen

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT HONKAPOLKU 2 KORJAUSTYÖSELOSTUS 24.2.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2. Kohteen yleiskuvaus... 2 1.3. Kohteessa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY hen (EI) ON CE-merkki, DoP EI ON Ei SILKOon AVCP 2+ EI ON SILKO-koeohjelma Livin www-sivuilta Paikkausaineet SILKO-kokeet Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja

Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275,

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot