KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015"

Transkriptio

1 Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) KORJAUSTYÖSELITYS A B C D M E F K I L G H SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Oy Näsintie PORVOO

2 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS 2 Sisällys 01 RAKENNUSKOHDE JA YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJA ASIAKIRJAT JA SUUNNITELMAT RAKENNUTTAJAN HANKKIMAT ASIAKIRJAT: URAKOITSIJAN HANKINTAAN KUULUVAT SUUNNITELMAT JA ASIAKIRJAT: YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET LAADUNVARMISTUS, VALVONTA PALOTURVALLISUUS TYÖTURVALLISUUS SUUNNITELMIEN MUUTTAMISMENETTELY RAKENNUSTARVIKKEET TAKUUT TYÖMAAJÄRJESTELYT RAKENNUSALUE TYÖN OHJELMOINTI TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAARAKENNUKSET VÄLIAIKAISET KULKUTIET JA ALUEET TELINEET, TUKIRAKENTEET, NOSTOT SUOJAUS VESI JA SÄHKÖ LÄMMITYS JA KUIVATUS PUHTAANAPITO KÄYTTÄJIEN HUOMIOONOTTAMINEN TIEDOTTAMINEN KULKUREITIT URAKAN LAAJUUS YLEISTÄ VEDENERISTEEN KORJAUS KATTOKAIVOT, LÄPIVIENNIT, ALIPAINETUULETTIMET JA SUOJAPELLITYKSET... 9 YP1... 9

3 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS 3 YP RAKENNUSKOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde ja sen sijainti Porvoon ammattioppilaitos, Amisto Osoite: Perämiehentie 6, PORVOO Kaupunginosa: 24 Kortteli: 422 Tontti n:o: Rakennuttaja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Amisto Perämiehentie Porvoo Kiinteistöpäällikkö Markku Pråhl Puh Suunnittelija Rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Timo Alapere Oy RI Timo Alapere Näsintie 27, Porvoo puh ASIAKIRJAT JA SUUNNITELMAT Urakkaan kuuluu kaikki sopimusasiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet, ellei niitä nimenomaan ole jätetty urakan ulkopuolelle. Asiakirjat täydentävät toisiaan siten, että ne yhdessä määrittelevät sekä rakennuksen kokonaisuuden että sen osat. Tällöin riittää, että kukin rakennusosa on mainittu jossakin asiakirjaryhmässä.

4 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Rakennuttajan hankkimat asiakirjat: - urakkasopimus, siihen liitetyt piirustukset, rakennus- ja erikoisselostukset, - rakennuttajan, viranomaisten, työnvalvojan ja suunnittelijoiden työn kuluessa toimittamat täydentävät ohjeet ja piirustukset 03 2 Urakoitsijan hankintaan kuuluvat suunnitelmat ja asiakirjat: Valtion ja kunnallisten viranomaisten määräykset ja päätökset sekä työhön liittyvät viralliset tai puoliviralliset normit, standardit, ohjeet ja RT-kortit, joihin viitataan suunnitelmissa. - tarvikkeiden valmistajien ja hankkijoiden ohjeet - erikoistöiden suorittajien ohjeet Ulkonäköön vaikuttavat yksityiskohdat määritellään yhteistyössä tilaajan kanssa. 04 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Ks. myös urakkaohjelma Laadunvarmistus, valvonta Urakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle kirjallisesti käyttämänsä periaatteet toteutuksen laadun varmistamiseksi. Kaikki työt suoritetaan hyvää rakennustapaa noudattaen. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia työkuntia, alaurakoitsijoita ja hankkijoita. Urakoitsijan on hyväksytettävä työmaan vastaava työnjohtaja sekä kaikki alihankkijat rakennuttajalla ennen sopimuksen tekemistä näiden kanssa. Työn suoritusta seuraa ja valvoo rakennuttajan työmaavalvoja. Suunnittelijat suorittavat omien alojensa töiden valvonnan. Valvojille on järjestettävä pääsy työnsuorituspaikoille ja varastoihin tarkastuksen ja mittauksen suorittamista varten. Mikäli jokin työ suoritetaan vastoin valvojan määräyksiä tai siihen käytetään valvojan hylkäämiä rakennusaineita, on rakennuttajalla oikeus urakoitsijan kustannuksella teettää uudestaan tämä työ, ellei urakoitsija itse huomautuksen saatuaan korjauta tehtyjä virheitä.

5 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Paloturvallisuus Tilaaja vastaa kohteen palovakuutamisesta. Urakoitsija huolehtii kohteen paloturvallisuudesta vähintäin seuraavasti: - noudattaa "Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt"-suojeluohjetta -kaikilla työntekijöillä tulee olla katto- ja vedeneristystöiden tulityökortit -ennen tulitöiden aloittamista tulityöluvan edellyttämät tarkastukset tehdään -alkusammutuskalusto, vähintään 2 kpl 12 kg 43 A 183 B-C -luokkaa (vanha A-B III - E) olevia sammuttimia -jälkivartiointi tulitöiden päätyttyä -työtapa valitaan kohteen paloturvallisuustekijät huomioiden 04 3 Työturvallisuus Urakoitsija huolehtii: -turvakaiteet kattojen räystäille turvallinen kulkutie katolle (=porrastorni) -piha-alueet turvallisiksi rakennuksen vierustoilla -varoitustaulut pihamaalle varoittamaan pihalla liikkuvia -rappukäytävien ilmoitustauluille tieto mahdollisista häiriöistä ja urakoitsijan yhteyshenkilön tiedot - sisäänkäyntien suojaaminen 04 4 Suunnitelmien muuttamismenettely Urakoitsija ei ole oikeutettu vain työnvalvojan tai suunnittelijoiden kanssa sopimalla poikkeamaan piirustuksista ja työselostuksista. Rakennussuunnitelmien muuttamisesta aiheutuvat urakkasumman lisäys- ja hyvitystarjoukset on esitettävä kirjallisesti rakennuttajalle siten, että tarjousten käsittelyyn jää riittävästi aikaa Rakennustarvikkeet Tarvikkeista esitetään hyvissä ajoin näytteet rakennuttajalle hyväksyttäviksi. Rakennukseen jäävien korjaustarvikkeiden tulee olla käyttämättömiä, ellei asiakirjoissa ole nimenomaan toisin sallittu. Niiden tulee lujuus- ja laatuvaatimustensa puolesta täyttää sekä mahdolliset viralliset että laatuluokkansa edellyttämät julkaistut tai muuten käytännössä olevat normit. Tarvittaessa urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan puolueettomat aineenkoetustulokset rakennuttajalle. Tässä rakennusselostuksessa rekisteröidyllä nimellä sekä tuottajan tai valmistajan nimellä mainittujen tarvikkeiden ja aineiden osalta on huomattava, että voidaan käyttää myös muita laadultaan ja hinnaltaan samanarvoisia tarvikkeita ja aineita kuitenkin niin, että niistä on ennen käyttöä esitettävä riittävät selvitykset rakennuttajan tarkastettaviksi ja

6 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Takuut saatava rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Siten ei asiakirjoissa ole nimien yhteydessä erikseen mainintaa "tai vastaava". Kaikki kiinnitykset on tehtävä siten, ettei vanhan rakenteen kestävyys kärsi. Kaikkien kiinnitysosien tulee olla ruostumattomia, ja niillä tulee olla hyväksytyt käyttöselosteet, jotka toimitetaan rakennuttajalle. Urakoitsija toimittaa tilaajalle erityisen Takuusitoumuksen, jossa määritellään takuuehdot. Takuu koskee kattamistöiden suorittamista kulloinkin tunnetun hyvän työtavan mukaisesti, toimitettujen kateaineiden ensiluokkaisuutta sekä katteen vedenpitävyyttä. Kateaineisiin luetaan kermit, kattokaivot, alipainetuulettimet sekä läpivientitiivisteet. Takuu on voimassa rakennuksen kulloisenkin omistajan hyväksi. Tilaajan velvollisuus on ilmoittaa havaituista vioista ja vaurioista välittömästi takuun antaneelle urakoitsijalle. Takuuaika on 10 vuotta vesikatolle. Muille rakennusosille YSE 1998 mukainen takuuaika. Kaikki takuuaikana havaitut asumista ja rakennuksen käyttöä haittaavat rakennus- ja materiaaliviat on urakoitsijan välittömästi korjattava. 05 TYÖMAAJÄRJESTELYT 05 1 Rakennusalue Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut laskenta-aikana rakennusalueeseen, joka luovutetaan urakoitsijalle sopimushetkellä vallitsevassa tilassa Työn ohjelmointi Työtä ohjelmoitaessa on otettava huomioon, että kiinteistön käyttäjillä on koko rakennustyön ajan kiinteistön tilat ja pihatoiminnot käytettävissä. Urakoitsijan on tehtävä työmaan järjestelyistä työsuunnitelma, josta ilmenevät käytössä olevat alueet ja tilat, kulkureitit ja käytön rajoitukset sekä tärkeimmät työvaiheet, - menetelmät, pöly- ja melusuojaukset, puhtaanapito, eritelty aikataulu ja työajat. Urakoitsijan on hankittava työsuunnitelmalle yhtiön ja rakennuttajan sekä tarvittaessa Uudenmaan työsuojelupiirin ja Pelastuslaitoksen hyväksyntä ennen työn alkua. Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon piirustuksien ja alaurakoitsijoiden toimitusmahdollisuudet. Em. tavalla laaditun työaikataulun katsotaan sitovan kaikkia asianosaisia ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisellä sopimuksella.

7 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Työmaapäiväkirja Työmaalla pidetään asianmukaista työmaapäiväkirjaa, jonka tulee antaa selvä kuva rakennustyön vaiheista. Päiväkirjasta luovutetaan yksi kopio rakennuttajalle Työmaarakennukset Tarvittavat huolto-, toimisto-, työmaakokous-, työ- ja varastotilat hankkii urakoitsija. Tilaaja osoittaa alueen tontilta urakoitsijan käyttöön parakki- ja varastoalueeksi Väliaikaiset kulkutiet ja alueet Mikäli urakoitsija saa rakennuttajalta luvan käyttää rakennusten tiloja, varusteita tms. tulee ne saattaa ennen luovutusta uuden veroiseen kuntoon uusimalla pintakäsittelyjä, verhouksia, päällysteitä, varusteita ja asennuksia. Väliaikaiset tiet ja työalueet rakennetaan tarvittaessa. Nämä pidetään hyvässä kunnossa koko rakennustyön ajan ja saatetaan rakennustyön päätyttyä ennalleen tai asiakirjojen mukaiseen kuntoon Telineet, tukirakenteet, nostot 05 7 Suojaus Tehdään työ- ja suojateline- sekä tukitelineohjeiden (RIL ) mukaan. Telineiden ja tukirakenteiden suunnittelu kuuluu urakoitsijalle. Nostot ja nostosuunnitelmien tekeminen kuuluu urakkaan. Rakennustarvikkeet suojataan siten, ettei niiden laadussa pääse tapahtumaan huonontumista. Purkutyön aikana ja sen jälkeen ennenkuin uudet rakenteet on saatu tehtyä, on rakennukset ja rakenteet suojattava siten, että veden pääsy rakenteisiin tai sisätiloihin on luotettavasti estetty. Vastuu suojauksista on urakoitsijalla. Rakennusosat, osittain puretut, keskeneräiset ja valmiit rakennusosat suojataan tai eristetään siten, etteivät ne vahingoitu varastoinnin tai työn aikana tai työn ollessa pysähdyksissä Väliaikaisten rakennelmien ja suojausten purkaminen Kaikki väliaikaiset laitteet, johdot, telineet, suojat, suojauslaitteet yms. puretaan kun ne käyvät tarpeettomiksi ja kuljetetaan välittömästi pois rakennusalueelta Vesi ja sähkö Vettä ja sähköä urakoitsija saa kiinteistöyhtiöltä maksutta.

8 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Lämmitys ja kuivatus Työkohteet lämmitetään kunkin työn tai työvaiheen vaatimusten mukaan ja sen luonteen vaatimalla tavalla. Kuivatus ja lämmitys ei saa haitata asukkaita eikä vaarantaa paloturvallisuutta. Tilapäisinä lämmönkehittiminä saadaan käyttää vain viranomaisten hyväksymiä laitteita Puhtaanapito Urakka-alueet sekä työmaan käyttämät tilat, tie-, katu- ja muut alueet siivotaan jokaisen työpäivän jälkeen. Rakennusaikaisessa jätehuollossa ja katualueiden puhtaanapidossa noudatetaan viranomaisten määräyksiä. Jätteen käsittelymaksut sisältyvät urakkaan. Loppupuhdistus suoritetaan urakka-alueella ja muilla urakoitsijan käytössä mahdollisesti olleilla alueilla ennen rakennuksen tai sen osan luovuttamista siten, että se luovutushetkellä on sekä ulkoa että sisältä täysin käyttökunnossa. Kukin alue ja rakennusosa puhdistetaan sille sopivalla, vaadittavan tuloksen antavalla puhdistusaineella ja -menetelmällä. Syövyttäviä tai hankaavia aineita ja välineitä ei saa käyttää. 06 KÄYTTÄJIEN HUOMIOONOTTAMINEN 06 1 Tiedottaminen Työn alkaessa tilaaja jakaa käyttäjille yleistiedotteen. Muuten kaikki työmaa-aikainen tiedottaminen kuuluu urakoitsijalle Kulkureitit Työssä on otettava huomioon, että asukkaille on järjestettävä turvalliset ja siistit kulkureitit porrashuoneisiin ja että piha-alueet ovat asukkaiden käytössä koko rakennustyön ajan. 10 URAKAN LAAJUUS 10 0 Yleistä Oppilaitosrakennuksen vesikatto, katoksen katto ja konehuoneiden katot peruskorjataan asentamalla uusi vesieristys vanhan vesieristeen päälle. Vedeneristyksen alustana on kevytsoralaatat ja vanhan vedeneristeen päällä on poistettava singelikerros. (ks. liite) Lisäksi uusitaan läpiviennit, räystäspellitykset, kattokaivot ja juuripellitykset. Räystäille asennetaan myrskypellit. Muuten rakennustyön laadussa ja detaleissa noudatetaan Toimivat Katot 2006 ohjetta.

9 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS Vedeneristeen korjaus singeli poistetaan vesikatolta ja kuljetetaan kaatopaikalle. katon räystäspellitykset ja IV-yms. piippujen juuripellitykset irroitetaan ja kuljetetaan kaatopaikalle. kaikki höyrypussit avataan ja poltetaan nestekaasupolttimella kiinni. vedeneristys kumibitumikermit asennetaan liitteenä olevan YP1 mukaan. Kermeinä käytetään nimettyjä tai vastaavia tuotteita joilla on samat käyttöluokat (TL2+TL2). jos jollakin katon osalla singeli on liimautunut vanhaan kermiin ja sitä ei saada kokonaan poistettua, tai katto on muuten poikkeuksellisen epätasainen, asennetaan vanhan kermin päälle laakerointikerroksena toimiva vuorivillalevy. Ks liitte YP2. (VE2) Katoille tehdään tarvittaessa kallistuskorjauksia Siporex-rouheella. (Yksikköhintainen työ) 10 2 Kattokaivot, läpiviennit, alipainetuulettimet ja suojapellitykset ja läpiviennit Kaikkiin kattokaivoihin asennetaan HST-saneerauskattokaivot nykyisten kattokaivojen sisään. Kaivoihin asennetaan lisälehtishdit d=300mm. Läpiviennit varustetaan kumisilla läpivientitiivisteillä. Tuuletushormien yms. jalustoihin asennetaan uudet juuripellitykset kuumasinkitystä, muovipinnoitetusta t=0.6mm teräsohutlevystä. Jalustat korotetaan tarvittaessa kestopuulla, jotta saavutetaan juuripellityksille vähintään 300mm korkeus vesikatteen pinnasta. Uudet räystäs- ja myrskypellit asennetaan. Räystäspeltien kiinnitys tiivisteellä varustetuin rst-kateruuvein. Kaikki viemäreiden tuuletusputket lämpöeristetään. alipainetuulettimet uusitaan konehuoneiden uloseittäjät uusitaan kaikkiin läpivienteihin uudet kumiset läpivientitiivisteet YP1 ICOPAL PintaPolar TL2 (K-PS 170/5000 hitsattava) ICOPAL VentiPolar TL2 (K-TMS 170/3250 hitsattava) Vanha vedeneriste

10 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS 10 Yläpohjarakenne TYÖSELOSTUS Katon pinta puhdistetaan ja haitalliset epätasaisuudet poistetaan. Mahdolliset höyrypussit poistetaan. Alin kermi kiinnitetään raita- ja saumahitsaten, tarvittaessa myös mekaanisin läpikiinnikkein. Alin kermi toimii uuden katteen aluskerminä sekä laakerointi- että paineentasauskerroksena uuden ja vanhan katteen välissä. Tällöin vanhan katteen ja alustan liikkeet eivät rasita uutta katetta. Pintakermi kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten. YP2 ICOPAL PintaPolar TL2 (K-PS 170/5000 hitsattava) ICOPAL Polar TL2 (K-MS 170/4000 hitsattava) Laakerointikerros, esim. vuorivilla KKL 20 mm Vanha vedeneriste Yläpohjarakenne Käytetään vesikaton peruskorjaukseen niillä loivilla katoilla, joissa suojakiveys on kiinnitetty tai liimautunut vanhaan katteeseen, tai alustan liikkeet ja epätasaisuus edellyttävät erillisen laakeroinnin käyttämistä. TYÖSELOSTUS Irtonainen kiviaines poistetaan. Pinta puhdistetaan ja haitalliset epätasaisuudet poistetaan. Haitalliset höyrypussit poistetaan. Kovat laakerointivillalevyt ladotaan toisiaan vasten siten, ettei muodostu ristikuvioita. Polar kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten. Kiinnitys varmistetaan mekaanisin läpikiinnikkein, osittain aluskermin saumasta ja osittain lämmöneristeen läpi käyttäen alustaan sopivia, esim. Croco-A - eristekiinnikkeitä. Mekaanisten kiinnikkeiden tyyppi ja kiinnitystiheys määritellään laskennallisesti kohdekohtaisesti. PintaPolar kiinnitetään kauttaaltaan hitsaten. ERIKOISMAININTOJA

11 Porvoon ammattioppilaitos Amisto KORJAUSTYÖSELITYS 11 Alimpana kerminä voidaan käytää myös Icopal Polar TL2 (K-MS 170/3000) kermiä, joka kiinnitetään kauttaaltaan liimaten. Ins.tsto Timo Alapere Oy Liitteet: Vesikatto piirustus Vanha rakennetyyppi katosta

12

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite 01.04.2011 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot