KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI"

Transkriptio

1 KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B ESPOO

2 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta 1.4 Suunnittelijat 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS 5 MALLIT JA KOKEET 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 6.2 Esityöt 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 7.2 Puuosien korjaukset 7.3 Puuosien maalaus 7.4 Teräsosien maalaus 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 8.2 Esityöt 8.3 Pesu 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat 9.2 Esityöt 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset

3 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 2(19) 10 TERASSILAUDOITUKSET, TYÖN SUORITUS 10.0 Yleistä 10.2 Pohjatyöt 10.3 Terassilaudoituksen asennus 11 JÄLKITYÖT LIITTEET 1. Mallikatselmukset 2. Valokuvaliite

4 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 3(19) 1 YLEISTÄ 1.1 Rakennuskohde Tämä julkisivujen korjaustyöselostus koskee Helsingin Oulunkylässä, osoitteissa Urakkatie 2 ja 6, sijaitsevan asuntoyhtiön julkisivujen korjaustöitä. Rakennukset ovat arkkitehtien Kirsti ja Erkki Helamaa suunnittelemia ja ne on rakennettu vuonna Asuntoyhtiössä on kaksitoista asuinrakennusta, kaksi varastorakennusta, huoltorakennus, jätekatos sekä grillikatos. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen julkisivurakenne muodostuu osin betonisandwich-elementeistä ja osin vinohalkaistulla vaakalaudalla verhotuista betonisandwich-elementeistä. Lämmöneristeenä on 140 mm mineraalivillaa. Asuinrakennuksissa on sekä teräsrunkoisia rakennusrungon ulkopuolisia parvekkeita että sisäänvedettyjä parvekkeita. Sisäänvedettyjen parvekkeiden kaiteina on vinohalkaistu vaakalaudoitus ja rungon ulkopuolisten parvekkeiden kaiteina sekä pielinä pystyrimoitus. Asuinrakennuksissa on teräs-lasirakenteiset tuulikaapit. Ikkunat ovat puuikkunoita. Sokkelit ovat puhtaalla betonipinnalla olevia elementtisokkeleita. Kylmien varasto ja katosrakennusten julkisivurakenne muodostuu teräs- tai puurungosta sekä vaakapaneelista. Nyt toteutettavassa julkisivukorjauksessa valkobetonipintaiset julkisivut pestään, kaikki puu- ja teräspinnat sekä ikkunoiden puuosat huoltomaalataan, ikkunoiden käynnit ja tiivistykset tarkastetaan ja huolletaan, elementti- ja ikkunasaumaukset uusitaan, terasseille rakennetaan puumuovikomposiittilaudoitus ja aidat kunnostetaan. Vaurioituneita rakenteita uusitaan tarvittavassa laajuudessa. Tässä työselostuksessa käsitellään julkisivujen korjaustöihin kuuluvia suojaus-, purku-, uudelleen rakennus-, pintakäsittely ja puurakenteiden korjaustöitä. Rakennuskohteen katuosoite on: Urakkatie 2 ja HELSINKI.

5 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 4(19) 1.2 Tilaaja KOY Auroranlinna Tukholmankatu Helsinki Christian Tannerkoski p s-posti: 1.3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Edustaja nimetään myöhemmin. 1.4 Suunnittelijat Arkkitehti- ja rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B Espoo Joni Sundström p s-posti: Mika Laitala p s-posti: 2 TOIMENPITEET ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA 2.1 Rakennuttajan toimenpiteet ennen työn aloittamista Ennen työn aloittamista rakennuttaja sopii rakennuksen käyttäjien kanssa piha-alueiden ja tilojen käytön aiheuttamista rajoituksista ja vaatimuksista korjaustyölle. Nämä on huomioitava työn toteutusta ja aikataulua suunniteltaessa. 2.2 Urakoitsijan toimenpiteet ennen työn aloittamista Urakoitsijan on ennen tarjouksen antamista tutustuttava rakennukseen, rakennusalueeseen ja siellä työn suorittamiseen vaikuttaviin olosuhteisiin. Työmaan kokonaisjärjestelyistä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyistä rakennuttajan sekä tarpeen mukaan viran-

6 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 5(19) omaisten hyväksyntä ennen niiden toteuttamista. Lisäksi urakoitsijan tulee esittää suunnitelma purkutöistä ennen purkutöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee esittää yksityiskohtainen toteutusaikataulu rakennuttajalle ennen työn aloittamista. Ennen rakennusten julkisivukorjausten töiden aloittamista pidetään työkohteessa katselmus, jossa todetaan työn alkaessa vallitseva tilanne, sovitaan käytettävistä menettely- ja työtavoista sekä todetaan muut työn tekemiseen vaikuttavat asiat. 2.3 Väliaikaiset rakennelmat ja suojaustoimenpiteet Urakoitsijan tulee suojata korjaustöiden ajaksi kaikki mahdollisesti likaantuvat tai vaurioituvat säilytettävät ja uudet rakenteet ja materiaalit. Rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kulkureitit on suojattava siten, että niistä kulku voi tapahtua turvallisesti ja likaantumatta. Urakoitsijan tulee huolehtia myös muista piha-alueiden vaatimista suojauksista rakennuttajan esittämien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsija vastaa kaikkien purkujätteiden kokoamisesta ja toimittamisesta hyväksytyille kaatopaikoille/jätteiden vastaanottopaikoille. Kaikki jätteiden käsittelymaksut kuuluvat urakkaan. Urakoitsija vastaa tarvittavista telineistä ja nostolaitteista. Lisäksi urakoitsijan tulee varata rakennuttajan edustajille mahdollisuus suorittaa työn kohteena olevien maalaus- ja saumaustöiden valvontatarkastukset. Telineitä saa sijoittaa vain kulloinkin työn alla oleviin kohtiin. Työalue tulee erottaa käytössä olevista alueista selvästi näkyvillä pukeilla tai lippusiimalla ja tarvittaessa seinämillä. Työn etenemisen mukaan tulee tarpeettomiksi käyvät telineet ja tukirakenteet poistaa tai siirtää seuraavien työalueiden kohdille. Käytettävien tuki- ja työtelineiden tulee täyttää julkaisujen RIL , Tukitelineet ja muotit sekä RIL Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet vaatimukset.

7 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 6(19) 2.4 Työn suoritukseen kohdistuvat rajoitukset Rakennukset ovat normaalissa käytössä julkisivujen korjaustöiden aikana. Korjaustyöt on suoritettava siten, että asumista ja rakennuksessa tapahtuvaa normaalia liikennöintiä ei haitata. Mahdollisista esteistä on sovittava rakennuttajan kanssa vähintään kaksi viikkoa ennen ko. työvaiheen aloittamista. Kaikki työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja noudattaen. Työn suoritukseen käytetään työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista ja kokenutta työnjohtoa sekä työvoimaa. Tarvittaessa erikoistyöt on annettava rakennuttajan hyväksymän erikoisurakoitsijan tehtäväksi. Kaikkien työssä käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. 3 RAKENNUSALUE JA TYÖN LAAJUUS Rakennusalue ja työn laajuus ilmenevät suunnitelmapiirustuksista. Julkisivupiirustukset on laadittu vesikattomateriaalimuutoksen vaatimaa rakennuslupaa varten, eikä niissä ole esitetty julkisivutöiden urakka-alueita. Urakkaan kuuluvat työt ja korjaustoimenpiteet on esitetty tässä työselostuksessa sekä muissa erikoispiirustuksissa. Julkisivupiirustuksista ilmenevät kuitenkin eri materiaalien sekä rakenteiden laajuudet. Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisten julkisivujen korjaustyöt niin, että se kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksenmukaisena luovuttaa tilaajalle. Tässä työselostuksessa ja asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, työt ja velvoitteet kuuluvat urakkaan, ellei jonkin määrittelyn kohdalla nimenomaan toisin mainita. Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten ja urakka-asiakirjojen mukaisia. Rakennusurakan YSE:n mukaan urakoitsija antaa rakennustöille kahden (2) vuoden takuun.

8 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 7(19) 4 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA TYÖJÄRJESTYS Urakkaan kuuluvat alueet on esitetty arkkitehti- ja rakennesuunnitelmissa. Ennen korjaustöiden aloittamista urakoitsija tekee töistä vaiheistusesityksen ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Urakkaan kuuluvien töiden työjärjestys on pääpiirteittäin seuraava: - Työmaa-alueen kosteudenhallintasuunnitelman laadinta ja hyväksyttäminen rakennuttajalla. Asuinrakennusten sekä huoltorakennuksen rakenteiden kastuminen maalaustöiden ja elementtisaumojen uusimisen aikana on estettävä tarvittaessa erillisin sadesuojuksin tai kiinteällä telttamaisella sääsuojalla. Maalaustöiden aikana olosuhteiden on oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. Hyväksytyn kosteudenhallintasuunnitelman mukaisten suojausten hankkiminen työmaalle. - Puiden ja pensaiden poistaminen julkisivu- ja telinetöiden vaatimassa laajudessa. Ennen kasvillisuuden poistamista järjestetään katselmus yhdessä pihasuunnittelijan kanssa. - Mallisuoritusten tekeminen jäljempänä tässä työselostuksessa esitetyistä suorituksista. - Maalattavien julkisivurakenteiden (puu ja teräs) sekä ikkunoiden puhdistaminen ja kunnon tarkastaminen. Vaurioituneiden rakenteiden uusiminen erikseen sovittavin tai urakkaan sidotuin yksikköveloitushinnoin. - Betonijulkisivujen peseminen. - Elementti- ja ikkunasaumausten uusiminen. - Ikkunoiden huoltotyöt. - Julkisivujen maalauskäsittelyt nykyisen mallin mukaisesti. - Uusien terassilaudoituksien tekeminen. - Loppusiivous. Työn aikana likaantuneet tai muuten vaurioituneet säilytettävät ja ympäröivät rakenteet puhdistetaan rakenteita vahingoittamatta ja naarmuttamatta. Erityisesti purkurajojen läheisyydessä sijaitsevien säilytettävien rakenteiden suojaamiseen täytyy kiinnittää huomiota. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että kaikki uudet ja kunnostetut rakenteet ovat rakennuttajalle niitä luovutettaessa puhtaita ja siistejä. Lisäksi koko muun työalueen tulee olla rakennuttajalle luovutettaessa siivottuna ja puhdistettuna vähintään urakan alkaessa vallinneeseen tasoon. 5 MALLIT JA KOKEET Mallit tehdään rakennuttajan määräämiin kohtiin ja rakenneratkaisuihin sekä maalaussuorituksiin värimalleineen. Malleja käytetään myöhemmin vertailukohtina muiden vastaavien kohtien kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit

9 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 8(19) on korjattava tai uusittava. Mallit on tehtävä riittävän ajoissa, jotta niiden antama tietous voidaan hyödyntää, ja mallikatselmuksen jälkeen rakennuttajalle on varattava yksi viikko päätöksentekoa tai mallitarkennuksia varten. Mallit tehdään tämän työselostuksen eri kohdissa erikseen mainituista suorituksista, ks. myös liite 1. 6 JULKISIVUSAUMOJEN UUSIMINEN, TYÖN SUORITUS 6.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien julkisivuelementtien nykyisten saumausten purkutyöt, saumausjätteiden toimittamisen pois kohteesta, saumausjätteisiin liittyvien jätteiden käsittelymaksut sekä uusien saumausten (vaaka- ja pystysaumat) tekemisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Ikkuna- ja ovisaumaukset ks. myös kohta 9. Sokkelielementtien saumauksia ei uusita tämän urakan yhteydessä vaan urakkarajana on julkisivuelementin ja sokkelielementin vaakasauma, joka uusitaan tämän urakan yhteydessä. Saumausurakoitsijan tulee olla Rakennussaumaus ry:n jäsen. Julkisivusaumaukset suoritetaan aineella, josta on voimassa oleva käyttöseloste tai CE-merkki, esim. Sikaflex-15LM, käytettävä väri mahdollisimman lähellä nykyistä värisävyä, värisävy on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään tartuntapinnoilla aina primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Saumaustyön aikana saumausurakoitsijan on pidettävä saumaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän saumausolosuhteet. Saumaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallisaumauksen tarkastuksen yhteydessä. Saumaustyöpäiväkirja tarkastetaan saumaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä julkisivuelementtien saumauksen uusimisesta neljän elementin risteyksen käsittävä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Saumausmalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Malliasennuksessa on esitettävä myös tuuletusputkien asennus. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset ja materiaalit on korjattava tai uusittava.

10 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 9(19) Laadunvarmistuskokeet: Julkisivujen uudelleen saumatut saumat tarkistetaan ottamalla niistä näytteitä tasaisesti kaikista saumatuista kohteista. Näytteitä otetaan enintään 10 kpl. Noin 100 mm pitkä näytepala irrotetaan tartuntapintoja pitkin. Näytepalan muoto tarkastetaan ja siitä mitataan saumausmassan vähimmäissyvyys. Samalla tehdään havainnot pohjanauhasta, tuuletusputkista ja saumamassan tartunnasta. Näytteenotto tapahtuu urakoitsijan toimesta ja kustannuksella, rakennuttajan valvojan määräämistä kohdista. Yhtä hylättyä näytettä kohden otetaan kaksi uutta näytettä. Virheelliseksi joko otoksen tai ulkonäön perusteella havaittu tai näytteenotolla vahingoitettu saumaus on poistettava kokonaan alusnauhaan saakka ja korvattava uudella saumauksella riittävän laajalti. 6.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen, viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijan antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), 6.2 Esityöt Vanhojen saumausmassojen poisto suoritetaan leikkaamalla vanha saumausmassa ensin keskeltä halki. Sen jälkeen massa ja pohjanauha poistetaan huolellisesti. Sauman tartuntapinnoilta poistetaan epäpuhtaudet laikalla hiomalla. Saumapinnat tulee puhdistaa niin huolellisesti, että saumattaville pinnoille ei jää jäänteitä vanhojen massojen öljyistä. Saumat puhdistetaan lopuksi harjaamalla ja imuroimalla. Ennen pohjatäytenauhan asentamista on työn valvojalle varattava mahdollisuus tarkastaa saumattavien pintojen puhtaus, kuivuus ja eheys. Kaikkien kitattavien pintojen tulee olla puhdistettu kitin toimittajan hyväksymällä tavalla, hyväksynnästä kirjallinen todistus. Puhdistustapana on hionta tai hiekkapuhallus. Mikäli rakenteet ovat märkiä saumoja avattaessa, on rakenteiden annettava kuivua ja/tai kuivatettava ennen saumauksen aloittamista. Vanhan saumausmassan poiston yhteydessä määritetään yhdessä rakennuttajan kanssa tarvittavat saumapintoihin liittyvät korjaukset. Saumattavien pintojen tulee olla riittävän lujat saumauksen kestävyyttä ja tiiviyttä silmälläpitäen. Saumojen avauksen ja puhdistuksen jälkeen urakoitsija suorittaa tarvittavat betonikorjaukset erikseen sovitta-

11 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 10(19) vin yksikköveloitushinnoin. Käytettävät betonikorjaustuotteet (esim. Sto) on hyväksytettävä rakennuttajalla. Betonikorjausten paikat ja määrät päättää lopullisesti rakennuttaja saumaustyön edistymisen myötä. 6.3 Pohjanauhan asennus, primerointi ja saumaus Pohjanauhan asennus ja tuuletusputket: Ennen pohjanauhan asennusta tarkastetaan taustatilan villoitus. Tämän jälkeen saumaan asennetaan saumapaksuuden edellyttämä pyöreä, umpisoluinen polyeteenipohjanauha siten, että villan ja pohjatäytenauhan väliin jää vähintään 20 mm:n rako, ja että varsinaisesta saumasta tulee oikean paksuinen. Nauhan tulee olla noin 20 % paksumpi kuin sauman leveys. Mikäli riittävää tuuletusrakoa ei ole muutoin saavutettavissa, on taustavilloitusta painettava hieman sisemmäksi. Saumausnauhojen jatkokset tehdään vinoleikkauksella. Saumoihin asennetaan tuuletusputkia, sisämitaltaan ø10 mm...15 mm kaikkiin risteyskohtiin ja vaakasaumoihin noin 2 m:n välein symmetrisesti elementin leveyteen nähden. Vaakasaumojen putkijako sovitaan tarkemmin malliasennuksen yhteydessä. Tuuletusputket asennetaan vinoon noin 15 o alaspäin, putket kirkasta muoviputkea. Putkien päiden tulee ulottua sisällä tuuletusrakoon saakka ja ulkona noin 10 mm...15 mm ulospäin seinäpinnasta. Putkien ulkopuolelle tulevat päät leikataan viistoiksi siten, että sadeveden pääsy niihin estyy. Saumaustyö: - Liian kapeat saumat levennetään, min. leveys 8 mm. - Saumauksen tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat. Niissä ei saa olla muottiöljyä, rasvaa, sementtiliimaa tai irtohiukkasia kun saumaus aloitetaan. Pohjat on hyväksytettävä materiaalin toimittajalla, josta kirjallinen todistus. - Saumausmassan parhaan tarttuvuuden saavuttamiseksi tartuntapinnat sivellään aina primerilla. - Saumausmassaa ei saa pursottaa märän primerin päälle. Primereiden minimi ja maksimi odotusaikoja tulee noudattaa. - Saumausmassa pursotetaan tasaisesti oikeaan ainevahvuuteen esikäsiteltyyn saumaan primerin kuivuttua. Saumausmassa pursotetaan siten, ettei saumausmassan ja pohjanauhan väliin jää ilmaa. - Saumausmassa tasoitetaan ja muotoillaan esim. kostealla puulastalla tiiviisti elementtien tartuntapintoja vasten. - Saumausolosuhteet materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan.

12 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 11(19) 7 JULKISIVUJEN KORJAUKSET JA MAALAUS, TYÖN SUORITUS 7.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten julkisivujen kaikkien nykyään maalattujen puu- ja teräspintojen puhdistuksen sekä huoltomaalauksen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita sekä maalivalmistajan ohjeita noudattaen. Tällä hetkellä kuumasinkityllä pinnalla olevia katosten ja terassiaitojen teräsosia ei maalata. Maalaustyön aikana maalausurakoitsijan on pidettävä maalaustyöpäiväkirjaa, josta ilmenee mm. kunkin päivän maalausolosuhteet. Maalaustyöpäiväkirjan tarkemmasta sisällöstä sovitaan rakennuttajan valvojan kanssa mallikatselmuksen yhteydessä. Maalaustyöpäiväkirja tarkastetaan maalaustyön valmistuttua rakennuttajan valvojan toimesta. Maalausolosuhteiden tulee olla maalivalmistajan vaatimusten mukaiset ja tarvittaessa työ tehdään telttamaisen sääsuojan alla. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä värimallit jokaisesta erivärisestä maalaussuorituksesta eri alustoilla. Malleja ovat ainakin puujulkisivujen lautaverhouksen värimallit, parvekerimojen värimalli, parvekkeiden ja katosten teräsosien värimallit sekä tuulikaappien teräsosien värimallit. Värimallit tehdään erikseen sovittaviin paikkoihin julkisivuilla tai erillisiin mallikappaleisiin. Värimalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 7.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja maalivalmistajien ohjeita. Tarvittaessa ennen maalaustyön aloittamista kohteessa järjestetään katselmus johon osallistuvat pääurakoitsija, maalausurakoitsija, rakennuttajan edustaja, valvoja sekä maalivalmistajan edustaja.

13 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 12(19) 7.2 Puuosien korjaukset Ennen töiden aloittamista suoritetaan katselmus. Katselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota nykyisten puurakenteiden kuntoon ja kiinnityksiin. Katselmuksessa määritetään uusittavien puurakenteiden korjausalueet ja määrä. Urakkaan sidotaan 50 jm hienosahatun vinohalkaistun julkisivulaudoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Urakkaan sidotaan 50 jm parvekkeiden pielien ja kaiteiden höylätyn 35x35 rimoituksen uusimista asuinrakennusta kohti. Rakennuttajan edustaja suorittaa katselmuksen yhdessä urakoitsijan ja rakennesuunnittelijan kanssa. Katselmuksen tulos merkitään työmaapöytäkirjaan. Uusien rakenteiden rakentamisen saa aloittaa vasta, kun rakennuttajan edustaja on hyväksynyt alustan. Kaikkien puuosien uusien kiinnikkeiden tulee olla vähintään kuumasinkittyjä. 7.3 Puuosien maalaus Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet: Julkisivulaudoituksien ja parvekerimojen nykyinen maalauskäsittely on alkydiöljymaali. Julkisivulaudoitukset ja parvekerimoitukset sekä räystäiden puurakenteet maalataan esim. Tikkurilan Ultra Classic Talomaalilla, Vinhalla tai vastaavalla vesiohenteisella puupinnoille tarkoitetulla ulkomaalilla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten puurakenteiden uusiminen. - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Aiemmin maalatuista pinnoista poistetaan irtoava maali kaapimalla ja teräsharjaamalla. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Uusittujen puurakenteiden pohjamaalaus siveltimellä pintamaalille soveltuvalla pohjamaalilla yhteen kertaan. Esimerkiksi Tikkurila Ultra Classic Talomaalia käytettäessä pohjamaalina käytetään Tikkurila Ultra Primeria. - Kaikkien puurakenteiden (uusittu + nykyinen) pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan.

14 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 13(19) Terassiaitojen kestopuulaudoitukset: Terassien aitojen nykyiset käsittelemättömät kestopuulaudoitukset kyllästetään esim. Tikkurilan Valtti Color kuullotteella tai vastaavalla liuoteohenteisella ohutkalvoisella kestopuupinnoille soveltuvalla kuultavalla puunsuojalla. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Huonokuntoisten kestopuurakenteiden uusiminen nykyistä vastaavilla kestopuulaudoilla erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. - Kyllästettävien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. - Pintakäsittely siveltimellä kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. 7.4 Teräsosien maalaus Parvekkeiden ja katosten teräsrungot sekä tuulikaappien kuumasinkityt ja maalatut teräsrakenteet huoltomaalataan esim. Tikkurilan Panssarimaalilla, tai vastaavalla sinkittyjen teräspintojen ulkomaalaukseen soveltuvalla liuoteohenteisella alkydimaalilla. Tuulikaappien maalauksen laajuus on nykyisen maalauksen mukainen. Työnsuoritus on pääpiirteissään seuraava: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta.

15 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 14(19) 8 BETONIJULKISIVUJEN PESEMINEN, TYÖN SUORITUS 8.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien valkobetonijulkisivujen sekä terassiaitojen Minerit-levyjen pesemisen. Sokkeleiden betonipintoja ei pestä. Mallit: Urakoitsijan on tehtävä valkobetonijulkisivun pesemisestä mallialue erikseen sovittavaan paikkaan julkisivulla. Pesumalli on tehtävä tämän työselostuksen mukaisesti täysin valmiiksi. Mallia korjataan tarvittaessa ja varsinaisen toteutuksen saa aloittaa vasta kun rakennuttaja on hyväksynyt ko. mallin. Mallia käytetään myöhemmin vertailukohtana muiden vastaavien kohteiden kelpoisuutta arvioitaessa. Hyväksyttyä mallia huonommat työsuoritukset on uusittava. 8.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja ja pesuainevalmistajan ohjeita. 8.2 Esityöt 8.3 Pesu Urakoitsijan tulee suojata kaikki viereiset rakennusosat kastumiselta ja likaantumiselta sekä varmistaa liittyvien rakenteiden tiiviys. Julkisivujen peseminen tehdään ennen elementtisaumojen uusimista ja maalauksia. Mikäli saumat ovat erittäin huonossa kunnossa ja irronneet reunoistaan ne tulee tiivistää, jotta pesuvesi ei pääse kastelemaan rakenteita. Tavoitteena on, että. epäpuhtaudet saataisiin poistettua pinnoilta. Seuraavassa on esitetty pesun pääperiaatteet: - pintojen kostutus kevyellä korkeapainepesulla, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen pesu harjaamalla, pesuaineena käytetään emäksistä pesuainetta, PH-taso pyritään saamaan mahdollisimman neutraaliksi, PH-taso päätetään mallisuorituksessa. - pintojen huuhtelu korkeapainepesulla, käytetään kuumaa vettä, painetaso mahdollisimman alhainen, painetaso päätetään mallisuorituksessa.

16 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 15(19) 9 IKKUNOIDEN JA ULKO-OVIEN KORJAUS, TYÖN SUORITUS 9.0 Yleistä Urakka käsittää kaikkien rakennusten kaikkien ikkunoiden ja ulkoovien huoltomaalauksen, saumausten uusimisen, käyntien ja tiivistyksien korjaamisen sekä ovipumppujen huoltamisen tässä työselostuksessa annettuja ohjeita noudattaen. Terassien ja parvekkeiden ovien puuosat huoltomaalataan, huolto- ja varastorakennuksien ovien puuosat lakataan ja tuulikaappien teräsovet huoltomaalataan. Puuosien maalaukset ja lakkaukset sekä saumaukset suoritetaan ulkokautta telineiltä käsin. Ikkunoiden korjaus ja huoltotyöt tehdään sisäkautta maalauksen jälkeen. Ikkunoiden ja ovien korjaamista ja huoltoa haittaavien tai estävien kalusteiden siirrot suorittavat asukkaat itse. Urakoitsijan on ilmoitettava käyttäjille riittävän ajoissa, vähintään kahta (2) viikkoa ennen, milloin ko. tilojen ikkunoiden korjaaminen tullaan suorittamaan ja kuinka kauan työn arvioidaan kestävän. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Lisäksi urakoitsija on velvollinen osoittamaan tarvitsemansa työskentelyalueiden rajat, jotta käyttäjät voivat varmistua, että kalusteita siirretään riittävä määrä. 9.1 Työssä noudatettavat asiakirjat Työssä noudatetaan suunnitelma-asiakirjojen (selostus ja piirustukset), viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden sekä rakennuttajan ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden ohella tässä selostuksessa erikseen mainittuja asiakirjoja. Voimassaolevien työturvallisuusmääräysten lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Puu- ja puualumiini-ikkunat - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen Muut noudatettavat asiakirjat on mainittu ao. työsuoritusta kuvaavassa kohdassa. 9.2 Esityöt Purettavia rakenteita ovat ikkunoiden elastiset saumaukset sekä tiivisteet ja puiteliut. Purkutyöt on tehtävä sellaisia työtapoja ja menetelmiä käyttäen, että suunnitelmien mukainen lopputulos saavutetaan aiheuttamatta vahinkoa ympäröiville rakenteille. Purkutöissä vaurioituneet säilytettäviksi osoitetut rakenteet urakoitsija korjaa kustannuksellaan uusilla vastaavilla (=purkupohjat kunnostetaan, tasoitetaan ja maalataan).

17 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 16(19) 9.3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaus Korjauksen sisältö: Ikkunoiden puitteiden käynnit, lukitussalvat sekä helat tarkistetaan ja säädetään. Ovien saranat, lukitukset, helat ja ovipumput tarkistetaan ja säädetään. Vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan. Uudet osat nykyistä vastaavia. Lukot ja saranat voidellaan. Puitteiden puuosat, lasitukset ja tilkeraot tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat ja osat korjataan tai vaihdetaan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Uudet osat nykyistä vastaavia. Kaikki ikkunoiden ja ovien tiivisteet sekä ikkunoiden puiteliut uusitaan. Uudet tiivisteet tyyppiä TPE. Ikkunoiden raitisilmaventtiilit puhdistetaan. Ikkunoiden ja ulko-ovien ulkopuolen ennestään maalatut puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Maalattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava maali poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Pintamaalaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Akva ovi- ja ikkunamaalilla tai vastaavalla vesiohenteisella ulkokäyttöön ja tehdasmaalatulle pinnalle soveltuvalla maalilla valmistajan ohjeiden mukaan. Ulko-ovien ulkopuolen ennestään lakatut (huolto- ja varastorakennukset) puuosat pintakäsitellään seuraavasti: - Lakattavien puuosien puhdistaminen mekaanisesti. Irtoava lakka poistetaan kaapimalla ja pinnat hiotaan. Hiontapöly poistetaan huolellisesti. Tarvittaessa likaantuneet ja homehtuneet pinnat pestään esim. Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. - Lakkaus siveltimellä kahteen kertaan esim. Tikkurila Unica Super uretaanialkydilakalla tai vastaavalla liuoteohenteisella ulkokäyttöön soveltuvalla lakalla valmistajan ohjeiden mukaan. Pinta hiotaan kevyesti lakkauskertojen välillä.

18 Konstru URAKKATIE 2 JA 6 17(19) Tuulikaappien teräsovien (ulko- + sisäovi) ennestään maalatut (värilliset) osat pintakäsitellään seuraavasti: - Irtoava ja huonosti alustassaan kiinni oleva maali poistetaan. - Kiiltävä maalipinta himmennetään alkalipesulla tai hiomalla. - Ruosteiset kohdat teräsharjataan ruosteenpoistoasteeseen St2 standardin SFS8501 mukaisesti. - Pinnoilta poistetaan puhdistusta vaikeuttavat kiinteät epäpuhtaudet. Vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt poistetaan esim. Tikkurila Panssaripesulla tai vastaavalla pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaan. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja annetaan kuivua hyvin. - Pohjamaalaus kauttaaltaan kahteen kertaan esim. Tikkurila Rostex Super tai vastaavalla pintamaalille soveltuvalla liuoteohenteisella ruosteenestopohjamaalilla. Pohjamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta, - Pintamaalaus kahteen kertaan esim. ym. maaleilla valmistajan ohjeiden mukaan. Pintamaalin kerrospaksuus 40 mikrom/maalauskerta. Ulkopuolen pellitysten kiinnitykset ja tiivistykset tarkistetaan. Vaurioituneet kohdat korjataan erikseen sovittavin yksikköveloitushinnoin. Ikkunoiden puhdistustyöt kohdan 11 mukaan. 9.4 Ikkunoiden ja ulko-ovien elastiset saumaukset Kaikki ikkunaliittymien uudet saumaukset tehdään tämän työselostuksen mukaisesti. Vanhan saumausmassan purku, ks. kohta 6.2. Uudet saumaukset suoritetaan aineella, josta on BLT:n käyttöseloste, esim. Sikaflex15-LM, käytettävä väri on hyväksytettävä rakennuttajalla. Kittauksen alla käytetään aina tartuntapinnoilla primeria. Sekä saumausaineelle että -työlle tulee antaa 5 vuoden kirjallinen takuu. Noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - RT , Kiviaineisten elementtijulkisivujen saumat (2009), - RT , Elastiset saumausmassat, saumaustarvikkeet (2009), - RT , Puuikkunat, korjausrakentaminen - KH , Kiviaineisten julkisivuelementtien saumausten korjaus ja uudelleen tiivistäminen.

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+25 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(25)

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA URAKKATIE 2 URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2013 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI

KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI KOY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 2 liitettä 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru KYLÄNVANHIMMANTIE 21 1(13)

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI

KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI KOY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+14 sivua + 2 liitettä 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru RATAVALLINTIE 16 1(14) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET. Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET. Sisällä 016 MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10. IKKUNAT JA OVET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO

YLLÄPIDON OHJEET YLLÄPITO YLLÄPIDON OHJEET Helsingin kaupunkikalusteet tulee pitää hyvässä kunnossa. Perusylläpito tapahtuu peittomaalatuissa kalusteissa 5 vuoden välein, kuultokäsitellyt puuosat huolletaan 1 vuoden välein. Perushoitoon

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät

MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT. Lauta- ja hirsiseinät 2015 MAALILINJA NEUVOO 08 PUUJULKISIVUT Lauta- ja hirsiseinät SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 5 Vanhat maalattavat pinnat... 7 Uudet kuullotteilla käsiteltävät pinnat... 9 Vanhat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET. Ulkona 2015 MAALILINJA NEUVOO 10 IKKUNAT JA OVET Ulkona SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet kuultavilla tuotteilla käsiteltävät pinnat...8 Vanhat kuultavilla

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona

Uudista hyväkuntoiset pinnat. julkisivut terassit kalusteet aidat puu metalli rappaus betoni muovi sisällä tai ulkona PESUAINEET Piha-aidalla kukkii home, terassi näyttää kulahtaneelta ja peltikatollekin pitäisi tehdä jotain. Armas aurinko paljastaa puhdistamista, pesua ja huoltoa kaipaavat pinnat. Huolellisella pesulla

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT. Terassit ja laiturit 2015 MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit SISÄLLYSLUETTELO Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN

HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 OULUNKYLÄN HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 1 HANKESUUNNITELMA OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON HUOLTORAKENNUKSEN KATON JA PIHAKANNEN PERUSPARANTAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA 2 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 5 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 Työohje Esi- ja pohjatyöt Julkisivuvarusteet kuten valaisimet, anturit, johdot, kilvet tai muut vastaavat irroitetaan työn ajaksi. Julkisivurakenteisiin

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

Maalausohjeiston perusteet

Maalausohjeiston perusteet Maalausohjeiston perusteet Maalausmenetelmät (2) Maalausmenetelmät Maalausmenetelmä 2, 2-kerros Maalausmenetelmä 3, 3-kerros Maalausmenetelmä 1 1-kerrosmaalaus, sovitaan tapauskohtaisesti 2-kerrosmaalaus

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HUOLTO- JA YLLÄPITOKORJAUKSET: julkisivut ja parvekkeet ikkunat ja ovet katot saumat

RAKENNUSTEN HUOLTO- JA YLLÄPITOKORJAUKSET: julkisivut ja parvekkeet ikkunat ja ovet katot saumat RAKENNUSTEN HUOLTO- JA YLLÄPITOKORJAUKSET: julkisivut ja parvekkeet ikkunat ja ovet katot saumat Constilaisia tänään paikalla: Petri Silvennoinen Consti Julkisivut Oy Kari Heinonen Consti Talotekniikka

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 06. KALUSTEET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 06 KALUSTEET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat...10 Öljyttävät ja

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön!

PESUAINEET. Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! PESUAINEET Tehokkaat esikäsittely- ja ylläpitopuhdistusaineet sisä- ja ulkokäyttöön! TIKKURILAN PESUAINEET PERUSTEELLISEEN PUHDISTUKSEEN Oikealla esikäsittelypesulla varmistat maalaus systeemin toimivuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona

Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Maalattujen kiviainespintojen hoito ja huolto Betonipinnat ulkona Yleistä Ulkotiloissa betonia käytetään mm. kiinteistön julkisivuissa, tukimuureissa, sokkeleissa ja parvekkeissa. Betonijulkisivu Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite 01.04.2011 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET

puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET puupinnat ulkona KUULLOTTEET PEITTOSUOJAT PUUÖLJYT POHJUSTEET 2 Woodex pitää puusta huolta Ulkona oleva puu tarvitsee suojaa vaihtelevilta sääolosuhteilta. Ja tietenkin kauniin värin, kuultavan tai peittävän.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET

PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET PALOTEKNISET SAUMAUKSET JA TIIVISTYKSET Palosaumaukset ja -tiivistykset tulee toteuttaa siten, ettei tulipalo, palon muodostama savu ja myrkylliset palamiskaasut pääse leviämään palo-osastosta toiseen.

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä

Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011. suojaa alustaa pintakäsittelyn osana. Pohjuste estää veden imeytymistä Elokuu 2008 Voimassa syyskuuhun 2011 1 (6) F3, F31, F34 RT V-37621 RT/KH 58-37621 47 Talo 2000 TUOTTEET PUUPINTOJEN ULKOMAALAUKSEEN Tikkurila Oy Pintakäsittelyllä parannetaan pinnan kestävyyttä ja vaikutetaan

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen

Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen TIEDOTE Asunto-Oy Säästökenno Ikkunoiden ja ovien uusiminen 2017-2018 HUOM. Huoneistoissa tulee tehdä valmisteluja sujuvan asennuksen varmistamiseksi. Katso asennukseen valmistautuminen. Remontin sisältö

Lisätiedot

HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI

HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI KORJAUSTYÖSELOSTUS HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI Rakennustyöselostus 2 (11) Sisällys 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Rakennushanke... 3 1.2 Kohde... 3 1.3 Rakennushankkeen luonne ja laajuus...

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

K Julkisivusaumojen uusiminen

K Julkisivusaumojen uusiminen K 1246.1 Julkisivusaumojen uusiminen Luku sisältää julkisivun saumojen uusimisen joko elastisella saumausmassalla tai esipuristetulla, paisuvalla saumanauhalla Luku ei sisällä ikkunoiden tilkitsemistä

Lisätiedot

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014

Yhtiökokousinfo. Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Yhtiökokousinfo Asunto-osakeyhtiö Kirkonrotta 3.6.2014 Esityksen sisältö 1. Hankkeen organisaatio 2. Hankkeen vaiheet 3. Ehdotettavat toimenpiteet 4. Alustava aikataulu Hankkeen tilanne/prosessi Toteutussuunnittelu

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot