Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10."

Transkriptio

1 JYRKÄT BITUMIKERMIKATOT RTS 06:39 bitumikatteet, tiivissaumakatteet, kolmiorimakatteet, kattolaattakatteet taktäckning av bitumentelt, taktäckning av shingel roof covering, bitumenfelt, roof covering of shingel Tässä RT-ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteena. Katetarvikkeiden laatuvaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT Bitumikermikatteet, perustietoja. Kattojen korjausohjeita on ohjekortissa RT Vesikaton korjaus. Korjausrakentaminen. SISÄLLYSLUETTELO 1 KÄSITTEITÄ 2 KATTOKALTEVUUDET 3 TUULETUS 4 KATTEEN ALUSTA 4.1 Lauta-alusta 4.2 Rakennuslevyalusta 5 KATETARVIKKEET 5.1 Bitumikermit ja bitumiset kattolaatat 5.2 Kattamistyö ja kiinnitystarvikkeet 6 YKSITYISKOHDAT 6.1 Räystäät 6.2 Harja ja ulkotaitteet 6.3 Tiivissaumakate 6.4 Kolmiorimakate 6.5 Kattolaattakate 7 KATTEEN ERITYISKOHDAT 7.1 Rintataite 7.2 Sisätaite 7.3 Katteen läpiviennit 7.4 Savupiippu 7.5 Pellitykset KIRJALLISUUTTA 1 KÄSITTEITÄ Räystäiden nimityksiä. (ylösnosto) Jyrkillä bitumikermikatoilla tarkoitetaan bitumikermikattoja, joiden kattokaltevuus on suurempi kuin 1:10. Epäjatkuvalla katteella tarkoitetaan katetta, jossa on tiivistämättömiä limisaumoja tai sellaisia tiivistettyjä saumoja, jotka eivät ole vesitiiviitä vedenpaineen vaikutuksen alaisina. Epäjatkuvia katteita ei tule tehdä loivemmiksi kuin 1:6. Jatkuva kate on kate, joka on vesitiivis vedenpaineen vaikutuksen alaisena. Kateliima on bitumista, liuotteesta ja tartukkeesta valmistettu liima, jota käytetään bitumikermien ja modifioitujen bitumikermien kiinnittämiseen tai saumaamiseen ilman kuumentamista. Tuoteluokitus on Kattoliiton laatima modifioitujen bitumikermien luokitus. Tuoteluokkavaatimukset on esitetty Kattoliiton julkaisussa Toimivat katot sekä ohjekortissa RT Luokituksella helpotetaan rakennuttajan ja suunnittelijan mahdollisuutta vertailla eri ratkaisuja. Luokitusmerkinnät ovat TL1, TL2, TL3 ja TL4. Tuotteen valmistaja tai maahantuoja hankkii tuotteelleen testauslaitoksen tutkimusselostuksen. Tutkimusselostuksella osoitetaan tuotteen ominaisuudet ja mihin tuoteluokkaan tuote kuuluu. Kattoliitossa ylläpidetään testauksen perusteella hyväksyttävistä tuotteista luetteloa ja säilytetään tutkimusselostukset. Höyrynsulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen vesihöyryn diffuusio ja ilmanvirtaukset rakenteeseen tai rakenteessa. Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle. Jos rakennuksessa on runsasta kosteuden tuottoa, on ilmansulku korvattava höyrynsululla. Liimareunakermi on kermi, jossa on suojakalvolla peitetty liimareuna. Kermit liimautuvat, kun suojakalvo poistetaan. Muita käsitteitä on esitetty RT-ohjekortissa RT

2 2 2 KATTOKALTEVUUDET Bitumikatteita käytetään eri kattokaltevuuksina taulukon 1 mukaan. Taulukko 1. Kattokaltevuudet katetyypin mukaan. Katetyyppi kaltevuus ilman aluskermiä aluskermiä käytettäessä 1) Tiivissaumakate 1:6 1:6 Kolmiorimakate 1:3 1:5 2) Kattolaattakate - 1:5 1) Aluskermi suositellaan tehtäväksi jatkuvaksi katteeksi. Aluskermiä voidaan käyttää myös rakennuksen työnaikaisena suojana ennen varsinaisen katteen asentamista. Sen tulee kestää lujuusominaisuuksiltaan työnaikaiset rasitukset. 2) Loivemmat kuin 1:5 kolmiorimakatteet tulee suunnitella jatkuviksi katteiksi. Kuva 1. Bitumikermikatteita.

3 3 TUULETUS Katot tehdään aina vesikatteen alustan alta toimivasti tuulettuviksi. Yläpohjan tulee olla kosteusteknisesti toimiva. Siinä tulee olla riittävä ilman- ja höyrynsulku. Yläpohjassa on katteen alustan ja lämmöneristyksen välissä toimiva tuuletustila tai tuuletusväli, jonka kautta yläpohjan läpi diffusoitunut vesihöyry tuulettuu. Suositellaan, että vesikaton suuntaisen yläpohjan tuuletusväli on vähintään 100 mm. Kattojen (joiden kaltevuus on suurempi kuin 1:5) tuuletusväli voi olla vähän pienempi, kuitenkin vähintään 75 mm. Poistoilma-aukot ovat mahdollisimman ylhäällä ja korvausilma-aukon (sisäänottoaukon, tuuletusrakojen) alhaalla (räystäällä), jolloin korkeuseron ja lämmön vaikutuksesta muodostuu luonnollinen ilmanvaihto. Korvausilma-aukkojen poikkileikkausala on vähintään 2 promillea katon pinta-alasta. Tuuletusrakojen (sisäänotto- ja poisto) leveys on vähintään 20 mm. Tuuletusraot toteutetaan siten, että niistä ei pääse tunkeutumaan sadevettä eikä lunta rakenteisiin. Tuuletusraot varustetaan hyönteisverkolla (jonka silmäkoko on 3 6 mm) Lämmöneristetyn harjakaton tuulettuminen (ilman poistuminen) järjestetään tuuletustilasta tai harjakolmion tuuletuskanavasta - rakennuksen päätyjen tuuletussäleikköjen kautta - harjan lähellä olevilla alipainetuulettimilla - tuulettavilla harjakappaleilla (tuulettavalla harjalla) Aumakaton tuulettuminen (ilmanpoisto) varmistetaan räystästuuletuksen lisäksi alipainetuulettimilla tai tuulettavan harjan kautta. Lumi peittäessään harjakappaleet (tuulettavan harjan) estää niiden toiminnan. Tuuletus mitoitetaan siten, että tuulettavia harjakappaleita (tuulettavaa harjaa) ei oteta huomioon, jotta tuuletus toimii talviaikanakin. Jos tuuletusmatka on pitkä (yli 10 m) tai tuuletustiessä on ilman virtausta haittaavia esteitä, tuuletus varmistetaan esimerkiksi suurentamalla tuuletustilaa, alipainetuulettimilla ja/tai harjatuuletuksella sekä ristiintuuletuksella. Jos kattokannattajat, kattoikkunat ja katon korkoerot katkaisevat tuuletusvälin, tuulettuvuus varmistetaan esimerkiksi alipainetuulettimilla. Muodoltaan lieriöpintaisilla, kupolimaisilla ja muun muotoisilla katoilla ilman poistuminen järjestetään korkeimmalta kohdalta erillisen suunnitelman mukaan, esimerkiksi alipainetuulettimilla. Tuuletusta koskevia ohjeita on julkaisussa RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet ja ohjekortissa RT Tuuletuksen toimintaa, tuuletusväli ja tuuletustila ja ilman poistuminen esitetään kuvassa 2. Ilman poistuminen esim. alipainetuulettimista tai harjan pitkittäisestä tuuletuskanavasta ja päädyissä on tuuletussäleiköt Kuva 2. Katon tuulettuminen, periaate.

4 4 4 KATTEEN ALUSTA Katteen alustan tulee olla kiinteä ja tasainen sekä taipumien niin pienet, ettei kate vahingoitu. Katteen alustaksi sopii raakaponttilauta, täysisärmäinen sahattu lauta tai kosteuden kestävä rakennuslevy, joka on kovuudeltaan naulausalustaksi sopiva. Alustassa ei saa olla rakoja eikä jyrkkäreunaisia hammastuksia. 4.1 Lauta-alusta Lauta-alustaan käytetään enintään 95 mm leveätä raakaponttilautaa (pontit ehjät) tai täysisärmäistä enintään 100 mm leveätä sahattua lautaa. Puutavaran tulee olla vähintään Vientisahatavaran lajitteluohjeissa määriteltyä laatuluokkaa V. Puun kosteus ei saa ylittää 20 % kuivapainosta. Lautojen kiinnitykseen käytetään kuumasinkittyjä ruuveja tai nauloja. Laudat kiinnitetään jokaiseen tukeen. Jatkokset sijoitetaan tukien kohdalle ja naulataan vähintään neljällä naulalla tai jatkosten liikkumattomuus ja taipumattomuus varmistetaan muulla tavoin. Lautojen tulee ulottua vähintään kahden tukivälin yli. Lautojen mahdollinen kosteuden ja lämmönvaihtelun aiheuttama laajeneminen otetaan huomioon jättämällä lautojen väliin riittävä rako. Alustaan käytettävän laudan paksuuden tulee olla taulukon 2 mukainen, kun katto mitoitetaan lumikuormalle 1,8 kn/m² ja pistekuormalle 1,0 kn. Taulukko 2. Laudan paksuus tukiväleistä riippuen. Tukiväli k (mm) Raakaponttilaudan paksuus (mm) Raakalaudan paksuus (mm) tai 28 * 25 tai 32 * * käytettävän laudan paksuus mitoitetaan tapauskohtaisesti 4.2 Rakennuslevyalusta Levyalustana käytetään ulkokäyttöön soveltuvia kosteudenkestäviä levyjä, jotka ovat kovuudeltaan naulausalustaksi sopivia, esimerkiksi ulkovaneria. Vanerin paksuuden tulee olla taulukon 3 mukainen, kun katto mitoitetaan lumikuormalle 1,8 kn/m² ja pistekuormalle 1,0 kn. Levyjen tulee ulottua vähintään kahden tukivälin yli. Levyjen tukien suuntaiset saumat sijoitetaan tukien kohdalle. Tukia vastaan kohtisuorissa saumoissa reunan taipuminen estetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Levyt asennetaan siten, ettei muodostu ristikuvioita. Levyjen mahdollinen kosteuden ja lämmönvaihtelun aiheuttama pituus- ja leveyslaajeneminen otetaan huomioon jättämällä saumoihin riittävä rako. Levyt kiinnitetään tukiin kuumasinkityillä ruuveilla tai kierre- tai kampanauloilla. Kannat upotetaan mm levyn sisään. Taulukko 3. Tavanomaisen vanerin ja pontatun vanerin paksuus tukiväleistä riippuen. Erikoiskattovanereiden paksuudet ja tukivälit valitaan valmistajien ohjeiden mukaan. Tukiväli (mm) Vanerin paksuus (mm) tavanomaiset vanerit pontatut vanerit Tarkemmat ohjeet ovat valmistajien ohjeissa.

5 5 5 KATETARVIKKEET Katetarvikkeiden pakkauksissa on oltava tuoteseloste, josta ilmenevät mm. pakkauksen sisältö, tarvikkeen käyttötarkoitus, käyttötapa, kiinnitys- tai liimaustapa ja varastointiolot. Pakkauksessa on myös ilmoitettava tarvikkeen valmistaja tai maahantuoja. 5.1 Bitumikermit ja bitumikattolaatat Bitumikermien koostumukseen liittyvät ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty RT-ohjekortissa RT Bitumikatteet, perustietoja. Tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteissa käytettävien tuotteiden mitat ja tukikerrokset on esitetty taulukossa 4. Pintakerminä voidaan käyttää myös modifioidusta bitumista valmistettuja pintakermejä. Taulukko 4 Tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteissa käytettävät tuotteet Tuote Tuoteluokka Mitat esim. Tukikerros Käyttökohteet PINTAKERMIT Pintakermejä on saatavilla värillisellä pintasirotteella TL 2, TL 3 TL 4 0,7 m x 10 m 1,0 m x 10 m 1,1 m x 8 m 1,1 m x 10 m vahvistettu polyesteri- tai lasikuituhuopa ALUS- JA VÄLIKERMIT K-MS 170/3000 TL 2 1,0 m x 10 m 1,1 m x 8 m 1,1 m x 10 m polyesterihuopa TL 3 K-EL 50/2000 TL 4 1,0 m x 20 m lasihuopa aluskerminä KATTOLAATAT Bitumisia ja modifioidusta bitumista valmistettuja kattolaattamalleja on useita. Eri tehtaiden malli- ja värivalikoimat vaihtelevat 0,32 0,53 m x 1,0 m yksikerroksisissa tiivissauma- ja kolmiorimakatteissa aluskerminä sisätaitteissa - kaikki puualustaiset kattorakenteet, huom. vähimmäis-kaltevuus * ) 5.2 Kattamistyö ja kiinnitystarvikkeet Kattamistyö tehdään katteen valmistajan ohjeita noudattaen. Kattamistyötä ei saa tehdä vesi- eikä lumisateessa ilman sääsuojaa. Lämpötilan tulee olla vähintään +5 C. Liimareunakermien ja kateliimalla liimattavien kermien asennuslämpötilan tulisi olla yli Alustan tulee olla kuiva ja puhdas. Ennen kattamistyön aloittamista tarkastetaan alustan kunto, alustan läpäisevien rakennusosien, reunalistojen yms. paikallaanolo ja kiinnitys. Välittömästi ennen kattamistyön aloittamista alusta harjataan puhtaaksi. Kermit asennetaan kiinnitystarvikkeiden ja kermin valmistajan ohjeita noudattaen. Kermit kiinnitetään pystysuuntaan tai vaakasuuntaan alaräystään suuntaisesti. Jos katto on jyrkempi kuin 1:3, suositellaan pystysuuntaista asennusta.. Kermit limitetään mm ja päätyjatkokset limitetään vähintään 150 mm. Pystysuuntaan kiinnitettävien pintakermien ei tulisi olla pitempiä kuin 5 m kermien valumisriskin vuoksi. Kermit kiinnitetään mekaanisesti tarkoitukseen soveltuvilla leveä- ja litteäkantaisilla ruuveilla, aluslevyllisillä matalakantaisilla ruuveilla kuumasinkityillä huopanauloilla ja liimareunalla tai kateliimalla. Naulojen pituus valitaan alustan paksuuden mukaan. Naulojen tulee ulottua katteen alustan läpi. Ruuvien ei tarvitse ulottua alustan läpi. Räystäillä, joiden katteen alustan alapinta on näkyvissä, kate kiinnitetään ruuveilla, jotka eivät ulotu alustan läpi. Hakasilla kiinnitys ei ole suositeltavaa. Liimareunakermit kiinnitetään yläreunasta ja saumasta mekaanisesti piilonaulauksella. Reunan suojakalvo poistetaan ja liimareunat painetaan tiiviisti vastakkain. Liimareunakermejä suositellaan kuumaliimamenetelmien tulipaloriskin vuoksi. Kermien saumojen kiinnittämiseen käytettävän kateliiman tulee olla katetarvikkeen valmistajan suosituksen mukaista, mikäli se ei ole kermeissä valmiina. Kateliima levitetään lastalla. Sitä on saatavissa tuubissa tai 1 10 kg:n astioissa. Ylösnostot sekä läpivientien liitokset liimataan kateliimalla.

6 6 Kuumaliimamenetelmät, hitsaaminen tai liimaaminen kuumabitumilla, ovat tulityötä. Sitä tehtäessä noudatetaan Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, suojeluohjetta ja Kattoliiton Toimivat katotjulkaisussa esitettyjä ohjeita ja tulityömääräyksiä. Työntekijöillä tulee olla voimassa oleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti ja kohteessa tulityölupa. Henkilöiden ja tarvikkeiden putoamisriskit on otettava huomioon. Noudatetaan työturvallisuusmääräyksiä ja huolehditaan putoamissuojauksesta. Kattamistyö tehdään asennustelineillä, joissa on kaiteet tai käytetään hyväksyttyjä turvavaljaita ja -köyttä. Asennuksessa on käytettävä telineitä, kun räystäskorkeus on yli 3 metriä. Valmiilla katepinnalla kävelyä ilman katteen suojausta tulisi välttää. 6 YKSITYISKOHDAT 6.1 Räystäät Räystäs on suositeltavinta tehdä käyttämällä peltilistaa tippapeltinä, kuva 3. Peltilista ruuvataan tai naulataan yläreunastaan 100 mm:n välein sik-sak-kiinnityksenä, kuvat 6 ja 9. Peltilistan päälle suositellaan vahvistuskermikaistaa. Liimareunakermi liimataan peltilistaan liimareunastaan. Kermit, joissa ei ole liimareunaa, liimataan peltilistaan kateliimalla. Jos kermit asennetaan pystysuuntaan (päätyräystään suuntaan), liima levitetään peltilistalle ja kermien päät painetaan peltilistaan kiinni. Jos räystäälle ei asenneta tippapeltiä, kermien saumauksen jälkeen reunat taivutetaan pyöristettyä räystään reunaa vasten ja ruuvataan kiinni noin 50 mm:n välein. Jos kermi kiinnitetään alaräystäälle naulaamalla, räystään reuna pyöristetään. Päätyräystäillä voidaan käyttää tippapeltilistaa tai tehdä korotus puisella korotuslistalla tai viistetyllä laudalla. Peltilistan päälle suositellaan vahvistuskermikaistaa. tämän tyyppinen räystäs soveltuu lähinnä pienehköihin kohteisiin Räystäs, jossa sadevesikouru. Sadevesikouruista on ohjeita RT-ohjekortissa RT Metalliset sadevesijärjestelmät. Kuva 3. Pääty- ja alaräystäsvaihtoehtoja.

7 7 6.2 Harja ja ulkotaitteet Katon harjalle taivutetaan puolen rullan levyinen kermikaista, joka liimataan kateliimalla, tai käytetään liimareunakermiä. 6.3 Tiivissaumakate Kate asennetaan käyttäen liimareunakermejä, kateliimalla liimaten tai kuumaliimatekniikalla (hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten). Tulipaloriskien vuoksi suositellaan liimareunakermien tai kateliimalla liimattavien kermien käyttöä. Jos katossa on sisätaitteita, ensimmäiseksi niihin asennetaan 1,0 metrin levyinen aluskermi reunoista naulaten noin 200 mm:n välein. Kermin reuna naulataan alustaan noin 70 mm:n välein kermin ollessa kiristettynä. Kermit asennetaan pysty- tai vaakasuuntaan. Kattamistyö aloitetaan asettamalla ensimmäinen kermi pääty- tai alaräystäälle sen suuntaiseksi. Alaräystäällä suositellaan käytettäväksi ns. tippanokkapeltiä tai kermin alareunan tulee ulottua taivutettuna noin 15 mm alustan alareunan yli, kuva 3. Seuraava kermi asetetaan limittäin vähintään 100 mm edellisen päälle ja kiinnitetään mekaanisesti alustaan yläreunasta. Näin jatketaan kunnes koko katto on peitetty. Kiinnikkeen pituus valitaan alustan paksuuden ja kohdan 5.2 ohjeiden mukaan. Päättyvän kermin pää naulataan tai ruuvataan jatkoskohdassa alustaan noin 100 mm välein (siksak-kiinnitystapa). Sen päälle kiinnitettävä kermi liimataan kateliimalla noin 150 mm edellisen päälle. Liimareunakermien kiinnitys Liimareunakermejä katettaessa pääty- tai alaräystäälle ensimmäinen kermi esikiinnitetään ruuvaamalla tai naulaamalla noin 1 m:n välein poistamatta suojakalvoa. Seuraava kermi limitetään vähintään 100 mm edellisen päälle samoin esikiinnittäen. Kermin alareunaa kohotetaan, poistetaan alemman kermin suojakalvo ja sen kermin liimareuna ruuvataan tai naulataan noin 100 mm:n välein (siksak-kiinnitystapa). Sen jälkeen ylemmän kermin liimareunan suojakalvo poistetaan ja kermin reuna painetaan kiinni. Kermien päädyt limitetään keskenään noin 150 mm. Kermien kiinnitys kateliimalla Kun käytetään kateliimaa, kohotetaan ylemmän kermin reunaa ja kateliima levitetään lastalla saumakohtaan. Sen jälkeen kun liima on levitetty koko saumaan, kermi painetaan kiinni jalalla tai laudalla. Kiinnipainaminen aloitetaan kermin keskeltä ja edetään päitä kohti. Otsikko: kermien sauman kiinnitys hitsaamalla? Kuumasaumauksessa käytetään hitsattavaa bitumireunaista pintakermiä. Kermin bitumireuna sulatetaan nestekaasupolttimella. Saumausta avoliekillä suoritettaessa on oltava erityisen huolellinen. Liekki kohdistetaan bitumireunaan siten, että se lämmittää samanaikaisesti myös päällimmäisen kermin alareunan. Saumakohdan liiallista kuumentamista on vältettävä, sillä se voi aiheuttaa bitumin valumista ja yläreunan pintasirotteen vaurioitumista. Lämmitetty sauma painetaan kiinni sitä mukaan kun bitumireuna on sulanut. Kuumabitumiliimaus Kuumabitumiliimausta ei suositella kovin jyrkillä katoilla työn suorittamisen hankaluuden vuoksi ja kuuman bitumin valumisen vuoksi.

8 8 6.4 Kolmiorimakate Kattamistyö aloitetaan asettamalla täyden tai puolen rullan levyinen kermikaista alaräystäälle sen suuntaiseksi. Yläreuna naulataan alustaan noin 150 mm välein kermin ollessa kiristettynä. kuva 6. Jos katossa on sisätaitteita, ensimmäiseksi niihin asennetaan 1,0 metrin levyinen aluskermi reunoista naulaten noin 200 mm:n välein. Jos katto on loivempi kuin 1:3 (katon kaltevuus 1:5 1:3), asennetaan aluskermit. Kolmiorimojen kiinnitys Naulausrimoina käytetään esimerkiksi täysisärmäisestä 50 mm x 50 mm:n puutavarasta halkaistuja kolmiorimoja, kuva 4. Puutavaran kosteus tulisi olla alle 20 % kuivapainosta. Kun räystäskermi on kiinnitetty, naulataan kolmiorimat alustaan kohtisuoraan sivuräystästä vastaan. Riman yläpää asetetaan mm harjan alapuolelle ja riman alapää ulotetaan noin 50 mm räystäskermin päälle. Rimojen päiden tulee olla viistottuja kuvan 2 mukaisesti. Rimojen väli keskeltä keskelle tulee olla 30 mm kermin leveyttä pienempi (yleensä 670 mm). Jos kate tehdään useampikermisenä ja kolmiorima jää aluskermin ja pintakermin väliin, tulee rimojen olla painekyllästettyjä. Kuva 4. Kolmioriman päiden viistoaminen. Kermien kiinnitys Kermileveys on yleensä 700 mm. Kermi asetetaan kolmiorimojen väliin siten, että alareuna ulottuu 150 mm räystäskermin päälle. Yläreuna ulotetaan katon harjalle. Kermit naulataan kolmiorimoihin 300 mm:n välein. Naulattaessa painetaan kermi tiiviisti toisella kolmiorimalla kolmioriman ja alustan taitteeseen. Harjalla kermin yläreuna naulataan alustaan 70 mm:n välein. Kermin alareuna liimataan kateliimalla räystäskermiin. Kateliima levitetään lastalla saumakohtaan, ja kermi painetaan kiinni jalalla tai laudalla. Jos kermiä joudutaan jatkamaan, limitetään kermit 150 mm päällekkäin. Alempi kermi naulataan ja ylempi liimataan kateliimalla. Saumakaistan kiinnitys Kolmiorimasaumat peitetään työn edistyessä noin 100 mm leveillä saumakaistoilla. Saumakaistojen alapäät katkaistaan lapekermin pituisiksi ja yläpää ulotetaan 100 mm harjan alapuolelle. Kaistat naulataan kolmiorimoihin 50 mm:n välein ja niiden päät liimataan kateliimalla räystäskermiin, kuva 5.

9 9 Kuva 5. Saumakaistan kiinnitys. Katon harja Viimeiseksi levitetään katon harjalle puolen rullan levyinen kermikaista siten, että se ulottuu noin 170 mm kummallekin lappeelle. Harjakaista liimataan kateliimalla. Kuva 6. Kolmiorimakatteen asennus.

10 Kattolaattakate Esimerkkejä kattolaattamalleista on esitetty kuvassa 7. Valmistajista riippuen mallit ja värit vaihtelevat. Kuva 7. Esimerkkejä kattolaattamalleista. Aluskermin kiinnitys Kattolaattojen alla aluskerminä käytetään vähintään tuoteluokan TL4 kermiä esimerkiksi K-EL 50/2000 ja katteen erityiskohdissa, kuten sisätaitteen vahvistamisessa käytetään TL3 tai TL 2 luokan kermiä, esimerkiksi aluskermiä K-MS 170/3000. Aluskermit asennetaan pysty- tai vaakasuuntaan, loivilla katoilla yleensä vaakasuuntaan ja jyrkillä katoilla pystysuuntaan. Ensimmäinen kermi kohdistetaan alaräystään suuntaiseksi. Kermin reunat naulataan alustaan noin 200 mm:n välein kermin ollessa kiristettynä. Seuraava kermi asetetaan limittäin vähintään 100 mm edellisen kermin päälle, alapuolinen suojamuovi poistetaan ja naulataan kiinni alustaan noin 200 mm:n välein. Näin jatketaan kunnes koko katto on peitetty. Kermien saumat voidaan tiivistää kateliimalla. Räystäät Räystäillä suositellaan käytettäväksi tippanokkapeltiä, joka asennetaan aluskermin päälle. Jos aluskermit asennetaan vaakasuuntaan, räystäälle asennetaan 300 mm leveä laattojen värinen pintakermikaista. Pelti ruuvataan tai naulataan 100 mm:n välein alustaan. Räystäskermikaista liimataan liimareunastaan peltiin. Kermit, joissa ei ole liimareunaa, liimataan peltilistaan kateliimalla. Muita ala- ja päätyräystäsvaihtoehtoja on esitetty kuvassa 2. Jos räystäälle ei asenneta tippapeltilistaa, räystäskermikaistan alareunan tulee taivutettuna ulottua tippanokaksi noin mm räystään alareunan alapuolelle. Räystäskaistan yläreuna naulataan noin 100 mm:n välein alustaan. Päätyräystäällä aluskermin päälle asennetaan tippapeltilista ja kattolaatat liimataan tippapeltilistaan, tai räystäskaista asetetaan ja naulataan samalla tavalla kuin sivuräystäällä. Päätyräystään räystäskaista ulotetaan noin 100 mm alaräystään kaistan päälle ja liimataan kateliimalla, hitsataan tai käytetään liimareunallista räystäskaistaa. Päätyräystäs voidaan myös korottaa esimerkiksi kolmiorimalla. Muunlaisia räystäsvaihtoehtoja käytettäessä tulee ottaa huomioon räystäskaistojen ala- ja sivureunojen kohdistus.

11 11 Kattolaattojen kiinnitys Laattojen asentaminen aloitetaan alaräystään keskeltä siten, että molemmille päätyräystäille tulee samanpituiset laattakappaleet. Kattolaattojen alapinnalta poistetaan suojakalvo sitä mukaa kuin laattoja asetetaan paikoilleen. Kielekkeiden kiinnittymisestä tulee varmistua. Ensimmäinen laattarivi kiinnitetään siten, että laattojen kielekkeiden kärjet ovat noin mm sivuräystään reunasta. Jokainen laatta naulataan alustaan noin 20 mm laatan lovien yläpuolelta. Seuraava laattarivi asennetaan siten, että kielekkeiden kärjet asettuvat edellisen rivin laattojen lovien kanssa samalle tasolle, jolloin ylemmän rivin laatat peittävät alempien laattojen naulaukset. Päätyräystäillä laatat leikataan räystäiden tasalle ja liimataan 100 mm:n leveydeltä räystäskaistoihin kateliimalla. Kattamistyön aikana on huolehdittava, että laattarivit säilyvät sivuräystään suuntaisina ja ovat suorassa toisiinsa nähden. Jos katossa on sisätaitteita, laatat limitetään sisätaitteen pintakermin päälle vähintään 150 mm ja liimataan. Harja ja ulkotaitteet Harja ja mahdolliset ulkotaitteet katetaan liimautuvilla harjalevyillä, jotka kiinnitetään neljällä naulalla siten, että naulaukset jäävät seuraavan limittäin asettuvan harjalevyn alle. Viimeinen harjalevy kuitenkin liimataan. Ulkotaitteissa kattolaattarivit leikataan ulkotaitteen suuntaisesti puskusaumaan. Kattolaatat naulataan 100 mm:n välein ulkotaitteen molemmilla puolilla. Harjalevyt asennetaan alaräystäältä alkaen. 7 KATTEEN ERITYISKOHDAT 7.1 Rintataite Pintakermin ylösnostoksi valmiista kattopinnasta suurilla katoilla suositellaan noin 300 mm, pienemmillä katoilla riittää matalampikin pintakermin ylösnosto. Kermin yläreuna kiinnitetään seinään siten, ettei se pääse valumaan. Pystypinnat suojataan esimerkiksi kuumasinkityllä teräspellillä, alumiini- tai kuparipellillä. Pellityksiä on käsitelty RT-ohjekortissa RT Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita. Kuvassa 5 on esitetty esimerkki katteen liittymisestä pystypintaan. Kuva 8. Rintataite.

12 Sisätaite (jiiri) Sisätaite katetaan siten, että täyden rullan levyinen aluskermi (tuoteluokka TL 2) taivutetaan tiiviisti taitteen pohjalle ja naulataan reunoilta kiinni noin 500 mm:n välein. Tämän päälle asetetaan puolen rullan levyinen pintakermi, joka kiinnitetään aluskermiin naulaamalla reunoilta mm:n välein. Kolmiorimakatteessa lappeilta tulevat kolmiorimat ulotetaan 50 mm taitekermin päälle. Lappeen suuntaiset kermit katkaistaan kuvetaipeen suuntaisiksi ja ulotetaan 150 mm taitekermin päälle. Päät liimataan kateliimalla, kuva 9. Kuva 9. Sisätaite.

13 Katteen läpiviennit Jos katteeseen joudutaan tekemään lävistyksiä, niitä ei saa sijoittaa sisätaitteisiin, lähelle toisiaan tai lähelle seinää. Läpiviennin tulee liittyä vedenpitävästi katteeseen. Katteen lävistävissä putkissa tulee olla joustavat esimerkiksi EPDMkumiset kiristysrenkaalla varustetut läpivientitiivisteet, joissa on vähintään 150 mm leveät laipat. Kuvassa 10 on esitetty periaatteellinen kuva läpivientitiivisteen asentamisesta. Läpiviennin kohdalle naulataan aluskermikaista. Läpivientitiiviste asetetaan paikalleen kaistan päälle ja naulataan alustaan. Pintakermiin, kattolaattakatteessa kattolaattaan, tehdään tarkalleen läpivientitiivisteen kokoinen reikä ja kermi liimataan aluskermiin ja läpivientitiivisteen laippaan. Läpiviennin kohdalle naulataan tai ruuvataan aluskermikaista läpivientitiiviste liimataan ja naulataan tai ruuvataan alustaan läpivientitiivistelaipan päälle liimataan kermi jättäen katekermin tartunnan varmistamiseksi läpiviennin ympärillä laipan pintaa näkyviin asennetaan katekermit päällimmäinen katekermi limitetään 150 mm edellisen päälle. Läpiviennin ympärys tiivistetään tiivistysmassalla. Kuva 10. Läpivientitiivisteen liittäminen katteeseen.

14 Savupiippu Savupiipun ympärille alustan ja piipun yhtymäkohtaan naulataan 50 mm x 50 mm kolmiorima. Savupiipun juureen leikataan kaistat, jotka nostetaan 300 mm piipun sivuja vasten. Kaistat liimataan kauttaaltaan piippuun ja ankkuroidaan yläreunastaan. Kermikaistat limitetään lappeella piipun alapuolella ja sivuilla lapekermien päälle ja piipun yläpuolella pintakermin alle vähintään 150 mm, saumat liimataan kateliimalla. Piippua vasten nostetut kermikaistat suojataan pellityksellä, joka estää veden valumisen kermin ja piipun väliin. Katteen alusrakenteen ja savupiipun erilainen liike varsinkin hirsirakennuksissa on otettava huomioon, kuva 11. Kuvassa 12 on esitetty savupiipun liittäminen katteeseen. Lappeella olevan leveän savupiipun yläpuolelle katteeseen tehdään korotus, joka ohjaa veden savupiipun ohi, kuva 13. Kuva 11. Periaateratkaisu kermin nostamisesta piippua vasten esimerkiksi hirsirakennuksissa, joissa katteen alusrakenteen ja piipun liike ovat erilaisia. Kuva 12. Katteen liittäminen savupiippuun. Piippu yleensä pellitetään ja siihen tehdään sadekatos.

15 Pellitykset Katteen suojapellitykset tehdään katteen päälle irti kermeistä. Pellitysten tulee olla tiiviit. Erityiskohtia kuten räystäiden vedenpitävyyttä ei saa jättää pelkän pellityksen varaan. Peltiosiin kermiä liimattaessa pelti käsitellään metallipinnoille tarkoitetulla bitumiliuoksella. Peltiosat tehdään levypellistä ja naulataan riittävän tiheästi, jotta pellin lämpötilan muutosten aiheuttamat liikkeet eivät irrota pellitystä alustasta ja liimauksesta. Pellityksiä on käsitelty RT-ohjekortissa RT Kuva 13. Korotettu taite leveän savupiipun yläpuolella. KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Työturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 738/2002. RT STM Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Suomen säädöskokoelma 426/2004. RT STM Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista. Suomen säädöskokoelma 1406/93. Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten käytöstä ja valinnasta. Suomen säädöskokoelma 1407/93. RT- ja Ratu-ohjekortit Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy RT Rakennuksen pellitykset ja peltityöt, yleisiä ohjeita s. RT Metalliset sadevesijärjestelmät s. RT Kattoluukku s. RT Vesikaton turvavarusteet s. RT Vesikaton korjaus. Korjausrakentaminen s. RT Bitumikermikatteet, perustietoja s. Ratu Vesikaton vedeneristys s. Muuta kirjallisuutta RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y s. Toimivat katot Kattoliitto ry. 55 s. Internetjulkaisu osoitteessa Vientisahatavaran lajitteluohjeet. Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys, Katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, suojeluohje. Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Julkaisu s. Tulitöiden turvallisuus. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 1 (5) Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 Huomioi ennen asennusta Kerabit 7 -kolmiorimakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 +

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + 1 (5) Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + Huomioi ennen asennusta Kerabit 10+ -tiivissaumakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:2 1:10. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa sateelta

Lisätiedot

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi.

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi. sivu kestävästä rakennuslevystä. Eri alustamateriaalien paksuudet selviävät oheisesta taulukosta. Lautojen ja levyjen mahdollinen turpoaminen huomioidaan jättämällä niiden väliin riittävä rako. SBS-kumibituminen,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Loiville ja loivaharjaisille katoille. Tiivissaumakatteen tekeminen on helppoa itseliimautuvilla TopTite-tuotteilla

Loiville ja loivaharjaisille katoille. Tiivissaumakatteen tekeminen on helppoa itseliimautuvilla TopTite-tuotteilla Loiville ja loivaharjaisille katoille Tiivissaumakatteen tekeminen on helppoa itseliimautuvilla TopTite-tuotteilla 10 5 6 8 9 7 1 Asennus Tämä asennustyön kuvaus esittelee TopTite-katteiden pystyasennuksen.

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin. Tuotetietoja ja asennusohjeet

Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin. Tuotetietoja ja asennusohjeet Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin Tuotetietoja ja asennusohjeet YLEISTÄ Kiinnitysalustana voi olla mm. raakaponttilauta, pontattu havuvaneri tai betoni. Alustan tulee olla kuiva

Lisätiedot

Tuotteet jyrkille katoille

Tuotteet jyrkille katoille Bitumikatteet Plano- ja Plano Pro -bitumikattolaatat LiimaUltra-tiivissaumakate PintaUltra-kolmiorimakate Decra-kiviteräskate Aluskatteet ja -kermit Tuotteet jyrkille katoille Mitä jyrkempi katto on, sitä

Lisätiedot

Tuoteluettelo 1.1.2015

Tuoteluettelo 1.1.2015 Hiljainen, vaan ei vaatimaton. Korvaa tuoteluettelon 1.4.2014 Sisällysluettelo Materiaalimenekkien laskentaohjeet... 3 Katepal-katonhoitoaineiden valinta- ja käyttöohjeita... 4 Katepal-kosteuseristystuotteiden

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet

Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet Kumibitumikattolaatat Tuotetietoja ja asennusohjeet www.katepal.fi Katepal-kumibitumikattolaatat Huom! Asennusohjeiden tuoreimman version löydät aina osoitteesta www.katepal.fi TUOTETIETOJA Käyttöalue

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS katot CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS katot ASENNUSOHJE CARISMA SILEÄPINTAINEN KATTOTIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Bender Carisma-tiilen betonilisätarvikkeet sekä kattoturvatuotteet. T-harjakappale

Lisätiedot

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti!

Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Upean JL Tiilikuvion teräskatteen asennus käy näin helposti! Asenna ensin aluskate. Aluskatteen tulee johtaa katteen alapinnalle kondensoitunut vesi seinälinjan ulkopuolelle ja sitoa tuuletusilman kosteutta

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle.

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. Astu vain kantavan VAROITUS! rakenne. www.hunton.fi HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! rakenteen päälle! rakenne. Astu vain kantavan Aluskate ei ole kantava www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Plano-kattolaatat LiimaUltra- ja TopSafe Noxite -tiivissaumakatteet PintaUltra-kolmiorimakate. ICOPAL Bitumikatteet

Plano-kattolaatat LiimaUltra- ja TopSafe Noxite -tiivissaumakatteet PintaUltra-kolmiorimakate. ICOPAL Bitumikatteet Plano-kattolaatat LiimaUltra- ja TopSafe Noxite -tiivissaumakatteet PintaUltra-kolmiorimakate ICOPAL Bitumikatteet PlanoPro Ammattimaista asennusnopeutta Icopalin PlanoPro-kattolaatat vastaavat ulkonäöltään

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

Kumibitumikatteet ammattikäyttöön

Kumibitumikatteet ammattikäyttöön Kumibitumikatteet ammattikäyttöön Loivat katot Jyrkät katot Liikennöidyt tasot Sillat Pihakannet Terassit Parvekkeet Sokkelit Perusmuurit Vedeneristykset Vedenpaine-eristykset Radoneristykset Höyrynsulut

Lisätiedot

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä.

Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Kiinteiden ja liukukattojen yhdistelmä. Tarkasta aina ennen asennuksen aloittamista, että toimitus sisältää oikean määrän tarvikkeita. Katso tarvikeluettelo seuraavalta sivulta. HUOM! Ruuvit ovat Torx-ruuveja.

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

DETALJIT Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti. TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio

DETALJIT Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti.  TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio DETALJIT 03.10.2016 Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio TR200A konesaumattava ThermiSol-elementti sauma TR211A konesaumattava ThermiSol-elementti

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta

ASENNUSOHJE WAKAFLEX. Savitiilenpunainen. Ruskea. Musta. Tummanharmaa. Musta Savitiilenpunainen Ruskea Musta Tummanharmaa Musta Päivitetty 20.12.2016 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 17 Yleistä Wakaflex on

Lisätiedot

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS

PISKO KATTOSILLAT KATTOSILLAN ASENNUS PISKO KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Standardi SFS-EN 516 antaa kattosilloille

Lisätiedot

DETALJIT Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti. TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio

DETALJIT Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti.  TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio DETALJIT 25.01.2011 Konesaumattava ThermiSol-kattoelementti TRAK201 konesaumattava ThermiSol-elementti kattokaavio TR200A konesaumattava ThermiSol-elementti sauma TR211A konesaumattava ThermiSol-elementti

Lisätiedot

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla.

Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo1 limalla. Kurikan Lumieste Uusi Hansa Oy Kulo lumiesteen liimausasennusohje peltikatteelle Kulo limalla. Vastaukset kysymyksiin Puh. 06 5 50 00 / 00 90 95 85 info@kulo.eu Tärkeää. Turvalaite määräyksiä on noudatettava

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET. VTT sertifikaatti. Nro 168/02.

PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET. VTT sertifikaatti. Nro 168/02. PYSY KUIVANA BITUMI- KATTEET VTT sertifikaatti Nro 168/02 www.katepal.fi MIKSI KUMIBITUMIA KATOILLE? Suuret kattopinnat, kasvaneet jännevälit, keventyneet kattorakenteet, tehokas lämmöneristäminen, ympärivuotinen

Lisätiedot

Platon Perusmuurin kosteudeneristys

Platon Perusmuurin kosteudeneristys Xtra Tammikuu 2006 Platon Perusmuurin kosteudeneristys Uusi ja kestävämpi Platon perusmuuriin Pitkäikäinen Platon turvekatto Ja talosi voi hyvin Platon Xtra Xtra kuiva kellari ja Kosteus aiheuttaa huomattavia

Lisätiedot

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun

Tuoteseloste PELLITYSSARJA neliskanttiseen valmispiippuun 1.11.2011 Tuoteseloste Asennusohje Tämä ohje liittyy PETE -pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta)

Lisätiedot

KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET

KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET Suomalaiseen säähän suunniteltu KATEPAL KATTOMALLISTO KATTOLAATAT TIIVISSAUMAKATTEET KOLMIORIMAKATTEET VIHERKATOT ALUSKATTEET FUNCTIONAL BEAUTY FROM FINLAND PERINTEITÄ KUNNIOITTAEN Katepal Oy on maamme

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

BENDERS tiilikatot 1-2 KOURUINEN TIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi

BENDERS tiilikatot 1-2 KOURUINEN TIILI. Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi BENDERS tiilikatot ASENNUSOHJE 1-2 KOURUINEN TIILI Helppo, kevyt, nopea, näyttävä! Lisätietoa Bendersistä www.benders.fi Tuuletustiili Ristiharjakappale Tuuletusputki Puolitiili Tikasas Aloitusharjatiili

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

Jari Mustikka maa-simo Järvinen

Jari Mustikka maa-simo Järvinen Jari Mustikka maa-simo Järvinen Sisällys 1. Ammatin perusasioita 7 1.1 Alan näkymät 8 1.2 Työturvallisuus 9 1.3 Jätehuolto ja kierrätys 12 2. Materiaalit 13 2.1 Teräs 14 2.2 Kuparimetallit 19 2.3 Alumiini

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten kattoelementtityyppejä, joita käytetään tavallisesti massiivipuurunkoisissa halleissa. Kyseisiä kattoelementtejä voidaan käyttää myös teräs- ja betonirunkoisissa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RUBIN 13V

ASENNUSOHJE RUBIN 13V Lasitettu musta Rubin-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 5 Alkulause Ohjeet ja vihjeet

Lisätiedot

Ripustaminen ja huolto-ohjeet

Ripustaminen ja huolto-ohjeet Ripustaminen ja huolto-ohjeet Kipsilevyrakenteisiin voidaan kiinnittää asumiseen ja sisustamiseen kuuluvia esineitä. Kipsilevyihin soveltuva kiinnikevalikoima on laaja ja siksi kiinnityskohteeseen tulee

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11 Vittinge T11 -kaksiaaltoinen savikattotiili Vittinge E13 -yksiaaltoinen savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 04.09.2017 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE EVO Ormax Monier Oy

ASENNUSOHJE EVO Ormax Monier Oy Päivitetty 27.09.2017 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.ormax.fi Sivu 1 / 10 Alkulause Ohjeet ja vihjeet helpottavat asennustyötä ja luovat edellytykset

Lisätiedot

KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014

KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014 KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN RAKENNUSSELOSTUS 28.11.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KAUKOLANKOTI VESIKATTEEN UUSIMINEN

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE

LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - ASKELMAN ASENNUSOHJE TRADI NOVA TIILELLE SIVU 1(5) LUMIESTEEN, KATTOSILLAN JA TIILIKATTO - LUMIESTE A. SIJAINNIN SUUNNITTELU - Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili

Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili Enkopoitu savitiilenpunainen Nova-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 21.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause

Lisätiedot

Tuotteet jyrkille katoille

Tuotteet jyrkille katoille Bitumikatteet Plano-kattolaatat TopSafe Pro LiimaUltra PintaUltra Decra Aluskatteet Tuotteet jyrkille katoille Mitä jyrkempi katto on, sitä enemmän se vaikuttaa talon ulkonäköön. Jyrkille katoille tarkoitettuja

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11

ASENNUSOHJE VITTINGE E13 JA T11 Vittinge T11 -kaksiaaltoinen savikattotiili Vittinge E13 -yksiaaltoinen savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311

Lisätiedot

Asennusohje PELLITYSSARJA

Asennusohje PELLITYSSARJA 22.05.2014 Asennusohje Asennusohje Tämä ohje liittyy SCC-pellityssarjojen asentamiseen. Vakiokokoinen pellityssarja on tarkoitettu 1,75 m, erikoistilauksesta saatavissa jopa 2,3 m, korkean (C-mitta) tai

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 210/05 Myöntämispäivä 7.7.2005, Päivitetty 20.2.2012 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Hunton Sarket aluskate Hunton Fiber AS Niels Ødegaards gt. 8 2800 Gjøvik, Norge TUOTEKUVAUS Hunton Sarket

Lisätiedot

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/

Leca. Multi-/Basic-pellityssarja. Asennusohje / korvaa esitteen 7-14/ Leca Multi-/Basic-pellityssarja Asennusohje 7-14 / 19.7.2011 korvaa esitteen 7-14/10.11.2011 www.e-weber.fi LECA MULTI/BASIC PELLITYSSARJA ASENNUSOHJE Tämä ohje liittyy Leca Multi- ja Basic-pellityssarjan

Lisätiedot

HUNTON SARKET -ALUSKATELEVY

HUNTON SARKET -ALUSKATELEVY ASENNUSOHJE HUNTON SARKET - ALUSKATELEVY 18/25 HUNTON SARKET -ALUSKATELEVY Säilytys/varastointi Hunton Sarket -aluskatelevyt on säilytettävä kuivassa paikassa, ja levyjen on asennettaessa oltava kuivia.

Lisätiedot

Pinkopahvin kiinnitys seinään

Pinkopahvin kiinnitys seinään Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös Tammelassa 13.4.2010 Niko Palonen Juhani Korpinen SataEDU Nakkilan toimipiste Kahden ajan maailmanperinnöt projekti 2010 Pinkopahvin kiinnitys seinään työnäytös

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ KERAAMISTEN LAATTOJEN KIINNITYSJÄRJESTELMÄ on kehittänyt uuden kiinnitysjärjestelmän keraamisten julkisivulaattojen kiinnitykseen. HT- Julkisivujärjestelmää voidaan käyttää tuulettuvissa julkisivuissa

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3

KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 KUIVAKÄYMÄLÄKOMERO KH-3 Kuivakäymäläkomero täyttää sisäasiainministeriön antamissa määräyksissä esitetyt vaatimukset. VTT on myöntänyt kuivakäymäläkomerolle sen vaatimusten mukaisuuden osoittavan tuotesertifikaatin

Lisätiedot

Tynnyrisaunan asennusohje (1013)

Tynnyrisaunan asennusohje (1013) Tynnyrisaunan asennusohje (1013) 1 Asenna tynnyri suoralla alustalla Huom: Osa no: 1 ei kuulu toimitukseen. Asenna saunan tukiosa, osat sopivat jyrsittyihin uriin. Ruuvaa kiinni osat (ruuvien reijät merkittyinä,

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

YLÄPOHJAN JA VESIKATTEEN RAKEN- TAMINEN SEKÄ NIIDEN YLEISIMMÄT RA- KENNUSVIRHEET

YLÄPOHJAN JA VESIKATTEEN RAKEN- TAMINEN SEKÄ NIIDEN YLEISIMMÄT RA- KENNUSVIRHEET OPINNÄYTETYÖ Harri Pekkarinen Jonne Vaara 2011 YLÄPOHJAN JA VESIKATTEEN RAKEN- TAMINEN SEKÄ NIIDEN YLEISIMMÄT RA- KENNUSVIRHEET RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Kerabit S+ Kerabit K+ Jiirikermi. Kerabit L+ Bitumipaanu. Bitumipaanu. Kerabit liimautuva. Bitumipaanu. punainen, vihreä, harmaa

Kerabit S+ Kerabit K+ Jiirikermi. Kerabit L+ Bitumipaanu. Bitumipaanu. Kerabit liimautuva. Bitumipaanu. punainen, vihreä, harmaa Bitumipaanu K+ Bitumipaanu S+ lavalla punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo sammal, kaarna ja sininen 3 m 2 /pkt 42 pkt lavalla karelia, sammal, kaarna ja kelo 3 m 2 /pkt 42 pkt Lisätiedot:

Lisätiedot

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos

Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Rakennusohjeet Rakenna oikea pyöräkatos Pyörät kannattaa pysäköidä suojakatokseen. Tässä yksinkertaisessa pyöräkatoksessa pyörät ovat aina valmiina. Seiniin voi kiinnittää koukkuja ja hyllyjä pyöräpumpuille,

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

Loivien kattojen tuotteet

Loivien kattojen tuotteet Loivien kattojen tuotteet Alipainetuulettimet - Kattokaivot - Tiivisteet - Kattoluukut - Kolmiorimat Alipai-alipainetuuletin Eri syistä kattorakenteessa on aina kosteutta. Sitä muodostuu rakennuksen käytön

Lisätiedot

betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje

betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje betonitiilikatto ORMAX, ORMAX PROTECTOR JA NATUR HELMIKUU 2008 Betonitiilikaton asennusohje Sisältö Betonitiilikatto on helppo asentaa ja huoltaa...3 Yleisiä ohjeita...5 Aluskatteen asennus...6 Ruoteiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille

PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille PIIPPU-LÄPIVIENTISARJA Metallisille, eristetyille ja tehdasvalmisteisille savupiipuille SUUNNITTELU- ja ASENNUS- KÄSIKIRJA 1/2010 Sisällysluettelo 1. Piippu-läpivientisarja...3 2. Valmistusmateriaalit...3

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE

AMTICO CLICK SMART DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 7 Yleistä Amtico Click Smart on integroidulla askeläänenvaimennuskerroksella varustettu M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen vinyylilaatta. Tuote soveltuu käytettäväksi asunnoissa sekä

Lisätiedot

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE

RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE RONDO-LEVYJEN ASENNUSOHJE rev. 23.11.2010 Teräselementti Oy, Marjamäentie 16, 37570 Lempäälä p.03-2536 200 YLEISTÄ: Rondolevyjä on kaikkiaan 6 tyyppiä. Levyt kiinnitetään seinään alumiinisten Rondonastojen

Lisätiedot