KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKKONUMMEN KUNTA 1 KYRKSLÄTTS KOMMUN Terveystoimi Hälsovårdsväsendet 12.10.2007"

Transkriptio

1 KIRKKONUMMEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLÄÄKÄRI JA HOITAJA TYÖPARIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISEKSI KIRKKONUMMEN SUUN TERVEYDENHUOLTOON VUOSILLE JA LISÄKSI OPTIO VUODELLE 2010 Kirkkonummen kunnan suun terveydenhuolto pyytää Teiltä kirjallista tarjousta hammaslääkäri ja hoitaja työpari työvoiman vuokraamisesta. Kahden hammaslääkäri ja hoitaja työparin työvoimaa ostetaan neljänä päivänä viikossa. Toiminnan kuvaus Hammaslääkäri (osalaillistettu hammaslääkäri tai hammaslääketieteen kandidaatti) ja hoitaja työpari tulevat tilattaessa terveyskeskukseen työhön, terveyskeskushammaslääkärin ja hoitajan toimenkuvaan. Työ on pääasiassa aikuispotilaiden kiireetöntä hoitoa ja suuhygienisti on tarkastanut pääosin potilaat ennen potilaiden tuloa hammaslääkärin hoitoon. Ajanvaraus toimii keskitetysti Kirkkonummen terveysasemalla, jossa hammashoitaja arvioi potilaan hoidon tarpeen kiireellisyyden. Potilaille varataan ajat hoidon tarpeen mukaan keskimäärin minuutin välein. Käytössä on Effica-potilasasiakirjat ja (Dimaxis) digitaaliset panoraama- ja intraroraaliröntgenkuvat. Kirkkonummi on kaksikielinen kunta, joten hoitoa annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Jokainen hammaslääkäri ja hammaslääkärin työjakso sekä hoitaja ja hoitajan työjakso hyväksytetään Kirkkonummen johtavalla hammaslääkärillä. Ham- maslääkärin ja hoitaja työparin työajoista sovitaan yhteisesti, mutta se voi ol- la kello arkipäivisin. Pääsääntöisesti toiminta tapahtuu illalla (klo ) eli sen jälkeen kun terveyskeskuksen oman henkilöstön työtilat vapautuvat. Tuottajan hammaslääkäri ja -hoitaja vastaavat työtehtävissään potilaidensa asianmukaisesta hoidosta ja tuottaja kantaa työntekijöidensä toimista isännän vastuun Vahingonkorvaus 3. luvun mukaisesti. Tuottajan hammaslääkärin tulee laatia hoidosta määräysten mukaiset potilasja muut asiakirjat ja käyttää tällöin Kirkkonummen terveyskeskuksen potilastietojärjestelmiä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tuottajan hammaslääkärin ja hoitajan salassapitovelvollisuus on yhtä laaja kuin Kirkkonummen terveyskeskuksen henkilökunnalla. He sitoutuvat pitämään salassa ja käsittelemään huolellisesti saamaansa salassa pidettävät potilastiedot ja olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 1

2 KIRKKONUMMEN KUNTA 2 Hankinnan arvo Hankinnan arvo on noin Hankintamenettely Kyseessä on EU:n kynnysarvon ylittävä palveluhankinta, joka toteutetaan käyttämällä avointa hankintamenettelyä. Ilmoitus tarjouspyynnöstä on julkaistu HILMAssa ja Kirkkonummen kunnan internet-sivuilla. Tarjouksen sisältö tulee hankkimaan vuokrahammaslääkäri ja hoitajatyöpari työvoimaa. Sopimuskausi on , sekä optio vuodelle Pyydämme tarjoamanne sekä hammaslääkärin ja hoitajan työparin työtunnin kiinteän hinnan sekä arvonlisäveron kanssa että ilman, euroa/tunti, hammaslääkärin ja hoitajan koulutustason mukaan (erikseen hammaslääketieteen lisensiaatille, osalaillistetulle hammaslääketieteen lisensiaatille ja hammaslääketieteen kandidaatille). Hammaslääkärillä tulee olla aktiivista työkokemusta terveyskeskuksessa vähintään kaksi vuotta ja aiempi kokemus terveyskeskushammaslääkärin työssä. Tarjouksesta tulee ilmetä kuinka suuri osuus hammaslääketieteen kandidaatin tai osalaillistetun hammaslääkärin palkka on laillistetun hammaslääkärin palkasta. Tuottajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ja laskujen tulee täyttää kirjanpito- ja arvonlisämääräykset. Tuottajan tulee maksaa kaikki työtekijöidensä palkkojen sivukulut, vakuutukset ja matkakulut. Tuottajalla on lisäksi vakuutukset koskien potilasvakuutusta, vastuita ja oikeusturvaa. Tuottaja vastaa siitä, että hammaslääkärillä on tehtävän edellyttämä riittävä kokemus ja tietotaso. Tuottaja toimittaa hammaslääkärin ja hoitaja työparin kaikkina sovittuina päivinä. Jos tuottaja ei kykene tarjoamaan jollekin päivälle hammaslääkäriä, myös hammashoitajan tilaus peruuntuu ja päinvastoin, eli tilaaja hyväksyy vain työparin työhön. Tarjouksesta tulee ilmetä onko tuottajalla varallaolojärjestelmä, jolla se pystyy varmistamaan palvelun toimittamisen äkillisissä esteissä, kuten sairastapauksessa. Mahdollisesti toteutumatta jääneet työtunnit eivät oikeuta laskutukseen. Tuottaja vastaa työntekijöidensä ammattitaidon ylläpitämisestä ja kehittämiseksi tarvittavasta koulutuksesta, pois lukien terveyskeskuksen sisäiset koulutukset. Tarjouksessa ilmoitetaan hinta: euroa/tunti ja muut jäljempänä ilmoitetut arviointiperusteet. 2

3 KIRKKONUMMEN KUNTA 3 Tarjoajan ja tarjouksen kelpoisuus sekä tarjousten vertailu ja käsittely Tarjoukset käsitellään vaiheittain seuraavassa järjestyksessä: tarjoajan kelpoisuuden arviointi tarjouksen tarjouspyynnön kelpoisuuden tarkastaminen tarjousten vertailu. Sopimuskumppaniksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin palvelun tuottaja seuraavien valintaperusteiden mukaan. 1. Hinta hammaslääkärin ja hoitajan työparin koulutustason ja kokemuksen mukaan, vaikutus minimissään 40 % 2. Laatu ja muut valintaperusteet 60% a. Palveluntuottajan työntekijöiden ammatillinen osaaminen (ammattitaito ja kokemus b. Palveluntuottajan työntekijöiden suomen ja ruotsinkielentaito c. Toimitusvarmuus tämän toiminnan osalta d. Palveluntuottajan kyky suoriutua ko palvelujen organisoinnista, eli palveluista vastaavan työntekijän koulutus vaatimuksena on erikoishammaslääkärin tutkinto ja hallinnollinen kokemus e. Sertifioitu laatujärjestelmä, ISO 9001/2000 f. Referenssit Tilaajilla on oikeus rajata hyväksyttävien sopimuskumppanien määrä haluamallaan tavalla sekä mahdollisuus hylätä kaikki tarjoukset, mikäli se katsoo ettei riittävää määrää hintatasoltaan hyväksyttäviä tarjouksia ole annettu. Tarjouksen liitteet Tarjouksen liitteenä tulee olla ennakkoperintärekisterinote ja todistus veroviraston todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista sekä vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten maksujen suorittamisesta. Todistukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen sopimusten allekirjoittamista vastaavat selvitykset. Maksuehdot Ylityönhinta on sama kuin perustyönhinta. Toteutumattomista työtunneista ei laskuteta. Laskun loppusummaan lisätään arvonlisävero 22 %. Laskutus tapahtuu kootusti kalenterikuukausittain jälkikäteen, 14 päivän maksuajalla. Muut ehdot Mikäli tarjouksen/sopimuksen tekijänä on yhteisö tai säätiö, sillä tulee olla yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 4 & mukainen lupa palvelujen antamiseen sekä 5 & mukaisesti hyväksytty palvelujen johtaja. 3

4 KIRKKONUMMEN KUNTA 4 Yleiset ehdot Hankinnassa noudatetaan kaikin soveltuvin osin Kirkkonummen hankinta- sääntöä. Kelpoisuusehtojen täyttyminen osoitetaan pyydetyillä selvityksillä. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai maksujen suorittamisen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tilaaja varaa oikeuden pyytää muita lisäselvityksiä tai tarkistaa edellä pyydettyjä tietoja hankintaprosessin kuluessa ennen valintaa. Kieli Tarjous tulee laatia kaikilta osin suomenkielisenä. Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Osatarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Hankintapäätöksen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjoajan on yksilöitävä tarjouksessaan ne tiedot ja asiakirjat, jotka ovat salassa pidettäviä, esim. liikesalaisuudet. Tarjouksen hylkääminen Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon ja ne palautetaan lähettäjälle avaamattomina. Tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous hylätään. Tarjouspyyntö ei vastaa tarjousta mm. silloin, kun siihen ei sisällöy pyydettyjä tietoja ja liitteitä. Tarjoaja, joka ei täytä teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Lisätiedot Lisätietopyynnöt on esitettävä suomenkielellä. Sähköpostitse tapahtuviin lisätietokyselyihin on merkittävä viestiotsikko viite Lisätietopyyntö hammaslääkäri ja hoitajatyöparin työvoiman vuokrauksen kilpailutukseen. Lisätietoja hankinnan yksityiskohdista antavat johtava hammaslääkäri Taina Remes-Lyly, p. (09) ja Tuija Johansen-Oksanen p. (09) tai sähköpostitse 4

5 KIRKKONUMMEN KUNTA 5 Tarjouksen lähettäminen Kirjallinen, suomenkielellä laadittu tarjous tulee jättää suljetussa kuoressa tai sähköpostitse klo mennessä. Kuoreen tai sähköpostin viestiotsikkoon tulee merkitä Hammaslääkäri ja hoitaja työparin työvoimanvuokraus palvelut. Postiosoite: Terveystoimen kirjaamo PL Kirkkonummi Sähköpostitse: 5

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta

Tilaaja päättää option käytöstä 28.2.2015 mennessä ja palvelua jatketaan molempien osapuolten yhteisestä sopimuksesta TARJOUSPYYNTÖ ATERIAKULJETUKSISTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva (Tilaaja) pyytää kokonaistarjoustanne ateriakuljetuksista sopimuskaudelle 1.6.2012 30.6.2015+ mahdolliset optiovuodet (2 vuotta),

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille.

Tällä tarjouspyynnöllä haetaan sosiaalisen median asiantuntijoita toteuttamaan sosiaalisen median koulutukset kymenlaaksolaisille pk yrityksille. TARJOUSPYYNTÖ SOSIAALISEN MEDIAN KOULUTUSPALVELUISTA Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia sosiaalisen median koulutuspalveluista. Kouvola Innovation Oy hallinnoi Sosiaalinen media yrityksen voimavarana

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot