Lämpimästi tervetuloa vaalikampanjani avajaisiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lämpimästi tervetuloa vaalikampanjani avajaisiin"

Transkriptio

1 Hyvät toverit, ystävät ja läsnäolijat Lämpimästi tervetuloa vaalikampanjani avajaisiin Kiitokset tilaisuuden avaajalle Helenalle, joka nosti esille omassa puheessaan mm. äänestämisen tärkeyden. Edustuksellinen demokratia toimii parhaiten silloin, kun ihmiset käyttävät valtaansa ja äänestävät. Mielipidemittaukset eivät ole äänestämistä, facebook kannatukset eivät ole äänestämistä. Kiitokset lisäksi puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Ilkka Kantolalle, joka puheesta itseäni kosketti Olen tekemässä teille kaikille elämäni vaikeinta työpaikkahakemusta. Haen haastavaan, vaativaan ja

2 mielenkiintoiseen työhön - siis eduskuntaan säätämään lakeja, osallistumaan valtion talousarvion tekemiseen, ja osallistumaan eduskunnan kansainväliseen toimintaan sekä ennen kaikkea esittämään lakien valmisteluvaiheessa valiokunnissa sekä muissa ryhmissä edustamieni henkilöiden mielipiteitä. Kansanedustajan tehtävä on edustaa oman kannattajakuntansa ajatuksia, toiveita sekä ennen kaikkea tarpeita. Olen hakeutumassa tähän tehtävään velvollisuudesta, uskosta omiin mahdollisuuksiini vaikuttaa asioiden eteenpäin viemisessä sekä luottaen puolueen arvoihin, tavoitteisiin ja tukeen. En ole koskaan pelännyt mielipiteiden ilmaisemista. Olen valmis kuuntelemaan kansalaisten tuntoja sekä yhdessä eri instanssien kanssa luomaan uutta tulevaisuutta. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii joskus yksilön rohkeutta tarttua ja nostaa esille kipeitäkin asioita. Meidän sosialidemokraattiseen puolueen vaalilupauksiin voin vahvasti sitoutua: Työllisyyden parantaminen, köyhyyden poistaminen, eläkeiän koskemattomuus ja pääomaveron korottaminen.

3 Omassa työssäni sekä nyt että aiemmin olen nähnyt työttömyyden nurjat kasvot: häpeän, elämänhalun menetyksen, asioiden raiteiltaan menon ja toivottomuuden. Kuten yksi tiukka ammattilainen kertoi, joutuessaan työttömäksi 38 vuoden työuran jälkeen. Hänen esimiehensä oli ilmoittanut hänelle, että hän on työyhteisön heikoin lenkki ja siksi irtisanottavissa. Yksilön on vaikea kerätä omaa itsetuntoaan ja markkinoida itseään osaavana ammattilaisena moisen kohtelun jälkeen. Hänellä ei ole oikeutta edes ns. jatkopäiviin ansiosidonnaisen työttömyysturvan päättyessä. Kiitos porvarihallituksen tiukentuneiden linjausten. Kaiken lisäksi valtion nykyinen tuottavuusohjelma on vähentänyt ammattitaitoista väkeä te- toimistoista, työsuojelupiiristä ja muista valtion hallinnon työpisteistä. Henkilökunnalla on osaamista ja halua, mutta heillä ei ole aikaa kuunnella ihmisen hätää. Ihmiset syrjäytetään ja siirretään kunnan sosiaalipalvelujen piiriin. Tähän me demarit haluamme muutosta. Vuosi 2010 oli Euroopan unionin köyhyyden ja syrjäytymisen vastustamisen vuosi. Vuoden aikana tavoiteltiin köyhyyden tunnistamista ja tunnustamista isoksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Viime kuukausina olemme saaneet lukea sekä

4 tilastoista että tiedotusvälineistä, miten Suomen kansa on jakautunut entistä enemmän köyhiin ja rikkaisiin. Lasten ja koko perheen köyhtyminen on tosiasia, johon on aikaansaatava muutos. Lasten huostaanottojen ja lastensuojelutarpeen lisääntyminen kertoo omalla karulla kielellään ihmisyyden ja yhteisyyden heikkenemisestä. Kuntien varat ovat tiukilla, kun mietitään miten turvataan kansalaisten palvelut. Kuten terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkija sanoi: En saa ottaa kantaa, mutta valtion sälyttäessä palveluja kuntien hoidettavaksi pitäisi myös rahan liikkua. Hyvät toverit! Meillä on vielä joustava mahdollisuus siirtyä vanhuuseläkkeelle vuotiaana. Meillä on tässä aivan riittävä ikähaitari valita oma eläkeikänsä. Ongelma on enemmän jaksaminen nykyisessä työelämässä ja toisaalta työnantajien halu pitää osaava henkilöstö töissä. Kun lueskelin suomen virallista tilastoa Suomen eläkkeensaajista vuodelta 2009, joka on julkaistu marraskuussa Siltä selviää, kuinka Suomessa siirtyi vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle henkilöä,

5 varhennetulle vanhuuseläkkeelle 3789, työttömyyseläkkeelle , työkyvyttömyyseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeitä, kun tarkastellaan samasta tilastosta diagnooseittain, niin suurimpana ryhmänä nousee esiin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja seuraavana tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Nämä sairausryhmät ovat niitä, joihin voidaan vaikuttaa sekä työsuojelua sekä työhyvinvointia kehittämällä. Työelämän kehittäminen vaatii yksilöön, yhteisöön ja rakenteisiin koskevia ratkaisuja. Inhimillinen ote työelämässä on tutkimustenkin mukaan tuottavuutta parantava keino. Työelämän kehittäminen vaatii työsuojelun, työterveysyksikön, esimiesten, työnantajan ja tietenkin työntekijöiden panosta. Työelämän suuria epäoikeuden mukaisuuksia on verotus. Pääomavero on meillä 28%, kun korkein palkkatuloista perittävä veroprosentti on 30%. Siis korkeita pääomatuloja saava henkilö maksaa vähemmän veroa kuin palkkatuloa saava henkilö. Muutos pääomaverotukseen on yksi keino saada valtion kanssaan varoja ja toimia oikeudenmukaisesti ja kansalaisia arvostaen.

6 Haluan nostaa esiin nuorten oikeuden laadukkaaseen ohjaukseen ja tukeen koulussa ja koulun jälkeen. Viime kevään ylioppilasjuhlissa keskustelin jatko-opiskeluista ja kauhistelin tulevan opiskelijan saamaa ohjausta. Jos et hae yhteishaussa ammattikouluun niin et saa opintotukea. Keskustelimme pitkää nuoren kanssa, jolla oli itsellä selvät suunnitelmat. Hän pääsi useampaan kouluun, myös siihen ammattikouluun, johon hänellä ei ollut aikomustakaan mennä. Hän vei paikan joltakulta toiselta. Yhden pettyneen nuoren kesä saattoi olla pilalla. Hänen piti motivoitua ja osata hakea ns. jälkihaussa peruutettuja paikkoja. Maksuton opiskeluoikeus on meidän suomalaisten arvokas pääoma, josta voimme olla ylpeitä. Sen tulevaisuudesta meidän demarien pitää olla valmiita taistelemaan. Opiskelijoille pitää taata riittävä opintoraha. Kaikilla vanhemmilla ei ole varaa maksaa lastensa opiskelua. Köyhempien opiskelijoiden velvollisuus on ottaa lainaa ja käydä lisäksi töissä. Olisiko jo aika sitoa myös opintotuki indeksiin. Ihmisellä pitää olla eri elämänvaiheissa oikeus myös osallisuuteen ja vertaisuuteen. Meillä on useampi laki, joilla luodaan mahdollisuutta työtoimintaan ja päivätoimintaa. esim. sosiaalihuoltolaki, kehitysvammalaki ja

7 vammaispalvelulaki ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta. Ihmiselle pitäisi olla mahdollisuus kuntoutuessaan päästä takaisin työelämään. Jokaisella suomalaisella on oikeus hyvinvointiin ja mielekkääseen elämään. Olen kuunnellut tuttavien kertovan masentavia tarinoita eri puolilta Suomea, miten hyvää tarkoittavalla kotihoidolla ihminen on eristetty yksinäisyyteen, ilman mahdollisuutta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kuten eräs kauan työtä tehnyt kodinhoitaja kertoi, ennen oli aikaa jutella, nyt kiertäessä 15 paikkaa päivässä, hyvä kun hei ehtii sanoa. Meidän pitää taata palveluntarvitsijoille riittävä aika heidän kunnioittavaan kohteluun. Omaisten, jotka ovat työelämässä, pitää voida luottaa siihen että palvelut hoidetaan mallikkaasti. Lapset hoidetaan päivähoidossa hyvin, koulussa opetetaan ja luodaan lasten ja nuorten kanssa tulevaisuutta ja hoitoyksiköissä on riittävästi henkilökuntaa luomaan yksilöille elämää kunnioittava hoito ja kuntoutus. Hoitajille, jotka kantavat vastuun, pitää antaa resurssit ja rauha tehdä omaa työtään ja kehittää asiakkaiden kohtaamista. Säästövastuu ei ole sen lähihoitajan, joka miettii uskaltaako vaihtaa vaipan, kun se on vuorokaudessa jo neljäs ja asiakkaalle on myönnetty vain kolme vaippaa vuorokaudessa.

8 Hyvät kuulijat Elinkeino elämällä pitää olla hyvät toimintaedellytykset, Ilman elinkeinotoiminnan tuomia työpaikkoja emme voi luoda seutukuntana niitä palveluja, joita kuntalaiset tarvitsevat. Seutukunnan infrastruktuurin pitää olla siinä kunnossa että ihmiset ja tavarat pystyvät liikkumaan. Uusia innovaatioita pitää tukea kuten Hinku hankeessa on tehty. Valtion rahaa pitää ohjata näihin toimintoihin meidän alueellemme Vakka- Suomeen. Tässä tarvitaan yhteistyötä seudun toimijoiden kesken, että saamme äänemme kuuluville. Ääneen huutamista vaatii myös kulttuuri, koska ilman kulttuuria ei ole sivistystä, ei identiteettiä, ei terveyttä eikä kehitystä. Kulttuurista saamme elämänvoimaa jaksaa arkista elämää. Tämäkin tilaisuus olisi aika tylsä ilman musiikkia, ilman viihtyisää ympäristöä ja sosiaalista verkostoa. Kulttuurin tekeminen ja kokeminen on kaikkien oikeus. Ihmiset ovat aina halunneet luoda ympärilleen kauneutta ja ilmaista tunteitaan ja poistaa pelkojaan taiteiden kautta. Kulttuuri edistää terveyttä, joka on uusimmin tutkimuksin todennettu, Kulttuurin tekeminen ja tuottaminen vaatii myös rakenteita sekä ihmisiä, jotka inspiroivat muita osallistumaan.

9 Eino Leino on lyhyesti kirjoittanut: Oi, ihmiset toisianne ymmärtäkää niin ette niin kovat oisi! Nykyinen politiikka on hyvin kovaa ja siihen haluan muutosta. Ymmärtää ja antaa mahdollisuus ihmisten kokea onnellisia hetkiä elämässään. Vaalikampanja alkaminen on antanut minulle mahdollisuuden nähdä ja kokea jo nyt vapaaehtoisuuden, tekemisen ja sitoutumisen merkityksen. Kiitos kaikille teille, jotka olette tehneet tämän tilaisuuden mahdolliseksi ja nauttikaamme vielä jäljellä olevasta illasta.

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston M Itella Posti Oy Itella Green Vasemmistoliiton Vaasan vaalipiirin vaalilehti Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tiukka lista vaalivoiton evääksi Vaaliavajaisissa jätettiin hanurin

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Syksyllä tulossa nuorisofoorumi jonka näks järjestää joka vuosi, mukana perinteisesti kansanedustajia. Otetaan koppi ideasta!

Syksyllä tulossa nuorisofoorumi jonka näks järjestää joka vuosi, mukana perinteisesti kansanedustajia. Otetaan koppi ideasta! Vastaanotettu Viesti 16.4.2014 16:01 Kiitoksia aktiivisesta osallistumisesta kaikille täällä Juhlasalissa ja verkossa! Hyvää Keski-Suomen päivän jatkoa ja mukavaa pääsiäistä! 16.4.2014 15:56 nuortenaaniks.fi

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut

Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut VALMIINA PALVELUKSEEN. Itsenäinen Somero Työpaikkojen ja yritystoiminnan turvaaminen Laadukkaat ja toimivat lähipalvelut Löy dä o m a e h d o k k a a s i ( 5 8-8 8 ) k e s k i a u k e a m a lta ä ä n e

Lisätiedot

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla

TALKOORENGAS. Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus. Lehti täynnä ahkeruutta ja toimintaa. Kaupunginjohtaja käy vierailulla Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus TALKOORENGAS 20-vuotisjuhlanumero 2011 www.talkoorengas.fi Kaupunginjohtaja käy vierailulla Talkoorengas ennen, nyt ja tulevaisuudessa Eläkeläisen pitkä taival Zazen

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista.

SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Hanna Hihnala Anu Kokko 11.2.2015 SILTA-VALMENNUSYHDISTYS RY Nuorten ideat ja ajatukset osaksi nuorten palveluiden kehittämistä. Raportti aivoriihen tuloksista. Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni?

OPAS. omaishoitajalle selkokielellä. Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni. mistä saan apua itselleni? OPAS omaishoitajalle selkokielellä Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Autan läheistäni mistä saan apua itselleni? Jelena Vähäkuopus Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Jelena Vähäkuopus

Lisätiedot

68 3/2011. Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla. Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste. Lauri Ihalainen:

68 3/2011. Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla. Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste. Lauri Ihalainen: 68 3/2011 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla Lauri Ihalainen: Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste Yhteiskunnan muutos vaatii ennakointia Muuntohuumeet

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. kunnialla ilman ammattiliittojen ja jäsenistön

PÄÄKIRJOITUS. kunnialla ilman ammattiliittojen ja jäsenistön PÄÄKIRJOITUS Kevään 2009 kuukauden kurssi aloitti opiskelun Kiljavalla helmikuun puolessa välissä. Kahdestatoista kurssilaisesta seitsemän kuului Suomen Merimies- Unioniin, neljä Posti- ja logistiikka-alan

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot