KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN"

Transkriptio

1 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava

2 Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen ja tiemaisema ylileveä. Kaupallisen keskittymän liikennealue on visuaalisesti sekava ja ilmettä hallitsee pysäköintialueet ja autoliikenne. Kalajoen keskustan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet pääosin valtatien itäpuolelle, minne on myös suunnitteilla uusi kauppakeskus. Keskustassa valtatien varressa sijaitsee tällä hetkellä muutamia viheralueita, mutta ne ovat valtatien melun vuoksi heikosti käytettävissä. Keskusta-alueen rakennuskanta on tyylillisesti ja materiaaleiltaan vaihtelevaa. Suunnittelualueella on useita suojelukohteita, joista tärkeimpänä esimerkkinä vanha Pappila. Valtatie 8 Viheralue Kaupallinen / työpaikka Julkinen palvelu Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä mainittu rakennus Asuinrakennus 2/17

3 Sp 3/17 2 KEHITYSSUUNNITELMA Kalajoen keskustan hajanaista ilmettä kehitetään tiivistämällä valtatien vartta. Keskustatoimintojen aluetta jatketaan valtatien länsipuolelle. Alueen kaupalliset toiminnot tuodaan näkyvästi esille ja yhdessä uuden kauppakeskuksen kanssa alueesta muodostuu Kalajoen selkeä kaupungin keskusta. Keskustan luonne suunnittelualueen osalta muuttuu autovaltaisesta kaupunkikuvasta lähemmäs ihmistä. Kaupungin keskusta palvelee kaikkia ihmisiä, liikkumismuodosta riippumatta. Ylileveitä katutiloja kavennetaan. Varsinaisia ajoratoja ei kuitenkaan juuri muuteta. Uusista tonttikaduista tehdään kapeampia, mikä hillitsee ajonopeuksia. Pihakatuja on mahdollista käyttää useissa kohdissa. Valtatien länsipuolelle osoitettu uusi keskustatoimintojen alue on saavutettavissa valtatien alittavan Plassintien kautta. Papinpolusta tehdään läpikuljettava katu, jolloin lisääntyvä liikennemäärä jakautuu tasaisemmin Plassintiehen ja valtatie 8:n kiertoliittymään. Palveluiden lähelle tuodaan uutta asumista. Uusista asuinalueista tehdään kerrostalovaltaisia, kuitenkin sovittaen uudisrakentamisen olemassa olevaan mittakaavaan. Kortteleissa sekoitetaan rivitaloja ja kerrostaloja, tavoitteena rikkaampi kaupunkikuva. Ratkaisut ovat toteutettavissa vaiheittain ja jo suunnitelman osittainenkin toteutuminen jäsentää kaupunkikuvaa. Osa keskusta-alueen muutoksista tapahtuu varsin pitkällä aikavälillä ja edellyttää liiketoiminnan ja asuntojen siirtymistä toisiin tiloihin sekä tonttikauppoja. Valtatien varressa sijaitsevat heikosti hyödynnettävät viheralueet pienenevät huomattavasti. Vastapainona yleiskaavassa kehitetään ja laajennetaan olemassa olevaa viheralueverkosta. Parantaen sen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Asuminen Kaupallinen Keskustatoiminnot Säilytettävä rakennus Uusi asuinkerrostalojen alue edellyttää olemassa olevien liikerakennusten poistumista Kortteli muutetaan kaupallisten toimintojen käyttöön Uusi kaupallisten toimintojen alue Kehitettävä asuinkortteli, liiketilaa tai asumista Uusi kauppakeskus Tiivistettävä puutalokortteli uudisrakentaminen sovittaen vanhaan miljööseen Olemassa oleva liikerakennusten alue täydennysrakentaminen Kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri läheisyyteen sovittavaa täydennysrakentamista Olemassa oleva kauppa lisärakentaminen mahdollista Tiivis keskustatoimintojen alue aluetta tiivistetään täydennysrakentaminen uusi tori uusi asuinrakentaminen mahdollista Tiivistettävä liike- ja asuinrakennusten kortteli Mahdollisesti purettava rakennus Kehitettävä kävely- ja pyöräilyreitti Oppilaitoksen korttelia tiivistetään Kehitettävä ulkoilureitti KAAVIO 1:5000 3/17

4 4/17 3 OSA-ALUEET KERROSTALOKORTTELIT Asuinkerrostalojen kortteleita, muodostavat uutta kaupunkimaisemaa ja melumuuria E8:n suuntaan. KAUPPPAKORTTELIT Keskustan laajenemisalue E8:n länsipuolella Vanhaan sovittavaa rakentamista. Joelle ja Pappilaan avautuva asuinkortteli. Mahdollista toteuttaa myös liiikerakentamisena. KESKUSTAKORTTELIT Olemassa oleva kaupallinen keskusta tiivistyy. Kalajoentien reuna täsmentyy ja pysäköintiä järjestellään uudelleen. Tori PUUKORTTELI Vanhan Jussilan tai Laitalan ympärille muodostuva asuinkortteli. Asunnoista jokinäkymiä. 4 /17

5 5/17 P HAVAINNEKUVA 1: /17

6 6/ Keskustatoimintojen korttelit Nykytilanne Kalajoentien katutila on erittäin leveä. Liikerakennusten pysäköinti määrittelee hajanaista kaupunkikuvaa. Alueella on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita /17

7 7/ Kehitysehdotus Täydentää ja tiivistää jo olemassa olevaa keskusta-aluetta. Monipuolistaa keskustan palvelutarjontaa. Uudet rakennukset tekevät Kalajoentiestä ilmeeltään aiempaa tiivimmän ja yhtenäisemmän. Pysäköinnin siirtyessä kauppojen julkisivut määrittelevät keskustan ilmeen. Uusi tori toimii pienten tapahtumien ja arkipäiväisen kaupunkielämän kiintopisteenä. Torin vastaparina toimii tulevassa kauppakeskuksessa sijaitsevan kirjaston korkea rakenusmassa. Korttelirakenne: Kalajoentien varren rakennukset ovat pääsosin liikerakennuksia. Torin yhteydessä olevissa rakennuksissa voi olla asumista. Liikerakennusten pysäköinti on koottu yhdeksi kaikkia palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kauppapaikasta toiseen siirrytään kävellen. Koulutien varteen tulee kaksi tiivistä rivitalokorttelia. Heikinpiha säilyy nykyisessä asussaan. Komean vanhan navetan eteen tehdään eduspiha, jota rajaavat asuinrakennukset. Navetan pohjoispuolella olevalle pellolle sijoittuu uusi asuinkortteli, jonka mittakaava sovitetaan ympäröivään rakennuskantaan. Uudisrakentamisen pinta-alat: Asuinrakennukset 9000 k-m2 Kaupalliset tilat 6300 k-m2 HAVAINNEKUVA 1:2000 7/17

8 8/17 8/17

9 9/ Puukortteli Nykytilanne Alue sijaitsee hienolla paikalla joen rannalla. Rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä arvokkaiksi todettuja rakennuksia. Valtatie aiheuttaa meluhaittaa /17

10 10/ Kehitysehdotus Pihapiirien muodostaminen säilytettävien vanhojen rakennusten lähtökohdista. Vanhan Jussilan tai Laitalan ympärille muodostetaan puisista rakennuksista tehtävä pihakokonaisuus. Valtatie 8:n puolella oleva 40-luvun liikerakennus esitetään purettavaksi. Kaupunkikuva: Uudisrakennukset ovat ulkonäöltään selkeästi tätä päivää, mutta muokautuvat mittakaavaltaan materiaaleiltaan ja muodoiltaan vanhaa täydentäviksi. Pihapiiristä muodostuu kerroksellinen ja monimuotoinen kokonaisuus. Korttelirakenne: Uudisrakennukset suojaavat korttelin sisäpihaa melulta. Autokatokset toimivat osana pihapiirien rajausta. Rakennuksista avautuu jokinäkymiä. Uudisrakentamisen pinta-alat: Asuinrakennukset 3300 k-m2 HAVAINNEKUVA 1: /17

11 11/17 Plassintie Pappila Vanhaan rakentamiseen sovitettuja asuinkerrostaloja Vanha Jussila tai Laitala toimii pihapiirin keskipisteenä Kalajoki Autotallit ja -katokset toimivat osana korttelinmuodostusta E8 PUUKORTTELI, NÄKYMÄ ILMASTA 11/17

12 12/ Kauppakorttelit Nykytilanne Kiertoliittymän vierressä laajat viheralueet, joiden käytettävyys on heikko Alueella sijaitsee rivitalokortteli. Valtatien alikulkuun johtava kevyenliikenteen reitti. Ajoneuvoliikenne yhdistyy olemassa olevaan keskustaan Markkinatien kiertoliittymän ja Plassintien alikulun kautta. Valtatie aiheuttaa meluhaittaa /17

13 13/ Kehitysehdotus Täydentää ja laajentaa Kalajoen jo olemassa olevaa keskusta-aluetta E8: länsipuolelle. Valtatien eritasoliittymien tilavaraus on tulevassa osayleiskaavassa ehdotettu poistettavaksi, mikä laajentaa kiertoliittymän viereisiä tontteja riittävän suuriksi kaupan käyttöön. Asuinkortteli on mahdollista tehdä myös liikerakennusten korttelialueeksi. Kaupunkikuva: Liikerakennusten tontit ovat näkyvällä paikalla valtatien 8 varrella. Alue muutetaan vastaamaan ilmeeltään paremmin Kalajoen keskustaa. Liikerakennuksen polveilu jakaa suuria massoja pienempiin osiin ja harjakatot liittävät rakennusten muodon ympäröivään rakennuskantaan. Kadut ja ulkoalueet: Kevyen liikenteen väylän ja eteläisemmän liikerakennuksen väliin syntyy pieni sisäänkäynnille ohjaava aukio. Eteläisemmän liikerakennuksen tontti liittyy valtatien alittavan kevyen liikenteen väylän kautta uuteen kauppakeskukseen. Poistuvat viheralueet ovat olleet huonosti käytettävissä valtatien melusta johtuen tulevan osayleiskaavan parannukset viheralueverkostoon korvaavat tässä muutoksessa poistuvat viheralueet. Uudisrakentamisen pinta-alat: Asuinrakennukset 6300 k-m2 Kaupalliset tilat 7700 k-m2 HAVAINNEKUVA 1: /17

14 14/17 KAUPPAKORTTELIT, NÄ- KYMÄ ILMASTA 14/17

15 15/ Kerrostalokorttelit Nykytilanne Idässä aluetta rajaa valtatie 8, lännessä omakotitaloalue Pohjoisesta tullessa valtatien ilme ei juurikaan viesti saapumisesta Kalajoen keskustaan. Alueella hajanainen yrityskortteli ja peltoa Valtatie aiheuttaa meluhaittaa /17

16 16/ Kehitysehdotus Hajanainen työpaikka-alue tulee poistumaan pitkällä aikavälillä. Valtatie 8:n varsi ei sovellu melun vuoksi pientaloille. Valtatien vartta tiivistetään ja uusi kerrostalorakentaminen omien sisäpihojensa lisäksi suojaa olemassa olevia pientaloja melulta. Kaupunkikuva: Muodostaa uutta kaupunki-ilmettä Kalajoelle ja valtatielle 8. Alue piirtyy valtatielle rikkaana vaihtelevankorkuisena, kortteleihin jakautuvana kaupunginosana. Selkeä oma identiteetti ja kokonaisuus. Uudisrakentaminen laskeutuu kohti olemassa olevaa rakennuskantaa. Korkein asuinkerrostalo on kuusi kerrosta korkea. Se toimii kiinnekohtana lähestyttäessä Kalajoen keskustaa. Korttelirakenne: Korttelit ovat umpikortteleita, jotka ovat melun suojauksen vuoksi tiiviimpiä valtatien puolella ja väljempiä omakotitaloalueen puolella. Rakennusten kerrosmäärät vaihtelevat ja valtatien varrella on mahdollista toteuttaa korkeampaakin rakentamista. Sekoitetaan kerrostaloja ja rivitaloja, jotta saadaan rikkaampaa kaupunkikuvaa. Kortteleiden pysäköinti on hajautettu ja autokatokset jäsentävät korttelin muotoa. Pienet toteutusyksiköt mahdollistavat vaiheittaisen toteutuksen. Kadut ja ulkoalueet: Alue rakentuu olemassa olevan kadun ympärille. Alueen sisäkadun mittakaavasta muodostuu kylämäinen, tiivis. Kadusta voidaan tehdä pihakatu. Alueen pohjoisosan läpi kulkevan ulkoilureitiin yhteyteen voi sijoittaa oleskelu- ja leikkialueita. Selkeämuotoiset suojaisat sisäpihat toimivat luontevina puitteina yhteisölliselle elämälle. Uudisrakentamisen pinta-alat: Asuinrakennukset k-m2 HAVAINNEKUVA 1: /17

17 17/17 NÄKYMÄ ILMASTA JA TUNNELMA- KUVA VIERIVAINIONTIELTÄ 17/17

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN KAAVARUNKO 2030 SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.12.2013 P21608P001 TIIVISTELMÄ Ylivieskan kaupungin Keskustan kaavarunko 2030

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa

CITTADINA 1 2 3 4 5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VAAJAKOSKEN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU. Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa 1 2 3 4 5 Näkymä Vaajakosken ydinkortteleista kohti virran rantaa Rakeisuuskaavio 1/5000 Vaajakosken keskustan arkkitehtikilpailu Cittadina 1. Ydinkeskusta Eheä korttelirakenne ja palvelutarjonta Keskustan

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI

OULUN KAUPUNKI HIUKKAVAARAN KESKUKSEN YLEINEN IDEAKILPAILU KUNNARI Hiukkavaaran keskuksen yleinen ideakilpailu Kunnari 1. Hiukkavaaran aukio 2. Päivittäistarakauppa (4000+laajennus 4000), erikoistavarakauppoja 2000, asuinrakentamista 6000 3. Kaupan pysäköintialue 350

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS As Oy Tulliportinkatu 27 30.4.2014 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: 5.6.2013 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA:

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI. KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Kaupunkikuvaselvitys

YLIVIESKAN KAUPUNKI. KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Kaupunkikuvaselvitys YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Kaupunkikuvaselvitys 12.10.2007 FCG Suunnittelukeskus Oy Kaupunkikuvaselvitys 1 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 KAUPUNKIKUVA... 2 3 KÄYTETYT MERKINNÄT

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA T ur engi nk es k us t a ny l ei s s uunni t el ma 26. 5. 2008 Ar k k i t eht i t oi mi s t omi k k ohei k k i l äoy S I T OOy T uoma ss a nt a s a l ok y TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 3 7 T I K K U R I L A ORVOKKIKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 13.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002237. Kaavoitus on

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, joka koskee 2. päivänä toukokuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa 1053 Alueen määrittely Alueen sijainti IMATRA Kaupunginosa 12, Imatrankoski Asemakaavan muutos: Korttelin

Lisätiedot

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne

VILLE RAÏSIEUSE. Autoliikenne VILLE RAÏSIEUSE VILLE RAÏSIEUSE Ehdotuksen nimimerkki viittaa Le Corbusierin Ville Radieuse - nimiseen kaupunkivisioon. Lähes kaikki kaupunkisuunnitteluun liittyvät 1900-luvun keskivaiheen epäonnistumiset

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot