ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMA Ohjausryhmä hyväksynyt työsuunnitelman Lähde: Keski-Uudenmaan yhdistymisselvityksen työsuunnitelma

2 Sisällysluettelo Tavoitteet... 3 Organisaatio... 3 Poliittinen ohjausryhmä... 4 Johtoryhmä... 4 Työryhmät... 5 Asiantuntijat... 8 Selvitysprojektin päällikkö... 9 Aikataulu Viestintä Kustannukset

3 Tavoitteet Organisaatio Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon yhdistymisselvityksen tavoitteena on aikaan saada esitys kuntien ja kaupunkien yhdistymisestä sekä siihen liittyvä yhdistymissopimus. Yhdistymisselvitys pohjautuu laajaan valmisteluun ja tuo esille kuntien päätöksenteon pohjaksi erityisesti kuntien ja kaupunkien yhdistymisellä saavutettavat edut ja haitat. Yhdistymisselvitys sisältää kuntarakennelain mukaisesti 1. suunnitelman hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja palvelujen tuottamisesta selvitysalueella 2. selvityksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan 3. selvityksen taloudellisesta tilanteesta 4. arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien ja lähidemokratian toteutumisesta 5. yksityiskohtaisen arvion kuntien ja kaupunkien yhdistymisen eduista ja haitoista 6. kaksikielistä kuntaa ja kaupunkia koskevassa selvityksessä arvioidaan kielellisten oikeuksien toteutumisesta 7. arvion kuntien ja kaupunkien yhdistymisen suhteesta metropolihallinnon tarpeeseen, erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen, joukkoliikenteen ja sosiaalisen asuntotuotannon näkökulmasta. Selvityksestä tehdään seuraavat raportit: 1. vähintään yksi väliraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin väliraportteihin 2. loppuraportti, joka pohjautuu työryhmien tekemiin loppuraportteihin 3. yhdistymissopimusesitys liitteineen 3

4 Poliittinen ohjausryhmä Yhdistymisselvitystä ohjaa poliittinen ohjausryhmä. Sen jäseninä ovat Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kunnanhallitusten nimeämät henkilöt. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa laajentaa. Ohjausryhmän jäsenille nimitetään henkilökohtaiset varajäsenet. Ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä ja määräytyy kokouspaikan mukaan. Varapuheenjohtajana toimii edellisen kokouksen puheenjohtaja. Ohjausryhmä - ottaa työssään huomioon valtion ja valtioneuvoston mahdolliset yhdistymisselvitykseen liittyvät päätökset - nimeää johtoryhmän, selvitysprojektin päällikön ja työryhmien puheenjohtajat - hyväksyy yhdistymisselvityksen työsuunnitelman, jossa määrätään tarkemmin ohjausryhmän, johtoryhmän, työryhmien, selvitysprojektin päällikön ja asiantuntijoiden tehtävistä sekä yhdistymisselvityksen aikataulusta - hyväksyy yhdistymisselvityksen rahoitussuunnitelman - käsittelee työryhmien väliraportit, hyväksyy työryhmien väliraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset sekä esittää väliraporttiyhteenvedon kunnille lausuntoja varten - käsittelee kuntien lausunnot väliraporttiyhteenvedosta ja antaa sen perusteella evästykset työn loppuunsaattamiseksi - käsittelee työryhmien loppuraportit sekä työryhmien loppuraporttien yhteenvedon ja sen johtopäätökset - käsittelee asiantuntijoiden esitykset sekä linjaa uuden kaupungin visiota jatkovalmistelun pohjaksi - tekee työnsä lopuksi esityksen enintään seitsemän kunnan yhdistymisestä sekä siihen liittyvästä yhdistymissopimuksesta liitteineen Ohjausryhmän kokoukset: - käsittelee asioita kuntajohtajista muodostuvan johtoryhmän esityksestä - johtoryhmän jäsenet sekä selvitysprojektin päällikkö osallistuvat kokouksiin puheja läsnäolo-oikeudella - sihteerinä toimii selvitysprojektin päällikkö - ohjausryhmä voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita yhdistymisselvityksen kustannusarvion puitteissa Johtoryhmä Selvityksen toteutuksesta vastaa johtoryhmä. Selvityksen johtoryhmä muodostuu Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon kuntajohtajista. Johtoryhmän varajäsenet määräytyvät kuntien hallintosääntöjen mukaan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Esko Rautiainen ja varapuheenjohtajana Jouko Asuja. 4

5 Kukin kuntajohtaja esittelee johtamansa työryhmän asiat johtoryhmälle. Selvitysprojektin päällikkö esittelee vastuullaan olevat asiat johtoryhmälle. Johtoryhmä - käsittelee kaikki ohjausryhmälle esiteltävät asiat ja esittelee ne ohjausryhmälle yhteiseen päätökseen perustuen. Johtoryhmän puheenjohtaja alustaa asiat ja tekee viralliset päätösesitykset - johtaa ja valvoo selvityksen toteutusta suhteessa tavoitteisiin ja työsuunnitelmaan - vastaa selvitystyön alussa hahmoteltavasta yhdistyneen kaupungin pitkän tähtäimen (10-20v) visiosta ja missiosta - päättää työryhmien jäsenistä, antaa tarvittaessa työryhmille tarkempia toimeksiantoja sekä seuraa työryhmien työtä - hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat ja tekee ohjausryhmälle ehdotuksen yhdistymisselvityksen kustannusarvioksi (ulkopuolisen asiantuntijatyön tilaamisen sekä muut selvitystyöhön liittyvät työryhmän kustannukset) - vastaa siitä, että yhdistymisselvitys on riittävän laaja eli kattaa vähintään kuntien lakisääteiset palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut. Johtoryhmä päättää tarvittavan toimintaympäristötiedon hankkimisesta siten, että kaikilla työryhmillä on käytössään samat ennusteet tulevasta kehityksestä - hyväksyy yhdistymisselvityksen kokonaiskustannusarvion selvitysprojektin päällikön laatiman arvion perusteella - hyväksyy työryhmien väli- ja loppuraportit Kukin kuntajohtaja informoi kaupungin-/kunnanvaltuustoa ja -hallitusta säännöllisesti. Työryhmät Työryhmien järjestäytyminen Yhdistymisselvitys toteutuu johtoryhmän alaisissa työryhmissä pääosin virkatyönä ja tarvittavilta osin ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen. Työryhmät ovat seuraavat: 1. Visio ja strategia sekä demokratia ja osallistuminen ml. uuden kunnan visio ja missio strategia toimielimet asukasvaikuttaminen kaksikielisyys uuden kaupungin nimen ja vaakunan valmistelu väliraportin hyväksymisen ja lausuntokierroksen jälkeen 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut ml. kuntatalous viranhaltijaorganisaatiorakenne konsernirakenne, omistajapolitiikka, kuntien yhteistoiminta hankinnat kiinteistöomaisuus tietohallinto henkilöstön edustajien osallistuminen selvitykseen 5

6 3. Maankäyttö, asuminen, liikenne, ympäristö, elinkeinot ja tekniikka ml. työllisyys, työpaikat elinkeinopalvelut kunnallistekniikka tilahallinto, tila-, ruoka- ja siivouspalvelut energia asuntopolitiikka kuntien yhdistymisen suhde metropolihallinnon tarpeeseen kuntien yhteistoiminta 4. Sosiaali- ja terveyspalvelut ml. kuntien yhteistoiminta 5. Sivistys- ja opetuspalvelut, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta- ja vapaaajanpalvelut ml. kuntien yhteistoiminta Työryhmissä on puheenjohtaja, yksi jäsen kustakin kunnasta ja henkilöstön edustaja. Työryhmän puheenjohtaja nimeää työryhmän varapuheenjohtajaksi yhden työryhmän jäsenistä. Työryhmien sihteerit tulevat pääsääntöisesti työryhmän puheenjohtajakunnasta. Johtoryhmä päättää työryhmien kokoonpanosta. Mahdolliset työryhmien tarvitsemat tukipalvelut taloushallinnon hoitamiseksi tulevat Sipoon kunnasta. Työryhmien kokouspaikkojen valinnassa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan alueellista tasapuolisuutta. Työryhmien kokous- ja seminaarijärjestelyistä vastaavat työryhmät itse. Työryhmien työsuunnitelmat Työryhmät tekevät omat työsuunnitelmansa yhdistymisselvityksen työsuunnitelmaan perustuen sekä kuntarakennelain edellyttämällä tavalla. Työryhmien työsuunnitelmat sisältävät 1. tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman tarkemman määrittelyn; tarkoituksena on kartoittaa, että yhdistymisselvitys kattaa vähintään kaikki kunnan lakisääteiset palvelut sekä tarvittavat tukipalvelut 2. esityksen työnsä tueksi tarvittavista toimintaympäristötiedoista ja -ennusteista esim. väestöennuste ja ikärakenne; tarkoitus on hankkia tarvittavat yhteisesti tiedot siten, että kaikki työryhmät käyttävät samoja ennusteita tulevasta kehityksestä 3. kustannusarvion sisältäen mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijatyön ja - palkkiot sekä muut työryhmän kustannukset. 4. suunnitelma työn etenemisestä ja aikataulusta Johtoryhmä hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. 6

7 Työryhmätyöskentelyn prosessi NYKYTILA (7 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (7 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ ( 1 KAUPUNKI) VERTAILU JA TYÖRYHMÄN JOHTOPÄÄTÖKSET Kaikki työryhmät tekevät aluksi nykytila-analyysin tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoiminnasta. Myös muut kuin palvelutyöryhmät tarkastelevat nykytilaa. Kaikki työryhmät tarkastelevat nykytila-analyysissä nykyisen tilanteen etuja ja haittoja soveltuvin osin seuraavien kriteerien perusteella: 1) Kuntalaisten palvelujen saatavuus ja tehokkuus - kustannustehokkuus - palvelujen saatavuus - palvelutaso- ja rakenteet - palvelujen tuotanto- ja rahoitusmalli - työvoiman saatavuus - ruotsinkieliset palvelut - suhde kolmannen sektorin toimijoihin 2) Kunnan kilpailukyky kyseisen palvelun tai työryhmän teeman suhteen verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan 3) Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuotantoon ja joukkoliikenteeseen 4) Ympäristövaikutukset 5) Sosiaalinen eheys, segregaatio ja maahanmuuttajat 6) Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen - johtamisjärjestelmät ja -kulttuurit - päätöksenteon demokraattisuus - asukasvaikuttaminen ja paikallisdemokratian toimivuus - edunvalvonta valtioon - hallinnon kustannukset - tietojärjestelmien integrointi. Nykytila-analyysin jälkeen työryhmillä on käytössään asiantuntijoiden valmistelemat laskelmat nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvasta kuntien talouden ja palveluverkon näkökulmasta. Työryhmät - tekevät esityksensä tarkastelun kohteenaan olevan palvelun tai teeman hoitamisesta enintään seitsemän kunnan kokoisessa uudessa kunnassa/kaupungissa. Tavoitteena on esitys, jonka lopputulos on 7

8 kokonaisuutena taloudellisesti, laadullisesti sekä ympäristön ja väestön hyvinvoinnin kannalta kestävämpi kuin palvelun tai kyseisen teeman hoitaminen erillisissä kunnissa - arvioivat esityksensä etuja ja haittoja samojen kriteerien pohjalta kuin nykytilaanalyysissäkin - arvioivat palvelun tai teeman nykytilan etuja ja haittoja yhdistymisessä saavutettaviin etuihin ja haittoihin. Lisäksi työryhmät arvioivat asiantuntijoiden valmistelemia nykyisen kuntarakenteen tulevaisuuskuvia yhdistymisessä saavutettuihin etuihin ja haittoihin - tekevät lopuksi vertailun pohjalta johtopäätöksensä ja esityksensä johtoryhmälle Asiantuntijat Talousasiantuntija toimii johtoryhmän alaisuudessa. Talousasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvitystä talouden näkökulmasta. Talousasiantuntijan tehtävänä on ensin arvioida kuntien talousasemaa kuntakohtaisesti vertaillen ja sen jälkeen yhdistämällä kunnat arvioida yksittäisiä kuntia suhteessa yhdistyvään kuntaan. Talousasiantuntija valmistelee työnsä tarkastellen - asukasluvun ja väestön muutoksia sekä arvioimalla edellisen vaikutusta palvelurakenteen kustannuksiin - tuloslaskelman osatekijöitä - rahoituksen osatekijöitä - taseen osatekijöitä sekä - takauksia ja riskejä. Taseeseen liittyen tarkastelu kohdistetaan myös konsernitaseeseen. Tasetta avataan myös niin, että omaisuuden tasearvot arvioidaan reaalisiksi ainakin olennaisimmilta osiltaan (esimerkiksi sähköyhtiöiden arvostus). Lisäksi tarkastelu laajennetaan mittaristoihin, joissa yhdistellään tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen osatekijöitä (esimerkiksi kriisimittarit jne). Edellä mainitut osatekijät (ml. tulevaisuuden poikkileikkausvuosi) talousasiantuntija määrittelee yhdessä johtoryhmän kanssa. Nykyisen kuntarakenteen pohjalta tehty laskelma erillisten kuntien tulevaisuuskuvasta ja mekaaninen kuntien yhdistämislaskelma on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä helmikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Laskelman valmistumiseen vaikuttaa valtiovarainministeriön kuntaosaston laskenta-aikataulu yhdistetyn kunnan valtionosuuden muutoksesta. Myöhemmin tähän mekaaniseen laskelmaan voidaan liittää liitoksen arvioituja hyötyjä ja haittoja. Eli talousasiantuntija voi valmistella tulevaisuuskuvan yhdistyneen kaupungin taloudesta ottaen huomioon työryhmien esitykset palvelujen hoitamisesta enintään seitsemän kunnan kokoisessa uudessa kaupungissa elokuun 2014 loppuun mennessä. Palveluverkkoasiantuntija(t) toimii johtoryhmän alaisuudessa. Palveluverkkoasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvitystä palveluverkon 8

9 näkökulmasta. Palveluverkkoasiantuntijan tehtävänä on analysoida perusopetuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen nykyinen toiminta ja kiinteistöt. Liikuntatoimen, hallinnon, kulttuuritoimen ym. osalta palveluverkkoasiantuntija analysoi ainoastaan kiinteistöt. Lisäksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee laskelman palveluverkon tulevaisuuskuvasta nykyisellä kuntarakenteella eli seitsemässä erillisessä kunnassa/kaupungissa. Lopuksi palveluverkkoasiantuntija valmistelee nykytila-analyysin pohjalta uuden kaupungin yhteisen palveluverkkosuunnitelman. Palveluverkkosuunnitelma sisältää: - kiinteistöjen nykytilanteen - vertailutietoihin perustuvan arvion kiinteistöjen ja niissä tapahtuvan toiminnan kustannuksista - useita malleja uuden kaupungin palveluverkosta ja sen kustannuksista - ehdotuksen tavasta, jolla kiinteistönpito uudessa kaupungissa järjestetään ja mikä vaikutus sillä on taseeseen ja toimintaan. Palveluverkon nykytilan analyysi on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä helmikuun 2014 loppuun mennessä. Laskelma palveluverkon tulevaisuudesta nykyisellä kuntarakenteella on valmis helmikuun 2014 puoleen väliin mennessä. Palveluverkkoasiantuntija valmistelee mallit uuden kaupungin palveluverkosta ja kustannuksista yhteistyössä työryhmien ja johtoryhmän kanssa helmikuun 2014 puoliväliin mennessä. Ehdotus kiinteistönpidosta uudessa kaupungissa on johtoryhmän ja työryhmien käytettävissä elokuun 2014 loppuun mennessä. Lisäksi selvitykseen voidaan kutsua prosessiasiantuntija ja tarvittaessa myös muita asiantuntijoita, jotka toimivat johtoryhmän alaisuudessa. Prosessiasiantuntija tarkastelee yhdistymisselvityksen toteuttamista prosessin näkökulmasta. Prosessiasiantuntijan tehtävänä on avustaa muun muassa selvityksen organisointiin, osallisuussuunnitelmaan ja viestintään liittyvissä asioissa. Selvitysprojektin päällikkö Selvitysprojektin päällikkö - toimii johtoryhmän alaisuudessa ja on sekä johtoryhmän että ohjausryhmän sihteeri - vastaa johto- ja ohjausryhmien kokous- ja seminaarijärjestelyistä sekä kaikkien työryhmien yhteisten tilaisuuksien järjestelyistä. Valmisteluapua antavat työryhmien sihteerit sekä kuntien nimeämät yhteyshenkilöt. - varmistaa, että työryhmät etenevät työsuunnitelman mukaisesti ja että työryhmien laatimat raportit ovat verrannollisia keskenään. Lisäksi hän varmistaa työryhmien keskinäisen yhteistyön - toimii työsuunnitelman mukaisten asiantuntijoiden yhteyshenkilönä ja vastaa tarvittaessa asiantuntijoiden välisestä yhteistyöstä - tekee työryhmien väliraporteista yhteenvedon ja johtopäätösesitykset johtoryhmälle 9

10 - kokoaa kuntien lausunnot väliraporteista ja työryhmien loppuraportit ja tekee niistä yhteenvedon ja johtopäätösesityksen johtoryhmälle - valmistelee yhdistymissopimuksen liitteineen johtoryhmälle - tekee osallisuussuunnitelman henkilöstön ja kuntalaisten kuulemiseksi samanaikaisesti. Kuntien toimielinten kokoukset rytmitetään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman samanaikaisiksi väliraporttien lausuntojen sekä yhdistymisesityksen käsittelyn suhteen - vastaa yhdistymisselvityksen viestinnästä viestintäsuunnitelman mukaisesti yhteistyössä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajien kanssa. Valmistelu- ja viestintäapua antavat kuntien/kaupunkien tiedotusvastaavat - laatii johtoryhmälle kustannusarvioehdotuksen yhdistymisselvityksestä työryhmien työsuunnitelmien sekä itse arvioimiensa ns. yleisten kulujen (mm. johto- ja ohjausryhmän kokoukset ja seminaarit, yhteiset tilaisuudet, selvitysraportin taitto ja painaminen) perusteella. Kustannusarvion hyväksyy ohjausryhmä. - kokoaa yhdistymisselvityksestä selvitysraportin, johon sisältyvät ohjausryhmän hyväksymät työryhmien loppuraporttiyhteenveto, ohjausryhmän hyväksymät johtopäätökset sekä ohjausryhmän hyväksymä yhdistymissopimus liitteineen Projektin päällikön työ päättyy, kun selvityksen poliittinen ohjausryhmä on päättänyt projektin päättymisestä. Aikataulu 10

11 Työryhmät käynnistävät työsuunnitelmansa tekemisen lokakuussa 2013 pidettävässä työryhmien yhteisessä seminaarissa. Työsuunnitelmat ovat valmiina johtoryhmäkäsittelyä varten Työryhmät tuottavat johtoryhmän hyväksymän työsuunnitelmansa mukaiset väliraportit mennessä. Johtoryhmä hyväksyy ja esittelee työryhmien väliraportit ja selvitysprojektin päällikön tekemän yhteenvedon johtopäätösesityksineen ohjausryhmälle. Ohjausryhmä hyväksyy väliraporttiyhteenvedon ja esittää yhteenvetoa johtopäätöksineen kunnan- ja kaupunginhallitusten käsiteltäväksi maaliskuun 2014 aikana. Selvitysprojektin päällikkö tekee kuntien lausunnoista yhteenvedon ja esittelee sen johtoryhmälle. Ohjausryhmä evästää työn loppuunsaattamista johtoryhmän esityksen perusteella huhtikuussa Kunkin työryhmän työn tuloksista valmistuu kirjallinen loppuraportti. Loppuraportit valmistuvat syyskuussa Johtoryhmä hyväksyy työryhmien loppuraportit. Selvitysprojektin päällikkö valmistelee loppuraporteista yhteenvedon johtopäätösesityksineen johtoryhmälle, joka esittelee ohjausryhmälle loppuraportit, loppuraporttiyhteenvedon sekä yhteenvetoon liittyvät johtopäätökset. Selvitysprojektin päällikkö valmistelee yhdistymissopimusesityksen liitteineen johtoryhmälle lokakuussa Johtoryhmä käsittelee asiaa ja esittelee asian ohjausryhmälle. Ohjausryhmä tekee esityksensä kuntien yhdistymisestä kunnille marraskuussa Kunnan- ja kaupunginhallitukset käsittelevät ohjausryhmän esitystä joulukuussa Ensimmäisen käsittelyn jälkeen kuntalaisille on varattava vähintään 30 päivää huomautusaikaa ennen päätösesityksen tekemistä valtuustolle. Kunnan- ja kaupunginvaltuustot käsittelevät yhdistymisesityksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen helmikuussa Ohjausryhmä voi muuttaa yhdistymisselvityksen aikataulua vastaamaan eduskunnan hyväksymää kuntarakennelakia tai muita valtion asiaan liittyviä päätöksiä. Selvitysprojektin päällikkö kokoaa selvityksen tuloksista selvitysraportin, johon sisältyvät työryhmien loppuraporttiyhteenveto, ohjausryhmän hyväksymät johtopäätökset sekä yhdistymissopimus liitteineen. Selvitys päättyy, kun selvityksen poliittinen ohjausryhmä on päättänyt projektin päättymisestä. Viestintä Selvitystä varten laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, liite 1. 11

12 Kustannukset Selvitystyö toteutetaan pääosin virkatyönä. Lisäksi kustannuksia tulee ulkopuolisista asiantuntijapalveluista sekä selvitystyön toteutuksen kannalta muista tarpeellisista kustannuksista (esim. mm. johto- ja ohjausryhmän kokoukset ja seminaarit, yhteiset tilaisuudet, selvitysraportin taitto ja painaminen). Selvitysprojektin päällikön palkkakustannukset sisältyvät yhdistymisselvityksen kustannuksiin. Työryhmät tekevät työsuunnitelmissaan kustannusarvioesityksen johtoryhmälle, joka sisältää mm. tiedot muista yhdistymisselvityksessä tarvittavista asiantuntijoista ja heihin liittyvistä kustannuksista sekä muut työryhmän työhön liittyvät kustannukset. Lisäksi selvitysprojektin päällikkö tekee arvion ns. yleisistä kuluista ja kokoaa kaikki kustannukset yhdistymisselvityksen kokonaiskustannusarvioksi, jonka hyväksyy ohjausryhmä. Kustannukset jaetaan 25 % per kunta/kaupunki ja 75 % kuntien/kaupunkien väkiluvun mukaan. Kustannukset laskutetaan kunnilta ja kaupungeilta selvitystyön aikana seuraavasti: vuoden 2013 kulut mennessä sekä siitä eteenpäin kaksi kertaa vuodessa. Kukin kaupunki ja kunta hoitavat omien sääntöjensä ja käytäntöjensä mukaan ohjausryhmän kokouspalkkiot ja matkakulut. 12

13 ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS LIITE 1. VIESTINTÄSUUNNITELMA Tämä viestintäsuunnitelma toimii Itä-Uudenmaan kuntien (Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Porvoo ja Sipoo) yhdistymisselvityksen työvälineenä. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä yhdistymisselvityksen valmistelun viestinnästä 1 2. Mitä ja miten viestitään? 1 3. Kuka viestii mitäkin? 2 4. Milloin viestitään? 2 5. Kenelle? 2 6. Mitä kanavia käytetään? 3 7. Mediaseuranta 4 1. YLEISTÄ YHDISTYMISSELVITYKSEN VALMISTELUN VIESTINNÄSTÄ Yhdistymisselvityksen valmistelussa kunnat ja kaupungit huolehtivat kunnan ja kaupungin asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä yhteistoiminnasta henkilöstön edustajien kanssa kuntajakolain 7 mukaisesti. Yhdistymisselvityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa (449/2007) säädetään. Kukin kunta ja kaupunki noudattavat omia viestintäperiaatteitaan sisäisessä viestinnässä omille luottamushenkilöille ja henkilöstölle. Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa otetaan huomioon kuntalain (365/1995) neljäs luku, jossa mainitaan mm. tiedottaminen, kuulemistilaisuudet ja mielipiteiden selvittäminen. Lisäksi annetaan vaikuttamismahdollisuudet henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus (hallintolain 434/2003, 41 ). 2. MITÄ JA MITEN VIESTITÄÄN? Kaikista Itä-Uudenmaan kuntien ja kaupunkien yhdistymisselvityksen asioista viestitään avoimesti ja ajantasaisesti kahdella kielellä. Yhdistymisselvityksen viestinnästä ja viestintäsuunnitelmasta vastaa selvitysprojektin päällikkö yhdessä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajiston sekä kuntien viestintävastaavien kanssa. Pääsääntöisesti viestintä hoidetaan kuntien arkiviestintänä (tiedotteet, lehdistötilaisuudet, haastattelut, verkkosivut, kyselyt, kuulemistilaisuudet, sosiaalinen media, intranet, henkilökohtainen tiedottaminen ja maksetut ilmoitukset). Kaikki selvitykseen liittyvä materiaali kootaan Sipoon kunnan verkkosivuille ja se linkitetään muiden osallistuvien kuntien ja kaupunkien verkkosivuille. Keskeisistä ajankohtaisista asioista laaditaan tarvittaessa selvityksessä mukana olevien kuntien ja kaupunkien yhteinen lehdistötiedote. Kuntalaisten 13

14 osallistaminen suunnitellaan ja toteutetaan erikseen yhteistyössä kuntien viestintävastaavien kanssa. Perusviesti Enää ei voida jatkaa kuten ennen. Nyt tehdään aito, faktoihin pohjautuva selvitys eri mahdollisuuksista, jonka pohjalta voidaan tehdä päätöksiä. 3. KUKA VIESTII MITÄKIN? Poliittisen ohjausryhmän - kokouksista tehdään julkinen kaksikielinen pöytäkirja - pöytäkirjat julkaistaan kaikkien osallistuvien kuntien verkkosivuilla viikon sisällä kokouksesta - kokousten asioista tehdään tarvittaessa myös lehdistötiedote, joka hyväksytään kokouksessa - lisätietojen antajan toimii puheenjohtaja ja myös muut jäsenet antavat lausuntoja tarvittaessa Johtoryhmän - kokouksista tehdään tarvittaessa lehdistötiedote, joka hyväksytään kokouksessa - lisätietojen antajana toimii puheenjohtaja, varahenkilönä varapuheenjohtaja, muut jäsenet antavat lausuntoja omaa kuntaa koskien Muiden työryhmien - asioista tehdään tarvittaessa lehdistötiedote yhdessä selvitysprojektin päällikön kanssa - lisätietojen antajana toimivat työryhmien puheenjohtajat - väli- ja loppuraportit ovat julkisia ja ne julkaistaan selvitykseen osallistuvien kuntien verkkosivuilla Asiantuntijat/selvityshenkilö - antavat lausuntoja tarvittaessa ja he esittelevät työnsä tuotokset - työt ovat julkisia ja ne julkaistaan osallistuvien kuntien verkkosivuilla Selvitysprojektin päällikkö - vastaa viestinnästä yhdessä ohjaus- ja johtoryhmän puheenjohtajien ja kuntien viestintävastaavien kanssa - huolehtii käytännön viestintäjärjestelyistä ja yhteydenpidosta mukana olevien kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa - toimii poliittisen ohjausryhmän ja johtoryhmän sihteerinä - laatii lehdistötiedotteet ja muuta materiaalia tarvittaessa yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa - lähettää materiaalia kuntien viestintävastaaville ja yhteyshenkilöille eteenpäin jaettavaksi - antaa tarvittaessa lisätietoja mm. prosessista ja aikataulusta Kuntien viestintävastaavat ja yhteyshenkilöt - auttavat tarvittaessa viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa 14

15 - huolehtivat valmiin tiedon ulkoisesta ja sisäisestä jakelusta oman kunnan alueella - tekevät mediaseurantaa ja raportoivat siitä säännöllisesti sähköpostitse selvitysprojektin päällikölle - avustavat mm. osallistamisen suunnittelussa ja toteutuksessa, kokousten ja info- ym. tilaisuuksien järjestelyissä Kielenkääntäjä - kääntää pöytäkirjat, selvitykset, tiedotteet ja muut viestintämateriaalit, tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla 4. MILLOIN VIESTITÄÄN? Selvityksen asioista viestitään ajantasaisesti. Ohjausryhmän kokouksien pöytäkirjat julkaistaan osallistuvien kuntien verkkosivuilla viikon sisällä. Ohjaus- ja johtoryhmän kokouksista laaditaan tarvittaessa lehdistötiedote, joka julkaistaan heti kokouksen jälkeen. Henkilöstölle viestitään asioista jokaisen kunnan omien käytäntöjen mukaisesti. Selvitysorganisaation henkilöstöryhmä suunnittelee viestintää tarvittaessa yhdessä selvitysprojektin päällikön ja kuntien viestintävastaavien kanssa. 5. KENELLE? Kuntalaiset Kuntalaisia informoidaan asioista kaikkia mahdollisia kanavia käyttäen ja mahdollistetaan vuorovaikutteinen kommunikaatio (mm. some, tiedotus- ja keskustelutilaisuudet, kyselyt ja palaute kuntien verkkosivujen kautta). Jokainen selvitykseen osallistuva kunta ja kaupunki vastaavat oman alueensa kuntalaisten tiedonsaannin varmistamisesta omien kanaviensa kautta. Sisäinen viestintä Henkilöstö pidetään ajan tasalla selvityksen edistymisestä kuntien ja kaupunkien omien käytäntöjen mukaisesti. Selvitysprojektin päällikkö lähettää tarvittaessa materiaalia kuntien nimeämille yhteyshenkilöille, jotka huolehtivat sen jakelusta sisäisesti. Henkilöstölle järjestetään myös tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Sidosryhmät Selvitysalueen yritykset ja järjestöt saavat tietoa selvityksen edistymisestä kuntalaisviestinnän kautta. Mikäli johonkin kohderyhmään kohdistuu erityishuomiota ja mahdollisia vaikutuksia selvityksen aikana, näiden viestintä suunnitellaan tapauskohtaisesti erikseen. Ohjausryhmän jäsenet pitävät yhteyttä oman kuntansa poliittisiin päättäjiin ja johtoryhmän jäsenet valtionhallintoon. Pornainen ja Sipoo osallistuvat myös samaan aikaan tehtävään KUUMA-alueen kuntajakoselvitykseen. Näiden kuntien kunnanjohtajat toimivat yhteyshenkilöinä molempien selvitysten välillä. 15

16 6. MITÄ KANAVIA KÄYTETÄÄN? Verkkosivut ja Intranet Yhdistymisselvityksen etenemisestä tiedotetaan internetissä avoimesti ja selkeästi kuntalaista mahdollisimman hyvin palvelevalla tavalla. Ajankohtaisia asioita nostetaan sivuille toimituksellisessa muodossa, joten viestintä ei rajoitu ainoastaan muistioista tiedottamiseen. Sipoon kunnan verkkosivuille koottu materiaali linkitetään jokaisen osallistuvan kunnan ja kaupungin verkkosivuille. Verkkosivujen ylläpidosta, tiedon julkaisusta ja sisäisestä viestinnästä oman kunnan alueella vastaa kunnan/kaupungin viestintävastaava ja/tai yhteyshenkilö. Selvitysprojektin päällikkö lähettää lisäksi tarvittaessa muuta materiaalia. Sosiaalinen media Selvitykseen liittyvää verkkosivuilla julkaistavaa materiaalia voi julkaista ja jakaa myös sosiaalisessa mediassa. Jokainen kunta ja kaupunki vastaavat oman sosiaalisen mediansa sisällöstä ja tekevät mediaseurantaa. Media/lehdistötiedotteet Yhdistymisselvityksen asioista lähetetään aina tarvittaessa selvitysprojektin päällikön laatima lehdistötiedote. Lehdistötiedotteiden muokkauksessa käytetään tarvittaessa kuntien viestintävastaavien apua. Lehdistötiedotteet lähetetään laajalla jakelulla (valtakunnallinen näkyvyys), jos erikseen ei muuta sovita. Lisäksi lehdistötiedotteet julkaistaan kuntien verkkosivujen ajankohtaista-osiossa ja lähetetään kuntien valtuutetuille sähköpostilla tiedoksi (kunnat ja kaupungit hoitavat itse omien käytäntöjensä mukaisesti). Lehdistötilaisuudet Lehdistötilaisuuksia järjestetään tarvittaessa. Ne sovitaan ja suunnitellaan aina erikseen johtoryhmässä ja yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa. Avoimet keskustelu- ja vuorovaikutustilaisuudet Tilaisuuksia järjestetään tarpeen mukaan. Ne sovitaan ja suunnitellaan aina erikseen johtoryhmässä ja yhdessä kuntien viestintävastaavien kanssa. Ne pyritään järjestämään melko samansisältöisenä kaikissa kunnissa. Kuntalaisten osallistaminen Yhdistymisselvityksen edetessä pohditaan keinoja osallistaa kuntalaisia yhdistymisselvitykseen internetin avulla. Esim. kukin työryhmä voisi tarjota kysymyksiä avoimeen keskusteluun kuntien ja kaupunkien verkkosivuilla tietyssä vaiheessa työnsä aikana. 7. MEDIASEURANTA Selvitysprojektin päällikkö, kuntien viestintävastaavat ja kuntien nimeämät yhteyshenkilöt seuraavat mediassa ja sosiaalisessa mediassa julkaistavaa materiaalia ja aiheeseen liittyvää keskustelua. Kukin henkilö vastaa omien kanavien seurannasta ja raportoi sisällöstä tarvittaessa selvitysprojektin päällikölle. Selvitysprojektin päällikkö ja kuntien/kaupunkien viestintävastaavat tekevät tarvittaessa vastineita ja vastauksia kysymyksiin. 16

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 4

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 4 ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ MUISTIO 1/2013 Aika 10.10.2013 klo 17.00-18.30 Paikka Palvelutalo Elsien kabinetti, Jussaksentie 18 K, Sipoo SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Seutuselvitykset. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuselvitykset Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintoselvitys Yhdessä Helsingin seudun kuntien ja Uudenmaan liiton kanssa selvittää kaksiportaisen seutuhallintomallin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 231. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 1 3706/00.01.00/2013 231 Kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistäminen Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. (09) 816 22252 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilannekatsaus seudullisiin selvityksiin. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen

Tilannekatsaus seudullisiin selvityksiin. Helsingin seudun yhteistyökokous Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Tilannekatsaus seudullisiin selvityksiin Helsingin seudun yhteistyökokous 22.4.2010 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Meneillään olevat selvitykset Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Helsingin

Lisätiedot

KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA

KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys SEURANTARYHMÄ 1 (7) TYÖSUUNNITELMA 11.12.2009 KAKSIPORTAISEN SEUTUHALLINNON SELVITYKSEN TYÖ- SUUNNITELMA Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 4 YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA 3

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 4 YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA 3 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2014 5.6.2014 Esityslista ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ ESITYSLISTA

Lisätiedot

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2014 5.6.2014 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ MUISTIO 5/2014 Aika

Lisätiedot

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet

18.9.2013. Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA. Tausta ja tavoitteet 18.9.2013 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Vihti -selvitys SELVITYSSUUNNITELMA Tausta ja tavoitteet Selvityksen lähtökohtana on kuntauudistus, kuntarakennelaki ja metropolialueen esiselvitys. Kuntarakennelaki

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 2 3 VISIO JA STRATEGIA 2 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN PROSESSI JA ERI RAPORTTIEN SISÄLTÖ 2

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 2 3 VISIO JA STRATEGIA 2 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN PROSESSI JA ERI RAPORTTIEN SISÄLTÖ 2 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2013 12.12.2013 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1 TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Luoda kuva siitä, millainen olisi 1.1. Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 6/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 15.00-17.30 Paikka Taide- ja museokeskus Sinkka Kultasepänkatu 2, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo

Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus. Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Kuntajakoselvityksen tausta ja toteutus Kuntajakoselvittäjä Ossi Repo Joensuun selvitysalueen yhteistarkastelu Ennustettu väestökehitys 2012-2030: +5,4% Koko väestö 110 Joensuun selvitysalue Koko maa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista

6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista Valtuusto 6 06.10.2014 6 Lausunto Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen loppuraportista 63/00.04.01/2013 KH 243 Kunnanhallitus 23.9.2014 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7127/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 314 Asianro 7127/00.01.00/2013 Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteuttamistapa Kehittämisjohtaja Heikki

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 3

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 3 ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ ESITYSLISTA 1/2013 Aika 10.10.2013 klo 17 Paikka Palvelutalo Elsien kabinetti, Jussaksentie 18 K, Sipoo SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 OHJAUSRYHMÄN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 27/2013 1 (1) 315 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien yhdistymisselvityksen toteuttamisen periaatteet ja toteutamistapa Kehittämisjohtaja Heikki Helve

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1. Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Ohjausryhmän puheenjohtaja Vantaan Energia Areena 10.1.2011 Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00-16.15 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän

Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän Kuntarakenneselvitys Maisemajärjestelmän avulla Eero Vaissi Maisema-seminaari 6.2.2013 Lausunnolla olevasta laista Rakennelakiluonnos lähetettiin kuntiin lausunnolle 22.11.2012 ja lausuntoaika päättyy

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS

HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1 LUONNOS 6.4.2005 Asia 1 / Liite 1 HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN YHTEISTYÖSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET Sopimuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kansainvälisen kilpailukyvyn

Lisätiedot

Porin seudun kuntajako-selvitys

Porin seudun kuntajako-selvitys Porin seudun kuntajako-selvitys Pomarkku Alustavan suunnitelma yhdistymissopimusneuvotteluvaiheen prosessista, toteuttamisesta ja aikataulusta Pori Ulvila Luvia Nakkila Lavia 13.10.2014 Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jyväskylän seutujen kuntien tilaisuus 12.8.2014 Valtiovarainministeriön määräys Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Selvitysprosessissa otettava huomioon

Selvitysprosessissa otettava huomioon Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Kuntajakoselvityksen toteutus Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen Karhukuntaneuvosto 17.6.2013 17.6.2013 Page 1 Selvitysprosessissa otettava huomioon Avoin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 4/2015 Aika Perjantai 14.8.2015 klo 8.00 13.30 (lounas 11.30-12.30) Paikka Hyvinkään villatehdas Kokoushuone Nosturi Kankurinkatu

Lisätiedot

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen avasi kokouksen. Jarmo Asikainen toimii selvitysryhmän kokousten puheenjohtajana.

Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen avasi kokouksen. Jarmo Asikainen toimii selvitysryhmän kokousten puheenjohtajana. MUISTIO 04.09.2013 Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys Selvitysryhmän 1. kokous 4.9.2013.00-18.30. Jyväskylän kaupungintalo (Vapaudenkatu 32), juhlasali 2. krs. 1. Kokouksen avaus Kuntajakoselvittäjä Jarmo

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 2/2014 Aika Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.00-20.30 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Kuntien uudistumisen kokonaisuus Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa

Lisätiedot

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti

Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti Kuntauudistuksen ajankohtaiset asiat Henna Virkkunen Hallinto ja kuntaministeri 29.10.2013 Lahti Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 arvio 47,3 47,0 48,2 48,6 48,4 48,5

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU. Ari Reunanen KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN JATKOAIKATAULU Ari Reunanen Toinen vaihe Helmikuu Touko- elokuu Syyskuu Selvitysvaihe 2 Vaihe 1 + 2 VAIHE 3 TYÖRYHMIEN SELVITYSVAIHE 1 VALMIS Uuden kunnan tavoitteet

Lisätiedot

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin

Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Katsaus paikallisdemokratian haasteisiin ja alueellisen edustuksellisuuden mahdollisuuksiin Paikallisdemokratian ja osallistumisen toimikunta 24.2.2010 José Valanta toimikunnan sihteeri Paikallisdemokratia

Lisätiedot

Työvaliokunnan kokous

Työvaliokunnan kokous Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työvaliokunnan kokous 15.9.2014 Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia Kokemäki Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi MML, 2012

Lisätiedot

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET

ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS JOENSUU, KONTIOLAHTI, LIPERI, OUTOKUMPU JA POLVIJÄRVI JOENSUUN KOKEMUKSET Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 23.1.2014 Erityisen kuntajakoselvitysalueen kunnat Joensuu www.joensuu.fi

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 2/2014 Aika Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA

KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA Kunnanhallitus 228 28.10.2013 KUNNAN ILMOITUS VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE KUNTARAKENNEUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ SELVITYSALUEESTA KHALL 228 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700

Lisätiedot

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO

HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO ASIA 3 / LIITE 1 1(7) Helsinki-Vantaa selvitys Ohjausryhmä/ehdotus 4.12.2009 HELSINKI-VANTAA SELVITYKSEN TYÖRYHMIEN TOIMEKSIANTO Helsinki-Vantaa selvityksen tavoitteena on selvittää Helsingin ja Vantaan

Lisätiedot

Valtion erityinen kuntajakoselvitys

Valtion erityinen kuntajakoselvitys Valtion erityinen kuntajakoselvitys Päijät Hämeen UusiKunta Kunnanvaltuustojen seminaari Lahti 3.11.2009 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntien yhdistymiset 2008 2009 ja yhdistymisselvitykset Yhdistymisselvitys

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Pöytäkirja 3/2015 Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 16.00-18.30 Paikka Mäntsälän kunnantalo Valtuustosali Heikinkuja 4, Mäntsälä 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta

Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Kuntarakennelaki osana kuntauudistusta Valtakunnalliset sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät 24.4.2013 Säätytalo Ylijohtaja Päivi Laajala Saadut lausunnot kuntarakennelakiluonnoksesta Lausuntoaika päättyi

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukainen selvitys

Kuntarakennelain mukainen selvitys Kuntarakennelain mukainen selvitys Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta Esko Tonteri 6.8.2014 Eerikkilä Valtuutettujen seminaari 6.8.2014 klo 14.45 Eerikkilän Urheiluopistolla

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys

Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys Pohjois-Satakunnan kuntarakenneselvitys Valtuustojen tahdonilmaisu Yhdistymisselvitysprosessin kuvaus Tilastoanalyysia -Talous -Toimintaympäristö -Väestö Taustoittamisen vaihe Lähtötilanne - Palvelurakenne

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS 1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS / 2 AIKA: 20.1.2014 klo 9.00 PAIKKA: Luvian kunnantalo TYÖVALIOKUNNAN KOKOONPANO Jaana Karrimaa, Harjavalta Markku Rauta, Harjavalta Reijo Nummikari,

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava

YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS. Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava YHDISTYMISSOPIMUSLUONNOS ASKOLA, LAPINJÄRVI, LOVIISA, MYRSKYLÄ, PORVOO JA SIPOO Punaisella asioita, jotka eivät lain mukaan välttämättä tarvitse olla sopimuksessa Sinisellä asioita joista sovittava 1.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 5/2015 Aika Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00 Paikka Pornaisten kunnantalo Valtuustosali Kirkkotie 176, Pornainen 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen valmisteluryhmän kokous Aika: Tiistai 26.11.2013 kello 18.30-20.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola:

Lisätiedot

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko.

Projektiryhmän puheenjohtajaksi valittiin Sami Sulkko. KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen projektiryhmä Aika: 4.6.2014 klo 14.00 15.38 Paikka: Tammelan kunnantalo, Hakkapeliitantie 2, Tammela Osallistujat: Sami Sulkko,

Lisätiedot

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO 1 (2) Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys 8.9.2014 TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO Aika: Torstai 4.9.2014 klo 14.30 16.15 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 85 Asianro 1950/00.04.01/2013 Juankosken ja Kuopion kaupunkien kuntaliitos / yhdistymissopimuksen muuttaminen 22.02.2016 57: Kaupunginsihteeri Heikki Vienola Kansliapalvelu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Projektisuunnitelma

Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys. Projektisuunnitelma Metropolialueen 9 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Projektisuunnitelma www.metropoliselvitys.fi www.metropolutredningen.fi Metropoliselvitys Erityinen kuntajakoselvitys toteutetaan Espoon, Helsingin,

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot