Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt"

Transkriptio

1 Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen valmisteluryhmän kokous Aika: Tiistai kello Paikka: Lahden kaupungintalo, Harjukatu 31, kaupunginvaltuuston esittelyhuone Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Siirola Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hämeenkoski: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Heikkilä Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola Kunnanjohtaja Anja Brofeldt Iitti: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Salonen Kunnanjohtaja Pentti Toivanen Kärkölä: Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Martti Aslamaa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veikko Salomaa Vs. kunnanjohtaja Erja Viitala Lahti: Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Juha Rostedt Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta Nastola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Harri Niemi Kehittämisjohtaja Jaana Simola, Päijät-Hämeen liitto Kuntajakoselvittäjä Seppo Huldén Viestintäpäällikkö Heini Moisio, Lahden kaupunki Tutkimuspäällikkö Sari Alm, Lahden kaupunki 1. Kokouksen avaus Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen avasi kokouksen. 2. Kokouksen sihteerin valinta Ehdotus: Valitaan kokouksen sihteeriksi Sari Alm. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Alm.

2 3. Kokouksen osallistujien toteaminen Ehdotus: Todetaan kokouksen osanottajat. Todettiin kokouksen läsnäolijat kierrättämällä nimilista. Lista läsnäolijoista löytyy muistion alusta. 4. Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lahden kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Jarkko Nissinen. 5. Kuntajakoselvityksen nimestä päättäminen Ehdotus: Päätetään kuntajakoselvityksen nimeksi Salpausselän kuntajakoselvitys. Kokous päätti kuntajakoselvityksen nimestä esityksen mukaisesti. 6. Kuntajakoselvityksen organisoituminen a) Selvitystyön poliittinen ohjaus Johtoryhmän muodostavat jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja asemansa perusteella. Varahenkilöinä toimivat varapuheenjohtajat. Johtoryhmä työskentelee selvityksen loppuun saakka. Kuntien hallitukset, valtuustojen puheenjohtajistot ja valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat noin kuukauden välein yhteiskokoukseen arvioimaan selvityksen edistymistä. Kuntien valtuustot kokoontuvat yhteisseminaariin 2-3 kertaa selvityksen aikana. Kuntajohtajilla, Päijät-Hämeen maakuntajohtajalla ja hankkeen sihteeristöllä sekä kuntajakoselvittäjällä on osallistumisoikeus kokouksiin. Hollolan rovastikunnan nimeämällä edustajalla on oikeus osallistua hallitusten ja valtuustojen kokouksiin. Esitys: Poliittisesta ohjauksesta päätetään edellä kuvatun mukaisesti. Sovitaan johtoryhmän kokousaikataulusta. Johtoryhmän muodostavat jokaisen kunnan valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja asemansa perusteella. Varahenkilöinä toimivat varapuheenjohtajat. Johtoryhmä työskentelee selvityksen loppuun saakka. Johtoryhmän puheenjohtajaksi valittiin Nastolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Reijo Oksanen, 1. varapuheenjohtajaksi Hollolan kunnanvaltuuston puheenjohtaja

3 Matti Siirola ja 2. varapuheenjohtajaksi Iitin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Lehtinen. Kuntien hallitukset, valtuustojen puheenjohtajistot ja valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat noin kuukauden välein yhteiskokoukseen arvioimaan selvityksen edistymistä. Kuntien valtuustot kokoontuvat yhteisseminaariin 2-3 kertaa selvityksen aikana. Kuntajohtajilla, Päijät-Hämeen maakuntajohtajalla ja hankkeen sihteeristöllä sekä kuntajakoselvittäjällä on osallistumisoikeus kokouksiin. Hollolan rovastikunnan sekä henkilöstöryhmän nimeämällä henkilöstön edustajalla on oikeus osallistua hallitusten ja valtuustojen kokouksiin. Hallitusten ja valtuustojen kokousten pitopaikka kiertää eri kunnissa ja kyseinen kunta valitsee kokoukseen puheenjohtajan. b) Selvitystyön viranhaltijavalmistelun koordinointi Valmistelutyötä koordinoivat selvitystyöhön osallistuvien kuntien kuntajohtajat. Kuntajohtajakokouksen alaisuudessa toimivat toimialakohtaiset virkamiestyöryhmät ja mm. henkilöstöpäälliköiden yhteistyöryhmä. Selvitystyölle asetetaan valmisteleva sihteeristö, johon nimetään yhteensä 5-6 jäsentä. Lisäksi hankkeelle nimetään erillinen viestinnästä vastaava henkilö, josta aiheutuviin kustannuksiin tullaan varautumaan myös selvitystyön talousarviossa. Esitys sihteeristön kokoonpanoksi esitellään kokouksessa. Sihteeristöä voidaan täydentää myöhemmin. Sihteeristön työ käynnistyy välittömästi ja sen toimikausi kestää selvitystyön valmistumiseen asti. Esitys: Viranhaltijavalmistelusta päätetään edellä kuvatun mukaisesti. Päätettiin viranhaltijavalmistelusta esityksen mukaisesti. Sihteeristöön nimettiin Hanna Hurmola-Remmi Hollolan kunnasta, Jaana Simola Päijät-Hämeen liitosta sekä Heini Moisio ja Sari Alm Lahden kaupungilta. Sihteeristön kokoonpanoa voidaan täydentää myöhemmin. c) Työryhmätyöskentely Valmistelutyön tueksi nimetään neljä luottamushenkilötyöryhmää, jotka ovat Tulevaisuus (sis. strategia, maankäytön tehostaminen, elinvoima, maapolitiikka, kehittäminen) Demokratia Palveluverkko Talous Kuntajohtajat nimeävät viranhaltija-asiantuntijat työryhmiin käsiteltävästä aihealueesta riippuen. Muu valmistelu tapahtuu kuntajohtajien nimeämissä viranhaltijatyöryhmissä. Luottamushenkilöt työryhmiin tulisi nimetä mennessä. Tieto kuntien valitsemista työryhmän jäsenistä lähetetään sihteerille

4 Esitys: Työryhmätyöskentelystä päätetään edellä kuvatun mukaisesti. Päätettiin nimetä valmistelutyön tueksi neljä luottamushenkilötyöryhmää, jotka ovat Tulevaisuus (sis. strategia, maankäytön tehostaminen, elinvoima, maapolitiikka, kehittäminen) Demokratia Palveluverkko Talous ja henkilöstö Kuhunkin työryhmään nimetään kaksi luottamushenkilöedustajaa ja kaksi varaedustajaa kustakin kunnasta. Varsinainen edustaja vastaa, että varaedustaja on tarvittaessa paikalla. Kuntien toivotaan nimeävän työryhmiin luottamushenkilöedustajat, jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti kunnassa edustettuja poliittisia puolueita. Kuntajohtajat nimeävät viranhaltija-asiantuntijat työryhmiin käsiteltävästä aihealueesta riippuen. Muu valmistelu tapahtuu kuntajohtajien nimeämissä viranhaltijatyöryhmissä. Luottamushenkilöt työryhmiin tulee nimetä mennessä. Tieto kuntien valitsemista työryhmän jäsenistä lähetetään sihteerille Työryhmien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan seuraavassa johtoryhmän kokouksessa. d) Henkilöstötyöryhmän nimeäminen Henkilöstötyöryhmään nimetään vähintään yksi työnantajan ja yksi työntekijöiden edustaja kustakin kunnasta. Kokoonpano valmistellaan yhdessä järjestöjen kanssa siten, että ryhmä edustaa henkilökuntaa laaja-alaisesti ja kaikki pääsopijajärjestöt ovat edustettuina. Esitys: Henkilöstötyöryhmästä päätetään edellä kuvatun mukaisesti. Päätettiin henkilöstötyöryhmän nimeämisestä esityksen mukaisesti. Esitys henkilöstötyöryhmän kokoonpanoksi valmistellaan seuraavaan johtoryhmän kokoukseen. e) Kuntalaistilaisuudet kunnissa ja kunnanosissa Kukin kunta sitoutuu järjestämään selvitystyöstä asukkailleen suunnattuja avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia yhteistyössä selvittäjän kanssa. Esitys: Kuntalaistilaisuuksia järjestetään kussakin kunnassa vähintään yksi selvityksen aikana ja yksi selvityksen valmistuttua. Päätettiin kuntalaistilaisuuksien järjestämisestä esityksen mukaisesti.

5 7. Selvitystyön viestintä Selvitystyön viestintäsuunnitelma ja budjettiesitys esitellään kokouksessa. Merkittiin tiedoksi Heini Moision esittely selvitystyön viestintäsuunnitelmasta ja budjettiesityksestä (liite 1). 8. Selvitystyön kustannukset Kuntajakoselvityksen laadinta aiheuttaa selvitystyöhön osallistuville kunnille myös kustannuksia, joiden kattamisen periaatteista kuntien on syytä muodostaa yhteinen näkemys. Valtio maksaa selvittäjän palkan ja kulut sekä noin euron erillisselvityksen, joka voitaisiin käyttää talousselvityksen tekemiseen. Lisäksi valtio kustantaa noin kaksi valtuustojen yhteistä kokousta (kokouspaikka, kahvitarjoilu). Muut kustannukset tulevat kuntien kustannettavaksi. Maakuntaliittoon on tehty euron rahoitushakemus, josta katetaan osa-aikaisen tiedottajan ja kuntajakoselvityksen nettisivun kustannukset. Kukin kunta vastaa itse kuntajakoselvityksen valmisteluun osallistuvien luottamushenkilöiden kokouskuluista. Lahden kaupunki vastaa hankkeen seminaari- ja asiantuntijakustannuksista ja veloittaa muita kuntia aiheutuneiden kustannusten mukaisesti viimeistään selvityksen valmistumisen yhteydessä. Esitys: Sovitaan selvitystyön kustannusten kattamisesta. Päätettiin arvioida selvitystyöstä kunnille aiheutuvat kustannukset ja valmistella seuraavaan kokoukseen ehdotus kustannusten jakamisesta kuntien välillä. 9. Kokousaikataulut Kokousaikataulu esitellään kokouksessa. 10. Muut asiat Päätettiin johtoryhmän kokouksen seuraavaksi ajankohdaksi klo 18. Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Vuoden 2014 kokousaikataulu käsitellään seuraavassa kokouksessa. Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän puheenjohtaja Reijo Oksanen kiitti saamastaan luottamuksesta ja toivoi avointa, keskustelevaa ja osallistuvaa selvitystyöskentelyä. 11. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jarkko Nissinen päätti kokouksen kello

6 Liite 1. Viestintäsuunnitelma Heini Moisio

7 MIKSI / tavoitteet elinvoimainen kunta MITÄ / sisällöt, perusviestit yhdistymisselvitys - mitä selvitetään selvitystyön tuloksia - kannattaako kuntarakennetta muuttaa, hyvät ja huonot puolet kuntaidentiteetti Onko olemassa jotain sellaista kestävää hollolalaisuutta, joka jäisi elämään, vaikka kunnan rakenteet sen ympäriltä purettaisiinkin FT Jarmo Peltola KENELLE / kohderyhmät luottamushenkilöt, asukkaat, työntekijät MITEN / kanavat ja keinot verkkosivut, uutiskirje, some, mediayhteistyö, asukastilaisuudet KUKA / viestinnän vastuut ohjausryhmä, selvityshenkilö, kuntien ja kaupungin johto

8 Viestintä: verkkosivut ja somepalvelut

9 Viestintä: verkkosivut ja somepalvelut Media Cabinet Exove Nitro WordPress julkaisujärjestelmä WordPress julkaisujärjestelmä MODX julkaisujärjestelmä etusivun nostot tapahtumat / ajankohtaista Some -toiminnot Kommentointi tekninen tuki +uutiskirje 1200 etusivu / sisältösivut ajankohtaista some -toiminnot

10 Viestintäsuunnitelma: Salpausselän tarina Kunta: kylä, pitäjä, kaupunki Paikan laatu tutkija Timo Aron mukaan mitä siellä on keitä siellä on mitä siellä tapahtuu

11 Viestintä: kustannusarvio MENOT TULOT Visuaalinen ilme Verkkosivut Uutiskirje Muistitikut 300x 5, Salpausselän tarina valokuvat, teksti Julkaisu Yhteensä (+alv) Maakunnan kehittämisraha / kunnat Yhteensä

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kunnanhallitus 15.12.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 432 Kokousaika 15.12.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS...

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... KOKOUS Yhteistyötoimikunta 15.4.2014 KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 N TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... 16 17 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Kokousmenettely ja sen käytännöt

Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousmenettely ja sen käytännöt Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa pääsääntöisesti kalenterivuodeksi kerrallaan päättäminään aikoina ja päättämissään paikoissa. Kokous pidetään myös, kun

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO

NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO NAANTALIN VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1/2013 VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS / MUISTIO AIKA maanantai 6.5.2013 klo 13.00-14.20 PAIKKA Naantalin kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot