Projektin loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin loppuraportti 22.11.2007"

Transkriptio

1 ESRA Projektin loppuraportti Taustatiedot Diaarinumero LSLH/ /rh Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Pk-yritysten kansainvälistäminen Projektikoodi S85788 Tavoiteohjelma 3 Toimintalinja 4 Toimenpidekokonaisuus 1 Projektin suunnitelman mukainen kestoaika Projektin päävastuuviranomainen 2902 Länsi-Suom. lh. OPM Projektia hallinoiva organisaatio Turun ammattikorkeakoulu Projektin vastuuhenkilö Aulikki Holma Puhelinnumero ; Postiosoite Sepänkatu 3, Turku 2. Yhteenveto projektin toteutuksesta ja tuloksista Pk-yritysten kansainvälistäminen -hankkeen tavoitteena on Varsinais-Suomen alueen pk-yritysten toimintaedellytyksien tukeminen sekä kansainvälisen toiminnan aloittamisen ja kehittämisen vauhdittaminen. Hankkeen keskeisimpänä lähtökohtana on alueen pk-yrityksien asiantuntijatuen tarve kansainvälisen liiketoiminnan toteuttamisessa. Projektin tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen mukaan tulevien yrityksien kansainvälistymisen potentiaalia sekä laatia, kehittää ja toimeenpanna yrityksien kansainvälistymissuunnitelmia. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen yritysten tarpeita markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan kansainvälisillä messuilla sekä tarjota mahdollisuus kansainvälisille messuille osallistumiseksi. Turun ammattikorkeakoulu pyrkii kehittämään hankkeen aikana sellaisia rakenteita ja toimintamalleja, joiden avulla sen monialainen osaaminen saadaan entistä tehokkaammin maakunnan elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeen toteutuksessa toimittiin kiinteässä yhteistyössä projektiin osallistuvien yrityksien kanssa, jotka rekrytoitiin hankkeen alkuvaiheessa. Projektin toteutuksen ytimen muodostivat yrityskumppaneiden kansainvälistymissuunnitelmien laatiminen, päivittäminen ja toimeenpano, kansainvälisen liiketoimintastrategian luominen sekä SWOT-analyysit kansainvälisen toiminnan osalta. Hankkeessa kartoitettiin myös yrityksien valmiuksia ja tarpeita kansainvälisille messuille osallistumiseen ja sidosryhmäanalyysien suorittamiseen. Projektin aikana hankkeen yrityskumppanit osallistuivat kansainvälisille messuille, joiden tavoitteena on kansainvälinen verkottuminen ja liiketoiminnan laajentaminen Suomen markkinoiden ulkopuolelle. Projektin toteutuksessa pyrittiin huomioimaan yrityskumppaneiden tarpeet ja näkemykset mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Hankkeen tuloksena projektiin osallistuneet yritykset kehittivät kansainvälisen toiminnan strategiaansa ja kehittivät tai laajensivat kansainvälistymissuunnitelmiaan. Projektin tuloksena pk-yrityksien kansainvälistymisen mahdollisuudet vahvistuivat, yritykset pääsivät verkottumaan kansainvälisille markkinoille ja saivat kokemusta kansainvälisestä verkottumisesta ja liiketoiminnan harjoittamisesta ulkomailla. Projektin aikana luotiin Turun ammattikorkeakoulun ja alueen yrityksien välille uusi yritysyhteistyön toimintamalli, jonka avulla yhteistyö jatkuu myös projektin päättymisen jälkeen. Toimintamalli perustuu ammattikorkeakoulun palvelutoiminnan ja opiskelijoiden osuuskuntatoiminnan pohjalle ja mahdollistaa korkeakoulun asiantuntemuksen hyödyntämisen pk-yrityssektorin hyväksi. Projektin tuloksena pkyrityssektorin ja Turun ammattikorkeakoulun välille kehittynyt yhteistyöverkosto on laajentunut jo hankkeen toimintaaikana, ja jatkaa toimintaansa hankkeen päättymisen jälkeen. Tulostettu

2 3. Projektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Projektin lähtökohtana on Varsinais-Suomen alueen pk-yritysten toimintaedellytyksien tukeminen sekä kansainvälisen toiminnan aloittamisen ja kehittämisen vauhdittaminen. Hankkeen keskeisimpänä lähtökohtana on alueen pkyrityksien asiantuntijatuen tarve kansainvälisen liiketoiminnan toteuttamisessa. Projektin taustalla on erityisesti niiden erikoisaloilla toimivien pk-yritysten tarve kansainvälistymiseen, joilla ei kiinnostuksesta ja potentiaalista huolimatta ole osaamista tai resursseja kansainvälisen vientitoiminnan aloittamiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksien välille uudenlainen yhteistyön toimintamalli, joka mahdollistaa korkeakoulun asiantuntemuksen käyttämisen alueen yrityksien toimintaedellytyksien kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on saada lupaavat, kasvumahdollisuuksia omaavat yritykset kehittämään kansainvälistä liiketoimintaansa hankkeen aikana. Projektin tavoitteena on kartoittaa hankkeeseen mukaan tulevien yrityksien kansainvälistymisen potentiaalia sekä laatia, kehittää ja toimeenpanna yrityksien kansainvälistymissuunnitelmia. Projektin pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää maakunnan elinkeinoelämää parantamalla alueen pk-yritysten valmiuksia kansainvälistyä. Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen yritysten tarpeita markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan kansainvälisillä messuilla sekä tarjota mahdollisuus kansainvälisille messuille osallistumiseksi. Turun ammattikorkeakoulu pyrkii kehittämään hankkeen aikana sellaisia rakenteita ja toimintamalleja, joiden avulla sen monialainen osaaminen saadaan entistä tehokkaammin maakunnan elinkeinoelämän käyttöön. Hankkeen vaikutuksesta pk-yritysten keskinäinen verkosto vahvistuu sekä alueellisesti että kansainvälisesti. Lisäksi ammattikorkeakoulun ja opiskelijoiden verkosto suhteessa yrityselämään vahvistuu. Projektin varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat alueen pk-yritykset sekä alueen yritysyhteistyöstä vastaavat tahot. Hanke on toteutettu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja projektiin osallistuvien yrityksien kanssa. Hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluu Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksien verkosto ja yhteistyökumppanit. 4. Projektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien ja yritysten valinta Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaavan Turun ammattikorkeakoulun projektiryhmän muodostaminen käynnistettiin heti hankkeen rahoituspäätöksen saavuttua. Projektiryhmään pyrittiin valitsemaan henkilöt, joilla on riittävästi osaamista kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä, arvioinnista ja laajentamisesta sekä omakohtaista kokemusta yrityssektorilla toimimisesta. Hankkeessa työskennelleet opettajat toimivat lehtoreina Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa. Hankkeen projektiryhmän muut jäsenet (projektipäällikkö, messuyhteyshenkilö ja assistentit) pyrittiin valitsemaan siten, että heidän osaamisensa palvelisi mahdollisimman hyvin hankkeen toteutuksen tarpeita. Projektiin osallistuvien yrityksien rekrytointi käynnistettiin projektin suunnittelijan toimesta jo ennen rahoituspäätöksen saapumista sen jälkeen, kun projektin suunnittelija oli saanut lääninhallituksesta alustavan tiedon hankkeen hyvistä mahdollisuuksista rahoitushakuprosessissa. Yrityksien rekrytointi käynnistettiin jo varhaisessa vaiheessa siksi, että sopivien yrityskumppaneiden löytyminen hankkeeseen oli koko projektin onnistumisen kannalta hyvin keskeistä. Lisäksi oli odotettavissa, että yrityksien rekrytointi on aikaa vievää ja vaativaa työtä, mikä saattaa kestää pitkäänkin projektin käynnistysvaiheessa. Oletus osoittautui oikeaksi: sopivien yrityskumppaneiden etsimiseen kului aikaa n. kolmesta viikosta puoleen toista kuukauteen. Kun rekrytointiprosessi oli laitettu vireille jo hyvissä ajoin, kumppaneiden rekrytointitoimia voitiin jatkaa täysimittaisina heti, kun virallinen rahoituspäätös saapui. Rekrytoinnin tuloksena hankkeeseen saatiin mukaan kaksi projektin tavoitteiden näkökulmasta hyvin soveltuvaa pkyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Toinen hankkeen yhteistyökumppaniyrityksistä, Elcon Solutions Oy, on turkulainen pk-yrityksien luokkaan kuuluva sähköteollisuuden alan yritys, joka tuottaa mm. tehonsyöttölaitteita, muuntimia ja akkuja. Yrityksen kansainvälistyminen on lähtenyt käyntiin muutaman vuosi sitten, mutta toiminta ei ole vielä kovin vakiintunutta eikä jäsentynyttä. Hankkeen käynnistysvaiheessa yritys oli pohtimassa keinoja Tulostettu

3 kansainvälistymisen tehokkaampaan toteuttamiseen ja yrityksen kansainvälistymisstrategian luomiseen. Toinen hankkeeseen osallistunut yritys, Konepaja-Heinä Oy, on halikkolainen konepaja-alan mikroyritys, joka tuottaa testauslaitteistoja matkapuhelinteollisuuden tarpeisiin. Yrityksen kansainvälistymiselle oli hankkeen käynnistysvaiheessa selkeä tarve, mutta varsinaiset kansainvälistymistä koskevat suunnitelmat olivat tekemättä, eikä yritys ollut muutoinkaan pystynyt riittävästi kehittämään kansainvälistymiseen liittyviä prosessejaan. Hankkeeseen rekrytoidut yritykset sopivat hankkeen toiminta-ajatukseen hyvin, ja sikäli yrityksien rekrytointi oli onnistunut prosessi. Yritykset sitoutuivat hankkeen toteuttamiseen laatimalla yhteistyösopimukset Turun ammattikorkeakoulun kanssa sekä osallistumalla messuosallistumisen toteuttamiseen pienellä rahallisella panoksella. Molempien yrityksien osalta yhteistyö toimi hankkeen aikana moitteettomasti, ja on toisen yrityksen osalta jatkunut myös projektin päättymisen jälkeen Projektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö projektissa Pk-yritysten kansainvälistäminen -hanke on käynnistynyt ja päättynyt Hankkeen toiminta-aika oli yhteensä 10 kk. Hankkeessa työskenteli yhteensä 14 työntekijää: projektipäällikkö, kolme Turun ammattikorkeakoulun opettajaa, messuyhteyshenkilö, kaksi koulutuspäällikköä sekä seitsemän opiskelija-assistenttia, jotka olivat työsuhteessa hankkeeseen vain messuosallistumisen ajan n. viikon verran. Hankkeessa mukana olleista kahdesta yrityksestä osallistui hankkeen toteuttamiseen aktiivisesti yhteensä neljä henkilöä. Seuraavassa kuvataan hankkeen toteutusta vaihe vaiheelta: Tammikuu-helmikuu 2007: Projekti käynnistyi tammikuussa 2007 myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen projektiryhmän nimeämisellä ja yrityspartnereiden rekrytoinnilla. Yrityskumppaneiden etsiminen oli käynnistetty jo alustavan myönteisen päätöksen nojalla aikaisemmin, mikä oli hankkeen kannalta viisas ratkaisu. Koska yrityskumppaneiden rekrytoiminen oli aloitettu jo varhain, käynnistysvaiheessa yritykset saatiin nopeasti mukaan hankkeen aloitusvaiheeseen. Yrityksien rekrytoiminen oli kaiken kaikkiaan aikaa vievä ja työläs prosessi. Rekrytointivaiheessa potentiaalisia yrityskumppaneita oli viisi, mutta koska olosuhteet yritysmaailmassa vaihtelevat nopeasti, osa alkuvaiheen kiinnostuneista yrityksistä perääntyi tammikuun aikana. Vaikka yrityksien määrä jäikin alkuperäisestä tavoitemäärästä, kaksi yritystä oli riittävä määrä hankkeen toteuttamiseen. Koska hankehakemuksemme oli ollut lääninhallituksessa arvioitavana yhteensä vuoden ja yhden kuukauden rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen, jouduimme tekemään heti hankkeen käynnistysvaiheessa muutoshakemuksen ja rakentamaan projektisuunnitelman käytännössä kokonaan uudelleen. Hankkeen alkuperäiseksi toiminta-ajaksi suunniteltu 20 kk kutistui puoleen, 10:een kuukauteen, joten jouduimme luonnollisesti tinkimään alkuperäisistä tavoitteista ja muokkaamaan projektin aikataulua. Hankkeen kireästä aikataulusta ja toteutusajan voimakkaasta supistumisesta huolimatta hanke saatiin käynnistettyä. Yrityksien rekrytoimisen jälkeen laadittiin yhteistyösopimukset ja käynnistettiin yrityksien kansainvälistymissuunnitelmien kartoittaminen. Kartoitusvaiheessa pyrittiin selvittämään yrityksien kansainvälistymisen taso ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä mahdollisen kansainvälistymisstrategian sisällöt. Yrityksien kansainvälistymissuunnitelmista tehtiin SWOT-analyysit sekä pyrittiin kartoittamaan markkina-analyysien tarvetta. Kansainvälistymissuunnitelmien arviointi toimi hankkeen lähtökohtana, jonka perusteella yrityksien kansainvälistymistä lähdettiin kehittämään. Arviointityö toteutettiin worshop-toimintana yrityksien kanssa, mikä osoittautui hankkeen aikana toimivaksi yhteistyön muodoksi. Käynnistysvaiheessa aloitettiin myös messuvalmistelut kansainvälisille Hannover Messe teollisuusmessuille osallistumiseksi. Maaliskuu 2007: Hankkeen toiminnassa maaliskuu oli hyvin aktiivista aikaa. Hankkeessa tarjottiin molemmille yrityskumppaneille mahdollisuus osallistua maailman suurimmille kansainvälisille teollisuusalan messuille, Hannover Messe messuille Hannoverissa, Saksassa. Molemmat projektin yrityskumppanit olivat kiinnostuneita messuosallistumisesta, ja messuvalmistelut saatiin käyntiin heti maaliskuun alusta. Osallistuminen messuille toteutettiin yhteistyössä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikön, Centrian, kanssa. Hannover Messe on kansainvälinen teollisuusalan messutapahtuma, joka järjestetään vuosittain Hannoverissa. Tulostettu

4 Messut ovat kävijä- ja näytteilleasettajamääriltään maailman suurimmat, joten messuvalmisteluihin kului runsaasti aikaa ja resursseja. Messuvalmistelujen osalta hankkeessa toteutettiin messumatkojen järjestelytyötä, järjesteltiin kuljetus-, vakuutus- ja majoituspalveluiden hankkimista, suunniteltiin messuosasto materiaaleineen yhdessä mainostoimiston kanssa sekä järjesteltiin lukuisia muita messuilla näytteille asettamiseen ja messujärjestelyihin liittyviä käytännön asioita. Yritykset valmistautuivat teollisuusmessuille suunnittelemalla osastolle tulevien tuotteidensa esittelyä, materiaaleja sekä toimintastrategiaansa. Projektissa aloitettiin yrityksien kansainvälistymisstrategioiden hiominen sekä käynnistettiin partnerianalyysit. Tavoitteena oli valmistella yritykset parhaimmalla mahdollisella tavalla messuosallistumiseen siten, että osallistumisesta olisi saatavissa maksimaalinen hyöty. Molemmille yrityksille messuosallistuminen oli ensimmäinen, joten aikaisempaa kokemusta vastaavasta toiminnasta ei ollut. Valmistautuminen messuille vaati sekä projektiryhmältä että yrityksiltä runsaasti aikaa ja energiaa, ja välillä aikatauluissa pysyminen näytti epätodennäköiseltä. Messuvalmisteluissa oli odotettua enemmän työtä, eikä kaikkea työtä osattu ottaa riittävässä määrin huomioon suunnitteluvaiheessa. Huhtikuu-toukokuu 2007: Huhtikuun alussa hankkeessa toteutettiin monia messuosallistumisen käytännön järjestelyihin liittyviä asioita. Hankkeen projektiryhmä ja yritykset osallistuivat Hannover Messe -messuille Projektiryhmästä messuille osallistui projektipäällikkö, kaksi opettajaa, messuyhteyshenkilö sekä messujen ajaksi messuesittelijöiksi palkatut opiskelija-assistentit. Molemmista yrityksistä oli messuilla mukana yrityksen omat edustajat. Messumatka kesti yhteensä kahdeksan päivää, joista kolme kului messuosaston rakentamis- ja purkutöissä. Yleisölle messut olivat avoinna Messuosallistumisen aluksi rakennettiin messuosasto, mihin myös yrityksien edustajat osallistuivat. Messujen aukioloaikana projektiin palkatut opiskelija-assistentit toimivat messuesittelijöinä, joiden tehtävänä oli edustaa hankkeessa mukana olevia yrityksiä. Messujen pääasiallisena tehtävänä oli yrityksien kansainvälistymisen kehittäminen, verkottuminen, uusien kansainvälisten kontaktien ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen sekä kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Messujen toiminta-aikana kaikkien osastolla vierailleiden kävijöiden yhteystiedot tallennettiin myöhempää käyttöä varten. Projektiryhmä toteutti messujen aikana myös muuta yrityksien kansainvälistymisen kehittämistyötä. Messuosallistumisen jälkeen projektiryhmällä oli tehtävänä runsaasti messujen jälkityötä mm. laskutukseen, materiaalien kuljettamiseen ja osallistujien raportointiin liittyen. Messujen jälkeen toteutettiin messujen jälkihoitotyötä myös yrityksien kanssa. Kaikkiin messuilla kertyneisiin kontakteihin otettiin yhteyttä ja sovittiin yhteistyön jatkosta sekä järjestettiin muutamia tapaamisia messuilla kertyneiden kontaktien avulla. Yrityksien kanssa käytiin myös palautekeskustelut messujen onnistumisesta ja yrityksien kokemista hyödyistä ja haitoista messuille osallistumiseen liittyen. Palautekeskustelujen tavoitteena oli saada käsitystä yrityksien kokemuksista messujen aikana myös hankkeen kokonaistoteutuksen arvioimiseksi. Kesäkuu-elokuu 2007: Messujen jälkityöt jatkuivat vielä pitkälle kesään. Käytännön järjestelytöiden lisäksi hankkeessa jatkettiin messujen jälkityötä yrityksien kanssa. Hankkeen messuyhteyshenkilö koosti hankkeen toteutukseen liittyneen messukansion, joka sisältää toimintamalleja ja ohjeistusta hankkeen toteutukseen liittyen. Kesän aikana käynnistettiin myös jatkoyhteistyön suunnittelu yhdessä yrityksien kanssa. Konepaja-Heinän osalta kansainvälistymissuunnitelmat saatiin valmiiksi ja yritys jatkoi kehittämistyötä tämän jälkeen itsenäisesti. Syyskuu-lokakuu 2007: Syyskuun alusta alkaen jatkettiin kansainvälistymissuunnitelmien hiomista erityisesti Elcon Solutions Oy:n kanssa. Samalla sovittiin myös tulevasta yhteistyöstä yrityksen kanssa liittyen mm. yrityksen messuedustustyöhön, markkinointi-, kieli- ja suunnittelupalvelujen hankkimiseen sekä materiaalien suunnittelutyöhön. Viimeksi mainittujen osalta yrityksen ja Turun ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö on jatkunut tiiviinä myös hankkeen päättymisen jälkeen, ja todennäköisesti yhteistyöstä on rakentumassa pysyvä toimintamalli. Hankkeen loppuvaiheessa toteutettiin myös hankkeen päättämiseen liittyviä toimintoja sekä arvioitiin hankkeen Tulostettu

5 onnistumista ammattikorkeakoulun sisäisessä keskustelussa. Lokakuussa 2007 hankkeessa vieraili varmennuskäynnillä Länsi-Suomen lääninhallituksen edustaja. Hankkeen päättövaiheessa pohdittiin projektin jatkamista ja kartoitettiin monia eri toimintamalleja, joista päädyttiin tällä erää opiskelijoiden osuuskuntatoimintaan. Hankkeen toimintamalli, ammattikorkeakoulujen pk-yrityksille tarjoamat kansainvälistymispalvelut, toimii hankkeen päättymisen jälkeen opiskelijoiden koordinoiman osuuskunnan kautta. Yhteistyö on jatkumassa hankkeen päättymisen jälkeen Elcon Solutions Oy:n kanssa, minkä lisäksi kaksi muuta yritystä on ilmaissut kiinnostuksensa yhteistyöstä. Hankkeen viimeinen projektiryhmän tapaaminen pidettiin hankkeen päättymisen jälkeen Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä yrityskumppaneiden kesken. Koska yrityskumppaneiden merkitys ja tiiviin yhteistyön toteuttaminen oli hankkeen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, projektin yhteistyöyritykset sitoutuivat projektiin jo käynnistysvaiheessa. Yhteistyön pelisäännöt pyrittiin selkiyttämään kaikille osapuolille jo alusta alkaen, jotta ongelmilta vältyttäisiin. Vastuu ja työ jaettiin projektissa siten, että Turun ammattikorkeakoulun projektiryhmä vastasi kansainvälistymissuunnitelmien kartoittamisesta, kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä messuvalmisteluista yhteistyössä yritysten kanssa. Vastuunjakoa muokattiin hankkeen toimeenpanon aikana siten, että työ oli mahdollisuuksien mukaan jaettu tasaisesti hankkeen osapuolien kesken. Oleellisinta hankkeen näkökulmasta oli se, että työnjako palveli mahdollisimman hyvin hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja toimi tehokkaimmin projektin käytännön toteuttamisen näkökulmasta. Yhteistyön toteuttaminen onnistui pääasiallisesti hyvin. Osapuolilla oli hyvät neuvotteluyhteydet toisiinsa, minkä ansiosta ilmenevät ongelmat saatiin ratkaistua yhteistyössä. Yhteydenpito laajan projektiryhmän kesken vei kohtuullisen paljon aikaa, ja yhteisten tapaamisten sovittamisessa oli aika ajoin haasteita. Opiskelija-assistenttien vahva rooli yhteydenpidossa kuitenkin edesauttoi toiminnan onnistumista Kansainvälinen yhteistyö Hanke oli luonteeltaan alueellinen ja kansallinen hanke, joka ei sisältänyt varsinaista kansainvälistä yhteistyötä. Projektissa toteutettu messuosallistuminen voidaan mahdollisesti luokitella kansainväliseksi yhteistyöksi, muta sitä ei kuitenkaan voida pitää järjestäytyneenä ja sopimuksen mukaisena yhteistyönä, vaan lähinnä spontaanina verkostoitumisena yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeessa ei ollut kansainvälisiä partnereita tai hankesuunnitelmassa mainittuja kansainvälisiä kumppaneita. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Hankkeen alkuperäinen suunnitelma sisälsi tiedottamiseen liittyviä toimia, kuten alueellisen seminaarin järjestämisen sekä laajempaa tiedottamistoimintaa, joista jouduttiin kuitenkin luopumaan hankkeen toiminta-ajan supistuttua. Hankkeessa toteutettiin lähinnä ammattikorkeakoulun ja yrityksien sisäistä sekä osapuolien välistä tiedottamista. Hanke on esillä Turun ammattikorkeakoulun julkisilla tutkimus- ja kehittämistoiminnan internet-sivuilla Projektoriohjelmassa sekä Turun ammattikorkeakoulun internetsivuilla. Kaikissa projektin materiaaleissa on pyritty huomioimaan rahoittajan edellytys EU-lipun, ESR-logon ja lääninhallituksen vaakunan käytöstä. Messuosallistumisessa tämä huomioitiin siten, että kaikissa hankerahoituksella hankituissa materiaaleissa oli näkyvillä em. tunnukset. 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat projektin toteutuksessa Projektin toteutuksen kannalta suurimmat ongelmat aiheutuivat hankehakemuksen käsittelyaikojen venymisestä. Hankkeen rahoitushakemus jätettiin Länsi-Suomen lääninhallitukseen ja päätös saatiin , eli Tulostettu

6 hakemus oli lääninhallituksessa käsiteltävänä yli vuoden. Koska käsittely oli viivästynyt, hankkeelle ei oltu varattu työaikaresursseja. Päätöksen saapuessa jouduttiin tekemään runsaasti uudelleenjärjestelyjä työaikasuunnitelmissa sekä purkamaan jo suunniteltuja opetusresursseja hankkeen toteuttamiseksi. Myönteisen päätöksen saavuttua projektipäällikkö joutui tekemään välittömästi muutoshakemuksen ja päivittämään koko projektisuunnitelman. Hankkeen alkuperäiseksi kestoksi suunniteltu 20 kuukautta kutistui puoleen, kymmeneen kuukauteen. Luonnollisesti myös tavoitteista ja työsuunnitelmasta oli tingittävä, kun aikaresurssi kutistui merkittävästi. Hanke saatiin kuitenkin alun ongelmista huolimatta onnistuneesti käyntiin. Projektin operatiivisuudesta johtuen käytännön yhteydenpito projektiryhmäläisiin tuotti aika ajoin haasteita. Kommunikointi tiukalla aikataululla vaati projektiryhmäläisiltä runsaasti viestintään varattuja resursseja, ja kommunikoinnin sykli yli nopea. Yrityskumppaneiden suuntaan toteutetussa viestinnässä tuli ottaa huomioon myös yritysten aikataulut ja heidän kiireensä. Hankkeen perusluonteesta ja tiukasta toteutusaikataulusta johtuen nopeatempoisen viestinnän merkitys hankkeen toteutuksessa oli kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Käytännön toteutuksen kannalta voisi olla yksinkertaisempaa, jos projektin käytännön toteutukseen osallistuisi lukumäärällisesti vähemmän henkilöitä. Toisaalta laaja projektiryhmä ja jäsenten moninaisuus tuotti erilaisia näkökulmia ja uusia vaihtoehtoja esim. ratkaisuja pohdittaessa Suositukset projektien toimeenpanon kehittämiseksi Hankkeen käytännön toteuttamisen näkökulmasta yrityksien rekrytointiin tulisi varata riittävästi aikaa. Etenkin monet pk-yritykset, jotka kuuluivat myös tämän hankkeen kohderyhmään, ovat kiireisiä, eikä nopealla aikataululla reagoiminen hankeyhteistyöpyyntöihin ei ole mahdollista. Pk-yrityksillä ja erityisesti mikroyrityksillä on myös usein niukat henkilöstöresurssit, jolloin kehittämistyö ei ole yrityksien prioriteettilistassa etusijalla. Jos yrityksellä ei ole riittävästi henkilöstö- tai taloudellisia resursseja oman toimintansa kehittämiseen, yhteistyöhön sitoutumisen kynnys on melko korkea. Mikäli hankkeen kohderyhmä koostuu nimenomaan pk-yrityksistä, yrityksien rekrytoimiseen on varattava riittävästi aikaa ja resursseja. Hankkeen käytännön toteuttamisen kannalta olisi helpompaa, jos yhteistyökumppanit olisivat jo tiedossa heti hankkeen käynnistyessä. Tämä edellyttäisi sitä, että yhteistyöyrityksien rekrytointiprosessi voitaisiin käynnistää jo ennen virallisen rahoituspäätöksen saapumista. Hankkeen toimeenpanon kannalta olisi helpompaa, jos projektin rahoitushakemuksesta olisi mahdollista saada ennakkotietoja tai alustavia arvioita projektin mahdollisuuksista rahoitusprosessissa jo etukäteen ennen varsinaisen rahoituspäätöksen saapumista. Tällöin voitaisiin jo hyvissä ajoin varautua hankkeen toteuttamiseen työaikajärjestelyjen osalta. Ennakkotiedot olisivat erityisen tarpeellisia silloin, jos projektin käsittely on jo kestänyt pitkään. Hankkeen rahoittajien osalta joustot byrokratiassa esim. muutoshakemusten suhteen sekä käsittelyaikojen lyhentäminen helpottaisivat projektien käytännön toteuttamista. 7. Projektin tulokset Arvio tavoitteiden toteutumisesta ja kuvaus projektin konkreettisista tuloksista Projektin keskeisimpänä tuloksena on hankkeen yhteistyökumppaneina toimineiden yrityksien kansainvälistymissuunnitelmien kehittäminen, kansainvälistymisen strategioiden luominen sekä yrityksien käytännön kehittämistoimien suunnitteleminen ja toteuttaminen. Hankkeessa on toteutettu yrityksien kansainvälistymissuunnitelmien kehittämistyötä työpajamenetelmällä, johon on sisältynyt myös asiakassegmentointien laatiminen, kansainvälisten operaatioiden kartoitus, maakartoitus sekä kriittisen osaamisen määrittely. Toisen yrityksen osalta hanke käynnisti konkreettisesti kansainvälisen liiketoiminnan, kansainvälistymiseen liittyvän strategiasuunnittelun ja yrityksen sisäisen kehittämistyön kansainvälistymisen käynnistämiseksi. Projektin molemmat yhteistyökumppanit ovat hankkeen tuloksena kehittäneet aktiivisesti kansainväliseen toimintaan liittyviä prosessejaan ja toimintamallejaan. Projektin tuloksiin kuuluu myös yleisen kansainväliseen liiketoimintaympäristöön liittyvän markkinointiosaamisen karttuminen sekä myynnin edistäminen, jota toteutettiin laajasti koko hankkeen ajan. Hankkeen tuloksena yritykset toteuttivat sellaisia kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen toimenpiteitä, jotka olisivat jääneet muutoin Tulostettu

7 toteuttamatta. Projektin tuloksena molemmat yrityskumppanit osallistuivat kansainvälisille teollisuusalan messuille Hannoverissa sekä toteuttivat messuosallistumisen ajan kansainvälistymissuunnitelmansa mukaisia toimia. Hankkeen tuloksena yrityksien kansainväliset yhteydet vahvistuivat, kansainvälisen liiketoiminnan toimintaedellytykset vahvistuivat, yrityksien henkilöstön asiantuntemus kansainväliseen liiketoimintaan liittyen vahvistui ja yritykset saivat käyttöönsä asiantuntijuutta, joka muutoin olisi ollut vaikeasti hankittavissa tai kokonaan saavuttamattomissa. Turun ammattikorkeakoululle hanke tuotti mahdollisuuden opettajien asiantuntemuksen päivittämiseen konkreettisen yritysyhteistyön avulla. Hankkeeseen osallistuneet opiskelijat saivat käytännön kokemuksia yritysyhteistyössä toimimisesta sekä pääsivät osallistumaan yritysten kansainväliseen toimintaan Hannover Messe -teollisuusmessuilla. Projektin tuloksena sekä korkeakoulun opettajien että opiskelijoiden kansainvälinen asiantuntemus on kehittynyt, konkreettinen yrityskentän tuntemus on lisääntynyt ja yritysten toimintamallien tuntemus kasvanut. Konkreettinen yritysyhteistyö on tuottanut opiskelijoille oppimista, jota ei teoriapainotteisessa opetuksessa kyetä välttämättä saavuttamaan. Opettajille hanke on tuottanut ennen kaikkea käytännöllistä ja ajantasaista tietoa pk-yrityksien kansainvälisen toiminnan nykytilasta ja tulevaisuuden kehittymisen suunnasta. Hankkeen aikana Turun ammattikorkeakoulussa on pilotoitu yritysyhteistyön toimintamalli, jonka avulla pk-yrityksille suunnattuja palveluja kehitetään tulevaisuudessa. Projekti on toiminut yrityksille suunnattujen palvelujen pilotoinnissa erinomaisena kokeilualustana ja tuottanut konkreettista tietoa siitä, millaisia palveluja pk-yritykset tarvitsevat ja miten yrityksien ja korkeakoulun välinen palveluyhteistyö voidaan käytännössä toteuttaa joustavimmin. Hankkeen aikana kehitettyä yritysyhteistyön toimintamallia kehitetään jatkossa yhteistyössä hankkeessa toimineen yrityksen ja kahden muun yrityksen kanssa. Tavoitteena on kehittää toiminnasta pysyvä osa ammattikorkeakoulun ja yrityksien välistä yhteistyötä Työllisyyteen liittyvät välittömät tulokset Työttömänä projektin aloittaneista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työpaikoille yrittäjäksi koulutukseen työttömänä aloittaneita oli yhteensä Ennen projektia työmarkkinoiden ulkopuolella olleista on sijouttunut välittömästi projektin jälkeen työhön avoimille työmarkkinoille yrittäjäksi koulutukseen aloittaneista työmarkkinoiden ulkopuolella oli ennen projektin alkua yhteensä 7.2. Projektin välittömät työllisyysvaikutukset työssä oleviin osallistujiin Hanke on edistänyt projektiin osallistuneiden pk-yrityksien toimintavalmiuksia ja kehittänyt yrityksien kasvumahdollisuuksia kansainvälisen toiminnan lisääntymisen myötä. Projektin tuloksena yrityksien toimintaedellytykset ovat kehittyneet, olemassa olevien työpaikkojen säilyminen on varmistunut ja uusien työpaikkojen luominen tulevaisuudessa on mahdollistunut Työpaikat ja uudet yritykset Tulostettu

8 Projektin aikaansaamat uudet työpaikat 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joihin sijoittunut naisia 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana Projektin aikaansaamat uudet yritykset 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl Projektin turvaamat työpaikat osallistuneissa yrityksissä 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana joista naisten työpaikkoja 0 kpl HUOM! Kaksi osa-aikaista työpaikkaa ilmoitetaan yhtenä työpaikkana 7.4. Välilliset työllisyysvaikutukset Hanke on edistänyt projektissa mukana olevien yrityksien työpaikkojen säilymistä ja edistänyt tulevaisuuden kasvun mahdollisuuksia. Projekti on kehittänyt välillisesti myös hankkeeseen osallistuneiden yrityksien yhteistyökumppaneiden työllistämismahdollisuuksia tulevaisuudessa. Projekti on tukenut hankkeeseen suoraan ja välillisesti osallistuneiden yrityksien työpaikkojen säilymistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. 8. Projektin innovatiivisuus Hankkeen tavoitteena oli kehittää Turun ammattikorkeakoulun ja Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksien välille uudenlainen yhteistyön toimintamalli, joka mahdollistaa korkeakoulun asiantuntemuksen käyttämisen alueen yrityksien toimintaedellytyksien kehittämiseksi. Projektin aikana kokeiltiin uudenlaista palvelujen tarjoamisen ja tuottamisen mallia, jossa pk-yritykset pääsevät konkreettiseen kosketukseen ammattikorkeakoulun kanssa konkreettisten kehittämistoimien kautta. Projektissa luotiin uudenlainen toimintamalli, joka perustuu korkeakoulun asiantuntemuksen hyödyntämiseen konkreettisesti yrityksen toiminnan kehittämisessä. Hankkeen innovatiivinen näkökulma keskittyi erityisesti yrityksen lähtökohtien huomioimiseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan, jossa hankkeen yhteistyöyrityksien tarpeet asetettiin toiminnan suuntaamisen lähtökohdaksi. Korkeakoulut on perinteisesti nähty koulutuspalveluja tuottavina asiantuntijaorganisaatioina, joiden pääasiallinen tehtävä on koulutuksen järjestäminen ja tulevaisuuden asiantuntijoiden tuottaminen. Hankkeessa toteutettiin innovatiivista toimintamallia, jossa korkeakoulu toimii asiantuntijapalveluja tuottavana organisaationa, joka osallistuu aktiivisesti pk-yrityksien kehittämiseen. Projektissa pilotoitiin palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen toimintamallia korkeakoulujen ja yrityssektorin välille ja kehitettiin toimintamalleja, jotka parhaiten soveltuvat korkeakoulun ja yrityksen väliseen yhteistyöhön. Korkeakoulujen palvelutarjonta on vielä suhteellisen nuorta ja osittain jäsentymätöntä, joten projektin tuottamat kokemukset korkeakoulun asemasta palvelujen tuottajana ja tarjoajana edistävät korkeakoulujen palvelutarjonnan kehittämistä myös jatkossa. Hankkeessa toteutettu välitön yhteistyö korkeakoulun ja yrityksien välillä toteutti innovatiivisuuden ajatusta myös laajuudessaan. Projektin aikana korkeakoulun ja yrityksien välinen yhteistyö pyrki yrityksen kansainvälisen toiminnan laaja-alaiseen kehittämiseen, johon sisältyi näkökulmia, jotka olivat yrityksen toiminnan kehittämisen näkökulmasta oleellisimpia. 9. Toiminnan jatkuvuus Projektin aikana pilotoitu ja testattu palvelujen tuottamisen ja tarjoamisen malli on jäämässä pysyväksi osaksi Turun ammattikorkeakoulun toimintaa. Pk-yrityksille suunnattujen kansainvälistymispalvelujen tuottaminen on otettu mukaan ammattikorkeakoulun palvelujen kehittämisen prosessiin, ja palveluja kehitetään projektin päättymisen jälkeen. Hankkeessa toteutettu palvelutoiminta on liitetty myös opiskelijoiden toteuttamaan osuuskuntatoimintaan. Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteessä toimiva opiskelijaosuuskunta Zemi toteuttaa pk-yrityksille suunnattuja palveluja hankkeen päättövaiheen jälkeen. Tulevaisuuden tavoitteena on liittää yrityksille suunnatut kansainvälistymispalvelut osaksi Turun ammattikorkeakoulun palvelujen tuottamisen kokonaisuutta. Tulostettu

9 Hankkeen aikana toteutettu yhteistyö yrityksien ja Turun ammattikorkeakoulun välillä on jatkunut aktiivisena myös hankkeen päättämisen jälkeen. Toinen hankkeeseen osallistuneista yrityksistä on tehnyt yhteistyösopimuksen ammattikorkeakoulun kanssa mm. kieli- ja multimediapalvelujen hankkimisesta ammattikorkeakoululta. Myös hankkeeseen osallistuneiden yrityksien yhteistyökumppaniyrityksiltä on tullut tiedusteluja ammattikorkeakoulun palveluista. Hankkeen kokemusten perusteella voidaan sanoa, että yrityksillä on selkeä tarve korkeakoulujen asiantuntemuksen hyödyntämiseen käytännön kehittämistyössä. Erityisesti pk-yrityksien tarpeet ja ammattikorkeakoulujen tarjoamien mahdollisuuksien yhteensovittaminen on hankkeen aikana osoittautunut toimintamalliksi, jonka jatkuvuudelle on hyvät edellytykset. 10. Projektin rahoitus Projektin rahoitus suunnitelman* mukaan (OPM:n hallinnonalalla sidontatiedot) Projektin tähän mennessä toteutunut rahoitus. Voidaan ilmoittaa ilman opintososiaalisia etuisuuksia. ESR- ja valtion rahoitus euro 0 euro Muu julkinen rahoitus 0 euro 0 euro Kuntien rahoitus euro euro Yksityinen rahoitus euro euro Tulot 0 euro 0 euro Rahoitus yhteensä euro euro Valuutta EURO *Suunnitelma=viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma. 11. Projektin taloushallinto ja arkistointi Projektikustannusten hyväksymisestä vastannut henkilö/henkilöt (nimi ja asema)* Juha Kontio, koulutusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan tulosalue Projektin kirjanpidosta vastannut henkilö tai organisaatio* Taina Haavisto, pääkirjanpitäjä, Turun ammattikorkeakoulu Hallinnoijan vuosittaisen tilinpidon tarkastuksesta vastannut henkilö tai organisaatio* Turun kaupungin tilinpidon tarkistaja PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö Projektin päätyttyä lopputilintarkastuksen suorittanut henkilö tai organisaatio Turun kaupungin tilinpidon tarkistaja PwC Julkistarkastus Oy, JHTT-yhteisö Projektin asiakirjojen säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan tulosalue Projektin asiakirjojen säilytyspaikka Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenteen ja sähköisen kaupan tulosalue sekä Turun kaupungin talouspalvelukeskus ja Turun ammattikorkeakoulun taloushallintoyksikkö Projektin kirjanpitoaineiston (tositteineen) säilytyksestä vastaava organisaatio tai henkilö Tulostettu

10 Turun kaupungin talouspalvelukeskus ja Turun ammattikorkeakoulun taloushallinto Projektin kirjanpitoaineiston säilytyspaikka Turun kaupungin talouspalvelukeskus ja Turun ammattikorkeakoulun taloushallinto 12. Seurantaraportti Tätä loppuraporttia täydentää viimeisen seurantakauden seurantaraportti, joka on laadittu vuoden 2007 seurantakaudelta ja toimitettu projektin päävastuuviranomaiselle. 13. Allekirjoitus ja pvm Vakuutan, että projektiin liittyviä asiakirjoja ja kirjanpitoaineistoa tositteineen säilytetään vähintään vuoden 2012 loppuun tai ESR-rahoittajaviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Allekirjoittaja* Turussa Juha Kettunen rehtori Turun ammattikorkeakoulu * Allekirjoittajana organisaation nimenkirjoitusoikeuden omaava. Tulostettu

ESR-projektin loppuraportti

ESR-projektin loppuraportti ESR-projektin loppuraportti 1. Taustatiedot Diaarinumero 07004 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Teknokas vakiinnuttamishanke 2006-2007, tavoite 1 (korkohanke) Projektikoodi S70809 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 22.11.2007

Projektin loppuraportti 22.11.2007 ESRA Projektin loppuraportti 22.11.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero LSLH-31.10.2005/rh Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi ICT Prof Projektikoodi S85711 Tavoiteohjelma 3 Toimintalinja 3 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin

Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin Työnhaun taitojen kehittäminen pelillisin keinoin 5 op, kevät 2018 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, liiketalouden yksikkö Mikkeli Lehtori Marja-Leena Koskinen Lehtori Sari Toijonen-Kunnari Taustaa oman

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Tiimiopiskelu pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Tiimiopiskelu Tekniikka, ympäristö ja talous 20.12.2012 Tiedosto:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi

COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen. www.turkuamk.fi COSMOS NETWORK asiantuntijoiden työkäytäntöjen ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen Toteutusaika 1.1.2010-31.12.2012 Toteuttajaorganisaatio Turun ammattikorkeakoulu, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI

ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI ESR-PROJEKTIEN LOPPURAPORTTIMALLI RAKENNERAHASTOKAUSI 2000-2006 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi: Aktiivisesti ammattiin teemapäivät 1.2 Projektikoodi: 86668 1.3 Tavoiteohjelma: 3 toimintalinja: 2 toimenpidekokonaisuus:

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO

PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Osaamisen lisäämisellä tukea kansainvälistymiseen PUISTA BISNESTÄ 2010 Veijo Honkamäki Johtamistaidon Opisto JTO Johtamistaidon Opisto JTO Elinkeinoelämän arvostetuin ja tunnetuin johtamiskouluttaja ja

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 21.04.2008

Projektin loppuraportti 21.04.2008 ESRA Projektin loppuraportti 21.04.2008 1. Taustatiedot Diaarinumero 29/3513/2007 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Oulun seudun välityömarkkinat - valmistelu-ja piltointivaihe Projektikoodi

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä

KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ. Arcusys Oy Jari Järvelä KV-OSAAMINEN TYÖELÄMÄSSÄ Arcusys Oy Jari Järvelä OLEMME 90 KANSAINVÄLISYYS ARCUSYSISSÄ Kansainvälinen työyhteisö Kansainvälisyys ollut tietoinen päätös Työkieli on englanti Yrityksen liiketoiminta kansainvälistymässä

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen

Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä. Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Löytyikö Salosta työpaikkoja? Tuloksia Yrityssalon työnetsinnästä Juha Metsänoja, Elina Ilmanen Palvelun kohderyhmäyrityksiin kuuluivat Yritysharavan yhteydessä rekrytointitarpeista raportoineet yritykset

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä!

Hankkeen kuvaus toimii myös markkinointitekstinä! Erasmus+ Final Beneficiary report KA102 Learning Mobility of Individuals VET learner and staff mobility Project Summary Kirjoita selkeä ja kiinnostava kuvaus toteutuneesta hankkeesta. Hankkeen tausta ja

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0

LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Loppuraportti LITA/TIKO/PAPERIKONEKILTA 1 (14) 18.5.2009 LOPPURAPORTTI Paperikonekilta Versio 1.0 Tekijät: Jaakko Karhunen Jani Hyvönen TIKO, IT-Dynamo 5.kerros Osoite: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT

TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT TULEVAISUUDEN KASVUPALVELUT Kasvun eväät seminaari Joensuu 3.4.2017 Ritva Saarelainen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Kasvupalvelujen tarvekategoriat 1. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi

Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu lito.fi Koulutuspäällikkö Taina Eriksson, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu 13.10.2017 LITO-hanke OKM:n erityisavustus vuosille 2017-2019 Hankkeessa mukana 10 yliopistoa, joista 9 toteuttaa opetusta pilottilukuvuonna.

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja

Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja Jyväskylän aikuisopisto on 10 000 opiskelijan ja satojen yhteisöjen osaamisen kehittäjä. Aikuisopisto on alueellisesti aktiivinen ja valtakunnallisesti merkittävä toimija, jolla on vuosikymmenien kokemus

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot