INFRA Toimenpidenimikkeistö Rakennustietosäätiö RTS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRA 2011. Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011. Rakennustietosäätiö RTS"

Transkriptio

1 INFRA 2011 Toimenpidenimikkeistö Rakennustietosäätiö RTS

2 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö /19

3 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö Sisällys Sisällys... 3 Johdanto... 4 Toimenpiteet... 6 Toimenpidenimikkeistö... 7 Liitteet /19

4 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö Johdanto Toimenpidenimikkeistö jäsentelee infrarakentamisen toiminnot yleisellä tasolla. Nimikkeistöä käytetään mm: Rakennushankkeeseen ryhtyvän (tilaajan) sisäisessä menoseurannassa; Lakien, määräysten ja standardien jäsentelyissä; Ylläpidon urakka-asiakirjoissa tehtävien jäsentelyssä; Tilastointien ja vertailujen luokitteluissa; Alan yleiskielessä kustannuksista, laadusta tms. viestimisessä. Toimenpidenimikkeistön käyttötarkoitus koskee pääasiallisesti (rakennushankkeeseen ryhtyvän) tilaajan budjetointia ja sisäistä kustannusseurantaa. Nimikkeistö ei kosketa ulkoisen kirjanpidon tilikarttoja ja kirjausperiaatteita, joita säätelevät tilaajan ulkopuoliset tahot ja normit. Toimenpiteiden luokittelusta on muodostettu vuonna 2006 alustava luonnos väylävirastojen talousarviomenettelyjä varten. Tuolloin toimenpiteiden jäsentelyssä päädyttiin seuraavaan neljään pääryhmään: Uus- ja laajennusinvestoinnit Korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit Purku ja käyttö. Edellä esitetty jäsennys ei ole saavuttanut laajaa hyväksyntää mm. kuntasektorilla. Käsitteiden käyttöönoton esteenä ovat olleet mm. yleiskielen tottumukset ja lainsäädännön termistö, jotka ovat lisäksi käsitteellisesti osin ristiriidassa keskenään. Tämä toimenpidenimikkeistö on laadittu vuonna 2006 muodostetun luonnoksen pohjalta. Toimenpidekäsitteistö on ollut laajalla lausuntokierroksella kevään 2009 aikana valtionja kunnanhallinnon tilaajaorganisaatioissa ja aiheesta on järjestetty kuulemistilaisuus maaliskuussa Suurin osa annetuista lausunnoista on koskenut käsitteiden nimeämistä. Lausunnoissa on kiinnitetty erityisesti huomiota käsitteiden ylläpito ja kunnossapi- 4/19

5 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö to keskinäiseen järjestykseen, joista on ollut erilaisia tulkintoja tilaajaorganisaatioissa (Taulukko 1). Taulukko 1. Käsitteiden nimeämistavat eri organisaatioissa. Termi Organisaatio Kuntien tekninen toimi Liikennevirasto, merenkulku Talorakennus- / kiinteistöala (Kiinteistöliiketoiminnan sanasto) Liikennevirasto, tieliikenne Liikennevirasto, rautatieliikenne Teollisuus (PKS standardisointi) Toimenpiteiden nimeäminen ja sisältöjen kuvaus on esitetty käsitteistössä ohjeellisesti. Yhtenäiseen käsitteistöön siirtymisestä ja sen aikataulusta päättävät tilaajaorganisaatiot itsenäisesti. 5/19

6 , RTS, InfraRYL Toimenpiteet 1. Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Uudisrakentaminen (uus- ja laajennusinvestoinnit) (korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit) Purku Käyttötoiminnot Liikenteen hallinta Käytön hallinta /19

7 , RTS, InfraRYL Toimenpidenimikkeistö 1. Infran pito Infrastruktuurista ja sen käytöstä vastaaminen Maankäytön suunnittelu Toimintaa, jolla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista. Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: Maakuntakaavoitus Liikennejärjestelmäsuunnittelu Yleiskaavoitus Liikennejärjestelmäsuunnittelu Asemakaavoitus 1.2. Hankkeiden ohjelmointi Toimintaa, jolla ohjataan hankkeiden toteutumista. Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: Pitkän tähtäimen suunnittelu Keskipitkän tähtäimen suunnittelu Toteutusohjelmointi 1.3. Rakentaminen Kertaluonteista toimintaa, jossa tuotetaan uutta infrastruktuuria tai täydennetään tai korjataan olemassa olevaa infrastruktuuria Uudisrakentaminen (uus- ja laajennusinvestoinnit) Kertaluonteista toimintaa, jossa tuotetaan uutta infrastruktuuria tai parannetaan olemassa olevan kohteen palvelutasoa (kapasiteetti, turvallisuus, ympäristö) oleellisesti. Jakautuu toimintoihin seuraavasti: Ensirakentaminen (uusinvestointi) Lisärakentaminen (laajennusinvestointi) Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: 7/19

8 , RTS, InfraRYL Suunnittelu Tarveselvitys / hankeohjelma Yleissuunnittelu Tie- / katu- / rata- / puistosuunnittelu Rakennussuunnittelu Toteutuksen valmistelu Toteutus Lupien hankinta Maa-alueiden hankinta Käyttöönotto Rajautuu kohteen vastaanottamiseen (ylläpitoon luovutus) (korvaus- ja ylläpitoinvestoinnit) Kertaluonteista toimintaa, jossa olemassa olevan kohteen palvelutaso ylläpidetään tai nostetaan vastaamaan muuttuneita liikenteellisiä olosuhteita tai nykyaikaisia suunnitteluvaatimuksia. Jakautuu toimintoihin seuraavasti: (korvausinvestointi) (korvausinvestointi) Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: Suunnittelu Tarveselvitys / hankeohjelma Yleissuunnittelu Tie- / katu- / rata- / puistosuunnittelu Rakennussuunnittelu Toteutuksen valmistelu Lupien hankinta Maa-alueiden hankinta Toteutus Rajautuu kohteen vastaanottamiseen (ylläpitoon luovutus). 8/19

9 , RTS, InfraRYL Purku Kertaluonteista toimintaa, jolla vaurioituneet tai toiminnallisesti vanhentuneet infrastruktuurin osat poistetaan ja loppusijoitetaan pysyvästi. Rakentamisen yhteydessä toteutettava purkutoiminta sisältyy kohtaan Käytetään myös käsitettä. Säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet, vaikutetaan infrastruktuurin käytön olosuhteisiin tai hallitaan infrastruktuurin laitteita ja järjestelmiä Käytetään myös käsitettä. Säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet.ohjelmoidut uusimis- ja korjaustoimenpiteet sisältyvät kohtaan a palveleva rekisterien ylläpito sisältyy kohtaan 1.6. Käytön hallinta. Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: Suunnittelu Tarkastukset / mittaukset suunnittelu Toteutus Säännöllistä toimintaa, jolla säilytetään infrastruktuurin käytettävyyteen ja koettavuuteen vaikuttavat olosuhteet. a palveleva rekisterien ylläpito sisältyy kohtaan 1.6 Käytön hallinta. Jakautuu sisällöllisesti seuraavasti: Suunnittelu Tarkastukset / mittaukset suunnittelu Toteutus Rajautuu kohteen purkuun. 9/19

10 , RTS, InfraRYL Käyttötoiminta Säännöllistä toimintaa, jolla hallitaan infrastruktuurin laitteita ja järjestelmiä. Liikenteen ohjaus- ja valvonta sisältyy kohtaan 1.5 Liikenteen hallinta. Rajautuu kohteen purkuun Liikenteen hallinta Säännöllistä toimintaa, jolla vaikutetaan liikkumisen tarpeeseen, suuntautumiseen ja kulkutapoihin sekä varmistetaan liikennejärjestelmän sujuva ja turvallinen käyttö.liikenteen hallintaa palvelevan infrastruktuurin (telematiikka tms.) ylläpito sisältyy kohtaan Jakautuu toimintoihin seuraavasti: Liikenteen tiedotus Liikenteen ohjaus Häiriön hallinta Kuljettajan tuki ja valvonta Kaluston ja kuljetusten hallinta 1.6. Käytön hallinta Toimintaa, jolla ohjataan infrastruktuurin käyttöä ja käytön aikaista toteutusta. Jakautuu toimintoihin seuraavasti: Käytön hallinta Pysäköinnin valvonta tms. Toteutuksen hallinta Kaivulupien hallinta tms. 10/19

11 , RTS, InfraRYL Liitteet Liite 1 Esimerkit 11/19

12 , RTS, InfraRYL Liite 1 (1/8) Toimenpide Toimenpide 2 Kohde Tehtävä Uudisrakentaminen Ensirakentaminen Uuden kohteen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Ajoradan tai -kaistan rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Kevyen liikenteen väylän rakentaminen olevan väylän yhteyteen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Kiertoliittymän rakentaminen (suuret liittymäjärjestelyt) Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Eritasoliittymän rakentaminen (suuret liittymäjärjestelyt) Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Pohjavedensuojauksen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Keskikaiteen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Riista-aidan rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rautatie Lisäraiteen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rautatie Tärinänvaimennuksen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rautatie Kohtauspaikan rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rautatie Rataosuuden sähköistäminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rautatie Turva-aidan rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Vesiväylät Pistoväylän rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Vesiväylät Vesiväylän syventäminen (kapasiteetin oleellinen lisäys) Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Kasvillisuusalueen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Leikkialueen tms. toiminta-alueen rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Sivuhaaran rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Rinnakkaisjohdon rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Pumppaamon tms. rakentaminen

13 , RTS, InfraRYL Liite 1 (2/8) Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Sähköaseman, muuntajan tms. rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Valaistusjärjestelmän rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Sillan rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Tasoristeyksen korvaaminen eritasoristeyksellä Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Tunnelin, tukimuurin tms. rakentaminen Uudisrakentaminen Lisärakentaminen Meluesteen rakentaminen Ajoradan leventäminen Kävelykadun rakentaminen tms. käyttötarkoituksen muutos Liittymäjärjestelyt (kanavointi tms.) Soraväylän päällystäminen tai pintaus (soratie) Pientareen leventäminen Luiskien loiventaminen tms. parantaminen Kaiteiden, aitojen tms. jatkaminen ja korottaminen Geometrian parantaminen Penkereiden levitys ja vahvistaminen Stabiliteetin parantaminen vastapenkereitä rakentamalla Pohjanvahvistus

14 , RTS, InfraRYL Liite 1 (3/8) Vesiväylät Väylätilan väljentäminen (kaarteiden oikaisu tms.) Vesiväylät Väyläkapeikkojen leventäminen Vesiväylät Vesiväylän leventäminen Maaston / kantavan kerroksen muotoilu Kasvillisuus- / leikkialueen laajentaminen Putkiston linjauksen muuttaminen Pakkosujutus (putkikoon muuttaminen) Johtojen vahvistaminen Koneistojen ja laitteiden automatisointi Sillan korottaminen tai leventäminen Tunnelin poikkileikkauksen laajennus Uusien poistumisteiden rakentaminen tunneliin Kantavan kerroksen uusiminen Keskikaiteiden uusiminen Raiteen uusiminen Päällysrakenteen uusiminen

15 , RTS, InfraRYL Liite 1 (4/8) Vaihteen uusiminen Vesiväylät Vesiväylän syvyyden palauttaminen (kunnossapitoruoppaus) Sillan perus- ja vauriokorjaus Tunnelin lujitus ja vahvistus Putkiston uusiminen Pumppaamon uusiminen Valaistusjärjestelmän uusiminen Muuntajan uusiminen Sähköaseman peruskorjaus Päällysteen uusiminen (uudelleenpäällystys) Salaojien, rumpujen tms. uusiminen Johteiden uusiminen Pylväiden uusiminen Tukikerroksen uusiminen Tukikerroksen seulominen

16 , RTS, InfraRYL Liite 1 (5/8) Kiskojen, pölkkyjen tms. uusiminen Vesiväylät Kanavien pintarakenteiden uusiminen Puiden, nurmialueiden tms. uusiminen Kiveysten tms. pinnoitteiden uusiminen Sujutus tai putkiston pinnoitus / vuoraus Kaivojen uusiminen, pinnoitus tms. Pylväiden uusiminen Johtojen uusiminen Valaistusjärjestelmän lamppujen uusiminen Siltojen kaiteiden uusiminen Siltojen betonipinnoitteiden tms. uusiminen () Soraväylien tasaus () Vähäinen painumien oikaisu () Päällysteiden paikkaus () Saumojen juottaminen Kaiteiden tms. korjausmaalaus

17 , RTS, InfraRYL Liite 1 (6/8) () () Liikennemerkin tms. uusiminen tai oikominen () Tukikerroksen täydentäminen () tuenta, läpitukemistyö tms. () Kiskojen, pölkkyjen yksittäinen uusiminen ja korjaus () Vesiväylät Kelluvien turvalaitteiden sijaintikorjaukset () Kasvillisuuden paikkaistutus () Kasvillisuuden uudelleenistutus () Putkiston yksittäiset vuotopaikkaukset () Valaistusjärjestelmän lampun uusiminen () Sillan reunapalkin uusiminen () Betonirakenteen yksittäinen paikkaus ja pinnoitus () Aurausviittojen, talvisuojausten tms. asentaminen ja poisto Auraus ja lumen siirto Liukkauden torjuntamateriaalin levitys ja poisto Lian, lehtien ja irtonaisten esineiden poisto

18 , RTS, InfraRYL Liite 1 (7/8) Rumpujen, kaivojen, avo-ojien tms. aukaisu Pölynsidonta Reuna-alueiden raivaus- ja niitto Pysäkkikatosten tms. pesu Roska-astioiden tyhjennys Raidealueen lumityöt Näkemäalueiden raivaus Vaihteiden rasvaus Vaihteiden tarkastus Leikkaus Lannoitus- ja kalkitus Kastelu Tuholaisten torjunta Niitto Koneistojen rasvaus ja öljynvaihto Pumppaamojen tarkastus

19 , RTS, InfraRYL Liite 1 (8/8) Putkiston puhdistus Ilmajohtojen tarkastus Johtokäytävien raivaus Töherrysten poisto Sillan laakeritason puhdistus Sillan pesu Siltojen, tunnelien tms. tarkastus Käyttötoiminta Siltojen avauslaitteiden ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Kanavien avauslaitteiden ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Vesiaiheiden ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Kastelujärjestelmien ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Pumppaamon ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Sähköaseman ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Sähköistysjärjestelmän ohjaus ja valvonta Käyttötoiminta Valaistusjärjestelmän ohjaus ja valvonta

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiehankkeiden arviointiohje 13 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA tä Liikenneviraston ohjeita 13/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Markku Nummelin Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen

Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen määrä Väylän kunnon alaraja. Välittömästi luokan I jälkeen. Välittömästi luokan II jälkeen KEVYENLKENTEEN VÄYLEN AURAUS 1210,1430 Työn suoritus ajankohta Työhön ryhdytään kun lumenpaksuus on kohdan 1 mukainen. Auraustyöt ajoitetaan kohdan 2 mukaisesti. Taulukko 1. Väylillä hyväksyttävä lumen

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1

Ametriini Oy SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO. Suunnittelun erittelyt 1 Suunnittelun erittelyt 1 Ametriini Oy Asiakas ; Kohteen osoite; Tilaajan nimi; Tilaajan yhteystiedot; SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken

Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken Puitesopimus kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken 1 Osapuolet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY PL 100, 00066 HSY Y-tunnus 2274241-9 Espoon kaupunki Helsingin

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö. Rami Metsäpelto 15.10.2014

Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö. Rami Metsäpelto 15.10.2014 Liikenneviraston ja Poliisin välinen yhteistyö Rami Metsäpelto 15.10.2014 LIIKENNEVIRASTON TOIMINNASTA LYHYESTI Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Vahvistettu 15.2.2010 Kansikuva: Sondby, Vessölandet / Seppo Mäkinen Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumiseen, palvelu-, ja ympäristöhäiriötä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan

nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 10.7.2008 1 (14) VASTINEET MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMAN KIRJALLISIIN PALAUTTEISIIN JA LAUSUNTOIHIN LAUSUNNOT nro Lausunto Sisältö Vastine Vaikutus toimintasuunnitelmaan 1. YTV Toimintasuunnitelmaan

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010

Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle 2010 Liikenne- ja viestintäalan sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tulostavoitteet vuodelle Tammikuu 1 Esipuhe Tähän julkaisuun on koottu liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot