Tienpidon tuotemäärittely 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tienpidon tuotemäärittely 2010"

Transkriptio

1 PK Talous Tienpidon tuotemäärittely 2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2009 gg

2

3 PK Talous Tienpidon tuotemäärittely 2010 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2009 Tiehallinto Helsinki2010

4 RAPORTTI Kansi: talvet ovat kauniita ja lumisia, vielä Verkkojulkaisu pdf ( TIEH v Sinisellä fontilla on merkitty muutokset Helsinki 2010 Julkaisua saatavana Keskushallinto Faksi Puhelin TIEHALLINTO Keskushallinto Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelin

5 PK Talous: Tienpidon tuotemäärittely Helsinki Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 37/2009, 24 s Aiheluokka: Asiasanat: 01 johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjelmointi Tienpito, tuote, tuoteryhmä TIIVISTELMÄ Tienpidon tuotteistus on päivitetty lukien vastaamaan Liikenneviraston toiminnanohjausjärjestelmän mukaista väylänpidon tuoteryhmä- ja tuotemäärittelyä. Tienpidon, radanpidon ja vesiväylänpidon tuoteryhmät on määritelty samannimisiksi, mutta tuotetasolla nimikkeiden yhtenäisyys on jo huomattavan vähäistä. Tienpidon tuotteistus on välttämätön tienpidon ohjelmoinnin kannalta ja siihen perustuu tienpidon toimintalinjojen suunnittelu. Tienpidon tuotteistus on tehty ensisijaisesti suunnittelun lähtökohdista, mutta tarvittavilta osin se palvelee myös hankintaa. Tuotteistuksella määritetään myös rajapinta oman toiminnan ja tienpidon välille. Tuotemäärittelyn lähtökohtana ovat suunnittelu ja budjetointi Tuotemäärittelyllä luodaan perusteet yhtenäiselle budjetoinnille, menojen kirjaamiselle ja seurannalle. Kunnossapidon alueurakoista syntyvät menot kohdistetaan tienpidon tuotteille urakoitsijan laskuerittelyn perusteella. Tienpidon budjetointi sekä menojen ja tulojen tiliöinti ja seuranta tapahtuu tuotetasolla. Tienpidon ohjelmoinnin painotuksia ja tienpidon onnistumista arvioidaan karkeammalla tuoteryhmätasolla. Tuoteryhmätarkkuus on käytössä valtion talousarviossa perustienpidon määrärahan käytön suunnittelussa. Tuoteryhmittely vastaa INFRA-RYL:n käyttämää määrittelyä koko infra-alan tuotemäärittelyksi, joka on väylävirastojen hyväksymä. Tuotemäärittely on osa tulosohjauksen ohjeistusta, joka koostuu seuraavasta kokonaisuudesta: 1) Sisäisen laskennan ohje 2) Tienpidon tuotemäärittely 3) Tulossuunnitteluohje 4) Raportointiohje

6

7 Tienpidon tuotemäärittely SISÄLTÖ 1 TUOTERYHMÄT 7 2 HALLINTO Hallinto Tutkimus ja kehittäminen HOITO JA KÄYTTÖ Talvihoito Liikenneympäristön hoito ja käyttöpalvelut Sorateiden hoito Lauttaliikenne LIIKENTEEN HALLINTA Liikenteen hallinnan hoito ja käyttöpalvelut Digiroadin ylläpito Liikennekeskustoiminta Liikenteen hallinnan laitteiden uusiminen YLLÄPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT Päällysteet Tierakenteet Tierakenteisiin kohdistuva rakennussuunnittelu Sillat Siltoihin kohdistuva rakennussuunnittelu Varusteet ja laitteet Liikenneympäristön parantaminen Liikenneympäristön parantamiseen kohdistuva rakennussuunnittelu ALUEELLISET INVESTOINNIT JA TEEMAHANKKEET Alueelliset laajennusinvestoinnit Laajennusinvestointiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu Alueelliset uusinvestoinnit Uusinvestointiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu SUUNNITTELU Esi- ja yleissuunnittelu MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINTA JA KORVAUKSET Välipäätösennakkokorvaukset Tie- ja lunastustoimituskorvaukset Sopimuskorvaukset Maanmittaustoimitusten menot

8 6 Tienpidon tuotemäärittely Muut toimitusmenot ERÄÄT TIEHANKKEET Eräät tiehankkeet JÄLKI- JA ELINKAARIRAHOITUSHANKKEET Jälki- ja elinkaarirahoitushankkeet

9 Tienpidon tuotemäärittely TUOTERYHMÄT 1 TUOTERYHMÄT Hallinto Hallintomenot aiheutuvat sellaisesta viranomaisen omasta suoritetuotannosta, jonka loppukäyttäjänä on viranomainen itse. Hallintomenojen vastikkeeksi saadaan välitön vastasuoritus (työpanos, tavara, palvelu tai muu tuotannontekijä). Tutkimus ja kehittäminen (T&K) Tutkimuksella ja kehittämisellä hankitaan uutta tietoa ja osaamista. T&K muodostuu erikseen sovittavista tutkimusohjelmista. Hoito ja käyttö Hoidolla ja käyttöpalveluilla varmistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys kaikkina vuorokauden aikoina hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Tuoteryhmään sisältyvät palvelualueiden ja levähdysalueiden vuokratulot sekä alueiden hoidosta aiheutuneet menot. Lisäksi tuoteryhmään on siirretty maa-alueiden maisemointi ja muut hoitomenot sekä rakennettujen kiinteistöjen hoito- ja korjausmenot. Liikenteen hallinta Tuoteryhmä on määritelty kattamaan myös keskitetyt hoito- ja käyttöpalvelut sekä liikenteen hallinnan varusteiden ja laitteiden uusimisen. Aikaisemmin nämä kuuluivat liikenneympäristön hoito- ja käyttöpalvelut -tuotteelle sekä ylläpidon tuoteryhmän varusteet ja laitteet tuotteelle. Tuoteryhmää kuuluvat nyt sekä ELY-keskusten alueillaan tien päällä tekemät työt sekä KAS ELYN tarjoamat liikenteen hallinnan keskitetyt palvelut. Ylläpito ja korvausinvestoinnit Tuoteryhmän toimet kohdistuvat olemassa olevaan tieverkkoon. Toimilla säilytetään tiestön käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto sekä turvataan tieverkon palvelutaso. Ylläpito- ja korvausinvestointitoimet ovat pitkävaikutteisia ja siksi niiden menot aktivoidaan taseen tieomaisuuden lisäykseksi. Tuoteryhmään kuuluvat myös tuoteryhmän hankkeisiin sisältyvä tie- ja rakennussuunnittelu. Alueellisen investoinnit ja teemahankkeet Tieverkkoon kohdistuvilla alueellisilla investoinneilla luodaan turvallista ja toimivaa liikenneympäristöä lähinnä paikallisiin tarpeisiin. Alueellisilla investoinneilla nostetaan olemassa olevan tieverkon palvelutasoa lisääntyneen liikenteen edellyttämälle kohtuulliselle tasolle. Teemahankkeet ovat valtakunnallisesti päätettyjen ohjelmien sisältämiä hankkeita, yleensä laajennusinvestointeja. Tuoteryhmään kuuluvat myös investointeihin ja teemahankkeisiin liittyvä tie- ja rakennussuunnittelu. Suunnittelu Liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan puitteet liikennemuotojen yhteistyölle ja maankäytön suunnittelulle. Tie- ja rakennussuunnittelu on lukien määritelty kuuluvaksi sille ylläpidon tai investoinnin tuotteelle, johon kyseinen suunnittelu kohdistuu.

10 8 Tienpidon tuotemäärittely 2010 TUOTERYHMÄT Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset Tienpitoa varten tarvittavien tiealueiden hankintamenot muodostuvat tiealueitten ostoista (lunastuskorvaus tai vapaaehtoinen kauppa), haittakorvauksista, korkomenoista ja kiinteistötoimitusmaksuista. Maa-alueiden hoitomenot on siirretty liikenneympäristön hoidon ja käyttöpalveluiden tuotteelle. Eräät väylähankkeet Tuoteryhmä muodostuu eduskunnan päättämien isojen väylähankkeiden menoista, jotka on rahoitettu momentilta Jälki- ja elinkaarirahoitushankkeet Tuoteryhmä muodostuu eduskunnan päättämien isojen väylähankkeiden menoista, jotka on rahoitettu momentilta

11 Tienpidon tuotemäärittely HALLINTO 2 HALLINTO 2.1 Hallinto Hallinnon suoritteet eivät ole tienpidon tuotteita. Ne on kuitenkin nimetty tässä yhteydessä siksi, että niitä käsitellään Liikenneviraston toiminnanohjausjärjestelmässä (SAMPO) tuotteiden tavoin. Hallintomenot aiheutuvat sellaisesta viranomaisen omasta suoritetuotannosta, jonka loppukäyttäjänä on viranomainen itse. Hallintomenojen vastikkeeksi saadaan välitön vastasuoritus, kuten työpanos, tavara tai muu palvelu. Hallinnon menot on ryhmitelty hallinnon toimintoihin, jotka summatuvat toimintoihin kytketyistä toimenpiteistä. Luettelo seurannassa käytettävistä hallinnon toiminnoista, toimenpiteistä ja maksueränumeroista on tallennettu Väylään Liikenneviraston tilipuitteisiin. Kiinteistöjen hoito ja korjaukset merkitään tuotteelle 120 Liikenneympäristön hoito ja käyttöpalvelut 2.2 Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuksella kehittämisellä hankitaan uutta tietoa ja kartutetaan osaamista. T&K muodostuu kolmesta tutkimusohjelmasta. 1) Tienpidon T&K-ohjelma 2) Tiedonhallinnon tutkimusohjelma 3) Toiminnan kehittämisohjelma T&K:n hankkeista, toimenpiteistä ja maksueristä on laadittu erillinen luettelo (lisätään tähän linkki, kun luettelo valmistuu).

12 10 Tienpidon tuotemäärittely 2010 HOITO JA KÄYTTÖ 3 HOITO JA KÄYTTÖ 3.1 Talvihoito 110 1) Lumen ja sohjon poisto sekä lumipolanteen ja paannejään tasaus 2) Liukkauden torjunta 3) Em. toimia avustavat toimet, mm. aurausviitoitus 4) Jääteiden perustaminen ja hoito (pl. lauttayhteyden korvaavat jäätiet) 5) Talvihoidon laadunseuranta 6) Alueurakoiden tarjouspalkkiot 3.2 Liikenneympäristön hoito ja käyttöpalvelut 120 1) Liikenteen operatiivisen ohjauksen edellyttämä liikennevalot (laitteet, ohjelmistot) ja liikenteen ohjausvaunut 2) Tie-, levähdys- ja liitännäisalueiden sekä pysäkkikatosten puhtaanapito ja roskien poisto alueilta 3) Reunapaalujen kunnossapito 4) Levähdysalueiden kalusteiden pienet vauriokorjaukset 5) Vihertyöt (nurmien ja pensaiden hoito, vesakoiden poisto, puhtaanapito) 6) Tievalaistuksen hoito ml. lamppujen ryhmävaihdot sekä energiakustannukset ja tievalaistuksen sähköliittymien (< ) hankintamenot. 7) Liikennemerkkien, opasteiden ja liikenteen ohjauslaitteiden kunnossapito 8) Päällysteiden reikäpaikkaus ja saumojen juottaminen 9) Kuivatusjärjestelmän ja pohjavesisuojausten hoito 10) Kaiteiden, riista- ja suoja-aitojen, meluesteiden ja kiveysten hoito 11) Siltojen ja laitureiden hoito (pesu ja puhdistukset) 12) Rumpujen aukaisu ja korjaukset sekä yksittäisen rummun uusiminen 13) Päällystettyjen teiden sorapientareen kunnossapito 14) Maa-alueiden maisemointi ja muut hoitomenot (saastuneiden maiden tutkiminen ja puhdistaminen, valvonta- ja tarkastusmaksut, ottosuunnitelmat ja lupapäätökset) 15) Rakennettujen kiinteistöjen hoito ja korjaukset. 3.3 Sorateiden hoito 140 1) Pinnan tasaus ja paikkaaminen 2) Kulutuskerroksen lisäys (=sorastus) 3) Pölynsidonta 4) Sorateiden kelirikonaikaiset hoitotyöt 5) Sorateiden laadunseuranta

13 Tienpidon tuotemäärittely HOITO JA KÄYTTÖ 3.4 Lauttaliikenne 150 1) Lossien ja lautta-alusten liikennöinti 2) Lossi- tai lauttayhteyden korvaavan jäätien perustaminen ja hoito

14 12 Tienpidon tuotemäärittely 2010 LIIKENTEEN HALLINTA 4 LIIKENTEEN HALLINTA 4.1 Liikenteen hallinnan hoito ja käyttöpalvelut 520 ELY-keskusten alueilla tuotettavat liikenteen ja liikenneolojen seurannan, liikenteen ajantasaisen tiedotuksen ja muuttuvan ohjauksen laitteiden ja järjestelmien hoito- ja käyttöpalvelut. Tiesääasemat Kamerat (keli- ja liikennekamerat) Liikenteen mittausasemat LAM (LAM -pisteet, tiedonkeruu) Matka-ajan mittaus (rekisterilaattojen tunnistus, matkapuhelinten paikannus, tiedonsiirto) Muu seuranta Liikenteen automaattivalvonta (ajonopeuden valvontalaitteet, punaista päin ajamisen valvonta) Ajantasaiset liikenteen ohjausjärjestelmät ja pistekohtaisesti muuttuvat opasteet (merkit, ohjelmistot) Sähköiset puomit (esim. keskikaistapuomit) Häiriönhallintajärjestelmät (laitteet, ohjelmisto) Joukkoliikenteen pysäkkinäyttöjen hoito ja käyttö Keskitetysti tuottavat käyttöpalvelut: Tiesääpalvelu (sääennusteet, tutka/satelliittikuvat, tiesääohjelmistot) Tienvarsiteknologian hallinta- ja valvontapalvelut Tienvarsiteknologian keskitetyt leasingmaksut TVT huoltosopimus Matka-aika- ja Digitraffic-palvelu Tiejaksokeli, palvelun hankinta Paikannuspisteet/nimikkeistö 4.2 Digiroadin ylläpito 524 Tietopalvelu Aineiston ylläpito Järjestelmien kehittäminen. 4.3 Liikennekeskustoiminta 540 Liikennekeskuksen kaikki toiminnot.

15 Tienpidon tuotemäärittely LIIKENTEEN HALLINTA 4.4 Liikenteen hallinnan laitteiden uusiminen 560 ELY-keskusten alueillaan tekemät liikenteen hallinnan laitteiden uudistaminen kelinseurantalaitteet (kamerat ja tiesääasemat) liikenteen mittausasemat (LAM) joukkoliikenteen informaatiojärjestelmien laitteet Keskitetysti uusittavat varusteet ja laitteet: Tiesääjärjestelmän ylläpito Tienvarsiteknologian ylläpitotyöt Tienvarsiteknologian kehittäminen Ohjelmistopäivitykset, koelaitehankinnat ja -tarvikkeet Korvausinvestointien toteutussuunnittelu Korvausinvestoinnit (ohjausjärjestelmät ja avattavat sillat) Muut ostopalvelut Puhe- ja tietoliikenteen eriyttäminen hallinnollisesta verkosta - ylläpito Digitraffic kehittäminen Tiesääennustepalvelut Tutka- ja satelliittikuvat Korvausinvestointiselvitykset (seurantalaitteet) Toteutushankkeiden laadunvalvontaohje, malliasiakirjat yms. Tiesääpalvelun hankinta, web-tiesään uudistaminen

16 14 Tienpidon tuotemäärittely 2010 YLLÄPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT 5 YLLÄPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT 5.1 Päällysteet 210 1) Uudelleen päällystäminen (pl. päällystys rakennustyön yhteydessä) 2) Pintaukset (ml. sorateiden pintaukset) 3) Ohjelmoidut koneelliset paikkaukset 4) Urien poisto jyrsinnällä 5) Tiemerkintöjen uusiminen ja tekeminen (pl. osana investointia tehdyt) 6) Täristävät merkinnät 7) Päällysteen reunan täyttö soralla päällystämisen yhteydessä 8) Vähäisten painumien oikaisu 9) Tiestön kuntomittaukset ml. mittaustiedon ulkoistettu ylläpito 10) Päällysteiden uusimisen ulkoistettu ohjelmointi 11) Päällystystöiden ulkoistettu valvonta 12) Päällystyskohteiden tarjouspyyntöjen ulkoistettu valmistelu 13) Päällysteen purku 5.2 Tierakenteet 240 1) Tien parantaminen (ml. leventäminen) ja päällystäminen 2) Tierakenteiden yksittäisten vaurioiden korjaukset ja pohjavesisuojaukset 3) Sivuojien, salaojien, sadevesiviemäreiden ja rumpujen ohjelmoitu uusiminen 4) Runkokelirikkokorjaukset ja rakenteen parantaminen 5) Kelirikkomittaukset ja tieanalyysit 6) Hankkeiden tarjouspyyntöjen ulkoistettu valmistelu 7) Hankkeiden ulkoistettu valvonta 8) Tierakenteen purku 5.3 Tierakenteisiin kohdistuva rakennussuunnittelu 241 Tierakenteisiin kohdistuva rakennussuunnittelu. 5.4 Sillat 250 1) Sillan peruskorjaus ja kuntosyistä toteutettava sillan uusiminen 2) Sillan vauriokorjaus 3) Sillan yleis- ja erikoistarkastus ml. tietojen ulkoistettu ylläpito 4) Hankkeiden tarjouspyyntöjen ulkoistettu valmistelu 5) Hankkeiden ulkoistettu valvonta 6) Sillan purku

17 Tienpidon tuotemäärittely YLLÄPITO JA KORVAUSINVESTOINNIT 5.5 Siltoihin kohdistuva rakennussuunnittelu 251 Siltakorjaushankkeiden rakennussuunnittelu. 5.6 Varusteet ja laitteet 260 1) Kiinteiden liikenteen ohjauslaitteiden ohjelmoitu korjaaminen 2) Valaistuksen ohjelmoitu korjaaminen 3) Kaiteiden ohjelmoitu korjaaminen 4) Linja-autopysäkkikatosten ohjelmoitu korjaaminen 5) Aitojen ohjelmoitu korjaaminen 6) Kiveysten ohjelmoitu korjaaminen 7) Levähdysalueiden varusteiden ja laitteiden ohjelmoitu korjaaminen 8) Rakenteiden ja laitteiden ml. tievalaistus, inventointi 9) Hankkeiden tarjouspyyntöjen ulkoistettu valmistelu 10) Hankkeiden ulkoistettu valvonta 11) Varusteen tai laitteen purku 5.7 Liikenneympäristön parantaminen 270 1) Riista-aidan jatkaminen ja täydentäminen 2) Valaistuksen täydentäminen 3) Vähäiset liittymäjärjestelyt 4) Ohituskaistan jatkaminen 5) Kevyet taajamajärjestelyt parannetaan yksittäinen liittymä rakennetaan töyssy rakennetaan saareke rakennetaan linja-autopysäkkikatos täydennetään kevyen liikenteen väylää pehmennetään tieympäristöä 5.8 Liikenneympäristön parantamiseen kohdistuva rakennussuunnittelu 271 Liikenneympäristön parantamishankkeiden rakennussuunnittelu.

18 16 Tienpidon tuotemäärittely 2010 ALUEELLISET INVESTOINNIT JA TEEMAHANKKEET 6 ALUEELLISET INVESTOINNIT JA TEEMAHANKKEET 6.1 Alueelliset laajennusinvestoinnit 310 Laajennusinvestoinnin perustana on lisääntyneen liikenteen myötä heikentyneen liikenneturvallisuuden tai sujuvuuden parantaminen vastaamaan lisääntyneen liikenteen edellyttämien vaatimusten mukaisiksi. Laajennusinvestoinnit ovat ELY-keskuksen ohjelmoimia alueellisia hankkeita tai Liikenneviraston keskitettyjen ohjelmien hankkeita. Nämä hankkeet rahoitetaan perusväylänpidon määrärahalla, Kainuun kehittämisrahalla, työllisyysrahoituksella tai EU-ohjelmien rahoituksella. Sen sijaan eduskunnan erikseen päättämät isojen tiehankkeiden laajennusinvestoinnit eivät kuulu tähän tuotteeseen. 1) Toisen ajoradan rakentaminen (yleisimmin kehittämishankkeina) 2) Tien suuntauksen parantaminen 3) Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 4) Eritasoliittymän rakentaminen 5) Ohituskaistan tai lisäkaistan rakentaminen 6) Sillan uusiminen selvästi parempaan tasoon 7) Lisäkaistan rakentaminen 8) Soratien suuntauksen parantaminen ja päällystäminen 9) Liittymäjärjestely (vähintään kanavointi tai kiertoliittymä) 10) Taajamajärjestely (vähintään liikenneympäristön jäsentämistä) 11) Meluntorjunnan rakentaminen 12) Urakoiden ulkoistettu valvonta ja tarjouspyyntöjen valmistelu 13) Liikenteen hallinnan uusien laitteiden, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen toteutus laajennusinvestoinnin yhteydessä (muuttuvat nopeusrajoitukset, yksittäiset merkit sekä uusi kelikamera, tiesääasema, liikenteen mittausasema, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä, nopeusnäyttö tai muu ohjauslaite esim. sähköiset puomit) 6.2 Laajennusinvestointiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu 311 Alueellisiin laajennusinvestointeihin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu.

19 Tienpidon tuotemäärittely ALUEELLISET INVESTOINNIT JA TEEMAHANKKEET 6.3 Alueelliset uusinvestoinnit 320 Uusinvestoinnin perustana on tarve oleellisesti muuttaa tieverkkoa, parantaa tieosuuden tasoa tai kokonaan uuden liikenneyhteyden luominen. Uusinvestoinnit ovat ELY-keskuksen ohjelmoimia alueellisia hankkeita, jotka rahoitetaan perusväylänpidon määrärahalla, työllisyysrahoituksella tai EU-ohjelmien rahoituksella. Sen sijaan eduskunnan erikseen päättämät isojen tiehankkeiden laajennusinvestoinnit eivät kuulu tähän tuotteeseen. Tyypillisimmät uusinvestointikohteet ovat lossivälien korvaaminen sillalla ja perusväylänpidon rahoituksella rakennettavat uudet yhteysvälit: 1) Uuden tieyhteyden rakentaminen (yleisimmin tuotteella 330) 2) Uuden sillan rakentaminen (muista kuin kunto- tai palvelutasosyistä) 3) Tunneliyhteyden rakentaminen (yleisimmin kehittämishankkeina) 4) Lossin korvaaminen sillalla 5) Urakoiden ulkoistettu valvonta ja ulkoistettu tarjouspyyntöjen valmistelu 6) Liikenteen hallinnan uusien laitteiden, tietojärjestelmien ja ohjelmistojen toteutus uusinvestoinnin yhteydessä (muuttuvat nopeusrajoitukset, yksittäiset merkit sekä uusi kelikamera, tiesääasema, liikenteen mittausasema, joukkoliikenteen informaatiojärjestelmä, nopeusnäyttö tai muu ohjauslaite esim. sähköiset puomit) 6.4 Uusinvestointiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu 321 Alueellisiin uusinvestointeihin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu.

20 18 Tienpidon tuotemäärittely 2010 SUUNNITTELU 7 SUUNNITTELU 7.1 Esi- ja yleissuunnittelu 410 Liikennejärjestelmäsuunnittelulla luodaan puitteet liikennemuotojen yhteiskäytölle ja maankäytön suunnittelulle. Esisuunnittelua eli lähinnä tarveselvityksiä ja toimenpideselvityksiä tarvitaan ohjelmointia ja hankkeiden jatkosuunnittelutarpeen määrittelyä varten. Esisuunnittelulla tutkitaan hankkeiden tarvetta, toimenpiteiden vaihtoehtoja ja hankkeiden vaikutuksia. Myös tie- ja liikennesuunnitteluun liittyvät erilliset ympäristö-, taajama-, liikenneturvallisuus- yms. tarveselvitykset kuuluvat esisuunnitteluun. Samoin yleinen liikennelaskenta ja tierekisterimittaukset sekä näiden ja onnettomuusrekisterin ulkoistettu ylläpito ovat esisuunnittelua. Yleissuunnittelulla määritellään hankkeen yleispiirteinen sijainti, toiminnalliset ratkaisut, kustannukset ja vaikutukset. Yleissuunnitelma käsitellään tielain mukaisesti ja siitä tehdään hyväksymispäätös. Yleissuunnitelma on edellytyksenä hankkeen ottamiseen TTS:n hankekoriin.

21 Tienpidon tuotemäärittely MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINTA JA KORVAUKSET 8 MAA- JA VESIALUEIDEN HANKINTA JA KORVAUKSET Tuote koostuu tiealueiden hankinnasta ja maa-alueiden hoitomenoista. Tiealueiden hankinta rahoitetaan momentin määrärahalla, jota käytetään tiealueitten ostoon, haittakorvausten maksuun, korkomenoihin ja kiinteistötoimitusmaksuihin. Aiemmin tähän tuoteryhmään kuuluneet maa-alueiden maisemointi ja muut hoitomenot on siirretty lukien liikenneympäristön hoito- ja käyttöpalveluihin. 8.1 Välipäätösennakkokorvaukset 901 Tähän merkitään korvausten ennakkomaksut. 8.2 Tie- ja lunastustoimituskorvaukset 902 Tähän merkitään tie- ja lunastustoimitusten perusteella määrätyt lopulliset korvaukset. Korvaukset sisältävät myös korkomenot. 8.3 Sopimuskorvaukset 903 Tähän merkitään vapaaehtoisilla sopimuksilla sovitut lopulliset korvaukset 8.4 Maanmittaustoimitusten menot 904 Tähän merkitään maanmittaustoimistojen laskuttamat menot. 8.5 Muut toimitusmenot 905 Maanmittaustoimistojen laskuttamat muut menot.

22 20 Tienpidon tuotemäärittely 2010 ERÄÄT TIEHANKKEET 9 ERÄÄT TIEHANKKEET 9.1 Eräät tiehankkeet 330 Tuote muodostuu eduskunnan päättämien isojen väylähankkeiden menoista, jotka on rahoitettu momentilta ) Kehittämishankkeen toteuttaminen 2) Projektikonsultointi 3) Urakoiden ulkoistettu valvonta ja ulkoistettu tarjouspyyntöjen valmistelu 4) Urakkariitojen ratkaisuista aiheutuvat menot 5) Rakentamisen yhteydessä toteutettavat liikenteen hallinnan investoinnit 6) Hankkeisiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu Eräät väylähankkeet -momentin kaikki menot kirjataan tälle tuotteelle. Rakentamisen yhteydessä toteutettavat liikenteen hallinnan investoinnit kirjataan tälle tuotteelle, eikä niitä eriytetä muille investointituotteille. Sitä vastoin alueellisten laajennus- ja uusinvestointien yhteydessä rakennettavat uudet telemaattiset laitteet kirjataan tuotteille 310 ja 320.

23 Tienpidon tuotemäärittely JÄLKI- JA ELINKAARIRAHOITUSHANKKEET 10 JÄLKI- JA ELINKAARIRAHOITUSHANKKEET 10.1 Jälki- ja elinkaarirahoitushankkeet 340 Tuote muodostuu eduskunnan päättämien isojen väylähankkeiden menoista, jotka on rahoitettu momentilta ) Kehittämishankkeen toteuttaminen 2) Projektikonsultointi 3) Urakoiden ulkoistettu valvonta ja ulkoistettu tarjouspyyntöjen valmistelu 4) Urakkariitojen ratkaisuista aiheutuvat menot 5) Rakentamisen yhteydessä tehtävät liikenteen hallinnan investoinnit 6) Hankkeisiin kohdistuva tie- ja rakennussuunnittelu Jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeiden momentilta maksettavista menoista kirjataan pääosa tälle tuotteelle ja vähäinen osa alla määrittelyn mukaisesti muille tienpidon tuotteille. Palvelumaksut kattavat tierakenteiden hankintamenoista syntyneen velan lyhennykset sekä korvauksen tieyhtiön rahoituspalveluista ja kunnossapitopalveluista. Nämä erät jaetaan liikekirjanpitoon merkittäessä palvelumaksuihin sisältyvien erien luonteen mukaisesti velka- ja menotileille. Vuonna 2010 erittely koskee hankkeita vt 4 Lahti- Järvenpää ja E18 Lohja-Muurla. Vt 4 Järvenpää-Lahti Sisäisessä laskennassa SRRK -sopimuksen palvelumaksut kohdistetaan pääosin tuotteelle 340, kun ensin on määritelty muitten tienpidon tuotteiden osuudet: o Talvihoito: Arvion mukaisista hoitomenoista 85 %. o Liikenneympäristön hoito ja käyttöpalvelut 15 % hoitomenoista. o Päällysteet: arvion mukaiset menot o Tierakenteet: arvion mukaiset menot o Sillat: arvion mukaiset menot o Varusteet ja laitteet: arvion mukaiset menot o Liikenneympäristön parantaminen: arvion mukaiset menot o Liikenteen hallinnan menot: arvion mukaiset menot o Tuotteelle 340 kohdistetaan loppuosa palvelumaksusta. E18 Muurla-Lohja Sisäisessä laskennassa Tieyhtiö Ykköstien kanssa tehdyn sopimuksen palvelumaksut kohdistetaan pääosin tuotteelle 340, kun ensin on määritelty muitten tienpidon tuotteiden osuudet: o Talvihoito: Arvion mukaisista hoitomenoista 85 %. o Liikenneympäristön hoito ja käyttöpalvelut 15 % hoitomenoista. o Päällysteet: arvion mukaiset menot o Tierakenteet: arvion mukaiset menot o Sillat: arvion mukaiset menot o Varusteet ja laitteet: arvion mukaiset menot o Liikenneympäristön parantaminen: arvion mukaiset menot o Liikenteen operatiivisen ohjaus: arvion mukaiset menot o Tuotteelle 340 kohdistetaan loppuosa palvelumaksusta.

24 gg TIEH v

Tienpidon tuotemäärittely 2009

Tienpidon tuotemäärittely 2009 PK Talous Tienpidon tuotemäärittely 2009 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 54/2008 gg PK Talous Tienpidon tuotemäärittely 2009 Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 54/2008 Tiehallinto Helsinki2008 RAPORTTI

Lisätiedot

Tiehallinnon tuotemäärittely

Tiehallinnon tuotemäärittely (T^ ö;c: Tielaitos Tiehallinnon tuotemäärittely Helsinki 2000 TI EHALLI NTO Esikunta c& 1 TIEHALLINNON TUOTEMÄÄRITTELY Tielaitos TIEHALLI NTO Helsinki 2000 Edita Oy Helsinki 2000 Julkaisua saatavana Tielaitos,

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo

Tienpito Nykytilan kartoitus. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa toimialueensa valtion hallinnoiman

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo. Tienpito. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Tienpito Nykytilan kartoitus Tehtävä: ELY:n Liikenne-vastuualueen tehtävät Janne Kojo www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue vastaa

Lisätiedot

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia?

Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 1 Miten Tiehallinto käyttää hyödykseen telematiikan järjestelmiä palvellessaan suomalaisia liikkujia? 2 Tiehallinnon toiminta-ajatus: Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa yhteiskunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 2.4.2014 Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2014 2017 Toimintaympäristö Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (tekstissä jatkossa ELYkeskus) Tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa

Lisätiedot

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus Liikennetehtävät maakunnissa (ELYn näkemys) Raimo Järvinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.6.2017 VALTAKUNNALLISEN VALMISTELUN TILANNE Liikenteen ja tienpidon tehtävät Maakuntahallinnon liikennetehtävien

Lisätiedot

Urakoitsijaseminaarin avaus

Urakoitsijaseminaarin avaus Urakoitsijaseminaarin avaus LVM:n hallinnonalan virastouudistus ja maakuntauudistus 22.8.2017 LVM:n hallinnonalan virastouudistus 31.5.2017 2 3 Maakuntauudistus ja maantielain uudistus (luonnos 5.7.2017)

Lisätiedot

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet VTT Namis-Car Työpaja 1.9.2016 Otto Kärki / Liikennevirasto Kunnossapidon pääongelmat ja haasteet Maanteillä päällysteiden, tierakenteiden ja siltojen

Lisätiedot

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman

Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman Väyläomaisuuden hallinnan tutkimus- ja kehitystarpeet VOHtutkimusohjelman jälkeen 2 Projektin tausta, tavoitteet ja rajaukset VOH on paikannut monia tiedon ja menetelmien puutteita, mutta uusiakin tarpeita

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta

24.8.2006. Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta 24.8.2006 Tiepääoma kirjanpidon näkökulmasta Juha Ilvespalo 2 Tutkimuskysymykset Mitä käsite pääoma tarkoittaa, minkälaisia ulottuvuuksia pääomalla on? Miten pääomakanta eli tase muodostuu, mitkä tekijät

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 9.5. kehto, tampere 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto

Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto Ajoneuvojen mitta/massa -uudistus Tiemäärärahojen riittävyys Raimo Tapio Liikennevirasto 13.11.2013 Asetus ja sen tavoitteita Asetus tuli voimaan 1.10.2013 Varsinainen muutos Ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 11/2016. Yksityisteiden valtionavustukset

Liikenneviraston ohjeita 11/2016. Yksityisteiden valtionavustukset Liikenneviraston ohjeita 11/2016 Liikenneviraston ohjeita 11/2016 21 4 Avustettavat parantamishankkeet Tässä luvussa käydään läpi yksityistielain ja -asetuksen ja muun lainsäädännön säännökset parantamishankkeiden

Lisätiedot

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje

Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje Hoito- ja ylläpitosuunnitelman laatimisohje Tiehallinto Helsinki 2009 HOITO- JA YLLÄPITOSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 3 Taitto ja kannen piirros: Kauko Kyöstiö/Spatio

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 191 1 LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUN- NITELMASTA 2006-2009 Khs 2005-947 Uudenmaan tiepiirin TTS:ssa esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset

Lisätiedot

28.11.2012 Matti Vehviläinen

28.11.2012 Matti Vehviläinen Satakunnan ajankohtaiset liikennehankkeet Perustienpidon tilannekatsaus (Satakunta) Yhteysvälihankkeen Turku Pori eteneminen Muita Satakunnan tieverkon kehittämiskohteita 28.11.2012 Matti Vehviläinen Perustienpito

Lisätiedot

Perustienpidon määrärahan alueellinen jako. Tiehallinnon tulosohjaus Sisäisiä julkaisuja 25/2003

Perustienpidon määrärahan alueellinen jako. Tiehallinnon tulosohjaus Sisäisiä julkaisuja 25/2003 Perustienpidon määrärahan alueellinen jako Tiehallinnon tulosohjaus 2003 Sisäisiä julkaisuja 25/2003 Perustienpidon määrärahan alueellinen jako Tiehallinnon tulosohjaus 2003 Sisäisiä julkaisuja 25/2003

Lisätiedot

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta

Väyläomaisuuden ylläpidon hallinta Väyläomaisuuden ylläpidon Tiedonkeruu, tiedon, järjestelmät 1 Mitä on väyläomaisuus? Päällystetyt tiet 50 616 km Soratiet 27 552 km Varusteet ja laitteet?? kpl Sillat 14176 kpl Kevyen liikenteen väylät

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula

PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula PEHKO-projekti Hoidon ja ylläpidon alueurakat Kemi ja Karstula 2016-2021 Tekstitarkennukset Tarjouspyyntökirje Tämän alueurakan alueella pilotoidaan päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointia

Lisätiedot

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus

Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Tiestön ylläpidon ja investointien taloudellinen katsaus Projektipäällikkö Eero Nippala, TAMK, Tampereen ammattikorkeakoulu, puhelin 040 5460174, email: eero.nippala@tamk.fi, Teiskontie 33, 33520 TAMPERE

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014

Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Kunnossapidon tuotteistaminen ja hankinnan ohjeistuspalvelu Liikennevirastossa ja ELYkeskuksissa 29.10.2014 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012

Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Pohjois-Savon ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille 2012 Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeita ja erityiskohteita Valtionavustukseen oikeutettuja

Lisätiedot

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus

Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet. Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus Maanteiden kunnossapidon haasteet ja mahdollisuudet Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskus 31.10.2014 2 3 Liikennejärjestelmän rahoitus vuonna 2015 noin 1,5 mrd., ostovoima heikkenee joka vuosi 3%, vuonna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2015 1 (5) 7 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V

,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V ,2( / -fi TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS YLEISTEN TEIDEN V '\\ \ TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Tiensuunnittelutoimisto YLEISTEN TEIDEN VALAISTtJSPOLITIIKKA Tienpidon suuntaviivat ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua 2016-2021, erityispiirteet Ranuan kunta Hoidettava tiestö pääasiassa Ranuan kirkonkylää. Lisäksi Ristijärvi- Penämö ja Simontaipaleentie yht. 27,5 km 1.03 Tiestön

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

XL Siltatekniikan päivät

XL Siltatekniikan päivät XL Siltatekniikan päivät Minna Torkkeli 25.1.2017 Liikenneverkko huomenna 20.1.2017 2 Mitä on korjausvelka? Valtion omistamat maantiet, radat ja vesiväylät Korjausvelka muodostuu huonokuntoisen, korjaustarpeessa

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

Hankintojen yhteinen kehittäminen

Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankintojen yhteinen kehittäminen Hankinnan ohjeistuspalvelu 26.3.2015 Liikennevirasto ja ELY keskusten L- vastuualue Liikennevirasto perustettiin vuoden 2010 alussa. Virastoon yhdistettiin Tiehallinnon

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

Sorateiden pintakunnon määrittäminen

Sorateiden pintakunnon määrittäminen Sorateiden pintakunnon määrittäminen ISBN 978-952-221-106-4 TIEH 2200055-08 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-107-1 TIEH 2200055-v-08 Edita Prima Oy Helsinki 2008 Julkaisua

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto turvaa toimivat matka- ja kuljetusketjut ylläpitämällä ja kehittämällä tieverkon palvelutasoa, parantaa tieliikenteen turvallisuutta sekä vähentää ja

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tiehallinto

Talousarvioesitys Tiehallinto 24. Tiehallinto S e l v i t y s o s a : Tiehallinto vastaa Suomen yleisistä teistä. Tiehallinto tarjoaa asiakkaillensa liikkumis- ja kuljetustarpeisiin sujuvia, turvallisia ja ympäristöystävällisiä tieyhteyksiä

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (7) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (7) 343 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2014-2017

Lisätiedot

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta

Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen teiden ja siltojen korjaamisesta Kaupunginhallitus 93 25.03.2013 Tekninen lautakunta 44 14.05.2013 Tekninen lautakunta 79 19.11.2013 Kaupunginhallitus 5 20.01.2014 Kaupunginvaltuusto 3 27.01.2014 Valtuustoaloite aloitteessa nimettyjen

Lisätiedot

Viitostien tilannekatsausta

Viitostien tilannekatsausta Viitostien tilannekatsausta Petri Keränen 21.5.2014 27.5.2014 Kajaani Kuopio Mikkeli Kajaani Kajaanin risteykset 5milj. 2023-2027 Mainuanjärven kohta 1 milj. 2023-2027 Iisalmi-Kajaani 2 milj. 2023-2027

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO

TARJOUSHINTA (alv 0 %) TARJOUSHINTA (alv 23 %) URAKKAHINTA YHTEENSÄ (sis. alv 23%) JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO JYVÄSKYLÄN ETELÄINEN ALUEURAKKA HINTATARJOUSLOMAKE, YHTEENVETO LIIKENNEVÄYLIEN JA -ALUEIDEN SEKÄ VIHERALUEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO Urakkatarjouspyyntöönne 22.03.2012 viitaten tarjoudumme suorittamaan

Lisätiedot

Liikennemerkkien kuntoluokitus

Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Liikennemerkkien kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) 978-952-221-256-6 2200060-v-09 TIEHALLINTO

Lisätiedot

Tienpidosta Pohjois- Savossa

Tienpidosta Pohjois- Savossa Tienpidosta Pohjois- Savossa Pohjois-Savon kylät ry:n syyspäivä 18.11.2017 Huttunen Tommi 18.11.2017 Ennakkotoiveita Voisimmeko saada jonkun Pohjois-Savon Ely-keskuksesta alustamaan ja kertomaan tiestöön

Lisätiedot

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7

Tekn.ltk 21.1.2014 ASIA NRO 7 LIIKENNEALUEIDEN YLLÄPIDON TUOTANTOSOPIMUS Sopimuksen kohde Tilaaja Tuottaja Asikkalan kunnan ylläpitämien liikennealueiden kunnossapito Asikkalan kunta, tekninen lautakunta Noudatettavat asiakirjat Sopimuskausi

Lisätiedot

INFRA 2011. Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011. Rakennustietosäätiö RTS

INFRA 2011. Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011. Rakennustietosäätiö RTS INFRA 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 Rakennustietosäätiö RTS Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 2/19 Infra 2011 Toimenpidenimikkeistö 26.10.2011 Sisällys Sisällys... 3 Johdanto... 4 Toimenpiteet...

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010

Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa. EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 Ilmastopolitiikan tehostaminen väylänpidossa EKOTULI + LINTU seminaari 28.4.2010 ILMATIE-projekti Tiehallinnon EKOTULI -teeman projekti (Ekotehokas ja turvallinen liikennejärjestelmä); Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen

Liikenteen hallinta sää- ja kelitiedon tuottaminen kuvien tuottaminen liikennetiedon tuottaminen sää- ja kelitiedon kuvien liikennetiedon kunnossapidon toimenpidetietojen analysointi tietojen täydennys ja tilanteen häiriön muuttuvien opasteiden Bussi Hälytysajoneuvo Häl. ajon. kuljettaja Palvelun

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh

INFRA SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI. Teemu Perälä puh INFRA 2010 -SEMINAARI KUUSAMON PILOTTI Teemu Perälä teemu.perala@navico.fi puh.050-598 8405 8.1.2008 Taustaa ja lähtökohtia Sähköinen hankintamenettely on Tiehallinnossa käytössä täydessä laajuudessa vuoteen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä Dnro 927/00.06.00/2013 1(4) PALVELUSOPIMUS / Palveluosa Kouvolan kaupungin liikennealueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä 1. Palveluosan voimassaoloaika: 1.1.2015

Lisätiedot

Tienpidon kustannustieto

Tienpidon kustannustieto Juha Tervonen, Heikki Metsäranta ja Antti Ruotoistenmäki Tienpidon kustannustieto Esiselvitys tietotarpeista ja tiedon tuottamisen mahdollisuuksista Tiehallinnon selvityksiä 31/2002 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

InfraRYL, mikä muuttuu?

InfraRYL, mikä muuttuu? InfraRYL, mikä muuttuu? Laura Pennanen, Liikennevirasto Kiviaines- ja murskauspäivät 21.-22.1.2016 Esityksen sisältö 1. InfraRYL, Kiviainesluvut Kiviaineslukujen valmistelu Tavoitteita Esimerkkejä valmistelluista

Lisätiedot

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA

LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA Hallitus 131 11.09.2012 LAUSUNTO UUDENMAAN ELY-KESKUKSELLE TIENPIDON JA LIIKENTEEN SUUNNITELMASTA 2013-2016 258/07/70/700/2012 hall 131 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Lyhyesti valtionavustuksesta

Lyhyesti valtionavustuksesta Lyhyesti valtionavustuksesta Valtio avustaa tiekuntia yksityisteiden parantamishankkeissa ja erityiskohteissa Valtionavustukseen oikeutettuja teitä noin 53 000 km (v. 2010) Yksityistien tienpito on tieosakkaiden

Lisätiedot

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella Sysmän kansankäräjät 2013, Uudenmaan ELY-keskus 25.8.2013 Hoito ylläpito - investoinnit Hoito: Heinolan alueurakka 2012 17 Talvihoito Sorateiden hoito (sis.

Lisätiedot

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019. Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus HUMPPA Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo 2014 2019, Pirkanmaan ELY-keskus Esityksen sisältö Taustaa tilaajista Liikenneviraston ja ELY-keskusten hoidon ja ylläpidon alueurakointi Hoidonjohtourakkamalli

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Esityslista 30/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Esityslista 30/2016 1 (5) 2 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 8.6.2014 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden ylläpitoon Yhtenäinen

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus

Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus Tiemerkinnät ja tienpidon rahoitus 22.1.2016 Vesa Männistö, FM Oma esittely Väyläomaisuuden hallinnan johtava asiantuntija Rahoituksen ja palvelutason suunnittelu (tiet, radat, vesiväylät) Väyläomaisuuden

Lisätiedot

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia

Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Tieverkon ylläpidon perusviestejä tukevaa materiaalia Versio 28.8.2006 2 Ylläpidon toimintaympäristö 2006 Tieverkko 78 168 km (65 % päällystetty) Liikennesuorite 34 Mrd ajokm/v Vuotuinen ylläpito 0,22

Lisätiedot

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista

Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yhteistyöllä kohti viisasta liikkumista Yleisötilaisuus 7.11.2013 Hausjärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Loppi Liikennejärjestelmäasiantuntija Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä

Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Tieverkollinen selvitys valtatien 26 ja maantien 387 palvelutasosta, rooleista ja kehittämisestä Jussi Kailasto Yksikön päällikkö, Liikennejärjestelmä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Vetävät väylät 13.9.2017

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti

OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS Ylläpidon tuotteistus Turun pilotti OPUS hanke = Kuntien teknisen toimen palveluiden optimointi ja hallinta 22.5.2015 Kuntatekniikkapäivät 1 Turun rinnakkaishanke Luoda käytännössä kuntien infraomaisuuden

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

12.2.2013 / Aluevastaava Risto Loikkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018

12.2.2013 / Aluevastaava Risto Loikkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018 Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna 2013 2018 Yleistä urakka-alueesta Vaativa urakka. Tiestöä alueella on yhteensä 1191 km 2-ajorataisia teitä 54 km Sorateitä tiestöstä on 255 km ( 21 % urakan tiestöstä)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/ (8) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 31/2012 1 (8) 432 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuuri - vastuualueen tienpidon ja liikenteen

Lisätiedot

Suomen tieverkosto ja sillat

Suomen tieverkosto ja sillat Suomen tieverkosto ja sillat Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Finnish Transport Agency 2 Suomen tiestö Tie-ja katuverkko yhteensä

Lisätiedot

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia

Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Liikenneviraston korjausvelkaohjelman kokemuksia Ohjelmien sisältö Korjausvelkaohjelmat 2016-2019 http://www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma (M ) Rahoitus on merkittävä, erityisesti v.2018 Budjetti

Lisätiedot

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus

Tiehankkeiden arvioinnin ohjeistus 1 Vaikutusten hallinnan seminaari 26.11.2003 Anton Goebel, Tiehallinto 2 Ohjeistuksen nykytila Jo vuoden 1994 YHTALI:ssa edellytettiin liikennemuotokohtaisten hankearviointiohjeiden laatimista. Myös liikenne-

Lisätiedot

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA

28.4.2010 SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA EKOTULI+LINTU-SEMINAARI SUUNNITTELUMENETELMÄT JA TIETOTARPEET MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN SUUNNITTELUSSA TAUSTAA Taustalla 2009 valmistunut selvitys Maankäyttö ja liikenneturvallisuus, ohjaajana Saara Toivonen

Lisätiedot

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia

9,.,1* Tielaitos. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 13/1999. Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinnan strategia, Osaraportti 2 Tielaitos Liikenteen hallinnan ja liikennetelematiikan strategia Tielaitoksen selvityksiä 13/1999 Helsinki 1999 TIEHALLINTO Uudenmaan tiepiiri

Lisätiedot

Toiminta- ja ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja ja taloussuunnitelma Toiminta- ja ja taloussuunnitelma 2011 2014 2011 2014 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Tie- ja liikennepalveluita kolmen maakunnan alueella

Lisätiedot

Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella

Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella 2009-2012 11.6.2009 Tienpito Kainuun hallintokokeilualueella 2009-2012 11.6.2009 Tiehallinto Oulu 2009 RAPORTTI Genimap Oy, lupa L 4356 Kannen kuva Vuokatinvaaran

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon hankinta

Hoidon ja ylläpidon hankinta Hoidon ja ylläpidon hankinta Oulun tiepiiri Sisäisiä julkaisuja 13/2007 Hoidon ja ylläpidon hankinta Oulun tiepiiri Sisäisiä julkaisuja 13/2007 Tiehallinto Oulu 2007 Kansikuva Eerik Jarkko ISSN 1458-1561

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot