Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset"

Transkriptio

1 Suomen koko väestön kattavan laajakaistapalvelun investointikustannukset Kustannusarvio täyden väestöpeiton saavuttamiseksi

2 Analyysin päävaiheet Workshop 1 ( ) Workshop 2 ( ) 1. tason analyysi 2. tason analyysi Workshop 3 ( ) 3. tason analyysi 4. tason analyysi Lähtötietojen kerääminen Nykyisen tilanteen kuvaaminen Markkinaehtoiset projektiot vuoteen 2015 Uudet toimintamallit ja niiden vaikutukset Tarjonnan tason nostamisen kustannukset Data-aineistot Keskustelut / haastattelut Aikaisempien analyysien hyväksikäyttö Teknologioiden road mapit Olennaiset tarjonnan reunaehdot Laajakaistatarjonta eri accesstekniikoilla 2008 Operaattoriliiketoiminnan tuottama laajakaistapalvelu 2015 Kannattavan tarjonnan rajaalueet eri accesstekniikoilla Muut mahdolliset toiminta- ja yhteistyömallit Mahdollisen toiminnan rajaalueet kohtuullisilla kustannustasoilla Markkina- ja yhteisölähtöisen toiminnan ulkopuolelle jäävien alueiden kuvaukset Kyseisten alueiden peittämisen kustannukset FAKTAPOHJAISET ANALYYSIT SKENAARIOIHIN PERUSTUVAT ANALYYSIT 2 Lähde: NAG analyysi

3 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 3

4 Analyysin kuvaus Analyysi selvittää tarvittavien investointien suuruusluokan eri palvelutasoilla (tiedonsiirtonopeuksilla), kun tavoitteena on laajakaistapalvelun ulottaminen haja-asutusalueilla asuvien suomalaisten saataville. Analyysissä oletetaan, että seutuverkkoja palvelevat runkoverkot ym. infra sekä taajamien alueverkkorakenteet ovat olemassa vastaavalla tasolla vuoteen 2015 mennessä. Analyysin tuottama arvio on siis hajaasutusalueiden palvelun edellyttämä inkrementaalinen investointi vuoden 2015 arvioiduksi toteutuvan laajakaistainfrastruktuurin päälle. Saatavilla olo on määritelty valokuidun osalta siten, että kuituverkko kulkee kahden kilometrin etäisyydellä (lähes jokaisesta*) kotitaloudesta. Mobiililiverkko itsessään on liityntäverkko, eli laajakaista on saatavilla kun kotitalous kuuluu laajakaistaisen mobiiliverkon peittoalueeseen. Kiinteän laajakaistaratkaisun saaminen kotitalouksiin edellyttää nyt lasketun saatavilla olon lisäksi liittymäyhteyden toteuttamista. Analyysiin liittyvän karkean arvion mukaan liittymäinvestointien suuruus haja-asutusalueilla on 2 3 kertainen verrattuna saatavilla olon edellyttämiin kustannuksiin. * Analyysissa oletetaan, että noin syrjäisintä kotitaloutta voidaan liittää kuituverkkoon esimerkiksi linkkiratkaisulla, jolloin etäisyys voi olla huomattavastikin suurempi 4

5 Analyysin suorittaminen Markkina-analyysin pohjalta arvioitu saatavuuspeitto Palvelutaso 1-2 Mbs: Saatavuuspeitto (% kotitalouksista) 100% Saatavuuspeiton kasvattamiseksi laadittu skenaario, jolle on laskettu hinta Kaupallinen toteutus Mobiiliskenaario Palvelutaso 2-5 Mbs: Kaupallinen toteutus Mobiiliskenaario 3G Palvelutaso Mbs: Kaupallinen toteutus Muu toteutus Kuituskenaario 5 Lähde: NAG analyysi

6 Skenaariot Skenaario Toteutus Ominaisuudet Kustannukset 1. Kuitu Alue- / seutuverkot taajamien ja asukastihentymien kautta; yksittäiset taloudet liitetään näihin omalla kuidulla tai linkillä Palvelutaso helposti skaalattavissa; esim Mb/s Uudet taloudet helposti liitettävissä CAPEX suuri harvaan asutulla alueella OPEX, erityisesti inkrementaalinen, on pieni 2. Mobiili Uusia tukiasemia kannattavan liiketoiminnan alueen ulkopuolelle Kaukana tukiasemasta palvelutaso on alhainen Skaalautuu huonosti palvelutarpeen kasvaessa CAPEX hyvin suuri nykyisten GSM-verkkojen ulkopuolella, koska koko site-infra pitää rakentaa OPEX per tukiasema on suuri 3. Kupari Olemassa olevien keskittimien kuiduttaminen Uusien keskittimien rakentaminen Hyvä tai skaalautuva palvelutaso mahdollinen vain lähellä keskittimiä Inkrementaalinen CAPEX ja OPEX lähellä taajamia pieni, mutta kaukana niistä suuri 6 Lähde: NAG analyysi

7 Skenaarioiden riippuvuus toisistaan 2. Mobiili 1. Kuitu 3. Kupari Hyvän palvelutason mahdollistavat siirtoyhteydet suureen osaan maasta Laajakaistan mahdollistavat liityntäpisteet voidaan perustaa alueille, joilla toiminta nykyisellä ekonomiikalla ei ole kannattavaa Sekä mobiili- että kupariskenaarion toteutuminen riippuvat olennaisesti kuituskenaarion toteutumisesta 7 Lähde: NAG analyysi

8 Skenaarioiden vaikutukset kilpailuun ja operaattoreiden talouteen Skenaario Kilpailu Operaattorin talous 1. Kuitu Voidaan toteuttaa alueellisesti Suuressa osassa maata alalle tulon esteet ovat pienet, useat toimijat voivat toteuttaa alue-/ seutuverkon Uudet toimijat olennaisissa kohdissa saman arvoisia kuin inkumbentit Ensimmäisellä kuiduttajalla voi olla huomattava kilpailuetu Uudet liiketoimintamallit voivat luoda uudenlaista taloutta, joka hyödyttää myös muita toimijoita kuin verkko-operaattoria 2. Mobiili Mobiililiiketoiminta edellyttää valtakunnallista toimintaa, joten käytännössä vain kolme nykyistä mobiilioperaattoria voivat toteuttaa mobiilin hajaasutusalueet kattavan verkon 3. Kupari Haastajaoperaattorin mahdollisuudet inkumbenttia vastaan samalla teknologialla ovat olemattomat; kilpailu on mahdollista vain muilla teknologioilla Inkumbentille kupariverkon korvaaminen kuidulla johtaa huomattavaan OPEXsäästöön Kertainvestointi mahdollistaa tulevat palvelutason parannukset Kannattavan liiketoiminnan alueen maantieteellinen kasvattaminen edellyttää toimia, jotka eivät nykyään ole käytössä Suuren OPEX:in vuoksi tukitoimet välttämättömiä nopeammin kuin kiinteissä verkoissa Kuitenkin peittoalueen kasvattaminen lisää koko mobiililiiketoiminnan uskottavuutta Olemassa olevien verkkojen / tehtyjen investointien harvestointimenetelmä 8 Lähde: NAG analyysi

9 Kupariskenaario ei ole realistinen Kupariratkaisu on skaalautuva vain hyvin lähellä keskittimiä; siitä eteenpäin hyvä palvelutaso saadaan vain erittäin korkeilla kustannuksilla Kuituratkaisun tuominen jollekin alueelle pienentää kuparin kilpailukykyä olennaisesti kyseisellä alueella Samalle operaattorille sekä kuidun että kuparin ylläpitäminen on täysin kannattamatonta Kupariratkaisun kannattavuus edellyttää käytännössä mahdollisuutta toteuttaa siirtoyhteydet lähellä olevan kuidun varassa Kuituun perustuvat ratkaisut korvaavat kupariratkaisut 9 Lähde: NAG analyysi

10 Haja-asutusalueiden laajakaistan polarisaatio Mobiileista siirrytään suoraan kuitupohjaisiin ratkaisuihin Nimellinen laajakaistanopeus Mbit/s nopea kuitu Kuitupohjaiset ratkaisut Kuitu + KTV Kuitu Laajeneva ero 10 Kuitu + DSL Mobiilipohjaiset ratkaisut 70% 80% 90% 100% 10 Lähde: NAG analyysi

11 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 11

12 Laajakaistan saatavuuden lähtökohta-arvio Lähtökohta-arvio kuvaa sekä kiinteän että mobiilin laajakaistan saatavuustilanteen vuonna 2015 olettaen, että operaattorit laajentavat verkkojaan vain sellaisille alueille, joilla heidän liiketoimintansa nykyisellä liiketoimintamallilla on kannattavaa Lisäksi eri toimijoiden yhteistyöllä on syntynyt ja syntyy joitakin alueellisia valokuituverkkoja potentiaalisimmille haja-asutusalueille, joille operaattorit eivät kannattavuusvaatimustensa vuoksi muutoin ulottaisi verkkojaan 12 Lähde: NAG analyysi

13 Digita 450 -projektio vuoteen 2015 Digitan ilmoituksen mukaan 450-verkko tulee kattamaan 99 % kotitalouksista vuoden 2009 lopussa 1 Mbit/s tasolla; peittoalueen ulkopuolelle jää noin kotitaloutta; aukot ovat vähiten asuttuja alueita pääasiassa Oulu- Joensuu linjan pohjoispuolella Näkemyksemme mukaan markkinaehtoisesti verkon kattavuus jää 99 prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä, mutta Digita on valmis rakentamaan lisäpeittoa 99,99 prosenttiin asti, mikäli sopivat taloudelliset reunaehdot saavutetaan. Mikäli Digitalle myönnetään kolmas nyt vapaana oleva taajuuskaista, voidaan kapasiteettia lisätä 2 Mbit/s:n tasolle; tästä mahdollisuudesta Ficora on tekemässä selvitystä, joka valmistuu mennessä Havainnollistava arvio Digitan 450-verkon maantieteellisestä saatavuusalueesta v Saatavuus v. 2015: 99% kotitalouksista 13 Lähde: Digita, NAG analyysi

14 3G-projektio vuoteen G-verkon projektio perustuu nykyiseen GSMtukiasemaverkkoon ja 900 MHz:n taajuuden käyttöön Laajakaistan tehokkaan käyttöalueen arvioidaan olevan verkkojen äärialueilla noin 70% 3Gtukiaseman puhepeitosta Edellä mainitulla tavalla 3G:n peittoalueeksi on arvioitu noin 93% kotitalouksista vuonna 2015 Tässä arviossa emme katso, että uusilla ennen vuotta 2015 jaettavilla taajuuksilla olisi merkittävää vaikutusta haja-asutusalueiden peittoon Havainnollistava arvio 3G-verkon maantieteellisestä saatavuusalueesta v Saatavuus v. 2015: 93% kotitalouksista 14 Lähde: 3G-operaattorit, NAG analyysi

15 Valokuituprojektio vuoteen 2015 Oletukset Lähtökohta-arviossa valokuidun on arvioitu olevan saatavilla kaikilla sellaisilla alueilla, joilla teleoperaattoreiden toiminta saadaan kannattavaksi riittävän suuren kotitaloustiheyden vuoksi; näitä alueita kutsutaan tässä tutkimuksessa yleisnimityksellä taajama (ks. Liitteet) Valokuituyhteys on määritelmän mukaan saatavilla taajamaruutujen lisäksi kaikissa ruuduissa, jotka sijaitsevat 2 km:n etäisyydellä taajamaruuduista Edellä mainittujen lisäksi arvioidaan syntyvän joitakin alueellisia valokuituverkkoja Projektiossa ei käsitellä erikseen kaapeli-tv:tä eikä nopeita dsl-yhteyksiä, sillä näiden teknologioiden saatavuusalue sisältyy arvioituun valokuidun saatavuusalueeseen 15 Lähde: Operaattorihaastattelut, NAG analyysi

16 Valokuituprojektio vuoteen 2015 Taajamaruutujen sijoittuminen kartalle Taajamaruudut kattavat noin 84,5% Suomen kotitalouksista ja 81,3% väestöstä Kahden kilometrin etäisyydellä taajamista asuu lisäksi 9,3% kotitalouksista ja 11,8% väestöstä Kuntien ja operaattoreiden yhteistyöllä syntyvien alueverkkojen arvioidaan tuovan valokuidun lisäksi noin 30 tuhannen* kotitalouden saataville haja-asutusalueilla Eteläja Länsi-Suomen lääneissä Valokuidun saatavuusalueeksi vuonna 2015 muodostuu näin ollen noin 95% Suomen kotitalouksista Saatavuusalueen ulkopuolelle jää noin kotitaloutta 16 * Käytetty oletusta, että seutuverkot kattavat n. 20% haja-asutusseutujen väestöstä Lähde: NAG analyysi Saatavuus v. 2015: 95% kotitalouksista

17 Valokuituprojektio vuoteen 2015 % kotitalouksista Taajama Taajama 0-1 km taajamasta 0-1 km taajamasta 1-2 km taajamasta YHT. +Seutuverkot* Koko maa 84,5% 6,8% 2,5% 93,8% 1,2% Etelä-Suomen lääni 91,4% 4,5% 1,6% 97,5% 1,5% Länsi-Suomen lääni 81,7% 8,9% 3,2% 93,8% 1,8% Itä-Suomen lääni 74,6% 6,6% 3,4% 84,6% - Ahvenmaan lääni 63,3% 18,1% 8,2% 89,6% - Oulun lääni 79,7% 8,2% 2,3% 90,2% - Lapin lääni 76,2% 9,9% 2,7% 88,8% - % väestöstä 1-2 km taajamasta YHT. +Seutuverkot* Koko maa 81,3% 8,8% 3,0% 93,0% 1,2% Etelä-Suomen lääni 89,4% 5,9% 1,9% 97,2% 1,5% Länsi-Suomen lääni 78,0% 11,2% 3,8% 93,0% 1,8% Itä-Suomen lääni 70,0% 8,5% 4,0% 82,6% - Ahvenmaan lääni 58,7% 21,3% 9,0% 88,9% - Oulun lääni 75,3% 11,0% 2,8% 89,1% - Lapin lääni 73,6% 11,8% 3,0% 88,4% - 17 * Käytetty oletusta, että seutuverkot kattavat n. 20% haja-asutusseutujen väestöstä Lähde: NAG analyysi

18 Yhteenvetotaulukko tiedonsiirtonopeuksista ja peitoista teknologioittain 2015 Maksiminopeus Reaalinen nopeus Peitto 2015 (% kotital.) Kokonaispeitto 2,0 Mbs* 1,0 Mbs* 99% 1-2 Mbs 99% Kiinteä WiMax 40 Mbs 5 Mbs** 5% 3G 100+ Mbs 5 Mbs** 93% Mobiili-WiMax 100+ Mbs 5 Mbs** 60% 2-5 Mbs 93% DSL 48 Mbs 2 Mbs** 60% Kaapeli-TV 100+ Mbs 50 Mbs 67% 100+ Mbs Valokuitu Mbs Mbs 95% 95% Haja-asutusalueiden tarkastelun kannalta olennaisimmat ratkaisut tummennettu * Olettaen, että Digita on saanut käyttöönsä kolmannen varten ** Koskee syrjäseutuja 18 Lähde: Operaattorihaastattelut, NAG analyysi

19 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 19

20 Kuituskenaarion investointikustannukset Kuituinfra koko haja-asutusalueelle; MEUR 202 Yhteensä 202 Yhteensä 21 Laitteistot 22 Etelä-Suomi 37 Liityntäpisteet 47 Länsi-Suomi 49 Itä-Suomi 144 Kuitu 39 Oulu 46 Lappi

21 Vertailu Ruotsin vastaavaan arvioon * Suomi Kuituskenaario Ruotsi Basinfrastrukturalternativet Suhde Suomi / Ruotsi Verkon piirissä olevat henkilöt; lkm Rakennettavan verkon pituus; km , ,53 Liityntäpisteiden lkm ,46 Kokonaiskustannukset; MEUR Yksikkökustannukset Kuitu; EUR/m Liityntäpiste/ EUR/kpl ,26 3, ,12 0,98 * Bredband till hela landet; SOU 2008:40, Stockholm 2008

22 Investointikustannusten muodostuminen ja katettava väestö Yhteensä Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu Lappi Kuituverkon pituus; km Haja-asutuskotitalodet Liityntäpisteiden lukumäärä

23 Verkon investointikustannuksia kuvaavia tunnuslukuja Hinta / km; keur Hinta / talous; keur 5,6 5,4 5,5 4,9 5,1 5,2 4,7 2,0 1,2 1,4 0,9 0,9 Lappi Oulu Itä- Suomi Länsi- Suomi Etelä- Suomi Yhteensä Lappi Oulu Itä- Suomi Länsi- Suomi Etelä- Suomi Yhteensä Liityntäpisteitä / 100 taloutta Kuitua / talous; m 13, ,4 11,9 11,6 11,2 11, Lappi Oulu Itä- Suomi Länsi- Suomi Etelä- Suomi Yhteensä Lappi Oulu Itä- Suomi Länsi- Suomi Etelä- Suomi Yhteensä

24 Kuituskenaario A Koko haja-asutusalue Lappi Oulu Itä-Suomi Länsi-Suomi Etelä-Suomi Yhteensä Kotitaloudet Taajamat Tihentymät Yksittäistaloudet Alue; sqkm Verkon pituus; km Access point yhteensä Haja-asutusalueilla Kustannukset; MEUR Kuidut Access pontit 2,5 4, Laitteistot Hinta / kotitalous haja-asutus 4,9 2,0 1,2 0,9 0,9 1,4 Hinta / kilometri 4,7 5,1 5,6 5,4 5,5 5,2 Kuitua; m / kotitalous Keskittimiä/ 100 kotitalouttta 12,4 11,6 13,2 11,2 11,2 11,9

25 Kuituskenaario B: 20% haja-asutusalueen väestöstä katettu 2015 mennessä vaihtoehtoisin ratkaisuin Kustannusten alaraja Lappi Oulu Itä-Suomi Länsi-Suomi Etelä-Suomi Yhteensä Ero skenaario A:han Kotitaloudet Taajamat Tihentymät Yksittäistaloudet Alue; sqkm Verkon pituus; km Access point yhteensä Haja-asutusalueilla Kustannukset; MEUR Kuidut Access pontit 2,4 4, Laitteistot Hinta / kotitalous haja-asutus 5,1 2,1 1,2 0,9 0,9 1,5 Hinta / kilometri 4,7 5,2 5,8 5,6 5,8 5,3 Kuitua; m / kotitalous Keskittimiä/ 100 kotitalouttta 13,1 12,7 14,5 12,1 12,2 13,0

26 Kuituskenaarioiden vertailu Haja-asutuspeitto Investoinnit; MEUR Alaraja Yläraja Kuituskenaario A 100 % 202 Kuituskenaario B 80 % Erotus -20% -13% -7%

27 Arvio nopean laajakaistan kokonaisinvestointien suuruudesta HAVAINNOLLISTAVA Kotitalouksien lkm Keskimääräinen kustannus; keur Kokonaiskustannus; MEUR Saatavuus (alue- ja seutuverkot toteutettu kuidulla) Liityntä toteutettu kuidulla toteutettu esim. linkillä) , Yhteensä

28 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 28

29 @450:n (1-2 Mbit/s) laajentaminen koko maahan 1 Mbit/s:n skenaario Lähtökohtaarvio 1. laajennus 99,95% (1200) 2. laajennus 3. laajennus* 99,99% (200) 100% (0) Lisäinvestointi (M ) Lisäinvestointi per katettu kotitalous (EUR) ,0% (22000 jää ulkop.) Mbit/s:n skenaario Kolmannen taajuuden käytöllä on merkittävä vaikutus 2 Mbit/s:n saatavuusalueeseen sekä kustannuksiin. Tähän liittyvät investoinnit arvioidaan Ficoran selvityksessä, joka valmistuu mennessä. Arviomme mukaan tämä on kuitenkin selkeästi edullisin tapa nostaa laajakaistan palvelutasoa kaukaisilla haja-asutusalueilla. * Vaatii talouskohtaiset mastot ja antennit Lähde: Digita & NAG analyysi

30 3G:n (2-5+ Mbit/s) laajentaminen koko maahan Oletukset Mastokohtaiset investoinnit - Masto + tilat keur (90%) - Tukiasemalaitteet 30 keur - Transmissio 20 keur Skenaariot* 1. Yhden operaattorin skenaario - n. 200 tukiasemaa - Investoinnit: 90% * 130 keur * Yhteensä keur / mastopaikka 10% * 30 keur * 200 = 24 MEUR - Lisäksi 2000 kotitaloudelle linkkiratkaisu á 15 keur = 30 MEUR * Perustuu oletukseen UMTS900-verkon laajentamisesta kattamaan koko maan. Alempien taajuuksien käyttö voi vähentää investointitarvetta. Lähde: NAG analyysi

31 3G:n (2-5+ Mbit/s) laajentaminen koko maahan Lisäinvestointi (MEUR) Lisäinvestointi per katettu kotitalous (EUR) Laajennus Laajennus 100% Laajennus 99,9% (2000) Lähtökohtaarvio 99% (22000) % ( jää ulkop.) * Perustuu oletukseen UMTS900-verkon laajentamisella. UMTS900-peitto voi saavuttaa 95-98% peiton kotitalouksista, mutta suuremmat nopeudet saavutetaan vain 93% alueella Lähde: NAG analyysi

32 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 32

33 HAVAINNOLLISTAVA Koko väestölle saatavissa olevan nopean laajakaistan syntyminen Peitto (% kotital.) 100% Teleoperaattoreiden liiketoiminnalla markkinaehtoisesti syntyvä verkkorakenne Spontaanisti ilman yhteiskunnan tukea syntyvä alueverkkorakenne Yhteiskunnan edistävillä toimenpiteillä ilman rahallista tukea syntyvä verkkorakenne Verkkorakenne, jonka yhteiskunta voi muuttaa kannattavaksi tukitoimin Lisäksi vaadittavat kotitalouskohtaiset tukitoimet 33 Lähde: NAG analyysi

34 Nopean laajakaistan kysynnän ja tarjonnan edistäminen Käytettävissä olevia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi subventiota Kysynnän edistäminen Vaatimus liittyä verkkoon, kun se tulee saataville Saatavuudesta tiedottaminen kotitalouksille ja yrityksille Kysyntätiedon kartoitus ja ylläpito Keskeisten asiakkaiden aktivointi, Kunnat, PK-yritykset ja aktiivikotitaloudet Tarjonnan edistäminen Open access ja open infra -malli (kuitu) tai yhteisverkko (mobiili) Kuntien sitoutuminen hankeen synnyttämän palvelun käyttäjäksi Avointen toimintamallien edistäminen ja koulutus Uusien toimijoiden mukaantulo, esim. sähköja vesiyhtiöt Public-private partnership: julkinen taho omistaa tai takaa investoinnin osaan infrasta, operaatiot ja palvelut tuotetaan yritysten toimesta Erilaiset yhteistoimintamallit Nopea takaisinmaksu toimijoille = tehokkuus ja vähentyneet suorat tukitarpeet Edellytykset, joilla tarjontaa luovia investointeja voidaan perustella 34

35 Mobiililaajakaistan kysynnän ja tarjonnan edistäminen Käytettävissä olevia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi subventiota 1-2 Mbit/s osalta voidaan tutkia kolmannen taajuuden selvitys ja sen vaikutukset 2-5 Mbit/s (3G) osalta mastoinfran ja kuidun korkeat hinnat hajaasutusalueilla tuovat toimijoille korkeat käyttökulut ja vähentävät halukkuutta investointeihin; olisi hyvä selvittää mahdollisuudet edistää avoimen infran ja yhteisverkkojen käyttöä haja-asutusalueilla Myös matkaviestinverkkojen osalta on mahdollista sitouttaa julkisen sektorin asiakkaita pitkillä sopimuksilla, joka voi lisätä halukkuutta investointeihin Mahdollista on myös osoittaa matalia taajuuksia haja-asutuspeiton laajentamiseksi, esim MHz 3G-käyttöön

36 Agenda 1. Analyysin lähtökohdat ja perusekonomiikka 2. Laajakaistan saatavuus vuonna 2015: lähtökohta-arvio 3. Kuituskenaario 4. Mobiiliskenaario 5. Toimenpiteet laajakaistan saatavuuden edistämiseksi 6. Yhteenveto 36

37 Yhteenveto nettoinvestoinneista Vaadittavat nettoinvestoinnit palvelu- ja saatavuustasoittain (miljoonaa euroa) Palvelutaso Toteutustapa Lähtökohtaarvio %:n saatavuus 99,9%:n saatavuus 1 99% 0 99,95%: 7-8 M 99,99%: M 100%:n saatavuus 20 M 2-5 Mbs 3G 93% 8 M 24 M 54 M Mbs Valokuitu 95% 202 M Ei mielekästä määritellä 37 Lähde: NAG analyysi

38 Yleiset johtopäätökset Mikäli laajakaistaverkolta vaaditaan tulevaisuudessa skaalautuvuutta, viimeisestä access-teknologiasta riippumatta vaaditaan mahdollisimman kattava valokuituun pohjautuva perusinfra; kuituverkon olemassaolo pienentää myös mobiiliratkaisujen hintaa Valokuituverkon rakentamiseen kaikkien kotitalouksien saataville vaadittavat (inkrementaaliset) investoinnit ovat kohtuulliset Korkean tason laajakaistapalveluiden saaminen kotitalouksiin vaatii kuitenkin myös access-verkon rakentamisen kustannukset, jotka ovat moninkertaiset valokuidun saataville tuomiseen verrattuna On olemassa joukko kotitalouksia (arviolta kpl), joiden osalta ei ole järkevää rakentaa kuitua saataville, vaan hoitaa yhteys linkeillä tai muilla liityntäratkaisuihin kuuluvilla kotitalouskohtaisilla järjestelyillä (esim. linkkiratkaisut) On olemassa toimijoiden (muutkin kuin teleoperaattorit) toimintaedellytyksiin vaikuttavia valokuituverkon rakentamista edistäviä toimenpiteitä, joiden selvittäminen ja tehokas hyödyntäminen on yhteiskunnan kannalta tärkeää 38

39 Suositukset toimenpiteistä 1. Peruslaajakaistan edistäminen 1-2 Mbit/s Kolmannen taajuuden selvitys Mahdollisuudet edistää viimeisen prosentin kattavuutta 2-5 Mbit/s (3G) Mahdollisuudet edistää avoimen infran ja yhteisverkkojen käyttöä haja-asutusalueilla 2. Nopean laajakaistan edistäminen Mbit/s (kuitu + johdannaiset) Kuidun rakentamisen edistäminen kaikin keinoin Avoimet ratkaisut Em. kuidun kysynnän ja tarjonnan edistämiseen liittyvien toimenpiteiden selvittäminen 39

40 40 LIITTEET

41 Taajamaruudun määritelmä Taajamaruutu (250*250m) määritellään analyysissä seuraavasti: Ruudussa asuu vähintään 4 kotitaloutta (~10 henkeä) Ruudussa ja sitä välittömästi ympäröivissä ruuduissa (yht. 750*750m) asuu yhteensä vähintään 12 kotitaloutta (~30 henkeä); vastaa karkeasti ottaen asumistiheyttä (60 as/km 2 ) Taajamaruudut kattavat noin 84,5% Suomen kotitalouksista ja 81,3% väestöstä 41

42 Herkkyysanalyysi operaattoreiden kannattavuusvaatimukset Mikäli operaattoreiden tuotto- ja kannattavuusvaatimukset nousevat, niin operaattorit ovat valmiita rakentamaan valokuituverkkoa vain arvioitua tiheämmin asutuille alueille Mahdollisten vaikutusten arvioimiseksi taajamaruudun (250*250m) määrittelyssä käytetyt kotitalouksien määrät kaksinkertaistetaan: Ruudussa asuu vähintään 8 kotitaloutta (~20 henkeä) Ruudussa ja sitä välittömästi ympäröivissä ruuduissa (yht. 750*750m) asuu yhteensä vähintään 24 kotitaloutta (~60 henkeä); vastaa karkeasti ottaen asumistiheyttä (120 as/km 2 ) % kotitalouksista Taajama 0-1 km taajamasta 1-2 km taajamasta YHT. Koko maa, 4/12 84,5% 6,8% 2,5% 93,8% Koko maa, 8/24 79,3% 7,3% 2,8% 89,4% Erotus -5,2% +0,5% +0,3% -4,4% 42 Lähde: NAG analyysi

43 Valokuituverkon saatavuus maakunnittain 2015 (% kotitalouksista) Taajama 0-1 km taajamasta 1-2 km taajamasta YHT. Ahvenanmaa 63,3% 18,1% 8,2% 89,6% Etelä-Karjala 83,1% 5,9% 2,7% 91,6% Etelä-Pohjanmaa 67,7% 16,8% 5,8% 90,3% Etelä-Savo 72,9% 5,9% 2,7% 82,2% Itä-Uusimaa 73,6% 17,3% 5,1% 96,0% Kainuu 74,2% 5,1% 2,3% 81,5% Kanta-Häme 81,8% 7,9% 3,8% 93,5% Keski-Pohjanmaa 77,2% 14,2% 3,6% 95,0% Keski-Suomi 79,8% 6,6% 3,2% 89,6% Kymenlaakso 86,7% 6,5% 2,3% 95,5% Lappi 76,2% 9,9% 2,7% 88,8% Pirkanmaa 87,1% 5,5% 2,3% 94,9% Pohjanmaa 78,7% 14,5% 3,1% 96,3% Pohjois-Karjala 72,7% 8,2% 4,2% 85,1% Pohjois-Pohjanmaa 81,0% 8,9% 2,4% 92,3% Pohjois-Savo 77,0% 6,0% 2,8% 85,8% Päijät-Häme 87,2% 5,3% 2,3% 94,9% Satakunta 81,2% 9,9% 3,3% 94,4% Uusimaa 95,9% 2,7% 0,8% 99,4% Varsinais-Suomi 84,4% 7,4% 3,1% 94,9% Koko maa 84,5% 6,8% 2,5% 93,8% 43

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto

Äänekoski. Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne. Seppo Kuusisto Äänekoski Laajakaista kaikille 2013-2014 tilanne Seppo Kuusisto Rakennetut ja rakennettavat reitit Äänekoskella 2013 2014 Rakennetaan vain jos 50% vakituisista asunnoista tilaa liittymän Rakennettu vuonna

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Laajakaistan tilanne Suomessa

Laajakaistan tilanne Suomessa Laajakaistan tilanne Suomessa Suomen Seutuverkot ry:n kevätseminaari 23.4.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö 2 Valtion rooli ICT-sektorilla Keskeinen rooli viestintäpolitiikan suunnannäyttäjänä

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna

Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa. (c) Verkko-osuuskunta Oulunseudun Laajakaista Tommi Linna Valokuidun saanti on ongelma myös taajamissa Verkko-osuuskunta n hallituksen puheenjohtaja Internet-operaattorin toimitusjohtaja lähes 10 vuotta Netplaza Oy, Talonetti Kokemusta Internet-teknologioista

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008

TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 TIVE Rovaniemi @450-laajakaista 3.10.2008 1 Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. @450 on paras mobiililaajakaista ammattikäyttöön 3. @450 on kattavin mobiililaajakaista yksityiskäyttöön 4. Palvelu- ja verkko-operaattorin

Lisätiedot

Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014

Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014 Laajakaistatyöryhmän loppuraportti 19.12.2014 Harri Lehtinen Tuula Hakkarainen Marko Kinnunen Kari Lehto Mirja Niemi Jarmo Parhiala Timo Rusanen Pertti Saarinen Johdanto Saarijärven kaupunginhallitus kutsui

Lisätiedot

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014

Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Äänekoski Laajakaista Kaikille 2014 Teliasonera/Seppo Kuusisto /Relation/Identifier 0.1 Draft Äänekoski 2013 rakennetut ja 2014 rakennettavat rungot 50 % Vuonna 2014 rakennettava osuus liittymiä tarjotaan

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen väliarviointi

Laajakaistahankkeen väliarviointi Laajakaistahankkeen väliarviointi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 100 megan laajakaistahanke Valtioneuvoston periaatepäätös 12/2008: Kaikki (yli 99 % väestöstä) vakinaiset asunnot sekä

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu

Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Diplomityöseminaariesitys 13.11.2007 Markku Laasonen 1 Aihe Aihe: Langattomien laajakaistaverkkojen teknis-taloudellinen vertailu Valvoja:

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu -seminaari 3.6.2009 Maakuntasuunnittelija Eeva Polvi Etelä-Savon maakuntaliitto Valtioneuvoston kaksiosainen periaatepäätös

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén

Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén Laajakaista kaikkien ulottuville Viestintäministeri Suvi Lindén 1 Laajakaistatilanne Suomessa Laajakaistan määrä (Viestintäviraston katsaus 11.9.2008) Langaton ja etenkin mobiili laajakaista yleistyy.

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) 1047/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA ETELÄ-SAVO HANKEALUE 23 (PIEK- SÄMÄKI) Markkina-analyysi koskee Etelä-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Pieksämäki

Lisätiedot

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009

HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 HANKEKUVAUSLOMAKE Diaarinumero: 1078/9521/2009 LIITE 1a A. Hankkeen nimi LAAJAKAISTA KAIKILLE B. Maakunta, jonka alueella laajakaistaverkkohanke sijaitsee: KESKI-SUOMI C. Kunta/kunnat, joiden alueella

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 14.12.2012 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1771/9520/2012 Markkina-analyysi Pohjois-Savo Siilinjärvi (108)- hankealueen tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN VALOKAAPELIVERKKO. Nek Saimaa Oy 13.4.2015. Tuomo Puhakainen Kari Kotirinta

SAVITAIPALEEN KUNNAN VALOKAAPELIVERKKO. Nek Saimaa Oy 13.4.2015. Tuomo Puhakainen Kari Kotirinta SAVITAIPALEEN KUNNAN VALOKAAPELIVERKKO 13.4.2015 Tuomo Puhakainen Kari Kotirinta Nek Saimaa Oy Televerkkojen historiaa Etelä-Karjalassa ja Savitaipaleella Pietari-Lappeenranta-Helsinki lennätinlinja valmistuminen

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy

25.11.2014. Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi. Kuva: Nestor Cables. Kuva: Nestor Cables Oy Kuva: Nestor Cables 25.11.2014 Esa Huurreoksa Sadan megan Itä- ja Pohjois-Suomi Kuva: Nestor Cables Oy SADAN MEGAN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMI Yleishyödyllinen kehittämishanke MAAKUNNAT: LAPPI KAINUU POHJOIS-KARJALA

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1780/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Satakunta hankealue 21 (Kankaanpää) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Satakunnan maakunnan

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta

Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Savon Kuituverkko Oy:n lausunto laajakaistahankkeen toisen väliarvioinnin keskustelumuistiosta Lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin olemme antaneet seuraavia näkemyksiä sekä ehdotuksia: 1. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki

TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ. Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki TILANNEKUVA ETELÄ-POHJANMAAN VÄESTÖNKEHITYKSESTÄ Valtiotieteen tohtori Timo Aro 4.4.2016 Seinäjoki Sisältö 1.Yleistä väestönkehityksestä ja muuttoliikkeestä 2010-luvun Suomessa 2.Tilannekuva Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009

Laajakaistatekniikoiden kehitys. Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Laajakaistatekniikoiden kehitys Lvm Laajakaistan kehittämistyöryhmä 25.11.2009 Sisällys 1. Kiinteät laajakaistatekniikat Kuparitekniikat Kaapelimodeemi Kuitu kotiin 2. Langattomat laajakaistatekniikat

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille

Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Sonera Avoin Kuitu Alueellisia valokuituverkkoja ja valinnanvapautta pientaloalueille Syysseminaari, Turku 4.11.2015 Markus Näkki, Development Manager, Sonera Operator Business 1. Miten valokuitua koko

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 28.11.2008 Olli-Pekka Rantala

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 28.11.2008 Olli-Pekka Rantala LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 28.11.2008 Olli-Pekka Rantala KANSALLINEN TOIMINTASUUNNITELMA TIETOYHTEISKUNNAN INFRASTRUK- TUURIN PARANTAMISEKSI PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010. Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Psykiatrian alan tilanne 31.8.2010 Psykiatria: sairaanhoitopiirit 31.8.2010 1 Aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla hoitoa odottaneiden lukumäärä

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä

FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä 1 Lausunto 29.11.2011 ML Liikenne- ja viestintäministeriö Asia: Lausuntopyyntö 2006/02/2011 kirjaamo@lvm.fi kaisa.laitinen@lvm.fi FiComin lausunto taajuuspoliittisesta periaatepäätöksestä Tietoliikenteen

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2.3.2011

Kaupan näkymät 2.3.2011 Kaupan näkymät 2.3.2011 Kuluttajabarometri: Miltä kuluttajien ostoaikomukset näyttävät? Pellervo Marja-aho suunnittelija pellervo.marja-aho@tilastokeskus.fi p. (09) 1734 3349 Mikä on kuluttajabarometri?

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) Muistio 1 (6) Dnro: 14.12.2012 1732/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Lappi hankealue 81 (Rovaniemi) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Lapin maakunnan liiton

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014

Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä. Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Laajakaista informaatioteknologian vuosisadan strateginen investointi Jyväskylä Dekaani, professori Pekka Neittaanmäki 23.2.2014 Kansallinen kehittäminen: Laajakaista kaikille Suomi on sitoutunut EU:n

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Isännöintipalkkiot 2013

Isännöintipalkkiot 2013 Isännöintipalkkiot 2013 Keskeiset tulokset Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Kyselytutkimuksen tavoitteena on koota ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

DNA Welho 7.3.2012 / Hki

DNA Welho 7.3.2012 / Hki DNA Welho 7.3.2012 / Hki Tiitus Ranta Myyntijohtaja, Kiinteistötuotemyynti tiitus.ranta@dna.fi GSM 044 044 5045 Agenda: Sisäverkot, niiden saneeraus ja huomioitavat seikat Taloyhtiölaajakaista mikä se

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy

Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011. Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy Laajakaistainfo Kajaanissa 21.6.2011 Kuva: Nestor Cables Kuva: Nestor Cables Oy LAAJAKAISTA KAIKILLE ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA HANKE MAAKUNTALIITOT: LAPIN LIITT0 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj Yhtiökokous 2010 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com Mahdollistamme miljoonien ihmisten turvallisen Internet elämän We enable millions of people

Lisätiedot

700 MHZ taajuusalueen huutokauppa. 1. 700 MHz taajuusalue

700 MHZ taajuusalueen huutokauppa. 1. 700 MHz taajuusalue VEO/ Laitinen Kaisa Muistio 17.6.2016 LIITE 2 1(6) 700 MHZ taajuusalueen huutokauppa 1. 700 MHz taajuusalue Taajuusalue (703-733 ja 758-788 MHz) on Suomessa osoitettu vuoden 2017 alusta lähtien langattoman

Lisätiedot

OHJE 1/2009: SUUNNITELMA LAAJAKAISTARUNKOVERKKOHANKKEEN AIKATAULUTUKSESTA JA TARJONTAKARTOITUKSEN LAADINNASTA

OHJE 1/2009: SUUNNITELMA LAAJAKAISTARUNKOVERKKOHANKKEEN AIKATAULUTUKSESTA JA TARJONTAKARTOITUKSEN LAADINNASTA 257/9521/2009 1 (6) Viestintämarkkinat ja -palvelut Yleispalvelun valvonta-yksikkö OHJE 1/2009: SUUNNITELMA LAAJAKAISTARUNKOVERKKOHANKKEEN AIKATAULUTUKSESTA JA TARJONTAKARTOITUKSEN LAADINNASTA 1. LAAJAKAISTARUNKOVERKKOHANKKEEN

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin Katsaus tv-jakelun ajankohtaisiin asioihin 28.4.2010 Tauno Hovatta 1 Maanpäällisen tv-jakelun verkkotoimiluvat Valtakunnallisen F-kanavanipun ja alueellisen HD3-kanavanipun toimiluvat Anvia Oyj:lle (8.4.2010/LVM)

Lisätiedot

PPO Core. Jari Roininen 15.3.2013

PPO Core. Jari Roininen 15.3.2013 PPO Core Jari Roininen 15.3.2013 1 TP1 TP2 Coressa tehty PPO:lla 4G-teknologiaa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden analysointi Työpaketissa on tutkittu ja analysoitu käytännössä kaupallisista verkkoelementeistä

Lisätiedot

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi)

Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Kullasvuoren koulun pianot (tiedot tarkistettu 29.3.2016 vastaavaksi) Khall. 29.03.2016 52 liite nro 11. Kvalt. 04.04.2016 14 liite nro 2. Sisäilmatyöryhmä keskusteli 20.1. yhtenä toimenpiteenä, että Kullasvuoren

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät

Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Pk-yritysbarometri Alueraporttien 1/2002 yhteenveto Suomen Yrittäjät Alueraporttien yhteenveto Suhdannenäkymät Pk-yritysten suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana ovat koko maassa nyt selvästi paremmat

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen

MARKKINAKATSAUS 8/2012. Kotitalouksien laajakaistaliittymät. Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen MARKKINAKATSAUS 8/2012 Kotitalouksien laajakaistaliittymät Nopeiden internetyhteyksien yleistyminen Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä

ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä ICT- infrastruktuuri osana Salon tulevaisuuden kilpailukykyä Kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 24.5.2011 Esko Miikkulainen SSP Yhtiöt Oy Miksi tietoliikenne kuuluu liikenneseminaariin Liikenteen merkitys

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot

Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot Muistio TIKU-SL-B 1 (7) Dnro: 20.10.2015 93/501/2014 Viestintävirastolle toimitettavat kiinteiden tiedonsiirtoliittymien saatavuustiedot 1 Lähtökohdat ja rajaukset 2 Käyttökohteista yleisesti Tämä muistio

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä

Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä Olemassa olevien asiakkaiden hinnasto ei enää uusmyyntiä KYMP Viihde alk. 39,90 /kk KYMP Laajakaista Tarjous! ADSL 10/1 M 16,00 /kk (Kotkan alue. 18 kk sopimus ensimmäiset 6 kk -50 %. Norm. 32,00 /kk,

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus)

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) Muistio 1 (5) Dnro: 14.12.2012 1773/9520/2012 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta Pohjois-Savo hankealue 110 (Varkaus) 1 Hankealueen tukikelpoisuus Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 8.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 8.5.2009 1 Laajakaista kaikille Esityksen tietolähde: Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Nopeiden laajakaistayhteyksien kehittämisen tavoitteet 1 Mbit/s vuoteen 2010 mennessä Jokaisessa vakinaisessa

Lisätiedot

Keski-Suomi 3.10.2011

Keski-Suomi 3.10.2011 Keski-Suomi Keski-Suomi, miksi Kuuskaista tarjosi? Samanlainen tilanne kuin Kuusiokunnissa 2000-luvun alussa => 10 vuoden kokemus Suuri kokonaisuus säästää kustannuksia Yhteisrakentaminen Suurempi asiakasmassa

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 12.11.2015 Kaisa Laitinen VALTIONEUVOSTON DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTINTÄVERKKOA KOSKEVAT TOIMILUPAPÄÄTÖKSET Toimiluvat ja hakijat

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt

Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015. Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Älykäs kiinteistö seminaari 27.5.2015 Juha Antti Juutinen VR Group / Kiinteistöt Yhteisellä Matkalla jo yli 150 vuotta Ensimmäinen säännöllinen junayhteys Helsinki Hämeenlinna maaliskuussa 1862 Valtionrautatiet

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö

Kuntatalouden näkymät. Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.2012 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Kuntatalouden näkymät Kokkola / Keski-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.4.212 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 25 211 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat

Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia alempi kuin vuonna 2000. Nimellisesti kantohinnat Puun hinnat metsäkeskuksittain vuosi 2001 Toimittajat: Pekka Ollonqvist Martti Aarne 6.2.2002 610 Reaalinen kantohintataso laski 3,3 prosenttia vuonna 2001 Reaalinen kantohintaso oli viime vuonna 3,3 prosenttia

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) 1213/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 99 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Viljolahti-Hevonlahti

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS)

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) 1211/9520/2011 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA POHJOIS-SAVO HANKEALUE 97 (VARKAUS) Markkina-analyysi koskee Pohjois-Savon maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Härmäniemi-Joutsenlahti

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Oma valokuituverkko on edullisin, luotettavin ja usein myös ainoa tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet

Oma valokuituverkko on edullisin, luotettavin ja usein myös ainoa tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet Oma valokuituverkko on edullisin, luotettavin ja usein myös ainoa tapa saada huippunopeat tulevaisuuden Internet-yhteydet Verkko-osuuskunta Perustettu 2011 Suomen ensimmäinen ja ainoa täysin omarahoitteinen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo

Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Yhdyskuntarakenne ja vesihuoltopalvelut case Porvoo Sanna Vienonen Suomen ympäristökeskus, Vesikeskus Vesihuolto 2014 Helsinki 3.6.2014 Yhdyskuntarakenteen nykykehitys Väestönkasvu kohdistuu suurille kaupunkiseuduille

Lisätiedot