Metallin Mestarit: Innovaatiotoiminta ja verkostojen hallinta menestymisen edellytyksenä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metallin Mestarit: Innovaatiotoiminta ja verkostojen hallinta menestymisen edellytyksenä"

Transkriptio

1 1 Aalto PRO Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta Metallin Mestarit: Innovaatiotoiminta ja verkostojen hallinta menestymisen edellytyksenä Jari A.T.Laine, Aalto Yliopisto/BIT

2 Suomi ilman menestyvää PK-sektoria on kuin 2

3 Ja sen kanssa 3

4 PK-teollisuus on EU:n ja myös Suomen talouden selkäranka 2/3 yksityissektorin työvoimasta Noin puolet yksityissektorin bruttoarvonlisästä Yli 98% yrityksistä, yli 20 miljoonaa kpl (EU) Pääosassa viimeisen 20 vuoden työpaikkalisäyksestä Suomessa Lähde: Eurostat/ECORYS 2011, Tilastokeskus 4

5 Mutta haasteitakin Suomessa riittää Pk-teollisuus on varsin alihankintavetoista Omia merkkituotteita on harvalla (B2B, B2C) Tuotevetoisuus ok, missä lisäarvopalvelut? Kustannus- vai arvopohjainen hinnoittelu? Meur yrityksiä on vähän Kasvuhakuisuus ja kansainvälisyys? Rahoituskanavat ja tukimuodot? Tutkimus? 5

6 (Local Knowledge) and Innovation Capabilities Combining local knowledge and features with excellence in business model execution (limited scale, niche or start-up mode) Death Trap Innovation Reactors Leveraging innovations to product leadership = Global Category Champion Customer intimacy and operational agility are backbone for global value delivery Local innovation captured as well from emerging markets (customer front-end) High Volume & Scale (risk: commoditization) Technology and Convergence Driven Network Capabilities Evaluating Innovative Capabilities in Value Networks Sascha Wischek

7 PK:n avainkysymys: Ei sunkka me nys senttä koko mailmal myyr? (emme kai sentään globaaleille markkinoille aio?) 7

8 Kyl vaa kannattas! Source: Hermann Simon, Hidden Champions of the 21st Century, 2009 I estimate that 80% of all midsize world market leaders come from this (German-Scandinavian) Region. 8

9 Menestyksen avaimia saksalaisittain Lähde: Hermann Simon, Hidden Champions of the 21 st Century,

10 Innovaatioprosessin painopisteet Ylimmän johdon rooli Päät tärkeämpiä kuin budjetit Osastojen välinen yhteistyö Asiakaslähtöinen (yhteis)kehitys Jatkuvaa parantamista läpimurtojen asemasta Nopeus 5/20/2013 J Laine & S Wischek 10

11 5/20/2013 J Laine & S Wischek 11

12 5/20/2013 J Laine & S Wischek 12

13 5/20/2013 J Laine & S Wischek 13

14 5/20/2013 J Laine & S Wischek 14

15 Oppi numero 1: Kunnianhimoiset tavoitteet Menestys alkaa erittäin kunnianhimoisista tavoitteista Kasvu ja markkinajohtajuus ovat johtavia tavoitteita 5/20/2013 J Laine & S Wischek 15

16 Oppi numero 2: FOKUS Vain fokusoimalla ja syvälle arvoketjuun menemällä voi menestyä maailman luokassa Korkea vertikaalinen integraatio ja syvä arvoketjuosaaminen tuottavat ylivoimaisia tuotteita 5/20/2013 J Laine & S Wischek 16

17 Esimerkki: fokusoitu syvästrategia 5/20/2013 J Laine & S Wischek 17

18 Fokusoidun syvästrategian kulmakivet Avainosaamista ei ulkoisteta Muut toiminnot ulkoistetaan tehokkaasti Oma tuotanto (Laatu, nopeus, joustavuus) Erittäin suojattu tuotekehitys Ei strategisia alliansseja 5/20/2013 J Laine & S Wischek 18

19 Oppi 3:Yhdistä syvä tuote- ja teknologiaosaaminen globaaliin myynti- ja markkinointiin Palvele markkinoita omien tytäryhtöiden kautta 5/20/2013 J Laine & S Wischek 19

20 Panosta innovaatioihin ja tuotekehitykseen 5/20/2013 J Laine & S Wischek 20

21 Innovaatioprosessin painopisteet Ylimmän johdon rooli Päät tärkeämpiä kuin budjetit Osastojen välinen yhteistyö Asiakaslähtöinen (yhteis)kehitys Jatkuvaa parantamista läpimurtojen asemasta Nopeus 5/20/2013 J Laine & S Wischek 21

22 Oppi 4: Tuottavuutta tuotekehitykseen Mestariyritysten tuotekehityksen tehokkuus on viisinkertainen suuriin nähden Niiden innovaatioprosessi on myös erilainen markkina JA tekonologialähtöinen yhtä aikaa. 5/20/2013 J Laine & S Wischek 22

23 Mene markkinoiden iholle 5/20/2013 J Laine & S Wischek 23

24 Haastavimmat asiakkaat opettavat eniten Pysy haastavimpien asiakkaiden toimittajana Huippuasiakkaat ajavat tehokkuutta ja innovaatioita Seuraa avainasiakkaitasi kaikkialle 5/20/2013 J Laine & S Wischek 24

25 Arvo ja hinta Strategiat ovat arvolähtöisiä, ei markkinahinta- tai kustannus- Premiumhintalisä 10-15% Hintasodan välttäminen 5/20/2013 J Laine & S Wischek 25

26 Suhteellinen kilpailuetu 5/20/2013 J Laine & S Wischek 26

27 Oppi 5, Asiakas, kilpailu, lisäarvon tuotto Suurin kilpailuetu on olla lähellä asiakkaita, jopa teknologiaetuakin suurempi Voimakas kilpailu piristää Neuvonta- konsultointi ja systeemi-integraatio nostavat alalle tulo- ja toimittajanvaihtokynnystä Yrittäjyysklusterit luovat mestareita 5/20/2013 J Laine & S Wischek 27

28 Työntekijäprofiili Enemmän työtä kuin päitä! ei tyhjäkäyntiä. Korkean tehokkuuden kulttuuri sosiaalinen paine Korkea vaatimustaso koulutus ja osaaminen Tiukka seula nollavaihtuvuus 5/20/2013 J Laine & S Wischek 28

29 Oppi 6: Korkean osaamisen kulttuuri Enemmän työtä kuin tekijöitä positiivinen paine, flow Tarkka ja varhainen rekrytointi Poissaolo-% ja vaihtuvuus äärimmäisen pientä = korkea viihtyvyys, motivaatio 5/20/2013 J Laine & S Wischek 29

30 Johtajuus Voimakas missio ja läsnäolo Tyyli Autoritäärinen peruskysymyksissä Osallistava, joustava yksityiskohdissa Nuoret ja naiset nousussa huipulle Jatkuvuus: CEO keskipalvelusaika 20v. 5/20/2013 J Laine & S Wischek 30

31 Oppien summa: älä matki löydä oma tiesi Mestarit tekevät useimmat asiat eri tavalla kuin: Johtamisen gurut opettavat Uusin management-kirjallisuus kertoo Suuret yritykset tekevät Tämä lienee tärkein oppi 5/20/2013 J Laine & S Wischek 31

32 TOP Leader mitä se on? Hankkeen lähtökohtana on olettamus siitä, että pkyritysten todelliset rekrytointitarpeet ja esimerkiksi ICTalalta vapautuvan työvoiman nykyominaisuudet eivät täsmällisesti kohtaa. Kyvykkyyskartan ja osaamisen kehittämismallin kautta luodaan koulutusmalleja, jotka pyrkivät ratkomaan tätä kohtaanto-ongelmaa. Hankkeen tuottaa ja toteuttaa Aalto Pro, tilaa Uudenmaan ELY-keskus ja rahoittaa ESR. 32

33 TOP Leaderin tulokset KYVYKKYYSKARTTA REKRYTOINTIMALLI OSAAMISEN KEHITTÄMISMALLI 33

34 Aalto PRO Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta Tuloksia työpajoista tähän asti 34

35 1. Työpajan teemat Asiakassuhteen johtaminen Kansainvälistyminen Verkostojen johtaminen Henkilöstön johtaminen Koulutusratkaisut Pk-yrityksen houkuttelevuus Miten kyvykkyydet tunnistetaan Miten kyvykkyyksiä kehitetään Rekrytointi Palkitseminen 35

36 Asiakassuhteen johtaminen Todettiin asiakassuhteen johtamisen pk-yrityksissä olevan usein epäjatkuvaa eikä kovin systemaattista Perussyyksi esitettiin mm. yrityksen sisäisen tiedonkulun (erityisesti myynti-tuotanto) heikkoutta ja hierarkkista kulttuuria. Haasteita nähtiin myös palvelukulttuurin ja asenteen puolella. Tavoiteltavaksi tilaksi todettiin asiakaskeskeinen pk-yritys. Kuka palkkasi maksaa? Asenne-, palvelukoulutuksen ja tiedonkulun parantamisen lisäksi ehdotettiin ratkaisuksi mm. systemaattista asiakaspalautteen tutkimusta ja käsittelyä. Osallistava johtaminen koettiin avainasiaksi koko organisaation mukaan ottamiseksi. 36

37 Kansainvälistyminen Kansainvälistymisen esteiksi hahmotettiin pk:n pienet resurssit, laajentamisen riskit (talous & kulttuuri) sekä aiemmat virheet. Myös ns. pitkän tähtäimen suunnittelun puute haittaa. Tavoitetilaksi sovittiin: Rekrytoitujen osaajien "globaali ajattelutapa siirtyy pk-yritykseen Varsinaisia ratkaisuja eivät työryhmät tähän esittäneet, ellei tavoitetilaa jo pidetä ratkaisuidean sisältävänä. Yritysmaailman rakennemuutos sekä taloudellinen pakko ajanee tähän suuntaan joka tapauksessa. Uudet muoti- ja digitaalisen toimialan yritykset syntyvät usein jo lähtökohtaisesti globaaleiksi. Näistä voisi ottaa oppia. Myös Team Finland voisi toimia pk:n apuna. 37

38 Verkostojen johtaminen Esteeksi todettiin lokeroituminen ; Ei tunnisteta verkostoja. On vaikeata löytää itselleen sopivaa verkostoa/kumppania. Usein henkilöstösidonnainen. Ei osaa yrityksen kulttuuria/strategiaa Resurssit, kuten raha ja aika. Riskit esim. IPR. Tavoitetilaksi määritettiin aktiivinen yhteistyö muiden yritysten/yrittäjien kanssa, jolloin riskit pienenevät ja investointien aikataulutus paranee Markkinat on tunnettava, jotta verkostot voi tunnistaa. 38

39 Henkilöstön johtaminen Yritys on yrittäjän lapsi kasvamista edellytetään. Aina eivät odotukset kohtaa. Ongelmana nähtiin, että pk-johtamisessa keskitytään usein vain asiantuntijuuteen esimiestyön ja hyvän johtamisen asemesta. Toisinaan johtamisen uskottiin olevan hierarkkista. Toisaalta painotettiin oikean arvopohjan ja asenteen ratkaisevaa merkitystä työntekijän onnistumiseen. Tavoitetilassa esimies osaa johtaa, tehdä töitä, olla esimies. Tekee strategisia linjoja, ei puutu liikaa pikkuasioihin Johtamisen parantamisen painopiste tulisi olla yrittäjämäisen asenteen varmistaminen jo rekrytoinnissa. Erilaisuudella johtamiseen tulisi panostaa 39

40 Pk-yrityksen houkuttelevuus PK-yritysten houkuttelevuuden ongelma nähdään paljolti markkinointihaasteena. Pienessä yrityksessä henkilökemiat, palkkataso, edut ja heikot etenemismahdollisuudet sekä nopean tuottavuuden vaatimus koettiin haasteina. Osansa sai myös median negatiivinen uutisointi. Tavoitetilassa mainetta voi parantaa tuomalla esille erilainen aikajänne (kvarttaalitalous ajaa jatkuvaa tilinteon näyttämiseen) Ei tarvitse osaoptimoida, vaan kehitys on terveemmällä pohjalla, maksimoidaan jatkuva kehitys Ratkaisumahdollisuuksina nähtiin liiketoiminnan kokonaisvaltaisempi kehitys, uudet työnteon mallit sekä monikanavainen markkinointi, ml. sosiaalinen media 40

41 Miten kyvykkyydet tunnistetaan Ei varaa kallisiin testeihin. Isoista yrityksistä tulevat henkilöt eivät välttämättä halua johtajan rooliin pk-yritykseen Kyvykkyyksien tunnistaminen koettiin vaikeaksi ja aikaa vieväksi. Tuotiin myös esille mahdollinen liian koulutettujen/fiksujen alaisten pelko Tavoitetilassa johtajan olisi tunnettava työntekijänsä + avaintyöntekijänsä, jotka ovat tuloksentekijöitä ydinliiketoiminnassa Ratkaisuksi esitettiin piilevien kykyjen etsimistä esim. tapahtumapäivillä ja kehityskeskusteluilla. Rekrytoinnissa esitettiin käytettäväksi ryhmähaastatteluja ja rekrytointikoulutusta. 41

42 Miten kyvykkyyksiä kehitetään Kyvykkyyden kehittämistä estää: huono työilmapiiri, pelko työpaikan menettämisestä, kulttuurin asenne: emme me osaa, emme opi, enhän minä Olisi oltava halukkuutta kehittyä Tavoitetilassa jokainen on myös itse vastuussa omasta kehityksestään. Ratkaisuvaihtoehdoksi esitetään jatkokoulutusta ja toiminnallista rekryprosessia: Työntekijä joutuu näyttämään eri tehtävien avulla oppimiaan johtamistaitoja 42

43 Rekrytointi Ongelmiksi koettiin että rekrytointi on kallista, menee aikaa ja rahaa. Pk-firmat pelkäävät rekryprosessia. Kynnys rekrytoida korkea, jatko aina epävarma. Esitettiin huoli, että y-sukupolvi ei sitoudu Tavoitetila: Hyvän firman maine kuuluu kauas, rekrytointi helpompaa. Ratkaisuksi esitettiin mm. sosiaalisen median laajempaa käyttöä, sisäisiä rekrytointeja johtotehtäviin ja vastavalmistuneisiin kohdennettua hakua. 43

44 Palkitseminen Muiden kuin rahan käyttö palkitsemisessä on vähäistä. Järjestelmät eivät ole kovin läpinäkyviä. Tavoitetila: kiitos sille, jolle se kuuluu saada työntekijä näyttämään hyvältä, vahvuudet esiin. Ratkaisut: Palaute! Osakkuus aidoille kyvykkyyksille, tulospalkkaus, urakehitys, koulutusmahdollisuudet. 44

45 Yhteenveto Ryhmätöiden tuloksista voidaan nostaa esiin muutama teema, joita hyödynnetään koulutus- ja rekrytointisuunnitelmissa: 1. Yrittäjämäisen asenteen ja arvopohjan merkitys 2. Asiakaslähtöisyys toiminnan keskiössä 3. Hyvän henkilöstöjohtajuuden merkitys 4. PK-teollisuuden mainetekijät ja markkinointi 5. Erilaisuuden hyöty ja erilaisuudella johtaminen 45

46 Aalto PRO Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta Top Leader Round Table Tulokset Menestystekijöitä, henkilöstön kyvykkyyksien määrittelyä ja tunnistamista etsimässä Jari Laine

47 Arvot ja suunta tämä on meidän Bussi! * Historia, arvot Suunta Merkitys Luottamus Businessfokus Me-henki Oma-aloitteisuus Joustavuus Muutos *TJ Tero Niemelä, Hakaniemen Metalli Oy 47

48 Asiakkuuksien johtaminen Asiakas on kuningas Kysy Kuuntele x3 Kysy myös loppukäyttäjiltä Selvitä todellinen asiakastarve Tunne asiakkaan asiakkaat Tuote-toiminta-palvelu 48

49 Yrittäjämäinen asenne Henkilökohtainen sitoutuminen Intohimo Mukana kädet savessa Kuuntelu Läsnäolo Sisu ja sinnikkyys Pitkäjänteisyys Kehittyminen Itsetuntemus 49

50 Erilaisuudella johtaminen Erilaisuus voimavaraksi Leadership ja management Kuuntele! Rekrytoidaan tiimin jäseniä Oikea vai paras? Osallistaminen Palkitseminen Erilaiset roolit rikkautena Taiteellinen talousjohtaja 50

51 Innovatiivisuus Asiakkaat mukaan! Kokeilu ja hölmöt kysymykset Kyseenalaistus Laaja osaaminen Erilaisuus Uteliaisuus Verkostot Epävarmuuden sieto Uudet alueet ja maailmat 51

52 Tehokas viestintä Mitä tarkoittaa minulle/meille? Kaikki mukaan! Tyyli- ja tunneherkkyys Kysy, kuuntele Fokus ja linkitys arkeen Läsnäolo Tarinoiden kertominen Faktat, toisto Viestin muoto 52

53 Top Leader mistä hyvä pk-johtaminen koostuu Yrittäjämäinen asenne Asiakkuuksien johtaminen Innovatiivisuus Arvot ja suunta Verkostojen Johtaminen (?) Tehokas viestintä Erilaisuudella johtaminen 53

54 Työpajan 2 aiheet Resurssien ja verkostojen johtaminen Ketteryyden kehittäminen 54

55 Yhteenveto työpajan 2 havainnoista ja keskustelusta Kehitysvoimaa verkostosta Asiakas ajoissa mukaan Ketterät prosessit ja sopivat työkalut Sitouttava ja innostava johtamiskulttuuri Selkeä tavoite ja vakaa perusta Ripeästi markkinoille! 55

56 Yhteenveto menestyksen avaimista Kovat (globaalit), selkeät tavoitteet Asiakasarvokeskeisyys Yrittäjämäinen into ja palo Syvä osaaminen Leadership Ketteryys ja nopeus Verkoston hyödyntäminen Erilaisuuden hyödyntäminen 56

57 Aalto PRO Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta Case ADI Calando 57

58 Esimerkki onnistuneesta innovaatioprosessista Salon seudulta: ADI tuotteen Calando (tehokkaasti ääntä vaimentava seinäke) Pia Tamminen Jari Laine

59 Seinäkkeen syntyprosessi 30 yritystä eri toimialoilta, esivalinta. Kutsuttu 8 yritystä aivoriihi, fasilitoitu prosessi. älyhuonekalu Ideoiden karsinta ja kehitys ääntä vaimentava sermi 3+1 yritystä, tuotekehitys, testaus, patentointi, Calando Taustatyövaihe Ideointi Karsinta Tuotteistus n. 1 vuosi (osat eivät ole mittakaavassa) Pia Tamminen Jari Laine

60 Ideasampi/o, periaatekuva Aalto PRO Aalto-yliopiston täydennyskoulutusta Valitut Kaikki maailman osaaminen Täydentäjät Täydentäjät Täydentäjät Huom! Tuote= palvelu tai fyysinen tuote tai näiden yhdistelmä Tunnistettu Pre-Selected tarve Competences tai ongelma Tuotekonseptit Ex Tuoteprojektit Ideointi ja karsinta Tarvittavan osaamisen etsiminen Osaamisen hyödyntäminen Tuotteistaminen Kaupallistaminen

61 Kiitos! 61

Innovaatioiden johtaminen

Innovaatioiden johtaminen ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2330 Tiina Apilo & Tapani Taskinen Innovaatioiden johtaminen VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2330 Innovaatioiden johtaminen Tiina Apilo & Tapani Taskinen ISBN 951 38 6774 9 (nid.)

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy JORMA TUKIA Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA Leaders House Oy Kasvuyritys Esityksen tarkoituksena on ottaa esiin muutamia näkökulmia, joita voi olla hyödyllistä miettiä omaa liiketoimintatapaustaan

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia

Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia Vastakkainasettelusta yhteiseen suunnitteluun Viestintäalan Työelämästrategia projektin tuloksia 14.4.2010/Hanna Riita-Pajunen, Edureactors Oy 1 Viestintäalan Työelämästrategia-projekti Projektin ohjausryhmä:

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä 1 Sisällysluettelo Tutkimusraportti 14.4.2014 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen tiedot... 4 1.2 Yhteenveto... 6 1.3 Asiantuntija-arviot... 8 2 MYYNNIN ESTEET... 11 2.1

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä

Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä 1 Uusyritysneuvonta rohkaisun ja realiteettien vuoropuhelua? Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja suunnittelun valmentaminen yritysneuvojan työssä Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot