Yhteenveto Finavian julkaisemien ilmailukarttojen käyttäjille suunnatun asiakaskyselyn tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Finavian julkaisemien ilmailukarttojen käyttäjille suunnatun asiakaskyselyn tuloksista"

Transkriptio

1 Yhteenveto Finavian julkaisemien ilmailukarttojen käyttäjille suunnatun asiakaskyselyn tuloksista Finavia ja Karttakeskus järjestivät yhteistyössä asiakaskyselyn VFR-ilmailukarttojen käyttäjille. Kysely toteutettiin nettikyselynä Kyselystä tiedotettiin Finavian ja Karttakeskuksen nettisivuilla sekä AIS-uutiskirjeen tilaajille lähetetyllä viestillä. Vastauksia saatiin kiitettävä määrä, 280 kpl. Kiitoksia vielä kerran kaikille vastaajille arvokkaasta palautteesta! Alla on yhteenveto kyselyn tuloksista, saaduista parannusehdotuksista ja suunnitelluista jatkotoimenpiteistä. Ilmailukarttojen hankinta ja tyytyväisyys myyntikanavan toimintaan Mistä hankit käyttämäsi ilmailukartat? Kaiken kaikkiaan myyntikanavien toimintaan oltiin varsin tyytyväisiä arvosanalla 4.1 asteikolla 1-5. Ilmailukerhojen toimintaan oltiin hieman keskimääräistä tyytyväisempiä arvosanalla 4.3. Karttojen välittäminen teettää kerhoille hieman lisätyötä, mutta toisaalta se palkitsee paljousalennusten myötä edullisemmilla hinnoilla. Ehkä kerhot voisivat sen turvin tilata muutamia ylimääräisiä karttoja omaan varastoonsa? Jonkin verran toivottiin karttojen myyntiä lentoasemilla. Lennonneuvontapalvelujen siirryttyä vuonna 2010 keskitettyyn Lennonneuvontapalvelut-yksikköön Helsinki-Vantaalle ei lentoasemilla ole enää ilmailukarttojen myyntiin soveltuvaa palvelupistettä. Mikäli jokin paikallinen yritys haluaa hoitaa jälleenmyyntiä, kannattaa heidän olla yhteydessä Karttakeskukseen, myynti(at)karttakeskus.fi Sivu 1 / 5

2 Valmiiksi taiteltu paperikartta Missä muodossa haluaisit paperikarttoja olevan saatavilla? Yksittäisistä vastausvaihtoehdoista Nykyinen valikoima on riittävä sai niukasti eniten kannatusta, mutta taitellut kartat joko nykyisten tilalle tai lisäksi sai yhteensä enemmän kannatusta. Palautteen perusteella selvitämme mahdollisuuksia tuottaa valmiiksi taiteltuja karttoja huomioiden avoimissa palautteissa esiin tulleet kommentit mm. paperilaadusta sekä taitosten kulutuskestävyydestä. Valmiiksi taitellut kartat helpottaisivat myös karttojen postittamista sekä jälleenmyynnin järjestämistä. Karttojen käyttö Missä muodossa ostat/käytät ilmailukarttoja? Paperikartta on edelleen selkeästi suosituin tuote. Sen rinnalla käytetään jo paljon sähköisiäkin tuotteita; kolmannes kyselyyn vastanneista kertoi käyttävänsä Air Navigation Pro ohjelmiston sähköistä karttaa. Kuluvan vuoden alkupuolella julkaistu uusi tuote on siis käyttäjänsä löytänyt. Sivu 2 / 5

3 Sähköiset kartat Missä muodossa haluaisit käyttää sähköisiä karttoja? Yli puolet vastaajista piti nykyisiä Applen sekä Android-laitteilla toimivia Air Navigation Pro sovellusta ja siihen ladattavia kartta-aineistoja riittävinä. Saimme kuitenkin myös paljon toiveita aineiston saatavuudesta mm. Garminin laitteisiin sekä Windowsiin niin tietokoneelle kuin puhelimelle. Tiedostoformaateista yleisimmin toivottiin pdf-tiedostoja, mahdollisesti georeferoituna sekä yleisiä rasterimuotoja kuten tiff, GeoTiff ja jpg. Karttakeskus selvittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa mahdollisuuksia tuoda karttaaineistoja entistä useampiin sovelluksiin. Tekijänoikeudellisista syistä ilmailukartta-aineistoa ei tulla ainakaan lähitulevaisuudessa tarjoamaan muutoin kuin osana erilaisia karttasovelluksia. Tällä taataan myös saatavilla olevan kartta-aineiston laatu ja ajantasaisuus. Kartalle piirtäminen Onko sinulle tärkeää tehdä kartalle omia poispyyhittäviä merkintöjä? Kartalle piirtäminen on suurimmalle osalle tärkeää, mikä näkyi myös kommenttien määrässä. Käytössä on erilaisia päällystyksiä kartalle, joko kokonaan muovilla tai tarvittavilta osin tavallisella tai karttateipillä, ellei sitten käytä suoraan kestomuoville tulostettua karttaa. Piirtämiseen käytetään niin kuulakärkikynää, pehmeää ja tylsää lyijykynää, tussia, vesi- tai spriiliukoista kalvokynää kuin rasva- tai vahakynää. Merkintöjen poispyyhkiminen onnistuu puolestaan joko mikrokuituliinalla, kostealla rätillä, pyyhekumilla, kynsilakanpoistoaineella, alkoholilla, sinolilla tai käsidesinfiointiaineella ja paperipyyhkeellä. Sivu 3 / 5

4 Muutama lainaus kartalle piirtämistä koskevista kommenteista: Aiemmin laitoin kartoille karttamuovin. Nykyään pidän karttoja kertakäyttötuotteina, koska hinta kerhon kautta on järkevä ja uusimistiheys aika tiheä. Pidemmälle ulottuvien reittien viivat saa jäädä karttaan muistoksi (kartta vanhenee ennen kuin kauempana olevat viivat alkavat häiritä lentämistä). Ainakin SIL voisi tuotteistaa kynä/kumi parin joka toimii turvallisesti ja testatusti muovikartalla. On mahdollista, että suuri osa tästä manuaalityöstä tulee muuttumaan AirNavPromuotoiseen lennonsuunnitteluun ja suunnistukseen. Karttojen tietosisältö Kiitotien kestopäällysteen esittämistavoista eniten sai kannatusta Eurocontrolin VFR työryhmän ehdotus, että päällystetty kiitotie esitettäisiin täytetyllä symbolilla ja päällystämätön kiitotie avoimella symbolilla: Minimivalaistuksen kertomista lentokenttäboksissa ei pidetty kovin tärkeänä. Näitä muutoksia pyrimme toteuttamaan jatkossa muiden uudistusten yhteydessä, samalla kuitenkin huomioiden niin ICAO:n ohjeistuksen muutokset, Eurocontrolin VFR työryhmän mahdolliset jatkotoimenpiteet kuin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sekä Onnettomuustutkintakeskuksen mahdolliset suositukset. Estetietojen riittävyys Kartalla esitetään ICAO:n vaatimusten mukaisesti esteet joiden korkeus on 100 metriä maanpinnasta (M AGL) tai enemmän ja valtaosan mielestä sitä pidettiin riittävänä. Muutamissa vastauksissa toivottiin enemmän estetietoja tai matalampia mastoja ( m) esitettäväksi, mutta kuten toisissa kommenteissa todettiin Liika informaatio sotkee helposti itse karttakuvaa sekä Ilma-alus joka aikoo lentää estekorkeuden alapuolella ottanee selvää alueen esteistä muullakin konstein. Estetietojen ajantasaisuuteen liittyen on todettava, että ne tarkistetaan aina kartan uusinnan yhteydessä. Kartan valmistuksen jälkeen uusia esteitä, erityisesti tuulivoimaloita tulee kuitenkin jatkuvasti lisää eikä näistä tiedottamiseen ole toistaiseksi ollut mitään menettelyä. Jatkossa tulemme julkaisemaan estetietoja sähköisessä muodossa gpx-tiedostona, kuten VFRilmoittautumispaikat ovat nykyään nettisivuillamme Estetietojen tietosisällön ja julkaisutiheyden selvittely on vielä työn alla, mutta vuoden loppupuolella kerromme asiasta tarkemmin. Sivu 4 / 5

5 Muita kommenteissa esiin tulleita parannusehdotuksia IFR-pisteiden esittäminen kartalla helpottamaan lentosuunnitelman tekemistä IFR-pisteitä ei julkaista VFR-lentämiseen tarkoitetulla ilmailukartalla, koska niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi VFR-lentämisessä. IFR-pisteitä on Suomessa satoja ja niihin tulee muutoksia useita kertoja vuodessa. VFR-pisteitä on vain reilu 100 kpl ja niiden muutokset ajoitetaan ANC-karttojen uusinnan yhteyteen. Näin ollen IFR-pisteet eivät pysyisi kartalla ajan tasalla. Lisäksi ylimääräinen tieto heikentäisi kartan luettavuutta ja vaikeuttaisi olennaisen asian löytämistä. Kevytlentopaikkojen julkaisu kartalla Kevytlentopaikkoja on Suomessa vain muutamia ja ne on lähtökohtaisesti tarkoitettu vain jonkun omaa toimintaa varten. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ei valvo niiden vaatimustenmukaisuutta, eikä niillä ole ICAO:n vahvistamaa nelikirjaintunnusta. Pienlentopaikkojen toimintaa Trafi valvoo ja niitä koskevat tiedot julkaistaan VFR Suomi/Finland oppaassa. ICAO:n vahvistama nelikirjaintunnus mahdollistaa myös tilapäisten muutosten julkaisemisen NOTAMilla. Mikäli kevytlentopaikalla on vilkasta lentotoimintaa, kannattaisi sen status muuttaa pienlentopaikaksi. Trafilla on meneillään kevytlentopaikkoja koskevien menettelytapojen selkiyttäminen, minkä myötä myös tietojen julkaisemiseen saadaan toivottavasti selvät toimintatavat. Lisätietoja prosessin etenemisestä voi tiedustella Trafista. Esitystapaan liittyvät kommentit Joidenkin rakennusta/viljasiiloja jne. kuvaavien symbolien kohdalla ei ole aina selvää, että missä kohti kartalla "Tunniste" sijaitsee. Onko se karttasymbolin keskellä, alalaidassa vai ylälaidassa? Kohde sijaitsee pääsääntöisesti symbolin juuressa eli alareunassa keskellä. Aina kohteen yksikäsitteisen sijainnin ilmoittaminen ei ole mahdollista, esim. kuvattaessa laajaa tehdasaluetta tai tuulivoimapuistoa yhdellä symbolilla. Kommenteissa ehdotettiin myös kontrastin parantamista esimerkiksi vaalentamalla muita alueita. Voimalinjojen esittämistavan koettiin sekoittuvan herkästi rautateihin. Nämä sekä muut kommentit otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon karttoja uusittaessa. Sivu 5 / 5

5.2.2014. Lennonneuvontapalvelut. Asiakaskysely 2013. Internet -palvelut. efpl NOTAM Bulletinit sääbriefaus

5.2.2014. Lennonneuvontapalvelut. Asiakaskysely 2013. Internet -palvelut. efpl NOTAM Bulletinit sääbriefaus 5.2.214 1 (11) Lennonneuvontapalvelut Asiakaskysely 213 Internet -palvelut efpl NOTAM Bulletinit sääbriefaus Yhteenveto 28.3.-3.4.213 Lennonneuvontapalvelut yksikön asiakkaille suunnatun asiakaskyselyn

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI

ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI 1 ASTA -LOMAKKEISTON PILOTOINTI II:N RAPORTTI Tuloksista tehdyt johtopäätelmät on esitetty tässä raportissa sisennettyinä kappaleina. Tuloksissa on mainittu, kuinka monta vastaajaa kuhunkin kysymykseen

Lisätiedot

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012

Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 50/2012 tuuli mikonaho Toimiala Online -tietopalvelun laatu- ja hyödynnettävyystutkimus

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2013 Tampereen kaupunki Päiväys: 4.12.2013 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Opas: Kuinka teen kyselyn.

Opas: Kuinka teen kyselyn. Opas: Kuinka teen kyselyn. Oppaasi kyselyiden, tiedonkeruun, arviointimaailman ja liiketoiminnan tärkeimpien sidosryhmien ymmärtämiseen. Alkusanat tekijöiltä Olemme toimineet palautteenkeruun alalla jo

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7. Risut ja ruusut Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja A Tutkimukset ja selvitykset. Nro 7 Risut ja ruusut Ammattikorkeakoulukirjastojen asiakastyytyväisyyskyselyn loppuraportti Jyrki Ollikainen - Janne Suhonen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa

Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa ISBN 978-951-40-2103-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2104-6 (nid.) ISSN 1795-150X Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) metsänhoitoyhdistysten metsäpalveluiden hallinnassa Anne Seppänen, Pertti Harstela

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut:

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot