Käytännön tieto ja etiikka taidelähtöisessä dementiatyössä: Esimerkkejä Quality of Life hankkeesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön tieto ja etiikka taidelähtöisessä dementiatyössä: Esimerkkejä Quality of Life hankkeesta"

Transkriptio

1

2 Käytännön tieto ja etiikka taidelähtöisessä dementiatyössä: Esimerkkejä Quality of Life hankkeesta Kai Lehikoinen, Ph.D. Voimaa taiteesta seminaari Tampere

3 Haasteena ikääntyvien muisti Ikääntyminen megatrendi: yhteiskunnalliset vaikutukset taloudelliset vaikutukset Muistisairaudet: yksilötason ongelmat yhteiskunnalliset ongelmat WHO: 24 miljoonaa ihmistä elää Alzheimerin taudin tai muun dementian kanssa (Funk et al 2010)

4 Hyvinvointia kulttuurista Vaikutuksia onnellisuuteen hyvinvointiin koettuun terveyteen sosiaaliseen pääomaan elämän merkityksellisyyteen elinajan ennusteeseen (Konlaan et al. 2002, Valiant 2002, Staricoff 2004, Galloway 2006, Kilroy et al. 2007, Hyyppä et al. 2008, Väänänen 2009, Nummelin 2011, Salimpoor et al 2011). Hyötyjä kuntoutuksessa hoitotyössä muistisairauksien hoidossa (Pacchetti et al 1998, Miller & Hou 2004, Pitkälä et al 2004, Kinney & Rentz 2005, Cohen-Mansfield 2005, Cohen-Mansfield 2009, Rusted, Shepperd and Waller 2006, Särkämö et al 2008, Ravelin 2008, Liikanen 2010)

5 Luovan taidetoiminnan vaikutuksia muistisairaisiin positiivisiä tunnereaktioita ahdistus vähenee sosiaalinen osallistuminen ja vuorovaikutus vahvistuvat kognitiivisissa prosesseissa tapahtuu muutoksia verbaalinen sujuvuus vahvistuu paino lisääntyy liikkuvuus lisääntyy fyysinen voima ja tasapaino vahvistuvat mieliala ja keskittymiskyky paranevat stressi vähenee (niin hoitajilla kuin asiakkailla) elämänlaatu kohoaa käsitys ihmisyydestä laajenee (Baines 2007, p. 16)

6 Taidelähtöinen dementiatyö (TDT) kattokäsite: useita lähestymistapoja, joita käytetään hoitotyössä ja perheissä stimuloimaan ihmisiä, jotka elävät muistisairauden kanssa, tavoitteena heidän hyvinvointinsa vahvistaminen tuplaorientaatio: luovuus ja taide stimuloivat psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti informaali dialoginen oppiminen tukee voimaantumista, inkluusiota, hoitoa ja kuntoutusta

7 Quality of Life projekti vahvistaa elämänlaatua luovuuden ja innovaatioiden avulla kohdistuen kasvavaan joukkoon niitä EU:n kansalaisia, jotka joutuvat kohtaamaan dementian ja sen usein myös negatiiviset seuraukset kuten persoonallisuuden hajoamisen ja syrjäytymisen.

8 Hotel Rollator Uni-T & Caritas St. Peter Graz, Itävalta

9 Petr Veletan tanssiprojekti Sedm paprsků Seven Rays Praha, Tsekki

10 Taiteesta taidoksi De Stichting Koffer & ASVZ Udenhout, Alankomaat

11 The Abbeyfield Live Music Now & Reminiscence Learning, The Abbeyfield Nursing Home, Taunton, Englanti

12 Käytännön tiedon tutkimus Q of L -hankkeessa pedagogisten perusteiden kehittämiseksi alan koulutukselle TDT kouluttajakoulutusta koskevan eurooppalaisen opetussuunnitelmatyön perustaksi TDT praktiikasta käytäntölähtöisiä ideoita oppimistilanteiden kehittämiseen alan koulutuksissa

13 Käytännön tieto tieto siitä, miten [jokin tehdään]... tarkoittaa pelisääntöjen tietämistä, mutta pelisääntöjen esittäminen ei ole teoreettinen väittämä vaan käytännön sääntöjen kuvaamista. Käytännön sääntöjen osaamiseen liittyy ennemmin toiminnan kuin teorian ymmärrys. Pelisääntöjen artikuloinnit ovat olennaisilta osin pikemminkin määräyksiä kuin kuvauksia vaatien pikemminkin käytännön ymmärrystä kuin teoreettista pohdintaa (David Carr 1981, pp.60-1)

14 Käytännön tiedon perustelujen tulee: pohtia toiminnan tarkoitusta: miksi tehdään? tarkastella menestyksekkään toiminnan käytännön periaatteita: miten toimitaan? esitellä tunnistettavia esimerkkejä menestyksekkäästä toiminnasta: miten onnistutaan? (Carr 1981)

15 Metodologia Aineistojen keruu Laadullinen analyysi Fokusryhmät: NL x 2; heinäkuuta 2010 A x 2; 2. joulukuuta 2010 CZ x 2; tammikuuta 2011 Haastattelut: A x 1; 2. joulukuuta 2010 CZ x 1; 21. January 2011 Painetut materiaalit piloteilta; Quality of Life verkkosivut. Visuaalinen materiaali piloteilta. Tulkinnallinen analyysi: teemojen tunnistaminen käytännön tiedon kannalta relevantteihin teemoihin keskittyminen teemojen liittäminen teorioihin ja käsitteisiin

16 TDT toiminnan tarkoituksia Taidelähtöisen työn tavoitteena on: aktivoida fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti ihmisiä, jotka elävät muistisairauden kanssa; vahvistaa suhdetta muistisairaiden ja hoitohenkilökunnan/omaisten välillä; kehittää uusia viestintäkeinoja hoitohenkilökunnan/ omaisten ja muistisairaiden välille; tuottaa ilon ja tyytyväisyyden kokemuksia muistisairauksien kanssa eläville ihmisille

17 TDT toiminnan käytännön periaatteita tilannekohtainen ja joustava praktiikka läsnäolo ja hetken mahdollisuudet tässä ja nyt havaintojen kirkkaus: mitä on? asiakkaan lukemisesta asiakkaan kanssa dialogiseen yhteisluomiseen: tulkintojen välttäminen: mitä tämä merkitsee ennakko-oletusten ja stereotypioiden vastustaminen toimintaan stimuloiminen sisäiset eleet: tietoisuus oman mielentilan vaikutuksista luottamus hetkeen todellisuuksien muuttuessa

18 TDT toiminnan käytännön periaatteita projektin perustaminen: paikan löytäminen organisaation olemassa olevien rakenteiden puitteissa henkilökunnan sitoutumisen vahvistaminen tekemällä oppiminen: kokeellista, kokemuksellista, ja reflektoivaa yhdessä oppimista tietoisuus ikärasismista ja gerontofobiasta

19 Esimerkkejä menestyksestä havaittavia muutoksia asiakkaan käyttäytymisessä: aktiivisuus lisääntyy sosiaalisuus lisääntyy aktiivinen toimijuus vahvistuu identiteetin yhteisluominen, näkyväksi tekeminen ja jakaminen taiteen keinoin voimaannuttaa ihmisiä, joilla on muistisairaus. dynaamisia muutoksia hoitolaitoksessa: onnellisuus ja ilo astuvat taloon asiakkaiden minätarinoiden näkyväksi tekeminen auttaa henkilökuntaa tuntemaan asiakkaansa todellisina persoonina.

20 Eettisyys Sovitut periaatteet tai arvot, joiden mukaan tietty kulttuuri tai ryhmä toimii esimerkiksi ammatilliset toimintasäännöt. Eettisyys viittaa niihin tapoihin, joita joku noudattaa toimiakseen kulttuuristen arvojen, normien tai ryhmän sääntöjen mukaisesti. (Prendegrast & Saxton 2009)

21 Eettisyys asiakkaiden marginaalisuuden tai haavoittuvuuden tiedostaminen: kulttuurityöntekijöinä meillä on vastuu siitä, että representaatiot, joita tuotamme syntyvät sensitiivisyyden, dialogisuuden, kunnioituksen, vapaan tahdon ja vastavuoroisuuden ilmapiirissä. (Preston 2009, p. 65) sosiaalisen ja kulttuurisen moninaisuuden arvostaminen: asiakkaan/kohderyhmän todellisuuden ja arvojen kunnioittaminen suhteessa omaan todellisuuteen ja arvoihin

22 Johtopäätöksiä Useita lähestymistapoja: monenlaisuus on TDT:n rikkaus. Yksikään TDT:n menetelmä ei ole kaiken kattava tai universaali taide on luonteeltaan moninaista ja muuttuvaa. Tekemällä oppimisen korostaminen: kokemuksellinen, kokeellinen, reflektoiva, dialoginen ja yhteisöllinen oppiminen keskeistä. Edellyttää menetelmäosaamisen lisäksi tietoa gerontologiasta, muistisairauksista, viimeisimmästä TDT tutkimuksista ja toiiminnan etiikasta: TDT koulutusta tarvitaan.

23 Kiitos! Kai Lehikoinen Mukana yhteistyössä:

TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA

TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA TAITEEN SOVELTAVIEN MENETELMIEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET HYVINVOINTIALALLA KANSAINVÄLINEN SEMINAARI 3.-4.10.2011 Seminaarin antia Varpu Kohvakka Metropolia AMK 30.10.2011 Sisällysluettelo Inke Rosilo:

Lisätiedot

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä

Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä 1 «SÄHKÖINEN TEKSTIVERSIO» Jenni Varho ja Mauri Lehtovirta (toim.) Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä Konst för livet En utredning om kulturverksamheten

Lisätiedot

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius

YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius YHDESSÄ HARKITTU TOIMINTA mitä asiakaskeskeisyys on toimintaterapian mielenterveystyössä? Sisko Salo-Chydenius Toimintaterapian pro gradu-tutkielma Kevät 2003 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Terveystieteen

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos. 15 minuuttia esitys, 10 minuuttia keskustelu

Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos. 15 minuuttia esitys, 10 minuuttia keskustelu 1 Työryhmän ohjelma, aikataulu ja abstraktit Torstai 13.11.2008, klo 14.00 17.20, Linna, ryhmähuone K107 Työryhmäkoordinaattori: erikoistutkija, dosentti Ilkka Pirttilä, Työterveyslaitos 15 minuuttia esitys,

Lisätiedot

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä

Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä 47 Cecilia von Brandenburg Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin edistämisessä Aluksi Työelämä tulee muuttumaan, tarvitaan uutta ideapolitiikkaa. Taiteen ja työn reflektointi on tällä hetkellä tärkeää.

Lisätiedot

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA

YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA YSTÄVYYSKOULUTOIMINTA KANSAINVÄLISYYSKASVATUKSEN MUOTONA Ritva Lahtinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos Tampereen yliopisto Marraskuu 2009 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja

Elisa Virkola. Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja 491 JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 491 Elisa Virkola Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa Esitetään Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä Verna Vaherjoki Tämä kirja tarjoaa pätkätyöläiselle välineitä itsensä ymmärtämiseen työttömyyden muuttamassa arjessa ja antaa rohkaisua uusien sekä rakentavien toiminta- ja ajattelutapojen löytymiseksi.

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma?

Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Taideoppiminen ja ammattikasvatus pedagoginen malli vai kokonaan uusi oppimisen paradigma? Helena Malmivirta Opettaja, tutkimusvastaava, KT, LTO Terveys ja Hyvinvointi, Turun ammattikorkeakoulu helena.malmivirta@turkuamk.fi

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysalan keskus Eveliina Hannonen Leila Ryynänen MIEKKII OLIN VUOROTELLEN TEKEMÄSSÄ, SE OLI HYVÄ KOKEMUS. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten osallisuus

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ

TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva Väistö (toim.) TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu C Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja C: Tiedotteita, 27 TYÖNTEKIJÄ OMAN TYÖNSÄ KEHITTÄJÄNÄ Ritva

Lisätiedot

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa.

kiitos asiantuntijaryhmän jäsenille viisaista näkemyksistä, jotka auttoivat suuresti allekirjoittanutta selvityksen ehdotusosioiden laatimisessa. 9 Saatesanat Matti Vanhasen hallituksen ohjelmassa on neljä poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa. Yksi ohjelmista koskee kansalaisvaikuttamista. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman tarkoituksena

Lisätiedot

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO

TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO TAVOITTEENA POTILAAN ITSEHOITO 1. OHJAUKSEN JA OPETTAMISEN LÄHTÖKOHTIA 1.1. Mihin tietoa oppimisesta tarvitaan munuaispotilaan hoitotyössä Hoitoalan ammattilaiset joutuvat lähes päivittäin ohjaamaan asiakkaitaan.

Lisätiedot

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus

Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Ammatillinen kasvu ja asiantuntijuus Olavi Hotarinen Opinnäytetyö Marraskuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Olavi Hotarinen Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 72 Julkaisun kieli Suomi

Lisätiedot

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a

Jutta Kapp. Silta yli digitaalis en kuilun. S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a Jutta Kapp Silta yli digitaalis en kuilun S osiokulttuurinen innost aminen tietotekniikkaop etuk s ess a M e t ro p o l i a A m m at t i ko r ke a ko u l u n julk a isus a r j a Jutta Kapp Silta yli digitaalis

Lisätiedot

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta

Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Paras keksintö, että luontoon viijään - miesten kokemuksia päihdekuntoutusmenetelmä mettäterapiasta Kevät 2014 Pro gradu tutkielma Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto HannaKela0193878 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES

MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES MATTI TAAJAMO JA SAULI PUUKARI (toim.) Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä CHANCES Koulutuksen tutkimuslaitos Tutkimusselosteita 36 MONIKULTTUURISUUS JA MONIAMMATILLISUUS OHJAUS-

Lisätiedot

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla Selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Lisätiedot