Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010."

Transkriptio

1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 2.1 Yleinen poliittinen vaikuttaminen Kannanotot ja tiedotteet 2.2 Kampanjat Kampanja avoimen julkisen tilan puolesta Kampanja maksuttoman koulutuksen puolesta 2.3 Eurovaalit 3 Ohjelmatyö 3.1 Periaateohjelma 3.2 Talouspoliittinen ohjelma 3.3 Tietoyhteiskuntalinjapaperi 4 Temaattinen poliittinen toiminta 4.1 Opiskelijavaltuuskunta ja opiskelijapolitiikka 4.2 Ympäristö 4.3 Mielenterveys 4.4 Tasa-arvo 4.5 Sateenkaariverkosto 4.6 Tietoyhteiskunta 4.7 Talous 4.8 Kehitysyhteistyö 5 Järjestöllinen toiminta 5.1 Organisaatiotyöryhmä 5.2 Ulkoasun uudistaminen 5.3 Mielipidelehti Rönsy 6 Paikallinen ja alueellinen toiminta 6.1 Paikallisjärjestötoiminta 6.2 Kummijärjestötoiminta 6.3 Kaverijärjestötoiminta 7 Kansainvälinen toiminta 7.1 Federation of Young European Greens, FYEG FYEGin eurovaalikampanja Liittokokous FYEGin sääntöuudistus 7.2 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo Finland ry 7.3 Kööpenhaminan ilmastoneuvottelumatka 8 ViNO ja puolue 8.1 Toiminta puoluekokouksessa 8.2 Edustus puolueen elimissä

2 Puolueristeily 9 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 9.1 Yhteiskannanotot 9.2 Yhteis- ja sidosryhmätapahtumat 10 Hallinto 10.1 Liittokokoukset 10.2 Liittohallitus 10.3 Muut hallinnolliset toimielimet Hallituksen työvaliokunta Toimistopalaverit Henkilöstö Pääsihteeri Järjestö- ja koulutussihteeri Talous- ja toimistosihteeri Turun vihreiden nuorten ja Turun opiskelevien vihreiden järjestösihteeri Projektityöntekijät 10.4 Kirjanpito ja tilintarkastus 10.5 Jäsenyydet muissa yhdistyksissä 10.6 Toiminnan suunnittelun kehittäminen 11 Viestintä 11.1 Sisäinen viestintä 11.2 Kannanotot ja tiedotteet 11.3 Ulkoasun uudistaminen 11.4 Mielipidelehti 11.5 Verkkosivut 12 Koulutustoiminta 12.1 Hallituksen koulutus 12.2 Nuori vihreä vaikuttaja -kurssi 12.3 Väentapaaminen 12.4 Paikallistoimijoiden koulutus 12.5 Opiskelijatapaamiset ja opiskelijavaltuuskunnan perehdytys 12.6 Tasa-arvokoulutus 13 Varain- ja jäsenhankinta 13.1 Jäsenhankinta 13.2 Varainhankinta 13.3 Julkiset tuet 14 Tavoitteiden toteutuminen 15 Liite: sidosryhmien tapaamiset 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) on valtakunnallinen vihreä opiskelija- ja nuorisojärjestö. ViNO on perustettu vuonna Vuonna 2009 ViNOon kuului 20 paikallisjärjestöä. Toimintaa järjestettiin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

3 ViNOn kautta vihreät nuoret ja opiskelijat pääsevät tuomaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan politiikkaan. ViNO toimi aktiivisesti myös vuonna 2009 niin puoluepolitiikassa kuin kansalaisjärjestönäkin. ViNOn jäsenmäärä vuonna 2009 oli Vuoden aikana hyväksyttiin kaksi uutta jäsenjärjestöä: Savonlinnan seudun vihreät nuoret sekä Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat. ViNOn toiminnassa vuonna 2009 olivat keskeisellä sijalla maksuton koulutus ja avoimet julkiset tilat, joista molemmista toteutettiin kampanja. Myös ohjelmatyö oli runsasta: kevätliittokokouksessa hyväksyttiin lyhennetty versio periaateohjelmasta ja syysliittokokouksessa talouspoliittinen ohjelma. Tämän lisäksi hallitus hyväksyi tietoyhteiskuntalinjapaperin. Muita ajankohtaisia, ViNOn vaikuttamistyössä keskeisiä, poliittisia teemoja olivat mm. uusi yliopistolaki, sosiaaliturvan ja opintotuen uudistamisprosessit sekä vaali- ja puoluerahoitusuudistus. Vuonna 2009 ViNOa työllistivät lisäksi eurovaalit, jäsenjärjestötyön kehittäminen sekä ulkoasu-uudistus. 2 Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 2.1 Yleinen poliittinen vaikuttaminen ViNOn poliittisen toiminnan painopisteinä olivat kesän europarlamenttivaalit sekä kampanjat avoimista julkisista tiloista ja maksuttomasta koulutuksesta. Tämän lisäksi seurattiin aktiivisesti hallitus- ja eduskuntapolitiikkaa ja reagoitiin siihen sekä julkisin puheenvuoroin että vaikuttamalla puolueen sisällä. Esille nostettuja aiheita olivat mm. vaali- ja puoluerahoitus, tietoyhteiskunta- ja tekijänoikeuskysymykset ja talouden viherelvytys. Kevään liittokokouskannanotto kritisoi ympäristöhallinnon uudistusta ja syksyn liittokokouskannanotossa vaadittiin Kööpenhaminan ilmastokokoukselta riittäviä päätöksiä. Lisäksi ViNOlle hyväksyttiin tietoyhteiskuntalinjapaperi sekä talouspoliittinen ohjelma Kannanotot ja tiedotteet Vuoden aikana lähetettiin yhteensä 35 kannanottoa ja osallistuttiin kolmeen yhteiskannanottoon muiden järjestöjen kanssa. Parhaiten näkyvyyttä sai seurakuntien yhteisövero-osuutta käsitellyt kannanotto. Sisäistä keskustelua herättivät eniten tietoyhteiskuntalinjaukset. Kannanotot on lueteltu Viestintä-luvussa. 2.2 Kampanjat Kampanja avoimen julkisen tilan puolesta Avoimen julkisen tilan kampanjatyöryhmä perustettiin alkuvuodesta jatkamaan vuonna 2008 alkanutta avoimen kaupunkitilan kampanjaa. Työryhmä kokousti vuoden aikana yhteensä kolme kertaa, minkä lisäksi asioista sovittiin sähköpostitse sekä skypessä. Työryhmän puheenjohtajana toimi Mari Kekkonen ja jäseniä oli yhteensä kahdeksan.

4 Työryhmän jäsenet keräsivät kevään aikana asuinpaikkakunniltaan tietoja ilmoittelutilasta. Tietoja kerättiin mm. siitä kuinka paljon on ei-kaupallista ilmoitustilaa verrattuna kaupalliseen ilmoittelutilaan sekä siitä, mitä sanktioita seuraa väärään paikkaan laitetusta mainoksesta. Työryhmä järjesti ViNOn tämän vuoden kesäkampanjan, jonka tarkoituksena oli valokuvanäyttelyn avulla herättää keskustelua siitä, kenelle kaupunkitila on nykyisellään tarkoitettu ja millaista kaupungissa olisi, jos tilaa olisi enemmän myös ei-kaupalliseen toimintaan. Paikallisjärjestöjä pyydettiin ottamaan omista kotipaikkakunnistaan kuvia mainosten vallassa olevasta kaupungin keskustasta. Sen jälkeen kuvankäsittelijä muokkasi ja piirsi kuvista kolme versiota: ensimmäinen kuva sellaisenaan, toinen kuva ilman autoja ja mainoksia, siten että viihtyvyyttä oli parannettu (mm. istutuksin) sekä kolmanneksi kuva, jossa oli pelkät mainokset. Lopulliseen näyttelyyn tuli kuvat neljästä kaupungista: Porvoosta, Rovaniemeltä, Turusta ja Helsingistä. Kuvia pidettiin esillä mm. Helsingissä Ihmistulva-tapahtumassa. Tämän jälkeen kuvat kiersivät paikallisjärjestöjä. Avoimen kaupunkitilan kampanjaan luotiin jo vuonna 2008 tempausideoita esimerkiksi Autotonta päivää ja Älä osta mitään -päivää varten. Näitä ideoita mainostettiin myös vuonna 2009 ja paikallisjärjesöissä järjestettiin näiden pohjalta Autottoman päivän ja Älä osta mitään -päivän tapahtumia, kuten parkkiruutupiknikkejä ja tavaranvaihtopöytiä Kampanja maksuttoman koulutuksen puolesta ViNO jatkoi vuonna 2008 aloitettua maksuttoman koulutuksen kampanjaa. Kampanjan tavoitteena on turvata maksuton koulutus kaikille Suomessa ja saada kaikkien asteiden maksuton koulutus kirjattua perustuslakiin. Opiskelijavaltuuskunnan alla toimi maksuttoman koulutuksen kampanjan työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Senja Laakso. Jäseniä työryhmässä oli yhteensä neljä. Työryhmä kokoontui kevään aikana kolme kertaa Skypessä ja tämän lisäksi kampanjaa käsiteltiin opiskelijavaltuuskunnassa. Kevään aikana maksuttoman koulutuksen nettisivut ( päivitettiin, ja lisäksi ViNOn harjoittelija teki kampanjaan liittyen selvityksen, johon kerättiin kommentteja maksuttoman koulutuksen puolesta. Kampanjassa pyrittiin vaikuttamaan siihen, että yliopistolakiuudistukseen ei tulisi kirjausta lukukausimaksukokeilusta EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille. Kun uusi yliopistolaki hyväksyttiin ja siinä mahdollistettiin lukukausimaksukokeilu vuosille , pyrittiin ensisijaisesti vaikuttamaan lukukausimaksukokeilun arviointikriteereihin. Kesäkuussa ViNOn puheenjohtajat lähettivät eduskuntaryhmien puheenjohtajille suruadressit maksuttoman koulutuksen muistolle. Lokakuussa Birgitta Vuorinen Opetusministeriöstä oli opiskelijavaltuuskunnan kokouksessa kertomassa lukukausimaksukokeilun käynnistämisestä ja opiskelijavaltuuskunta valmisteli joulukuulle kannanoton, jossa vaaditaan riittävän tiukkoja ja yksiselitteisiä kriteerejä lukukausimaksukokeilun arvioimiseksi.

5 Eurovaalit Eurovaalit järjestettiin Suomessa ViNO osallistui vaaleihin omalla kampanjallaan ja ehdokkaillaan sekä tukemalla Vihreiden eurovaalikampanjaa. ViNOn ehdokkaita eurovaaleissa olivat Touko Aalto Jyväskylästä, Emma Kari Helsingistä ja Aleksi Mäntylä Lahdesta. ViNO valitsi liittokokouksessaan keväällä 2009 kärkiehdokkaikseen Aallon ja Karin, joita molempia tuettiin 2500 euron suoralla lahjoituksella. Lahjoituksen edellytys oli, että ViNO mainitaan logoineen kaikissa ehdokkaiden kampanjamateriaaleissa ja että ehdokkaat sitoutuvat ViNOn liittokokouksen hyväksymiin eurovaaliteeseihin. ViNO kampanjoi tuottamalla teesit eurovaaleihin sekä organisoimalla ehdokkaidensa tukiryhmiä. Tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri osa liiton jäsenistä toimimaan jonkun eurovaaliehdokkaan tukiryhmässä. Nuoret kampanjoivatkin aktiivisesti kaikilla ViNOn jäsenjärjestöpaikkakunnilla. ViNOn kampanjapäällikkönä eurovaaleissa toimi oman toimensa ohella pääsihteeri Jehki Härkönen. Lisäksi ViNOn vaalityötä ja -teesejä suunnitteli Eurooppa-työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Fatim Diarra ja jossa jäseniä oli yhteensä kymmenen. Diarra ja Härkönen olivat jäseninä myös puolueen kampanjaa suunnitelleessa kampanjatyöryhmässä ja Härkönen lisäksi sen operatiivista toteuttamista johtaneessa kampanjajohtoryhmässä, joka kokoontui päivittäin ennen vaaleja. ViNOn ehdokkaista Emma Kari sai ääntä, Touko Aalto ääntä ja Aleksi Mäntylä 1070 ääntä. Varsinkin kärkiehdokkaiden äänisaalis oli hyvä jokseenkin olemattomiin kampanjabudjetteihin nähden ja tukee varmasti erinomaisesti ehdokkaiden tulevia eduskuntavaalikampanjoita. Avoin kampanjarahoitus oli yksi ViNOn esillä pitämistä aihesta. ViNO julkisti oman rahoituksensa jo ennen vaaleja ja lähetti selvityksen osana puolueen yleistä selvitystä valtiontalouden tarkastusvirastoon vapaaehtoisena toimenpiteenä. 3 Ohjelmatyö 3.1 Periaateohjelma Toimintasuunnitelman mukaisesti hallitus haki alkuvuodesta työryhmää tiivistämään periaateohjelmaa ja päivittämään sen yhteydessä olevia lyhyitä kantoja. Ryhmän tarkoituksena ei ollut puuttua poliittisiin sisältöihin vaan tiivistää ohjelmaa mm. poistamalla toistoa. Työryhmä toimi helmikuusta huhtikuuhun, sitä puheenjohti Kerttu Hakala ja siihen kuului kolme muuta jäsentä. Ryhmä työskenteli tiiviisti ja esitti kevätliittokokoukselle merkittävästi lyhentynyttä mutta kaiken sisältönsä säilyttänyttä periaateohjelmaa, joka hyväksyttiin sellaisenaan kokouksessa. Kokous hyväksyi myös päivitetyt lyhyet kannat.

6 Talouspoliittinen ohjelma ViNOn hallituksen alkuvuodesta valitsema talouspoliittinen työryhmä valmisteli ViNOlle talouspoliittisen ohjelman. Työryhmän puheenjohtajana toimi Heikki Sairanen ja työryhmässä oli yhteensä yhdeksän jäsentä. Työryhmä aloitti työnsä helmikuussa ja teki työtä marraskuuhun asti. Yhteensä työryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. Näistä kerroista kolme oli tavallisia kokouksia, yksi pidempi workshop ja viisi pidettiin sähköisenä kokouksena. Työryhmä työsti linjapaperin ViNOn wikissä. Kesäkuussa ViNOn hallitus antoi kommenttinsa ohjelmaan ja nämä otettiin huomioon jatkotyöstössä. Ohjelma oli jäsenistön kommentoitavana ja muokattavana syyskuun. Syyskuussa järjestettiin myös ainakin neljä paikallista tapaamista, jossa käsiteltiin ohjelmaa ja tehtiin siihen suoraan myös muutoksia. Kommentteja pyydettiin myös ViNOn ulkopuolelta esimerkiksi vihreiden foorumilla. Avoimen työstön jälkeen työryhmä teki omat muutoksensa ohjelmaan, minkä jälkeen liittokokous hyväksyi ohjelman marraskuussa. Ohjelman tavoitteena ovat ihmisten onnellisuus, oikeudenmukaisempi maailma ja ekologisesti kestävä kehitys. Ohjelmassa esitetään useita konkreettisia keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 3.3 Tietoyhteiskuntalinjapaperi ViNOn tietoyhteiskuntatyöryhmä valmisteli vuoden aikana ViNOn tietoyhteiskuntalinjapaperin. Työryhmän puheenjohtajana toimi Heikki Sairanen ja muita jäseniä oli yhteensä kahdeksan. Linjapaperissa käsitellään ViNOn linjoja mm. immateriaalioikeuksiin ja digitaalisiin perusoikeuksiin sekä avoimen tiedon tuotantoa, työn muutosta ja tietoyhteiskunnan suhdetta ympäristöön. Linjapaperi valmisteltiin ViNOn wikissä, työryhmän sähköisissä kokouksissa ja pidemmässä workshopissa. Linjapaperi oli ViNOn wikissä jäsenistön kommentoitavana ja muokattavana kuukauden. Linjapaperi hyväksyttiin ViNOn hallituksen kokouksessa Hyväksymisen ohessa tehty kannanotto herätti paljon keskustelua puolueen sähköpostilistoilla sekä vihreiden foorumilla. 4 Temaattinen poliittinen toiminta 4.1 Opiskelijavaltuuskunta ja opiskelijapolitiikka Liittokokouksen valitsemassa ja ViNOn opiskelijapoliittisesta toiminnasta vastaavassa opiskelijavaltuuskunnassa oli vuonna 2009 puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä eri puolilta Suomea. Jäsenet olivat Antti-Jukka Huovila (pj) Tampereelta, Taru Anttonen Joensuusta, Katja Lötjönen Kuopiosta, Merja Kähkönen Oulusta, Riku Merikoski Tampereelta, Vaula Metso Turusta, Aleksi Laine Turusta, Saara Uotila Turusta, Maria Tirkkonen Helsingistä, Joonas Jylhä Helsingistä, Niklas Piiparinen Helsingistä ja Senja Laakso Helsingistä. Kokouksia oli yhteensä yhdeksän, keskimäärin noin kerran kuussa.

7 Vuoden alussa opiskelijavaltuuskunta valitsi vuoden kärkiteemoiksi sosiaaliturvauudistuksen ja edustajistovaalit. Sosiaaliturvauudistusta koskien pidettiin ViNOn näkemyksiä hyvästä sosiaaliturvasta esillä usealla kannanotolla, jotka vaativat toimivampaa ja kattavampaa sosiaaliturvaa. ViNOn pitkäaikainen tavoite opintotuen ja sairauspäivärahan paremmasta yhteensovittamisesta toteutui valtion budjettiesityksessä vuodelle 2010 ja lainmuutosta valmisteltiin syksyllä ViNO kiinnitti huomiota myös asumisen tuen muotoihin ja vaati yhtä toimivaa asumisen tukijärjestelmää. Edustajistovaalien osalta ViNO tuki ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja yliopistojen ylioppilaskuntien edustajistovaalikampanjointia tarjoamalla eri ehdokaslistoille painovalmiit julisteet, esitteet ja lehtimainokset. Visuaalinen ilme oli yhtenäinen ja graafikko taittoi materiaalit keskitetysti palkkiota vastaan. Lisäksi ViNOn wikiin luotiin edustajistovaaliosuus, jonka alle eri ryhmät pystyivät lisäämään omia vaaliohjelmiaan ja ideoitaan kampanjointiin. Edustajistovaaleja varten laadittiin ViNOn wikiin myös teesipankki, jonka tarkoituksena oli toimia ideointiapuna ehdokasryhmien laatiessa omia vaaliohjelmiaan sekä myös madaltaa kynnystä perustaa uusia vihreitä listoja ammattikorkeakouluihin. Ammattikorkeakouluihin saatiin vihreitä listoja ensimmäistä kertaa Tampereella, Jyväskylässä ja Metropolia-ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Edustajistovaalit käytiin syksyllä, lukuun ottamatta Aalto-yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston ylioppilaskuntia, joissa vaalit olivat jo keväällä. Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon Punavihreät saivat kolme paikkaa, mutta Vihreä Aalto jäi ilman edustusta. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon vihreät saivat yhteensä viisi paikkaa ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistoon kuusi paikkaa. Syksyn vaaleissa saatiin paikkoja seuraavasti: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta kuusi paikkaa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta yhdeksän paikkaa, Oulun yliopiston ylioppilaskunta kaksi paikkaa, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta viisi paikkaa, Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta yksi paikka, Åbo Akademis Studentkår neljä paikkaa. Muita keskeisiä poliittisia teemoja vuonna 2009 olivat yliopistolakiuudistus, lukukausimaksukokeilu, mediamaksu sekä taantuman vaikutus opiskelumahdollisuuksiin. Näihin pyrittiin vaikuttamaan joko julkisilla kirjoituksilla tai viemällä ViNOn näkemyksiä puolueen suuntaan. Vuoden alussa kaikille valtuuskunnan jäsenelle jaettiin vastuualueet, joita heidän tuli seurata ja raportoida valtuuskunnalle. Kokouksissa säännöllisesti seurattuja vastuualueita olivat eri ylioppilaskuntien vihreiden yhteistyö, toinen aste, ammattikorkeakouluasiat, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), yliopistolain uudistus, sosiaaliturvauudistus, puolueen koulutuspolitiikka, opiskelijatapaamiset ja maksuttoman koulutuksen kampanja.

8 Valtuuskunnan kokouksiin kutsuttiin ulkopuolisia puhujia alustamaan ajankohtaisista opiskelijapoliittisista kysymyksistä. Asiantuntijoita kuultiin mm. yliopistolakiuudistuksesta, ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta ja lukukausimaksukokeilusta. Opiskelijavaltuuskunta koordinoi SYL:n liittokokouksen vihreiden edustajien Avoliittoryhmän toimintaa. Järjestetyssä kahdessa ennakkotapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti ryhmän toiminnasta henkilövalintojen osalta liittokokouksessa, SYL:n vuoden 2010 toiminnan sisällöistä ja SYL:n linjapaperin sisällöstä. ViNO myös lausui SYL:n linjapaperi- ja toimintasuunnitelmaluonnoksista. Vihreät tavoitteet toteutuivat hyvin SYL:n liittokokouksessa sekä poliittisten kysymysten että henkilövalintojen osalta. Poliittiseen linjapaperiin saatiin vihreiden esityksestä muun muassa seuraavat uudet tavoitteet: samaa sukupuolta olevien parien ulkoinen adoptio, ilmastolaki ja maahanmuuttajanaisten erityinen huomioiminen. Vinolainen Laura Keski-Hakuni valittiin SYL:n hallituksen jäseneksi vuodelle Opiskelijavaltuuskunta järjesti kaksi viikonlopun mittaista valtakunnallista tapaamista vinolaisille opiskelijatoimijoille (luku 12.6). Vinolaiset pitivät myös yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöihin käymällä muun muassa SYL:n ja Samokin aamiaisilla ja tapaamalla Suomen Lukiolaisten Liiton johtoa. 4.2 Ympäristö ViNOn ympäristötoimintaa tehtiin vuonna 2009 yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Keskeisellä sijalla toiminnassa olivat ilmastonmuutoksen vastainen työ ja ydinvoiman vastustaminen. ViNO osallistui huhtikuussa ydinvoiman vastaiseen mielenosoitukseen, jossa puheenjohtaja Terävä piti puheenvuoron. Mielenosoitukseen osallistui henkeä ja se järjestettiin yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton, Greenpeacen, Luonto-Liiton, Vasemmistonuorten, Edelleen ei ydinvoimaa -liikkeen, Pandin, Naiset rauhan puolesta - järjestön, Tekniikka elämää palvelemaan -järjestön sekä Kommunistisen nuorisoliiton kanssa. Syksyllä alettiin koordinoida ydinvoiman vastaista toimintaa vuodelle ViNO osallistui koordinointiin yhdessä ympäristöjärjestöjen kanssa. Ydinvoima ja ilmastonmuutos olivat myös ViNOn syksyllä järjestetyn väentapaamisen toinen pääteema. ViNO osallistui Maan ystävien koordinoimaan Polttava kysymys -kampanjaan ilmastolain puolesta. Suuri osa toiminnasta keskittyi syyskuun alussa järjestettyyn Ihmistulva-tapahtumaan, joka kokosi yhteensä noin 4000 ihmistä, jotka vaativat kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja ilmastolakia. ViNO osallistui tapahtuman suunnitteluun ja käytännön toteutukseen sekä mainosti tapahtumaa jäsenilleen. Ympäristötoiminnassa keskeisellä sijalla olivat Kööpenhaminan ilmastoneuvottelut, joihin liittyviin mielenosoituksiin ViNO kokosi oman noin kolmenkymmenen hengen osallistujajoukkonsa (ks. kohta 7.3.). ViNO osallistui myös Suomessa samaan aikaan järjestettyihin mielenosoituksiin.

9 ViNO järjesti Kööpenhaminan ilmastokokouksen aikaan ( ) nälkälakon, jolla haluttiin osoittaa tuki ilmastonmuutoksen seurauksena nälkää näkeville ihmisille ja kansoille sekä painostaa Kööpenhaminan neuvottelijoita vakavasti otettavaan sopimukseen. Lakkoon oli mahdollista osallistua oman valinnan mukaan 1-7 päivän ajan. Nälkälakolle avattiin oma nettisivu, jossa oli ViNOn vaatimukset ilmastokokoukseen osallistuville päättäjille sekä mahdollisuus allekirjoittaa nälkälakkositoumus. Sitoumuksen allekirjoitti yhteensä 67 ihmistä ja lakko sai mediahuomiota ainakin Vihreässä Langassa sekä Yle X:n uutisissa. Lakon aikana julkaistiin kannanotto sekä tiedote ja lakolle perustettiin oma Facebook-ryhmä, jonne liittyi 104 jäsentä. Ympäristöteemat olivat ympäri vuoden esillä ViNOn kannanotoissa ja poliittisissa keskusteluissa. Vuoden alussa koottiin ympäristötyöryhmä, joka toimi sähköisesti tiedonlevityksen välineenä. 4.3 Mielenterveys ViNOn mielenterveystyöryhmän perustamisesta päätettiin vuoden 2008 syysliittokokouksessa. Työryhmä muodostettiin tammikuun aikana ja jäseniä siihen kertyi yhteensä yhdeksän. Puheenjohtajana toimi Mari Kekkonen. Yhdessä kevään kokouksessa oli paikalla Suomen mielenterveysseuran puheenjohtaja Pekka Sauri, jonka kanssa käytiin keskustelua siitä, mitä ViNO voisi mielenterveyspolitiikan saralla tehdä. Samalla luotiin ideapankkia työryhmän toiminnalle. Työryhmä kävi vuoden aikana keskustelua mielenterveyspolitiikan ajankohtaisista asioista sekä keräsi wikiin tietopankkia. Lisäksi kokouksissa kehitettiin erilaisia toimintaideoita vuoden 2010 työryhmälle toteutettavaksi ja näiden pohjalta luotiin wikiin ideapankki. Mielenterveystyöryhmä teki vuoden aikana kannanottoja mm. ennaltaehkäisevistä palveluista ja vajaakuntoisten palaamisesta työelämään tai opiskeluun. Lisäksi työryhmä ideoi ja kirjoitti ViNOn puoluekokousaloitteen, jossa esiteltiin idea Yhdistystoimijan mielenterveys- ja jaksamisoppaasta. Aloite sai kannatusta ja ViSiO alkoi aloitteen pohjalta toteuttaa julkaisua Vapaaehtoistyön organisoinnin ja vapaaehtoistyössä jaksamisen opas, jossa jaksaminen ja mielenterveys ovat oleellisessa osassa. Tästä oppaasta tulee ViSiOn järjestyksessä kolmas suuri julkaisu ja se valmistuu vuonna Mielenterveystyöryhmä osallistui työhön kommentoimalla ja esittämällä ideoita sisällöstä tapaamisessa ViSiOn edustajien kanssa. 4.4 Tasa-arvo Vinon tasa-arvotyöryhmässä oli vuonna 2009 viisi jäsentä ja sen puheenjohtajana toimi Reija Eerola. Keväällä 2009 hallitus hyväksyi ViNOlle tasa-arvo-oppaan, jonka viimeistelyyn tasa-arvotyöryhmä osallistui. Oppaan työstö oli aloitettu jo aikaisemmissa tasa-arvotyöryhmissä. Opas on suunnattu ViNOn jäsenjärjestöille ja siinä käsitellään

10 tasa-arvon edistämistä järjestön arjessa konkreettisin esimerkein. Oppaan pohjalta järjestettiin tasa-arvokoulutusta kevään jäsenjärjestötapaamisessa (ks. kohta 12.6.). Lisäksi työryhmä teki keväällä ViNOn hallitukselle luonnoksen kannanottoon: "Sateenkaariperheille yhtäläiset oikeudet vanhempainvapaaseen" ja vastasi Rönsyn toimituksen esittämään visaiseen tasa-arvokysymykseen. Kesällä 2009 tasaarvotyöryhmä teki kannanoton "Sterilisaation ikäraja laskettava 25 vuoteen". Syksyllä 2009 työryhmä keskittyi pohtimaan vammaisten syrjimistä adoptiojonossa. Ryhmä kokoontui sekä kasvokkain että Skypen välityksellä. 4.5 Sateenkaariverkosto Sateenkaariverkoston puheenjohtajana toimi Sami Hietanen ja hallitusvastaavana Fatim Diarra. Ryhmässä oli yhteensä 16 jäsentä. Ryhmä valmisteli hallitukselle kannanoton, osallistui Helsinki Pride -tapahtumaan ja kävi keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. Ryhmä järjesti Helsinki Pride -viikolle keskustelutilaisuuden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisesta kouluissa. 4.6 Tietoyhteiskunta ViNOn hallituksen alkuvuodesta valitsema tietoyhteiskuntatyöryhmä valmisteli ViNOn hallitukselle esityksen ViNOn tietoyhteiskuntalinjapaperiksi. Hallitus hyväksyi linjapaperin syyskuun kokouksessaan. (ks. kohta 3.3) 4.7 Talous ViNOn vuoden alussa valitsema talouspoliittinen työryhmä valmisteli ViNOlle talouspoliittisen ohjelman (ks. kohta 3.2). Ohjelman lisäksi työryhmä kirjoitti talouden elvyttämiseen liittyvän kannanoton. Huhtikuun workshopin ohessa työryhmä kuuli Antti Sipilän esittelyn FYEGin talousjulkaisusta. 4.8 Kehitysyhteistyö ViNOssa kehityspolitiikkaa seurasi hallituksen jäsen Reija Eerola. ViNO toimi ja oli edustettuna kehitysyhteistyöjärjestöissä, kuten Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepassa ja Reilun kaupan edistämisyhdistyksessä. Lisäksi Jehki Härkönen ja Mari Kekkonen edustivat ViNOa Väestöliiton nuorten vaikuttajien ryhmässä. Ryhmän toiminta hiljeni Väestöliiton henkilövaihdosten myötä alkuvuodesta. Härkönen oli ryhmän entisenä puheenjohtajana kirjoittamassa ryhmän toiminta-ajatuksia uusiksi yhdessä Väestöliiton nimeämän ryhmän sihteerin kanssa. ViNO toimi Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo Finland ry:ssä ja oli aktiivisesti mukana Nepalin demokratiaprojektissa (ks. kohta 7.2.). 5 Järjestöllinen toiminta 5.1 Organisaatiotyöryhmä

11 ViNO perusti uuden organisaatiotyöryhmän alkuvuonna 2009 kehittämään jäsenjärjestöyhteistyötä ja vastaamaan muihin järjestöllisen kehittämisen haasteisiin. Organisaatiotyöryhmä toimi hallituksen sisäisenä työryhmänä ja sen puheenjohtajana toimi Mari Kekkonen ja jäseninä Touko Aalto, Fatim Diarra ja Heikki Sairanen. Organisaatiotyöryhmän valmistelevana sihteerinä toimi järjestö- ja koulutussihteeri Lotta Kortteinen. Organisaatiotyöryhmä työskenteli sekä kasvokkain että sähköisesti ja kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Organisaatiotyöryhmän keskeisimmät tehtävät olivat jäsenhankinnan ideointi, paikallisjärjestöjen jäsenhankintakoulutus, kummi- ja kaverijärjestötoiminnan organisointi, jäsenjärjestötapaamisen ja väentapaamisen suunnittelu, ViNOn sisäisen viestinnän kehittäminen, ViNOn sääntömuutosten valmistelu ja jäsenjärjestövierailuiden järjestäminen. Organisaatiotyöryhmä teki keväällä jäsenjärjestöille kyselyn, jonka tuloksia ja kehitysideoita esiteltiin kevään jäsenjärjestötapaamisessa. Syksyllä tehtiin iso jäsenkysely, jonka tulokset eriteltiin järjestöittäin ja joita esiteltiin syksyn väentapaamisessa. Seurantadatan keräämiseksi jäsenkysely toteutetaan myös vuonna Ulkoasun uudistaminen Viestintätyöryhmä jatkoi ViNOn ulkoasutyöryhmän 2008 aloittamaa projektia yhdistyksen ulkoasun uudistamisesta ja nettisivujen visuaalisesta kehittämisestä. Ensimmäisenä projektina työryhmä paneutui jäsenistön valitseman logon värimaailman muokkaamiseen syyskokouksessa 2008 saadun palautteen perusteella. Kevätkokouksessa 2009 uudistettu logo julkaistiin ja uusi värimaailma hyväksyttiin yksimielisesti käyttöön. Ainoastaan logossa käytettävät fontit eivät miellyttäneet jäsenistöä ja tämä jäi viimekädessä hallituksen ratkaistavaksi. Viestintätyöryhmän toisena projektina oli nettisivujen ilmeen uudistaminen ja tätä varten työryhmän oli tarkoitus avata avoin tarjouskilpailu. Värimaailman muuttaminen ei kuitenkaan ollut TaiKin kanssa tehdyn sopimuksen mukaista, joten hallitus päätti hyväksyä logoksi TaiKin esittämät uudet värit lokakuussa Työryhmän puheenjohtajana toimi Hanna Pulkka ja työryhmässä oli yhteensä kahdeksan jäsentä, jotka osallistuivat ulkoasun suunnitteluun ja toteutukseen sekä tarjouskilpailun alulle saattamiseen. Työryhmä työskenteli sekä kasvokkain että sähköisesti. 5.3 Mielipidelehti Rönsy ViNOn lehtityöryhmän puheenjohtajana toimi Heidi Meriläinen ja työryhmässä oli yhteensä yhdeksän jäsentä. Ryhmän työskentely painottui keväälle, sillä Rönsy julkaistiin Eurovaalien alla. Työskentely alkoi rahoituksen hakemisella opetusministeriöltä ja päätoimittajan valinnalla. Lehden päätoimittajana toimi Juuso

12 Janhunen ja taittajana Markus Koljonen. Rahoitusta opetusministeriöstä ei saatu, joten lehti pystyttiin julkaisemaan vain kerran suunnitellun neljän sijaan. Lehden rahoittamiseksi myytiin mainoksia. Ryhmä työskenteli sekä kasvokkain että sähköisesti. Lehtityöryhmän jäsenet osallistuivat myös itse juttujen kirjoittamiseen sekä toimittamiseen. 6 Paikallinen ja alueellinen toiminta 6.1 Paikallisjärjestötoiminta ViNOon kuuluu 20 paikallisjärjestöä. Vuoden 2009 aikana liittyi kaksi uutta paikallisjärjestöä lisää: Savonlinnan seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ja Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat. Paikallisjärjestöjä on nyt Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Hämeenlinnassa, Kainuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Satakunnassa, Porvoossa, Savonlinnassa ja Vaasassa, yhteensä seitsemällätoista eri paikkakunnalla. Keväällä järjestettiin jäsenjärjestötapaaminen, johon kutsuttiin edustajat paikallisjärjestöistä. Tapaamisen teemana oli kampanjointi eurovaaleissa ja jäsenhankinta. Tapaamisessa käytiin myös läpi järjestöjen kuulumisia ja toimintaa. Jäsenjärjestötapaamisen yhteydessä järjestettiin myös tasa-arvokoulutus järjestöille ViNOn uuden tasa-arvo-oppaan pohjalta. ViNOn valtakunnalliset kampanjat jalkautettiin paikallisjärjestöihin. Järjestöille annettiin valmiita tempausideoita ja tukimateriaaleja, jotta pientenkin järjestöjen oli helppo osallistua. Eri puolilla Suomea järjestettiinkin vuoden aikana avoimen jukisen tilan kampanjatempauksia ja nuoret osallistuivat kaikilla ViNOn jäsenjärjestöpaikkakunnilla aktiivisesti eurovaalikampanjaan. Paikallisjärjestöjen toimintaa tuettiin vakituisen 50 euron järjestöavustuksen avulla sekä myöntämällä harkinnanvaraisia hankeavustuksia, joista liittohallitus päätti järjestöjen hakemusten pohjalta. Järjestö- ja koulutussihteerin pääasiallisena tehtävänä oli jäsenjärjestöjen työn tukeminen. Tämän lisäksi organisaatiotyöryhmä vastasi jäsenjärjestöyhteistyöstä. ViNOn järjestö- ja koulutussihteeri sekä organisaatiotyöryhmän jäsenet vierailivat vuoden aikana eri paikallisjärjestöissä innoittamassa toimintaa (Vaasa , Joensuu , Jyväskylä , Tampere ja , Kajaani 25.9., Oulu 21.8., Turku 5.10, Hämeenlinna ja 4.12., Lahti ). Lisäksi hallitus kokoontui eri kaupungeissa ja tapasi samalla paikallisjärjestöjen aktiiveja. 6.2 Kummijärjestötoiminta Jokaiselle ViNOn paikallisjärjestölle valittiin oma kummi hallituksesta. Kummien tarkoitus on luoda hallituksen ja paikallisjärjestöjen välille henkilökohtainen suhde, joka

13 helpottaa yhteistyötä ja madaltaa paikallistoimijoiden kynnystä ottaa yhteyttä hallitukseen. Hallituskummit viestivät paikallisjärjestöille hallituksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Kummitoiminnan avulla saatiin aktivoitua järjestöjä paikkakunnilla, joilla toiminta on aiemmin ollut vähäistä. Kummit vuonna 2009 Touko Aalto: Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat, Tampereen vihreät nuoret, Tampereen vihreät teekkarit, Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Lahden vihreät nuoret Fatim Diarra: Helsingin vihreät nuoret, HYYn vihreät, Vihannes - vihreät nuoret Espoossa, Vihreät teekkarit, Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat Reija Eerola: Oulun vihreät nuoret, Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Kainuun vihreät nuoret ja opiskelijat Kerttu Hakala: Helsingin vihreät nuoret, HYYn vihreät, Vihannes - vihreät nuoret Espoossa, Vihreät teekkarit, Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat, Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Kaakkois-Suomen vihreät nuoret ja opiskelijat Mari Kekkonen: Turun opiskelevat vihreät, Turun vihreät nuoret, Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat Johanna Kesti: Oulun vihreät nuoret, Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Kainuun vihreät nuoret ja opiskelijat Heidi Meriläinen: Pohjois-Karjalan vihreät nuoret ja opiskelijat, Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Savonlinnan seudun vihreät nuoret ja opiskelijat Heikki Sairanen: Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat, Tampereen vihreät nuoret, Tampereen vihreät teekkarit, Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Lahden vihreät nuoret 6.3 Kaverijärjestötoiminta ViNOssa aloitettiin vuonna 2009 uudenlainen kaverijärjestötoiminta, jonka tarkoitus oli rohkaista järjestöjen välistä ideoiden vaihtoa ja yhteistyötä ja tarjota järjestöille toisistaan vertaistukea. Järjestöt jaettiin kaverijärjestöryppäisiin ja jokainen rypäs sai oman hallituskummin tai kaksi. Lisäksi kevään jäsenjärjestötapaamisessa ideoitiin paikallista toimintaa kaverijärjestöryppäittäin ja rohkaistiin järjestöjä tekemään entistä enemmän toimintaa myös yhdessä. Kaverijärjestötoiminnan seurauksena järjestöt vierailivatkin ahkerasti toistensa luona ja järjestivät yhdessä tempauksia, ekskursioita ja vapaamuotoisia retkiä.

14 Erityisesti pienet ja uudet järjestöt kokivat kaverijärjestötoiminnan onnistuneeksi hankkeeksi ja saivat paljon tukea isommilta järjestöiltä. Tämä kävi ilmi organisaatiotyöryhmän keväällä toteuttamasta jäsenjärjestökyselystä. Kaverijärjestöryppäät vuonna 2009 Pääkaupunkiseutu: Helsingin vihreät nuoret, HYYn vihreät, Vihannes - vihreät nuoret Espoossa, Vihreät teekkarit, Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Porvoon vihreät nuoret ja opiskelijat - kummit: Fatim Diarra ja Kerttu Hakala Keskimaa: Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat, Tampereen vihreät nuoret, Tampereen vihreät teekkarit, Hämeenlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Lahden vihreät nuoret - kummit: Touko Aalto ja Heikki Sairanen Länsi-Suomi: Turun opiskelevat vihreät, Turun vihreät nuoret, Satakunnan vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat - kummi: Mari Kekkonen Pohjoinen: Oulun vihreät nuoret, Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Kainuun vihreät nuoret ja opiskelijat - kummit: Johanna Kesti ja Reija Eerola Itä-Suomi: Pohjois-Karjalan vihreät nuoret ja opiskelijat, Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat sekä Savonlinnan seudun vihreät nuoret ja opiskelijat - kummi: Heidi Meriläinen 7 Kansainvälinen toiminta ViNO on jäsenenä eurooppalaisessa vihreiden nuorisojärjestöjen liitossa, Federation of Young European Greensissä (FYEG). ViNO osallistuu aktiivisesti FYEGin toimintaan ja tapahtumiin eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi ViNOlla on omaa kansainvälistä toimintaa, jota koordinoi kansainvälisten asioiden työryhmä. 7.1 Federation of Young European Greens, FYEG FYEGin vuoden 2009 suurimmat projektit olivat Green On! -eurovaalikampanja ja syksyllä alkanut organisaatiouudistus FYEGin eurovaalikampanja ViNO oli osallisena FYEGin Green On! -eurovaalikampanjassa. Kampanjan tarkoituksena oli toisaalta korostaa Vihreiden nuorisojärjestöjen poliittista yhtenäisyyttä ja toisaalta tuoda näkyvyyttä nuorille ehdokkaille. Kampanjaan kuului painettuja materiaaleja, pinssejä, paitoja ja nettisivusto. Vihreiden ja Euroopan Vapaan Allianssin ryhmä on europarlamentin nuorin ryhmä ja siinä on eniten alle 30-vuotiaita jäseniä (valintahetkellä neljä, joista kaksi Saksasta, yksi Ranskasta ja yksi Tanskasta).

15 ViNOn kampanjapäällikkönä toiminut pääsihteeri Jehki Härkönen osallistui kampanjan julkistukseen Maastrichtissa sekä Euroopan Vihreän Puolueen kampanjaavaukseen Brysselissä Liittokokous FYEGin liittokokoukseen ja sitä edeltäneeseen vaaliseminaariin osallistuivat ViNOsta varsinaisina edustajina Verna Castrén ja Jehki Härkönen. Lisäksi paikalla oli esittelijänä FYEGin hallituksessa vuosina toiminut Teo Kortman, vierailijana Iida Kalmanlehto ja puheenjohtajaehdokkaana Markus Drake. FYEG valitsi liittokokouksessaan ehdokasjäsenikseen kolme uutta järjestöä ja vahvisti täysjäsenyyden kuudelle uudelle järjestölle laajentuen näin vahvasti Itä-Euroopassa ja Kaukasuksella. Lisäksi liittokokous hyväksyi viisi sääntömuutosta ja poliittiset linjaukset abortista, laittomista päihteistä, nuorisopolitiikasta, alueellisuudesta ja romanien tilanteesta EU:ssa sekä toimintasuunnitelman ja budjetin. ViNOn ehdokkaana FYEGin puheenjohtajaksi oli Markus Drake Saksasta. Drake pääsi toiselle kierrokselle vaalissa, mutta hävisi bosnialaiselle Gordan Isabegovichille. Naispuheenjohtajaksi valittiin Eline van Nistelrooij Hollanista. Lisäksi kokouksessa valittiin neljän hallituksen jäsentä ja taloudenhoitaja sekä neuvoa antava komitea, joka koostuu entisistä FYEGin hallituksen jäsenistä. Härkönen valittiin tähän kolmijäseniseen komiteaan FYEGin sääntöuudistus FYEGin hallituksen strategia vuodesta 2007 alkaen on ollut voimakas laajentuminen uusiin maihin. Liittokokouksissa kaikilla jäsenjärjestöillä on yhtä monta (kaksi) ääntä. Tämä on luonut epäsuhtaa suurten ja pienten jäsenjärjestöjen edustavuuteen ja lisännyt äänivaltaa alueilla, joissa on valtion sisällä useampia puolueita (Espanja, Italia, Brittein saaret). Näiltä alueilta jäseninä on useampi järjestö, jotka siis saavat moninkertaisen äänimäärän. Saman alueen järjestöt kuitenkin yleensä äänestävät yhdessä. Näiden rakenteellisten epäkohtien korjaamiseksi FYEGissä käynnistyi muutamien jäsenjärjestöjen aloitteesta prosessi sääntöjen muuttamiseksi. Useat jäsenjärjestöt tapasivat toisiaan kesän aikana ja ViNOn edustajina puheenjohtaja Sini Terävä ja pääsihteeri Jehki Härkönen osallistuivat yhteen tapaamiseen Kataloniassa. Tapaamisten pohjalta muokattiin uusi esitys äänivallan jakautumisesta. Prosessia jatkettiin joulukuussa 2009 perustetussa työryhmässä, johon kaikki FYEGin jäsenjärjestöt lähettivät edustajansa. ViNOn edustajana toimii Jehki Härkönen ja varaedustajana Merja Kähkönen. 7.2 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo Finland ry

16 Demo on suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö. Se toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita. ViNO on jo usean vuoden ajan osallistunut Demon demokratian edistämishankkeeseen Nepalissa. ViNOn edustajat hankkeen työryhmässä olivat Eekku Aromaa ja Riina Paimen. Osana hanketta nepalilaisia nuorisopoliitikoita kävi keväällä tutustumassa Suomeen, jolloin ViNOn puheenjohtaja Sini Terävä tapasi heitä. Lisäksi ViNOn edustaja Paloma Hannonen osallistui hankkeen kenttämatkalle Nepaliin marraskuussa. Matkalla delegaatio tutustui paikalliseen demokratiakehitykseen ja puoluetoimintaan ja vastavuoroisesti esitteli poliittista toimintaa Suomessa. 7.3 Kööpenhaminan ilmastoneuvottelumatka Yksi ViNOn vuoden 2009 toiminnan kärkiteemoista oli Kööpenhaminassa käytävät YK:n ilmastoneuvottelut. 30 vinolaista lähti ViNOn tukemana Kööpenhaminaan seuraamaan neuvotteluiden etenemistä ja osallistumaan tiukkaa ilmastosopimusta vaativiin tapahtumiin ja mielenosoituksiin. ViNO järjesti kaksi viikkoa ennen matkaa lähtijöille kattavan koulutuksen ilmastoneuvotteluiden asiasisällöistä ja matkan käytännön asioista. Paikan päällä Kööpenhaminassa neuvottelujen etenemisestä kuultiin sekä ympäristöjärjestöjä edustavilta Sini Eräjäältä ja Lauri Myllyvirralta että valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiselta neuvonantajalta Oras Tynkkyseltä. Vinolaiset osallistuivat aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin Kööpenhaminassa, mm järjestettyihin Ihmistulvaan ja suurmielenosoitukseen. Matka sai jonkin verran mediahuomiota - siitä uutisoitiin mm. Helsingin Sanomissa ja Voimassa - minkä lisäksi Terävä bloggasi paikan päältä puolueen blogiin. ViNOn hallitus päätti ViNOn neuvottelutavoitteista lokakuun kokouksessaan. ViNO vaati riittävän kattavaa, sitovaa ja ilmastotieteeseen pohjautuvaa sopimusta. Muina vaatimuksina oli, että jos sopimusta ei synny, tulee EU:n itse toimia edelläkävijänä ja että sopimuksen ulkopuolelle jääville maille pitää asettaa taloudellisia sanktioita. Kööpenhaminan tavoitteista käytiin aktiivista keskustelua myös lokakuussa järjestetyssä ViNOn väentapaamisessa. Aiemmin syksyllä ViNO osallistui ympäristöjärjestöjen yhteiseen Ihmistulva päivää Kööpenhaminaan -tapahtumaan, jossa vaadittiin Suomeen ilmastolakia. 8 ViNO ja puolue ViNOlla oli hyvät ja läheiset välit puolueeseen koko vuoden 2009 ajan. ViNOa kuunneltiin ja ViNOn kantoja huomioitiin. ViNO säilytti kuitenkin riippumattomuutensa puolueesta ja esitti myös kritiikkiä Vihreitä tai hallitusta kohtaan. ViNO piti säännöllisesti yhteyttä puolueen johtoon, eduskuntaryhmään sekä hallitusryhmään. ViNO osallistui myös puolueen järjestämiin piiri- ja työntekijätapaamisiin. 8.1 Toiminta puoluekokouksessa

17 ViNO toimi aktiivisesti Vihreiden puoluekokouksessa, joka järjestettiin Jyväskylässä. ViNOn ryhmä koostui sekä ViNOn että jäsenjärjestöjen puoluekokousedustajista. Ryhmään osallistuminen oli vapaaehtoista eikä ryhmässä ollut minkäänlaista ryhmäkuria. Ryhmä oli yksi puoluekokouksen suurimmista. Puoluekokouksessa valittiin puolueelle uusi johto (puheenjohtajisto, puoluehallitus, puoluevaltuuskunta ja puoluesihteeri) sekä hyväksyttiin ensimmäinen strategia. ViNOn tavoitteet henkilövalinnoissa onnistuivat hyvin. ViNOn kannattamana puheenjohtajaksi valittiin Anni Sinnemäki. ViNOn omiksi edustajiksi puoluehallitukseen valittiin Touko Aalto ja Sini Terävä. Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajaksi valittiin vinolainen Amu Urhonen ja jäseniksi (suluissa varajäsen) Eekku Aromaa (Kimmo Kyrölä), Tapio Laakso (Jaakko Stenhäll), Laura Nordström (Erkki Perälä), Heikki Sairanen, Salla Sinkkonen (Simo Tuppurainen). Vinolaisia valittiin myös useiden piirien kautta puolueen eri luottamustehtäviin. ViNOn linjapuheen piti puheenjohtaja Terävä. Puheessa käsiteltiin sukupolviteemaa ja nostettiin esille nuorten tavoitteita ja niiden toteutumista tällä hallituskaudella. Vinolaiset osallistuivat aktiivisesti keskusteluun sekä työryhmätoimintaan. ViNO teki puoluekokoukselle aloitteen Yhdistystoimijan mielenterveys- ja jaksamisoppaan laatimisesta puolueelle, mikä hyväksyttiinkin (ks. kohta 4.3.). ViNO järjesti puoluekokousta edeltävänä iltana koulutusta edustajilleen. Koulutuksessa käytiin läpi kokouksen kulkua sekä ViNOn kantoja ja pidettiin puhekoulutusta. ViNOn liittokokouksen yhteydessä järjestettiin myös puheenjohtajapaneeli puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaille. 8.2 Edustus puolueen elimissä ViNOlla oli hyvä edustus puolueen eri elimissä koko vuoden 2009 ajan. Puolueen vanhat työryhmät jatkoivat pääasiassa koko vuoden 2009 ajan. Käytännössä kaikissa ryhmissä oli jäseninä vinolaisia. Uusina ryhminä perustettiin poliittisen ohjelman työryhmä, johon ViNOn edustajaksi valittiin Jaakko Stenhäll sekä etiikkatyöryhmä, johon ViNOa edustamaan valittiin Sini Terävä. Molemmat paikat olivat avoimessa haussa ViNOn sisällä. Syksyllä 2009 asetettiin uusia työryhmiä, joissa niissäkin on mukana vinolaisia, mm. kansainvälisten asioiden työryhmää puheenjohtaa kaudella Jehki Härkönen. ViNO on hyvin edustettuna sekä uudessa että vanhassa puoluehallituksessa ja puoluevaltuuskunnassa (ks. yllä). Puoluevaltuuskunnan asioista käytiin keskustelua sähköpostilistoilla ennen kokousta ja niistä raportoitiin kokouksen jälkeen. ViNOn valtuuskuntaryhmää johti kevään Sini Terävä ja syksyn Salla Sinkkonen. ViNOn puheenjohtajilla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus sekä uuden että vanhan puoluehallituksen kokouksissa. Tämän lisäksi toisella puheenjohtajalla oli läsnäolo-oikeus eduskuntaryhmän kokouksissa. Molempia oikeuksia käytettiin ahkerasti vuoden aikana.

18 Sekä puoluehallituksen että eduskuntaryhmän asioita käsiteltiin luottamuksellisesti ViNOn hallituksen kokouksissa. Vinolaiset osallistuivat aktiivisesti myös puolueen piiri- ja paikallisjärjestöjen toimintaan. 8.3 Puolueristeily Vihreät järjesti ensimmäisen puolueristeilynsä Sokos Hotel Vantaalla. Tapahtumaan osallistui runsaasti vinolaisia. ViNO järjesti yhden puolueristeilyn keskustelutilaisuuksista, jonka aiheena oli Vihreät tabut. 9 Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa 9.1 Yhteiskannanotot ViNO osallistui vuoden aikana kolmeen kannaottoon muiden nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Kannanotot käsittelivät ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Järkeä tietoyhteiskuntakehitykseen - Ei Lex Nokialle! 2.6. Suomella ei ole varaa nuorisotyöttömyyteen! Vasemmistonuorten ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajat: Angolalaisen lapsisotilaan käännytys asettaa koko turvapaikkajärjestelmän kyseenalaiseksi 9.2 Yhteis- ja sidosryhmätapahtumat 9.2 Mahdollisuuksien torit ja Maailma kylässä -festivaali Mahdollisuuksien toreja järjestettiin ympäri Suomea ja ViNOn jäsenjärjestöt osallistuivat niihin aktiivisesti. Maailma kylässä -festivaali järjestettiin Helsingissä. ViNO piti festivaalin järjestötorilla esittelypöytää, jossa oli muun muassa mahdollisuus osallistua Autoton katu -äänestykseen ja pienten ruokalahjakorttien arvontaan. Paikalla oli myös vihreitä eurovaaliehdokkaita ja ehdokkaiden tukiryhmäläisiä. 9.3 Älä osta mitään -päivä ja autoton päivä Älä osta mitään -päivä on kulutuskriittinen kansainvälinen tempaus, jota vietetään ympäri maailmaa marraskuun loppupuolella. Syyskuussa järjestettiin valtakunnallinen autoilun vähentämiseen tähtäävä autoton päivä. ViNOn avointen julkisten tilojen työryhmä valmisteli jäsenjärjestöille tempausideoita molempia tapahtumia varten. ViNOn paikallisjärjestöt järjestivät omia tapahtumiaan usealla paikkakunnalla. 9.4 Polttava kysymys

19 Polttava kysymys on Maan ystävien koordinoima globaali ilmastolakia vaativa kampanja, jossa ViNO on mukana. Ilmastolaki velvoittaisi istuvan hallituksen ja tulevat hallitukset vuorollaan toteuttamaan oman osansa niistä päästövähennyksistä, jotka tarvitaan katastrofaalisen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kampanjan keskeisin tapahtuma vuonna 2009 oli syyskuussa järjestetty Ihmistulva-tapahtuma, jota ViNO oli järjestämässä. 9.5 Reilu kaupunki -kampanja Reilu kaupunki -kampanjan tavoitteena on saada julkiset yhteisöt suosimaan Reilun kaupan tuotteita hankinnoissaan. ViNO on mukana Reilu kaupunki -kampanjassa. Kampanjan osana toteutettiin lokakuussa Reilu kahvitauko -tapahtuma. ViNOn paikallisjärjestöt järjestivät useita omia reiluja kahvitaukoja. Lisäksi paikallisjärjestöt ovat ottaneet näkyvästi kantaa saadakseen oman kuntansa mukaan kampanjaan. 9.6 Eurooppapäivän glögit ViNO järjesti perinteiset Eurooppapäivän glögit Eurooppapäivänä 9.5. Paikalle kutsuttiin omia aktiiveja, tukijäseniä ja keskeisiä sidosryhmiä. 10 Hallinto ViNOn hallinnosta vastaa liittokokouksen valitsema hallitus yhdessä pääsihteerin kanssa Liittokokoukset ViNOn sääntöjen mukaan liitolla on kaksi vakinaista liittokokousta vuodessa. Molempiin liittokokouksiin kutsuttiin yhteensä 86 äänivaltaista liittokokousedustajaa. Lisäksi jäsenjärjestöt lähettivät varaedustajia. Kokoukset ovat avoimia ja niihin osallistui jonkin verran vierailijoita. Kevätliittokokous Joensuussa: hyväksyi liiton uudeksi jäseneksi Savonlinnan vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n, hyväksyi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2008, hyväksyi tiivistetyn version ViNOn periaateohjelmasta ja siihen liittyvät lyhyet kannat, valitsi ViNOn puoluekokousedustajat ja ehdokkaat puolueen toimielimiin, hyväksyi ViNOn eurovaalistrategian ja -teesit, hyväksyi kannanoton ALKU-hankkeesta, kävi lähetekeskustelun toiminnan eriyttämisestä nuoriso- ja opiskelijajärjestöihin ja totesi sen tarpeettomaksi sekä hyväksyi ViNOn uuden ulkoasun. Syysliittokokous Lahdessa: hyväksyi liiton uudeksi jäseneksi Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n, hyväksyi ViNOn talouspoliittisen ohjelman, hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2010,

20 valitsi tilintarkastusyhteisön vuodelle 2010, valitsi yhdeksän hallituksen jäsentä ja kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa vuodelle 2010, valitsi kahdeksan opiskelijavaltuuskunnan jäsentä ja sille puheenjohtajan vuodelle 2010, valitsi pääsihteerin kaudelle , hyväksyi kannanoton Kööpenhaminan ilmastoneuvotteluista, valitsi ViNOn työryhmien puheenjohtajat vuodelle 2010 sekä kävi lähetekeskustelun vuosittaisten sääntömääräisten liittokokousten määrän muuttamisesta, mutta ei muodostanut asiasta erityistä yhtenäistä kantaa Liittohallitus Liittohallituksen vuonna 2009 muodostivat puheenjohtajat Erkki Perälä (Helsinki) ja Sini Terävä (Turku) sekä jäsenet Touko Aalto (Jyväskylä), Fatim Diarra (Helsinki), Reija Eerola (Rovaniemi), Kerttu Hakala (Mikkeli), Mari Kekkonen (Turku), Johanna Kesti (Oulu), Heidi Meriläinen (Joensuu) ja Heikki Sairanen (Tampere). Hallituksen sihteerinä toimi pääsihteeri Jehki Härkönen. Puheenjohtajat saivat 315 euron kuukausipalkkion. Hallituksen jäsenille maksettiin matkakulut hallituksen kokouksiin. Hallitus aloitti toimintansa joulukuussa 2008 järjestetyllä uuden ja vanhan hallituksen yhteiskokouksella, jossa perehdytettiin uutta hallitusta sen työskentelyyn. Tammikuussa 2009 järjestettiin viikonlopun mittainen suunnittelu- ja koulutusistunto Oitissa, jossa jaettiin vastuita, perustettiin työryhmiä ja laadittiin henkilökohtaisia toteuttamissuunnitelmia. Kesäkuun kokouksen yhteydessä Turussa pidettiin puolivälikatsaus sekä virkistyspäivä. Hallitus kokoontui vuonna 2009 seuraavasti: Oitti 7.2. Helsinki Helsinki 3.4. Helsinki Helsinki Jyväskylä Turku 8.8. Helsinki Helsinki Helsinki Lahti Vihti Sähköpostikokoukset: Lex Nokia -julkilausuma Poliittisten nuorisojärjestöjen Lex Nokia -kannantotto SATA-komitea- ja ammattiyhdistysliike -aiheinen kannanotto Elvytystä koskeva kannanotto

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45.

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2015 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.45. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintasuunnitelma 2010 Hyväksytty liittokokouksessa 14.11.2009 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO 3 2 VAKIINTUNUT TOIMINTA 3 2.1 Mielipidevaikuttaminen ja uudet avaukset

Lisätiedot

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa

Koonti työpajatyöskentelyistä Edustajiston kokouksessa Lahdessa Edustajiston kokouksessa Lahdessa 21.03.2015 Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto kokoontui vuoden 2015 ensimmäiseen kasvokkaintapaamiseen Lahdessa 21.03.2015. Kokouksen lisäksi paikalla olleet edustajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI. 01 Kokouksen avaus Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO Esityslista Liittokokous 2016 PERJANTAI 01 Kokouksen avaus Esitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17.30. 02 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009.

Toimintasuunnitelma. 1. Johdanto. 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen. Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009. Toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa 9.11.2009 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen 3. Työryhmät ja muu toiminta 4. Paikallinen ja alueellinen toiminta 5.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio

minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio minäkin voin osallistua ja edustaa! Kehitysvammaisten Tukiliiton uudistus Esittely - lyhyt versio Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. Haluamme

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO VUONNA 2006 SYL-kummi Mikko Koskinen ÅASn vieraana 14.2.2006 KUKA MIKKO? SYLH 2006 Koulutuspolitiikka, ympäristö, tasa-arvo pehmeä kopo TYYn kasvatti hallitus 2005, tylkkärin

Lisätiedot

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x

panostus johonkin avustusta matkoihin 15 x 1 Yleinen järjestötoiminta perustaso optimistinen haetaan 2 3 Tuotot 4 Osallistumismaksut 0,00 0,00 0,00 5 Vuokratuotot 3600,00 3600,00 3600,00 6 Nuhevi 12 x 300 e 3600,00 7 Palveluiden myynti 8641,31

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto - ViNO ry Toimintakertomus 2008 Hallituksen esitys 14.3.2009. Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Kampanjat ja poliittinen vaikuttaminen... 4 2.1 Yleinen poliittinen

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Seloste hallituksen budjettiesityksestä

Seloste hallituksen budjettiesityksestä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry Seloste hallituksen budjettiesityksestä Tiedoksi liittokokousedustajille, ei äänestykseen 1 Yleistä Tämä dokumentti on selite ViNOn budjetin laadinnalle.

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle)

9.11. Edustajiston juhlakokous ja TYYn vuosijuhlat (juhlallisuudet alkavat klo 11.00 kulkueella H. G. Porthanin patsaalle) Sivu 1/6 EDUSTAJISTON LOKAKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Ylioppilastalo A Esityslista 242 Kokouksen avaus 243 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi

TULEVAISUUS ON VINOSSA. VINOn strategia 2015. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO. www.vino.fi TULEVAISUUS ON VINOSSA VINOn strategia 2015 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO www.vino.fi Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 Sisällysluettelo Johdanto 3 Mikä ViNO on? 3 Missio 3 Ulospäin

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle

Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista. Puoluekokoukselle Katsaus esityksiin puolueen sääntömuutoksista Puoluekokoukselle 22.-23.5.2010 Esitykset 1) Puoluekokousedustuksen uudistus (esittely erikseen) 2) Puoluekokouksen ja valtuuskunnan työnjaon tarkistaminen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun!

Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Kutsu ViNOn liittokokoukseen 2014 Tervetuloa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNOn kahdenteenkymmenenteentoiseen liittokokoukseen pe-su 28.-30.11.2014 Turkuun! Esityslista liitteineen, lisätietoa

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä

Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013. 1. Yleistä Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry Sääntömääräinen liittokokous 14.-15.11.2014 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistä Liiton toimintaa on leimannut vuonna 2013 15-vuotisjuhla ja valtuustovaalit. Juhlavuoden

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt

Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt Punkalaitumen kunta Punkalaitumen Nuorisovaltuuston säännöt 1 Nuorisovaltuuston tarkoitus, tavoite ja tehtävät Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilman poliittista tai uskonnollista sidonnaisuutta

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA

Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA Muutokset pelisääntöihin ISOILLA KIRJAIMILLA 2.2 Jäsenet JÄSENELLÄ TARKOITETAAN TÄSSÄ PELISÄÄNTÖPAPERISSA ESPOON VIHREIDEN HENKILÖJÄSENTÄ SEKÄ JÄSENJÄRJESTÖÄ ELLEI TOISIN ILMAISTA. JÄSENISTÖLLÄ TAAS TARKOITETAAN

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä ViNO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksestä käytetään epävirallista lyhennettä ViNO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Gröna ungas och studerandes förbund rf Ruoná nuoraid ja studeantaid lihttu rs SÄÄNNÖT Hyväksytty kiireellisenä liittokokouksessa 8.12.2007 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B

ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017. AIKA: , klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B ESITYSLISTA LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 10.2.2017 HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017 AIKA: 14.2.2017, klo 08:00 PAIKKA: LYYn toimisto, Ahkiomaantie 23 B Jakelu: Hallituksen jäsenet: Matias Kassala, hallituksen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Toimintakertomus 2013 Hyväksytty liittokokouksessa XX.XX.2014 1 Johdanto 2 Tavoitteet vuodelle 2013 3 Poliittinen toiminta 3.1 Ohjelmatyö 3.2 Kannanotot 3.3 Kampanjat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS. Esityslista. Aika: klo Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku. 134 Kokouksen avaaminen Page 1/5 EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: 7.12.2016 klo 18.15 Paikka: Turku-Sali, Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku Esityslista 134 Kokouksen avaaminen 135 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue

3.12. Uuden edustajiston järjestäytymiskokous Itsenäisyyspäivän soihtukulkue Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON MARRASKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 267 Kokouksen avaaminen 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 269 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Aika: Keskiviikko klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. 143 Kokouksen avaus. 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus EDUSTAJISTON JOULUKUUN KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 143 Kokouksen avaus 144 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 3 / 2016 8.4.2016 Aika: 15.4.2016 klo 17.00 ESITYSLISTA Paikka: Kunnonpaikka: Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela Edustajiston varsinaiset jäsenet: Alho, Emmi Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen, Henri Hentunen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130

ESITYSLISTA. Edustajiston kokous 4 / Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 8.9.2016 Aika: 15.9.2016 klo 18.00 ESITYSLISTA Paikka: Joensuu: Aurora/AU205, Kuopio: MediStudia/MS307, Savonlinna: A130 Edustajiston varsinaiset jäsenet: Anttalainen, Tommi Gabbouj, Sami Hakkarainen,

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa

Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa Tampereen nuorisovaltuuston johtosääntö Suurkokouksessa 25.4.2017 1. Luku Nuorisovaltuuston perusta ja tarkoitus 1 Toiminnan perusta Tampereen nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta

Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta Reserviläisliitto Yhdistyskysely sääntömuutoksesta 3.6.2016 Taustatietoja Piiri, johon yhdistys kuuluu Etelä-Häme Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Helsinki Kainuu Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi

Lisätiedot

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA. 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ensi- ja turvakotien liitto ry., ruotsiksi Förbundet för mödra

Lisätiedot

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017

Laitilan Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja 1/2017 AIKA: tiistai 9.5.2017 klo 17:25 18:06 PAIKKA: Nuokkari, Kaukolantie 19, 23800 Laitila PAIKALLA: Lahtonen Erika Ihanmäki Jussi Vuorela Ilmari Elo Jalmar Nieminen Tino Nurminen Säde Pöykiö Riku Rantala

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.11.2015 ESITYSLISTA Edustajiston kokous 6 / 2015 Aika: 4.12.2015 klo 15.00 Paikka: SN206, Kuopion kampus Ahokas, Iina Alho, Emmi Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014

KOKOUSKUTSU. Edustajiston kokous 2 / 2014 KOKOUSKUTSU 14.3.2014 KOKOUSKUTSU Aika: 22.3.2014 klo 13.00 Paikka: A118, Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna. Edustajiston varsinaiset jäsenet: Ahokas, Iina Arosanervo, Anu Casagrande, Pietro Haimi, Toivo

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN

PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN PIRAATTIPUOLUE PUOLUEOHJELMAN MUUTTAMINEN Taustamuistio 5.11.2011 tausta Kokemukset vaalikampanjasta: Monet äänestäjät kokivat puolueohjelman liian kapeaksi. Piraattiehdokkailla oli joissakin puolueohjelman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot