Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite"

Transkriptio

1 Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..

2 Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt Infrastruktuuri Tehokkuustunnuslukuja 9 7 Vakaustunnuslukuja 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvioluettelo Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 7 Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani 7 Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat 7 Kuvio. Osakeindeksit; Baltia 7 Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osake-kurssit; Euroalue, USA, Japani 8 Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi 8 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa 8 Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki 8 Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 8 Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8.., BKT:sta 9 Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 9 Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot 9 Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki 9 Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Japani ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 9 Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen emissiot Projektiryhmä Nina Björklund Jonna Elonen-Kulmala Hanne Viitala Ohjaus Kimmo Virolainen Jouni Timonen Laura Vajanne

3 Kuvio. Valtion velan rakenne Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirja-lainaemissiot Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimi-aloittain, kannan muutos neljännesvuosittain Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGETmaksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 7 Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä

4 (maaliskuu 9 helmikuu ) 7 Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 9 helmikuu ) 7 Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankki-järjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä 7 Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä 8 Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä 8 Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot -suhdeluku 9 Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 9 Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun 9 Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Kuvio 77. Haetut konkurssit Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, kantatieto Taulukkoluettelo Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus

5 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Kuvio. Kotimaahan yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille myönnettyjen luottojen kanta 8 8 Kotimaahan yleisölle (yrityksille, asuntoyhteisöille ja kotitalouksille) myönnettyjen luottojen kanta Talletuspankit Vakuutuslaitokset Muut luottolaitokset Q Julkisyhteisöt Lähde:Tilastokeskus, luottokantatilasto. Kuvio. Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Pankkitalletukset Kotitalouksien rahoitusvarallisuus Suomessa Joukkovelkakirjat *Arvio Osakkeet *Arvio Vakuutussäästöt Sijoitusrahastot Vakuutussäästöihin on laskettu yksityishenkilöiden ottamat säästövakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset. Lähteet: Finanssialan Keskusliitto, Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Finanssivalvonta. * * Kuvio. Kotitalouksien luottokanta Kotitalouksien luottokanta Kuvio. Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Yritysten velka (ilman oman pääoman ehtoista velkaa) Pankit, asuntoluotot Pankit, muut luotot Muut rahoituslaitokset Julkisyhteisöt Vuotuinen -muutos (oikea asteikko) Lähde: Tilastokeskus, luottokantatilasto Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Muut arvopaperit kuin osakkeet Lähde: Suomen Pankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

6 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat - Yritysten ulkoisen rahoituksen lähteet, nettovirrat Q Lainat rahalaitoksilta Lainat muilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta kotimaisilta sektoreilta Lainat ulkomailta Velkapaperit 7 Noteeratut osakkeet Lähde: Suomen Pankki. 7 Kuvio. Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa Velkaantumisaste sektoreittain Suomessa BKT:stä /Q Yritykset pl. asuntoyhteisöt Kotitaloudet Valtio Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Kuvio 7. Maailmanlaajuiset osakeindeksit 8 9 Maailmanlaajuiset osakeindeksit (MSCI) Indeksi..998 = (laskettu USD hintaindeksien pohjalta) Paperi- ja metsäteollisuus Tuotantohyödykkeet Pankit Maailma IT laitteisto Lähteet: Bloomberg ja Morgan Stanley Capital International. Kuvio 9. Osakeindeksit; Pohjoismaat Indeksi..999 = Pohjoismaisten pörssien osakeindeksejä OMX Helsinki (Suomi) OMX Stockholm (Ruotsi) OSEAX All-Share Index (Norja) OMX Copenhagen (Tanska) Lähde: Bloomberg. Kuvio 8. Osakeindeksit; Euroalue, USA, Japani Indeksi..997 = Osakeindeksit; Euroalue, Japani ja Yhdysvallat Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakeindeksit; Baltia Indeksi.. = Osakeindeksit; Baltia Viron pörssin osakeindeksi (OMX Tallinn) Latvian pörssin osakeindeksi (OMX Riga) Liettuan pörssin osakeindeksi (OMX Vilnius) Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7

8 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit; Euroalue, USA, Pankkien ja vakuutusyhtiöiden osakekurssit Euroopassa, Japani Yhdysvalloissa ja Japanissa Indeksi..99 = S&P henkivakuutus S&P pankit DJ STOXX vakuutus DJ STOXX pankit TOPIX vakuutus TOPIX pankit Lähde: Bloomberg. Kuvio. Osakevaihto; NASDAQ OMX Helsinki Osakkeiden vaihto; NASDAQ OMX Helsinki Oy Osakkeiden vaihto (vasen asteikko) Osakkeiden vaihto suhteessa markkina-arvoon (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic Kuvio. OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi OMX Helsinki -indeksi ja portfolioindeksi Indeksi = OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Cap -portfolioindeksi Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Pohjoismainen pörssi 8 Osakevaihto; NASDAQ OMX Pohjoismainen pörssi Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. 7 Kuvio. Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Indeksi.. = Osakeindeksit toimialoittain Suomessa Perusteollisuus Teollisuustuotteet ja -palvelut Kulutustavarat ja -palvelut Informaatioteknologia Rahoitus Lähde: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Osakevaihto; Euroalue, NYSE+Nasdaq, Tokio 7 Pörssiosakkeiden vaihto; Euroalue, Nyse+Nasdaq, Tokio Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja World Federation of Exchanges. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Pörssiosakkeiden markkina-arvo eri maissa 8.., BKT:sta Osakemarkkinoiden markkina-arvot 8.., BKT:sta ) Kuvio. Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Pörssiyhtiöiden osake-emissiot, NASDAQ OMX Helsinki Oy Milj. euroa 9 ) BKT-luvut ovat Euroopan komission ennusteita vuodeksi 9. ) Euronextin markkina-arvo on suhteutettu Belgian, Alankomaiden, Ranskan ja Portugalin yhteenlaskettuun BKT:hen. Lähteet: Eurostat, Suomen Pankki, World Federation of Exchanges, Norex ja NASDAQ OMX Nordic. * Rahoituslaitokset Yritykset *) StoraEnson ja Consolidated Paperin fuusio 8, mrd. euroa. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic ja Norex. Kuvio 8. Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia 8 Pörssiosakkeiden markkina-arvo, NASDAQ OMX Pohjoismaat ja Baltia Tukholma Helsinki (9/-) Kööpenhamina (/-) Reykjavik (/-) Tallinna (9/-) Riika (9/-) 7 Vilna (/-) Lähteet: NASDAQ OMX Nordic. Kuvio. Kansainvälisiä kk korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Kv. -kk Iso-Britannia, korkoja: Euroalue, Yhdysvallat, Japani Iso-Britannia, ja Ruotsi Japani ja Ruotsi Iso-Britannia Ruotsi Euroalue Yhdysvallat Japani Lähde: Reuters. Kuvio 9. Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Pörsseissä listattujen osakkeiden markkina-arvot Euroalueen pörssit yhteensä New Yorkin ja Nasdaqin pörssit Tokion pörssi Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, World Federation of Exchanges ja Norex. Kuvio. Valtioiden vuoden korkoja: Japani, Saksa, Suomi, Yhdysvallat ja Ruotsi 8 Valtion vuoden obligaatioiden korot Suomi Ruotsi Saksa USA Japani Lähde: Reuters. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9

10 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot: Euroalue ja Yhdysvallat, maturiteetti noin kahdeksan vuotta 8 Valtion ja yritysten (BBB-luokiteltujen) pitkäaikaiset korot Euroalue ja Yhdysvallat USD-määräiset, BBB Euromääräiset, BBB Yhdysvallat, valtio Euroalue, valtiot Lähde: Merrill Lynch. Kuvio. Valtion velan rakenne 8 7 Valtion velan rakenne Valuuttamääräinen (swappien jälkeen) Viitelainat helmikuu Tuotto-obligaatiot Velkasitoumukset Muut euro- ja markkamääräiset Lähde: Valtiokonttori. Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen kanta Suomessa liikkeeseen laskettujen jvk-lainojen kanta helmikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Suomen Pankki ja Valtiokonttori. Kuvio 7. Suomen valtion viitelainat Päämarkkinatakaajien väliset kaupat Suomen valtion viitelainat Asiakaskauppojen volyymi * * Tietoja ei ole saatavissa syyskuun jälkeen. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, Valtiokonttori ja MTS Finland. Valtion viitelainojen liikkeessä oleva määrä Kuvio. Suomessa liikkeeseen laskettujen jvklainojen emissiot 8 8 Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkolainojen emissiot helmikuu Valtio Kunnat ja kaupungit Rahoituslaitokset Yritykset Lähteet: Finanssivalvonta, NASDAQ OMX Nordic ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot 8 Euromääräiset joukkovelkakirjalainaemissiot QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Julkinen sektori Rahoituslaitokset* Pfandbriefe Yritykset Arvopaperistetut lainat * Sis. erityisluottolaitokset ja ylikansalliset rahoituslaitokset. Lähde: Euroopan komissio. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 9. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen kanta Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen kanta liikkeeseenlaskijoittain Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Suomessa rekisteröidyt sijoitusrahastot rahastotyypeittäin Mrd.euroa 8 7 Mrd.euroa Riskirahastot Korkorahastot Yhdistelmärahastot Osakerahastot Kaikkien rahastojen nettomerkinnät (oikea asteikko) Lähde: Suomen Sijoitusrahastoyhdistys Kuvio. Kansainvälisten rahamarkkinainstrumenttien ja joukkovelkakirjalainojen nettoemissiot Kv. rahamarkkinainstrumenttien ja jvk-lainojen emissiot, netto (emissiot - kuoletukset) Rahoituslaitokset Julkinen sektori Yritykset Muut Lähde: BIS. Kuvio. Sijoitusrahastopääomat: USA, EU ja Japani Sijoitusrahastopääomat Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Japanissa Yhdysvallat EU Japani Lähde: European Fund and Asset Management Association. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

12 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Pankit Kuvio. Nordea-konsernin tuloskehitys Nordea-konserni: tuloskehitys Kuvio. Danske Bank konsernin tuloskehitys Danske Bank -konserni: tuloskehitys Milj. euroa Milj. euroa Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. OP-Pohjola-ryhmän tuloskehitys 8 Milj. euroa - - OP-Pohjola-ryhmä: tuloskehitys Korkokate Muut tuotot Kulut yhteensä Nettoluottotappiot Liikevoitto Lähde: Osavuosikatsaukset. Kuvio. Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain Talletuspankkien luotot yrityksille toimialoittain, kannan muutos neljännesvuosittain * Teollisuus Rakentaminen ja kiinteistöpalv. Kauppa Muut Lähde: Tilastokeskus. * Muutos vuoden 9 alussa johtuu uudesta toimialaluokituksesta, jonka seurauksena osa kiinteistöpalvelujen luotoista on siirretty kategoriaan "Muut". Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio 7. Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko 8 Talletuspankkien uusien euroluottojen keskikorko Yritysluottojen keskikorko Kotitalousluottojen keskikorko.. alkaen uuden tiedonkeruun mukaiset aikasarjat. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 8. Talletuspankkien korkomarginaaleja Talletuspankkien korkomarginaaleja* Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko Lainakannan keskikorko miinus talletuskannan keskikorko (uusi tiedonkeruu) Uusien lainojen keskikorko miinus kk:n euribor (uusi tiedonkeruu) * Sisältää euromääräiset lainat euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus, ROE, Suurimpien finanssikonsernien kannattavuus ROE, Kuvio. Talletuspankkien eurotalletuskannan korkosidonnaisuudet Peruskorkosidonnaiset tammikuu Kiinteäkorkoiset Tiedonkeruu muuttui Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) Primekorkosidonnaiset... Muut (v. alkaen sisältää myös peruskorkoon sidotut talletukset) Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Talletuspankkien euroluottokannan korkosidonnaisuudet Peruskorkosidonnaiset tammikuu Kiinteäkorkoiset Euriborsidonnaiset (ennen vuotta 999 heliborsidonnaiset) v ja v. viitekorkosidonnaiset Primekorkosidonnaiset Muut (vuodesta alkaen sisältää myös peruskorkoon ja kiinteään korkoon sidotut) Tiedonkeruu muuttui... Lähde: Suomen Pankki Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

14 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Vakuutusyhtiöt Kuvio. Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Henkivakuutusyhtiöiden sijoituskanta Kuvio. Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Vahinkovakuutusyhtiöiden sijoituskanta Mrd. EUR Mrd. EUR Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Finanssialan keskusliitto Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt ja -osakkeet Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset Lähde: Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto. Kuvio. Työeläkelaitosten* sijoituskanta Työeläkelaitosten* sijoituskanta Mrd. EUR Muut velkakirjasaamiset Kiinteistöt Osakkeet Joukkovelkakirjalainat Rahoitusmarkkinavälineet Muut sijoitukset * Vuoteen yksityisen sektorin työeläkelaitokset. Lähde: Työeläkevakuuttajat. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Infrastruktuuri Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen rahamarkkina- ja jvk-instrumenttien arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen jvk- ja rahamarkkinainstrumenttikauppojen arvo ja lukumäärä Kpl Kuvio 7. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (tammikuu joulukuu 8) Kpl 8 Maksuja yhteensä keskimäärin päivässä kpl 89 mrd euroa Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. DE FR NL BE UK IT EKP ES LU DK AT FI IE GR PT Maksujen arvo (vasen asteikko) Maksujen lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. Iso-Britannia lopetti TARGET- järjestelmänsä Kuvio. Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Euroclear Finlandissa selvitettyjen osakekauppojen arvo ja lukumäärä Kpl 8 Kuvio 8. Maasta toiseen suoritettujen TARGETmaksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella 7 Maasta toiseen suoritettujen TARGET-maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueella Kpl 7 8 * Selvitystapahtumien arvo (vasen asteikko) Selvitystapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroclear Finland. *) 7/ summasta on vähennetty OM-järjestelmässä selvitetty virheellinen -tapahtuma ( 8 mrd. euroa). 7 8 Interbankmaksujen arvo (vasen ast.) Asiakasmaksujen arvo (vasen ast.) Interbankmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Asiakasmaksujen lukumäärä (oikea ast.) Lähde: Euroopan keskuspankki. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

16 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 9. Kotimaiset RTGS-maksut sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 EU-alueen kotimaiset sekä ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut suhteessa BKT:hen 8 Kuvio. Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut LU DE NL ES BE AT FR IT GR FI IE PT DK Kotimaiset RTGS-maksut Ao. maasta toiseen suoritetut TARGET-maksut Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Eurostat. EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) 7 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. kpl Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* ja maasta toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin EURO - järjestelmän* päivässä ja maasta kuukausittain toiseen suoritettujen TARGET- maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain TARGET-järjestelmän maksut EBA:n EURO -järjestelmän maksut Lähde: Euroopan keskuspankki. **) *) Sisältää STEP-järjestelmän maksut. **) Lukuja ei ole saatavissa EKP:sta. Kuvio. Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Maksujen arvo keskimäärin päivässä EU-alueen eri järjestelmissä Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Kuvio. EBA:n EURO -järjestelmän* tapahtumien arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä EBAn EURO-järjestelmän* maksujen arvo ja lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Kuvio. Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä TARGET-asiakasmaksut EU-maasta toiseen TARGET-interbankmaksut EU-maasta toiseen Maksujen keskikoko EU-alueen eri järjestelmissä 8 Kotimaiset TARGET-maksut EBAn EURO ja STEP (Euro Banking Association) POPS (Pankkien On-line Pikasiirrot ja Sekit) Tapahtumien arvo (vasen asteikko) Tapahtumien lukumäärä (oikea asteikko) Lähde: Euroopan keskuspankki. * Sisältää STEP -järjestelmän maksut. 8 Lähteet: Euroopan keskuspankki ja pankit. Milj. euroa Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

17 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Kuvio. EBA:n STEP-järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain 8 kpl 7 STEP -järjestelmän maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain Kuvio 8. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Sekkitilijärjestelmän tapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä Maksujen määrä XCT SCT *Sepa tilisiirto (SCT) otettiin käyttöön tammikuun lopussa 8, jonka jälkeen STEP -tilastot sisältävät erikseen SCT ja XCT -tilisiirrot. Lähde: Euroopan keskuspankki Saapuvat TARGET-tapahtumat Lähtevät TARGET-tapahtumat Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio. Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu Suomen TARGET-maksujen lukumäärä maittain keskimäärin 9 helmikuu ) 8 Kpl päivässä (maaliskuu 9 - helmikuu ) NL FR BE AT IT DK ES LU EKP IE GR PT Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 9. TARGET-Suomen Pankkijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Sekkitilijärjestelmän tapahtumien arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa Saapuvat TARGET-maksut Lähtevät TARGET-maksut Loromaksut Muut RTGS-maksut ml. SP:n ja tilinhaltijoiden väliset maksut Lähde: Suomen Pankki. Kuvio 7. Suomen TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin päivässä (maaliskuu 9 helmikuu Suomen ) TARGET-maksujen arvo maittain keskimäärin Milj. euroa päivässä (maaliskuu 9 - helmikuu ) Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä PMJ: veloitus- ja hyvitystapahtumien lukumäärä keskimäärin päivässä kuukausittain kpl BE EKP DK FR NL LU AT IE ES IT PT GR Lähtevät Saapuvat Lähde: Suomen Pankki Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 7

18 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio. PMJ: veloitus ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin PMJ: veloituspäivässä ja hyvitystapahtumien arvo keskimäärin Milj. euroa päivässä kuukausittain Kuvio. POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä Milj. euroa POPS-maksujen arvo keskimäärin päivässä kuukausittain Veloitustapahtumat Hyvitystapahtumat Lähde: Suomessa toimivat pankit Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. Kuvio. POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä POPS-maksujen lukumäärä keskimäärin päivässä Kpl Nettokatettavat maksut Bruttokatettavat maksut Lähde: Suomessa toimivat pankit. 8 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

19 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE Tehokkuustunnuslukuja Kuvio. Suurimpien pankkien kulut/ tuotot - suhdeluku Pankkien tunnuslukuja: Kulut / Tuotot Kuvio. Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti Käteisnostojen lukumäärä automaattia kohti 7 Nostot kpl / automaatti Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Kuvio. Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Pankkien itsepalveluautomaattien lukumäärä suhteessa asukaslukuun Automaatit / asukasta 7 Kuvio 7. Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa Pankkikonttoreiden lukumäärä Suomessa suhteessa asukaslukuun Konttorit / asukasta 8 7 asukaslukuun Käteisautomaatit Tilisiirtoautomaatit Lähde: Finanssialan Keskusliitto Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 9

20 R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä suhteessa Suomessa toimivien pankkien henkilöstön lukumäärä asukaslukuun Henkilöstö / asukasta 8 suhteessa asukaslukuun Kuvio 9. Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut pörssikaupat, lukumäärän perusteella Euroclear Finlandin järjestelmässä (HEXClear) T+ toimitetut 98 9 pörssikaupat, lukumäärän perusteella Lähde: Finanssialan Keskusliitto Lähde: Euroclear Finland. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

21 .. R AH O I TUSM AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE 7 Vakaustunnuslukuja Kuvio 7. Suurimpien finanssikonsernien vakavaraisuus Pankkien tunnuslukuja: vakavaraisuus Nordea-konserni OP-Pohjola-ryhmä Danske Bank -konserni Lähde: Pankkien tulostiedotteet. Taulukko. Henki-, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus /9 /8 /7 / / Henkivakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, Työeläkevakuutusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa 9 7 Toimintapääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Toimintapääoma vastuuvelasta, Vahinkovakutuusyhtiöt Oma pääoma, milj. euroa Toimintapääoma, milj. euroa Vakavaraisuuspääoma, milj. euroa Toimintapääoma, vähimmäismäärästä, Vakavaraisuuspääoma vastuuvelasta, Vakavaraisuuspääoma kk:n vakuutusmaksutuotoista Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot 8 7 Pankkikonsernien järjestämättömät saamiset ja luottotappiot Järjestämättömät saamiset Pankkitakaukset Muut -korkoiset saamiset Luottotappiot Pl. Arsenal, Siltapankki ja SSP. Lähde: Finanssivalvonta. Kuvio 7. Osakekurssit volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Osakekurssien volatiliteetti*: Euroalue, Yhdysvallat ja Japani Euroalue: Dow Jones Euro Stoxx -indeksi Yhdysvallat: Standard & Poor's -indeksi Japani: Nikkei -indeksi * Optioiden hintojen perusteella laskettu osakeindeksien odotettu volatiliteetti. Lähde: Bloomberg. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

22 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N kuvioliite.. Kuvio 7. Yrityslainojen ja valtion lainojen korkoero; euromääräiset ja Yhdysvaltain dollarin määräiset BBB-luokiteltujen yrityslainojen ja valtionlainojen Peruspistettä, maturiteetti noin 8 vuotta 8 7 korkoero Kuvio 7. Uudet maksuhäiriöt Uudet maksuhäiriöt kpl Euromääräiset Yhdysvaltain dollarin määräiset Lähde: Merrill Lynch Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. helmikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa Asuntojen hinnat Suomessa Euroa / m Kuvio 77. Haetut konkurssit Kpl Haetut konkurssit Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus Lähde: Suomen Asiakastieto. Viim. hav. helmikuu. Kuvio 7. Asuntojen hinnat Suomessa, indeksoitu Indeksi 98 = Asuntojen hinnat Suomessa Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Lähde: Tilastokeskus. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

23 .. R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE 8 Rakenne- ja integraatiokehitys Kuvio 78. Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa Rahoitusvaateiden osuudet Suomessa, -osuudet Pankkitalletukset* Pörssiosakkeiden markkina-arvo JVK-lainojen nimellisarvo Rahamarkkinainstrumenttien kanta* * Tietoja toimittavien raportoijien joukko on laajentunut vuonna. Lähteet: NASDAQ OMX Nordic, pankit, Tilastokeskus ja Valtiokonttori. Kuvio 8. Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet Sijoitusrahastoyhtiöiden markkinaosuudet neljännesvuosittain Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy Sampo Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiö Oy SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy Evli-Rahastoyhtiö Oy Pohjola Rahastoyhtiö Oy 7 Muut Lähde: Finanssivalvonta. 7 Kuvio 79. Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet maksutulosta Kuvio 8. Pankkien jakeluverkoston kehitys Pankkien jakeluverkoston kehitys Kpl Kpl Nordea Mandatum Life (ml. Kaleva ) Suomi-yhtiöt OP-Henki Tapiola-yhtiöt Muut 7 8 Lähde: Finanssialan Keskusliitto Monipalvelusopimukset; mikro- ja puhelinpalvelu (oikea asteikko) Tiedostosiirtosopimukset (oikea asteikko) Konttorit (vasen asteikko) Itsepalveluautomaatit (vasen asteikko) Lähde: Finanssialan Keskusliitto. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto

24 R AH O I T US M AR K K I N AR AP O R T I N KUVIOLIITE.. Kuvio 8. Pörssin markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Pörssiosakkeiden markkina-arvo ja ulkomaalaisomistus Helsingin Pörssissä Pörssiosakkeiden markkina-arvo Helsingin Pörssissä (vasen asteikko) Ulkomaalaisten omistamien pörssiosakkeiden markkina-arvo (vasen asteikko) Ulkomaalaisten osuus markkina-arvosta, (oikea asteikko) Lähde: NASDAQ OMX Nordic Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sijoitukset sektoreittain, ulkomaisiin arvopapereihin, kantatieto kantatieto Työeläkelaitokset Muut rahoituslaitokset Rahalaitokset Kotitaloudet ja muut Julkinen sektori Yritykset 7 Suomen Pankki Lähde: Suomen Pankki. 7 Kuvio 8. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin Suomalaisten sektoreittain, sijoitukset virtatieto ulkomaisiin arvopapereihin sektoreittain, virtatieto Yritykset Rahalaitokset Suomen Pankki Muut rahoituslaitokset Julkinen sektori Työeläkelaitokset 7 Kotitaloudet ja muut Lähde: Suomen Pankki. Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto.. Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto.. Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite 9 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..9 Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot Pankit Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite

Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite Rahoitusmarkkinaraportin kuvioliite 9 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto..9 Sisällys Rahoituksen välitys ja rahoituskäyttäytyminen Arvopaperimarkkinat ja sijoitusrahastot 7 Pankit Vakuutusyhtiöt

Lisätiedot

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne

Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Katsaus syksyn rahamarkkinoihin ja tämän päivän tilanne Hallitusammattilaiset ry Suomen Pankissa 27.11.2008 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Suomen Pankki 6.11.2008 1 Kolmen kuukauden Libor-viitekorkoja

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2009

Finanssialan vuositilasto 2009 Finanssialan vuositilasto 2009 23.4.2010 Pankit 31.12.09 Pankkien toimipaikat, kpl 1 606 kotimaiset pankit 1 538 ulkomaiset pankit 68 Pankkikonsernien henkilöstö talletuspankit 24 879 konsernit 31 731

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet

Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Rahoitusmarkkinat yhdentyvät kansalaisen uudet mahdollisuudet Studia monetaria Suomen Pankin rahamuseossa 15.3.2005 Heikki Koskenkylä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 15.3.2005 RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Euro & talous 2/212 Rahoitusjärjestelmän vakaus 212 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 8.5.212 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Teemat 1) Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2013 Pankit 31.12.2013 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 448-97 kotimaiset pankkikonsernit 1 376-99 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 72 2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012

FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 FINANSSIALAN VUOSITILASTO 2012 Pankit 31.12.2012 muutos kpl kpl Pankkien toimipaikat 1 546-29 kotimaiset pankkikonsernit 1 477-29 ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 69 0 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous 2/2014 Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 2/214 Rahoitusjärjestelmän vakaus Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja 15.5.214 Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvät riskit Rahoituksen saatavuuden paraneminen tukee euroalueen

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Finanssialan vuositilasto 2011

Finanssialan vuositilasto 2011 Finanssialan vuositilasto 2011 5.7.2012 Pankit 31.12.11 12 kk:n muutos kpl % Pankkien toimipaikat 1 576-1,8 kotimaiset pankit 1 506-2,0 ulkomaiset pankit 70 +2,9 Pankkikonsernien henkilöstö kotimaiset

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi tänään

OMX Pohjoismainen Pörssi tänään OMX Pohjoismainen Pörssi tänään Nina Rudanko, 4. huhtikuuta, 2008 The NASDAQ OMX Group Maailman johtava pörssi ja teknologiayhtiö Yksi maailman suurimmista pörsseistä 4887 Listautumis- ja kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet

Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet Osuuspankkiviikon pääjuhla 4.10.2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Talouden näkymät 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen BKT:n kasvu keskeisillä

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008

Raha- ja pankkitilastot. Vuosikatsaus 2008 Raha- ja pankkitilastot Vuosikatsaus 8 Uusien asuntolainasopimusten jakauma viitekoron mukaan Euribor Prime Kiinteät korot Muut korot 9 8 7 7 8 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö..9

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007 Suomen maksutase Vuosikatsaus 27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Suorien sijoitusten kanta 1998 27 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä

Lisätiedot

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011

Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Euro & talous 2/2011 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2011 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 12.5.2011 12.5.2011 Pentti Hakkarainen Teemat 1) Suomen ja muun Euroopan rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Euro & talous 2/2010. Pääjohtaja Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2010. Pääjohtaja Erkki Liikanen SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Esityksen sisältö Velkakriisin anatomia Poikkeustoimet tilanteen rauhoittamiseksi Rahoitusjärjestelmän tila Kuinka luoda pohja kestävälle kasvulle? 2 Velkakriisin

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 11/04 1 (5) 3.12.2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2004 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui kuluvan vuoden tammi- syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euro & talous 4/2009 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2009 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/2009 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2. Maailman ja Suomen talouden näkymät 3. Euroalueen inflaatio ja rahapolitiikka

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous Lauri Uotila Neuvonantaja Danske Bank 1 2 Bkt 201,3 +Tuonti 78,8 =Kokonaistarjonta 280,1 Vienti 76,9 Kulutus 161,3

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko

Kotitalouksien velkaantuneisuus. Elina Salminen, Analyytikko Kotitalouksien velkaantuneisuus Elina Salminen, Analyytikko 19.4.2017 Lähde: Macrobond Kotitalouksien velkaantumisasteen kehitys maltillista 150 % % 12,5 125 10,0 7,5 100 5,0 75 2,5 50 0,0 25-2,5 0 2000

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä

Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä Zuzana Fungáčová & Laura Solanko Suomen Pankki Pankkijärjestelmä tukee suuryrityksiä BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.215 5.6.215 Julkinen 1 Investointien rahoitus vaikeuksissa Ulkomainen rahoitus (lainat ja

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA

SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA 1 SUOMEN JA MUIDEN MAIDEN ASUNTOMARKKINOITA KOSKEVIA KUVIOITA TÄSTÄ AINEISTOSTA KIITOS KUULUU KARI TAKALALLE, JOKA ON PÄIVITTÄNYT AINEISTOA VUODESTA TOISEEN. AINEISTO ON TARKOITETTU VAIN LUENTO- KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 LEHDISTÖTIEDOTE 1 (7) 7.9.2004 7/2004 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 30.6.2004 Vakuutuslaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui hieman alkuvuonna 2004. Vahinkovakuutusyhtiöiden

Lisätiedot

Finanssikriisi syyt ja seuraukset

Finanssikriisi syyt ja seuraukset Finanssikriisi syyt ja seuraukset Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Aktuaaritoimikunnan Kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 1 2 Luo ja hajauta -malli Aika... 01 02 03 04 05... 14

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous 2/2013: Rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous 2/213: Rahoitusjärjestelmän vakaus Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 23.5.213 1 Vakausjulkaisun teemat Kansainvälinen toimintaympäristö Kotimainen toimintaympäristö ja finanssisektori

Lisätiedot

Finanssikriisi syyt ja seuraukset

Finanssikriisi syyt ja seuraukset Finanssikriisi syyt ja seuraukset Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Aktuaaritoimikunnan Kehittämissäätiön syysseminaari 18.11.2009 1 2 Luo ja hajauta -malli Aika... 01 02 03 04 05... 14

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 8.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Arvopapereiden tilin- ja omaisuudenhoitopalvelua

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset.

2.12.2005 1 (5) Vakuutusvalvontaviraston tietojen mukaan kaikki vakuutuslaitokset täyttävät lain asettamat toimintapääomavaatimukset. LEHDISTÖTIEDOTE 5/2005 2.12.2005 1 (5) VAKUUTUSYHTIÖIDEN VAKAVARAISUUS 30.9.2005 Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu vakavaraisuus vahvistui selvästi tammi-syyskuussa. Vahinkovakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti

PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ. Veli-Matti Mattila Pääekonomisti PANKIT JA YRITYSRAHOITUS FINANSSIKRIISISSÄ Veli-Matti Mattila Pääekonomisti 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Yritysrahoituksen keskeiset piirteet eri maissa ennen finanssi- ja velkakriisiä Fokus: yksityinen velkamuotoinen

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

PANKIT SUOMESSA 2012

PANKIT SUOMESSA 2012 PANKIT SUOMESSA 2012 27.6.2013 1 Pankit Suomessa 2012 Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 2 2 Suomessa toimivat pankit... 3 2.1 Luottolaitosten markkinaosuudet Suomessa... 4 2.2 Pankkikonsernien henkilöstö

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot