Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna. Puhelin:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179"

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx Työn tarkastaja Seppo Pitkänen Työn ohjaaja Seppo Pitkänen Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A Savonlinna Puhelin:

2 TIIVISTELMÄ Tekijä: Jukka Tapio Turtiainen Työn nimi: Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Osasto: Tuotantotalous Vuosi: 2001 Paikka: Savonlinna Diplomityö. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. 76 sivua, 5 kuvaa, 12 taulukkoa ja 3 liitettä Tarkastajana professori Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service Työn tavoitteena oli selvittää Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutasoa. Ensin tehtiin tutkimus, jossa mitattiin eri muuttujia, jotka vaikuttavat kaupan palvelutasoon. Internetkaupasta ostettiin tuote ja kun tuote oli saapunut, se palautettiin takaisin kauppiaalle. Tutkimusosuus päättyi siihen, kun kauppias oli palauttanut rahat asiakkaan tilille. Tutkimuksen jälkeen kerätty data analysoitiin ja etsittiin mahdollisia ongelmia koko ostoprosessista. Ongelmakohtiin tehtiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joiden avulla pyritään löytämään paras toimintatapa kussakin tilanteessa. Ongelmina esille tulivat koodausvirheet kauppojen sivuilla, kuolleiden linkkien määrä Solo-torin portaalissa, kauppiaan osoitetietojen puuttuminen kaupan sivuilta ja kuluttajansuojalain kiertäminen tuotteen palautusoikeuden osalta. Pääratkaisuvaihtoehdot ongelmien osalta ovat parempi kuluttajansuojalakien noudattaminen tai toisaalta viranomaisten taholta tarkempi valvonta ja toisaalta Solo-torin linkkien tarkistus tasaisin väliajoin ja osoitetietojen päivitys Internet-kauppojen sivuille.

3 ABSTRACT Author: Jukka Tapio Turtiainen Title: Service level of the Finnish Internet-shops Department: Industrial engineering and Management Year: 2001 Location: Savonlinna Thesis work. Lappeenranta University of Technology. 76 pages, 5 pictures, 12 tables and 3 appendixes Supervising professor Seppo Pitkänen Hakusanat: markkinointitutkimus, Internet-kauppa, palvelutaso Keywords: marketing research, Internet-merchandising, Level of service The aim of the thesis work was to clarify the service level of the Finnish Internet-shops. At first the marketing research took place. In the research different variables were measured and how those variables affected to the service level of the shop. A product was bought from the Internet-shop and when the product arrived to the customer, it was resend back to the selling company. The part of the research ended, when customer got his / her money back to the bank account. The data, which was gathered in the research, was analyzed and the possible pitfalls were searched from the whole buying and returning process. When there occurred problems, different kind of solutions were introduced and with the help of those solution models the best practise was tried to be found in every problem. The problems consist of coding errors in shopping portals, dead links in the Solo-Tori portal, missing address information in the shops pages and the shopkeepers did act against the consumers sheltering law in terms of 14 days legislated resending of purchased item. Main solution options were better notification of consumers sheltering law and on the other hand more strict supervising of the law and checking the Solo-Tori links for example in monthly basis and updating the shops address information in the shops pages.

4 1 Sisällysluettelo 1. Alkusanat Johdanto Internet-kaupankäynti Mitä kysytään? Tutkimuksen otantayritysten valinta Markkinointitutkimuksen teoriaa Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Etuja ja ongelmia Turvallisuus verkossa Internet-markkinoinnin teoriaa Asiakaspalvelu Lisäarvomarkkinointi Arvoketju ja geneeriset kilpailustrategiat Myyjän arvoketju Ostajan arvoketju Lisäarvo Logistiikka Toimitusketju Logistiikan laajempi sisältö Tuotteiden luokittelu Varastolähtöinen ohjaus Laatuajattelu ja laatujohtaminen Laatua harjoittelun kautta Tutkimusosuus Yleistä Ongelmia Analyysivaihe Tulokset Internet-kaupan etuja Internet-kaupan ongelmia Ratkaisumallit Mitä parannetaan? Yhteenveto...54 Lähdeluettelo...56 Liitteet...Error! Bookmark not defined.

5 2 1. Alkusanat Diplomityössäni minua avustivat työtoverini Rauno Patala, Jussi Sinnemäki sekä Tuomo Falck. Kiitos teille, apunne oli todella tärkeää. Työni ohjaajana toimi Professori Seppo Pitkänen Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Yrityksen puolesta kontaktihenkilönä toimi Nettitaivas Oy:n toimitusjohtaja Jari Vesanen. Kiitokseni myös heille avustamisestanne ja opastuksestanne. 2. Johdanto Työn tarkoituksena on kartoittaa Meritan Solo-torilla olevien suomalaisten Internetkauppojen tasoa ja mahdollisia ongelmia tilanteissa, jolloin asiakas ostaa tuotteen ja palauttaa sen. Etenkin työssä keskitytään siihen, miten verkkokaupan toimitukset onnistuvat, sekä millaista palvelua verkkokauppa pystyy tarjoamaan. Työ toteutetaan markkinointitutkimuksena, jossa suoritetaan yksi ostos jokaisesta Solotorin yrityksestä ja koko prosessista mitataan 21 eri kohtaa. Solo-torilla oli 5. kesäkuuta 2000 kaikkiaan 372 eri yritystä. Näistä yritykset otamme mukaan otantaan ne, jotka käyttävät Meritan Solo-maksua. Tutkimuksen jälkeen työn loppupuolella vertaan senhetkistä yritysten määrää tutkimuksen alkuvaiheesssa olevaan yritysten määrään. Työ koostuu teoriaosasta, jossa käsitellään Internet-markkinointia ja kaupankäyntiä Internetissä yleisesti sekä Solo-toria ja kysymysten taustaa. Analyysiosassa tutkitaan saatuja tuloksia testien perusteella ja tutkitaan mahdollisia ongelmakohtia sekä sitä, mistä ongelmat johtuvat. Lopuksi esitän ratkaisumalleja kyseisiin ongelmiin.

6 3 3. Internet-kaupankäynti 3.1 Mitä kysytään? Tutkimuksen pohjana käytetään 21 kysymystä (Liite 1), joiden avulla tarkastellaan koko ostamisprosessin laatua. Tavoitteena on määrittää mahdolliset ongelmakohdat koko prosessista aina siitä hetkestä kun asiakas tulee kaupan verkkosivuille siihen hetkeen kun hän on saanut rahat takaisin palauttamastaan tuotteesta. Otantana ovat kaikki Solo-torilla Meritan E-maksua käyttävät yritykset. Seuraavaksi on selitetty mitä kysytään ja mitä kysymyksillä on tarkoitus mitata. 1. Web-sivujen laatu Verkkokaupan avaussivu antaa ensivaikutelman yrityksestä sivuille tulevalle potentiaaliselle asiakkaalle. Tämän vuoksi avaussivun loogisuus on tärkeää. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka looginen yrityksen verkkokaupan avaussivu on. Vastausvaihtoehtoina on kuusi eri vastausta. Koodaus 0= en osaa sanoa ja 1-5 likert-asteikolla, erittäin loogisesta erittäin epäloogiseen. 2. Montako klikkausta menee, ennenkuin löytää tuotteen ja maksaa sen? Asiakkaan tulisi päästä suhteellisen vähillä hiiren klikkauksilla läpi koko ostoprosessista. Liian pitkä tai monimutkainen ostoprosessi luo mahdollisesti ongelmia joillekin asiakkaille. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka nopeasti asiakas pystyy suorittamaan ostoksen kaupan verkkosivuilla. Asteikkona käytetään 1-4, sen perusteella, kuinka monta hiiren klikkausta menee.

7 4 3. Hakuohjelman tuottaman informaation sisältö Hakuohjelman tarkoituksena on helpottaa tuotteiden hakemista yrityksen verkkosivuilta. Lisäksi hakuohjelman avulla pitäisi löytyä myös muuta tärkeää tietoa, esimerkiksi palautusosoite tuotteille tai noutomyymälän sijainti. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää yrityksen käyttämän hakukoneen tehokkuus. Asteikkona käytetään 1-5, riippuen informaation sisällöstä. 4. Jos etsit tiettyä tuotetta, kuinka nopeasti löysit tuotteen? Tuotteen löytyminen mahdollisimman pikaisesti pitää yllä ostajan mielenkiintoa verkkokauppaa kohtaan. Mikäli tuotetta ei löydy nopeasti, tulee ongelmana ostajan mielenkiinnon katoaminen ja ostaja voi siirtyä käyttämään toisen verkkokaupan palveluita. Tällöin verkkokauppa käytännössä menettää asiakkaansa. Kysymyksellä pyritään kartoittamaan verkkokauppojen tietokantojen arkkitehtonisia ratkaisuja. Mikäli tuotteet eivät ole mielekkäässä järjestyksessä, niin tuote on vaikeampi löytää. 5. Antaako kauppa suosituksia tai ilmoituksia uusista tuotteista käyttäjäprofiloinnin ja sähköpostien avulla? Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää asiakas ajan tasalla uusien tuotteiden suhteen. Tämä onnistuu suhteellisen helposti luomalla sähköpostipalvelu, joka lähettää sähköpostia niille asiakkaille, jotka haluavat tietoa uusista tuotteista. Lisäksi käyttäjäprofiloinnin avulla pyritään palvelemaan asiakasta siten, että tämän ei tarvitsisi liian pitkään etsiä haluamiaan tuotteita. Käyttäjäprofiloinnissa asiakas antaa tietoja häntä kiinnostavista tuotteista ja verkkokauppa suosittelee tuotteita suoraan asiakkaalle. Tällöin profiloinnin tuottamat tuotevariaatiot löytyisivät käyttäjän tunnistamisen jälkeen suoraan etusivulta tai korkeintaan yhden linkin takaa.

8 5 6. Maksutavat ja niiden määrä Ihmiset käyttävät paljon erilaisia maksutapoja. Verkkokaupalla tulee olla mahdollisimman laaja valikoima maksutapoja, jotta pystyttäisiin saamaan mahdollisimman paljon potentiaalisia asiakkaita. Maksuvaihtoehtoja on useita, samoin luottokortteja ja eri pankkien verkkomaksupalveluita. Mitä useampaa maksutapaa yritys käyttää, sitä kalliimmaksi niiden ylläpito tulee. Sen vuoksi tulisi myös huomioida, etteivät kustannukset nousisi liian suuriksi etenkin pienemmissä verkkokaupoissa. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää verkkokauppojen keskimääräinen palvelutaso maksuliikenteen hoitamisen osalta ja yleisimmät maksutavat sekä luottokortit. 7. Verkkokaupan suojausratkaisu Verkkokaupassa tapahtuvaa rahaliikennettä varten kaupalla on oltava jonkinlainen suojausratkaisu. Ongelmana muuten olisi se, että joku ulkopuolinen taho saisi tietää ostajan luottokortin numeron ja pystyisi sen avulla saamaan rahaa itselleen. Suojausratkaisuja on pääasiassa kahdenlaisia eli SSL (Security Socket Layer) ja SET (Secure Exchange Transmission). Lisäksi tarkoituksena on kartoittaa, onko joillakin kaupoilla erilaisia turvallisuusratkaisuja. 8. Mitä kuljetustapoja yritys käyttää? Suomen sisäisessä liikenteessä käytetään muutamaa eri kuljetustapaa. Erilaisille tuotteille on luonnollisesti olemassa erilaisia kuljetustapoja. Tämän vuoksi verkkokauppojen valitsemat kuljetustavat eroavat toisistaan toimialasta riippuen. Esimerkiksi tuoretuotteiden toimitusajan tulee olla lyhyt ja käyttöesineet voivat olla pitempään matkalla kaupasta kuluttajalle. Kysymyksen tarkoituksena on tutkia sitä, onko samankaltaisten tuotteiden kuljetustavoissa miten suuria eroja eri kauppojen välillä. Lisäksi vertailemme toimitustapojen ja toimitusajan vaihtelevuutta eri yritysten välillä.

9 6 9. Sivun lisäarvoa tuottavien palveluiden sisältö Verkkokaupan yhtenä tavoitteena on pitää yllä kuluttajan mielenkiintoa sivuja kohtaan. Lisäksi esimerkiksi multimediaa hyväksikäyttäen pystytään sivuille lisäämään paljon informaatiota, esimerkiksi yrityksen vuosikertomus. Tarjoamalla mielenkiintoisen linkkilistan voi jopa päästä tilanteeseen, että asiakas merkitsee sivun aloitussivukseen tai kokee sen hyödylliseksi selatessaan Internet-sivuja. Erilaiset offline-tuotteet kiinnostavat myös monia ihmisiä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka kattavasti yritykset käyttävät multimediaa ja muita lisäarvoa tuottavia palveluita omissa kaupoissaan. 10. Oston jälkeisen sähköpostin sisältö Oston jälkeinen sähköpostiviesti toimii vahvistuksena sille, että kauppa on vastaanottanut asiakkaan tilauksen. Lisäksi sähköpostiviestissä on yleensä lisätietoja tilaukseen liittyen, esimerkiksi tilausnumero, toimitusaika, tilauksen käsittelijä jne. Tarkoituksena on selvittää, kuinka moni kauppa käyttää tällaista palvelua ja kuinka nopeasti viesti tulee tilauksen jättämisen jälkeen. Toinen näkökulma on se, millainen viestin sisältö on. Mikäli viestissä ei ole kaikkea oleellista informaatiota koko ostoprosessin loppuosasta, viesti ei ole täydellinen. 11. Tilauksen seurannan informaation sisältö Asiakasnumeron tai tilausnumeron avulla pystytään rakentamaan palvelu, jossa seurataan asiakkaan tilauksen etenemistä. Yleisimmät vaihtoehdot ovat tilattu, matkalla tai toimitettu. Lisäksi voi olla myös sellainen palvelu joka esittää vain, mitkä tilaukset on vastaanotettu. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten monella eri verkkokaupalla on kyseinen seurantapalvelu ja lisäksi minkälainen palvelu heillä on käytössään.

10 7 12. Asiakaskyselyn vastaamiseen käytetty aika Asiakkailla on usein kysymyksiä joko verkkokaupan tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Verkkokaupalla tulisi olla riittävästi henkilökuntaa asiakaspalautteiden käsittelyssä, että asiakaskyselyihin vastattaisiin mahdollisimman pikaisesti. Muuten vaarana on asiakkaan menettäminen toiselle verkkokaupalle. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon vastausaika vaihtelee eri yritysten kesken. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös vastauksen sisältöön. 13. Tilauksen käsittelyn nopeus Verkkokaupan tulisi käsitellä tilaukset mahdollisimman nopeasti niiden saapumisen jälkeen. Jos tilausta ei pystytä käsittelemään suhteellisen pikaisesti, voi asiakas luulla ettei hänen tilaustaan huomioitu ollenkaan. Tämä saattaa johtaa siihen, että yritys menettää asiakkaansa. Yleensä kaupoilla on käytössään ohjelmisto, joka generoi sähköpostiviestin suoraan tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkoituksena on selvittää, onko kaikilla jo tällainen palvelu käytössään. 14. Luvattu toimitusaika Toimitusajoissa pysyminen on yritykselle hyvin tärkeää. Mikäli yritys ei pysy lupaamissaan toimitusajoissa, niin asiakkaat reklamoivat ja todennäköisesti siirtyvät toisen toimittajan tai kaupan asiakkaiksi. Toisaalta nopeammin toimitetut tuotteet, kuin mitä toimitusaika lupaa, parantavat yrityksen kuvaa asiakkaan silmissä. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, pitävätkö yritysten lupaamat toimitusajat paikkaansa vai onko puutteita esimerkiksi varaston palvelutasossa tai muilla yrityksen osa-alueilla kuten tiedonkulussa.

11 8 15. Tuotteen pakkaustavan soveltuvuus tuotteelle Kun tuote saapuu kuluttajalle, tulisi tuotteen olla ehjä tai muuten vahingoittumaton, eli tällöin pakkaustapa soveltuu tuotteelle. Kuitenkin joskus tuote vahingoittuu jostain syystä. Mikäli tuote ei ole ehjä tai on pilaantunut, pyritään selvittämään syy tuotteen hajoamiseen tai pilaantumiseen. 16. Tuotteen palautusoikeuden pituus Eri tuotteilla on poikkeavia palautusaikoja ja joillakin tuotteilla, esimerkiksi tuoretuotteet, ei ole palautusoikeutta ollenkaan. Yleisimmät käytetyt palautusajat postimyynnissä ovat seitsemän päivää tai 14 päivää. Tarkoituksena on tutkia, vaihteleeko palautusoikeuden pituus samantyyppisten tai samanlaisten tuotteiden välillä eri kaupoissa. Lisäksi kiinnitämme huomiota palautusehtoihin. 17. Toimituskulut, jotka sisältyvät tuotteen hintaan Toimituskulut riippuvat hyvin paljon toimitusajasta ja toimitustavasta. Mitä nopeammin tuote tulee asiakkaalle, sitä kalliimpaa se on. Toisaalta kuljetustapa vaikuttaa kustannuksiin. Kysymyksellä on tarkoitus tutkia, vaihteleeko samantyyppisten kuljetusmuotojen hinnat merkittävästi eri kauppojen välillä. Toisaalta tutkitaan myös, vaihtelevatko eri kuljetusmuotojen hinnat miten merkittävästi keskenään. Lisäksi tutkimme, vaikuttaako myyjän ja ostajan fyysinen välimatka merkittävästi toimituskuluihin. 18. Mistä saitte tiedon, minne tuote pitää palauttaa? Verkkokaupan sivuilta tulisi löytyä palautusosoite, jonne tuotteet palautetaan. Muita mahdollisuuksia ovat asiakkaalle lähetetty sähköposti tai palautusosoite on kirjattu laskuun mukaan. Mikäli palautusosoitetta ei löydy kyseisistä paikoista, niin sitä täytyy kysyä asiakaspalautteella. Kysymyksellä tutkitaan onko eri verkkokaupoilla jokin tietty paikka, tai ilmoituskeino, jossa ne ilmoittavat palautusosoitteensa.

12 9 19. Ilmoitus palautetusta tuotteesta Tuotepalautuksen yhteydessä yrityksen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, että se on vastaanottanut palautetun tuotteen. Usein rahojen palauttaminen on tuo kyseinen ilmoitus. Yleensä ilmoituksessa käytetään joko sähköpostia tai mahdollisesti tekstiviestiä suoraan matkapuhelimeen. Mikäli ilmoitusta ei tule, asiakas ei voi olla varma, onko tuote myyjällä vai onko se mahdollisesti kadonnut matkalla ostajalle. Lisäksi tutkimme, kuinka paljon aikaa menee siitä kun asiakas on laittanut tuotteen menemään takaisin myyjälle, siihen kun myyjä saa tuotteen itselleen. 20. Aika, joka kului tuotteen palautuksesta siihen kun rahat olivat taas tilillä Kysymyksen tarkoituksena on selventää, kuinka nopeasti yritys hoitaa tuotepalautuksen jälkeen rahojen palautuksen asiakkaalle. Kysymyksen tarkoituksena on mitata yrityksen takaisinmaksukykyä tuotepalautuksen sattuessa. Lisäksi tutkimme, kuinka pitkään menee siitä kun yritys ilmoittaa palautetusta tuotteesta siihen kun rahat ovat taas tilillä. 21. Takuuaika Kysymyksen tarkoituksena on selventää tuotteen takuuaikaa. Aikayksikkönä käytetään kuukautta. Takuuaika riippuu myös hyvin paljon tuotteen laadusta. Mikäli kyseessä on tuoretuote tai kertakäyttötuote, ei takuuaikaa luonnollisesti ole. Asiakaskyselyn taustaa Asiakaskyselyn kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miten erilaiset verkkokaupat reagoivat lähes samanlaiseen kysymykseen. Tarkoituksenamme on kysyä tuotteen toimitusaikaa, takuuta ja mahdollista palautusoikeutta. Lisäksi vielä mikäli tuotteella on palautusoikeus, kysymme sen pituutta.

13 10 Yksilöimme kysymykset kaikille eri verkkokaupoille ja eri tuotteille. Joidenkin tuotteiden, esimerkiksi tuoretuotteiden, osalta jätämme takuuaikaa koskevat kysymyksen pois. Kaikille yrityksille on tarkoitus lähettää tämä kysymys liittyen heiltä ostettavaan tuotteeseen. Arvioimme kysymyksen avulla asiakaskyselyn vastaamiseen käytettävää aikaa sekä vastauksen sisältöä Tutkimuksen otantayritysten valinta Valinnan perusteet ja tutkimuksen lähtötiedot Valitsimme otantatutkimukseemme kaikki ne yritykset Merita-Nordbankenin Solotorilta, jotka käyttävät Meritan E-maksua. Tällä tavoin pystyimme rajaamaan yritykset suomalaisiksi. Valitsemalla yritykset samasta kauppapaikasta, vältimme Internetosoitteiden viidakon. Meritan Solo-tori oli tässä mielessä hyvä valinta, koska se on suurin yksittäinen suomalainen kauppapaikka Internetissä. Lisäksi saimme myös helposti tarvittavan laajan otoksen suomalaisista verkkokaupoista. Tutkimukseen otettiin mukaan 102 kappaletta yrityksiä ja jokaisesta on tehtiin yksi ostos. Ostoksen hinta vaihteli eri kauppojen välillä johtuen niiden tarjoamista erilaisista tuotteista ja toimituskuluista. Ostoksen arvoksi tuli keskimäärin noin 200 markkaa. Saman toimialan yrityksistä pyrimme kuitenkin ostamaan mahdollisimman samankaltaisia tuotteita Solomaksun toimintaperiaate Meritan Internet-maksujärjestelmä löytyy seuraavasta osoitteesta: Maksujärjestelmä perustuu SOLO-järjestelmään, joka on yhdistetty Internetostotapahtumaan www-lomakkeiden välityksellä. Yritykset voivat hyödyntää palveluita jos he myyvät tuotteitaan/palvelujaan www-tekniikalla ja jos heillä on Meritan maksuliikepalvelut käytössään. Ostaja tarvitsee selaimen lisäksi pankin antamat käyttäjätunnukset. Ne saa käyttöönsä asiakas jolla on tili ja mikropalvelu tai puhelinpankkisopimus Merita Pankissa. Solo-maksu toimii seuraavasti:

14 11 1. Tilaus myyjälle - ostaja löytää tuotteen, jonka haluaa tilata - ostaja täyttää tilauslomakkeen ja vahvistaa tilauksen TILAAN- painikkeella - saatuaan tilauksen, myyjän palvelin muodostaa elektronisen laskun, joka sisältää tilauksenvahvistuksen ja maksun tiedot 2. Laskutieto ostajalle - myyjän palvelin lähettää laskun ostajan selaimelle - ostaja voi tallentaa laskun tai maksaa sen pankille - maksaessaan laskun, maksun tiedot siirtyvät pankin palvelimelle - maksajan ja pankin välisen tietoliikenteen salaus alkaa 3. Solo-maksu ja käyttäjätunnukset Merita Pankkiin - pankin palvelin tarkistaa maksun tiedot - pankki tarkistaa ostajan käyttäjätunnukset ja avaa pääsyn solo-maksun tietoihin 4. Maksun tietojen muuttaminen ja hyväksyminen - ostaja näkee esitäytetyn maksulomakkeen, jonka tietoja hän voi muuttaa - ostaja hyväksyy solo-maksun lopullisesti 5. Hyväksytty maksu - ostaja saa tiedon pankin hyväksymästä maksusta maksukopiona, jonka hän voi tallentaa tai tulostaa - jos maksu erääntyy heti, pankki siirtää summan heti ostajan tililtä myyjän tilille - jos eräpäivä on myöhemmin, maksu tallentuu Merita Pankkiin odottamaan eräpäivää - tietoliikenteen salaus päättyy 6. Paluu myyjän järjestelmään - myyjän palvelu lähettää ostajalle loppuviestin - myyjän ei tarvitse toimittaa ostajalle erillistä laskua - myyjä saa tiedon ostajan suorituksesta solo-maksun viitteen avulla / 13 /

15 Markkinointitutkimuksen teoriaa Otanta Joukkoa, josta tietoa halutaan kerätä, kutsutaan perusjoukoksi tai populaatioksi. Populaation jäsenet ovat tilastotieteellisessä terminologiassa hieman epäinhimillisesti alkioita. Tutkimus voi olla kokonaistutkimus, jossa tutkitaan koko perusjoukko tai otantatutkimus, jossa tutkitaan osa perusjoukkoa ja yleistetään tulokset koko populaatiota koskeviksi itsemääritettyjen virhemarginaalien avulla. Otantatutkimuksessa oletetaan, että otos on populaation pienoiskuva. Jos näin on, puhutaan edustavasta tai harhattomasta otoksesta. Jos ei, niin otos on harhainen. Oman problematiikkansa muodostaa otoksen koon määrittely. tulokset ovat sitä luotettavampia, mitä suurempi otos on. Tilastollinen testaus tulee sitä vaikeammaksi, mitä pienempi otoskoko on. Tämä johtaa siihen, että todellisuudessa olemassaolevat erot tai riippuvuudet eivät paljastu Hypoteesin testaus Tutkija tekee kausaalisuhteita ja eroja koskevia johtopäätöksiä otoksen tai kokeellisen asetelman perusteella. Johtopäätökset koskevat tutkittavaa perusjoukkoa. Erilaiset otokset antavat erilaisia tuloksia. Ongelmaksi muodostuu, onko havaittu ero tai riippuvuus niin voimakasta, ettei sen havaitsemista voi laskea sattuman tiliin. Sattumalle jää oma mahdollisuutensa kaikesta huolimatta, mutta sen todennäköisyys on hyvin pieni ja lisäksi tutkijan itsensä säädeltävissä.

16 13 Hypoteesin testaamisen eri vaiheet: 1. Nollahypoteesin asettaminen Hypoteesilla tarkoitetaan yleisesti perusteltua väittämää kausaalisuhteesta tai erosta ryhmien välillä. Tilastollisessa testauksessa ns. nollahypoteesi väittää aina, että riippuvuutta tai eroa ei ole. Vaihtoehtoinen hypoteesi väittää riippuvuuden tai eron olemassaolontietyllä suurella todennäköisyydellä. 2. Tilastollisen testin valinta Testi on eräänlainen malli, jonka perusteella hypoteesi hyväksytään tai hylätään. Keskeinen päätös on valinta parametrisen tai ei-parametrisen testin välillä. Parametrisessa oletetaan, että muuttujat noudattavat normaalijakaumaa perusjoukossa. Jos edellytys ei täyty, on valittava ei-parametrinen testi. Yleensä on suositeltavaa käyttää parametrisiä testejä, koska ne hylkäävät helpommin väärän hypoteesin. 3. Merkitsevyystason määrittäminen Merkitsevyystasolla tarkoitetaan todennäköisyyttä tehdä virheellinen päätös, kun hypoteesi hylätään. Päätöksenteossa voidaan tehdä kahdenlaisia virheitä: Joko hylätään oikea hypoteesi (hylkäämisvirhe) tai hyväksytään väärä nollahypoteesi (hyväksymisvirhe). Tämän vuoksi tutkijan on määriteltävä ennen testiä ns. hylkäämisvirheen todennäköisyys. Hylkäämisvirheen todennäköisyys sijoittuu aina välille 0-1.

17 14 4. Otantajakauman määrittäminen Otantajakauma on teoreettinen jakauma, joka kertoo millä todennäköisyydellä erisuuruisia eroja tai riippuvuuden tunnuslukuja voi esiintyä silloin kun riippuvuutta ei todellisuudessa ole. Otoksen perusteella saadusta erosta tai riippuvuuden tunnusluvusta lasketaan testisuure, joka noudattaa tätä jakaumaa. 5. Hylkäysalueen määrittäminen Hylkäysalue on se osa otantajakaumaa, jolle testisuureen arvo sijoittuu merkitsevyystason suuruisella todennäköisyydellä. Yksipuolisessa testauksessa hylkäämisalue sijoittuu jakauman jompaankumpaan päähän. Kaksipuolisessa testauksessa hylkäysalueena on samansuuruinen ala jakauman molemmissa päissä. Hylkäysalueen rajaa kutsutaan kriittiseksi arvoksi. 6. Päätöksenteko Viimeisenä testauksen vaiheena nollahypoteesi joko hyväksytään tai hylätään. Mikäli otoksesta laskettu testisuure on suurempi kuin kriittinen arvo, eli sijoittuu hylkäysalueelle, hypoteesi hylätään ja eron tai riippuvuuden voidaan väittää olevan olemassa todennäköisyydellä 1- merkitsevyystaso / Pitkänen 1998 s / 3.4. Internet-kaupan teoriaa Tuotteiden myyminen verkossa Jos yrityksellä on myytävänään oikea tuote, webbisivu voi tehdä kaupat ilman että myyntihenkilöstön tarvitsee tehdä yhtään mitään. Webbisivulta asiakkaat voivat valita haluamansa värin, tyylin, kokoonpanon, toimitustavan ja maksuehdot. Tietokone tulostaa sitten keräysluettelon ja laskun automaattisesti. / Sterne s.53 /

18 15 Tietoverkoissa tehtävien sopimuksien ongelmat: = = = = = tietoverkoissa tehdyn sopimuksen näyttöongelmat, mikä on riittävä näyttö siitä, että sopimus on tehty? oikeustoimikelpoisuuden toteaminen? henkilöllisyyden ja viestin väärentämättömyyden toteaminen? kelpoisuuden selvittäminen - mikä on riittävä tunnistusmenetelmä? myyjän, tietoverkkoyhteyden tarjoajan, tiedonsiirtoyhteyden tarjoajan ja ostajan vastuu virhetilanteessa? Jokainen tietoverkon kautta tehty ostos on sopimus myyjä ja ostajan välillä. Tietoverkoissa tehtävien sopimusten osalta on ratkaistava kysymyksiä sopimusten syntymisestä ja sisällöstä sekä muutamia muita kysymyksiä. Sopimuksen täyttäminen ja myyjän vastuu määräytyvät tietoverkoissa periaatteessa samojen sääntöjen mukaan, kuin sopimuksissa yleensäkin. Tietoverkkokaupankäynnissä lähdetään siitä, että sekä kuluttaja että elinkeinonharjoittaja ovat lähtökohtaisesti hyväksyneet tämän välineen käytön, koska kauppa on verkon välityksellä toteutettu. Ongelmia syntyy tarvittaessa esimerkiksi todistelua; erilaisten näyttövaatimusten toteaminen voi olla vaikeaa. Kaupankäyntiin kuuluvat: = = = = = = tiedon saaminen tarjonnasta ja tuotteesta tarjousten ja hintojen välitys toimituksesta sopiminen tilauksen hoito tavaran/palvelun jakelu tai toimittaminen ostetun tavaran/palvelun maksaminen

19 16 Tietoverkkokaupankäynti on uusi ja nopeasti kehittyvä ala. Erityisesti kansainvälisestä Internet-verkosta kirjoitettu tieto vanhenee nopeasti. Tiedot kannattaa tarkistaa annetuista lähteistä Internetistä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tehtävää kaupankäyntiä laajempi käsite. Se sisältää kaupankäynnin myös television, puhelimen ja faksin välityksellä. Tietoverkkokaupan kohteet voidaan jakaa verkon kautta toimitettaviin tavaroihin ja palveluihin sekä sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joissa verkko on osana toimitusketjua. Ne palvelut menestyvät, joissa tietoverkko voi tarjota jotakin lisäarvoa muihin menettelyihin verrattuna. Lisäarvona voi olla muun muassa hinta, tehokkuus ja ostamisen helppous. Ennen tällaisen kartoituksen aloittamista tulisi tietää miksi kauppaa ylipäätään tulisi käydä tietoverkossa? Mitä siellä voidaan kaupata/kaupataan? Tietoverkkokaupankäynnin perustelemiseksi tulisi löytää se lisäarvo, jonka takia eri osapuolten kannattaa käyttää juuri tietoverkkoja kaupankäynnissään. Lisäarvolla tarkoitetaan siis niitä tietoverkkojen käytöstä saatavia erityisetuja, joita ei voida saavuttaa muita välineitä käyttämällä. Tietoverkko on väline, jolla voidaan toteuttaa kaupankäyntiä siinä missä muillakin välineillä, kuten puhelimella, televisiolla tai faksilla. Kuitenkin tietoverkkokaupankäynnissä on erityispiirteitä, etuja ja ongelmia, jotka ovat erilaisia kuin perinteisen kaupankäynnin piirteet. Näitä etuja ja ongelmia löytyy niin yrityksille, kuluttajille, julkisvallalle kuin koko yhteiskunnallekin. Verkkokaupassa erityisesti kuluttajan kannalta keskeistä lainsäädäntöä ovat kuluttajansuojalaki (KSL), oikeustoimilaki ja voimaan tultuaan EU:n etämyyntidirektiivi. KSL:n keskeiset kohdat verkkokaupan kannalta ovat markkinointi, sopimusehtojen sääntely ja sovittelu, postimyynti ja kulutusluotot. Oikeustoimilaissa säädellään sopimuksenteosta. Ongelmana lainsäädännön soveltamisessa verkkokauppaan on tietoverkkojen uutuus; tietyn lainsäädännön soveltaminen tietoverkkojen synnyttämiin uudenlaisiin tilanteisiin on epäselvää, eikä oikeuskäytäntöä useinkaan ole.

20 17 Ongelmat: = = markkinointipaikan ylläpitäjän tai tarjoajan vastuu yrityksen markkinoinnin sisällöstä? voiko sillä, että sopimus on tehty tietoverkossa olla vaikutusta sopimuksen sovitteluun Suomen kuluttajansuojalaki (KSL) vuodelta 1978 turvaa kuluttajien asemaa hyödykkeiden hankkijoina ja käyttäjinä: Kulutushyödykkeellä tarkoitetaan tavaroita ja palveluksia, joita joko tarjotaan tai olennaisessa määrässä käytetään yksityiseen kulutukseen. KSL sääntelee: markkinointia, sopimusehtojen sääntelyä ja sovittelua, koti- ja postimyyntiä sekä kulutusluottoja. Lainmukaisuutta valvoo kuluttaja-asiamies ja markkinatuomioistuin, joissakin tapauksissa yleinen alioikeus. KSL:ia sovelletaan tietoverkkokaupankäyntiin, koska lain soveltamisalan määrittely ei aseta rajoituksia käytetylle tarjonta-, myynti-, markkinointikanavalle. Laki koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä suhdetta, ei kahden kuluttajan eikä kahden elinkeinon harjoittajan välisiä suhteita. Tietoverkkojen kaupankäynnissä on siis tunnistettava ostajan ja myyjän välinen suhde. Elinkeinon harjoittajien välillä sovelletaan kauppalakia sekä lakia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Kuluttajien välillä sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Kuluttajansuojalain mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota hyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajan kannalta kohtuuttomana. Tämän perusteella voidaan arvioida myös tietoverkoissa käytävää kaupankäyntiä. Yritysten tietoverkossa käyttämien vakiosopimusten ehdot tulisi tarkistuttaa kuluttaja-asiamiehellä.

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS

PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS PALAUTUKSEN PERUSTOIMINNALLISUUDEN KUVAUS Palautuksen tekemiseen liittyvät seuraavat vaiheet: Sovi asiakkaan kanssa tuotteen palautuksesta haluamallasi tavalla Varmista, että asiakkaan sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy

Palvelukuvaus 1 (7) Palvelualusta Palvelualusta. Palvelukuvaus. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: Posti Oy Palvelukuvaus 1 (7) Palvelukuvaus Palvelukuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1... 3 2 n käyttäminen... 3 3 ssa myytävät tuotteet... 4 3.1 Palvelutuotteet... 4 3.2 Tavaratuotteet... 4 3.3 Elintarvikkeet (viileä

Lisätiedot

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN

OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN OHJE BE ONLINE VERKKOKAUPPAAN BE Online on verkkokauppa, joka antaa mahdollisuuden BE Groupin asiakkaille syöttää ostotilauksen suoraan BE Groupin Dynamics AX järjestelmään ja kysellä tilauksen tilaa.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen

Sähköinen kaupankäynti. Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti Olli Pitkänen Sähköinen kaupankäynti: mitä lakeja sovelletaan? Yleisesti kaikki lainsäädäntö koskee myös sähköistä kaupankäyntiä Tietoverkot tuovat kuitenkin uusia piirteitä kaupankäyntiin:

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Kuinka ostaa verkkokaupasta

Kuinka ostaa verkkokaupasta Kuinka ostaa verkkokaupasta Verkkokaupan käyttäjäksi rekisteröityminen Pääset verkkokauppaan käyttäjänimen ja salasanan avulla. Voit rekisteröityä käyttäjäksi kassassa napsauttamalla painiketta Luo tili?.

Lisätiedot

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1

Tilastollinen testaus. Vilkkumaa / Kuusinen 1 Tilastollinen testaus Vilkkumaa / Kuusinen 1 Motivointi Viime luennolla: havainnot generoineen jakauman muoto on usein tunnettu, mutta parametrit tulee estimoida Joskus parametreista on perusteltua esittää

Lisätiedot

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012

Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä. Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Luentokalvoja tilastollisesta päättelystä Kalvot laatinut Aki Taanila Päivitetty 30.11.2012 Otanta Otantamenetelmiä Näyte Tilastollinen päättely Otantavirhe Otanta Tavoitteena edustava otos = perusjoukko

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen

Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen Usein kysyttyjä kysymyksiä ohjauspalvelusta 26.3.2015 Kysymys 1. Mistä tiedän verkkokaupasta ostaessani, toimiiko paketinohjauspalvelu juuri kyseisen verkkokaupan lähetysten kohdalla? Miten ranskalaisen

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013

KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 KAUPAN LIITON EU-DIREKTIIVIAAMU 31.5.2013 Ratkaisut EU-direktiivin mukana tuomiin muutostarpeisiin Suomen Maksuturva Oy Mikael Smeds, toimitusjohtaja Puhujasta lyhyesti Kauppatieteiden maisteri (KTM),

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Analysis Oma osio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ABHELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tilastollinen testaus Tilastollinen testaus Tilastollisessa testauksessa tutkitaan tutkimuskohteita koskevien oletusten tai väitteiden paikkansapitävyyttä havaintojen avulla. Testattavat oletukset tai

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren

Hostingpalvelujen. oikeudelliset kysymykset. Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012. Jaakko Lindgren Hostingpalvelujen oikeudelliset kysymykset Viestintäviraston Abuse-seminaari 2012 Jaakko Lindgren Legal Counsel Tieto, Legal jaakko.lindgren@tieto.com Esittely Jaakko Lindgren Legal Counsel, Tieto Oyj

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-asiakkaiden hallintakonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 2.5 9..203 Sisältö Mikä on VIP-asiakkaiden hallintakonsoli?... 4 Näin pääset alkuun VIP-ohjelmassa...

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas vastaanottajalle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi. Express

Lisätiedot

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Seminaariesitys PTY:n toteuttamassa hankkeessa: Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Paikalliset tuotteet

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä 31.5.2013 Liisa Vilén Esityksen sisältö Nanso Group Nansoshop.com Palautusprosessi Nansoshop.comissa Nanso Group Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille 16.12.2009 1(6) Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaalle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Valmiskaupan kautta ja voit käytännössä

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT

SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT SAVALANCHE-KULUTTAJIA KOSKEVAT KÄYTTÖEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Nämä ehdot määrittävät Vuole Oy:n tarjoaman lisäturvan Ostajalle mahdollisia epärehellisiä kauppiaita kohtaan ja takaavat kuluttajansuojalain

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy

Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely. Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy Markkinoinnin automaatio Lyhyt esittely Artem Daniliants / LumoLink Digital Oy CEO at LumoLink Verkkokaupan ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntija Yli 13 vuoden kokemus webkehityksestä Yli 10 vuoden

Lisätiedot

Turvallisuus, nopeus vai hinta?

Turvallisuus, nopeus vai hinta? Turvallisuus, nopeus vai hinta? Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä maksutavoista Poimintoja selvityksestä Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivujen Tutkimuksia

Lisätiedot

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano

Yleiset myyntiehdot. Sisältö. 1. Pätevyys. 2. Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset. a. Tilauksen teko. Sopimuksen voimaanpano Yleiset myyntiehdot Sisältö Pätevyys Tilauksen teko, sopimuksen voimaanpano, määrärajoitukset Hinnat ja toimituskulut Toimitus Omistuksenpidätys Vastuu ja takuu Maksaminen Tietosuoja Myyjäyrityksen tiedot

Lisätiedot

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä.

Paketin saapumisilmoitus lähetetään ensisijaisesti tekstiviestinä kännykkään. Muistathan siis ilmoittaa kännykkänumerosi tilauksen yhteydessä. Yleiset kauppaehdot 1. Toimitusehdot ja -kulut Toimitamme tuotteet postitse asiakkaan lähimpään postitoimipaikkaan kaikkialle Suomeen. Toimitusta varten tarvitsemme täydellisen katuosoitteen. Tilaajan

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista

Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Toimiston näkökulma: Kuumat puheenaiheet, debattia mm. teknologioista sekä dataan ja toimintaketjun läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista Jukka Sundquist, Klikkicom Oy Christopher Fernandez, Real Helsinki

Lisätiedot

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille

Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Ruokaasuomesta.fi palvelun käyttö-, tilaus- ja toimitusehdot ruokarinkien asiakkaille Yleistä Tässä dokumentissa on esitetty Ruokaasuomesta.fi palvelun (myöhemmin Palvelu) tilaus- ja toimitusehdot sekä

Lisätiedot

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA

KAUPPA VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA KAUPPA 2011 30.9.2010 VERKKOKAUPAN JURIDISET HAASTEET PARAGRAAFEISTA PÄHKINÄNKUORESSA Asianajaja Taina Tuohino Asianajotoimisto HH Partners Oy Verkkokaupankäynnin erityispiirteitä Lähtökohtaisesti samat

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Yksilötilaajan ohje. TIEKE www.tieke.fi

Yksilötilaajan ohje. TIEKE www.tieke.fi Yksilötilaajan ohje TIEKE Yksilötilaajan ohje 1 (9) Yksilötilaajan ohje in lyhyesti Olet tilaamassa ja tekemässä testiä, jossa arvioit omia tieto- ja viestintäteknisiä taitojasi. Tämä ohje auttaa sinua

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä; Analysis - Asiakasosio Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju

Lisätiedot

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1

Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Väliestimointi (jatkoa) Heliövaara 1 Bernoulli-jakauman odotusarvon luottamusväli 1/2 Olkoon havainnot X 1,..., X n yksinkertainen satunnaisotos Bernoulli-jakaumasta parametrilla p. Eli X Bernoulli(p).

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007

Mat Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 Mat-2.2104 Tilastollisen analyysin perusteet, kevät 2007 2. luento: Tilastolliset testit Kai Virtanen 1 Tilastollinen testaus Tutkimuksen kohteena olevasta perusjoukosta esitetään väitteitä oletuksia joita

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

¼ ¼ joten tulokset ovat muuttuneet ja nimenomaan huontontuneet eivätkä tulleet paremmiksi.

¼ ¼ joten tulokset ovat muuttuneet ja nimenomaan huontontuneet eivätkä tulleet paremmiksi. 10.11.2006 1. Pituushyppääjä on edellisenä vuonna hypännyt keskimäärin tuloksen. Valmentaja poimii tämän vuoden harjoitusten yhteydessä tehdyistä muistiinpanoista satunnaisesti kymmenen harjoitushypyn

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures

tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun yhteistyötä Facts & Figures Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju Tilaus-toimitusketju lävistää

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 8. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 8. marraskuuta 2007 1 / 18 1 Kertausta: momenttimenetelmä ja suurimman uskottavuuden menetelmä 2 Tilastollinen

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot