ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi S11483 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä (2) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Opetushallitus 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Osaajana työmarkkinoille toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Valtakunnallinen osio Toimintalinja 3 : Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Vantaan kaupunki/sivistystoimi/vantaan ammattiopisto Varia Organisaatiotyyppi Ammatillinen oppilaitos Y-tunnus Lähiosoite Tennistie 1 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Vantaa Faksinumero Pankkiyhteys SAMPO Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Pekka Tauriainen Asema organisaatiossa rehtori Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Leena Palander Asema organisaatiossa talouspäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Pirjo Vartiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Pirjo Vartiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Pirjo Vartiainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/25

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: Markku Lahtinen, asiamies, Helsingin seudun Kauppakamari ja Ennakointikamari Satu Koivusaari, henkilöstöresurssipäällikkö, HOK-Elanto, Helsinki Mika Mattila, jälkimarkkinointipäällikkö, VV Autotalot Oy, Vantaa Ulla Lehtoranta, ompelija, Suomen Kansallisooppera Marika Kemppainen, tiimipäällikkö, Vaisala Oyj Eero Lahtinen, koulutus- ja työvoimapäällikkö, turvallisuuspäällikkö, Lemminkäinen Talo Oy Marja Uusitalo, erityisasiantuntija, Vantaan kaupunki/vanhus- ja vammaispalvelut Maritta Hänninen, osastonhoitaja, Vantaan kaupunki/vanhus- ja vammaispalvelut/katriinan sairaala Jari Guvenius, palvelupäällikkö Techonopolis Hki-Vantaa, Sodexo Erja Kotimäki, projektipäällikkö, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/oulun seudun ammattiopisto Taina Kivioja, kehityspäällikkö, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Hannu Salakari, kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto Arto Pekkala, yli-insinööri, Opetushallitus Paula Ylöstalo-Kuronen, nuoriso- ja aikuiskoulutusjohtaja, Vantaan kaupunki Pekka Tauriainen, vs. rehtori, Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varia Hannu Puranen, lehtori, Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varia Pirjo Vartiainen, ma. projektikoordinaattori, Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varia, sihteeri Varajäsenet kysytään, kun rahoittaja on tehnyt päätöksen hankehakemukseen. Tarvittaessa ohjausryhmä kuulee kokouksissaan asiantuntijoita. 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Ennakointikamari PKSseutu: keskeisiä kehittämistarpeita ovat Työpaikoilla tapahtuva opiskelijan ohjaaminen ja arviointi sekä Opettajien kannustaminen työelämätuntemuksen lisäämiseen ESR-hanke Ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus hallinnoija Vantaan kaupunki/sivistystoimi ja yhteistyökumppanit PKSseudun kaupungit, Kirkkonummi sekä useat PKSseudun oppilaitokset ESR-hanke TOPIAS hallinnoijana Tampereen ammattiopisto ja osatoteuttajat Pirkanmaan, EURA JÄRJESTELMÄ 2/25

3 Ahlmanin ja Tampereen palvelualan ammattiopistot sekä Sastamalan koulutuskuntayhtymä ESR-hanke Yhdessä tekemällä hallinnoija Oulun seudun ammattiopisto ja yhteistyökumppanit Jyväskylän, Kalajokilaakson ja Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä, AEL ja Keskuspuiston ammattiopisto ESR-hanke TOPO-Työssäoppimisen portaat hallinnoija Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja yhteistyökumppanit Keski-Uudenmaan ammattiopisto ja Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä ESR-hanke Kokeva Osaaja hallinnoija Hämeen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppanit Keski-Uudenmaan ja Porin ammattiopistot, Hämeen ammatti-instituutti, Riihimäen ammattioppilaitos, Koulutuskeskus Tavastia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ESR-hanke TopTrainerTeam hallinnoija Jyväskylän ammattiopisto sekä osatoteuttajat ja yhteistyökumppanit Jämsän ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Hallinnoija- ja yhteistyökumppani organisaatioissa on koulutettu työpaikkaohjaajia. Työ- ja elinkeinoelämä ja opettajat ovat tuoneet esille työpaikkaohjaajakoulutuksen tarpeen perus- ja lisä-/täydennyskoulutuksen osalta. Erityisesti pienten yritysten työpaikkaohjaajakoulutusta tulee lisätä ja kehittää toteutustapaa, joka mahdollistaa koulutukseen osallistumisen. Työpaikkaohjaajien koulutus on vakiinnutettava ja toimintamallia koulutuksen toteutukseen kehitettävä. Työelämän muutokset edellyttävät opettajien ammatillisen osaamisen päivittämistä/syventämistä. Osa opettajista on rohkaistava työelämäjaksojen toteuttamiseen keinona kehityskeskustelut, aktiivisen välittämisen -malli (Vantaan strategia), kokemusten levittäminen, systemaattinen palaute ja HR -tiimin toiminta. Työelämäjaksojen toteuttamiseen tarvitaan vakiintunut toimintamalli osana henkilöstön kehittymissuunnitelmaa. Projekti vastaa seuraaviin tarpeisiin: 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointivalmiuksien kehittäminen 2. Toimintamallin kehittäminen työpaikkaohjaajien kouluttamiseen 3. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen uusiin tutkinnon perusteisiin ja opiskelija-arvioinnin muutoksiin 4. Opettajien ammatillisen osaamisen kehittäminen 5. Toimintamallin kehittäminen opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen 6. Työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen 7. Opetuksen työelämävastaavuuden lisääminen 8. Kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuuden lisääminen. EURA JÄRJESTELMÄ 3/25

4 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? EU:n elinikäisen oppimisen malli tuotetaan uusien oppimisen muotojen, opetus- ja oppimistekniikniikkojen, kuten sähköisen lukutaidon ja informaatioteknologian hallinnalla, ammatillisen opetuksen vertaisarvioinnin ja opettajien osaamisen varmistamisella (ET 2020, 2009/C119/02). Työssäoppimisen lumo, Tiivistelmä toisen asteen ammatillisen sekä ammatillisen korkea-asteen koulutuksen ja työelämän yhteistyön metatutkimuksesta, OPM:n julkaisuja 2009:10, J Jokinen, L Lähteenmäki, P Nokelainen. Tulosten mukaan opetuksen työelämälähtöisyyden lisäämiseksi opettajien on syytä jalkautua työpaikoille. Uudenmaan maakuntasuunnitelman megatrendinä on tiedon ja osaamisen uudistaminen. Metropolialueen kilpailukykystrategia painottaa koulutuksen ja osaamisen vahvistamista ja uusia yhteistyömuotoja oppilaitosten ja elinkeinoelämän välille. Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelman mukaan ammatillisen koulutuksen painotus on työelämälähtöisessä koulutuksessa ja työssä tapahtuvan oppimisen taidoissa. Satakunnan maakuntasuunnitelman mukaan toisen asteen koulutuksen merkitystä työvoiman saannin turvaamiseksi vahvistetaan. Pirkanmaan maakuntasuunnitelma korostaa em. ja koulutuksen oikeaa kohdentamista. Variassa tehdyn selvityksen perusteella opettajat arvioivat tarvitsevansa osaamisensa päivittämiseen/syventämiseen mahdollisuutta osallistua työelämäjaksolle. Tampereen ammattiopiston henkilöstökyselyn tulosten mukaan on tärkeää, että työelämälähtöisyyttä lisätään opettajien työelämäjaksoja lisäämällä. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varian lisäksi valmistelussa ovat olleet mukana yhteistyökumppanit Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Valmistelutyö on tapahtunut puhelimitse ja sähköpostilla. Yrityksiin/työ- ja elinkeinoelämään ovat olleet yhteydessä opettajat ja hankehenkilöstö. Syksyllä 2009 Vantaan ammattiopisto Varia haki vastaavaa projektia ja silloin mukana valmistelussa oli eri alojen yrityksien/työ- ja elinkeinoelämän edustajia. Osa näistä yrityksistä on ollut mukana myös nyt projektin valmistelussa. Vantaan ammattiopisto Varia toteutti syksyllä 2009 omassa oppilaitoksessa kartoituksen Opettajien työelämäosaamisen kehittäminen, jonka tuloksiin projektihakemus osin perustuu. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Hallinnoijan Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varian lisäksi kohderyhmään kuuluvat yritykset/organisaatiot ovat: 1. Yhteistyökumppanit Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto, lehtori Minna Luoma-Veikkola EURA JÄRJESTELMÄ 4/25

5 Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, kehityspäällikkö Taina Kivioja Tehty aiesopimus. 2. Vertaisarviointi, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/koulutuskeskus Tavastia Jyväskylän ammattiopisto Oulun seudun ammattiopisto Sovittu puhelimessa. 3. Verkostoituminen Savon ammatti- ja aikuisopisto Sovittu puhelimessa. 4. Opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutus Vantaan kaupunki/vanhus- ja vammaispalvelut Rinnekoti-Säätiö Hoivakoti Tuija Oy Amplit Oy Vaisala Oyj FINGLOBEC Oy Ravintolakolmio-ryhmä Helsingin Osuuskauppa Elanto T:mi ompelimo Anna Pe`rez Lavem by Muotitalo Tyynelä Suomen Kansallisoopperan säätiö Henkel Norden Oy/Schwarzkopf Professional Zois Team Oy Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu NCC YIT Rakennus Oy Automaa Oy VV Autotalot Oy Vantaa Sävyrakenne Oy Tikkurila Oyj Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/päivähoito Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/kotihoito Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/erikoissairaanhoito TP-Yhtiöt Oy Armatek Oy TH-Tools Oy Tampere Tehty aiesopimus. 5. Projektin (laadullinen) arviointi Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaan alueyksikkö EURA JÄRJESTELMÄ 5/25

6 Sovittu puhelimessa. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Sukupuolivaikutusten arviointia ei ole tehty. Kohderyhmien kartoittamisessa, rekrytoinnissa ja toimenpiteissä tullaan kiinnittämään huomiota sukupuolesta johtuviin tarpeisiin. Työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvat työssäoppimisen ohjaajat edustavat molempia sukupuolia eri työja elinkeinoelämän osa-alueilta. Tarvittaessa työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusvaiheessa huomioidaan sukupuolivaikutus. Opettajien työelämäjaksoille osallistuvat hallinnoija- ja yhteistyökumppani oppilaitosten opettajat edustavat molempia sukupuolia eri työ- ja elinkeinoelämän osa-alueilta. Tarvittaessa opettajien työelämäjaksojen toteutusvaiheessa huomioidaan sukupuolivaikutus. Projektissa lisätään opettajien ja työpaikkaohjaajien valmiuksia hyödyntää nais- ja miesnäkökulmaa opetuksessa ja ohjauksessa mm. huomioimalla erilaisten opetusmenetelmien käyttö. Stakesin kouluterveyskyselyn pohjalta toiminnallisilla opetusmenetelmillä voidaan vaikuttaa poikien oppimiseen. Tutkimusten mukaan oppimisvaikeuksia on enemmän pojilla. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Vantaan ammattiopisto Varia tarvitsee toimintamallin työpaikkaohjaajien kouluttamiseen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen ja ottaa käyttöön projektissa luodut toimintamallit. Tampereen ammattiopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova ottavat soveltuvin osin käyttöön projektissa luodut toimintamallit. Verkosto-oppilaitokset Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/koulutuskeskus Tavastia, Jyväskylän ammattiopisto, Oulun seudun ammattiopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto voivat halutessaan hyödyntää projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Osassa em. oppilaitoksia toteutetaan vertaisarviointikäynnit, joiden tulosten perusteella mm. oppilaitosten kehittämistoiminta voi edetä työpaikkaohjaajakoulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen osalta. Projektissa tapahtuvaa kehittämistoimintaa esitellään mm. messuilla ja ammatillisilla opintopäivillä. Tietoa projektista ja sen tuloksista esittellään myös Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen (KJY) välityksellä. Mukana olevilla yrityksillä on mahdollisuus levittää projektin tuloksia vastaavan alan yrityksiin. Opettajat EURA JÄRJESTELMÄ 6/25

7 pyrkivät markkinoimaan em. toimintaa yrityksille. Projektin kehittämistoiminta tukee Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakuntasuunnitelmia sekä Metropolialueen kilpailukykystrategiaa. Projekti on linjassa oppilaitosten strategioihin koskien henkilöstön osaamisen- ja työelämäosaamisen kehittämistä sekä työssäoppimisen kehittämistä. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Valtakunnallinen projekti 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Projektin varsinaiset kohderyhmät: - työssäoppimisen ohjaajat (200; Vantaan ammattiopisto Varia 120, Tampereen ammattiopisto 40 ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 40) eri työ- ja elinkeinoelämän osa-alueilta. Työpaikkaohjaajakoulutukseen sisällytetään työpaikkaohjaajien perehdyttäminen uusiin tutkintojen perusteisiin ja muuttuneeseen opiskelija-arviointiin. - toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat (50) Vantaan ammattiopisto Variassa (30), Tampereen ammattiopistossa (10) ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa (10). Työelämäjaksoille lähtevät opettajat koulutetaan sosiaalisen median käyttöön ja opittua hyödynnetään vuorovaikutteisen alustan luomiseen ja työpaikkaohjaajien koulutuksen menetelmien kehittämisessä. Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopsito Varia Y -tunnus Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto Y -tunnus Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Y -tunnus Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa, josta haettava ESR- ja valtion rahoitus on euroa ja kuntarahoitus euroa (19 % kokonaiskustannuksista). Kuntarahoitus jakautuu Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varian, Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan kesken seuraavasti: Vantaan ammattiopisto Varia euroa, Tampereen ammattiopisto euroa ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova euroa. Kuntarahoitus muodostuu rahasta euroa ja laskennallisesta osuudesta euroa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/25

8 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Projektin välilliset kohderyhmät ovat: 1. Vertaisarviointi, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/koulutuskeskus Tavastia Jyväskylän ammattiopisto Oulun seudun ammattiopisto 2. Verkostoituminen Savon ammatti- ja aikuisopisto 3. Vantaan ammattiopisto Varian, Tampereen ammattiopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan muu opetushenkilöstö 4. Muiden kuin em. oppilaitosten opetushenkilöstö 5. Hallinnoija- ja yhteistyökumppani oppilaitosten opiskelijat 6. Opettajien sijaisiksi tulevat henkilöt 7. Työpaikkakoulutukseen osallistuvien yritysten johto 8. Opettajien työelämäjaksot mahdollistavien yritysten johto 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 9 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus 1. Yhteistyökumppanit Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto Y -tunnus Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Y -tunnus Työpaikkaohjaajakoulutus ja opettajien työelämäjaksot Vantaan kaupunki/vanhus- ja vammaispalvelut Y -tunnus Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/päivähoito Y-tunnus Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/kotihoito Y-tunnus Tampereen kaupunki/hyvinvointipalvelut/erikoissairaanhoito Y-tunnus Rinnekoti-Säätiö Y-tunnus EURA JÄRJESTELMÄ 8/25

9 Suomen Kansallisoopperan säätiö Y-tunnus Vertaisarviointi, verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/koulutuskeskus Tavastia Jyväskylän ammattiopisto Oulun seudun ammattiopisto Verkostoituminen Savon ammatti- ja aikuisopisto Projektin (laadullinen) arviointi Laurea-ammattikorkeakoulu, Vantaan alueyksikkö Projektissa aloittavien henkilöiden arviomäärät koko projektin keston ajalta vuosittain, naisten kokonaismäärä eriteltyinä. Yhteensä Yhteensä 265 joista naisia PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Projektin tuloksena: 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät Työpaikkaohjaajat arvioivat osaavansa ohjata ja arvioida työssäoppimisjaksoilla olevia opiskelijoita. 2. Kehitetään toimintamalli ja materiaalia työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi Toimintamalli huomioi työ- ja elinkeinoelämän osa-alueet; erityisesti työpaikkaohjaajakoulutuksen pienissä yrityksissä ja nykyisen toiminnan analyysiin perustuvan kehittämistoiminnan. Koulutus toteutetaan opettajien työelämäjakson aikana ja siinä hyödynnetään sosiaalista mediaa. Opettajat opettavat sosiaalisen median käytön työpaikkaohjaajille. Projektissa syntyy sosiaalisen median tuote, jota Varia kehittää/ylläpitää projektin jälkeen. 3. Työpaikkaohjaajat tuntevat uudet tutkinnon perusteet ja opiskelija-arvioinnin muutokset työssäoppimisen näkökulmasta 4. Opettajien ammatillinen-/työelämäosaaminen lisääntyy/syvenee 5. Kehitetään toimintamalli opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen Toimintamalli mahdollistaa opettajien työelämäjaksojen toteuttamisen projektin päätyttyä. Osa työelämäjakson toteutusta on raportointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Kehitetty toimintamalli on tuote, jota voi hyödyntää sosiaalisen median välityksellä. Varia kehittää ja ylläpitää tuotetta projektin jälkeen. 6. Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy EURA JÄRJESTELMÄ 9/25

10 7. Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa opetuksessa ja yhteistyösuhteiden hoitamisessa ja 8. Kumppanuudet lisääntyvät ja hyvät käytännöt leviävät. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Työpaikkaohjaajien tietämys, valmius ja motivaatio opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen ja arviointiin lisääntyy. Työelämän ja oppilaitoksen välinen yhteistyö kehittyy ja tiivistyy. Työ- ja elinkeinoelämä ottaa aiempaa enemmän opiskelijoita työssäoppimaan tiedon lisääntymisen myötä; myös uusia yrityksiä mukaan. Työpaikkaohjaajien koulutukseen saadaan kehitettyä toimintamalli, joka sopii eri työ- ja elinkeinoelämän alueille. Opettajien työelämäjaksojen kautta opetuksen työelämävastaavuus kehittyy. Valmiudet alan työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön lisääntyvät. Opettajat rohkaistuvat lähtemään työelämäjaksoille. Sosiaalisen median käyttö työpaikkaohjaajakoulutuksessa lisää tieto- ja viestintäteknologian käyttöä myös muussa opetuksessa, kuten työssäoppimisen ohjauksessa. Oppilaitos saa välineen opettajien osaamisen ylläpitämiseen osana henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Työpaikkaohjaajilta ja opettajilta kerätään palautetta työpaikkaohjaajakoulutuksen ja työelämäjaksojen jälkeen kyselyillä (lyhytkestoinen vaikutus). Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa tehdään yhteistyötä ja toteutetaan projektin laadullinen arviointi tavoitteena on saada tietoa projektin pitkäkestoisista vaikutuksista, joita seurataan projektin päätyttyä. Tavoitteena on useita opinnäytetöitä. Projektin päätyttyä seurataan missä laajuudessa työpaikkaohjaajia koulutetaan ja opettajat osallistuvat työelämäjaksoille. Kohderyhmiltä kerätään myös projektin päätyttyä palautetta. 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Sosiaalinen Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä sekä keskenään työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä tiivistyy. Taloudellinen Yritysten työntekijöiden ja oppilaitosten opettajien työhyvinvointiin voidaan vaikuttaa projektilla. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, kuten sosiaalisen median käyttö. Sosiaalinen media ei edellytä uusia hankintoja, jos yrityksessä on jo käytössä toimivat tietoliikenneyhteydet. EURA JÄRJESTELMÄ 10/25

11 Kulttuurinen Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä sekä keskenään työ- ja elinkeinoelämän ja oppilaitosten välillä tiivistyy. Ekologinen Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, kuten sosiaalisen median käyttö projektissa ja enenevässä määrin myös muussa opetuksessa. Kestävän kehityksen periaate huomioidaan tuotteen/tuotteiden kehittämisessä. 7.6 Kuinka monta tutkintoa projektissa suoritetaan? Tutkintoja, kpl Osatutkintoja, kpl Ammatillinen perustutkinto 0 0 Ammattitutkinto 0 0 Erikoisammattitutkinto 0 0 Ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 0 0 Alempi korkeakoulututkinto 0 0 Ylempi korkeakoulututkinto 0 0 Lisensiaatin tutkinto 0 0 Tohtorin tutkinto 0 0 Tutkintojen määrä yhteensä 0 0 joista naisten suorittamia PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Keskeiset toimenpiteet ovat työpaikkaohjaajien kouluttaminen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen sekä toimintamallin kehittäminen em. toimenpiteisiin ja työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen. Hanke edistää kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta ja teknologisten innovaatioiden käyttöönottoa. Työelämän ja oppilaitosten väliseen yhteistyön kehittymiseen sisältyy uusien yritysten mukaan saaminen, säännönmukaisuus ja vastavuoroisuus yhteistyössä sekä yhteistyön läpinäkyvyys. Vastavuoroisuutta voi lisätä analysoiden mitä annettavaa eri osapuolilla on toisillensa, kuten tietotekniikka ja läpinäkyvyyttä tapahtumilla. Yhteistyön edellytys ja kehittämistarve on, että työelämä tuntee koulutuksen ja koulutus työelämän. Toimintamalli työpaikkaohjaajakoulutus: huomioi työpaikkaohjaajakoulutuksen suurissa ja pienissä yrityksissä, vaihtoehtoisia tapoja suorittaa työpaikkaohjaajakoulutus, peruskoulutusta sekä lisä- /täydennyskoulutusta, yhtenäisiä käytäntöjä oppilaitostasolla, mutta opetusalakohtaiset erityispiirteet huomioiva toimintamalli. EURA JÄRJESTELMÄ 11/25

12 Toimintamalli työelämäjaksot: osaamisrekisteri oppilaitostasolla, joka mahdollistaa säännönmukaisesti opettajien työelämäjaksot, työelämäjaksot osaksi henkilöstön kehittämis- ja kehittymissuunnitelmaa, sijaisjärjestelmän kehittäminen, toimivan kokonaisuuden kehittäminen huomoiden opetusalakohtaiset erityispiirteet ja saadun tiedon/osaamisen levittäminen oppilaitoksessa. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Projektin tuloksena: 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät 2. Kehitetään sosiaalisen median käyttöön perustuva toimintamalli ja materiaalia työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi 3. Työpaikkaohjaajat tuntevat uudet tutkinnon perusteet ja opiskelija-arvioinnin muutokset työssäoppimisen näkökulmasta 4. Opettajien ammatillinen-/työelämäosaaminen lisääntyy ja syvenee 5. Kehitetään toimintamalli opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen 6. Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy 7. Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa opetuksessa ja yhteistyösuhteiden hoitamisessa ja 8. Kumppanuudet lisääntyvät ja hyvät käytännöt leviävät. Opettajille/vastaaville (20 hlöä) kehittyy vertaisarviointiosaamista. Kehitetään toimintamallit työpaikkaohjaajien kouluttamiseen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen. Toimintamallien kehittäminen sisältää opetusmateriaalin tuottamista ensisijaisesti sähköiseen toimintaympäristöön, painotuotteiden tuottamista ja erilaisten menetelmien kehittämistä niin työpaikkaohjaajien kouluttamiseen kuin työelämäjaksojen toteuttamiseen. Opettajien ja työpaikkaohjaajien sosiaalisen median käyttötaito ja vuorovaikutus lisääntyy. Projektin aikana vakiinnutetaan kumppanuuksia työ- ja elinkeinoelämään sekä oppilaitoksiin ja näin levitetään hyviä käytäntöjä. Vertaisarviointien pohjalta nouseviin kehittämistarpeisiin suunnitellaan toimenpiteet, jotka toteutetaan. Toimintatavat vakiinnutetaan ja verkostoidutaan. EURA JÄRJESTELMÄ 12/25

13 8.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät vuosittain Lähiopetuspäiviä Etäopetuspäiviä Ohjaus- tai Muita Yhteensä konsultointipäiviä henkilötyöpäiviä Yhteensä PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Syksy 2010 Rahoittajan päätös hankehakemukseen Projektin aloituskokous Projektin käynnistäminen sisältäen hankesuunnitelman täsmentämisen toimintasuunnitelmaksi Projektiorganisaation perustaminen/projektihenkilöstön rekrytointi; puolipäiväinen projektipäällikkö hallinnoija, osa-aikainen vastuuhenkilö/projektityöntekijä x 2 yhteistyökumppanit, osa-aikainen toimistosihteeri/kirjanpitäjä x 3 hallinnoija ja yhteistyökumppanit Projektin hallinnoinnin ja toimintaympäristön järjestäminen Ohjausryhmän asettamisesta päättäminen, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen, aloituskokous ja varsinainen kokous Yhteistyön käynnistäminen yhteistyökumppaneiden (2 organisaatiota) kanssa Projektiin perehdyttäminen, kuten hankehenkilöstö ja henkilökunta Tiedottaminen ja hankkeen www -sivujen laadinta Vertaisarviointikoulutuksen (2 pv) kilpailuttaminen, vertaisarvioijien nimeäminen (20 hlöä) ja koulutus, vertaisarvioinnin suunnittelu ja toteuttaminen (4-7 käyntiä, 2 kohdetta paikassaan, 1 suunnittelu- ja 2 toteutus- ja raportointipäivää = 3 pv/vertaisarviointi) Aloitusseminaarin suunnittelu ja valmistelu sisältäen alustajan kilpailuttamisen Opettajien työelämäjaksojen ja työpaikkaohjaajakoulutuksen suunnittelu ja valmistautuminen sisältäen mukaan lähtevien opettajien nimeämisen (Vantaan ammattiopisto Varia 30, Tampereen ammattiopisto 10 ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 10) Yhteistyön käynnistäminen yhteistyöorganisaatioiden kanssa (PKS, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais- Suomi) Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi ym. EURA JÄRJESTELMÄ 13/25

14 2011 Kevät 2011 Projektin aloitusseminaari 1/2011 Tarvittaessa vertaisarvioinnin toteutuksen jatkaminen Sosiaalisen median koulutuksen kilpailuttaminen ja koulutuksen käynnistäminen; 4 ryhmää a` osallistujaa vuosina 2011 ja 2012 Opettajien työelämäjaksojen käynnistäminen Työpaikkaohjaajien koulutuksen käynnistäminen Tiedottaminen, esitteen painatus/muun materiaalin tuottaminen, messuille/vastaaviin osallistuminen ja niissä tiedottaminen Yhteistyön jatkaminen yhteistyökumppaneiden kanssa Arviointiprosessin käynnistäminen Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa Arviointilomakkeiden työstäminen ja palautteen kerääminen Ohjausryhmän varsinaiset kokoukset (2) Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi ym. Syksy 2011 Sosiaalisen median koulutuksen jatkaminen Opettajien työelämäjaksojen jatkaminen Työpaikkaohjaajien koulutuksen jatkaminen Tiedottaminen, materiaalin tuottaminen, messuille/vastaaviin osallistuminen ja niissä tiedottaminen Yhteistyön jatkaminen yhteistyökumppaneiden kanssa Arviointiprosessin jatkaminen Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa Palautteen kerääminen Arviointiseminaarin suunnittelu ja valmistelu sisältäen alustajan kilpailuttamisen Ohjausryhmän varsinaiset kokoukset (2) Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi ym Kevät 2012 Projektin arviointiseminaari 1/2012 Sosiaalisen median koulutuksen jatkaminen Opettajien työelämäjaksojen jatkaminen Työpaikkaohjaajien koulutuksen jatkaminen Tiedottaminen, materiaalin tuottaminen, messuille/vastaaviin osallistuminen ja niissä tiedottaminen Arviointiprosessin jatkaminen Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa Palautteen kerääminen Toimintamallien juurruttaminen ja vakiinnuttaminen Ohjausryhmän varsinaiset kokoukset (2) Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi ym. Syksy 2012 Sosiaalisen median koulutuksen jatkaminen Opettajien työelämäjaksojen jatkaminen Työpaikkaohjaajien koulutuksen jatkaminen Tiedottaminen, julkaisun työstäminen, materiaalin tuottaminen, messuille/vastaaviin osallistuminen ja niissä tiedottaminen Arviointiprosessin jatkaminen Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa Palautteen kerääminen Toimintamallien juurruttaminen ja vakiinnuttaminen sekä levittäminen Päätösseminaarin suunnittelu ja valmistelu sisältäen alustajan kilpailuttamisen Ohjausryhmän varsinaiset kokoukset (2) Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi ym. EURA JÄRJESTELMÄ 14/25

15 2013 Kevät 2013 Projektin arviointien ja palautteiden koonti Projektin päätösseminaari 1/2013 Tiedottaminen, materiaalien tuottaminen, messuille/vastaaviin osallistuminen ja niissä tiedottaminen Toimintamallien vakiinnuttaminen sekä levittäminen Ohjausryhmän varsinainen kokous ja päätöskokous Projektin hallinnointiin liittyvät toimenpiteet; maksatushakemukset, tilastointi, raportointi, loppuraportti ym. Projektiorganisaation purkaminen Projektin hallinnoinnin ja toimintaympäristön purkaminen 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Osaajana työmarkkinoille toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta -projekti on Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Varian hallinnoima hanke, jonka yhteistyökumppanit ovat Tampereen kaupunki/tampereen ammattiopisto ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Verkostona/hyvien käytäntöjen levittäjinä/vertaisarviointikohteina toimivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Jyväskylän ammattiopisto, Hämeenlinnan koulutuskuntayhtymä/koulutuskeskus Tavastia ja Oulun seudun ammattiopisto. Verkosto-oppilaitoksena toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto. Eri aloja edustavia yrityksiä on mukana hankkeessa PKSseudulta sekä Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueelta. Projektin tavoitteena on kehittää työelämän ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä, lisätä opetuksen työelämävastaavuutta ja em. kautta vaikuttaa osaltaan koulutuksen ja opetuksen laatuun. Keskeiset toimenpiteet projektissa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat työpaikkaohjaajien kouluttaminen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttaminen. Opettajien työelämäjaksoja toteutetaan 50 kestoltaan 7 viikkoa vuosina Työpaikkaohjaajia koulutetaan samana aikana 200. Hanke edistää kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuutta sekä teknologisten innovaatioiden käyttöönottoa. Projektissa toteutetaan työpaikkaohjaajien koulutusta ja opettajien työelämäjaksoja koskevia vertaisarviointeja verkosto-oppilaitoksissa. Vertaisarviointiin järjestetään koulutus. Työelämäjaksoille lähtevät opettajat koulutetaan sosiaalisen median käyttöön ja opittua hyödynnetään työpaikkaohjaajakoulutuksen menetelmien kehittämisessä. Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa toteutetaan hankkeeseen kohdistuva laadullinen arviointi. Projekti vastaa seuraaviin tarpeisiin: 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointivalmiuksien kehittyminen 2. Toimintamallin kehittäminen työpaikkaohjaajien kouluttamiseen 3. Työpaikkaohjaajien perehdyttäminen uusiin tutkinnon perusteisiin ja opiskelija-arvioinnin muutoksiin 4. Opettajien ammatillisen osaamisen päivittäminen/syventäminen 5. Toimintamallin kehittäminen opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen 6. Työelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittäminen/tiivistäminen 7. Opetuksen työelämävastaavuuden lisääminen ja 8. Kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason kumppanuuden lisääminen. Projektin tuloksena: EURA JÄRJESTELMÄ 15/25

16 1. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaidot kehittyvät 2. Kehitetään toimintamalli ja materiaalia työpaikkaohjaajien kouluttamiseksi 3. Työpaikkaohjaajat tuntevat uudet tutkinnon perusteet ja opiskelija-arvioinnin muutokset työssäoppimisen näkökulmasta 4. Opettajien ammatillinen-/työelämäosaaminen lisääntyy ja syvenee 5. Kehitetään toimintamalli opettajien työelämäjaksojen toteuttamiseen 6. Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö kehittyy 7. Opitaan hyödyntämään sosiaalista mediaa opetuksessa ja yhteistyösuhteiden hoitamisessa ja 8. Kumppanuudet lisääntyvät ja hyvät käytännöt leviävät. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Projektipäällikkö vastaa seurantatietojen kokoamisesta ja rahoittajalle toimittamisesta. Kokoamista varten seurantatietoja keräävät Vantaan ammattiopisto Varian, Tampereen ammattiopiston ja Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan nimetyt projektin vastuuhenkilöt ja projektisihteerin/kirjanpidon tehtäviä hoitavat henkilöt jokaisessa organisaatiossa olevien käytäntöjen mukaan. Rahoittajalle toimitetaan ohjeiden mukaan/hankepäätös ja muu ohjeistus talousseuranta/ maksatushakemukset, määrälliset tulokset, laadulliset tulokset, projektin seurantaraportit, väliraportit sekä loppuraportti. Em. raportointi sisältää mm. työajan seurannan ja muun rahoittajan ohjeistaman tilastoinnin. Seurantatietoja kerätään suunnitelluilla kyselyillä ensijaisesti sähköisesti, tilastoimalla tarvittavia tietoja, muistioista/pöytäkirjoista, seminaarien muistioista sekä projektista tuotetuista yhteenvedoista ja raporteista. Seurantatietoja kerätään myös ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä ja tekemällä yhteistyötä Laureaammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa työstämällä opinnäytetöitä projektin aikana keskittyen projektin laadullisen palautetiedon tuottamiseen. Vertaisarviointien tulokset löytyvät arviointiraporteista. Koulutuksista (vertaisarviointikoulutus, sosiaalisen median koulutus, seminaarit, messuille osallistuminen) kerätään kirjallinen palaute, jota hyödynnetään prosessin edetessä. Palautetta kerätään myös työpaikkaohjaajakoulutuksesta ja opettajien työelämäjaksoilta. EURA JÄRJESTELMÄ 16/25

17 10.2 Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektin väli- ja loppuraportointi toteutetaan rahoittajan ohjeiden mukaan. Jokainen oppilaitos/ hallinnoija ja yhteistyökumppani vastaa osaltaan raportoinnista ja toimittaa osuutensa sovitusti projektipäällikölle. Projektipäällikkö kokoaa tiedot ja tekee lopullisen raportin sekä huolehtii raporttien toimittamisesta rahoittajalle. Kokoamisessa avustaa eri oppilaitosten toimisto- ja kirjanpitohenkilöstö. Projektipäällikkö seuraa jatkuvasti projektin rahoitussuunnitelman toteutumista yhdessä hallinnoija organisaation ja yhteistyökumppani organisaatioiden taloushallinnon edustajien kanssa. Projektipäällikkö seuraa jatkuvasti projektin toimintasuunnitelman toteutumista yhdessä yhteistyökumppani organisaatioiden vastuuhenkilöiden/projektityöntekijöiden kanssa. Projektipäällikkö informoi yhteistyökumppaneita projektin toiminnasta ja taloudesta. Projektipäällikkö valmistelee ohjausryhmän kokouksiin tilannekatsauksen projektin toiminnasta ja taloudesta. Ohjausryhmä hyväksyy kokouksissaan rahoittajalle toimitettavat väliraportit sisältäen maksatushakemukset. Ohjausryhmä hyväksyy kokouksessaan rahoittajalle toimitettavan loppuraportin sisältäen maksatushakemuksen Miten projektin toimintaa arvioidaan? Projektipäällikkö kokoaa projektin toiminnan arviointiin sisältyvät tiedot. Hallinoija ja yhteistyökumppanit vastaavat osaltaan arviointiteidon tuottamisesta ja toimittavat osuutensa projektipäällikölle. Projektipäällikköä avustaa seurantatiedon keräämisessä tarpeen mukaan oppilaitoksiin nimetyt vastuuhenkilöt/projektityöntekijät. Arviointi/projektin itsearviointi toteutetaan rahoittajan ohjeiden mukaan. Ohjausryhmä arvioi kokouksissaan projektin etenemistä/toteutumista/prosessin toimivuutta ja omaa toimintaansa. Ohjausryhmätyöskentelyn itsearviointiin laaditaan lomake ja itsearviointi toteutetaan joka kokouksen päätyttyä. Hallinoija ja yhteistyökumppanit arvioivat projektin etenemistä/toteutumista/prosessin toimivuutta ja omaa toimintaansa (itsearviointi). Projektihenkilöstö toteuttaa itsearvioinnin maksatushakemuskausittain. Projektihenkilöstön itsearviointiin laaditaan lomake. EURA JÄRJESTELMÄ 17/25

18 Projektissa kehittämistoimintaan osallistuvat opettajat (50) toteuttavat itsearviointia. Opettajille laaditaan itsearviointiin lomake. Vertaisarviointien tuloksista laaditaan koonti, joka toimii kehittämistoiminnan lähtötilanteen kartoituksena. Projektin laadullinen arviointi toteutetaan yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun Vantaan alueyksikön kanssa. Arviointi toteutetaan opiskelijoiden opinnäytetöinä. Rahoittaja arvioi projektin etenemistä/toteutumista/prosessin toimivuutta. Arvioinnin perusteella toteutetaan projektin korjaavat toimenpiteet Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Asiakaspalute kerätään kirjallisesti sähköisesti hyödyntämällä Vantaan kaupunki/vantaan ammattiopisto Variassa käytössä olevaa Webrobol -alustaa. Osa palautteesta kerätään kirjallisella kyselylomakkeella manuaalisesti. Palautteet kerätään seuraavasti: - työpaikkakoulutukseen osallistuneilta - organisaatioilta, joista työpaikkakoulutukseen osallistuneet olivat - opettajilta, jotka kouluttivat työpaikkaohjaajia - työelämäjaksolle osallistuneilta opettajilta - organisaatioilta, joissa opettajat olivat työelämäjaksoilla - seminaareihin osallistuneilta - vertaisarviointikoulutukseen ja vertaisarviointeihin osallistuneilta - sosiaalisen median koulutukseen osallistuneilta - hallinnoija ja yhteistyökumppani organisaatioiden opiskelijoilta. Palaute kerätään jälkikäteen ja sen kerääminen vastuutetaan projektipäällikölle. Palautelomakkeiden laadinnasta vastaa projektipäällikkö yhdessä eri oppilaitosten projektityöntekijöiden kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 18/25

19 Työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien työelämäjaksojen toteutus, vertaisarviointien toteutus ja sosiaalisen median koulutus ovat prosessi, joten palautteen perusteella toimintaa korjataan. Palautteet koostaa projektipäällikkö. Projektipäällikkö yhdessä projektityöntekijöiden kanssa analysoi tulokset ja päättää korjaavista toimenpiteistä. Asiakkaita ovat: - työssäoppimisen ohjaajat ja taustalla oleva organisaatio - opettajat ja organisaatiot, joissa työelämäjaksot toteutetaan - eri koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneet. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Henkilöstön rekrytointi: - toteutetaan sisäisenä rekrytointina Markkinointi: - projektipäällikkö ja projektityöntekijät markkinoivat hanketta koko ajan; opettajien nimeäminen työelämäjaksoille, markkinointi suhteessa verkosto-oppilaitoksiin ja muihin oppilaitoksiin ym. - projektipäällikkö ja projektityöntekijät sekä projektiin osallistuvat opettajat (50) markkinoivat projektia omissa verkostoissaan, messuilla, ammatillisilla opintopäivillä tms. Tiedottaminen: - laaditaan projektille www- ja intranet -sivut - laaditaan sosiaaliseen mediaan esittely projektista ja hyödynnetään sosiaalista mediaa tiedottamisessa - tiedotetaan työelämäkäynneillä projektista - tiedotetaan järjestettävien seminaarien yhteydessä Ammatillinen tiedottaminen: - projektipäällikkö ja projektityöntekijät sekä projektiin osallistuvat opettajat (50) markkinoivat projektia omissa verkostoissaan, messuilla, ammatillisilla opintopäivillä tms. - projektista kirjoitetaan artikkeli/artikkeleita, joita tarjotaan ammattilehtiin - tiedotaan Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen (KJY) kautta Kansallinen, alueellinen ja paikallinen tiedottaminen: - ammatillisten kanavien lisäksi sanomalehdet ja paikalliset radiokanavat Oppilaitoksen sisäinen tiedottaminen: - perustetaan sähköiselle Fronter -oppimisalustalle huone projektille, jossa tiedotetaan oppilaitoksen henkilöstölle/muille projektissa mukana oleville tahoille - tiedotetaan intranet -sivuilla ja kokouksissa - tiedotetaan opiskelijoille EURA JÄRJESTELMÄ 19/25

20 11.2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Syksy työstetään sähköisiä alustoja; www- ja intranet -sivut, Fronter -oppimisalusta ja sosiaalisen media - selvitetään messujen, ammatillisten opintopäivien ajankohtia - tehdään erillinen suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Kevät jatketaan tarvittaessa em. sähköisten alustojen työstämistä - käynnistetään aineiston tuottaminen Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan - käynnistetään artikkelien kirjoittaminen - informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista - osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville Syksy tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan - kirjoitetaan artikkeleita - informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista - osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville - KJY Kevät tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan - kirjoitetaan artikkeleita - informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista - osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville - KJY Syksy tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan - kirjoitetaan artikkeleita - informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista - osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville - KJY Kevät tuotetaan aineistoa Fronter -oppimisalustalle ja sosiaaliseen mediaan - kirjoitetaan artikkeleita - informoidaan työ- ja elinkeinoelämää projektista - osallistutaan messuille, ammatillisille opintopäiville - KJY EURA JÄRJESTELMÄ 20/25

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali.

TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali. TOPIAS projekti / Topirkka.fi portaali http://www.topirkka.fi 29.11.2011 Topias projekti Topias projekti on Pirkanmaalaisten oppilaitosten vastaus työelämäyhteyksien kehittämishaasteeseen. TOPIAS on lisännyt

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet

Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-ohjelma yleisesti ja syksyn haun erityispiirteet Taito-hakuinfo OKM 7.9.2016 Päivi Bosquet Marika Lindroth Taito-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahastoohjelma Toimintalinja:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus

TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus TL 3 Osaajana työmarkkinoille tilannekatsaus EU-rakennerahastopäivät 2008 Sotkamo 4.9.2008 Seija Rasku OPM/KTPO Kirsti Kylä-Tuomola OPM/KTPO Laura Jauhola OPH Jaana Lepistö LSLH Kehittämisohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus

Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille Hämeen ELY-keskus Starttikoulutus ESR-hankkeiden toteuttajille 2016 Hämeen ELY-keskus STARTTI aloittaville hankkeille 9.00 Kahvitarjoilu 9.30 Avaus Päätöksen ehdot (muutokset, ohjausryhmä, viestintä) Seuranta ja raportointi

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke.

Hankejohtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia. Visio Hanke. Tarkastuslautakunta 21.10.2014 LIITE 1 Ongelma johtaminen on keino organisoida, tukea organisaation perustehtävän toteutumista ja saada aikaan merkittäviä muutoksia RKK Strategian kriittiset menestystekijät

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi).

Kilpailu on valtakunnallinen ja kattaa seuraavat viisi maantieteellistä aluetta: (Etelä Suomi, Länsi Suomi, Keski Suomi, Itä Suomi, Pohjois Suomi). 1 OLOSUHDETALKOOT 2011 SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUN SÄÄNNÖT 1. Kilpailun järjestäjä Schneider Electric Buildings Finland Oy Kellokukantie 2 PL 250 01300 Vantaa 2. Kilpailu ja sen tausta Schneider Electric

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE

MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Tuija Nikkari Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus MAKSATUSPROSESSIKOULUTUS ESR-HANKETOIMIJOILLE Seinäjoki 24.5.2011 Rahoituspäätös ja projektisuunnitelma Rahoituspäätös sisältää päätösasiakirjan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot