MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 2 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Vaikka näyttäisi siltä, että taantuman pohja on taitettu, niin valtiontalouden alijäämä asettaa myös kunnille uusia tuottavuusvaatimuksia. Kuntien valtionosuuksia tullaan leikkaamaan rajusti tulevien vuosien aikana. Kuntien itsenäisyys voidaan turvata vain maltillisella menokasvulla. Myös Mäntyharjun kunnan tulee voida tuottaa laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Ennustettu niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on toteutettu vuoden 2012 aikana talouden sopeuttamisohjelmia. Tämä ei tule kuitenkaan kaikilta osin riittämään. Valtionosuuksien ja verotulojen heikko kertymä sekä vanhusväestön kasvava osuus edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua palvelujen tuottamistavoissa. Toisaalta myös elinkeinoelämän kehitystä tulee tukea määrätietoisella työllä johon mm. keskustaajaman kehittämis- ja Repoveden reitit projekteilla pyritään. Veroprosentti pidetään ennallaan vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,7 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 1,1 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 3,4 prosenttia vuoden 2012 talousarvioon nähden. Kiinteistöverotuottojen määrä on 2,2 miljoonaan euroa. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän jälleen ja kokonaismääräksi arvioidaan nyt 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunnan palvelutuotannon kustannusten kasvaessa yli 3 prosenttia vuodessa joudutaan veroprosenttia nostamaan vuodelle Nykyisen veroprosenttitason säilyttäminen edellyttäisi noin 2 prosentin kasvutasoa, jota ei ilman kokonaisvaltaista uudistusta pystytä saavuttamaan. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2013 talousarvio on vahvasti investointipainotteinen, koska merkittävät investoinnit siirtyvät vuodelta 2012 vuodelle Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Vuoden 2013 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti (Kvl 11 ), 1,00% - vakituinen asunto 0,50% - rakentamaton rakennuspaikka 3,00% - muut asunnot (Kvl 13, vapaa-ajanasunnot) 1,05% valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 17,5 M toimintakulut (ulkoiset) 41,2 M, kasvua 3,2 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,4 M, kasvua 3,8 %, vuosikate , henkilöstökulut 19,6 M, 1,1 %. suunnitelmapoistot , tilikauden tulos , investoinnit 5,2 miljoonaa euroa

3 3 asukasmäärä Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2013 otetaan käyttöön uudistettu lautakuntarakenne. Uusina lautakuntina aloittavat tukipalvelulautakunta ja sivistyslautakunta. Talousarviokirjaan on kuitenkin saatettu vertailukelpoiset luvut eri vuosien välillä. Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tukipalvelulautakunnalla on tässä suuri rooli. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin. Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2012 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion valtuustotasona on osastotaso. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina.

4 Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskuluja 3,6 % ja kunkin osaston yleiskululisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset. Yleiskustannuksiin lisättiin vuodelle 2013 henkilöstöhallinnon ja laskentatoimen kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa noin 4 miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

5 5 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT yht ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,7 TOIMINTAKULUT yht ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot ,8 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

6 6 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,7 TOIMINTATUOTOT yht ,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset ,4 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT yht ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Verotulot ,1 Valtionosuudet ,9 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,5 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,8 Muut rahoituskulut ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1

7 7 RAHOITUSLASKELMA TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,3 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT PAKOLLISET VARAUKSET MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA ,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,2 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN VARS.MYYNTITULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,6 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ,6 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,8 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,4 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,6 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,1 RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1.1 Vaalit TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Ei vaaleja Europarlamenttivaalit 2014 Eduskuntavaalit 2015 Tavoitteet Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2.1 Tilintarkastus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 0

9 9 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Tilintarkastus tullaan kilpailuttamaan keväällä Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO 3.1 Kunnanvaltuusto Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toiminta-ajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoitteet suunnitelmakaudelle TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän koulutuksen järjestäminen Tavoitteet strategiaseminaarit 2- vuodessa Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja

10 10 4 KUNNANHALLITUS LTK. TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , Kunnanhallitus Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot, arkistosihteerin ja palvelusihteerin palkat, palvelupäällikön palkkaa sekä sisäiset vuokrat. Suhdetoiminta ja edustus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset.

11 11 Toimikunnat Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen. Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2013 Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Tavoitteet Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Vastuuhenkilö Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,1 LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa

12 määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne. KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu lomaasumiseen. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen 12

13 Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille. Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 13

14 14 Asuntotoimi Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Vastuuhenkilö Talousjohtaja Eläkemaksut Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua

15 15 Muu yleishallinto Erillismäärärahat Virkistys Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKY-toimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliitto Etelä-Savon maakuntaliitto Nopeat Itäradat 300 Taidekeskus Salmela Mikkelin seudun matkailupalvelu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9

16 16 Suomen Vesitieyhdistyksen jäsenmaksu 300 Viitostie ry:n jäsenmaksu 500 Muut varaukset mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset. Vastuuhenkilö Hallintojohtaja 4.3 Pelastustoimi TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.4 Ympäristöpalvelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun sekä Kangasniemen kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnollisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa

17 17 tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin. 4.5 Elinkeinotoimi TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) matkailija määrän kasvu työttömyys % kehittyminen myydyt tontit Tavoitetaso Tavoitteet Hankkeessa Keskitytään yritysverkoston toteutetaan aktivoimiseen ja infra markkinointiin valta kunnallinen keskiarvo -Mäsekin palvelujen osto Matkailuasioiden hoito Repovesi hankkeen omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöt , tulot Keskustan kehittämishankkeen omarahoitusosuus

18 18 5 TUKIPALVELULAUTAKUNTA Tukipalvelulautakunta aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Tukipalvelulautakunta tuottaa kunnan sisäisiä palveluita. Lautakunnan käsittää seuraavat yksikö: tietohallinto, ruoka- ja siivouspalvelut, toimistopalvelut sekä kiinteistöpalvelut. Tukipalvelulautakunnan tehtävät määritellään kunnan hallintosäännössä ja lautakunnan johtosäännössä. 5.1 Tukipalvelulautakunnan hallinto 5.2 Tukipalvelut Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5

19 19 Perustelut TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Poistot ja arvonalentumiset ,2 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä euroa. Tuloja odotetaan saavan euroa, jolloin toimintakatteeksi jää euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Vuoden 2013 alusta on tavoitteena kehittää tietohallinnon toimintaa seuraavasti: Tietohallinto ottaa vastuun kunnan kaikista kopioratkaisuista, tavoitteena hallita kokonaiskustannuksia ja kehittää toimintaa kilpailuttaa, maksaa ja hallinnoi kopiolaitteita laskuttaa sisäisesti osastoilla Tietohallinto ottaa vastuun kaikista ohjelmistoista, tavoitteenaan hallita kokonaiskustannuksia ja kehittää toimintaa, kilpailuttaa, maksaa ja hallinnoi tietotekniikan lisenssejä hankinnoissa otetaan käyttöön ohjelmistojen tarvemäärittely (tarkistetaan ettei ole päällekkäisyyksiä, varmistetaan tarve, toteututetaan kts. alla, hankintojen prosessikaavio)

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61

TALOUS- ARVIO 2015 SUUNNITELMA. Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 TALOUS- ARVIO 2015 TALOUS- SUUNNITELMA 2015 2017 Kunnanhallitus 2.12.2014 281 Kunnanvaltuusto 11.12.2014 61 1 Sisällysluettelo 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot