MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 YLEISPERUSTELUT... 4 TULOSLASKELMA... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Muu yleishallinto Pelastustoimi Ympäristöpalvelut Tukipalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö) KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvan Hallinto Perusterveydenhuolto Erityistyöntekijät Avosairaanhoito Avoterveydenhoito Suun terveydenhuolto... 52

3 7.4 Sairaala- ja hoivapalvelut Tehostettu palveluasuminen Kotihoito ja tukipalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Sosiaalityön palvelut Vammaispalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Päihdehuolto Toimeentuloturva TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut Vesihuolto Maa- Ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 84

4 4 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Tulevaa talouskehitystä on vaikea ennakoida jäädäänkö pysyvästi hitaan kasvun uralle. Vain maltillisella menokasvulla voidaan turvata laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Vuoden 2011 heikko tulos, niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on syksyn 2011 aikana laadittu talouden sopeuttamisohjelmia, joiden etenemistä tullaan talousarvion toteutumisen lisäksi seuraamaan. Verotulojen kokonaiskasvu kohtuullista - veronkorotusten jälkeen Palvelutason säilyttäminen on edellyttänyt veroprosentin nostoa vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 4,5 prosenttia. Kunnallisveroprosentti nousee 19,75 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Kiinteistöverot kasvavat 14 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän 1,7 miljoonaan euroon. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2012 talousarvio on edelleen vahvasti investointipainotteinen. Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Käyttötalouden tasapainottamisen ohella on investointitaso on jatkossa laskettava minimiin. Vuoden 2012 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 16,36 M toimintakulut (ulkoiset) 39,9 M, kasvua 3,5 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,2 M, vähennystä -6,3 %, vuosikate , henkilöstökulut 19,4 M, muutos , eli 2,4 %. suunnitelmapoistot , tilikauden tulos 0, investoinnit euroa asukasmäärä Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2012 aikana selvennetään tilaajatuottajamallia siten, että hallinto- ja johtosäännöissä määritellään kuka vastaa tilauksesta ja kuka tuottamisesta. Myös virkamiesten roolia tulee täsmentää. Käyttötalousosaan on lisätty myös hallintokuntien esittämät talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmat. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

5 5 Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2011 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion otetut erillismäärärahat ja tuotekohtaiset määrärahat talousarvioon otettujen tuotantomäärien toteuttamiseksi. Lisämäärärahat tulee pyytää talousarviovuonna tuote- ja erillismäärärahakohtaisesti. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskustannuslisää 2,5 % ja kunkin osaston yleiskustannuslisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tykytoiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1,93 Miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

6 6 TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT yht ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT yht ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

7 7 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Ed.Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT yht ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

8 8 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA Ed.Budjetti Budjeti Muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,2 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,4 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit VAALIT Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Presidentinvaalit Kunnallisvaalit työtuntien lukumäärä kokousten lukumäärä Jos vaalit menevät kahdelle kierrokselle, tulee työtunteja 330 hja kokouksia 14 kpl. Työtunnit 165 h Kokoukset 10 kpl - - Hallintojohtaja

10 10 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Laskennalliset erät ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO KUNNANVALTUUSTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toimintaajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän - koulutuksen järjestäminen strategiaseminaarit 2-3 vuodessa kunnanjohtaja

11 11 4 KUNNANHALLITUS LTK. KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 4.1 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot. Suhdetoiminta ja edustus Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset. Toimikunnat Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen sekä kriisityönohjaukseen.

12 12 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto YLEISHALLINTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne.

13 13 KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Myös loma-asuntomessualueella on vielä kaksi omakotitonttia myymättä. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Työllistäminen tullaan organisoimaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille.

14 Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. 14 Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Yhteispalvelupisteelle rakennetaan asiakasystävällinen ja toimiva malli vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Hallintojohtaja Asuntotoimi Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Talousjohtaja Eläkemaksut Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua

15 Muu yleishallinto Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Erillismäärärahat Virkistys Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKYtoimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliiton jäsenmaksut Etelä-Savon maakuntaliiton rahoitusosuus Nopeat Itäradat Taidekeskus Salmelan avustus Mikkelin seudun matkailupalvelun jäsenmaksu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki avustukset yhteisöille

16 Muut varaukset mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset sekä VR:n korttien vuosimaksut. Hallintojohtaja Pelastustoimi Pelastustoimi Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.5 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnol-lisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

17 Tukipalvelut Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Elinkeinotoimi yhteensä Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) käynnistyykö Hankkeessa toteutetaan infra työttömyys% myydyt tontit Tavoitetaso 2012 Tavoitteet myytyä teollisuustonttia Keskitytään yritysverkoston aktivoimiseen ja markkinointiin -Mäsekin palvelujen osto Matkailuasioiden hoito Repovesi hankkeen omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöt , tulot Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus Perustelut Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä euroa. Tuloja odotetaan saavan euroa, jolloin toimintakatteeksi jää euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ereseptin käyttöönotto terveystoimessa Kanta-palvelun käyttöönotto terveystoimessa Varmennekorttien käyttöönotto terveystoimessa Koulutuspäivien määrä 2pv/hlö/vuosi 4pv/hlö/vuosi Toimiva sähköisten reseptien lähetys järjestelmiin siirtyvien potilastietojen määrä Varmennekortilla tunnistautuvien työntekijöiden määrä Sähköisten reseptien lähetys apteekkeihin toimii Kanta-hankkeen valmistelu Lääkärit Käytössä sähköinen potilastietojen siirto Kelalle Koko terveystoimen henkilökunta

18 18 Kopiointikoneiden tarviketilausten automatisointi Langattomien sisäverkkojen kehittäminen Effica ohjelmiston käyttöönotto terveystoimessa (ESSHP kanta) Effica 4.1 päivitys Windows 7-työasema imagen valmistelu ja käyttöönotto terveystoimessa Keskimäärin avoinna olevien atk-tukipyyntöjen määrän pienentäminen (toiminnan uudelleen järjestely) Koneiden määrä, joista toimii automaattinen tarviketilaus Tukiasemien määrä (v yhteensä 9kpl) Effican käyttöönotto Effican versiopäivityksen toteutuminen Windows 7 työasemien määrä terveystoimessa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu Effican yhteisen kannan versio käyttöönotto 2012 alussa Effican 4.1 versiopäivityksen käyttöönotto huhtikuussa Kaseya-tiketöinti, keskimäärin avoinna olevat <30 <15 tukipyynnöt 13 isointa konetta - - Tuotekuvaus Selitteet käytetyille käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Sonera managed Lan palvelu (kytkimet ja reitittimet), palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko, VPN, kuituyhteyksien yllä-pito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö telakka-asema Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Yleiset ohjelmistot; Osastoilla yleisesti käytettävät ohjelmistot, mm. Rondo ja Facta. TUOTEPAKETTI 1 Perustuotteeseen sisältyy kaikki atk:n käytöstä aiheutuvat kulut: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset, laitteisto ja atk-tuki. Kunnan hallinnossa työskentelevät saavat nämä palvelut. Hinta 1550 /työasema TUOTEPAKETTI 2 Pienempään tuotteeseen kuuluu n. 83% perustuotteesta: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset ja atk-tuki. Terveyskeskuksen ym. laitosten henkilökunta saa tämän tason palvelut. Tuotepaketti kaksi ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 1300 /Työasema TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti kolmosen piiriin kuuluvat opetuskäytössä olevat tietokoneet. Palveluun sisältyy tietoliikenneyhteydet ja atk-tuki. Tuotepaketti kolme ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Tuotepaketti kolme ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Hinta 255 /Työasema

19 19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti neljä on tarkoitettu oppilaskannettaviin. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet ja tietoturvatuotteet. Tuotepaketti viisi ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Atk-tukea tarjotaan koneiden uudelleen asennuksen osalta. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti viisi on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden atk-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan atk:n kautta. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet. Atk-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti kuusi sisältää Atk-osaston opetukset/koulutukset. TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti seitsemän sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun. Hinta 150 /Tulostin TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti kahdeksan sisältää tuotteena monistuksen. Monistus on siirtynyt toimistopalveluiden alta tietohallinnon alaisuuteen. Monistuksen budjetti sisältää kunnantalon isot kopiokoneet, sekä terveyskeskuksen hammashoitolan ja postihuoneen kopiokoneet. TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti yhdeksän sisältää uutena tuotteena opetushenkilöstön työasemat. Tuotteeseen kuuluu: Tietoliikenneyhteydet, tietoturvatuotteet ja atk-tuki. Tuotepaketti yhdeksän ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 370 /Työasema TUOTANTOYKSIKKÖ TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ TUOTANTO- MÄÄRÄT /VUOSI EUROA / TUOTE EUROA/ VUOSI TULO- ARVIOT Tuotepaketti 1 koneet 36, , Tuotepaketti 2 koneet 136, , Tuotepaketti 3 koneet , Tuotepaketti 4 koneet , Tuotepaketti 5 koneet , Tuotepaketti 6 Opetus Tuotepaketti 7 Tulostimet , Tuotepaketti 8 Monistus Tuotepaketti 9 koneet , NETTO Hallintojohtaja

20 20 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Tuottaa laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Pro Economica-ohjelma tutuksi kaikille käyttäjille Henkilöstön tehtäväkuvausten selkeyttäminen Tyytyväisyyskyselyt ja palautteet Yhteydenotot ohjelmaan liittyvissä ongelmissa Työtyytyväisyyskysely Negatiivisten palautteiden minimoiminen toimintaa muuttamalla Sisäistä koulutusta järjestettävä henkilöstöltä saa laadukkaampaa asiakaspalvelua Asiakaspalvelun kehittäminen Ohjelma on tuttu ja sitä osataan hyödyntää Työssä jaksaminen paranee Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen, taloustilaston ja muiden tilastojen keruun ja koordinoinnin, raportoinnin koko kunnan tasolla, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin. Kirjanpitopalvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen. Henkilöstöhallinto Sisältää ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen. KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelu tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut toimii tukipalveluna tuottaen kaikki kunnan tarvitsevat toimistotehtävät. Palvelupäällikkö

21 21 Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuolto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Lain määräämien ruokapalvelujen tuottaminen asiakkaille. Varman ja tasaisen laadun ylläpidon mahdollistaminen riittävillä resursseilla. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet henkilökunnan jakautuminen työmäärän mukaan laadukkaat ruokapalvelut tuottaja-tilaajamalli selkeyttäminen joustavat toimintamallit ravitsemussuositukset laadittujen sopimusten määrä työssä viihtyvyys ja työmäärän optimi jakautuminen suositusten mukaiset ateriaohjeet tuotanto kilpailukykyistä kilpailukyvyn ylläpito mahd. eläköityvien työpaikkoja täytettäessä laadun parantaminen ja ylläpito sopimusten ylläpito, tarkistaminen ja uusiminen Tuotekuvaus Huhmarin tuotantokeittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Aterioita toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Ruskahovin palvelukeskukseen. Kotipalvelun asiakkaille ateriat toimitetaan annospakattuina. Huhmari toimittaa myös Sopukan ja Touhulan päiväkodin ja virastotalon päiväkoti ryhmän ateriat. Mäntypuiston ja Kalliorinteen ateriat sekä terveyskeskuksen henkilökunnan lounaat. Vuodeosaston ruokapalvelut (toiminta ja kustannukset ruokahuolto50 %) on siirretty ruokahuoltopalveluihin pois terveystoimen menoista. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan jälleen kouluateriat koulukeskuksen ja lukion oppilaille, opettajille sekä Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulun oppilaille ja opettajille myös Yhtenäiskoulun esikoulu ryhmälle. Koulukeskuksen keittiön pieni ruokasali on otettu jälleen oppilaiden ruokailutilaksi. Oppilasmäärän kasvun vuoksi ruokatuotanto on jouduttu siirtämään takasin koulukeskuksen ruokalaan. Toivola koulun keittiö muuttuu jakelukeittiöksi vuonna Muut kyläkoulujen keittiöt ovat jo jakelukeittiöitä. Tuotantopäällikkö

22 22 Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) Siivous Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet tilausjärjestelmän tarkentaminen henkilökunnan jatko ja täydennyskoulutus tuntimäärät koulutusten määrä määrärahan puitteissa valmiit sopimukset ammatillisesti pätevät siivoojat sopimusten ylläpito ja tarkistukset palvelujen laadun ylläpito Perustelut Ylläpidetään siisteyttä kunnan eri kiinteistöissä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, toimipisteiden tilauksien mukaisesti. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia, kiinteistöjen tarkkailua siivouksen yhteydessä sekä pieniä kiinteistöpalvelujen tehtäviä (esim. ovien avauksia, hälytysten asettamista ja poistamista) Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa välinehuoltoa, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyvät tehtävät kokonaisuudessaan osastolla sekä vuodeosastojen siivouksia ja koulukeskuksen keittiössä päivittäin astiahuoltoa. Toimintojen siirryttyä kokonaisuudessaan tukipalveluihin, vapautuu hoitajien työpanos hoitotyöhön. Myös neljän (4) kyläkoulun tilojen siivoukset kuuluvat myös siivouspalvelujen tehtäviin. Siivottavia neliöitä on noin m2. Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja Atk-tarviketilaukset ja jakelu kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukainen tuotteiden jakelu. Keskusvaraston kulut ovat ja tulot

23 23 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet varastonhoitajan toimenkuvan selkeyttäminen uusien toimintamallien kehittäminen ja suunnittelu virheellisten hankintojen väheneminen tilausten virheettömyys lyhyt varastointi työn laadun parantaminen ja työn priorisointi kilpailukykyinen ja taloudellinen toiminta edulliset ja täsmälliset tilauksien toimitukset Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Tuotekuvaus Kiinteistöpäällikkö hallinnoi ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tuottaa tilapalveluita pääasiassa kunnan sisäisille vuokralaisille. Lisäksi kiinteistöpalvelut toimii kunnan rakennushankkeissa tarkoituksenmukaisissa tehtävissä joko tilaajana, suunnittelijana tai rakennuttajana. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Kirjallisten sopimusten laatiminen kaikkien sisäisten vuokralaisten kanssa Kiinteistöpalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Sopimusten lukumäärä Kiinteistönhoito kustannukset Sisäisten vuokrasopimusten tarkistus graafisella tilaohjelmalla sekä sopimussisällön täsmentäminen Kiinteistönhoitopalveluiden teknisten järjestelmien hoidon, kiinteistönhuollon, jätehuollon, siivouksen ja ulkoalueiden hoidon mitoitus ja huolto-ohjelmien laadinta Sopimuspohjaisten kiinteistönhoitopalveluiden ostaminen Sopimusten ylläpito ja päivitys Palveluiden laadun varmistaminen Palvelusopimusten säännöllinen tarkistus ja kilpailutus

24 Kiinteistöpalveluiden tuottaminen energiatehokkaasti Kokonaisenergiankulutus Lähtökohtien määrittely, säästötavoitteiden asettaminen, tehokkaan Kiinteistökohtainen kulutusseurannan energiankulutus kwh/brm 3 järjestäminen 24 Tilojen korkea käyttöaste Energiatehokkuuden huomioiminen korjaus- ja uudisrakentamisessa Atk-pohjaisesti tapahtuva kiinteistöjen hallinta: hallinto talous kiinteistönhoito kunnossapito perusparannus- ja kehityshankkeet Atk-järjestelmiin siirrettyjen kiinteistöjen lukumäärä Rakennuksiin sidotun kiinteän omaisuuden arvon Rakennusten nykyarvo säilyminen Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjätyytyväisyys Sisäilmamittaukset Liittyminen kunta-alan energiantehokkuus ohjelmaan Kunnan toiminnallisten kiinteistöjen hallinta atkpohjaisella järjestelmällä Kiinteistökohtaiset sähköiset huoltokirjat käytössä Energiansäästöön tähtäävien hankkeiden tukija rahoitusvaihtoehtojen tehokas hyödyntäminen Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n kiinteistöjen siirtäminen järjestelmiin Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin kiinteistöjen Sähköisten arkistojen jatkuva siirtäminen järjestelmiin täydentäminen Kiinteistöille laaditaan kuntoarviot ja PTS:t Kunnossapito-ohjelmien laatiminen kunnan omistamille kiinteistöille Kunnossapito-ohjelmiin prioriteetin mukaisessa sitoutuminen ja korjausvelan järjestyksessä pienentäminen Kiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien syntysyiden kartoittaminen Todettujen sisäilmahaittojen poistaminen Nopea reagointi sisäilmaongelmaepäilyjen ilmetessä Kiinteistöpäällikkö

25 25 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Laskennalliset erät ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 5.1 Koulutuslautakunnan hallinto Määrärahavaraus pitää sisällään koulutuslautakunnan luottamustoimi- ja kokouspalkkiot, koulutoimen osuuden hallintojohtajan palkkauskuluista sekä koulutoimen hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut Koulutuslautakunnan hallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 5.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Perustelut Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päivähoitoa (päivähoitolaki 11 ) ja esiopetusta (perusopetuslaki 4 ) on saatavissa siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki lasten päivähoidosta /36). Tuotantomäärä vastaa lapsen päivähoitotarvetta.

26 26 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Uusi päiväkoti Tuntiperusteinen asiakasmaksu Henkilöstön täydennyskoulutus: kasvatuskumppanuuden peruskurssi (kasku) Sähköinen työajanseuranta päätös: kyllä/ei käytössä: kyllä/ei Käyttöönotto vuonna 2012 kyllä/ei suunnittelu ja rakentamisen käytössä aloittaminen henkilöstön perehdytys, mobiilit yksiköissä ja tiedottaminen asiakkaille perhepäivähoidossa henkilöstön perehdyttäminen henkilöstöllä valmius ja osaaminen käyttää työajanseurantaa kaikissa tiimeissä Tuotekuvaukset Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa, esiopetusta ja perhepäivähoitoa jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen johtaja

27 27 VARHAISKASVATUS OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Varh.kasv. yht TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT 1 /TUOTE ,00 HINTA TULOT 2300 NETTO erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % 3,4 % 3,4 % 666,7 % -6,9 % Perhepv.hoito TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -27,1 % 32,9 % -37,3 % Ryhm.perh.pv.hoit.yks. TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leikkitoiminta TA , erill.määräraha TA , muutos % ,0 % -100,0 % -88,7 % #JAKO/0! -88,7 % Last. k.hoid.tuki TA , erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,9 % -16,9 % #JAKO/0! -16,9 % Päiväkoti Touhula TA , tunti TA , muutos % 14,1 % -10,1 % 2,6 % -2,3 % 3,5 % Touhula esiop TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Vuoropvkoti Sopukka TA , tunti TA , muutos % 203,7 % -55,0 % 36,5 % 40,3 % 36,2 % Sopukka esiop. TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Ruokala TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Kyttälä TA , tunti TA , muutos % 100,0 % -30,3 % 39,4 % -100,0 % 1142,5 % Esiop. Kirkonkylä TA , TA 2011 tunti muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #VIITTAUS! #JAKO/0! #VIITTAUS!

28 Perusopetus PERUSOPETUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Perustelut Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (Perusopetuslaki 628 / 1998). Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet laadukas opetus henkilöstöresurssien tehokas käyttö Nuorten hyvinvointi jatko-opiskelupaikan saanti (toinen aste) 100% 100% yhtenäiskoulussa opetus kaksoistutkinnon yli alakoulu / yläkoulu rajan, omaavien opettajien määrän kasvaminen kaksoistutkinnon suorittaneiden opettajien määrä Stakesin valtakunnallinen kouluterveyskysely Viihtyisä, opiskelua tukeva kyselylomake opiskeluympäristö Tuotekuvaukset Kevään 2011 tyytyväisyyskyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen kaksoistutkinnon omaavien opettajien määrän kasvaminen Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, erityis- ja tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon, koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on ohjaustunti, joka sisältää ohjauksen 4 tuntia / koulupäivä, välipalan ja kuljetuksen.

29 Perusopetus OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän kou TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT /TUOTE 102,3 HINTA TULOT 400 NETTO opetustunti TA , muutos % 2,6 % -0,9 % 1,7 % -93,3 % 3,3 % Kyttälän koulu TA , opetustunti TA , muutos % -6,1 % 15,1 % 8,1 % 4,2 % 8,2 % Jukola TA , opetustunti TA muutos 2011 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leppäniemen k TA , opetustunti TA , muutos % -1,7 % 2,6 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % 2,3 % -4,4 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Varpasen koulu TA , opetustunti TA , muutos % 11,7 % -8,6 % 2,0 % #JAKO/0! 2,0 % Koulut yhteis TA , erill. määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,8 % -16,8 % 46,9 % -61,8 % Iltapv.toiminta TA , tunti TA , muutos % -47,4 % 7,6 % -43,4 % -50,0 % -42,7 % Kirkonkylän tunti iltapv. toiminta TA #JAKO/0! 6, Kyttälän iltapäiv.toiminta TA , tunti TA 2011 muutos % 29 Hallintojohtaja, koulujen rehtorit

30 Toisen asteen koulutus TOISEN ASTEEN KOULUTUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Perustelut Lukio on Mäntyharjun kunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Opetusministeriö on myöntänyt Mäntyharjun kunnalle lukiolain 3 :n mukaisen luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Oma lukio on oleellinen osa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen muodostamaa polkua. Omalla lukiolla on huomattava taloudellinen vaikutus kunnan opetustoimen valtionosuuskertymään. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Opiskelijamäärän ylläpitäminen Vilman monipuolinen käyttöönotto opiskelijamäärä /lkm Opiskelijamäärä n kuinka paljon toimintoja käytössä tukemassa opiskelijaa, opettajaa, huoltajia Viihtyisä, opiskelua tukeva opiskeluympäristö kyselylomake Vilman toimintojen käyttö monipuolisesti ja mahdollisten uusien toimintojen lisääminen, käyttöasteen kasvaessa Kevään 2011 kyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen Vakiinnutetaan opiskelijoiden määrä nykytasolle kehitetään edelleen Tuotekuvaukset Lukion tuote on kurssi, joka sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukioresurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon. Toisen asteen koulutus OMAKUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2012 TA 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 0,0 % -5,3 % -5,3 % -16,7 % -4,8 % Lukion rehtori

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 TULOSLASKELMA 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 9 Keskusvaalilautakunta 9 Vaalit 9 Kunnanvaltuusto 10 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta

Kv 29.5.2013 liite 2. Tilinpäätös 2012. Mäntyharjun kunta 1 Kv 29.5.2013 liite 2 Tilinpäätös 2012 Mäntyharjun kunta 2 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TALOUDESSA JA TOIMINNASSA... 4 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 1.1.2 KUNNANHALLINTO

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14

PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017. Valtuusto 17.12.14 PUOLANGAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Valtuusto 17.12.14 Sisällysluettelo 1 TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1. Yleinen taloudellinen kehitys 4 1.2 Kuntatalous 5 2 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2013 2 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2014-2015 TALOUS- SUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 3 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016

UURAISTEN KUNTA. Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016 UURAISTEN KUNTA Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kunnanhallitus 2.12.2013 389 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 84 2 SISÄLLYS Kunnan visio ja strategia... 3 Ulkoinen toimintaympäristö... 7 Yleinen

Lisätiedot

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62

Sisällys I Ohjaus... 3 II Tuloslaskelma... 18 III Rahoituslaskelma ja lainakanta... 22 IV Käyttötalous... 25 V Investoinnit... 62 1 Sisällys I Ohjaus... 3 1 Kunnanjohtajan johdanto... 3 2 Inarin kunnan visio, kuntastrategia, toiminta-ajatus, arvot ja perustavoitteet... 5 3 Kunnan talouden tasapainottaminen, hallitun menokasvun ohjelma...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanhallitus 30.11.2011 Kunnanvaltuusto 15.12.2011 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan alue ja

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 RANUAN KUNTA LUONNOS KUNTASTRATEGIA KUNNAN TALOUSARVIO 04 JA TALOUSSUUNNITELMA 05-06 04 SISÄLLYSLUETTELO I RANUAN KUNTASTRATEGIA Visio 00. 3 Toiminta-ajatus.. 3 3 Arvot.. 3 4 Päämäärät ja tavoitteet 04-06...

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Joroisten kunta TALOUSARVIO 2012 1 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2013-2014 TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT Kunnanjohtajan katsaus 2 Johdanto kunnan yleiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot