MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 YLEISPERUSTELUT... 4 TULOSLASKELMA... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Muu yleishallinto Pelastustoimi Ympäristöpalvelut Tukipalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö) KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvan Hallinto Perusterveydenhuolto Erityistyöntekijät Avosairaanhoito Avoterveydenhoito Suun terveydenhuolto... 52

3 7.4 Sairaala- ja hoivapalvelut Tehostettu palveluasuminen Kotihoito ja tukipalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Sosiaalityön palvelut Vammaispalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Päihdehuolto Toimeentuloturva TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut Vesihuolto Maa- Ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 84

4 4 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Tulevaa talouskehitystä on vaikea ennakoida jäädäänkö pysyvästi hitaan kasvun uralle. Vain maltillisella menokasvulla voidaan turvata laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Vuoden 2011 heikko tulos, niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on syksyn 2011 aikana laadittu talouden sopeuttamisohjelmia, joiden etenemistä tullaan talousarvion toteutumisen lisäksi seuraamaan. Verotulojen kokonaiskasvu kohtuullista - veronkorotusten jälkeen Palvelutason säilyttäminen on edellyttänyt veroprosentin nostoa vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 4,5 prosenttia. Kunnallisveroprosentti nousee 19,75 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Kiinteistöverot kasvavat 14 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän 1,7 miljoonaan euroon. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2012 talousarvio on edelleen vahvasti investointipainotteinen. Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Käyttötalouden tasapainottamisen ohella on investointitaso on jatkossa laskettava minimiin. Vuoden 2012 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 16,36 M toimintakulut (ulkoiset) 39,9 M, kasvua 3,5 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,2 M, vähennystä -6,3 %, vuosikate , henkilöstökulut 19,4 M, muutos , eli 2,4 %. suunnitelmapoistot , tilikauden tulos 0, investoinnit euroa asukasmäärä Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2012 aikana selvennetään tilaajatuottajamallia siten, että hallinto- ja johtosäännöissä määritellään kuka vastaa tilauksesta ja kuka tuottamisesta. Myös virkamiesten roolia tulee täsmentää. Käyttötalousosaan on lisätty myös hallintokuntien esittämät talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmat. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

5 5 Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2011 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion otetut erillismäärärahat ja tuotekohtaiset määrärahat talousarvioon otettujen tuotantomäärien toteuttamiseksi. Lisämäärärahat tulee pyytää talousarviovuonna tuote- ja erillismäärärahakohtaisesti. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskustannuslisää 2,5 % ja kunkin osaston yleiskustannuslisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tykytoiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1,93 Miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

6 6 TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT yht ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT yht ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

7 7 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Ed.Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT yht ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

8 8 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA Ed.Budjetti Budjeti Muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,2 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,4 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit VAALIT Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Presidentinvaalit Kunnallisvaalit työtuntien lukumäärä kokousten lukumäärä Jos vaalit menevät kahdelle kierrokselle, tulee työtunteja 330 hja kokouksia 14 kpl. Työtunnit 165 h Kokoukset 10 kpl - - Hallintojohtaja

10 10 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Laskennalliset erät ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO KUNNANVALTUUSTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toimintaajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän - koulutuksen järjestäminen strategiaseminaarit 2-3 vuodessa kunnanjohtaja

11 11 4 KUNNANHALLITUS LTK. KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 4.1 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot. Suhdetoiminta ja edustus Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset. Toimikunnat Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen sekä kriisityönohjaukseen.

12 12 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto YLEISHALLINTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne.

13 13 KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Myös loma-asuntomessualueella on vielä kaksi omakotitonttia myymättä. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Työllistäminen tullaan organisoimaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille.

14 Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. 14 Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Yhteispalvelupisteelle rakennetaan asiakasystävällinen ja toimiva malli vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Hallintojohtaja Asuntotoimi Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Talousjohtaja Eläkemaksut Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua

15 Muu yleishallinto Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Erillismäärärahat Virkistys Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKYtoimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliiton jäsenmaksut Etelä-Savon maakuntaliiton rahoitusosuus Nopeat Itäradat Taidekeskus Salmelan avustus Mikkelin seudun matkailupalvelun jäsenmaksu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki avustukset yhteisöille

16 Muut varaukset mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset sekä VR:n korttien vuosimaksut. Hallintojohtaja Pelastustoimi Pelastustoimi Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.5 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnol-lisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

17 Tukipalvelut Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Elinkeinotoimi yhteensä Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) käynnistyykö Hankkeessa toteutetaan infra työttömyys% myydyt tontit Tavoitetaso 2012 Tavoitteet myytyä teollisuustonttia Keskitytään yritysverkoston aktivoimiseen ja markkinointiin -Mäsekin palvelujen osto Matkailuasioiden hoito Repovesi hankkeen omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöt , tulot Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus Perustelut Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä euroa. Tuloja odotetaan saavan euroa, jolloin toimintakatteeksi jää euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ereseptin käyttöönotto terveystoimessa Kanta-palvelun käyttöönotto terveystoimessa Varmennekorttien käyttöönotto terveystoimessa Koulutuspäivien määrä 2pv/hlö/vuosi 4pv/hlö/vuosi Toimiva sähköisten reseptien lähetys järjestelmiin siirtyvien potilastietojen määrä Varmennekortilla tunnistautuvien työntekijöiden määrä Sähköisten reseptien lähetys apteekkeihin toimii Kanta-hankkeen valmistelu Lääkärit Käytössä sähköinen potilastietojen siirto Kelalle Koko terveystoimen henkilökunta

18 18 Kopiointikoneiden tarviketilausten automatisointi Langattomien sisäverkkojen kehittäminen Effica ohjelmiston käyttöönotto terveystoimessa (ESSHP kanta) Effica 4.1 päivitys Windows 7-työasema imagen valmistelu ja käyttöönotto terveystoimessa Keskimäärin avoinna olevien atk-tukipyyntöjen määrän pienentäminen (toiminnan uudelleen järjestely) Koneiden määrä, joista toimii automaattinen tarviketilaus Tukiasemien määrä (v yhteensä 9kpl) Effican käyttöönotto Effican versiopäivityksen toteutuminen Windows 7 työasemien määrä terveystoimessa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu Effican yhteisen kannan versio käyttöönotto 2012 alussa Effican 4.1 versiopäivityksen käyttöönotto huhtikuussa Kaseya-tiketöinti, keskimäärin avoinna olevat <30 <15 tukipyynnöt 13 isointa konetta - - Tuotekuvaus Selitteet käytetyille käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Sonera managed Lan palvelu (kytkimet ja reitittimet), palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko, VPN, kuituyhteyksien yllä-pito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö telakka-asema Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Yleiset ohjelmistot; Osastoilla yleisesti käytettävät ohjelmistot, mm. Rondo ja Facta. TUOTEPAKETTI 1 Perustuotteeseen sisältyy kaikki atk:n käytöstä aiheutuvat kulut: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset, laitteisto ja atk-tuki. Kunnan hallinnossa työskentelevät saavat nämä palvelut. Hinta 1550 /työasema TUOTEPAKETTI 2 Pienempään tuotteeseen kuuluu n. 83% perustuotteesta: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset ja atk-tuki. Terveyskeskuksen ym. laitosten henkilökunta saa tämän tason palvelut. Tuotepaketti kaksi ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 1300 /Työasema TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti kolmosen piiriin kuuluvat opetuskäytössä olevat tietokoneet. Palveluun sisältyy tietoliikenneyhteydet ja atk-tuki. Tuotepaketti kolme ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Tuotepaketti kolme ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Hinta 255 /Työasema

19 19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti neljä on tarkoitettu oppilaskannettaviin. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet ja tietoturvatuotteet. Tuotepaketti viisi ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Atk-tukea tarjotaan koneiden uudelleen asennuksen osalta. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti viisi on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden atk-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan atk:n kautta. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet. Atk-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti kuusi sisältää Atk-osaston opetukset/koulutukset. TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti seitsemän sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun. Hinta 150 /Tulostin TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti kahdeksan sisältää tuotteena monistuksen. Monistus on siirtynyt toimistopalveluiden alta tietohallinnon alaisuuteen. Monistuksen budjetti sisältää kunnantalon isot kopiokoneet, sekä terveyskeskuksen hammashoitolan ja postihuoneen kopiokoneet. TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti yhdeksän sisältää uutena tuotteena opetushenkilöstön työasemat. Tuotteeseen kuuluu: Tietoliikenneyhteydet, tietoturvatuotteet ja atk-tuki. Tuotepaketti yhdeksän ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 370 /Työasema TUOTANTOYKSIKKÖ TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ TUOTANTO- MÄÄRÄT /VUOSI EUROA / TUOTE EUROA/ VUOSI TULO- ARVIOT Tuotepaketti 1 koneet 36, , Tuotepaketti 2 koneet 136, , Tuotepaketti 3 koneet , Tuotepaketti 4 koneet , Tuotepaketti 5 koneet , Tuotepaketti 6 Opetus Tuotepaketti 7 Tulostimet , Tuotepaketti 8 Monistus Tuotepaketti 9 koneet , NETTO Hallintojohtaja

20 20 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Tuottaa laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Pro Economica-ohjelma tutuksi kaikille käyttäjille Henkilöstön tehtäväkuvausten selkeyttäminen Tyytyväisyyskyselyt ja palautteet Yhteydenotot ohjelmaan liittyvissä ongelmissa Työtyytyväisyyskysely Negatiivisten palautteiden minimoiminen toimintaa muuttamalla Sisäistä koulutusta järjestettävä henkilöstöltä saa laadukkaampaa asiakaspalvelua Asiakaspalvelun kehittäminen Ohjelma on tuttu ja sitä osataan hyödyntää Työssä jaksaminen paranee Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen, taloustilaston ja muiden tilastojen keruun ja koordinoinnin, raportoinnin koko kunnan tasolla, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin. Kirjanpitopalvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen. Henkilöstöhallinto Sisältää ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen. KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelu tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut toimii tukipalveluna tuottaen kaikki kunnan tarvitsevat toimistotehtävät. Palvelupäällikkö

21 21 Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuolto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Lain määräämien ruokapalvelujen tuottaminen asiakkaille. Varman ja tasaisen laadun ylläpidon mahdollistaminen riittävillä resursseilla. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet henkilökunnan jakautuminen työmäärän mukaan laadukkaat ruokapalvelut tuottaja-tilaajamalli selkeyttäminen joustavat toimintamallit ravitsemussuositukset laadittujen sopimusten määrä työssä viihtyvyys ja työmäärän optimi jakautuminen suositusten mukaiset ateriaohjeet tuotanto kilpailukykyistä kilpailukyvyn ylläpito mahd. eläköityvien työpaikkoja täytettäessä laadun parantaminen ja ylläpito sopimusten ylläpito, tarkistaminen ja uusiminen Tuotekuvaus Huhmarin tuotantokeittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Aterioita toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Ruskahovin palvelukeskukseen. Kotipalvelun asiakkaille ateriat toimitetaan annospakattuina. Huhmari toimittaa myös Sopukan ja Touhulan päiväkodin ja virastotalon päiväkoti ryhmän ateriat. Mäntypuiston ja Kalliorinteen ateriat sekä terveyskeskuksen henkilökunnan lounaat. Vuodeosaston ruokapalvelut (toiminta ja kustannukset ruokahuolto50 %) on siirretty ruokahuoltopalveluihin pois terveystoimen menoista. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan jälleen kouluateriat koulukeskuksen ja lukion oppilaille, opettajille sekä Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulun oppilaille ja opettajille myös Yhtenäiskoulun esikoulu ryhmälle. Koulukeskuksen keittiön pieni ruokasali on otettu jälleen oppilaiden ruokailutilaksi. Oppilasmäärän kasvun vuoksi ruokatuotanto on jouduttu siirtämään takasin koulukeskuksen ruokalaan. Toivola koulun keittiö muuttuu jakelukeittiöksi vuonna Muut kyläkoulujen keittiöt ovat jo jakelukeittiöitä. Tuotantopäällikkö

22 22 Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) Siivous Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet tilausjärjestelmän tarkentaminen henkilökunnan jatko ja täydennyskoulutus tuntimäärät koulutusten määrä määrärahan puitteissa valmiit sopimukset ammatillisesti pätevät siivoojat sopimusten ylläpito ja tarkistukset palvelujen laadun ylläpito Perustelut Ylläpidetään siisteyttä kunnan eri kiinteistöissä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, toimipisteiden tilauksien mukaisesti. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia, kiinteistöjen tarkkailua siivouksen yhteydessä sekä pieniä kiinteistöpalvelujen tehtäviä (esim. ovien avauksia, hälytysten asettamista ja poistamista) Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa välinehuoltoa, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyvät tehtävät kokonaisuudessaan osastolla sekä vuodeosastojen siivouksia ja koulukeskuksen keittiössä päivittäin astiahuoltoa. Toimintojen siirryttyä kokonaisuudessaan tukipalveluihin, vapautuu hoitajien työpanos hoitotyöhön. Myös neljän (4) kyläkoulun tilojen siivoukset kuuluvat myös siivouspalvelujen tehtäviin. Siivottavia neliöitä on noin m2. Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja Atk-tarviketilaukset ja jakelu kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukainen tuotteiden jakelu. Keskusvaraston kulut ovat ja tulot

23 23 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet varastonhoitajan toimenkuvan selkeyttäminen uusien toimintamallien kehittäminen ja suunnittelu virheellisten hankintojen väheneminen tilausten virheettömyys lyhyt varastointi työn laadun parantaminen ja työn priorisointi kilpailukykyinen ja taloudellinen toiminta edulliset ja täsmälliset tilauksien toimitukset Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Tuotekuvaus Kiinteistöpäällikkö hallinnoi ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tuottaa tilapalveluita pääasiassa kunnan sisäisille vuokralaisille. Lisäksi kiinteistöpalvelut toimii kunnan rakennushankkeissa tarkoituksenmukaisissa tehtävissä joko tilaajana, suunnittelijana tai rakennuttajana. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Kirjallisten sopimusten laatiminen kaikkien sisäisten vuokralaisten kanssa Kiinteistöpalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Sopimusten lukumäärä Kiinteistönhoito kustannukset Sisäisten vuokrasopimusten tarkistus graafisella tilaohjelmalla sekä sopimussisällön täsmentäminen Kiinteistönhoitopalveluiden teknisten järjestelmien hoidon, kiinteistönhuollon, jätehuollon, siivouksen ja ulkoalueiden hoidon mitoitus ja huolto-ohjelmien laadinta Sopimuspohjaisten kiinteistönhoitopalveluiden ostaminen Sopimusten ylläpito ja päivitys Palveluiden laadun varmistaminen Palvelusopimusten säännöllinen tarkistus ja kilpailutus

24 Kiinteistöpalveluiden tuottaminen energiatehokkaasti Kokonaisenergiankulutus Lähtökohtien määrittely, säästötavoitteiden asettaminen, tehokkaan Kiinteistökohtainen kulutusseurannan energiankulutus kwh/brm 3 järjestäminen 24 Tilojen korkea käyttöaste Energiatehokkuuden huomioiminen korjaus- ja uudisrakentamisessa Atk-pohjaisesti tapahtuva kiinteistöjen hallinta: hallinto talous kiinteistönhoito kunnossapito perusparannus- ja kehityshankkeet Atk-järjestelmiin siirrettyjen kiinteistöjen lukumäärä Rakennuksiin sidotun kiinteän omaisuuden arvon Rakennusten nykyarvo säilyminen Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjätyytyväisyys Sisäilmamittaukset Liittyminen kunta-alan energiantehokkuus ohjelmaan Kunnan toiminnallisten kiinteistöjen hallinta atkpohjaisella järjestelmällä Kiinteistökohtaiset sähköiset huoltokirjat käytössä Energiansäästöön tähtäävien hankkeiden tukija rahoitusvaihtoehtojen tehokas hyödyntäminen Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n kiinteistöjen siirtäminen järjestelmiin Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin kiinteistöjen Sähköisten arkistojen jatkuva siirtäminen järjestelmiin täydentäminen Kiinteistöille laaditaan kuntoarviot ja PTS:t Kunnossapito-ohjelmien laatiminen kunnan omistamille kiinteistöille Kunnossapito-ohjelmiin prioriteetin mukaisessa sitoutuminen ja korjausvelan järjestyksessä pienentäminen Kiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien syntysyiden kartoittaminen Todettujen sisäilmahaittojen poistaminen Nopea reagointi sisäilmaongelmaepäilyjen ilmetessä Kiinteistöpäällikkö

25 25 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Laskennalliset erät ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 5.1 Koulutuslautakunnan hallinto Määrärahavaraus pitää sisällään koulutuslautakunnan luottamustoimi- ja kokouspalkkiot, koulutoimen osuuden hallintojohtajan palkkauskuluista sekä koulutoimen hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut Koulutuslautakunnan hallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 5.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Perustelut Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päivähoitoa (päivähoitolaki 11 ) ja esiopetusta (perusopetuslaki 4 ) on saatavissa siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki lasten päivähoidosta /36). Tuotantomäärä vastaa lapsen päivähoitotarvetta.

26 26 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Uusi päiväkoti Tuntiperusteinen asiakasmaksu Henkilöstön täydennyskoulutus: kasvatuskumppanuuden peruskurssi (kasku) Sähköinen työajanseuranta päätös: kyllä/ei käytössä: kyllä/ei Käyttöönotto vuonna 2012 kyllä/ei suunnittelu ja rakentamisen käytössä aloittaminen henkilöstön perehdytys, mobiilit yksiköissä ja tiedottaminen asiakkaille perhepäivähoidossa henkilöstön perehdyttäminen henkilöstöllä valmius ja osaaminen käyttää työajanseurantaa kaikissa tiimeissä Tuotekuvaukset Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa, esiopetusta ja perhepäivähoitoa jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen johtaja

27 27 VARHAISKASVATUS OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Varh.kasv. yht TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT 1 /TUOTE ,00 HINTA TULOT 2300 NETTO erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % 3,4 % 3,4 % 666,7 % -6,9 % Perhepv.hoito TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -27,1 % 32,9 % -37,3 % Ryhm.perh.pv.hoit.yks. TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leikkitoiminta TA , erill.määräraha TA , muutos % ,0 % -100,0 % -88,7 % #JAKO/0! -88,7 % Last. k.hoid.tuki TA , erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,9 % -16,9 % #JAKO/0! -16,9 % Päiväkoti Touhula TA , tunti TA , muutos % 14,1 % -10,1 % 2,6 % -2,3 % 3,5 % Touhula esiop TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Vuoropvkoti Sopukka TA , tunti TA , muutos % 203,7 % -55,0 % 36,5 % 40,3 % 36,2 % Sopukka esiop. TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Ruokala TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Kyttälä TA , tunti TA , muutos % 100,0 % -30,3 % 39,4 % -100,0 % 1142,5 % Esiop. Kirkonkylä TA , TA 2011 tunti muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #VIITTAUS! #JAKO/0! #VIITTAUS!

28 Perusopetus PERUSOPETUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Perustelut Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (Perusopetuslaki 628 / 1998). Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet laadukas opetus henkilöstöresurssien tehokas käyttö Nuorten hyvinvointi jatko-opiskelupaikan saanti (toinen aste) 100% 100% yhtenäiskoulussa opetus kaksoistutkinnon yli alakoulu / yläkoulu rajan, omaavien opettajien määrän kasvaminen kaksoistutkinnon suorittaneiden opettajien määrä Stakesin valtakunnallinen kouluterveyskysely Viihtyisä, opiskelua tukeva kyselylomake opiskeluympäristö Tuotekuvaukset Kevään 2011 tyytyväisyyskyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen kaksoistutkinnon omaavien opettajien määrän kasvaminen Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, erityis- ja tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon, koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on ohjaustunti, joka sisältää ohjauksen 4 tuntia / koulupäivä, välipalan ja kuljetuksen.

29 Perusopetus OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän kou TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT /TUOTE 102,3 HINTA TULOT 400 NETTO opetustunti TA , muutos % 2,6 % -0,9 % 1,7 % -93,3 % 3,3 % Kyttälän koulu TA , opetustunti TA , muutos % -6,1 % 15,1 % 8,1 % 4,2 % 8,2 % Jukola TA , opetustunti TA muutos 2011 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leppäniemen k TA , opetustunti TA , muutos % -1,7 % 2,6 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % 2,3 % -4,4 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Varpasen koulu TA , opetustunti TA , muutos % 11,7 % -8,6 % 2,0 % #JAKO/0! 2,0 % Koulut yhteis TA , erill. määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,8 % -16,8 % 46,9 % -61,8 % Iltapv.toiminta TA , tunti TA , muutos % -47,4 % 7,6 % -43,4 % -50,0 % -42,7 % Kirkonkylän tunti iltapv. toiminta TA #JAKO/0! 6, Kyttälän iltapäiv.toiminta TA , tunti TA 2011 muutos % 29 Hallintojohtaja, koulujen rehtorit

30 Toisen asteen koulutus TOISEN ASTEEN KOULUTUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Perustelut Lukio on Mäntyharjun kunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Opetusministeriö on myöntänyt Mäntyharjun kunnalle lukiolain 3 :n mukaisen luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Oma lukio on oleellinen osa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen muodostamaa polkua. Omalla lukiolla on huomattava taloudellinen vaikutus kunnan opetustoimen valtionosuuskertymään. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Opiskelijamäärän ylläpitäminen Vilman monipuolinen käyttöönotto opiskelijamäärä /lkm Opiskelijamäärä n kuinka paljon toimintoja käytössä tukemassa opiskelijaa, opettajaa, huoltajia Viihtyisä, opiskelua tukeva opiskeluympäristö kyselylomake Vilman toimintojen käyttö monipuolisesti ja mahdollisten uusien toimintojen lisääminen, käyttöasteen kasvaessa Kevään 2011 kyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen Vakiinnutetaan opiskelijoiden määrä nykytasolle kehitetään edelleen Tuotekuvaukset Lukion tuote on kurssi, joka sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukioresurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon. Toisen asteen koulutus OMAKUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2012 TA 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 0,0 % -5,3 % -5,3 % -16,7 % -4,8 % Lukion rehtori

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 2 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen.

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 20 600 21 000 21 400 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-20 600-21 000-21 400 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400 0 0 0 VUOSIKATE 7

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot