MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014"

Transkriptio

1 MÄNTYHARJUN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 YLEISPERUSTELUT... 4 TULOSLASKELMA... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS LTK Kunnanhallitus Yleishallinto Muu yleishallinto Pelastustoimi Ympäristöpalvelut Tukipalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunnan hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Toisen asteen koulutus Vapaa sivistystyö (nettobudjetoitu yksikkö) KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvan Hallinto Perusterveydenhuolto Erityistyöntekijät Avosairaanhoito Avoterveydenhoito Suun terveydenhuolto... 52

3 7.4 Sairaala- ja hoivapalvelut Tehostettu palveluasuminen Kotihoito ja tukipalvelut Erikoissairaanhoito Sosiaalipalvelut Sosiaalityön palvelut Vammaispalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Päihdehuolto Toimeentuloturva TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Yhdyskuntasuunnittelu Kuntatekniikka Teknisen palvelualueen sisäiset palvelut Vesihuolto Maa- Ja metsätilat RAKENNUSLAUTAKUNTA TIELAUTAKUNTA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 84

4 4 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne ja kansainvälinen velkakriisi luo epävarmuutta talousarvion tuloperusteiden pitävyyteen. Tulevaa talouskehitystä on vaikea ennakoida jäädäänkö pysyvästi hitaan kasvun uralle. Vain maltillisella menokasvulla voidaan turvata laadukkaat ja tehokkaat kuntapalvelut myös tulevaisuudessa. Vuoden 2011 heikko tulos, niukka verotulojen kokonaiskasvu sekä voimakas menokasvu etenkin perusturvapalveluiden osalta on johtanut niukkuuden jakamiseen kaikissa hallintokunnissa. Hallintokunnissa on syksyn 2011 aikana laadittu talouden sopeuttamisohjelmia, joiden etenemistä tullaan talousarvion toteutumisen lisäksi seuraamaan. Verotulojen kokonaiskasvu kohtuullista - veronkorotusten jälkeen Palvelutason säilyttäminen on edellyttänyt veroprosentin nostoa vuodelle Mäntyharjun kunnan ennakoidaan saavan verotuloja lähes 18,5 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2011 talousarvioon nähden on 4,5 prosenttia. Kunnallisveroprosentti nousee 19,75 prosenttiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnallisveron kasvuksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Kiinteistöverot kasvavat 14 prosenttia 2,1 miljoonaan euroon. Yhteisöverotulojen on arvioitu vähenevän 1,7 miljoonaan euroon. Palvelutuotannossa voimavaroja on kohdennettu entistä tarkemmin. Vuoden 2012 talousarvio on edelleen vahvasti investointipainotteinen. Tämä tulee lisäämään kunnan velkaantumista. Käyttötalouden tasapainottamisen ohella on investointitaso on jatkossa laskettava minimiin. Vuoden 2012 talousarvion perusteet: tuloveroprosentti 19,75 % valtionosuudet perustuvat viimeisiin käytettävissä oleviin tietoihin 16,36 M toimintakulut (ulkoiset) 39,9 M, kasvua 3,5 %, toimintatuotot (ulkoiset) 6,2 M, vähennystä -6,3 %, vuosikate , henkilöstökulut 19,4 M, muutos , eli 2,4 %. suunnitelmapoistot , tilikauden tulos 0, investoinnit euroa asukasmäärä Talousarvion rakenne Kuntien talousarviokäytännön yhdenmukaistamiseksi talousarvion rakenteesta säädetään laissa. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Talousarviota on kehitetty edelleen ja etenkin sanallisiin tavoitteisiin on kiinnitetty huomioita. Vuoden 2012 aikana selvennetään tilaajatuottajamallia siten, että hallinto- ja johtosäännöissä määritellään kuka vastaa tilauksesta ja kuka tuottamisesta. Myös virkamiesten roolia tulee täsmentää. Käyttötalousosaan on lisätty myös hallintokuntien esittämät talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmat. Vuoden 2012 talousarvion käyttötalousosa on laadittu tuotteistettuna. Lisäksi talousarviokirjaan on otettu toiminnalliset tavoitteet, jotka on johdettu suoraan hallintokuntakohtaisista strategioista ja kunnan painopistealueista vuodelle Huomion tulee kiinnittyä lisäksi tilattaviin tuotemääriin ja hintoihin joiden edellyttämät määrärahat valtuusto osoittaa. Huomio tuotantomääriin ja hintoihin Tavoitteiden toteutumista tullaan tarkastelemaan lautakunnissa sekä kunnanhallituksessa säännöllisesti. Tuotteistamisen merkitys on laskenut joiltakin osin viime vuosien aikana. Taloudellisesti tiukkana aikana tuotantomääriin ja yksikköhintoihin tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Talousarviovuonna suoritetaan myös kunnallisen palvelutuotannon vertailua yksityiseen sektoriin nähden. Tämä tarkoittaa joidenkin palveluiden kilpailuttamista talousarviovuoden aikana. Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korko- ja muihin menoihin sekä poistoihin ja arvonalennuksiin.

5 5 Investointiosa osoittaa hankekohtaiset määrärahat ja tuloarviot. Investointimenot ja tulot budjetoidaan arvioidun rahankäytön ja tulokertymän mukaan. Rahoitusosa osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa kunnan maksuvalmiuteen, kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan ja kuinka suuri on rahoitusjäämä ja kuinka se katetaan. Tekniset muutokset vuoden 2011 talousarvioon verrattuna: Sitovana tasona ovat sanalliset tavoitteet sekä talousarvion otetut erillismäärärahat ja tuotekohtaiset määrärahat talousarvioon otettujen tuotantomäärien toteuttamiseksi. Lisämäärärahat tulee pyytää talousarviovuonna tuote- ja erillismäärärahakohtaisesti. Tuotteistetussa talousarviossa on: 1) Tuloslaskelma 2) Tuotteistettuja palveluita, joista esitetään tuotehinnat, tuotantomäärät ja tuloarviot sekä tuotekuvaukset. Tuotteistetut toiminnot käsitellään ja vahvistetaan tuotantomääriin ja yksikkökustannuksiin perustuvina. Tuotantomäärän tulee olla kunnallispoliittinen arvio terveen kysynnän tyydyttämistasosta tai arvio tuotantovelvoitteesta (jos asiakkaalla on tuotteeseen subjektiivinen oikeus), johon kunnalla on taloudelliset mahdollisuudet. Tuotehintoihin sisältyy lisäksi kunnan yleiskustannuslisää 2,5 % ja kunkin osaston yleiskustannuslisää. Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, kunnanvaltuuston, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen sekä kunnanhallinnon kehittämisen kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tykytoiminnan kustannukset. Osastojen yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille. Tuotteistetuissa palveluissa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joissa vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite (esim. kansalaisopisto). 3) Tuotteistettuja tukipalveluita, jotka ovat nettobudjetoituja yksiköitä. Tuotteistamisesta johtuen talousarviossa on sisäisiä menoja ja tuloja. Ne ovat sisäisiä palveluita ja sisäisiä vuokria yksiköiden välillä. Sitovana tavoitteena tukipalveluissa on 0 tulos esitetyillä tuotehinnoilla. Tuotantomäärät eivät siis ole sitova tavoite tukipalveluissa. Hallintokuntien tulee kuitenkin perustella myös näissä tapahtuvat muutokset. 4) Erillismäärärahoja (erikoissairaanhoito, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen eriä, olennaiset myyntivoitot ja tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms). 5) Investointiosa; 6) Rahoitusosa; lainojen kokonaismäärä kasvaa 1,93 Miljoonaa euroa. Konserniyhtiöt toimittavat toimintaraporttinsa kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn kolmannesvuosittain. Valtuuston asettama tavoite konserniyhtiöille on, että ne pystyvät taloudellisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti suoriutumaan toiminta-ajatustensa mukaisista tavoitteista. Mäntyharjussa Jussi Teittinen kunnanjohtaja Tuukka Forsell talousjohtaja

6 6 TULOSLASKELMA MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Ulkoinen Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,8 TOIMINTATUOTOT yht ,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,4 TOIMINTAKULUT yht ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,9 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

7 7 MÄNTYHARJUN KUNTA TULOSLASKELMA Sisäinen/Ulkoinen Ed.Budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT yht ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,6 Muut rahoitustuotot ,4 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,8 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Poistot ja arvonalentumiset ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6

8 8 MÄNTYHARJUN KUNTA RAHOITUSLASKELMA Ed.Budjetti Budjeti Muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,2 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,8 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN MYYNTIVOITOT/-TAPPIOT PYS. VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,8 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,4 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET ,4 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,8 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0

9 9 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit VAALIT Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Vaalilaki 714/1998 Lakisääteisenä lautakunta huolehtii valtiollisten vaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä sekä kunnallisvaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan tehtävänä on suorittaa vaalien toimittamiseksi kaikki tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat sekä kunnallisvaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmä ja suorittaa vaalien tuloslaskenta ja vahvistaa vaalien tulos. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Presidentinvaalit Kunnallisvaalit työtuntien lukumäärä kokousten lukumäärä Jos vaalit menevät kahdelle kierrokselle, tulee työtunteja 330 hja kokouksia 14 kpl. Työtunnit 165 h Kokoukset 10 kpl - - Hallintojohtaja

10 10 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Laskennalliset erät ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan hallinnon ja talouden tarkastuksen tehtävänä on laissa säädettyjen tehtävien lisäksi arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla, onko sisäinen valvonta riittävää sekä tutkia tilinpäätöksen sisältämän tiedon oikeellisuus ja riittävyys. Varsinaisesta tilintarkastuksesta huolehtivat ammattitilintarkastajat. Kunnan tilintarkastajana on toiminut Kuntatarkastajien Clavis Oy. Kunnanjohtaja 3 KUNNANVALTUUSTO KUNNANVALTUUSTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Perustelut Kuntalain mukaan valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Tässä ominaisuudessa se päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä kuntalaisten hyvinvoinnista johdetun toimintaajatuksen ja strategian pohjalta. Valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja tavoitteiden asettamisesta. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Koulutus ja seminaarit toteutuneiden seminaarien ja koulutusten määrä kunnalliseen päätöksentekoon liittyvän - koulutuksen järjestäminen strategiaseminaarit 2-3 vuodessa kunnanjohtaja

11 11 4 KUNNANHALLITUS LTK. KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,4 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 4.1 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Perustelut Kuntalain mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille. Kunnanhallituksen alaisena toimii kehittämisjaosto. Kunnanhallituksen alla on erillismäärärahat seuraaville kohteille: Erillismäärärahat Kunnanhallituksen hallinto Sisältää kunnanjohtajan, hallintojohtajan (½) ja talousjohtajan palkkakulut ja toimintamenot. Kunnanhallituksen toiminnasta aiheutuneet kulut mm. kokouspalkkiot. Suhdetoiminta ja edustus Menokohta sisältää edustuskulut. Edustuskuluista katetaan kunnan edunvalvontaan liittyvät kustannukset. Toimikunnat Sisältää kunnanhallituksen nimeämien toimikuntien ja kuntayhtymien edustajien kokouspalkkiot, matkakorvaukset jne. Hallinnon kehittäminen Sisältää määrärahavarauksen kunnanhallinnon kehittämiseksi esimieskoulutukseen sekä kriisityönohjaukseen.

12 12 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Hyvän hallintotavan noudattaminen Seuranta kunnallisessa valmistelussa ja päätöksenteossa. Hyvän hallinnon toteutuminen Asiakaspalvelu on hyvää Asiakaspalvelututkimus Henkilöstön kouluttaminen Työhyvinvoinnin parantaminen Sairauspoissaolojen määrä Sairauspoissaolojen määrän alentaminen hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja työhönohjauksella eri hallintokunnissa Hallintojohtaja ja talousjohtaja 4.2 Yleishallinto YLEISHALLINTO Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Erillismäärärahat Henkilökunnan työterveyshuolto Henkilökunnan työterveyshuolto ostetaan Etelä-Savon työterveyshuollolta, joka toimii Mäntyharjun terveyskeskuksen tiloissa. Työterveyspalveluista laaditaan vuosisopimus, jossa määritellään painopisteiden sisältö ja toimenpiteiden laajuus. Kelalta saadaan 50 % avustus työterveyshuollon järjestämiseen. Työterveyshuollon toimintamuodot ovat: Työhöntulotarkastukset vuositarkastukset sairaspoissaolojen seuraaminen terveyspalvelut kunnan työntekijöille työergonomiatarkastukset kunnan toimipisteissä työkokeilujen koordinointi hoitoonohjaus Joukkoliikenne Tavoitteena on edelleen yhdistää joukko- ja koululaiskuljetuksia. Laaditaan joukkoliikenteen reittien käytöstä kartoitus. Järjestetään kuntataajaman ja haja-asutusalueiden välinen asiointiliikenne.

13 13 KOM-myyntivoitot / tappio netto Myyntivoittoja odotetaan kertyvän n euroa. Mäntyharjun kunnassa panostetaan talousarviovuoden aikana tonttimarkkinointiin. Tontteja markkinoidaan mm. sivujen kautta. Kunnalla on laittaa myyntiin lukuisia RA- tontteja, jotka on tarkoitettu loma-asumiseen. Myös loma-asuntomessualueella on vielä kaksi omakotitonttia myymättä. Lisäksi realisoidaan käytöstä vapautuneita huoneistoja. Maaseututoimi Haja-asutusalueen kehittäminen: Toimivat maatilat ovat tärkeä asiakasryhmä. Tukijärjestelmien opastaminen tilojen parhaaksi on tärkein työtehtävä, unohtamatta kuitenkaan maaseudun uusia yrityksiä; mm. maatilamatkailua ja muuta pienyritystoimintaa. Hankemuotoisen, seudullisen, kehittämisen hyödyntäminen on painopisteenä. Maaseudun kehittäminen hoidetaan Vee jakaja ry:n kautta seudullisina hankkeina. Maaseutusihteeri tekee yhteistyötä myös Mäsek Oy:n yritysasiamiehen kanssa. Maaseututoimi hoitaa alueensa maataloustukihallinnon ja kehittämistehtävät asiantuntevasti ja tehokkaasti. Ajantasaisella hallinnolla turvataan maaseutuyrittäjien tukimaksatukset maaseutuviraston ohjeistamien maksuaikataulujen puitteissa. Hankemuotoisessa kehittämistyössä toimitaan aktiivisesti seututasolla. Erityisenä painopisteenä tuetaan nuorten kurssitoimintaa ja kasvua yrittämiseen. Haja-asutusalueiden kehittämiseen on varattu määrärahat mm. 1. Koulutus ja kurssit: viljelijöiden EU-tukihakukoulutus 2. Veej jakaja ry:n (Leader) kuntarahoitusosuus 3. Mäntyharju ravit 4. Maksullisen lomituksen tukeminen Tuen tarkoituksena on kannustaa viljelijöitä käyttämään maksullista lomitusta. Tavoitteena on viljelijöiden työssä jaksamisen parantaminen ja täysimittaiset työpäivät lomittajille. Tavoite 92 tuntia tuettua lomistusta tilaa kohti, tuki /h 6. 4H-yhdistyksen avustus 4H-yhdistys toimii kylillä ja taajamassa 9 kerhon voimin. Tavoitteena on opastaa nuoria yrittäjyyteen, itsenäiseen työskentelyyn. Yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa tehdään koulujen kanssa. Työllisyydenhoito Työttömyys vaikuttaa kunnallistalouteen sekä verotulojen menetyksenä että sosiaalimenojen kasvuna. Tukityöllistämisen avulla estetään työttömänä olevien kuntalaisten syrjäytyminen ja turvataan mahdollisuus mielekkääseen työhön 8 10 kk:n jaksoissa. Toiminta on tapahtunut yhteistyössä työvoimaviranomaisten ja Potkuri-projektin kanssa. Kohdalla on varaus pitkäaikaistyöttömien (10 henkilölle) tukityöllistämiseen maksimissaan 14 kk/. henkilö ja nuorten kesätyöllistämiseen (10 henkilölle) Työllistäminen tullaan organisoimaan uudelleen vuoden 2012 aikana. Valtio on lisännyt kuntien vastuuta mm. nuorten työllistämisen osalta. Reittiprojektin hallinnollisiin kustannuksiin on varaus Mäntyharjun kunnan osalle. Reitti on seudullinen työvoimahallinnon projekti. Työnsuunnittelun kohdalla on varaus kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyysprojektin kahden työnsuunnittelijan palkkakustannuksiin sekä heidän kesälomansijaisensa palkkaukseen. Lisäksi menokohta pitää sisällään määrärahavarauksen vuokratukeen projektille.

14 Tavoitteena on tarkastella työllisyydenhoitoa kokonaisuutena. Toiminnalla pyritään saattamaan pitkäaikaistyöttömiä avoimelle sektorille. Arviointi tehdään: toimenpiteiden piirissä olevien lukumäärä ja heidän työllistymisensä tukijakson jälkeen. 14 Työmarkkinatoiminta Työmarkkinatoiminnassa on määrärahavaraus sopimuksiin, pääluottamusmiesten koulutuksiin ja palkkakustannuksiin. Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupiste tarjoaa kuntalaisille joitakin valtion hallinnon avustavia palveluja. Piste toimii kunnan talon aulassa. Yhteispalvelupiste tarjoaa verottajan, maistraatin ja työvoimahallinnon palveluita verkossa kuntalaisille. Yhteispalvelupisteelle rakennetaan asiakasystävällinen ja toimiva malli vuoden 2012 aikana. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamaa palvelua yhteispalvelupisteessä keskittämällä kyseiseen pisteen myös kunnan omaa palvelutarjontaa. Hallintojohtaja Asuntotoimi Kunnan omistamien yksittäisten asunto-osakkeitten vapautuessa vuokrakäytöstä ne laitetaan pääsääntöisesti myyntiin. Tavoitteena on taata kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisille. Toimintaa arvioidaan myytyjen asuntojen lukumäärän ja saatujen vuokratuottojen perusteella. Asuntotoimen hallinto Asuntotoimen hoito on keskitetty kunnan omistamaan Kiinteistö Oy Keskiväliin. Keskiväli hoitaa sopimuksen mukaisesti mm. asukasvalinnan ja vuokranvalvonnan. Asuntosihteerille kuuluu valtioneuvoston vahvistamien asukasvalintaperusteiden noudattamisen valvonta aravakohteissa. Kunnan tulee päättää valvontatavastaan (valvontatapapäätös) ja siitä miten ja missä laajuudessa se hoitaa lakisääteistä tehtävää vuosittain. Kunnalla on olemassa asuntopoliittinen ohjelma jota tarkistetaan valtuustokausittain. Asunto-osakeyhtiöt Tällä menokohdalla on määrärahat kunnan omistamia asunto-osakeyhtiöitä varten. Kunta pyrkii myymään palvelutuotannon kannalta epäolennaista omaisuutta, johon asunnotkin kuuluvat. Talousjohtaja Eläkemaksut Kuel -maksu on palkkaperusteinen ennakkomaksu, joka jakautuu kahteen osaan: työnantajan maksuun ja palkansaajien eläkemaksuun. Työnantajan maksuprosentti on kaikille sama 16 prosenttia. Eläkemaksun suuruus on arvioitu Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen mukaisesti. Sisältää myös Varhemaksua

15 Muu yleishallinto Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Erillismäärärahat Virkistys Määräraha sisältää henkilökunnan palveluvuosista muistamisen kulut. Verotus Määräraha sisältää Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaisen kunnan osuuden verotuskustannuksista. Verotuskustannukset kattavat valtion hallinnon toimintamenot. Seuraeläinten hoito Ostopalvelusopimus löytöeläinten hoidosta. Mäntyharjun kunnalla on sopimus löytöeläinten hoidosta pertunmaalaisen yrittäjän kanssa. Löytökoirien hoidosta on sovittu mäntyharjulaisen yrittäjän kanssa Tyky-toiminta Sisältää henkilöstölle työkykyä ylläpitävään toimintaan kohdennetun varauksen mm. erilaisten liikuntatapahtumien ja luentojen järjestämisen kustannukset. Tykytoimintaa varten on perustettu erillinen TYKYtoimikunta, jonka vastuulle kuuluu tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu ja järjestäminen Työsuojelu Sisältää määrärahavarauksen työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksesta yms. kuluista. Työsuojeluun kohdistuu myös osa työsuojelupäällikön palkkakuluista Velkaneuvonta Ostopalvelusopimus neuvontapalveluiden ostamisesta Mikkelin kaupungilta. Asiakkaita on ollut vuosittain noin Yhteistoimintaosuudet ja avustukset Varaus seuraaviin yhteistoimintaosuuksiin: Mikkelin seudun kehityshankerahasto Mikkelin seutu Suomen kuntaliiton jäsenmaksut Etelä-Savon maakuntaliiton rahoitusosuus Nopeat Itäradat Taidekeskus Salmelan avustus Mikkelin seudun matkailupalvelun jäsenmaksu Sotaveteraanien kuntoutus ja tuki avustukset yhteisöille

16 Muut varaukset mm. koko kuntaa koskevia vakuutuksia varten, kopioston ja Gramexin korvaukset sekä VR:n korttien vuosimaksut. Hallintojohtaja Pelastustoimi Pelastustoimi Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,2 Tuotekuvaus Pelastustoimi on Etelä-Savon pelastuslaitoksen tuottamaa ja kunnan ostamaa lopputuotepalvelua. Kustannukset jaetaan kunnittain talousarviovuotta edeltävän vuoden asukaslukujen suhteessa. 4.5 Ympäristöpalvelut Ympäristöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Tuotekuvaus Eläinlääkintähuolto, ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu on järjestetty Mikkelin, Hirvensalmen, Ristiinan, Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien yhteistyönä. Tehtävien hoitoa varten kunnat ovat asettaneet yhteisen ympäristölautakunnan, joka hallinnol-lisesti kuuluu Mikkelin kaupungin organisaatioon. Mikkelin kaupunginvaltuuston ympäristöpalveluille hyväksymä talousarvio toimii kustannusten jaon perusteena. Ympäristölautakunnan, terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen perusteella. Eläinlääkintähuollossa kustannusjako perustuu kunnissa tehtyihin sairasmatkoihin ja pieneläinkäynteihin, siten kuin on tarkemmin määritelty. Tilakustannukset ja eläinlääkärisubventiot on sisällytetty jaettaviin kustannuksiin.

17 Tukipalvelut Muu yleishallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 LASKENNALLISET ERÄT ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Elinkeinotoimi yhteensä Tavoite Mäntyharju Repoveden kansallispuiston pohjoinen portti hankkeen käynnistäminen Työllisyyden parantaminen ja yhteistyö yritysten kanssa Tonttimarkkinoinnin onnistuminen Mittari (arviointi) käynnistyykö Hankkeessa toteutetaan infra työttömyys% myydyt tontit Tavoitetaso 2012 Tavoitteet myytyä teollisuustonttia Keskitytään yritysverkoston aktivoimiseen ja markkinointiin -Mäsekin palvelujen osto Matkailuasioiden hoito Repovesi hankkeen omarahoitusosuus Elinkeinotoimen kiinteistöt , tulot Tietohallintopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) nettokustannus Perustelut Tietohallintopalveluiden kokonaismenot ovat vuonna 2012 yhteensä euroa. Tuloja odotetaan saavan euroa, jolloin toimintakatteeksi jää euroa. Poistojen ja laskennallisten erien jälkeen tilikauden netto on euroa. Tietotekniikan infrapalvelut tuotetaan kokonaisuudessaan paikallisesti opetus-, terveys- ja hallintopuolelle. Sovelluspuolella hyödynnetään osittain alueellisia palveluita. Laitekanta on kopiokoneita, oppilaskannettavia ja verkon aktiivilaitteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan Mäntyharjun kunnan omistuksessa. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen ereseptin käyttöönotto terveystoimessa Kanta-palvelun käyttöönotto terveystoimessa Varmennekorttien käyttöönotto terveystoimessa Koulutuspäivien määrä 2pv/hlö/vuosi 4pv/hlö/vuosi Toimiva sähköisten reseptien lähetys järjestelmiin siirtyvien potilastietojen määrä Varmennekortilla tunnistautuvien työntekijöiden määrä Sähköisten reseptien lähetys apteekkeihin toimii Kanta-hankkeen valmistelu Lääkärit Käytössä sähköinen potilastietojen siirto Kelalle Koko terveystoimen henkilökunta

18 18 Kopiointikoneiden tarviketilausten automatisointi Langattomien sisäverkkojen kehittäminen Effica ohjelmiston käyttöönotto terveystoimessa (ESSHP kanta) Effica 4.1 päivitys Windows 7-työasema imagen valmistelu ja käyttöönotto terveystoimessa Keskimäärin avoinna olevien atk-tukipyyntöjen määrän pienentäminen (toiminnan uudelleen järjestely) Koneiden määrä, joista toimii automaattinen tarviketilaus Tukiasemien määrä (v yhteensä 9kpl) Effican käyttöönotto Effican versiopäivityksen toteutuminen Windows 7 työasemien määrä terveystoimessa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu Effican yhteisen kannan versio käyttöönotto 2012 alussa Effican 4.1 versiopäivityksen käyttöönotto huhtikuussa Kaseya-tiketöinti, keskimäärin avoinna olevat <30 <15 tukipyynnöt 13 isointa konetta - - Tuotekuvaus Selitteet käytetyille käsitteille: Tietoliikenneyhteydet = Sonera managed Lan palvelu (kytkimet ja reitittimet), palomuuriratkaisu, sisällönsuodatus, Alueverkko, VPN, kuituyhteyksien yllä-pito- ja vuokramaksut sekä internet-yhteys. Laitteisto = Näyttö, näppäimistö, hiiri, keskusyksikkö telakka-asema Sovellukset = Kirjautumispalvelut ja verkkojaot, sähköposti, tietoturvapalvelut; sisältäen virustorjunnan, ohjelmistopalomuurin, haittaohjelmien skannaustyökalun ja keskitetyn hallinnan. Yleiset ohjelmistot; Osastoilla yleisesti käytettävät ohjelmistot, mm. Rondo ja Facta. TUOTEPAKETTI 1 Perustuotteeseen sisältyy kaikki atk:n käytöstä aiheutuvat kulut: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset, laitteisto ja atk-tuki. Kunnan hallinnossa työskentelevät saavat nämä palvelut. Hinta 1550 /työasema TUOTEPAKETTI 2 Pienempään tuotteeseen kuuluu n. 83% perustuotteesta: Tietoliikenneyhteydet, sovellukset ja atk-tuki. Terveyskeskuksen ym. laitosten henkilökunta saa tämän tason palvelut. Tuotepaketti kaksi ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 1300 /Työasema TUOTEPAKETTI 3 Tuotepaketti kolmosen piiriin kuuluvat opetuskäytössä olevat tietokoneet. Palveluun sisältyy tietoliikenneyhteydet ja atk-tuki. Tuotepaketti kolme ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Tuotepaketti kolme ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Hinta 255 /Työasema

19 19 TUOTEPAKETTI 4 Tuotepaketti neljä on tarkoitettu oppilaskannettaviin. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet ja tietoturvatuotteet. Tuotepaketti viisi ei sisällä opiskelijoille käytön tukea. Atk-tukea tarjotaan koneiden uudelleen asennuksen osalta. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 5 Tuotepaketti viisi on tarkoitettu ulkoisille toimijoille, joiden atk-tuki, laitteet ja ohjelmistot tulevat muualta kuin Mäntyharjun kunnan atk:n kautta. Tuotepakettiin sisältyy tietoliikenneyhteydet. Atk-tuki tarjotaan laskutettavana tuntityönä. Hinta 155 /Työasema TUOTEPAKETTI 6 Tuotepaketti kuusi sisältää Atk-osaston opetukset/koulutukset. TUOTEPAKETTI 7 Tuotepaketti seitsemän sisältää tulostimen asennuksen ja tukipalvelun. Hinta 150 /Tulostin TUOTEPAKETTI 8 Tuotepaketti kahdeksan sisältää tuotteena monistuksen. Monistus on siirtynyt toimistopalveluiden alta tietohallinnon alaisuuteen. Monistuksen budjetti sisältää kunnantalon isot kopiokoneet, sekä terveyskeskuksen hammashoitolan ja postihuoneen kopiokoneet. TUOTEPAKETTI 9 Tuotepaketti yhdeksän sisältää uutena tuotteena opetushenkilöstön työasemat. Tuotteeseen kuuluu: Tietoliikenneyhteydet, tietoturvatuotteet ja atk-tuki. Tuotepaketti yhdeksän ei sisällä laitteiston uusimista, vaan osastojen on varattava laitteistohankintoihin määrärahat. Hinta 370 /Työasema TUOTANTOYKSIKKÖ TUOTANNON MITTAYKSIKKÖ TUOTANTO- MÄÄRÄT /VUOSI EUROA / TUOTE EUROA/ VUOSI TULO- ARVIOT Tuotepaketti 1 koneet 36, , Tuotepaketti 2 koneet 136, , Tuotepaketti 3 koneet , Tuotepaketti 4 koneet , Tuotepaketti 5 koneet , Tuotepaketti 6 Opetus Tuotepaketti 7 Tulostimet , Tuotepaketti 8 Monistus Tuotepaketti 9 koneet , NETTO Hallintojohtaja

20 20 Toimistopalvelut Toimistopalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 LASKENNALLISET ERÄT TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Tuottaa laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Pro Economica-ohjelma tutuksi kaikille käyttäjille Henkilöstön tehtäväkuvausten selkeyttäminen Tyytyväisyyskyselyt ja palautteet Yhteydenotot ohjelmaan liittyvissä ongelmissa Työtyytyväisyyskysely Negatiivisten palautteiden minimoiminen toimintaa muuttamalla Sisäistä koulutusta järjestettävä henkilöstöltä saa laadukkaampaa asiakaspalvelua Asiakaspalvelun kehittäminen Ohjelma on tuttu ja sitä osataan hyödyntää Työssä jaksaminen paranee Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarviosta viralliseen tilinpäätökseen, taloustilaston ja muiden tilastojen keruun ja koordinoinnin, raportoinnin koko kunnan tasolla, ohjelmistot ylläpitokustannuksineen, yleisen neuvonnan ja ohjeistuksen sekä edellä mainittuihin liittyvän tulostusmateriaalin. Kirjanpitopalvelu sisältää myös osto- ja myyntireskontran hoitamisen. Henkilöstöhallinto Sisältää ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelussuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkkaasiakirjojen arkistoimisen. KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien tietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelu tuottaa myös kunnan luottamushenkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut toimii tukipalveluna tuottaen kaikki kunnan tarvitsevat toimistotehtävät. Palvelupäällikkö

21 21 Ruokahuoltopalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) Ruokahuolto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Poistot ja arvonalentumiset ,8 LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Perustelut Lain määräämien ruokapalvelujen tuottaminen asiakkaille. Varman ja tasaisen laadun ylläpidon mahdollistaminen riittävillä resursseilla. Tavoite (päämäärä) Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet henkilökunnan jakautuminen työmäärän mukaan laadukkaat ruokapalvelut tuottaja-tilaajamalli selkeyttäminen joustavat toimintamallit ravitsemussuositukset laadittujen sopimusten määrä työssä viihtyvyys ja työmäärän optimi jakautuminen suositusten mukaiset ateriaohjeet tuotanto kilpailukykyistä kilpailukyvyn ylläpito mahd. eläköityvien työpaikkoja täytettäessä laadun parantaminen ja ylläpito sopimusten ylläpito, tarkistaminen ja uusiminen Tuotekuvaus Huhmarin tuotantokeittiössä suunnitellaan, valmistetaan ja pakataan ravitsemussuositusten mukaisia aterioita. Aterioita toimitetaan terveyskeskuksen vuodeosastolle ja Ruskahovin palvelukeskukseen. Kotipalvelun asiakkaille ateriat toimitetaan annospakattuina. Huhmari toimittaa myös Sopukan ja Touhulan päiväkodin ja virastotalon päiväkoti ryhmän ateriat. Mäntypuiston ja Kalliorinteen ateriat sekä terveyskeskuksen henkilökunnan lounaat. Vuodeosaston ruokapalvelut (toiminta ja kustannukset ruokahuolto50 %) on siirretty ruokahuoltopalveluihin pois terveystoimen menoista. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan jälleen kouluateriat koulukeskuksen ja lukion oppilaille, opettajille sekä Kirkonkylän, Varpasen ja Leppäniemen koulun oppilaille ja opettajille myös Yhtenäiskoulun esikoulu ryhmälle. Koulukeskuksen keittiön pieni ruokasali on otettu jälleen oppilaiden ruokailutilaksi. Oppilasmäärän kasvun vuoksi ruokatuotanto on jouduttu siirtämään takasin koulukeskuksen ruokalaan. Toivola koulun keittiö muuttuu jakelukeittiöksi vuonna Muut kyläkoulujen keittiöt ovat jo jakelukeittiöitä. Tuotantopäällikkö

22 22 Siivous (nettobudjetoitu yksikkö) Siivous Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet tilausjärjestelmän tarkentaminen henkilökunnan jatko ja täydennyskoulutus tuntimäärät koulutusten määrä määrärahan puitteissa valmiit sopimukset ammatillisesti pätevät siivoojat sopimusten ylläpito ja tarkistukset palvelujen laadun ylläpito Perustelut Ylläpidetään siisteyttä kunnan eri kiinteistöissä mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti, toimipisteiden tilauksien mukaisesti. Tuotekuvaus Siivouspalveluyksikkö hoitaa kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksia, kiinteistöjen tarkkailua siivouksen yhteydessä sekä pieniä kiinteistöpalvelujen tehtäviä (esim. ovien avauksia, hälytysten asettamista ja poistamista) Lisäksi siivouspalveluyksikkö hoitaa terveyskeskuksessa välinehuoltoa, fysioterapian välineiden puhdistuksen ja ruokapalveluihin liittyvät tehtävät kokonaisuudessaan osastolla sekä vuodeosastojen siivouksia ja koulukeskuksen keittiössä päivittäin astiahuoltoa. Toimintojen siirryttyä kokonaisuudessaan tukipalveluihin, vapautuu hoitajien työpanos hoitotyöhön. Myös neljän (4) kyläkoulun tilojen siivoukset kuuluvat myös siivouspalvelujen tehtäviin. Siivottavia neliöitä on noin m2. Tuotantopäällikkö Keskusvarasto (nettobudjetoitu yksikkö) Keskusvaraston tehtävänä on hoitaa siivous-, hoito-, toimisto- ja Atk-tarviketilaukset ja jakelu kunnan eri toimipisteisiin sekä kotihoidon asiakkaille päätösten mukainen tuotteiden jakelu. Keskusvaraston kulut ovat ja tulot

23 23 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet varastonhoitajan toimenkuvan selkeyttäminen uusien toimintamallien kehittäminen ja suunnittelu virheellisten hankintojen väheneminen tilausten virheettömyys lyhyt varastointi työn laadun parantaminen ja työn priorisointi kilpailukykyinen ja taloudellinen toiminta edulliset ja täsmälliset tilauksien toimitukset Tuotantopäällikkö Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalvelut Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 Tuotekuvaus Kiinteistöpäällikkö hallinnoi ja ylläpitää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tuottaa tilapalveluita pääasiassa kunnan sisäisille vuokralaisille. Lisäksi kiinteistöpalvelut toimii kunnan rakennushankkeissa tarkoituksenmukaisissa tehtävissä joko tilaajana, suunnittelijana tai rakennuttajana. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Kirjallisten sopimusten laatiminen kaikkien sisäisten vuokralaisten kanssa Kiinteistöpalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Sopimusten lukumäärä Kiinteistönhoito kustannukset Sisäisten vuokrasopimusten tarkistus graafisella tilaohjelmalla sekä sopimussisällön täsmentäminen Kiinteistönhoitopalveluiden teknisten järjestelmien hoidon, kiinteistönhuollon, jätehuollon, siivouksen ja ulkoalueiden hoidon mitoitus ja huolto-ohjelmien laadinta Sopimuspohjaisten kiinteistönhoitopalveluiden ostaminen Sopimusten ylläpito ja päivitys Palveluiden laadun varmistaminen Palvelusopimusten säännöllinen tarkistus ja kilpailutus

24 Kiinteistöpalveluiden tuottaminen energiatehokkaasti Kokonaisenergiankulutus Lähtökohtien määrittely, säästötavoitteiden asettaminen, tehokkaan Kiinteistökohtainen kulutusseurannan energiankulutus kwh/brm 3 järjestäminen 24 Tilojen korkea käyttöaste Energiatehokkuuden huomioiminen korjaus- ja uudisrakentamisessa Atk-pohjaisesti tapahtuva kiinteistöjen hallinta: hallinto talous kiinteistönhoito kunnossapito perusparannus- ja kehityshankkeet Atk-järjestelmiin siirrettyjen kiinteistöjen lukumäärä Rakennuksiin sidotun kiinteän omaisuuden arvon Rakennusten nykyarvo säilyminen Terveellinen ja turvallinen sisäilma Käyttäjätyytyväisyys Sisäilmamittaukset Liittyminen kunta-alan energiantehokkuus ohjelmaan Kunnan toiminnallisten kiinteistöjen hallinta atkpohjaisella järjestelmällä Kiinteistökohtaiset sähköiset huoltokirjat käytössä Energiansäästöön tähtäävien hankkeiden tukija rahoitusvaihtoehtojen tehokas hyödyntäminen Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n kiinteistöjen siirtäminen järjestelmiin Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin kiinteistöjen Sähköisten arkistojen jatkuva siirtäminen järjestelmiin täydentäminen Kiinteistöille laaditaan kuntoarviot ja PTS:t Kunnossapito-ohjelmien laatiminen kunnan omistamille kiinteistöille Kunnossapito-ohjelmiin prioriteetin mukaisessa sitoutuminen ja korjausvelan järjestyksessä pienentäminen Kiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien syntysyiden kartoittaminen Todettujen sisäilmahaittojen poistaminen Nopea reagointi sisäilmaongelmaepäilyjen ilmetessä Kiinteistöpäällikkö

25 25 5 KOULUTUSLAUTAKUNTA KOULUTUSLAUTAKUNTA Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,6 Laskennalliset erät ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 5.1 Koulutuslautakunnan hallinto Määrärahavaraus pitää sisällään koulutuslautakunnan luottamustoimi- ja kokouspalkkiot, koulutoimen osuuden hallintojohtajan palkkauskuluista sekä koulutoimen hallinnon tarvitsemat sisäiset toimisto- ja tukipalvelut Koulutuslautakunnan hallinto Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ LASKENNALLISET ERÄT ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 5.2 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 LASKENNALLISET ERÄT ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 Perustelut Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että päivähoitoa (päivähoitolaki 11 ) ja esiopetusta (perusopetuslaki 4 ) on saatavissa siinä laajuudessa, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. (Laki lasten päivähoidosta /36). Tuotantomäärä vastaa lapsen päivähoitotarvetta.

26 26 Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Uusi päiväkoti Tuntiperusteinen asiakasmaksu Henkilöstön täydennyskoulutus: kasvatuskumppanuuden peruskurssi (kasku) Sähköinen työajanseuranta päätös: kyllä/ei käytössä: kyllä/ei Käyttöönotto vuonna 2012 kyllä/ei suunnittelu ja rakentamisen käytössä aloittaminen henkilöstön perehdytys, mobiilit yksiköissä ja tiedottaminen asiakkaille perhepäivähoidossa henkilöstön perehdyttäminen henkilöstöllä valmius ja osaaminen käyttää työajanseurantaa kaikissa tiimeissä Tuotekuvaukset Varhaiskasvatuksen tuotteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan päiväkotihoitoa, vuoropäiväkotihoitoa, esiopetusta ja perhepäivähoitoa jotka sisältävät ohjatun toiminnan, opetuksen, hoito- ja kasvatustoiminnan, ruokailun, henkilökohtaisen hygienian ja pukemisen, levon/rentoutumisen ja ulkoilun (perushoito). Varhaiskasvatuksessa on kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. Kesäaikana tarjotaan perheille myös ohjattua leikkitoimintaa. Varhaiskasvatuksen johtaja

27 27 VARHAISKASVATUS OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Varh.kasv. yht TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT 1 /TUOTE ,00 HINTA TULOT 2300 NETTO erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % 3,4 % 3,4 % 666,7 % -6,9 % Perhepv.hoito TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! -27,1 % 32,9 % -37,3 % Ryhm.perh.pv.hoit.yks. TA , tunti TA 2011 #JAKO/0! muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leikkitoiminta TA , erill.määräraha TA , muutos % ,0 % -100,0 % -88,7 % #JAKO/0! -88,7 % Last. k.hoid.tuki TA , erill.määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,9 % -16,9 % #JAKO/0! -16,9 % Päiväkoti Touhula TA , tunti TA , muutos % 14,1 % -10,1 % 2,6 % -2,3 % 3,5 % Touhula esiop TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Vuoropvkoti Sopukka TA , tunti TA , muutos % 203,7 % -55,0 % 36,5 % 40,3 % 36,2 % Sopukka esiop. TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Ruokala TA 2012 #JAKO/0! 0 tunti TA , muutos % -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % #JAKO/0! -100,0 % Esiop. Kyttälä TA , tunti TA , muutos % 100,0 % -30,3 % 39,4 % -100,0 % 1142,5 % Esiop. Kirkonkylä TA , TA 2011 tunti muutos % #JAKO/0! #JAKO/0! #VIITTAUS! #JAKO/0! #VIITTAUS!

28 Perusopetus PERUSOPETUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 Perustelut Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta (Perusopetuslaki 628 / 1998). Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet laadukas opetus henkilöstöresurssien tehokas käyttö Nuorten hyvinvointi jatko-opiskelupaikan saanti (toinen aste) 100% 100% yhtenäiskoulussa opetus kaksoistutkinnon yli alakoulu / yläkoulu rajan, omaavien opettajien määrän kasvaminen kaksoistutkinnon suorittaneiden opettajien määrä Stakesin valtakunnallinen kouluterveyskysely Viihtyisä, opiskelua tukeva kyselylomake opiskeluympäristö Tuotekuvaukset Kevään 2011 tyytyväisyyskyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen kaksoistutkinnon omaavien opettajien määrän kasvaminen Perusopetuksen tuote on opetustunti, joka sisältää esiopetuksen, yleisopetuksen, erityis- ja tukiopetuksen, kouluruokailun, hallinnon, koulukuljetuksen ja kiinteistöhoidon. Iltapäivätoiminnan tuote on ohjaustunti, joka sisältää ohjauksen 4 tuntia / koulupäivä, välipalan ja kuljetuksen.

29 Perusopetus OMAKUS- TA 2012 TUOTANTO- MENOT TANNUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet Kirkonkylän kou TA 2011 TA 2012 MÄÄRÄT /TUOTE 102,3 HINTA TULOT 400 NETTO opetustunti TA , muutos % 2,6 % -0,9 % 1,7 % -93,3 % 3,3 % Kyttälän koulu TA , opetustunti TA , muutos % -6,1 % 15,1 % 8,1 % 4,2 % 8,2 % Jukola TA , opetustunti TA muutos 2011 % #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Leppäniemen k TA , opetustunti TA , muutos % -1,7 % 2,6 % 0,9 % #JAKO/0! 0,9 % Toivolan koulu TA , opetustunti TA , muutos % 2,3 % -4,4 % -2,2 % #JAKO/0! -2,2 % Varpasen koulu TA , opetustunti TA , muutos % 11,7 % -8,6 % 2,0 % #JAKO/0! 2,0 % Koulut yhteis TA , erill. määräraha TA , muutos % 0,0 % -16,8 % -16,8 % 46,9 % -61,8 % Iltapv.toiminta TA , tunti TA , muutos % -47,4 % 7,6 % -43,4 % -50,0 % -42,7 % Kirkonkylän tunti iltapv. toiminta TA #JAKO/0! 6, Kyttälän iltapäiv.toiminta TA , tunti TA 2011 muutos % 29 Hallintojohtaja, koulujen rehtorit

30 Toisen asteen koulutus TOISEN ASTEEN KOULUTUS Ed.budjetti Budjetti Muutos TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT ,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,5 Perustelut Lukio on Mäntyharjun kunnan ainoa toisen asteen oppilaitos. Opetusministeriö on myöntänyt Mäntyharjun kunnalle lukiolain 3 :n mukaisen luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Oma lukio on oleellinen osa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen muodostamaa polkua. Omalla lukiolla on huomattava taloudellinen vaikutus kunnan opetustoimen valtionosuuskertymään. Tavoite Mittari (arviointi) Tavoitetaso 2012 Tavoitteet Opiskelijamäärän ylläpitäminen Vilman monipuolinen käyttöönotto opiskelijamäärä /lkm Opiskelijamäärä n kuinka paljon toimintoja käytössä tukemassa opiskelijaa, opettajaa, huoltajia Viihtyisä, opiskelua tukeva opiskeluympäristö kyselylomake Vilman toimintojen käyttö monipuolisesti ja mahdollisten uusien toimintojen lisääminen, käyttöasteen kasvaessa Kevään 2011 kyselyn tulosten ylläpitäminen ja parantaminen Vakiinnutetaan opiskelijoiden määrä nykytasolle kehitetään edelleen Tuotekuvaukset Lukion tuote on kurssi, joka sisältää lähi- ja etäopetuksen, tukiopetuksen, lukioresurssin sisältämät erityistehtävät, hallinnon, kouluruokailun, koulukuljetuksen ja kiinteistönhoidon. Toisen asteen koulutus OMAKUS- Tuotantoyksiköt/Tuotteet TA 2012 TA 2011 TUOTANTO- MÄÄRÄT MENOT /TUOTE TANNUS- HINTA TULOT NETTO Lukio TA , kurssi TA , muutos % 0,0 % -5,3 % -5,3 % -16,7 % -4,8 % Lukion rehtori

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate

TALOUSARVIOMUUTOKSET. TA-MUUTOKSET 2016 Ta-muutos/ Lisämäärärahatarve. Määrärahan vähennys/ Kate TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007

Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN KYSELY 8/2008 Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry 5.3.2008 VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2007 Oppilaitosten

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E)

Hankesuunnitelmat valmiina (K/E) 1 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 941 056 1 804 050 1 905 340 5,6 TOIMINTAKULUT -2 516 763-2 366 670-2 442 530 3,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -575 707-562 620-537 190-4,5 Poistot ja arvonalentumiset -446

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot