Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin seminaari Maanteiden tavaraliikenne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin seminaari 26.3.2013 Maanteiden tavaraliikenne"

Transkriptio

1 Maanteiden tavaraliikenne Sähköinen johtaminen maantiekuljetuksissa Tuotantojohtaja Iiro Mäkinen, SE Mäkinen Logistics Oy Pienen tai keskisuuren kuljetusliikkeen uudet työvälineet sähköiseen tilaamiseen sekä toiminnanohjaukseen Country Manager Kim Friman / Unifaun Oy ja Varatoimitusjohtaja Juha-Pekka Wahlström, Log Master Oy Älykäs mobiilitietotekniikka kuljetusliiketoiminnan tuottavuuden tekijänä Toimitusjohtaja Jouni Heikkinen, Fleetlogis Ltd Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Regional CIO Ilkka Tirkkonen, DBSchenker Oy Sähköistetyn toimintatavan mahdollisuudet ja hyödyt Myyntijohtaja Tuomas Kemppainen, Procomp Solutions Oy 1 Otsikko / Etunimi Sukunimi

2 Sähköinen johtaminen maantiekuljetuksissa - tilaus- ja toimitusketjun hallinta - palvelutaso vs kustannukset - koordinaatiojärjestelmä ytimenä / ytimessä - sisäinen sähköistyminen - sähköinen integroituminen jakelutiessä - sähköinen rajapinnat mm. viranomaistoimijoiden kanssa - huomioita tietojärjestelmien käyttöönotosta - koneavusteinen logistiikan optimointi 2 Otsikko / Etunimi Sukunimi

3 Pienen tai keskisuuren kuljetusliikkeen uudet työvälineet sähköiseen tilaamiseen sekä toiminnanohjaukseen - toimitusketjun hallinta - kaari - rahtikirja kuljetusliikkeen järjestelmä, suora edi-liikenne Unifaun Online Unifaun ERPConnect - Kuinka kaikki toimii? - Isoista kuljetusjärjestelmistä pienemmille palvelun suorittajille ja - Tänä päivänä panostus rajapinnan rakentamiseksi asiakkaiden järjestelmistä / järjestelmiin - Tavoite: siirtyminen palvelujen monistamisee Ollaanko nopeasti etenevässä liiketoiminnan sähköistymisessä mukana vai ei, on kohtalon kysymys 3 Älyliikennettä maalle, merelle ja solmupisteisiin - osaanko minä, mitä maksaa mihin pitäisi investoida? - asiakkaat haluavat tehostaa omia prosessejaan eli - kl:t tarvitsevat sähköistä tilaamista / reaaliaikaista seurantaa / sähköistä laskuttamista - web-selaimella käytettävä toiminnanohjausratkaisu

4 Älykäs mobiilitietotekniikka kuljetusliiketoiminnan tuottavuuden tekijänä Toimintaketjun hallinta laitteiden kehittyminen virtuaalipalvelut järjestelmätason mahdollisuudet. Konkretia ajotavan seuranta - työajan seuranta kuljetusolosuhteet - kuormaussuunnittelun automaatio - tuotannon raportointi- toimisto taskussa - asiakasliitynnät Tulevaisuus.. 4 Otsikko / Etunimi Sukunimi

5 Sähköisen toimitusketjun tuomat edut - Pitkää ja leveää kehityksen polku - Älkää sotkeutuko meripuolen viidakkoon, jos maantiepuolen tehokkuudesta haluatte kiinni pitää - Myyjä logistinen putki ostaja - Muista oleellinen: helpottaa työtä ja vähentää virheitä, lisäksi mahdollistaa yksilöllisemmät palvelut ja tehokkaamman toiminnan - Asiakkaan prosessit ja tietovirta - kovasti lämmittäisi, jos koko logistiikka-ala saataisiin mukaan - sähköistä palvelua on saatavilla, jos perusta rakennetaan kuntoon - Standardit - Yksilöity rahtikirja = must - Yksilöity kolliosoitelappu 5 Otsikko / Etunimi Sukunimi

6 Sähköistetyn toimintatavan mahdollisuudet ja hyödyt - Yhtiö ollut sähköistämässä liiketoimintaa 15 v ajan - Viimeisen 10 v aikana tapahtunut paljon kuljetusalallakin - Ihmisten tapa suhtautua tietoon on muuttunut paljon (FB ym. so-me) - Mahdollisuudet - Yrityksen ydintoimintojen sähköistäminen - Hyödyt - Asiakas yritys johto työntekijät yhteiskunta ympäristö - Case: 10 rekan yritys - 2 % parempi täyttöaste, vähemmän km:jä, pienemmät henkilöstökulut, varmempi laskutus => säästö: / v - Helppous: käytettävyys, edullisuus, pilvi, palvelut - Tarjonta: pilvipalvelut, valmiit ohjelmistoratkaisut, asiakaskohtaiset järjestelmät 6 Otsikko / Etunimi Sukunimi

7 5.4 Tehokkaampi logistiikka - LVM / Älyliikennestrategia Sujuva ja häiriötön, liikennemuodot yhdistävä liikenneverkko tekee mahdolliseksi ennakoidut kuljetukset ja tehokkaan logistiikan - kalustoa ja työvoimaa tarvitaan vähemmän, kun terminaalitoiminnot sujuvat ja ruuhkat liikenteessä vältetään - myös tavaraliikenteen energiankulutus ja haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät Täsmällinen ja tiukasti aikataulutettu tavaraliikenne tarvitsee ajantasaisen tiedon ja ennusteen liikenteestä ja sen olosuhteista - logistiikan solmupisteet kokoavat kuljetuksia palvelevaa tietoa liikenteestä ja sen olosuhteista - ne välittävät tiedotteita edelleen kuljettajille ja logistisen ketjun eri osapuolille, myös asiakkaille - kuljetusalustojen ja tavaraerien automaattinen tunnistus ja sähköiset rahtiasiakirjat myös kansainvälisessä liikenteessä nopeuttavat ja tehostavat satamien ja terminaalien toimintaa 7 Otsikko / Etunimi Sukunimi

8 ITS DAY Älyliikenne arjessa, EU-TASO KULJETUSALAN ITS-HAASTEET EU - Logistics Action Plan Freight Transport Logistics Action Plan European comission - 10 / Älykkäät liikennejärjestelmät 2. Logistiset pullonkaulat 3. Koulutus ja työvoiman saatavuus 4. Logistiikan toimivuus ja tehokkuus 5. Yhdistettyjen kuljetusten terminaalit, benchmarking 6. Parhaiden käytäntöjen edistäminen 7. Logistiikan tilastotiedot 8. Hallinnolliset menettelyt sujuvammiksi 9. Yksi yhdenmukainen kuljetusasiakirja 10. Vastuunjako logistiikkaketjussa 11. Turvallisuus 12. Ajoneuvot ja kuljetusyksiköt 13. Vihreä logistiikka, energiatehokkuus 8 Otsikko / Etunimi Sukunimi 14. Taajamalogistiikka ITS Action Plan MIKSI TARVITAAN EUROOPPALAINEN LÄHESTYMISTAPA ÄLYKKÄISIIN LIIKENNEJÄRJESTELMIIN? Liikenteen ekologisen kestävyyden parantaminen Liikenteen tehokkuuden parantaminen Tieliikenteen turvallisuuden ja turvatoimien parantaminen Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotosta saatava lisäarvo EU:ssa ENSISIJAISET TOIMINTA-ALUEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET - toiminta-alueittain 1: Tie-, liikenne- ja matkatietojen opt. käyttö 2: Liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus eurooppalaisilla väylillä ja kaupungeissa 3: Tieliikenteen turvallisuus ja turvatoimet 4: Ajoneuvon yhteydet tieinfrastruktuuriin 5: Tietoturva ja tietosuoja sekä vastuukysymykset 6: Eurooppalainen ITS-alan yhteistyö ja koordinointi

9 5.4 Tehokkaampi logistiikka Terminaalien, satamien ja raja-asemien toimintaa parannetaan kehittämällä rahtija tullausasiakirjojen sähköisiä menettelyjä sekä rahdin ja kuljetuskaluston automaattista tunnistusta - sähköinen ennakkotieto nopeuttaa asiointia ja vähentää resurssitarvetta - sähköinen tieto kuljetustarpeista ja palveluista luo edellytyksiä kuljetusten yhdistelylle, mikä parantaa täyttöasteita ja vähentää liikennesuoritetta ja resurssitarvetta Ajantasaisilla kuljetusten seurantajärjestelmillä ennakoidaan viiveitä ja niiden vaikutuksia logistisessa ketjussa - osallistumalla aktiivisesti eurooppalaisten hankkeisiin (esimerkiksi emaritime ja efreight) voidaan - edistää kansainvälisellä tasolla yhteisiä tieto- ja viestintäjärjestelmiä ja yhteistyömalleja sekä samalla hyvissä ajoin valmistautua tuleviin muutoksiin Uudet toimintamallit, tieto- ja viestintätekniikka sekä eri toimialojen lähilogistiikan kuljetustarpeiden yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi alentaa kuljetuskustannuksia ja kehittää liiketoimintaa julkisten asiakaspalveluiden ympärille. 9

10 Valmisteltava logistiikkastrategia tulee kytkeä tiiviisti älyliikenteen kehittämiseen? - se varmistaa aktiivisen vuorovaikutuksen asiakastarpeiden ja palvelun tarjoajien kesken - samalla huolehditaan, että koko logistisen ketjun prosesseja tehostetaan uuden tekniikan suomin mahdollisuuksin Tavaraliikenne ja logistiikka ovat keskeisessä roolissa älyliikenteen toteuttamisessa. Raskaan liikenteen ajoneuvot ovat älyn, ajantasaisen tiedon ja dynaamisen tiedonvaihdon eturivissä. Rajallisena joukkona ja aktiivisina toimijoina raskaan liikenteen yrittäjät ja raskaat ajoneuvot ovat avain onnistuneille kokeiluille ja palveluiden käyttöönotolle. 10

11 7) Kuljetusten sähköiset toimintamallit Tavoitetaso: Sähköisten kuljetustilausten käytön esteet on selvitetty ja poistettu älykkäiden ratkaisujen avulla. Markkinoilla on sähköisiin tilauksiin sopivia edullisia ja helppokäyttöisiä palveluita. Aikataulu: Vastuu ja rahoitus: Logistiikkayritykset, SKAL, Logistiikkayritysten Liitto, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry TIEKE, liikenne-ja viestintäministeriö Mittari: Sähköisten kuljetustilausten osuus nousee kilpailijamaiden tasolle (Suomessa nyt alle 40 %, Ruotsissa yli 90 %). 11

12 7) Kuljetusten sähköiset toimintamallit Kustannukset: Pienille ja keskisuurille kuljetusyrityksille aiheutuu jonkin verran investointikustannuksia niille sopivan tietojärjestelmän hankinnasta ja käytön koulutuksesta. Yritykset joutuvat tekemään hankintayhteistyötä jotta järjestelmätoimittajat toisivat markkinoille tarkoituksenmukaisia kustannustehokkaita PK-yrityksille sopivia palveluita (vrt. kirjanpitopalvelut). Käsittelykustannuksissa ja varsinkin virheiden vähenemisestä saavutettaviin säästöihin nähden investoinnit ovat pienet. Relevantteja rahtikirjoja käsitellään vuodessa arviolta 10 miljoonaa, ja niistä tavoite 50 % on 5 miljoonaa kappaletta. Jos yhden rahtikirjan käsittelykustannukset ovat 2 euroa, vastaisi säästö tässä vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa. Varsinaiset hyödyt ja säästöt saavutettaisiin itse kuljetustoiminnassa mm. virheiden vähenemisenä ja vältettynä päällekkäisenä työnä. 12

13 Kotimainen ja kansainvälinen maanteiden tavaraliikenne toimialan ja lainsäädännön kehitystä Maanteiden tavaraliikenne Suomessa ylivoimainen markkinajohtaja jo yli 50 vuoden ajan!

14 Merkkipaaluja: Suomi, Eurooppa ja kansainvälinen yhteisö mitä edessämme, miten vaikeuksista selvitään?

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta!

Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! MAAL ALLA LA MER EREL ELLÄ LÄ ILM LMAS ASSA SA Kilpailukykyinen aikataulu, nyt myös aamuvuoro Tallinnasta! Jopa 8 rahtilähtöä arkisin. Tehokasta ja joustavaa rahtipalvelua www.eckeroline.fi SANKARIT LIIKKUVAT

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Paikoillenne, valmiit, lähetetty!

Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Paikoillenne, valmiit, lähetetty! Toimitusketjun hallinta Logistiikka ei ole pelkästään tavaran siirtämistä ja säilyttämistä, vaan se on keskeinen osa laadukasta palvelua ja tehokasta toimitusketjua Logistiikkayritysten

Lisätiedot

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin

Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Katsaus Intermodaalikuljetusten käsitteisiin Jorma Rytkönen Tommy Ulmanen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Merenkulku ja Logistiikka Kotka 2009 Tiivistelmä Tämä raportti on nk. Feasibility - Tyyppinen selvitys

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu? Raportti johdolle sekä liiketoimintaosaamisen koulutuksen ja tutkimuksen uudistajille Yritysstrategiafoorumi Liiketoimintaosaaminen mikä muuttuu?

Lisätiedot

Ohjelmia ja strategioita 1/2008

Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Ohjelmia ja strategioita 1/2008 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 2012 Liikenne- ja viestintäministeriö Ohjelmia ja strategioita 1/2008 ISBN 1457-747X (painotuote),

Lisätiedot

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 133 2006 MERENKULUN LOGISTIIKAN TUTKIMUS SUOMESSA 2000-LUVULLA

Lisätiedot

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen

KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen KANTELE Pienten ja keskisuurten kuorma-autoyritysten telematiikan kehittäminen Tutkimusraportti 1.2.2000 Tampereen teknillinen korkeakoulu Liikenne- ja kuljetustekniikka 7 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...7

Lisätiedot

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Sisälogistiikan tehostaminen tuo rahaa ja turvallisuutta. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Tehokas terminaalikalusto nopeuttaa töitä ja parantaa turvallisuutta Pakkaukset ovat merkittävä osa tuotteiden markkinointia Tarkka aikataulutus on päivän trendi www.prologistiikka.fi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA

POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKAN NYKYTILAN ANALYYSI JA TOIMENPIDEOHJELMA Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisusarja: B:69 ISBN 978-952-5731-28-6 ISSN 1236-8393 Kannen kuvat: Oulun satama (Suomen Ilmakuva Oy) Oulun

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa

ABU DHABISTA portti Lähi-itään TIETO- TEKNIIKKA. Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen. säästää kuljetuskuluissa MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2013 16. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen TIETO- TEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa TYÖTERVEYS &hyvinvointi

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA

Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Simo Kotoaro VIHREÄ LOGISTIIKKA JA SEN KEHITTÄMINEN FORSSAN SEUDULLA Raportti 12.8.2010 SISÄLTÖ KUVALUETTELO... 5 1. JOHDANTO... 6 2. KESTÄVÄ KEHITYS JA VIHREÄ LOGISTIIKKA... 7 2.1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009

erp tehokkuus vahvuus erp N:o 3/Maaliskuu 2009 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite N:o 3/Maaliskuu 2009 Tämä julkaisu on Mediaplanetin tuottama teemalehti. erp N:o 3. Maaliskuu 2009 Integroitavuus Toiminnanohjausjärjestelmien

Lisätiedot

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen

Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen Suomen Posti Oyj Vuosikertomus 2003 Posti lyhyesti 2 Uutispoimintoja vuodelta 2003 3 Konsernijohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Postin kehityssuunta 8 Viestinvälitys 10 Sähköinen viestinvälitys 14

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

RFID on jo miljardibisnes. Logistiikan koulutuksesta apua yritystoimintaan. www.prologistiikka.fi. Robotti ratissa, kuski kortistossa?

RFID on jo miljardibisnes. Logistiikan koulutuksesta apua yritystoimintaan. www.prologistiikka.fi. Robotti ratissa, kuski kortistossa? RFID on jo miljardibisnes Logistiikan koulutuksesta apua yritystoimintaan www.prologistiikka.fi Robotti ratissa, kuski kortistossa? AMMATTITAPAHTUMA Sisälogistiikka Helsinki Messukeskus 19.-20. marraskuuta

Lisätiedot

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a

L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a EU-vaihde 3 2007 L i i k e n t e e n j a v i e s t i n n ä n e u - t i e t o a Kuorma- ja linja-autojen liikenneluvan ehtoja yhtenäistetään sivu 10 Galileon rahoitus kova pähkinä sivu 6 Viestinnän lakipaketti

Lisätiedot

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa

Kuljetus2/15. HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen. Yrittäjä. Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: Telematiikkaa ja automaattista kuormansidontaa Kuljetus2/15 Suomen ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenlehti Yrittäjä Kuljetusyrittäjä Seppo Ora, Orpe Oy: HCT-tutkimus on panostus tulevaisuuteen Suomalaisvoimin logistiikkaa tehostamaan Flowertrucks pisti

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...

VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö... Sisältö VR Group... 6 Toimitusjohtajan katsaus... 7 Arvot ja strategia... 8 Strategian toteutuminen... 9 Liiketoiminta lyhyesti...14 Toimintaympäristö...18 Maantieteellinen sijainti...19 Ilmastonmuutos...20

Lisätiedot

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi

Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja. kuljetus varastointi pakkaus. www.prologistiikka.fi kuljetus varastointi pakkaus Pakkausalalla puhaltavat vihreät tuulet Kuljetusalalla pyritään sähköiseen tiedonsiirtoon www.prologistiikka.fi Anttilan logistiikkakeskuksessa käytetään fiksuja automaatioratkaisuja

Lisätiedot