Art Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC"

Transkriptio

1 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: 89/336/EEC EN , EN Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Säkerhetsinformation Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du börjar använda instrumentet. God kännedom om instrumentet minskar risken för personskador, mätfel och förstörelse av instrumentet: Använd inte instrumentet om instrumentet eller testsladdarna verkar skadade, eller om du misstänker att instrumentet inte fungerar som det ska. Se till att du själv inte är jordad när du gör elektriska mätningar. Vidrör aldrig jordade föremål när du mäter, som till exempel metalledningar, kontakter, fixturer eller annat. Minska jordningsrisken genom att använda torra kläder, skor med gummisula, gummimattor eller annat utprovat isoleringsmaterial. Stäng av strömmen och koppla ur kretsen innan du kapar, löder eller monterar isär den. Även förhållandevis svag ström kan vara livsfarlig. Iakttag försiktighet vid mätning av spänning över 60 volt likström (DCV) eller 30 volt växelström (ACV) effektivvärde. Sådana spänningar utgör fara. Vid användning av testsladdarna måste fingrarna hållas bakom fingerskydden på testpinnarna. Mät aldrig spänningar som överstiger instrumentets maximala kapacitet, då det kan ge dig farliga stötar och skada instrumentet. Var alltid uppmärksam på instrumentets spänningsbegränsningar som finns angivna på dess framsida. Säkerhetssymboler VARNING. Livsfarlig spänning kan finnas.! FARA. Viktig säkerhetsinformation, se bruksanvisningen. VARNING För att undvika farliga stötar eller skada instrumentet, mät aldrig ström eller spänning som överstiger instrumentet mätområden: Funktion Uttag Maxvärde (effektivvärde) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuitet/Diodtest/Kapacitans V/ /Hz 250 V DC/AC Frekvens/Pulskvot V/ /Hz 250 V DC/AC 3

4 SE Egenskaper 1. Digital DC/AC tångamperemeter för mätning av strömstyrka. 2. Upplösning: 10 ma vid upp till 40 A DC/AC. 3. En knapp för nollställning vid likströmsmätning. 4. Max tångöppning: 23 mm /4 siffrors LCD-display med 4000 avläsningsvärden. 6. Mäter även likspänning (DCV), växelspänning (ACV), resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvot (duty cycle), kapacitans (F), samt har funktion för diodtest och kontinuitetsmätning (sluten krets). 7. Automatiskt val av mätområden vid mätning av spänning (DCV, ACV) resistans, frekvens, pulskvot och kapacitans. 8. Automatisk avstängning. 9. Funktion för låsning av mätdata (DATA HOLD) Beskrivning av instrumentets delar 1 Mättång. Används för att mäta strömstyrka i ledningar. 2 Öppningsreglage för mättång. 3 Funktionsvred. 4 Till/från (ON/OFF). 5 Låsning av mätvärde (HOLD). 6 Justering av nollpunkten. (ZERO) Används även för att nollställa vid mätning av likström. 7 LCD-display med 3 3/4 siffror (visar 4000 steg). 8 Indikator för svagt batteri. 9 Anslutning för V,, Hz. 10 COM-anslutning. 11 Handlovsrem. 12 Funktionsval för mätning av annat än ström och spänning ( samt Hz / %duty). 4

5 SE Specifikationer Maximal spänning: 600 V effektivvärde (mellan anslutning och jord). Säkerhet: Uppfyller kraven för säkerhetsklass II enligt EN Överspänningskategori: CAT II. Display: LCD-display som räknar 4000 steg, samt har funktionsindikering. Polaritet: Automatisk inställning, negativ polaritet indikeras med minus ( ). Värde utanför mätområde: OL visas på displayen om mätområdet överskrids. Indikering av svagt batteri: BAT visas på displayen för vid låg batterispänning. Mätfrekvens: 2 gånger per sekund, nominellt. Automatisk avstängning: Instrumentet stängs av när det inte har använts på ca. 30 minuter. Arbetstemperatur: 0 C till +50 C vid < 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 20 C till +60 C vid < 80 % relativ luftfuktighet. Strömförsörjning: Ett 9 volts batteri, 6F22 eller motsvarande. Mått: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm. Vikt: Cirka 225 gram. Följande noggrannheter är angivna för C vid mindre än 70 % relativ luftfuktighet. Likströmsmätning (DCA) Område Upplösning Noggrannhet 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 siffror A 10 ma ± 5,0 % ± 6 siffror A 100 ma ± 3,5 % ± 3 siffror Justera nollpunkten med nollställningsknappen. Maximal ingående ström: 200 A likström (DC). Växelströmsmätning (ACA) Område Upplösning Noggrannhet Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 siffror siffror siffror siffror A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 siffror siffror siffror siffror 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 siffror siffror siffror siffror Frekvensområde: Maximal ingående ström: Hz. 200 A växelström (AC) effektivvärde. 5

6 SE Likspänningsmätning (DCV) Område Upplösning Noggrannhet 400,0 mv 0,1 mv ± 0,8 % ± 2 siffror 4,000 V 1 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 40,00 V 10 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 400,0 V 100 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 600 V 1 V ± 1,5 % ± 2 siffror Ingångsimpedans: 10 M. Maximal ingående spänning: 600 V likspänning (DC) eller 600 V växelspänning (AC) effektivvärde. Växelspänningsmätning (ACV) Område Upplösning Noggrannhet 4,000 V 1 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 40,00 V 10 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 400,0 V 100 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 600 V 1 V ± 2,0 % ± 4 siffror Ingångsimpedans: 10 M. Frekvensområde: Hz. Maximal ingående spänning: 600 V likspänning (DC) eller 600 V växelspänning (AC) effektivvärde. Resistansmätning Område Upplösning Noggrannhet 400,0 0,1 ± 1,2 % ± 4 siffror 4,000 k 1 ± 1,2 % ± 2 siffror 40,00 k 10 ± 1,2 % ± 2 siffror 400,0 k 100 ± 1,2 % ± 2 siffror 4,000 M 1 k ± 1,2 % ± 2 siffror 40,00 M 10 k ± 2,0 % ± 3 siffror Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Kapacitansmätning Område Upplösning Noggrannhet 4,000 nf 1 pf ± 6,0 % ± 15 siffror 40,00 nf 10 pf ± 6,0 % ± 10 siffror 400,0 nf 0,1 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 4,000 µf 1 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 40,00 µf 10 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 200,0 µf 0,1 µf ± 6,0 % ± 10 siffror Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. 6

7 SE Frekvensmätning Område Upplösning Noggrannhet 9,999 Hz 0,001 Hz ± 1,2 % ± 8 siffror 99,99 Hz 0,01 Hz ± 1,2 % ± 8 siffror 999,9 Hz 0,1 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 9,999 khz 1 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 99,99 khz 10 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 999,9 khz 100 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 9,999 MHz 1 khz ± 2,0 % ± 8 siffror Känslighet: 0,8 V effektivvärde vid % pulskvot och <100 Hz, 5,0 V effektivvärde vid % pulskvot och >100 Hz. Effektavläsning: Mer än 100 siffror vid pulslängd > 2 µs Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Pulskvotsmätning Område Upplösning Noggrannhet 0,1 99,9 % 0,1 % ± 1,2 % ± 2 siffror Pulslängd: Ingångssäkring: 100 µs till 100 ms 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Diodtest Område Upplösning Noggrannhet Cirka 0,3 ma 1 mv ± 10 % ± 5 siffror Spänning i öppen krets: Ingångssäkring: cirka 1,5 volt likspänning (DC) 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Summer vid kontinuitetsmätning Den inbyggda summern ljuder om motståndet underskrider 100. Testström: < 0,3 ma Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. 7

8 SE Användning Läs igenom säkerhetsinformationen innan du börjar använda instrumentet. Kontrollera alltid ifall instrumentet är skadat, nedsmutsat eller defekt. Kontrollera så att inte testsladdarnas isolering är sprucken eller nött. Använd inte instrumentet om du misstänker att det inte är felfritt. Nollställning (ZERO) Tryck på ZERO-knappen för att nollställa vid mätning av likström, växelström och kapacitans, eller för att justera nollpunkten. Det är även möjligt att justera nollpunkten vid mätning av likspänning upp till 400,0 mv och växelspänning upp till 4,000V. När nollpunkten är justerad indikeras det på displayen med ZERO. Tryck på ZEROknappen igen för att stänga av nollpunktsjusteringen. Välja funktion vid mätning av annat än ström och spänning (Hz/%duty eller ) Tryck på funktionsvalsknappen för att välja mellan resistansmätning, diodtest, kontinuitetsmätning eller kapacitansmätning när funktionsvredet är inställt på. Tryck på funktionsvalsknappen för att välja mellan mätning av frekvens eller pulskvot när funktionsvredet är inställt på Hz / %duty. Låsa mätvärde (HOLD) Tryck på HOLD-knappen för att hålla kvar det senaste mätvärdet på displayen. HOLD-symbolen visas i displayens överkant så länge mätvärdet är låst. Tryck på HOLD-knappen igen för att stänga av låsningen. Mätvärdeslåsningen kommer automatiskt att stängas av när du byter mätfunktion. Mäta likström Varning! Se till att testsladdarna är urkopplade från instrumentet innan du mäter strömstyrkor. Ställ funktionsvredet i läge 40A eller 200A. Tryck på ZERO-knappen för att nollställa instrumentet. Symbolen för nollställt instrument (ZERO ) visas då på displayen. Om mätaren inte stannar på noll, tryck två gånger på ZERO-knappen för att stänga av nollpunktsjusteringen och sedan nollställa igen. Tryck in öppningsreglaget för att öppna tången. Låt tången helt omsluta den ledare som ska mätas, och se till att tången är helt stängd. Det får inte finnas någon luftspalt mellan tångens käftar. Observera! Endast en ledare får vara innesluten i tången för att erhålla korrekta mätvärden. Läs av mätvärdet på displayen. Se till att instrumentet fortfarande är nollställt efter mätningen. Om inte, nollställ instrumentet igen och gör om mätningen. När du mäter en strömstyrka som skiljer sig mycket från den föregående mätningen, t.ex. om strömmen har motsatt riktning, kan nollpunktsjusteringen påverkas. Därför kan det vara nödvändigt att nollställa instrumentet och mäta strömmen igen för att få ett korrekt värde. 8

9 SE Mäta växelström Varning! Se till att testsladdarna är urkopplade från instrumentet innan du mäter strömstyrkor. Ställ funktionsvredet i läge ~40A eller ~200A. Tryck in öppningsreglaget för att öppna tången. Låt tången helt omsluta den ledare som ska mätas, och se till att tången är helt stängd. Det får inte finnas någon luftspalt mellan tångens käftar. Observera! Endast en ledare får vara innesluten i tången för att erhålla korrekta mätvärden. Läs av mätvärdet på displayen. Mäta växel- och likspänning Ställ funktionsvredet i läget V~ för växelspänning eller V för likspänning. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Anslut testsladdarna parallellt med kretsen som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Mäta resistans ( ), diodtest ( ), kontinuitetsmätning ( ) och mäta kapacitans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. Ställ funktionsvredet i läge. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Välj typ av mätning genom att trycka upprepade gånger på funktionsväljarknappen ( ). På displayen visas symboler ( nf) för den typ av mätning som kommer att göras. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid kontinuitetsmätning hörs en ljudsignal om motståndet i kretsen är under 100. Vid diodtest av en normal diod kommer displayen visa ett värde på 0,4 0,7 V i framriktningen, och OL i backriktningen. För en kortsluten diod kommer ett värde nära 0 mv att visas på displayen. Mäta frekvens Ställ funktionsvredet i läge Hz / %duty. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Se till att symbolen för frekvensmätning (Hz) visas i displayen. Om inte, tryck på funktionsväljarknappen (Hz / %duty) tills den visas. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid frekvensmätning bör spänningen över mätpunkterna vara mellan 800 mv och 10 V effektivvärde. Om spänningen är högre än 10 V kan mätvärdet vara osäkert. 9

10 SE Mäta pulskvot Ställ funktionsvredet i läge Hz / %duty. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Tryck på funktionsväljarknappen (Hz / % duty) tills symbolen för pulskvotsmätning (%) visas i displayen. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid pulskvotsmätning bör spänningen över mätpunkterna vara mellan 900 mv och 10 V effektivvärde. Om spänningen är högre än 10 V kan mätvärdet vara osäkert. Byta batterier När symbolen för svagt batteri BAT visas på displayen håller batterierna på att ta slut. Stäng av instrumentet och ta bort testsladdarna. Plocka ur instrumentet ur det gula gummihöljet. Kontrollera att instrumentet fortfarande är avstängt. Öppna batteriluckan genom att lossa krysskruven som håller fast luckan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Använd ett 9 volts batteri av typen 6LF22 eller motsvarande. Stäng batteriluckan och lås den med skruven. Stoppa tillbaka instrumentet i gummihöljet. 10

11 NO Sikkerhetsinformasjon Les nøye gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar instrumentet i bruk. God kjennskap til instrumentet reduserer risikoen for personskader, målefeil og ødeleggelse av instrumentet: Bruk ikke instrumentet dersom instrumentet eller testledningene virker skadet, eller dersom du har mistanke om at instrumentet ikke fungerer som det skal. Pass på at du selv ikke er jordet når du utfører elektriske målinger. Berør aldri jordede gjenstander når du måler, som for eksempel metalledninger, kontakter, fiksturer eller annet. Reduser jordingsrisikoen ved å bruke tørre klær, sko med gummisåler, gummimatter eller annet utprøvd isoleringsmateriale. Steng av strømmen og kople ut kretsen før du kapper, lodder eller demonterer. Også forholdsvis svak strøm kan være livsfarlig. Utvis forsiktighet ved måling av spenning over 60 volt likespenning (DCV) eller 30 volt vekselspenning (ACV) effektiv verdi. Slike spenninger utgjør fare. Ved bruk av testledningene må fingrene holdes bak fingerbeskyttelsen på testpinnene. Mål aldri spenninger som overstiger instrumentets maksimale kapasitet, da dette kan gi deg farlige støt og skade instrumentet. Vær alltid oppmerksom på instrumentets spenningsbegrensninger, som er angitt på dets framside. Sikkerhetssymboler ADVARSEL. Livsfarlig spenning kan finnes.! FARE. Viktig sikkerhetsinformasjon, se bruksanvisningen. ADVARSEL For å unngå farlige støt eller skade på instrumentet, mål aldri strøm eller spenning som overstiger instrumentets måleområder: Funksjon Uttak Maks.verdi (effektiv verdi) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuitet/Diodetest/Kapasitans V/ Hz 250 V DC/AC Frekvens/Pulskvote V/ /Hz 250 V DC/AC 11

12 NO Egenskaper 1. Digitalt DC/AC tangamperemeter for måling av strømstyrke. 2. Oppløsning: 10 ma ved opptil 40 A DC/AC. 3. En knapp for nullstilling ved likestrømsmåling. 4. Maks. tangåpning: 23 mm /4 siffer LCD-display med 4000 avlesningsverdier. 6. Måler også likespenning (DCV), vekselspenning (ACV), resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvote (duty cycle), kapasitans (F), samt har funksjon for diodetest og kontinuitetsmåling (sluttet krets). 7. Automatisk valg av måleområder ved måling av spenning (DCV, ACV) resistans, frekvens, pulskvote og kapasitans. 8. Automatisk avstenging. 9. Funksjon for låsing av måledata (DATA HOLD) Beskrivelse av instrumentets deler 1 Måletang. Brukes for å måle strømstyrke i ledninger. 2 Åpningsregulering for måletang. 3 Funksjonsbryter. 4 På/av (ON/OFF). 5 Låsing av måleverdi (HOLD). 6 Justering av nullpunkt. (ZERO) Brukes også for å nullstille ved måling av likestrøm. 7 LCD-display med 3 3/4 sifre (viser 4000 steg). 8 Indikator for svakt batteri. 9 Tilkopling for V,, Hz. 10 COM-tilkopling. 11 Håndleddrem. 12 Funksjonsvalg for måling av annet enn strøm og spenning ( samt Hz / %duty). 12

13 NO Spesifikasjoner Maksimal spenning: 600 V effektiv verdi (mellom tilkopling og jord). Sikkerhet: Oppfyller kravene for sikkerhetsklasse II etter EN Overspenningskategori: CAT II. Display: LCD-display som teller 4000 steg, samt har funksjonsindikering. Polaritet: Automatisk innstilling, negativ polaritet indikeres med minus ( ). Verdi utenfor måleområde: OL vises i displayet dersom måleområdet overskrides. Indikering av svakt batteri: BAT vises i displayet ved lav batterispenning. Målefrekvens: 2 ganger per sekund, nominelt. Automatisk avstenging: Instrumentet slås av når det ikke har vært brukt på ca. 30 minutter. Arbeidstemperatur: 0 C til +50 C ved < 70 % relativ luftfuktighet. Oppbevaringstemperatur: 20 C til +60 C ved < 80 % relativ luftfuktighet. Strømforsyning: Ett 9 volts batteri, 6F22 eller tilsvarende. Mål: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm. Vekt: Ca. 225 gram. Følgende nøyaktigheter er angitt for C ved mindre enn 70 % relativ luftfuktighet. Likestrømsmåling (DCA) Område Oppløsning Nøyaktighet 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 sifre A 10 ma ± 5,0 % ± 6 sifre A 100 ma ± 3,5 % ± 3 sifre Juster nullpunktene med nullstillingsknappen. Maksimal inngående strøm: 200 A likestrøm (DC) Vekselstrømsmåling (ACA) Område Oppløsning Nøyaktighet Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 sifre sifre sifre sifre A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 sifre sifre sifre sifre 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 sifre sifre sifre sifre Frekvensområde: Maksimal inngående strøm: Hz. 200 A vekselstrøm (AC) effektiv verdi. 13

14 NO Likespenningsmåling (DCV) Område Oppløsning Nøyaktighet 400,0 mv 0,1 mv ± 0,8 % ± 2 sifre 4,000 V 1 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 40,00 V 10 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 400,0 V 100 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 600 V 1 V ± 1,5 % ± 2 sifre Inngangsimpedans: 10 M. Maksimal inngående spenning: 600 V likespenning (DC) eller 600 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Vekselspenningsmåling (ACV) Område Oppløsning Nøyaktighet 4,000 V 1 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 40,00 V 10 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 400,0 V 100 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 600 V 1 V ± 2,0 % ± 4 sifre Inngangsimpedans: 10 M. Frekvensområde: Hz. Maksimal inngående spenning: 600 V likespenning (DC) eller 600 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Resistansmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 400,0 0,1 ± 1,2 % ± 4 sifre 4,000 k 1 ± 1,2 % ± 2 sifre 40,00 k 10 ± 1,2 % ± 2 sifre 400,0 k 100 ± 1,2 % ± 2 sifre 4,000 M 1 k ± 1,2 % ± 2 sifre 40,00 M 10 k ± 2,0 % ± 3 sifre Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Kapasitansmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 4,000 nf 1 pf ± 6,0 % ± 15 sifre 40,00 nf 10 pf ± 6,0 % ± 10 sifre 400,0 nf 0,1 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 4,000 µf 1 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 40,00 µf 10 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 200,0 µf 0,1 µf ± 6,0 % ± 10 sifre Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektivverdi. 14

15 NO Frekvensmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 9,999 Hz 0,001 Hz ± 1,2 % ± 8 sifre 99,99 Hz 0,01 Hz ± 1,2 % ± 8 sifre 999,9 Hz 0,1 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 9,999 khz 1 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 99,99 khz 10 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 999,9 khz 100 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 9,999 MHz 1 khz ± 2,0 % ± 8 sifre Følsomhet: 0,8 V effektiv verdi ved % pulskvote og <100 Hz, 5,0 V effektiv verdi ved % pulskvote og >100 Hz. Effektavlesning: Mer enn 100 sifre ved pulslengde > 2 µs Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Pulskvotemåling Område Oppløsning Nøyaktighet 0,1 99,9 % 0,1 % ± 1,2 % ± 2 sifre Pulslengde: 100 µs til 100 ms Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Diodetest Teststrøm Oppløsning Nøyaktighet Cirka 0,3 ma 1 mv ± 10 % ± 5 sifre Spenning i åpen krets: Inngangssikring: cirka 1,5 volt likespenning (DC) 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Summer ved kontinuitetsmåling Den innebygde summeren lyder dersom motstanden er lavere enn 100. Teststrøm: < 0,3 ma Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. 15

16 NO Bruk Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før du tar instrumentet i bruk. Kontroller alltid om instrumentet er skadet, nedsmusset eller defekt. Kontroller at ikke testledningenes isolering er sprukket eller slitt. Bruk ikke instrumentet dersom du har mistanke om at det ikke er feilfritt. Nullstilling (ZERO) Trykk på ZERO-knappen for å nullstille ved måling av likestrøm, vekselstrøm og kapasitans, eller for å justere nullpunktene. Det er også mulig å justere nullpunktene ved måling av likespenning opptil 400,0 mv og vekselspenning opptil 4,000 V. Når nullpunktene er justert, indikeres det i displayet med ZERO. Trykk på ZEROknappen en gang til for å slå av nullpunktsjusteringen. Velge funksjon ved måling av annet enn strøm og spenning (Hz/%duty eller ) Trykk på funksjonsvalgsknappen for å velge mellom resistansmåling, diodetest, kontinuitetsmåling eller kapasitansmåling når funksjonsbryteren er innstilt på. Trykk på funksjonsvalgsknappen for å velge mellom måling av frekvens eller pulskvote når funksjonsbryteren er innstilt på Hz / %duty. Låse måleverdi (HOLD) Trykk på HOLD-knappen for å beholde den siste måleverdien i displayet. HOLDsymbolet vises i displayets overkant så lenge måleverdien er låst. Trykk på HOLDknappen en gang til for å slå av låsingen. Måleverdilåsingen vil automatisk slås av når du skifter målefunksjon. Måle likestrøm Advarsel! Pass på at testledningene er utkoplet fra instrumentet før du måler strømstyrker. Still funksjonsbryteren i posisjon 40 A eller 200 A. Trykk på ZERO-knappen for å nullstille instrumentet. Symbolet for nullstilt instrument (ZERO ) vises da i displayet. Dersom måleren ikke stanser på null, trykk to ganger på ZERO-knappen for å slå av nullpunktsjusteringen og deretter nullstille igjen. Trykk inn åpningsreguleringen for å åpne tangen. La tangen fullstendig omslutte den lederen som skal måles, og pass på at tangen er helt stengt. Det må ikke finnes noen luftspalte mellom tangens kjefter. Obs! Kun én leder må være innesluttet i tangen for å oppnå korrekte måleverdier. Les av måleverdien i displayet. Pass på at instrumentet fortsatt er nullstilt etter målingen. Hvis ikke, nullstill instrumentet igjen og foreta målingen om igjen. Når du måler en strømstyrke som skiller seg mye fra den foregående målingen, f.eks. om strømmen har motsatt retning, kan nullpunktsjusteringen påvirkes. Derfor kan det være nødvendig å nullstille instrumentet og måle strømmen igjen for å få en korrekt verdi. 16

17 NO Måle vekselstrøm Advarsel! Pass på at testledningene er utkoplet fra instrumentet før du måler strømstyrker. Still funksjonsbryteren i posisjon ~40A eller ~200A. Trykk inn åpningsreguleringen for å åpne tangen. La tangen fullstendig omslutte den lederen som skal måles, og pass på at tangen er helt stengt. Det må ikke finnes noen luftspalte mellom tangens kjefter. Obs! Kun én leder må være innesluttet i tangen for å oppnå korrekte måleverdier. Les av måleverdien i displayet. Måle veksel- og likespenning Still funksjonsbryteren i posisjon V~ for vekselspenning eller V for likespenning. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Kople testledningene parallelt med kretsen som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Måle resistans ( ), diodetest ( ), kontinuitetsmåling ( ) og måle kapasitans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet, og at alle kondensa-torer er utladet før målingen. Still funksjonsbryteren i posisjon. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Velg type måling ved å trykke gjentatte ganger på funksjonsvelgerknappen ( ). I displayet vises symboler ( nf) for den typen måling som vil bli gjort. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved kontinuitetsmåling høres et lydsignal dersom motstanden i kretsen er under 100. Ved diodetest av en normal diode vil displayet vise en verdi på 0,4 0,7 V i retningen framover, og OL i retningen bakover. For en kortsluttet diode vil en verdi nær 0 mv vises i displayet. Måle frekvens Still funksjonsbryteren i posisjon Hz / %duty. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Pass på at symbolet for frekvensmåling (Hz) vises i displayet. Hvis ikke, trykk på funksjonsvelgerknappen (Hz / %duty) til det vises. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved frekvensmåling bør spenningen over målepunktene være mellom 800 mv og 10 V effektiv verdi. Dersom spenningen er høyere enn 10 V, kan måleverdien være usikker. 17

18 NO Måle pulskvote Still funksjonsbryteren i posisjon Hz / %duty. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Trykk på funksjonsvelgerknappen (Hz / %duty) til symbolet for pulskvotemåling (%) vises i displayet. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved pulskvotemåling bør spenningen over målepunktene være mellom 900 mv og 10 V effektiv verdi. Dersom spenningen er høyere enn 10 V, kan måleverdien være usikker. Skifte batterier Når symbolet for svakt batteri BAT vises i displayet, er batteriene i ferd med å bli oppbrukt. Slå av instrumentet og fjern testledningene. Ta instrumentet ut av det gule gummidekselet. Kontroller at instrumentet fortsatt er avslått. Åpne batterilokket ved å løsne kryssporskruen som holder lokket fast. Ta ut det gamle batteriet, og sett i det nye. Bruk ett 9 volts batteri av typen 6LF22 eller tilsvarende. Steng batterilokket og lås det med skruen. Sett instrumentet på plass igjen i gummidekselet. 18

19 FI Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Laitteen hyvä tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja mittavirheiden vaaraa sekä pidentää laitteen käyttöikää: Älä käytä testilaitetta, jos laite tai testijohdot ovat vahingoittuneet, tai jos epäilet, ettei laite toimi niin kuin sen pitäisi. Varmista, ettet maadoita itseäsi. Älä kosketa testilaitteen käytön aikana maadoitettuja kohteita, kuten metallisia johtoja, kytkimiä tai kiinnittimiä. Maadoitusvaara vähenee, kun vaatteesi ovat kuivat ja käytät kumipohjaisia kenkiä, kumimattoa tai muuta hyväksi koettua eristemateriaalia. Kytke virta pois piiristä ennen kuin alat katkaista, juottaa tai purkaa piiriä. Joskus myös heikko virta voi olla hengenvaarallista. Ole erityisen varovainen, kun mittaat yli 60 V tasajännitteitä (DCV) tai yli 30 V vaihtojännitteitä (ACV). Tätä suuremmat jännitteet ovat vaarallisia. Kun liität testijohtoja, pidä sormesi testipuikkojen sormisuojuksen takapuolella. Älä koskaan mittaa jännitteitä, jotka ylittää laitteen enimmäiskapasiteetin, koska ne voivat aiheuttaa sinulle vaarallisia sähköiskuja ja vahingoittaa laitetta. Muista aina laitteen jänniterajoitukset. Ne on merkitty laitteen etupuolelle. Varoitusmerkit VAROITUS. Mahdollinen hengenvaarallinen jännite.! VAARA. Tärkeä turvallisuusohje, katso käyttöohje. VAROITUS Älä koskaan mittaa virtaa tai jännitteitä, jotka ylittävät laitteen mittausalueen. Sähköiskuvaara ja laitteen vahingoittumisvaara: Toiminto Lähtö Enimmäisarvo (tehoarvo) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuiteetti/Dioditesti/Kapasitanssi V/ /Hz 250 V DC/AC Taajuus/Toimintasuhde V/ /Hz 250 V DC/AC 19

20 FI Ominaisuudet 1. Digitaalinen DC/AC pihtiampeerimittari virranvoimakkuuden mittaukseen. 2. Erottelutarkkuus: 10 ma 40 A:han DC/AC asti. 3. Nollauspainike tasavirran mittausta varten. 4. Pihtien suurin avauma: 23 mm /4 merkin nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen. 6. Mittaa myös tasajännitteen (DCV), vaihtojännitteen (ACV), resistanssin ( ), taajuuden (Hz), toimintasuhteen (duty cycle), kapasitanssin (F). Lisäksi toiminnot dioditestiä ja kontinuiteettimittausta (suljettu piiri) varten. 7. Automaattinen mittausalueen valinta jännitteen (DCV, ACV), resistanssin, taajuuden, toimintasuhteen ja kapasitanssin mittauksissa. 8. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 9. Mittausarvon lukitustoiminto (DATA HOLD) Laitteen osat 1 Mittauspihdit. Käytetään johtojen virranvoimakkuuden mittaamiseen. 2 Mittauspihtien aukaisupainike. 3 Toiminnon valitsin. 4 Virtakytkin (ON/OFF). 5 Mittausarvon lukituspainike (HOLD). 6 Nollakohdan säädin. (ZERO) Käytetään myös nollaukseen tasavirran mittauksessa /4 merkin nestekidenäyttä (4000-vaiheinen). 8 Heikon pariston osoitin. 9 V,, Hz -liitäntä 10 COM-liitäntä. 11 Rannelenkki. 12 Toiminnon valitsin muuta kuin virran ja jännitteen mittausta varten ( sekä Hz / %duty). Copyright Biltema Sweden AB (

21 FI Tekniset tiedot Suurin jännite: 600 V tehoarvo (liitännän ja maan välillä). Turvallisuus: Täyttää turvallisuusluokan II vaatimukset EN :n mukaisesti. Ylijänniteluokka: CAT II. Näyttö: Nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen, toiminnon osoitin. Polariteetti: Automaattinen. Negatiivinen napaisuus näkyy miinusmerkkinä ( ). Mittausalueen ulkopuolisten arvojen näyttö: Näytöllä näkyy OL, jos mittausalue ylittyy. Heikon pariston osoitin: Näytölle ilmestyy pariston kuva, kun paristo alkaa olla heikko. Mittaustaajuus: n. 2 kertaa sekunnissa. Automaattinen pois päältä kytkentä: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei ole käytetty n. 30 minuuttiin. Käyttölämpötila: 0 C +50 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 70 %. Säilytyslämpötila: 20 C +60 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Virtalähde: Yksi 9 V paristo, 6F22 tai vastaava. Mitat: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm Paino: n. 225 g Seuraavassa mainitut mittaustarkkuudet ovat voimassa, kun lämpötila on 23±5 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 70 %. Tasavirran mittaus (DCA) Alue Erottelukyky Tarkkuus 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 merkkiä A 10 ma ± 5,0 % ± 6 merkkiä A 100 ma ± 3,5 % ± 3 merkkiä Säädä nollakohta nollauspainikkeella. Suurin sallittu sisääntulovirta: 200 A tasavirtaa (DC). Vaihtovirran mittaus (ACA) Alue Erottelukyky Tarkkuus Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä Taajuusalue: Hz. Suurin sallittu sisääntulovirta: 200 A vaihtovirtaa (AC) tehoarvo. 21

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari DMM 1000 P Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Digital multimeter DMM 1000 P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari EM 61 Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Digital multimeter EM 61 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Art Tangamperemeter DCM 6003 AC/DC. Original manual Biltema Nordic Services AB

Art Tangamperemeter DCM 6003 AC/DC. Original manual Biltema Nordic Services AB Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtivirtamittari DCM 6003 AC/DC Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Tångamperemeter DCM 6003 AC/DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari. 36-4718 UT203 Ver. 201201. English. Svenska. Norsk. Suomi

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari. 36-4718 UT203 Ver. 201201. English. Svenska. Norsk. Suomi Clamp Ammeter Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4718 UT203 Ver. 201201 English Clamp Ammeter Art.no 36-4718 Model UT203 Please read the entire

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter. 36-4718 UT203 Ver. 20140515. English. Svenska. Norsk.

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter. 36-4718 UT203 Ver. 20140515. English. Svenska. Norsk. Clamp Ammeter Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter Deutsch English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4718 UT203 Ver. 20140515 2 Clamp Ammeter Art.no 36-4718 Model UT203

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

[GB] - user manual IMT Digitial multimeter. Read this manual thoroughly before use. AR1769 Ed A _ GB

[GB] - user manual IMT Digitial multimeter. Read this manual thoroughly before use. AR1769 Ed A _ GB [GB] - user manual IMT23002 Digitial multimeter Read this manual thoroughly before use AR1769 Ed A _ GB 1 GB GB WARRANTY This instrument is warranted to be free from defects in material and workmanship

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 )

KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 ) KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 ) Mittari on kädessä pidettävä 31/2 digitaalinen yleismittari: vaihto- ja tasavirran jännitteen mittauksiin, tasavirran sähkövirtaan, resistanssi, diodi,

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

[SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN]

[SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN] [SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN] Users manual Digital multimeter EL1410 Size (WxH): 70x90

Lisätiedot

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. Norsk.

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. Norsk. USB Multimeter Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB English Suomi Svenska Norsk Art.no Model 36-4717 UT61D English 3 Svenska 28 Norsk 53 Suomeksi 78 Ver. 201112 2 USB Multimeter

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

! Important information see instruction manual

! Important information see instruction manual Instruction Manual Digital Multimeter Article number: 36-2288 Model: BS1704W Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska.

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. USB Multimeter Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no Model 36-4717 UT61D English 3 Svenska 28 Norsk 53 Suomeksi 78

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Digital multimeter CATIII 600V

Digital multimeter CATIII 600V SE Bruksanvisning Digital multimeter CATIII 600V Modell: A617 42 031 02 INNEHÅLL 1 st instrument. 2 st mätsladdar med spets. 1 st probe för temperaturmätning. 2 st batterier AAA 1,5V. Förvaringsväska.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Digital multimeter. Digitaalinen yleismittari. Digital Multimeter

Digital multimeter. Digitaalinen yleismittari. Digital Multimeter Modell / Malli / Model: HK36A 42 016 18 SE BRUKSANVISNING Digital multimeter FI KÄYTTÖOHJEET Digitaalinen yleismittari EN INSTRUCTION MANUAL Digital Multimeter SE 1. INTRODUKTION Denna multimeter mäter:

Lisätiedot

BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE www.barebo.com S Tack för att du köper våra produkter. Läs igenom manualen innan du börjar använda mätaren. AVSEDD ANVÄNDNING Denna multimeter i mätkategori II

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN 1.01-12/03/2007 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028 DVM851 KÄYTTÖOPAS Tuotenro: 550028 Käyttöopas YLEISMittarin osat DVM851 on paristoilla toimiva, käsikäyttöinen 3½ yleismittari, jolla mittaat vaihto- ja tasajännitemittaukset, vaihto- ja tasavirtamittaukset,

Lisätiedot

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-29/05/2006 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA... 2 1.1 ENNEN MITTAUSTA...2 1.2 MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT...4

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1270000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 900 VIT 1271000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 1200 VIT 1272010 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL DUO 1200

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Electricity meter. El-energimätare El-energimåler Sähkönkulutusmittari. Art.no. Model 18-2122 PM-300-UK 32-3760 PM-300. www.clasohlson.

Electricity meter. El-energimätare El-energimåler Sähkönkulutusmittari. Art.no. Model 18-2122 PM-300-UK 32-3760 PM-300. www.clasohlson. Electricity meter El-energimätare El-energimåler Sähkönkulutusmittari ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Art.no. Model 18-2122 PM-300-UK 32-3760 PM-300 Ver. 200905 www.clasohlson.com Electricity Meter Art.no:

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

MIKROAALTOMITTAUKSET 1

MIKROAALTOMITTAUKSET 1 MIKROAALTOMITTAUKSET 1 1. TYÖN TARKOITUS Tässä harjoituksessa tutkit virran ja jännitteen käyttäytymistä gunn-oskillaattorissa. Piirrät jännitteen ja virran avulla gunn-oskillaattorin toimintakäyrän. 2.

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING USB till serieportsadapter USB til serieportadapter USB-sarjaporttisovitin Modell/Malli: UN8BE Nr/Nro: 38-2150 Ver. 001-200607 SVENSKA USB till serieportsadapter Artikelnummer:

Lisätiedot

Digital multimeter TRMS. Digitaalinen yleismittari TRMS. True RMS Auto Range Digital Multimeter

Digital multimeter TRMS. Digitaalinen yleismittari TRMS. True RMS Auto Range Digital Multimeter Modell / Malli / Model: HK68A 42 016 16 SE BRUKSANVISNING Digital multimeter TRMS FI KÄYTTÖOHJEET Digitaalinen yleismittari TRMS EN INSTRUCTION MANUAL True RMS Auto Range Digital Multimeter Innehåll /

Lisätiedot