Art Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC"

Transkriptio

1 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: 89/336/EEC EN , EN Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Säkerhetsinformation Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du börjar använda instrumentet. God kännedom om instrumentet minskar risken för personskador, mätfel och förstörelse av instrumentet: Använd inte instrumentet om instrumentet eller testsladdarna verkar skadade, eller om du misstänker att instrumentet inte fungerar som det ska. Se till att du själv inte är jordad när du gör elektriska mätningar. Vidrör aldrig jordade föremål när du mäter, som till exempel metalledningar, kontakter, fixturer eller annat. Minska jordningsrisken genom att använda torra kläder, skor med gummisula, gummimattor eller annat utprovat isoleringsmaterial. Stäng av strömmen och koppla ur kretsen innan du kapar, löder eller monterar isär den. Även förhållandevis svag ström kan vara livsfarlig. Iakttag försiktighet vid mätning av spänning över 60 volt likström (DCV) eller 30 volt växelström (ACV) effektivvärde. Sådana spänningar utgör fara. Vid användning av testsladdarna måste fingrarna hållas bakom fingerskydden på testpinnarna. Mät aldrig spänningar som överstiger instrumentets maximala kapacitet, då det kan ge dig farliga stötar och skada instrumentet. Var alltid uppmärksam på instrumentets spänningsbegränsningar som finns angivna på dess framsida. Säkerhetssymboler VARNING. Livsfarlig spänning kan finnas.! FARA. Viktig säkerhetsinformation, se bruksanvisningen. VARNING För att undvika farliga stötar eller skada instrumentet, mät aldrig ström eller spänning som överstiger instrumentet mätområden: Funktion Uttag Maxvärde (effektivvärde) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuitet/Diodtest/Kapacitans V/ /Hz 250 V DC/AC Frekvens/Pulskvot V/ /Hz 250 V DC/AC 3

4 SE Egenskaper 1. Digital DC/AC tångamperemeter för mätning av strömstyrka. 2. Upplösning: 10 ma vid upp till 40 A DC/AC. 3. En knapp för nollställning vid likströmsmätning. 4. Max tångöppning: 23 mm /4 siffrors LCD-display med 4000 avläsningsvärden. 6. Mäter även likspänning (DCV), växelspänning (ACV), resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvot (duty cycle), kapacitans (F), samt har funktion för diodtest och kontinuitetsmätning (sluten krets). 7. Automatiskt val av mätområden vid mätning av spänning (DCV, ACV) resistans, frekvens, pulskvot och kapacitans. 8. Automatisk avstängning. 9. Funktion för låsning av mätdata (DATA HOLD) Beskrivning av instrumentets delar 1 Mättång. Används för att mäta strömstyrka i ledningar. 2 Öppningsreglage för mättång. 3 Funktionsvred. 4 Till/från (ON/OFF). 5 Låsning av mätvärde (HOLD). 6 Justering av nollpunkten. (ZERO) Används även för att nollställa vid mätning av likström. 7 LCD-display med 3 3/4 siffror (visar 4000 steg). 8 Indikator för svagt batteri. 9 Anslutning för V,, Hz. 10 COM-anslutning. 11 Handlovsrem. 12 Funktionsval för mätning av annat än ström och spänning ( samt Hz / %duty). 4

5 SE Specifikationer Maximal spänning: 600 V effektivvärde (mellan anslutning och jord). Säkerhet: Uppfyller kraven för säkerhetsklass II enligt EN Överspänningskategori: CAT II. Display: LCD-display som räknar 4000 steg, samt har funktionsindikering. Polaritet: Automatisk inställning, negativ polaritet indikeras med minus ( ). Värde utanför mätområde: OL visas på displayen om mätområdet överskrids. Indikering av svagt batteri: BAT visas på displayen för vid låg batterispänning. Mätfrekvens: 2 gånger per sekund, nominellt. Automatisk avstängning: Instrumentet stängs av när det inte har använts på ca. 30 minuter. Arbetstemperatur: 0 C till +50 C vid < 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 20 C till +60 C vid < 80 % relativ luftfuktighet. Strömförsörjning: Ett 9 volts batteri, 6F22 eller motsvarande. Mått: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm. Vikt: Cirka 225 gram. Följande noggrannheter är angivna för C vid mindre än 70 % relativ luftfuktighet. Likströmsmätning (DCA) Område Upplösning Noggrannhet 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 siffror A 10 ma ± 5,0 % ± 6 siffror A 100 ma ± 3,5 % ± 3 siffror Justera nollpunkten med nollställningsknappen. Maximal ingående ström: 200 A likström (DC). Växelströmsmätning (ACA) Område Upplösning Noggrannhet Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 siffror siffror siffror siffror A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 siffror siffror siffror siffror 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 siffror siffror siffror siffror Frekvensområde: Maximal ingående ström: Hz. 200 A växelström (AC) effektivvärde. 5

6 SE Likspänningsmätning (DCV) Område Upplösning Noggrannhet 400,0 mv 0,1 mv ± 0,8 % ± 2 siffror 4,000 V 1 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 40,00 V 10 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 400,0 V 100 mv ± 1,0 % ± 2 siffror 600 V 1 V ± 1,5 % ± 2 siffror Ingångsimpedans: 10 M. Maximal ingående spänning: 600 V likspänning (DC) eller 600 V växelspänning (AC) effektivvärde. Växelspänningsmätning (ACV) Område Upplösning Noggrannhet 4,000 V 1 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 40,00 V 10 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 400,0 V 100 mv ± 1,5 % ± 3 siffror 600 V 1 V ± 2,0 % ± 4 siffror Ingångsimpedans: 10 M. Frekvensområde: Hz. Maximal ingående spänning: 600 V likspänning (DC) eller 600 V växelspänning (AC) effektivvärde. Resistansmätning Område Upplösning Noggrannhet 400,0 0,1 ± 1,2 % ± 4 siffror 4,000 k 1 ± 1,2 % ± 2 siffror 40,00 k 10 ± 1,2 % ± 2 siffror 400,0 k 100 ± 1,2 % ± 2 siffror 4,000 M 1 k ± 1,2 % ± 2 siffror 40,00 M 10 k ± 2,0 % ± 3 siffror Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Kapacitansmätning Område Upplösning Noggrannhet 4,000 nf 1 pf ± 6,0 % ± 15 siffror 40,00 nf 10 pf ± 6,0 % ± 10 siffror 400,0 nf 0,1 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 4,000 µf 1 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 40,00 µf 10 nf ± 3,5 % ± 5 siffror 200,0 µf 0,1 µf ± 6,0 % ± 10 siffror Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. 6

7 SE Frekvensmätning Område Upplösning Noggrannhet 9,999 Hz 0,001 Hz ± 1,2 % ± 8 siffror 99,99 Hz 0,01 Hz ± 1,2 % ± 8 siffror 999,9 Hz 0,1 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 9,999 khz 1 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 99,99 khz 10 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 999,9 khz 100 Hz ± 0,8 % ± 3 siffror 9,999 MHz 1 khz ± 2,0 % ± 8 siffror Känslighet: 0,8 V effektivvärde vid % pulskvot och <100 Hz, 5,0 V effektivvärde vid % pulskvot och >100 Hz. Effektavläsning: Mer än 100 siffror vid pulslängd > 2 µs Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Pulskvotsmätning Område Upplösning Noggrannhet 0,1 99,9 % 0,1 % ± 1,2 % ± 2 siffror Pulslängd: Ingångssäkring: 100 µs till 100 ms 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Diodtest Område Upplösning Noggrannhet Cirka 0,3 ma 1 mv ± 10 % ± 5 siffror Spänning i öppen krets: Ingångssäkring: cirka 1,5 volt likspänning (DC) 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. Summer vid kontinuitetsmätning Den inbyggda summern ljuder om motståndet underskrider 100. Testström: < 0,3 ma Ingångssäkring: 250 V likspänning (DC) eller 250 V växelspänning (AC) effektivvärde. 7

8 SE Användning Läs igenom säkerhetsinformationen innan du börjar använda instrumentet. Kontrollera alltid ifall instrumentet är skadat, nedsmutsat eller defekt. Kontrollera så att inte testsladdarnas isolering är sprucken eller nött. Använd inte instrumentet om du misstänker att det inte är felfritt. Nollställning (ZERO) Tryck på ZERO-knappen för att nollställa vid mätning av likström, växelström och kapacitans, eller för att justera nollpunkten. Det är även möjligt att justera nollpunkten vid mätning av likspänning upp till 400,0 mv och växelspänning upp till 4,000V. När nollpunkten är justerad indikeras det på displayen med ZERO. Tryck på ZEROknappen igen för att stänga av nollpunktsjusteringen. Välja funktion vid mätning av annat än ström och spänning (Hz/%duty eller ) Tryck på funktionsvalsknappen för att välja mellan resistansmätning, diodtest, kontinuitetsmätning eller kapacitansmätning när funktionsvredet är inställt på. Tryck på funktionsvalsknappen för att välja mellan mätning av frekvens eller pulskvot när funktionsvredet är inställt på Hz / %duty. Låsa mätvärde (HOLD) Tryck på HOLD-knappen för att hålla kvar det senaste mätvärdet på displayen. HOLD-symbolen visas i displayens överkant så länge mätvärdet är låst. Tryck på HOLD-knappen igen för att stänga av låsningen. Mätvärdeslåsningen kommer automatiskt att stängas av när du byter mätfunktion. Mäta likström Varning! Se till att testsladdarna är urkopplade från instrumentet innan du mäter strömstyrkor. Ställ funktionsvredet i läge 40A eller 200A. Tryck på ZERO-knappen för att nollställa instrumentet. Symbolen för nollställt instrument (ZERO ) visas då på displayen. Om mätaren inte stannar på noll, tryck två gånger på ZERO-knappen för att stänga av nollpunktsjusteringen och sedan nollställa igen. Tryck in öppningsreglaget för att öppna tången. Låt tången helt omsluta den ledare som ska mätas, och se till att tången är helt stängd. Det får inte finnas någon luftspalt mellan tångens käftar. Observera! Endast en ledare får vara innesluten i tången för att erhålla korrekta mätvärden. Läs av mätvärdet på displayen. Se till att instrumentet fortfarande är nollställt efter mätningen. Om inte, nollställ instrumentet igen och gör om mätningen. När du mäter en strömstyrka som skiljer sig mycket från den föregående mätningen, t.ex. om strömmen har motsatt riktning, kan nollpunktsjusteringen påverkas. Därför kan det vara nödvändigt att nollställa instrumentet och mäta strömmen igen för att få ett korrekt värde. 8

9 SE Mäta växelström Varning! Se till att testsladdarna är urkopplade från instrumentet innan du mäter strömstyrkor. Ställ funktionsvredet i läge ~40A eller ~200A. Tryck in öppningsreglaget för att öppna tången. Låt tången helt omsluta den ledare som ska mätas, och se till att tången är helt stängd. Det får inte finnas någon luftspalt mellan tångens käftar. Observera! Endast en ledare får vara innesluten i tången för att erhålla korrekta mätvärden. Läs av mätvärdet på displayen. Mäta växel- och likspänning Ställ funktionsvredet i läget V~ för växelspänning eller V för likspänning. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Anslut testsladdarna parallellt med kretsen som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Mäta resistans ( ), diodtest ( ), kontinuitetsmätning ( ) och mäta kapacitans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. Ställ funktionsvredet i läge. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Välj typ av mätning genom att trycka upprepade gånger på funktionsväljarknappen ( ). På displayen visas symboler ( nf) för den typ av mätning som kommer att göras. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid kontinuitetsmätning hörs en ljudsignal om motståndet i kretsen är under 100. Vid diodtest av en normal diod kommer displayen visa ett värde på 0,4 0,7 V i framriktningen, och OL i backriktningen. För en kortsluten diod kommer ett värde nära 0 mv att visas på displayen. Mäta frekvens Ställ funktionsvredet i läge Hz / %duty. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Se till att symbolen för frekvensmätning (Hz) visas i displayen. Om inte, tryck på funktionsväljarknappen (Hz / %duty) tills den visas. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid frekvensmätning bör spänningen över mätpunkterna vara mellan 800 mv och 10 V effektivvärde. Om spänningen är högre än 10 V kan mätvärdet vara osäkert. 9

10 SE Mäta pulskvot Ställ funktionsvredet i läge Hz / %duty. Anslut den svarta testsladden till COMuttaget och den röda testsladden till uttaget märkt med V Hz. Tryck på funktionsväljarknappen (Hz / % duty) tills symbolen för pulskvotsmätning (%) visas i displayen. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. Läs av mätvärdet på displayen. Vid pulskvotsmätning bör spänningen över mätpunkterna vara mellan 900 mv och 10 V effektivvärde. Om spänningen är högre än 10 V kan mätvärdet vara osäkert. Byta batterier När symbolen för svagt batteri BAT visas på displayen håller batterierna på att ta slut. Stäng av instrumentet och ta bort testsladdarna. Plocka ur instrumentet ur det gula gummihöljet. Kontrollera att instrumentet fortfarande är avstängt. Öppna batteriluckan genom att lossa krysskruven som håller fast luckan. Ta ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Använd ett 9 volts batteri av typen 6LF22 eller motsvarande. Stäng batteriluckan och lås den med skruven. Stoppa tillbaka instrumentet i gummihöljet. 10

11 NO Sikkerhetsinformasjon Les nøye gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar instrumentet i bruk. God kjennskap til instrumentet reduserer risikoen for personskader, målefeil og ødeleggelse av instrumentet: Bruk ikke instrumentet dersom instrumentet eller testledningene virker skadet, eller dersom du har mistanke om at instrumentet ikke fungerer som det skal. Pass på at du selv ikke er jordet når du utfører elektriske målinger. Berør aldri jordede gjenstander når du måler, som for eksempel metalledninger, kontakter, fiksturer eller annet. Reduser jordingsrisikoen ved å bruke tørre klær, sko med gummisåler, gummimatter eller annet utprøvd isoleringsmateriale. Steng av strømmen og kople ut kretsen før du kapper, lodder eller demonterer. Også forholdsvis svak strøm kan være livsfarlig. Utvis forsiktighet ved måling av spenning over 60 volt likespenning (DCV) eller 30 volt vekselspenning (ACV) effektiv verdi. Slike spenninger utgjør fare. Ved bruk av testledningene må fingrene holdes bak fingerbeskyttelsen på testpinnene. Mål aldri spenninger som overstiger instrumentets maksimale kapasitet, da dette kan gi deg farlige støt og skade instrumentet. Vær alltid oppmerksom på instrumentets spenningsbegrensninger, som er angitt på dets framside. Sikkerhetssymboler ADVARSEL. Livsfarlig spenning kan finnes.! FARE. Viktig sikkerhetsinformasjon, se bruksanvisningen. ADVARSEL For å unngå farlige støt eller skade på instrumentet, mål aldri strøm eller spenning som overstiger instrumentets måleområder: Funksjon Uttak Maks.verdi (effektiv verdi) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuitet/Diodetest/Kapasitans V/ Hz 250 V DC/AC Frekvens/Pulskvote V/ /Hz 250 V DC/AC 11

12 NO Egenskaper 1. Digitalt DC/AC tangamperemeter for måling av strømstyrke. 2. Oppløsning: 10 ma ved opptil 40 A DC/AC. 3. En knapp for nullstilling ved likestrømsmåling. 4. Maks. tangåpning: 23 mm /4 siffer LCD-display med 4000 avlesningsverdier. 6. Måler også likespenning (DCV), vekselspenning (ACV), resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvote (duty cycle), kapasitans (F), samt har funksjon for diodetest og kontinuitetsmåling (sluttet krets). 7. Automatisk valg av måleområder ved måling av spenning (DCV, ACV) resistans, frekvens, pulskvote og kapasitans. 8. Automatisk avstenging. 9. Funksjon for låsing av måledata (DATA HOLD) Beskrivelse av instrumentets deler 1 Måletang. Brukes for å måle strømstyrke i ledninger. 2 Åpningsregulering for måletang. 3 Funksjonsbryter. 4 På/av (ON/OFF). 5 Låsing av måleverdi (HOLD). 6 Justering av nullpunkt. (ZERO) Brukes også for å nullstille ved måling av likestrøm. 7 LCD-display med 3 3/4 sifre (viser 4000 steg). 8 Indikator for svakt batteri. 9 Tilkopling for V,, Hz. 10 COM-tilkopling. 11 Håndleddrem. 12 Funksjonsvalg for måling av annet enn strøm og spenning ( samt Hz / %duty). 12

13 NO Spesifikasjoner Maksimal spenning: 600 V effektiv verdi (mellom tilkopling og jord). Sikkerhet: Oppfyller kravene for sikkerhetsklasse II etter EN Overspenningskategori: CAT II. Display: LCD-display som teller 4000 steg, samt har funksjonsindikering. Polaritet: Automatisk innstilling, negativ polaritet indikeres med minus ( ). Verdi utenfor måleområde: OL vises i displayet dersom måleområdet overskrides. Indikering av svakt batteri: BAT vises i displayet ved lav batterispenning. Målefrekvens: 2 ganger per sekund, nominelt. Automatisk avstenging: Instrumentet slås av når det ikke har vært brukt på ca. 30 minutter. Arbeidstemperatur: 0 C til +50 C ved < 70 % relativ luftfuktighet. Oppbevaringstemperatur: 20 C til +60 C ved < 80 % relativ luftfuktighet. Strømforsyning: Ett 9 volts batteri, 6F22 eller tilsvarende. Mål: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm. Vekt: Ca. 225 gram. Følgende nøyaktigheter er angitt for C ved mindre enn 70 % relativ luftfuktighet. Likestrømsmåling (DCA) Område Oppløsning Nøyaktighet 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 sifre A 10 ma ± 5,0 % ± 6 sifre A 100 ma ± 3,5 % ± 3 sifre Juster nullpunktene med nullstillingsknappen. Maksimal inngående strøm: 200 A likestrøm (DC) Vekselstrømsmåling (ACA) Område Oppløsning Nøyaktighet Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 sifre sifre sifre sifre A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 sifre sifre sifre sifre 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 sifre sifre sifre sifre Frekvensområde: Maksimal inngående strøm: Hz. 200 A vekselstrøm (AC) effektiv verdi. 13

14 NO Likespenningsmåling (DCV) Område Oppløsning Nøyaktighet 400,0 mv 0,1 mv ± 0,8 % ± 2 sifre 4,000 V 1 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 40,00 V 10 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 400,0 V 100 mv ± 1,0 % ± 2 sifre 600 V 1 V ± 1,5 % ± 2 sifre Inngangsimpedans: 10 M. Maksimal inngående spenning: 600 V likespenning (DC) eller 600 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Vekselspenningsmåling (ACV) Område Oppløsning Nøyaktighet 4,000 V 1 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 40,00 V 10 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 400,0 V 100 mv ± 1,5 % ± 3 sifre 600 V 1 V ± 2,0 % ± 4 sifre Inngangsimpedans: 10 M. Frekvensområde: Hz. Maksimal inngående spenning: 600 V likespenning (DC) eller 600 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Resistansmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 400,0 0,1 ± 1,2 % ± 4 sifre 4,000 k 1 ± 1,2 % ± 2 sifre 40,00 k 10 ± 1,2 % ± 2 sifre 400,0 k 100 ± 1,2 % ± 2 sifre 4,000 M 1 k ± 1,2 % ± 2 sifre 40,00 M 10 k ± 2,0 % ± 3 sifre Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Kapasitansmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 4,000 nf 1 pf ± 6,0 % ± 15 sifre 40,00 nf 10 pf ± 6,0 % ± 10 sifre 400,0 nf 0,1 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 4,000 µf 1 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 40,00 µf 10 nf ± 3,5 % ± 5 sifre 200,0 µf 0,1 µf ± 6,0 % ± 10 sifre Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektivverdi. 14

15 NO Frekvensmåling Område Oppløsning Nøyaktighet 9,999 Hz 0,001 Hz ± 1,2 % ± 8 sifre 99,99 Hz 0,01 Hz ± 1,2 % ± 8 sifre 999,9 Hz 0,1 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 9,999 khz 1 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 99,99 khz 10 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 999,9 khz 100 Hz ± 0,8 % ± 3 sifre 9,999 MHz 1 khz ± 2,0 % ± 8 sifre Følsomhet: 0,8 V effektiv verdi ved % pulskvote og <100 Hz, 5,0 V effektiv verdi ved % pulskvote og >100 Hz. Effektavlesning: Mer enn 100 sifre ved pulslengde > 2 µs Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Pulskvotemåling Område Oppløsning Nøyaktighet 0,1 99,9 % 0,1 % ± 1,2 % ± 2 sifre Pulslengde: 100 µs til 100 ms Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Diodetest Teststrøm Oppløsning Nøyaktighet Cirka 0,3 ma 1 mv ± 10 % ± 5 sifre Spenning i åpen krets: Inngangssikring: cirka 1,5 volt likespenning (DC) 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. Summer ved kontinuitetsmåling Den innebygde summeren lyder dersom motstanden er lavere enn 100. Teststrøm: < 0,3 ma Inngangssikring: 250 V likespenning (DC) eller 250 V vekselspenning (AC) effektiv verdi. 15

16 NO Bruk Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før du tar instrumentet i bruk. Kontroller alltid om instrumentet er skadet, nedsmusset eller defekt. Kontroller at ikke testledningenes isolering er sprukket eller slitt. Bruk ikke instrumentet dersom du har mistanke om at det ikke er feilfritt. Nullstilling (ZERO) Trykk på ZERO-knappen for å nullstille ved måling av likestrøm, vekselstrøm og kapasitans, eller for å justere nullpunktene. Det er også mulig å justere nullpunktene ved måling av likespenning opptil 400,0 mv og vekselspenning opptil 4,000 V. Når nullpunktene er justert, indikeres det i displayet med ZERO. Trykk på ZEROknappen en gang til for å slå av nullpunktsjusteringen. Velge funksjon ved måling av annet enn strøm og spenning (Hz/%duty eller ) Trykk på funksjonsvalgsknappen for å velge mellom resistansmåling, diodetest, kontinuitetsmåling eller kapasitansmåling når funksjonsbryteren er innstilt på. Trykk på funksjonsvalgsknappen for å velge mellom måling av frekvens eller pulskvote når funksjonsbryteren er innstilt på Hz / %duty. Låse måleverdi (HOLD) Trykk på HOLD-knappen for å beholde den siste måleverdien i displayet. HOLDsymbolet vises i displayets overkant så lenge måleverdien er låst. Trykk på HOLDknappen en gang til for å slå av låsingen. Måleverdilåsingen vil automatisk slås av når du skifter målefunksjon. Måle likestrøm Advarsel! Pass på at testledningene er utkoplet fra instrumentet før du måler strømstyrker. Still funksjonsbryteren i posisjon 40 A eller 200 A. Trykk på ZERO-knappen for å nullstille instrumentet. Symbolet for nullstilt instrument (ZERO ) vises da i displayet. Dersom måleren ikke stanser på null, trykk to ganger på ZERO-knappen for å slå av nullpunktsjusteringen og deretter nullstille igjen. Trykk inn åpningsreguleringen for å åpne tangen. La tangen fullstendig omslutte den lederen som skal måles, og pass på at tangen er helt stengt. Det må ikke finnes noen luftspalte mellom tangens kjefter. Obs! Kun én leder må være innesluttet i tangen for å oppnå korrekte måleverdier. Les av måleverdien i displayet. Pass på at instrumentet fortsatt er nullstilt etter målingen. Hvis ikke, nullstill instrumentet igjen og foreta målingen om igjen. Når du måler en strømstyrke som skiller seg mye fra den foregående målingen, f.eks. om strømmen har motsatt retning, kan nullpunktsjusteringen påvirkes. Derfor kan det være nødvendig å nullstille instrumentet og måle strømmen igjen for å få en korrekt verdi. 16

17 NO Måle vekselstrøm Advarsel! Pass på at testledningene er utkoplet fra instrumentet før du måler strømstyrker. Still funksjonsbryteren i posisjon ~40A eller ~200A. Trykk inn åpningsreguleringen for å åpne tangen. La tangen fullstendig omslutte den lederen som skal måles, og pass på at tangen er helt stengt. Det må ikke finnes noen luftspalte mellom tangens kjefter. Obs! Kun én leder må være innesluttet i tangen for å oppnå korrekte måleverdier. Les av måleverdien i displayet. Måle veksel- og likespenning Still funksjonsbryteren i posisjon V~ for vekselspenning eller V for likespenning. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Kople testledningene parallelt med kretsen som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Måle resistans ( ), diodetest ( ), kontinuitetsmåling ( ) og måle kapasitans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet, og at alle kondensa-torer er utladet før målingen. Still funksjonsbryteren i posisjon. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Velg type måling ved å trykke gjentatte ganger på funksjonsvelgerknappen ( ). I displayet vises symboler ( nf) for den typen måling som vil bli gjort. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved kontinuitetsmåling høres et lydsignal dersom motstanden i kretsen er under 100. Ved diodetest av en normal diode vil displayet vise en verdi på 0,4 0,7 V i retningen framover, og OL i retningen bakover. For en kortsluttet diode vil en verdi nær 0 mv vises i displayet. Måle frekvens Still funksjonsbryteren i posisjon Hz / %duty. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Pass på at symbolet for frekvensmåling (Hz) vises i displayet. Hvis ikke, trykk på funksjonsvelgerknappen (Hz / %duty) til det vises. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved frekvensmåling bør spenningen over målepunktene være mellom 800 mv og 10 V effektiv verdi. Dersom spenningen er høyere enn 10 V, kan måleverdien være usikker. 17

18 NO Måle pulskvote Still funksjonsbryteren i posisjon Hz / %duty. Kople den sorte testledningen til COMuttaket og den røde testledningen til uttaket merket med V Hz. Trykk på funksjonsvelgerknappen (Hz / %duty) til symbolet for pulskvotemåling (%) vises i displayet. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. Les av måleverdien i displayet. Ved pulskvotemåling bør spenningen over målepunktene være mellom 900 mv og 10 V effektiv verdi. Dersom spenningen er høyere enn 10 V, kan måleverdien være usikker. Skifte batterier Når symbolet for svakt batteri BAT vises i displayet, er batteriene i ferd med å bli oppbrukt. Slå av instrumentet og fjern testledningene. Ta instrumentet ut av det gule gummidekselet. Kontroller at instrumentet fortsatt er avslått. Åpne batterilokket ved å løsne kryssporskruen som holder lokket fast. Ta ut det gamle batteriet, og sett i det nye. Bruk ett 9 volts batteri av typen 6LF22 eller tilsvarende. Steng batterilokket og lås det med skruen. Sett instrumentet på plass igjen i gummidekselet. 18

19 FI Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Laitteen hyvä tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja mittavirheiden vaaraa sekä pidentää laitteen käyttöikää: Älä käytä testilaitetta, jos laite tai testijohdot ovat vahingoittuneet, tai jos epäilet, ettei laite toimi niin kuin sen pitäisi. Varmista, ettet maadoita itseäsi. Älä kosketa testilaitteen käytön aikana maadoitettuja kohteita, kuten metallisia johtoja, kytkimiä tai kiinnittimiä. Maadoitusvaara vähenee, kun vaatteesi ovat kuivat ja käytät kumipohjaisia kenkiä, kumimattoa tai muuta hyväksi koettua eristemateriaalia. Kytke virta pois piiristä ennen kuin alat katkaista, juottaa tai purkaa piiriä. Joskus myös heikko virta voi olla hengenvaarallista. Ole erityisen varovainen, kun mittaat yli 60 V tasajännitteitä (DCV) tai yli 30 V vaihtojännitteitä (ACV). Tätä suuremmat jännitteet ovat vaarallisia. Kun liität testijohtoja, pidä sormesi testipuikkojen sormisuojuksen takapuolella. Älä koskaan mittaa jännitteitä, jotka ylittää laitteen enimmäiskapasiteetin, koska ne voivat aiheuttaa sinulle vaarallisia sähköiskuja ja vahingoittaa laitetta. Muista aina laitteen jänniterajoitukset. Ne on merkitty laitteen etupuolelle. Varoitusmerkit VAROITUS. Mahdollinen hengenvaarallinen jännite.! VAARA. Tärkeä turvallisuusohje, katso käyttöohje. VAROITUS Älä koskaan mittaa virtaa tai jännitteitä, jotka ylittävät laitteen mittausalueen. Sähköiskuvaara ja laitteen vahingoittumisvaara: Toiminto Lähtö Enimmäisarvo (tehoarvo) DCV/ACV V/ /Hz 600 V DC/AC /Kontinuiteetti/Dioditesti/Kapasitanssi V/ /Hz 250 V DC/AC Taajuus/Toimintasuhde V/ /Hz 250 V DC/AC 19

20 FI Ominaisuudet 1. Digitaalinen DC/AC pihtiampeerimittari virranvoimakkuuden mittaukseen. 2. Erottelutarkkuus: 10 ma 40 A:han DC/AC asti. 3. Nollauspainike tasavirran mittausta varten. 4. Pihtien suurin avauma: 23 mm /4 merkin nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen. 6. Mittaa myös tasajännitteen (DCV), vaihtojännitteen (ACV), resistanssin ( ), taajuuden (Hz), toimintasuhteen (duty cycle), kapasitanssin (F). Lisäksi toiminnot dioditestiä ja kontinuiteettimittausta (suljettu piiri) varten. 7. Automaattinen mittausalueen valinta jännitteen (DCV, ACV), resistanssin, taajuuden, toimintasuhteen ja kapasitanssin mittauksissa. 8. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä. 9. Mittausarvon lukitustoiminto (DATA HOLD) Laitteen osat 1 Mittauspihdit. Käytetään johtojen virranvoimakkuuden mittaamiseen. 2 Mittauspihtien aukaisupainike. 3 Toiminnon valitsin. 4 Virtakytkin (ON/OFF). 5 Mittausarvon lukituspainike (HOLD). 6 Nollakohdan säädin. (ZERO) Käytetään myös nollaukseen tasavirran mittauksessa /4 merkin nestekidenäyttä (4000-vaiheinen). 8 Heikon pariston osoitin. 9 V,, Hz -liitäntä 10 COM-liitäntä. 11 Rannelenkki. 12 Toiminnon valitsin muuta kuin virran ja jännitteen mittausta varten ( sekä Hz / %duty). Copyright Biltema Sweden AB (

21 FI Tekniset tiedot Suurin jännite: 600 V tehoarvo (liitännän ja maan välillä). Turvallisuus: Täyttää turvallisuusluokan II vaatimukset EN :n mukaisesti. Ylijänniteluokka: CAT II. Näyttö: Nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen, toiminnon osoitin. Polariteetti: Automaattinen. Negatiivinen napaisuus näkyy miinusmerkkinä ( ). Mittausalueen ulkopuolisten arvojen näyttö: Näytöllä näkyy OL, jos mittausalue ylittyy. Heikon pariston osoitin: Näytölle ilmestyy pariston kuva, kun paristo alkaa olla heikko. Mittaustaajuus: n. 2 kertaa sekunnissa. Automaattinen pois päältä kytkentä: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei ole käytetty n. 30 minuuttiin. Käyttölämpötila: 0 C +50 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 70 %. Säilytyslämpötila: 20 C +60 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Virtalähde: Yksi 9 V paristo, 6F22 tai vastaava. Mitat: 181,0 x 43,0 x 30,3 mm Paino: n. 225 g Seuraavassa mainitut mittaustarkkuudet ovat voimassa, kun lämpötila on 23±5 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 70 %. Tasavirran mittaus (DCA) Alue Erottelukyky Tarkkuus 0 20 A 10 ma ± 3,0 % ± 6 merkkiä A 10 ma ± 5,0 % ± 6 merkkiä A 100 ma ± 3,5 % ± 3 merkkiä Säädä nollakohta nollauspainikkeella. Suurin sallittu sisääntulovirta: 200 A tasavirtaa (DC). Vaihtovirran mittaus (ACA) Alue Erottelukyky Tarkkuus Hz Hz Hz Hz 0 20 A 10 ma ± 3 % ± 4 ± 3 % ± 7 ± 3 % ± 10 ± 3 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä A 10 ma ± 5 % ± 4 ± 5 % ± 7 ± 5 % ± 10 ± 5 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä 200 A 100 ma ± 3,5 % ± 4 ± 3,5 % ± 7 ± 3,5 % ± 10 ± 3,5 % ± 30 merkkiä merkkiä merkkiä merkkiä Taajuusalue: Hz. Suurin sallittu sisääntulovirta: 200 A vaihtovirtaa (AC) tehoarvo. 21

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN 14604 Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong.

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot