Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I e R e l e s a E 1 N / 2 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5"

Transkriptio

1 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN /06/2005

2 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA Ennen käyttöä Mittauksen aikana Mittauksen jälkeen Ylijänniteluokat YLEISTÄ Keskiarvo ja todellinen tehollisarvo Todellinen tehollisarvo ja huippukerroin KÄYTÖN VALMISTELU Alkutarkastus Tehonsyöttö Kalibrointi Säilytys KÄYTTÖ Laitteen kuvaus Laitteen osat Toimintopainikkeet MIN MAX RANGE HOLD Automaattisen virrankatkaisun esto Mittaukset Tasajännitteen mittaus Vaihtojännitteen mittaus Tasavirran mittaus Tasavirran mittaus Taajuuden mittaus Resistanssin mittaus Diodin testaus ja jatkuvuustesti Kapasitanssin mittaus HOITO YLEISTÄ Paristojen vaihto Sulakkeen vaihto Puhdistus TEKNISET TIEDOT Mittaustiedot Sähköiset ominaisuudet Turvallisuus Yleistiedot Ympäristövaatimukset Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus Varusteet TAKUU JA HUOLTO Takuu Huolto...22 EN - 1

3 1. TURVAOHJEITA HT32 Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityisesti huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä märässä ympäristössä. Älä käytä testeriä tiloissa, joissa on räjähtävää tai palavaa kaasua tai muuta ainetta, höyryä tai paljon pölyä. Eristä itsesi mittauskohteesta. Älä kosketa (sähköä johtavia) metalliosia kuten käyttämättömänä olevien mittausjohtojen päitä, pistorasioita, kiinnittimiä, piirejä jne. Älä käytä testeriä, jos siinä esiintyy häiriöitä tai vaurioita kuten vääntymistä, halkeamia, vuotoa, näytön häviämistä jne. Ole varovainen, kun mittaat yli 20 V jännitteitä. Sähköiskun vaara! Käytössä on seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tällä symbolilla merkityt kohdat käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia Vaarallisen suuri jännite. Sähköiskun vaara! Kaksoiseristetty mittari Vaihtovirta tai -jännite Tasavirta tai -jännite 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jonka epäpuhtausluokka on 2. Testerillä voidaan mitata JÄNNITE ja VIRTA järjestelmistä, joiden ylijänniteluokka on III 1000 V ja IV 600 V. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on: Suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta. Suojata laitetta väärältä käytöltä. Vain testerin mukana toimitetut johdot takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne tulee korvata täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä äläkä liitä testeriä piiriin, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitut rajat. Älä suorita mittauksia ympäristössä, joka ei täytä luvussa ja esitettyjä vaatimuksia. Varmistu, että paristot on asennettu oikein. Valitse oikea toiminto mittauksenvalitsimella, ennen kuin kytket mittausjohtimet mittauskohteeseen. Tarkista, että näyttö ja mittauksenvalitsin näyttävät samaa mittausta MITTAUKSEN AIKANA Noudata aina tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita: EN - 2

4 HUOMIO Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Irrota mittausjohdot testattavasta piiristä, ennen kuin kierrät mittauksenvalitsinta. Näin vältät onnettomuuden. Kun testeri on kytkettynä testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa mittausjohdinta. Älä lisää jännitettä resistanssia mitatessasi. Vaikka piiri on suojattu, liian suuri jännite voi aiheuttaa virhetoimintoja. Ellei lukema muutu mittauksen aikana, tarkasta, onko pitotoiminto (HOLD) käytössä MITTAUKSEN JÄLKEEN Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon mitauksen jälkeen. Ellei laitetta ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista siitä paristot, jottei niiden mahdollinen vuoto vahingoittaisi mittarin sisäosia. EN - 3

5 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT Standardi EN määrittelee mittaukseen, valvontaan ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuuden. Sen osassa 1 Yleisvaatimukset määritellään mittausluokat, joita tavallisesti kutsutaan ylijänniteluokiksi. Piirit jaetaan seuraaviin mittausluokkiin: Mittausluokka IV : pienjännitejärjestelmien virtalähteiden mittaus Esimerkkejä ovat sähkömittarit ja ensisijaisten ylivirtasuojauslaitteiden ja aaltoisuuden ohjauslaitteiden mittaukset. Mittausluokka III : rakennusten sähköjärjestelmien mittaus Esimerkkejä: jakotaulut, virrankatkaisijat, kiinteiden sähköjärjestelmien johtojen, virtakiskojen, haaroitusrasioiden, kytkimien ja pistorasioiden kytkennät sekä teollisuuden laitteet ja muut laitteet kuten esim. kiinteästi asennetut moottorit, jotka on kytketty pysyvästi kiinteään sähköjärjestelmään. Mittausluokka II : piirit jotka on kytketty suoraan pienjännitejärjestelmään. Esimerkkejä: kotitalouskoneet, kannettavat työkalut ja vastaavat laitteet. Mittausluokka I : piireille joita ei ole suoraan kytketty verkkoon Esimerkkejä: Piirit joiden syöttö ei tule verkosta ja verkon syöttämät piirit jotka on erikseen suojattu (sisäisesti). Jälkimmäisessä tapauksessa transienttirasitus vaihtelee. Tästä syystä standardi vaatii, että laitteen transienttiensietokyky on ilmoitettava käyttäjälle. HT32 EN - 4

6 2. YLEISTÄ Testerillä voidaan suorittaa seuraavat mittaukset: Tasajännite (V DC ) ja vaihtojännitteen (V AC ) todelliset tehollisarvot Tasavirta (I DC ) ja vaihtovirran (I AC ) todelliset tehollisarvot Resistanssi ja virtapiirin jatkuvuus Diodin testaus Taajuus Kapasitanssi Testerissä on 10-asentoinen (OFF-asento mukaan luettuna) mittauksenvalitsin. Toimintopainikkeet esitellään luvussa 4.2. Näyttöruudussa näkyvät lukeman lisäksi valitun mittauksen ja mittausmuodon symbolit, mittayksikkö ja analoginen viiva-asteikko. Testeristä katkeaa virta automaattisesti 10 minuutin kuluttua siitä, kun viimeksi on painettu jotain painiketta tai kierretty valitsinta. Toimintaa voidaan jatkaa, kun kierretään valitsin OFF-asentoon ja sen jälkeen uudestaan mittausasentoon KESKIARVO JA TODELLINEN TEHOLLISARVO Vaihtovirtamittareita on kahta päälajia: Keskiarvomittarit mittaavat vain perustaajuuden (50 tai 60 Hz) arvoja TRMS-mittarit mittaavat suureen todellisen tehollisarvon eli todellisen neliöllisen keskiarvon. Kun kysymyksessä on täydellinen sinimuotoinen aalto, kumpikin mittarilaji antaa saman lukeman. Harmoninen särö saa lukemat poikkeamaan toisistaan. Keskiarvomittari antaa perusaallon lukeman, kun taas TRMS-mittarin lukema koskee kokonaisaaltoa, johon sisältyvät myös harmoniset yliaallot (testerin päästökaistalla). Jos siis sama mittaus tehdään kummankin lajin mittarilla, tulos on sama vain, jos kysymyksessä on puhdas siniaalto. Jos taajuus sisältää harmonista säröä, TRMS-mittari antaa suuremman lukeman kuin keskiarvomittari 2.2. TODELLINEN TEHOLLISARVO JA HUIPPUKERROIN Virran tehollisarvo määritellään seuraavasti: Virran tehollisarvo on 1 A, jos se määrätyn pituisena aikana tuottaa vastuksen läpi kulkiessaan yhtä suuren energian kuin voimakkuudeltaan 1 A:n tasavirta saman pituisena aikana. Laskentakaava on seuraava: t0 +T 1 2 G= g T t0 ( t) dt Tehollisarvosta käytetään merkintää RMS (root mean square). G p Huippukerroin on signaalin huippuarvon ja tehollisarvon suhde: CF (G)=. Sen arvo GRMS vaihtelee signaalin aaltomuodon mukaan. Puhtaan siniaallon huippukerroin on 2 =1.41. Kerroin kasvaa sitä mukaa kun harmoninen särö suurenee. EN - 5

7 3. KÄYTÖN VALMISTELU HT ALKUTARKASTUS Tämä laite on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen kunnolla siltä varalta, että se olisi vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos näin on tapahtunut, ota yhteys kuljetuksesta vastaavaan. Tarkista, että pakkauksessa ovat mukana kaikki osat, jotka on mainittu luvussa 6.3. Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos joudut jostain syystä palauttamaan laitteen, noudata luvussa 7 annettuja ohjeita TEHONSYÖTTÖ Virtalähteenä toimii yksi paristo: 9 V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P. Se sisältyy pakkaukseen. Pariston kesto on noin 300 tuntia. Pariston tyhjenemisen merkkinä näytössä näkyy symboli. Vaihda silloin paristo välittömästi. Ohjeet ovat luvussa KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan yhdeksi vuodeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa SÄILYTYS Jos laitetta on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa (ks. lukua 6.2.1), jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 6

8 4. KÄYTTÖ 4.1. LAITTEEN KUVAUS Laitteen osat 1. LCD-näyttö 2. Toimintopainikkeet 3. Mittauksenvalitsin 4. A: tasa- ja vaihtovirran mittausliitäntä 5. HzVΩμA : muiden mittausten liitäntä 6. COM-tuloliitäntä Kuva 1: Testeri EN - 7

9 4.2. TOIMINTOPAINIKKEET Kun painiketta painetaan, sen symboli tulee näyttöruutuun ja kuuluu äänimerkki. Toiminto lopetetaan kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon MIN MAX MIN MAX -painiketta painetaan, kun halutaan mitata parametrin maksimi- ja minimiarvot. Ne tallentuvat muistiin ja saadaan esiin painelemalla MIN MAX -painiketta. Lukeman ohella ruudussa näkyy sitä vastaava tunnus: MAX maksimiarvolle ja MIN minimiarvolle. MIN MAX -toiminto ei toimi pidon (HOLD) aikana. MIN MAX -toiminto lopetetaan painamalla samaa painiketta vähintään 1 sekunti tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon RANGE RANGE -painikkeella käynnistetään manuaalinen mittausalueen valinta. Sana AUTO häviää näytöstä. Mittausaluetta vaihdetaan ja desimaalipistettä siirretään painamalla RANGE-painiketta. Tämä toiminto lopetetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon HOLD HOLD-painikkeella pysäytetään mittauslukema. Ruudussa näkyy HOLD. Lukeman päivittyminen käynnistetään painamalla HOLD-painiketta uudelleen tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon Automaattisen virrankatkaisun esto Automaattinen virrankatkaisu kannattaa estää, jos mittauksia suoritetaan pitkiä aikoja yhteen menoon. Silloin virta on kytkeytyneenä jatkuvasti. Menettele seuraavasti: Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon Kierrä mittauksenvalitsin johonkin mittausasentoon ja pidä samalla MIN MAX ja RANGE -painikkeita painettuna. Automaattinen virrankatkaisu toimii taas, kun testeri otetaan seuraavan kerran käyttöön. EN - 8

10 4.3. MITTAUKSET Tasajännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu tasajännite on 1000 V. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 2: Tasajännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 2). 3. Liitä punaisen johdon mittauspää testattavan piirin plusnapaan ja mustan johdon mittauspää miinusnapaan. Jännitelukema näkyy näytössä. Mittausalueen tunnistus tapahtuu automaattisesti. 4. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 5. Näyttö OL tarkoittaa, että jännite ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 6. Miinusmerkki näytössä tarkoittaa, että jännitteen suunta on päinvastainen kuin kuvassa Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2 EN - 9

11 Vaihtojännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu jännitetulo vaihtojännitteen mittauksissa on 750 Vrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 3: Vaihtojännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 3). 3. Liitä johtojen mittauspäät testattavaan piiriin. Jännitelukema näkyy näytössä. Mittausalueen tunnistus tapahtuu automaattisesti. 4. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 5. Näyttö OL tarkoittaa, että jännite ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 6. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 10

12 Tasavirran mittaus HUOMIO Suurin sallittu virtatulo tasavirran mittauksissa on 10 A. Älä yritä mitata tätä voimakkaampaa virtaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 4: Tasavirran mittaus 1. Katkaise virta testattavasta piiristä. 2. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon A. 3. Liitä punainen mittausjohto A-liitäntään ja musta COM-liitäntään (kuva 4). 4. Liitä johtojen mittauspää sarjaan mitattavan piirin kanssa ottaen huomioon napaisuuden ja virran suunnan kuvan 4 mukaan. 5. Kytke virta testattavaan piiriin. Virta-arvo näkyy testerin ruudussa. 6. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 7. Näyttö OL tarkoittaa, että virta ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 8. Jos virta-arvo on alle 6 ma, voit parantaa mittauksen erottelukykyä seuraavalla tavalla: Katkaise virta piiristä. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon μa. Vaihda punainen mittausjohto A-liittimestä HzVΩμA-liittimeen. Kytke virta piiriin. 9. Miinusmerkki näytössä tarkoittaa, että virran suunta on päinvastainen kuvaan 4 verrattuna. 10. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 11

13 Tasavirran mittaus HUOMIO Suurin sallittu virta tasavirran mittauksissa on 10 A. Älä yritä mitata tätä voimakkaampaa virtaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 5: Vaihtovirran mittaus 1. Katkaise virta mitattavasta piiristä. 2. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon A. 3. Liitä punainen mittausjohto A-liittimeen ja musta COM-liittimeen (kuva 5). 4. Liitä johtojen mittauspää sarjaan mitattavan piirin kanssa kuvan 5 mukaan. 5. Kytke virta testattavaan piiriin. Virta-arvo näkyy testerin ruudussa. 6. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 7. Näyttö OL tarkoittaa, että virta ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 8. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 12

14 Taajuuden mittaus HUOMIO Suurin sallittu vaihtojännite on 750 Vrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 6: Taajuuden mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon Hz. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 6). 3. Liitä johtojen mittauspäät testattavaan piiriin. Jännitelukema näkyy näytössä. Mittausalueen tunnistus tapahtuu automaattisesti. 4. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 5. Näyttö OL tarkoittaa, että taajuus ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 6. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 13

15 Resistanssin mittaus HUOMIO Ennen resistanssin mittausta katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 7: Resistanssin mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon Ω. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 7). 3. Liitä johtojen mittauspäät mitattavaan piiriin. Resistanssiarvo näkyy ruudussa. Mittausalueen valinta tapahtuu automaattisesti. 4. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 5. Näyttö OL tarkoittaa, että resistanssi ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 6. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 14

16 Diodin testaus ja jatkuvuustesti HUOMIO Ennen resistanssin mittausta katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 8: Diodin testaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon /. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 8). 3. Liitä punainen johto diodin positiiviselle puolelle (anodi) ja musta johto negatiiviselle puolelle (katodi). Jos liitos on hyvä, lukema on noin 0.4 ~ 0.9 V. 4. Vaihda liitäntä päinvastaiseksi ja mittaa uudelleen jännite diodin läpi. Näyttö OL tarkoittaa, että diodiin liitos on oikea. 5. Jatkuvuustestiä varten mittausjohdot kytketään kuten resistanssin mittausta varten (ks. lukua 4.3.6). Alle 500 Ω:n resistanssiarvoille kuuluu summeriääni. EN - 15

17 Kapasitanssin mittaus HUOMIO Katkaise kaikkein ensimmäiseksi virta testattavasta piiristä ja pura kaikkien kondensaattoreiden varaus. Käytä lyhyttä mittausjohtoparia hajakapasitanssin vähentämiseksi. Ennen kuin liität testattavan kondensaattorin, katso näyttöruutua, sillä siinä saattaa olla jokin muu lukema kuin nolla aina kun alue vaihdetaan. Vähennä tämä lukema kondensaattoritestin tuloksesta, jotta saat oikean mittausarvon. Liitä testattava kondensaattori tuloliittimiin ja kiinnitä huomiota napaisuuteen tarvittaessa. Kuva 9: Kapasitanssin mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. 2. Liitä punainen mittausjohto HzVΩμA -liitäntään ja musta COM -liitäntään (kuva 9). 3. Liitä johtojen mittauspäät kondensaattorin liittimiin, napaisuus kuvan mukaisesti. Kapasitanssi näkyy ruudussa. Mittausalueen tunnistus tapahtuu automaattisesti. 4. Jos haluat vaihtaa mittausaluetta itse, paina RANGE -painiketta. AUTO häviää näytöstä. Voit vaihdella desimaalipisteen paikkaa näytössä RANGE -painikkeella. Automaattinen toiminta palautetaan painamalla RANGE -painiketta vähintään sekunnin ajan. 5. Näyttö OL tarkoittaa, että kapasitanssi ylittää testerin mittauskyvyn. Irrota mittausjohdot piiristä oman turvallisuutesi sekä testerin turvallisuuden vuoksi. 6. Minimi- ja maksimiarvojen mittauksen sekä pitotoiminnon ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 16

18 5. HOITO HT YLEISTÄ Tämä mittari on tarkkuuslaite. Noudata sen käytössä ja säilytyksessä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, jotta se pysyisi vahingoittumattomana ja olisi turvallinen käyttää. Mittaria ei saa pitää korkeassa lämpötilassa eikä kosteassa ympäristössä. Sitä ei myöskään pidä asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle. Kytke mittari pois toiminnasta käytön jälkeen. Jos sitä on tarkoitus säilyttää pitkähkö aika käyttämättömänä, poista paristo, jottei sen mahdollinen vuoto vahingoittaisi mittarin sisäosia PARISTOJEN VAIHTO Vaihda paristo, kun ruudussa näkyy symboli. HUOMIO Sähköiskun välttämiseksi on mittausjohdot irrotettava virtapiiristä ennen pariston vaihtoa. 1. Kierrä mittauksenvalitsin OFFasentoon ja irrota mittausjohdot liittimistä. 2. Irrota mittarin suojakotelo. 3. Irrota paristolokeron kannen ruuvit ja ota vanha paristo pois. Aseta tilalle samaa tyyppiä oleva uusi paristo (9 V NEDA1604, JIS006P, IEC6F22) navat oikean suuntaisina. Kiinnitä paristolokeron kansi takaisin paikoilleen ja aseta suojakotelo mittarin päälle. Kuva 10: Pariston vaihto EN - 17

19 5.3. SULAKKEEN VAIHTO HUOMIO Sähköiskun välttämiseksi on mittausjohdot irrotettava virtapiiristä ennen sulakkeen vaihtoa. 1. Kierrä mittauksenvalitsin OFFasentoon ja irrota mittausjohdot liittimistä. 2. Irrota mittarin suojakotelo. 3. Irrota paristolokeron kannen ruuvit ja ota paristo pois. Ota viallinen sulake pois ja aseta tilalle uusi samanlainen (nopea 10 A/1000 V). Varmistu, että se tulee pitimeen keskelle. Kiinnitä lokeron kansi takaisin paikoilleen ja aseta suojakotelo mittarin päälle. Kuva 11: Sulakkeen vaihto 5.4. PUHDISTUS Puhdista laite kuivalla, pehmeällä kankaalla. Älä käytä kosteaa kangasta, vettä tai liuottimia. EN - 18

20 6. TEKNISET TIEDOT HT MITTAUSTIEDOT Tarkkuus ilmaistaan [% lukemasta + numeroiden lukumäärä]. Ilmoitetut tiedot pätevät, kun ympäristön lämpötila on 23 C ± 5 C ja ilman suhteellinen kosteus <80 %. Tasajännite Alue Erottelu Tarkkuus Tuloimpedanssi Ylikuormitussuoja 600.0mV 0.1mV 6.000V 0.001V 60.00V 0.01V 600.0V 0.1V 1000V 1V ±(0.5% lukemasta + 2 numeroa) 10MΩ // alle 100pF 1000VDC 750VACrms Vaihtojännitteen todelliset tehollisarvot (TRMS) Tarkkuus Alue Erottelu Tuloimpedanssi 600.0mV 0.1mV 6.000V 0.001V 60.00V 0.01V 600.0V 0.1V 750V 1V Huippukerroin: 3 ±(0.9% lukemasta + 5 numeroa) (50 60Hz) ±(0.9% lukemasta + 5 numeroa) (50 500Hz) 10MΩ // alle 100pF Ylikuormitussuoja 1000VDC 750VACrms Tasavirta Alue Erottelu Tarkkuus Lähtöjännite Ylikuormitussuoja 600.0μA 6000μA 0.1μA 1μA 6.000A 1mA 10A 10mA ±(1.0% lukemasta + 2 numeroa) <4mV/μA 2V max 600Vrms Nopea sulake 10A / 1000V Vaihtovirran todelliset tehollisarvot (TRMS) Alue Erottelu Tarkkuus (50 500Hz) 6.000A 1mA ±(1.5% lukemasta A 10mA numeroa) Lähtöjännite 2V max Ylikuormitussuoja Nopea sulake 10A / 1000V Taajuus Alue Erottelu Tarkkuus Herkkyys (**) Ylikuormitussuoja 6000Hz 1Hz 60.00kHz 0.01kHz 100mVrms (*) ±(0.1% lukemasta kHz 0.1kHz 1 numero) 6.000MHz 0.001MHz 250mVrms 600Vrms 60.00MHz 0.01MHz 1Vrms (*) Alle 20 Hz:n mittauksille herkkyys on 1.5Vrms (**) Suurin herkkyys: <5VACrms EN - 19

21 Resistanssi Alue Erottelu Tarkkuus Avoin jännite Ylikuormitussuoja 600.0Ω 0.1Ω 6.000kΩ 0.001kΩ ±(0.7% lukemasta kΩ 0.01kΩ 2 numeroa) 600.0kΩ 0.1kΩ 1.3V 600V rms 6.000MΩ 0.001MΩ ±(1.0% lukem.+2nroa) 60.00MΩ 0.01MΩ ±(1.5% lukem.+2nroa) Diodin testaus Alue Erottelu Tarkkuus ( V) Testausvirta Avoin jännite Ylikuormitussuoja 10mV ±(1.5%lukem.+5nroa) 1.5mA <3V 600V rms Jatkuvuustesti Alue Summeri Ylikuormitussuoja R<500Ω 600V rms Kapasitanssi Alue Erottelu Tarkkuus Ylikuormitussuoja 6.000nF 0.001nF 60.00nF 0.01nF 600.0nF 0.1nF 6.000μF 0.001μF ±(1.9% lukemasta + 8 numeroa) 600V rms 60.00μF 0.01μF 600.0μF 0.1μF 6.000mF 0.001mF Sähköiset ominaisuudet Muunto: Mittausnopeus: Lämpötilakerroin: Normaali vaimennussuhde NMRR: Yhteismuotoisen signaalin vaimennussuhde CMRR : Todelliset tehollisarvot (TRMS) 1.5 mittausta sekunnissa 0.15 (tarkkuus)/ C (<18 C ja >28 C) > 50dB DC-parametreille ja 50/60 Hz:lle >100dB DC:sta 60 Hz:iin asti DCV:lle > 60dB DC:sta 60 Hz:iin asti ACV:lle Turvallisuus Standardi: EN Eristys: Luokka 2, kaksoiseristys Epäpuhtausluokka: 2 Ylijänniteluokka: CAT IV 600V, CAT III 1000V (V/Ω/μA) CAT IV 500V (A) Sisäkäyttöön, suurin korkeus: 2000m EN - 20

22 Yleistiedot Mekaaniset ominaisuudet Mitat (sis. suojakotelon): Paino (sis. pariston): 164x82x44mm noin 400g Virtalähde Paristo: 9V NEDA1604, JIS006P, IEC6F22 Paristovaroitus: Näytössä näkyy symboli, kun paristo on vaihdettava Pariston kesto: noin 300 tuntia Automaattinen virrankatkaisu: 10 minuuttia sen jälkeen kun viimeksi on painettu jotain painiketta tai kierretty valitsinta Näyttö Näytön tyyppi: Mittauskyvyn ylitysnäyttö: 4 numeroa, suurin näyttö 6000, desimaalipiste OL tai -OL 6.2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Ilmasto Viitelämpötila: 23 ± 5 C Käyttölämpötila: 0 30 C Suhteellinen kosteus: <80% Säilytyslämpötila: C Säilytyskosteus: <80% Sähkömagneettinen suojaus Tämä laite on suunniteltu täyttämään voimassa olevien EMC-standardien vaatimukset ja sen suojaus on testattu seuraavien standardien mukaan: EN (1997) + A1 (1998) + A2 (2001). Tämä laite on pienjännitedirektiivin 73/23/EY sekä EMC-direktiivin 89/336/EY ja sen korjauksen 93/68/EY vaatimusten mukainen VARUSTEET Vakiovarusteet Mittausjohdot Paristo (lokerossaan) Käyttöohje Takuukortti Lisävarusteet Laukku B80 EN - 21

23 7. TAKUU JA HUOLTO HT TAKUU Vastaamme aine- ja valmistusvioista yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Vaihdamme takuuaikana vialliset osat, mutta pidätämme oikeuden korjata tai vaihtaa laitteen. Laite tulee palauttaa huoltoon omalla kustannuksella ja sen mukaan on liitettävä selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Valmistaja ei korvaa laitteen mahdollisesti aiheuttamia henkilö- ja ainevahinkoja. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Varusteet ja paristot eivät kuulu takuun piiriin Laitetta on käytetty väärin tai yhteen sopimattomien varusteiden kanssa. Riittämättömästä pakkauksesta aiheutunut vaurio, kun laite lähetetään huoltoon. Muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on korjannut laitteen. Laitteeseen on tehty jokin muutos ilman valmistajan lupaa. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää missään muodossa ilman valmistajan lupaa. Kaikki tuotteemme ovat patentoituja ja niiden tavaramerkit rekisteröityjä. Varaamme oikeuden hintamuutoksiin ja teknisen kehityksiin tuomiin muutoksiin HUOLTO Jos laite ei toimi tarkoitetulla tavalla, tarkasta paristo ja mittausjohdot ja vaihda ne tarvittaessa. Ellei laite edelleenkään toimi niin kuin pitää, tarkasta, käytätkö sitä oikein käyttöohjeen mukaisesti. Jos laite on toimitettava huoltoon korjattavaksi tai vaihdettavaksi, sovi toimituksesta etukäteen. Laitteen mukana tulee lähettää selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. EN - 22

24

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN 1.01-12/03/2007 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-29/05/2006 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA... 2 1.1 ENNEN MITTAUSTA...2 1.2 MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT712 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2004 Release SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN MITTAUSTA...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...2 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...2 2. YLEISTÄ...3 2.1. OMINAISUUDET...3 2.2. MITTARIN

Lisätiedot

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 /

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 / Käyttöohje M70 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.02-05/05/2006 SISÄLTÖ 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA... 3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN... 3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 1) TURVALLISUUS 1 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. ilmaisee

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

SUOMI. Käyttöohje HT5

SUOMI. Käyttöohje HT5 SUOMI Käyttöohje HT5 Copyright HT/Hedtec 2012 Release FIN 2.01-14/9/2012 Sisältö: HT5 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 2 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 2 1.4. MITTAUSLUOKITUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj

Yleiselektroniikka Oyj SEND Käyttöohje Extech EX845 True RMS 1000 A Pihtimittari Bluetooth-liitännällä Patentoitu Johdanto Onnittelemme Extech EX845 CAT IV True RMS 1000A Pihtimittarin valinnasta. Tämä mittari toimitetaan osana

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Laitteita - Yleismittari

Laitteita - Yleismittari Laitteita - Yleismittari Yleistyökalu mittauksissa Yleensä digitaalisia Mittaustoimintoja Jännite (AC ja DC) Virta (AC ja DC) Vastus Diodi Lämpötila Transistori Kapasitanssi Induktanssi Taajuus 1 Yleismittarin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit

Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit TEKNISET TIEDOT Fluke 1660 -sarjan sähköasennustesterit Lyhennä testaamiseen kuluvaa aikaa jopa 40 %: lla Auto Test-toiminnon avulla Auto Test-toiminto tekee viisi vaadittua mittausta peräkkäin yhdellä

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla

1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla PERMITTIIVISYYS Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä. Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset +Q ja Q ja levyjen

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Käyttöohje HT4014 HT4016

Käyttöohje HT4014 HT4016 Käyttöohje HT4014 HT4016 Copyright HT-ITALIA 2003 Realise EN 1.04 30/10/2003 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikaan...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94

ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SEIKO ANALOGINEN KVARTSIKELLO Cal. 7T94 SNN 017 SNN 019 SNN 021 KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Kellonajan asettaminen ja sekuntikellon osoittimien säätäminen 1 Päiväyksen asettaminen 2 Sekuntikello 3 Painikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-500 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-500:n

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje

s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje s3-sensori W.I.N.D. Käyttöohje 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Onnittelut! Polar s3-juoksusensori W.I.N.D. on paras vaihtoehto juoksutekniikan ja juoksutehon kehittämiseen. Laite käyttää herkkiä inertiasensoreita

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

AVO410 Digitaalinen yleismittari

AVO410 Digitaalinen yleismittari AVO410 Digitaalinen yleismittari Käyttöohjeet TURVALLISUUSVAROITUKSET Turvallisuusvaroitukset on luettava ja ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä. Seuraavat turvallisuusvaroitukset on huomioitava käyttäjän

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot