Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6"

Transkriptio

1 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN /05/2006

2 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA ENNEN MITTAUSTA MITTAUKSEN AIKANA MITTAUKSEN JÄLKEEN YLIJÄNNITELUOKAT YLEISKUVAUS TODELLISEN TEHOLLISARVON JA KESKIARVON MITTAAVAT LAITTEET TODELLINEN TEHOLLISARVO JA HUIPPUKERROIN KÄYTÖN VALMISTELU ALKUTARKASTUS TEHONSYÖTTÖ KALIBROINTI SÄILYTYS KÄYTTÖ LAITTEEN KUVAUS Laitteen osat TOIMONTOPAINIKKEET HOLD-painike VoltSense-painike MITTAUKSENVALITSIMEN TOIMINNOT Tasajännitteen mittaus Vaihtojännitteen mittaus Jännitteen tunnistus VoltSense Vaihtovirran mittaus Resistanssin mittaus Jatkuvuusmittaus ja diodin testaus HOITO YLEISTÄ PARISTOJEN VAIHTO PUHDISTUS TESTERIN HÄVITYS TEKNISET TIEDOT MITTAUSTIEDOT Turvallisuus Yleistiedot YMPÄRISTÖ Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus VARUSTEET Vakiovarusteet TAKUU JA HUOLTO TAKUU HUOLTO...4 EN - 1

3 1 TURVAOHJEITA HT7011 Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityisesti huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä märässä ympäristössä. Älä käytä testeriä tiloissa, joissa on räjähtävää tai palavaa kaasua tai muuta ainetta, höyryä tai paljon pölyä. Eristä itsesi mittauskohteesta. Älä kosketa (sähköä johtavia) metalliosia kuten käyttämättömänä olevien mittausjohtojen päitä, pistorasioita, kiinnittimiä, piirejä jne. Älä käytä testeriä, jos siinä esiintyy häiriöitä tai vaurioita kuten vääntymistä, halkeamia, vuotoa, näytön häviämistä jne. Ole varovainen, kun mittaat yli 20 V jännitteitä. Sähköiskun vaara! Käytössä on seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tämä kohta käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia. Vaarallisen suuri jännite; sähköiskun vaara. Kaksoiseristetty laite. Vaihtovirta tai -jännite. Tasavirta tai -jännite. 1.1 ENNEN MITTAUSTA Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa epäpuhtausluokka on 2. Käyttö vain sisätiloissa. Testerillä voidaan mitata TASA- ja VAIHTOVIRTA sekä TASA- ja VAIHTOJÄNNITE järjestelmissä, joiden ylijänniteluokka on IV (600 V) tai III (1000 V). Ylijänniteluokat selvitetään luvussa 1.4. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on: Suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta. Suojata laitetta väärältä käytöltä. Vain testerin mukana toimitetut johdot takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne tulee korvata täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä äläkä liitä testeriä piiriin, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitut rajat. Älä suorita mittauksia ympäristössä, joka ei täytä jäljempänä esitettyjä vaatimuksia. Varmistu, että paristot on asennettu oikein. Valitse oikea toiminto mittauksenvalitsimella, ennen kuin kytket mittausjohtimet mittauskohteeseen. Tarkista, että näyttö ja mittauksenvalitsin vastaavat tarkoitettua mittausta. EN - 2

4 1.2 MITTAUKSEN AIKANA Noudata aina tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. HUOMIO Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Irrota leuat johtimesta tai testattavasta piiristä, ennen kuin kierrät mittauksenvalitsinta. Näin vältät onnettomuuden. Kun testeri on kytkettynä testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa mittausjohdinta. Älä lisää jännitettä resistanssia mitatessasi. Vaikka piiri on suojattu, liian suuri jännite voi aiheuttaa virhetoimintoja. Kun mittaat virtaa pihdillä, irrota ensin jännitteen ja resistanssin mittausjohtimet. Pihdin lähellä oleva muu voimakas virta voi vaikuttaa virran mittauksen tarkkuuteen. Kun mittaat virtaa, aseta pihti siten, että johdin tulee mahdollisimman keskelle leukojen väliin, jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka. Ellei lukema eikä etumerkki muutu mittauksen aikana, tarkasta, onko pitotoiminto (HOLD) käytössä. 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon mittauksen jälkeen. Ellei laitetta ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista siitä paristot. EN - 3

5 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT Standardi EN määrittelee mittaukseen, valvontaan ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuuden. Sen osassa 1 Yleisvaatimukset määritellään mittausluokat, joita tavallisesti kutsutaan ylijänniteluokiksi. Piirit jaetaan seuraaviin mittausluokkiin: Mittausluokka IV : pienjännitejärjestelmien virtalähteiden mittaus Esimerkkejä ovat sähkömittarit ja ensisijaisten ylivirtasuojauslaitteiden ja aaltoisuuden ohjauslaitteiden mittaukset. Mittausluokka III : rakennusten sähköjärjestelmien mittaus Esimerkkejä: jakotaulut, virrankatkaisijat, kiinteiden sähköjärjestelmien johtojen, virtakiskojen, haaroitusrasioiden, kytkimien ja pistorasioiden kytkennät sekä teollisuuden laitteet ja muut laitteet kuten esim. kiinteästi asennetut moottorit, jotka on kytketty pysyvästi kiinteään sähköjärjestelmään. Mittausluokka II : piirit jotka on kytketty suoraan pienjännitejärjestelmään. Esimerkkejä: kotitalouskoneet, kannettavat työkalut ja vastaavat laitteet. Mittausluokka I : piireille joita ei ole suoraan kytketty verkkoon Esimerkkejä: Piirit joiden syöttö ei tule verkosta ja verkon syöttämät piirit jotka on erikseen suojattu (sisäisesti). Jälkimmäisessä tapauksessa transienttirasitus vaihtelee. Tästä syystä standardi vaatii, että laitteen transienttiensietokyky on ilmoitettava käyttäjälle. EN - 4

6 2 YLEISKUVAUS HT7011-testerillä voidaan suorittaa seuraavat mittaukset: Tasa- ja vaihtojännite Tasa- ja vaihtojännitteen tunnistus koskettaen tai ilman kosketusta (VoltSense). Vaihtovirta Resistanssi ja jatkuvuus Diodin testaus Testerissä on 6-asentoinen mittauksenvalitsin. Lukemat on mahdollista pysäyttää pitopainikkeella (HOLD). Mittarissa on myös VoltSense-painike. Sen käytöstä kerrotaan luvussa 4.2. Voimakaskontrastisessa nestekidenäytössä näkyvät lukeman lisäksi valitun mittauksen ja mittaustavan symbolit sekä mittayksikkö. 2.1 TODELLISEN TEHOLLISARVON JA KESKIARVON MITTAAVAT LAITTEET Vaihtovirtamittareita on kahta päälajia: Keskiarvomittarit mittaavat vain perustaajuuden (50 tai 60 Hz) arvoja TRMS-mittarit mittaavat suureen todellisen tehollisarvon eli todellisen neliöllisen keskiarvon. Kun kysymyksessä on täydellinen sinimuotoinen aalto, kumpikin mittarilaji antaa saman lukeman. Harmoninen särö saa lukemat poikkeamaan toisistaan. Keskiarvomittari antaa perusaallon lukeman, kun taas TRMS-mittarin lukema koskee kokonaisaaltoa, johon sisältyvät myös harmoniset yliaallot (testerin päästökaistalla). Jos siis sama mittaus tehdään kummankin lajin mittarilla, tulos on sama vain, jos kysymyksessä on puhdas siniaalto. Jos taajuus sisältää harmonista säröä, TRMS-mittari antaa suuremman lukeman kuin keskiarvomittari. 2.2 TODELLINEN TEHOLLISARVO JA HUIPPUKERROIN Virran tehollisarvo määritellään seuraavasti: Virran tehollisarvo on 1 A, jos se määrätyn pituisena aikana tuottaa vastuksen läpi kulkiessaan yhtä suuren energian kuin voimakkuudeltaan 1 A:n tasavirta saman pituisena aikana. Laskentakaava on seuraava: t0 +T 1 2 G= g T t0 ( t) dt Tehollisarvosta käytetään merkintää RMS (root mean square). G p Huippukerroin on signaalin huippuarvon ja tehollisarvon suhde: CF (G)=. Sen arvo GRMS vaihtelee signaalin aaltomuodon mukaan. Puhtaan siniaallon huippukerroin on 2 =1.41. Kerroin kasvaa sitä mukaa kun harmoninen särö suurenee. EN - 5

7 3 KÄYTÖN VALMISTELU HT ALKUTARKASTUS Tämä laite on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen kunnolla siltä varalta, että se olisi vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos näin on tapahtunut, ota yhteys kuljetuksesta vastaavaan. Tarkista, että pakkauksessa ovat mukana kaikki osat, jotka on mainittu luvussa Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos joudut jostain syystä palauttamaan laitteen, noudata luvussa 7 annettuja ohjeita. 3.2 TEHONSYÖTTÖ Virtalähteenä toimii kaksi paristoa 1,5 V LR03 UM4 AAA. Ne sisältyvät pakkaukseen. Paristot kestävät noin 250 tuntia. Paristojen tyhjenemisen merkkinä näytössä näkyy symboli välittömästi. Ohjeet ovat luvussa Vaihda silloin paristot 3.3 KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan yhdeksi vuodeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa. 3.4 SÄILYTYS Jos laitetta on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa (ks. lukua 6.2.1), jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 6

8 4 KÄYTTÖ 4.1 LAITTEEN KUVAUS Laitteen osat 1. Induktiiviset, avoimet leuat 2. LCD-näyttöruutu 3. Painikkeet 4. Kiertyvä mittauksenvalitsin 5. Liittimet Kuva 1: Mittari 4.2 TOIMONTOPAINIKKEET HOLD-painike HOLD-painikkeella pysäytetään mittauslukema. Ruudussa näkyy symboli H. Lukeman päivittyminen käynnistetään painamalla HOLD-painiketta uudelleen. Tällä painikkeella vaihdetaan myös diodin testaus jatkuvuusmittaukseksi ja päinvastoin VoltSense-painike Kun VoltSense-painiketta painetaan, mittari tunnistaa tasa- ja vaihtojännitteen koskettaessaan kohdetta tai ilman kosketusta. Toiminto on mahdollinen mittauksenvalitsimen kaikissa asennoissa, myös OFF-asennossa. EN - 7

9 4.3 MITTAUKSENVALITSIMEN TOIMINNOT Tasajännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu jännitetulo tasajännitteen mittauksissa on 1000 V. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 2: Tasajännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Liitä punainen mittausjohto V-Ω-liitäntään ja musta mittausjohto COM-liitäntään. 3. Liitä johtojen mittauspäät mitattavaan piiriin (kuva 2). Jännitelukema näkyy ruudussa. 4. Näyttö OL tarkoittaa, että tasajännite ylittää testerin mittauskyvyn. 5. Näyttö - tarkoittaa, että mitattu jännite on erimerkkinen kytkentään nähden (kuva 2). 6. Lukema pysäytetään HOLD-painikkeella (ks. lukua 4.2.1). EN - 8

10 4.3.2 Vaihtojännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu jännitetulo jännitteen mittauksissa on 1000 VDC tai 1000 VACrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 3: Vaihtojännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Liitä punainen mittausjohto V-Ω-liitäntään ja musta mittausjohto COM-liitäntään. 3. Liitä johtojen mittauspäät mitattavaan piiriin (kuva 3). Jännitelukema näkyy ruudussa. 4. Näyttö OL tarkoittaa, että vaihtojännite ylittää testerin mittauskyvyn. 5. Lukema pysäytetään HOLD-painikkeella (ks. lukua 4.2.1). EN - 9

11 4.3.3 Jännitteen tunnistus VoltSense HUOMIO Suurin sallittu jännitetulo jännitteen mittauksissa on 1000 VDC tai 1000 VACrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 4: Jännitteen tunnistus 1. Mittauksenvalitsin saa olla missä asennossa tahansa. Irrota mittausjohdot testeristä. 2. Paina VoltSense-painiketta (kuva 4 kohta 1). Näyttö muuttuu mustaksi, punainen valo vilkkuu ja summeriääni kuuluu vähän aikaa. 3. Pidä VoltSense-painiketta painettua ja vie testeri aivan mittauskohden lähelle tai kiinni siihen (kuva 4 kohta 2). Punainen merkkivalo palaa ja summeriääni kuuluu aina, kun testeri tunnistaa tasa- tai vaihtojännitteen. 4. Toiminto lopetetaan vapauttamalla VoltSense-painike. EN - 10

12 4.3.4 Vaihtovirran mittaus HUOMIO Irrota kaikki mittausjohdot testeristä ennen virran mittausta. Kuva 5: Vaihtovirran mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon A. 2. Aseta johdin leukojen väliin kuvan 5 mukaisesti. Virta-arvo näkyy näytössä. 3. Näyttö OL tarkoittaa, että virta ylittää testerin mittauskyvyn. 4. Lukema pysäytetään HOLD-painikkeella (ks. lukua 4.2.1). HUOMIO Mittarissa on sisäinen suodatin, minkä vuoksi voi kestää muutamia sekunteja, ennen kuin näyttö saavuttaa nollan. Tämä ei ole vika. Mittausta voidaan jatkaa, sillä väliaikaisesti näkyvä arvo ei suurenna mittausarvoa. EN - 11

13 4.3.5 Resistanssin mittaus HUOMIO Ennen kuin mittaat resistanssin, katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 6: Resistanssin mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon Ω. 6. Liitä punainen mittausjohto V-Ω-liitäntään ja musta mittausjohto COM-liitäntään. 7. Liitä johtojen mittauspäät mitattavaan piiriin (kuva 6). Resistanssilukema näkyy ruudussa. 8. Näyttö OL tarkoittaa, että resistanssi ylittää testerin mittauskyvyn. 2. Lukema pysäytetään HOLD-painikkeella (ks. lukua 4.2.1). EN - 12

14 4.3.6 Jatkuvuusmittaus ja diodin testaus HUOMIO Ennen kuin mittaat resistanssin tai testaat diodin, katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 7: Jatkuvuusmittaus ja diodin testaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. 2. Kun painat HOLD-painiketta, valituksi tulee jatkuvuusmittaus ja näytössä näkyy symboli. 3. Liitä punainen mittausjohto V-Ω-liitäntään ja musta mittausjohto COM-liitäntään ja suorita jatkuvuusmittaus (kuva 7 vasen puoli). Testeri antaa summeriäänen, jos resistanssi on pienempi kuin noin 50 Ω. 4. Valitse diodin testaus painamalla HOLD-painiketta. Näytössä näkyy symboli. 5. Liitä punainen mittausjohto diodin anodiin ja musta mittausjohto katodiin (kuva 7 oikea puoli). Näytössä näkyy P-N-liitoksen kynnysjännite. 6. Vaihda mittausjohtojen kytkentä, niin saat napaisuudeltaan käänteisen jännitelukeman. EN - 13

15 5 HOITO HT YLEISTÄ 1. Tämä digitaalinen pihtimittari on tarkkuuslaite. Noudata sen käytössä ja säilytyksessä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, jotta se pysyisi vahingoittumattomana ja olisi turvallinen käyttää. 2. Mittaria ei saa pitää korkeassa lämpötilassa eikä kosteassa ympäristössä. Sitä ei myöskään pidä asettaa alttiiksi suoralle auringonvalolle. 3. Kytke mittari pois toiminnasta käytön jälkeen. Jos sitä on tarkoitus säilyttää pitkähkö aika käyttämättömänä, poista paristo, jottei sen mahdollinen vuoto vahingoittaisi mittarin sisäosia. 5.2 PARISTOJEN VAIHTO Vaihda paristot, kun näytössä näkyy symboli. HUOMIO Paristot saa vaihtaa vain asiantunteva henkilö. Ennen paristojen vaihtoa on aina irrotettava mittausjohdot liittimistä ja johdin leukojen välistä. 1. Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon. 2. Irrota mittausjohtimet liittimistä ja mahdollinen johdin leukojen välistä. 3. Irrota paristolokeron kannen ruuvit ja ota kansi pois paikoiltaan. 4. Vaihda paristot uusiin samanlaisiin. 5. Aseta lokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla. 5.3 PUHDISTUS Puhdista laite kuivalla, pehmeällä kankaalla. Älä käytä kosteaa kangasta, vettä, liuottimia tms. 5.4 TESTERIN HÄVITYS Tämä symboli tarkoittaa, että loppuun käytetty laite ja sen varusteet on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen. Niitä ei saa hävittää tavallisen jätteen mukana. EN - 14

16 6 TEKNISET TIEDOT HT MITTAUSTIEDOT Ilmoitetut tiedot pätevät, kun ympäristön lämpötila on 23 C ± 5 C ja ilman suhteellinen kosteus <80 %. Tasajännite Mittausalue Erottelu Tarkkuus Tuloimpedanssi Ylikuormitussuoja V 0.1V ±(1.0% lukemasta V 1V 2 numeroa) 2MΩ, <100pF 1000VDC Vaihtojännite Mittausalue Erottelu Tarkkuus V 0.1V V 1V ±(1.5% lukemasta + 5 numeroa) Tuloimpedanssi Taajuusalue Ylikuormitussuoja 2MΩ <100pF Hz 750VACrms Vaihtovirta Mittausalue Erottelu Tarkkuus Taajuusalue Ylikuormitussuoja A 0.1A ±(3.0% lkm+3 nroa) 50 60Hz 400Arms Resistanssi ja jatkuvuus Mittausalue Erottelu Tarkkuus Summeri Ylikuormitussuoja Ω 0.1Ω ±(1.0% lkm+ 5 nroa) kΩ 0.001kΩ kΩ 0.01kΩ ±(1.0% lukemasta kΩ 0.1kΩ + 2 numeroa) 50Ω 600VACrms MΩ 0.001MΩ MΩ 0.01MΩ ±(1.9% lkm + 5 nroa) Suurin avoimen piirin jännite: 1.3V Diodin testaus Mittausalue Tarkkuus Ylikuormitussuoja V ±(1.5% lkm V) 600VACrms Suurin avoimen piirin jännite: 3.0V Turvallisuus Standardi: EN Eristys: Luokka 2, kaksoiseristys Epäpuhtausluokka: 2 Sisäkäyttöön, korkeus max: 2000 m Ylijänniteluokka: CAT III 1000 V maahan CAT IV 600 V maahan Yleistiedot Mekaaniset ominaisuudet Mitat: Paino (sis. paristot): Johtimen suurin koko: 193 x 54 x 31 mm noin 280 g 16 mm EN - 15

17 Virtalähde Paristot: 2 kpl 1,5 V LR03 UM4 AAA Paristovaroitus: Näytössä näkyy symboli kun paristot on vaihdettava Paristojen kesto: noin 250 tuntia Autom. virrankatkaisu: noin 10 minuutin kuluttua Näyttö Näyttötyyppi: Näytteenottonopeus: Muuntomuoto: LCD 3 ½ numeroa, suurin lukema 2000, desimaalipiste ja mittausyksikkö 1,5 näytettä sekunnissa Keskiarvo 6.2 YMPÄRISTÖ Ilmasto Viitelämpötila: 23 ± 5 C Käyttölämpötila: 0 50 C Käyttökosteus: <75%RH Säilytyslämpötila: C Säilytyskosteus: <80%RH Lämpötilakerroin: 0.2 x määritelty tarkkuus / C, <18 C, >28 C Sähkömagneettinen suojaus Tämä laite on suunniteltu täyttämään voimassa olevien EMC-standardien vaatimukset ja sen suojaus on testattu seuraavien standardien mukaan: EN (1997) + A1 (1998) + A2 (2001). Tämä laite on pienjännitedirektiivin 73/23/EY sekä EMC-direktiivin 89/336/EY ja sen korjauksen 93/68/EY vaatimusten mukainen. 6.3 VARUSTEET Vakiovarusteet Vakiopakkaus sisältää seuraavat tuotteet Mittari HT7011 Mittausjohdot Kantolaukku Paristot (lokerossaan) Käyttöohje EN - 16

18 7 TAKUU JA HUOLTO HT TAKUU Vastaamme aine- ja valmistusvioista yleisten myyntiehtojen mukaisesti. Pidätämme oikeuden korjata tai vaihtaa viallisen laitteen takuuaikana valintamme mukaan. Laite tulee toimittaa huoltoon omalla kustannuksella, mutta palautuksesta on sovittava etukäteen. Mukaan tulee liittää selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Valmistaja ei korvaa laitteen mahdollisesti aiheuttamia henkilö- ja ainevahinkoja. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Varusteet ja paristot Laitetta on käytetty väärin tai yhteen sopimattomien varusteiden kanssa. Riittämättömästä pakkauksesta aiheutunut vaurio, kun laite lähetetään huoltoon. Muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on korjannut laitteen. Laitteeseen on tehty jokin muutos ilman valmistajan lupaa. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää missään muodossa ilman valmistajan lupaa. Kaikki tuotteemme ovat patentoituja ja niiden tavaramerkit rekisteröityjä. Varaamme oikeuden hintamuutoksiin ja teknisen kehityksiin tuomiin muutoksiin. 7.2 HUOLTO Jos laite ei toimi tarkoitetulla tavalla, tarkasta paristo ja mittausjohdot ja vaihda ne tarvittaessa. Ellei laite edelleenkään toimi niin kuin pitää, tarkasta, käytätkö sitä oikein käyttöohjeen mukaisesti. Jos laite on lähetettävä huoltoon, lähetys tapahtuu lähettäjän omalla kustannuksella. Sovi lähetyksestä etukäteen. Laitteen mukana tulee lähettää selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. EN - 17

19 MUISTIINPANOJA

20

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN 1.01-12/03/2007 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT712 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 /

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 / Käyttöohje M70 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.02-05/05/2006 SISÄLTÖ 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA... 3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN... 3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...

Lisätiedot

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2004 Release SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN MITTAUSTA...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...2 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...2 2. YLEISTÄ...3 2.1. OMINAISUUDET...3 2.2. MITTARIN

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

SUOMI. Käyttöohje HT5

SUOMI. Käyttöohje HT5 SUOMI Käyttöohje HT5 Copyright HT/Hedtec 2012 Release FIN 2.01-14/9/2012 Sisältö: HT5 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 2 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 2 1.4. MITTAUSLUOKITUKSET

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH MM ME100 0 KOS STEUS SMITT TARIN KÄYTT TÖOH HJEET TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA 4, 01300 VANTAA PUH. 010 820 1100 Hyvä asiakkaamme, Onnittelut MME 100 kosteusmittarin hankintapäätöksestä.

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E4201031 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-500 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-500:n

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028 DVM851 KÄYTTÖOPAS Tuotenro: 550028 Käyttöopas YLEISMittarin osat DVM851 on paristoilla toimiva, käsikäyttöinen 3½ yleismittari, jolla mittaat vaihto- ja tasajännitemittaukset, vaihto- ja tasavirtamittaukset,

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Ohjelehti Johdanto Fluke 771 milliampeeriprosessin pihtimittari ( mittari ) on kädessä pidettävä paristokäyttöinen pihtimittari, joka mittaa 4-20 ma vaihtovirtaa katkaisematta

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

testo 606-2 Käyttöohje

testo 606-2 Käyttöohje testo 606-2 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-2 Pikaohje testo 606-2 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

TESTI & MITTALAITTEET

TESTI & MITTALAITTEET TESTI & MITTALAITTEET micro DM-100 Digitaalinen yleismittari Iskun ja veden kestävä micro CM-100 Digitaalinen pihtimittari, monipuolinen, 10 toimintoa micro HM-100 Ilman lämpötila ja kosteusmittari KOKO

Lisätiedot

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

testo Käyttöohje, suomi Asiakaspalvelu ja huolto: /01/T/dr/ Box Elof Lindälvs Gata 13

testo Käyttöohje, suomi Asiakaspalvelu ja huolto: /01/T/dr/ Box Elof Lindälvs Gata 13 1 www.nordtec.se testo 606-2 Käyttöohje, suomi Asiakaspalvelu ja huolto: Nordtec Instrument AB Toimitusosoite: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 SE-402 41 Göteborg Puhelin: +46-31-704 10 70 Majnabbe (Tysklandsterminalen)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot