Art Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter"

Transkriptio

1 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Säkerhetsinformation Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du börjar använda instrumentet. God kännedom om instrumentet minskar risken för personskador, mätfel samt förlänger instrumentets livslängd: Använd inte instrumentet om instrumentet eller testsladdarna verkar skadade, eller om du misstänker att instrumentet inte fungerar som det ska. Se till att du själv inte är jordad när du gör elektriska mätningar. Vidrör aldrig jordade föremål när du mäter, som till exempel metalledningar, kontakter, fixturer eller annat. Minska jordningsrisken genom att använda torra kläder, skor med gummisula, gummi mattor eller annat utprovat isoleringsmaterial. Stäng av strömmen och koppla ur kretsen innan du kapar, löder eller monterar isär den. Även förhållandevis svag ström kan vara livsfarlig. Iakttag försiktighet vid mätning av spänning över 60 volt likspänning (DCV) eller 30 volt växelspänning (ACV) effektivvärde. Sådana spänningar utgör fara. Vid användning av testsladdarna måste fingrarna hållas bakom fingerskydden på testpinnarna. Mät aldrig spänningar som överstiger instrumentets maximala kapacitet, då det kan ge dig farliga stötar och skada instrumentet. Var alltid uppmärksam på instrumentets spänningsbegränsningar som finns angivna på dess framsida. Använd aldrig instrumentet för att mäta föremål som kan inducera spänning eller orsaka transienter (t.ex. motorer), vilka kan överstiga den maximala ingående spänningen. Ta alltid bort testpinnarna från mätobjektet innan du byter mätfunktion. Använd aldrig instrumentet i fuktiga miljöer eller med blöta händer. Varning För att undvika farliga stötar eller skada instrumentet, mät aldrig ström eller spänning som överstiger instrumentet mätområden: Funktion Maxvärde Maximal ingående spänning DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC kretsen får ej vara ansluten till spänning 250 V DC, 250 V AC Frekvens/Pulskvot 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Egenskaper Digital multimeter i fickformat, avsedd för spänningsmätning i svagströmskretsar. Tunn endast 13 mm tjock. Tydlig LCD-display med 13,5 mm höga siffror. Mäter även resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvot (%duty), kapacitans (F), samt har funktion för diodtest och sluten-krets-test. Automatisk avstängning efter ca 30 minuter. Funktion för låsning av senaste mätvärde. Funktion för att mäta skillnader mot ett referensvärde, t.ex. spänningen relativt en viss punkt i en krets. 3

4 SE Beskrivning av instrumentets delar 1. LCD-display 2. Sätt referensvärde (RELATIVE) 3. Funktionsval (SELECT) 4. Lås mätvärde (DATA HOLD) 5. Funktionsval Hz / pulskvot (Hz/DUTY) 6. Funktionsvred 7. Förvaringslåda av plast 8. Testpinnar Specifikationer Maximal spänning: 600 V effektivvärde (mellan anslutning och jord). Säkerhet: Uppfyller kraven för säkerhetsklass II enligt ICE (EN ). Överspänningskategori: CAT II. Display: LCD-display som räknar 4000 steg, samt har funktionsindikering. Mätområden: Automatiskt val av mätområde. Värde utanför mätområde: OL visas på displayen om mätområdet överskrids. Polaritet: Automatisk inställning, negativ polaritet indikeras med minus ( ). Indikering av svagt batteri: Batterisymbol visas på displayen för vid låg batterispänning. Automatisk avstängning: Instrumentet stängs av när det inte har använts på ca. 30 minuter. Mätfrekvens: Ca. 3 gånger per sekund. Arbetstemperatur: 0 C till +40 C vid < 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 10 C till +50 C vid < 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Arbetshöjd: Upp till 2000 meter över havet. Strömförsörjning: Ett 3 volts lithiumbatteri av typen CR2032. Strömförbrukning: Ca. 6 mw. Ett batteri räcker till ca. 200 timmars mätning av likspänning. Mått: 113 x 60 x 13 mm. Vikt: Cirka 90 gram. 4

5 SE Följande noggrannheter är angivna för 23±5 C vid mindre än 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Likspänningsmätning (DC V ) Område Noggrannhet 4,000 V ± 1,3 % ± 3 siffror 40,00 V ± 1,3 % ± 3 siffror 400,0 V ± 1,3 % ± 3 siffror 500 V ± 1,3 % ± 3 siffror Ingångsimpedans: 10 M Maximal ingående spänning: 500 V likspänning (DC) eller 500 V växelspänning (AC) effektivvärde, eller 700 V toppvärde. Växelspänningsmätning (AC V~) Område Noggrannhet 4,000 V ± 1,0 % ± 10 siffror 40,00 V ± 2,3 % ± 5 siffror 400,0 V ± 2,3 % ± 5 siffror 500 V ± 2,3 % ± 5 siffror Noggrannheten gäller för sinusformad växelspänning. Mätning av andra typer av växelspänning kan ge mätfel. Ingångsimpedans: 10 M Frekvensområde: Hz. Maximal ingående spänning: 500 V likspänning (DC) eller 500 V växelspänning (AC) effektivvärde, eller 700 V toppvärde Resistansmätning ( ) Område Noggrannhet 400,0 ± 2,0 % ± 5 siffror 4,000 k ± 2,0 % ± 5 siffror 40,00 k ± 2,0 % ± 5 siffror 400,0 k ± 2,0 % ± 5 siffror 4,000 M ± 5,0 % ± 5 siffror 40,00 M ± 10 % ± 5 siffror Mätspänning: ca. 0,4 V Kapacitansmätning ( ) Område Noggrannhet 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 siffror 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 siffror 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 siffror 40,00 µf ± 10 % ± 15 siffror 100,0 µf ± 10 % ± 15 siffror Frekvensmätning (Hz) Område Noggrannhet 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 5 MHz ± 2,0 % ± 5 siffror 10 MHz ± 2,0 % ± 5 siffror Känslighet: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V effektivvärde > 99,99 khz 40 V effektivvärde Pulskvotsmätning (DUTY) Område Noggrannhet 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 siffror Känslighet: > 1 khz 2,5 V noll-till-toppvärde > 10 khz 6 V noll-till-toppvärde > 70 khz 40 V noll-till-toppvärde Sluten-krets-test ( ) En ljudsignal hörs om motståndet i kretsen understiger ca Spänning i öppen krets: ca 0,4 V Diodtest ( ) Spänning i öppen krets: ca 1,5 V 5

6 SE ANVÄNDNING Läs igenom säkerhetsinformationen innan du börjar använda instrumentet. Kontrollera alltid ifall instrumentet är skadat, nedsmutsat eller defekt. Kontrollera så att inte testsladdarnas isolering är sprucken eller skadad. Använd inte instrumentet om du misstänker att det inte är felfritt. Sätta på instrumentet och välja typ av mätning Sätt på instrumentet genom att vrida funktionsvredet från läge OFF till läget för den önskade mättypen: DCV ACV~ Hz/DUTY mätning av likspänning mätning av växelspänning frekvens- eller pulskvotsmätning resistansmätning, diodtest, sluten-krets-test eller kapacitansmätning När funktionsvredet är inställt på Hz/DUTY, tryck på Hz/DUTY-knappen för att välja mellan mätning av frekvens (Hz) eller pulskvot (%). När funktionsvredet är inställt på, tryck på SELECT-knappen för att välja mellan resistansmätning ( ), diodtest ( ), sluten-krets-test ( ) eller kapacitansmätning (F). Låsa mätvärde (DATA HOLD) Tryck på HOLD-knappen för att hålla kvar det senaste mätvärdet på displayen. HOLD-symbolen visas i displayens överkant så länge mätvärdet är låst. Tryck på HOLD-knappen igen för att stänga av låsningen. Mätvärdeslåsningen kommer automatiskt att stängas av när du byter mätfunktion. Mäta skillnader mot referensvärde (RELATIVE) Tryck på RELATIVE-knappen när du mäter en viss punkt för att använda det aktuella mätvärdet som referensvärde. På displayen kommer nu skillnaden mellan nya mätvärden och referensvärdet att visas istället för de verkliga mätvärdena. REL-symbolen visas i displayens överkant så länge ett referensvärde används. Tryck på RELATIVE-knappen igen för att sluta mäta skillnaderna mot referensvärdet. När ett referensvärde används låses även mätområdet, dvs. om referensvärdet sattes till t.ex. 10 M (mätområde 0 40,00 M ) kommer skillnaderna att visas i M. Undantaget är kapacitansmätning, då mätområde fortfarande väljs automatiskt. Mätning mot referensvärde kan inte användas vid frekvens- och pulskvotsmätning. 6

7 SE Testa batteriet 1. Vrid funktionsvredet till läge, och kontrollera att instrumentet är inställt på resistansmätning ( ). Om indikatorn för svagt batteri ( ) visas på displayen håller batteriet på att ta slut och måste bytas. 2. Kortslut testpinnarna. Om ingenting visas på displayen är batteriet slut och måste bytas. Automatisk avstängning av instrumentet Instrumentet stängs automatiskt av efter ca. 30 minuter om ingen vrider på funktionsvredet eller trycker på någon av knapparna. Om du vill förhindra att instrumentet stängs av under en längre mätning, gör så här: 1. Stäng av instrumentet genom att vrida funktionsvredet till läge OFF. 2. Tryck och håll in SELECT-knappen och vrid funktionsvredet till önskad typ av mätning medan SELECT-knappen är intryckt. 3. Håll SELECT-knappen intryckt i ytterligare 2 3 sekunder innan du släpper den. Mäta växel- och likspänning Varning! Se till att spänningen som ska mätas inte är högre än instrumentets maximala inspänning. Ta alltid bort testpinnarna från mätföremålet innan du byter mätfunktion på instrumentet. 1. Ställ funktionsvredet i läget DCV för likspänning eller ACV~ för växelspänning. 2. Sätt den svarta och den röda testpinnen mot spänningskällan eller kretsen som ska mätas. 3. Läs av mätvärdet på displayen. Vid växelspänningsmätning kommer displayen att visa ett lågt värde (<0,01 V) även om ingen spänning finns över kretsen. Mäta frekvens eller pulskvot 1. Ställ funktionsvredet i läge Hz/DUTY. 2. För att mäta frekvens, se till att Hz-symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på Hz/DUTY-knappen tills den visas. För att mäta pulskvot, se till att %-symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på Hz/DUTYknappen tills den visas. 3. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. 4. Läs av mätvärdet på displayen. 7

8 SE Mäta resistans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. Se till att -symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på SELECT-knappen tills den visas. 2. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. 3. Läs av mätvärdet på displayen. Testa diod ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills -symbolen visas i displayen. 3. Sätt den svarta testpinnen mot katoden ( ) och den röda testpinnen mot anoden (+) på dioden som ska testas. För en fungerande diod visas diodens spänningsförlust på displayen. 4. Vänd dioden och sätt den svarta testpinnen mot anoden (+) och den röda testpinnen mot katoden ( ) För en fungerande diod ska OL visas på displayen. Sluten-krets-test ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills -symbolen visas i displayen. 3. Håll de båda testpinnarna mot två punkter i kretsen som ska testas. Om kretsen är sluten (resistansen är mindre är ) kommer instrumentet att pipa. Mäta kapacitans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills symbolen visas i displayen. 3. Tryck på RELATIVE-knappen för att nollställa displayen. REL-symbolen visas nu i displayens överkant. 4. Håll de båda testpinnarna mot kondensatorn som ska testas. 5. Läs av mätvärdet på displayen. Mätvärden under 100 nf kommer inte att stabiliseras, bl.a. på grund av brus från omgivningen. Stora kapacitanser kan ta lång tid att mäta. 10 µf tar ca. 5 sekunder, 100 µf tar upp till 45 sekunder. 8

9 SE Skötsel Kontrollera regelbundet att instrumentet eller testkablarna inte är skadade. Rengör instrumentet med en mjuk, fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel såsom thinner eller etanol för att göra den ren. Doppa aldrig ned den i vatten eller annan vätska. Utsätt inte instrumentet för fukt, direkt solljus, höga eller låga temperaturer, överdrivet mycket damm eller mekaniska stötar. Byta batteriet När symbolen för svagt batteri visas på displayen håller batteriet på att ta slut. 1. Stäng av instrumentet och kontrollera att testsladdarna inte är inkopplade i någon krets. 2. Plocka ur instrumentet ur det gula gummihöljet. 3. Ta bort instrumentets bakstycke genom att lossa krysskruven som håller det på plats. 4. Ta ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Använd ett 3 volts lithiumbatteri av typen CR2032 eller motsvarande. Var noga med att vända batteriet åt rätt håll. 5. Sätt tillbaka bakstycket och skruva fast det med skruven. 6. Stoppa tillbaka instrumentet i gummihöljet. OBS! Undvik att vidröra några andra delar än batteriet när instrumentet är öppet. 9

10 NO Sikkerhetsinformasjon Les nøye gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar instrumentet i bruk. God kjennskap til instrumentet reduserer risikoen for personskader og målefeil, og forlenger instrumentets levetid. Bruk ikke instrumentet dersom instrumentet eller testledningene virker skadet, eller dersom du har mistanke om at instrumentet ikke fungerer som det skal. Pass på at du selv ikke er jordet når du utfører elektriske målinger. Berør aldri jordede gjenstander når du måler, som for eksempel metalledninger, kontakter, fiksturer eller annet. Reduser jordingsrisikoen ved å bruke tørre klær, sko med gummisåler, gummimatter eller annet utprøvd isoleringsmateriale. Steng av strømmen og kople ut kretsen før du kapper, lodder eller demonterer. Også forholdsvis svak strøm kan være livsfarlig. Utvis forsiktighet ved måling av spenning over 60 volt likespenning (DCV) eller 30 volt vekselspenning (ACV) effektiv verdi. Slike spenninger utgjør fare. Ved bruk av testledningene må fingrene holdes bak fingerbeskyttelsen på testpinnene. Mål aldri spenninger som overstiger instrumentets maksimale kapasitet, da dette kan gi deg farlige støt og skade instrumentet. Vær alltid oppmerksom på instrumentets spenningsbegrensninger, som er angitt på dets framside. Bruk aldri instrumentet for å måle gjenstander som kan indusere spenning eller forårsake transienter (f.eks. motorer), noe som kan overstige den maksimale inngående spenningen. Fjern alltid testpinnene fra måleobjektet før du bytter målefunksjon. Bruk aldri instrumentet i fuktige omgivelser eller med våte hender. Advarsel For å unngå farlige støt eller skade på instrumentet, mål aldri strøm eller spenning som overstiger instrumentets måleområder: Funksjon Maks.verdi Maks. inng. spenning DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC kretsen må ikke være koplet til spenning 250 V DC, 250 V AC Frekvens/Pulskvote 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Egenskaper Digitalt multimeter i lommeformat, beregnet for spenningsmåling i svakstrømskretser. Tynt kun 13 mm tykt. Tydelig LCD-display med 13,5 mm høye sifre. Måler også resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvote (% duty), kapasitans (F), samt har funksjon for diodetest og sluttet-krets-test. Automatisk avstenging etter ca. 30 minutter. Funksjon for låsing av siste måleverdi. Funksjon for å måle forskjeller mot en referanseverdi, f.eks. spenningen sammenlignet med et visst punkt i en krets. 10

11 NO Beskrivelse av instrumentets deler 1. LCD-display 2. Sett referanseverdi (RELATIVE) 3. Funksjonsvalg (SELECT) 4. Lås måleverdi (DATA HOLD) 5. Funksjonsvalg Hz / pulskvote (Hz/DUTY) 6. Funksjonsbryter 7. Oppbevaringseske av plast 8. Testpinner Spesifikasjoner Maksimal spenning: 600 V effektiv verdi (mellom tilkopling og jord). Sikkerhet: Oppfyller kravene for sikkerhetsklasse II etter ICE (EN ). Overspenningskategori: CAT II. Display: LCD-display som teller 4000 steg, samt har funksjonsindikering. Måleområder: Automatisk valg av måleområde. Verdi utenfor målområde: OL vises i displayet dersom måleområdet overskrides. Polaritet: Automatisk innstilling, negativ polaritet indikeres med minus ( ). Indikering av svakt batteri: Batterisymbol vises i displayet ved lav batterispenning. Automatisk avstenging: Instrumentet slås av når det ikke har vært brukt på ca. 30 minutter. Målefrekvens: Ca. 3 ganger per sekund. Arbeidstemperatur: 0 C til +40 C ved < 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Oppbevaringstemperatur: 10 C til +50 C ved < 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Arbeidshøyde: Inntil 2000 meter over havet. Strømforsyning: Ett 3 volts litiumbatteri av typen CR2032. Strømforbruk: Ca. 6 mw. Ett batteri rekker til ca. 200 timers måling av likespenning. Mål: 113 x 60 x 13 mm. Vekt: Ca. 90 gram. 11

12 NO Følgende nøyaktigheter er angitt for 23±5 C ved mindre enn 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Likespenningsmåling (DC V ) Område Nøyaktighet 4,000 V ± 1,3 % ± 3 sifre 40,00 V ± 1,3 % ± 3 sifre 400,0 V ± 1,3 % ± 3 sifre 500 V ± 1,3 % ± 3 sifre Inngangsimpedans: 10 M Maksimal inngående spenning: 500 V likespenning (DC) eller 500 V vekselspenning (AC) effektiv verdi, eller 700 V toppverdi. Vekselspenningsmåling (AC V~) Område Nøyaktighet 4,000 V ± 1,0 % ± 10 sifre 40,00 V ± 2,3 % ± 5 sifre 400,0 V ± 2,3 % ± 5 sifre 500 V ± 2,3 % ± 5 sifre Nøyaktigheten gjelder for sinusformet vekselspenning. Måling av andre typer vekselspenning kan gi målefeil. Inngangsimpedans: 10 M Frekvensområde: Hz. Maksimal inngående spenning: 500 V likespenning (DC) eller 500 V vekselspenning (AC) effektiv verdi, eller 700 V toppverdi. Resistansmåling ( ) Område Nøyaktighet 400,0 ± 2,0 % ± 5 sifre 4,000 k ± 2,0 % ± 5 sifre 40,00 k ± 2,0 % ± 5 sifre 400,0 k ± 2,0 % ± 5 sifre 4,000 M ± 5,0 % ± 5 sifre 40,00 M ± 10 % ± 5 sifre Målespenning: ca. 0,4 V Kapasitansmåling ( ) Område Nøyaktighet 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 sifre 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 sifre 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 sifre 40,00 µf ± 10 % ± 15 sifre 100,0 µf ± 10 % ± 15 sifre Frekvensmåling (Hz) Område Nøyaktighet 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 5 MHz ± 2,0 % ± 5 sifre 10 MHz ± 2,0 % ± 5 sifre Følsomhet: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V effektiv verdi > 99,99 khz 40 V effektiv verdi Pulskvotemåling (DUTY) Område Nøyaktighet 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 sifre Følsomhet: > 1 khz 2,5 V null-til-toppverdi > 10 khz 6 V null-til-toppverdi > 70 khz 40 V null-til-toppverdi Sluttet-krets-test ( ) Et lydsignal høres dersom motstanden i kretsen er lavere enn ca Spenning i åpen krets: ca 0,4 V Diodetest ( ) Spenning i åpen krets: ca 1,5 V 12

13 NO Bruk Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før du tar instrumentet i bruk. Kontroller alltid om instrumentet er skadet, nedsmusset eller defekt. Kontroller at testledningenes isolering ikke er sprukket eller skadet. Bruk ikke instrumentet dersom du har mistanke om at det ikke er feilfritt. Slå på instrumentet og velge type måling Slå på instrumentet ved å dreie funksjonsbryteren fra posisjon OFF til posisjonen for den ønskede måletypen: DCV ACV~ Hz/DUTY måling av likespenning måling av vekselspenning frekvens- eller pulskvotemåling resistansmåling, diodetest, sluttet-krets-test eller kapasitansmåling Når funksjonsbryteren er innstilt på Hz/DUTY, trykk på Hz/DUTY-knappen for å velge mellom måling av frekvens (Hz) eller pulskvote (%). Når funksjonsbryteren er innstilt på, trykk på SELECT-knappen for å velge mellom resistansmåling ( ), diodetest ( ), sluttet-krets-test ( ) eller kapasitansmåling (F). Låse måleverdi (DATA HOLD) Trykk på HOLD-knappen for å beholde den siste måleverdien i displayet. HOLD-symbolet vises i displayets overkant så lenge måleverdien er låst. Trykk på HOLD-knappen en gang til for å slå av låsingen. Måleverdilåsingen vil automatisk slås av når du skifter målefunksjon. Måle forskjeller mot referanseverdi (RELATIVE) Trykk på RELATIVE-knappen når du måler et visst punkt for å bruke den aktuelle måleverdien som referanseverdi. I displayet vil nå forskjellen mellom nye måleverdier og referanseverdien vises i stedet for de virkelige måleverdiene. REL-symbolet vises i displayets overkant så lenge en referanseverdi brukes. Trykk på RELA- TIVE-knappen en gang til for å slutte å måle forskjellene mot referanseverdien. Når en referanseverdi brukes, låses også måleområdet, dvs. at dersom referanseverdien settes til f.eks. 10 M (måleområde 0 40,00 M ) vil forskjellene vises i M. Unntaket er kapasitansmåling, der måleområde fortsatt velges automatisk. Måling mot referanseverdi kan ikke brukes ved frekvens- og pulskvotemåling. 13

14 NO Teste batteriet 1. Drei funksjonsbryteren til posisjon, og kontroller at instrumentet er innstilt på resistansmåling ( ). Dersom indikatoren for svakt batteri ( ) vises i displayet, er batteriet i ferd med å bli oppbrukt og må skiftes. 2. Kortslutt testpinnene. Dersom ingenting vises i displayet, er batteriet oppbrukt og må skiftes. Automatisk avstenging av instrumentet Instrumentet slås automatisk av etter ca. 30 minutter dersom ingen dreier på funksjonsbryteren eller trykker på noen av knappene. Dersom du vil forhindre at instrumentet slås av under en lengre måling, gjør du slik: 1. Slå av instrumentet ved å dreie funksjonsbryteren til posisjon OFF. 2. Trykk inn og hold inne SELECT-knappen og drei funksjonsbryteren til ønsket type måling mens SELECT-knappen er inntrykt. 3. Hold SELECT-knappen inntrykt i ytterligere 2 3 sekunder før du slipper den. Måle veksel- og likespenning Advarsel! Pass på at spenningen som skal måles, ikke er høyere enn instrumentets maksimale innspenning. Ta alltid testpinnene bort fra målegjenstanden før du skifter målefunksjon på instrumentet. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon DCV for likespenning eller ACV~ for vekselspenning. 2. Sett den sorte og den røde testpinnen mot spenningskilden eller kretsen som skal måles. 3. Les av måleverdien i displayet. Ved vekselspenningsmåling vil displayet vise en lav verdi (<0,01 V) selv om ingen spenning finnes over kretsen. Måle frekvens eller pulskvote 1. Still funksjonsbryteren i posisjon Hz/DUTY. 2. For å måle frekvens, pass på at Hz-symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på Hz/DUTY-knappen til det vises. For å måle pulskvote, pass på at %-symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på Hz/DUTY-knappen til det vises. 3. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. 4. Les av måleverdien i displayet. 14

15 NO Måle resistans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. Pass på at -symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på SELECT-knappen til det vises. 2. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. 3. Les av måleverdien i displayet. Teste diode ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til symbolet vises i displayet. 3. Sett den sorte testpinnen mot katoden ( ) og den røde testpinnen mot anoden (+) på dioden som skal testes. For en fungerende diode vises diodens spenningstap i displayet. 4. Vend dioden, og sett den sorte testpinnen mot anoden (+) og den røde testpinnen mot katoden ( ) For en fungerende diode skal OL vises i displayet. Sluttet-krets-test ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til symbolet vises i displayet. 3. Hold de to testpinnene mot to punkter i kretsen som skal testes. Dersom kretsen er sluttet (resistansen er mindre er ), vil instrumentet pipe. Måle kapasitans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til -symbolet vises i displayet. 3. Trykk på RELATIVE-knappen for å nullstille displayet. REL-symbolet vises nå i displayets overkant. 4. Hold de to testpinnene mot kondensatoren som skal testes. 5. Les av måleverdien i displayet. Måleverdiene under 100 nf vil ikke bli stabilisert, bl.a. på grunn av støy fra omgivelsene. Store kapasitanser kan ta lang tid å måle. 10 µf tar ca. 5 sekunder, 100 µf tar inntil 45 sekunder. 15

16 NO Stell Kontroller regelmessig at instrumentet eller testkablene ikke er skadet. Rengjør instrumentet med en myk, fuktet klut. Bruk aldri noen som helst form for løsemiddel så som tynner eller etanol for å gjøre det rent. Dypp det aldri ned i vann eller annen væske. Utsett ikke instrumentet for fukt, direkte sollys, høye eller lave temperaturer, store mengder støv eller mekaniske støt. Skifte batteriet Når symbolet for svakt batteri vises i displayet, er batteriet i ferd med å bli oppbrukt. 1. Slå av instrumentet, og kontroller at testledningene ikke er innkoplet i noen krets. 2. Ta instrumentet ut av det gule gummidekselet. 3. Ta av instrumentets bakstykke ved å løsne kryssporskruen som holder det på plass. 4. Ta ut det gamle batteriet, og sett i det nye. Bruk ett 3 volts litiumbatteri av typen CR2032 eller tilsvarende. Vær nøye med å vende batteriet riktig vei. 5. Sett bakstykket tilbake på plass, og skru det fast med skruen. 6. Sett instrumentet tilbake på plass i gummidekselet. OBS! Unngå å berøre andre deler enn batteriet når instrumentet er åpent. 16

17 FI Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Laitteen hyvä tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja mittavirheiden vaaraa sekä pidentää laitteen käyttöikää: Älä käytä testilaitetta, jos laite tai testijohdot ovat vahingoittuneet, tai jos epäilet, ettei laite toimi niin kuin sen pitäisi. Varmista, ettet maadoita itseäsi. Älä kosketa testilaitteen käytön aikana maadoitettuja kohteita, kuten metallisia johtoja, kytkimiä tai kiinnittimiä. Maadoitusvaara vähenee, kun vaatteesi ovat kuivat ja käytät kumipohjaisia kenkiä, kumimattoa tai muuta hyväksi koettua eristemateriaalia. Kytke virta pois piiristä ennen kuin alat katkaista, juottaa tai purkaa piiriä. Joskus myös heikko virta voi olla hengenvaarallista. Ole erityisen varovainen, kun mittaat yli 60 V tasajännitteitä (DCV) tai yli 30 V vaihtojännitteitä (ACV). Tätä suuremmat jännitteet ovat vaarallisia. Kun liität testijohtoja, pidä sormesi testipuikkojen sormisuojuksen takapuolella. Älä koskaan mittaa jännitteitä, jotka ylittää laitteen enimmäiskapasiteetin, koska ne voivat aiheuttaa sinulle vaarallisia sähköiskuja ja vahingoittaa laitetta. Muista aina laitteen jänniterajoitukset. Ne on merkitty laitteen etupuolelle. Älä käytä laitetta sellaisten kohteiden testaukseen, jotka voivat indusoida tai aiheuttaa jännitepiikkejä (esim. moottorit), jotka voivat ylittää testilaitteen enimmäisjännitteen. Irrota testipuikot mitattavasta kohteesta aina ennen kuin vaihdat mittaustoimintoa. Älä missään tapauksessa käytä laitetta kosteissa ympäristöissä äläkä märin käsin. Varoitus Älä koskaan mittaa virtaa tai jännitteitä, jotka ylittävät laitteen mittausalueen. Sähköiskuvaara ja laitteen vahingoittumisvaara: Toiminto Enimmäisarvo Enimmäistulojännite DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC piiri ei saa olla liitetty jännitteeseen 250 V DC, 250 V AC Taajuus/Toimintasuhde 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Ominaisuudet Taskukokoinen digitaalinen testilaite, tarkoitettu heikkovirtapiirien jännitteen mittaukseen. Ohut paksuus vain 13 mm. Selkeä nestekidenäyttö, jossa 13,5 mm korkeat numerot. Mittaa myös resistanssin ( ), taajuuden (Hz), toimintasuhteen (%duty), kapasitanssin (F). Lisäksi dioditesti- ja suljetun piirin kontinuiteettitestitoiminnot. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 30 minuutin kuluttua. Viimeisimmän mittausarvon lukitustoiminto. Toiminto, jolla voi verrata mittausarvoja viitearvoihin, esim. jännitettä suhteessa tiettyyn kohtaan piiriä. 17

18 FI Laitteen osat 1. Nestekidenäyttö 2. Viitearvon asetuspainike (RELATIVE) 3. Toiminnon valintapainike 4. Mittausarvon lukituspainike (DATA HOLD) 5. Toiminnon valintapainike Hz / toimintasuhde (Hz/DUTY) 6. Toiminnon valitsin 7. Muovinen säilytyskotelo 8. Testipuikot Tekniset tiedot Suurin jännite: 600 V tehoarvo (liitännän ja maan välillä). Turvallisuus: Täyttää turvallisuusluokan II vaatimukset ICE :n (EN ) mukaisesti. Ylijänniteluokka: CAT II. Näyttö: Nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen, toiminnon osoitin. Mittausalueet: Automaattinen mittausalueen valinta. Mittausalueen ulkopuolisten arvojen näyttö: Näytöllä näkyy OL, jos mittausalue ylittyy. Polariteetti: Automaattinen. Negatiivinen napaisuus näkyy miinusmerkkinä ( ). Heikon pariston osoitin: Näytölle ilmestyy pariston kuva, kun paristo alkaa olla heikko. Automaattinen pois päältä kytkentä: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei ole käytetty n. 30 minuuttiin. Mittaustaajuus: n. 3 kertaa sekunnissa. Käyttölämpötila: 0 C +40 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Säilytyslämpötila: 10 C +50 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Käyttökorkeus: Enintään 2000 m merenpinnan yläpuolella. Virtalähde: Yksi 3 V litiumparisto, tyyppi CR2032. Virrankulutus: n. 6 mw. Yksi paristo riittää n. 200 tunnin tasajännitteen mittaukseen. Mitat: 113 x 60 x 13 mm Paino: n. 90 g 18

19 FI Seuraavassa mainitut mittaustarkkuudet ovat voimassa, kun lämpötila on 23±5 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Tasajännitteen mittaus (DC V ) Alue Tarkkuus 4,000 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 40,00 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 400,0 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 500 V ± 1,3 % ± 3 numeroa Sisääntuloimpedanssi: 10 M Suurin sallittu sisääntulojännite: 500 V tasajännite (DC) tai 500 V vaihtojännite (AC) tehoarvo, tai 700 V huippuarvo. Vaihtojännitteen mittaus (AC V~) Alue Tarkkuus 4,000 V ± 1,0 % ± 10 numeroa 40,00 V ± 2,3 % ± 5 numeroa 400,0 V ± 2,3 % ± 5 numeroa 500 V ± 2,3 % ± 5 numeroa Tarkkuus koskee sinusmuotoista vaihtojännitettä. Muuntyyppisten vaihtojännitteiden mittaus saattaa aiheuttaa mittavirheitä. Sisääntuloimpedanssi: 10 M Taajuusalue: Hz. Suurin sallittu sisääntulojännite: 500 V tasajännite (DC) tai 500 V vaihtojännite (AC) tehoarvo, tai 700 V huippuarvo. Resistanssin mittaus ( ) Alue Tarkkuus 400,0 ± 2,0 % ± 5 numeroa 4,000 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 40,00 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 400,0 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 4,000 M ± 5,0 % ± 5 numeroa 40,00 M ± 10 % ± 5 numeroa Mittausjännite: n. 0,4 V Kapasitanssin mittaus ( ) Alue Tarkkuus 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 numeroa 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 numeroa 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 numeroa 40,00 µf ± 10 % ± 15 numeroa 100,0 µf ± 10 % ± 15 numeroa Taajuuden mittaus (Hz) Alue Tarkkuus 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 5 MHz ± 2,0 % ± 5 numeroa 10 MHz ± 2,0 % ± 5 numeroa Herkkyys: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V tehoarvo > 99,99 khz 40 V tehoarvo Toimintasuhteen mittaus (DUTY) Alue Tarkkuus 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 numeroa Herkkyys: > 1 khz 2,5 V nollasta huippuarvoon > 10 khz 6 V nollasta huippuarvoon > 70 khz 40 V nollasta huippuarvoon Suljetun piirin kontinuiteettitesti ( ) Laitteesta kuuluu merkkiääni, jos piirin vastus on alle n Avoimen piirin jännite: n. 0,4 V Dioditesti ( ) Avoimen piirin jännite: n. 1,5 V 19

20 FI Käyttö Lue turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Varmista, ettei laite ole vahingoittunut, likainen tai rikki. Varmista, ettei testijohtojen eristeessä ole halkeamia tai muita vikoja. Älä käytä laitetta, jos epäilet, että siinä on jokin vika. Laitteen kytkeminen päälle ja mittaustyypin valinta Kytke laite päälle kiertämällä toimintovalitsin OFF-asennosta haluamasi mittaustyypin kohdalle: DCV tasajännitteen mittaus ACV~ vaihtojännitteen mittaus Hz/DUTY taajuuden tai toimintasuhteen mittaus resistanssin mittaus, dioditesti, kontinuiteettitesti tai kapasitans sin mittaus Jos asetit toimintovalitsimen kohtaan Hz/DUTY, valitse taajuuden (Hz) tai toimintasuhteen (%) mittaus painamalla Hz/DUTY-painiketta. Jos asetit toimintovalitsimen kohtaan, valitse haluamasi toiminto painamalla SELECT-painiketta. Toimintovaihtoehdot ovat resistanssin mittaus ( ), dioditesti ( ), kontinuiteettitesti ( ) tai kapasitanssin mittaus (F). Mittausarvon lukitus (DATA HOLD) Jos haluat viimeisimmän mittausarvon jäävän näytölle, paina painiketta HOLD. Näytön yläreunassa näkyy HOLD-symboli niin kauan kuin mittausarvo on lukittu. Poista lukitus painamalla uudelleen painiketta HOLD. Lukitus kytkeytyy automaattisesti pois, kun lopetat mittaamisen. Eron mittaaminen viitearvoon nähden (RELATIVE) Paina painiketta RELATIVE, kun mittaat kohtaa, jota haluat käyttää viitearvona. Tämän jälkeen näytölle tulevat mittausarvot ovat eroja suhteessa valitsemaasi viitearvoon, eivätkä siis varsinaisia mittausarvoja. REL-symboli näkyy näytön yläreunassa niin kauan kuin käytät viitearvoa. Kun haluat lopettaa valitsemasi viitearvon käytön, paina RELATIVE-painiketta uudelleen. Kun olet valinnut tietyn viitearvon, käytetty mittausalue lukkiutuu. Eli, jos valitsit viitearvoksi esim. 10 M (mittausalue 0 40,00 M ), erot näkyvät M :na. Poikkeuksena kapasitanssin mittaus, jossa laite valitsee mittausalueen automaattisesti, vaikka viitearvo onkin valittu. Mittausta suhteessa viitearvoon ei voi käyttää taajuus- ja toimintasuhdemittauksissa. 20

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari DMM 1000 P Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Digital multimeter DMM 1000 P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari

Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari Digital multimeter Digitalt multimeter Digitaalinen yleismittari EM 61 Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Digital multimeter EM 61 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari

Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Multifunksjonell energimåler Monikäyttöinen sähkönkulutusmittari Multifunktionell energimätare Säkerhetsföreskrifter Läs och följ instruktionerna innan energilmätaren ansluts

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Art Tangamperemeter DCM 6003 AC/DC. Original manual Biltema Nordic Services AB

Art Tangamperemeter DCM 6003 AC/DC. Original manual Biltema Nordic Services AB Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtivirtamittari DCM 6003 AC/DC Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Tångamperemeter DCM 6003 AC/DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari. 36-4718 UT203 Ver. 201201. English. Svenska. Norsk. Suomi

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari. 36-4718 UT203 Ver. 201201. English. Svenska. Norsk. Suomi Clamp Ammeter Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4718 UT203 Ver. 201201 English Clamp Ammeter Art.no 36-4718 Model UT203 Please read the entire

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen.

- Dra ut kronan ett snäpp och ställ in rätt tid genom att vrida kronan, tryck in kronan igen. Armbandsklocka Analog/Digital Artikelnummer: 31-4146 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Produktbeskrivning - Armbandsklocka, analog/digital - Alarm,

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter. 36-4718 UT203 Ver. 20140515. English. Svenska. Norsk.

Clamp Ammeter. Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter. 36-4718 UT203 Ver. 20140515. English. Svenska. Norsk. Clamp Ammeter Tångamperemeter Tangamperemeter Pihtiampeerimittari Zangenamperemeter Deutsch English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-4718 UT203 Ver. 20140515 2 Clamp Ammeter Art.no 36-4718 Model UT203

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. Norsk.

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. Norsk. USB Multimeter Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB English Suomi Svenska Norsk Art.no Model 36-4717 UT61D English 3 Svenska 28 Norsk 53 Suomeksi 78 Ver. 201112 2 USB Multimeter

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Hallitunkki 3 ton ST-B3028

Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Hallitunkki 3 ton ST-B3028 Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

Renkaan urituskone ST-010S

Renkaan urituskone ST-010S Renkaan urituskone ST-010S Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten. Käytä laitetta vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 )

KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 ) KÄYTTÖOHJE MASTECH YLEISMITTARI MS8233B (tuote 8633 ) Mittari on kädessä pidettävä 31/2 digitaalinen yleismittari: vaihto- ja tasavirran jännitteen mittauksiin, tasavirran sähkövirtaan, resistanssi, diodi,

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

! Important information see instruction manual

! Important information see instruction manual Instruction Manual Digital Multimeter Article number: 36-2288 Model: BS1704W Please read the entire instruction manual before using and save it for future use. We apologise for any text or photo errors

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1270000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 900 VIT 1271000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 1200 VIT 1272010 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL DUO 1200

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

[SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN]

[SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN] [SE] Bruksanvisning Digital multimeter EL1410 [NO] Brukermanual Digtalt multimeter EL1410 [FI] Käyttöohje Digitaalinen monitoimimittari EL1410 [EN] Users manual Digital multimeter EL1410 Size (WxH): 70x90

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska.

USB Multimeter. Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB. Art.no Model 36-4717 UT61D. English. Svenska. USB Multimeter Multimeter med USB Multimeter med USB Yleismittari, jossa USB Multimeter mit USB English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no Model 36-4717 UT61D English 3 Svenska 28 Norsk 53 Suomeksi 78

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Kopplingsur Koblingsur Ajastin

Kopplingsur Koblingsur Ajastin 36-2901 Kopplingsur Koblingsur Ajastin ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

Multimeter. Multimeter Multimeter Yleismittari Multimeter. 36-5256 UT132E Ver. 20140422. English. Svenska. Norsk. Suomi. Deutsch

Multimeter. Multimeter Multimeter Yleismittari Multimeter. 36-5256 UT132E Ver. 20140422. English. Svenska. Norsk. Suomi. Deutsch Multimeter Multimeter Multimeter Yleismittari Multimeter Deutsch English Svenska Suomi Norsk Art.no Model 36-5256 UT132E Ver. 20140422 2 Multimeter Art.no 36-5256 Model UT132E Please read the entire instruction

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Elma BM 82X & BM 52X Dansk/norsk vejledning Side 7 24 Svensk bruksanvisning Sida 25 42 Suomenkielinen käyttöohje Sivu 43-60 English User Manual Page

Elma BM 82X & BM 52X Dansk/norsk vejledning Side 7 24 Svensk bruksanvisning Sida 25 42 Suomenkielinen käyttöohje Sivu 43-60 English User Manual Page Elma BM 82X & BM 52X Dansk/norsk vejledning Side 7 24 Svensk bruksanvisning Sida 25 42 Suomenkielinen käyttöohje Sivu 43-60 English User Manual Page 61-84 Dansk/norsk vejledning...7 Sikkerhed...7 Betingelser

Lisätiedot