Art Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter"

Transkriptio

1 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

2 EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S LINKÖPING SWEDEN Intygar att konstruktion och tillverkning av denna produkt överensstämmer med följande direktiv och standarder: Bekrefter at konstruksjon og produksjon av dette produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder: Todistaa että tämän tuotteen rakenne ja valmistus ovat seuraavien direktiivien ja standardien mukaisia: Bækrefter at konstruktion og fremstilling af dette produkt overensstemmer med følgende direktiver og standarder: Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter ARTIKELNUMMER / ARTIKKELNUMMER / TUOTENUMERO LINKÖPING Mikael Andersson PRODUCT MANAGER

3 SE Säkerhetsinformation Läs noga igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du börjar använda instrumentet. God kännedom om instrumentet minskar risken för personskador, mätfel samt förlänger instrumentets livslängd: Använd inte instrumentet om instrumentet eller testsladdarna verkar skadade, eller om du misstänker att instrumentet inte fungerar som det ska. Se till att du själv inte är jordad när du gör elektriska mätningar. Vidrör aldrig jordade föremål när du mäter, som till exempel metalledningar, kontakter, fixturer eller annat. Minska jordningsrisken genom att använda torra kläder, skor med gummisula, gummi mattor eller annat utprovat isoleringsmaterial. Stäng av strömmen och koppla ur kretsen innan du kapar, löder eller monterar isär den. Även förhållandevis svag ström kan vara livsfarlig. Iakttag försiktighet vid mätning av spänning över 60 volt likspänning (DCV) eller 30 volt växelspänning (ACV) effektivvärde. Sådana spänningar utgör fara. Vid användning av testsladdarna måste fingrarna hållas bakom fingerskydden på testpinnarna. Mät aldrig spänningar som överstiger instrumentets maximala kapacitet, då det kan ge dig farliga stötar och skada instrumentet. Var alltid uppmärksam på instrumentets spänningsbegränsningar som finns angivna på dess framsida. Använd aldrig instrumentet för att mäta föremål som kan inducera spänning eller orsaka transienter (t.ex. motorer), vilka kan överstiga den maximala ingående spänningen. Ta alltid bort testpinnarna från mätobjektet innan du byter mätfunktion. Använd aldrig instrumentet i fuktiga miljöer eller med blöta händer. Varning För att undvika farliga stötar eller skada instrumentet, mät aldrig ström eller spänning som överstiger instrumentet mätområden: Funktion Maxvärde Maximal ingående spänning DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC kretsen får ej vara ansluten till spänning 250 V DC, 250 V AC Frekvens/Pulskvot 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Egenskaper Digital multimeter i fickformat, avsedd för spänningsmätning i svagströmskretsar. Tunn endast 13 mm tjock. Tydlig LCD-display med 13,5 mm höga siffror. Mäter även resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvot (%duty), kapacitans (F), samt har funktion för diodtest och sluten-krets-test. Automatisk avstängning efter ca 30 minuter. Funktion för låsning av senaste mätvärde. Funktion för att mäta skillnader mot ett referensvärde, t.ex. spänningen relativt en viss punkt i en krets. 3

4 SE Beskrivning av instrumentets delar 1. LCD-display 2. Sätt referensvärde (RELATIVE) 3. Funktionsval (SELECT) 4. Lås mätvärde (DATA HOLD) 5. Funktionsval Hz / pulskvot (Hz/DUTY) 6. Funktionsvred 7. Förvaringslåda av plast 8. Testpinnar Specifikationer Maximal spänning: 600 V effektivvärde (mellan anslutning och jord). Säkerhet: Uppfyller kraven för säkerhetsklass II enligt ICE (EN ). Överspänningskategori: CAT II. Display: LCD-display som räknar 4000 steg, samt har funktionsindikering. Mätområden: Automatiskt val av mätområde. Värde utanför mätområde: OL visas på displayen om mätområdet överskrids. Polaritet: Automatisk inställning, negativ polaritet indikeras med minus ( ). Indikering av svagt batteri: Batterisymbol visas på displayen för vid låg batterispänning. Automatisk avstängning: Instrumentet stängs av när det inte har använts på ca. 30 minuter. Mätfrekvens: Ca. 3 gånger per sekund. Arbetstemperatur: 0 C till +40 C vid < 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 10 C till +50 C vid < 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Arbetshöjd: Upp till 2000 meter över havet. Strömförsörjning: Ett 3 volts lithiumbatteri av typen CR2032. Strömförbrukning: Ca. 6 mw. Ett batteri räcker till ca. 200 timmars mätning av likspänning. Mått: 113 x 60 x 13 mm. Vikt: Cirka 90 gram. 4

5 SE Följande noggrannheter är angivna för 23±5 C vid mindre än 80 % icke-kondenserande relativ luftfuktighet. Likspänningsmätning (DC V ) Område Noggrannhet 4,000 V ± 1,3 % ± 3 siffror 40,00 V ± 1,3 % ± 3 siffror 400,0 V ± 1,3 % ± 3 siffror 500 V ± 1,3 % ± 3 siffror Ingångsimpedans: 10 M Maximal ingående spänning: 500 V likspänning (DC) eller 500 V växelspänning (AC) effektivvärde, eller 700 V toppvärde. Växelspänningsmätning (AC V~) Område Noggrannhet 4,000 V ± 1,0 % ± 10 siffror 40,00 V ± 2,3 % ± 5 siffror 400,0 V ± 2,3 % ± 5 siffror 500 V ± 2,3 % ± 5 siffror Noggrannheten gäller för sinusformad växelspänning. Mätning av andra typer av växelspänning kan ge mätfel. Ingångsimpedans: 10 M Frekvensområde: Hz. Maximal ingående spänning: 500 V likspänning (DC) eller 500 V växelspänning (AC) effektivvärde, eller 700 V toppvärde Resistansmätning ( ) Område Noggrannhet 400,0 ± 2,0 % ± 5 siffror 4,000 k ± 2,0 % ± 5 siffror 40,00 k ± 2,0 % ± 5 siffror 400,0 k ± 2,0 % ± 5 siffror 4,000 M ± 5,0 % ± 5 siffror 40,00 M ± 10 % ± 5 siffror Mätspänning: ca. 0,4 V Kapacitansmätning ( ) Område Noggrannhet 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 siffror 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 siffror 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 siffror 40,00 µf ± 10 % ± 15 siffror 100,0 µf ± 10 % ± 15 siffror Frekvensmätning (Hz) Område Noggrannhet 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 siffror 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 siffror 5 MHz ± 2,0 % ± 5 siffror 10 MHz ± 2,0 % ± 5 siffror Känslighet: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V effektivvärde > 99,99 khz 40 V effektivvärde Pulskvotsmätning (DUTY) Område Noggrannhet 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 siffror Känslighet: > 1 khz 2,5 V noll-till-toppvärde > 10 khz 6 V noll-till-toppvärde > 70 khz 40 V noll-till-toppvärde Sluten-krets-test ( ) En ljudsignal hörs om motståndet i kretsen understiger ca Spänning i öppen krets: ca 0,4 V Diodtest ( ) Spänning i öppen krets: ca 1,5 V 5

6 SE ANVÄNDNING Läs igenom säkerhetsinformationen innan du börjar använda instrumentet. Kontrollera alltid ifall instrumentet är skadat, nedsmutsat eller defekt. Kontrollera så att inte testsladdarnas isolering är sprucken eller skadad. Använd inte instrumentet om du misstänker att det inte är felfritt. Sätta på instrumentet och välja typ av mätning Sätt på instrumentet genom att vrida funktionsvredet från läge OFF till läget för den önskade mättypen: DCV ACV~ Hz/DUTY mätning av likspänning mätning av växelspänning frekvens- eller pulskvotsmätning resistansmätning, diodtest, sluten-krets-test eller kapacitansmätning När funktionsvredet är inställt på Hz/DUTY, tryck på Hz/DUTY-knappen för att välja mellan mätning av frekvens (Hz) eller pulskvot (%). När funktionsvredet är inställt på, tryck på SELECT-knappen för att välja mellan resistansmätning ( ), diodtest ( ), sluten-krets-test ( ) eller kapacitansmätning (F). Låsa mätvärde (DATA HOLD) Tryck på HOLD-knappen för att hålla kvar det senaste mätvärdet på displayen. HOLD-symbolen visas i displayens överkant så länge mätvärdet är låst. Tryck på HOLD-knappen igen för att stänga av låsningen. Mätvärdeslåsningen kommer automatiskt att stängas av när du byter mätfunktion. Mäta skillnader mot referensvärde (RELATIVE) Tryck på RELATIVE-knappen när du mäter en viss punkt för att använda det aktuella mätvärdet som referensvärde. På displayen kommer nu skillnaden mellan nya mätvärden och referensvärdet att visas istället för de verkliga mätvärdena. REL-symbolen visas i displayens överkant så länge ett referensvärde används. Tryck på RELATIVE-knappen igen för att sluta mäta skillnaderna mot referensvärdet. När ett referensvärde används låses även mätområdet, dvs. om referensvärdet sattes till t.ex. 10 M (mätområde 0 40,00 M ) kommer skillnaderna att visas i M. Undantaget är kapacitansmätning, då mätområde fortfarande väljs automatiskt. Mätning mot referensvärde kan inte användas vid frekvens- och pulskvotsmätning. 6

7 SE Testa batteriet 1. Vrid funktionsvredet till läge, och kontrollera att instrumentet är inställt på resistansmätning ( ). Om indikatorn för svagt batteri ( ) visas på displayen håller batteriet på att ta slut och måste bytas. 2. Kortslut testpinnarna. Om ingenting visas på displayen är batteriet slut och måste bytas. Automatisk avstängning av instrumentet Instrumentet stängs automatiskt av efter ca. 30 minuter om ingen vrider på funktionsvredet eller trycker på någon av knapparna. Om du vill förhindra att instrumentet stängs av under en längre mätning, gör så här: 1. Stäng av instrumentet genom att vrida funktionsvredet till läge OFF. 2. Tryck och håll in SELECT-knappen och vrid funktionsvredet till önskad typ av mätning medan SELECT-knappen är intryckt. 3. Håll SELECT-knappen intryckt i ytterligare 2 3 sekunder innan du släpper den. Mäta växel- och likspänning Varning! Se till att spänningen som ska mätas inte är högre än instrumentets maximala inspänning. Ta alltid bort testpinnarna från mätföremålet innan du byter mätfunktion på instrumentet. 1. Ställ funktionsvredet i läget DCV för likspänning eller ACV~ för växelspänning. 2. Sätt den svarta och den röda testpinnen mot spänningskällan eller kretsen som ska mätas. 3. Läs av mätvärdet på displayen. Vid växelspänningsmätning kommer displayen att visa ett lågt värde (<0,01 V) även om ingen spänning finns över kretsen. Mäta frekvens eller pulskvot 1. Ställ funktionsvredet i läge Hz/DUTY. 2. För att mäta frekvens, se till att Hz-symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på Hz/DUTY-knappen tills den visas. För att mäta pulskvot, se till att %-symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på Hz/DUTYknappen tills den visas. 3. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. 4. Läs av mätvärdet på displayen. 7

8 SE Mäta resistans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. Se till att -symbolen visas i displayen. Om inte, tryck på SELECT-knappen tills den visas. 2. Håll de två testpinnarna mot de två punkter som ska mätas. 3. Läs av mätvärdet på displayen. Testa diod ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills -symbolen visas i displayen. 3. Sätt den svarta testpinnen mot katoden ( ) och den röda testpinnen mot anoden (+) på dioden som ska testas. För en fungerande diod visas diodens spänningsförlust på displayen. 4. Vänd dioden och sätt den svarta testpinnen mot anoden (+) och den röda testpinnen mot katoden ( ) För en fungerande diod ska OL visas på displayen. Sluten-krets-test ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills -symbolen visas i displayen. 3. Håll de båda testpinnarna mot två punkter i kretsen som ska testas. Om kretsen är sluten (resistansen är mindre är ) kommer instrumentet att pipa. Mäta kapacitans ( ) Varning! Se till att kretsen som ska mätas är urkopplad och att alla kondensatorer är urladdade före mätningen. 1. Ställ funktionsvredet i läge. 2. Tryck på SELECT-knappen tills symbolen visas i displayen. 3. Tryck på RELATIVE-knappen för att nollställa displayen. REL-symbolen visas nu i displayens överkant. 4. Håll de båda testpinnarna mot kondensatorn som ska testas. 5. Läs av mätvärdet på displayen. Mätvärden under 100 nf kommer inte att stabiliseras, bl.a. på grund av brus från omgivningen. Stora kapacitanser kan ta lång tid att mäta. 10 µf tar ca. 5 sekunder, 100 µf tar upp till 45 sekunder. 8

9 SE Skötsel Kontrollera regelbundet att instrumentet eller testkablarna inte är skadade. Rengör instrumentet med en mjuk, fuktad trasa. Använd aldrig någon form av lösningsmedel såsom thinner eller etanol för att göra den ren. Doppa aldrig ned den i vatten eller annan vätska. Utsätt inte instrumentet för fukt, direkt solljus, höga eller låga temperaturer, överdrivet mycket damm eller mekaniska stötar. Byta batteriet När symbolen för svagt batteri visas på displayen håller batteriet på att ta slut. 1. Stäng av instrumentet och kontrollera att testsladdarna inte är inkopplade i någon krets. 2. Plocka ur instrumentet ur det gula gummihöljet. 3. Ta bort instrumentets bakstycke genom att lossa krysskruven som håller det på plats. 4. Ta ur det gamla batteriet och sätt i det nya. Använd ett 3 volts lithiumbatteri av typen CR2032 eller motsvarande. Var noga med att vända batteriet åt rätt håll. 5. Sätt tillbaka bakstycket och skruva fast det med skruven. 6. Stoppa tillbaka instrumentet i gummihöljet. OBS! Undvik att vidröra några andra delar än batteriet när instrumentet är öppet. 9

10 NO Sikkerhetsinformasjon Les nøye gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene før du tar instrumentet i bruk. God kjennskap til instrumentet reduserer risikoen for personskader og målefeil, og forlenger instrumentets levetid. Bruk ikke instrumentet dersom instrumentet eller testledningene virker skadet, eller dersom du har mistanke om at instrumentet ikke fungerer som det skal. Pass på at du selv ikke er jordet når du utfører elektriske målinger. Berør aldri jordede gjenstander når du måler, som for eksempel metalledninger, kontakter, fiksturer eller annet. Reduser jordingsrisikoen ved å bruke tørre klær, sko med gummisåler, gummimatter eller annet utprøvd isoleringsmateriale. Steng av strømmen og kople ut kretsen før du kapper, lodder eller demonterer. Også forholdsvis svak strøm kan være livsfarlig. Utvis forsiktighet ved måling av spenning over 60 volt likespenning (DCV) eller 30 volt vekselspenning (ACV) effektiv verdi. Slike spenninger utgjør fare. Ved bruk av testledningene må fingrene holdes bak fingerbeskyttelsen på testpinnene. Mål aldri spenninger som overstiger instrumentets maksimale kapasitet, da dette kan gi deg farlige støt og skade instrumentet. Vær alltid oppmerksom på instrumentets spenningsbegrensninger, som er angitt på dets framside. Bruk aldri instrumentet for å måle gjenstander som kan indusere spenning eller forårsake transienter (f.eks. motorer), noe som kan overstige den maksimale inngående spenningen. Fjern alltid testpinnene fra måleobjektet før du bytter målefunksjon. Bruk aldri instrumentet i fuktige omgivelser eller med våte hender. Advarsel For å unngå farlige støt eller skade på instrumentet, mål aldri strøm eller spenning som overstiger instrumentets måleområder: Funksjon Maks.verdi Maks. inng. spenning DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC kretsen må ikke være koplet til spenning 250 V DC, 250 V AC Frekvens/Pulskvote 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Egenskaper Digitalt multimeter i lommeformat, beregnet for spenningsmåling i svakstrømskretser. Tynt kun 13 mm tykt. Tydelig LCD-display med 13,5 mm høye sifre. Måler også resistans ( ), frekvens (Hz), pulskvote (% duty), kapasitans (F), samt har funksjon for diodetest og sluttet-krets-test. Automatisk avstenging etter ca. 30 minutter. Funksjon for låsing av siste måleverdi. Funksjon for å måle forskjeller mot en referanseverdi, f.eks. spenningen sammenlignet med et visst punkt i en krets. 10

11 NO Beskrivelse av instrumentets deler 1. LCD-display 2. Sett referanseverdi (RELATIVE) 3. Funksjonsvalg (SELECT) 4. Lås måleverdi (DATA HOLD) 5. Funksjonsvalg Hz / pulskvote (Hz/DUTY) 6. Funksjonsbryter 7. Oppbevaringseske av plast 8. Testpinner Spesifikasjoner Maksimal spenning: 600 V effektiv verdi (mellom tilkopling og jord). Sikkerhet: Oppfyller kravene for sikkerhetsklasse II etter ICE (EN ). Overspenningskategori: CAT II. Display: LCD-display som teller 4000 steg, samt har funksjonsindikering. Måleområder: Automatisk valg av måleområde. Verdi utenfor målområde: OL vises i displayet dersom måleområdet overskrides. Polaritet: Automatisk innstilling, negativ polaritet indikeres med minus ( ). Indikering av svakt batteri: Batterisymbol vises i displayet ved lav batterispenning. Automatisk avstenging: Instrumentet slås av når det ikke har vært brukt på ca. 30 minutter. Målefrekvens: Ca. 3 ganger per sekund. Arbeidstemperatur: 0 C til +40 C ved < 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Oppbevaringstemperatur: 10 C til +50 C ved < 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Arbeidshøyde: Inntil 2000 meter over havet. Strømforsyning: Ett 3 volts litiumbatteri av typen CR2032. Strømforbruk: Ca. 6 mw. Ett batteri rekker til ca. 200 timers måling av likespenning. Mål: 113 x 60 x 13 mm. Vekt: Ca. 90 gram. 11

12 NO Følgende nøyaktigheter er angitt for 23±5 C ved mindre enn 80 % ikke-kondenserende relativ luftfuktighet. Likespenningsmåling (DC V ) Område Nøyaktighet 4,000 V ± 1,3 % ± 3 sifre 40,00 V ± 1,3 % ± 3 sifre 400,0 V ± 1,3 % ± 3 sifre 500 V ± 1,3 % ± 3 sifre Inngangsimpedans: 10 M Maksimal inngående spenning: 500 V likespenning (DC) eller 500 V vekselspenning (AC) effektiv verdi, eller 700 V toppverdi. Vekselspenningsmåling (AC V~) Område Nøyaktighet 4,000 V ± 1,0 % ± 10 sifre 40,00 V ± 2,3 % ± 5 sifre 400,0 V ± 2,3 % ± 5 sifre 500 V ± 2,3 % ± 5 sifre Nøyaktigheten gjelder for sinusformet vekselspenning. Måling av andre typer vekselspenning kan gi målefeil. Inngangsimpedans: 10 M Frekvensområde: Hz. Maksimal inngående spenning: 500 V likespenning (DC) eller 500 V vekselspenning (AC) effektiv verdi, eller 700 V toppverdi. Resistansmåling ( ) Område Nøyaktighet 400,0 ± 2,0 % ± 5 sifre 4,000 k ± 2,0 % ± 5 sifre 40,00 k ± 2,0 % ± 5 sifre 400,0 k ± 2,0 % ± 5 sifre 4,000 M ± 5,0 % ± 5 sifre 40,00 M ± 10 % ± 5 sifre Målespenning: ca. 0,4 V Kapasitansmåling ( ) Område Nøyaktighet 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 sifre 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 sifre 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 sifre 40,00 µf ± 10 % ± 15 sifre 100,0 µf ± 10 % ± 15 sifre Frekvensmåling (Hz) Område Nøyaktighet 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 sifre 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 sifre 5 MHz ± 2,0 % ± 5 sifre 10 MHz ± 2,0 % ± 5 sifre Følsomhet: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V effektiv verdi > 99,99 khz 40 V effektiv verdi Pulskvotemåling (DUTY) Område Nøyaktighet 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 sifre Følsomhet: > 1 khz 2,5 V null-til-toppverdi > 10 khz 6 V null-til-toppverdi > 70 khz 40 V null-til-toppverdi Sluttet-krets-test ( ) Et lydsignal høres dersom motstanden i kretsen er lavere enn ca Spenning i åpen krets: ca 0,4 V Diodetest ( ) Spenning i åpen krets: ca 1,5 V 12

13 NO Bruk Les gjennom sikkerhetsinformasjonen før du tar instrumentet i bruk. Kontroller alltid om instrumentet er skadet, nedsmusset eller defekt. Kontroller at testledningenes isolering ikke er sprukket eller skadet. Bruk ikke instrumentet dersom du har mistanke om at det ikke er feilfritt. Slå på instrumentet og velge type måling Slå på instrumentet ved å dreie funksjonsbryteren fra posisjon OFF til posisjonen for den ønskede måletypen: DCV ACV~ Hz/DUTY måling av likespenning måling av vekselspenning frekvens- eller pulskvotemåling resistansmåling, diodetest, sluttet-krets-test eller kapasitansmåling Når funksjonsbryteren er innstilt på Hz/DUTY, trykk på Hz/DUTY-knappen for å velge mellom måling av frekvens (Hz) eller pulskvote (%). Når funksjonsbryteren er innstilt på, trykk på SELECT-knappen for å velge mellom resistansmåling ( ), diodetest ( ), sluttet-krets-test ( ) eller kapasitansmåling (F). Låse måleverdi (DATA HOLD) Trykk på HOLD-knappen for å beholde den siste måleverdien i displayet. HOLD-symbolet vises i displayets overkant så lenge måleverdien er låst. Trykk på HOLD-knappen en gang til for å slå av låsingen. Måleverdilåsingen vil automatisk slås av når du skifter målefunksjon. Måle forskjeller mot referanseverdi (RELATIVE) Trykk på RELATIVE-knappen når du måler et visst punkt for å bruke den aktuelle måleverdien som referanseverdi. I displayet vil nå forskjellen mellom nye måleverdier og referanseverdien vises i stedet for de virkelige måleverdiene. REL-symbolet vises i displayets overkant så lenge en referanseverdi brukes. Trykk på RELA- TIVE-knappen en gang til for å slutte å måle forskjellene mot referanseverdien. Når en referanseverdi brukes, låses også måleområdet, dvs. at dersom referanseverdien settes til f.eks. 10 M (måleområde 0 40,00 M ) vil forskjellene vises i M. Unntaket er kapasitansmåling, der måleområde fortsatt velges automatisk. Måling mot referanseverdi kan ikke brukes ved frekvens- og pulskvotemåling. 13

14 NO Teste batteriet 1. Drei funksjonsbryteren til posisjon, og kontroller at instrumentet er innstilt på resistansmåling ( ). Dersom indikatoren for svakt batteri ( ) vises i displayet, er batteriet i ferd med å bli oppbrukt og må skiftes. 2. Kortslutt testpinnene. Dersom ingenting vises i displayet, er batteriet oppbrukt og må skiftes. Automatisk avstenging av instrumentet Instrumentet slås automatisk av etter ca. 30 minutter dersom ingen dreier på funksjonsbryteren eller trykker på noen av knappene. Dersom du vil forhindre at instrumentet slås av under en lengre måling, gjør du slik: 1. Slå av instrumentet ved å dreie funksjonsbryteren til posisjon OFF. 2. Trykk inn og hold inne SELECT-knappen og drei funksjonsbryteren til ønsket type måling mens SELECT-knappen er inntrykt. 3. Hold SELECT-knappen inntrykt i ytterligere 2 3 sekunder før du slipper den. Måle veksel- og likespenning Advarsel! Pass på at spenningen som skal måles, ikke er høyere enn instrumentets maksimale innspenning. Ta alltid testpinnene bort fra målegjenstanden før du skifter målefunksjon på instrumentet. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon DCV for likespenning eller ACV~ for vekselspenning. 2. Sett den sorte og den røde testpinnen mot spenningskilden eller kretsen som skal måles. 3. Les av måleverdien i displayet. Ved vekselspenningsmåling vil displayet vise en lav verdi (<0,01 V) selv om ingen spenning finnes over kretsen. Måle frekvens eller pulskvote 1. Still funksjonsbryteren i posisjon Hz/DUTY. 2. For å måle frekvens, pass på at Hz-symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på Hz/DUTY-knappen til det vises. For å måle pulskvote, pass på at %-symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på Hz/DUTY-knappen til det vises. 3. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. 4. Les av måleverdien i displayet. 14

15 NO Måle resistans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. Pass på at -symbolet vises i displayet. Hvis ikke, trykk på SELECT-knappen til det vises. 2. Hold de to testpinnene mot de to punktene som skal måles. 3. Les av måleverdien i displayet. Teste diode ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til symbolet vises i displayet. 3. Sett den sorte testpinnen mot katoden ( ) og den røde testpinnen mot anoden (+) på dioden som skal testes. For en fungerende diode vises diodens spenningstap i displayet. 4. Vend dioden, og sett den sorte testpinnen mot anoden (+) og den røde testpinnen mot katoden ( ) For en fungerende diode skal OL vises i displayet. Sluttet-krets-test ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til symbolet vises i displayet. 3. Hold de to testpinnene mot to punkter i kretsen som skal testes. Dersom kretsen er sluttet (resistansen er mindre er ), vil instrumentet pipe. Måle kapasitans ( ) Advarsel! Pass på at kretsen som skal måles, er utkoplet og at alle kondensatorer er utladet før målingen. 1. Still funksjonsbryteren i posisjon. 2. Trykk på SELECT-knappen til -symbolet vises i displayet. 3. Trykk på RELATIVE-knappen for å nullstille displayet. REL-symbolet vises nå i displayets overkant. 4. Hold de to testpinnene mot kondensatoren som skal testes. 5. Les av måleverdien i displayet. Måleverdiene under 100 nf vil ikke bli stabilisert, bl.a. på grunn av støy fra omgivelsene. Store kapasitanser kan ta lang tid å måle. 10 µf tar ca. 5 sekunder, 100 µf tar inntil 45 sekunder. 15

16 NO Stell Kontroller regelmessig at instrumentet eller testkablene ikke er skadet. Rengjør instrumentet med en myk, fuktet klut. Bruk aldri noen som helst form for løsemiddel så som tynner eller etanol for å gjøre det rent. Dypp det aldri ned i vann eller annen væske. Utsett ikke instrumentet for fukt, direkte sollys, høye eller lave temperaturer, store mengder støv eller mekaniske støt. Skifte batteriet Når symbolet for svakt batteri vises i displayet, er batteriet i ferd med å bli oppbrukt. 1. Slå av instrumentet, og kontroller at testledningene ikke er innkoplet i noen krets. 2. Ta instrumentet ut av det gule gummidekselet. 3. Ta av instrumentets bakstykke ved å løsne kryssporskruen som holder det på plass. 4. Ta ut det gamle batteriet, og sett i det nye. Bruk ett 3 volts litiumbatteri av typen CR2032 eller tilsvarende. Vær nøye med å vende batteriet riktig vei. 5. Sett bakstykket tilbake på plass, og skru det fast med skruen. 6. Sett instrumentet tilbake på plass i gummidekselet. OBS! Unngå å berøre andre deler enn batteriet når instrumentet er åpent. 16

17 FI Turvallisuusohjeet Lue nämä turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Laitteen hyvä tuntemus vähentää henkilövahinkojen ja mittavirheiden vaaraa sekä pidentää laitteen käyttöikää: Älä käytä testilaitetta, jos laite tai testijohdot ovat vahingoittuneet, tai jos epäilet, ettei laite toimi niin kuin sen pitäisi. Varmista, ettet maadoita itseäsi. Älä kosketa testilaitteen käytön aikana maadoitettuja kohteita, kuten metallisia johtoja, kytkimiä tai kiinnittimiä. Maadoitusvaara vähenee, kun vaatteesi ovat kuivat ja käytät kumipohjaisia kenkiä, kumimattoa tai muuta hyväksi koettua eristemateriaalia. Kytke virta pois piiristä ennen kuin alat katkaista, juottaa tai purkaa piiriä. Joskus myös heikko virta voi olla hengenvaarallista. Ole erityisen varovainen, kun mittaat yli 60 V tasajännitteitä (DCV) tai yli 30 V vaihtojännitteitä (ACV). Tätä suuremmat jännitteet ovat vaarallisia. Kun liität testijohtoja, pidä sormesi testipuikkojen sormisuojuksen takapuolella. Älä koskaan mittaa jännitteitä, jotka ylittää laitteen enimmäiskapasiteetin, koska ne voivat aiheuttaa sinulle vaarallisia sähköiskuja ja vahingoittaa laitetta. Muista aina laitteen jänniterajoitukset. Ne on merkitty laitteen etupuolelle. Älä käytä laitetta sellaisten kohteiden testaukseen, jotka voivat indusoida tai aiheuttaa jännitepiikkejä (esim. moottorit), jotka voivat ylittää testilaitteen enimmäisjännitteen. Irrota testipuikot mitattavasta kohteesta aina ennen kuin vaihdat mittaustoimintoa. Älä missään tapauksessa käytä laitetta kosteissa ympäristöissä äläkä märin käsin. Varoitus Älä koskaan mittaa virtaa tai jännitteitä, jotka ylittävät laitteen mittausalueen. Sähköiskuvaara ja laitteen vahingoittumisvaara: Toiminto Enimmäisarvo Enimmäistulojännite DCV 500 V DC 500 V DC, 500 V AC ACV 500 V AC 500 V DC, 500 V AC piiri ei saa olla liitetty jännitteeseen 250 V DC, 250 V AC Taajuus/Toimintasuhde 250 V DC, 250 V AC 250 V DC, 250 V AC Ominaisuudet Taskukokoinen digitaalinen testilaite, tarkoitettu heikkovirtapiirien jännitteen mittaukseen. Ohut paksuus vain 13 mm. Selkeä nestekidenäyttö, jossa 13,5 mm korkeat numerot. Mittaa myös resistanssin ( ), taajuuden (Hz), toimintasuhteen (%duty), kapasitanssin (F). Lisäksi dioditesti- ja suljetun piirin kontinuiteettitestitoiminnot. Kytkeytyy automaattisesti pois päältä n. 30 minuutin kuluttua. Viimeisimmän mittausarvon lukitustoiminto. Toiminto, jolla voi verrata mittausarvoja viitearvoihin, esim. jännitettä suhteessa tiettyyn kohtaan piiriä. 17

18 FI Laitteen osat 1. Nestekidenäyttö 2. Viitearvon asetuspainike (RELATIVE) 3. Toiminnon valintapainike 4. Mittausarvon lukituspainike (DATA HOLD) 5. Toiminnon valintapainike Hz / toimintasuhde (Hz/DUTY) 6. Toiminnon valitsin 7. Muovinen säilytyskotelo 8. Testipuikot Tekniset tiedot Suurin jännite: 600 V tehoarvo (liitännän ja maan välillä). Turvallisuus: Täyttää turvallisuusluokan II vaatimukset ICE :n (EN ) mukaisesti. Ylijänniteluokka: CAT II. Näyttö: Nestekidenäyttö, 4000-vaiheinen, toiminnon osoitin. Mittausalueet: Automaattinen mittausalueen valinta. Mittausalueen ulkopuolisten arvojen näyttö: Näytöllä näkyy OL, jos mittausalue ylittyy. Polariteetti: Automaattinen. Negatiivinen napaisuus näkyy miinusmerkkinä ( ). Heikon pariston osoitin: Näytölle ilmestyy pariston kuva, kun paristo alkaa olla heikko. Automaattinen pois päältä kytkentä: Laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun sitä ei ole käytetty n. 30 minuuttiin. Mittaustaajuus: n. 3 kertaa sekunnissa. Käyttölämpötila: 0 C +40 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Säilytyslämpötila: 10 C +50 C, kun ilman suhteellinen kosteus on < 80 %. Käyttökorkeus: Enintään 2000 m merenpinnan yläpuolella. Virtalähde: Yksi 3 V litiumparisto, tyyppi CR2032. Virrankulutus: n. 6 mw. Yksi paristo riittää n. 200 tunnin tasajännitteen mittaukseen. Mitat: 113 x 60 x 13 mm Paino: n. 90 g 18

19 FI Seuraavassa mainitut mittaustarkkuudet ovat voimassa, kun lämpötila on 23±5 C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Tasajännitteen mittaus (DC V ) Alue Tarkkuus 4,000 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 40,00 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 400,0 V ± 1,3 % ± 3 numeroa 500 V ± 1,3 % ± 3 numeroa Sisääntuloimpedanssi: 10 M Suurin sallittu sisääntulojännite: 500 V tasajännite (DC) tai 500 V vaihtojännite (AC) tehoarvo, tai 700 V huippuarvo. Vaihtojännitteen mittaus (AC V~) Alue Tarkkuus 4,000 V ± 1,0 % ± 10 numeroa 40,00 V ± 2,3 % ± 5 numeroa 400,0 V ± 2,3 % ± 5 numeroa 500 V ± 2,3 % ± 5 numeroa Tarkkuus koskee sinusmuotoista vaihtojännitettä. Muuntyyppisten vaihtojännitteiden mittaus saattaa aiheuttaa mittavirheitä. Sisääntuloimpedanssi: 10 M Taajuusalue: Hz. Suurin sallittu sisääntulojännite: 500 V tasajännite (DC) tai 500 V vaihtojännite (AC) tehoarvo, tai 700 V huippuarvo. Resistanssin mittaus ( ) Alue Tarkkuus 400,0 ± 2,0 % ± 5 numeroa 4,000 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 40,00 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 400,0 k ± 2,0 % ± 5 numeroa 4,000 M ± 5,0 % ± 5 numeroa 40,00 M ± 10 % ± 5 numeroa Mittausjännite: n. 0,4 V Kapasitanssin mittaus ( ) Alue Tarkkuus 40,00 nf ± 5,0 % ± 30 numeroa 400,0 nf ± 5,0 % ± 30 numeroa 4,000 µf ± 5,0 % ± 30 numeroa 40,00 µf ± 10 % ± 15 numeroa 100,0 µf ± 10 % ± 15 numeroa Taajuuden mittaus (Hz) Alue Tarkkuus 5,000 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 50,00 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 500,0 Hz ± 2,0 % ± 5 numeroa 5,000 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 50,00 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 500,0 khz ± 2,0 % ± 5 numeroa 5 MHz ± 2,0 % ± 5 numeroa 10 MHz ± 2,0 % ± 5 numeroa Herkkyys: 9,999 Hz 9,999 khz 10 V tehoarvo > 99,99 khz 40 V tehoarvo Toimintasuhteen mittaus (DUTY) Alue Tarkkuus 0,1 99 % ± 2,0 % ± 5 numeroa Herkkyys: > 1 khz 2,5 V nollasta huippuarvoon > 10 khz 6 V nollasta huippuarvoon > 70 khz 40 V nollasta huippuarvoon Suljetun piirin kontinuiteettitesti ( ) Laitteesta kuuluu merkkiääni, jos piirin vastus on alle n Avoimen piirin jännite: n. 0,4 V Dioditesti ( ) Avoimen piirin jännite: n. 1,5 V 19

20 FI Käyttö Lue turvallisuusohjeet ennen kuin alat käyttää testilaitetta. Varmista, ettei laite ole vahingoittunut, likainen tai rikki. Varmista, ettei testijohtojen eristeessä ole halkeamia tai muita vikoja. Älä käytä laitetta, jos epäilet, että siinä on jokin vika. Laitteen kytkeminen päälle ja mittaustyypin valinta Kytke laite päälle kiertämällä toimintovalitsin OFF-asennosta haluamasi mittaustyypin kohdalle: DCV tasajännitteen mittaus ACV~ vaihtojännitteen mittaus Hz/DUTY taajuuden tai toimintasuhteen mittaus resistanssin mittaus, dioditesti, kontinuiteettitesti tai kapasitans sin mittaus Jos asetit toimintovalitsimen kohtaan Hz/DUTY, valitse taajuuden (Hz) tai toimintasuhteen (%) mittaus painamalla Hz/DUTY-painiketta. Jos asetit toimintovalitsimen kohtaan, valitse haluamasi toiminto painamalla SELECT-painiketta. Toimintovaihtoehdot ovat resistanssin mittaus ( ), dioditesti ( ), kontinuiteettitesti ( ) tai kapasitanssin mittaus (F). Mittausarvon lukitus (DATA HOLD) Jos haluat viimeisimmän mittausarvon jäävän näytölle, paina painiketta HOLD. Näytön yläreunassa näkyy HOLD-symboli niin kauan kuin mittausarvo on lukittu. Poista lukitus painamalla uudelleen painiketta HOLD. Lukitus kytkeytyy automaattisesti pois, kun lopetat mittaamisen. Eron mittaaminen viitearvoon nähden (RELATIVE) Paina painiketta RELATIVE, kun mittaat kohtaa, jota haluat käyttää viitearvona. Tämän jälkeen näytölle tulevat mittausarvot ovat eroja suhteessa valitsemaasi viitearvoon, eivätkä siis varsinaisia mittausarvoja. REL-symboli näkyy näytön yläreunassa niin kauan kuin käytät viitearvoa. Kun haluat lopettaa valitsemasi viitearvon käytön, paina RELATIVE-painiketta uudelleen. Kun olet valinnut tietyn viitearvon, käytetty mittausalue lukkiutuu. Eli, jos valitsit viitearvoksi esim. 10 M (mittausalue 0 40,00 M ), erot näkyvät M :na. Poikkeuksena kapasitanssin mittaus, jossa laite valitsee mittausalueen automaattisesti, vaikka viitearvo onkin valittu. Mittausta suhteessa viitearvoon ei voi käyttää taajuus- ja toimintasuhdemittauksissa. 20

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

alarm clock // radio controlled //

alarm clock // radio controlled // Electronics alarm clock // radio controlled // Radio controlled (100% accurate) // Alarm function with snooze // Indoor thermometer // Calendar with day of week // Type 4943 4943_UL_UVN_100214.indd 1 2/13/2014

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin

Brandvarnare, optisk Fotoelektrisk sensor. Røykvarsler, optisk Fotoelektrisk sensor. Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandvarnare, optisk Røykvarsler, optisk Palovaroitin, optinen Valosähköinen tunnistin Brandalarm, optisk EN 14604 Eyston Company Limited Fortune Factory Building, 40 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong.

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47

... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 ESF6510LOW ESF6510LOX...... DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 FI ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOHJE 17 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 32 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48

NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 NO/DK: side 1 12 SV: sida 13 24 FI: sivu 25 36 GB: page 37 48 B R U K S A N V I S N I N G Før start: Kjøp et GSM SIM kort hos din forhandler, kontantkort eller abonnement. NB, Kontantkort må lades og være

Lisätiedot

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Brugervejledning KØLE-/FRYSESKAB. Bruksanvisning KOMBINERAD KYL/FRYS SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream

Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Ice Cream Box For fresh and creamy ice cream Up to 1.5 L ready ice cream Timer > 30 minutes Recipe included 2 inner bowls included Pre-freezing bowls Bruksanvisning - svenska...sida 3-12 Brugsanvisning

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L BATTERITENNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING VENTUS PROPANKJØLESKAP 60L - 100 L - 180L - 185 L - 225 L - 275L EN BATTERITENNING Instruction Manual NO SE FI EN Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction Manual

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot