KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

2 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi, diodi- ja johtavuustestaus, kosketukseton jännitteenilmaisu, kapasitanssi, taajuus, käyttösuhde, sekä lämpötilatoiminnot (K-tyyppi). Mittari palvelee oikein käytettynä ja hoidettuna vuosikausia luotettavasti. Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen. WARNING (varoitus) korostaa vaaratilannetta, jossa turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata kuolema tai vakava loukkaantuminen. CAUNTION (muistutus) korostaa vaaratilannetta, jossa turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata tuotteen vaurioituminen. Tämä symboli ilmaisee käyttäjälle, että näin merkittyjä liittimiä ei saa kytkeä piirin pisteeseen, jonka potentiaaliero maahan nähden ylittää 600 V. Tämä symboli yhden tai useamman liittimen vieressä ilmaisee, että kyseisissä liittimissä saattaa normaalikäytössä esiintyä erityisen vaarallisia jännitteitä. Turvallisuuden maksimoimiseksi mittaria ja sen mittausjohtimia ei tule käsitellä, kun näihin liittimiin on kytketty virta. Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. TURVALLISUUSOHJEET Tämä mittari on suunniteltu turvalliseksi käyttää, mutta sen käytössä on noudatettava varovaisuutta. Alla lueteltujen ohjeiden huolellinen noudattaminen takaa turvallisen toiminnan. 1. ÄLÄ mittaa ilmoitetut enimmäisarvot ylittäviä jännitteitä ja virtoja: Tulosuojauksen raja-arvot Toiminto Suurin mittausarvo Tasa- ja vaihtojännite 600 VDC/VAC Tasa- ja vaihtovirta (ma) 500 ma DC/AC Tasa- ja vaihtovirta (A) 10 A DC/AC (enintään 30 s 15 minuutin välein) Taajuus, resistanssi, kapasitanssi, käyttösuhde, 250 VDC/AC dioditestaus, johtavuus Lämpötila 250 VDC/AC 2. OLE ERITTÄIN VAROVAINEN työskennellessäsi suurien jännitteiden parissa. 3. ÄLÄ mittaa yli 600 V jännitteitä (ts. kun mittausjohtimien välinen potentiaaliero on yli 600 V). 4. ÄLÄ kytke mittausjohtimia jännitelähteen yli, kun toimintovalitsin on virta-, vastusmittaus- tai dioditestausasennossa. Se voisi vaurioittaa mittarin. 5. PURA AINA teholähteiden suodatinkondensaattorien varaus ja katkaise mitattavasta laitteesta virta ennen vastusmittauksia ja dioditestausta. 6. KATKAISE AINA mittarista virta ja irrota mittausjohtimet mitattavasta piiristä ennen kotelon avaamista ja varokkeen tai paristojen vaihtoa. 7. ÄLÄ käytä mittaria, elleivät takakansi sekä paristotilan ja varokkeiden kansi ole kunnolla paikallaan ja kiinnitetty. 8. Jos mittaria käytetään valmistajan ohjeista poikkeavalla tavalla, sen suojaukset saattavat heikentyä.

3 Painikkeet, valitsin ja liittimet 1. Vaihtojännitteen ilmaisin 2. Vaihtojännitteen ilmaisimen merkkivalo 3. LCD-näyttö 4. Suhteellisen mittauksen painike (REL) 5. Tilapainike (MODE) 6. Kosketuksettoman vaihtojänniteilmaisimen testauspainike 7. Toimintovalitsin 8. Mittausjohtimen liitin (10A) 9. Mittausjohtimen liitin (COM) 10. Mittausjohtimen liitin jännite-, ma-, µa-, resistanssi-, kapasitanssi-, taajuus-, diodi- ja lämpötilamittauksiin. 11. Aluepainike (RANGE) 12. Mittausarvon pitopainike (HOLD) 13. Kuminen suojakotelo (pitää poistaa paristonvaihtoa varten) Symbolit ja merkinnät Johtavuustestaus Dioditestaus Paristojen tila n Nano-etuliite (10-9 ) (kapasitanssi) µ Mikro-etuliite (10-6 ) (virta, kap.) m Milli-etuliite (10-3 ) (jännite, virta) A Ampeeri k Kilo-etuliite (10 3 ) (resistanssi) F Faradi (kapasitanssi) M Mega-etuliite (10 6 ) (resistanssi) Ω Ohmi Hz Hertsi (taajuus) V Voltti % Prosentti (käyttösuhde) REL Suhteellinen AC Vaihtovirta AUTO Automaattinen aluevalinta DC Tasavirta HOLD Näytön pito ºF Fahrenheit-aste ºC Celsius-aste Käyttöohjeet VAROITUS: Sähköiskuvaara. Suurjännitteiset vaihto- ja tasavirtapiirit ovat hengenvaarallisia, ja niiden mittauksissa on noudatettava suurta varovaisuutta. 1. Käännä toimintovalitsin AINA OFF-asentoon, kun mittaria ei käytetä. 2. Mittausarvo saadaan jäämään näyttöön painamalla HOLD-painiketta. HUOM: Joillakin pienillä vaihto- ja tasajännitealueilla näytössä voi näkyä satunnaisesti vaihtelevia lukemia, kun mittausjohtimia ei ole kytketty mihinkään. Tämä on normaalia ja johtuu mittarin suuresta herkkyydestä. Näytön lukema vakiintuu, kun mittausjohtimet kytketään mitattavaan piiriin. KOSKETUKSETON VAIHTOJÄNNITEILMAISIN EX330 pystyy ilmaisemaan vaihtojännitteen ( VAC), kun mittaria pidetään lähellä jännitelähdettä. VAROITUS: Testaa vaihtojänniteilmaisin aina ennen käyttöä tunnetulla jännitteellisellä piirillä. VAROITUS: Varmista paristojen kunto ennen mittarin käyttöä vaihtojänniteilmaisintilassa katsomalla, että LCD-näyttöön tulee merkkejä, kun toimintovalitsin käännetään mihin tahansa asentoon. Älä yritä käyttää mittaria vaihtojänniteilmaisimena, jos paristot ovat tyhjenemässä.

4 KOSKETUKSETON VAIHTOJÄNNITEILMAISIN (NCV) Jänniteilmaisin toimii kaikissa toimintovalitsimen asennoissa. 1. Testaa ilmaisin aina ennen käyttöä tunnetulla jännitteellisellä piirillä. 2. Pidä NCV-painiketta painettuna koko testauksen ajan. Mittari antaa äänimerkin, kun painiketta painetaan. 3. Pidä mittarin yläosa mahdollisimman lähellä jännitelähdettä kuvan mukaisesti. 4. Jos tarkistettavassa kohteessa on jännite, LCD-näytön kehys vilkkuu kirkkaana oranssina ja summeri soi. VAIHTOJÄNNITEMITTAUKSET VAROITUS: Sähköiskuvaara. Mittauspuikon kärjet eivät ehkä ulotu jännitteellisiin osiin joissakin 240 V pistorasioissa, joissa koskettimet ovat syvällä. Tämän seurauksena mittari näyttää nollaa, vaikka pistorasiassa olisi jännite. Varmista, että mittauspuikon kärjet osuvat pistorasian sisällä oleviin metallikoskettimiin, ennen kuin päättelet jännitteen puuttuvan. MUISTUTUS: Älä mittaa vaihtojännitteitä, jos piiriin kuuluva moottori kytkeytyy päälle tai pois. Kytkeytymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvät suuret jännitepiikit voivat vaurioittaa mittarin. 1. Käännä toimintovalitsin VAC-asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. Kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin V-liittimeen. 3. Kytke mustan mittauspuikon kärki piirin nollapuolelle. 4. Kytke punaisen mittauspuikon kärki piirin jännitteelliselle puolelle. 5. Lue jännitearvo näytöstä. 6. Jos mitattu vaihtojännite ylittää mittarin suurimman mittausalueen (katso tekniset tiedot), mittari antaa äänimerkin. VAIHTO- JA TASAJÄNNITEMITTAUKSET MUISTUTUS: Älä mittaa tasajännitteitä, jos piiriin kuuluva moottori kytkeytyy päälle tai pois. Kytkeytymisen yhteydessä mahdollisesti syntyvät suuret jännitepiikit voivat vaurioittaa mittarin. 1. Käännä toimintovalitsin VDC-asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. Kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin V-liittimeen. 3. Kytke mustan mittauspuikon kärki piirin miinuspuolelle. Kytke punaisen mittauspuikon kärki piirin pluspuolelle. 4. Lue jännitearvo näytöstä.

5 VAIHTO- JA TASAVIRTAMITTAUKSET MUISTUTUS: Älä mittaa virtaa 10 A alueella kauemmin kuin 30 sekuntia kerrallaan. Pidempi yhtäjaksoinen mittaus saattaa vaurioittaa mittarin ja/tai mittausjohtimet. 1. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. 2. Käännä toimintovalitsin µa-asentoon ja kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin ma/µaliittimeen enintään 4000 µa virtojen mittausta varten. 3. Käännä toimintovalitsin ma-asentoon ja kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin ma/µaliittimeen enintään 400 ma virtojen mittausta varten. 4. Käännä toimintovalitsin 10A-asentoon ja kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin 10A-liittimeen enintään 10 A virtojen mittausta varten. 5. Valitse MODE-painikkeella tasavirta (näytössä "DC") tai vaihtovirta (näytössä "AC"). 6. Katkaise virta mitattavasta piiristä ja katkaise piiri siitä kohtaa, josta virta on tarkoitus mitata. 7. Kytke mustan mittauspuikon kärki piirin miinuspuolelle. Kytke punaisen mittauspuikon kärki piirin pluspuolelle. 8. Kytke virta mitattavaan piiriin. 9. Lue virta-arvo näytöstä. VASTUSMITTAUKSET VAROITUS: Katkaise sähköiskuvaaran välttämiseksi virta mitattavasta laitteesta ja pura kaikkien kondensaattorien varaus ennen vastusmittauksia. Poista paristot/akut ja irrota liitäntäjohdot. 1. Käännä toimintovalitsin Ω-asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. Kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin Ω-liittimeen. 3. Kytke mittausjohtimet mitattavan piirin tai komponentin yli. On suositeltavaa kytkeä mittavan piirin tai komponentin toinen pää irti, jotta muu piiri ei vaikuttaisi resistanssilukemaan. 4. Lue vastusarvo näytöstä.

6 JOHTAVUUSTESTAUS VAROITUS: Älä tarkista johtavuutta jännitteellisistä piireistä sähköiskuvaaran välttämiseksi. 1. Käännä toimintovalitsin -asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. 3. Kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin Ω-liittimeen. 4. Valitse MODE-painikkeella johtavuustestaus (näytössä ). 5. Kytke mittausjohtimet mitattavan piirin tai johtimen yli. 6. Jos piirin/johtimen resistanssi on alle 100 Ω, mittari antaa äänimerkin. Jos piirissä on katkos, näytössä näkyy "OL". DIODITESTAUS 1. Käännä toimintovalitsin -asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen ja punaisen mittausjohtimen banaanikosketin -lliittimeen. 3. Valitse MODE-painikkeella johtavuustestaus (näytössä ). 4. Kytke mittausjohtimet testattavan diodin yli. Myötäjännite on tyypillisesti 0,400-0,700 V Estosuuntaan mittari näyttää "OL". Jos diodissa on oikosulku, lukema on lähes 0 V, ja jos diodissa on katkos, näytössä näkyy "OL" napaisuudesta riippumatta. KAPASITANSSIMITTAUKSET VAROITUS: Katkaise sähköiskuvaaran välttämiseksi virta mitattavasta laitteesta ja pura kaikkien kondensaattorien varaus ennen kapasitanssimittauksia. Poista paristot/akut ja irrota liitäntäjohdot. 1. Käännä toimintovalitsin CAP-asentoon. 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen. 3. Kytke punaisen mittausjohtimen banaanikosketin CAP-liittimeen. 4. Kytke mittausjohtimet testattavan kondensaattorin yli. 5. Mittaus saattaa kestää jopa 3 minuuttia tai kauemmin, jotta isot kondensaattorit ehtisivät varautua. Lopeta mittaus vasta, kun näyttämä vakiintuu. 6. Lue kapasitanssiarvo näytöstä.

7 TAAJUUSMITTAUKSET 1. Valitse MODE-painikkeella taajuusmittaus (näytössä Hz). 2. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COMliittimeen ja punaisen mittausjohdon banaanikosketin Hz-liittimeen. 3. Kytke mittausjohtimet mitattavaan piiriin. 4. Lue taajuusarvo näytöstä. KÄYTTÖSUHDE 1. Käännä toimintovalitsin Hz/%-asentoon. 2. Valitse MODE-painikkeella käyttösuhteen mittaus (näytössä %). 3. Kytke mustan mittausjohtimen banaanikosketin COM-liittimeen ja punaisen mittausjohtimen banaanikosketin Hz-liittimeen. 4. Kytke mittausjohtimet mitattavaan piiriin. 5. Lue käyttösuhdeprosentti näytöstä. LÄMPÖTILAN KOSKETUSMITTAUKSET 1. Käännä toimintovalitsin ºF- tai ºC-asentoon. 2. Kytke lämpötilan mittapää tuloliittimiin; varmista oikea napaisuus. 3. Mittapää voidaan painaa kiinni laitteeseen, jonka lämpötila halutaan mitata, tai mittapäätä voi pitää ilmassa, jos halutaan mitata ympäristön lämpötila. Odota 30 sekuntia, että näyttö vakiintuu. 4. Lue lämpötila näytöstä. AUTOMAATTINEN/MANUAALINEN ALUEVALINTA Kun mittari kytketään päälle, automaattinen aluevalinta on valittuna. Se valitsee automaattisesti sopivimman mittausalueen ja on yleensä paras tila useimpiin mittauksiin. Jos mittaustilanne edellyttää manuaalista alueen valintaa, menettele seuraavasti: 1. Paina RANGE-painiketta. Näytössä näkyvä "AUTO" ilmaisin sammuu. 2. RANGE-painiketta painelemalla voit etsiä käytettävissä olevista alueista sopivimman. 3. Manuaalisesta aluevalinnasta vaihdetaan automaattiseen pitämällä RANGE-painiketta painettuna 2 sekuntia. Huom: Manuaalista aluevalintaa ei voi käyttää kapasitanssin, taajuuden eikä lämpötilan mittauksissa. SUHTEELLISEN MITTAUSTILA Suhteellinen mittaus mahdollistaa mittauksien suorittamisen tallennetun vertailuarvon suhteen. Vertailujännite, -virta jne. voidaan tallentaa muistiin, minkä jälkeen arvot mitataan tallennettuun arvoon verrattuna. Näytössä näkyvä mittaustulos on siis mitatun arvon ja vertailuarvon erotus. 1. Suorita mittaus käyttöohjeiden mukaisesti. 2. Tallenna näytössä näkyvä lukema painamalla REL-painiketta, jolloin näytössä näkyy "REL". 3. Näytössä näkyy nyt mitattujen arvojen ja vertailuarvon erotus. 4. Suhteellisesta tilasta poistutaan painamalla REL-painiketta. Huom: Suhteellista tilaa ei voi käyttää taajuuden eikä käyttösuhteen mittauksissa.

8 Huolto VAROITUS: Irrota sähköiskuvaaran välttämiseksi mittausjohtimet jännitelähteistä ennen takakannen tai paristotilan ja varokkeiden kannen avaamista. VAROITUS: Vältä sähköiskuvaara, älä käytä mittaria, ellei paristotilan ja varokkeiden kansi ole kunnolla paikallaan ja kiinnitetty. Tämä yleismittari on suunniteltu palvelemaan vuosikausia luotettavasti, jos seuraavia hoito-ohjeita noudatetaan: 1. PIDÄ MITTARI KUIVANA. Jos se kastuu, pyyhi se heti kuivaksi. 2. KÄYTÄ JA SÄILYTÄ MITTARIA NORMAALEISSA LÄMPÖTILOISSA. Äärimmäiset lämpötilat voivat lyhentää elektronisten osien kestoikää ja vaurioittaa tai sulattaa muoviosat. 3. KÄSITTELE MITTARIA VAROVASTI JA HUOLELLISESTI. Mittarin pudottaminen voi rikkoa elektroniset osat tai kotelon. 4. PIDÄ MITTARI PUHTAANA. Pyyhi kotelo silloin tällöin kostealla liinalla. ÄLÄ KÄYTÄ kemikaaleja, liuottimia tai pesuaineita. 5. KÄYTÄ VAIN TUOREITA PARISTOJA, JOIDEN KOKO JA TYYPPI OVAT SUOSITUSTEN MUKAISET. Poista vanhat ja tyhjentyneet paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita mittaria. 6. JOS MITTARIA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN, paristot tulee poistaa vaurioiden ehkäisemiseksi. PARISTOJEN ASENNUS JA PARISTOVAROITIN VAROITUS: Irrota sähköiskuvaaran välttämiseksi mittausjohtimet jännitelähteistä ennen paristotilan kannen avaamista. PARISTOVAROITIN Paristokuvake syttyy näytön vasemmassa alanurkassa, kun pariston jännite laskee riittävän alas. Vaihda paristot, kun kuvake syttyy. PARISTONVAIHTO 1. Irrota mittausjohtimet mittarista. 2. Poista kuminen suojakotelo kuvan mukaisesti. 3. Irrota ristipääruuvi alhaalta mittarin pohjasta. 4. Nosta pois varoke-/paristotilan kansi. 5. Irrota varovasti paristot ja asenna kaksi uutta 1,5 V AAA-kokoista paristoa; varmista oikea napaisuus. 6. Asenna varoke-/paristotilan kansi. 7. Asenna mittari kumiseen suojakoteloon. VAROITUS: Vältä sähköiskuvaara, älä käytä mittaria, elleivät paristot ja varokkeet sekä kansi ole paikallaan ja kunnolla kiinnitetty. 1. Irrotettava kuminen suojakotelo 2. Mittari 3. Paristot 4. Varokkeet 5. Varoke-/paristotilan kansi 6. Kuminen suojakotelo

9 VAROKKEIDEN VAIHTO VAROITUS: Irrota sähköiskuvaaran välttämiseksi mittausjohtimet jännitelähteistä ennen varokkeiden kannen avaamista. 1. Irrota mittausjohtimet mittarista. 2. Poista kuminen suojakotelo kuvan mukaisesti. 3. Irrota ristipääruuvi alhaalta mittarin pohjasta. 4. Nosta pois varoke-/paristotilan kansi. 5. Irrota varovasti vanhat varokkeet ja asenna uudet pitimiin. 6. Käytä aina oikean kokoisia varokkeita (500 ma/250 V, nopea ma/µa-alueelle; 10 A/250 V, nopea A-alueelle). 7. Asenna varoke-/paristotilan kansi. 8. Asenna mittari kumiseen suojakoteloon. UL-hyväksyntä UL-merkintä ei tarkoita, että tämän tuotteen lukemien tarkkuus olisi arvioitu. AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU Mittari kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltuaan 15 minuuttia käyttämättömänä. Tämä säästää paristoja. Mittari kytketään uudelleen päälle automaattisen virrankatkaisun jälkeen kääntämällä toimintovalitsin OFF-asentoon ja sitten halutun toiminnon kohdalle.

10 Tekniset tiedot Toiminto Alue Resoluutio Tarkkuus Kosketukseton vaihtojänniteilmaisin VAC Resoluutiota ja tarkkuutta ei ilmoiteta, koska mittari ei näytä jännitettä tässä tilassa. Mittarin näytön yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu, kun jännite tunnistetaan, ja summeri soi. Tasajännite(VDC) 400 mv 0,1 mv ±(0,5 % lukemasta + 2 numeroa) 4 V 0,001 V ±(1,0 % lukemasta + 2 numeroa) 40 V 0,01 V 400 V 0,1 V 600V 1 V ±(1,5 % lukemasta + 2 numeroa) Vaihtojännite(VAC)(50/60 Hz) 400 mv 0,1 mv ±(1,0 % lukemasta + 30 numeroa) 4 V 0,001 mv ±(1,5 % lukemasta + 3 numeroa) 40 V 0,01 V 400 V 0,1 V 600 V 1 V ± (2,0 % lukemasta + 4 numeroa) Tasavirta(ADC) 400 µa 0,1 µa ±(1,0 % lukemasta + 3 numeroa) 4000 µa 1 µa ±(1,5 % lukemasta + 3 numeroa) 40 ma 0,01 ma 400 ma 0,1 ma 10A 0,01 A ±(2,5 % lukemasta +5 numeroa) Vaihtovirta(AAC)(50/60 Hz) 400 µa 0,1 µa ±(1,5 % lukemasta +5 numeroa) 4000 µa 1 µa ±(1,8 % lukemasta +5 numeroa) 40 ma 0,01 ma 400 ma 0,1 ma 10 A 0,01 A ±(3,0 % lukemasta +7 numeroa) Resistanssi 400 Ω 0,1 Ω ±(1,2 % lukemasta +4 numeroa) 4 kω 1 Ω ±(1,2 % lukemasta +2 numeroa) 40 kω 0,01 kω 400 kω 0,1 kω 4 MΩ 0,001 MΩ 40 MΩ 0,01 MΩ ±(2,0 % lukemasta + 3 numeroa) Kapasitanssi 4 nf 0,001 nf ±(3,5 % lukemasta + 40 numeroa) 40 nf 0,01 nf 400 nf 0,1 nf ±(2,5 % lukemasta + 4 numeroa) 4 µf 0,001 µf ±(3,5 % lukemasta + 4 numeroa) 40 µf 0,01 µf 200 µf 0,1 µf ±(3,5 % lukemasta +10 numeroa) Taajuus 10,000 Hz 0,001 Hz ±(0,1 % lukemasta + 1 numero) 100,00 Hz 0,01 Hz 1000,0 Hz 0,1 Hz khz 0,001 khz khz 0,01 khz MHz 0,001 MHz 10,00 MHz 0,01 MHz 40 MHz 0,01 MHz Herkkyys: 0,8 Vrms min. käyttösuhteella % ja < 100 khz; 5 Vrms min. käyttösuhteella % ja > 100 khz. Käyttösuhde 0,1-99,9 % 0.1% ±(1,2 % lukemasta +2 numero) Käyttösuhteessa pulssin leveys on 100 µs ms (taajuus: 5 Hz khz Lämpötila (K-tyyppi) F C 1 F 1 C ±(3,0 % lukemasta +8 numeroa) (tähän ei sisälly anturin tarkkuus) HUOM: Mittarin tarkkuus koostuu kahdesta elementistä: (X % lukemasta) - Tämä on mittauspiirin tarkkuus. (+ X numeroa) - Tämä on analogia-digitaalimuunnoksen tarkkuus. Ilmoitettu tarkkuus on voimassa C lämpötilassa ja ilmankosteuden ollessa alle 75 % RH.

11 Yleiset tekniset tiedot Dioditestaus Testausvirta: maks. 0,3 ma, tyypillinen avoimen piirin jännite 1,5 VDC Johtavuustestaus Äänimerkki kuuluu, jos resistanssi on alle 100 Ω Lämpötila-anturi Vaatii K-tyypin lämpösähköparin Tuloimpedanssi 10 MΩ (VDC ja VAC) AC-kaistanleveys 50/60 Hz Näyttö Taustavalaistu LCD, 4-numeroinen (0-3999) Alueen ylityksen ilmaisu Kaikissa toiminnoissa näytössä näkyy "OL" (Huom: ACV-mittauksissa myös summeri soi) Automaattinen virran katkaisu Kun mittari on käyttämättömänä (sunnilleen) 15 min Napaisuus Pos. ei näy näytössä, neg. näkyy miinusmerkkinä (-) Mittaustaajuus 2 mittausta/s, nimellinen Paristovaroitin Näytössä näkyy, kun jännite putoaa alle käyttöjännitteen Paristot Kaksi (2) 1,5 V AAA-kokoista paristoa Varokkeet ma-, µa-alueet: 500 ma/250 V, nopea varoke A-alue: 10 A/250 V, nopea varoke Käyttölämpötila 0-50 ºC Varastointilämpötila C Kosteus käytön aikana < 70 % RH Kosteus varastoitaessa < 80 % RH Korkeus merenpinnasta käytössä Maks m Paino 260 g (suojakotelo mukaan lukien) Koko 147 x 76 x 42 mm (suojakotelo mukaan lukien) Hyväksynnät UL, CE Turvallisuus Tarkoitettu sisäkäyttöön ja suojattu noudattaen standardien EN ja IEC painos (2001) kaksoiseristysvaatimuksia ylijänniteluokan II 1000 V ja luokan III 600 V osalta; saasteluokka 2. Noudattaa myös yleisiä turvallisuusvaatimuksia UL , 2. painos (2004), CAN/CSA C22.2 No painos (2004), ja UL 61010B-2-031, 1. painos (2003) UL-hyväksyntä UL-merkintä ei tarkoita, että tämän tuotteen lukemien tarkkuus olisi arvioitu. IEC1010-STANDARDIN MUKAISET YLIJÄNNITELUOKAT YLIJÄNNITELUOKKA I YLIJÄNNITELUOKAN I laite kytketään kiinteään verkkoon, transienttisuojaus tehdään laitteen ulkopuolella. Esimerkkejä ovat suojatut elektroniset piirit. YLIJÄNNITELUOKKA II YLIJÄNNITELUOKAN II laite on energiaa kuluttava laite, joka kytketään kiinteään asennukseen. Esimerkkejä ovat kodinkoneet, toimisto- ja laboratoriolaitteet. YLIJÄNNITELUOKKA III YLIJÄNNITELUOKAN III laite on osa kiinteää asennusta jakokeskukselta pistorasialle. Esimerkkejä ovat kiinteään asennukseen kuuluvat katkaisimet ja jotkin teollisuuskäyttöön tarkoitetut laitteet, jotka on kytketty pysyvästi kiinteään asennukseen. YLIJÄNNITELUOKKA IV YLIJÄNNITELUOKAN IV laitteita käytetään asennuksen syöttöpisteessä. Esimerkkejä ovat sähkömittarit ja kiinteistöjen ylijännitesuojat.

12 JUHA-ELEKTRO OY, PL 57, Helsinki Puh , faksi Kaikki oikeudet pidätetään, osittainenkin jäljentäminen kielletty.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Yleiselektroniikka Oyj

Yleiselektroniikka Oyj SEND Käyttöohje Extech EX845 True RMS 1000 A Pihtimittari Bluetooth-liitännällä Patentoitu Johdanto Onnittelemme Extech EX845 CAT IV True RMS 1000A Pihtimittarin valinnasta. Tämä mittari toimitetaan osana

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot

Sisällysluettelo. Dokumentin tiedot Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 Esittely... 3 Varoitukset... 3 Valmistaja... 3 Yleiskuvaus... Asennus... Asettelu... Ongelmanratkaisu... 11 Tekniset tiedot... 12 Liittyy laitteisiin:

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri

Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Hegetest Wire Detector Pulssitesteri Toiminta- ja käyttöohje: Hegetest Wire Detector on uusi laite johtimien tutkimiseen. Tällä laitteella voit yhdellä kytkennällä todeta kaapelista kuusi sen eri tilaa:

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 1) TURVALLISUUS 1 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. ilmaisee

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Tekniset Tiedot. Kansainväliset turvallisuussymbolit. Vaara, lue nämä käyttöohjeet ennen tämän mittarin käyttöä

Tekniset Tiedot. Kansainväliset turvallisuussymbolit. Vaara, lue nämä käyttöohjeet ennen tämän mittarin käyttöä Johdanto Extechin suurjännite-eristysvastusmittarissa on neljä testijännitettä (suurin 5 kv) ja se mittaa eristysresistansseja 250 GΩ saakka. Tämä ammattikäyttöön tarkoitettu mittari palvelee oikein hoidettuna

Lisätiedot

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN 1.01-12/03/2007 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E4201031 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. 10 kv Digitaalinen suurjännite-eristysvastusmittari. Malli

KÄYTTÖOPAS. 10 kv Digitaalinen suurjännite-eristysvastusmittari. Malli KÄYTTÖOPAS 10 kv Digitaalinen suurjännite-eristysvastusmittari Malli 380385 Johdanto Extechin suurjännite-eristysvastusmittarissa on neljä valmista testijännitettä (suurin 10 kv) ja se mittaa eristysresistansseja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin

G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin G TECTA SG Korkealuokkainen yhden kaasun ilmaisin FI Pikaopas 2 FI Sisältö Turvallisuus- ja varoitustiedot 2 Pakkauksen sisältö 3 Tuotteen yleiskuvaus 3 Tuotteen ominaisuudet 3 Akun/paristojen tarkistaminen

Lisätiedot

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA

Palovaroitinkeskus KÄSIKIRJA Palovaroitinkeskus EN54/CPD-hyväksytty 1293-CPD-0372 KÄSIKIRJA Sisällysluettelo 1. Kuvaus... 2 1.1. Tulojen ja lähtöjen järjestely... 2 1.2. Kuinka toimii käynnistettäessä / normaalin toiminnan aikana...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström

PIIRIANALYYSI. Harjoitustyö nro 7. Kipinänsammutuspiirien mitoitus. Mika Lemström PIIRIANAYYSI Harjoitustyö nro 7 Kipinänsammutuspiirien mitoitus Mika emström Sisältö 1 Johdanto 3 2 RC-suojauspiiri 4 3 Diodi suojauspiiri 5 4 Johtopäätos 6 sivu 2 [6] Piirianalyysi Kipinänsammutuspiirien

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH MM ME100 0 KOS STEUS SMITT TARIN KÄYTT TÖOH HJEET TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA 4, 01300 VANTAA PUH. 010 820 1100 Hyvä asiakkaamme, Onnittelut MME 100 kosteusmittarin hankintapäätöksestä.

Lisätiedot

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys

PERMITTIIVISYYS. 1 Johdanto. 1.1 Tyhjiön permittiivisyyden mittaaminen tasokondensaattorilla . (1) , (2) (3) . (4) Permittiivisyys PERMITTIIVISYYS 1 Johdanto Tarkastellaan tasokondensaattoria, joka koostuu kahdesta yhdensuuntaisesta metallilevystä Siirretään varausta levystä toiseen, jolloin levyissä on varaukset ja ja levyjen välillä

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus Antti Karjalainen, PRK 30.10.2014 Komponenttien esittelytaktiikka Toiminta, (Teoria), Käyttö jännite, virta, teho, taajuus, impedanssi ja näiden yksiköt:

Lisätiedot

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI

BP2F KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI BP2F FI KÄYTTÖOHJE INFRAPUNA- ELINTARVIKEMITTARI TRT-BA-BP2F-TC-001-FI Sisällysluettelo Käyttöohjetta koskevia tietoja... 01 Turvallisuus... 02 Tietoa laitteesta... 02 Tekniset tiedot... 03 Kuljetus ja

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin

testo 206 ph- / lämpömittari Käyttöohje fin testo 206 ph-/ lämpömittari Käyttöohje fin 2 Yleistä Yleistä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja perehdy laitteen toimintaan sekä ominaisuuksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003

EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 EVTEK/ Antti Piironen & Pekka Valtonen 1/6 TM01S/ Elektroniikan komponentit ja järjestelmät Laboraatiot, Syksy 2003 LABORATORIOTÖIDEN OHJEET (Mukaillen työkirjaa "Teknillisten oppilaitosten Elektroniikka";

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 Mittalaitetekniikka NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014 1 1. VAIHTOSÄHKÖ, PERUSKÄSITTEITÄ AC = Alternating current Jatkossa puhutaan vaihtojännitteestä. Yhtä hyvin voitaisiin tarkastella

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Laitteita - Yleismittari

Laitteita - Yleismittari Laitteita - Yleismittari Yleistyökalu mittauksissa Yleensä digitaalisia Mittaustoimintoja Jännite (AC ja DC) Virta (AC ja DC) Vastus Diodi Lämpötila Transistori Kapasitanssi Induktanssi Taajuus 1 Yleismittarin

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa

FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto. 2 Teoreettista taustaa FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteita o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot