Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 3 0 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7"

Transkriptio

1 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN /03/2007

2 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA ENNEN KÄYTTÖÄ MITTAUKSEN AIKANA MITTAUKSEN JÄLKEEN YLIJÄNNITELUOKAT YLEISTÄ KESKIARVO JA TODELLINEN TEHOLLISARVO TODELLINEN TEHOLLISARVO JA HUIPPUKERROIN KÄYTÖN VALMISTELU ALKUTARKASTUS TEHONSYÖTÖ KALIBROINTI SÄILYTYS KÄYTTÖ LAITTEEN KUVA Etupuoli TOIMINTOPAINIKKEET HOLD-painike PK/REL-painike MX/MN-painike R/SEL-painike Valopainike ( ) Automaattisen virrankatkaisun esto MITTAUKSET Tasajännitteen mittaus Vaihtojännitteen mittaus Tasavirran mittaus Vaihtovirran mittaus Resistanssin ja jatkuvuuden mittaus Diodin testaus Kapasitanssin mittaus Taajuuden mittaus HOITO YLEISTÄ PARISTON VAIHTO SULAKKEEN VAIHTO PUHDISTUS TESTERIN HÄVITYS TEKNISET TIEDOT MITTAUSTIEDOT Sähköiset ominaisuudet Turvallisuus Yleistiedot YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Ilmasto Sähkömagneettinen suojaus ja pienjännitedirektiivi VARUSTEET Vakiovarusteet Lisävaruste TAKUU JA HUOLTO TAKUU HUOLTO...22

3 1. TURVAOHJEITA HT327 Tämä laite täyttää EN standardin vaatimukset. Omasi ja laitteen turvallisuuden vuoksi noudata ehdottomasti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita ja kiinnitä erityisesti huomiota kohtiin, jotka on merkitty symbolilla. Noudata seuraavia ohjeita: Älä mittaa virtaa tai jännitettä märässä ympäristössä. Varmistu, että kosteus on luvussa annetuissa rajoissa. Älä käytä testeriä tiloissa, joissa on räjähtävää tai palavaa kaasua tai muuta ainetta, höyryä tai paljon pölyä. Eristä itsesi mittauskohteesta. Älä kosketa (sähköä johtavia) metalliosia kuten käyttämättömänä olevien mittausjohtojen päitä, pistorasioita, kiinnittimiä, piirejä jne. Älä käytä testeriä, jos siinä esiintyy häiriöitä tai vaurioita kuten vääntymistä, halkeamia, vuotoa, näytön häviämistä jne. Ole varovainen, kun mittaat yli 20 V jännitteitä. Sähköiskun vaara! Käytössä on seuraavia symboleja: Varoitus: Lue tällä symbolilla merkityt kohdat käyttöohjeesta. Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta tai sen osia Vaarallisen suuri jännite. Sähköiskun vaara! Kaksoiseristetty mittari Vaihtovirta tai -jännite Tasavirta tai -jännite 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ Laite on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jonka epäpuhtausluokka on 2. Testerillä voidaan mitata JÄNNITE ja VIRTA järjestelmistä, joiden ylijänniteluokka on III 1000 V ja IV 600 V. Noudata normaaleja turvaohjeita, joiden tarkoitus on suojata käyttäjää vaarallisilta sähkövirroilta ja laitetta väärältä käytöltä. Vain testerin mukana toimitetut mittausjohdot takaavat normien mukaisen turvallisuuden. Niiden tulee olla hyväkuntoisia ja tarvittaessa ne tulee korvata täsmälleen samanlaisilla. Älä testaa piiriä äläkä liitä testeriä piiriin, jonka virta tai jännite ylittää teknisissä tiedoissa mainitut rajat. Älä suorita mittauksia ympäristössä, joka ei täytä luvuissa ja ja esitettyjä vaatimuksia. Varmistu, että paristot on asennettu oikein. Valitse oikea toiminto mittauksenvalitsimella, ennen kuin kytket mittausjohtimet mittauskohteeseen. Tarkista, että näyttö ja mittauksenvalitsin näyttävät samaa mittausta. EN - 2

4 1.2. MITTAUKSEN AIKANA HUOMIO Väärä käyttö saattaa vahingoittaa laitetta ja/tai sen osia ja aiheuttaa vaaratilanteen laitteen käyttäjälle. Irrota mittausjohdot testattavasta piiristä, ennen kuin kierrät mittauksenvalitsinta. Näin vältät onnettomuuden. Kun testeri on kytkettynä testattavaan piiriin, älä kosketa käyttämättömänä olevaa mittausjohdinta. Älä lisää jännitettä resistanssia mitatessasi. Vaikka piiri on suojattu, liian suuri jännite voi aiheuttaa virhetoimintoja. Ellei lukema muutu mittauksen aikana, tarkasta, onko pitotoiminto (HOLD) käytössä MITTAUKSEN JÄLKEEN Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon mittauksen jälkeen. Ellei laitetta ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, poista siitä paristot, jottei niiden mahdollinen vuoto vahingoittaisi mittarin sisäosia YLIJÄNNITELUOKAT Standardi EN määrittelee mittaukseen, valvontaan ja laboratoriokäyttöön tarkoitettujen sähkölaitteiden turvallisuuden. Sen osassa 1 Yleisvaatimukset määritellään mittausluokat, joita tavallisesti kutsutaan ylijänniteluokiksi. Piirit jaetaan seuraaviin mittausluokkiin: Mittausluokka IV : pienjännitejärjestelmien virtalähteiden mittaus Esimerkkejä ovat sähkömittarit ja ensisijaisten ylivirtasuojauslaitteiden ja aaltoisuuden ohjauslaitteiden mittaukset. Mittausluokka III : rakennusten sähköjärjestelmien mittaus Esimerkkejä: jakotaulut, virrankatkaisijat, kiinteiden sähköjärjestelmien johtojen, virtakiskojen, haaroitusrasioiden, kytkimien ja pistorasioiden kytkennät sekä teollisuuden laitteet ja muut laitteet kuten esim. kiinteästi asennetut moottorit, jotka on kytketty pysyvästi kiinteään sähköjärjestelmään. Mittausluokka II : piirit jotka on kytketty suoraan pienjännitejärjestelmään. Esimerkkejä: kotitalouskoneet, kannettavat työkalut ja vastaavat laitteet. Mittausluokka I : piireille joita ei ole suoraan kytketty verkkoon Esimerkkejä: Piirit joiden syöttö ei tule verkosta ja verkon syöttämät piirit jotka on erikseen suojattu (sisäisesti). Jälkimmäisessä tapauksessa transienttirasitus vaihtelee. Tästä syystä standardi vaatii, että laitteen transienttiensietokyky on ilmoitettava käyttäjälle. EN - 3

5 2. YLEISTÄ Testerillä voidaan suorittaa seuraavat mittaukset: Tasajännite ja vaihtojännitteen todelliset teholliset arvot Tasavirta ja vaihtovirran todelliset teholliset arvot Resistanssi ja jatkuvuus Taajuus Kapasitanssi Diodin testaus Mittarissa on 10-asentoinen mittauksenvalitsin (OFF-asento mukaan luettuna). Lisäksi siinä on toimintopainikkeita (ks. lukua 4.2) ja näytössä viiva-asteikko. Lukeman lisäksi näkyvät mittausyksikkö ja valittuna olevien toimintojen symbolit. Testeristä katkeaa virta automaattisesti 30 minuutin kuluttua siitä, kun viimeksi on kierretty mittauksenvalitsinta tai painettu toimintapainiketta KESKIARVO JA TODELLINEN TEHOLLISARVO Vaihtovirtamittareita on kahta päälajia: Keskiarvomittarit mittaavat vain perustaajuuden (50 tai 60 Hz) arvoja TRMS-mittarit mittaavat suureen todellisen tehollisarvon eli todellisen neliöllisen keskiarvon. Kun kysymyksessä on täydellinen sinimuotoinen aalto, kumpikin mittarilaji antaa saman lukeman. Harmoninen särö saa lukemat poikkeamaan toisistaan. Keskiarvomittari antaa perusaallon lukeman, kun taas TRMS-mittarin lukema koskee kokonaisaaltoa, johon sisältyvät myös harmoniset yliaallot (testerin päästökaistalla). Jos siis sama mittaus tehdään kummankin lajin mittarilla, tulos on sama vain, jos kysymyksessä on puhdas siniaalto. Jos taajuus sisältää harmonista säröä, TRMS-mittari antaa suuremman lukeman kuin keskiarvomittari TODELLINEN TEHOLLISARVO JA HUIPPUKERROIN Virran tehollisarvo määritellään seuraavasti: Virran tehollisarvo on 1 A, jos se määrätyn pituisena aikana tuottaa vastuksen läpi kulkiessaan yhtä suuren energian kuin voimakkuudeltaan 1 A:n tasavirta saman pituisena aikana. Laskentakaava on seuraava: t0 +T 1 2 G= g T t0 ( t) dt Tehollisarvosta käytetään merkintää RMS (root mean square). G p Huippukerroin on signaalin huippuarvon ja tehollisarvon suhde: CF (G)=. Sen arvo GRMS vaihtelee signaalin aaltomuodon mukaan. Puhtaan siniaallon huippukerroin on 2 =1.41. Kerroin kasvaa sitä mukaa kun harmoninen särö suurenee. EN - 4

6 3. KÄYTÖN VALMISTELU HT ALKUTARKASTUS Tämä laite on tarkastettu tehtaalla ennen toimitusta sekä sähköisten että mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta. Suosittelemme kuitenkin, että tarkastat sen kunnolla siltä varalta, että se olisi vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos näin on tapahtunut, ota yhteys kuljetuksesta vastaavaan. Tarkista, että pakkauksessa ovat mukana kaikki tuotteet, jotka mainitaan luvussa Jos jotain puuttuu, ota yhteys laitteen myyjään. Jos joudut jostain syystä palauttamaan laitteen, noudata luvussa 7 annettuja ohjeita TEHONSYÖTÖ Virtalähteenä toimii yksi paristo: 9 V NEDA1604 IEC6F22 JIS006P. Pariston tyhjenemisen merkkinä näytössä näkyy symboli. Vaihda silloin paristo välittömästi. Ohjeet ovat luvussa KALIBROINTI Testerin tarkkuus taataan yhdeksi vuodeksi jäljempänä määritellyissä olosuhteissa. Suosittelemme kalibrointia kerran vuodessa SÄILYTYS Jos laitetta on säilytetty pitkään epäedullisissa olosuhteissa, pidä sitä ennen käyttöä riittävän pitkä aika normaaliolosuhteissa (ks. lukua 6.2.1), jotta se antaisi tarkat mittaustulokset. EN - 5

7 4. KÄYTTÖ 4.1. LAITTEEN KUVA Etupuoli 1. LCD-näyttö 2. HOLD-painike 3. PK/ REL-painike 4. MX/MN-painike 5. R/SEL-painike 6. Valopainike 7. OFF-asento 8. Tasajännitteen mittaus 9. Vaihtojännitteen mittaus 10. Ω/ -asento 11. -asento 12. -asento 13. Hz-asento 14. μa - tasavirran mittaus 15. μa - vaihtovirran mittaus 16. Tasa- ja vaihtovirran mittaus 17. Liittimet COM, A, ja VΩ Hz μa Kuva. 1: Mittari EN - 6

8 4.2. TOIMINTOPAINIKKEET Kun painiketta painetaan, sen symboli tulee näyttöruutuun ja kuuluu äänimerkki. Toiminto lopetetaan kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon HOLD-painike HOLD-painikkeella pysäytetään mittauslukema. Ruudussa näkyy sana HOLD. Lukeman päivittyminen käynnistetään painamalla HOLD-painiketta uudelleen PK/REL-painike Tällä painikkeella on kaksi toimintoa: suurimman ja pienimmän huippuarvon mittaus mittauksenvalitsimen asennoissa V ja μa sekä suhteellinen mittaus (REL) mittauksenvalitsimen asennoissa V, A, Hz, Ω/,, ja μa. Huippuarvojen mittaus ja tallennus käynnistetään painelemalla painiketta PK/REL. Suurimman huippuarvon aikana näytössä näkyy PMAX ja pienimmän aikana PMIN. Arvot päivittyvät jatkuvasti. Kun PK/REL-painiketta painetaan vähintään 3 sekuntia, näytössä näkyy CAL ja mittari suorittaa itsekalibroinnin, jonka jälkeen mittaustulokset ovat entistä tarkempia. Huippujen mittaus lopetetaan painamalla PK/REL-painiketta vähintään sekunnin tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon. Myös suhteellinen mittaus käynnistetään painamalla PK/REL-painiketta. Mittari tallentaa ensimmäiseksi mittaamansa arvon viitearvona, johon seuraavat mittaukset vertautuvat. Näytössä näkyy REL. Ensimmäistä seuraavat mittaustulokset ovat todellisen mittausarvon ja viitearvon välisiä erotuksia. Viitearvo saadaan näkyviin painamalla PK/REL-painiketta. Silloin REL vilkkuu näytössä. Suhteellinen mittaus lopetetaan painamalla PK/REL-painiketta vähintään sekunnin tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon MX/MN-painike MN/MX -painiketta painetaan, kun halutaan mitata parametrin maksimi- ja minimiarvot. Ne tallentuvat muistiin ja ne päivittyvät heti kun testeri mittaa suuremman arvon (MAX) tai pienemmän arvon (MIN). Lukeman ohella ruudussa näkyy sitä vastaava tunnus: MAX maksimiarvolle ja MIN minimiarvolle. MN/MX -painike ei toimi pidon (HOLD) aikana. MN/ MX -toiminto lopetetaan painamalla samaa painiketta vähintään 1 sekunti tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon R/SEL-painike R/SEL-painikkeella valitaan mittausalue manuaalisesti (paitsi mittauksenvalitsimen asennoissa,, A ja A). Näyttö AUTO vaihtuu näytöksi MANU. Tällä painikkeella myös valitaan toinen kahdesta vaihtoehdosta (Ω tai, tasa- tai vaihtovirta). R/SEL-painiketta painelemalla vaihdetaan mittausalue toiseksi ja asetetaan desimaalipiste. Takaisin automaattiseen alueen valintaan palataan painamalla R/SEL-painiketta vähintään 1 sekunti tai kiertämällä mittauksenvalitsin toiseen asentoon. Resistanssin mittaus valitaan kiertämällä mittauksenvalitsin asentoon Ω/. Näytössä näkyy merkki Ω. Jatkuvuuden mittaus valitaan nyt painamalla R/SEL-painiketta. Näytössä näkyy symboli. Seuraava R/SEL-painikkeen painallus vie takaisin resistanssin mittaukseen Valopainike ( ) Näytön valo sytytetään -painikkeella. Se sammuu itsestään muutaman sekunnin kuluttua. Valopainike toimii kaikissa mittauksenvalitsimen asennoissa. EN - 7

9 Automaattisen virrankatkaisun esto Automaattinen virrankatkaisu kannattaa estää, jos mittauksia suoritetaan pitkiä aikoja yhteen menoon. Silloin virta on kytkeytyneenä jatkuvasti. Menettele seuraavasti: Kierrä mittauksenvalitsin OFF-asentoon Kierrä mittauksenvalitsin johonkin mittausasentoon ja pidä samalla PK/REL, MX/MN ja R/SEL -painikkeita painettuna. Automaattinen virrankatkaisu toimii taas, kun testeri otetaan seuraavan kerran käyttöön. EN - 8

10 4.3. MITTAUKSET Tasajännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu tasajännite on 1000 V. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 2: Tasajännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Valitse mittausalue R/SEL-painikkeella tai käytä automaattista mittausalueen valintaa (ks. lukua 4.2.4). Jos mitattava jännite ei ole tiedossa, valitse korkein alue. 3. Liitä punainen mittausjohto liittimeen HzVΩμA ja musta mittausjohto liittimeen COM (kuva 2). 4. Liitä punainen mittausjohto testattavan piirin plusnapaan ja musta mittausjohto testattavan piirin miinusnapaan. Mittausarvo näkyy näytössä. 5. Jos näyttö on O.L, valitse korkeampi alue. 6. Miinusmerkki näytössä tarkoittaa, että jännitteen suunta on päinvastainen kuin liitännässä. 7. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2 EN - 9

11 Vaihtojännitteen mittaus HUOMIO Suurin sallittu vaihtojännite on 750 Vrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 3: Vaihtojännitteen mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon V. 2. Valitse mittausalue R/SEL-painikkeella tai käytä automaattista mittausalueen valintaa (ks. lukua 4.2.4). Jos mitattava jännite ei ole tiedossa, valitse korkein alue. 3. Liitä punainen mittausjohto liittimeen HzVΩμA ja musta mittausjohto liittimeen COM (kuva 3). 4. Liitä mittausjohdot testattavaan piiriin. Mittausarvo näkyy näytössä. 5. Jos näyttö on O.L, valitse korkeampi alue. 6. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 10

12 Tasavirran mittaus HUOMIO Suurin sallittu virtatulo tasavirran mittauksissa on 10 A. Älä yritä mitata tätä voimakkaampaa virtaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 4: Tasavirran mittaus 1. Katkaise virta testattavasta piiristä 2. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. Näytössä näkyy symboli. 3. Liitä punainen mittausjohto A-liittimeen ja musta mittausjohto COM-liittimeen (kuva 4). 4. Liitä johtojen mittauspää sarjaan mitattavan piirin kanssa ottaen huomioon napaisuuden. 5. Kytke virta testattavaan piiriin. Virta-arvo näkyy testerin ruudussa. 6. Näyttö tarkoittaa O.L, että virta-arvo ylittää sallitun rajan. 7. Jos mitattu arvo on pienempi kuin 4 ma, voit parantaa mittarin erottelukykyä seuraavalla tavalla: Katkaise virta testattavasta piiristä. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon μa. Irrota punainen mittausjohto A-liitännästä ja työnnä se HzVΩμA-liitäntään ja kytke virta testattavaan piiriin. R/SEL-painikkeella voit tarvittaessa valita korkeamman mittausalueen. 8. Miinusmerkki näytössä tarkoittaa, että virran suunta on päinvastainen kuin liitännässä. 9. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 11

13 Vaihtovirran mittaus HUOMIO Suurin sallittu virtatulo vaihtovirran mittauksissa on 10 A. Älä yritä mitata tätä voimakkaampaa virtaa. Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 5: Vaihtovirran mittaus 1. Katkaise virta testattavasta piiristä. 2. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. Valitse vaihtovirran mittaus painamalla R/SEL-painiketta. Näytössä näkyy symboli. 3. Liitä punainen mittausjohto A-liittimeen ja musta mittausjohto COM-liittimeen (kuva 5). 4. Liitä johtojen mittauspää sarjaan mitattavan piirin kanssa ottaen huomioon napaisuuden. 5. Kytke virta testattavaan piiriin. Virta-arvo näkyy testerin ruudussa. 6. Näyttö tarkoittaa O.L, että virta-arvo ylittää sallitun rajan. 7. Jos mitattu arvo on pienempi kuin 4 ma, voit parantaa mittarin erottelukykyä seuraavalla tavalla: Katkaise virta testattavasta piiristä. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon μa. Irrota punainen mittausjohto A-liitännästä ja työnnä se HzVΩμA-liitäntään ja kytke virta testattavaan piiriin. R/SEL-painikkeella voit tarvittaessa valita korkeamman mittausalueen. 8. Pitotoiminnon, minimi- ja maksimiarvojen mittauksen, huippuarvojen mittauksen (valitsimen asento μa) ja suhteellisen mittauksen (valitsimen asento ) ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 12

14 Resistanssin ja jatkuvuuden mittaus HUOMIO Ennen resistanssin mittausta katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 6: Resistanssin ja jatkuvuuden mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon Ω/. 2. Liitä punainen mittausjohto testerin liitäntään HzVΩμA ja musta mittausjohto liitäntään COM (kuva 6). 3. Liitä mittausjohtojen toiset päät testattavaan piiriin. Resistanssiarvo näkyy näytössä. 4. Valitse mittausalue R/SEL-painikkeella tai käytä automaattista mittausalueen valintaa (ks. lukua 4.2.4). Jos mitattava resistanssi ei ole tiedossa, valitse korkein alue. 5. Jos näyttö on O.L, valitse korkeampi alue. 6. Jatkuvuusmittaus on aina aktiivisena ja se suoritetaan kytkemällä mittausjohdot samalla tavalla kuin resistanssin mittauksessa. Summeriääni kuuluu, kun resistanssiarvo on pienempi kuin 35 Ω 7. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 13

15 Diodin testaus HUOMIO Ennen diodin testausta katkaise virta testattavasta piiristä ja pura varaus mahdollisista kondensaattoreista. Kuva 7: Diodin testaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. 2. Liitä punainen mittausjohto testerin liitäntään HzVΩμA ja musta mittausjohto liitäntään COM. 3. Liitä mittausjohdot testattavaan diodiin (kuva 7). Ota huomioon oikea napaisuus. Näytössä näkyy suoran napaisuuden kynnysjännite millivoltteina. Hyvä yhteys antaa tulokseksi noin 0,4-0,9 V 4. Jos jännite on 0 V, diodin P-N-yhteys on oikosuljettuna. 5. Näyttö O.L tarkoittaa, että diodin napaisuus on päinvastainen eikä P-N-yhteyttä ole. 6. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 14

16 Kapasitanssin mittaus HUOMIO Katkaise kaikkein ensimmäiseksi virta testattavasta piiristä ja pura kaikkien kondensaattoreiden varaus. Käytä lyhyttä mittausjohtoparia hajakapasitanssin vähentämiseksi. Ennen kuin liität testattavan kondensaattorin, katso näyttöruutua, sillä siinä saattaa olla jokin muu lukema kuin nolla aina kun alue vaihdetaan. Vähennä tämä lukema kondensaattoritestin tuloksesta, jotta saat oikean mittausarvon. Liitä testattava kondensaattori tuloliittimiin ja kiinnitä huomiota napaisuuteen tarvittaessa. Testerin sisäisen viiveen takia viiva-asteikko ei toimi kapasitanssin mittauksissa. Kuva 8: Kapasitanssin mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon. 2. Liitä punainen mittausjohto testerin liitäntään HzVΩμA ja musta mittausjohto liitäntään COM. 3. Liitä mittausjohdot kondensaattorin liittimiin ja ota napaisuus huomioon tarvittaessa. Kapasitanssiarvo näkyy näytössä. 4. Valitse mittausalue R/SEL-painikkeella tai käytä automaattista mittausalueen valintaa (ks. lukua 4.2.4). Jos mitattava kapasitanssi ei ole tiedossa, valitse korkein alue. 5. Näyttö O.L tarkoittaa, että mittausarvo ylittää testerin mittauskyvyn. 6. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 15

17 Taajuuden mittaus HUOMIO Suurin sallittu vaihtojännite on 750 Vrms. Älä yritä mitata tätä suurempia jännitteitä. Ne saattavat aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa testeriä. Kuva 9: Taajuuden mittaus 1. Kierrä mittauksenvalitsin asentoon Hz. 2. Liitä punainen mittausjohto testerin liitäntään HzVΩμA ja musta mittausjohto liitäntään COM. 3. Liitä mittausjohdot testattavaan piiriin. Taajuusarvo näkyy näytössä. 4. Valitse mittausalue R/SEL-painikkeella tai käytä automaattista mittausalueen valintaa (ks. lukua 4.2.4). Jos mitattava taajuus ei ole tiedossa, valitse korkein alue 5. Näyttö O.L tarkoittaa, että mittausarvo ylittää testerin mittauskyvyn. 6. Pitotoiminnon, maksimi- ja minimiarvojen mittauksen sekä suhteellisen mittauksen ohjeet ovat luvussa 4.2. EN - 16

18 5. HOITO HT YLEISTÄ Tämä mittari on tarkkuuslaite. Noudata sen käytössä ja säilytyksessä tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita, jotta se pysyisi vahingoittumattomana ja olisi turvallinen käyttää. Mittaria ei saa pitää korkeassa lämpötilassa eikä kosteassa ympäristössä. Sitä ei myöskään pidä asettaa alttiiksi suoralle auringonpaisteelle. Kytke mittari pois toiminnasta käytön jälkeen. Jos sitä on tarkoitus säilyttää pitkähkö aika käyttämättömänä, poista paristo, jottei sen mahdollinen vuoto vahingoittaisi mittarin sisäosia PARISTON VAIHTO Vaihda pariston, kun näytössä näkyy paristovaroitussymboli. HUOMIO Vain osaava ammattilainen saa avata paristolokeron ja vaihtaa paristot. Sähköiskun välttämiseksi on mittausjohdot irrotettava virtapiiristä ennen pariston vaihtoa. 1. Irrota mittausjohdot liittimistä. 2. Irrota paristolokeron kannen kiinnitysruuvit ja ota kansi pois. 3. Vaihda paristo uuteen (9 V NEDA 1604, JIS006P, IEC6F22). Kiinnitä huomiota napaisuuteen. 4. Aseta lokeron kansi paikoilleen ja kiinnitä ruuveilla. 5. Toimita käytetyt paristot niille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kuva. 10: Pariston vaihto EN - 17

19 5.3. SULAKKEEN VAIHTO HUOMIO Sähköiskun välttämiseksi on mittausjohdot irrotettava virtapiiristä ennen sulakkeen vaihtoa. 1. Kierrä mittauksenvalitsin OFFasentoon ja irrota mittausjohdot liittimistä. 2. Irrota suojakotelon neljä kiinnitysruuvia ja ota kotelo pois paikoiltaan. 3. Ota viallinen sulake pois ja aseta tilalle uusi samanlainen (nopea 10 A/1000 V). Varmistu, että se tulee pitimeen keskelle. Kiinnitä suojakotelo mittarin päälle. Kuva 11: Sulakkeen vaihto 5.4. PUHDISTUS Puhdista laite kuivalla, pehmeällä kankaalla. Älä käytä kosteaa kangasta, vettä tai liuottimia TESTERIN HÄVITYS Huom! Tämä symboli tarkoittaa, että loppuun käytetty laite ja sen varusteet pitää toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspaikkaan. EN - 18

20 6. TEKNISET TIEDOT HT MITTAUSTIEDOT Tarkkuus ilmaistaan [% lukemasta + numeroiden lukumäärä]. Ilmoitetut tiedot pätevät, kun ympäristön lämpötila on 23 C ± 5 C ja ilman suhteellinen kosteus <80 %. Tasajännite Alue Erottelu Tarkkuus Tuloimpedanssi Ylikuormitussuoja 400.0mV 0.1mV ±(0.5% lkm + 3 nroa) 4.000V 0.001V 40.00V 0.01V 400.0V 0.1V ±(0.5% lukemasta + 2 numeroa) 1000V 1V ±(1.0% lkm + 2 nroa) Tehollinen vaihtojännite Alue Erottelu Tarkkuus (50 500Hz) 400.0mV 0.1mV Ei varmuutta 4.000V 0.001V 40.00V 0.01V 400.0V 0.1V 750V 1V ±(1.3% lkm + 5 nroa) (50 300Hz) ±(1.5% lukemasta + 3 numeroa) (50 500Hz) 10MΩ // <100pF Tuloimpedanssi 10MΩ // <100pF 1000VDC 750VACrms Ylikuormitussuoja 1000VDC 750VACrms Tasavirta Alue Erottelu Tarkkuus (*) Lähtöjännite Ylikuormitussuoja 400.0μA 0.1μA 4000μA 1μA 10.00A 0.01A Tehollinen vaihtovirta Alue 400.0μA 4000μA Erottelu 0.1μA 1μA 10.00A 0.01A ±(1.0% lukemasta + 2 numeroa) Tarkkuus (50 500Hz) ±(1.2% lukemasta + 5 numeroa) ±(1.5% lkm + 5 nroa) (50 399Hz) ±(2.0% lkm + 5 nroa) ( Hz) <5mV/μA 2V max Lähtöjännite <5mV/μA 2Vmax Resistanssi Alue Erottelu Tarkkuus Suurin avoimen piirin jännite 400.0Ω 0.1Ω ±(1.0% lkm + 5 nroa) noin 1.3V 4.000kΩ 0.001kΩ ±(0.8% lukemasta kΩ 0.01kΩ 2 numeroa) 400.0kΩ 0.1kΩ 4.000MΩ 0.001MΩ ±(1.0% lkm + 2 nroa) 40.00MΩ 0.01MΩ ±(1.5% lkm + 5 nroa) noin 0.45V 750Vrms Sulake 10A/1000V Ylikuormitussuoja 750Vrms Sulake 10A/1000V Ylikuormitussuoja 600Vrms EN - 19

21 Diodin testaus Symboli Erottelu Tarkkuus ( V) Testausvirta Avoimen piirin jännite HT327 Ylikuormitussuoja 10mV ±(1.5% lkm + 5 nroa) 1.5mA <3V 600Vrms Jatkuvuuden mittaus Symboli Summeri Avoimen piirin jännite Ylikuormitussuoja <35Ω noin 1.3V 600Vrms Taajuus Alue Erottelu Tarkkuus Herkkyys Ylikuormitussuoja 4.000kHz 0.001kHz >1.5VACrms 40.00kHz 0.01kHz ±(0.1%lukemasta + <5VACrms 400.0kHz 0.1kHz 2 numeroa) 4.000MHz 0.001MHz >2VACrms 40.00MHz 0.01MHz <5VACrms 400.0MHz 0.1MHz Ei varmuutta 600Vrms Pulssin kesto vähintään: 25 ns 30% pulssisuhde 70% Kapasitanssi Alue Erottelu Tarkkuus Ylikuormitussuoja 4.000nF 0.001nF 40.00nF 0.01nF Ei varmuutta 400.0nF 0.1nF 4.000μF 0.001μF 40.00μF 0.01μF ±(2.0% lkm + 8 nroa) 600Vrms 400.0μF 0.1μF 4.000mF 0.001mF 40.00mF 0.01mF ±(5.0% lkm + 20 nroa) Sähköiset ominaisuudet Muunto: Mittausnopeus: Lämpötilakerroin: Normaali vaimennussuhde NMRR: Yhteismuotoisen signaalin vaimennussuhde CMRR: TRMS 1.5 mittausta sekunnissa 0.15 (tarkkuus)/ C (<18 C ja >28 C) > 50dB DC-parametreille ja 50/60Hz:lle >100dB DC:sta 60 Hz:iin asti DCV:lle > 60dB DC:sta 60 Hz:iin asti ACV:lle Turvallisuus Standardi: EN Eristys: Luokka 2, kaksoiseristys Epäpuhtausluokka: 2 Ylijänniteluokka: CAT IV 600V, CAT III 1000V (V/Ω/μA) Suurin käyttökorkeus: 2000 m EN - 20

22 Yleistiedot Mekaaniset ominaisuudet Mitat: Paino (sis. pariston): 163 x 88 x 48 mm noin 400 g Virtalähde Paristo: 1 kpl 9 V, NEDA1604, JIS006P, IEC6F22 Paristovaroitus: symboli näkyy näyttöruudussa. Pariston kesto: noin. 300 tuntia Automaattinen virrankatkaisu: 30 minuutin kuluttua Näyttö Näytön tyyppi: LCD, 4 numeroa, suurin lukema symboleja, desimaalipiste ja viivanäyttö Mittausalueen ylitysnäyttö: OL tai -OL 6.2. YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Ilmasto Viitelämpötila: 23 ± 5 C Käyttölämpötila: 0 30 C Suhteellinen kosteus: <80%HR Säilytyslämpötila: C Säilytyskosteus: <80%HR Sähkömagneettinen suojaus ja pienjännitedirektiivi Tämä laite on pienjännitedirektiivin 73/23/EY sekä EMC-direktiivin 89/336/EY ja sen korjauksen 93/68/EY vaatimusten mukainen 6.3. VARUSTEET Vakiovarusteet Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet Mittari HT327 Mittausjohtopari Käyttöohje Paristo Lisävaruste Kantolaukku Koodi B80 EN - 21

23 7. TAKUU JA HUOLTO HT TAKUU Vastaamme aine- ja valmistusvioista yhden vuoden ajan yleisten myyntiehtojemme mukaisesti. Tänä aikana pidätämme oikeuden korjata tai vaihtaa viallisen laitteen. Laite tulee palauttaa huoltoon omalla kustannuksella ja sen mukaan on liitettävä selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Valmistaja ei korvaa laitteen mahdollisesti aiheuttamia henkilö- ja ainevahinkoja. Takuu ei koske seuraavia tapauksia: Varusteet ja paristot eivät kuulu takuun piiriin Laitetta on käytetty väärin tai yhteen sopimattomien varusteiden kanssa. Riittämättömästä pakkauksesta aiheutunut vaurio, kun laite lähetetään huoltoon. Joku muu kuin valtuutettu huoltohenkilö on korjannut laitteen. Laitteeseen on tehty jokin muutos ilman valmistajan lupaa. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää missään muodossa ilman valmistajan lupaa. Kaikki tuotteemme ovat patentoituja ja niiden tavaramerkit rekisteröityjä. Varaamme oikeuden hintamuutoksiin ja teknisen kehityksen tuomiin muutoksiin HUOLTO Jos laite ei toimi tarkoitetulla tavalla, tarkasta paristo ja mittausjohdot ja vaihda ne tarvittaessa. Ellei laite edelleenkään toimi niin kuin pitää, tarkasta, käytätkö sitä oikein käyttöohjeen mukaisesti. Jos laite on toimitettava huoltoon korjattavaksi tai vaihdettavaksi, sovi toimituksesta etukäteen. Laitteen mukana tulee lähettää selostus viasta. Laite tulee palauttaa alkuperäispakkauksessaan. Jos näin ei menetellä ja laite vahingoittuu matkalla, lähettäjä vastaa tästä vahingosta aiheutuneista kustannuksista. Valmistaja ei korvaa laitteen mahdollisesti aiheuttamia henkilö- ja ainevahinkoja. EN - 22

24

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6

Käyttöohje HT7011 p o C r y t h g i HT T I A I L A 6 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 0 0 - / 5 0 / 9 2 0 0 2 6 Käyttöohje HT7011 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-29/05/2006 Sisältö: 1 TURVAOHJEITA... 2 1.1 ENNEN MITTAUSTA...2 1.2 MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3 MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4 YLIJÄNNITELUOKAT...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 /

Käyttöohje HT326 p o C r y t h g i HT T I- A A I L e l e R e s a N E / 2 1 / Käyttöohje HT326 Copyright HT-ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03

Käyttöohje HT7021. Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN /04/03 Käyttöohje HT7021 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.01-24/04/03 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...3 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT712 p o C H t h g ir y I- T L A T A I R e l e e s a E N / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT712 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 /

Käyttöohje M70 p o C r y t h g i HT T I A I L A e l e R e s a N E / 5 0 / Käyttöohje M70 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.02-05/05/2006 SISÄLTÖ 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA... 3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN... 3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...

Lisätiedot

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release

Käyttöohje HT307 Cop r y ight H I T A T LIA 2 004 Release Käyttöohje Copyright HT ITALIA 2004 Release SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN MITTAUSTA...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...2 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...2 2. YLEISTÄ...3 2.1. OMINAISUUDET...3 2.2. MITTARIN

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

SUOMI. Käyttöohje HT5

SUOMI. Käyttöohje HT5 SUOMI Käyttöohje HT5 Copyright HT/Hedtec 2012 Release FIN 2.01-14/9/2012 Sisältö: HT5 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN MITTAUSTA... 2 1.2. KÄYTÖN AIKANA... 2 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN... 2 1.4. MITTAUSLUOKITUKSET

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-500 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-500:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla

TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Käyttöohje TRMS Yleismittari langattomalla tiedonsiirrolla Malli EX542 Johdanto Tämä mittari soveltuu AC/DC-jännite-, AC/DC-virta-, resistanssi-, kapasitanssi-, sähkövirran ja signaalien taajuusmittauksiin,

Lisätiedot

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028

DVM851 KÄYTTÖOPAS. Tuotenro: 550028 DVM851 KÄYTTÖOPAS Tuotenro: 550028 Käyttöopas YLEISMittarin osat DVM851 on paristoilla toimiva, käsikäyttöinen 3½ yleismittari, jolla mittaat vaihto- ja tasajännitemittaukset, vaihto- ja tasavirtamittaukset,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 130 E4201031 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

TESTI & MITTALAITTEET

TESTI & MITTALAITTEET TESTI & MITTALAITTEET micro DM-100 Digitaalinen yleismittari Iskun ja veden kestävä micro CM-100 Digitaalinen pihtimittari, monipuolinen, 10 toimintoa micro HM-100 Ilman lämpötila ja kosteusmittari KOKO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK

KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK KÄYTTÖOHJE TR-87 Eristysvastus- / yleismittari TRIFITEK 1) TURVALLISUUS 2 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

ProfiScale MULTI Monitoimimittari

ProfiScale MULTI Monitoimimittari MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Monitoimimittari fi Käyttöohje BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Johdanto Varmista luotettavasti, ovatko sähkölaitteet

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH

TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA PUH MM ME100 0 KOS STEUS SMITT TARIN KÄYTT TÖOH HJEET TEKNOCALOR OY M ITTARIOSASTO SINIKELLONKUJA 4, 01300 VANTAA PUH. 010 820 1100 Hyvä asiakkaamme, Onnittelut MME 100 kosteusmittarin hankintapäätöksestä.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AVO410 Digitaalinen yleismittari

AVO410 Digitaalinen yleismittari AVO410 Digitaalinen yleismittari Käyttöohjeet TURVALLISUUSVAROITUKSET Turvallisuusvaroitukset on luettava ja ymmärrettävä ennen laitteen käyttöä. Seuraavat turvallisuusvaroitukset on huomioitava käyttäjän

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Lämpömittari TTX100/110/120

Lämpömittari TTX100/110/120 Lämpömittari TTX100/110/120 2(18) Hyvä asiakas, Onnittelut tämän Ebro tuotteen hankinnan kunniaksi. Toivottavasti tämä tuote palvelee pitkään ja tästä tuotteesta on hyötyä työntekoon. Tärkeä ja hyödyllinen

Lisätiedot

373 Clamp Meter. Käyttöohje

373 Clamp Meter. Käyttöohje 373 Clamp Meter Käyttöohje (Finnish) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE

TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE TSI DP-CALC 5815 KÄYTTÖOHJE DP-CALC 5815 käyttöohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Mittarin perusvarusteet.. 3 2 Käyttöönotto. 3 Virransyöttö.. 3 Paristojen ja akkujen asennus... 3 3 Mittarin käyttö... 3 Näppäintoiminnot...

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57

KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 KÄYTTÖ- OHJE TRIFITEK TR-57 1) TURVALLISUUS 1 Käyttöohjeessa käytettyjen ilmaisujen merkitys VAROITUS HUOMIO ilmaisee olosuhteita tai toimintoja, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan. ilmaisee

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

CNX 3000. Käyttöohje. Wireless Multimeter

CNX 3000. Käyttöohje. Wireless Multimeter CNX 3000 Wireless Multimeter Käyttöohje August 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin

Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230. Anturirasialähetin Käyttöohje 18.2.2013 Firmware V1.0-V1.2 HTB230 Anturirasialähetin 1 ESITTELY HTB230 on anturirasiaan sijoitettava 2-johdinlähetin platina-, nikkeli- ja kuparivastusantureille. Se on ohjelmoitavissa PC:llä

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0

KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 KAAPELITESTERI / PAIKANNIN TRIFITEK TR-383 PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 Trifitek Finland Oy 2011 1. YLEISTÄ TR-838 on monikäyttöinen LCD kaapelitesteri / hakulaite. Tuote koostuu lähettimestä, vastaanottimesta

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot