Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Elämys & Koulutus Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja

2 Liikeidea Elämys & Koulutus Oy tarjoaa laadukkaita elämys- ja koulutuspaketteja yrityksille ja yhteisöille toimistolta sekä vuokratilan kautta. Mitä teet? Kenelle teet? Miten teet? Liikeideamatriisi tarve / hyöty asiakkaalle elämykselliset koulutuspaketit rentouttava imago osaava, ammattitaitoinen kustannustehokas asiakkaat yritykset yhteisöt järjestöt tuotteet / palvelut räätälöidyt koulutuspaketit valmiit koulutuspaketit valmiit elämyspaketit Tapa toimia = perusfilosofia Luotettava, osaava täyden palvelun koulutusyritys. Yrityksen henkilökunta tekee pääosin kaiken itse. Alihankintana ostetaan elämyspaketteihin liittyviä osaalueita eri alihankintayrityksiltä. Yritys luo monipuoliset suhteet eri toimijoihin, matkailun organisaatioihin sekä kouluttajiin. Tiiviissä yhteistyössä vakuutusyhtiön, rahoittajan ja tilitoimiston kanssa seurataan yrityksen kehittymistä. Uusyrityskeskuksen apua käytetään kaiken aikaa. Voimavarat fyysiset taloudelliset henkiset osaaminen talous kunnossa taustat kunnossa uskottava omat elämysradat hyvä terveys 2

3 Perustiedot yrityksestä Yritys sijaitsee Hämeenlinnan keskustassa 150 m2 vuokratiloissa. Lisäksi yrityksellä on käytettävissään osa-aikaisen työntekijänsä kautta maat ja metsät elämyspakettien järjestämiseksi. Yritys on perustettu Yritys on Oy-muotoinen Yrityksen henkilökunta: toimitusjohtaja Pentti Pisnes, markkinointijohtaja Laura Liiketoimi sekä osa-aikaisia työntekijöitä muutama. Pentillä on 20 vuoden kokemus kouluttamisesta sekä luontaista karismaa. Lauralla on 15 vuoden kokemus kouluttamisesta ja elämyspakettien järjestämisestä. Mitä aiot tehdä ja miten? Mitä tuotantovälineitä ja muita yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisia välineitä käytät? Mieti, missä aiot omaa yritystoimintaasi harjoittaa? Missä toimitilasi ovat ja millaiset toimitilasi ovat? Kuka olet ja onko sinulla henkilökuntaa? Yhteystiedot Yrittäjäominaisuudet Yrittäjien taustat ovat kunnossa. Molemmilla on erittäin hyvä kokemus vastaavista tehtävistä. Kummallakaan ei ole ennestään yrittäjäkokemusta. Molemmilla on kova hinku yrittäjäksi Ovat tehneet ennenkin yhteistyötä, joten luottamusta löytyy. Yrittäjät ovat ahkeria, tunnollisia ja sosiaalisia ihmisiä. Heidät tunnetaan kouluttajina. Onko sinusta yrittäjäksi? Mitä osaat, missä olet hyvä? Mieti itseäsi tässä ja nyt. Mieti oletko yrittäjätyyppiä ja minkälaista? Osaatko toimia yrittäjänä? Tunnetko tarpeeksi erilaisia asioita yritystoiminnan pyörittämisestä? Osaatko myydä ja markkinoida? Miten aiot ansaita rahaa? Mitkä ovat sinun vahvat ja heikot puolesi? Totta kai sinusta on, mutta kerro, mihin tämä uskomuksesi perustuu! TEE SWOT-ANALYYSI 3

4 Tuote ja palvelu Yritys myy valmiita tai räätälöityjä koulutuspaketteja, joihin voidaan tarvittaessa yhdistää elämyspaketteja rentouttavassa mielessä. Yritys pystyy suoriutumaan koulutuspakettien vetämisestä suomen, englannin ja ruotsin kielellä. Kerro, mikä on tuotteesi tai tarjoamasi palvelu? Mitä ainutlaatuista / erinomaista siinä on kilpailijoihin vastaaviin tuotteisiin/palveluihin verrattuna? Miten valmistat tuotteesi tai tarjoat palvelusi? Mitä etua tai hyötyä tuotteesta/palvelusta on asiakkaalle? Yrityksen asiakkaat Suomalaiset PK-yritykset ( alle 250 henkeä työllistävät) Yhteisöt Järjestöt Kartoita asiakkaasi ja nimeä tarkemmin kuka / ketkä ovat asiakkaitasi? Ryhmittele asiakkaasi esim. iän, sukupuolen, asuinpaikan jne. mukaan. Valitse nyt itsellesi 3 5 tärkeintä asiakasta tai asiakasryhmää ja keskity heihin. Missä mahdolliset asiakkaasi fyysisesti ovat? Mitkä ovat heidän ostotottumuksensa? Mikäli asiakkaasi on yritys, selvitä ketkä ovat tuotteesi todelliset käyttäjät ja ostajat. 4

5 Yrityksen kilpailijat Kilpailijoiksi voidaan ottaa kaikki Suomessa konsultteina toimivat sekä koulutusta tarjoavat yritykset. Yrityksen tiedossa ei ole vastaavanlaisella konseptilla toimivaa yritystä. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset koetaan pahimmiksi kilpailijoiksi. Heillä on pitkäaikainen kokemus ja osaaminen koulutuspakettien järjestämisessä. Heillä on myös vakaa asiakaskunta, joten kiinnostus pieniin PK-sektorin yrityksiin on vähäistä. Lisäksi konsultteja tulee ja menee, joten yrityksemme tarkoitus on verkostoitua myös kilpailijoiden kanssa. Melkein aina sinulla tulee olemaan kilpailijoita, vaikket sitä uskoisikaan. Siis mieti, kuka / ketkä ovat sinun kilpailijoitasi? Kuinka paljon löydät heitä? Keskity 3 5 tärkeimpään kilpailijaasi. Mitkä ovat heidän vahvat / heikot puolensa? Mikä on heidän tuotteiden/ palveluiden hinta- / laatusuhde? Miten uskot kilpailijoidesi reagoivan sinun tullessasi markkinoille? Onko mahdollista ajatella jonkinlaista yhteistyön, verkoston luomista kilpailijoiden kanssa? Millaisia ovat kilpailijoiden toimintatavat ja heidän markkinaosuudet? Kuka on nousussa ja kuka menettämässä asemiaan? Mitkä ovat kolme tärkeintä tekijää, joiden varassa aiot menestyä kilpailussa? Tuotteen / Palvelun lisäarvo Yrityksen hyvä sijainti Asiakkaalle vaivaton kokonaishankinta, koko paketti kerralla Asiakkaalta säästyy aikaa koulutuksen organisoimisessa Yksi toimittaja = yksi vastuunkantaja Kun mietit yrittäjäksi lähtemistä, sinun on hyvä muistaa, ettei hinnalla kannata lähteä kilpailemaan aloittavana yrittäjänä. Siispä mieti, mitä etua tai hyötyä tuotteestasi on asiakkaallesi? Mitä lisäarvoa tuote antaa? Tuoko se ratkaisun asiakkaasi ongelmaan? Tällöin asiakkaasi on valmis jopa maksamaan sinun tuotteestasi kalliimman hinnan, sillä asiakkaat korostavat tänä päivänä laatua ja pitkäkestoista asiakassuhdetta. 5

6 Taloudellinen arvo Mieti huolellisesti mitä yritystoiminnan aloittaminen maksaa, onko toimintasi taloudellisesti kannattavaa ja miten aiot rahoittaa toimintasi? Miten tuotteesi / palvelusi hinta muodostuu? Voit joutua tarkastelemaan uudelleen jo aikaisempia kohtia, esim. onko asiakkaita tarpeeksi, voitko aloittaa toimintasi pienemmissä toimitiloissa, miten suuri alkuvarasto tarvitaan, onko sinulla koneita, laitteita ja rahaa sijoitettavaksi yritykseen jne. Muista, kukaan ei lopulta tiedä mitä huominen tuo tullessaan. Varaudu aina laskelmissasi yritystoimintaan ensimmäisten kuukausien aikana tarvittavan rahoituksen, käyttöpääoman riittävyydestä, vaikka luvut näyttäisivätkin sen jälkeen hurjilta. Markkinointi Yrityksen markkinointi painottuu pitkälle henkilökohtaisten suhteiden kautta suoramarkkinointiin. Markkinoinnin avulla tuodaan esille osaamista, pitkäaikaista kokemusta kouluttajana. Oikean kontaktin löytäminen yrityksistä on tärkein seikka toiminnan onnistumiselle. Lisäksi yritys tulee mainostamaan samoissa alan lehdissä kuin kilpailijat. Yritys tulee painottamaan kokonaishankintaa sekä elämyspaketteja. Yritys tavoittelee 25 % markkinaosuutta. Tähän on olemassa hyvät mahdollisuudet, koska markkinoille ei ole tulossa samankaltaisella liikeidealla toimivaa yritystä. Vankan kielitaidon omaavina markkinoimme osaamistamme myös lähialueille, mm. Ruotsiin, Viroon ja muihin pohjoismaihin. Mieti, minkälainen markkinatilanne on olemassa ja miten se tulee kehittymään omalla toimialallasi. Mieti, mitä markkinointikeinoja aiot käyttää tuodessasi oman tuotteesi markkinoille? Onko kilpailu kovaa? Miltä vaikuttaa kilpailijoiden markkinointi ja mainonta? Miten paljon aiot käyttää rahaa markkinointiin? Keskity 3 5 tärkeimpään asiakkaasi ja kilpailijaasi alkuvaiheessa. 6

7 Tuotteen / Palvelun tarve Yritykset tarvitset lisääntyvässä määrin koulutusta henkilöstölleen. Samoin yhdessäolon tärkeys korostuu. Koulutuspaketteja ostetaan mieluiten yhdeltä toimittajalta. Yrityksen tuottamassa paketissa yhdistyy koulutus ja elämys. Sisällöltään vaativat elämysradat tuovat virkistystä asiakkaille, jolloin laatua korostetaan. Asiakkaan tarpeiden tietäminen on menestyksellisen markkinoinnin edellytys. Mikä on se tarve, jonka tyydyttämiseksi tuotteesi / palvelusi ostetaan? Onko markkinoilla jo olemassa vastaavia tuotteita? Mitä ne ovat? Edellyttääkö tuotteesi, että ostajien on muutettava nykyisiä ostotottumuksiaan? Onko asiakkaiden tarve jatkuvaa vai ajoittaista esim. vuodenaikojen tai suhdanteiden mukaan? Onko sinulla tiedossa seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa tarpeen muuttumiseen? Kilpailutilanne Koska varsinaista kilpailua ei Hämeenlinnan alueella ole, todetaan muutaman pahimman kilpailijan taholta pääkaupunkiseudulta seuraavaa. Konsulttipojat Oy ja Couch Oy ovat vanhimmat alan yritykset. heillä on paljon osaamista, henkilökuntaa ja vakioasiakkaita. He ovat keskittyneet vain pääkaupunkiseudun yrityksiin. Konsultteja tulee ja menee. Yrityksemme osaaminen on huipussa. Henkilökunta sosiaalista, myyntihenkistä porukkaa. Asiakkaan pitää tuntea, että hänen tarpeensa tyydytetään ja hänen hyvinvoinnistaan huolehditaan. Kilpailu on terveellä pohjalla. Tunnollisille, luotettaville ja maineensa ansainneille yrittäjille on varmasti kysyntää. Analysoi kilpailutilannetta hieman syvemmin. Ketkä ovat merkittävimmät kilpailijasi? Mitkä ovat heidän vahvat ja heikot puolensa ja miten ne asettuvat suhteessa omiin vahvuuksiisi ja heikkouksiisi? Millaisia ovat kilpailijoiden toimintatavat? Millaisia ovat kilpailijoiden markkinaosuudet ja kuka on menettämässä asemiaan ja kuka nousussa? Mitä kilpailukeinoja he käyttävät? Miten he markkinoivat ja mainostavat? Onko markkinoille tulossa uusia kilpailijoita? Mitkä ovat 3 tärkeintä tekijää, joiden varassa aiot menestyä kilpailussa? 7

8 Kysyntä Palvelun kysyntään vaikuttaa yritysten käytettävissä oleva varallisuus eli yleinen taloudellinen tilanne. Yritykset kilpailevat jatkossa osaavasta henkilökunnasta, mikä lisää henkilöstön koulutukseen ja virkistyskäyttöön käytettäviä määrärahoja. Trendit ohjaavat kiinnostusta. Mitkä tekijät määrittävät tuotteesi/palvelusi kysynnän? Kuinka suuri on omia tuotteitasi/palveluitasi vastaavien tuotteiden/palveluiden tarjonta tällä hetkellä suunnittelemallasi toiminta-alueella? Mikä on vastaavien tuotteiden merkitys? Miten kysyntä mahdollisesti muuttuu lähivuosina ja miksi? Millaista markkinaosuutta tavoittelet ja millä perusteella uskot siihen pääseväsi? PR-Toiminta PR-toiminta ei perinteisesti kuulu tämän toimialan piiriin. Varmasti PR-toiminnassa on vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joita kartoitetaan. Asiakastyytyväisyysmittauksilla ja markkinatutkimuksilla saadaan arvokasta tietoa. Minkälainen sinun yrityksesi imago on? Miten pidät huolta, että yrityskuvasi pysyy asiakkaiden silmissä aina hyvänä, kiinnostavana? Sinun on hyvä pitää mielessä, että tyytyväinen asiakas on yrityksesi paras valttikortti. Sinun on syytä tehdä jatkuvasti asiakastyytyväisyysmittauksia, analyysejä, vaikka se tuntuisi ajan hukalta. Käytä hyödyksesi markkinatutkimusta 8

9 Kansainvälistyminen Yrityksemme tulee pysymään kotimarkkinoilla ja suunnitellulla toimialueella, eikä kansainvälistyminen tule näin ollen yrityksessämme kysymykseen. Mikäli aikomuksesi on lähteä joskus mukaan kansainväliseen kaupan käyntiin, on sinun syytä pysähtyä hetkeksi miettimään myös näitä asioita. Miten aiot päästä kansainvälisille markkinoille, mitä apuvälineitä tarvitset? Riittääkö kielitaito? Paljonko tulee maksamaan erilaiset luvat, tullit ja muut logistiikkapalvelut? Tiedätkö mihin sinun pitää / kannattaa ottaa yhteyttä, kun aloitat suunnitella kansainvälistymistä? Menestyksen mittarit Hyvään tulevaisuuteen päästäkseen tarvitaan luovuutta, suunnitelmallisuutta ja tavoitteita. Kaikkien tavoitteiden tulee olla mitattavissa. Henkilöstön pitää saada hyvä tekemisenmeininki ja jatkuva alan koulutus. Yrittäjien pitää kuunnella asiakkaita. Yrittäjille pitää jäädä yritystoiminnasta sellainen tulos, jolla eletään ja saadaan voittoa. Aiomme olla tyytyväisiä yrittäjiä edelleen 5 vuoden päästä. Meidän ammattitaitomme on huomattu ja olemme ansainneet paikkamme kilpailijoiden piirissä. Paras käyntikortti on tyytyväinen asiakas. Olet aika lopussa liiketoimintasuunnitelman teossa, eikä se niin vaikeata ole ollut. Jouduitpa vielä kerran miettimään asioita. Minkälaiset tavoitteet asetat itsellesi menestyäksesi yrittäjänä markkinoilla? Miten tulet pitämään yllä hyvää laatua koko ajan? Asiakkaat tyytyväisinä, henkilökunnan motivoituneena ja itsesi tyytyväisenä yrittäjänä, mietipä sitä. 9

10 Riskit Jokaiseen yritykseen ja tekemiseen liittyy aina riskejä. Mitä paremmin hallitsemme riskit ja osaamme huomioida ne etukäteen, sitä paremmin tulemme menestymään työssämme. Vakuutukset täytyy olla kunnossa. Lainoissa tulee olla takaisinmaksuturva. Yrittäjät huolehtivat itsestään, kunnostaan ja terveydestään. Mahdolliset onnettomuudet elämysradoilla ovat oma riskinsä. Yhteistyökumppaneiden sitoutumattomuus ja laatu pettävät. Yrittämiseen liittyy aina riskejä. Mieti, minkälaisia riskejä sisältyy yritystoimintasi aloittamiseen niin oman itsesi kannalta kuin yrityksesi kannalta? Joitakin riskejä voit vakuuttaa. Miten näitä riskejä voisi mielestäsi pienentää tai jopa poistaa kokonaan? Oletko riskinotto- ja riskinkantokykyinen? Kehittämiskohteet Henkilökunta tarvitsee jatkuvasti koulutusta. Yrityksemme tarvitsee hyvät, luotettavat ja toimivat yhteistyökumppanit. Keskeinen tuotekehityksen käynnistäjä on asiakkailta saatu palaute. Yrityksemme tulee panostamaan ratojen rakentamiseen sekä ammatilliseen koulutukseen. Yrityksemme kannalta on erittäin tärkeää tunnistaa tuotteiden elinkaaret, jotta tiedetään milloin kannattaa panostaa tuotekehitykseen ja milloin taas myyntiin. Yritystoiminta ja sinä itse yrittäjänä tarvitsette myös jatkuvaa kehittämistä. Miten aiot kehittää itseäsi ja yritystäsi tulevaisuudessa? Missä asioissa uskot tarvitsevasi esim. jatkokoulutusta, neuvonantaja-apua, jne.? 10

11 SWOT-analyysi Vahvuudet täysi palvelu yksi lasku oston helppous, joustavuus, nopeus Heikkoudet riippuvuus alihankkijoista pieni koko ei myynnin organisointia Mahdollisuudet vaihtuvat trendit eksoottisuus ulkomainen kumppani Uhat isot asiakkaat = iso riski markkinointikustannukset yritysten talouden alamäki Mieti mitkä ovat yrityksesi vahvuudet? heikkoudet? mahdollisuudet? uhat? 11

12 INVESTOINNIT = RAHAN TARVE Nimike UUSI APPORTTI YHTEENSÄ POISTO Kiinteistö 0 Maa 0 Muuta 0 0. KIINTEISTÖT JA MAA-ALUEET % 0 Remonttitarpeet * työ 0 Muuta 0 2. REMONTTI YHTEENSÄ Puhelin&gsm 2 kpl Fax Kopiokone muuta skanneri PUHELIN...YHTEENSÄ atk koneet 3 kpl atk ohjelmat muuta tulostimet ATK YHTEENSÄ Koje 0 Kone 0 Laitteet 0 Asennus 0 Muuta 0 Koneet & kal. erittely TUOTANTOKON & LAITT. YHT kalusteet Kalusteet erittely Kalusteet yht Tarvikkeet Auto Mallit, protot ym 0 0 Tarvikkeet = kaikki pientarvikkeet, mm. työsasut Käyntikortit 200 Esitteet 1000 Ilmoittelu (www-sivut) 1000 Kyltit Messustandi Suorapostitus 1000 Muuta Osakepääoma 8000 MARKKINOINTI-INVEST. YHT Muut yhteensä Alkuvarasto 0 KAIKKI INVEST. YHTEENSÄ ,525 UUSI APPORTTI YHTEENSÄ POISTO 25% 12

13 KIINTEÄT KUSTANNUKSET 3 Tilikauden pituus -> 12 kk kk VUOSI KTÖPO kk 12 Palkat vieraille 5,975 Valitse ALV:n 71,700 17, palkan sivukulut 1,841 alhaalta osuus 22,095 5, Työntekijöiden kiinteät palkat 7,816 oikea osto- 93,795 23,449 3 Oma nettopalkkatarve ALVkantnasta hin Oma vero 24.00% Yrittäjäeläkkeen perusteena oleva palkkasumma 3 YEL-vakuutus -> 16.05% Vuokrat m2* ,700 22% ,400 8, Sähkö/lämpö 80 22% Jätehuolto 22% Siivous, vartiointi 10 22% KIINTEISTÖKULUT 2, ,480 8,370 Korjaukset, huollot, ohj.päivitykset 40 22% Laitteisto 22% Ohjelmistojen täydennys 22% Huollot ym 22% KONE-,LAITE JA KALUSTOKULUT Kuljetukset 50 22% Huolinta 22% KULJETUS JA HUOLINTA Matkakulut 0% Matkaliput 8% Majoitus 8% Muut 8% YHTEENSÄ Myynti ja markkinointi 22% Mainonta % 27 1, Messut 22% Myynnin edistäminen 22% Muut 22% YHTEENSÄ , Edustus 50 22% Amm.lehdet,-kirjall. 50 8% Koulutus 50 22% Muuta 22% TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKULUT , ASIANTUNTIJAKULUT mm kirjanpito % 27 1, Vahinko- ym. vakuutukset 30 0% Tapaturmavakuutukset 50 0% Vastuuvakuutukset 30 0% Muut vakuutukset 0% VAKUUTUKSET YHTEENSÄ , Puhelin % 36 2, Tietoliikenne 50 22% Toimistokulut 50 22% Muut 22% HALLINTOKULUT YHTEENSÄ , Auton vakuutukset 0% Auton käyttökulut % 27 1, AJONEUVOKULUT , Muut kiinteät kulut 22% Pakkaustarvikkeet 22% Postitus 22% Muut työterveys, työttömyyskassa 50 22% MUUT KIINTEÄT KULUT YHTEENSÄ YHTEENSÄ 11, ,075 35,269 13

14 Tuotenimi Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 Tuote 8 Alv yht Tuotenimi Koulutus My-määrä, yksikköä 1600 Yksikköhinta, sis.alv 250 Valitse alv-kanta -> 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% -alv Ostot/yksikkö sis alv 125 Valitse alv-kanta -> 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% -alv Valmistustunnit/yksikkö Tuotenimi Tuote 9 Tuote 10 Tuote 11 Tuote 12 Tuote 13 Tuote 14 Tuote 15 Tuote 16 Tuotenimi My-määrä, yksikköä Yksikköhinta, sis.alv Valitse alv-kanta -> 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% -alv Ostot/yksikkö sis alv Valitse alv-kanta -> 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% -alv Valmistustunnit/yksikkö Työtunteja viikossa 40 Viikkoja vuodessa 48 Kommentit: yrittäjän oman arvion mukaan vahvistuneita tarjouksia on niin paljon, että myyntibudjettia voidaan ajatella seuraavasti: Keskiostos paketille on 250 / henkilö Käytettävissä on 80 päivää / vuodessa Asiakkaiden lukumäärä per päivä on 20 Katetta toiminta jättää 50% ALOITTAVA TASE RAHAN TARVE (INVESTOINNIT) RAHAN LÄHTEET Korko Lainaaika (v) 0. Kiinteistöt ja maaalueet 0 1. Vuokratakuu 8,100 Pankkilaina % 5 2. Remontti 1,500 Finnvera % 5 3. Puh,fax,kopio 1,100 Muu laina 0 5% 5 4. Atk koneet&ohj. 4,500 VIERAS PO YHT. 52, Tuotantokon&lait 3,000 Osakepo rahana 8, Kalusteet 3,000 Osakepo apporttina 0 7. Tarvikkeet 1,000 Muu oma po rahana 10, Auto 0 Muu oma po app:na 0 9. Mallit, protot ym 0 Yritystuet 0 10.Markkin. invest. 11,200 OMA PO YHT. 18, Kaupparek.mak Muut yhteensä 0 13.Alkuvarasto 0 14.Kassareservi 0 15.Käyt.pääoma yht. 36, YHTEENSÄ 70,067 YHTEENSÄ 70,067 KUSTANNUSRAKENNE / MYYNTITARVE ( Tuloslaskelma ) KK TILIKAUSI Oma nettopalkka(tarve) Lainojen lyhennys 284 3,413 18a.- Poistot , = Tulot verojen jälkeen 294 3, Verot 26.00% = Bruttotulo(tarve) 294 3, Lainojen korot 182 2, = Käyttökate(tarve) 475 5, Kiinteät kulut (alv 0%) Palkat ja palkkiot 5,975 71, Henkilösivukulut 1,841 22, Muut henkilöstösivukulut (Yrittäjän YEL) Kiinteistökulut 2,287 27, Kone-,laite-, ja kalustokulut Kuljetus- ja huolintakulut Ajoneuvokulut 123 1, Matkakulut Myynti ja markkinointikulut 123 1, Edustuskulut Tutkimus- ja kehittämiskulut 87 1, Asiantuntijakulut 123 1, Vakuutukset 110 1, Hallintokulut 246 2, Muut liiketoiminnan kulut Kiinteät (25-39) yhteensä (alv 0%) 11, , =Myyntikate(tarve) (23+40) 11, , Aineet&tarvikkeet (-ALV) 11, , =LIIKEVAIHTO(TARVE) 23, , ALV edelliseen 22.00% 5,080 60, KOKONAISMYYNTI(TARVE) 28, ,073 kk viikko päivä tunti MYYNTITARVE EUROA PER Aikamäärittelyt 1v = 12 kk 1vko = 5 pv 1kk = 4.35 vko 1pv = 8 h 14

15 TULOSVERTAILU JA KRIITTINEN PISTE HERKKYYSANALYYSI KRP 100% 95% 90% 80% 70% MYYNTITARVE(alv 0%) 277, , , , ,109 85% LIIKEVAIHTO (alv 0%) 327, , , , ,508 EROTUS 50,760 34,366 17,973-14,814-47,601 Tasevertailu Käyttöpääoma yhteensä 36,667 Käyttöpääoman korjaus Kassareservi Investoinnit yhteensä = rahoitustarve 70,067 Rahoitus yhteensä 70,067 Kassareservi/lisärahoitustarve 0 3v TULOSENNUSTE Muutos prosenttia edelliseen vuoteen 3% 3% 1 vuosi >->> 2 vuosi >->> 3 vuosi Myyntituotot 400, , ,360 Myynnin oikaisuerät -72,131-74,295-76,524 Liikevaihto 327, , ,836 Varastomuutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä 327, , ,836 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -200, , ,180 Ostojen oikaisuerät 36,066 37,148 38,262 Varastomuutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -71,700-73,851-76,067 Henkilösivukulut -22,095-22,758-23,441 Muut henkilöstösivukulut Poistot -3,525-3,525-3,525 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitila- ja kiinteistökulut -27,443-28,266-29,114 Kone-, laite-, ja kalustokulut Kuljetus-ja huolintakulut Ajoneuvokulut -1,475-1,520-1,565 Matkakulut Myynti- ja markkinointikulut -12,675-1,520-1,565 Edustuskulut Tutkimus- ja kehittämiskulut -1,047-1,079-1,111 Asiantuntijakulut -1,475-1,520-1,565 Vakuutuskulut -1,320-1,360-1,400 Hallintokulut -2,951-3,039-3,131 Muut liiketoiminnan kulut Liikevoitto -tappio 16,359 28,491 29,452 Rahoitustuotot ja -kulut -2,179-1,839-1,314 Voitto (tappio) ennen sat. eriä 14,180 26,652 28,138 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 14,180 26,652 28,138 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -3,687-6,930-7,316 Muut välittömät verot Tilikauden voitto (tappio) 10,493 19,722 20,822 Alkukassa 36,667 47,272 58,355 Tilikauden voitto (tappio) 10,493 19,722 20,822 Poistot 3,525 3,525 3,525 Lainojen lyhennys -3,413-12,163-12,163 Loppukassa 47,272 58,355 70,539 15

16

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sinun Sämpylä Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja Liikeidea Sinun Sämpylä Ky tarjoaa aamiais- ja lounasaikaan käyville asiakkaille heidän toiveensa mukaan täytettyjä sämpylöitä kahvin, teen tai muun

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Koti & Mökki -työkirja Koti & Mökki Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Koti ja Mökki Oy tarjoaa Hämeenlinnan talousalueella yksityistalouksille päivittäistä kodinhoitopalvelua, asiointia

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

Yrittäjyyden opinpolku 2

Yrittäjyyden opinpolku 2 Tuula Valkeajärvi Yrittäjyyden opinpolku 2 (Käsikirjoitus) TIES463 HARJOITUSTYÖ Versio 1.1 24.4.2006 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Jyväskylä SISÄLTÖ Tervetuloa jatkamaan yrittäjyyden opiskelua!...2

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013

YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013 VERSIO 1.1/2009 YRITYSTOIMINTAA SUUNNITTELEVAN TYÖKIRJA 2013 nimi POHJOISKARJALAN UUSYRITYSKESKUS RY TYÖ JA ELINKEINOTOIMISTOT www.mol.fi Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisina ja vain niiden

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen

Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi. Tiina Kinnunen Aloittavan yrityksen rahoitusvaihtoehdot ja kannattavuuden arviointi Tiina Kinnunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 31.1.2012 Tekijä Tiina Kinnunen

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Verkkokaupan perustaminen

Verkkokaupan perustaminen Verkkokaupan perustaminen Von Wendt-Jensen, Johanna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara 2012 Verkkokaupan perustaminen Johanna von Wendt-Jensen Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

4H-Yritys Nuoren työkirja

4H-Yritys Nuoren työkirja YRIT YS 4H-Yritys Nuoren työkirja Onko sinulla idea joka haiskahtaa rahalle? 4H-Yrityksessä voit kokeilla yrityksen perustamista, bisneksen pyörittämistä ja yrittäjänä oloa. Työkirjan avulla kehitetään

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot