yhteiskuntavastuullinen salkunhoitaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yhteiskuntavastuullinen salkunhoitaja"

Transkriptio

1 Avainlippu tae kotimaisuudesta Avainlippu on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote on tehty Suomessa tai että palvelu on tuotettu Suomessa. Avainlipulla merkittyihin tuotteisiin ja palveluihin voi luottaa - ne on suunniteltu suomalaisia kuluttajia varten. Suomalaisessa palvelussa puolestaan on reilun pelin meininki. Avainlipun käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liiton alkuperämerkkitoimikunta. Fidesille avainlipun käyttöoikeudet myönnettiin vuonna yhteiskuntavastuullinen salkunhoitaja Kirkon Hallintovirkamiehet ry Koulutuspäivät Huhmari

2 Fides aktiivista salkunhoitoa Valtiovarainministeriö myönsi Fides Asset Management Oy:lle toimiluvan 1997 ja Fides Rahastoyhtiö Oy:lle 1998 Toimintaa valvoo Rahoitustarkastus Asiakasvarallisuus noin miljardi euroa, josta lähes 500 milj. euroa täysivaltaisessa varainhoidossa Fides-konserni tarjoaa varainhoitopalvelua instituutioille ja yksityishenkilöille Täysivaltainen ja konsultatiivinen varainhoito, sijoitusneuvonta sekä sijoitusrahastot Fides hallinnoi rahamarkkina-, yrityslaina-, osake- ja sektorirahastoja (14) Yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen

3 Yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen Fides vaikuttaa yrityksiin ja niiden toimintaperiaatteisiin: toiminnan läpinäkyvyys osakkeenomistajien yhdenvertaisuus johdon taloudellinen sitouttaminen hallituksen riippumattomuus työntekijöiden oikeus järjestäytyä ja neuvotella työehtosopimuksista pakkotyön ja lapsityön kielto tasa-arvo eli syrjinnän kielto työelämässä Fides edistää periaatteiden toteutumista aktiivisen omistamisen ja yhteistyön kautta (yritysjohdon tapaamiset, yhtiökokoukset, julkisuus)

4 Yhteiskuntavastuullinen sijoittaminen Lähetettiin kyselylomake Fidesin sijoituskohteina oleviin kotimaisiin pörssiyhtiöihin. Lomakkeessa tiedusteltiin ko. yhtiön menettelytapoja yhteiskuntavastuullisuuden osalta. Lomake lähetettiin kaikkiin Fidesin kotimaisiin sijoituskohteisiin. Lomakkeen palautti lähes 70 % kyselyn saaneista Ministeri Mauri Pekkarisen ja Kauppa- ja Teollisuusministeriön pyynnöstä Fides antoi asiantuntijalausunnon julkisesti noteeratun yhtiön omien osakkeiden ostosta Sijoittajatilaisuus, jossa Sampo Oyj:n konsernisjohtaja Björn Wahlroos esitteli yhtiönsä 6 kuukauden tulosta ja näkymiä. Kysyimme miten Sampo ottaa huomioon yhtiön osakkaiden yhdenvertaisuuden osakkeiden takaisinostoissa. Konsernijohtaja Wahlroosin mukaan Sampo ostaa päivittäin enintään 20 % päivän volyymista takaisin Tehdaskäynti Nokia Oyj:n Salon tehtailla. Nokian senior vice president Jean-Francois Baril ta kysyttiin, miten Nokia on selvittänyt kehittyvillä markkinoilla toimivien Nokian käyttämien alihankkijoiden ja tavaratoimittajien työoloja ja eettisiä toimintatapoja? Nokia seuraa aktiivisesti alihankkijoiden ja tavarantoimittajien eettisiä toimintatapoja. Baril n mukaan laadukkaimpia alihankkijoita ja tavarantoimittajia ovat ne, jotka huomioivat liiketoiminnassaan eettiset arvot ja toimivan työnohjauksen. Heillä on infrastruktuuri kunnossa ja valmiiksi mietitty. Nokia käy tavarantoimittajien kanssa muun tuotannon laaduntarkkailun yhteydessä läpi eettisiä toimintatapoja. Nokian tarkoituksena on seuraavaksi aloittaa tavarantoimittajien alihankkijoiden osalta vastaava seuranta.

5 Kotimaisten rahastoyhtiöiden tehokkuus Rahastoyhtiö Tehokkuus Rahastojen lukumäärä Celeres Rahastoyhtiö Oy 0,67 6 Tapiola Rahastoyhtiö Oy 0,54 16 Fides Rahastoyhtiö Oy 0,48 10 Evli-Rahastoyhtiö Oy 0,32 21 Carnegie Rahastoyhtiö Oy 0,25 16 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 0,09 6 Evli Pankki Oyj 0, Aktia Rahastoyhtiö Oy 0,05 33 OP-Rahastoyhtiö Oy 0 60 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy -0,04 20 FIM Varainhoito Oy -0,05 20 Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy -0,11 47 SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy -0,13 43 Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy -0,17 35 Sampo Rahastoyhtiö Oy -0, eq Rahastoyhtiö Oy -0,24 16 Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj -0,4 14 Danske Capital Rahastoyhtiö Oy -0,66 6 Lähde: Eufex Oy 5/2006, vertailussa mukana rahastoyhtiöt joilla useampi kuin 5 rahastoa. Tietoja tehokkuuden laskentakaavasta

6 Fidesin sijoitusrahastojen luokitus 6/2006 Fides Rahastoyhtiö keskimäärin Fides Eurobond Fides High Yield Bond Fides Money Market Fides Portfolio Fides Turun yliopiston Fides Finland Focus Fides New Media Fides Telecom Fides Financial Fides Materials Fides Healthcare Fides Consumer Fides Spender Fides Industrial Lähde: Morningstar Inc. Parhaat 10% 5 tähteä; seuraavat 22.5% 4 tähteä; keskimäärin 35% 3 tähteä; seuraavat 22.5% 2 tähteä; huonoimmat 10% 1 tähti.

7 Yhteiskuntavastuullisuus Fidesillä on yhteistyökumppaneinaan tahoja, jotka toteuttavat yhteiskunnallisesti yleishyödyllisiä tehtäviä. Fides tarjoaa myös asiakkailleen mahdollisuuden tukea näitä yleishyödyllisiä tehtäviä. Tällä hetkellä asiakkaillamme on sijoitustoiminnan ohessa mahdollisuus tukea sekä Suomen Lähetysseuraa että Turun yliopistoa. Samalla kun asiakas tekee kilpailukykyisen sijoituksen, hän voi tukea yhteiskunnallisesti tärkeitä järjestöjä.

8 Fidesin yhteistyökumppanit ING Group on kansainvälinen sijoituspalveluyritys. Kotipaikkana on Hollanti. Yhtiö toimii 50 maassa työntekijän voimin. Markkinaarvolla laskettuna ING on maailman 20 suurimman rahoitusalan yrityksen joukossa ja kuuluu 10 suurimpaan Euroopassa. DWS on Deutsche Bank -ryhmän rahastoyhtiö. Yhtiö on Saksan suurin ja Euroopan toiseksi suurin mitattuna varainhoidon volyymilla. Barclays Global Investors on yksi maailman suurimmista varainhoitajista - yhtiö hallinnoi noin miljardin euron varallisuutta. Yhtiön kotipaikka on San Fransisco, USA. Fides käyttää sijoitustoiminnassaan hyväksi MSCI:n (Morgan Stanley Capital International) maailmanlaajuista osakeindeksitietokantaa. MSCI:n kuukausittain toimittamassa tietokannassa on noin markkina-arvolla mitattuna suurinta teollisuusmaiden yhtiötä edustettuna.

9 Tue Suomen Lähetysseuran toimintaa Suomen Lähetysseura ja Fides Rahastoyhtiö ovat kehittäneet uuden tavan sijoittaa pitkäjänteisesti ja tukea samalla Lähetysseuran toimintaa Tekemällä sijoituksen Fides Focus osakerahastoon, sijoittaja saa tuottoa sijoitukselleen vastaavalla tavalla kuten muutkin rahasto-osuuden omistajat Varainhoitaja lahjoittaa puolet* perimästään hallinnointipalkkiosta Lähetysseuran tukemiseen. Rahastolle on tarkoitus perustaa sijoitusneuvosto, joka valvoo rahaston toimintaa ja antaa neuvoja sijoituskohteiden eettisyyden suhteen (positiivinen arvottaminen). * Fides perii hallinnointipalkkiona 1,9 % rahaston vuosittaisesta tuotosta. Lähetysseuran osuus on puolet eli 0,95 % vuositasolla.

10 Sijoitus Fides Finland Focus -rahastoon Tukee Suomen Lähetysseuran toimintaa Varainhoitaja lahjoittaa puolet vuosittaisesta hallinnointipalkkiosta Lähetysseuran tukemiseen Mahdollistaa ja luo perustan Lähetysseuran pitkän aikavälin varainhankinnalle Tukee eettistä sijoittamista Suomessa Tuottaa Vuotuinen tuotto jää täysimääräisenä sijoittajalle Tuotto vuoden alusta 13 %

11 Fides Finland Focus -rahaston sijoitustyyli Poikkeaa aktiivisesti indeksistä - merkittävä tracking error Helsingin pörssissä sektorit/toimialat puutteellisesti edustettuna yhtiövalinnalla merkitystä Stock picking tyyli - painotus yhtiövalinnoissa, toisena sektori- ja toimialavalinnat Sijoitustyyli ei ole sidottu yhteen tiettyyn aiheeseen vaan markkinatilanne ja tunnusluvut ratkaisevat Sijoitustyyli sovitetaan vallitsevaan suhdanne- ja markkinatilanteeseen Sijoituskohteena osakkeet, jotka ovat aliarvostettuja suhteessa kasvupotentiaaliin ja/tai tunnusluvuilla mitattuna

12 Fides Asset Management Oy Uudenmaankatu 7 PL Helsinki Puhelin FIDES R