MVL Kylmäaineventtiilit. Siemens Building Technologies HVAC Products. turvakylmäaineita varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MVL661... Kylmäaineventtiilit. Siemens Building Technologies HVAC Products. turvakylmäaineita varten"

Transkriptio

1 4 714 Kylmäaineventtiilit turvakylmäaineita varten MVL661 Yksi venttiilityyppi laajenevan ja kuuman kaasun säätöä ja imukaasukuristussovelluksia varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Liitännäksi valittavissa standardiliitäntä 0/210 VDC tai DC 0/420 ma Suuri erottelukyky ja säätötarkkuus Täsmällinen asennon säätö ja asennon takaisinkytkentä Lyhyt säätöaika (< 1 s) Jännitteettömässä tilassa suljettu Lujatekoinen ja huoltovapaa Viisi kokoa, joiden k vs -arvot ovat välillä 0,25 12 m³/h Käyttö Kylmäaineventtiiliä MVL661 käytetään kylmäaineverkostojen moduloivaan säätöön, myös jäähdytyskoneiden ja lämpöpumppujen yhteydessä Sitä käytetään laajenevaa ja kuumaa kaasua käyttävissä ja imukaasukuristussovelluksissa MVL-kylmäaineventtiili sopii käytettäväksi orgaanisten turvakylmäaineiden (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507 jne) sekä R744:n (CO 2 ) kanssa CA2N4714fi Siemens Building Technologies HVAC Products

2 Tyyppikatsaus 1) Tyyppi DN k vs Q 0 E Q 0 H Q 0 D [m 3 /h] [kw] [kw] [kw] MVL , ,2 1,7 MVL , ,2 MVL , MVL , MVL ) 1) MVL :ta saa käyttää ainoastaan imukaasusovelluksissa k vs Kylmäaineen nimellinen virtausmäärä täysin avoimen venttiilin läpi (H100) paine-erolla 100 kpa (1 bar) VDI 2173:n mukaisesti k vs -arvot ja Q 0 -jäähdytystehot voidaan tarvittaessa alentaa 63 %:iin; ks sivu 4 "k vs -arvon alentaminen" Qo E Jäähdytysteho sovelluksissa, joissa käytetään laajenevaa kaasua Qo H Jäähdytysteho sovelluksissa, joissa on kuuman kaasun ohitus Qo D Jäähdytysteho imukaasukuristussovelluksissa, kun p = 0,5 bar Q 0 Jäähdytysaineena R407, t 0 = 0 C ja t c = 40 C Painehäviön oletetaan olevan höyrystimessä ja kondensaattorissa 0,3 bar ja ennen höyrystintä 1,6 bar Ilmoitetut tehot perustuvat 6 K:n ylilämpenemiseen ja 2 K:n alijäähtymiseen Tämän esitteen loppupuolella on kaikkia kolmea sovellustyyppiä varten taulukot, joiden avulla voidaan laskea kylmäaineiden jäähdytystehot eri käyttöolosuhteissa Tarkemman mitoituksen määrittelyä varten suosittelemme VASP-valintaohjelmiston käyttöä 50 Tilaukset Venttiilin pesä ja magneettinen toimimoottori muodostavat yhtenäisen rakennekokonaisuuden, eikä niitä voi erottaa toisistaan Tilattaessa tulee ilmoittaa tuotteen haluttu määrä, nimike ja tyyppitunnus Esimerkiksi: Vaihtoelektroniikka ASR61 1 kylmäaineventtiili MVL Venttiilin elektroniikan vikaantuessa koko liitinkotelo on irrotettava ja sen tilalle on vaihdettava varaosa ASR61 Vaihtoelektroniikan mukana toimitetaan asennusohje /16 HVAC Products

3 Toiminta / rakenne Ominaisuudet ja edut Neljä valinnaista standardiviestiä asetus- ja mittausarvoa varten DIP-kytkin, jolla voidaan alentaa k vs -arvoa 63 %:iin nimellisarvosta Potentiometrillä aseteltava minimi-iskunpituus imukaasukuristussovelluksia varten Automaattinen iskunpituuden kalibrointi Pakko-ohjaustulo venttiilin sulkemiselle tai venttiilin avaamiselle kokonaan LED-valo käyttötilan indikointia varten Liitinkotelossa olevat käyttö- ja näyttöelementit Pakko-ohjaus Viestien prioriteetit Kylmäaineventtiiliä voidaan ohjata Siemensin tai muun valmistajan säätimillä, jotka antavat 0/210 VDC:n tai DC 0/420 ma:n lähtöviestin Optimaalisen säätötuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa liittää venttiili säätimeen 4-johdinliitännällä Kun jännitteenä on tasajännite, 4-johdinliitäntää täytyy käyttää! Venttiilin iskunpituus on suorassa suhteessa ohjausviestiin G0 G Y M U ZC on Z15 1 Liittimet 2 Käyttötilan indikointi-led 3 Minimi-iskunpituuden asetus, potentiometri Rv 4 Automaattinen kalibrointi 5 DIP-kytkin käyttötilan valintaa varten Pakko-ohjaustulolla (ZC) on kolme eri toimintatilaa: Ei toimintaa: ZC-kosketinta ei ole johdotettu Venttiilin iskunpituus Y-ohjausviestin mukaan Venttiili auki pakko-ohjauksella: ZC kytketty suoraan G:hen (24 VAC tai 24 VDC) Venttiili kiinni pakko-ohjauksella: ZC kytketty suoraan M- tai G0-liittimeen Katso myös "Liittimet" sivulla 8 ZC-pakko-ohjausviestillä on tuloviesteistä kaikkien korkein prioriteetti Jos ZC:tä ei ole johdotettu, venttiilin iskunpituuden määräävät Y-tulo ja potentiometrin asetus Minimi-iskunpituuden asetus 100 % 80 % Hmin Iskunpituus 0 % 0 % 100 % Hmax Y-tulo 4716D01fi Kun venttiiliä käytetään imukaasukuristuksessa, iskunpituudelle täytyy asettaa minimirajoitus riittävän kompressorin jäähtymisen ja öljyn takaisinkierron varmistamiseksi Tämä voidaan toteuttaa ruiskutusventtiilin, venttiilin ohituksen tai venttiilin avautumisen minimirajoituksen avulla Minimi-iskunpituus voidaan määritellä säätimellä ja Y-ohjausviestillä, tai se voidaan asettaa suoraan potentiometrilla Rv Potentiometrin tehdasasetuksena on nolla (mekaaninen rajoitus vastapäivään, CCW) Minimi-iskunpituus voidaan asetella 80 % k vs asti kiertämällä potentiometria myötäpäivään Jos venttiiliä käytetään laajenevan kaasun yhteydessä, Rv-potentiometrilla ei saa asettaa minimi-iskunpituutta Venttiili täytyy voida sulkea kokonaan! HVAC Products /16

4 k vs -arvon alentaminen Iskunpituus 100 % 63 % % 0 % 100 % 100 % k vs (kytkin 4 = off) Hmax 63 % k vs (kytkin 4 = on) Y-tulo Kun k vs -arvon alentaminen on kytketty päälle (DIP-kytkin 4 on ON-asennossa), iskunpituus rajoitetaan 63 %:iin 63 %:n mekaaninen iskunpituus vastaa tällöin 10 V:n tulo- ja lähtöviestiä Jos lisäksi asetetaan iskunpituuden rajoitukseksi esim 80 %, tällöin minimi-iskunpituudeksi tulee 0,63 x 0,80 = 0,50 mekaanisesta iskunpituudesta Automaattinen kalibrointi DIP-kytkinten konfigurointi Käyttötilan indikointi MVL661 :n liitinkotelossa on piirilevylle asti ulottuva aukko kalibrointia varten Kun aukosta työnnetään sisään esim ruuvimeisseli ja sillä painetaan piirilevyllä olevia koskettimia niin, että ne menevät oikosulkuun, kalibrointi käynnistyy Tällöin venttiili ensin suljetaan ja sen jälkeen avataan kokonaan Kalibrointi mukauttaa elektroniikan venttiilin mekanismiin MVF661 -kylmäaineventtiili toimitetaan kalibroituna Milloin tarvitaan kalibrointia? Kalibrointia tarvitaan, jos elektroniikka (ASR61) on vaihdettu, punainen LED palaa tai venttiili vuotaa (istukan kohdalta) Kytkin Arvo off (tehdasasetus) on 1 Säätöviesti Y [V] [ma] 2 Säätöalue Y ja U 0 10 V 0 20 ma 3 Asennon takaisinkytkentä U [V] [ma] 2 10 V 4 20 ma 4 Läpivirtaus k vs 100 % k vs 63 % k vs Liittimen toiminta Y (säätöviesti) U (asennon takaisinkytkentä) Kytkin 2 Kytkin 1 Kytkin 3 off on off on off 010 V 020 ma 010 V 020 ma on 210 V 420 ma 210 V 420 ma LED Tila Toiminto Toimenpide LED vihreä Palaa Käynnissä Automaattikäyttö; kaikki kunnossa LED punainen Vilkkuu Kalibrointi meneillään Odota, kunnes kalibrointi päättyy (LED lakkaa vilkkumasta) Palaa Kalibrointivirhe Uudelleenkäynnistä kalibrointi (oikosulje Sisäinen häiriö koskettimet kalibrointiaukon kautta) Vaihda elektroniikka Vilkkuu Verkkojännitteen häiriö Tarkista verkkojännitteen syöttö (esim taajuus- tai jännitealueen ulkopuolella) LED Ei pala Ei tehonsyöttöä Viallinen elektroniikka Tarkista verkkojännitteen syöttö ja johdotus Vaihda elektroniikka 4/16 HVAC Products

5 Suunnitteluohjeet Käyttökohteesta riippuen saattaa olla tarpeen noudattaa myös muita kuin alla annettuja asennusohjeita sekä asentaa vastaavia turvalaitteita (esim pressostaatteja, moottorisuojia) Varoitus Jotta venttiilin tiiviste ei vaurioituisi, laitoksen painetestauksen jälkeen ilmanpoisto on tehtävä alhaisen paineen puolelta (venttiilin portti AB), tai venttiilin täytyy olla painetestauksen ja ilmanpoiston ajan täysin auki (käyttöjännite liitetty ja säätöviesti maksimissa tai pakko-ohjaus G ZC:n kautta) Sovellukset, joissa on laajenevaa kaasua Jotta vältyttäisiin kuristushöyryn muodostumiselta laajenevaa kaasua käyttävissä sovelluksissa, jäähdytysaineen nopeus nesteputkessa ei saa olla yli 1 m/s Tämän varmistamiseksi nesteputken läpimitan täytyy olla venttiilin nimelliskokoa suurempi, ja nesteputki täytyy liittää venttiiliin supistuskappaleen kautta Laajenevan kaasun säätöventtiilin eteen täytyy asentaa suodatin/kuivaaja Suositus min 20 x DN MVL min 5 cm Laboratoriomittauksissa on osoittautunut, että säätötulokset paranevat, kun kylmäaineventtiili sijoitetaan korkeammalle kuin höyrystin (min 5 cm) Niiden väliin täytyy aina jättää vähintään 0,5 m tai 20 x DN putkea tasaantumista varten Tämä suositus koskee yleisesti laajenevan kaasun säätöventtiilejä Venttiili ei ole räjähdyssuojattu Sitä ei saa käyttää ammoniakin kanssa (NH3, R717) Mitoitus Venttiilit voidaan mitoittaa nopeasti käyttäen apuna asianomaisten käyttösovellusten taulukkoja (sivulta 9 alkaen) Tarkkaan mitoitukseen kannattaa käyttää VASP-valintaohjelmistoa Huomautuksia Jäähdytysteho Q 0 lasketaan kertomalla massavirtaus erityisellä entalpiaerolla, joka saadaan vastaavan kylmäaineen h, log p -kaaviosta Jäähdytystehon määrittelyn helpottamiseksi kutakin sovellusta varten on laadittu oma mitoitustaulukko (katso sivut 9 ) Jos sovelluksessa on suora tai epäsuora kuuman kaasun ohitus, jäähdytystehon laskennassa on huomioitava myös Qc:n (kondensaattorin tehon) entalpiaero Jos höyrystys- ja/tai kondensointilämpötilat ovat taulukon arvojen välillä, jäähdytysteho voidaan laskea riittävän tarkasti lineaarisen interpolaation avulla (katso sovellusesimerkit sivulta 9 alkaen) Venttiilin sallittu paine-ero p max (25 bar) on taulukoissa mainituissa käyttöolosuhteissa tälle venttiilisarjalle sallittujen rajojen sisällä Kun höyrystyslämpötilaa nostetaan 1 K, jäähdytysteho kasvaa n 3 % Jos taas alijäähdytystä lisätään 1 K:llä, jäähdytysteho kasvaa n 1 2 % (pätee vain noin 8 K:n alijäähdytykseen saakka) HVAC Products /16

6 Asennusohjeet Venttiilin asennuksen ja käyttöönoton saa tehdä vain pätevä ammattihenkilöstö Sama pätee vaihtoelektroniikan asennukseen sekä säätimen konfigurointiin (esim SAPHIR tai PolyCool) Huolto Korjaukset Hävittäminen Takuu Tekniset tiedot Kylmäaineventtiilin saa asentaa haluttuun asentoon vaaka- ja pystytason välillä, mutta ei vaakatason alapuolelle Putkisto tulee järjestää niin, että venttiili ei sijaitse niin alhaisessa kohdassa laitosta, että siihen voisi kerääntyä öljyä Venttiilin pesä on kiinnitettävä siten, ettei se pääse heilumaan Muuten liitäntäputki saattaa vaurioitua Venttiiliä ei saa kiinnittää magneettiosan ulkokuoresta Venttiilin pesä ja siihen liitetyt putket pitää eristää Toimimoottori ei saa joutua eristeiden peittämäksi Ennen kuin juotat venttiilin kiinni putkistoon, tarkista että virtaussuunta on oikein Likaantumisen ja hapettumien syntymisen estämiseksi on suositeltavaa käyttää juottamisessa suojakaasua Venttiilin pesä ei saa ylikuumentua juottamisen aikana Sitä voidaan jäähdyttää esim märällä kankaalla Putkijohtojen juottaminen täytyy tehdä huolellisesti Hitsausliekin täytyy olla niin suuri, että juotossaumat kuumenevat nopeasti ja venttiilin pesä ei ehdi kuumentua liikaa Liekki on suunnattava poispäin venttiilin pesästä 4716Z16 Kylmäaineventtiilin mukana toimitetaan asennusohje Kylmäaineventtiili on huoltovapaa Venttiiliä ei voi korjata Se on rikkoontuessaan vaihdettava kokonaan Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana Tämä koskee erityisesti piirilevyä Lakimääräykset saattavat edellyttää joidenkin komponenttien erikoiskäsittelyä, tai se saattaa olla ympäristön kannalta mielekästä Voimassa olevia paikallisia määräyksiä on ehdottomasti noudatettava Antamiamme käyttöteknisiä tietoja ja arvoja on noudatettava Jos näitä rajoja ei noudateta, Siemens Building Technologies / HVAC Products ei anna laitteille takuuta Toimimoottorin toimintatiedot Jännitteensyöttö Vain suojajännitteen käyttö on sallittua (SELV, PELV) 24 VAC Käyttöjännite 24 VAC ± 20 % Taajuus 4565 Hz Tyypillinen tehon tarve P med 12 W Stand by < 1 W (venttiili suljettu) Nimellinen näennäisteho S NA 22 VA (muuntajan valintaa varten) Tarvittava sulake 1,6 4 A (hidas) 6/16 HVAC Products

7 24 VDC Käyttöjännite VDC Virrankulutus 0,5 A / 2 A (maks) Tulo Säätöviesti Y 0/210 VDC tai DC 0/420 ma Impedanssi 0/210 VDC 100 kω // 5 nf DC 0/420 ma 240 Ω // 5 nf Pakko-ohjaus Tuloimpedanssi 22 kω Venttiili kiinni (ZC kytketty M:ään) < 1 VAC; < 0,8 VDC Venttiili auki (ZC kytketty G:hen) > 6 VAC; > 5 VDC Ei toiminnassa (ZC ei johdotettu) säätöviesti Y toiminnassa Lähtö Asennon takaisinkytkentä Jännite 0/210 VDC; kuormitusvastus 500 Ω Virta DC 0/420 ma; kuormitusvastus 500 Ω Tuotetiedot PN-luokka PN40, EN 1333 Sallittu käyttöpaine 4,0 MPa (40 bar) 1) Suurin sallittu paine-ero p max 2,5 MPa (25 bar) DN32: 200 kpa (2 bar) Vuoto (sisäisesti istukan kautta) maks 0,002 % k vs tai vastaavasti maks 1 Nl/h kaasua, kun p = 4 bar (ei saa käyttää turvasulkutoimintoihin) Sallitut väliaineet orgaaniset turvakylmäaineet (R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507 jne) sekä R744 (CO 2 ); ei saa käyttää ammoniakin (R717) kanssa Väliaineen lämpötila C; maks 140 C 10 min ajan Tiiviys ulospäin hermeettisesti tiivis (täysin hitsattu, ei staattisia eikä dynaamisia tiivisteitä) Venttiilin ominaiskäyrä (iskunpituus, k v ) lineaarinen (VDI / VDE2173:n mukaan) Iskunpituuden tarkkuus H / H100 1 : 1000 (H = iskunpituus) Toimintatapa moduloiva Asento toimimoottorin ollessa virraton kiinni Asennusasento 2) pystysuorasta vaakasuoraan Ajoaika < 1 s Valmistusaineet Venttiilin pesä ja kotelo-osat terästä / CrNi-terästä Istukka / mäntä CrNi-terästä / messinkiä Venttiililautanen PTFE Putkiliitännät Muhvit sisäjuotos, CrNi-terästä Sähköliitännät Kaapeliläpiviennit 3 x 20,5 mm (läpivienneille M20) Minimi kaapelin poikkipinta-ala 0,75 mm 2 Kaapelin maks pituus muuntajan / jännitteensyötön ja venttiilin välillä 65 m, kaapelin poikkipinta 1,5 mm 2 (Cu) 110 m, kaapelin poikkipinta 2,5 mm 2 (Cu) 160 m, kaapelin poikkipinta 4,0 mm 2 (Cu) Mitat ja paino Mitat ks "Mittapiirros" Paino ks "Mittapiirros" Tuotestandardit Kotelointiluokka IP65, IEC 529 Yhteensopivuus CE-merkintää koskevaa vaatimukset UL-hyväksyntä UL 873:n mukaan C-UL-sertifioitu kanadalaisen standardin C222 No 24 mukaan C-Tick PED 97/23/EY: Painelaitteet: 1 artikla, kappale 214 / 3 artikla, kappale 3 DN32: vain nesteryhmä 2 HVAC Products /16

8 Yleiset ympäristöolosuhteet Liittimet AC + DC: häiriönsieto IEC , teollisuusympäristö 3) AC: häiriöpäästöt IEC , asuinympäristö DC: häiriöpäästöt CISPR 22, luokka B Häiriönsieto (HF) IEC ; IEC (10 V/m) Häiriöpäästöt (HF) EN 55022, CISPR 22, luokka B Tärinä 4) IEC g kiihtyvyys, Hz, 2,5 h (5 g vaaka-asennuksessa, maks 2 g pystyasennuksessa) 1) 2) 3) 4) DIN standardin perusteella, testattu oloissa 1,5 x PN paineessa 60 bar Lämpötiloissa 45 C < T amb < 55 C ja 80 C < T med < 120 C venttiili täytyy asentaa kyljelleen, jotta vältytään venttiilielektroniikan eliniän lyhenemiseltä Muuntaja 160 VA (esim Siemens 4AM TN00-0EA0) Voimakkaasti tärisevissä laitoksissa saa turvallisuussyistä käyttää vain erittäin taipuisia monisäikeisiä johtimia Käyttö IEC Kuljetus IEC Varastointi IEC Ilmasto-olosuhteet luokka 3K6 luokka 2K3 luokka 1K3 Lämpötila 2555 C 2570 C 545 C Kosteus % sk < 95 % sk 595 % sk Säädin G0 G Y M F AUKI KIINNI Muuntaja U MVF661N G0 G Y M U ZC Järjestelmänolla Järjestelmäpotentiaali 010 / 210 VDC 020 ma / 420 ma Mittausnolla (= G0) 010 / 210 VDC 020 ma / 420 ma Pakko-ohjaus Käyttöjännite 24 VAC/VDC Säätöviesti Asennon takaisinkytkentä 4716Z17fi 8/16 HVAC Products

9 Mittapiirros Kaikki mitat mm H1 H2 H3 D H4 L Tyyppi DN D L H1 H2 H3 H4 T M [mm] [tuumaa] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] MVL /8" ,4 MVL /8" ,4 MVL /8" ,5 MVL /8" ,6 MVL /8" ,1 DN Nimelliskoko D Putkiliittimet [tuumaa] T Laitteen syvyys M Paino pakkaus mukaan lukien [kg] HVAC Products /16

10 Venttiilin mitoitus käyttäen korjauskerrointa Seuraavilla sivuilla olevat sovellukset ja korjaustaulukot auttavat venttiilin valinnassa Oikean venttiilityypin valintaa varten tarvitaan seuraavat tiedot: Sovellus Laajeneva kaasu (s 10 alkaen) Kuuma kaasu (s 13 alkaen) Imukaasukuristus (s 15 alkaen) Kylmäaine Höyrystymislämpötila t 0 [ C] Kondensoitumislämpötila t c [ C] Jäähdytysteho Q 0 [kw] Nimellisteho lasketaan seuraavan kaavan mukaan: k vs [m³/h] = Q 0 [kw] / K* * K laajenevalle kaasulle = KE kuumalle kaasulle = KH imukuristukselle = KS Laitoksen nimellistä jäähdytystehoa varten laskettu teoreettinen k v -arvo ei saa olla alle 50 % valitun venttiilin k vs -arvosta Venttiilin tarkkaa mitoittamista varten suosittelemme VASP-valintaohjelmiston käyttöä Seuraavilla sivuilla olevat sovellusesimerkit ovat pelkkiä periaatekaavioita, joten ne eivät sisällä asennuskohtaisia yksityiskohtia kuten turvalaitteita, jäähdytysaineen kerääjiä jne MVL661 -venttiilin käyttö laajenevan kaasun kanssa Tyypillinen säätöalue % Teho paranee, kun höyrystintä käytetään tehokkaammin Teho kasvaa alhaisilla kuormilla huomattavasti, jos käytetään kahta tai useampaa kompressoria tai kompressoriporrasta Sopii erityisen hyvin silloin, kun kondensointi- ja höyrystyspaineet vaihtelevat Tehon optimointi 40153A = MVL661 2 = Höyrystin 3 = Kompressori 4 = Lauhdutin Elektroninen ylilämpenemisen säätö aikaansaadaan käyttämällä ylimääräisiä säätölaitteita, esim PolyCool Sovellusesimerkki Kylmäaine R407C; Q 0 = 205 kw; t 0 = 5 C; t c = 35 C MVL661-ventiilin oikea k vs -arvo täytyy määrittää R407C-kylmäaineen KE-taulukosta (ks s 12) etsitään alue, jonka sisään haluttu käyttöpiste sijoittuu Näin löydetyn neljän viitearvon perusteella lasketaan kyseisen käyttöpisteen KE-korjauskerroin käyttäen lineaarista interpolointia Interpolointia koskeva huomautus Käytännössä riittää KE-, KH- tai KS-arvon likimääräinen arvio, koska laskettu teoreettinen k vs -arvo pyöristetään maks 30 % ylös- tai alaspäin johonkin venttiilisarjan kattamista kymmenestä k vs -arvosta Siksi voidaan siirtyä suoraan vaiheeseen 4 10/16 HVAC Products

11 1 vaihe: Pistettä t c = 35 varten lasketaan sarakkeesta t 0 = 10 arvo, joka on riveillä 20 ja 40 ilmoitettujen arvojen keskiarvo Tulos: vaihe: Pistettä t c = 35 varten lasketaan sarakkeesta t 0 = 0 arvo, joka on riveillä 20 ja 40 ilmoitettujen arvojen keskiarvo Tulos: vaihe: Lämpötilaa t 0 = 5 varten lasketaan pistettä t c = 35 vastaava arvo, joka on vaiheessa 1 ja 2 laskettujen korjauskertoimien 112 ja 109 keskiarvo Tulos: vaihe: Lasketaan teoreettinen k vs -arvo Tulos: 1,85 m 3 /h 5 vaihe: Venttiilin valinta Teoreettista k vs -arvoa vastaa lähinnä MVL vaihe: Tarkistetaan, ettei teoreettinen k vs -arvo ole alle 50 % nimellisestä k vs - arvosta KE-R407C t 0 = 10 C t 0 = 0 C Interpolointi pisteelle t c = 35 C t c = 20 C [( ) x (35-20) / (40-20)] 112 t c = 35 C t c = 40 C [(117-85) x (35-20) / (40-20)] 109 Interpolointi pisteelle t 0 = -5 C 112 +[( ) x (-5-0) / (-10-0)] 111 Teoreettinen k vs = 205 kw / 111 = 1,85 m 3 /h Venttiilityyppi MVL on sopiva, koska: 1,85 m 3 /h / 2,5 m 3 /h x 100 % = 74 % (> 50 %) Tehon säätö a) Kylmäaineventtiilin MVL661 käyttö suorahöyrystimen tehon säädössä Imupainetta ja lämpötilaa valvotaan mekaanisella tehonsäätimellä ja ruiskutusventtiilillä Tyypillinen säätöalue 0100 % Energiatehokas toiminta alhaisilla kuormilla Lämpötilan ja kosteudenpoiston ihanteellinen säädettävyys 40155A MVL661 * b) Kylmäaineventtiilin MVL661 käyttö jäähdyttimen tehon säädössä Tyypillinen säätöalue % Energiatehokas toiminta alhaisilla kuormilla Kondensointi- ja höyrystyslämpötilojen laaja säädettävyys Ihanteellinen levylämmönvaihtimien yhteydessä Erittäin korkeatasoinen jäätymissuojaus 40156A MVL661 Huom! Alhaisten kuormien yhteydessä saatetaan tarvita suurempi venttiili kuin täyskuormakäytössä Molemmat kuormatilanteet on otettava huomioon venttiilin mitoitusta laskettaessa, niin ettei venttiili ole alimitoitettu alhaisia kuormia varten HVAC Products /16

12 Korjaustaulukot KE Venttiilin käyttö laajenevan kaasun kanssa R22 R134a R744 R R401A R402A R404A R407A R407B R407C R410A R410B R507 R Ylilämpötilanteessa = 6 K Alijäähtymistilanteessa = 2 K p ennen höyrystintä = 1,6 bar p, kondensaattori = 0,3 bar p, höyrystin = 0,3 bar 12/16 HVAC Products

13 MVL661-venttiilin käyttö kuuman kaasun kanssa Säätöventtiili kuristaa kompressointiportaan tehoa Kuuma kaasu menee suoraan höyrystimeen, mikä mahdollistaa tehon säädön 100 %:n ja noin 0 %:n välillä Sovellus, jossa on epäsuora kuuman kaasun ohitus + MVL Sopii suuriin ilmastointilaitosten jäähdytysjärjestelmiin, joissa voi esiintyä ei-toivottuja lämpötilavaihteluja kompressointiportaiden välillä Sovellusesimerkki Kun kuorma on alhainen, höyrystys- ja kondensointipaineet voivat vaihdella riippuen paineensäätötavasta Tällöin höyrystyspaine kasvaa ja kondensointipaine laskee Kun paine-ero täysin avoimen venttiilin yli laskee, virtaus vähenee venttiili on alimitoitettu Tästä syystä teholliset paineet on otettava huomioon, kun lasketaan venttiilin mitoitusta osittaisia kuormia varten Kylmäaine R507, 3 kompressointiporrasta, Q 0 = 75 kw, t 0 = 4 C, t c = 40 C Osakuorma Q 0 per porras = 28 kw, t 0 = 4 C, t c = 23 C KH-R507 t 0 = 0 C t 0 = 10 C Interpolointi pisteelle t c = 23 C t c = 20 C 14,4 9,0 14,4 + [(22,4 14,4) x (23-20) / (40-20)] 15,6 t c = 23 C 15,6 11,0 t c = 40 C 22,4 22,0 9,0 + [(22,0 9,0) x (23-20) / (40-20)] 11,0 Interpolointi pisteelle t 0 = 4 C 15,6 + [(11,0 15,6) x (4-0) / (10-0)] 138 Teoreettinen k vs = 28 kw / 13,8 = 2,03 m 3 /h Venttiilityyppi MVL on sopiva, koska: 2,03 m 3 /h / 2,5 m 3 /h x 100 % = 81 % (> 50 %) Sovellus, jossa on suora kuuman kaasun ohitus Säätöventtiili kuristaa kompressointiportaan tehoa Kaasu menee kompressorin imupuolelle, ja se jäähdytetään ruiskutusventtiilin avulla Tehoa voidaan säätää 100 %:n ja noin 10 %:n välillä MVL661 Sopii suuriin ilmastointilaitosten jäähdytysjärjestelmiin, joissa on useampia kompressoreja tai kompressointiportaita ja joissa höyrystin ja kompressori sijaitsevat melko kaukana toisistaan (öljyn takaisinsyöttö täytyy ottaa huomioon) 13/16 HVAC Products

14 Korjaustaulukot KH Venttiilin käyttö kuuman kaasun kanssa R22 R134a 00 8,9 8,4 6,3 00 4, ,3 15,1 14,8 14,6 13,2 6,5 20 9,8 9,6 9,5 9,2 7, ,2 23,7 23,2 22,8 22,4 22, ,9 15,6 15,3 15,1 14,9 14, ,7 34,7 33,8 33,0 32,3 31, ,8 23,2 22,7 22,3 21,9 21,6 R744 R ,1 30, ,9 10,0 6, ,9 59,8 58,1 47, ,0 17,7 17,4 17,1 15, ,3 84,9 82,5 80,2 76, ,3 26,7 26,2 25,8 25,4 25, ,2 37,2 36,4 35,7 35,1 34,5 R401A R402A 00 4,7 00 9,7 9,5 8, ,2 10,0 9,9 9,5 7, ,9 15,7 15,4 15,2 14,5 9, ,9 16,6 16,2 16,0 15,8 15, ,7 23,2 22,7 22,4 22,0 21, ,9 25,2 24,6 24,1 23,7 23, ,5 30,7 29,9 29,2 28,7 28,1 R404A R407A 00 9,4 9,2 7,8 00 8,9 8,6 6, ,2 15,0 14,8 14,6 13,9 8, ,7 15,4 15,2 15,0 14,1 8, ,3 21,8 21,5 21,1 20,9 20, ,9 24,4 23,9 23,5 23,1 22, ,8 28,0 27,4 26,8 26,4 25, ,9 34,9 34,0 33,2 32,6 32,0 R407B R407C 00 9,0 8,8 7,4 00 8,6 8,1 5, ,3 15,1 14,8 14,7 14,0 8, ,3 15,0 14,8 14,6 13,6 7, ,3 22,8 22,4 22,0 21,7 21, ,7 24,2 23,7 23,3 22,9 22, ,6 30,7 30,0 29,3 28,8 28, ,3 35,3 34,4 33,6 33,0 32,4 R410A R410B 00 14,5 14,3 13,2 6, ,3 14,1 12,9 6, ,2 23,7 23,3 23,0 22,1 15, ,8 23,3 22,9 22,5 21,6 15, ,8 35,9 35,1 34,4 33,7 33, ,5 35,6 34,7 33,9 33,2 32, ,0 48,5 47,2 46,0 44,9 43, ,7 49,1 47,7 46,4 45,2 44,0 R507 R ,8 9,5 8, ,5 13,0 10, ,1 15,8 15,5 15,3 14,4 9, ,0 21,6 21,2 20,9 19,0 9, ,5 23,8 23,3 22,8 22,4 22, ,0 32,2 31,6 31,1 30,6 30, ,1 31,8 30,7 29,8 29,0 28, ,1 44,8 43,8 42,8 41,9 41,2 Ylilämpötilanteessa = 6 K Alijäähtymistilanteessa = 2 K p ennen höyrystintä = 1,6 bar p, kondensaattori = 0,3 bar p, höyrystin = 0,3 bar 14/16 HVAC Products

15 MVL661-venttiilin käyttö imukaasukuristuksessa Tyypillinen säätöalue % Iskunpituuden minimirajoitus: Kompressorin optimaalisen jäähdytyksen varmistamiseksi on joko varustettava kompressori tehon- MVL661 säätimellä tai vaihtoehtoisesti aseteltava venttiilielektroniikkaan minimi-iskunpituus Iskunpituudelle voidaan asettaa minimirajoitus 80 prosenttiin asti Nollakuormalla minimi-iskunpituuden täytyy riittää varmistamaan se, että minimi kaasunnopeus imuputkessa on yli 0,7 m/s ja että kompressori jäähtyy riittävästi Kun säätöventtiili sulkeutuu, höyrystyslämpötila nousee ja ilmanjäähdytysteho alenee jatkuvasti Elektroninen säätöjärjestelmä varmistaa tarpeenmukaisen jäähdytyksen ilman ei-toivottua kosteuden häviämistä ja sen vaatimaa kallista ilman jälkikäsittelyä Paine alenee kompressorisisääntulossa ja kompressorin tehonkulutus pienenee Alhaisilla kuormilla odotettavissa oleva energiansäästö voidaan määritellä kompressorin valintataulukosta (tehonkulutus pienimmällä sallitulla imupaineella) Kompressorin energiansäästö voi olla enimmillään 40 % Suositeltava paine-ero p v100 täysin avoimen säätöventtiilin yli on välillä 0,15 < p v100 < 0,5 Sovellusesimerkki Kylmäaine R134A; Q 0 = 9,5 kw; t 0 = 4 C; t c = 40 C; Paine-ero MVL661:n yli: p v100 = 0,25 bar Tässä esimerkissä interpoloidaan t 0, t c ja p v100 KS-R134a t 0 = 0 C t 0 = 10 C Interpolointi pisteelle t 0 = 4 C 0,15 / 20 2,2 2,7 2,2 + [(2,7-2,2) x (4-0) / (10-0)] 2,4 0,15 / 50 1,7 2,1 1,7 + [(2,1-1,7) x (4-0) / (10-0)] 1,9 0,45 / 20 3,6 4,5 3,6 + [(4,5-3,6) x (4-0) / (10-0)] 4,0 0,45 / 50 2,7 3,4 2,7 + [(3,4-2,7) x (4-0) / (10-0)] 3,0 t 0 = 4 C t c = 20 C t c = 50 C Interpolointi pisteelle t c = 40 C p v100 0,15 2,4 1,9 2,4 + [(1,9-2,4) x (40-20) / (50-20)] 2,1 p v100 0,45 4,0 3,0 4,0 + [(3,0-4,0) x (40-20) / (50-20)] 3,3 t c = 40 C p v p v Interpolointi pisteelle p v100 0,25 2,1 3,3 2,1 + [(3,3-2,1) x (0,25-0,15) / (0,45-0,15)] 2,5 Teoreettinen k vs = 9,5 kw / 2,5 = 3,8 m 3 /h Venttiilityyppi MVL ,3 on sopiva, koska: 3,8 m 3 /h / 6,3 m 3 /h x 100 % = 60 % (> 50 %) On suositeltavaa asettaa k vs -arvoksi 63 % = 4 m 3 /h A Tyypillinen säätöalue % Tehonsäädin huolehtii siitä, että kompressori jäähtyy riittävästi, jolloin kylmäaineventtiilille ei tarvitse asettaa minimirajoitusta MVL661- HVAC Products /16

16 Korjaustaulukot KS Venttiilin käyttö imukaasukuristuksessa t c R22 t c R134a p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 1,2 1,5 1,9 2,4 2,9 3,4 015 / 20 0,7 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7 015 / 50 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 015 / 50 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 045 / 20 1,5 2,3 3,0 3,9 4,8 5,7 045 / 20 0,7 1,2 1,9 2,7 3,6 4,5 045 / 50 1,2 1,8 2,4 3,0 3,8 4,6 045 / 50 0,5 0,9 1,4 2,0 2,7 3,4 t c R152A t c R290 p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 0,9 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 015 / 20 1,5 1,9 2,4 3,0 3,6 4,3 015 / 50 0,7 1,0 1,4 1,7 2,2 2,7 015 / 50 1,0 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 045 / 20 1,0 1,5 2,4 3,3 4,3 5,3 045 / 20 2,0 2,8 3,8 4,8 6,0 7,2 045 / 50 0,7 1,2 1,9 2,6 3,5 4,4 045 / 50 1,4 2,1 2,8 3,6 4,5 5,5 t c R401A t c R402A p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,9 015 / 20 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 015 / 50 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,3 015 / 50 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 045 / 20 0,8 1,3 2,1 2,9 3,7 4,7 045 / 20 1,5 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 045 / 50 0,6 1,0 1,6 2,3 3,0 3,7 045 / 50 0,9 1,4 1,9 2,4 3,1 3,8 t c R404A t c R407A p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 015 / 20 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 015 / 50 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,1 015 / 50 0,7 1,0 1,3 1,6 2,1 2,6 045 / 20 1,4 2,1 2,8 3,6 4,5 5,5 045 / 20 1,3 2,0 2,9 3,8 4,7 5,9 045 / 50 0,8 1,2 1,7 2,3 2,9 3,6 045 / 50 0,9 1,4 2,0 2,7 3,4 4,3 t c R407B t c R407C p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 1,0 1,3 1,7 2,2 2,7 3,3 015 / 20 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 015 / 50 0,6 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 015 / 50 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 045 / 20 1,3 2,0 2,7 3,5 4,5 5,5 045 / 20 1,3 2,0 2,8 3,8 4,8 5,9 045 / 50 0,8 1,2 1,7 2,3 3,0 3,8 045 / 50 0,9 1,4 2,1 2,8 3,5 4,4 t c R410A t c R410B p v100 \ t o p v100 \ t o / 20 1,5 2,0 2,5 3,0 3,6 4,4 015 / 20 1,5 1,9 2,4 2,9 3,6 4,2 015 / 50 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 015 / 50 1,0 1,3 1,7 2,1 2,6 3,1 045 / 20 2,3 3,1 4,0 5,0 6,1 7,4 045 / 20 2,3 3,1 3,9 4,9 6,0 7,2 045 / 50 1,6 2,1 2,8 3,5 4,4 5,3 045 / 50 1,6 2,1 2,8 3,5 4,3 5,2 Ylilämpötilanteessa = 6 K Alijäähtymistilanteessa = 2 K p ennen höyrystintä = 1,6 bar p, kondensaattori = 0,3 bar p, höyrystin = 0,3 bar 16/ Siemens Osakeyhtiö Oikeus muutoksiin pidätetään HVAC Products

Kylmäaineventtiilit PN 40

Kylmäaineventtiilit PN 40 7 venttiilit PN 0 turvakylmäaineita varten MFB LX Moduloivat säätöventtiilit, joilla säädetään kuumakaasusovelluksia jäähdytyskoneiden tehon säätöä varten Hermeettisesti tiivis ulospäin Käyttöjännite VAC

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

Moduloivat venttiilit PN16. Pesä ruostumatonta terästä, magneettitoimimoottori.

Moduloivat venttiilit PN16. Pesä ruostumatonta terästä, magneettitoimimoottori. 0 Moduloivat venttiilit PN1. Pesä ruostumatonta terästä, magneettitoimimoottori. Varustettu asennon säädöllä ja takaisinktkennällä; klmävesi- ja lämminvesilaitoksia ja puoliteollisia sovelluksia varten

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 16

Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 16 6 Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 6 VXG Pesä punametallia CC9K (Rg5) DN 5DN 0 k vs 525 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertein G / ISO 228/ Venttiilejä varten on saatavana Siemensin kierreliittimet

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset toimilaitteet

Sähkökäyttöiset toimilaitteet 863 Sähkökäyttöiset toimilaitteet vyöhykeventtiileille käyttöjännite 230 VAC 2-piste-ohjausviesti käyttöjännite 24 VAC 2-piste-ohjausviesti Jousipalautus Ajoaika 40 s Säätövoima 105 N Asennetaan sisäkierremutterin

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 16

Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 16 36 Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 6 VVG Pesä punametallia CC9K (Rg5) DN 5DN 0 k vs 525 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertein G B / ISO 228/ Venttiilejä varten on saatavana Siemensin kierreliittimet

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Ulkolämpötila-anturit

Ulkolämpötila-anturit 1 814 1814P01 Symaro Ulkolämpötila-anturit QAC31... Aktiiviset anturit ulkolämpötilan mittausta varten Käyttöjännite 24 VAC tai 13,5...35 VDC Viestilähtö 0 10 VDC tai 4...20 ma Käyttö Antureita käytään

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 506 SQK3300 SQL33 SQL8300 Sähköiset toimimoottorit kääntöliikkeisille venttiileille, kääntökulma 90 SQK3300 SQL330 SQL8300 SQK3300 Käyttöjännite 230 VAC SQL330 Käyttöjännite 230 VAC SQL8300 Käyttöjännite

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309

Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309 Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV

Lisätiedot

KOLMITIEVENTTIILI LAIPPALIITÄNNÄLLÄ, PN 16 STAZ-16, STBZ-16, STCZ-53 TIETOSIVU

KOLMITIEVENTTIILI LAIPPALIITÄNNÄLLÄ, PN 16 STAZ-16, STBZ-16, STCZ-53 TIETOSIVU KOLMITIEVENTTIILI LAIPPALIITÄNNÄLLÄ, PN STAZ-, STZ-, STCZ- TIETOSIVU Käytetään säätö- tai sulkuventtiilinä kattiloissa, kaukolämpö- ja jäähdytyslaitoksissa, jäähdytystorneissa, lämmitysryhmissä, ilmanvaihto-

Lisätiedot

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten

Kanava-anturi. Siemens Building Technologies HVAC Products. Symaro. suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten 1 882 1882P01 Symaro Kanava-anturi suhteellista kosteutta (suuri tarkkuus) ja lämpötilaa varten QFM31 Käyttö Esimerkkejä Käyttöjännite 24 VAC / 13,5 3DC Viestilähtö 0 10 VDC / 4 20 ma suhteellista kosteutta

Lisätiedot

Termostaattiset toimilaitteet

Termostaattiset toimilaitteet 2 111 EN 215-1 RTN51 kaukoanturin kera RTN81 kaukoasetteluyksikön kera Termostaattiset toimilaitteet radiaattoriventtiileille VDN, VEN, VUN, VPD ja VPE RTN51 RTN81 Toimivat itsenäisesti, ilman apuenergiaa

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N

TA-Slider 160. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, yksitoiminen (push) toimilaite 160/200 N TA-Slider 160 Digitaalisesti määriteltävät toimilaitteet usealla asettelumahdollisuudella

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Laipalliset kolmitieventtiilit PN 16

Laipalliset kolmitieventtiilit PN 16 4 440 Laipalliset kolmitieventtiilit PN 16 VXF41... Pesä harmaata valurautaa EN-GJL-250 DN 15 150 k vs 1,9...300 m 3 /h Voidaan varustaa sähkömoottorikäyttöisillä SQX -tyyppisillä tai sähköhydraulisilla

Lisätiedot

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Tekninen esite Moduloivat toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Turvatoiminnolla

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet

Tekniset tiedot. Frese OPTIMA Compact -toimilaitteet DN10-DN32. Käyttö. Moottoroitujen toimilaitteiden ominaisuudet Sivu 1 / 6 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmissä käytettävien Frese OPTIMA Compact -venttiilien ohjaukseen joko suhteellisesti (0-10V), 3-pistemoduloinnilla tai On/Off-kytkimellä.

Lisätiedot

Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein

Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein OEM VVG549.20-4K VVG549.25-6.3K Kaksitieventtiilit PN25 ulkokiertein VVG549... Punametallia Rg5 DN15...25 mm ( ¾"... 1¼" ) k vs 0,25...6,3 m 3 /h Iskunpituus 5,5 mm Voidaan varustaa toimimoottoreilla SQS359...

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten

QBE63-DP... Paine-eroanturit. Siemens Building Technologies HVAC Products. neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten 1 920 1920P01 Paine-eroanturit neutraaleja ja lievästi syövyttäviä nesteitä ja kaasuja varten QBE63-DP Paine-eroanturi kaasuja ja nesteitä varten, ali- tai ylipaineiden ja paine-erojen mittaukseen LVIS-järjestelmissä

Lisätiedot

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi

Luistiventtiili PN 63-160 DN 80/80-300/250. Vaihtoehdot. Lisätietoja. Materiaalit. Tilaustiedot. Rakenne. painetiivisteinen kansi Esite 7338.1/12-57 AKG-A/AKGS-A Luistiventtiili painetiivisteinen kansi laipoin tai hitsauspäin PN 63-160 DN 80/80-300/250 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa ja laivanrakennuksessa

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit

Kolmipisteohjauksen toimimoottorit Tekninen esite Kolmipisteohjauksen toimimoottorit AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 - DIN EN 14597 sertifioitu turvatoiminto (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KAKSITIEVENTTIILI PN 16 LAIPPALIITÄNNÄLLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOSIVU

KAKSITIEVENTTIILI PN 16 LAIPPALIITÄNNÄLLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOSIVU KAKSITIEVENTTIILI PN LAIPPALIITÄNNÄLLÄ STAZ-, STBZ-, STCZ- TIETOSIVU Käytetään säätö- tai sulkuventtiilinä kattiloissa, kaukolämpöja jäähdytyslaitoksissa, jäähdytystorneissa, lämmitysryhmissä, ilmanvaihto-

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9

KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 HÄLYTYS- LAITTEET KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 9 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie 50

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

linjasäätöventtiili MSV-F

linjasäätöventtiili MSV-F Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.

Lisätiedot

2-PORTTINEN PN16-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOLEHDET

2-PORTTINEN PN16-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-16, STBZ-16, STCZ-52 TIETOLEHDET -PORTTINEN PN-ISTUKKAVENTTIILI ULKOKIERRELIITÄNNÖILLÄ STAZ-, STBZ-, STCZ- TIETOLEHDET Käytetään pienissä tai keskisuurissa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa säätöventtiilinä. Vain suljettuun

Lisätiedot

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M

Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Kertasääteinen linjasäätöventtiili MSV-I Sulku- ja tyhjennysventtiili MSV-M Tuote- ja laitekuvaus Kuva 1. MSV-I Kuva 2. MSV-M MSV-I linjasäätöventtiiliä sekä MSV-M sulkuja tyhjennysventtiiliä suositellaan

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N

TA-Slider 1250. Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N TA-Slider 1250 Toimilaitteet Digitaalisesti määriteltävä, suhteellisesti säätävä, kaksitoiminen (push-pull) toimilaite 1250 N II TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / TA-Slider 1250 TA-Slider 1250 Digitaalisesti

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot Tekninen tuote-esite Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Tekninen esite ECC 24

Tekninen esite ECC 24 Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää

Lisätiedot

Sähköhydrauliset toimimoottorit

Sähköhydrauliset toimimoottorit 4 563 Sähköhydrauliset toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 2 mm SKD62... SKD6 SKD62: Käyttöjännite 24 VAC, ohjausviesti VDC, 4...2 ma tai... Ω, jousipalautus DIN 3273:n mukaan SKD6: Kuten

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 331 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC RLA162 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Kaksi analogista 0 10 VDC:n

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

Kaksitie- ja kolmitieventtiilit

Kaksitie- ja kolmitieventtiilit 4 845 Kaksitieventtiilit VVP45.10-0.25 VVP45.25-6.3 Kolmitieventtiilit VXP45.10-0.25 VXP45.25-6.3 Kolmitieventtiilit ohituksella VMP45.10-0.25 VMP45.20-4 Kaksitieventtiilit VVP45.25-10 VVP45.40-25 Kolmitieventtiilit

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus jolloin ne takaavat pitkän ja huolettoman käytön. Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa

Ohjausjärjestelmät. jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa Ohjausjärjestelmät jäähdytyspalkeille lämmityspattereiden kanssa 46 JÄRJESTELMÄESIMERKKEJÄ Järjestelmäesimerkki 1 (STR11) PI-säätö jäähdytyspalkkien, radiaattoreiden yms. ohjaukseen syöttörasian kanssa.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre

Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö

Huonesäädin STRA-24. Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Huonesäädin STRA-24 Tärkeimmät ominaisuudet Lämpötilan säästö CO2-tason säätö Tekniset tiedot Näyttö Sisäinen lämpötila-anturi Tulot: ulkoinen huoneanturi, CO2-anturi, läsnäolotunnistin, kondenssianturi

Lisätiedot

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBVA.70 Asennus Venttiilisarja TBVA GOLD/SILVER C/COMPACT. Yleistä TBVA-sarjan venttiilit ovat ulkokierteellä varustettuja -tieistukkaventtiilejä, joiden paineluokka on PN. Venttiili on helppo muuttaa

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Sähköiset toimimoottorit

Sähköiset toimimoottorit 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 jousipalautus, ei käsiohjausta SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2,, SQS85.03 ei jousipalautusta, käsiohjaus Sähköiset toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus

Lisätiedot

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN

vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN 5/9/FI/9 Ilmamääräsäätimet vakioilmamääräjärjestelmiin Malli RN Maahantuoja Oy Teknocalor Ab Puhelin 010 820 1100 Faksi 010 820 1101 Sinikellonkuja 4 sähköposti teknocalor@teknocalor.fi 01300 Vantaa www.teknocalor.fi

Lisätiedot

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin

FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2

Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Tekninen esite Painebalansoidut säätöventtiilit VM 2, VB 2 Kuvaus / Sovellus VM 2 VB 2 Venttiilit VM 2 ja VB 2 jaetulla ominaiskäyrällä, on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Danfoss toimimoottoreiden AMV(E)

Lisätiedot

SÄHKÖHYDRAULINEN VENTTIILIN TOIMILAITE STAZ-16, STBZ-16, STCZ-50

SÄHKÖHYDRAULINEN VENTTIILIN TOIMILAITE STAZ-16, STBZ-16, STCZ-50 SÄKÖDRAULINEN VENTTIILIN TOIMILAITE STAZ-6, STBZ-6, STCZ-5 TIETOSIVU 2- ja 3-aukkoisten venttiilien käyttöön, tyypit STCZ-52 ja STCZ- 53, cccc 5, iskunpituus 4 mm, säätö- ja sulkuventtiilinä lämmitys-,

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

CV216/316 RGA. Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia

CV216/316 RGA. Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia CV216/316 RGA Säätöventtiilit 2- tai 3-tie, DN 15-50, pronssia IMI TA / Säätöventtiilit ja Toimilaitteet / CV216/316 RGA CV216/316 RGA Soveltuvat käytettäväksi rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.

Lisätiedot

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Anturi Magneettikytkimet sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Reed tai Hall -tekniikalla Pitkät tunnistusetäisyydet Tunteeton lialle, pölylle ja kosteudelle Tunnistaa myös levyn läpi Toiminta

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm.

Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A3. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. Pitkäetäisyyksinen induktiivinen lähestymiskytkin E2A Pitkä etäisyys parantaa suojausta ja tunnistuskykyä Kolminkertaisen etäisyyden lähestymiskytkimet uppoasennuskäyttöön. Pitkä käyttöikä varmistettu

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Rp [ ] Sv min. [ ] C215QPT-B 15 1/ C215QPT-D 15 1/ C220QPT-F 20 3/ C225QPT-G [ ]

Rp [ ] Sv min. [ ] C215QPT-B 15 1/ C215QPT-D 15 1/ C220QPT-F 20 3/ C225QPT-G [ ] Tekninen tuote-esite Paineriippumaton vyöhykeventtiili, 2-tie, Sisäkierre Suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön. Toimilaitteen

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön

Huonetermostaatit. Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön 3 181 RDG100 / RDG110 RDG140 / RDG160 RDG100 Huonetermostaatit LCD-näytöllä Puhallinkonvektorisovelluksiin Yleiskäyttöön DX-laitteistojen kompressorien kanssa käyttöön RDG1 RDG100...: Käyttöjännite 230

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 16

Kolmitieventtiilit ulkokiertein, PN 16 4 463 Kolmitieventtiilit ulkokiertn, PN 16 VXG41 Käyttö Väliaineet Pesä punametallia CC491K (Rg5) DN 15DN 50 k vs 1,640 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertn G B / ISO 228/1 Venttiilejä varten saatavana

Lisätiedot

Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 16

Kaksitieventtiilit ulkokiertein, PN 16 4 363 Kaksitieventtiilit ulkokiertn, PN 16 VVG41 Käyttö Väliaineet Pesä punametallia CC491K (Rg5) DN 15DN 50 k vs 0,630,40 m 3 /h Tasotiivisteliitännät ulkokiertn G B / ISO 228/1 Venttiilejä varten saatavana

Lisätiedot

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25)

Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) Tekninen esite Painetasapainotetut venttiilit (PN 25) 2-tieventtiili, ulkokierre VB 2 2-tieventtiili, laippa Kuvaus VB 2 ja VB 2 - säätöventtiilit on suunniteltu toimimaan yhdessä sähköisten Danfoss toimilaitteiden

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Elektroniset sysäysreleet

Elektroniset sysäysreleet Elektroniset sysäysreleet EPS 0B EPS 0B Käyttöpainike Jokaisella painalluksella tästä painikkeestä sysäysreleen lähtökosketin vaihtaa tilaa. min 60 Tilannäyttö LEDin palaessa lähtökosketin on kytketty

Lisätiedot

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products

SED2. Siemens Easy Drive. Building Technologies HVAC Products 5 192 Siemens Easy Drive SED2 Taajuusmuuttajat pumppujen ja puhaltimien oikosulkumoottorien kierrosluvun ohjausta varten Tehoalue: 0,37 90 kw kotelointiluokassa IP20 1,1 90 kw kotelointiluokassa IP54 Jännitealue:

Lisätiedot