KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE"

Transkriptio

1 KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE

2

3 Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen työ yhdistyy moderniin suunnitteluun, jonka tarkoituksena on saada sinut nauttimaan täysin turvallisesti liekin aikaansaamasta ihastuttavasta tunnelmasta. Extraflame S. p. A. SUOMI...5 Tekniset tiedot... 5 JOHDANTO... 6 Tärkeitä tietoja... 8 Turvallisuus... 8 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ... 9 Turvalaitteiden asennus... 9 Suljetun paisuntasäiliön turvalaitteet... 9 Määräysten mukainen turvalaitteiden etäisyys... 9 Järjestelmätyyppi...10 Suljetun paisuntasäiliön järjestelmä...10 Turvaventtiilit...10 Suljettu paisuntasäiliö...11 Ensimmäisen sytytyksen yhteydessä suoritettavat tarkastukset...11 Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili (pakollinen)...11 Hydraulijärjestelmän peruskaavio...1 Välittömän kuuman käyttöveden tuotantoon kuuluva sarja...13 KATTILAN ASEMOINTI...13 KUITTAUKSET...13 LÄMMITYSTUOTTEIDEN OMINAISUUDET...13 Turvalaitteet...14 VIITESÄÄNNÖT...14 Yleistä...15 ASENNUS...16 Savukaasujen poistojärjestelmä...17 Yleisvaatimukset...17 Savukanava...18 Savupiippu...0 Piippuhatut...0 Palamistuotteiden ulostulon taso...1 SAVUKAASUJEN POISTOJÄRJESTELMÄN TUOTEVAATIMUKSET...1 TEKNISET ASENNUSASIAKIRJAT... Pelletti index3 ja syöttö...3

4 Näyttöpaneeli...4 Näytön kuvakkeiden selitys...4 Yleisvalikko...5 Perusohjeet...5 Asetukset ENSIMMÄISTÄ SYTYTYSTÄ VARTEN...6 Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus...6 Kielen asetus...6 Toiminta ja logiikka...7 Ylimääräinen termostaatti...8 Ylimääräisen termostaatin toiminta stby päällä...8 Ylimääräisen termostaatin asennus...8 aux...8 Valikon rakenne...9 Set power...30 Set temperature...30 Set regulations...30 Enable chrono...30 PELLETTIEN SÄÄTÖ...30 user menu...31 Ajastin (Chrono)...31 Ohjelmointiesimerkki...3 Kielen asetus...33 Näyttö...33 reset...33 Muut toiminnot...33 Ilman tyhjennys (Air discharge)...33 FIRST LOAD...33 Käyttäjän toimesta suoritettavat puhdistustoimenpiteet...34 Säännöllinen huolto...35 Visualisoinnit...37 HÄLYTYKSET...38 index 4

5 ITALIANO SUOMI Tekniset tiedot Ominaisuudet LP 14 LP 0 Paino kg 0 60 Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm Savuhormiputken läpimitta mm Imuputken läpimitta mm Maks. kokonaislämpöteho kw Maks. hyötylämpö (vedessä) kw Min. kokonaislämpöteho kw Min. hyötylämpö kw Pellettien maksimikulutus/h kg/h Pellettien vähimmäiskulutus/h kg/h Säiliön tilavuus l ~ 61 ~ 100 Savupiipun suositeltu veto mbar ~ 0.1 ~ 0.1 Sähkön nimellisteho W Nimellisjännite Vac Nimellistaajuus Hz Vesiputken sisään/ulostulon läpimitta 1 1 Automaattisen tyhjennysputken läpimitta 1/ 1/ Pumpun nostokorkeus m 5 5 Suurin sallittu hydraulinen käyttöpaine bar.5.5 Pienin sallittu hydraulinen käyttöpaine bar Savujen lämpötila C Savun virtaus g/s Kattilan luokka 3 3 Paloaika h Vesitermostaatin säätöalue C Paluuveden minimilämpötila C Lastausluukun mitat mm 86 L x 5 S 370 L x 360 S Tuotto % Vastaava lämpötilavaihtelu LP14 Veden virtaus (kg/h) Virtausvastus vesipuolella (mbar) ΔT = 10K ΔT = 0K Vastaava lämpötilavaihtelu LP0 Veden virtaus (kg/h) Virtausvastus vesipuolella (mbar) ΔT = 10K ΔT = 0K

6 JOHDANTO Jotta sekä käyttäjää että asentajaa voidaan suojata mahdollisilta vaaroilta, tehtaallamme tuotetut kattilat on valmistettu huomioimalla myös niihin kuuluvat yksityiskohdat. Valtuutettua henkilöstöä suositellaan näin ollen tarkastamaan jokaisen laitteeseen tehdyn huoltotoimenpiteen päätyttyä sähköiset liitännät, ennen kaikkea paljaat johtimet, jotka eivät saa tulla ulos liitäntäkotelosta, estäen näin mahdollisen kosketuksen syntymistä johtimen jännitteisiin osiin. Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta: varmista, että se pysyy aina laitteen mukana, vaikka laite vaihtaisikin omistajaa tai käyttäjää tai se asennettaisiin toiseen paikkaan. Mikäli ohjekirja vahingoittuu tai hukkuu, pyydä uusi kopio alueen teknisestä huollosta. Tämä kattila on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sille suunniteltuun käyttöön. Valmistaja ei vastaa sopimussuhteen sisällä tai sen ulkopuolella henkilöille, eläimille ja esineille aiheutuneista vahingoista jos asennus, säätö tai huolto on suoritettu väärin tai tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti. ASENNUS Kattilan sekä lämmityslaitteiston lisävarusteiden asennuksen on oltava kaikkien voimassa olevien määräysten ja säätöjen sekä lain mukaisia. Asennuksen saa suorittaa valmistajan valtuuttama henkilöstö, jonka velvollisuuksiin kuuluu allekirjoittaa vaatimustenmukaisuustodistus, jonka perusteella asentajalla on täysi vastuu lopullisesta asennuksesta ja asennetun laitteen oikeasta toiminnasta. Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset-, maakunnalliset- ja kunnalliset lait ja määräykset. Extraflame S.p.A. ei vastaa edellä mainittujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Pese kaikki laitteiston putkistot ennen asennusta, jotta sen sisältä voidaan poistaa mahdolliset jäämät estäen näin laitteen toiminnassa mahdollisesti syntyvät häiriöt. Käyttäjälle on ilmoitettava asennuksen aikana, että: a. Jos vesivuotoja esiintyy, vedensyöttö on suljettava ja siitä on ilmoitettava välittömästi tekniseen huoltopalveluun. b. Laitteiston käyttöpaine on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Jos kattilaa ei käytetä pitkään aikaan, huoltopalvelun on suoritettava vähintään seuraavat toimenpiteet: - Asettaa pääkatkaisin asentoon 0. - Sulkea sekä lämmitys- että talousvesilaitteiston vesihanat. - Tyhjentää lämmitys- ja talousvesilaitteiston jos jäätymisen vaara esiintyy. ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkasta, että kaikki osat ovat tallella ja ehjät. Jos osia puuttuu tai huomaat kuljetusvaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen. Tuotteen ensimmäisen käynnistyksen aikana on tarpeen tarkistaa kaikkien turva- ja ohjauslaitteiden toiminta, jotka kuuluvat kattilaan. Kaikki kattilaan kuuluvat sähköiset osat, jotka takaavat sen oikean toiminnan, saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltokeskus alkuperäisiä varaosia käyttämällä. Ennen laitteiston jättämistä, ensimmäisestä käynnistyksestä vastaavan henkilöstön on tarkastettava kattilan toiminta vähintään yhden kokonaisen työjakson aikana. Kattilan huolto on suoritettava vähintään kerran vuodessa ohjelmoimalla se etukäteen huoltopalvelun kanssa. HYVÄKSYNNÄT Extraflame-kattilat on suunniteltu ja valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: EN standardi lämpökattiloille. Kiinteän polttoaineen kattiloille manuaalisella ja automaattisella syötöllä, joiden suurin nimellinen lämpöteho on 300 kw. Pienjännitedirektiivi (73/3 ETY) Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC-direktiivi), 89/336 ETY TURVALLISUUDEN VUOKSI Lapset ja kykenemättömät henkilöt eivät saa käyttää kattilaa ilman valvontaa. Älä koske kattilaan jos olet paljain jaloin tai jos olet märkä tai kostea. Turvalaitteiden muuttaminen tai säätö on kiellettyä ilman valmistajan antamaa lupaa tai ohjeita. Älä vedä, irrota, kierrä kattilasta ulostulevia sähkökaapeleita, vaikka se olisikin kytketty pois sähkövirrasta. Älä tuki tai pienennä asennuspaikan ilmastointiaukkoja. Ilmastointiaukot ovat oleellisen tärkeitä oikeaa palamista varten. Pakkaustarvikkeita ei saa jättää lasten tai kykenemättömien henkilöiden haltuun ilman valvontaa. Kattilan normaalikäytön aikana tulipesän luukun on oltava aina kiinni. Vältä suoraa kosketusta laitteen osiin, jotka ylikuumenevat toiminnan aikana. 6

7 Jos laite on ollut pitkään pois käytöstä, mahdolliset tukkeumat ennen sen sytyttämistä on tarkastettava. Kattila on suunniteltu toimimaan kaikissa ilmasto-olosuhteissa (myös kriittisissä olosuhteissa). Erittäin vaikeissa olosuhteissa (kova tuuli, pakkanen) saattaa kuitenkin kytkeytyä turvajärjestelmä, joka sammuttaa kattilan. Jos tämä tapahtuu, ota yhteyttä tekniseen huoltoon. Älä kuitenkaan kytke turvajärjestelmiä pois päältä. Savuhormissa syntyvän tulipalon varalta on varustauduttava sopivilla järjestelmillä, joiden avulla saat liekit sammutetuiksi tai pyytää palokuntaa apuun. Jos kattila pysähtyy ja vastaavat merkinannot ilmestyvät näyttöön, jotka eivät kuitenkaan koske säännöllisen huollon puutetta, käänny teknisen huoltopalvelun puoleen. Näitä kattiloita on käytettävä veden kuumentamiseen asennusolosuhteissa alle kiehumispisteen. Suositellut etäisyydet kattilatilalle Seuraavassa on annettu muutamia kuvia liittyen kattilatilan minimivaatimuksille. Yritys suosittelee annettujen mittojen noudattamista. A C 663 mm 941 mm B B D D A 530 mm A C 55 mm A LP14 E LP0 E VIITTAUKSET Ei tulenarat esineet VIITTAUKSET Ei tulenarat esineet A 500 mm D 300 mm B mm E > 80 cm C 1 000mm - - 7

8 Tärkeitä tietoja Tämä käyttöohje on olennainen osa tuotetta: varmista, että se pysyy aina laitteen mukana, vaikka laite vaihtaisikin omistajaa tai käyttäjää tai se asennettaisiin toiseen paikkaan. Mikäli ohjekirja vahingoittuu tai hukkuu, pyydä uusi kopio alueen teknisestä huollosta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sille suunniteltuun käyttöön. Valmistaja ei vastaa sopimussuhteen sisällä tai sen ulkopuolella henkilöille, eläimille ja esineille aiheutuneista vahingoista jos asennus, säätö tai huolto on suoritettu väärin tai tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti. Laitteen asennukseen liittyvät toimenpiteet saa suorittaa pätevä ja valtuutettu henkilöstö, joka vastaa laitteen lopullisesta asennuksesta ja asennetun laitteen moitteettomasta toiminnasta. Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset lait ja määräykset. Extraflame S.p.A. ei vastaa edellä mainittujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkasta, että kaikki osat ovat tallella ja ehjät. Jos osia puuttuu tai huomaat kuljetusvaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen. Kaikki tuotteeseen kuuluvat sähkökomponentit, jotka takaavat sen oikean toiminnan saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltokeskus alkuperäisiä varaosia käyttämällä. Turvallisuus Fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt (lapset mukaan lukien) tai henkilöt, joilla ei ole käyttöön liittyvää kokemusta eivät saa käyttää kattilaa ellei heidän toimintaansa valvo ja opeta heidän turvallisuudesta vastaavat henkilöt Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella. Kattilan ei saa koskea, jos olet paljain jaloin tai jos olet märkä tai kostea. Turvalaitteiden muuttaminen tai säätö on kiellettyä ilman valmistajan antamaa lupaa tai ohjeita. Ulostulevia sähkökaapeleita ei saa vetää, irrottaa, vääntää, vaikka kattila olisikin kytketty pois sähkövirrasta. Virtajohto asetetaan siten, ettei se pääse kosketuksiin laitteeseen kuuluvien kuumien osien kanssa. Pistorasiaan on päästävä asennuksen jälkeen. Asennuspaikassa olevien ilmastointiaukkojen tukkimista tai osittaista pienennystä on vältettävä. Ilmastointiaukot ovat oikean palamisen kannalta välttämättömiä. Pakkaustarvikkeita ei saa jättää lasten tai kykenemättömien henkilöiden haltuun ilman valvontaa. Kattilan normaalikäytön aikana tulipesän luukun on oltava aina kiinni. Laitteen käydessä se on kuuma kosketukselle, erityisesti kaikki siihen kuuluvat ulkoiset pinnat. Tämän vuoksi on toimittava äärimmäisen varovaisesti. Jos laite on ollut pitkään pois käytöstä, mahdolliset tukkeumat ennen sen sytyttämistä on tarkastettava. Kattila on suunniteltu toimimaan kaikissa ilmasto-olosuhteissa (myös kriittisissä olosuhteissa). Erittäin vaikeissa olosuhteissa (kova tuuli, pakkanen) saattaa kuitenkin kytkeytyä turvajärjestelmä, joka sammuttaa kattilan. Jos tämä tapahtuu, ota yhteyttä tekniseen huoltoon. Älä kuitenkaan kytke turvajärjestelmiä pois päältä. Savuhormissa syntyvän tulipalon varalta on varustauduttava sopivilla järjestelmillä, joiden avulla saat liekit sammutetuiksi tai pyytää palokuntaa apuun. Tätä laitetta ei saa käyttää roskien polttamiseen. Sytytysnesteen käyttö on kiellettyä. Kun täytät pellettisäiliötä, säkkiä ei saa päästää kosketuksiin tuotteen kanssa. Majolikakaakelit ovat korkealaatuisen käsiteollisuuden tuotteita ja näin ollen niissä saattaa ilmestyä mikrotäpliä, lasitehalkeamia ja värivaihteluita. Nämä ominaisuudet todistavat niiden arvokasta laatua. Lasitus ja majolika, niiden erilaisen laajenemiskertoimen mukaan, saavat aikaan lasitehalkeamia, jotka osoittavat niiden autenttisuutta. Puhdista majolikakaakelit pehmeällä ja kuivalla rätillä; jos pesuaineita tai nesteitä käytetään, ne saattavat tunkeutua halkeamien sisään ja korostaa niitä. Säännöllinen huolto päivänä tammikuuta 008 annetun asetuksen nro 37 art. perusteella säännöllisellä huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vastustaa normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista sekä hoitaa mahdolliset satunnaiset tapahtumat, jotka vaativat ensisijaisten toimenpiteiden suorittamista. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan muuta laitteiston rakennetta tai sen käyttötarkoitusta, voimassa olevien teknisten määräysten tai valmistajan laatiman käyttö- ja huolto-ohjeen ohjeiden mukaisesti. 8

9 HYDRAULIJÄRJESTELMÄ Tässä luvussa kuvataan eräitä käsitteitä, jotka viittaavat italialaiseen UNI (009) standardiin. Edellä kuvattuun tapaan, ota huomioon asennuksessa myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset, maakunnalliset- ja kunnalliset lait ja määräykset. TURVALAITTEET Elektroninen piirikortti: Kytkeytyy välittömästi ja asettaa tuotteen hälytystilaan, kunnes se jäähtyy kokonaan, jos: savumoottori tai pellettien syöttömoottori rikkoutuu, sähkökatkos syntyy (jos se kestää yli 10 sekuntia) tai kattila ei syty Virtausanturi: jos sopimaton virtaus syntyy, kattila siirtyy hälytystilaan. Sulake F.5 A 50V (KATTILAT): Suojaa laitetta voimakkailta virranmuutoksilta 85 C säädetty käsikäyttöinen mekaaninen turvatermostaatti: Kytkeytyy pysäyttämällä polttoaineen lastauksen mikäli pellettisäiliön lämpötila t saavuttaa 85 C raja-arvon. Toiminnan saa palauttaa ennalleen ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu 100 C säädetty käsikäyttöinen mekaaninen turvatermostaatti: Kytkeytyy pysäyttämällä polttoaineen lastauksen mikäli tuotteen sisäinen lämpötila (t ) lähestyy 100 C. Palautuksen saa suorittaa ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu. Maksimi- ja minimipainekytkin: Se kytkeytyy jos vedenpaine ei ole sopiva. Palautuksen saa suorittaa ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu. Ilman mekaaninen painekytkin: pysäyttää pelletin jos alipaine on riittämätön Taulukko jossa on lueteltu suljettuun paisuntasäiliöön kuuluvat turvalaitteet, jotka on asennettu tuotteeseen tai ei Turvaventtiili R R Kiertolaitteen säätötermostaatti (sitä ohjaa vesianturi ja piirikortin ohjelma) Äänihälyttimen käynnistystermostaatti - Vedenlämpötilan osoitin (näyttö) R Painemittari - Äänihälytin - Automaattisäätöinen lämpökytkin (kortin laiteohjelma) R Minimi- ja maksimipainekytkin R Automaattinen veden ylilämpötilan lämpökytkin (pysäytystermostaatti) Kiertojärjestelmä (pumppu) Paisuntajärjestelmä R R R Kattilan asennuksen yhteydessä laitteistoon ON ASENNETTAVA painemittari, joka näyttää vedenpaineen. Turvalaitteiden asennus Laitteen asennukseen, liitäntään, käyttöönottoon ja toiminnan tarkastukseen kuuluvat toimenpiteet saa suorittaa noudattamalla voimassa olevia sekä valtiollisia että läänillisiä säädöksiä kyseisten käyttöohjeiden ohella. Italiassa asennuksen saa suorittaa valtuutettu teknikko (. tammikuuta 008 annettu lakiasetus nro. 37). Extraflame S.p.A. ei vastaa laitteen aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista. Suljetun paisuntasäiliön turvalaitteet Italiassa voimassa olevan UNI (009) standardin mukaisesti suljetulla paisuntasäiliöllä varustettuihin järjestelmiin on liitettävä: varoventtiili, kierron säätötermostaatti, äänihälyttimen käynnistystermostaatti, lämpötilan osoitin, paineen osoitin, äänihälytin, automaattisesti säädettävä lämpötoiminen kytkin, automaattinen lämpötoiminen lukituskytkin (lukitustermostaatti), kiertojärjestelmä, paisuntajärjestelmä, generaattoriin liitettävä turvajärjestelmä termisellä poistoventtiilillä (itsekytkeytyvä), mikäli laitteistoon ei kuulu lämpötilaa itsesäätelevää järjestelmää. Määräysten mukainen turvalaitteiden etäisyys Lämpötilan turva-anturit on asennettava laitteeseen tai korkeintaan 30cm päähän paineliitännästä. Jos generaattoreihin ei ole asennettu kaikkia laitteita, puuttuvat laitteet on mahdollista asentaa generaattorin paineputkelle, korkeintaan 1 m päähän laitteesta. 9

10 Lämpötilan turva-anturit Komponentti Puuttuvat laitteet, sillä ne eivät ole sarja-asennettuja Koneen sisällä tai ei yli 30 cm Ei yli metrin, paineletkulla Etäisyys Kotitalouskäyttöön tarkoitetut automaattisesti syötettävät laitteet tulee varustaa: polttoaineen pysäytystermostaatilla tai laitteen valmistajan varustamalla jäähdytyspiirillä. Jäähdytyspiirin on kytkettävä termisen varoventtiilin kautta, jotta standardin asettamaa lämpötilan raja-arvoa ei ylitetä. Syöttöryhmän ja venttiilin välillä ei saa olla esteitä. Jäähdytyspiirin alkupäässä olevan paineen on oltava vähintään 1,5 baaria. Järjestelmätyyppi Olemassa on erilaista järjestelmätyyppiä: Avoimella ja suljetulla paisuntasäiliöllä varustettu järjestelmä. Tuote on suunniteltu ja valmistettu toimimaan suljetulla paisuntasäiliöllä varustetulla laitteistolla. Suljetun paisuntasäiliön järjestelmä Järjestelmä, jonka sisällä oleva vesi ei ole suorassa tai epäsuorassa yhteydessä ilmakehään. Suljetulla paisuntasäiliöllä varustettuun järjestelmään kuuluu yksi seuraavista paisuntalaitteista: Esitäytetty, suljettu paisuntasäiliö kaasuvirtausta eristävällä kalvolla. Automaattinen suljettu paisuntasäiliö kompressorilla ja kaasuvirtausta eristävällä kalvolla. Automaattinen suljettu paisuntasäiliö siirtopumpulla ja kaasuvirtausta eristävällä kalvolla. Paisuntajärjestelmä ilman kuristuslaippaa. Yleistä Suljetulla paisuntasäiliöllä varustettuihin laitteistoihin on liitettävä: Turvaventtiili Kiertoelimen säätötermostaatti Äänihälyttimen käynnistystermostaatti Lämpömittari Painemittari Äänihälytin Automaattisäätöinen terminen pysäytyskytkin Automaattinen terminen lukituskytkin (pysäytystermostaatti) Kiertojärjestelmä Paisuntajärjestelmä Generaattoriin liitettävä turvajärjestelmä termisellä poistoventtiilillä (itsekytkeytyvä), mikäli laitteistoon ei kuulu lämpötilaa itsesäätelevää järjestelmää. Turvaventtiilit Turvaventtiilin tyhjennysvirtaus on oltava sen suuruinen, että tyhjennettävän höyryn määrä ei ole alle: Q / 0,58 [kg/h], jossa: Q vastaa generaattorin tuottamaa hyötytehoa vedelle kilowatteina. Venttiilin sisäänmenossa oleva minimi poikittainen nettohalkaisija ei saa kuitenkaan olla alle 15mm. Venttiilin tyhjennyspaine, joka vastaa taarauspainetta ja johon on lisätty ylipaine ei saa ylittää lämpögeneraattorin enimmäiskäyttöpainetta. Suunnittelijan on tarkastettava, että järjestelmän jokaisessa pisteessä oleva maksimipaine ei ylitä jokaisen järjestelmään kuuluvan komponentin enimmäiskäyttöpainetta. Turvaventtiili on liitettävä lämpögeneraattorin korkeimpaan kohtaan tai generaattorin välittömässä läheisyydessä olevaan ulostuloputkeen. Generaattoriliitännän ja turvaventtiilin välillä olevan putken pituus ei saa kuitenkaan ylittää metriä. Turvaventtiilin ja lämpögeneraattorin välisessä putkiliitännässä ei saa syntyä esteitä eikä mikään kohta saa olla halkaisijaltaan turvaventtiiliin 10

11 ottoaukon halkaisijaan tai yhteen putkistoon liitettävien venttiilien ottoaukkojen halkaisijoiden summaan nähden pienempi. Turvaventtiilin poistoputki on asennettava siten, että se ei estä venttiilien säännöllistä toimintaa eikä aiheuta vahinkoja henkilöille; poistoputken on tyhjennettävä turvaventtiilin välittömään läheisyyteen ja sen on oltava helppopääsyinen sekä myös näkyvä. Poistoputken halkaisija ei saa olla kuitenkaan turvaventtiilin ulostuloliitokseen nähden pienempi. Ulostuloliitoksen halkaisijalla tarkoitetaan venttiilin tulopäässä mahdollisen sisäkierteen yläpäässä olevaa pienintä sisähalkaisijaa. Suljettu paisuntasäiliö Varoitus: tarkista, että paisuntasäiliön esilatauspaine on 1,5 baaria. Säiliön suurin käyttöpaine ei saa olla alle turvaventtiilin kalibrointipaineen, johon on lisätty itse venttiilille tyypillinen ylipaine, ottaen huomioon mahdollinen säiliön ja venttiilin välinen korkeusero ja pumpun toiminnasta syntyvä paine. Paisuntasäiliön taisäiliöiden kapasiteetti arvioidaan projektissa olevan järjestelmän kokonaiskapasiteetin perusteella. Suljettujen paisuntasäiliöiden on oltava painelaitteiden suunnitteluun, valmistukseen, vaatimustenmukaisuuteen ja käyttöön annettujen määräysten mukaisia. Putkiliitäntään, joka voidaan koota järjestelmän osista, ei saa liittää sulkulaitteita eikä sen läpimittaa saa pienentää. Huoltotoimenpiteitä varten on mahdollista liittää kolmitie sulkuventtiili, joka yhdistää paisuntasäiliön ilmakehään. Kyseinen laite on suojattava vahingossa syntyviä kolhuja varten. Putkiliitäntä on tehtävä siten, että siihen ei pääse muodostumaan kerrostumia tai sakkaa. Jos käytössä on useita lämpögeneraattoreita, jotka syöttävät virtaa samaan järjestelmään tai samaan toisiopiiriin, jokainen lämpögeneraattori on liitettävä suoraan paisuntasäiliöön tai järjestelmän paisuntasäiliöryhmään, joka on mitoitettu samassa järjestelmässä ja samassa itsenäisessä piirissä oleva veden tilavuuden perusteella. Jos yksittäisen lämpögeneraattorin erotus paisuntasäiliöstä tai paisuntasäiliöryhmästä on tarpeen, käänny generaattorin ja paisuntasäiliön väliseen putkiliitäntään asennetun yllä mainitut ominaisuudet omaavan kolmitie sulkuventtiilin puoleen, jotta generaattorin yhteys saadaan taatuksi joko paisuntasäiliöön tai ilmakehään. Paisuntasäiliöt, turvaputket, huohotusputket ja poistoputket on suojattava jäätymistä vastaan jos kyseinen vaaraa esiintyy. Käytetty menetelmä on kuvattava projektissa. Ensimmäisen sytytyksen yhteydessä suoritettavat tarkastukset Ennen kattilan liitäntää: a) pese kaikki laitteeseen kuuluvat putkistot huolellisesti poistaaksesi mahdolliset jätteet, jotka saattavat vaarantaa laitteeseen kuuluvien osien toimintaa (pumput, venttiilit jne.). b) tarkasta, että savupiippu vetää hyvin, ettei siinä ole ahtautumia ja ettei savuhormiin ole liitetty muiden laitteiden savunpoistoa. Tämä estää yllättävää tehon nousua. Vasta tämän tarkastuksen jälkeen voidaan asentaa takan putkiliitos kattilan ja savuhormin väliin. On suositeltavaa tarkastaa putkiliitokset ennalta asennettujen savuhormien yhteydessä. Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili (pakollinen) Automaattista termistä sekoitusventtiiliä käytetään kiinteällä polttoaineella toimivissa kattiloissa, sillä se estää kylmän veden paluuta lämmönvaihtimeen. Osat 1 ja 3 ovat aina auki, ja yhdessä paluuputkeen asennetun pumpun kanssa takaavat vedenkierron biomassakattilan lämmönvaihtimen sisällä. 3 Korkea paluulämpötila parantaa tehokkuutta, vähentää savujen muodostamaa kondenssia ja pidentää kattilan käyttöikää. Markkinoilla on eri tavoin taarattuja venttiilejä. Extraflame suosittelee 55 C mallin käyttöä 1 hydraulisilla liitännöillä. Kun venttiilin taarauslämpötila saavutetaan, osa avataan ja kattilassa oleva vesi siirtyy järjestelmään paineputken kautta. 1 Lisävarusteena myynnissä oleva venttiili (valinnainen) 11

12 Hydraulijärjestelmän peruskaavio HUOM: kuvassa oleva piirros on annettu esimerkiksi. LP 14 LP 0 T1 T1 T T T S M B AUX STBY T3 B STBY AUX T3 G VB 3 1 VMTA A A SI 14 0 Selitykset A Ensisijaisen ilman otto Ø 60mm B Savunpoistoaukko Ø 10mm C Kiertoelin (vain kiertoelimellä varustetuissa malleissa) 1/ " T1 Poistokanavien turvallisuus 3 baaria 1/ " T Kattilan otto / poisto 1" T3 Kattilan paluu / sisäänmeno 1" M T G S VB KYLLÄ Manometri Lämpömittari Täyttöyksikkö Turvaventtiilin tyhjennys Tasausventtiili Laitteiston tyhjennys VMTA Automaattinen termostaattinen sekoitusventtiili 55 C Tutustu sivustolla annettujen koekappaleiden ohjekirjaan hydrauliliitoksiin, ilman imuun / savunpoistoon ja määrätyn tuotteen erityisiin mittoihin liittyviä lisätietoja varten. 1

13 Välittömän kuuman käyttöveden tuotantoon kuuluva sarja Varoitus: mikäli välittömän kuuman veden tuotantoon kuuluvaa sarjaa halutaan käyttää, ota yhteys tekniseen palveluun. KATTILAN ASEMOINTI Tuotteen oikean toiminnan kannalta se tulee asemoida täysin vaaka-asentoon vesivaakaa käyttämällä. KUITTAUKSET Alla olevissa kuvissa on annettu säiliön (85 C) ja HO (100 C) kuittausasennot. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen teknikkoon mikäli yksi kuittauksista laukeaa sen aiheuttaman syyn tarkastamiseksi. 100 C 85 c LÄMMITYSTUOTTEIDEN OMINAISUUDET LP Lämmitystuotteen lämmönvaihtimen vesimäärä (l) 3 Paisuntasäiliön tilavuus integroitu lämmitystuotteeseen (l) 6 Maksimi vesimäärä laitteistossa integroidulle paisuntasäiliölle (l)* 4 Lämmitystuotteeseen integroitu 3 barin turvaventtiili KYLLÄ Lämmitystuotteeseen integroitu minimi- ja maksimipainekytkin KYLLÄ Lämmitystuotteeseen integroitu kiertoelin KYLLÄ Kiertoelimen max nostokorkeus (m) 5 6 *Laitteiston vesi lisättynä lämmitystuotteen veteen, jota voidaan ohjata integroidulla paisuntasäiliöllä. Jos veden määrä ylittää kyseisen arvon, asenna ylimääräinen paisuntasäiliö. Sivussa annetussa graafisessa esityksessä esitetään lämmitystuotteissamme käytetyn kierron toimintaa asetettavilla nopeuksilla. Korkeus (m) ,0 0,5 1,0 1,5,0,5 Virtaus (m 3 /h) 13

14 Turvalaitteet TURVALAITTEET Selitykset: * = sisältää, - = ei sisällä Elektroninen piirikortti: kytkeytyy välittömästi ja asettaa tuotteen hälytystilaan, kunnes se jäähtyy kokonaan, jos: savumoottori tai pellettien syöttömoottori rikkoutuu, sähkökatkos syntyy (jos se kestää yli 10 sekuntia) tai uuni ei syty Oven mikrokytkin: Oven ollessa auki polttomaljan puhdistusjärjestelmän toiminta pysäytetään Elektroninen painekytkin: jos sopimaton alipaine syntyy, uuni siirtyy hälytystilaan. UUNIT * - * TERMIT JA MÄÄRITTEET SUOMI Ilmastointi: Ilmastointi välttämätöntä palamistuotteiden hävittämiseksi ja palamattomien kaasuseosten vaarallisten pitoisuuksien syntymisen välttämiseksi. Laite suljetulla tulisijalla: Laite suunniteltu käytettäväksi suljetulla polttokammiolla. Laite koneellisella vedolla: Sisältää savunkiertojärjestelmän puhaltimen ja savukaasujen poiston ylipaineella suhteessa ympäristöön. Savupiippu: Rakennelma, joka koostuu yhdestä tai useammasta seinästä ja sisältää yhden tai useamman poistoaukon. Tämä elementti, joka toimii pääasiassa pystysuorassa asennossa, poistaa palamistuotteita sopivalta etäisyydeltä maasta. Sulake F.5 A 50 V (uunit): suojaa laitetta voimakkailta virranmuutoksilta 85 C säädetty käsikäyttöinen mekaaninen turvatermostaatti: kytkeytyy pysäyttämällä polttoaineen lastauksen mikäli pellettisäiliön lämpötila t saavuttaa 85 C raja-arvon. Toiminnan saa palauttaa ennalleen ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu * * Savukanava: Komponentti tai komponentit, jotka yhdistävät lämpögeneraattorin ulostulon savupiippuun. Piippuhattu: Osa savupiipun päässä, joka mahdollistaa palamistuotteiden poiston myös epäsuotuisissa ilmastoolosuhteissa. Kondenssi: Nesteet, jotka muodostuvat, kun savun lämpötila vastaa tai on alle kastepisteen lämpötilan. Pellettisäiliön lämpötila-anturi:mikäli säiliö ylikuumenee, kone säätyy automaattisesti ja palautuu normaaleihin lämpötilaarvoihin (* kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa). Ilman mekaaninen painekytkin: pysäyttää pelletin jos alipaine on riittämätön (kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa) VIITESÄÄNNÖT Asennuksen on oltava seuraavien standardien mukainen: UNI (01) puulla tai muilla kiinteillä materiaaleilla toimivat lämmityslaitteet: asennus Savupiippujen on oltava seuraavien standardien mukaisia: UNI EN e UNI EN , UNI EN 1457, UNI EN 1806 ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN Savupiippujen lämpö- ja nestedynaamiset laskentamenetelmät UNI EN 1443 (005) savupiiput: yleiset vaatimukset. UNI EN 1457 (01) savupiiput: keraamiset ja terrakotta hormit. UNI/TS 1178 (008) Savupiiput / savukanavat / hormit / metalliset hormit. UNI 719 kohta määräykset, paikalliset säännöt ja Palolaitoksen antamat ohjeet. Valtakunnalliset, läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset määräykset Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset-, maakunnalliset- ja kunnalliset lait ja määräykset. * * Putkistohormi: Hormi, joka muodostuu yhdestä tai useammasta yleensä pystysuorasta elementistä, toimii savujen kerääjänä ja poistajana, sekä suojaa komponentteja savulta ja mahdollisilta veden tiivistymiltä, sopii erityisesti asennettavaksi savupiippuun, tekninen olemassa oleva osa tai lisätty osa, myös uusissa rakennuksissa. Tiivisteen asennus: Tiivistyselementin asennus, joka pitää huolen, että kaikki palamiseen tarvittava ilma otetaan ulkoa. Huolto: Tarvittavien toimenpiteiden yhtälö, jolla pidetään huolta ajan kuluessa laitteen turvallisuudesta ja toiminnasta ja säilytetään järjestelmän tehokkuus pysymällä ennalta määrättyjen parametrien sisällä. Savupiippujärjestelmä: Savupiippu, joka on asennettu käyttämällä yhdistelmää yhteensopivia komponentteja, jotka on valmistettu tai määritelty yhden ainoan valmistajan toimesta, jonka tuotevastuu pitää sisällään koko savupiipun. Savukaasujen poistojärjestelmä: Savunpoistojärjestelmä, joka toimii erillään savukanavan, savupiipun, tornin ja mahdollisen piippuhatun muodostamasta laitteistosta. Säteilyalue: Tulisijan välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue, johon levittyy palamisesta säteilevä lämpö. Takaisinvirtausalue: Kattopinnan ulkoinen alue, jossa aiheutuu ylipainetta tai alipainetta, jotka voivat vaikuttaa palamistuotteiden oikeanlaiseen häviämiseen. 14

15 TOIMENPITEIDEN TOIMINNALLINEN KAAVIO Järjestelmän ammattitaitoinen käyttöönotto ja hyvä toiminta vaatii suoritettavaksi sarjan toimenpiteitä: 1. Valmistelevat toimet: asennuspaikan kelpoisuuden varmistaminen, savukaasujen poistojärjestelmän kelpoisuuden varmistaminen, ilmanottoaukkojen kelpoisuuden varmistaminen;. Asennus: ilmastoinnin järjestäminen ja ilmanpoistoaukkojen liitännät, savukaasujen poistojärjestelmän järjestäminen ja liitännät, asennus ja käyttöönotto, mahdolliset sähköliitännät ja hydrauliset liitännät, eristysasennukset, käynnistys- ja toimintakoe, pinnoite- ja päällystemateriaalien asennukset; 3. Lisäasiakirjojen jättö; 4. Tarkastus ja huolto. Toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksiin liittyviä lisäyksiä saatetaan vaatia. VALMISTELEVAT TOIMET Yleistä Ennen jokaista muuta asennus- tai käyttöönottotoimenpidettä on varmistettava järjestelmän sopivuus ja rajoitukset, jotka koskevat paikallishallinnon määräyksiä tai taloyhtiön säännöissä, rasiteoikeudessa, laeissa tai hallinnollisissa määräyksissä asetettuja tavanomaisia tai erityismääräyksiä. Erityisesti on varmistettava seuraavien tekijöiden kelpoisuus: asennuspaikka, jo asennettujen, myös eri polttoaineilla toimivien, laitteistojen olemassa olo asennuspaikassa ja sen läheisyydessä ja siihen yhteydessä olevissa paikoissa, ottamalla huomioon erityisesti ei sallitut asennukset. savukaasun poistojärjestelmä ulkoiset ilmanottoaukot savukaasun poistojärjestelmän kelpoisuus Asennusta on edellettävä laitteen ja savukaasun poistojärjestelmän välisen sopivuuden varmistus tarkistamalla: järjestelmää koskevien asiakirjojen olemassa olo; savupiipun varmistuslevyn olemassa olo ja sisältö; savupiipun sisäisen osan soveltuvuus; esteiden poissaolo koko savupiipussa; savupiipun korkeus ja pääasiallisesti pystysuora suunta; piippuhatun olemassa olo ja kelpoisuus; savupiipun ulkoseinän ja savukanavan etäisyys polttomateriaaleista; savupiipun tyyppi ja materiaali; muiden yhteyksien poissaolo savupiippuun. 15

16 ASENNUS On kiellettyä asentaa tiloihin, joissa tulipalovaara. Kiellettyä asentaa asuttuihin tiloihin (erotuksena laitteet, jotka tiivistetty): joissa on nestemäisellä polttoaineella toimivia laitteita, jotka toimivat jatkuvasti tai osan aikaa ja käyttävät palamisilmaa tilassa, johon ne on asennettu, tai joissa, tai niiden läheisyydessä tai yhteydessä olevissa tiloissa, on B-tyypin kaasulaitteita tilan lämmittämistä varten, lämpimän saniteettiveden tuottamiseksi tai ei, tai joissa toiminnan aikana mitattu alipaine ulko- ja sisätilan välillä on kuitenkin enemmän kuin 4 Pa Asennus kylpyhuoneisiin, makuuhuoneisiin tai yksiöihin Kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa ja yksiöissä sallitaan vain tiivistetyn laitteen asennus tai laitteiden, joissa suljettu tulisija ulkoa otettavalla paloilman kanavoinnilla. Vaatimukset asennuspaikalle Tukitasoilla ja/tai tukipisteillä on oltava riittävä kantokapasiteetti kantaakseen laitteiston, lisälaitteiden ja päällysteiden koko painon. Viereiset sivu- ja takaseinät ja lattian tukitaso on oltava valmistettu taulukon mukaisilla ei palavilla materiaaleilla VIITTAUKSET Tulenarat esineet Ei tulenarat esineet A 00 mm 100 mm B 1500 mm 750 mm C 00 mm 100 mm Savuhormi B C A Ilmanottoaukko Tarkastus kuva 1 kuva Joka tapauksessa viereisten palamismateriaalien lämpötila ei saa nousta yhtä korkeaksi tai korkeammaksi kuin ympäristön lämpötila lisättynä 65 C. Asennuspaikan minimitilavuus on oltava suurempi kuin 15 m³. S S= lattian suoja 16

17 Ilmastointi ja tuuletus asennuspaikalla. Ilmastointi on riittävää, kun tilassa on taulukon mukaiset ilmanottoaukot: Ilmanottoaukot Katso kuva Laitteiston kategoria Viitesäännöt Prosenttiosuus aukon nettoläpimitta suhteessa laitteen savukaasujen ulostulon läpimittaan Netto minimiarvo ilmastointiaukolle Lämpökattilat UNI EN % 100 cm² Joka tapauksessa ilmastointi on riittävää, kun sisä- ja ulkotilojen paineen erotus on yhtä kuin tai pienempi kuin 4 Pa. Jos tiloissa on B-tyypin kaasulaitteita ajoittaisessa käytössä ja ei lämmitystarkoitukseen, on näille laitteille oltava oma ilmastointija/tai tuuletusaukko. Ilmanottoaukkojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: suojattu ritilällä, metalliverkoilla, etc., vähentämättä kuitenkaan niiden hyödynnettävää nettoläpimittaa; asennettu niin, että ne mahdollistavat huoltotoimenpiteet; asennettu niin, että ne eivät voi tukkeutua; Ilma voidaan ottaa myös asennustilan lähellä olevasta huoneesta (epäsuora ilmastointi ja tuuletus) mikäli kyseinen virtaus tapahtuu pysyvästi ulos johtavien auki olevien aukkojen kautta. Asennustilan vieressä olevaa huonetta ei saa käyttää autotallina, palavien aineiden varastona tai toimintaan, josta voi syntyä palovaara, eikä se voi olla kylpyhuone, makuuhuone tai yleisesti käytetty huone asunnossa. Savukaasujen poistojärjestelmä Yleisvaatimukset Jokainen laite on oltava yhdistetty sopivaan savukaasujen poistojärjestelmään, jotta varmistetaan palamistuotteiden hajoaminen ilmakehään. Palamistuotteiden poisto on sijaittava katolla. Palamistuotteiden suora poisto seinästä tai suljettuihin, myös päältä auki oleviin tiloihin on kiellettyä. Erityisesti on kiellettyä käyttää metallisia joustavia jatkoputkia. Poisto savupiippuun on tapahduttava yhden savukanavan kautta, joka on liitetty laitteeseen; yhdistetyt savuhormit eivät siis ole sallittuja eikä kyseessä olevan savupiipun tai savukanavan yhdistäminen liesituulettimen tapaisiin poistokupuihin eikä muista generaattoreista tuleviin poistovirtoihin ole sallittua. Savukanava ja savupiippu on yhdistettävä pysyvällä ratkaisulla, jotta savupiippu ei nojaa laitteeseen. Vaikka poistokanavajärjestelmät olisivatkin ylisuuria, niiden sisään ei saa asentaa muita ilmanjakokanavia ja järjestelmäputkistoja. Savukaasujen poistojärjestelmän komponentit on valittava asennettava laitteiston tyypin mukaan seuraavalla tavalla: metallisten savupiippujen UNI/ TS 1178 tapauksessa ottamalla erityisesti huomioon kuvauksen tiedot; ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806; ottaen huomioon erityisesti: lämpötilaluokka; paineluokka (ilmatiiviys) vähintään laitteen vaatima tiiviys; kosteuden kestävyys (kondenssitiiviys); korroosioluokka tai taso ja savun kanssa kosketuksissa olevan sisäseinän materiaali. nokipalon kestävyysluokka; palavien materiaalien vähimmäisetäisyys Savukaasujen poistojärjestelmän asentajan on asennuksen ja siihen liittyvien tarkastusten jälkeen kiinnitettävä näkyvälle paikalle savupiipun lähelle valmistajan tuotteen mukana toimittama varmistuslevy, joka on täytettävä seuraavilla tiedoilla: 17

18 nimellisläpimitta; palavien materiaalien etäisyys, merkitty millimetreinä, jota seuraa nuolen ja liekin symboli; asentajan tiedot ja asennuspäivämäärä. Aina, kun palavien materiaalien on mentävä ohi, on noudatettava seuraavia neuvoja: a a a a a a b.1 b.1 b.1 b b b Symboli Kuvaus Määrä (mm) B Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton/seinän sisäholvista 500 b.1 Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton ulkoholvista 500 A Valmistajan määrittämä vähimmäisetäisyys palavista materiaaleista G(xxx) Yksiseinäiset hormit merkitään valkoisella värillä. Kaksiseinäiset eristetyt savupiippujärjestelmät merkitään harmaalla värillä. Luokasta A on mahdollista poiketa vain siinä tapauksessa, että käytetään sopivaa suojusta (esim. suojarengas) tukirakenteen/välikaton sisäholvissa. Savukanava Yleisvaatimukset Savukanavat on asennettava noudattamalla seuraavia yleissääntöjä: ne on eristettävä, jos ne kulkevat ei lämmitettävien tilojen kautta tai rakennuksen ulkopuolella; ne eivät voi kulkea läpi tiloista, joihin ei saa asentaa polttoainelaitteistoja tulenarkoihin tai tulipalovaaran sisältäviin tiloihin, tai paikkoihin ja/tai tiloihin, joita ei voi tarkastaa; ne on asennettava niin, että ne kestävät normaalia lämpölaajentumista; ne on kiinnitettävä savupiipun suulle ilman ilman työntymistä sen sisälle; joustavien metalliputkien käyttäminen elementin kiinnittämiseksi savupiippuun on kiellettyä; Savupiippu Savupiippu Väärin Oikein ok ok 18

19 on kiellettyä asettaa osia kaltevuuden vastaisesti; savukanavissa on oltava koko pituudeltaan suurempi läpimitta kuin laitteen poistohormin kiinnikkeessä; mahdolliset halkaisijan muutokset ovat sallittuja vain, kun yhteneviä savupiipun suuaukon kanssa; ne on asennettava niin, että vältetään tiivistymisen muodostumista ja liittymäkohtien ulostulo; niitä ei saa sijoittaa pienemmälle etäisyydelle palavista materiaaleista, kuin mitä tuotteen kuvauksessa on kerrottu; Savukanava/hormi on asennetta niin, että se sallii noen keräämisen ja harjaamisen sekä tarkastuksen ennen purkamista, tai sallii tarkastuksen aukkojen kautta silloin, kun se ei onnistu laitteen sisältä käsin. Lisätietoja laitteille, joissa sähköpuhallin savukaasujen poistamiseksi Kaikkien savujen poistoon tarkoitettujen sähköpuhaltimella varustettujen lämpögeneraattoreiden asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Kaikissa vaakatasoon asennettavissa osissa on oltava 3% ylöspäin suuntaava kaltevuus Vaakasuoran osan on oltava mahdollisimman lyhyt ja joka tapauksessa ei koskaan yli kolme metriä Suunnanvaihdot, T -liitos mukaan lukien, eivät saa ylittää neljää. Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sisäisen savuhormin asennus Eristetty savuhormi Sade- ja tuulisuojaus Asennus sisäisellä - ulkoisella savuhormilla Sade- ja tuulisuojaus Eristetty savuhormi "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla Eristetty "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla Alkuosaan ei suositella 90 :n kulman asentamista, koska tuhka tukkisi savun kulun lyhyessä ajassa, aiheuttaen uunille veto-ongelmia. Katso alla olevat kuvat: Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan 19

20 Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sade- ja tuulisuojaus Sade- ja tuulisuojaus SUOMI Teräslevy tiivistetty Max 3 mt ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla 3-5% ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla Eristetty ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla On pakollista käyttää tiiviitä putkistoja Savupiippu Jotta savupiiput voivat poistaa palamistuotteita ilmakehään, mainittujen yleisvaatimusten lisäksi niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: toimittava alipaineella (ylipaineella toimiminen ei ole sallittua); sisäosan on oltava mielellään pyöreän muotoinen; neliömäisissa tai suorakulmion muotoisissa osissa on oltava pyöristetyt kulmat, jotka eivät saa olla pienemmät kuin 0 mm (hydraulisesti vastaavia osia voidaan käyttää, kun osaa ympäröivän suorakulmion suuremman ja pienemmän sivun suhde ei ole suurempi kuin 1,5); käytettävä vain savukaasujen poistoon; oltava pääasiassa pystysuorassa ja niissä ei saa olla minkäänlaisia esteitä koko pituuden matkalla; ei enempää kuin kaksi suunnanvaihtoa, joissa ei suurempi kuin 45 :n kulma; oltava, kosteissa olosuhteissa toimiessaan, laitteisto veden poistoon (tiivistynyt vesi, sadevesi); Putkistojärjestelmä Putkistojärjestelmä voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla putkistohormilla, jotka toimivat vain alipaineella ympäristöön nähden. UNI EN mukainen joustava putki, T400-G ominaisuuksilla täyttää vaatimukset. Piippuhatut Piippuhattujen on täytettävä seuraavat vaatimukset: sen hyödynnettävän ulostuloaukon halkaisijan on oltava vähintään kaksinkertainen savupiippuun/putkistojärjestelmään nähden, johon se asennetaan; niiden on estettävä sateen ja lumen pääsy savupiippuun/putkistojärjestelmään; niiden on oltava valmistettu niin, että mistä tahansa suunnasta tai kulmasta tuleva tuuli ei estä palamistuotteiden pääsyä ulos; niissä ei saa olla mekaanisia imulaitteita. 0

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY

ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY ECOWATTI ASENTAJAN KÄSIKIRJA KAUKORA OY Ecowatti Asentajan käsikirja 2 Kaukora Oy 2012 Ecowatti Asentajan käsikirja 3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 6 Turvallisuustiedot... 6 2 Takuuehdot... 7 Takuun voimassaolo...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

MH01 1406 FI. Asennusohje MH 5 - MH 11. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa MH01 1406 FI Asennusohje MH 5 - MH 11 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Varoitukset... 3 1.2. Kuljetus ja säilytys... 3 1.3. Toimitussisältö,

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero:

VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT. Sarja MANTA. Asennus-, käyttö- ja huolto-opas MANTA_201109_FI. Oppaan koodi: Versio: Sarjanumero: VEDENJÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Sarja MANTA FI Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Oppaan koodi: MANTA_201109_FI Versio: 20.11.2009 Sarjanumero: SISÄLLYS 1 YLEISIÄ TIETOJA JA TURVALLISUUSOHJEITA... 4 1.1

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE

ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE 16.3.2010 ECOWATTI KÄYTTÖ-, HUOLTO- JA ASENNUSOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21 21201 Raisio Puh. (02) 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 1 Sisällysluettelo 1 Lyhyt tuotekuvaus... 4 2 Tekniset

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1406 FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 - RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Varoitukset...

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot