KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE

2

3 Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen työ yhdistyy moderniin suunnitteluun, jonka tarkoituksena on saada sinut nauttimaan täysin turvallisesti liekin aikaansaamasta ihastuttavasta tunnelmasta....4 Tärkeitä tietoja... 4 Turvallisuus... 4 Säännöllinen huolto... 4 laitteet... 5 VIITESÄÄNNÖT... 5 Yleistä...6 ASENNUS... 7 Takkasydämen asennus...7 Savukaasujen poistojärjestelmä... 8 Yleisvaatimukset...8 Savukanava...9 Savupiippu...11 Piippuhatut...11 savukaasujen POISTOJÄRJESTELMÄN TUOtevaatimukset...1 Palamistuotteiden ulostulon taso...1 tekniset ASENNUSASIAKIRJAT...13 ASENNUS Takkasydän COMFORT PLUS CRYSTAL Asennus liukualustalla...14 Takkasydän COMFORT PLUS CRYstal...15 Asennus jalustalla (lisävaruste) varustesarja pellettien edestä täyttämiseen (lisävaruste) Ilmanvaihtokanavat Takkasydämen irrotus...18 Kehysten asennus...19 PelleTTi ja annostelu Kallistuva etuohjauslevy... 0 Ohjauslevyn AVAUS...0 Ohjauslevyn SULKEMINEN...0 Näyttöpaneeli... 1 Näytön kuvakkeiden selitys...1 Yleisvalikko... Perusohjeet... kaukosäädin... 3 Aktivoi viivästetyn sammutuksen...3 ParistotYYppi ja niiden vaihto...3 Asetukset ENSIMMÄISTÄ SYTYTYSTÄ varten... 3 Verkkotaajuus 50/ 60 Hz...4 Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus...4 Kielen asetus...4 Toiminta ja logiikka... 5 ylimääräinen termostaatti (lisävaruste)... 6 Käyttäjän valikko (User menu)... 6 Näyttö...6 Pellettien annostelun säätö (Pellet feed adj.)...6 v1 - Air...7 stand BY...7 näppäimistö lukittu (keyes locked)...8 index V - Ilma - EI KÄYtössä...9 reset...9 Enable chrono... 9 Ajastin (Chrono)... 9 Ohjelmointiesimerkki...30 HuolTO Päivittäinen puhdistus kuuluu käyttäjälle Säännöllinen huolto Visualisoinnit hälytykset

4 Tärkeitä tietoja Tämä käyttöopas on tuotteen täydentävä osa: varmista, että se kulkee aina laitteiston mukana, myös omistajan tai käyttäjän vaihtuessa tai siirrettäessä laite toiseen paikkaan. Mikäli ohjekirja vahingoittuu tai häviää, pyydä uusi kopio alueen teknisestä huollosta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sille suunniteltuun käyttöön. Valmistaja ei vastaa sopimussuhteen sisällä tai sen ulkopuolella henkilöille, eläimille ja esineille aiheutuneista vahingoista, jos asennus, säätö tai huolto on suoritettu väärin tai tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti. Laitteen asennukseen liittyvät toimenpiteet saa suorittaa pätevä ja valtuutettu henkilöstö, joka vastaa laitteen lopullisesta asennuksesta ja asennetun laitteen moitteettomasta toiminnasta. Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset lait ja määräykset sekä tässä oppaassa annetut ohjeet. Valmistaja ei vastaa edellä mainittujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkasta, että kaikki osat ovat tallella ja ehjät. Jos osia puuttuu tai huomaat kuljetusvaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen. Kaikki tuotteeseen kuuluvat sähkökomponentit, jotka takaavat sen oikean toiminnan saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltokeskus alkuperäisiä varaosia käyttämällä. Turvallisuus Fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt (lapset mukaan lukien) tai henkilöt, joilla ei ole käyttöön liittyvää kokemusta, eivät saa käyttää generaattoria, ellei paikalla ole turvallisuudesta vastaavaa henkilöä valvomassa toimintaa ja antamassa ohjeita. Lapsia on valvottava jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Älä koske generaattoriin, jos olet paljain jaloin tai jos olet märkä tai kostea. Turvalaitteiden muuttaminen tai säätö on kiellettyä ilman valmistajan antamaa lupaa tai ohjeita. Ulostulevia sähkökaapeleita ei saa vetää, irrottaa, vääntää, vaikka uuni olisikin kytketty pois sähkövirrasta. Virtajohto asetetaan siten, ettei se pääse kosketuksiin laitteeseen kuuluvien kuumien osien kanssa. Pistorasiaan on päästävä asennuksen jälkeen. Asennuspaikassa olevien ilmastointiaukkojen tukkimista tai osittaista pienennystä on vältettävä. Ilmastointiaukot ovat oikean palamisen kannalta välttämättömiä. Pakkaustarvikkeita ei saa jättää lasten tai kykenemättömien henkilöiden haltuun ilman valvontaa. Uunin normaalikäytön aikana tulipesän luukun on oltava aina kiinni. Laitteen käydessä se on kuuma kosketukselle, erityisesti kaikki siihen kuuluvat ulkoiset pinnat. Tämän vuoksi on toimittava äärimmäisen varovaisesti. Jos laite on ollut pitkään pois käytöstä, mahdolliset tukkeumat ennen sen sytyttämistä on tarkastettava. Generaattori on suunniteltu toimimaan kaikissa ilmasto-olosuhteissa (myös kriittisissä olosuhteissa). Erittäin vaikeissa olosuhteissa (kova tuuli, pakkanen) turvajärjestelmä, joka sammuttaa generaattorin, saattaa kuitenkin kytkeytyä päälle. Älä kuitenkaan kytke turvajärjestelmiä pois päältä. Savuhormissa syntyvän tulipalon varalta on varustauduttava sopivilla järjestelmillä, joiden avulla saat liekit sammutetuiksi, tai pyydettävä palokunta apuun. Älä käytä laitetta roskien polttamiseen. Sytytysnesteen käyttö on kiellettyä. Kun täytät pellettisäiliötä, säkkiä ei saa päästää kosketuksiin tuotteen kanssa. Majolikakaakelit ovat korkealaatuisen käsiteollisuuden tuotteita ja näin ollen niissä saattaa ilmetä mikrotäpliä, lasitehalkeamia ja värivaihteluita. Nämä ominaisuudet ovat todiste laadusta. Lasitus ja majolika, niiden erilaisen laajenemiskertoimen mukaan, saavat aikaan lasitehalkeamia, jotka osoittavat niiden yksilöllisyyden. Puhdista majolikakaakelit pehmeällä ja kuivalla rätillä; jos pesuaineita tai nesteitä käytetään, ne saattavat tunkeutua halkeamien sisään ja korostaa niitä. Säännöllinen huolto päivänä tammikuuta 008 annetun asetuksen nro 37 art. perusteella säännöllisellä huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vastustaa normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista sekä hoitaa mahdolliset satunnaiset tapahtumat, jotka vaativat huoltotoimenpiteiden suorittamista. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan muuta laitteiston rakennetta tai sen käyttötarkoitusta, voimassa olevien teknisten määräysten tai valmistajan laatiman käyttö- ja huolto-ohjeen ohjeiden mukaisesti. 4

5 laitteet (kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa) Oven mikrokytkin: Oven ollessa auki polttomaljan puhdistusjärjestelmän toiminta pysäytetään Elektroninen painekytkin: jos sopimaton alipaine syntyy, uuni siirtyy hälytystilaan. Sulake F.5 A 50 V (uunit): suojaa laitetta voimakkailta virranmuutoksilta 85 C säädetty käsikäyttöinen mekaaninen turvatermostaatti: kytkeytyy pysäyttämällä polttoaineen lastauksen mikäli pellettisäiliön lämpötila t saavuttaa 85 C raja-arvon. Toiminnan saa palauttaa ennalleen ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu Pellettisäiliön lämpötila-anturi:mikäli säiliö ylikuumenee, kone säätyy automaattisesti ja palautuu normaaleihin lämpötila-arvoihin (* kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa). Ilman mekaaninen painekytkin: pysäyttää pelletin jos alipaine on riittämätön (kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa) VIITESÄÄNNÖT Asennuksen on oltava seuraavien standardien mukainen: UNI (01) puulla tai muilla kiinteillä materiaaleilla toimivat lämmityslaitteet: asennus Savupiippujen on oltava seuraavien standardien mukaisia: UNI EN e UNI EN , UNI EN 1457, UNI EN 1806 ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN Savupiippujen lämpö- ja nestedynaamiset laskentamenetelmät UNI EN 1443 (005) savupiiput: yleiset vaatimukset. UNI EN 1457 (01) savupiiput: keraamiset ja terrakotta hormit. UNI/TS 1178 (008) Savupiiput / savukanavat / hormit / metalliset hormit. UNI 719 kohta määräykset, paikalliset säännöt ja Palolaitoksen antamat ohjeet. Valtakunnalliset, läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset määräykset Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset-, maakunnalliset- ja kunnalliset lait ja määräykset. TERMIT JA MÄÄRITTEET Ilmastointi: Ilmastointi välttämätöntä palamistuotteiden hävittämiseksi ja palamattomien kaasuseosten vaarallisten pitoisuuksien syntymisen välttämiseksi. Laite suljetulla tulisijalla: Laite suunniteltu käytettäväksi suljetulla polttokammiolla. Laite koneellisella vedolla: Sisältää savunkiertojärjestelmän puhaltimen ja savukaasujen poiston ylipaineella suhteessa ympäristöön. Savupiippu: Rakennelma, joka koostuu yhdestä tai useammasta seinästä ja sisältää yhden tai useamman poistoaukon. Tämä elementti, joka toimii pääasiassa pystysuorassa asennossa, poistaa palamistuotteita sopivalta etäisyydeltä maasta. Savukanava: Komponentti tai komponentit, jotka yhdistävät lämpögeneraattorin ulostulon savupiippuun. Piippuhattu: Osa savupiipun päässä, joka mahdollistaa palamistuotteiden poiston myös epäsuotuisissa ilmastoolosuhteissa. Kondenssi: Nesteet, jotka muodostuvat, kun savun lämpötila vastaa tai on alle kastepisteen lämpötilan. Putkistohormi: Hormi, joka muodostuu yhdestä tai useammasta yleensä pystysuorasta elementistä, toimii savujen kerääjänä ja poistajana, sekä suojaa komponentteja savulta ja mahdollisilta veden tiivistymiltä, sopii erityisesti asennettavaksi savupiippuun, tekninen olemassa oleva osa tai lisätty osa, myös uusissa rakennuksissa. Tiivisteen asennus: Tiivistyselementin asennus, joka pitää huolen, että kaikki palamiseen tarvittava ilma otetaan ulkoa. Huolto: Tarvittavien toimenpiteiden yhtälö, jolla pidetään huolta ajan kuluessa laitteen turvallisuudesta ja toiminnasta ja säilytetään järjestelmän tehokkuus pysymällä ennalta määrättyjen parametrien sisällä. Savupiippujärjestelmä: Savupiippu, joka on asennettu käyttämällä yhdistelmää yhteensopivia komponentteja, jotka on valmistettu tai määritelty yhden ainoan valmistajan toimesta, jonka tuotevastuu pitää sisällään koko savupiipun. Savukaasujen poistojärjestelmä: Savunpoistojärjestelmä, joka toimii erillään savukanavan, savupiipun, tornin ja mahdollisen piippuhatun muodostamasta laitteistosta. Säteilyalue: Tulisijan välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue, johon levittyy palamisesta säteilevä lämpö. Takaisinvirtausalue: Kattopinnan ulkoinen alue, jossa aiheutuu ylipainetta tai alipainetta, jotka voivat vaikuttaa palamistuotteiden oikeanlaiseen häviämiseen. 5

6 TOIMENPITEIDEN TOIMINNALLINEN kaavio Järjestelmän ammattitaitoinen käyttöönotto ja hyvä toiminta vaatii suoritettavaksi sarjan toimenpiteitä: 1. Valmistelevat toimet: Tarkista, että lämmitysgeneraattorin teho sopii laitteiston ominaisuuksiin; asennuspaikan kelpoisuuden varmistaminen, savukaasujen poistojärjestelmän kelpoisuuden varmistaminen, ilmanottoaukkojen kelpoisuuden varmistaminen;. Asennus: ilmastoinnin järjestäminen ja ilmanpoistoaukkojen liitännät, savukaasujen poistojärjestelmän järjestäminen ja liitännät, asennus ja käyttöönotto, mahdolliset sähköliitännät ja hydrauliset liitännät, eristysasennukset, käynnistys- ja toimintakoe, pinnoite- ja päällystemateriaalien asennukset; 3. Lisäasiakirjojen jättö; 4. Tarkastus ja huolto. Toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksiin liittyviä lisäyksiä saatetaan vaatia. VALMISTELEVat TOIMET Yleistä Ennen jokaista muuta asennus- tai käyttöönottotoimenpidettä on varmistettava järjestelmän sopivuus ja rajoitukset, jotka koskevat paikallishallinnon määräyksiä tai taloyhtiön säännöissä, rasiteoikeudessa, laeissa tai hallinnollisissa määräyksissä asetettuja tavanomaisia tai erityismääräyksiä. Erityisesti on varmistettava seuraavien tekijöiden kelpoisuus: asennuspaikka, jo asennettujen, myös eri polttoaineilla toimivien, laitteistojen olemassa olo asennuspaikassa ja sen läheisyydessä ja siihen yhteydessä olevissa paikoissa, ottamalla huomioon erityisesti ei sallitut asennukset. savukaasun poistojärjestelmä ulkoiset ilmanottoaukot savukaasun poistojärjestelmän kelpoisuus Asennusta on edellettävä laitteen ja savukaasun poistojärjestelmän välisen sopivuuden varmistus tarkistamalla: järjestelmää koskevien asiakirjojen olemassa olo; savupiipun varmistuslevyn olemassa olo ja sisältö; savupiipun sisäisen osan soveltuvuus; esteiden poissaolo koko savupiipussa; savupiipun korkeus ja pääasiallisesti pystysuora suunta; piippuhatun olemassa olo ja kelpoisuus; savupiipun ulkoseinän ja savukanavan etäisyys polttomateriaaleista; savupiipun tyyppi ja materiaali; muiden yhteyksien poissaolo savupiippuun. 6

7 ASENNUS On kiellettyä asentaa tiloihin, joissa tulipalovaara. Kiellettyä asentaa asuttuihin tiloihin (erotuksena laitteet, jotka tiivistetty): joissa on nestemäisellä polttoaineella toimivia laitteita, jotka toimivat jatkuvasti tai osan aikaa ja käyttävät palamisilmaa tilassa, johon ne on asennettu, tai joissa, tai niiden läheisyydessä tai yhteydessä olevissa tiloissa, on B-tyypin kaasulaitteita tilan lämmittämistä varten, lämpimän saniteettiveden tuottamiseksi tai ei, tai joissa toiminnan aikana mitattu alipaine ulko- ja sisätilan välillä on kuitenkin enemmän kuin 4 Pa Asennus kylpyhuoneisiin, makuuhuoneisiin tai yksiöihin Kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa ja yksiöissä sallitaan vain tiivistetyn laitteen asennus tai laitteiden, joissa suljettu tulisija ulkoa otettavalla paloilman kanavoinnilla. Vaatimukset asennuspaikalle Tukitasoilla ja/tai tukipisteillä on oltava riittävä kantokapasiteetti kantaakseen laitteiston, lisälaitteiden ja päällysteiden koko painon. Viereiset sivu- ja takaseinät ja lattian tukitaso on oltava valmistettu taulukon mukaisilla ei palavilla materiaaleilla. Laite voidaan asentaa syttyvien tai lämpöherkkien materiaalien viereen, kunhan sopivaa turvaetäisyyttä noudatetaan. Etäisyys on pellettitakoille: VIITTAUKSET Tulenarat esineet Ei tulenarat esineet A 00 mm 100 mm B 1500 mm 750 mm C 00 mm 100 mm Savuhormi B C A Ilmanottoaukko Tarkastus kuva 1 kuva S S= lattian suoja Joka tapauksessa viereisten palamismateriaalien lämpötila ei saa nousta yhtä korkeaksi tai korkeammaksi kuin ympäristön lämpötila lisättynä 65 C. Asennuspaikan minimitilavuus on oltava suurempi kuin 15 m³. TakkasyDÄmen asennus Takkasydämen asennustapauksessa on estettävä pääsy laitteen sisäisiin osiin, ja ulos vetämisen aikana ei saa olla mahdollista päästä kosketuksiin jännitteisten osien kanssa. Mahdolliset johdotukset, kuten virtajohto tai huoneanturit on sijoitettava niin, että ne eivät vahingoitu takkasydämen liikuttamisen aikana tai joudu kosketuksiin kuumien osien kanssa. 7

8 Ilmastointi ja tuuletus asennuspaikalla. Ilmastointi on riittävää, kun tilassa on taulukon mukaiset ilmanottoaukot: Ilmanottoaukot Katso kuva Laitteiston kategoria Viitesäännöt Prosenttiosuus aukon nettoläpimitta suhteessa laitteen savukaasujen ulostulon läpimittaan Netto minimiarvo ilmastointiaukolle Pellettitakka UNI EN cm² Poltin UNI EN % 100 cm² Joka tapauksessa ilmastointi on riittävää, kun sisä- ja ulkotilojen paineen erotus on yhtä kuin tai pienempi kuin 4 Pa. Jos tiloissa on B-tyypin kaasulaitteita ajoittaisessa käytössä ja ei lämmitystarkoitukseen, on näille laitteille oltava oma ilmastointija/tai tuuletusaukko. Ilmanottoaukkojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: suojattu ritilällä, metalliverkoilla, etc., vähentämättä kuitenkaan niiden hyödynnettävää nettoläpimittaa; asennettu niin, että ne mahdollistavat huoltotoimenpiteet; asennettu niin, että ne eivät voi tukkeutua; Puhdas ja saasteeton ilma voidaan ottaa myös asennustilan lähellä olevasta huoneesta (epäsuora ilmastointi ja tuuletus) mikäli kyseinen virtaus tapahtuu pysyvästi ulos johtavien auki olevien aukkojen kautta. Asennustilan vieressä olevaa huonetta ei saa käyttää autotallina, palavien aineiden varastona tai toimintaan, josta voi syntyä palovaara, eikä se voi olla kylpyhuone, makuuhuone tai yleisesti käytetty huone asunnossa. Savukaasujen poistojärjestelmä Yleisvaatimukset Lämpögeneraattori toimii alipaineella, ja siinä on puhallin savujen poistoa varten. Jokainen laite on oltava yhdistetty sopivaan savukaasujen poistojärjestelmään, jotta varmistetaan palamistuotteiden hajoaminen ilmakehään. Palamistuotteiden poisto on sijaittava katolla. Palamistuotteiden suora poisto seinästä tai suljettuihin, myös päältä auki oleviin tiloihin on kiellettyä. Erityisesti on kiellettyä käyttää metallisia joustavia jatkoputkia. Poisto savupiippuun on tapahduttava yhden savukanavan kautta, joka on liitetty laitteeseen; yhdistetyt savuhormit eivät siis ole sallittuja eikä kyseessä olevan savupiipun tai savukanavan yhdistäminen liesituulettimen tapaisiin poistokupuihin eikä muista generaattoreista tuleviin poistovirtoihin ole sallittua. Savukanava ja savupiippu on yhdistettävä pysyvällä ratkaisulla, jotta savupiippu ei nojaa laitteeseen. Vaikka poistokanavajärjestelmät olisivatkin ylisuuria, niiden sisään ei saa asentaa muita ilmanjakokanavia ja järjestelmäputkistoja. Savukaasujen poistojärjestelmän komponentit on valittava asennettava laitteiston tyypin mukaan seuraavalla tavalla: metallisten savupiippujen UNI/ TS 1178 tapauksessa ottamalla erityisesti huomioon kuvauksen tiedot; ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806; ottaen huomioon erityisesti: lämpötilaluokka; paineluokka (ilmatiiviys) vähintään laitteen vaatima tiiviys; kosteuden kestävyys (kondenssitiiviys); korroosioluokka tai taso ja savun kanssa kosketuksissa olevan sisäseinän materiaali. nokipalon kestävyysluokka; palavien materiaalien vähimmäisetäisyys Jos generaattorin savun lämpötila on 160 C+, suuren hyötysuhteen vuoksi (katso tekniset tiedot) ympäristön täytyy ehdottomasti olla kosteuden kestävä. Savukaasujen poistojärjestelmän asentajan on asennuksen ja siihen liittyvien tarkastusten jälkeen kiinnitettävä näkyvälle paikalle savupiipun lähelle valmistajan tuotteen mukana toimittama varmistuslevy, joka on täytettävä seuraavilla tiedoilla: 8

9 nimellisläpimitta; palavien materiaalien etäisyys, merkitty millimetreinä, jota seuraa nuolen ja liekin symboli; asentajan tiedot ja asennuspäivämäärä. Aina, kun palavien materiaalien on mentävä ohi, on noudatettava seuraavia neuvoja: a a a a a a b.1 b.1 b.1 b b b Symboli Kuvaus määrä (mm) B Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton/seinän sisäholvista 500 b.1 Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton ulkoholvista 500 A Valmistajan määrittämä vähimmäisetäisyys palavista materiaaleista G(xxx) Yksiseinäiset hormit merkitään valkoisella värillä. Kaksiseinäiset eristetyt savupiippujärjestelmät merkitään harmaalla värillä. Luokasta A on mahdollista poiketa vain siinä tapauksessa, että käytetään sopivaa suojusta (esim. suojarengas) tukirakenteen/välikaton sisäholvissa. Savukanava Yleisvaatimukset Savukanavat on asennettava noudattamalla seuraavia yleissääntöjä: niissä täytyy olla vähintään yksi tiivis aukko savujen mahdollista näytteenottoa varten; ne on eristettävä, jos ne kulkevat ei lämmitettävien tilojen kautta tai rakennuksen ulkopuolella; ne eivät voi kulkea läpi tiloista, joihin ei saa asentaa polttoainelaitteistoja tulenarkoihin tai tulipalovaaran sisältäviin tiloihin, tai paikkoihin ja/tai tiloihin, joita ei voi tarkastaa; ne on asennettava niin, että ne kestävät normaalia lämpölaajentumista; ne on kiinnitettävä savupiipun suulle ilman ilman työntymistä sen sisälle; joustavien metalliputkien käyttäminen elementin kiinnittämiseksi savupiippuun on kiellettyä; Savupiippu Savupiippu Väärin Oikein ok ok 9

10 on kiellettyä asettaa osia kaltevuuden vastaisesti; savukanavissa on oltava koko pituudeltaan suurempi läpimitta kuin laitteen poistohormin kiinnikkeessä; mahdolliset halkaisijan muutokset ovat sallittuja vain, kun yhteneviä savupiipun suuaukon kanssa; ne on asennettava niin, että vältetään tiivistymisen muodostumista ja liittymäkohtien ulostulo; niitä ei saa sijoittaa pienemmälle etäisyydelle palavista materiaaleista, kuin mitä tuotteen kuvauksessa on kerrottu; Savukanava/hormi on asennetta niin, että se sallii noen keräämisen ja harjaamisen sekä tarkastuksen ennen purkamista, tai sallii tarkastuksen aukkojen kautta silloin, kun se ei onnistu laitteen sisältä käsin. Lisätietoja laitteille, joissa sähköpuhallin savukaasujen poistamiseksi Kaikkien savujen poistoon tarkoitettujen sähköpuhaltimella varustettujen lämpögeneraattoreiden asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Kaikissa vaakatasoon asennettavissa osissa on oltava 3% ylöspäin suuntaava kaltevuus Vaakasuoran osan on oltava mahdollisimman lyhyt ja joka tapauksessa ei koskaan yli kolme metriä Suunnanvaihdot, T -liitos mukaan lukien, eivät saa ylittää neljää. Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sisäisen savuhormin asennus Eristetty savuhormi Sade- ja tuulisuojaus Asennus sisäisellä - ulkoisella savuhormilla Sade- ja tuulisuojaus Eristetty savuhormi "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla Eristetty "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla ALKUOSAAN EI SUOSITELLA 90 :N KULMAN ASENTAMISTA, KOSKA TUHKA TUKKISI SAVUN KULUN LYHyeSSÄ ajassa, AIHEUTTAEN GENERAATTORILLE VETO-ONGELMIA. KATSO ALLA OLEVat KUVat: Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan 10

11 Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sade- ja tuulisuojaus Sade- ja tuulisuojaus Teräslevy tiivistetty Max 3 mt ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla 3-5% ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla Eristetty ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla On pakollista käyttää tiiviitä putkistoja Savupiippu Jotta savupiiput voivat poistaa palamistuotteita ilmakehään, mainittujen yleisvaatimusten lisäksi niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: toimittava alipaineella (ylipaineella toimiminen ei ole sallittua); sisäosan on oltava mielellään pyöreän muotoinen; neliömäisissa tai suorakulmion muotoisissa osissa on oltava pyöristetyt kulmat, jotka eivät saa olla pienemmät kuin 0 mm (hydraulisesti vastaavia osia voidaan käyttää, kun osaa ympäröivän suorakulmion suuremman ja pienemmän sivun suhde ei ole suurempi kuin 1,5); käytettävä vain savukaasujen poistoon; oltava pääasiassa pystysuorassa ja niissä ei saa olla minkäänlaisia esteitä koko pituuden matkalla; ei enempää kuin kaksi suunnanvaihtoa, joissa ei suurempi kuin 45 :n kulma; oltava, kosteissa olosuhteissa toimiessaan, laitteisto veden poistoon (tiivistynyt vesi, sadevesi); Putkistojärjestelmä Putkistojärjestelmä voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla putkistohormilla, jotka toimivat vain alipaineella ympäristöön nähden. UNI EN mukainen joustava putki, T400-G ominaisuuksilla täyttää vaatimukset. Piippuhatut Piippuhattujen on täytettävä seuraavat vaatimukset: sen hyödynnettävän ulostuloaukon halkaisijan on oltava vähintään kaksinkertainen savupiippuun/putkistojärjestelmään nähden, johon se asennetaan; niiden on estettävä sateen ja lumen pääsy savupiippuun/putkistojärjestelmään; niiden on oltava valmistettu niin, että mistä tahansa suunnasta tai kulmasta tuleva tuuli ei estä palamistuotteiden pääsyä ulos; niissä ei saa olla mekaanisia imulaitteita. 11

12 Palamistuotteiden ulostulon taso Ulostuloaukon taso lasketaan mittaamalla suojapeitteen ja savun ulkoilmaan ulostulon alaosan välinen minimikorkeus; tämä määrä on oltava takaisinvirtaussalueen ulkopuolella ja sopivalla etäisyydellä elementeistä, jotka estävät tai vaikeuttavat palamistuotteiden poistoa, tai sisäänmenoaukkoja tai läpikulkualueita. Takaisinvirtausalue Ulostulon taso on sijaittava takaisinvirtausalueen ulkopuolella laskettuna alla kuvatulla tavalla. Harjan lähellä lasketaan pienemmän mukaan. Ulostulon tason laskettava alue a 90 ß c Ulostulon tason laskettava alue kaltevan katon yläpuolella ( ß>10 ) Viittaus Kuvaus Laskettava alue (mm) Savupiipun/putkistojärjestelmän ulostuloaukko ei saa olla lähellä esteitä, jotka saattavat aiheuttaa turbulenssialueen ja/tai estää oikeanlaisen palamistuotteiden poiston, tai estää katolla tehtävät huoltotoimenpiteet. Tarkista muiden piippuhattujen, kattoikkunoiden tai ullakkoikkunoiden olemassaolo. SAVUKAASUJEN POISTOJÄRJESTELMÄN TUOTEVaatimUKSET Lämpötilaluokka Pellettilaitteiden tapauksessa ei hyväksytä alle T00 lämpötilaluokitusta. Nokipalon kestävyysluokka Kiinteillä polttoaineilla toimivien laitteiden savukaasujen poistojärjestelmältä vaaditaan nokipalokestävyyttä, ja tämä on merkittävä kirjaimella G, jonka perään merkitään palavien materiaalien etäisyys millimetreinä (XX) (UNI EN 1443 mukaisesti). Pellettilaitteistojen tapauksessa savukaasujen poistojärjestelmän on oltava tiivistetty, käytetään kaksoismerkintää (G tai O, elastomeeritiivisteellä tai ei) savupiipun kiinnittämiseksi laitteeseen, on huomioitava millimetreissä annettu minimietäisyys XX, joka on merkitty kuvauksella G; nokipalon tapauksessa on palautettava alkuperäinen tila (tiivisteiden ja vahingoittuneiden osien vaihto ja käyttöön jäävien puhdistus). Käynnistyskokeet C Etäisyys laskettu 90 katon pinnasta 1300 A Korkeus katon harjalta 500 Laitteen toimivuus on varmistettava käynnistyskokeella, eli: mekaanisen syötön laitteissa käynnistysvaihe on saatettava loppuun, on tarkistettava laitteen kunnollinen toiminta vähintään seuraavien 15 min ajan ja säätää laitteen sammutus; Laitteet, jotka on yhdistetty veden lämmitysjärjestelmään (termostaattitakka, -uuni), katsastus on suoritettava myös hydrauliikkajärjestelmän sisällä. 1

13 Päällyste ja pinnoitus Päällysteet ja pinnoitus voidaan suorittaa vasta, kun laitteen kunnollinen toiminta on varmistettu mainitulla tavalla TEKNISET ASENNUSASIAKIRJAT Asennuksen jälkeen asentajan on annettava omistajalle tai vastuuhenkilölle, voimassa olevien lakien mukaisesti, järjestelmän vaatimustenmukaisuustodistus, liitteenä: 1) järjestelmän ja sen osien (kuten savukanavat, savupiippu, etc.) käyttö- ja huolto-ohjekirja; ) valokuva tai sen kopio varmistuslevystä; 3) järjestelmän tietokirja (kun olemassa). Asentajan on suositeltavaa pyytää kuittaus toimitetuista asiakirjoista ja säilyttää sitä yhdessä tehtyä asennusta koskevien teknisten asiakirjojen kopion kanssa. Eri henkilöiden suorittama asennus Jos asennuksen eri vaiheet suorittaa useampi eri henkilö, jokaisen on dokumentoitava tehty työ toimeksiantajan ja seuraavan vaiheen suorittavan henkilön hyväksi. tarkastus JA HUOLTO Toimenpiteiden jaksotus Lämmitysjärjestelmän huolto Asennetun laitteiston tyyppi <15kW (15-35) kw Pellettilaitteisto 1 vuosi 1 vuosi Vesilaitteet (termostaattitakat, -uunit, -keittiöt) 1 vuosi 1 vuosi Lämpökattilat 1 vuosi 1 vuosi Savukaasujen poistojärjestelmä 4 t polttoainetta käytetty 4 t polttoainetta käytetty Lisätietoja varten katso luku "puhdistus ja huolto". Tarkastus- ja huoltoraportti Jokaisen tarkastuksen ja/tai huollon jälkeen on omistajalle tai vastuuhenkilölle jätettävä raportti, joka on allekirjoitettava. Raporttiin on merkittävä vastaan tulleet tilanteet, tehdyt toimenpiteet, mahdolliset vaihdetut tai asennetut osat ja mahdolliset huomiot, suositukset ja ohjeet. Raportti on säilytettävä yhdessä olennaisten asiakirjojen kanssa. Tarkastus- ja huoltoraportissa on mainittava: varmistetut, ei korjattavat häiriöt, jotka vaarantavat käyttäjän hengen tai aiheuttavat vakavia vaurioita tuotteelle; käsitellyt osat. Jos yllä mainitun tapaisia häiriöitä ilmenee, on omistajaa tai vastuuhenkilöä varoitettava kirjallisesti huoltoraportissa käyttämästä järjestelmää ennen sen täydellistä palauttamista alkuperäiseen turvalliseen käyttötilaan. Tarkastus- ja huoltoraportissa on ilmoitettava toimenpiteet suorittaneen teknikon tai yrityksen tiedot ja yhteystiedot, sekä toimenpiteen päivämäärä ja huollon suorittaneen henkilön allekirjoitus. 13

14 ASENNUS Takkasydän COMFORT PLUS CRYSTAL Takkasydän toimitetaan rautaisella liukualustalla, jonka avulla se voidaan asentaa olemassa olevaan takkaan. Tämä liukualusta mahdollistaa takkasydämen irrottamisen helposti pellettien täyttöä sekä mahdollista huoltoa ja loppukauden puhdistusta varten. Jos käytettävissäsi ei ole entistä hormia voit rakentaa uuden käyttämällä takkasydämeen kuuluvaa jalustaa (lisävaruste); jalustan tehtävänä onkin kiinnittää takkasydän lattiaan. Osien kuvaukset: A. Ensisijaisen ilman imukanava B. Savujen poistokanava C. Sovituskehykset D. Liukualusta ja kisko E. Pistoke pistorasia F. Kanavan hormi C B F E A D Asennus liukualustalla Aseta liukualusta takkaan, johon asennus tehdään. Merkitse liidulla reiät, joiden avulla alusta kiinnitetään takkaan. Tee reiät teräksisille 8 mm paisuntayhteille. Tee ilmanottoa vastaavasti 60 mm reikä. Varmista sähköpistoke takkasydämen takana niin, että töpseliin päästään käsiksi asennuksen jälkeen. Kiinnitä alusta lukitusruuvien avulla. Luo yhteys savujen poistolle ja ilmanotolle aiemmissa kohdissa kuvattujen ohjeiden mukaisesti. Ota takkasydän ja kallista sitä niin, että renkaat osuvat oikein kiskoille, anna sen liukua kunnes savukanava on täysin savujen kuljetuslaatikon sisällä. 14

15 Takkasydän COMFORT PLUS CRYSTAL Mallissa Takkasydän COMFORT PLUS CRYSTAL on pakollinen kuuman ilman kanavointi. Takana sijaitsee suojus, joka on poistettava ja siihen on liitettävä kanavointi. Asennus jalustalla (lisävaruste) Aseta alusta haluamaasi kohtaan ja säädä haluttu korkeus jalustimien avulla (pultit sijaitsevat jalustan neljässä ulkolaidassa alhaalla). Jalustan takana on oltava virtapistoke niin, että töpseliin päästään käsiksi asennuksen jälkeen. Kiinnitä jalusta lattiaan 8 mm teräspropuilla. Kiinnitä liukualusta pulteilla runkoon kiinni. Yhdistä savujen poistokanava ja ilmanottoaukko edellisen kappaleen ohjeiden mukaan. Ota takkasydän ja kallista sitä niin, että renkaat osuvat oikein kiskoille, anna sen liukua kunnes savukanavan kartio on täysin savujen kuljetuslaatikon sisällä. Avaa lopuksi takkaovi ja käännä toimituksessa mukana tulleella kuusiokoloavaimella vasemmassa alakulmassa olevaa ruuvia myötäpäivään. Varmistaaksesi, että takkasydän on oikein kiinnitetty alustaan, yhdistä pistoke pistorasiaan ja tarkista meneekö näyttö päälle. Asenna pellettisuppilon kiinnike ja työnnä se tarkoitusta vastaavaan varteen. Huomautus: Jos käytössä on valmistamamme jalusta, on takkaan tehtävä aukko, josta säiliössä olevien pellettien tasoa voidaan kontrolloida, jotta vältetään niiden ulosvaluminen täytön aikana. A Ensisijainen ilman otto: Ilman OTON on tapahduttava takan ulkopuolelta, koska se ei saa imeä lämmitettyä ilmaa. Primääri-ilman imukanava Tämän liitännän huomiotta jättäminen voi haitata tuotteen toimintaa. 15

16 varustesarja pellettien edestä täyttämiseen (lisävaruste) Valinnainen pellettien edestä täyttöön tarkoitettu varustesarja antaa mahdollisuuden täyttää pellettisäiliön ilman takkasydämen poistoa (toiminto vaatii koneen sammutuksen). Lisätietoa lisävarusteista on saatavilla sivulta, "lisävarusteet" kategorian alta. IlmanvaihtokanavAT Moitteetonta toimintaa varten on tarpeen saada aikaan ilmankierto takkasydämen ulkorakenteen sisällä, jotta mahdollisilta laitteen ylikuumenemisilta vältyttäisiin. Tämän takaamiseksi riittää, että kuoriosan ylä- ja alaosassa on yksi tai useampi aukko. Noudata seuraavia mittoja: Alaosa (kylmän ilman otto) kokonaispinta-ala väh. 550 cm². yläosa (kuuman ilman poisto) kokonaispinta-ala väh. 550 cm². Tämä ilmastointijärjestelmä TOimii täysin itsenäisesti polton ilmanottoaukkoon nähden! 16

17 Minimi 5 cm Takkasydämen on oltava vähintään 1 cm kuoren marmorisen tulitason yläpuolella. 5 cm 5 cm 5 cm Tämän lisäksi on myös tärkeää taata 5 cm minimietäisyys molemmilla puolilla, kuten näytetty yllä olevissa kuvissa. Viittaus A Kuuman ilman konvektiokuoren sisälle kerääntynyt kuumuus on johdettava ulos, jotta vältetään takkasydämen ylikuumentumista. Viittaus B Koneellinen ilmanvaihto Sivutuuletin toimittaa takkasydämen tuottaman lämmön ympäristöön. Viittaus C Ilman sisääntulo ympäristöstä: Ilmanvaihdon mahdollistamiseksi on tarpeen luoda ilmalle sisääntulo, joka sijoitetaan mielellään rakenteen alaosaan konvektion parantamiseksi. Ilma on otettava koneen työskentely-ympäristöstä. Savuputken on sijaittava aina vähintään 50 mm päässä TULENAROista osista. 17

18 Takkasydämen moitteettoman toiminnan kannalta uunin rakennusvaiheessa on noudatettava takkasydämen ja takan sisäseinien välistä mitoitusta (kuvat alla). Teknisissä tiedoissa ilmoitettujen uunimittojen lisäksi sen yläosan ja kahden sivuosan väliin on jätettävä vähintään 50 mm ilmarako. A Alusta Inserto COMFORT PLUS CRYSTA Ilmanottoaukko 75cm² Ilmanottoaukko 75cm² C Takkasydämen LUkituksen ja vapautuksen varmistus Avaa takkaovi ja käännä vasemmassa alakulmassa olevaa vipua myötäpäivään mukana tulevalla hiilihangolla. Varmistaaksesi, että takkasydän on oikein kiinnitetty alustaan, yhdistä pistoke pistorasiaan ja tarkista toiminta toimituksessa tulleen kauko-ohjaimen avulla. Takkasydämen irrotus Takkasydämen irrotus tekee sekä pellettien lastauksen säiliöön että säännöllisten (tuhkakanavien puhdistus lämmityskauden lopussa) tai ennakoimattomien huoltojen (mekaanisten osien vaihto rikkoutumistapauksissa) suorittamisen mahdolliseksi. Irrota takkasydän seuraavalla tavalla: Avaa takkaovi ja käännä mukana tulleen hiilihangon avulla vasemmassa alakulmassa olevaa vipua vastapäivään. Vedä laitetta itseäsi kohti asianmukaisilla hiilihangoilla kunnes se lukittuu automaattisesti. 18

19 Kehysten asennus Etukehys Sivukehykset HUOM : Mahdolliset puupalkit takkasydämen yläpuolella on suojattava tulenkestävällä materiaalilla. Kehyksen asennus on tärkeää, koska se sallii ilman hyvän kierron takkasydämessä ja näin ollen varmistaa tuotteen täydellisen toiminnan. Takkasydämen on oltava vähintään 1 cm kuoren MARMORitason yläpuolella. huoltotoimenpiteet on tehtävä takkasydän sammuneena, sähköjohto irrotettuna pistorasiasta Kahden sivukehyksen kiinnitys ylempään kehykseen tapahtuu kahden sivussa olevan ruuvin avulla. Sivukehyksissä olevien jäljelle jäävien reikien avulla koko kehys voidaan kiinnittää koneen kylkiin itseporautuvilla ruuveilla. Pelletti ja annostelu Käytettävän pelletin on täytettävä seuraavien standardien vaatimukset: EN plus - UNI EN (UNI EN ISO 175-) luokka a1 - a Valmistaja suosittelee aina käyttämään tuotteissaan 6 mm halkaisijan pellettiä. Avaa säiliön kansi ja lastaa pelletit äyskäriä käyttämällä. Ongelmattoman palamisen kannalta on välttämätöntä, että pellettejä säilytetään kuivassa tilassa. Suosittelemme halkaisijaltaan 6 mm pellettien käyttöä. Pellettien täyttöön liittyen katso kuvat. HUONOLAATUISIEN PELLETTIEN TAI MINKÄ TAHANSA MUUN MATERIAALIN KÄYTTÖ VAHINGOITTAA UUNIN TOIMINTOJA JA SAATTAA AIHEUTTAA TAKUUN RAUKEAMISEN VALMISTAJAN VASTUUN OHELLA. J Avaa säiliön kansi ja lastaa pelletit äyskäriä käyttämällä. Takkasydänten kohdalla, täytä kone kylmänä ja sammuneena, vetämällä se ulos pesästään; Jos täytön varustesarja (lisävaruste) on asennettu, konetta ei vedetä ulos. 19

20 Kallistuva etuohjauslevy Takkasydän on varustettu etuohjauslevyllä, joka on avattava ennen takkasydämen käynnistystä. Jos yrität käynnistää laitteen ohjauslevyn ollessa kiinni, näytölle ilmestyy viesti "GRATE CLOSED - CAUTION". Ohjauslevyn AVAUS Nosta ohjauslevyä oikeassa sivussa olevalla kielekkeellä, kunnes se lukittuu auki. (Katso viereinen piirros) Ohjauslevyn SULKEMINEN Vedä vasemmassa sivussa olevaa kielekettä ulospäin ohjauslevyn vapauttamiseksi. (Katso viereinen piirros) HUOMIO: sulje ohjauslevy vasta KUN JÄÄHDytysvaihe ON täysin LOPUSSA (OFF). Tärkeitä huomioita: Jos painat takkasydämen käynnistysnäppäintä ohjauslevyn ollessa kiinni, näytölle ilmestyy viesti "GRATE CLOSED - CAUTION", joka estää takkasydämen käynnistyksen. J Jos ohjauslevy suljetaan käytön aikana, näytölle ilmestyy viesti "GRATE CLOSED - CAUTION" 30 sekunnin ajaksi yhdessä ajoittaisen äänimerkin kanssa. Jos viestien aikana ohjauslevyä ei avata, takkasydän siirtyy automaattiseen sammutukseen "FINAL CLEANING". Chrono-toiminnon käyttöön ottamiseksi avaa ohjauslevy etukäteen. Jos chrono-toiminto on otettu käyttöön ja ohjauslevy suljetaan, näytölle ilmestyy välittömästi viesti "GRATE CLOSED - CAUTION", mikä estää ajastetun käynnistyksen. 0

21 Näyttöpaneeli TOIMINTATEHON SÄÄTÄMINEN Eri viestien näyttö Asetukset TemperATure VALIKKOON PÄÄSY OFF PAINIKE ON / OFF OFF Näytön kuvakkeiden selitys Osoittaa radiosignaalin vastaanottoa Palaa = radioyhteyden aikana Sammunut = radioyhteys puuttuu Palaa jatkuvana = sarjasisääntulo pois kytketty Osoittaa viikko-ohjelmointia Merkkivalo palaa = viikko-ohjelmointi päällä Merkkivalo sammunut = viikko-ohjelmointi pois päältä Osoittaa savunpoistopuhaltimen toimintaa Sammutettu = savunpoistopuhallin pois päältä Palaa = savunpoistopuhallin päällä Vilkkuu = vika Osoittaa uunin modulointia Palaa = uuni käy asetetulla teholla Vilkkuu = uunin toimintateho on asetettuun tehoon nähden eri, uuni moduloi (useista syistä) 1 Osoittaa sivupuhaltimen toimintaa (mikäli olema) Sammunut = ei toiminnassa Palaa = toiminnassa Vilkkuu = moottori toimii minimillä Osoittaa pellettien lastausmoottorin toimintaa Sammunut = pellettien lastausmoottori pois päältä Päällä = pellettien lastausmoottori päällä 1 + Hälytystilan merkki Kolmio palaa + näppäin 1 vilkkuu: Hälytystilan merkki Osoittaa korvaustoimintoa Sammunut = toiminto pois päältä Palaa = toiminto päällä Osoittaa ympäristön lämpötilan tilaa Sammunut = anturin lukema lämpötila T ylittää lämpötilan asetuksen Palaa = anturin lukema lämpötila T on alle lämpötilan asetuksen Osoittaa ylimääräisen ulkoisen termostaatin yhteyttä Yhteys kiinni: ylimääräisen termostaatin yhteys on kiinni ja STBY-toiminto on pois päältä Vilkkuu, kun yhteys on kiinni: ylimääräisen termostaatin yhteys on kiinni ja STBY-toiminto on aktivoitu Yhteys auki: ylimääräisen termostaatin yhteys on auki ja STBY-toiminto on pois päältä Vilkkuu, kun yhteys on auki: ylimääräisen termostaatin yhteys on auki ja STBY-toiminto on aktivoitu 1

22 Yleisvalikko OFF.5 C 14: Taakse - poistu Parametrien selaus: seuraava () ; edellinen (3) Asetustietojen muutto: lisää (4) ; vähennä (5) Vahvista - meno valikkoon Set clock *Enable chrono Set chrono Language User Technic set (Ammattitaitoisen teknikon käyttöön) Enable chrono PROG ON/off IT,EN,FR,DE,ES Varmista näppäimellä 6 Näyttö Pelletti in % v1 air SivuAVA STAND BY Keys locked Start Prg1 Stop prg1 Monday prg1 on-off SUNDAY PRG1 on-off Set prg1 07 C TOISTA SAMAT vaiheet 3 muulle aikasäädölle Day Hours Minutes Date Month Year *Jos sellainen on *v Air KANAVOINTI Perusohjeet Reset * EI KÄYTÖSSÄ Uunin ensimmäisten sytytysten aikana noudata seuraavia ohjeita: Käytettyjen maalien ja silikonien kuivumisesta saattaa muodostua hajuja. Vältä pitkäaikaista oleskelua huoneessa. Älä koske pintoihin, sillä ne saattavat olla vielä epävakaita. Tuuleta huoneistoa useaan kertaan. Pintojen kovettuminen saadaan päätökseen muutamien lämmityskertojen jälkeen. Älä käytä laitetta roskien polttamiseen. Ennen sytytyksen aloittamista, tarkasta seuraavat seikat: Hydraulilaitteiston on oltava valmis. Noudata säädöksiä ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säiliön on oltava täynnä pellettejä Palotilan on oltava puhdas Polttomaljan on oltava kokonaan tyhjä ja puhdas Tarkasta, että tuli- ja tuhkapesän luukut on suljettu tiiviisti Tarkasta, että virtajohto on kytketty oikein Takaoikealla sijaitseva kaksinapainen kytkin on asetettava 1-asentoon Laitteen käyttö ilman tulipeltiä JA/tai LIEKINOHJAINTA (ks. sivussa oleva kuva) on kielletty. Näiden poistaminen vaarantaa tuotteen turvallisuuden ja aiheuttaa takuun välittömän raukeamisen. Kulumisen tai huonontumisen vuoksi pyydä osan vaihtoa tukipalvelusta (Vaihto ei kuulu tuotetakuuseen, koska kyseessä kuluva osa). LIEKINOHJAIN POLTTOMALJAN VÄLIKAPPALE

23 KAUKOSÄÄDIN Kaukosäätimen avulla voidaan säätää kaikkea, mitä yleensä voidaan tehdä Lcd-näytön kautta. Seuraavassa taulukossa kuvataan yksityiskohtaisesti eri toiminnot: INFO On / Off Painamalla näppäintä kolmen sekunnin ajan uuni siirtyy sytytykseen tai sammutukseen Tehon lisääminen Näppäintä painamalla voidaan lisätä käyttötehoa 3 Tehon vähentäminen Näppäintä painamalla voidaan vähentää käyttötehoa 4 Lämpötilan t lisääminen Näppäimen avulla voidaan lisätä lämpötila-asetusta 5 Lämpötilan t vähentäminen Näppäimen avulla voidaan vähentää lämpötila-asetusta 6 Aktivoi / deaktivoi ajastimen Näppäintä painamalla voidaan aktivoida tai deaktivoida ajastin 7 Aktivoi viivästetyn sammutuksen 8 Valikko Näppäimen avulla voidaan lykätä sammutusta ohjelmoimalla viive. Jos esimerkiksi sammutus asetetaan tunnin kuluttua, uuni sammuu automaattisesti, kun tunti on kulunut umpeen, ja näyttää minuutti kerrallaan lähtölaskentaa viivästettyyn sammutukseen. Näppäimen avulla voidaan mennä käyttö- ja tekniseen valikkoon (tekninen valikko on varattu huollolle) 9 Lisää Näppäimen avulla voidaan lisätä lämpötila-asetusta 10 ESC-näppäin Näppäimen avulla voidaan poistua ohjelmoinnista tai visualisoinnista palaamalla alkuvalikkoon, tallentamatta tietoja muistiin 11 Taakse Näppäimen avulla mennään taaksepäin eri valikoissa 1 Vahvistuspainike Näppäimellä vahvistetaan käyttövalikon ohjelmointivaiheessa suoritetut säädöt 13 Eteen Näppäintä tarvitaan jatkamaan eteenpäin eri valikoissa 14 Aktivoi toiminnon F1 Näppäin tulevia sovelluksia varten 15 Vähentää Näppäintä tarvitaan asetettavan arvon vähentämiseen 16 Uunin tila Näppäintä painamalla näytetään uunin yleistila Huom: kaukosäätimessä olevat numerot ovat esimerkinomaisia eikä tuotteen mukana toimitettu kaukosäädin sisällä niitä. Paristotyyppi ja niiden vaihto Paristot on asetettu kaukosäätimen alaosaan. Niiden vaihtamiseksi tulee irrottaa paristoluukku (kaukosäätimen takana olevassa kuvassa osoitettuun tapaan), irrottaa tai aseta paristo kaukosäätimessä tai paristossa olevia merkkejä noudattamalla. Kaukosäätimen toimintaa varten tarvitaan nro 1 litium puskuriparistoa CR05 3V Jos kaukosäädin on sammunut koska siihen ei ole asennettu paristoja, uunia voidaan ohjata ohjauspaneelilta, joka sijaitsee uunin yläosassa. Paristojen vaihdon aikana huomioi napaisuus, noudattamalla kaukosäätimen lokerossa olevia kuvia. Käytetyt paristot sisältävät ympäristölle haitallisia metalleja, joten ne tulee hävittää erillään tarkoituksenmukaisissa astioissa. Asetukset ENSIMMÄISTÄ SYTYTYSTÄ varten Kun virtajohto on kytketty uunin takaosaan, käännä takaosassa oleva katkaisin asentoon (I). Uunin takaosaan asetettua katkaisinta tarvitaan kytkemään virta uunin piirikorttiin. Uuni on sammunut ja paneelille ilmestyy ensimmäinen näyttö, jossa lukee OFF. 3

24 Verkkotaajuus 50/ 60 Hz Jos uuni on asennettu maahan, jossa käytetään 60 Hz taajuutta, uunin näyttö ilmoittaa "verkon taajuus virheellinen". Muuta taajuutta, kuten neuvottu seuraavassa. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6. Valitse tarvittava taajuus näppäimillä 4 tai 5. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus Set clock -toiminnon avulla voidaan säätää kellonaikaa ja päiväystä Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Vahvista näppäimellä 6. Valitse päivä käyttämällä näppäimiä 4 tai 5. Jatka painamalla näppäintä. Toimi samalla tavalla, 4 tai 5 asettaaksesi ja näppäintä siirtyäksesi eteenpäin, tuntien, minuuttien, päivämäärän, kuukauden ja vuoden asettamiseksi. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan Aseta kello (set clock) day mon, tue, wed,...sun Hours Minutes date Month Year Kielen asetus Voit valita haluamasi kielen eri viestien visualisointia varten. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina näppäintä kunnes näyttöön ilmestyyset language. Vahvista näppäimellä 6. Valitse kieli näppäimellä 4 tai 5. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan aseta kieli (set language) Italia Englanti LanguAGE Saksa Ranska Espanja Laite ei syty (No ignition) J Ensimmäinen sytytys voi myös epäonnistua, sillä syöttöruuvi on tyhjä eikä se aina kykene täyttämään polttomaljaa ajoissa riittävällä määrällä pellettejä liekin säännöllistä sytyttämistä varten. Mikäli ongelma syntyy vasta muutamien käyttökuukausien jälkeen tarkista, että uuniin kuuluvassa vihkosessa luetellut huoltotoimenpiteet on suoritettu oikein CLEAN CHECK UP 1 - J Mikäli "All NO FLOW - all clean check up" -hälytys ilmestyy varmista, ettei polttomaljan pohjalla ole jäämiä tai karstaa. Pohjassa olevien aukkojen tulee olla auki, jotta oikea palaminen voidaan taata. voit käyttää toimintoa "Pellet feed adjustment" palamisen säätämiseksi kuvattujen tarpeiden mukaan. Mikäli hälytystila jatkuu ja edellä luetellut olosuhteet on tarkastettu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen. 4

25 Toiminta ja logiikka OFF.5 C 14: Sytytys (Ignition) Kun edellä luetellut kohdat on tarkastettu, paina näppäintä 1 kolmen sekunnin ajan uunin sytyttämiseksi. Sytytysvaihetta varten on varattu 15 minuuttia, sytytyksen jälkeen ja kontrollilämpötilan saavutettua uuni keskeyttää sytytyksen ja siirtyy KÄYNNISTYKSEEN. Käynnistys (Starting) Käynnistysvaiheessa uuni vakauttaa palamisen, lisää palamista asteittain, käynnistää puhalluksen ja siirtyy sitten TOIMINTAvaiheeseen. Toiminta (Work) Toimintavaiheessa uuni siirtyy asetettuun tehoonsa ja työskentelee saavuttaakseen asetetun huonelämpötilan. Katso seuraava kohta. Termostaatin säätö (Thermostat setting) Huonelämpötilan säätö voidaan tehdä näppäinten 4 ja 5 avulla, tilasta Low -07 tilaan Hot 40 C Low - hot Jos lämpötilan on asetettu kohtaan "low" (alle 7 C kynnysarvon), uuni toimii aina minimiteholla. Jos lämpötila on asetettu kohtaan "hot" (yli 40 C kynnysarvon) uuni ei moduloi ja toimii aina ja yksinomaan asetetulla teholla. Tehon säätö (Power setting) Tehon säädössä on 5 toimintatasoa, näppäimellä 5 (päällä) 1 ja (säätö). Teho 1 = minimitaso - Teho 5 = maksimitaso. Huonelämpötilan anturi (Room probe - kuuluu sarjaan) Laite kontrolloi huonelämpötilaa koneessa olevan anturin avulla. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se siirtää laitteen automaattisesti minimiin tai sammuttaa sen aktivoimalla toiminnon Stand by ja vähentäen pellettien kulutuksen minimiin. Tehdasasennuksen perusteella STBY on aina asetettu kohtaan OFF (merkkivalo palaa) Sen aktivoimiseksi ja toiminnan lisätietoja varten katso ohjeet seuraavalta sivulta kappaleesta: STAND BY Polttomaljan puhdistus (Burn pot cleaning) Työvaiheen aikana uunissa on sisäinen mittari, joka suorittaa polttomaljan puhdistuksen määrätyn ajan kuluttua. Tämän vaiheen näkyessä näytöllä uunin tehot laskevat ja savumoottorien teho nousee ohjelmoinnissa määritetyksi ajaksi. Kun puhdistusvaihe on päättynyt, uuni jatkaa toimintaa ja siirtyy uudelleen valittuun tehoon. Sammuttaminen (Switch-off) Paina näppäintä 1 kolmen sekunnin ajan. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laite siirtyy automaattisesti sammutusvaiheeseen ja pysäyttää pellettien annostelun. Sekä savunpoistomoottori että kuuman ilman puhallin jäävät päälle, kunnes uunin lämpötila laskee tehdasparametrien alapuolelle. Uudelleensytytys (Re-ignition) Uunin uudelleensytytys on mahdollinen, jos savulämpötila on laskenut alas ja ennalta asetettu ajastin on nollattu. SYTYTYSNESTEEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY! KUN täytät PELLETTISÄILIÖTÄ, ÄLÄ PÄÄSTÄ SÄKKIÄ KOSKETUKSIIN KUUMAN UUNIN KANSSA! Jos sytytys epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon. 5

26 ylimääräinen termostaatti (lisävaruste) Laite voi valvoa huonelämpötilaa lisätermostaatin kautta (varuste). Sytyttämisen jälkeen (painamalla näppäintä 1 tai chrono toimintatavan kautta) uuni toimii termostaattiin asetetun arvon saavuttamiseksi visualisoimalla work(yhteys kiinni). Sarjaan kuuluvaa lämpötila-anturia ei automaattisesti huomioida. Kun lämpötila on saavutettu (yhteys auki) uuni siirtyy minimiin ja näyttää modulate. Asennusta ja käyttöön ottoa VArten: Tarvitaan mekaaninen tai digitaalinen termostaatti. Irrota pistoke pistorasiasta. Noudattamalla viereistä kuvaa, liitä termostaatin kaksi kaapelia (puhdas liitin - ei 0 V!) niille tarkoitettuihin napoihin koneen takana, joista toinen on punainen ja toinen musta. Syötä uunia uudelleen. Paina painiketta 5, kunne lämpötila on asetettu tilaan LOW. Tässä vaiheessa uuni on oikein konfiguroitu. Se toimii kontrolloiden ulkoista lisätermostaattia. Asennuksen saa suorittaa ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu. J Uunilla on kaksi erilaista toimintatapaa riippuen toiminnosta. stand-by Katso kappale Stand - by. Käyttäjän valikko (User menu) Näyttö Tässä valikossa voidaan säätää näytön valovoimakkuutta. Tehdasasetuksissa OFF, näytön taustan ja näppäimien valaistus sammuu tietyllä asetetulla aikaviiveellä. Taustavalaistus syttyy, kun näppäintä painetaan tai jos koneessa syntyy hätätila. Säätämällä välillä on mahdollista asettaa näytön valaistuksen aste (10 = minimivalaistus 31 = maksimivalaistus), taustan valaistus on aina päällä. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy ''display''. Käytä näppäimiä 4-5 näytön valoisuuden säätämiseksi. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. OFF.5 C 14:10 OFF.5 C 14:10 Pellettien annostelun säätö (Pellet feed adj.) Seuraavan valikon avulla voidaan säätää pellettien syöttöprosentti. Jos uunissa ilmenee pellettien annostelusta aiheutuvia ongelmia, siirry suoraan pellettien annosteluun liittyvään ohjelmointiin. Polttoainemäärään liittyvät ongelmat voidaan jakaa kahteen luokkaan: 6

27 Polttoainetta puuttuu: uuniin ei kehity sopivaa liekkiä, se on matala, vaikka teho olisikin korkea. minimiteholla uuni pyrkii sammumaan ja siirtyy hälytystilaan no pellets. kun uunin näytölle ilmestyy hälytys no pellets polttomaljan sisällä saattaa olla palamattomia pellettejä. Liikaa polttoainetta: uuniin syntyy erittäin korkea liekki myös alhaisella teholla. lasiluukku likaantuu ja peittyy lähes kokonaan. polttomaljaan muodostuu karstaa liiallisen pellettimäärän vuoksi, joka palaa ainoastaan osittain tukkien ilmanottoaukot. Säätösuhde määritellään prosentteina, eli yhden arvon muutos muuttaa suhteessa kaikkia uunin täyttöön liittyviä nopeusarvoja. Täyttö on mahdollinen välillä -0% - +30%. Säätöä varten noudata näytön toimenpiteitä: Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy ''display''. Paina näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy "pellet". Käytä näppäimiä 4-5 lisätäksesi (4) tai vähentääksesi (5) annostelua WORKvaiheen aikana. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. v1 - Air Valikon avulla voidaan säätää etutuulettimen nopeutta prosenteissa. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy ''display''. Paina näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy "v1 air. Käytä näppäimiä 4-5 lisätäksesi (4) tai vähentääksesi (5) Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. 1 STAND BY - stand-by digitaalisella termostaatilla (sarjaa) Stby -toiminto asetettu On-asentoon Jos Stby-toiminto on aktivoitu (ON) ja uuni ylittää asetetun huonelämpötilan C, se siirtyy sammutustilaan tehtaalla asetetun viiveajan kuluttua näyttämällä viestin stand - by. Kun huonelämpötila on alle C asetettuun arvoon nähden, uuni alkaa toimia näyttöön asetetulla teholla näyttämällä viestin work. 7

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line VESIKIERTOISTEN PELLETTITAKKOJEN KÄSIKIRJA Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2 Hydro line Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 3 MANUFACTURER S CERTIFICATION Issued pursuant to Law no. 449

Lisätiedot

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet

Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet Mallit: BLC3, BLC5, BLC10, BLC14 Käyttöohje FI 1 SISÄLTÖ 1. SÄÄDÖKSET JA YLEISET OHJEET 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Osien vaihto 1 1.3 Laitteen kuvaus 1 1.4 Ominaisuustaulukko 2

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 12 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen osat...4 Toiminnan kuvaus...5 Turvallisuus ja hälytys...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot