KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOPAS PelleTTiuuniT SuOMi/FinlAnDeSe"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit lcd /FINLANDESE

2

3 Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen työ yhdistyy moderniin suunnitteluun, jonka tarkoituksena on saada sinut nauttimaan täysin turvallisesti liekin aikaansaamasta ihastuttavasta tunnelmasta....4 Tärkeitä tietoja...4 Turvallisuus...4 Säännöllinen huolto...4 Turvalaitteet...5 VIITESÄÄNNÖT...5 Yleistä... 6 ASENNUS...7 Savukaasujen poistojärjestelmä...8 Yleisvaatimukset... 8 Savukanava... 9 Savupiippu...11 Piippuhatut...11 SAVUKAASUJEN POISTOJÄRJESTELMÄN TUOTEVAATIMUKSET...1 Palamistuotteiden ulostulon taso...1 TEKNISET ASENNUSASIAKIRJAT...13 SOUVENIR ja ILENIA välikappaleet KUUMAN ILMAN KANAVOINTI Elisir...14 SOUVENIR - ILENIA...15 GRAZIOSA PLUS...16 EMMA PLUS & TOSCA PLUS...16 ylimääräinen termostaatti kanavapuhaltimen moottorin ohjausta varten...17 LÄMPÖSUOJAT Pelletit ja niiden laittaminen Hiilihanko kylmä kahva Näyttöpaneeli Näytön kuvakkeiden selitys...19 Yleisvalikko... 0 Perusohjeet...0 KAUKOSÄÄDIN... 1 Aktivoi viivästetyn sammutuksen...1 Paristotyyppi ja niiden vaihto...1 Asetukset ENSIMMÄISTÄ SYTYTYSTÄ VARTEN... 1 Verkkotaajuus 50/ 60 Hz... Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus... Kielen asetus... Toiminta ja logiikka... 3 ylimääräinen termostaatti (lisävaruste)... 4 Käyttäjän valikko (User menu)... 4 Display...4 Pellettien annostelun säätö (Pellet feed adj.)...4 index v1 - Air...5 STAND BY...5 näppäimistö lukittu (keyes locked)...6 v-air...7 reset...7 Enable chrono... 7 Ajastin (Chrono)... 7 Ohjelmointiesimerkki...8 Huolto... 9 Päivittäinen puhdistus kuuluu käyttäjälle... 9 Säännöllinen huolto Visualisoinnit HÄLYTYKSET

4 Tärkeitä tietoja Tämä käyttöopas on tuotteen täydentävä osa: varmista, että se kulkee aina laitteiston mukana, myös omistajan tai käyttäjän vaihtuessa tai siirrettäessä laite toiseen paikkaan. Mikäli ohjekirja vahingoittuu tai häviää, pyydä uusi kopio alueen teknisestä huollosta. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan sille suunniteltuun käyttöön. Valmistaja ei vastaa sopimussuhteen sisällä tai sen ulkopuolella henkilöille, eläimille ja esineille aiheutuneista vahingoista, jos asennus, säätö tai huolto on suoritettu väärin tai tuotetta on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti. Laitteen asennukseen liittyvät toimenpiteet saa suorittaa pätevä ja valtuutettu henkilöstö, joka vastaa laitteen lopullisesta asennuksesta ja asennetun laitteen moitteettomasta toiminnasta. Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset lait ja määräykset sekä tässä oppaassa annetut ohjeet. Valmistaja ei vastaa edellä mainittujen varotoimenpiteiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista. Pakkauksen purkamisen jälkeen tarkasta, että kaikki osat ovat tallella ja ehjät. Jos osia puuttuu tai huomaat kuljetusvaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta hankit laitteen. Kaikki tuotteeseen kuuluvat sähkökomponentit, jotka takaavat sen oikean toiminnan saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltokeskus alkuperäisiä varaosia käyttämällä. Turvallisuus Fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt (lapset mukaan lukien) tai henkilöt, joilla ei ole käyttöön liittyvää kokemusta, eivät saa käyttää generaattoria, ellei paikalla ole turvallisuudesta vastaavaa henkilöä valvomassa toimintaa ja antamassa ohjeita. Lapsia on valvottava jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella. Älä koske generaattoriin, jos olet paljain jaloin tai jos olet märkä tai kostea. Turvalaitteiden muuttaminen tai säätö on kiellettyä ilman valmistajan antamaa lupaa tai ohjeita. Ulostulevia sähkökaapeleita ei saa vetää, irrottaa, vääntää, vaikka uuni olisikin kytketty pois sähkövirrasta. Virtajohto asetetaan siten, ettei se pääse kosketuksiin laitteeseen kuuluvien kuumien osien kanssa. Pistorasiaan on päästävä asennuksen jälkeen. Asennuspaikassa olevien ilmastointiaukkojen tukkimista tai osittaista pienennystä on vältettävä. Ilmastointiaukot ovat oikean palamisen kannalta välttämättömiä. Pakkaustarvikkeita ei saa jättää lasten tai kykenemättömien henkilöiden haltuun ilman valvontaa. Uunin normaalikäytön aikana tulipesän luukun on oltava aina kiinni. Laitteen käydessä se on kuuma kosketukselle, erityisesti kaikki siihen kuuluvat ulkoiset pinnat. Tämän vuoksi on toimittava äärimmäisen varovaisesti. Jos laite on ollut pitkään pois käytöstä, mahdolliset tukkeumat ennen sen sytyttämistä on tarkastettava. Generaattori on suunniteltu toimimaan kaikissa ilmasto-olosuhteissa (myös kriittisissä olosuhteissa). Erittäin vaikeissa olosuhteissa (kova tuuli, pakkanen) turvajärjestelmä, joka sammuttaa generaattorin, saattaa kuitenkin kytkeytyä päälle. Älä kuitenkaan kytke turvajärjestelmiä pois päältä. Savuhormissa syntyvän tulipalon varalta on varustauduttava sopivilla järjestelmillä, joiden avulla saat liekit sammutetuiksi, tai pyydettävä palokunta apuun. Älä käytä laitetta roskien polttamiseen. Sytytysnesteen käyttö on kiellettyä. Kun täytät pellettisäiliötä, säkkiä ei saa päästää kosketuksiin tuotteen kanssa. Majolikakaakelit ovat korkealaatuisen käsiteollisuuden tuotteita ja näin ollen niissä saattaa ilmetä mikrotäpliä, lasitehalkeamia ja värivaihteluita. Nämä ominaisuudet ovat todiste laadusta. Lasitus ja majolika, niiden erilaisen laajenemiskertoimen mukaan, saavat aikaan lasitehalkeamia, jotka osoittavat niiden yksilöllisyyden. Puhdista majolikakaakelit pehmeällä ja kuivalla rätillä; jos pesuaineita tai nesteitä käytetään, ne saattavat tunkeutua halkeamien sisään ja korostaa niitä. Säännöllinen huolto päivänä tammikuuta 008 annetun asetuksen nro 37 art. perusteella säännöllisellä huollolla tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vastustaa normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista sekä hoitaa mahdolliset satunnaiset tapahtumat, jotka vaativat huoltotoimenpiteiden suorittamista. Kyseiset toimenpiteet eivät kuitenkaan muuta laitteiston rakennetta tai sen käyttötarkoitusta, voimassa olevien teknisten määräysten tai valmistajan laatiman käyttö- ja huolto-ohjeen ohjeiden mukaisesti.

5 Turvalaitteet TURVALAITTEET Selitykset: * = sisältää, - = ei sisällä Oven mikrokytkin: Oven ollessa auki polttomaljan puhdistusjärjestelmän toiminta pysäytetään Elektroninen painekytkin: jos sopimaton alipaine syntyy, uuni siirtyy hälytystilaan. Sulake F.5 A 50 V (uunit): suojaa laitetta voimakkailta virranmuutoksilta GENERAATTORI - * * TERMIT JA MÄÄRITTEET Ilmastointi: Ilmastointi välttämätöntä palamistuotteiden hävittämiseksi ja palamattomien kaasuseosten vaarallisten pitoisuuksien syntymisen välttämiseksi. Laite suljetulla tulisijalla: Laite suunniteltu käytettäväksi suljetulla polttokammiolla. Laite koneellisella vedolla: Sisältää savunkiertojärjestelmän puhaltimen ja savukaasujen poiston ylipaineella suhteessa ympäristöön. Savupiippu: Rakennelma, joka koostuu yhdestä tai useammasta seinästä ja sisältää yhden tai useamman poistoaukon. Tämä elementti, joka toimii pääasiassa pystysuorassa asennossa, poistaa palamistuotteita sopivalta etäisyydeltä maasta. 85 C säädetty käsikäyttöinen mekaaninen turvatermostaatti: kytkeytyy pysäyttämällä polttoaineen lastauksen mikäli pellettisäiliön lämpötila t saavuttaa 85 C raja-arvon. Toiminnan saa palauttaa ennalleen ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu Pellettisäiliön lämpötila-anturi:mikäli säiliö ylikuumenee, kone säätyy automaattisesti ja palautuu normaaleihin lämpötilaarvoihin (* kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa). Ilman mekaaninen painekytkin: pysäyttää pelletin jos alipaine on riittämätön (kyseisellä laitteella varustetuissa malleissa) VIITESÄÄNNÖT Asennuksen on oltava seuraavien standardien mukainen: UNI (01) puulla tai muilla kiinteillä materiaaleilla toimivat lämmityslaitteet: asennus Savupiippujen on oltava seuraavien standardien mukaisia: UNI EN e UNI EN , UNI EN 1457, UNI EN 1806 ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN Savupiippujen lämpö- ja nestedynaamiset laskentamenetelmät UNI EN 1443 (005) savupiiput: yleiset vaatimukset. UNI EN 1457 (01) savupiiput: keraamiset ja terrakotta hormit. UNI/TS 1178 (008) Savupiiput / savukanavat / hormit / metalliset hormit. UNI 719 kohta määräykset, paikalliset säännöt ja Palolaitoksen antamat ohjeet. Valtakunnalliset, läänilliset, maakunnalliset ja kunnalliset määräykset Ota huomioon myös kaikki laitteen asennusmaassa voimassa olevat läänilliset-, maakunnalliset- ja kunnalliset lait ja määräykset. * * * Savukanava: Komponentti tai komponentit, jotka yhdistävät lämpögeneraattorin ulostulon savupiippuun. Piippuhattu: Osa savupiipun päässä, joka mahdollistaa palamistuotteiden poiston myös epäsuotuisissa ilmastoolosuhteissa. Kondenssi: Nesteet, jotka muodostuvat, kun savun lämpötila vastaa tai on alle kastepisteen lämpötilan. Putkistohormi: Hormi, joka muodostuu yhdestä tai useammasta yleensä pystysuorasta elementistä, toimii savujen kerääjänä ja poistajana, sekä suojaa komponentteja savulta ja mahdollisilta veden tiivistymiltä, sopii erityisesti asennettavaksi savupiippuun, tekninen olemassa oleva osa tai lisätty osa, myös uusissa rakennuksissa. Tiivisteen asennus: Tiivistyselementin asennus, joka pitää huolen, että kaikki palamiseen tarvittava ilma otetaan ulkoa. Huolto: Tarvittavien toimenpiteiden yhtälö, jolla pidetään huolta ajan kuluessa laitteen turvallisuudesta ja toiminnasta ja säilytetään järjestelmän tehokkuus pysymällä ennalta määrättyjen parametrien sisällä. Savupiippujärjestelmä: Savupiippu, joka on asennettu käyttämällä yhdistelmää yhteensopivia komponentteja, jotka on valmistettu tai määritelty yhden ainoan valmistajan toimesta, jonka tuotevastuu pitää sisällään koko savupiipun. Savukaasujen poistojärjestelmä: Savunpoistojärjestelmä, joka toimii erillään savukanavan, savupiipun, tornin ja mahdollisen piippuhatun muodostamasta laitteistosta. Säteilyalue: Tulisijan välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue, johon levittyy palamisesta säteilevä lämpö. Takaisinvirtausalue: Kattopinnan ulkoinen alue, jossa aiheutuu ylipainetta tai alipainetta, jotka voivat vaikuttaa palamistuotteiden oikeanlaiseen häviämiseen. 5

6 TOIMENPITEIDEN TOIMINNALLINEN KAAVIO Järjestelmän ammattitaitoinen käyttöönotto ja hyvä toiminta vaatii suoritettavaksi sarjan toimenpiteitä: 1. Valmistelevat toimet: Tarkista, että lämmitysgeneraattorin teho sopii laitteiston ominaisuuksiin; asennuspaikan kelpoisuuden varmistaminen, savukaasujen poistojärjestelmän kelpoisuuden varmistaminen, ilmanottoaukkojen kelpoisuuden varmistaminen;. Asennus: ilmastoinnin järjestäminen ja ilmanpoistoaukkojen liitännät, savukaasujen poistojärjestelmän järjestäminen ja liitännät, asennus ja käyttöönotto, mahdolliset sähköliitännät ja hydrauliset liitännät, eristysasennukset, käynnistys- ja toimintakoe, pinnoite- ja päällystemateriaalien asennukset; 3. Lisäasiakirjojen jättö; 4. Tarkastus ja huolto. Toimivaltaisen viranomaisen vaatimuksiin liittyviä lisäyksiä saatetaan vaatia. VALMISTELEVAT TOIMET Yleistä Ennen jokaista muuta asennus- tai käyttöönottotoimenpidettä on varmistettava järjestelmän sopivuus ja rajoitukset, jotka koskevat paikallishallinnon määräyksiä tai taloyhtiön säännöissä, rasiteoikeudessa, laeissa tai hallinnollisissa määräyksissä asetettuja tavanomaisia tai erityismääräyksiä. Erityisesti on varmistettava seuraavien tekijöiden kelpoisuus: asennuspaikka, jo asennettujen, myös eri polttoaineilla toimivien, laitteistojen olemassa olo asennuspaikassa ja sen läheisyydessä ja siihen yhteydessä olevissa paikoissa, ottamalla huomioon erityisesti ei sallitut asennukset. savukaasun poistojärjestelmä ulkoiset ilmanottoaukot savukaasun poistojärjestelmän kelpoisuus Asennusta on edellettävä laitteen ja savukaasun poistojärjestelmän välisen sopivuuden varmistus tarkistamalla: järjestelmää koskevien asiakirjojen olemassa olo; savupiipun varmistuslevyn olemassa olo ja sisältö; savupiipun sisäisen osan soveltuvuus; esteiden poissaolo koko savupiipussa; savupiipun korkeus ja pääasiallisesti pystysuora suunta; piippuhatun olemassa olo ja kelpoisuus; savupiipun ulkoseinän ja savukanavan etäisyys polttomateriaaleista; savupiipun tyyppi ja materiaali; muiden yhteyksien poissaolo savupiippuun. 6

7 ASENNUS On kiellettyä asentaa tiloihin, joissa tulipalovaara. Kiellettyä asentaa asuttuihin tiloihin (erotuksena laitteet, jotka tiivistetty): joissa on nestemäisellä polttoaineella toimivia laitteita, jotka toimivat jatkuvasti tai osan aikaa ja käyttävät palamisilmaa tilassa, johon ne on asennettu, tai joissa, tai niiden läheisyydessä tai yhteydessä olevissa tiloissa, on B-tyypin kaasulaitteita tilan lämmittämistä varten, lämpimän saniteettiveden tuottamiseksi tai ei, tai joissa toiminnan aikana mitattu alipaine ulko- ja sisätilan välillä on kuitenkin enemmän kuin 4 Pa Asennus kylpyhuoneisiin, makuuhuoneisiin tai yksiöihin Kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa ja yksiöissä sallitaan vain tiivistetyn laitteen asennus tai laitteiden, joissa suljettu tulisija ulkoa otettavalla paloilman kanavoinnilla. Vaatimukset asennuspaikalle Tukitasoilla ja/tai tukipisteillä on oltava riittävä kantokapasiteetti kantaakseen laitteiston, lisälaitteiden ja päällysteiden koko painon. Viereiset sivu- ja takaseinät ja lattian tukitaso on oltava valmistettu taulukon mukaisilla ei palavilla materiaaleilla. Laite voidaan asentaa syttyvien tai lämpöherkkien materiaalien viereen, kunhan sopivaa turvaetäisyyttä noudatetaan. Etäisyys on pellettitakoille: VIITTAUKSET Tulenarat esineet Ei tulenarat esineet A 00 mm 100 mm B 1500 mm 750 mm C 00 mm 100 mm Savuhormi B C A Ilmanottoaukko Tarkastus kuva 1 kuva S S= lattian suoja Joka tapauksessa viereisten palamismateriaalien lämpötila ei saa nousta yhtä korkeaksi tai korkeammaksi kuin ympäristön lämpötila lisättynä 65 C. Asennuspaikan minimitilavuus on oltava suurempi kuin 15 m³. 7

8 Ilmastointi ja tuuletus asennuspaikalla. Ilmastointi on riittävää, kun tilassa on taulukon mukaiset ilmanottoaukot: Ilmanottoaukot Katso kuva Laitteiston kategoria Viitesäännöt Prosenttiosuus aukon nettoläpimitta suhteessa laitteen savukaasujen ulostulon läpimittaan Netto minimiarvo ilmastointiaukolle Pellettitakka UNI EN cm² Poltin UNI EN % 100 cm² Joka tapauksessa ilmastointi on riittävää, kun sisä- ja ulkotilojen paineen erotus on yhtä kuin tai pienempi kuin 4 Pa. Jos tiloissa on B-tyypin kaasulaitteita ajoittaisessa käytössä ja ei lämmitystarkoitukseen, on näille laitteille oltava oma ilmastointija/tai tuuletusaukko. Ilmanottoaukkojen on täytettävä seuraavat vaatimukset: suojattu ritilällä, metalliverkoilla, etc., vähentämättä kuitenkaan niiden hyödynnettävää nettoläpimittaa; asennettu niin, että ne mahdollistavat huoltotoimenpiteet; asennettu niin, että ne eivät voi tukkeutua; Puhdas ja saasteeton ilma voidaan ottaa myös asennustilan lähellä olevasta huoneesta (epäsuora ilmastointi ja tuuletus) mikäli kyseinen virtaus tapahtuu pysyvästi ulos johtavien auki olevien aukkojen kautta. Asennustilan vieressä olevaa huonetta ei saa käyttää autotallina, palavien aineiden varastona tai toimintaan, josta voi syntyä palovaara, eikä se voi olla kylpyhuone, makuuhuone tai yleisesti käytetty huone asunnossa. Savukaasujen poistojärjestelmä Yleisvaatimukset Lämpögeneraattori toimii alipaineella, ja siinä on puhallin savujen poistoa varten. Jokainen laite on oltava yhdistetty sopivaan savukaasujen poistojärjestelmään, jotta varmistetaan palamistuotteiden hajoaminen ilmakehään. Palamistuotteiden poisto on sijaittava katolla. Palamistuotteiden suora poisto seinästä tai suljettuihin, myös päältä auki oleviin tiloihin on kiellettyä. Erityisesti on kiellettyä käyttää metallisia joustavia jatkoputkia. Poisto savupiippuun on tapahduttava yhden savukanavan kautta, joka on liitetty laitteeseen; yhdistetyt savuhormit eivät siis ole sallittuja eikä kyseessä olevan savupiipun tai savukanavan yhdistäminen liesituulettimen tapaisiin poistokupuihin eikä muista generaattoreista tuleviin poistovirtoihin ole sallittua. Savukanava ja savupiippu on yhdistettävä pysyvällä ratkaisulla, jotta savupiippu ei nojaa laitteeseen. Vaikka poistokanavajärjestelmät olisivatkin ylisuuria, niiden sisään ei saa asentaa muita ilmanjakokanavia ja järjestelmäputkistoja. Savukaasujen poistojärjestelmän komponentit on valittava asennettava laitteiston tyypin mukaan seuraavalla tavalla: metallisten savupiippujen UNI/ TS 1178 tapauksessa ottamalla erityisesti huomioon kuvauksen tiedot; ei metallisten savupiippujen tapauksessa: UNI EN ja UNI EN , UNI EN 1457,.-UNI EN 1806; ottaen huomioon erityisesti: lämpötilaluokka; paineluokka (ilmatiiviys) vähintään laitteen vaatima tiiviys; kosteuden kestävyys (kondenssitiiviys); korroosioluokka tai taso ja savun kanssa kosketuksissa olevan sisäseinän materiaali. nokipalon kestävyysluokka; palavien materiaalien vähimmäisetäisyys Jos generaattorin savun lämpötila on 160 C+, suuren hyötysuhteen vuoksi (katso tekniset tiedot) ympäristön täytyy ehdottomasti olla kosteuden kestävä. Savukaasujen poistojärjestelmän asentajan on asennuksen ja siihen liittyvien tarkastusten jälkeen kiinnitettävä näkyvälle paikalle savupiipun lähelle valmistajan tuotteen mukana toimittama varmistuslevy, joka on täytettävä seuraavilla tiedoilla: 8

9 nimellisläpimitta; palavien materiaalien etäisyys, merkitty millimetreinä, jota seuraa nuolen ja liekin symboli; asentajan tiedot ja asennuspäivämäärä. Aina, kun palavien materiaalien on mentävä ohi, on noudatettava seuraavia neuvoja: a a a a a a b.1 b.1 b.1 b b b Symboli Kuvaus Määrä (mm) B Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton/seinän sisäholvista 500 b.1 Palavien materiaalien minimietäisyys tukirakenteen/välikaton ulkoholvista 500 A Valmistajan määrittämä vähimmäisetäisyys palavista materiaaleista G(xxx) Yksiseinäiset hormit merkitään valkoisella värillä. Kaksiseinäiset eristetyt savupiippujärjestelmät merkitään harmaalla värillä. Luokasta A on mahdollista poiketa vain siinä tapauksessa, että käytetään sopivaa suojusta (esim. suojarengas) tukirakenteen/välikaton sisäholvissa. Savukanava Yleisvaatimukset Savukanavat on asennettava noudattamalla seuraavia yleissääntöjä: niissä täytyy olla vähintään yksi tiivis aukko savujen mahdollista näytteenottoa varten; ne on eristettävä, jos ne kulkevat ei lämmitettävien tilojen kautta tai rakennuksen ulkopuolella; ne eivät voi kulkea läpi tiloista, joihin ei saa asentaa polttoainelaitteistoja tulenarkoihin tai tulipalovaaran sisältäviin tiloihin, tai paikkoihin ja/tai tiloihin, joita ei voi tarkastaa; ne on asennettava niin, että ne kestävät normaalia lämpölaajentumista; ne on kiinnitettävä savupiipun suulle ilman ilman työntymistä sen sisälle; joustavien metalliputkien käyttäminen elementin kiinnittämiseksi savupiippuun on kiellettyä; Savupiippu Savupiippu Väärin Oikein ok ok 9

10 on kiellettyä asettaa osia kaltevuuden vastaisesti; savukanavissa on oltava koko pituudeltaan suurempi läpimitta kuin laitteen poistohormin kiinnikkeessä; mahdolliset halkaisijan muutokset ovat sallittuja vain, kun yhteneviä savupiipun suuaukon kanssa; ne on asennettava niin, että vältetään tiivistymisen muodostumista ja liittymäkohtien ulostulo; niitä ei saa sijoittaa pienemmälle etäisyydelle palavista materiaaleista, kuin mitä tuotteen kuvauksessa on kerrottu; Savukanava/hormi on asennetta niin, että se sallii noen keräämisen ja harjaamisen sekä tarkastuksen ennen purkamista, tai sallii tarkastuksen aukkojen kautta silloin, kun se ei onnistu laitteen sisältä käsin. Lisätietoja laitteille, joissa sähköpuhallin savukaasujen poistamiseksi Kaikkien savujen poistoon tarkoitettujen sähköpuhaltimella varustettujen lämpögeneraattoreiden asennuksessa on noudatettava seuraavia ohjeita: Kaikissa vaakatasoon asennettavissa osissa on oltava 3% ylöspäin suuntaava kaltevuus Vaakasuoran osan on oltava mahdollisimman lyhyt ja joka tapauksessa ei koskaan yli kolme metriä Suunnanvaihdot, T -liitos mukaan lukien, eivät saa ylittää neljää. Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sisäisen savuhormin asennus Eristetty savuhormi Sade- ja tuulisuojaus Asennus sisäisellä - ulkoisella savuhormilla Sade- ja tuulisuojaus Eristetty savuhormi "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla Eristetty "T"-liitos tiivistymisenestolla ja tarkastuskorkilla ALKUOSAAN EI SUOSITELLA 90 :N KULMAN ASENTAMISTA, KOSKA TUHKA TUKKISI SAVUN KULUN LYHYESSÄ AJASSA, AIHEUTTAEN GENERAATTORILLE VETO-ONGELMIA. KATSO ALLA OLEVAT KUVAT: Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan Tuhka kerääntynyt 90 :n kulmaan 10

11 Oikeiden savupiipun liitäntöjen esimerkkejä Sade- ja tuulisuojaus Sade- ja tuulisuojaus Teräslevy tiivistetty Max 3 mt ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla 3-5% ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla Eristetty ''T''-liitos ja tarkastuskorkilla On pakollista käyttää tiiviitä putkistoja Savupiippu Jotta savupiiput voivat poistaa palamistuotteita ilmakehään, mainittujen yleisvaatimusten lisäksi niiden on täytettävä seuraavat vaatimukset: toimittava alipaineella (ylipaineella toimiminen ei ole sallittua); sisäosan on oltava mielellään pyöreän muotoinen; neliömäisissa tai suorakulmion muotoisissa osissa on oltava pyöristetyt kulmat, jotka eivät saa olla pienemmät kuin 0 mm (hydraulisesti vastaavia osia voidaan käyttää, kun osaa ympäröivän suorakulmion suuremman ja pienemmän sivun suhde ei ole suurempi kuin 1,5); käytettävä vain savukaasujen poistoon; oltava pääasiassa pystysuorassa ja niissä ei saa olla minkäänlaisia esteitä koko pituuden matkalla; ei enempää kuin kaksi suunnanvaihtoa, joissa ei suurempi kuin 45 :n kulma; oltava, kosteissa olosuhteissa toimiessaan, laitteisto veden poistoon (tiivistynyt vesi, sadevesi); Putkistojärjestelmä Putkistojärjestelmä voidaan toteuttaa yhdellä tai useammalla putkistohormilla, jotka toimivat vain alipaineella ympäristöön nähden. UNI EN mukainen joustava putki, T400-G ominaisuuksilla täyttää vaatimukset. Piippuhatut Piippuhattujen on täytettävä seuraavat vaatimukset: sen hyödynnettävän ulostuloaukon halkaisijan on oltava vähintään kaksinkertainen savupiippuun/putkistojärjestelmään nähden, johon se asennetaan; niiden on estettävä sateen ja lumen pääsy savupiippuun/putkistojärjestelmään; niiden on oltava valmistettu niin, että mistä tahansa suunnasta tai kulmasta tuleva tuuli ei estä palamistuotteiden pääsyä ulos; niissä ei saa olla mekaanisia imulaitteita. 11

12 Palamistuotteiden ulostulon taso Ulostuloaukon taso lasketaan mittaamalla suojapeitteen ja savun ulkoilmaan ulostulon alaosan välinen minimikorkeus; tämä määrä on oltava takaisinvirtaussalueen ulkopuolella ja sopivalla etäisyydellä elementeistä, jotka estävät tai vaikeuttavat palamistuotteiden poistoa, tai sisäänmenoaukkoja tai läpikulkualueita. Takaisinvirtausalue Ulostulon taso on sijaittava takaisinvirtausalueen ulkopuolella laskettuna alla kuvatulla tavalla. Harjan lähellä lasketaan pienemmän mukaan. Ulostulon tason laskettava alue a 90 ß c Ulostulon tason laskettava alue kaltevan katon yläpuolella ( ß>10 ) Viittaus Kuvaus Laskettava alue (mm) Savupiipun/putkistojärjestelmän ulostuloaukko ei saa olla lähellä esteitä, jotka saattavat aiheuttaa turbulenssialueen ja/tai estää oikeanlaisen palamistuotteiden poiston, tai estää katolla tehtävät huoltotoimenpiteet. Tarkista muiden piippuhattujen, kattoikkunoiden tai ullakkoikkunoiden olemassaolo. SAVUKAASUJEN POISTOJÄRJESTELMÄN TUOTEVAATIMUKSET Lämpötilaluokka Pellettilaitteiden tapauksessa ei hyväksytä alle T00 lämpötilaluokitusta. Nokipalon kestävyysluokka Kiinteillä polttoaineilla toimivien laitteiden savukaasujen poistojärjestelmältä vaaditaan nokipalokestävyyttä, ja tämä on merkittävä kirjaimella G, jonka perään merkitään palavien materiaalien etäisyys millimetreinä (XX) (UNI EN 1443 mukaisesti). Pellettilaitteistojen tapauksessa savukaasujen poistojärjestelmän on oltava tiivistetty, käytetään kaksoismerkintää (G tai O, elastomeeritiivisteellä tai ei) savupiipun kiinnittämiseksi laitteeseen, on huomioitava millimetreissä annettu minimietäisyys XX, joka on merkitty kuvauksella G; nokipalon tapauksessa on palautettava alkuperäinen tila (tiivisteiden ja vahingoittuneiden osien vaihto ja käyttöön jäävien puhdistus). Käynnistyskokeet C Etäisyys laskettu 90 katon pinnasta 1300 A Korkeus katon harjalta 500 Laitteen toimivuus on varmistettava käynnistyskokeella, eli: mekaanisen syötön laitteissa käynnistysvaihe on saatettava loppuun, on tarkistettava laitteen kunnollinen toiminta vähintään seuraavien 15 min ajan ja säätää laitteen sammutus; Laitteet, jotka on yhdistetty veden lämmitysjärjestelmään (termostaattitakka, -uuni), katsastus on suoritettava myös hydrauliikkajärjestelmän sisällä. 1

13 Päällyste ja pinnoitus Päällysteet ja pinnoitus voidaan suorittaa vasta, kun laitteen kunnollinen toiminta on varmistettu mainitulla tavalla TEKNISET ASENNUSASIAKIRJAT Asennuksen jälkeen asentajan on annettava omistajalle tai vastuuhenkilölle, voimassa olevien lakien mukaisesti, järjestelmän vaatimustenmukaisuustodistus, liitteenä: 1) järjestelmän ja sen osien (kuten savukanavat, savupiippu, etc.) käyttö- ja huolto-ohjekirja; ) valokuva tai sen kopio varmistuslevystä; 3) järjestelmän tietokirja (kun olemassa). Asentajan on suositeltavaa pyytää kuittaus toimitetuista asiakirjoista ja säilyttää sitä yhdessä tehtyä asennusta koskevien teknisten asiakirjojen kopion kanssa. Eri henkilöiden suorittama asennus Jos asennuksen eri vaiheet suorittaa useampi eri henkilö, jokaisen on dokumentoitava tehty työ toimeksiantajan ja seuraavan vaiheen suorittavan henkilön hyväksi. TARKASTUS JA HUOLTO Toimenpiteiden jaksotus Lämmitysjärjestelmän huolto Asennetun laitteiston tyyppi <15kW (15-35) kw Pellettilaitteisto 1 vuosi 1 vuosi Vesilaitteet (termostaattitakat, -uunit, -keittiöt) 1 vuosi 1 vuosi Lämpökattilat 1 vuosi 1 vuosi Savukaasujen poistojärjestelmä 4 t polttoainetta käytetty 4 t polttoainetta käytetty Lisätietoja varten katso luku "puhdistus ja huolto". Tarkastus- ja huoltoraportti Jokaisen tarkastuksen ja/tai huollon jälkeen on omistajalle tai vastuuhenkilölle jätettävä raportti, joka on allekirjoitettava. Raporttiin on merkittävä vastaan tulleet tilanteet, tehdyt toimenpiteet, mahdolliset vaihdetut tai asennetut osat ja mahdolliset huomiot, suositukset ja ohjeet. Raportti on säilytettävä yhdessä olennaisten asiakirjojen kanssa. Tarkastus- ja huoltoraportissa on mainittava: varmistetut, ei korjattavat häiriöt, jotka vaarantavat käyttäjän hengen tai aiheuttavat vakavia vaurioita tuotteelle; käsitellyt osat. Jos yllä mainitun tapaisia häiriöitä ilmenee, on omistajaa tai vastuuhenkilöä varoitettava kirjallisesti huoltoraportissa käyttämästä järjestelmää ennen sen täydellistä palauttamista alkuperäiseen turvalliseen käyttötilaan. Tarkastus- ja huoltoraportissa on ilmoitettava toimenpiteet suorittaneen teknikon tai yrityksen tiedot ja yhteystiedot, sekä toimenpiteen päivämäärä ja huollon suorittaneen henkilön allekirjoitus. 13

14 SOUVENIR ja ILENIA välikappaleet Malleissa "SOUVENIR" ja "ILENIA" on koneen takana neljä välikappaletta, jotka rajoittavat minimietäisyyttä kaikista takaosan tukirakenteista. Välikappaleita ei saa poistaa. KUUMAN ILMAN KANAVOINTI Kuuman ilman kanavointiin tarkoitetun putken on oltava sisähalkaisijaltaan 80 mm, eristetty tai vähintään suojattu termiseltä haihtumiselta. Elisir Kuuman ilman kanavointiin tarkoitetut putket on asennettava asiantuntevan henkilöstön toimesta ja/tai valmistajan teknisen tuen valvonnassa Malli "Elisir" voidaan kanavoida koneen takaa, sivusta tai yläosasta, asennuksen lisätietoja varten katso koneessa oleva ohjelehtinen. On mahdollista käyttää vain yhtä kanavointia tarpeiden mukaan. Ominaisuudet: kanavoinnin ulostulon halkaisija: 80 mm suositeltu kanavoinnin enimmäispituus 6 m mahdollista termostoida kanavointi lisätermostaatin avulla (lisävaruste) mahdollisuus säätää tuuletuksen nopeus prosentuaalisesti, kanavointia ei voi kytkeä pois.

15 SOUVENIR - ILENIA Mallit "SOUVENIR" ja "ILENIA voidaan kanavoida koneen takaa (1), sivusta () tai yläpuolelta (3). Asennuksen lisätietoja varten katso koneessa oleva ohjelehtinen. Mahdollisuus valita milloin kanavointia käytetään manuaalisella kuuman ilmavirran suuntauksella käyttämällä toimituksen mukana tulevaa avainta, joka työnnetään lämmittimen yläosassa olevalle paikalleen. kanavointi ympäristö - SOUVENIR Kääntämällä vastapäivään (asento "C") suunnataan osa ilmasta kanavaan, kääntämällä myötäpäivään (asento "A") kanavointi suuntautuu ympäristöön. On mahdollista käyttää vain yhtä kanavointia tarpeiden mukaan. - ILENIA Kääntämällä vastapäivään (asento "C") suunnataan osa ilmasta kanavaan, kääntämällä myötäpäivään (asento "A") kanavointi suuntautuu ympäristöön. On mahdollista käyttää vain yhtä kanavointia tarpeiden mukaan. Ominaisuudet: Asento "A" kanavoinnin ulostulon halkaisija: 80 mm suositeltu kanavoinnin enimmäispituus 6 m kanavointia ei ole mahdollista termostoida mahdollisuus säätää tuulettimen nopeutta prosentuaalisesti. Asento "C" 3 1

16 GRAZIOSA PLUS Mallissa GRAZIOSA PLUS on pakollinen kuuman ilman kanavointi. Takana sijaitsee suojus, joka on poistettava ja siihen on liitettävä kanavointi. Ominaisuudet: kanavoinnin ulostulon halkaisija: 80 mm suositeltu kanavoinnin enimmäispituus 6 m mahdollista termostoida kanavointi lisätermostaatin avulla mahdollisuus säätää tuulettimen nopeutta prosentuaalisesti. Poista suojus! Tässä tuotteessa kuuman ilman kanavointi on pakollinen. Kanavapuhaltimen moottoria ei voi kytkeä pois päältä. Älä peitä tai sulje kanavointia! EMMA PLUS & TOSCA PLUS EMMA PLUS & TOSCA PLUS tarjous mahdollisuuden päättää kuuman ilman suunnan kahdella sulkimella, joita voidaan ohjata kahdella pellettisäiliön sisään asetetulla vivulla, jotka on kytkettävä päälle varustuksiin kuuluvan hiilihangon avulla (ks. alla olevat kuvat). On mahdollista käyttää kumpaa tahansa takana olevista ulostuloista. Ominaisuudet: kanavoinnin ulostulon halkaisija: x80 mm suositeltu kanavoinnin enimmäispituus m kanavointia ei ole mahdollista termostoida mahdollisuus säätää tuulettimen nopeutta prosentuaalisesti.

17 ylimääräinen termostaatti kanavapuhaltimen moottorin ohjausta varten Kanavointimoottorilla varustetuissa malleissa on mahdollista termostoida myös itse moottori. Ulkoisen termostaatin liitännän avulla on mahdollista ohjata uunin toimintaa itsenäisesti kanavapuhaltimen moottoriin nähden. Riittää, että säädät haluamasi lämpötilan termostaattiin; termostaatti ohjaa toisen moottorin toimintaa: lämpötila saavutettava (suljettu liitin), toinen moottori seuraa uunin toimintaa. kun lämpötila on saavutettu (kontakti auki), kanavapuhaltimen moottori viedään nopeuteen 1 ja se osoitetaan kanavapuhaltimen led-valon vilkkumisen kautta. Kanavointiin tarkoitetun termostaatin liitin on varustettu sarja-asennetulla sillalla. Katso piirros esimerkkipuolella. LÄMPÖSUOJAT Alla olevissa kuvissa on kuvattu säiliön (85 C) lämpösuojien paikat. Tämän lauetessa suosittelemme ottamaan yhteyttä valtuutettuun teknikkoon syyn selvittämiseksi. SOUVENIR 85C ILENIA 85C

18 Pelletit ja niiden laittaminen Pelletit valmistetaan puristamalla sahajauhoista, jotka ovat pelkästään puun sahajätettä (pelletit eivät siis sisällä maaleja). Sahajauhot ovat peräisin sahalaitoksilta, puusepän verstailta ja muista paikoista, joissa puuta työstetään ja käytetään rakennusmateriaalina. Pellettipolttoaine on ehdottomasti ympäristöystävällinen, sillä sen puristamisessa ei käytetä minkäänlaisia liima-aineita. Pelletit pysyvät tiiviinä ajan kuluessa, sillä ne sisältävät puissa luonnollisesti olevaa ainetta: ruskohiiltä. Ympäristöystävällisyyden lisäksi pellettien käyttö mahdollistaa sahajätteiden hyödyntämisen, ja pelleteillä on myös teknisiä etuja. Puun lämpöarvo on 4,4 kwh/kg (kosteuden ollessa 15 %, eli noin 18 kuukauden kuivatuksen jälkeen), kun taas pellettien lämpöarvo on 5 kwh/kg. Pelletin tiheys on 650 kg/m 3 ja 8 % sen painosta on vettä. Tämän vuoksi pellettejä ei tarvitse kuivattaa sopivan lämpöarvon saavuttamiseksi. Käytettyjen pellettien täytyy vastata seuraavissa standardeissa annettuja ominaisuuksia: EN plus - UNI EN luokka a1 tai a Ö-norm M 7135 DIN plus Tuotteidensa valmistaja suosittelee aina käyttämään pellettejä, joiden halkaisija on 6 mm. Pellettien säilytys Ongelmattoman polton varmistamiseksi pellettejä täytyy säilyttää kuivassa. Avaa säiliön kansi ja lisää pelletit pienen lapion avulla. HUONOLAATUISTEN TAI MUISTA MATERIAALEISTA VALMISTETTUJEN PELLETTIEN KÄYTTÖ VAHINGOITTAA GENERAATTORIN TOIMINTAA JA SAATTAA MITÄTÖIDÄ TAKUUN JA TÄHÄN LIITTYVÄN VALMISTAJAN VASTUUN. Hiilihanko kylmä kahva Kaikissa malleissa on mukana hiilihanko (kuva1) ja joissakin on vielä lisäksi "kylmä kahva" (kuva ). Nämä varusteet helpottavat luukun avaamista/sulkemista sekä puhdistustoimenpiteitä. Generaattoreille, joilla on mukana "kylmä kahva" on takapuolella vartavastainen pidike (kuva 3), jossa kahvaa voi säilyttää silloin, kun sitä ei käytetä. kuva 1 kuva kuva 3

19 Näyttöpaneeli PAINIKE ON / OFF Eri viestien näyttö VALIKKOON PÄÄSY OFF 3 5 TOIMINTATEHON SÄÄTÖ LÄMPÖTILAN ASETUS Näytön kuvakkeiden selitys 1 Osoittaa radiosignaalin vastaanottoa Palaa = radioyhteyden aikana Sammunut = radioyhteys puuttuu Palaa jatkuvana = sarjasisääntulo pois kytketty Osoittaa savunpoistopuhaltimen toimintaa Sammutettu = savunpoistopuhallin pois päältä Palaa = savunpoistopuhallin päällä Vilkkuu = vika Osoittaa sivupuhaltimen toimintaa (mikäli olema) Sammunut = ei toiminnassa Palaa = toiminnassa Vilkkuu = moottori toimii minimillä Osoittaa pellettien lastausmoottorin toimintaa Sammunut = pellettien lastausmoottori pois päältä Päällä = pellettien lastausmoottori päällä Osoittaa korvaustoimintoa Sammunut = toiminto pois päältä Palaa = toiminto päällä Osoittaa ylimääräisen ulkoisen termostaatin yhteyttä Yhteys kiinni: ylimääräisen termostaatin yhteys on kiinni ja STBY-toiminto on pois päältä Ilmoittaa lisätermostaatin sisääntulon tilaa (GND - 13) Osoittaa kanavointimoottorin toimintaa Sammunut = Moottori pois päältä Palaa = Moottori päällä Vilkkuu = moottori käy minimikierroksilla ja on moduloivassa tilassa (lisäsisäänmeno auki) Osoittaa F1 toiminnon aktivointia (tuleva liitäntä) Sammunut = toiminto pois päältä Palaa = toiminto päällä Osoittaa viikko-ohjelmointia Merkkivalo palaa = viikko-ohjelmointi päällä Merkkivalo sammunut = viikko-ohjelmointi pois päältä Osoittaa uunin modulointia Palaa = uuni käy asetetulla teholla Vilkkuu = uunin toimintateho on asetettuun tehoon nähden eri, uuni moduloi (useista syistä) Hälytystilan merkki Palaa: ilmoittaa hälytyksestä Sammunut: ei hälytyksiä Yhteys auki: Vilkkuu, kun yhteys on kiinni: Vilkkuu, kun yhteys on auki: ylimääräisen termostaatin yhteys on auki ja STBY-toiminto on pois päältä ylimääräisen termostaatin yhteys on kiinni ja STBY-toiminto on aktivoitu ylimääräisen termostaatin yhteys on auki ja STBY-toiminto on aktivoitu Osoittaa ympäristön lämpötilan tilaa Sammunut = anturin lukema lämpötila T ylittää lämpötilan asetuksen Palaa = anturin lukema lämpötila T on alle lämpötilan asetuksen Säiliöanturi Sammunut = anturi ok Palaa = anturi viallinen (lyhyt tai auki) Vilkkuu = moduloi säiliön takia 19

20 Yleisvalikko OFF Taakse - poistu Parametrien selaus: seuraava () ; edellinen (3) Asetustietojen muutto: lisää (4) ; vähennä (5) 6 Vahvista - meno valikkoon 6 Set clock *Enable chrono Set chrono Language User Technic set (Ammattitaitoisen teknikon käyttöön) Enable chrono PROG on/off IT,EN,FR,DE,ES Varmista näppäimellä 6 display Pellet in % v1 air Sivuava STAND BY Keys locked Start Prg1 Stop prg1 Monday prg1 on-off SUNDAY PRG1 on-off Set prg1 07 C Toista samat vaiheet 3 muulle aikasäädölle Day Hours Minutes Date Month Year v air Kanavointi *Jos sellainen on Reset Perusohjeet Uunin ensimmäisten sytytysten aikana noudata seuraavia ohjeita: Käytettyjen maalien ja silikonien kuivumisesta saattaa muodostua hajuja. Vältä pitkäaikaista oleskelua huoneessa. Älä koske pintoihin, sillä ne saattavat olla vielä epävakaita. Tuuleta huoneistoa useaan kertaan. Pintojen kovettuminen saadaan päätökseen muutamien lämmityskertojen jälkeen. Älä käytä laitetta roskien polttamiseen. Ennen sytytyksen aloittamista, tarkasta seuraavat seikat: Hydraulilaitteiston on oltava valmis. Noudata säädöksiä ja käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Säiliön on oltava täynnä pellettejä Palotilan on oltava puhdas Polttomaljan on oltava kokonaan tyhjä ja puhdas Tarkasta, että tuli- ja tuhkapesän luukut on suljettu tiiviisti Tarkasta, että virtajohto on kytketty oikein Takaoikealla sijaitseva kaksinapainen kytkin on asetettava 1-asentoon Laitteen käyttö ilman tulipeltiä JA/TAI LIEKINOHJAINTA (ks. sivussa oleva kuva) on kielletty. Näiden POISTAMINEN vaarantaa tuotteen turvallisuuden ja aiheuttaa takuun välittömän raukeamisen. Kulumisen tai huonontumisen vuoksi pyydä osan vaihtoa tukipalvelusta (Vaihto ei kuulu tuotetakuuseen, koska kyseessä kuluva osa). LIEKINOHJAIN POLTTOMALJAN VÄLIKAPPALE 0

21 KAUKOSÄÄDIN Kaukosäätimen avulla voidaan säätää kaikkea, mitä yleensä voidaan tehdä Lcd-näytön kautta. Seuraavassa taulukossa kuvataan yksityiskohtaisesti eri toiminnot: INFO On / Off Painamalla näppäintä kolmen sekunnin ajan uuni siirtyy sytytykseen tai sammutukseen Tehon lisääminen Näppäintä painamalla voidaan lisätä käyttötehoa 3 Tehon vähentäminen Näppäintä painamalla voidaan vähentää käyttötehoa Lämpötilan t lisääminen Lämpötilan t vähentäminen Aktivoi / deaktivoi ajastimen Aktivoi viivästetyn sammutuksen 8 Valikko Näppäimen avulla voidaan lisätä lämpötila-asetusta Näppäimen avulla voidaan vähentää lämpötila-asetusta Näppäintä painamalla voidaan aktivoida tai deaktivoida ajastin Näppäimen avulla voidaan lykätä sammutusta ohjelmoimalla viive. Jos esimerkiksi sammutus asetetaan tunnin kuluttua, uuni sammuu automaattisesti, kun tunti on kulunut umpeen, ja näyttää minuutti kerrallaan lähtölaskentaa viivästettyyn sammutukseen. Näppäimen avulla voidaan mennä käyttö- ja tekniseen valikkoon (tekninen valikko on varattu huollolle) 9 Lisää Näppäimen avulla voidaan lisätä lämpötila-asetusta 10 ESC-näppäin Näppäimen avulla voidaan poistua ohjelmoinnista tai visualisoinnista palaamalla alkuvalikkoon, tallentamatta tietoja muistiin 11 Taakse Näppäimen avulla mennään taaksepäin eri valikoissa 1 Vahvistuspainike Näppäimellä vahvistetaan käyttövalikon ohjelmointivaiheessa suoritetut säädöt 13 Eteen Näppäintä tarvitaan jatkamaan eteenpäin eri valikoissa 14 Aktivoi toiminnon F1 Näppäin tulevia sovelluksia varten 15 Vähentää Näppäintä tarvitaan asetettavan arvon vähentämiseen 16 Uunin tila Näppäintä painamalla näytetään uunin yleistila Huom: kaukosäätimessä olevat numerot ovat esimerkinomaisia eikä tuotteen mukana toimitettu kaukosäädin sisällä niitä. Paristotyyppi ja niiden vaihto Paristot on asetettu kaukosäätimen alaosaan. Niiden vaihtamiseksi tulee irrottaa paristoluukku (kaukosäätimen takana olevassa kuvassa osoitettuun tapaan), irrottaa tai aseta paristo kaukosäätimessä tai paristossa olevia merkkejä noudattamalla. Kaukosäätimen toimintaa varten tarvitaan nro 1 litium puskuriparistoa CR05 3V Jos kaukosäädin on sammunut koska siihen ei ole asennettu paristoja, uunia voidaan ohjata ohjauspaneelilta, joka sijaitsee uunin yläosassa. Paristojen vaihdon aikana huomioi napaisuus, noudattamalla kaukosäätimen lokerossa olevia kuvia. Käytetyt paristot sisältävät ympäristölle haitallisia metalleja, joten ne tulee hävittää erillään tarkoituksenmukaisissa astioissa. Asetukset ENSIMMÄISTÄ SYTYTYSTÄ VARTEN Kun virtajohto on kytketty uunin takaosaan, käännä takaosassa oleva katkaisin asentoon (I). Uunin takaosaan asetettua katkaisinta tarvitaan kytkemään virta uunin piirikorttiin. Uuni on sammunut ja paneelille ilmestyy ensimmäinen näyttö, jossa lukee OFF. 1

22 Verkkotaajuus 50/ 60 Hz Jos uuni on asennettu maahan, jossa käytetään 60 Hz taajuutta, uunin näyttö ilmoittaa "verkon taajuus virheellinen". Muuta taajuutta, kuten neuvottu seuraavassa. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6. Valitse tarvittava taajuus näppäimillä 4 tai 5. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan Kellonajan, päivän, kuukauden ja vuoden asetus Set clock -toiminnon avulla voidaan säätää kellonaikaa ja päiväystä Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Vahvista näppäimellä 6. Valitse päivä käyttämällä näppäimiä 4 tai 5. Jatka painamalla näppäintä. Toimi samalla tavalla, 4 tai 5 asettaaksesi ja näppäintä siirtyäksesi eteenpäin, tuntien, minuuttien, päivämäärän, kuukauden ja vuoden asettamiseksi. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan Set clock Day Mon, Tue, Wed,...Sun Hours Minutes Date Month Year Kielen asetus Voit valita haluamasi kielen eri viestien visualisointia varten. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina näppäintä kunnes näyttöön ilmestyy set language. Vahvista näppäimellä 6. Valitse kieli näppäimellä 4 tai 5. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan Language set language Italian English German French Spanish Laite ei syty (No ignition) J Ensimmäinen sytytys voi myös epäonnistua, sillä syöttöruuvi on tyhjä eikä se aina kykene täyttämään polttomaljaa ajoissa riittävällä määrällä pellettejä liekin säännöllistä sytyttämistä varten. Mikäli ongelma syntyy vasta muutamien käyttökuukausien jälkeen tarkista, että uuniin kuuluvassa vihkosessa luetellut huoltotoimenpiteet on suoritettu oikein CLEAN CHECK UP 1 - POLTTOMALJAN POHJA J Mikäli "All NO FLOW - all clean check up" -hälytys ilmestyy varmista, ettei polttomaljan pohjalla ole jäämiä tai karstaa. Pohjassa olevien aukkojen tulee olla auki, jotta oikea palaminen voidaan taata. voit käyttää toimintoa "Pellet feed adjustment" palamisen säätämiseksi kuvattujen tarpeiden mukaan. Mikäli hälytystila jatkuu ja edellä luetellut olosuhteet on tarkastettu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltokeskukseen.

23 Toiminta ja logiikka 1 OFF Sytytys (Ignition) Kun edellä luetellut kohdat on tarkastettu, paina näppäintä 1 kolmen sekunnin ajan uunin sytyttämiseksi. Sytytysvaihetta varten on varattu 15 minuuttia, sytytyksen jälkeen ja kontrollilämpötilan saavutettua uuni keskeyttää sytytyksen ja siirtyy KÄYNNISTYKSEEN. Käynnistys (Starting) Käynnistysvaiheessa uuni vakauttaa palamisen, lisää palamista asteittain, käynnistää puhalluksen ja siirtyy sitten TOIMINTAvaiheeseen. Toiminta (Work) Toimintavaiheessa uuni siirtyy asetettuun tehoonsa ja työskentelee saavuttaakseen asetetun huonelämpötilan. Katso seuraava kohta. Termostaatin säätö (Thermostat setting) Huonelämpötilan säätö voidaan tehdä näppäinten 4 ja 5 avulla, tilasta Low -07 tilaan Hot 40 C Low - hot Jos lämpötilan on asetettu kohtaan "low" (alle 7 C kynnysarvon), uuni toimii aina minimiteholla. Jos lämpötila on asetettu kohtaan "hot" (yli 40 C kynnysarvon) uuni ei moduloi ja toimii aina ja yksinomaan asetetulla teholla. Tehon säätö (Power setting) Tehon säädössä on 5 toimintatasoa, näppäimellä 5 (päällä) 1 ja (säätö). Teho 1 = minimitaso - Teho 5 = maksimitaso. Huonelämpötilan anturi (Room probe - kuuluu sarjaan) Laite kontrolloi huonelämpötilaa koneessa olevan anturin avulla. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, se siirtää laitteen automaattisesti minimiin tai sammuttaa sen aktivoimalla toiminnon Stand by ja vähentäen pellettien kulutuksen minimiin. Tehdasasennuksen perusteella STBY on aina asetettu kohtaan OFF (merkkivalo palaa) Sen aktivoimiseksi ja toiminnan lisätietoja varten katso ohjeet seuraavalta sivulta kappaleesta: STAND BY Polttomaljan puhdistus (Burn pot cleaning) Työvaiheen aikana uunissa on sisäinen mittari, joka suorittaa polttomaljan puhdistuksen määrätyn ajan kuluttua. Tämä vaihe kuvataan näytöllä, uuni siirtyy alempaan tehoon ja savunpoistopuhaltimen teho kasvaa määrätyn ohjelmoinnissa olevan ajan verran. Kun puhdistusvaihe on päättynyt, uuni jatkaa toimintaa ja siirtyy uudelleen valittuun tehoon. Sammuttaminen (Switch-off) Paina näppäintä 1 kolmen sekunnin ajan. Kun tämä toimenpide on suoritettu, laite siirtyy automaattisesti sammutusvaiheeseen ja pysäyttää pellettien annostelun. Sekä savunpoistomoottori että kuuman ilman puhallin jäävät päälle, kunnes uunin lämpötila laskee tehdasparametrien alapuolelle. Uudelleensytytys (Re-ignition) Uunin uudelleensytytys on mahdollinen, jos savulämpötila on laskenut alas ja ennalta asetettu ajastin on nollattu. SYTYTYSNESTEEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY! KUN TÄYTÄT PELLETTISÄILIÖTÄ, ÄLÄ PÄÄSTÄ SÄKKIÄ KOSKETUKSIIN KUUMAN UUNIN KANSSA! Jos sytytys epäonnistuu toistuvasti, ota yhteyttä valtuutettuun teknikkoon. 3

24 ylimääräinen termostaatti (lisävaruste) Laite voi valvoa huonelämpötilaa lisätermostaatin kautta (varuste). Sytyttämisen jälkeen (painamalla näppäintä 1 tai chrono toimintatavan kautta) uuni toimii termostaattiin asetetun arvon saavuttamiseksi visualisoimalla work(yhteys kiinni). Sarjaan kuuluvaa lämpötila-anturia ei automaattisesti huomioida. Kun lämpötila on saavutettu (yhteys auki) uuni siirtyy minimiin ja näyttää modulate. Asennusta ja käyttöön ottoa varten: Tarvitaan mekaaninen tai digitaalinen termostaatti. Irrota pistoke pistorasiasta. Noudattamalla viereistä kuvaa, liitä termostaatin kaksi kaapelia (puhdas liitin - ei 0 V!) niille tarkoitettuihin napoihin koneen takana, joista toinen on punainen ja toinen musta. Syötä uunia uudelleen. Paina painiketta 5, kunne lämpötila on asetettu tilaan LOW. Tässä vaiheessa uuni on oikein konfiguroitu. Se toimii kontrolloiden ulkoista lisätermostaattia. Asennuksen saa suorittaa ammattitaitoinen henkilöstö ja/tai valmistajan tekninen huoltopalvelu. J Uunilla on kaksi erilaista toimintatapaa riippuen toiminnosta. STAND-BY Katso kappale Stand - by. Käyttäjän valikko (User menu) Display Tässä valikossa voidaan säätää näytön valovoimakkuutta. Käytettävät asetukset ovat OFF Aktivoimalla OFF, näytön taustavalo sammuu edellä asetetun viiveen kuluttua. Säätämällä välillä valovoimaisuuden tehoa voidaan säätää. (10 = minimi valoisuus 31 = maksimi valoisuus) Taustavalaistus syttyy, kun näppäintä painetaan tai jos koneessa syntyy hätätila. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy "display". Käytä näppäimiä 4-5 näytön valoisuuden säätämiseksi. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan OFF OFF Pellettien annostelun säätö (Pellet feed adj.) Seuraavan valikon avulla voidaan säätää pellettien syöttöprosentti. Jos uunissa ilmenee pellettien annostelusta aiheutuvia ongelmia, siirry suoraan pellettien annosteluun liittyvään ohjelmointiin. Polttoainemäärään liittyvät ongelmat voidaan jakaa kahteen luokkaan: 4

25 Polttoainetta puuttuu: uuniin ei kehity sopivaa liekkiä, se on matala, vaikka teho olisikin korkea. minimiteholla uuni pyrkii sammumaan ja siirtyy hälytystilaan no pellets. kun uunin näytölle ilmestyy hälytys no pellets polttomaljan sisällä saattaa olla palamattomia pellettejä. Liikaa polttoainetta: uuniin syntyy erittäin korkea liekki myös alhaisella teholla. lasiluukku likaantuu ja peittyy lähes kokonaan. polttomaljaan muodostuu karstaa liiallisen pellettimäärän vuoksi, joka palaa ainoastaan osittain tukkien ilmanottoaukot. Säätösuhde määritellään prosentteina, eli yhden arvon muutos muuttaa suhteessa kaikkia uunin täyttöön liittyviä nopeusarvoja. Täyttö on mahdollinen välillä -0% - +30%. Säätöä varten noudata näytön toimenpiteitä: Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy "display". Paina näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy "pellet". Käytä näppäimiä 4-5 lisätäksesi (4) tai vähentääksesi (5) annostelua WORKvaiheen aikana. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. v1 - Air Valikon avulla voidaan säätää etutuulettimen nopeutta prosenteissa. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy "display". Paina näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy "v1 air. Käytä näppäimiä 4-5 lisätäksesi (4) tai vähentääksesi (5) Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. 1 STAND BY stand - by digitaalisella termostaatilla (sarja-asennettu) Stby -toiminto asetettu On-asentoon Jos Stby-toiminto on aktivoitu (ON) ja uuni ylittää asetetun huonelämpötilan C, se siirtyy sammutustilaan tehtaalla asetetun viiveajan kuluttua näyttämällä viestin stand - by. Kun huonelämpötila on alle C asetettuun arvoon nähden, uuni alkaa toimia näyttöön asetetulla teholla näyttämällä viestin work. 5

26 Stby -toiminto asetettu OFF-asentoon (TEHDASASETUS) Mikäli Stby-toimintoa ei ole aktivoitu (OFF), jos uuni saavuttaa asetetun huonelämpötilan se siirtyy minimitasolle, moduloimalla ja näyttämällä viestin modulate. Kun huonelämpötila on asetettuun arvoon nähden alempi, uuni alkaa toimia näyttöön asetetulla teholla näyttämällä viestin work. Stand-by lisätermostaatilla Stby-toimintoa käytetään, jos uuni halutaan sammuttaa välittömästi, kun lämpötila on saavutettu. Tehdasasennuksen perusteella STBY on aina asetettu OFF-asentoon (merkkivalo palaa). Stby -toiminto asetettu OFF-asentoon (TEHDASASETUS) Mikäli Stby-toimintoa ei ole aktivoitu (OFF), jos uuni saavuttaa asetetun huonelämpötilan se siirtyy minimitasolle, moduloimalla ja näyttämällä viestin modulate. Kun huonelämpötila on asetettuun arvoon nähden alempi, uuni alkaa toimia näyttöön asetetulla teholla näyttämällä viestin work. Stby -toiminto asetettu On-asentoon Kun Stby-toiminto on aktivoitu (ON), uunin saavuttaessa asetetun huonelämpötilan ja ylittäessä sen C, uuni sammuu tehdasasetuksen viiveellä näyttämällä viestin STAND-BY. Kun huonelämpötila on alle C asetettuun arvoon nähden, uuni alkaa toimia näyttöön asetetulla teholla näyttämällä viestin WORK. Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy Set clock. Paina useampaan kertaan näppäintä päästäksesi kohtaan set user. Vahvista näppäimellä 6. Paina useampaan kertaan näppäintä päästäksesi kohtaan Stand-by. Näppäimen 4 tai 5 avulla valitse on. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. Toiminto stand-by on aktivoitu. näppäimistö lukittu (keyes locked) Valikon kautta voidaan lukita näytön näppäimet (kännykän näppäimistön tapaan). Kun toiminto on päällä joka kerta kun näppäintä painetaan, näytölle ilmestyy kirjoitus "keys locked". Ohjausten järjestys Paina näppäintä 6, näyttöön ilmestyy set clock Paina useampaan kertaan näppäintä, kunnes näytöllä lukee user. Paina näppäintä 6. Näyttöön ilmestyy ''display''. Paina näppäintä, kunnes näyttöön ilmestyy "keys locked". Käytä näppäimiä 4-5 käyttöön ottamiseksi / käytöstä poistamiseksi. Vahvista painamalla näppäintä 6 ja näppäintä 1 edellisiin valikkoihin palaamiseksi, kunnes saavutat alkuperäisen tilan. J Kun toiminto on aktivoitu, käytä painikkeita 1 ja 5 yhtäaikaisesti lukitaksesi tai vapauttaaksesi näppäimet 6

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line

8.8.2012. Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2. Hydro line VESIKIERTOISTEN PELLETTITAKKOJEN KÄSIKIRJA Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 2 Hydro line Vesikiertoisten pellettitakkojen käsikirja 3 MANUFACTURER S CERTIFICATION Issued pursuant to Law no. 449

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA

VESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI ESIKIERTOINEN TAKKASYDÄN FOCOLARE 80 Idro Crystal DSA Testistandardi EN 13229! FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA

Lisätiedot

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

VALMISTAJAN ANTAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUHELLA ROSA ROSETTA Testistandardi EN 12815! VÄLTYT FI NOUDATA TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA OSOITETTUJA POLTTOAINEEN KULUTUKSELLE/TUNNISSA ANNETTUJA RAJOJA, JOTTA FI

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet

Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet Pikajäähdytys ja-pakastuskoneet Mallit: BLC3, BLC5, BLC10, BLC14 Käyttöohje FI 1 SISÄLTÖ 1. SÄÄDÖKSET JA YLEISET OHJEET 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Osien vaihto 1 1.3 Laitteen kuvaus 1 1.4 Ominaisuustaulukko 2

Lisätiedot

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12

PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 ASENNUKSEN, KÄYTÖN JA HUOLLON OHJEET - FI PUUTAKKA DORELLA L8 DORELLA L12 Testistandardi EN 13240 Kiitämme, että valitsit LA NORDICA puutakan! Nyt voit parantaa kotisi viihtyvyyttä ja säästää samalla energiaa

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 12 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen osat...4 Toiminnan kuvaus...5 Turvallisuus ja hälytys...5

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018

Käyttöoppaasi. HOTPOINT AQC9 4F5 T/Z1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5587018 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46

DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 DEUTSCH Gebrauchsanweisung Seite 4 ENGLISH Instructions for use Page 18 FRANÇAIS Mode d emploi Page 32 NEDERLANDS Gebruiksaanwijzing Pagina 46 ESPAÑOL Instrucciones para el uso Página 60 PORTUGUÊS Manual

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

111139SF-06 2015-02. Spirit K2. Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka

111139SF-06 2015-02. Spirit K2. Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka 111139SF-06 2015-02 Spirit K2 Käyttöopas Ilmankäsittelylaite kanssa liesituuletin ja ohjausautomatiikka Sisällysluettelo Käyttöohje 1 Toiminnan kuvaus 4 1.1 Lämpöelementti 4 1.2 Liesituulettimen käyttäminen

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot