SAAPUNUT. Kaupunginhallitus liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE '

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22. 12. 2010 SAAPUNUT. Kaupunginhallitus 31.1.2011 liite nro 3 (1/6) HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE '"

Transkriptio

1 Kampusranta 9 C - FI Seinäjoki fiänaeenlirulanhallinto-oilkeus Raatihuoneenkatu fiämeenlinna Kaupunginhallitus liite nro 3 (1/6) SAAPUNUT Hämeenlinnan hallinto-oikeus ~--~~~~~==~. ~~ HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE ' Valitus kunnallisvalitus Valittajat Teuvo Liitnatainen taksiautoilija Taipaleentie SUMIAINEN Äänekoski Pentti Kärkkäinen naetallinaies Kolunpohjantie fiuutonaäki Äänekoski Muutoksenhaun HE L S 1 N K IT U R K U S E 1 N Ä J 0 K 1 SAA R 1 J Ä R V 1 T A L L 1 N N A Vilhonkatu 9 C Linnankatu 9 B Kampusranta 9 C Sivulantie 11, PL 133 wrc -Ahtri 8 FI Helsinki FI Turku FI Seinäjoki FI Saarijärvi EE Tallinn Puh Puh Puh Puh Puh Fax Fax Fax Fax Fax

2 2/6 Kaupunginhallitus liite nro 3 (2/6) kohde LEGISTUM ATI"ORNEYS LTD Äänekosken kaupungin kaupunginvaltuuston tekemä päätös päivätyn Puutarhakylän ranta-asemakaavaehdotuksen hyväksymisestä (I<VALT 79). Muutosvaatimus Valittajat vaativat päätöksen kumoamista ja muuttamista siten, että päätöksessä huomioidaan asunto-osakeyhtiö Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaiden yhdenvertaisuus. Valittajat vaativat, että kaikille jo rakennetuille tonteille Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylässä myönnetään AO-oikeus. Lisäksi he vaativat, että kaavasta on poistettava Martin Kievarin loma-asunnot, Raatikaisten AO-asunnot ja Hokkasen saunan muuttaminen AO-asunnoksi. Muutosvaatimuksen perustelut Kunnanvaltuuston antama päätös johtaa Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaiden epätasa-arvoiseen kohteluun. Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) nojalla tulee toteuttaa osakkaiden yhdenvertaisuuden periaatetta. Lisäksi asian kuuleminen on tapahtunut osakkaiden osalta puutteellisesti Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallituksen ja yhtiökokouksen toiminnan johdosta. Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 10 :n mukaan kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muunlaiseen toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella. Nykyisellä kaavapäätöksellä asetetaan Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaat eriarvoiseen asemaan. Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallitus ei ole huomioinut osakkaiden yhdenvertaisuutta antaessaan lausunnon, jonka mukaan heillä ei ole huomioitavaan asiassa. Myöskään Äänekosken kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto eivät ole osanneet ottaa asunto-osakeyhtiön osakkaiden yhdenvertaisuutta huomioon päätöksiä tehdessään. HE L S 1 N K IT U R K U SEINAJOKI SAARIJ ARVI TALLINNA

3 3/6 Kaupunginhallitus liite nro 3 (3/6) Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 14 :n mukaan yhtiökokouksessa ei saa tehdä kyseisessä laissa mainittua yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista päätöstä. Myöskään asunto-osakeyhtiön hallitus ei saa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 28 :n mukaan tehdä yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista päätöstä ilman sen osakkeenomistajan suostumusta, jonka kustannuksella epäoikeutettua etua annetaan. Kyseinen periaate velvoittaa myös osakeyhtiön hallitusta toimimaan yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Tapauksessa yhtiökokous on olleessa kokouksessa, yhtiökokous päätti, että he odottavat kaupungin päätöstä ennen kuin yhtiökokous ottaa kantaa kaava-asiaan. Kuitenkin samassa kokouksessa muiden asioiden kohdalla oli keskusteltu kaava-asiasta kaupungin kanssa, kun tässä asiassa valittajana oleva henkilö oli poistunut kokouksesta. Tämän jälkeen oli valtuutettu Airi Suomalainen hoitamaan kaava-asiaa. Valtuutettu ei ole selvittänyt suostumusta niiltä osakkailta, joiden etua ja oikeutta kaavapäätös heikensi. Tästä johtuen nimenomaista suostumusta yhdenvertaisuuden loukkaamiseen ei ole ollut. Lisäksi Airi Suomalainen on kieltäytynyt toimittamasta yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoja osakkaille. Osakkaat saivat vasta lehtikirjoituksista lukea kaava-asiasta. Esimerkiksi tehdystä muistiosta koskien viranomaisneuvottelua Keski Suomen ympäristökeskuksessa, ei ole tiedotettu valittajille. Asunto-osakeyhtiölain 23 luvun 2 :n mukaan yhtiökokouksen päätös on mitätön, jos se on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä siihen ole saatu asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 28 :n mukaista osakkeenomistajan suostumusta tai päätöstä ei olisi lain mukaan saanut tehdä edes osakkeenomistajien suostumuksella. Hallituksen pöytäkirjasta ilmenee, että hallitus on päättänyt siirtää kaava-asian valtuuston käsiteltäväksi, ilman hallituksen huomautusta. Hallitus on siis katsonut, ettei yhtiökokouksen järjestäminen ole ollut tarpeellista asiassa. Hallituksen olisi tullut ottaa päätöstä tehtäessä huomioon osakkeen omistajien yhdenvertaisuus asiassa. Hallituksen tekemän päätöksen mukaan vain osa osakkaista on oikeutettu saamaan AOrakennusoikeuden Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallitus on päättänyt pöytäkirjan mukaan, että hallitus siirtää as1an käsittelyn Äänekosken HELSINKITURKU SEINÄJOKI SAARIJ ÄR VI TALLINNA

4 4/6 Kaupunginhallitus liite nro 3 (4/6) kaupungillvaltuuston käsiteltäväksi ilman huomautus ta. Tätä päätöstä tehdessä on hallitus toiminut yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallituksen päätös , jossa päätettiin olla huomauttamatta kaava-asiassa, on asuntoosakeyhtiölain perusteella mitätön, koska se loukkaa Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaiden yhdenvertaisuutta. Kunnanvaltuuston päätös on ollut lainvastainen ja kyseessä on laillisuusvirhe päätöksenteossa. Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallitus ei ole toiminut yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti ilmoittaessaan kantansa kaava-asiaan. Oikeuskäytännössä Helsingin HAO /0238/J, Helsingin HAO /1820/J ja Helsingin HAO /0176/J on otettu kantaa maanomistajien tasapuoliseen kohteluun ja yhdenvertaisuuteen. Hallintolain (434/2003) 6 :n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Näin jo kaavoitusvaiheessa olisi tullut ottaa kiinteistön omistajat puolueettomasti ja yhdenvertaisesti huomioon kaavapäätöstä tehtäessä. Suomen perustuslain (731/1999) mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Kaavoittaja ei ole ehdotustaan antaessa ottanut huomioon viiden Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän osakkaan tekemää muistutusta. Ne mökit, joille on AO-oikeus myönnetty, ovat tasoltaan heikompia, kuin ne mökit, joihin ei ole AO-oikeutta myönnetty. Lisäksi AO-oikeuden myötä mökkien arvo kohoaa päätöksen johdosta. Tästä johtuen yhdenvertaisuus ei toteudu ja osakkaat joutuvat epätasaarvoiseen asemaan asunto-osakeyhtiössä olleessa hallituksen kokouspöytäkirjassa mainittu, että puheenjohtajana toimii Salminen Iv1ika (tätä pöytäkirjaa ei ole toimitettu asiamiehelle, saatu vain suullisesti tieto sisällöstä isännöitsijä Frimanilta). Pöytäkirjoista ei ilmene, että olisi varsinaisesti valittu tehtävään. Kuitenkin hän on ollut hallituksen puheenjohtajan nimikkeellä ollut tekemässä kaava-asiassa päätöstä. Kaavan ollessa vireillä, osa asunto-osakeyhtiön osakkaista on pyytänyt kopiota Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjoista, mutta hallituksen jäsenet ovat kieltäytyneet niitä toimittamasta. Vasta nyt kunnanvaltuuston HELSINKITURKU SEINÄJOKI SAARIJ ÄR VI TALLINNA

5 Kaupunginhallitus liite nro 3 (5/6) 5/6 tekemän päätöksen jälkeen, asiamiehen kirjallisesta pyynnöstä, ovat valittajat saaneet osan Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoista käyttöönsä. Pyyntö pöytäkirjoista toimitettiin Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallituksen puheenjohtaja Mika Salmiselle, mutta hän ei reagoinut pyyntöön mitenkään. Ainoastaan isännöitsijä Veli Friman on ollut tavoitettavissa ja hänen kautta on osa pöytäkirjoista toimitettu valittajille. Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylän hallituksen toiminta on johtanut osakkaiden puutteelliseen kuulemiseen ja edustamiseen asiassa. Valittajat ovat kunnan jäseniä ja asianosaisia asiassa. Muut vaatimukset Valittajat vaativat vastapuolta korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulut (tähän mennessä kertynyt ) ja asianosaiskulut (sisältäen ansiomenetyksen, puhelinkulut ja matkakulut asian hoitamisessa) 2 000,00 :a. Seinäjoella 22. päivänä joulukuuta 2010 Kunnioittavasti, Teuvo Liimataisen ja Pentti Kärkkäisen asiamiehenä Johanna Peltokangas Lakimies, OTM, HTK Ilmajoki LIITIEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Asianajotoimisto Legistum Oy Kampusranta 9 C, 1. krs Seinäjoki GSM Puh Fax Avoin asianajovaltakirja/teuvo Liimatainen Avoin asianajovaltakirja/pentti Kärkkäinen Ote Äänekosken kaupungin pöytäkirjasta HE L S I N K IT U R K U SEINÄJOKI SAARIJÄRVI TALLINNA

6 6/6 Kaupunginhallitus liite nro 3 (6/6) Liite 5 Liite 6 Liite Kiinteistö Oy Äänekosken Puutarhakylä yhtiökokouksen pöytäkirja muistio Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Kiinteistö Oy Puutarhakylän hallituksen pöytäkirja Liite allekirjoitettu viiden Kiinteistö Oy Puutarhakylän osakkaan muistutus HELSINKITURKU SEINAJOKI SAARIJARVI TALLINNA

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TOIMIVALTA JA SEN JA PUHEENJOHTAJAN KESKEISIMMÄT TEHTÄVÄT LIITTEET Autopaikkojen jako Mikäli taloyhtiön autopaikat ovat yhtiön hallinnassa, taloyhtiö omistajana päättää niiden jakamisesta ja vuokraamisesta. Tässä asiassa taloyhtiön valtaa käyttää hallitus, ja

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Asunto Oy Eemelin Hovin yhtiökokous päätti 6.4.2005 yhtiökokouksessaan kieltää tupakanpolton asuntojen oleskeluparvekkeilla.

Asunto Oy Eemelin Hovin yhtiökokous päätti 6.4.2005 yhtiökokouksessaan kieltää tupakanpolton asuntojen oleskeluparvekkeilla. KKO:2008:7 Asunto-osakeyhtiö - Yhtiökokouksen päätöksen moite Diaarinumero: S2007/13 Esittelypäivä: 27.11.2007 Taltionumero: 19 Antopäivä: 21.1.2008 Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen yksinkertaisella äänten

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi

Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Päätös 1(14) Hakija Savcor Group Ltd Oy Markku Jokela FT Capital Oy FT Capital Fund of Fund Ky Pirjo Jokela Joni Jokela Sampo Pankki Oyj Hakemuksen päivämäärä 19.11.2008 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus

Näytesivut. Yleiset säännökset. 1 Kunnossapitovastuun jako ja kunnossapito-oikeus 4 Kunnossapito Asunto-osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajien väliset riidat siitä, kummalle kuuluu kunnossapitovastuu tietyn rakennuksen osan korjaamisesta, ovat varsin yleisiä. Yksi keskeisistä asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0074/1 1 (8) Diaarinumero 01106/12/2299 01137/12/2299 Asia Kunnallisvalitus Valittaja Olavi Mäenpää, Turku Meidän Turku - Vårt Åbo ry,

Lisätiedot

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä

4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema. 1. Yleistä. 2. Valta ja oikeus edustaa yhtiötä 4.8. Toimitusjohtajan valta ja asema Antti Hannula Asianajaja, MBA, Senior Partner Asianajotoimisto Aldea Oy antti.hannula@aldea.fi 1. Yleistä Usein yhtiöissä pohditaan missä asioissa toimitusjohtajalla

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot