Suurtapahtuinarukiha/seinus/ Popkatu Rokkö iikoksi, joka houkuttaa kävi jöitä sekä maakunnasta että kauempaakin. Popkatu on

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suurtapahtuinarukiha/seinus/ Popkatu 2014. Rokkö iikoksi, joka houkuttaa kävi jöitä sekä maakunnasta että kauempaakin. Popkatu on"

Transkriptio

1 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen Joensuun kaupunki p Joensuu Teppolankuja3F Pertisrahoiiukse,i isiksi al htunkokmaisuuicoi isityy ritiisia khitiiiishanlkei krtiitioiiwisii rii mukaisesti ja osin, mm. äänentoislopalvelui km hinnoissa, jopa sitä nopeammin. Uhkaavaa ohjelmnaleikkauksin ja sitä kautta tapahtuman aikuitavuudeim kaveniumtseen. varaa yleiskustamiuksissa ci juurikaan ole, vaan tulopuolen riittämätön kehitys johtaa suoraan käymässä riittämättömäksi. Vapaaehtoistyön suuren osuuden sekä hyvien suhdeverkostojen vuoksi Popkatu on taloudellisesti erittäin tehokkaasti järjestetty tapahtuma. minkä vuoksi tehostamisen Vuosina kaupunein tuki Popkadulle oli euroa vuodessa. Samaan aikaan tuottoa. Yksityisen rahoituksen osuuden kasvusta lumolimatta tapahtuman kokonaisrahoitus on budjettivajetta on kurottu umpeen parantamalla merkittävästi muun niuassa myyntipaikkojen tapahtuman välttäinättömät kustannukset ovat kasvaneet yleisen kustannustason nousun on edelleen tapahtuman toteutumisen kannalta täysin ratkaiseva. Popkatu-festivaalin perusrahoitus koostuu myyntipaikkatuotoista. ohjelmapalveluiden tuotoista. perusrahoituksesta on viimeisen viiden vuoden aikana ollut hiukan alle puolet (44 48 (3) ja osuus yleisavustusluonteisesta rahoituksesta n (3-. Näin ollen Joensuun kaupungin tuki on ollut ja ilmoitusmyynnin tuototsta sekä avustuksista. Joensuun kaupungin suurtapahtumatuen osuus laajentanut ohjelmatarjontaansa hallitusti sekä osoittanut inotivaationsa ja osaarnisensa kaupungin Rokkö iikoksi, joka houkuttaa kävi jöitä sekä maakunnasta että kauempaakin. Popkatu on taloudellisia ja kulttuurisia hyötyjä laajentamalla tapahtumajakson koko viikon pituiseksi kulttuuritarjonnan kehittämiseen. Yhtenä osoituksena tästä oli viime vuoden tapahtuman ennätyksellinen hengen yleisö. Vuosien varrella Popkatu-l estivaali on onnistunut kasvattamaan Ilosaariroekin kaupungille tuomia kulttuuritapahtuman ydin on eri ikäryhinät huomioiva, monipuolinen, taiteellisesti kunmanhimoinen ja yleisölle pääsymaksuton ohjelma joka koostuu muun muassa musiikista, kulttuurisisältöjä joensuulaisille sekä kaupunkiin tuleville matkaili joille. Moni-ilmeisen Popkatu on vapaaehtoisvoimin toteutettava, ilinaistapahtumista koostuva kaupunkilestivaali. joka järjestetään ensi kesänä neljänätoista kertaa. Popkatu tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita sirkuksesta. teatterista. tanssista ja lastentapahtumista. jatkuvuutta sekä toteuttajan että rahoittajien näkökulmasta. kolmivuotista yhteistyösopiinusta, jolla vahvistettaisiin vuosittaisen tapahtuman vaikuttavuutta ja Popkatu-yhdistys ry hakee euron avustusta Popkatu kaupunkifestivaalin ilmaistapahtumien toteuttamiseen Samalla yhdistys esittää valmisieltavaksi Suurtapahtuinarukiha/seinus/ Popkatu 2014 pj. Annemari Heinonen Popkatu-yhdistys ry HAKEMUS

2 Ii ITTEET vuoden 2011 tasolla. Popkatu-yhdistys ry:n hallituksen arvion mukaan tapahtuman laajuuden säilyttäminen 3 Pnpkai u 2013 / mediasitaalieja akiiririuttamiseksi ja saikuiiasuuden kassaitainiseksi 2. Luonnos hudeti ksi vuodelle Esitys yhteistyömalliksi.ioensuun kaupungin ja Ptpkatti shdisiys ry:n älillii lpkalu-lesnvaalin tuottamaa kultiuuriolijelrnistoa ja hyödyntää sitä osana kaupunkiinarkkinoinlia kaupungin strategian vi toittamalla tavalla olisi euroa vuodessa, mikä vastaisi taloussuunnitelman mukaan noin prosenttia tapahtuman perusrahoituksesta. Avustuksen suhde oinarahoitukseen ja sen reaaliarvo pysyisi maltillista korottamista. Esitämme. että kaupungin avustus Popkatu-festivaalille vuosina 2014 mukaisesti yhteistyömallia, jossa rahoitustaso taattaisiin kerrallaan kolmen vuoden jaksolle Kustannusten kasvun ohella toinen haaste koskee rahoituksen ennakoimattoinuutta. Kun päätökset ( ). Näin tapahtuman vaikuttavuusja sen kehittäminen kaupunkimatkailun edistäjänä epävarmuus. Voittoa tavoittelemattornana ja yleishyödylliseen rahoitukseen nojaavana toimi jana suurtapahtumatuesta tehdään vain vuodeksi kerrallaan, tapahtuman järjestämiseen liittyy jatkuva voidaan taata. Samalla Popkatu voitaisiin ymmärtää entistä vahveminin osana Joensuun kaupungin Joensuussa Ainemari Heinonen J0 ni Mielonen puheenjohtaja varapuheen johtija puskurirahastoksi. Päätös festivaalin järjestämisestä voidaan siksi nykymallissa tehdä vasta Popkatu-yhdistykselle ei ole ollut mahdollisuutta kerätä merkittäviä määriä omaa pääomaa helmikuussa suurtapahtumatukipäätöksen jälkeen. mikä osaltaan lisää kustannuksia. Popkatu on vakiintunut osa Joensuun kaupungin kulttuuripalveluita ja muodostaa rungon kaupungin vetovoinian kannalta keskeiselle Rokkiviikolle. Ehdotammekin oheisen liitteen saavutetussa laajuudessa (viisi ohjelmapäivää) edellyttäisi avustuksen euromääräisen tason

3 LIITE 1 Esitys yhteistyörnalliksi Joensuun kaupungin ja Popkatu-yhdistys ry:n välillä Popkatu-festivaalin vakiinnuttamiseksi ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi Popkatu-yhdistys ry:n hallitus esittää Joensuun kaupungille valmisteltavaksi mallia, jossa Popkatu kaupunkifestivaalin rahoituskehys voitaisiin vahvistaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäinen toteutettava rahoituskausi olisi ja vuosittainen oiusrussu,n,na Sitovat päätökset tehtäisiin edelleen vuosittaisen suurtapahtumatukikäsittelyn yhteydessä. Malli parantaisi tapahtuman taloussuunnittelun ennakoivuutta, mahdollistaisi pitkäjänteisemmän kehittämisen sekä sitä kautta suuremman vaikuttavuuden rahoituseuroa kohden. Popkatu-festivaali on järjestetty toistuvasti vuodesta 2001 lähtien. Joensuun kaupungin rahoituksella on ollut tapahtuman järjestämisen ja laajentamisen kannalta ratkaiseva merkitys. Popkatu-festivaalin kannalta kolmivuotinen rahoituskausi parantaisi merkittävästi mahdollisuuksia tapahtuman pitkäjänteiseen kehittämiseen myös jatkossa. Rahoitusvarmuus helpottaisi myös olennaisesti tasokkaiden esiintyjien kiinnittämistä ja alentaisi taitä osin myös kustannuksia. Vaikka suurtapahtumatuen hudjetiikehys päätetään hudjettikäsittelyn yhteydessä vuosittain, toistuvien tai vaikutukseltaan useille hudjettikausille ulottuvien tapahtumien rahoittamiseen on jo aiemmin kehitetty pitkäjänteisempiä malleja (vrt, yhteistyösopimus Joensuun Popmuusikoiden kanssa, KH tai Kontiolahden amnpumahiihdon MM-kilpailujen tukeminen. KH I9. Myös Popkatu-yhdistys ry:n hallitus pitää perusteltuna, että toistuvaluonteisten sekä mittakaavaltaan poikkeuksellisten hankkeiden rahoitus varmistetaan yli hudjettikausien. Esitetyn yhteistyö mallin periaatteet vuosille : O Popkadun ohjelman laajuuden vakiinnuttaminen v tasolle (5 ohjelmapäiää) kustannustason nousu huomioiden O Joensuun kaupungin rahoitusosuuden säilyttäminen n ;- tasolla perusrahoituksesta (ks. kuvio 1 O Popkadun ja koko Rokkivimkon tehokkaampi hyödyntäminen osana kaupunkimarkkinointia kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti Vastuu mahdollisen yhteistyösopimuksen tarkemnmasta valnmistelusta mallissa olisi kaupunginsihteerillä yhteistössä Popkatu-yhdistys ry:n kanssa. Taulukko t. Kaupungin avustuksen mäiira ja osuus Popkadun perusrahoituksesta.toteuma t3 ja tavoite oöo TP 2010 TP 20tt TP 2012 TP-ARVI() TA 2014 TS 2015 TS Kaupungin t 0000 t f t t OOt) avustus Muu II perusrahoitus Pitusrahoitus hteensii Kaupungin 47,1 7 44,3 % % 47.3 % 46.8 % 46,4 % avustuksen osuus perusrahoituksesta

4

5 LIITE 2 Taulukko 1 Popkatu-yhdistys ry: luonnos budjetiksi vuodelle 2014 ( ) Tuotot Myyntipaikat Ohjelmapalvelut Avustukset yht. Myyntituotot yht. Perusrahoitus yhteensa Muut tuotot yht. Siirtosaamiset Tuotot yhteensä Kulut Esiintyjät Katutähti / palkinnot Aänentoisto Staff-paidat. esitteet, mainokset Tarvikkeet & myyntitavarat Järjestelykulut Muut kulut Kirjanpito Siirtovelat Kulut yhteensä (H) Tulos * * Tappio katetan yhdistyksen omasta pääomasta Sivu 1

6

7 - Tämä LIITE 3: Popkatu 2013 / mediasitaatteja Viime lauantaina päättynyt Popkatu-tapahtuma teki uuden kävijäennälyksen Joensuussa. Jäerjestäjien Popkatuviikon tapahtumia seurasi arvion mukaan ihmistä. Aiemmin on parhaimmillaan päästy kävijään. Anu Rummukainen! Yle Pohjois-Karjalan verkkouutinen Uutta oli myös koko Popkadun tapahtumasuma. kuten rokkituristiksi tunnustautuva Toikka asiaa kuvailee. Vielä ennen llosaarirockin alkua karnevaalitunnelma oli miellvttävän väljää. hän kiittelee. on yksi syy olla täällä ennen festaria (Ilosaarirockia). Jos Popkatu tunnettaisiin muuallakin, täällä olisi varmasti paljon enemmän muitakin kuin paikallisia. Toikka arvioi. Helsinkiläinen Kalle Toikka Ville Manninsen artikkelissa Alanko katutiihdeksi? -kilpailusta / Karjalainen Joensuun kaupungin myyntipaikat ovat käyneet hyvin kaupaksi tänä kesänä. Rock-viikonloppuna myyntipaikkoja oli varattu ennätysmäärä. Niin torin kuin kävelykadunkin myyntipaikat olivat lähes loppuunmyytyjä. [- -1 Joensuun kaupungin torival voja Riita Laasonen: - Esimerkiksi viime viikon perjantaina myin 60 paikkaa. Porukkaa oli todella paljon. Miltä näyttää, jos katsotaan vuosia taaksepäin? - No ei ole ennen olut näin paljon myyjiä. Viisitoista vuotta olen ollut töissä ja tämä oli todella ensimmäinen kerta. Olen todella iloinen, että oli näin paljon porukkaa. Sää suosi. ei ollut kuuma ja ihmisiä oli liikkeellä. Ja myyjiä oli Etelä-Suomesta. Helsingistä ja Turusta asti. Olivat vinkkiä saaneet, että täällä on Rokki. Pekka Sivukari / Yle Uutiset Pohjois-Karjala klo Joensuun mainosviikonloppu taas takana Ilman ylisanoja: llosaarirock on hieno tapahtuma ja samalla mitä parhainta mainosta Joensuulle. Eivätkä viikonlopun kolme päivää ja iltaa ole suinkaan kaikki. Rokkiviikko Popkatuineen tuo taide-elämnyksiä laidasta laitaan kaupunkiin. Mikä parasta. iso osa tapahtumista on ilmaisia. jolloin rahakaan ei ole este poikkitaiteellisesta populaarikulttuurista nauttimiselle. [--J Mahtava määrä rokkivieraita. mahtasa määrä kaupungin liike-elämää ja sen palveluja tukevia euroja. Niitä tarvitaan. Kertasykäyksenä rokkiviikko tuo kaupunkiin useiden miljoonien eurojen taloudellisen piristysruiskeen. Se ei ole kuitenkaan kaikki. lmnagollisia euroja on vaikea laskea, mutta se hyvä kello, joka llosaarirockistakin kuuluu maailmalle, ei voi olla kilahtamatta useampaakin tietä euroina joensuulaisiin ja pohjoiskarjalaisiin kukkaroihin. Kari Kontkanen / Karjalainen Heinonen kertoo tyytyväisenä, että loppuviikosta myös toripaikat myytiin loppuun: Popkadun ja koko Rokkiviikon vetovoima on selvästi kasvanut. Ja kun kassoilla kilisee. se on hyväksi koko kaupungille. Popkatu-yhdityksen puheenjohtaja Annemari heinonen Popkadun lehdistötiedotteessa On tämä rokki viikko meidän kaupumigillemme aikamoinen intagotekijä. Jouko Leppänen hannu Jarvan artikkelissa / Karjalainen llosaarirock heijastuu ntyönteisesti mnaakuntaan. mutta yksinään sekin olisi yksi rokki juhla muiden toukossa, Nyt alla on tapahtumnaviikko. joka päis ä päivaltä nostaa tunnelmaa kohti loppuhuipennosta. Juuri se tekee Joensuun Imeinäkumista ainutlaatuisen. Aimo Salonen / Karjalan Heili Entäs Popkatu. uodesta toiseen rakentaa Joensuuhun sellaisen tapahtuman. josta voi todella olla ylpeä Kiitokset kaikille organisaation ihmisille ja etenkin Mielosen Jounille, joka rakentaa ohjelmakattauksen. josta oisi olla todella katcellinen. jos se olisi jossain muualla kuin Teattenras mntolassa, Jaakko Teppo. Ei tarvim sanoa muuta. [ I Mistä tämä on merkki: Täällä on osaamista. ammattitaitoa ja halua tehdä, josta pitää olla ylpeä. Ravintoloitsija Pekka Lumatjärii Popkatu-kluheista Facehook-päivitksessään oen suun Popkat u on kyllä jo useamnpana vuonna ollut kesän kohokohta. Niin tänäkin vu nina Tekemisen mcmi nki täysin talkoovoiniin toteutetmmlla lestarmlla on innostava ja testari toimiiii kaikille sauvasta vaariin. l.epoisaa ja onneltista. Nimimerkki Kesäheinäii konimenti YIeX:n Kesän paras festivaali -äänestyksessä

8

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ

TAPAHTUU KAUPUNGISSA. Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ KAUPUNGISSA TAPAHTUU Tapahtumaklusteri ja tapahtumien vaikutukset HELSINGISSÄ 2012 Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Tapahtumat Helsingin

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA

Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA Popkulttuurin uudisrakennuksen organisaation kehittäminen -hankkeen raportti POPKULTTUURIA JOENSUUSSA I L K K A P Ö L Ö N E N SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA 4 Hankkeen tavoitteet 4 Hankkeen toteutus 5 TAUSTAA

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013

OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 OPTIMI RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 2(19) YLEISKATSAUS OPTIMI RY:N TOIMINTAVUOTEEN 2013 Yleistä. Vuonna 2013 Optimin toiminnassa oli jatkuvuutta, sillä jopa kahdeksan hallituksen jäsentä oli edellisestä hallituksesta.

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola VALTUUSKUNTA 01... Kouvola Tervetuloa valtuuskuntaan! Tästä vihkosesta löydät kaiken tarpeellisen viikonloppuasi varten. Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä toimiston väkeen: Jussi Sallinen + 0 1 (kokousasiat,

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Loppuraportti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA

TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA TEKIJÄT TAPAHTUMIEN TAKANA Raportti keskisuomalaisista kulttuuriyhdistyksistä Keski-Suomen taidetoimikunta 25.1.2011 Jussi Haatainen, tutkimusassistentti, YTM 1 SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE..4 AINEISTO.5

Lisätiedot

OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE

OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE OSAKEANTI 21.10. - 22.11.2011 MARKKINOINTIESITE SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... 3 2 TAUSTA JA HISTORIA... 4 3 PORIN RAVIT NUMEROINA... 5 4 MIHIN OLLAAN MENOSSA... 6-7 5 KAVIOURAN UUSIMINEN... 8-9 6 UUSI

Lisätiedot

2014 Kontiolahti Joensuu North Karelia. Ampumahiihdon maailmancup 2014 -kisalehti. Sivu 5. Sivu 6. Sivu 10. Sivu 12

2014 Kontiolahti Joensuu North Karelia. Ampumahiihdon maailmancup 2014 -kisalehti. Sivu 5. Sivu 6. Sivu 10. Sivu 12 Ampumahiihdon maailmancup -kisalehti Sivu 5 Mäkäräinen hakee jatkoa hyville Kontiolahtikisamuistoilleen Sivu 6 Voimalla 600 talkoolaisen Sivu 10 Cuptori on kisojen olohuone Sivu 12 E.ON. 16.3. Kontiolahti

Lisätiedot

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2

Auli Aaltonen. Eläköön ekonomit! 2 Auli Aaltonen Eläköön ekonomit! 2 Porin Seudun Ekonomit ry 2003 2013 Julkaisija ISBN ISBN Kuvat Taitto Paino Porin Seudun Ekonomit ry 978-952-93-1781-3 (nid.) 978-952-93-1783-7 (PDF) Porin Seudun Ekonomit

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen

Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä. Katri Seppänen Selvitys Keski-Suomen maahanmuuttaja-yhdistyksistä Katri Seppänen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Marraskuu 2010 Sisältö Johdanto... 1 Maahanmuuttajat Keski Suomessa... 2 Maahanmuuttajayhdistykset...

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (31 ) Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 10:00-17:05 PAIKKA Kemin kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Strateginen tahtotila & päämäärät 2017

Strateginen tahtotila & päämäärät 2017 1 / 2015 Ravintolakolmio-ryhmän sidosryhmälehti 30.3.2015 Ilmestyy kolme kertaa vuodessa. KirjoittaJat ovat RK-ryhmän strategisen johtoryhmän jäseniä sekä hallituksen puheenjohtaja Strateginen tahtotila

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Amerikan mallin mukaiseen käytäntöön, jossa on varoitettu kissankin kuivaamista mikrouunissa. Ei suinkaan, tapahtuman pelastussuunnitelma

Amerikan mallin mukaiseen käytäntöön, jossa on varoitettu kissankin kuivaamista mikrouunissa. Ei suinkaan, tapahtuman pelastussuunnitelma Alle sadan hengen pilkkitapahtumassa vaaran aiheuttaa keväinen oikukas jää ja koskaan ei voi tietää kuinka paljon ihmisiä tulee johonkin yleisötapahtumaan. Mikäli tapahtuma järjestetään tilassa, joka on

Lisätiedot