RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Sinettä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä."

Transkriptio

1 Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu TT Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

2 SISÄLLYSLUETTELO: RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 5 RAKENNUSHANKE... 5 KOHDE... 5 RAKENNUTTAJA... 5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 5 YLEISTÄ RAKENNUSOSAT ALUEOSAT Maaosat Purettavat rakenneosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarasto Ajanvietetila Aidat ja tukimuurit Alueen portaat, luiskat ja terassit /30

3 1155 Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO- OSAT Perustukset Anturat Peruspilarit ja peruspalkit Alapohjat Alapohjalaatat Runko Väestönsuojat Kantavat seinät Pilarit Palkit Yläpohjat Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko- ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako- osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Väliovet Erityisovet Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet /30

4 1332 Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit TEKNIIKKAOSAT ILMANVAIHTO- OSAT TIETO- OSAT LAITEOSAT Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestösuojalaitteet Erityiset tilalaitteet /30

5 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennuskohteena on Sinetän kappelin (rakennettu 1962 ark Toivo Lukkariniemi) ja laajennusosan (rakennettu 1986 ark Suunnittelu TEPPO Oy) vesikattojen ja ulkopuolisten sadevesijärjestelmien uusiminen oheisen Talo 2000-nimikkeistön mukaisen selostuksen mukaisesti. RAKENNUSHANKE Rakennuksen vesikattopinnoite uusitaan ja ns. Räystäskourut ja syöksytorvet toteutetaan rakenteiden ulkopuolisina. Räystäs- ja räystäiden otsarakeiden pinnat uusitaan. Pääsisäänkäynti katetaan ja maataso laatoitetaan. Rakennuksen ympäristökiveys tehdään yhtenäiseksi. KOHDE Rakennuskohde on Sinetässä, Kittiläntie 2265 hautausmaan kappeli. RAKENNUTTAJA Tilaajantehtävät ja valvonta: Nimi: Rovaniemen seurakunta Osoite: Rauhankatu 70, Rovaniemi Yhdyshenkilö: Kiinteistöjohtaja Kalle Kenttälä Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelija ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy Osoite: Tammelantie 48 B, SINETTÄ Yhdyshenkilö: Jukka Teppo, pääsuunnittelija Puhelin: Sähköposti: Projektiarkkit.: Miikka Teppo, projektiarkkitehti Puhelin: Sähköposti: Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Oy Osoite: Lapinkävijäntie 1A3, Rovaniemi 5 /30

6 Yhdyshenkilö: Juha Sohlman Puhelin: Sähköposti: Yleistä KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ennen tarjouksen jättämistä, urakoitsija tutustuu kohteeseen rakennuttajan kanssa. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakassa noudatetaan seuraavia yleisiä asiakirjoja: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RYL 2000 Lait ja asetukset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat pakalliset määräykset ja ohjeet Kutakin rakennusosaa koskevat RT-kortiston ohjeet Materiaalien valmistajien ohjeet 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 Maaosat Maarakennus- ja kuivatustyöt tehdään ao. Suunnitelmien mukaan. Noudatetaan yleisiä ja uusimpia voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. 0 Yleistä Kappelin taustaosaan tulee tie paikoitusalueelta. Tie nousee ja kaartuu kappelin taa. Nurkkauksessa oleva jäteastiat siirretään rakennettavaan jätekatokseen. Tie siirretään piirustuksen osoittamaan paikkaan ja muotoillaan sadevesikaivoihin viettäväksi, rakennesuunnitelman korkotason mukaan. Taustaosa laajenee rinteeseen päin Purettavat rakenneosat Työvaiheet joissa poistetaan vanhoja rakenneosia kuljetaan viranomaisten osoittamaan paikkaan. Kukin purettava työvaihe on määritelty uudestaan rakennettavan määrittelyn yhteydessä Raivausosat Ennen rakennustyön alkua pidetään määrätty alkutarkastus. 6 /30

7 Tarkastuksessa todetaan koskemattomiksi jätettävät maastokohdat väliaikaisten rakennusten (työmaakoppien) ja teiden sijoitus toimenpiteet naapureille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. 1.- jäteastioiden ja tien linjauksen kohdalta on poistettu muutama iso mänty, RU poistaa n.12 kpl juurakkoa kappelin ympäriltä. 2.- Kappelin taustaosan kivituhkan alaiset rakenteet uusitaan n. 60cm syvyydeltä. 3.- Keittiön ulkonurkan maarakenteet uusitaan rak.tyypin osoittamaan syvyyteen routaeristekerroksin. 4.- Saliosan kahdelta sivulta poistetaan luonnonkiveys n. 1m leveydeltä ja mahdollinen pinnan leikkaus tehdään rakennetyypin esittämällä tavalla, jotta pinta voidaan uusia. Uusi kiveys tehdään n. 20cm lattiatasopinnan alapuolelle. Nurmikkoa joudutaan uusimaan laajemmalta maastonmuotoilujen myötä. Kappelisalin hautausmaan sokkelin vierusta toteutetaan samalla tavalla. 5.- Pääsisäänkäynnin luonnonkiveys poistetaan ja rakenteita varten poistetaan rakennesuunnitelman mukaisesti nykyisiä rakenteita. 6.- Katejärjestelyistä johtuen tehdään uusi sadeveden poistoputki ja nykyisiä korjataan Kaivannot Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien ja salaojitussuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen vähintään 1:100 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Kanaalit Kanaalit - Jäteastioiden ja taustatien siirron yhteydessä siirretään myös taustavalaisinta etäämmäs rakennuksesta. - Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus- ja peitesyvyys toteutuu. Sade- ja jätevesikaivojen kaivannot Tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm Ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit 7 /30

8 Keskimääräinen ohjeellinen asennussyvyys 1800 mm Tasauskerrosmurske # 0-16 mm, paksuus 150 mm Vesijohtojen eristys LVI-suunnitelman mukaan Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään Alueen putkijohtokaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina rakennesuunnitelmien ja LVIS -suunnitelmien mukaan Pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle Täyttöosat Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 92 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 3: Tiiviysaste D 90 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pihantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Pehmustemääritelty leikkialue toteutetaan leikkikenttä varuste luettelon mukaisin päällystein ja päällystepaksuuksin. Viheralueet Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö. Rakennuttajalle tulee ilmoittaa milloin viheralueen täyttöjen pohjatyöstä tehdään katselmus ja sovitaan viheralueen kasvustotäyttöön soveltuva maaaines. Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan. Istutus- ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja. Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta 8 /30

9 Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita.. Kasvimaa höystetään juureksille sopivaksi 40cm paksuksi kuohkeaksi multakerrokseksi. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle. Täytettävillä liikenne- tai muilla päällystetyillä piha-alueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL II. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Sadevesijohto- ja kaivojen ympärystäyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä mainituilla rakennekerroksilla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 9 /30

10 Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussoralla, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny Kuivatusosat Uponor-salaojajärjestelmä Salaojaputki on Vetotupla Uponor 160/139 mm. Siinä on kaksinkertainen seinämä: sileä sisäpinta tehostaa virtausta ja itse puhdistuvuutta, ja aallotettu ulkokuori antaa suuren kuormituslujuuden. Peltosalaojituksessa käytettäviä PVC-muovisia, ohuita "kurkkuputkia" ei sallita rakennusten salaojitukseen. Ks. RT-tarvikekortti RT Asentaminen: Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle. Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen ( 5 mm/m) ja poljetaan tiiviiksi. Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien sivuille levitetty sora tiivistetään. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta 200 mm suuremmat kivet on poimittu pois. Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu lähes maan pinnalle asti. Jos rakennuksessa on maan pinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, perusmuurin ulkopuolen vesieristyksestä on huolehdittava. Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tai muovikalvo tehdään talosta poispäin 10 /30

11 viettäviksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50. Routaeristyslevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon perustusta ja kuivatusputkistoa jäätymiseltä. Jos perusmaa on lähes yksinomaan irtonaista hienoa hiekkaa tai savea, sen sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai -soralla (ks. RIL 126, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus). Salaojakaivon kantta ei saa rei'ittää siiviläkanneksi, koska sadevesiä ei saa viemäröidä salaojaan. Sadevesiä ei saa johtaa salaojaan. Uponor-sadevesiviemäri järjestelmä Sadevesiviemäri, Uponor sadevesiviemärijärjestelmä PP ø 110 mm muhviputki, on Uponor - salaojaputken tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki. Sadevesiviemäri ja salaoja asennetaan tavallisesti rinnakkain ja samaan kaltevuuteen min. 5 mm/m). Jos perusmuuri on korkea ja salaoja syvällä, sadevesiviemäri voidaan sijoittaa ylemmäksi. Painumien ehkäisemiseksi täyttömaa putken alla on silloin tiivistettävä huolellisesti. Sadevesiviemäri asennetaan tasatulle ja tiiviiksi tampatulle hiekka alustalle, jonka paksuus on 5 10 cm. Tavallinen salaojasora soveltuu hyvin myös sadevesiviemärin ympärys täyttöön. Syöksytorvet sijaitsevat vesikattokuvan mukaisissa paikoissa, joiden alla on rännikaivot. Uponor putkien toisessa päässä on kiinteä liitosmuhvi. Putkiyhteissä on muhvit kaikkiin suuntiin. Putken pistopään ympärille, aallotuksen uraan, sijoitetaan kumitiiviste. Sileämuhvisten yhteiden kanssa tiiviste asennetaan heti ensimmäiseen uraan. Jos muhvissa on lukituskynnet, tiiviste on kuitenkin asennettava aallotuksen toiseen uraan. Putki työnnetään muhvin pohjaan. Muhvin sisäpintaan sivelty liukuaine esim. Veden ja astianpesuaineen laimea seos helpottaa liittämistä. Öljyä tai rasvoja ei saa käyttää liukuaineena. Putkiston suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään samoilla taivutettavilla yhteillä kuin salaojassakin, nyt vain tiivisteiden kera. Ominaisuudet Uponor Suomi Oy 1117 Erityiset maaosat MaaRYL Salaojien sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista ±100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ±50 mm Salaojat, salaojakaivot ja rummut Salaojat Salaojat muovi Vetotupla Uponor 160/139mm, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan Laskuputki muovi PEH 160 mm LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin Salaojakaivannon täyttö käsittää suodatin-, salaojitus- ym. kerrokset, joiden on rakeisuudeltaan vastattava RIL kuvan 20 rakeisuusalueen 1 mukaista arvoa. 11 /30

12 Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevat pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus tulee olla yli 300 mm. Salaojakatselmus Pääurakoitsija tilaa ja maksaa ennen rakennustyön loppukatselmusta salaojakatselmuksen, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, rakennuttajan edustajat, rakennusvalvontaviranomainen sekä tarvittaessa salaojitussuunnittelija. Katselmuksesta pidetään pöytäkirja ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimenpiteet: Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon tarvittaessa värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan Kaivoista tarkastetaan rengaskoko, renkaiden saumaus, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla. sijainnissa sallittu ±100 mm vaakapoikkeama Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä 113 Päällysteet Yleistä Päällysteet avataan erikoissuunnitelmien esittämässä laajuudessa. Pihan korot tehdään pihasuunnitelman mukaan ja määrätyin päällystein ja rakennekerroksineen. Taustapiha korjataan uusille korkolukemille. Huomioitava maanalaiset asennukset, syvennettävä ne lainmukaiseen syvyyteen ( sähkökaapeli ) Liikennealueiden päällysteet Asfalttipäällyste Raskaalle liikenteelle sallitut tiet asfaltoidaan raskaanliikenteen mukaisiksi, esim mm. palokunnan tikasauto. Asfalttinormit 2000 Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan 12 /30

13 Asfaltointi ulotetaan rakennuksen vierustoilla kiveyksen reunaan. Päällyste rakennetaan Asfalttinormien, PANK 2000, ohjeiden ja määräysten mukaan, suhteutusluokka C. Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen seinänvieruslaatta on betonilaatta 300x300 kolmen laattarivin levyisesti ja väriltään kanerva. Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Rakennusosa Toteutetaan rakennesuunnitelman rakennetyypin mukaan Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Betonikivipäällysteet RIL Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena Betonikivipäällysteet rakennusselostuksen ja pihapiirustuksen mukaan, rakennekerrokset kiveysten alla rakennesuunnittelijan piharakennetyyppien mukaan. Betonilaattojen ja kivien on materiaalinsa puolesta täytettävä julkaisussa Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena esitetyt vaatimukset. Materiaalivaatimukset Asennushiekkana on soramurske 0-8 mm. Kiveys rajautuu aina kiinteään rakenteeseen tai reunakiveen, Betonilaattakiveykset saumataan kuivatulla hiekalla, jonka raekoko on 0,1-0,6 mm. Bitumisaumaukseen käytettävän bitumiseoksen koostumuksen on oltava 55 paino -% bitumia B 65 ja 45 paino -% kalkkikivijauhetta. Massan sekoituslämpötilan on oltava C ja valutuslämpötilan +150 C. Mittavaatimukset Asennushiekkakerroksen paksuus betonilaattakiveyksen alla mm. Sauman leveys saa poiketa suunnitelman mukaisesta mitastaan enintään +/- 20 % siten, että silmämääräisessä tarkastelussa ei saumaleveydessä esiinny haitallista poikkeamaa. Reunatuen tai muun rakenteen ja laatoituksen välisen sauman leveys saa olla enintään 10 mm. Sauman on oltava tasaleveä. Tämä vaatimus koskee myös laatoitukseen liittyvää pintarakenteen saumaa. Laadun toteaminen Betonilaattakivien suunnitelmanmukaisuus ja laatu tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti. Tarvittaessa käytetään vertailussa ennalta toimitettuja vertailumalleja. 13 /30

14 Kivimateriaalin mittatarkkuus todetaan toimituserittäin tapahtuvin tarkastuksin ennen kivien asentamista. Muiden mitta- ja laatuvaatimusten toteutuminen tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla. Betonikiveys on tehtävä niin, että kivet jakautuvat kokonsa, värinsä, kuluneisuutensa ym. ominaisuuksiensa puolesta tasaisesti koko kivettävälle alueelle. Samassa rivissä olevien kivien on oltava saman levyiset. Kivien välisten saumojen on oltava ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Betonikivissä ei saa olla lohkeamia eikä halkeamia. Katkaisujäljen on oltava näkyvältä särmältään ehjä ja suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvän työstöjäljen on vastattava alkuperäistä työstötapaa. Kiveystä on tiivistettävä, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen lakkaa. Kiveyksien saumaus on tehtävä huolellisesti niin, että hyvin tiivistetty saumausmateriaali täyttää saumat kiveyksen pintaan asti. Kivipinnat eivät saa olla bitumi- tai betonisaumauksesta tai öljystä likaantuneita. Rakennusosa Piha-alueesta on laadittu pihasuunnitelma. Muurikivi (mk) Napapiirin betoni Oy Muurikivi tai vastaava on 300x150x80 (halkaistukivi), väri musta. Rakennesuunnitelman mukainen perustus. Jätekatos tehdään HB-mallin mukaan ja kate kuten kappelissa. Pihakivi (pk) Pihakivenä käytetään ns. NB torikiveä tai vastaava 285x140x80 väri: kanerva. Pihakiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri musta. Reunakivi asennetaan n. 2cm ylemmäksi kuin pihakiven pinta, jotta näkövammainen tuntee missä kiveys loppuu. Pihakivi asennetaan lähes sisäänkäyntitasojen kanssa samaan korkoon. Vieruskivi (vk) Rakennuksen vieruskivenä käytetään 300x300x40 pesubetonikivenä, 3:n kiven levyisenä, väri kanerva. Vieruskiveä laitetaan rakennuksen ympärille, jolla pyritään erottamaan nurmikko rakennuksesta. Vieruskiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri sama kuin vieruskivi Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta. 14 /30

15 114 Alueen varusteet 1141 Talovarusteet 1142 Oleskeluvarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet Ajonohjauspilari Kiinteistön huoltoalueen tien ohjaukseen pystytetään 1 kpl ajonohjauspilareita. Malli galvanoitu150x150x5 ja korkeus maanpinnasta 1400 ja maan alle haruksin 600. Pilarin muoto erikoiskuvan mukaan, salmiakkihattu ja sivuilla siivekkeet. Pilariin voidaan kiinnittää ohjeteksti valaistuna led-valoin. Väri ark. Suunnitelman mukaan. Pilarit tehdään routimattomaan rakenteeseen. 15 /30

16 115 Alueen rakenteet 1151 Pihavarasto 1152 Ajanvietetila 1153 Aidat ja tukimuurit Betonitukimuuri Ks. Tukimuuri pihasuunnitelman mukaan jäteastioiden syvennyksen seinämiin Alueen portaat, luiskat ja terassit Pää- ja salinsisäänkäynti Ominaisuudet Katot tuetaan pilarein rakennesuunnitelman mukaan. Sisäänkäyntikatos Sisäänkäyntikatosten lattiapinta tehdään ns. Torikivellä 80mm paksuna. Nykyiset tasot sisäänkäynneistä (kappelin ja salin) poistetaan. Torikivet asennetaan max. 2cm korkeuseroltaan oven alareunasta, samoin vaunutilan oveen luiskaten n. 1m matkalla jyrkemmin oven kynnykseen yhtyväksi. Huoltopuolen huoltotasoa lyhennetään täyteen kiveykseen rakennuksen seinälinjaan, irto betonitaso poistetaan lämmitystilan oven edestä Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 12 TALO-OSAT 121 Perustukset 1211 Anturat 1212 Peruspilarit ja peruspalkit RunkoRYL Rakennesuunnitelmien mukaan. betonirakenteiden näkyvissä ulkokulmissa viiste 10 mm alapuolisen maan jäätyminen estettävä, samoin valujen. pysyvästi pintarakenteiden peittämäksi jäävät pinnat saavat olla raakavalupintoja. betonointi ja raudoitus, samoin jälkihoito, kastelu ja lämmitys sekä talvibetonointi on suoritettava normien ja standardien vaatimusten mukaan raudoituksen tulee olla valmis seuraavaan työsaumaan saakka ennen betonoinnin aloittamista 16 /30

17 valmis raudoitus esitetään ennen betonointia valvojan ja tarvittaessa viranomaisten tarkistettavaksi rakenteisiin saa tehdä vain rakenne- ja reikäpiirustusten edellyttämät aukot ja syvennykset, muut aukot ja hakkaukset vain rakennesuunnittelijan luvalla. ennen betonointia on varmistuttava muottien ja terästen puhtaudesta, kiinnikkeiden ja varausten sekä aukkojen muottien oikeellisuudesta Erityiset perustukset 122 Alapohjat 1221 Alapohjalaatat 123 Runko 1231 Väestönsuojat 1232 Kantavat seinät 1233 Pilarit Kylmärakennusosien pilarit Katoksen pilarit tehdään H-teräspilarein ja -palkein teräskengin. Ne maalataan ja sinkityt teräskengät vielä ruostesuoja maalataan ja kaikki pinnat maalataan. Kiinnitykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Ominaisuudet Kiinnityskohdat ruostesuojataan Palkit Palkit rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Rakennesuunnitelmien mukaan. 124 Julkisivut Julkisivu toteutetaan vaakapaneelilla julkisivupiirustuksien mukaan. Paneeli on tehdassuojakäsitelty ja pohjamaalattu. Salin päätykolmiot paneelataan. Pääsisäänkäynnin paneelipinnat uusitaan nykyisen mallisesti pystyyn. 17 /30

18 Kappelin ja salin sisäänkäynneistä puretaan sisäänkäyntikatokset ovien päältä pois. Kuljetusvaunuvaraston katon reunoista rakennetaan seinät rakennettavaan kattoon saakka, jolloin ns. Piippuhyllyt poistuu Ulkoseinät RunkoRYL Ulkomaalaus RunkoRYL Maalaustyöt RunkoRYL Valmiiksi maalaus. RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus RunkoRYL Jätteiden käsittely Kaikki pinnat lukuunottamatta bitumikattopintaa käsitellään joko tehtaalla tai työmaalla. RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Saumaus runkorakenteissa lämmönläpäisykerroin: enintään 0,17 W/m²K RunkoRYL Ympäristövaikutukset Julkisivulevy Julkisivulevy on Formica Compact VIVIX tarkoitettu laminaatti ulkoseinälevyksi, joka valmistetaan erikoispaperista ja kovitemuoveista Formica IKI Oy:n Kolhon tehtaalla. Ks. RT -tarvikekortti RT EGF 10,0mm B-s1,d0. Korkeapaine laminaattilla toteutetaan julkisivulevypinnat, samoin uuden katoksen alapinta. Avosauma, ruuvikiinnitys puurimaan. Levyjen saumassa 8 mm rako. Sauman alla koolausta vasten voidaan käytetään julkisivunväristä 0,5 mm paksua muovipinnoitettua peltiä. Levytys tehdään erikoispiirustuksen det mukaan. Ominaisuudet Rakennustarvikkeet (RakMK E1/2002): B-s1, d0 Formica IKI Oy, formica.com, - rakenneyksityiskohdat Puu julkisivut RunkoRYL Puujulkisivutyö RunkoRYL Puutavara RunkoRYL Alusta RunkoRYL Puuverhouksen asennustyöt RunkoRYL Valmis ulkoverhous RunkoRYL Ympäristövaikutukse 18 /30

19 Vaaka- ja pystylautaverhoilu, höyläpinta Ulkoverhouslautojen käyttölape sileäksi höylätty ja takalape karkeahöylätty kuusi. Ulkoverhouslautojen takalappeeseen tehdään, laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Varastointi Paneelit suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Paneeli varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle käyttäen 60 cm:n välein asetettuja, riittävän korkeita aluspuita maakosketuksen välttämiseksi. Puutavara on säilytettävä 30 cm irti maasta olevalla jalustalla. Paneelit peitetään esim. suojapeitteellä. RunkoRYL2000, Ominaisuudet Mitat (mm): 28x170 YUW HS kuusi, Sisäänkäynnin paneeliprofiili nykyisen mallinen. Tuulensuoja Ullakko päätyjen kohdalle laitetaan tuulensuojalevy esim 12mm Hunton. Ulkoseinän mineraalivillaeriste Tarkistetaan paneeliverhouksen vaihdon yhteydessä. PAROC lämmöneriste rakennetyyppien mukaan Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Eristeen paksuus on valittava siten että, koko eristettävä tila täyttyy. Asennettaessa eristettä on noudatettava valmistajan käyttöturvallisuustiedotetta. 19 /30

20 1242 Ikkunat Ikkunoiden vesipellit uusitaan sokkelin yläpuolelta 30 kulmaan ulospäin kalteviksi. Edellyttää nykyisen vesipellin uusimisen ja betonisokkelin muotoilemisen em tavalla. Uuden laajennetun katoksen kohdalla olevien ikkunoiden vesipeltejä eikä kallistusta uusita, säilyy nykyiset. RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna RunkoRYL Tarkastukset RunkoRYL Luovutus RT Ikkunan ulkolistoitu, 30 kallistus vesipelleissä. Pinnoitteet ovat teolliseen pintakäsittelyyn tarkoitettuja liuotin- tai vesiohenteisia maaleja tai kuullotettua. Ominaisuudet Karmisyvyys: Nykyiset, jos kuitenkin smyykejä korjataan tulee se tehdään karmin väriin Ulko-ovet RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Ovet ja ikkunat RunkoRYL Ovet RunkoRYL Kiinnitystarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna Kynnyksen ulkopuolella sallitaan max. 20mm kynnysero. Ominaisuudet Pintakäsittely: Huoltoaalaus erillisen värityssuunnitelman mukaan Julkisivuvarusteet Talotikkaat, sinkittyä terästä. Nykyiset 1245 Erityiset julkisivurakenteet Sadevesikourujen ja syöksytorvien verhoilu. Ks vesikatonvarusteet /30

21 125 Ulkotasot Ulkotasot - Tehdään betonikivistä. Osa nykyisistä muutetaan. laatat kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan Katokset Katokset lattia kuten pääsisäänkäynti - seinät kuten julkisivut - Nykyiset jäävät puupinnat huoltomaalataan ja uudet tehdään saman näköisiksi Erityiset ulkotasot 126 Vesikatot 1261 Vesikattorakenteet RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Lämmöneristys- ja tiivistystarvikkeet RunkoRYL Kiinnitys- ja saumaustarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Lämmöneristäminen ja tiivistäminen RunkoRYL Valmis eristys RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus Liimapuukannattajat liimapuupalkien koot ja mitoitus rakennesuunnitelmien mukaan ruodelaudoitus rakennetyypin mukaan. Räystäät molemmin puolin höylätystä ponttilaudasta rakennesuunnitelman paksuisena. 21 /30

22 1262 Räystäsrakenteet Räystäs räystäät rak. detaljipiirrosten mukaan pellitys muovipinnoitettu ja kuumasinkitystä 0,7 mm teräspellistä. Räystäspellitys kiinnitetään riittävän tiheästi tarkoituksenmukaisilla, tiivisteellä varustetuilla ruuveilla. vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla rakennesuunnitelman mukaan, myös mehiläisen kulun estävä. Ominaisuudet Pintakäsittely: PVF Vesikatteet Kumibitumikermikate RunkoRYL Vaipan vedeneristys RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Toimivat katot. Kattoliitto. SFS 5011 Bitumi- ja modifioidut bitumikermit Kumibitumikermi rakennetyyppien YP mukaan. katteen alapuolinen tuuletusväli rakenne- ja detaljipiirrosten mukaan Liimausbitumi Kattoliiton: Toimivat katot 2007, taulukon TK7 mukainen. Asennus toteutetaan katevalmistajan ohjeiden mukaan. Käytettävät kumibitumi. ja saumaliimat katevalmistajan hyväksymiä. Ylemmän ja alemman kermikerroksen saumat sijoitetaan eri kohtiin. Läpiviennit Jos läpiviennissä itsessään ei ole laippaa, johon vedeneristys voidaan liittää, käytetään erillistä, laipallista läpivientitiivistettä. Laipan minimileveys on vähintään 150 mm limityksen osalta. Läpiviennin laippa liitetään 'vedeneristeeseen kahden kermin väliin. Tarvittaessa käytetään ylimääräistä noin 0,9 x 0,9 m kermipalaa, joka liitetään bitumilla. Kaikki katon läpi tulevat teräsrakenteet lämmöneristetään kondenssiveden syntymisen estämiseksi. Kuten antennirakenteet. Eristeet pinnoitetaan katteen sävyisellä muovipinnoitetulla teräslevyllä. Ominaisuudet Katerakenne: rakennetyypin mukaan 22 /30

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Pihakivien asennusohje

Pihakivien asennusohje www.pihakivi.com Pihakivien asennusohje Sisällysluettelo Pihasuunnittelulla pihasta toimivampi... 3 Pihakivien ja -laattojen käyttö... 4 Pihakivien ja -laattojen valinta... 5 Kiveyksen rakentamisvaiheet...

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA

RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA RAKENNETYYPPIEN JA DETALJIEN VALINNAN VASTUU JA KÄYTTÖOHJEET SUUNNITTELUKOHTEISSA Rakennetyypit ja detaljit ovat periaateratkaisuja, joiden tarkoituksena on helpottaa rakenteiden valintaa ja ohjata suunnittelukohteissa

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014

ecoplus 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo Asennusohje ja huoltokirja 2014 3 2000 XTRA Matalalle asennettava saostuskaivo MAAHANIMEYTTÄMÖT PUHTAAMMAN YMPÄRISTÖN PUOLESTA Ecoplus 3-2000 XTRA -saostuskaivo Ecoplus-jakokaivo Ecoplus-jakoputkipaketti Ecoplus-salaojaputkipaketti Asennusohje

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET

BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONIELEMENTTIPARVEKKEET BETONITEOLLISUUS RY ELOKUU 2010 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 1.1 Parveketyypit... 3 Parvekkeiden rakennemallit... 3 Parvekkeiden sijoittelu... 4 Valintaperusteet... 4 1.2 Valmisparvekejärjestelmät...

Lisätiedot