RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Sinettä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä."

Transkriptio

1 Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu TT Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

2 SISÄLLYSLUETTELO: RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 5 RAKENNUSHANKE... 5 KOHDE... 5 RAKENNUTTAJA... 5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 5 YLEISTÄ RAKENNUSOSAT ALUEOSAT Maaosat Purettavat rakenneosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarasto Ajanvietetila Aidat ja tukimuurit Alueen portaat, luiskat ja terassit /30

3 1155 Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO- OSAT Perustukset Anturat Peruspilarit ja peruspalkit Alapohjat Alapohjalaatat Runko Väestönsuojat Kantavat seinät Pilarit Palkit Yläpohjat Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko- ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako- osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Väliovet Erityisovet Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet /30

4 1332 Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit TEKNIIKKAOSAT ILMANVAIHTO- OSAT TIETO- OSAT LAITEOSAT Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestösuojalaitteet Erityiset tilalaitteet /30

5 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennuskohteena on Sinetän kappelin (rakennettu 1962 ark Toivo Lukkariniemi) ja laajennusosan (rakennettu 1986 ark Suunnittelu TEPPO Oy) vesikattojen ja ulkopuolisten sadevesijärjestelmien uusiminen oheisen Talo 2000-nimikkeistön mukaisen selostuksen mukaisesti. RAKENNUSHANKE Rakennuksen vesikattopinnoite uusitaan ja ns. Räystäskourut ja syöksytorvet toteutetaan rakenteiden ulkopuolisina. Räystäs- ja räystäiden otsarakeiden pinnat uusitaan. Pääsisäänkäynti katetaan ja maataso laatoitetaan. Rakennuksen ympäristökiveys tehdään yhtenäiseksi. KOHDE Rakennuskohde on Sinetässä, Kittiläntie 2265 hautausmaan kappeli. RAKENNUTTAJA Tilaajantehtävät ja valvonta: Nimi: Rovaniemen seurakunta Osoite: Rauhankatu 70, Rovaniemi Yhdyshenkilö: Kiinteistöjohtaja Kalle Kenttälä Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelija ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy Osoite: Tammelantie 48 B, SINETTÄ Yhdyshenkilö: Jukka Teppo, pääsuunnittelija Puhelin: Sähköposti: Projektiarkkit.: Miikka Teppo, projektiarkkitehti Puhelin: Sähköposti: Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Oy Osoite: Lapinkävijäntie 1A3, Rovaniemi 5 /30

6 Yhdyshenkilö: Juha Sohlman Puhelin: Sähköposti: Yleistä KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ennen tarjouksen jättämistä, urakoitsija tutustuu kohteeseen rakennuttajan kanssa. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakassa noudatetaan seuraavia yleisiä asiakirjoja: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RYL 2000 Lait ja asetukset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat pakalliset määräykset ja ohjeet Kutakin rakennusosaa koskevat RT-kortiston ohjeet Materiaalien valmistajien ohjeet 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 Maaosat Maarakennus- ja kuivatustyöt tehdään ao. Suunnitelmien mukaan. Noudatetaan yleisiä ja uusimpia voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. 0 Yleistä Kappelin taustaosaan tulee tie paikoitusalueelta. Tie nousee ja kaartuu kappelin taa. Nurkkauksessa oleva jäteastiat siirretään rakennettavaan jätekatokseen. Tie siirretään piirustuksen osoittamaan paikkaan ja muotoillaan sadevesikaivoihin viettäväksi, rakennesuunnitelman korkotason mukaan. Taustaosa laajenee rinteeseen päin Purettavat rakenneosat Työvaiheet joissa poistetaan vanhoja rakenneosia kuljetaan viranomaisten osoittamaan paikkaan. Kukin purettava työvaihe on määritelty uudestaan rakennettavan määrittelyn yhteydessä Raivausosat Ennen rakennustyön alkua pidetään määrätty alkutarkastus. 6 /30

7 Tarkastuksessa todetaan koskemattomiksi jätettävät maastokohdat väliaikaisten rakennusten (työmaakoppien) ja teiden sijoitus toimenpiteet naapureille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. 1.- jäteastioiden ja tien linjauksen kohdalta on poistettu muutama iso mänty, RU poistaa n.12 kpl juurakkoa kappelin ympäriltä. 2.- Kappelin taustaosan kivituhkan alaiset rakenteet uusitaan n. 60cm syvyydeltä. 3.- Keittiön ulkonurkan maarakenteet uusitaan rak.tyypin osoittamaan syvyyteen routaeristekerroksin. 4.- Saliosan kahdelta sivulta poistetaan luonnonkiveys n. 1m leveydeltä ja mahdollinen pinnan leikkaus tehdään rakennetyypin esittämällä tavalla, jotta pinta voidaan uusia. Uusi kiveys tehdään n. 20cm lattiatasopinnan alapuolelle. Nurmikkoa joudutaan uusimaan laajemmalta maastonmuotoilujen myötä. Kappelisalin hautausmaan sokkelin vierusta toteutetaan samalla tavalla. 5.- Pääsisäänkäynnin luonnonkiveys poistetaan ja rakenteita varten poistetaan rakennesuunnitelman mukaisesti nykyisiä rakenteita. 6.- Katejärjestelyistä johtuen tehdään uusi sadeveden poistoputki ja nykyisiä korjataan Kaivannot Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien ja salaojitussuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen vähintään 1:100 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Kanaalit Kanaalit - Jäteastioiden ja taustatien siirron yhteydessä siirretään myös taustavalaisinta etäämmäs rakennuksesta. - Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus- ja peitesyvyys toteutuu. Sade- ja jätevesikaivojen kaivannot Tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm Ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit 7 /30

8 Keskimääräinen ohjeellinen asennussyvyys 1800 mm Tasauskerrosmurske # 0-16 mm, paksuus 150 mm Vesijohtojen eristys LVI-suunnitelman mukaan Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään Alueen putkijohtokaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina rakennesuunnitelmien ja LVIS -suunnitelmien mukaan Pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle Täyttöosat Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 92 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 3: Tiiviysaste D 90 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pihantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Pehmustemääritelty leikkialue toteutetaan leikkikenttä varuste luettelon mukaisin päällystein ja päällystepaksuuksin. Viheralueet Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö. Rakennuttajalle tulee ilmoittaa milloin viheralueen täyttöjen pohjatyöstä tehdään katselmus ja sovitaan viheralueen kasvustotäyttöön soveltuva maaaines. Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan. Istutus- ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja. Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta 8 /30

9 Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita.. Kasvimaa höystetään juureksille sopivaksi 40cm paksuksi kuohkeaksi multakerrokseksi. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle. Täytettävillä liikenne- tai muilla päällystetyillä piha-alueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL II. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Sadevesijohto- ja kaivojen ympärystäyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä mainituilla rakennekerroksilla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 9 /30

10 Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussoralla, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny Kuivatusosat Uponor-salaojajärjestelmä Salaojaputki on Vetotupla Uponor 160/139 mm. Siinä on kaksinkertainen seinämä: sileä sisäpinta tehostaa virtausta ja itse puhdistuvuutta, ja aallotettu ulkokuori antaa suuren kuormituslujuuden. Peltosalaojituksessa käytettäviä PVC-muovisia, ohuita "kurkkuputkia" ei sallita rakennusten salaojitukseen. Ks. RT-tarvikekortti RT Asentaminen: Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle. Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen ( 5 mm/m) ja poljetaan tiiviiksi. Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien sivuille levitetty sora tiivistetään. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta 200 mm suuremmat kivet on poimittu pois. Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu lähes maan pinnalle asti. Jos rakennuksessa on maan pinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, perusmuurin ulkopuolen vesieristyksestä on huolehdittava. Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tai muovikalvo tehdään talosta poispäin 10 /30

11 viettäviksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50. Routaeristyslevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon perustusta ja kuivatusputkistoa jäätymiseltä. Jos perusmaa on lähes yksinomaan irtonaista hienoa hiekkaa tai savea, sen sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai -soralla (ks. RIL 126, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus). Salaojakaivon kantta ei saa rei'ittää siiviläkanneksi, koska sadevesiä ei saa viemäröidä salaojaan. Sadevesiä ei saa johtaa salaojaan. Uponor-sadevesiviemäri järjestelmä Sadevesiviemäri, Uponor sadevesiviemärijärjestelmä PP ø 110 mm muhviputki, on Uponor - salaojaputken tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki. Sadevesiviemäri ja salaoja asennetaan tavallisesti rinnakkain ja samaan kaltevuuteen min. 5 mm/m). Jos perusmuuri on korkea ja salaoja syvällä, sadevesiviemäri voidaan sijoittaa ylemmäksi. Painumien ehkäisemiseksi täyttömaa putken alla on silloin tiivistettävä huolellisesti. Sadevesiviemäri asennetaan tasatulle ja tiiviiksi tampatulle hiekka alustalle, jonka paksuus on 5 10 cm. Tavallinen salaojasora soveltuu hyvin myös sadevesiviemärin ympärys täyttöön. Syöksytorvet sijaitsevat vesikattokuvan mukaisissa paikoissa, joiden alla on rännikaivot. Uponor putkien toisessa päässä on kiinteä liitosmuhvi. Putkiyhteissä on muhvit kaikkiin suuntiin. Putken pistopään ympärille, aallotuksen uraan, sijoitetaan kumitiiviste. Sileämuhvisten yhteiden kanssa tiiviste asennetaan heti ensimmäiseen uraan. Jos muhvissa on lukituskynnet, tiiviste on kuitenkin asennettava aallotuksen toiseen uraan. Putki työnnetään muhvin pohjaan. Muhvin sisäpintaan sivelty liukuaine esim. Veden ja astianpesuaineen laimea seos helpottaa liittämistä. Öljyä tai rasvoja ei saa käyttää liukuaineena. Putkiston suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään samoilla taivutettavilla yhteillä kuin salaojassakin, nyt vain tiivisteiden kera. Ominaisuudet Uponor Suomi Oy 1117 Erityiset maaosat MaaRYL Salaojien sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista ±100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ±50 mm Salaojat, salaojakaivot ja rummut Salaojat Salaojat muovi Vetotupla Uponor 160/139mm, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan Laskuputki muovi PEH 160 mm LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin Salaojakaivannon täyttö käsittää suodatin-, salaojitus- ym. kerrokset, joiden on rakeisuudeltaan vastattava RIL kuvan 20 rakeisuusalueen 1 mukaista arvoa. 11 /30

12 Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevat pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus tulee olla yli 300 mm. Salaojakatselmus Pääurakoitsija tilaa ja maksaa ennen rakennustyön loppukatselmusta salaojakatselmuksen, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, rakennuttajan edustajat, rakennusvalvontaviranomainen sekä tarvittaessa salaojitussuunnittelija. Katselmuksesta pidetään pöytäkirja ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimenpiteet: Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon tarvittaessa värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan Kaivoista tarkastetaan rengaskoko, renkaiden saumaus, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla. sijainnissa sallittu ±100 mm vaakapoikkeama Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä 113 Päällysteet Yleistä Päällysteet avataan erikoissuunnitelmien esittämässä laajuudessa. Pihan korot tehdään pihasuunnitelman mukaan ja määrätyin päällystein ja rakennekerroksineen. Taustapiha korjataan uusille korkolukemille. Huomioitava maanalaiset asennukset, syvennettävä ne lainmukaiseen syvyyteen ( sähkökaapeli ) Liikennealueiden päällysteet Asfalttipäällyste Raskaalle liikenteelle sallitut tiet asfaltoidaan raskaanliikenteen mukaisiksi, esim mm. palokunnan tikasauto. Asfalttinormit 2000 Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan 12 /30

13 Asfaltointi ulotetaan rakennuksen vierustoilla kiveyksen reunaan. Päällyste rakennetaan Asfalttinormien, PANK 2000, ohjeiden ja määräysten mukaan, suhteutusluokka C. Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen seinänvieruslaatta on betonilaatta 300x300 kolmen laattarivin levyisesti ja väriltään kanerva. Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Rakennusosa Toteutetaan rakennesuunnitelman rakennetyypin mukaan Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Betonikivipäällysteet RIL Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena Betonikivipäällysteet rakennusselostuksen ja pihapiirustuksen mukaan, rakennekerrokset kiveysten alla rakennesuunnittelijan piharakennetyyppien mukaan. Betonilaattojen ja kivien on materiaalinsa puolesta täytettävä julkaisussa Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena esitetyt vaatimukset. Materiaalivaatimukset Asennushiekkana on soramurske 0-8 mm. Kiveys rajautuu aina kiinteään rakenteeseen tai reunakiveen, Betonilaattakiveykset saumataan kuivatulla hiekalla, jonka raekoko on 0,1-0,6 mm. Bitumisaumaukseen käytettävän bitumiseoksen koostumuksen on oltava 55 paino -% bitumia B 65 ja 45 paino -% kalkkikivijauhetta. Massan sekoituslämpötilan on oltava C ja valutuslämpötilan +150 C. Mittavaatimukset Asennushiekkakerroksen paksuus betonilaattakiveyksen alla mm. Sauman leveys saa poiketa suunnitelman mukaisesta mitastaan enintään +/- 20 % siten, että silmämääräisessä tarkastelussa ei saumaleveydessä esiinny haitallista poikkeamaa. Reunatuen tai muun rakenteen ja laatoituksen välisen sauman leveys saa olla enintään 10 mm. Sauman on oltava tasaleveä. Tämä vaatimus koskee myös laatoitukseen liittyvää pintarakenteen saumaa. Laadun toteaminen Betonilaattakivien suunnitelmanmukaisuus ja laatu tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti. Tarvittaessa käytetään vertailussa ennalta toimitettuja vertailumalleja. 13 /30

14 Kivimateriaalin mittatarkkuus todetaan toimituserittäin tapahtuvin tarkastuksin ennen kivien asentamista. Muiden mitta- ja laatuvaatimusten toteutuminen tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla. Betonikiveys on tehtävä niin, että kivet jakautuvat kokonsa, värinsä, kuluneisuutensa ym. ominaisuuksiensa puolesta tasaisesti koko kivettävälle alueelle. Samassa rivissä olevien kivien on oltava saman levyiset. Kivien välisten saumojen on oltava ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Betonikivissä ei saa olla lohkeamia eikä halkeamia. Katkaisujäljen on oltava näkyvältä särmältään ehjä ja suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvän työstöjäljen on vastattava alkuperäistä työstötapaa. Kiveystä on tiivistettävä, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen lakkaa. Kiveyksien saumaus on tehtävä huolellisesti niin, että hyvin tiivistetty saumausmateriaali täyttää saumat kiveyksen pintaan asti. Kivipinnat eivät saa olla bitumi- tai betonisaumauksesta tai öljystä likaantuneita. Rakennusosa Piha-alueesta on laadittu pihasuunnitelma. Muurikivi (mk) Napapiirin betoni Oy Muurikivi tai vastaava on 300x150x80 (halkaistukivi), väri musta. Rakennesuunnitelman mukainen perustus. Jätekatos tehdään HB-mallin mukaan ja kate kuten kappelissa. Pihakivi (pk) Pihakivenä käytetään ns. NB torikiveä tai vastaava 285x140x80 väri: kanerva. Pihakiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri musta. Reunakivi asennetaan n. 2cm ylemmäksi kuin pihakiven pinta, jotta näkövammainen tuntee missä kiveys loppuu. Pihakivi asennetaan lähes sisäänkäyntitasojen kanssa samaan korkoon. Vieruskivi (vk) Rakennuksen vieruskivenä käytetään 300x300x40 pesubetonikivenä, 3:n kiven levyisenä, väri kanerva. Vieruskiveä laitetaan rakennuksen ympärille, jolla pyritään erottamaan nurmikko rakennuksesta. Vieruskiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri sama kuin vieruskivi Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta. 14 /30

15 114 Alueen varusteet 1141 Talovarusteet 1142 Oleskeluvarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet Ajonohjauspilari Kiinteistön huoltoalueen tien ohjaukseen pystytetään 1 kpl ajonohjauspilareita. Malli galvanoitu150x150x5 ja korkeus maanpinnasta 1400 ja maan alle haruksin 600. Pilarin muoto erikoiskuvan mukaan, salmiakkihattu ja sivuilla siivekkeet. Pilariin voidaan kiinnittää ohjeteksti valaistuna led-valoin. Väri ark. Suunnitelman mukaan. Pilarit tehdään routimattomaan rakenteeseen. 15 /30

16 115 Alueen rakenteet 1151 Pihavarasto 1152 Ajanvietetila 1153 Aidat ja tukimuurit Betonitukimuuri Ks. Tukimuuri pihasuunnitelman mukaan jäteastioiden syvennyksen seinämiin Alueen portaat, luiskat ja terassit Pää- ja salinsisäänkäynti Ominaisuudet Katot tuetaan pilarein rakennesuunnitelman mukaan. Sisäänkäyntikatos Sisäänkäyntikatosten lattiapinta tehdään ns. Torikivellä 80mm paksuna. Nykyiset tasot sisäänkäynneistä (kappelin ja salin) poistetaan. Torikivet asennetaan max. 2cm korkeuseroltaan oven alareunasta, samoin vaunutilan oveen luiskaten n. 1m matkalla jyrkemmin oven kynnykseen yhtyväksi. Huoltopuolen huoltotasoa lyhennetään täyteen kiveykseen rakennuksen seinälinjaan, irto betonitaso poistetaan lämmitystilan oven edestä Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 12 TALO-OSAT 121 Perustukset 1211 Anturat 1212 Peruspilarit ja peruspalkit RunkoRYL Rakennesuunnitelmien mukaan. betonirakenteiden näkyvissä ulkokulmissa viiste 10 mm alapuolisen maan jäätyminen estettävä, samoin valujen. pysyvästi pintarakenteiden peittämäksi jäävät pinnat saavat olla raakavalupintoja. betonointi ja raudoitus, samoin jälkihoito, kastelu ja lämmitys sekä talvibetonointi on suoritettava normien ja standardien vaatimusten mukaan raudoituksen tulee olla valmis seuraavaan työsaumaan saakka ennen betonoinnin aloittamista 16 /30

17 valmis raudoitus esitetään ennen betonointia valvojan ja tarvittaessa viranomaisten tarkistettavaksi rakenteisiin saa tehdä vain rakenne- ja reikäpiirustusten edellyttämät aukot ja syvennykset, muut aukot ja hakkaukset vain rakennesuunnittelijan luvalla. ennen betonointia on varmistuttava muottien ja terästen puhtaudesta, kiinnikkeiden ja varausten sekä aukkojen muottien oikeellisuudesta Erityiset perustukset 122 Alapohjat 1221 Alapohjalaatat 123 Runko 1231 Väestönsuojat 1232 Kantavat seinät 1233 Pilarit Kylmärakennusosien pilarit Katoksen pilarit tehdään H-teräspilarein ja -palkein teräskengin. Ne maalataan ja sinkityt teräskengät vielä ruostesuoja maalataan ja kaikki pinnat maalataan. Kiinnitykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Ominaisuudet Kiinnityskohdat ruostesuojataan Palkit Palkit rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Rakennesuunnitelmien mukaan. 124 Julkisivut Julkisivu toteutetaan vaakapaneelilla julkisivupiirustuksien mukaan. Paneeli on tehdassuojakäsitelty ja pohjamaalattu. Salin päätykolmiot paneelataan. Pääsisäänkäynnin paneelipinnat uusitaan nykyisen mallisesti pystyyn. 17 /30

18 Kappelin ja salin sisäänkäynneistä puretaan sisäänkäyntikatokset ovien päältä pois. Kuljetusvaunuvaraston katon reunoista rakennetaan seinät rakennettavaan kattoon saakka, jolloin ns. Piippuhyllyt poistuu Ulkoseinät RunkoRYL Ulkomaalaus RunkoRYL Maalaustyöt RunkoRYL Valmiiksi maalaus. RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus RunkoRYL Jätteiden käsittely Kaikki pinnat lukuunottamatta bitumikattopintaa käsitellään joko tehtaalla tai työmaalla. RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Saumaus runkorakenteissa lämmönläpäisykerroin: enintään 0,17 W/m²K RunkoRYL Ympäristövaikutukset Julkisivulevy Julkisivulevy on Formica Compact VIVIX tarkoitettu laminaatti ulkoseinälevyksi, joka valmistetaan erikoispaperista ja kovitemuoveista Formica IKI Oy:n Kolhon tehtaalla. Ks. RT -tarvikekortti RT EGF 10,0mm B-s1,d0. Korkeapaine laminaattilla toteutetaan julkisivulevypinnat, samoin uuden katoksen alapinta. Avosauma, ruuvikiinnitys puurimaan. Levyjen saumassa 8 mm rako. Sauman alla koolausta vasten voidaan käytetään julkisivunväristä 0,5 mm paksua muovipinnoitettua peltiä. Levytys tehdään erikoispiirustuksen det mukaan. Ominaisuudet Rakennustarvikkeet (RakMK E1/2002): B-s1, d0 Formica IKI Oy, formica.com, - rakenneyksityiskohdat Puu julkisivut RunkoRYL Puujulkisivutyö RunkoRYL Puutavara RunkoRYL Alusta RunkoRYL Puuverhouksen asennustyöt RunkoRYL Valmis ulkoverhous RunkoRYL Ympäristövaikutukse 18 /30

19 Vaaka- ja pystylautaverhoilu, höyläpinta Ulkoverhouslautojen käyttölape sileäksi höylätty ja takalape karkeahöylätty kuusi. Ulkoverhouslautojen takalappeeseen tehdään, laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Varastointi Paneelit suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Paneeli varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle käyttäen 60 cm:n välein asetettuja, riittävän korkeita aluspuita maakosketuksen välttämiseksi. Puutavara on säilytettävä 30 cm irti maasta olevalla jalustalla. Paneelit peitetään esim. suojapeitteellä. RunkoRYL2000, Ominaisuudet Mitat (mm): 28x170 YUW HS kuusi, Sisäänkäynnin paneeliprofiili nykyisen mallinen. Tuulensuoja Ullakko päätyjen kohdalle laitetaan tuulensuojalevy esim 12mm Hunton. Ulkoseinän mineraalivillaeriste Tarkistetaan paneeliverhouksen vaihdon yhteydessä. PAROC lämmöneriste rakennetyyppien mukaan Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Eristeen paksuus on valittava siten että, koko eristettävä tila täyttyy. Asennettaessa eristettä on noudatettava valmistajan käyttöturvallisuustiedotetta. 19 /30

20 1242 Ikkunat Ikkunoiden vesipellit uusitaan sokkelin yläpuolelta 30 kulmaan ulospäin kalteviksi. Edellyttää nykyisen vesipellin uusimisen ja betonisokkelin muotoilemisen em tavalla. Uuden laajennetun katoksen kohdalla olevien ikkunoiden vesipeltejä eikä kallistusta uusita, säilyy nykyiset. RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna RunkoRYL Tarkastukset RunkoRYL Luovutus RT Ikkunan ulkolistoitu, 30 kallistus vesipelleissä. Pinnoitteet ovat teolliseen pintakäsittelyyn tarkoitettuja liuotin- tai vesiohenteisia maaleja tai kuullotettua. Ominaisuudet Karmisyvyys: Nykyiset, jos kuitenkin smyykejä korjataan tulee se tehdään karmin väriin Ulko-ovet RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Ovet ja ikkunat RunkoRYL Ovet RunkoRYL Kiinnitystarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna Kynnyksen ulkopuolella sallitaan max. 20mm kynnysero. Ominaisuudet Pintakäsittely: Huoltoaalaus erillisen värityssuunnitelman mukaan Julkisivuvarusteet Talotikkaat, sinkittyä terästä. Nykyiset 1245 Erityiset julkisivurakenteet Sadevesikourujen ja syöksytorvien verhoilu. Ks vesikatonvarusteet /30

21 125 Ulkotasot Ulkotasot - Tehdään betonikivistä. Osa nykyisistä muutetaan. laatat kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan Katokset Katokset lattia kuten pääsisäänkäynti - seinät kuten julkisivut - Nykyiset jäävät puupinnat huoltomaalataan ja uudet tehdään saman näköisiksi Erityiset ulkotasot 126 Vesikatot 1261 Vesikattorakenteet RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Lämmöneristys- ja tiivistystarvikkeet RunkoRYL Kiinnitys- ja saumaustarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Lämmöneristäminen ja tiivistäminen RunkoRYL Valmis eristys RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus Liimapuukannattajat liimapuupalkien koot ja mitoitus rakennesuunnitelmien mukaan ruodelaudoitus rakennetyypin mukaan. Räystäät molemmin puolin höylätystä ponttilaudasta rakennesuunnitelman paksuisena. 21 /30

22 1262 Räystäsrakenteet Räystäs räystäät rak. detaljipiirrosten mukaan pellitys muovipinnoitettu ja kuumasinkitystä 0,7 mm teräspellistä. Räystäspellitys kiinnitetään riittävän tiheästi tarkoituksenmukaisilla, tiivisteellä varustetuilla ruuveilla. vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla rakennesuunnitelman mukaan, myös mehiläisen kulun estävä. Ominaisuudet Pintakäsittely: PVF Vesikatteet Kumibitumikermikate RunkoRYL Vaipan vedeneristys RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Toimivat katot. Kattoliitto. SFS 5011 Bitumi- ja modifioidut bitumikermit Kumibitumikermi rakennetyyppien YP mukaan. katteen alapuolinen tuuletusväli rakenne- ja detaljipiirrosten mukaan Liimausbitumi Kattoliiton: Toimivat katot 2007, taulukon TK7 mukainen. Asennus toteutetaan katevalmistajan ohjeiden mukaan. Käytettävät kumibitumi. ja saumaliimat katevalmistajan hyväksymiä. Ylemmän ja alemman kermikerroksen saumat sijoitetaan eri kohtiin. Läpiviennit Jos läpiviennissä itsessään ei ole laippaa, johon vedeneristys voidaan liittää, käytetään erillistä, laipallista läpivientitiivistettä. Laipan minimileveys on vähintään 150 mm limityksen osalta. Läpiviennin laippa liitetään 'vedeneristeeseen kahden kermin väliin. Tarvittaessa käytetään ylimääräistä noin 0,9 x 0,9 m kermipalaa, joka liitetään bitumilla. Kaikki katon läpi tulevat teräsrakenteet lämmöneristetään kondenssiveden syntymisen estämiseksi. Kuten antennirakenteet. Eristeet pinnoitetaan katteen sävyisellä muovipinnoitetulla teräslevyllä. Ominaisuudet Katerakenne: rakennetyypin mukaan 22 /30

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

MAALAUTYÖSELOSTUS 3 MAALAUSKOHTEET 4 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT. 5 LIITTEET Huoneselitys A ja B pinnoitteineen ja värityssuunnitelmineen huonetiloittain

MAALAUTYÖSELOSTUS 3 MAALAUSKOHTEET 4 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT. 5 LIITTEET Huoneselitys A ja B pinnoitteineen ja värityssuunnitelmineen huonetiloittain MAALAUTYÖSELOSTUS 1 KOHDE BO1 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja B04 Käyttäjän edustajat B05 Suunnittelijat, asiantuntijat B06 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat B07 Huoltokirja

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS 30.8.2016 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 2 1. RAKENNUSHANKE 3 1.1. KOHDE 3 1.1. MAALAUSTYÖN LAAJUUS 3 1.2 HANKKEEN

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys

Puu julkisivussa. Maalin tehtävät. puun pintakerroksen suojaaminen säärasitukselta. ulkonäkö, kiilto, puhtaanapysyvyys Puujulkisivut Puu julkisivussa puuta suojataan kosteudelta rakenteellisin keinoin räystäät sokkeli sadeveden ohjaus, pellitykset tuuletusrako tippanokat viisteet oikea naulaussuunta ja - syvyys Puu julkisivussa

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Lahti JHG\Hämeenkoski\20339\Piirustukset\20339_1.dwg / 20339_1.ctb (2133 09) TUTKIMUSKOHDE Tampere Hämeenlinna 1 KOKO ALUEELLA: Maanvaraiset anturaperustukset, anturoiden alla vähintään 0.3m paksu anturanalustäyttö

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS

SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS Vastaanottaja Senaatti-kiinteistöt Asiakirjatyyppi Rakennettavuusselvitys Päivämäärä 26.2.2010 Viite 82127893 SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen.

Kiviaines Vaatimus Suodatinkerroksessa käytetään hiekkaa, jonka rakeisuus on kuvan 22342:K1 mukainen. 1 22342 Suodatinrakenteet 22342.1 Suodatinrakenteen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään.

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET

Bender Boston antik. Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! BENDERS PIHAKIVET Boston Antik - kaksipuolinen muuri erilaisilla pinnoilla! Uudentyyppinen graniitin näköinen muuri, jossa toinen puoli on lohkopinnalla ja toinen rummutetulla pinnalla. Muurissa on nerokas rakenne, jonka

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

RT 37631 X37-37631 ru / RT/KH 486-37631 tarviketiedosto 2

RT 37631 X37-37631 ru / RT/KH 486-37631 tarviketiedosto 2 RT 76 X7-76 ru / RT/KH 486-76 tarviketiedosto 2 ORIMA-SADEVESIJÄRJESTELMÄT Orima-sadevesijärjestelmiä valmistetaan sekä pyöreinä että kantikkaina muotoina. Materiaalina on vahva, kestävä ja huoltovapaa,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

Pirkkahalli, pysäköintialue

Pirkkahalli, pysäköintialue Työnro 070012 RAKENNETTAVUUSSELVITYS Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere POHJARAKENNESUUNNITELMA 1 (5) RI Tiina Ärväs 11.01.2008 Työnro 070012 Pirkkahalli, pysäköintialue Ilmailunkatu Tampere

Lisätiedot

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys

Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936. Tammelan stadion. Rakennettavuusselvitys Asemakaava nro 8570 ID 1 427 936 Työnro 150056 Tammelan stadion Rakennettavuusselvitys 24.6.2015 2 (6) Tammelan stadion Työnro 150056 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 3 Tutkimuskohde... 3 Tehdyt tutkimukset...

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot