RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Sinettä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä."

Transkriptio

1 Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu TT Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

2 SISÄLLYSLUETTELO: RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 5 RAKENNUSHANKE... 5 KOHDE... 5 RAKENNUTTAJA... 5 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT... 5 YLEISTÄ RAKENNUSOSAT ALUEOSAT Maaosat Purettavat rakenneosat Raivausosat Kaivannot Kanaalit Täyttöosat Penkereet Kuivatusosat Erityiset maaosat Päällysteet Liikennealueiden päällysteet Paikoitusalueiden päällysteet Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta Alueen varusteet Talovarusteet Oleskeluvarusteet Alueopasteet Erityiset aluevarusteet Alueen rakenteet Pihavarasto Ajanvietetila Aidat ja tukimuurit Alueen portaat, luiskat ja terassit /30

3 1155 Alueen pysäköintirakenteet Erityiset alueen rakenteet TALO- OSAT Perustukset Anturat Peruspilarit ja peruspalkit Alapohjat Alapohjalaatat Runko Väestönsuojat Kantavat seinät Pilarit Palkit Yläpohjat Julkisivut Ulkoseinät Ikkunat Ulko- ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Ulkotasot Katokset Erityiset ulkotasot Vesikatot Vesikattorakenteet Räystäsrakenteet Vesikatteet Vesikattovarusteet Lasikattorakenteet TILAOSAT Tilan jako- osat Väliseinät Lasiväliseinät Erityisväliseinät Väliovet Erityisovet Tilapinnat Lattioiden pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet /30

4 1332 Erityiskiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Erityiset tilavarusteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Tulisijat ja savuhormit TEKNIIKKAOSAT ILMANVAIHTO- OSAT TIETO- OSAT LAITEOSAT Tilalaitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Väestösuojalaitteet Erityiset tilalaitteet /30

5 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennuskohteena on Sinetän kappelin (rakennettu 1962 ark Toivo Lukkariniemi) ja laajennusosan (rakennettu 1986 ark Suunnittelu TEPPO Oy) vesikattojen ja ulkopuolisten sadevesijärjestelmien uusiminen oheisen Talo 2000-nimikkeistön mukaisen selostuksen mukaisesti. RAKENNUSHANKE Rakennuksen vesikattopinnoite uusitaan ja ns. Räystäskourut ja syöksytorvet toteutetaan rakenteiden ulkopuolisina. Räystäs- ja räystäiden otsarakeiden pinnat uusitaan. Pääsisäänkäynti katetaan ja maataso laatoitetaan. Rakennuksen ympäristökiveys tehdään yhtenäiseksi. KOHDE Rakennuskohde on Sinetässä, Kittiläntie 2265 hautausmaan kappeli. RAKENNUTTAJA Tilaajantehtävät ja valvonta: Nimi: Rovaniemen seurakunta Osoite: Rauhankatu 70, Rovaniemi Yhdyshenkilö: Kiinteistöjohtaja Kalle Kenttälä Puhelin: Sähköposti: SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT Pääsuunnittelija ja Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Teppo Oy Osoite: Tammelantie 48 B, SINETTÄ Yhdyshenkilö: Jukka Teppo, pääsuunnittelija Puhelin: Sähköposti: Projektiarkkit.: Miikka Teppo, projektiarkkitehti Puhelin: Sähköposti: Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Oy Osoite: Lapinkävijäntie 1A3, Rovaniemi 5 /30

6 Yhdyshenkilö: Juha Sohlman Puhelin: Sähköposti: Yleistä KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN Ennen tarjouksen jättämistä, urakoitsija tutustuu kohteeseen rakennuttajan kanssa. NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakassa noudatetaan seuraavia yleisiä asiakirjoja: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RYL 2000 Lait ja asetukset sekä niihin rinnastettavat julkisoikeudelliset säädökset Suomen rakentamismääräyskokoelma Kunnalliset rakentamista koskevat pakalliset määräykset ja ohjeet Kutakin rakennusosaa koskevat RT-kortiston ohjeet Materiaalien valmistajien ohjeet 1 RAKENNUSOSAT 11 ALUEOSAT 111 Maaosat Maarakennus- ja kuivatustyöt tehdään ao. Suunnitelmien mukaan. Noudatetaan yleisiä ja uusimpia voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. 0 Yleistä Kappelin taustaosaan tulee tie paikoitusalueelta. Tie nousee ja kaartuu kappelin taa. Nurkkauksessa oleva jäteastiat siirretään rakennettavaan jätekatokseen. Tie siirretään piirustuksen osoittamaan paikkaan ja muotoillaan sadevesikaivoihin viettäväksi, rakennesuunnitelman korkotason mukaan. Taustaosa laajenee rinteeseen päin Purettavat rakenneosat Työvaiheet joissa poistetaan vanhoja rakenneosia kuljetaan viranomaisten osoittamaan paikkaan. Kukin purettava työvaihe on määritelty uudestaan rakennettavan määrittelyn yhteydessä Raivausosat Ennen rakennustyön alkua pidetään määrätty alkutarkastus. 6 /30

7 Tarkastuksessa todetaan koskemattomiksi jätettävät maastokohdat väliaikaisten rakennusten (työmaakoppien) ja teiden sijoitus toimenpiteet naapureille aiheutuvan haitan poistamiseksi tai vähentämiseksi. 1.- jäteastioiden ja tien linjauksen kohdalta on poistettu muutama iso mänty, RU poistaa n.12 kpl juurakkoa kappelin ympäriltä. 2.- Kappelin taustaosan kivituhkan alaiset rakenteet uusitaan n. 60cm syvyydeltä. 3.- Keittiön ulkonurkan maarakenteet uusitaan rak.tyypin osoittamaan syvyyteen routaeristekerroksin. 4.- Saliosan kahdelta sivulta poistetaan luonnonkiveys n. 1m leveydeltä ja mahdollinen pinnan leikkaus tehdään rakennetyypin esittämällä tavalla, jotta pinta voidaan uusia. Uusi kiveys tehdään n. 20cm lattiatasopinnan alapuolelle. Nurmikkoa joudutaan uusimaan laajemmalta maastonmuotoilujen myötä. Kappelisalin hautausmaan sokkelin vierusta toteutetaan samalla tavalla. 5.- Pääsisäänkäynnin luonnonkiveys poistetaan ja rakenteita varten poistetaan rakennesuunnitelman mukaisesti nykyisiä rakenteita. 6.- Katejärjestelyistä johtuen tehdään uusi sadeveden poistoputki ja nykyisiä korjataan Kaivannot Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien ja salaojitussuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa Kaivannon pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen vähintään 1:100 Rakennuskaivannoista poistetaan tai rikotaan pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet vähintään 300 mm syvyyteen suunnitellun perustamistason alapuolelle. Perustusten alustäytöt, ks. kohta Kanaalit Kanaalit - Jäteastioiden ja taustatien siirron yhteydessä siirretään myös taustavalaisinta etäämmäs rakennuksesta. - Kaapelikanaalit tehdään siten, että johtojen asennus- ja peitesyvyys toteutuu. Sade- ja jätevesikaivojen kaivannot Tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 300 mm Ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit 7 /30

8 Keskimääräinen ohjeellinen asennussyvyys 1800 mm Tasauskerrosmurske # 0-16 mm, paksuus 150 mm Vesijohtojen eristys LVI-suunnitelman mukaan Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden vuotoa putken sisään Alueen putkijohtokaivannot tehdään luiskattuina kaivantoina rakennesuunnitelmien ja LVIS -suunnitelmien mukaan Pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle Täyttöosat Rakennuksen alusrakenteen tiiviysvaatimus: D 92 % ja E1 >= 50 MPa Vierustäytön tiiviysvaatimus: Luokka 3: Tiiviysaste D 90 % Aluetäytöt Noudatetaan MaaRYL , Noudatetaan RIL Noudatetaan Viheralueiden hoidon työselitys VHT 99 (Viherympäristöliiton julkaisu) Louhetäytön suurin sallittu poikkeama alaspäin suunnitelmien mukaisesta korkeudesta on 200 mm Päällystettävien alueiden täyttötöissä noudatetaan RIL kohta 4.14, laatuluokka II Täyttökerroksien kokonaispaksuudet ks. rakennetyyppileikkaukset sekä pintavaaituskartta ja pihantasaussuunnitelma Penkereiden jyrkkyyden ja muodon on säilyttävä painumisen jälkeen suunnitelma-asiakirjojen mukaisina. Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny. Pehmustemääritelty leikkialue toteutetaan leikkikenttä varuste luettelon mukaisin päällystein ja päällystepaksuuksin. Viheralueet Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö. Rakennuttajalle tulee ilmoittaa milloin viheralueen täyttöjen pohjatyöstä tehdään katselmus ja sovitaan viheralueen kasvustotäyttöön soveltuva maaaines. Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan. Istutus- ja kylvöalueiden kasvualustasyvyyksien ja tilavuuksien on noudatettava RT taulukon 2 arvoja. Täytöissä yleensä käytetään tiivistettävissä olevia kivennäismaalajeja, ei kuitenkaan silttiä eikä savea, suurin sallittu raekoko enintään 2/3 kerralla tiivistettävän kerroksen paksuudesta 8 /30

9 Täytössä ei saa olla kasveille haitallisia aineita eikä hajoavia aineita.. Kasvimaa höystetään juureksille sopivaksi 40cm paksuksi kuohkeaksi multakerrokseksi. Pengerrettävillä tai täytettävillä alueilla säilytettävien puiden ympärillä, puun latvuston alueella, yli 20 cm korkea täyttö on rakennettava kevytsorasta, ks. RT kuva 7A. Puiden ympärille tehtävää täyttöä valvoo ja hyväksyy rakennuttajan valvoja. Päällystettävien alueiden maatäyttö Päällystettävien alueiden rakennekerrokset, ks. rakennetyyppileikkaukset Humuspitoinen pintamaa poistetaan ja pohjamoreenin isot kivet ja lohkareet poistetaan tai rikotaan vähintään 200 mm syvyyteen suunnitellun kaivutason alapuolelle. Täytettävillä liikenne- tai muilla päällystetyillä piha-alueilla saa rakennekerrosten alapuoliseen täyttöön käyttää myös tiivistyskelpoisia kaivumaita, ellei piirustuksista muuta ilmene. Täytön tiiviysvaatimus on 90 %. Rakennekerrosten alle levitetään suodatinkangas KL II. Viher- ja oleskelualueiden maatäyttö tiivistetään kerroksittain, maksimikerrospaksuus 600 mm. Kanaalien täytöt Noudatetaan MaaRYL : T2, 15.13, 15.43, 15.17, 16.23, , Viemäri- ja vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla Sadevesijohto- ja kaivojen ympärystäyttö Alkutäyttömurske # 0-16 mm, paksuus 500 mm tai 300 mm ylimmän putken laen yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä mainituilla rakennekerroksilla Kaapelikanaalien täyttö Alkutäyttö suodatinhiekka; Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 kuva 2609 rakeisuusalue 1, paksuus 200 mm tai 100 mm ylimmän putken tai kaapelin suojakourun yläpuolelle Lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 9 /30

10 Salaojakaivantojen täyttö Täyttö salaojitussoralla, raekoko 6 16 mm Salaojituskerros ulottuu salaojan ulkopinnasta vähintään 100 mm alaspäin ja sivuille sekä vähintään 200 mm ylöspäin Rakenteiden vierustäyttö Noudatetaan MaaRYL Täyttö Tiiviysvaatimus 90 % Täyttö rakennesuunnitelmien mukaan Routaeristeen sijoittaminen otettava huomioon 1115 Penkereet Penger on rakennettava siten, ettei sen painumisesta tai materiaalien sekoittumisesta aiheudu haittaa penkereen rakenteille tai ulkonäölle eikä maapohja häiriinny Kuivatusosat Uponor-salaojajärjestelmä Salaojaputki on Vetotupla Uponor 160/139 mm. Siinä on kaksinkertainen seinämä: sileä sisäpinta tehostaa virtausta ja itse puhdistuvuutta, ja aallotettu ulkokuori antaa suuren kuormituslujuuden. Peltosalaojituksessa käytettäviä PVC-muovisia, ohuita "kurkkuputkia" ei sallita rakennusten salaojitukseen. Ks. RT-tarvikekortti RT Asentaminen: Salaojat asennetaan vettä hyvin läpäisevän salaojituskerroksen, salaojasoran sisään. Työn helpottamiseksi salaoja- ja sadevesiputket kannattaa yleensä sijoittaa rinnakkain samalle arinalle. Kaivannon pohjalle levitetään aluksi noin 10 cm:n kerros salaojasoraa. Sen pinta tasoitetaan putken vieton mukaiseen kaltevuuteen ( 5 mm/m) ja poljetaan tiiviiksi. Putket asennetaan paikalleen ja peitetään salaojasoralla. Myös putkien sivuille levitetty sora tiivistetään. Kaivannon lopputäyttöön käytetään yleensä kaivumaata, josta 200 mm suuremmat kivet on poimittu pois. Perusmuurin vieressä vettä läpäisevä kerros jatkuu lähes maan pinnalle asti. Jos rakennuksessa on maan pinnan alapuolella sijaitsevia tiloja, perusmuurin ulkopuolen vesieristyksestä on huolehdittava. Pintarakenteiden avulla vähennetään sadevesien imeytymistä perustuksen viereen. Pintamaa ja sen alle levitetty tiivis maakerros tai muovikalvo tehdään talosta poispäin 10 /30

11 viettäviksi. Suositeltava vähimmäiskaltevuus on 1:50. Routaeristyslevyt suojaavat niin perusmaata kuin talon perustusta ja kuivatusputkistoa jäätymiseltä. Jos perusmaa on lähes yksinomaan irtonaista hienoa hiekkaa tai savea, sen sekoittuminen karkeaan salaojasoraan estetään tarvittaessa suodatinkankaalla tai -soralla (ks. RIL 126, Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus). Salaojakaivon kantta ei saa rei'ittää siiviläkanneksi, koska sadevesiä ei saa viemäröidä salaojaan. Sadevesiä ei saa johtaa salaojaan. Uponor-sadevesiviemäri järjestelmä Sadevesiviemäri, Uponor sadevesiviemärijärjestelmä PP ø 110 mm muhviputki, on Uponor - salaojaputken tapaan sisältä sileä ja päältä aallotettu PEH-putki. Sadevesiviemäri ja salaoja asennetaan tavallisesti rinnakkain ja samaan kaltevuuteen min. 5 mm/m). Jos perusmuuri on korkea ja salaoja syvällä, sadevesiviemäri voidaan sijoittaa ylemmäksi. Painumien ehkäisemiseksi täyttömaa putken alla on silloin tiivistettävä huolellisesti. Sadevesiviemäri asennetaan tasatulle ja tiiviiksi tampatulle hiekka alustalle, jonka paksuus on 5 10 cm. Tavallinen salaojasora soveltuu hyvin myös sadevesiviemärin ympärys täyttöön. Syöksytorvet sijaitsevat vesikattokuvan mukaisissa paikoissa, joiden alla on rännikaivot. Uponor putkien toisessa päässä on kiinteä liitosmuhvi. Putkiyhteissä on muhvit kaikkiin suuntiin. Putken pistopään ympärille, aallotuksen uraan, sijoitetaan kumitiiviste. Sileämuhvisten yhteiden kanssa tiiviste asennetaan heti ensimmäiseen uraan. Jos muhvissa on lukituskynnet, tiiviste on kuitenkin asennettava aallotuksen toiseen uraan. Putki työnnetään muhvin pohjaan. Muhvin sisäpintaan sivelty liukuaine esim. Veden ja astianpesuaineen laimea seos helpottaa liittämistä. Öljyä tai rasvoja ei saa käyttää liukuaineena. Putkiston suunnanmuutokset ja haaroitukset tehdään samoilla taivutettavilla yhteillä kuin salaojassakin, nyt vain tiivisteiden kera. Ominaisuudet Uponor Suomi Oy 1117 Erityiset maaosat MaaRYL Salaojien sallitut toleranssit: vaakasuora poikkeama sijainnista ±100 mm, suunnitelmien mukaisesta korkeudesta ±50 mm Salaojat, salaojakaivot ja rummut Salaojat Salaojat muovi Vetotupla Uponor 160/139mm, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan Laskuputki muovi PEH 160 mm LVI- ja rakennesuunnitelman mukaan kokoojakaivoihin Salaojakaivannon täyttö käsittää suodatin-, salaojitus- ym. kerrokset, joiden on rakeisuudeltaan vastattava RIL kuvan 20 rakeisuusalueen 1 mukaista arvoa. 11 /30

12 Salaojien alle, sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevat pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuus tulee olla yli 300 mm. Salaojakatselmus Pääurakoitsija tilaa ja maksaa ennen rakennustyön loppukatselmusta salaojakatselmuksen, jossa tarkastetaan salaojitustyö kokonaisuudessaan. Katselmusta pyytää pääurakoitsija sopivana ajankohtana. Katselmus suoritetaan joko yhdessä vaiheessa tai useampana osakatselmuksena. Katselmukseen osallistuvat pääurakoitsijan edustaja, rakennuttajan edustajat, rakennusvalvontaviranomainen sekä tarvittaessa salaojitussuunnittelija. Katselmuksesta pidetään pöytäkirja ja katselmuksessa esiin tulleet seikat merkitään tarkepiirustuksiin. Katselmuksessa suoritetaan yleensä seuraavat toimenpiteet: Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet, jotka merkitään tarkepiirustuksiin Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksutetaan putkistoon tarvittaessa värjättyä vettä ja tarkastetaan salaojan toiminta kaivoväli kerrallaan Kaivoista tarkastetaan rengaskoko, renkaiden saumaus, kannen laatu ja kantavuus sekä, onko lietepesät puhdistettu ja onko kaivojen sijoitus suunnitelmien mukainen. Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla. sijainnissa sallittu ±100 mm vaakapoikkeama Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon on estettävä 113 Päällysteet Yleistä Päällysteet avataan erikoissuunnitelmien esittämässä laajuudessa. Pihan korot tehdään pihasuunnitelman mukaan ja määrätyin päällystein ja rakennekerroksineen. Taustapiha korjataan uusille korkolukemille. Huomioitava maanalaiset asennukset, syvennettävä ne lainmukaiseen syvyyteen ( sähkökaapeli ) Liikennealueiden päällysteet Asfalttipäällyste Raskaalle liikenteelle sallitut tiet asfaltoidaan raskaanliikenteen mukaisiksi, esim mm. palokunnan tikasauto. Asfalttinormit 2000 Rakennetyyppi rak. suunnitelman mukaan 12 /30

13 Asfaltointi ulotetaan rakennuksen vierustoilla kiveyksen reunaan. Päällyste rakennetaan Asfalttinormien, PANK 2000, ohjeiden ja määräysten mukaan, suhteutusluokka C. Päällysteet rakennetaan pihapiirustuksessa osoitetuille alueille, rakennekerrokset päällysteiden alla rakennusselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen seinänvieruslaatta on betonilaatta 300x300 kolmen laattarivin levyisesti ja väriltään kanerva. Kantavuuskokeet tehdään levykuormituskalustolla tai painopudotuslaitteella 1132 Paikoitusalueiden päällysteet Rakennusosa Toteutetaan rakennesuunnitelman rakennetyypin mukaan Oleskelu- ja huoltoalueiden päällysteet Betonikivipäällysteet RIL Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena Betonikivipäällysteet rakennusselostuksen ja pihapiirustuksen mukaan, rakennekerrokset kiveysten alla rakennesuunnittelijan piharakennetyyppien mukaan. Betonilaattojen ja kivien on materiaalinsa puolesta täytettävä julkaisussa Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena esitetyt vaatimukset. Materiaalivaatimukset Asennushiekkana on soramurske 0-8 mm. Kiveys rajautuu aina kiinteään rakenteeseen tai reunakiveen, Betonilaattakiveykset saumataan kuivatulla hiekalla, jonka raekoko on 0,1-0,6 mm. Bitumisaumaukseen käytettävän bitumiseoksen koostumuksen on oltava 55 paino -% bitumia B 65 ja 45 paino -% kalkkikivijauhetta. Massan sekoituslämpötilan on oltava C ja valutuslämpötilan +150 C. Mittavaatimukset Asennushiekkakerroksen paksuus betonilaattakiveyksen alla mm. Sauman leveys saa poiketa suunnitelman mukaisesta mitastaan enintään +/- 20 % siten, että silmämääräisessä tarkastelussa ei saumaleveydessä esiinny haitallista poikkeamaa. Reunatuen tai muun rakenteen ja laatoituksen välisen sauman leveys saa olla enintään 10 mm. Sauman on oltava tasaleveä. Tämä vaatimus koskee myös laatoitukseen liittyvää pintarakenteen saumaa. Laadun toteaminen Betonilaattakivien suunnitelmanmukaisuus ja laatu tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti. Tarvittaessa käytetään vertailussa ennalta toimitettuja vertailumalleja. 13 /30

14 Kivimateriaalin mittatarkkuus todetaan toimituserittäin tapahtuvin tarkastuksin ennen kivien asentamista. Muiden mitta- ja laatuvaatimusten toteutuminen tarkastetaan silmämääräisesti ja tarvittaessa mittaamalla. Betonikiveys on tehtävä niin, että kivet jakautuvat kokonsa, värinsä, kuluneisuutensa ym. ominaisuuksiensa puolesta tasaisesti koko kivettävälle alueelle. Samassa rivissä olevien kivien on oltava saman levyiset. Kivien välisten saumojen on oltava ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Betonikivissä ei saa olla lohkeamia eikä halkeamia. Katkaisujäljen on oltava näkyvältä särmältään ehjä ja suora liittyvän rakenteen tai sauman suuntaisesti. Näkyvän työstöjäljen on vastattava alkuperäistä työstötapaa. Kiveystä on tiivistettävä, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen lakkaa. Kiveyksien saumaus on tehtävä huolellisesti niin, että hyvin tiivistetty saumausmateriaali täyttää saumat kiveyksen pintaan asti. Kivipinnat eivät saa olla bitumi- tai betonisaumauksesta tai öljystä likaantuneita. Rakennusosa Piha-alueesta on laadittu pihasuunnitelma. Muurikivi (mk) Napapiirin betoni Oy Muurikivi tai vastaava on 300x150x80 (halkaistukivi), väri musta. Rakennesuunnitelman mukainen perustus. Jätekatos tehdään HB-mallin mukaan ja kate kuten kappelissa. Pihakivi (pk) Pihakivenä käytetään ns. NB torikiveä tai vastaava 285x140x80 väri: kanerva. Pihakiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri musta. Reunakivi asennetaan n. 2cm ylemmäksi kuin pihakiven pinta, jotta näkövammainen tuntee missä kiveys loppuu. Pihakivi asennetaan lähes sisäänkäyntitasojen kanssa samaan korkoon. Vieruskivi (vk) Rakennuksen vieruskivenä käytetään 300x300x40 pesubetonikivenä, 3:n kiven levyisenä, väri kanerva. Vieruskiveä laitetaan rakennuksen ympärille, jolla pyritään erottamaan nurmikko rakennuksesta. Vieruskiven reunakivenä (rk) on 600x135x80, väri sama kuin vieruskivi Kasvillisuus Ei sisällä kasvillisuutta. 14 /30

15 114 Alueen varusteet 1141 Talovarusteet 1142 Oleskeluvarusteet 1144 Alueopasteet 1145 Erityiset aluevarusteet Ajonohjauspilari Kiinteistön huoltoalueen tien ohjaukseen pystytetään 1 kpl ajonohjauspilareita. Malli galvanoitu150x150x5 ja korkeus maanpinnasta 1400 ja maan alle haruksin 600. Pilarin muoto erikoiskuvan mukaan, salmiakkihattu ja sivuilla siivekkeet. Pilariin voidaan kiinnittää ohjeteksti valaistuna led-valoin. Väri ark. Suunnitelman mukaan. Pilarit tehdään routimattomaan rakenteeseen. 15 /30

16 115 Alueen rakenteet 1151 Pihavarasto 1152 Ajanvietetila 1153 Aidat ja tukimuurit Betonitukimuuri Ks. Tukimuuri pihasuunnitelman mukaan jäteastioiden syvennyksen seinämiin Alueen portaat, luiskat ja terassit Pää- ja salinsisäänkäynti Ominaisuudet Katot tuetaan pilarein rakennesuunnitelman mukaan. Sisäänkäyntikatos Sisäänkäyntikatosten lattiapinta tehdään ns. Torikivellä 80mm paksuna. Nykyiset tasot sisäänkäynneistä (kappelin ja salin) poistetaan. Torikivet asennetaan max. 2cm korkeuseroltaan oven alareunasta, samoin vaunutilan oveen luiskaten n. 1m matkalla jyrkemmin oven kynnykseen yhtyväksi. Huoltopuolen huoltotasoa lyhennetään täyteen kiveykseen rakennuksen seinälinjaan, irto betonitaso poistetaan lämmitystilan oven edestä Alueen pysäköintirakenteet 1156 Erityiset alueen rakenteet 12 TALO-OSAT 121 Perustukset 1211 Anturat 1212 Peruspilarit ja peruspalkit RunkoRYL Rakennesuunnitelmien mukaan. betonirakenteiden näkyvissä ulkokulmissa viiste 10 mm alapuolisen maan jäätyminen estettävä, samoin valujen. pysyvästi pintarakenteiden peittämäksi jäävät pinnat saavat olla raakavalupintoja. betonointi ja raudoitus, samoin jälkihoito, kastelu ja lämmitys sekä talvibetonointi on suoritettava normien ja standardien vaatimusten mukaan raudoituksen tulee olla valmis seuraavaan työsaumaan saakka ennen betonoinnin aloittamista 16 /30

17 valmis raudoitus esitetään ennen betonointia valvojan ja tarvittaessa viranomaisten tarkistettavaksi rakenteisiin saa tehdä vain rakenne- ja reikäpiirustusten edellyttämät aukot ja syvennykset, muut aukot ja hakkaukset vain rakennesuunnittelijan luvalla. ennen betonointia on varmistuttava muottien ja terästen puhtaudesta, kiinnikkeiden ja varausten sekä aukkojen muottien oikeellisuudesta Erityiset perustukset 122 Alapohjat 1221 Alapohjalaatat 123 Runko 1231 Väestönsuojat 1232 Kantavat seinät 1233 Pilarit Kylmärakennusosien pilarit Katoksen pilarit tehdään H-teräspilarein ja -palkein teräskengin. Ne maalataan ja sinkityt teräskengät vielä ruostesuoja maalataan ja kaikki pinnat maalataan. Kiinnitykset rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Ominaisuudet Kiinnityskohdat ruostesuojataan Palkit Palkit rakennesuunnitelmien mukaan Yläpohjat Rakennesuunnitelmien mukaan. 124 Julkisivut Julkisivu toteutetaan vaakapaneelilla julkisivupiirustuksien mukaan. Paneeli on tehdassuojakäsitelty ja pohjamaalattu. Salin päätykolmiot paneelataan. Pääsisäänkäynnin paneelipinnat uusitaan nykyisen mallisesti pystyyn. 17 /30

18 Kappelin ja salin sisäänkäynneistä puretaan sisäänkäyntikatokset ovien päältä pois. Kuljetusvaunuvaraston katon reunoista rakennetaan seinät rakennettavaan kattoon saakka, jolloin ns. Piippuhyllyt poistuu Ulkoseinät RunkoRYL Ulkomaalaus RunkoRYL Maalaustyöt RunkoRYL Valmiiksi maalaus. RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus RunkoRYL Jätteiden käsittely Kaikki pinnat lukuunottamatta bitumikattopintaa käsitellään joko tehtaalla tai työmaalla. RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Saumaus runkorakenteissa lämmönläpäisykerroin: enintään 0,17 W/m²K RunkoRYL Ympäristövaikutukset Julkisivulevy Julkisivulevy on Formica Compact VIVIX tarkoitettu laminaatti ulkoseinälevyksi, joka valmistetaan erikoispaperista ja kovitemuoveista Formica IKI Oy:n Kolhon tehtaalla. Ks. RT -tarvikekortti RT EGF 10,0mm B-s1,d0. Korkeapaine laminaattilla toteutetaan julkisivulevypinnat, samoin uuden katoksen alapinta. Avosauma, ruuvikiinnitys puurimaan. Levyjen saumassa 8 mm rako. Sauman alla koolausta vasten voidaan käytetään julkisivunväristä 0,5 mm paksua muovipinnoitettua peltiä. Levytys tehdään erikoispiirustuksen det mukaan. Ominaisuudet Rakennustarvikkeet (RakMK E1/2002): B-s1, d0 Formica IKI Oy, formica.com, - rakenneyksityiskohdat Puu julkisivut RunkoRYL Puujulkisivutyö RunkoRYL Puutavara RunkoRYL Alusta RunkoRYL Puuverhouksen asennustyöt RunkoRYL Valmis ulkoverhous RunkoRYL Ympäristövaikutukse 18 /30

19 Vaaka- ja pystylautaverhoilu, höyläpinta Ulkoverhouslautojen käyttölape sileäksi höylätty ja takalape karkeahöylätty kuusi. Ulkoverhouslautojen takalappeeseen tehdään, laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään ¼ laudan paksuudesta uran kohdalla. Varastointi Paneelit suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, likaantumiselta, auringon valolta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Paneeli varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle käyttäen 60 cm:n välein asetettuja, riittävän korkeita aluspuita maakosketuksen välttämiseksi. Puutavara on säilytettävä 30 cm irti maasta olevalla jalustalla. Paneelit peitetään esim. suojapeitteellä. RunkoRYL2000, Ominaisuudet Mitat (mm): 28x170 YUW HS kuusi, Sisäänkäynnin paneeliprofiili nykyisen mallinen. Tuulensuoja Ullakko päätyjen kohdalle laitetaan tuulensuojalevy esim 12mm Hunton. Ulkoseinän mineraalivillaeriste Tarkistetaan paneeliverhouksen vaihdon yhteydessä. PAROC lämmöneriste rakennetyyppien mukaan Eristeet tulee asentaa siten, että ne liittyvät ympäröiviin rakenteisiin ja toisiinsa tiiviisti. Eristeen paksuus on valittava siten että, koko eristettävä tila täyttyy. Asennettaessa eristettä on noudatettava valmistajan käyttöturvallisuustiedotetta. 19 /30

20 1242 Ikkunat Ikkunoiden vesipellit uusitaan sokkelin yläpuolelta 30 kulmaan ulospäin kalteviksi. Edellyttää nykyisen vesipellin uusimisen ja betonisokkelin muotoilemisen em tavalla. Uuden laajennetun katoksen kohdalla olevien ikkunoiden vesipeltejä eikä kallistusta uusita, säilyy nykyiset. RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna RunkoRYL Tarkastukset RunkoRYL Luovutus RT Ikkunan ulkolistoitu, 30 kallistus vesipelleissä. Pinnoitteet ovat teolliseen pintakäsittelyyn tarkoitettuja liuotin- tai vesiohenteisia maaleja tai kuullotettua. Ominaisuudet Karmisyvyys: Nykyiset, jos kuitenkin smyykejä korjataan tulee se tehdään karmin väriin Ulko-ovet RunkoRYL Ovi- ja ikkunatyö RunkoRYL Ovet ja ikkunat RunkoRYL Ovet RunkoRYL Kiinnitystarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Ovien ja ikkunoiden asennustyöt RunkoRYL Valmis ovi ja ikkuna Kynnyksen ulkopuolella sallitaan max. 20mm kynnysero. Ominaisuudet Pintakäsittely: Huoltoaalaus erillisen värityssuunnitelman mukaan Julkisivuvarusteet Talotikkaat, sinkittyä terästä. Nykyiset 1245 Erityiset julkisivurakenteet Sadevesikourujen ja syöksytorvien verhoilu. Ks vesikatonvarusteet /30

21 125 Ulkotasot Ulkotasot - Tehdään betonikivistä. Osa nykyisistä muutetaan. laatat kiinnitetään valmistajan ohjeen mukaan Katokset Katokset lattia kuten pääsisäänkäynti - seinät kuten julkisivut - Nykyiset jäävät puupinnat huoltomaalataan ja uudet tehdään saman näköisiksi Erityiset ulkotasot 126 Vesikatot 1261 Vesikattorakenteet RunkoRYL Lämmöneristys RunkoRYL Lämmöneristys- ja tiivistystarvikkeet RunkoRYL Kiinnitys- ja saumaustarvikkeet RunkoRYL Alusta RunkoRYL Lämmöneristäminen ja tiivistäminen RunkoRYL Valmis eristys RunkoRYL Tarkastukset ja virheiden korjaus RunkoRYL Luovutus Liimapuukannattajat liimapuupalkien koot ja mitoitus rakennesuunnitelmien mukaan ruodelaudoitus rakennetyypin mukaan. Räystäät molemmin puolin höylätystä ponttilaudasta rakennesuunnitelman paksuisena. 21 /30

22 1262 Räystäsrakenteet Räystäs räystäät rak. detaljipiirrosten mukaan pellitys muovipinnoitettu ja kuumasinkitystä 0,7 mm teräspellistä. Räystäspellitys kiinnitetään riittävän tiheästi tarkoituksenmukaisilla, tiivisteellä varustetuilla ruuveilla. vesikatteen alapinnan ja ulkoseinän yläreunan väliin jätetään yhtenäinen tuuletusrako, joka varustetaan sinkityllä suojaverkolla rakennesuunnitelman mukaan, myös mehiläisen kulun estävä. Ominaisuudet Pintakäsittely: PVF Vesikatteet Kumibitumikermikate RunkoRYL Vaipan vedeneristys RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet Toimivat katot. Kattoliitto. SFS 5011 Bitumi- ja modifioidut bitumikermit Kumibitumikermi rakennetyyppien YP mukaan. katteen alapuolinen tuuletusväli rakenne- ja detaljipiirrosten mukaan Liimausbitumi Kattoliiton: Toimivat katot 2007, taulukon TK7 mukainen. Asennus toteutetaan katevalmistajan ohjeiden mukaan. Käytettävät kumibitumi. ja saumaliimat katevalmistajan hyväksymiä. Ylemmän ja alemman kermikerroksen saumat sijoitetaan eri kohtiin. Läpiviennit Jos läpiviennissä itsessään ei ole laippaa, johon vedeneristys voidaan liittää, käytetään erillistä, laipallista läpivientitiivistettä. Laipan minimileveys on vähintään 150 mm limityksen osalta. Läpiviennin laippa liitetään 'vedeneristeeseen kahden kermin väliin. Tarvittaessa käytetään ylimääräistä noin 0,9 x 0,9 m kermipalaa, joka liitetään bitumilla. Kaikki katon läpi tulevat teräsrakenteet lämmöneristetään kondenssiveden syntymisen estämiseksi. Kuten antennirakenteet. Eristeet pinnoitetaan katteen sävyisellä muovipinnoitetulla teräslevyllä. Ominaisuudet Katerakenne: rakennetyypin mukaan 22 /30

Maalaustyöselostusmalli

Maalaustyöselostusmalli Maalaustyöselostusmalli 1 HANKKEEN YLEISTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Maalaustyön laajuus 1.3 Rakennuttaja 1.4 Käyttäjän edustajat 1.5 Suunnittelijat, asiantuntijat 2 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 2.1 Maalaustyössä

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 2 Maalaustyöselitys. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 2 Maalaustyöselitys Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 KOHDE B01 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1/13 D024 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi MAALAUSTYÖSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN Sivu 2/13 Maalaustyöselostus Sisällysluettelo 1 Hankkeen yleistiedot... 3 1.1 Rakennushanke...

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO

RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus,

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta. 4.12.2014 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU Alustan tasoitus- ja maalauskäsittelyn valinta 4.12.2014 Sakari Leimi Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5)

Pientaloteollisuus PTT ry PIENTALOPAKETTIEN YLÄKÄSITTEET 01.06.2010 1(5) 1(5) TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS Materiaalitoimitus = M Materiaalit toimitetaan asennettuna = A Ei sisälly toimitukseen = tyhjä solu YLÄKÄSITTEET Talopaketin toimituslaajuus 1 RAKENNUSOSAT TALOVALMIS MUUTTOVALMIS

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS

KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS Peruskorjaus KAUHAJOEN TERVEYSKESKUS B-OSAN SANEERAUS Prännärintie 8, 61800 Kauhajoki 686 M A A L A U S T Y Ö S E L O S T U S OULU 09.11.2012 3 Sisällys HANKKEEN YLEISTIEDOT 4 YLEISTÄ 5 01.1 RAKENNUSHANKE

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste 26.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 3 1.1 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 3 1.2 HUOLTOKIRJA... 3 2

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA

RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA Helen Oy / HKL Metron sähkönsyöttöasema kontissa RAKENNUSSELOSTUS ALUSTAVA 27.05.2016 000_0200_1000 000_0200_1000.docx 30.5.2016 Sivu 3 / 23 1 RAKENNUSOSAT... 9 11 ALUEOSAT... 9 111 MAAOSAT... 9 1111

Lisätiedot

MAALAUTYÖSELOSTUS 3 MAALAUSKOHTEET 4 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT. 5 LIITTEET Huoneselitys A ja B pinnoitteineen ja värityssuunnitelmineen huonetiloittain

MAALAUTYÖSELOSTUS 3 MAALAUSKOHTEET 4 KÄSITTELY-YHDISTELMÄT. 5 LIITTEET Huoneselitys A ja B pinnoitteineen ja värityssuunnitelmineen huonetiloittain MAALAUTYÖSELOSTUS 1 KOHDE BO1 Rakennushanke B02 Maalaustyön laajuus B03 Rakennuttaja B04 Käyttäjän edustajat B05 Suunnittelijat, asiantuntijat B06 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat B07 Huoltokirja

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS

PTT:N VESIKATTOVALMIS TOIMITUKSEN SISÄLTÖKUVAUS PTT:N VESIKTTOVLIS TOIITUKSEN SISÄLTÖKUVUS Tähtikvartetti -kampanjan tarkan toimituserittelyn saat omalta Kotikonkariltasi. ateriaalitoimitus ateriaalit toimitetaan asennettuna VESIKTTO- VLIS Tontin alueosat

Lisätiedot

2232 Rakennuksen täytöt

2232 Rakennuksen täytöt 1 22321 Rakennuksen ulkopuoliset täytöt Rakennuksen ulkopuolinen täyttö sisältää rakennuskaivannon täytöt rakennuksen sokkeli- /anturalinjan ulkopuolella. 22321.1 Rakennuksen ulkopuolisten täyttöjen materiaalit

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä.

Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. MAANSIIRTOURAKKA Tarjolla maansiirto-, sokkelineristys- ja putkitusurakka kokeneelle ja ammattitaitoiselle maansiirtourakoitsijalle Itä-Helsingissä. Urakka koostuu seuraavista tehtävistä: 1. Pihan raivaus-

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan

MR000. Tuoterakennekuvaus. rakenneselosteen mukaan MR000 1123 Täytöt MR000 Tuoterakenne TÄYTTÖ - kanaalien täyttö - aluetäytöt ja pengerrykset - perustusten alustäytöt - rakenteiden vierustäytöt - rakenteiden sisäpuoliset täytöt TÄYTTÖÖN LIITTYVÄ ROUTAERISTYS

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi

Bender Megawall. BENDERS Pihakivet. www.benders.fi megawall GARDEN Bender Megawall Kaunis muuri, jolla voidaan rakentaa 1,05 m korkea tukimuuri. Sen mahdollistaa ainutlaatuinen rakenne ja geoverkkojärjestelmä. Muurikivet toimitetaan valmiiksi lohkottuina,

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

RAKENNUSTEN KUIVATUS PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001

RAKENNUSTEN KUIVATUS PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT. Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001 PIENTALON KUIVATUSPUTKISTOT Salaojien ja sadevesiviemäröinnin asentaminen 05 I 2007 38001 Rännikaivo Sadevesikaivo Sadevesiviemäri Salaoja Salaojakaivo Perusvesikaivo salaojaliittymässä padotusventtiili

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot

Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot Rakennusten kuivatus p i e n ta lo n k u i vat u s p u t k i s tot Rännikaivo Plus Rännikaivo SK sakkapesällä Sadevesiputki Salaojaputki Rännikaivo Plus sakkapesällä Salaojakaivo Pihakaivopaketti salaojaliittymässä

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE

PUOLIPYÖREÄN SADEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUSOHJE PUOIPYÖREÄN SDEVESIJÄRJESTEMÄN SENNUSOHJE 1 6 5 8 7 10 3 11 14 9 2 4 12 13 11 14 17 Tuotelista Nro Tuote 1 Pisko kouru 2 Pisko ulkokulma 90 3 Pisko sisäkulma 90 4 Pisko tukkopää, oikea ja vasen 5 Pisko

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi

Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1

KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 1 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI MAALAUSTYÖSELOSTUS 30.8.2016 KISAKENTÄN PÄIVÄKOTI, MAALAUSTYÖSELOSTUS 2 1. RAKENNUSHANKE 3 1.1. KOHDE 3 1.1. MAALAUSTYÖN LAAJUUS 3 1.2 HANKKEEN

Lisätiedot

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE

Virtain kaupunki Keskuskeittiö. Sairaalankatu VIRRAT POHJARAKENNEOHJE Virtain kaupunki Keskuskeittiö Sairaalankatu 1 34800 VIRRAT POHJARAKENNEOHJE 5.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KOHDE JA TUTKIMUKSET... 3 1.1. TOIMEKSIANTO JA TUTKIMUSKOHDE... 3 1.2. TEHDYT TUTKIMUKSET...

Lisätiedot

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS

Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS Mäntsälän toimistotalo RAKENNUSTAPASELOSTUS 01 YLEISTÄ 01.1 Rakennushanke 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Mäntsälän toimistotalo; ETEVA-kuntayhtymän, Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n, Mäntsälän kunnan,

Lisätiedot

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili

Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili Enkopoitu musta Nortegl-savikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 20.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Alkulause Ohjeet ja

Lisätiedot

As. Oy Naantalin Metsätähti

As. Oy Naantalin Metsätähti 1 As. Oy Naantalin Metsätähti PERUSTAMINEN JA PIHA: Rakennukset perustetaan pohjatutkijan ohjeiden ja rakennesuunnitelmien mukaan teräsbetonipaaluin sekä maanvaraisesti. Piha-alue on liikennöitäviltä osin

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

Rakennusliike A Vänttilä Oy

Rakennusliike A Vänttilä Oy Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

Etelä-Sipoon keskuskeittiö

Etelä-Sipoon keskuskeittiö RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 Sisällysluettelo: Rakennushankkeen yleistiedot Kohde Käyttäjän edustajat Rakennushanke Rakennuttaja Suunnittelijat, asiantuntijat 1 Rakennustekniikka 11 Alue 111 Raivaus ja purku

Lisätiedot

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU. 10.12.2013 Sakari Leimi

RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU. 10.12.2013 Sakari Leimi RAKENNUSMAALAUKSEN SUUNNITTELU 10.12.2013 Sakari Leimi MaalausRYL2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät "Maalaus kertaalleen maalarinvalkoisella, pesunkestävällä sisälateksilla"

Lisätiedot

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus 04.03.2001 (1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus Kattovesien ohjaus seinänvierustalle Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus Riittämätön pinnankallistus Toimimaton salaojitus Virheellinen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014

LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 LAKKA OHUTRAPPAUS ERISTEJÄRJESTELMÄ TYÖOHJE 22.10.2014 Työohje Esi- ja pohjatyöt Julkisivuvarusteet kuten valaisimet, anturit, johdot, kilvet tai muut vastaavat irroitetaan työn ajaksi. Julkisivurakenteisiin

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Antimikrobiset maalit

Antimikrobiset maalit Antimikrobiset maalit TIMANTTI CLEAN Antimikrobinen sisämaali Käyttötarkoitus: Pintamaali kohottamaan hygieniatasoa kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin Tyyppi: Vesiohenteinen akrylaattidispersiomaali

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan

Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan Roofing Sikan referenssikortti: Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermivesikatteen päällä Sikaplan -12 VGWT ja Sikaplan -15 VGWT vesikatteet Sikaplan Sarnafil Sikaplan VGWT vesikate vanhan bitumikermikaton

Lisätiedot

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen

TYÖSELITYS. AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi. KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen TYÖSELITYS AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi KORJAUSTYÖSELITYS Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen 19.12.2013 TYÖSELITYS 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN

TOIMITUSERITTELY SUUNNITELMAT ULKOSEINÄT TALOMALLI: Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT X = KUULUU TOIMITUKSEEN TOIMITUSERITTELY TALOMALLI: ULKOSEINÄT Lapponia 88 MATERIAALIT JA PALVELUT SUUNNITELMAT ARKKITEHTISUUNNITTELU Pre cut Runkoasennus Puuelementti ARKKITEHTISUUNNITTELU Pääpiirustukset ARKKITEHTISUUNNITTELU

Lisätiedot