MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1 MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys URAKKALASKENTAAN

2 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO KOHDE... 3 B1 KOHDE... 3 B2 MAALAUSTYÖN LAAJUUS... 3 B4 SUUNNITTELIJAT... 3 B6 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 4 B7 HUOLTOKIRJA MAALAUSTYÖN SUORITYS MAALAUSTARVIKKEET KÄSITTELY-YHDISTELMÄN VALINTA ALUSTA MAALAUSTYÖT Maalausolot ja esikäsittelyt t Maalaustyöt eri alustoille VALMIIKSIMAALAUS TARKASTUKSET JA VIRHEIDEN KORJAUS MAALAUSKOHTEET KÄSITTELY-YHDISTELMÄT... 8 ULKOPUOLISET MAALAUSTYÖT... 8 TERÄSOSAT ULKONA... 8 PUUVERHOUKSET ULKONA... 9 UUDET PUUPINNAT (KATOKSEN PUUPINNAT)... 9 SISÄPUOLISET MAALAUSTYÖT... 9 SEINÄPINNAT JA KATTOPINNAT, TASOITETTU / RAPATTU... 9 KARTONKIPINTAINEN AKUSTIIKKAKIPSILEVY KATOISSA VANHAT OVILEVYT JA KAMIT VANHAT LÄMPÖPATTERIT JA PUTKET NÄKYVIIN JÄÄVÄT ILMASTOINTIPUTKET YMS

3 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 3 1 KOHDE B1 B2 KOHDE Myrskylän terveysaseman peruskorjaus. Rakennuspaikka sijaitsee Myrskylän kirkonkylässä virastotalon yhteydessä. Osoite: Oikotie 2, Myrskylä. MAALAUSTYÖN LAAJUUS Peruskorjattava osa: huoneistoala: 222 m 2 kerrosala: 243 m 2 tilavuus 700 m 3 Maalaustyö sisältää kohteen ulko- ja sisämaalaukset suunnitelmien mukaan. Maalaustyöt tehdään pääurakkaan kuuluvana alaurakkana tai teetetään ammattitaitoisilla työryhmillä tämän työselostuksen mukaisesti. Työn suorituksesta ei saa jättää työselityksessä mainittuja käsittelykertoja suorittamatta. B3 RAKENNUTTAJA Nimi: Myrskylän kunta Osoite: Virastotie 5, Myrskylä Puhelin: Faksi: RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT Nimi: Tekninen johtaja Tapio Bergholm Puhelin , Sähköposti: B4 SUUNNITTELIJAT PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU Nimi: Arkkitehtuuritoimisto Erkki Karjalainen Ky Osoite: Käkeläntie 11, Orimattila Puhelin: Faksi: Yhdyshenkilö: Erkki Karjalainen Puhelin: Sähköposti:

4 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 4 B6 B7 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT MaalausRYL 2001 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittelyyhdistelmät SFS-EN ISO Maalit ja Lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osat 1-8. HUOLTOKIRJA Kiinteistöstä laaditaan huoltokirja. Urakoitsijat täyttävät huoltokirjan omalta vastuualueeltaan sekä luovuttavat kaiken siihen liittyvän aineiston rakennuttajalle, kuten päivitetty värisuunnitelma, takuutodistukset, hoito- ja huolto-ohjeet sekä uudelleenkäsittelyohjeet. Huoltokirjaan liitetään värisuunnitelma, värisävyt malleineen ja luettelo käytetyistä maaleista kauppanimikkeillä. 2 MAALAUSTYÖN SUORITYS Työt aloitetaan heti, kun rakennustyöt sen sallivat. Pääurakoitsija on velvollinen ohjaamaan maalaustöiden suoritusjärjestelyä rakennustöiden edistymisen mukaan siten, ettei väärinkäsityksiä eikä viivästyksiä pääse syntymään. Maalaustyössä tarvittavat telineet ja telinelankut luovuttaa pääurakoitsija. Samoin luovuttaa pääurakoitsija maalausurakoitsijan tarvitseman sähkön, veden ja tarpeelliset varastotilat sekä vaatesuojan korvauksetta työn aikana. Kaikki maalaustyössä tarvittavat työkalut sekä valaistukseen tarvittavat laitteet (troikat) kustantaa maalausurakoitsija. 2.1 MAALAUSTARVIKKEET Noudatetaan MaalausRYL ja Ellei asiakirjoissa ole mainittu käytettävien tarvikkeiden laatua, on käytettävät tarvikkeet valittava siten, että ne ovat alustaan (alustan vahvuus, alkaalisuus tms.) ja työmenetelmiin (sively, ruiskutus tms.) sopivia, että käsittelyihin käytettävät tarvikkeet soveltuvat toisiinsa ja että käsittelyt täyttävät ympäröivien olosuhteiden valmiille pinnalle asettamat vaatimukset, kuten sään-, kosteuden-, kuumuuden-, pesun-, syöpymisen- ja kemikalioiden kestävyyden. Erikoisvalmisteiden suhteen on tarkoin noudatettava valmistajan ohjeita. MAALIT Kaikkien Maalaustöissä käytettävien maalaustuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja tehdasvalmisteisia. Niiden käytössä ja varastoinnissa on ehdottomasti noudatettava asianomaisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin mahdollisesti ohjeessa mainittua ainetta. Yleensä käytetään tehtaiden tuotteita sellaisenaan alkuperäisissä värisävyissä. Jos joudutaan sävyttämään on sävytysaineiden oltava kyseisen maalaustuotteen koostumukseen soveltuvia. Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään kirjallisesti ennen maalaustöi-

5 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 5 den aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki maalaustuotteet, joita aikoo käyttää ko. Maalauskohteessa. Sisätiloissa tasoitus- ja maalauskäsittelyjen ja tuotteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua pääosin M1 luokkaan. Työn valvojalla on oikeus tarkastaa, että käytettävät maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukaisia ja soveltuvat maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava työmaalle avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Kauppanimellä mainitut maalaustuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksyminen esittämilleen tuotteille, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta jää sen esittäjälle. Väripigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä. 2.2 KÄSITTELY-YHDISTELMÄN VALINTA Noudatetaan MaalausRYL ja Maalauskohteiden käsittely-yhdistelmät esitetään maalauskohdeluettelossa (kohta 3) ja käsittely-yhdistelmäluettelossa (kohta 4). Rasitusluokat (MaalausRYL ja ) ja ulkonäköluokat (MaalausRYL ja ) esitetään maalauskohdeluettelossa (kohta 3). Värityssuunnitelma ja näytteet (MaalausRYL ja ). Värisävymallit tehdään tarvittavista kohteista riittävän suureen kokoon ja uusitaan pyydettäessä enintään kaksi kertaa. Värisävymallit on tehtävä ennen kuin valmiiksimaalaustuotteet varsinaista kohdetta varten hankitaan. Mallin alustan ja sijainnin pitää olla sellainen, että sen perusteella on mahdollista arvioida valmiin pinnan vaikutelmaa. Värisävyt esitetään värityssuunnitelmassa. Kiiltoaste esitetään käsittelyyhdistelmissä. Pohja- tai välimaalauksen värisävyn tulee olla mahdollisimman lähellä lopullista valmiin pinnan värisävyä. 2.3 ALUSTA Noudatetaan MaalausRYL ja Tasoitetyöt on esitetty rakennusselityksen kohdissa F61 ja F62. Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2001 kohtia ja ja esikäsiteltyjen alustojen osalta kohtia ja MAALAUSTYÖT Noudatetaan MaalausRYL ja Maalaustyössä käytetään maalivalmistajien ohjeiden mukaisia työvälineitä.

6 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ Maalausolot ja esikäsittelyt Noudatetaan MaalausRYL ja Pääurakoitsija huolehtii maalattavien pintojen puhdistuksesta ja lattioiden sekä maalaamattomiksi tarkoitettujen rakennusosien suojaamisesta kertaalleen ennen kuin maalaustyö aloitetaan. Sen jälkeen huolehtii puhdistuksesta, peittämisestä ja suojaustoimenpiteistä maalausurakoitsija. Suojauksen ja siivouksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2001 kohtia ja Maalaamatta jäävät pinnat suojataan maalauksen ajaksi. Erityisellä huolella on suojattava sähkökytkimet ja pistorasiat. Suojauksesta huolimatta pintoihin mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena pintoja vaurioittamatta. Varusteet, joita ei maalata, kuten pintahelat, sähkörasioiden peitelevyt, ilmanvaihdon venttiilit ja säleiköt asennetaan maalauksen jälkeen. Maalausalustojen esikäsittelyjen osalta noudatetaan MaalausRYL 2001 kohtia ja Ennen maalaustöiden aloittamista on kaikki käsiteltävät pinnat puhdistettava pölystä, liasta ja epätasaisuuksista. Pinnoissa olevat betoni-, rappaus-, tasoite- ym. tahrat ja purseet poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Ns. kuivahionta (hiekkapaperilla, kivellä tai vastaavalla) ja pölyharjaus (tai imurointi) on maalaustöiden yhteydessä suoritettava aina ennen työkäsittelyn aloittamista ja myös niiden välillä, vakka siitä ei erikseen mainittaisikaan t Noudatetaan MaalausRYL , ja Rajaukset tehdään RT Rakennusmaalaus, rajaukset mukaan. Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiiksimaalauksesta tulee täysin peittävä Maalaustyöt eri alustoille Maalausurakoitsija on velvollinen tarkistamaan maalausalustan soveltuvuuden esitetylle käsittely-yhdistelmälle. Noudatetaan MaalausRYL ja Maalaustyöt betonialustalle MaalausRYL Maalaustyöt tasoitealustalle MaalausRYL Maalaustyöt puualustalle MaalausRYL Maalaustyöt teräsalustalle MaalausRYL ja Kantavien teräsrakenteiden teräspinnat on puhdistettava juuri ennen maalausta ruosteenpoistoasteen Sa 2 ½ (hyvin huolellinen suihkupuhdistus). Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhdistettava vastaamaan juuri ennen maalausta ruosteenpoistoastetta St 2 (=rasvan ja öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaavinta, harjaus teräsharjalla ja pölynpoisto pölyharjalla, pölyimurilla tai paineilmalla). Maalaustyöt sinkitylle teräsalustalle MaalausRYL

7 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 7 Oksidien poistamiseksi sinkityt pinnat pestään maalin valmistajan ohjeen mukaan ennen maalausta. 2.5 VALMIIKSIMAALAUS Noudatetaan MaalausRYL ja Seinissä viimeinen kerros telataan /sivellään pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinää päin. Viimeinen sively / telaus on tehtävä siten, ettei synny kiiltäviä tai himmeitä läiskiä. Huonekorteissa määritellyissä tiloissa rajamaalaus, raita seinällä. Tarkka, suoraviivainen n. 10mm leveä rajamaalaus, jolla maalisävy vaihtuu. 2.6 TARKASTUKSET JA VIRHEIDEN KORJAUS Noudatetaan MaalausRYL ja Maalattavat pinnat tarkastetaan ja hyväksytään ennen maalaustöihin ryhtymistä ja virheelliseksi todetut pinnat korjataan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pintojen alkaalisuuteen, kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on vaikutusta maalaustyön lopputulokseen. Maalattujen, vahingoitettujen pintojen paikkamaalaus kuuluu maalausurakoitsijalle, mikäli ne ovat tapahtuneet ennen viimeistelymaalausta ja korvauksen maksaa vahingon aiheuttaja. Samoin myöskin valmiiksimaalattujen LVI ja sähköteknisten laitteiden maalauskorjaukset kuuluvat maalausurakoitsijalle. Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Tarkastuksessa havaitut puutteet korjataan. Jälkitarkastuksia pidetään kunnes puutteet on korjattu. 3 MAALAUSKOHTEET Tässä selityksessä on esitetty rakennusosien pääasialliset maalauskohteet, kaikki näkyviin jäävät sisä- ja ulkopinnat maalataan ellei rakennusosa ole valmiiksi pintakäsitelty tai sille ei ole määritelty muuta käsittelyä. Maalauksissa käytetään seuraavia käsittely-yhdistelmiä, mikäli joltain osin käsittely puuttuu, käytetään MaalausRYL 2001 soveltuvaa kohtaa. Ulkopinnat Raken- Maalauskohde Vaurioitu- Alusta Rasitus- Ulkonäkö- Kunnossa- Käsittely- Huom. nusosa misaste luokka luokka pitoväli yhdistelmä F34 -puuosat A Pu2 P (katos) -teräsosat A 80 6 Pu2 K F33 -ulko-ovet anodisoituja

8 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 8 Sisäpinnat Raken- Maalauskohde Vaurioitu- Alusta Rasitus- Ulkonäkö- Kunnossa- Käsittely- Huom. nusosa misaste luokka luokka pitoväli yhdistelmä F51 F52,F61 -uudet väliovet tehdasmaalattuja -maalatut listat A Ps2 K Seinäpinnat: -tasoit./tiilip. A 41 3 Ps2 K F53,F62 Kattopinnat: - kipsilevy A Ps2 K F51 -maalatut listat A Ps2 K KÄSITTELY-YHDISTELMÄT Käsittely-yhdistelmiin sisältyvät aina ilman erillistä mainintaa seuraavat toimenpiteet: puhdistus ja pesu esikäsittelyt hionta ja pölyn poisto ennen jokaista työvaihetta Levypinnoissa lisäksi: näkyviin jäävien kiinnitysalustojen maalaus ennen levyjen kiinnitystä naulojen ja ruuvien yms. kiinnikkeiden kantojen kittaus ja siloitus Kaikki näkyviin jäävät putket maalataan ilman määräystä, ellei niitä ole valmiiksimaalattu tehtaalla. Käsittely-yhdistelmien numero viittaa MaalausRYL 2001-kirjan ohjeisiin, joita on soveltuvilta osin noudatettava. Käsittely-yhdistelmien tuotteet on määrätty Tikkurila Oy:n tuotenimillä. Käsittely-yhdistelmät ovat suosituksia. yn valitun tuotteen soveltuvuus kohteeseen on varmistettava tuoteselosteesta. ULKOPUOLISET MAALAUSTYÖT TERÄSOSAT ULKONA A862 K:422.3 (Ensimaalaus) Puolikiiltävä, rasitusluokka 6, ulkonäköluokka Pu2 Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla 1x12.2.

9 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 9 Valmiiksimaalaus alkydimaalilla 1x42 Kokonaiskalvonpaksuus on 80 µm Pohjamaali: 5 - ROSTEX SUPER ruosteenestopohjamaali Pintamaali: 3 PANSSARIMAALI PUUVERHOUKSET ULKONA UUDET PUUPINNAT (KATOKSEN PUUPINNAT) Puolihimmeä, rasitusluokka 7, ulkonäköluokka Pu2 A572 P:353.4 (Ensimaalaus) Käsiteltävän alustan kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta. Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestomaalilla. Käsittely pohjustepuunsuojalla 1x85. Pohjamaalaus öljypohjamaalilla 1x14.1. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2x35.1 maalin valmistajan ohjeiden mukaan. Pohjuste: VALTTI-POHJUSTE Pohjamaali: 4 - ÖLJYPOHJA Pintamaali: 4 - ULTRA talomaali VANHAT PUUPINNAT Pohjamaali: 4 - ÖLJYPOHJA Pintamaali: 4 - ULTRA talomaali SISÄPUOLISET MAALAUSTYÖT SEINÄPINNAT JA KATTOPINNAT, TASOITETTU / RAPATTU Seinäpintoihin kiinnitetään maalaustapetti Tikkurila Oy:n Ässätex Hieno huonekorttien mukaan. Tasoitetyöt rakennusselityksen kohdan F61 mukaan. A432 K: Puolihimmeä, rasitusluokka 3, ulkonäköluokka Ps2 Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 732, kohta alusta. Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

10 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 10 Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x32. Pohjamaali: 6 - ÄSSÄPLAST 2 katto- ja pohjamaali Pintamaali: 4 - ÄSSÄPLAST 20 remonttimaali KARTONKIPINTAINEN AKUSTIIKKAKIPSILEVY KATOISSA A632 K:325.4/3 Puolikiiltävä, rasitusluokka 3, ulkonäköluokka Ps2 Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 732, kohta Alusta. Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Akustiikkakipsilevyissä ruuvinkantojen silotus Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1x11.1 tai maalilla 1x32. Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x32 (1x38) Pohjamaali: 6 - ÄSSÄPLAST 2 katto- ja pohjamaali Pintamaali 4 ÄSSÄPLAST 20 VANHAT OVILEVYT JA KAMIT A 532 K:406.3 Puolikiiltävä, rasitusluokka 3, ulkonäköluokka Ps2 Käsiteltävän alustan kosteuden tulee olla mahdollisimman lähellä lopullisten käyttöolosuhteiden tasapainokosteutta. Alustan tule olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 732, kohta Alusta. Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. Alustassa olevat oksat ja muut pihkaiset kohdat käsitellään oksalakalla, ellei maalaustyöselostuksessa toisin määrätä. Naulat ja muut syöpyvät metalliosat maalataan korroosionestomaalilla. Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla 1x12.9. Osasilotus alkydisilotteella 1x21 tai öljysilotteella 1x22. Välimaalaus alkydipohjamaalilla 1x12.9. Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla 1x40.4. Silote: LAKKAKITTI Pohjamaali: 6 - OTEX tartuntapohjamaali / JEHU pohjamaali Välimaali: 6 - OTEX tartuntapohjamaali / JEHU pohjamaali

11 MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 11 Pintamaali: 4 - EMPIRE VANHAT LÄMPÖPATTERIT JA PUTKET A 722 K:402.4 Puolihimmeä, rasitusluokka 2, ulkonäköluokka Ps2 Alustan tulee olla käsittelyä varten kunnostettu, ks. luku 732, kohta Alusta. Konepajapohjamaalilla käsitelty pinta puhdistetaan Pohjamaalaus alkydipohjamaalilla 1x12.1. Valmiiksimaalaus alkydikalustemaalilla 1x40.4. Pohjamaali: 5 - ROSTEX Pintamaali: 4 EMPIRE NÄKYVIIN JÄÄVÄT ILMASTOINTIPUTKET YMS. A 723 K:330 Täyshimmeä, rasitusluokka 2, ulkonäköluokka Ps 2 Alustan tulee olla puhdistettu liasta ja rasvasta. Maalaus kahteen kertaan ÄSSÄPLAST 2 kattomaalilla

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua

teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua teollinen pintakäsittely nopeutta, joustavuutta ja tasaista laatua Näyttävää väriä, tyyliä ja hohtoa pintoihin teollinen pintakäsittely suunnittelutyössä sisällysluettelo Tämän esitteen tarkoitus on opastaa

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 12. KALUSTEET Ulkona MAALILINJA NEUVOO 12 KALUSTEET Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 Uudet lakattavat pinnat... 8 Vanhat lakattavat pinnat... 9 Uudet öljyttävät

Lisätiedot

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx 14.1.2013 Lausuntopyyntö 3/421/2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx SISÄLTÖ 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen............

Lisätiedot

SISÄMAALAUS. Sisämaalit ja -lakat

SISÄMAALAUS. Sisämaalit ja -lakat OPAS GUIDE SISÄMAALAUS Sisämaalit ja -lakat 1 IDEOI, INNOSTU JA ONNISTU - yhdessä Tikkurilan kanssa - Maalaa kodillesi itsesi näköinen ilme. Tikkurilan valikoimasta löydät juuri oikeat tuotteet, värit

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail.

As. Oy Uittorännin osakkaat Riku Siren, Katja Roivas ja Sirpa Alkunen Kyläsepänkatu 4 33270 Tampere. puh. 040-1331590, sähköposti riku.siren@gmail. TARJOUSPYYNTÖ 14.11.2014 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan.

Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. Ulkomaalaus Vaihtoehto 1 VÄRIKARTAN MUKAISILLA SÄVYILLÄ MAALAAMINEN TÄRPÄTTI-/ ÖLJYOHENNUS Alustana saha- tai höyläpintainen puu, myös PH-neutraali rappaus. Antaa puolikiiltävän pinnan. 1. Sekoita pohjamaali

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 TURVALLISUUSASIAKIRJA 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013

Tikkurilan. Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 Tikkurilan Tikkurilan asiakaslehti huhtikuu 2013 4 21 24 18 8 38 Tikkurilan Viesti tässä numerossa 4 «Tiilikatoille lisää käyttöikää huoltamalla ja maalaamalla 7 «Uutuus Unica Akva helppoutta ikkunoiden

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot