KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste"

Transkriptio

1 KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste

2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT HUOLTOKIRJA TASOITUSTYÖT YLEISTÄ TASOITETTAVAT PINNAT TARKASTUKSET TASOITTEET KÄSITTELY-YHDISTELMÄT MAALAUSTYÖN SUORITUS TUOTTEET LISÄTARVIKKEET ALUSTA TYÖN SUORITUS Maalausolot ja esikäsittelyt Maalauskäsittelyt Maalaustyöt eri alustoille Erittelemättömät pienet maalaustyöt VALMIIKSI SUORITUS KELPOISUUDEN OSOITTAMINEN KORJAUSTYÖ VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Ky Kauppurienkatu 4, Oulu Pekka Lukkaroinen gsm Hannu Tuomela gsm Sähköpostiosoitteet:

3 3 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteen nimi: Karhulanvaaran koulu Osoite: Kuhmontie 3, Suomussalmi YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 1.1 Maalaustyössä noudatettavat asiakirjat - Voimassa olevat lait ja asetukset sekä muut viranomaismääräykset - MaalausRYL 2012 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset ja käsittely-yhdistelmät - RT (SFS 4574), Rakennusmaalaus sanasto - RT Rakennusmaalaus, Pintakäsittelyn ulkonäköluokat - Kohdekohtaiset asiakirjat - Työpiirustukset - Maalaustyöselostus ja siinä esitetyt käsittely-yhdistelmät - Huoneseloste 1.2 Huoltokirja Tilaajalle annetaan luovutuksen yhteydessä mahdolliset koestustodistukset, takuutodistukset, hoito ja huolto-ohjeet sekä uudelleenkäsittelyohjeet huoltokirjaa varten. Työmaalla pintakäsitellyistä ja päällystetyistä kohteista tulee ilmoittaa: - kohteen paikantamistiedot - pohjustuskäsittelyt (tarvikkeet ja työmenetelmät) - pintakäsittelyt (tuotenimi, värisävy) - käyttöikäennustetiedot kohteen olosuhteisiin - ohjeet uudelleenmaalauksesta (maalin valmistajalta) - ohjeet päällysteiden huollosta ja kunnossapidosta (tavarantoimittajalta) - rakennusmateriaalin päästöluokka. Huoltokirjaan liitetään värisuunnitelma, jossa esitetään värisävyt malleineen ja luettelo käytetyistä maaleista kauppanimikkeillä.

4 4 2 TASOITUSTYÖT 2.1 Yleistä - Kaikki tasoitustyöt kuuluvat rakennusurakkaan. - Tasoitustyöt suorittaa työhön erikoistunut ammattitaitoinen urakoitsija. - Työssä noudatetaan Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SisäRYL 2000 "Tasoitetyö" jäljempänä mainituin lisäyksin ja täsmennyksin. - Rakennustöiden puhtausluokka on P1, joka edellyttää kohdepoiston käyttöä kaikissa hiomalaitteissa. - Sisätiloissa käytettävien tasoitteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua M1-luokkaan. 2.2 Tasoitettavat pinnat - Tasoitettavat seinäpinnat ovat paikallamuurattuja seiniä ja kipsilevyseiniä. 2.3 Tarkastukset - Pääurakoitsijan sekä tasoitustyön suorittajan edustajat toteavat alustan ja olosuhteiden kelpoisuuden ennen työtä. - Tarkastuksista tehdään muistio tai merkintä työmaapäiväkirjaan varmennettuna asianomaisten allekirjoituksilla. - Havaitut virheet tai haitat on korjattava, tai on yhteisesti sovittava käsittelyjen vaihtamisesta tilannetta vastaavaksi. Asianosaiset urakoitsijat selvittävät keskenään ko. haitasta aiheutuvat kustannusvaikutukset. 2.4 Tasoitteet - Tasoituslaastien tulee olla rakennuttajan hyväksymiä tunnettuja tasoitteita, joiden käytössä on noudatettava valmistajan antamia ohjeita. - Allastasojen ja muiden vesipisteiden läheisyydessä on käytettävä sementtipohjaisia märkätilaan tarkoitettuja tasoitteita. 2.5 Käsittely-yhdistelmät - Yhdistelmissä on käytetty termiä "osittain tasoitus", jonka voi luonnollisesti korvata kokotasoituksella, mikäli se ei johda liian suuriin kerrospaksuuksiin. Sementtipohjaisten tasoitteiden yhteydessä vältettävä ohuita 1-2 mm:n kerroksia. - Levysaumojen tasoitus, ruuvien kittaus ja saumanauhan kiinnitys ja hionta tehdään levyvalmistajan ohjeiden mukaan.

5 5 3 MAALAUSTYÖN SUORITUS YLEISTÄ Tässä maalaustyöselostuksessa on käytetty Maalaus RYL 2012 käsittely-yhdistelmiä. - Käsittely-yhdistelmien määräämät käsittelykerrat on tehtävä. Tarvittaessa, ellei tavoitettavaan laatutasoon päästä, on käsittelykertoja lisättävä. - Tasoitetuissa seinissä esiintyy paikoittain alustan lohkeilua. Alustasta irronneen tasoitteen purku kuuluu rakennusurakkaan ja tasoitustyö maalausurakkaan. - Tasoitustyöt luetaan maalausalan töiksi. - Ennen maalaustöihin ryhtymistä on huolehdittava siitä, että maalattavat pinnat ovat kuivia, puhtaita ja virheettömiä. Jokaisen käsittelykerran välissä on kyseinen huonetila imuroitava. - Uudet väliovet karmeineen ja vuorilistoineen ovat tehtaalla valmiiksi maalatut. Listojen mahdollinen paikkamaalaus ja muu pintakäsittely työmaalla kuuluu urakkaan. - Uudet sisäikkunat karmeineen ja vuorilistoineen ovat tehtaalla valmiiksi maalatut. Listojen mahdollinen paikkamaalaus ja muu pintakäsittely työmaalla kuuluu urakkaan. - Kalusteiden taakse jäävät seinäpinnat maalataan ympäristöään vastaavalla tavalla. - Näkyviin jäävien ja eristämättömien IV-kanavien sekä vesi- ja lämpöjohtojen maalaus kuuluu maalausurakkaan. - Rajaukset suoritetaan RT -ohjeiston mukaan, ellei muuta ole määrätty. - Sisäseinien levyverhousten katon ja nurkkien liitoskohtien viimeistely akryylimassalla ennen valmiiksi maalausta kuuluu maalausurakkaan. - Huoneselosteessa on esitetty pintojen maalauskäsittelyt ja värisävy. - Loppupuhdistuksessa on huolehdittava siitä, että maalaamattomiksi tarkoitetut rakennusosat (helat, saranat, vesihanat yms.) on huolellisesti puhdistettu. Lukot ja salvat on puhdistettava maalista niin, että ne toimivat moitteettomasti. - Maalaustyössä on noudatettava RT 140.1/V määrättyjä maalausta koskevia yleisiä laatumääräyksiä. 3.1 Tuotteet Noudatetaan MaalausRYL ja Maalit: Kaikkien maalaustöissä käytettävien maalaustuotteiden tulee olla ensiluokkaisia ja tehdasvalmisteisia ja niiden tulee täyttää MaalausRYL 2012 maalaustuotteille asetetut

6 6 vaatimukset. Tuotteiden käytössä ja varastoinnissa on ehdottomasti noudatettava asianomaisen tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Maalaustuotteisiin ei saa lisätä muuta kuin mahdollisesti ohjeessa mainittua ainetta. Maalituotteiden sävyttämisessä on noudatettava sävytysjärjestelmän toimittajan antamia ohjeita. Yleensä käytetään tehtaiden tuotteita sellaisenaan alkuperäisissä värisävyissä. - Sisätiloissa käytettävien maalaustuotteiden tulee päästöluokitukseltaan kuulua M1- luokkaan. - Sisätiloissa maalien orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC) määrän tulee alittaa direktiivin 2004/42/EY vaatimukset. - Sisätiloissa käytettyjen maalien tulee olla testattu EN ISO :2006 standardiin perustuen. - Märkätiloissa tulee käyttää maaleja, jotka sisältävät homeenestoainetta. Jos joudutaan sävyttämään, on sävytysväriaineiden oltava kyseisen maalaustuotteen koostumukseen soveltuvia. Maalausurakoitsija on velvollinen esittämään kirjallisesti ennen maalaustöiden aloittamista rakennuttajan hyväksyttäväksi kaikki maalaustuotteet, joita aikoo käyttää ko. maalauskohteessa. Työn valvojalla on oikeus tarkistaa, että käytettävät maalaustuotteet ovat asiakirjojen mukaisia ja soveltuvat maalauskohteeseen. Maalaustuotteet on tuotava työmaalle avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Kauppanimellä mainitut maalaustuotteet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tuotteilla. Urakoitsijan on kuitenkin hankittava rakennuttajan hyväksyminen esittämilleen tuotteille, jolloin vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu tuotteiden ominaisuuksista ja laadusta jää sen esittäjälle. Väripigmenttien on oltava ensiluokkaisia ja sideaineisiin soveltuvia sekä valonkestäviä. Materiaalitoimittaja on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ja varmistamaan tarjoamansa tuotteen soveltuvuus kohteeseen. Materiaalitoimittajan tulee toimittaa urakoitsijalle kirjallinen käyttöohje sekä varmistua urakoitsijan laitteistojen ja työmenetelmien soveltuvuudesta. 3.2 Lisätarvikkeet Noudatetaan MaalausRYL ja Alusta Noudatetaan: MaalausRYL ja

7 7 Tasoitetyöt on esitetty edellä kohdassa 2. Alustan tarkastuksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia ja ja esikäsiteltyjen alustojen osalta kohtia ja Työn suoritus - Noudatetaan: MaalausRYL ja Maalauskohteiden käsittely-yhdistelmät esitetään maalauskohdeluettelossa ja käsittelyyhdistelmäluettelossa (kohta 4). - Rasitusluokat ja ulkonäköluokat esitetään MaalausRYL 2012:n luvussa Valmiin pinnan valintakriteerit. Värisävyt esitetään värityssuunnitelmassa. Kiiltoaste esitetään käsittelyyhdistelmissä. - Numero, joka erotetaan pisteellä, kertoo kiiltoryhmän:.1 täyskiiltävä (yli 80 yks.).2 kiiltävä (61-80 yks.).3 puolikiiltävä (36-60 yks.).4 puolihimmeä (11-35 yks.).5 himmeä (6-10 yks.).6 täyshimmeä (0-5 yks.) - Ellei muuta määrätä tai piirustuksissa erikseen osoiteta, tulee tasoituksen, maalausten ja päällysteiden peittää tarkoitetut pinnat kokonaan ja ulottua rajoittavien pintojen, kuten alakattojen ym. keveiden rakenteiden ohitse. Kalusteiden ja varusteiden alusta ja taustat käsitellään muun pinnan mukaisesti ennen näiden asennusta Maalausolot ja esikäsittelyt - Noudatetaan: MaalausRYL ja Suojauksen osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia ja Ennen maalauksen aloittamista suojataan kaikki maalauksen aikana vahingoittumiselle alttiit rakennusosat niin, etteivät ne tahriinnu tai vaurioidu työn aikana. - Maalaustyön päätyttyä suojaukset poistetaan. Maalauksen aikana tahriintuneet pinnat ja rakennusosat puhdistetaan ja saatetaan entiseen kuntoonsa urakkarajojen mukaisesti. - Maalaamatta jääneet pinnat suojataan maalauksen ajaksi. Erityisellä huolella on suojattava sähkökytkimet ja pistorasiat. Suojauksesta huolimatta pintoihin mahdollisesti tulevat tahrat on poistettava tuoreena pintoja vaurioittamatta. - Varusteet, joita ei maalata, kuten pintahelat, sähkörasioiden peitelevyt, ilmanvaihdon venttiilit ja säleiköt asennetaan vasta maalauksen jälkeen.

8 8 - Maalausalustojen esikäsittelyn osalta noudatetaan MaalausRYL 2012 kohtia ja Käsiteltävät alustat esikäsitellään käsittely-yhdistelmän edellyttämällä tavalla, joka on esitetty kohdassa Yhdistelmäselosteet. Erityisiä puhdistustoimia vaativia maaleja käytettäessä alusta puhdistetaan maalin valmistajan kirjallisten ohjeiden mukaan, jotka on erikseen asiakirjoissa mainittu. - Ennen maalaustöiden aloittamista on kaikki käsiteltävät pinnat puhdistettava pölystä, liasta ja epätasaisuuksista. Pinnoissa olevat tasoite- ym. tahrat ja purseet poistetaan ennen maalaustyön aloittamista. Ns. kuivahionta (hiekkapaperilla, kivellä tai vastaavalla) ja pölyharjaus (tai imurointi) on maalaustöiden yhteydessä suoritettava aina ennen työkäsittelyn aloittamista ja myös niiden välillä, vaikka siitä ei erikseen mainittaisikaan. Hiontalaitteissa on käytettävä kohdepoistoa ja harjasiivous on kielletty (kohteen rakennustyön puhtausluokka on P1) Maalauskäsittelyt - Noudatetaan: MaalausRYL ja Rajauksissa noudatetaan RT-korttia Rakennusmaalaus, rajaukset, ellei työselostuksessa toisin määrätä. - Seinissä rajaus suoritetaan siten, että vaaleampi värisävy maalataan sisä- tai ulkonurkan yli ja tummempi sävy rajataan 5-10 mm kulmasta. Rajaukset tulee tehdä täsmällisesti ja huolellisesti. - Pohjamaalit sävytetään niin, että valmiiksi maalauksesta tulee täysin peittävä. - Lisätarvikkeiden maalaus rakennuspaikalla noudattaen MaalausRYL ja Maalaustyöt eri alustoille Noudatetaan: MaalausRYL ja Maalaustyöt betonialustalle: MaalausRYL Maalaustyöt tasoitealustalle: MaalausRYL Maalaustyöt puualustalle: MaalausRYL ja Maalaustyöt kuitualustalle: MaalausRYL Maalaustyöt teräsalustalle: MaalausRYL ja Ilman pohjustusta (korroosiosuojaa) olevat teräspinnat on puhdistettava vastaamaan juuri ennen maalausta ruosteenpoistoastetta St 2 (=rasvan ja

9 9 öljyn poisto lakkabensiinillä, kovametallikaavinta, harjaus teräsharjalla ja pölynpoisto pölyharjalla, pölyimurilla tai paineilmalla). - Maalaustyöt sinkitylle teräsalustalle, alumiini- ja kuparialustoille: MaalausRYL ja Oksidien poistamiseksi sinkityt pinnat pestään maalin valmistajan ohjeen mukaan ennen maalausta. Huom. Jos sinkitty pinta on ollut vuoden tai kauemmin sään vaikutuksille alttiina, voidaan liuotin- ja vesipesu korvata pesulla puhdistusainetta (esim. Tolua) käyttäen ja sitä seuraavalla huolellisella vesihuuhdonnalla. - Kupariputket (näkyviin jäävät pestään liuottimella (lakkabensiini), hiotaan ja pyyhitään hiontapölystä puhtaaksi Erittelemättömät pienet maalaustyöt Työt, joita tässä työselostuksessa, huoneselostuksessa tai piirustuksissa ei ole mainittu, mutta jotka yleisen tavan mukaan ovat tarpeellisia hyvään lopputulokseen pääsemiseksi, on suoritettava ilman eri huomautusta urakkaan kuuluvina. 3.5 Valmiiksi suoritus Noudatetaan: MaalausRYL ja Seinissä viimeinen kerros telataan/sivellään pystysuoraan ja katoissa kohtisuoraan ikkunaseinää päin. 3.6 Kelpoisuuden osoittaminen Noudatetaan: MaalausRYL ja Esikatselmukset Maalattavat pinnat tarkistetaan ja hyväksytään kirjallisesti ennen maalaustöihin ryhtymistä. Tarkastuksessa virheellisiksi todetut pinnat korjataan. Tarkastuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota pintojen alkalisuuteen, kosteuteen, tasaisuuteen, kiinteyteen, halkeamiin, paikkauksiin, puhtauteen ja muihin vastaaviin seikkoihin, joilla on vaikutusta maalaustyön lopputulokseen. - Urakoitsija suorittaa itselleluovutuksen ja laatii siitä tarkastusasiakirjan työn valmistuttua. - Vastaanotto- ja jälkitarkastukset "Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998" mukainen vastaanottotarkastus:

10 10 Maalaustyön valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus. Mahdolliset virheet ja puutteet suunnitteluasiakirjoihin, sopimuksiin ja hyvään rakennustapaan nähden kirjataan maalaustyön vastaanottotarkastuksessa. Kirjatut puutteet korjataan ennen seuraavaan työvaiheen aloittamista. Kohteessa pidetään jälkitarkastus, kun puutteet on korjattu. Katselmusten tulokset, mittauspöytäkirjat, materiaalien toimitusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali kootaan työmaalla ylläpidettäviin laadunvalvonta-asiakirjoihin. Mahdolliset työsuorituksen aikana tulleet laatupoikkeamat ja virheet korjataan yleisten laatuvaatimusten mukaan. 3.7 Korjaustyö Noudatetaan: MaalausRYL ja Virheet korjataan ulkonäköluokan mukaan. - Kitattavien rakojen ja halkeamien leveys saa olla enintään 2 mm ja kitattavien kolojen syvyys on yleensä suurempi kuin 1mm. - Osasilotus tarkoittaa pinnoissa esiintyvien (alle 1 mm:n syvyiset) kolhiutumien, naarmujen ym. epätasaisuuksien silottamista siten, etteivät silotetut kohdat erotu ympäröivästä pinnasta. - Silotetta ei saa kertasilotuksella käyttää niin runsaasti, että siihen tulee kuivuessa halkeamia. Korjattu alue ei saa erottua muusta pinnasta, tarvittaessa koko yhtenäinen pinta ylimaalataan. 3.8 Vaikutukset ympäristöön Noudatetaan: MaalausRYL ja

11 11 4 MAALAUSKOHTEET SISÄPINTOJEN KÄSITTELYT MAALAUS-RYL 2012 MUKAAN Maalaus- Alusta Rasitus- Ulkonäkö- Kunnossa- Käsittelykohde luokka luokka pitoväli yhdistelmä Ovi- ja ikkunalistat, puu Ps1 K Tehdasmaalaus Sisäovet, alumiini Ps2 K Tehdasmaalaus Sisäovet (laakaovet) Ps2 K Tehdasmaalaus Olevat sisäovet (laakaovet) Ps2 K B Olevat metalliovet 7 03 Ps2 K B Olevat betonipalkit ja -katot Ps3 K B Olevat betoniseinät ja -pilarit Ps3 K B Olevat betoniseinät, tasoitetut Ps2 K B Uudet tiiliseinät, tasoitetut Ps2 K A Uudet tiiliseinät, puhtaaksimuuraus Ps3 K A Olevat tiiliseinät, tasoitetut Ps2 K B Olevat kipsilevykatot Ps2 K B Uudet kipsilevykatot Ps2 K A Olevat kipsilevyseinät Ps2 K B Uudet kipsilevyseinät Ps2 K A Varusteet, kalusteet, Ps2 K A

12 12 laitteet, ym. teräsosat Lämpöputket 7,8 05 Ps2 K KÄSITTELY-YHDISTELMÄT B (olevat betonipalkit ja katot, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. - Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. - Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312, Nova 20 remonttimaali. B (olevat betoniseinät ja pilarit, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. - Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. - Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 313, Nova 20 remonttimaali. B (olevat tasoitetut betoni- tai tiiliseinät, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. - Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. - Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314, Ässä 20 remonttimaali. A (uudet puhtaaksimuuratut tiiliseinät, ensimaalaus) - Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly.

13 13 - Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212, Ässä 1 katto- ja pohjamaali. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314, Ässä 20 remonttimaali. A (uudet kipsilevykatot, ensimaalaus) - Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. - Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82 Presto J Saumatasoite. - Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82, Presto LF Remonttitasoite. - Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 211, Nova 2 pohja- ja kattomaali. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312, Nova 20 remonttimaali. B (olevat kipsilevykatot, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. - Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. - Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 312, Nova 20 remonttimaali. A (uudet kipsilevyseinät, ensimaalaus) - Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, lika ja pöly. - Ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys vesiohenteisella silotteella 1 x 82, Presto J Saumatasoite. - Ruuvinkantojen ja saumanauhan silotus vesiohenteisella silotteella 1 x 82, Presto LH Kevyttasoite. - Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 212, Ässä 1 katto- ja pohjamaali. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314, Ässä 20 remonttimaali. B (olevat kipsilevyseinät, pesumaalaus)

14 14 - Käsiteltävä alue pestään. - Pinnalle tehdään erikseen määriteltäessä homeenpoistokäsittely. - Kiiltävä lakka- ja/tai maalipinta himmennetään hiomalla ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 314, Ässä 20 remonttimaali. A (teräsosat, ensimaalaus) - Suolat, lika ja rasvat poistetaan. - Pohjamaalaus vesiohenteisella pohjamaalilla 1 x 216, Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaali (teräspinnat). - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 2 x 321, Helmi 30 kalustemaali, puolihimmeä. B (lämpöputket, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan. - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1 x 321, Helmi 30 kalustemaali, puolihimmeä. B (olevat metalliovet, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x321, Helmi 80 kalustemaali, kiiltävä B (olevat puiset laakaovet, pesumaalaus) - Käsiteltävä alue pestään. Pinta hiotaan kevyesti yli ja hiontapöly poistetaan - Valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla 1x321, Helmi 80 kalustemaali, kiiltävä

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI

HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI KORJAUSTYÖSELOSTUS HUONEISTOSANEERAUS 00560 HELSINKI Rakennustyöselostus 2 (11) Sisällys 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Rakennushanke... 3 1.2 Kohde... 3 1.3 Rakennushankkeen luonne ja laajuus...

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Saumaus ja pintakäsittely

Saumaus ja pintakäsittely Saumaus ja pintakäsittely Hyvin tehtyjen pintatöiden edellytyksenä on, että alusta on riittävän tasainen, puhdas ja kuiva. Kipsilevyillä ei pystytä peittämään tai korjaamaan alustan virheitä, joten alustan

Lisätiedot

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS

PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS PAPPILANNIEMEN PÄÄRAKENNUKSEN VESIKATON HUOLTOMAALAUSTYÖSELITYS 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 34/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:39 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:39 ISBN 978-952-13-5612-4 (nid.) ISBN 978-952-13-5613-1

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot