RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEIDEN SIJOITUS- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEIDEN SIJOITUS- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ"

Transkriptio

1 Kortin laadinnan pohjatyön suorittaja: Eino Jumpponen Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy, Harakantie 18, PL 55, ESPOO Puhelin (09) Internet: Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST CAD-PIIRROSMERKIT MERKKIKIRJASTO ET1 Sähkötekniikan tasopiirustuksissa käytettäviä merkkejä LAADITTU (Korvaa kortin ST 13.51, laadittu ) RAKENNUSTEN SÄHKÖLAITTEIDEN SIJOITUS- JA ASENNUSPIIRUSTUKSISSA KÄYTETTÄVIÄ PIIRROSMERKKEJÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1.1 Mikä on piirrosmerkki? 1.2 Otteita standardeista SFS-EN SFS-EN SÄHKÖTEKNIIKASSA KÄYTETTÄVIEN DOKUMENTTIEN LAATIMINEN 1 YLEISTÄ Tämä ST-kortti käsittelee vain piirrosmerkkejä, dokumenttien laadintaohjeita ja dokumenttien luokittelu- ja tunnusjärjestelmiä vain piirrosmerkkien kannalta tärkeiksi katsotuilta osilta. 1.1 Mikä on piirrosmerkki? Standardissa SFS 4601 määritellään piirrosmerkki kohdassa seuraavasti: Piirrosmerkki Kuvio, merkki tai niiden yhdistelmä, jota käytetään kaavioissa, piirustuksissa ja vastaavissa asiakirjoissa kuvaamaan yksikköä tai käsitettä. Saman standardin kohdassa määritellään merkkialkio seuraavasti: Määrätyn tarkoituksen omaava yksinkertainen kuvio, joka on yhdistettävä toisten kanssa muodostamaan laitteen täydellisen piirrosmerkin. Edelleen saman standardien kohdassa määritellään tarkennusmerkki seuraavasti: Piirrosmerkki, joka on tarkoitettu lisättäväksi toiseen (piirrosmerkkiin) antamaan lisätietoa. Vaikka standardi SFS 4601 on vanhentuneena poistettu käytöstä, pätevät nämä määritelmät edelleen. Edellisen perusteella voidaan päätellä, että piirrosmerkki on monipuolisesti muunneltava kuvio, joka muodostuu merkkialkioista (viivat, kaaret ja niiden yhdistelmät), lisätietoa antavista tarkennusmerkeistä ja/tai toisista piirrosmerkeistä ja joka kuvaa jotain yksikköä (esim. kontaktoria, pistorasiaa, valaisinta), kokonaista laitteistoa, esim. jakokeskusta tai käsitettä (esim. vaikutussuuntaa, lukumäärää). Piirrosmerkki voi sisältää myös numeroita ja tekstiä. Laajempaa kokonaisuutta tai yksityiskohtaisemmin asiaa kuvaava piirrosmerkki voidaan siis tarpeen mukaan luoda käyttäen viivoja, tekstiä, standardisoituja merkkialkioita, tarkennusmerkkejä ja muita piirrosmerkkejä. On kuitenkin muistettava, että tällaisten erikoistarkoitusta varten laadittujen merkkien on oltava yksikäsitteisesti ymmärrettävissä liian monimutkaisia merkkejä ei tule käyttää. Piirrosmerkkiin ei tule sisällyttää enempää tietoa kuin dokumentin käyttötarkoitus edellyttää. Esimerkiksi asennustietoa sisällytetään piirrosmerkkiin vain silloin, kun se dokumentin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista. Automaattisen tiedonkäsittelyn kehittymisen myötä piirrosmerkkeihin on tulossa erilaisia atk-teknisiä ominaisuuksia, joiden avulla merkkien käyttö monimutkaistuu, mutta itse dokumentin laatiminen (piirtäminen) helpottuu. Tällaisia merkkejä kutsutaan olioiksi (nimitys saattaa vielä muuttua). Tietokoneavusteisessa suunnittelussa (CAD) ja piirtämisessä (CADD) eri ohjelmien laatijat ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia, lähinnä englanninkielisiä sanoja (symbol, block jne.) tarkoittamaan ohjelmassa esiintyviä piirrosmerkkejä. Olkoon ohjelman käyttämä nimi mikä hyvänsä, on kuitenkin lopputuloksessa eli tulostetussa piirustuksessa tai kaaviossa aina yksikäsitteisesti piirrosmerkkejä täydennettyinä graafisilla peruselementeillä (viivat, kaaret, tekstit jne.). Se, että ne on aikaansaatu tietokoneohjelmalla, joka käyttää blokkeja, symboleja jne., ei niitä muuksi muuta. 1.2 Otteita standardeista SFS-EN OSA 1YLEISET LAATIMISOHJEET Sivut Piirrosmerkit (kaaviosymbolit) Yleistä Piirrosmerkkien on oltava standardin IEC 617 mukaisia. Ellei haluttua piirrosmerkkiä ole esitetty, on mahdollista laatia sellainen standardisoiduista piirrosmerkeistä standardin IEC 617 ohjeiden mukaisesti. Ks. esimerkiksi kuvat 17 ja 32. Standardin IEC 617 soveltamisalueen ulkopuolisille laitteille piirrosmerkit olisi muodostettava käyttäen apuna ISO-standardeja. Ellei tarvittavaa piirrosmerkkiä ole standardisoitu, on käytetty piirrosmerkki selostettava kaaviossa tai siihen liittyvässä dokumentissa olevalla huomautuksella.

2 4.3.2 Piirrosmerkkien valinta Milloin standardissa IEC 617 esitetään piirrosmerkistä eri muotoja, on valittavan piirrosmerkin oltava a) mikäli mahdollista suositeltavaa muotoa tai muutoin b) asianmukaista piirrosmerkkimuotoa kyseiseen kaavion tarkoitukseen Piirrosmerkin koko Piirrosmerkin merkitys määräytyy sen muodosta ja sen sisällöstä. Yleensä koko ja viivan leveys eivät vaikuta merkitykseen. Piirrosmerkin minimikoon on oltava sellainen, että viivan leveyksien, viivojen välien, tekstien jne. suhteen määriteltyjä sääntöjä voidaan soveltaa. Näiden rajoituksien puitteissa standardin IEC piirrosmerkkejä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi asennuspiirustuksissa ja -kaavioissa tai verkkokartoissa, voidaan pienentää tai suurentaa sopimaan piirustuksen tai kartan mittakaavaan. Joissakin tapauksissa on tarpeellista ja hyödyllistä käyttää piirrosmerkkien eri kokoja: lisäämään tulojen ja lähtöjen määrää helpottamaan lisätiedon merkitsemistä korostamaan tiettyjä näkökohtia helpottamaan piirrosmerkin käyttöä tarkennusmerkkinä. Piirrosmerkin yleismuoto ja mikäli mahdollista suhteelliset mittasuhteet olisi säilytettävä. Tässä esityksessä piirrosmerkit on laadittu siten, että yksi rasteriruutu vastaa 2,5 x 2,5 mm:ä 1:50 piirustuksessa Piirrosmerkkien asento Kuten kohdassa on todettu, monet standardin IEC 617 piirrosmerkit on suunniteltu signaalin kulkusuunnalle vasemmalta oikealle. Tämä periaate olisi säilytettävä pääsääntönä kaikissa kaavioissa ja piirrosmerkit olisi esitettävä kuten standardissa IEC 617. Joissakin tapauksissa on tarpeellista poiketa piirrosmerkkien perusasennosta. Ks. kohta Siksi piirrosmerkkejä voidaan kääntää tai esittää peilikuvanaan, ellei merkitys tässä muutu. Muissa tapauksissa saattaa olla tarpeellista suunnitella uudelleen piirrosmerkki sopimaan eri asentoihin Selittävät huomautukset ja merkinnät Selittäviä huomautuksia olisi käytettävä, jollei tarkoitusta voida ilmaista muilla keinoilla. Ne olisi sijoitettava lähelle paikkaa, jota ne koskevat, tai huomautukseen olisi tehtävä viittaus, joka on sijoitettu piirustuslehden reunan lähelle. Useampilehtisissä dokumenteissa kaikkien yleisluontoisten viittausten olisi oltava lehdellä SFS-EN SÄHKÖTEKNIIKASSA KÄYTETTÄVIEN DOKUMENTTIEN LAATIMINEN OSA 4: SIJOITUS- JA ASENNUSDOKUMENTIT Sähkökomponentit (-rakenneosat) Sähkökomponentit esitetään yleensä niiden yksinkertaistetulla pääpiirteet esittävällä muodolla tai niiden piirrosmerkillä. Asennusdokumenteissa käytettävät piirrosmerkit on valittava standardista IEC Tämän standardin kohdassa uppo- tai pinta-asennus esitetään merkittäväksi piirrosmerkin viereen sijoitettavalla kirjaimella F = uppoasennus ja S = pinta-asennus. Dokumentissa on esitettävä asennusmenetelmät ja/tai sen asennussuunnat. Jos yksittäiset yksiköt, komponentit tai rakenneosat edellyttävät eri asennusmenetelmiä ja/tai asennussuuntia, on tämä määritettävä piirrosmerkin läheisyydessä olevilla kirjaimilla, esimerkiksi: H = vaakasuora (komponentit asennettuna vierekkäin) V = pystysuora F = uppoasennus S = pinta-asennus B = lattia (alapuoli) T = katto (yläpuoli) Muita kirjaimia voidaan määritellä tarvittaessa. Kirjaimia voidaan yhdistää ja ne on määriteltävä dokumentissa tai sen liitteissä. Siirtyminen uuteen esitystapaan ja symboliikkaan on hyvä tehdä yhdellä kertaa, kun on kyse esimerkiksi uudesta projektista tai suurista muutoksista. Jos erityisestä syystä halutaan käyttää totuttuja kansallisia piirrosmerkkejä ja suomen kielestä johdettuja merkintöjä, kuten u = uppoasennus ja a = pinta-asennus, on nämä standardista poikkeavat merkinnät selitettävä dokumentissa tai sen liitteessä Viitetunnusten käyttö Jos vaaditaan yksikkötunnusjärjestelmää (useimmiten mutkikkaihin asennuksiin), viitetunnus on esitettävä piirustuksessa tai kaaviossa jokaisen piirrosmerkin läheisyydessä. Viitetunnuksen on oltava standardin lec 1346 mukainen. (Ks. myös liite A.) Tekniset tiedot Yksittäisten komponenttien tekniset tiedot (mitoitusarvot) on ilmoitettava normaalisti osaluetteloissa. Selvennykseksi tai erottamaan yksiköitä niiden pääjoukosta voidaan kuvaava arvo esittää myös piirrosmerkin ja yksikkötunnuksen lähellä dokumentissa. Poikkeuksena standardiin IEC tiedot voidaan sijoittaa siihen, mihin piirustuksen sijoittelu sallii. Aiemmasta ST-kortista poiketen ei tässä kortissa esitetä CADkäytössä tarvittavia tasosuosituksia. Merkkeihin ei ole liitetty attribuutteja. Piirrosmerkkien selityssarakkeessa oleva merkintä Johdettu merkki tarkoittaa, että merkkiä ei löydy sellaisenaan standardeista, vaan se on muodostettu standardien ohjeiden mukaan soveltaen vastaavia, standardeissa olevia merkkejä.

3 RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 11 PISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA HT1111 SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 1- osainen. HT1112 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 2- osainen.. HT1113 SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 3- osainen. HT1114 SFS-EN 60617/ soveltaen. Pistorasia ilman suojakosketinta, 4-osainen.. Johdettu merkki HT1115 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 2-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritelty. HT1116 SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 3-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritelty. HT1117 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 4- osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritelty RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 12 SUOJAKOSKETINPISTORASIAT HT1121 SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 1-osainen, asennustapaa ei ole määritetty HT1122 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 2-osainen, asennustapaa ei ole määritetty. HT1123 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 3-osainen, asennustapaa ei ole määritetty. HT1124 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 4-osainen, asennustapaa ei ole määritetty. HT1125 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 2- osainen, vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. Ei stand. HT1126 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 3- osainen, vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1127 Soveltaen SFS-EN 60617/ Suojakosketinpistorasia (sähkövoima), 4- osainen, vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 13 TURVAPISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 14 TURVAPISTORASIAT SUOJAKOSKETTIMELLA HT1131 SFS-EN osainen. Asennustapaa ei ole määritetty HT1132 Soveltaen SFS-EN osainen. Asennustapaa ei ole määritetty HT1133 Soveltaen SFS-EN osainen. Asennustapaa ei ole määritetty HT1134 Soveltaen SFS-EN osainen. Asennustapaa ei määritetty HT1135 SFS-EN osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty HT1136 Soveltaen SFS-EN osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty HT1137 Soveltaen SFS-EN osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty HT1141 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 1-osainen. HT1142 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 2-osainen. Asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1143 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 3-osainen. Asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1144 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 4-osainen Asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1146 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 3-osainen Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. HT1145 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 2-osainen Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. HT1147 Soveltaen SFS-EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 4-osainen Vaihtoehtoinen esitystapa, asennustapaa ei ole määritetty. 3

4 RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 15 PISTORASIAT KYTKIMELLÄ HT1151 SFS-EN 60617/ napainen kytkin, ei suojakosketinta HT1152 SFS-EN 60617/ napainen lukittuva kytkin, ei suojakosketinta. HT1153 Soveltaen SFS-EN 60617/ napainen kytkin, suojakosketin. Asennustapaa ei ole määritetty. HT1154 Soveltaen SFS-EN 60617/ napainen lukittuva kytkin, suojakosketin. Asennustapaa ei ole määritetty RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 16 ERIKOISPISTORASIAT HT1161 SFS-EN 60617/ suojaerotusmuuntaja, ei suojakosketinta. HT1162 Soveltaen SFS-EN 60617/ suo-jaerotusmuuntaja ja suojakosketin. HT1163 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE HT1164 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x16 A HT1165 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x32 A. Asennustapaa ei ole määritelty. HT1166 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x63 A. Asennustapaa ei ole määritelty. HT1167 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+kytkin. Asennustapaa ei ole määritelty. HT1168 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+ lukittuva kytkin RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 17 TELEPISTORASIAT RYHMÄ 1 PISTORASIOIDEN PERUSMERKIT ALARYHMÄ 18 ERIKOISPISTORASIAT HT1171 Telepistorasia yleensä, 1-osainen HT painike ja liitosjohto HT172 Puhelinpistorasia yleensä, 1-osainen HT1173 Mikrofonipistorasia, 1-osainen HT1174 Kovaäänisen pistorasia, 1-osainen HT1175 Jaksolukumod. (ULA), vastaanoton pistorasia (antenni) 1-osainen HT1176 Television antennipistorasia, 1-osainen HT painiketta ja liitosjohto HT kytkin ja liitosjohto HT kytkin, merkkilamppu ja liitosjohto HT1185 Telepistorasia ja koputusjärjestelmän pöytäkoje ja liitosjohto HT1177 Teleksipistorasia, 1-osainen HT1178 ATK-pistorasia, 1-osainen. 4

5 RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 21 TURVAPISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA HT1211 SFS-EN 6017/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 1-osainen. RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 22 SUOJAKOAKETINPISTORASIAT HT1221 Pistorasia suojakoskettimella, 1-osainen HT1212 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 2-osainen.. HT1213 SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 3-osainen. HT1214 Pistorasia ilman suojakosketinta, 4-osainen HT1215 Pistorasia ilman suojakosketinta, 2-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa HT1216 SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 3-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa. HT1217 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia ilman suojakosketinta, 4-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa. HT1222 Pistorasia suojakoskettimella, 2-osainen. HT1223 Pistorasia suojakoskettimella, 3-osainen. HT1224 Pistorasia suojakoskettimella, 4-osainen HT1225 Pistorasia suojakoskettimella, 2-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa.. HT1226 Pistorasia suojakoskettimella, 3-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa.. HT1127 Pistorasia suojakoskettimella, 4-osainen. Vaihtoehtoinen esitystapa.. RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 23 TURVAPISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 24 TURVAPISTORASIAT SUOJAKOSKETTIMELLA HT1231 SFS-EN 60617/ osainen HT1241 Soveltaen SFS -EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 1-osainen. HT1232 Soveltaen SFS-EN 60617/ osainen.. HT1233 Soveltaen SFS-EN 60617/ osainen.. HT1234 Soveltaen SF-EN 60617/ osainen.. HT1242 Soveltaen SFS -EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 2-osainen.. HT1243 Soveltaen SFS -EN 60617/ Turvapistorasia suojakoskettimella, 3-osainen.. HT1244 Soveltaen SFS-EN 60617/ osainen. 5

6 RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 25 PISTORASIAT KYTKIMELLÄ HT1251 SFS-EN 60617/ napainen kytkin, ei suojakosketinta HT1252 SFS-EN 60617/ napainen lukittuva kytkin, ei suojakosketinta.. HT napainen kytkin, suojakosketin. HT napainen lukittuva kytkin, suojakosketin. HT1255 Pistorasia potentiaalin tasaukseen, 1-liitäntäinen. HT1256 Pistorasia potentiaalin tasaukseen, 2-liitäntäinen. HT1257 Suojajännitepistorasia, 1-liitäntäinen RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 26 ERIKOISPISTORASIAT HT1261 SFS-EN 60617/ suojaerotusmuuntaja, ei suojakosketinta HT1262 Soveltaen SFS-EN 60617/ suojaerotusmuuntaja ja suojakosketin. HT1263 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE HT1264 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x16 A. HT1265 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x32 A HT1266 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x63 A. Asennustapaa ei ole määritelty. HT1267 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+kytkin HT1268 Soveltaen SFS-EN 60617/ Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+lukittuva kytkin. RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 27 TELEPISTORASIAT RYHMÄ 2 PINTA-ASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 28 TELEPISTORASIAT PÖYTÄKOJEINEEN HT1271 Telepistorasia yleensä, 1-osainen HT1281 Soveltaen SFS-EN 60617/ painike ja liitosjohto. HT1272 Puhelinpistorasia yleensä, 1-osainen HT1273 Mikrofonipistorasia, 1-osainen HT1274 Kovaäänisen pistorasia, 1-osainen HT1275 Jaksolukumod. (ULA), vastaanoton antennipistorasia 1-osainen HT1276 Television antennipistorasia, 1-osainen HT1282 Soveltaen SFS-EN 60617/ painiketta ja liitosjohto. HT1283 Soveltaen SFS-EN 60617/ kytkin ja liitosjohto. Johdettu merkki HT1284 Soveltaen SFS-EN 60617/ kytkin, merkkilamppu ja liitosjohto. HT1285 Soveltaen SFS-EN 60617/ Telepistorasia ja koputusjärjestelmän pöytäkoje ja liitosjohto. HT1277 Telex-pistorasia, 1-osainen HT1278 ATK-pistorasia, 1-osainen. Asennustapaa ei ole määritelty. 6

7 RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 31 PISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA HT1311 SFS-EN Pistorasia ilman suojakosketinta, 1-osainen HT1312 Soveltaen SFS-EN I I Pistorasia ilman suojakosketinta, 2-osainen HT1313 SFS-EN Pistorasia ilman suojakosketinta, 3-osainen HT1314 Soveltaen SFS-EN FI-02 Pistorasia ilman suojakosketinta, 4-osainen RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 32 SUOJAKOSKETINPISTORASIAT HT1321 SFS-EN Pistorasia suojakoskettimella, 1-osainen HT1322 Soveltaen SFS-EN Pistorasia suojakoskettimella, 2-osainen HT1323 Soveltaen SFS-EN Pistorasia suojakoskettimella, 3-osainen. HT1324 Soveltaen SFS-EN Pistorasia suojakoskettimella, 4-osainen RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 33 TURVAPISTORASIAT ILMAN SUOJAKOSKETINTA RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 34 TURVAPISTORASIAT SUOJAKOSKETTIMELLA HT1331 SFS-EN osainen. HT1332 Soveltaen SFS-EN osainen. HT1333 Soveltaen SFS-EN osainen. HT1334 Soveltaen SFS-EN osainen. HT1341 Soveltaen SFS-EN Turvapistorasia suojakoskettimella, 1-osainen. HT1342 Soveltaen SFS-EN Turvapistorasia suojakoskettimella, 2-osainen. HT1343 Soveltaen SFS-EN Turvapistorasia suojakoskettimella, 3-osainen. HT1344 Soveltaen SFS-EN Turvapistorasia suojakoskettimella, 4-osainen. 7

8 RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 35 PISTORASIAT KYTKIMELLÄ HT1351 SFS-EN 60617/ napainen kytkin, ei suojakosketinta HT1352 SFS-EN 60617/ napainen lukittuva kytkin, ei suojakosketinta. HT1353 Soveltaen SFS-EN 60617/ napainen kytkin, suojakosketin HT1354 Soveltaen SFS-EN 60617/ napainen lukittuva kytkin, suojakosketin. HT1355 Pistorasia potentiaalin tasaukseen 1-liitäntäinen. HT1356 Pistorasia potentiaalin tasaukseen 2-liitäntäinen. HT1357 Suojajännitepistorasia 1-liitäntäinen RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 36 ERIKOISPISTORASIAT HT1361 SFS-EN 60617/ suojaerotusmuuntaja, ei suojakosketinta HT1362 Soveltaen SFS-EN 60617/ suojaerotusmuuntaja ja suojakosketin. HT1363 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE HT1364 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x16 A HT1365 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x32 A. HT1366 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE, 3x63 A. HT1367 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+kytkin HT1368 Pistorasia (sähkövoima), 3L+N+PE+lukittuva kytkin RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 37 TELEPISPISTORASIAT RYHMÄ 3 UPPOASENNUSPISTORASIAT ALARYHMÄ 38 TELEPISTORASIAT PÖYTÄKOJEINEEN HT1371 Telepistorasia yleensä, 1-osainen HT1372 Puhelinpistorasia yleensä, 1-osainen HT1373 Mikrofonipistorasia, 1-osainen HT1374 Kovaäänisen pistorasia, 1-osainen HT1375 Jaksolukumod. (ULA), vastaanoton pistorasia (antenni) 1-osainen HT1376 Television antennipistorasia, 1-osainen HT1381 Soveltaen SFS-EN 60617/ painike ja liitosjohto HT1382 Soveltaen SFS-EN 60617/ painiketta ja liitosjohto. HT1183 Soveltaen SFS-EN 60617/ kytkin ja liitosjohto. HT1384 Soveltaen SFS-EN 60617/ kytkin, merkkilamppu ja liitosjohto. HT1385 Soveltaen SFS-EN 60617/ Telepistorasia ja koputusjärjestelmän pöytäkoje ja liitosjohto HT1377 Telex-pistorasia, 1-osainen HT1378 ATK-pistorasia, 1-osainen. 8

9 RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 41 PINTA-ASENNUSKYTKIMET 1 HT1411 SFS-EN Kytkin, perusmerkki (S) HT1412 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 1-napainen (S) HT1413 SFS-EN Kytkin, 2-napainen (S) HT1414 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 3-napainen (S) HT1415 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 1-napainen + merkkilamppu (S). HT1416 SFS-EN Kytkin, perusmerkki (S) HT1417 SFS-EN Vetokytkin, 1-napainen (S) RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 42 PINTA-ASENNUSKYTKIMET 2 HT1421 SFS-EN Kruunukytkin, kaava 5 (S) HT1422 Soveltaen SFS-EN Vaihtokytkin, 1-napainen, kaava 6 (S). HT1423 SFS-EN Ristikytkin, kaava 7 (S) HT1424 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 2x1-napainen (S). HT1425 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 1-napainen+vaihtokytkin. (S) HT1426 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 2xvaihtokytkin (S). HT1427 Säädin ilman kytkintä (S) HT1418 Soveltaen SFS-EN Valintakytkin (S) HT1428 SFS-EN Himmennin, tehonsäädin (S) RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 43 UPPOASENNUSKYTKIMET 1 RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 43 UPPOASENNUSKYTKIMET 2 HT1431 SFS-EN Kytkin, perusmerkki HT1432 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 1-napainen, kaava 1 HT1433 SFS-EN Kytkin, 2-napainen HT1434 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 3-napainen. HT1435 Soveltaen SFS-EN Kytkin, 1-napainen + merkkilamppu HT1436 SFS-EN Aikakytkin HT1437 SFS-EN Vetokytkin, 1-napainen HT1441 SFS-EN Kruunukytkin, kaava 5 HT1442 Soveltaen SFS-EN Vaihtokytkin, 1-napainen, kaava 6 HT1443 SFS-EN Ristikytkin, kaava 7 HT1444 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 2 x 1-napainen. HT1445 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 1-napainen +vaihtokytkin. HT1446 Soveltaen SFS-EN Kaksoiskytkin, 2xvaihtokytkin HT1447 Säädin ilman kytkintä HT1438 Valintakytkin HT1448 SFS-EN Himmennin, tehonsäädin 9

10 RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 45 ERIKOISKYTKIMET 1 HT1451 Koteloitu sysäys(impulssi) rele RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 46 ERIKOISKYTKIMET 2 HT1461 SFS-EN Merkkilamppu HT1452 SFS-EN Kellokytkin (kytkinkello) HT1453 SFS-EN Kellokytkin, koteloitu (aikakytkin) HT1454 Hämäräkytkin HT1455 Lämpökytkin (kytkentätermostaatti) HT1456 Turvakytkin, 3-napainen HT1457 Turvakytkin, 6-napainen HT1458 Kontaktori tai rele, koteloitu HT1462 SFS-EN I I Aikarele HT napainen koteloitu kytkin HT1464 SFS-EN Käynnistin, perusmerkki HT1465 Käynnistin, varustettu ylikuormitussuojalla HT1466 Käynnistin, automaattinen, varustettu ylikuormitussuojalla HT1467 Automaattinen tähti/kolmiokäynnistin, varustettu ylikuormitussuojalla RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 47 ERIKOISPAINIKKEET RYHMÄ 4 KYTKIMET JA PAINIKKEET ALARYHMÄ 48 PAINIKKEET HT1471 Käynnistin- ja pysäytyspainikkeet, merkkilamppu HT1472 Käynnistyspainikkeet, 2 merkkilamppua Asennustapaa ei ole maäntelty HT1473 Käynnistyspainikkeet YLÖS 0 AlAS HT1481 Painike, perusmerkki SFS-EN I I (S) HT1482 Painike, perusmerkki SFS-EN I I HT1483 Painike, varustettu merkkilampulla SFS-EN I I (S) HT1474 SFS-EN Ohjauskytkin, yleismerkki Asentojen määrää ei ole merkitty HT1475 Ohjauskytkin, 2-asentoinen HT1476 Ohjauskytkin, 3-asentoinen HT1477 Ohjauskytkin, 4-asentoinen HT1484 Painike, varustettu merkkilampulla HT1485 SFS-EN I I Painike, varustettu käyttösuojalla (S) HT1486 SFS-EN I I Painike, varustettu käyttösuojalla HT1487 Telepainike, perusmerkki (S) HT1488 Telepainike, perusmerkki 10

11 RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 51 KATTOVALASIMET PINTA-ASENNUS HT1511 SFS-EN 60617/ Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, perusmerkki HT1512 Soveltaen SFS-EN 60617/ Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu rasialla HT1513 SFS-EN 60617/ Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisimella HT1514 Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisinpistokytkimellä HT1515 Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu ripustetulla valaisimella RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 52 SEINÄVALASIMET HT1521 SFS-EN Seinävalaisimen l liitäntäpaikka, yleismerkki. Uppo- tai pinta-asennus HT1522 Seinävalaisimen liitäntäpaikka, varustettu rasialla Uppo- tai pinta-asennus HT1523 Seinävalaisimen liitäntäpaikka, varustettu valaisimella Uppo- tai pinta-asennus. HT1524 Seinävalaisimen liitäntäpaikka, varustettu rasialla ja valaisimella Uppo- tai pinta-asennus. HT1525 Seinävalaisimen l liitäntäpaikka, varustettu valaisimella, jossa on kytkin Uppo- tai pinta-asennus. HT1516 Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu rasialla ja valaisimella HT1517 Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisinpistokytkimellä ja valaisimella HT1518 Hehkulamppuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu maadoitetulla valaisinpistokytkimellä ja valaisimella HT1526 Seinävalaisimen liitäntäpaikka, varustettu valaisimella, jossa on suojakosketinpistorasia. Uppo- tai pinta-asennus. HT1527 Seinävalaisimen liitäntäpaikka, varustettu valaisimella, jossa on kytkin ja suojakosketinpistorasia Uppo- tai pinta-asennus. HT1528 Talon numerovalaisin seinässä Uppo- tai pinta-asennus Oletustaso = 9 = E-HEHKUL-SEINA RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 53 UPOTETUT VALASIMET RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 54 KRUUNUVALASIMET HT1531 Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu upotetulla, pyöreällä valaisimella. HT1532 Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu upotetulla, pyöreällä valaisimella ja rasialla.. HT1533 Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu upotetulla, nelikulmaisella valaisimella ja rasialla.. HT1534 Valaisimen liitäntäpaikka, varustettu upotetulla, nelikulmaisella valaisimella HT1535 Talon numerovalaisimen liitäntäpaikka katossa. Uppo- tai pinta-asennus HT1541 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, perusmerkki. Uppo- (F) tai pintaasennus (S) HT1542 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu rasialla. Uppo- (F) tai pintaasennus (S). HT1543 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisinpistokytkimellä. Uppo- (F) tai pinta-asennus (S). HT1544 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisimella. Uppo- (F) tai pinta-asennus (S) HT1545 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu rasialla ja valaisimella. Uppo- (F) tai pinta-asennus (S). HT1546 Kruunuvalaisimen liitäntäpaikka katossa, varustettu valaisinpistokytkimellä ja valaisimella. Uppo- (F) tai pinta-asennus (S). 11

12 RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 55 ERIKOISVALASIMET HT1551 Kieltovalovalaisin katossa Uppo- (F) tai pinta-asennus (S) RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 56 VALAISINPOSITIOMERKINNÄT HT1561 Valaisinpositiomerkki, yksi numero/kirjainmerkki HT1552 Kieltovalovalaisin seinässä Uppo- (F) tai pinta-asennus (S) HT1553 Muuntajalla varustettu valaisin katossa Uppo- (F) tai pinta-asennus (S) HT1562 Valaisinpositiomerkki, kaksi numero/kirjainmerkkiä HT1563 Valaisinpositiomerkki, kolme numero/kirjainmerkkiä RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 57 JAKORASIAT RYHMÄ 5 HEHKULAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 58 TILALUOKITUSMERKINNÄT HT1571 Jakorasia, pinta-asennus HT1581 Kostea tila HT1572 Jakorasia, uppoasennus HT1582 Märkä tila HT1573 SFS-EN 60617/ Liitäntärasia, Asennustapaa ei ole määritetty HT1583 Syövyttävä tila HT1574 SFS-EN 60617/ Kuluttajan liittymiskohta Asennustapaa ei ole määritetty HT1584 Palovaarallinen tila HT1585 Räjähdysvaarallinen tila HT1586 Kuuma tai kylmä tila Lämpötila merkitään ruudun alaosaan 12

13 RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET HT1611 Loistelamppuvalaisin 1x18 W HT1612 Loistelamppuvalaisin 2x18 W HT1613 Loistelamppuvalaisin 4x18 W HT1614 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka katossa HT1615 Loistelamppuvalaisimen 2x18 W liitäntäpaikka katossa HT1616 Loistelamppuvalaisimen 4x18 W liitäntäpaikka katossa RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET 2 HT1621 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1622 Loistelamppuvalaisimen 2x18 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus HT1623 Loistelamppuvalaisimen 4x18 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1624 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka seinässä Asennustapaa ei ole määritetty HT1625 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka seinässä, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1626 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa kytkin Asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1627 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa suojakosketinpistorasia. Asennustapaa ei ole määritetty. HT1628 Loistelamppuvalaisimen 1x18 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa kytkin ja suojakosketinpistorasia. Asennustapaa ei ole määritetty RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET 1 RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET 2 HT1631 Loistelamppuvalaisin 1x36 W HT1632 Loistelamppuvalaisin 2x36 W HT1633 Loistelamppuvalaisin 3x36 W HT1634 Loistelamppuvalaisin 4x36 W HT1635 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka. HT1636 Loistelamppuvalaisimen 2x36 W liitäntäpaikka. HT1637 Loistelamppuvalaisimen 3x36 W liitäntäpaikka HT1638 Loistelamppuvalaisimen 4x36 W liitäntäpaikka HT1641 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1642 Loistelamppuvalaisimen 2x36 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus HT1643 Loistelamppuvalaisimen 4x36 W liitäntäpaikka, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1644 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka seinässä Asennustapaa ei ole määritetty HT1845 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka seinässä, varustettu rasialla, uppoasennus. HT1646 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa kytkin, asennustapaa ei ole määritetty. Johdettu merkki HT1647 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa suojakosketinpistorasia, asennustapaa ei ole määritetty. HT1648 Loistelamppuvalaisimen 1x36 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa kytkin ja suojakosketinpistorasia 13

14 RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET 1 HT1651 Loistelamppuvalaisin 1x58 W HT1652 Loistelamppuvalaisin 2x58 W HT1653 Loistelamppuvalaisin 3x58 W HT1654 Loistelamppuvalaisin 4x58 W HT1655 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka. HT1656 Loistelamppuvalaisimen 2x58 W liitäntäpaikka. HT1657 Loistelamppuvalaisimen 3x58 W liitäntäpaikka. HT1658 Loistelamppuvalaisimen 4x58 W l liitäntäpaikka RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ W VALAISIMET 2 HT1661 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka. Varustettu rasialla, uppoasennus. HT1662 Loistelamppuvalaisimen 2x58 W liitäntäpaikka Varustettu rasialla, uppoasennus HT1663 Loistelamppuvalaisimen 4x58 W liitäntäpaikka. Varustettu rasialla, uppoasennus. HT1664 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka seinässä HT1665 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka seinässä, varustettu rasialla, uppoasennus. Johdettu merkki HT1666 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa kytkin. Asennustapaa ei ole määritetty. HT1667 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitäntäpaikka seinässä, valaisimessa suojakosketinpistorasia. Asennustapaa ei ole määritetty. HT1668 Loistelamppuvalaisimen 1x58 W liitän-täpaikka seinässä, valaisimessa kytkin ja suojakosketinpistorasia. Asennustapaa ei ole määritetty. RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 67 UPPOASENNUSVALAISIMET 1 RYHMÄ 6 LOISTELAMPPUVALAISIMET ALARYHMÄ 68 UPPOASENNUSVALAISIMET 2 HT1671 Loistelamppuvalaisin 1x18 W HT1681 Loistelamppuvalaisin 1x58 W HT1672 Loistelamppuvalaisin 2x18 W HT1673 Loistelamppuvalaisin 4x18 W HT1674 Loistelamppuvalaisin 1x36 W HT1675 Loistelamppuvalaisin 2x36 W HT1676 Loistelamppuvalaisin 3x38 W HT1682 Loistelamppuvalaisin 2x58 W HT1683 Loistelamppuvalaisin 3x58 W HT1884 Loistelamppuvalaisin 4x58 W HT1685 Loistelamppuvalaisin 2x36 W, pyöreä HT1686 Loistelamppuvalaisin 2x36 W, pyöreä HT1677 Loistelamppuvalaisin 4x36 W 14

15 RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 71 VALONHEITTIMET HT1711 SFS-EN 60617/ Valonheitin, yleismerkki RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 72 VALAISINPYLVÄÄT HT1721 Metallipylväs HT1712 SFS-EN 60617/ Valonheitin, kapeakeilainen HT1722 Puupylväs HT1713 SFS-EN 60617/ Valonheitin, laajakeilainen HT1714 Valonheitin puupylväässä HT1723 Teräsristikkopylväs HT1724 Valaisin puupylväässä HT1715 Valonheitin metallipylväässä HT valonheitintä teräsristikkopylväässä HT1725 Valaisin metallipylväässä HT haarainen valaisinpylväs metallia, valaisimineen HT haarainen valaisinpylväs metallia, valaisimineen RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 73 TURVAVALAISTUSLAITTEET RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 74 AKUT, VIRTALÄHTEET YMS. HT1731 Merkkivalaisin keskusjärjestelmässä Kattoasennus HT1741 Turvavalokytkin ja merkkilamppu H732 Merkkivalaisin keskusjärjestelmässä Seinäasennus HT1733 SFS-EN 60617/ Hätävalaisin omassa keskusjärjestelmässä Kattoasennus HT1734 Hätävalaisin omassa keskusjärjestelmässä Seinäasennus HT1742 SFS-EN 60617/ Purkauslampun liitäntälaite, esim. kuristin HT1743 Koteloitu muuntaja HT1744 SFS-EN Tasasuuntaaja HT1735 Itsenäinen merkkivalaisin Kattoasennus HT1736 Itsenäinen merkkivalaisin Seinäasennus HT1745 Soveltaen SFS-EN 60617/ Akkuparisto HT1746 Valomainos HT1737 SFS-EN 60617/ Hätävalaisin omalla virtalähteellä Kattoasennus HT1738 Hätävalaisin omalla virtalähteellä Seinäasennus 15

16 RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 75 LÄMPÖKOJEET HT1751 SFS-EN 60617/ Vedenlämmitin RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 76 MOOTTORIT YMS HT1761 Soveltaen SFS-EN 60617/ Kolmivaihemoottori HT1752 Sähköliesi HT1762 Soveltaen SFS-EN 60617/ Yksivaihemoottori HT1753 Pesukone HT1763 Soveltaen SFS-EN 60617/ nopeuksinen kolmivaihemoottori HT1754 Sähkökäyttöinen laite Tunnuskirjaimet merkitään neliön sisälle HT1755 SFS-EN 60617/ Tuuletin HT1764 Soveltaen SFS-EN 60617/ Tähti/kolmiomoottori HT1765 Soveltaen SFS-EN 60617/ Kiuas HT1756 Soveltaen SFS-EN 60617/ Sähkölämmitin 400 mm HT1757 Soveltaen SFS-EN 60617/ Sähkölämmitin 600 mm HT1758 Soveltaen SFS-EN 60617/ Sähkölämmitin mm RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 77 SÄÄTÖLAITTEET RYHMÄ 7 VALONHEITTIMET YMS. ALARYHMÄ 78 JAKOKESKUKSET HT1771 Termostaatti Uppo- tai pinta-asennus HT1781 Jakokeskus HT1772 Painekytkin Uppo- tai pinta-asennus HT1782 Jakokeskus HT1773 Kosteusanturi Uppo- tai pinta-asennus HT1774 Säätökeskus Uppo- tai pinta-asennus HT1783 Jakokeskus, koteloitu HT1784 Jakokeskus, ovellinen HT1775 Magneettiventtiili HT1785 Jakokeskus, ovellinen HT1776 Moottoriventtiili HT1786 Jakokeskus Kennokeskus HT1777 Moottorikäyttöinen säätöpelti HT1787 SFS-EN 60617/ IEC-jakokeskusmerkkl 5 lähtöä 16

17 RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 81 KAAPELIHYLLYT 1 HT1811 Kaapelihylly, leveys 200 mm Suora osa, pituus mm HT1812 Kaapelihylly, leveys 200 mm L-kulma, pituus mm HT1813 Kaapelihylly, leveys 200 mm T-haara, pituus mm HT1814 Kaapelihylly, leveys 200 mm X-haara, pituus mm HT1815 Kaapelihylly, leveys 300 mm Suora osuus, pituus mm HT1816 Kaapelihylly, leveys 300 mm L-kulma, pituus mm HT1817 Kaapelihylly, leveys 300 mm T-haara, pituus mm HT1818 Kaapelihylly, leveys 300 mm X-haara, pituus mm RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 82 KAAPELIHYLLYT 2 HT1821 Kaapelihylly, Ieveys 500 mn Suora osa, pituus mm HT1822 Kaapelihylly, leveys 500 mm L-kulma, pituus mm HT1823 Kaapelihylly, leveys 500 mm T-haara, pituus mm HT1824 Kaapelihylly, leveys 500 mm X-haara, pituus mm HT1825 Kaapelihylly, levennysosa 200 -> 300 mm, pituus mm HT1826 Kaapelihylly, levennysosa 300 -> 500 mm, pituus mm HT1827 Kaapelihylly, leveys 500 mm T-haara, kavennus 300 mm RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 83 KAAPELIHYLLYT 3 RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 84 LISTA-ASENNUS HT1831 Ripustuskisko, leveys ja materiaali selvitetään erikseen Pituus mm HT1841 Asennuslista katossa, materiaali ja mitat selvitetään erikseen HT1832 Johtokouru, mitat ja materiaali selvitetään erikseen. HT1833 Hyllyn keskikannatin HT1834 Hyllyn reunakannattimet HT1842 Asennuslista seinällä, materiaali ja mitat selvitetään erikseen HT1843 Asennuslista lattialla, materiaali ja mitat selvitetään erikseen HT1844 Asennus kaapelihyllylle HT1835 Hyllyn seinäkannatin HT1845 Asennus kaapelikanavaan HT1836 Pystyhylly, leveys 200 mm HT1837 Pystyhylly, leveys 300 mm HT1846 Asennus sähkölistaan Yleismerkki HT1847 Asennus ripustuskiskoon HT1838 Pystyhylly, leveys 500 mm HT1848 Asennus putkeen Yleismerkki 17

18 RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 85 SUUNTANUOLET HT1851 SFS-EN 60617/ Ylöspäin RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 86 RYHMÄNUMEROT HT1861 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli yhtä numeromerkkiä varten HT1852 Tulee alhaalta HT1853 Menee alaspäin HT1854 Tulee alhaalta ja jatkuu ylöspäin HT1862 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli kahta numeromerkkiä varten HT1863 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli kolmea numeromerkkiä varten HT1864 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli viittä numeromerkkiä varten HT1855 SFS-EN 60617/ Pystysuoraan läpi menevä johdotus HT1856 Tulee ylhäältä ja jatkaa alaspäin HT1865 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli kahdeksaa numeromerkkiä varten HT1866 Sähköpiirin numeroympyrä ja nuoli kahtatoista numeromerkkiä varten HT1857 Nuoli yleensä HT1858 Avonuoli HT1867 Muutosmerkintä Vaihtoehto 1 HT1868 Muutosmerkintä Vaihtoehto 2 RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 87 JOHTOMERKINNÄT 1 RYHMÄ 8 JOHTOTIET YMS. ALARYHMÄ 88 JOHTOMERKINNÄT 2 HT1871 Yksi johdin HT1881 SFS-EN 60617/ Nollajohdin HT1872 Kaksi johdinta (2L) HT1882 SFS-EN 60617/ Suojajohdin HT1873 Kolme johdinta (3L) HT1883 SFS-EN 60617/ Yhdistetty nolla- ja suojajohdin HT1874 Yksi johdin + nolla (1 L+N) HT1884 SFS-EN 60617/ Maa, maadoitus, yleismerkki HT1875 Kaksi johdinta + nolla (2L+N) HT1885 SFS-EN 60617/ Häiriötön maa, häiriötön maadoitus HT1876 Kolme johdinta ja nolla (3L+N) HT1886 SFS-EN 60617/ Suojamaa, suojamaadoitus HT1877 Yksi johdin + nolla + suojajohdin (1L+NPE) HT1887 Runko, teline HT1878 SFS-EN 60617/ Kolme johdinta + nolla + suojajohdin HT1888 SFS-EN 60617/ Tasapotentiaalisuus. 18

19 Esimerkki 1 piirrosmerkkien käytöstä. 19

20 20 Esimerkki 2 piirrosmerkkien käytöstä.

Vedenalainen johto. yksiosainen. Johto kanavassa. Sulkulaitteella varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta, turvapistorasia

Vedenalainen johto. yksiosainen. Johto kanavassa. Sulkulaitteella varustettu yksiosainen pistorasia ilman suojakosketinta, turvapistorasia Seuraavassa on esitetty tavallisimpia sähkölaitteiden symboleja, joita käytetään sähkösuunnitelmissa. Näitä symboleja voit käyttää myös itse merkitessäsi sähköpisteiden paikkoja asuntosi pohjapiirustukseen.

Lisätiedot

6.5 VALAISTUSASENNUKSET

6.5 VALAISTUSASENNUKSET 6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot.

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys

AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys AutoCAD Electrical 2012 - Päivitys Rakennusten Copyright 2011 Future CAD Oy AutoCAD Electrical 2012 Päivitys Rakennusten AutoCAD Electricaliin päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten

Lisätiedot

01. Kytkimet ja pistorasiat

01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus 01.1 Domino kytkin 1-napainen/vaihto, pinta-asennus, valkoinen Kiinteään pinta-asennukseen Jännite: 250 V, Kuormitus: 16 A, Kotelointiluokka:

Lisätiedot

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET Keskitalo Anne Länkinen Pekka 5.11.2013 Suuren osan rakennusten sähköasennuksista muodostavat valaisinryhmien asennukset Valaistusryhmien kaapeleita voidaan asentaa

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Rakennusten Copyright 2012 Future CAD Oy AutoCAD Electrical Päivitys Rakennusten AutoCAD Electricaliin päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com

ValenaTM. laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN. www.klinkmann.com ValenaTM laadukas ja toimiva sarja jokapäiväiseen käyttöön ASENNUSKALUSTEET ASUIN- JA JULKISIIN RAKENNUKSIIN Täydellinen valinta tämän päivän asennuksin Asiakkaiden vaatimukset kasvavat samaan tahtiin

Lisätiedot

AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys

AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys AutoCAD Electrical 2015 - Päivitys Copyright 2014 Future Group AutoCAD Electrical 2015 Päivitys AutoCAD Electrical 2015 päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

ETMAN Professional -sarja

ETMAN Professional -sarja ETMAN Professional -sarja Etman Professional on ammattilaisen valinta. Etman professionalin tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Käsissäsi on asennuskalusteiden

Lisätiedot

VAL INTAOPAS. LiesiTurva. LämpöVahti. CountDown. TimeOut. Turvakytkimet SA EMC SAM EMC ESWP ESWM. BodyGuard. AquaBest NRCD.

VAL INTAOPAS. LiesiTurva. LämpöVahti. CountDown. TimeOut. Turvakytkimet SA EMC SAM EMC ESWP ESWM. BodyGuard. AquaBest NRCD. L INTOPS LiesiTurva Lämpöahti CountDown TimeOut Turvakytkimet S co es w or N rt ko ay pl is D S EMC ESWP ESWM BodyGuard quabest NRCD Protector 2012-04 NORWESCO SUOJ J TUR 5 0 1 15 0 2 0 3 0 6 0 9 20 1

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

01. Kytkimet ja pistorasiat

01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat Revona 6/1-kytkin 01.1 Renova kytkin keskiö- ja peitelevyllä, halkaisija 83 mm, asennussyvyys 18 mm. Ruuviliittimet, 2 lisäliitintä. Kuivan tilan kiinteään uppoasennukseen.

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Etman-monipakkaukset ammattilaisille!

Etman-monipakkaukset ammattilaisille! Kytkimet 22000, sähkönumero 2041500 Kytkin 1/6, 16A 250V~, jousiliittimet, pinta-asennus, mitat 84x75x26,5 mm. Liittimiin voi kytkeä max 2 johdinta ja ne on hyväksytty ML ja MK johtimille. 22000 10 Kytkin

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Piirrä oma valolinjasi

Piirrä oma valolinjasi Freedom Valo on yksi arkkitehtuurin peruselementtejä. Ilman valoa tilan linjat ja yhteydet katoavat. Päivänvalo on suunnittelun itsestään selvä lähtökohta, ja keinovalo jatkaa siitä mihin luonnonvalo

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI

P o i s t o i l m a h u u v a J L I - U V WWW.JEVEN.FI SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus, Tuotemerkintä 3 Toimintaperiaate, Tuoterakenne Mittatiedot Sijoitus, Suunnittelijapalvelu 6 Poistoilma 7 Painehäviö ja äänitiedot, Valaisin

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

VALINTAOPAS. Turvakytkimet SA EMC SAM EMC ESWP ESWM. BodyGuard. AquaBest NRCD. Protector. CountDown. TimeOut. LiesiTurva.

VALINTAOPAS. Turvakytkimet SA EMC SAM EMC ESWP ESWM. BodyGuard. AquaBest NRCD. Protector. CountDown. TimeOut. LiesiTurva. LINTOPS Turvakytkimet S S EMC SM EMC ESWP ESWM BodyGuard quabest NRCD Protector CountDown TimeOut LiesiTurva Lämpöahti NORWESCO SUOJ J TUR 2011-04 S turvakytkimet sivusta väännettävät turvakytkimet, polykarbonaattikotelo

Lisätiedot

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku

Puzzle SM 2005 15. 25.7.2005. Pistelasku Puzzle SM 005 5. 5.7.005 Pistelasku Jokaisesta oikein ratkotusta tehtävästä saa yhden () pisteen, minkä lisäksi saa yhden () bonuspisteen jokaisesta muusta ratkojasta, joka ei ole osannut ratkoa tehtävää.

Lisätiedot

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010 1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä

Lisätiedot

TWIN Turvavalaisimet AUTROSAFE OY

TWIN Turvavalaisimet AUTROSAFE OY rev 1/1 TWIN Turvavalaisimet TWIN Tyylikkäässä kaksiosaisessa runkorakenteessa on huomioitu erittäin tehokkaiden ledien lämmöntuotto. Runko on suunniteltu toimimaan tehokkaana jäähdytysalustana. Kaksoisrakenteen

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21

19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19. ELKO Pistorasia 1-os- maad. IP21 19.1 Pistorasia 1-os- maad. IP21 Pinta-asennettava, 1-osainen pistorasia kuiviin tiloihin. Ruuviliittimin. 16 A, 250V. Sulkulaittein, suojamaadoitettu. Taustalevyllä.

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

01. Kytkimet ja pistorasiat

01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat 01. Kytkimet ja pistorasiat Revona 6/1-kytkin 01.1 Renova kytkin keskiö- ja peitelevyllä, halkaisija 83 mm, asennussyvyys 18 mm. Ruuviliittimet, 2 lisäliitintä. Kuivan tilan

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT)

ASENNUSOHJE. Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) ASENNUSOHJE Termostaatti A2000 (L, H ja RVT) KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus A2000 on varmatoiminen ja asennusystävällinen termostaatti, esimerkiksi lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT

Virtuaali-amk TEHTÄVÄT JOHDON MITOITUS Sähköpätevyys RATKAISUT 1. (1998.15) Ryhmäkeskukseen liitetään MMJ 5x2,5 johdolla uusi pistorasiaryhmä. Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksessa on 146 A. Kuinka pitkä saa ryhmäjohto kosketusjännitesuojauksen kannalta (automaattisen poiskytkennän)

Lisätiedot

AutoCAD Electrical Päivitys

AutoCAD Electrical Päivitys AutoCAD Electrical 2016 - Päivitys Copyright 2015 Future Group AutoCAD Electrical 2016 Päivitys AutoCAD Electrical 2016 päivityspaketin mukana asennetaan erillinen kirjasto rakennusten sähköpiirustuksissa

Lisätiedot

Taitaja 2013. Sähköasennus laji 406, semifinaali. Kuvaus työtehtävästä. Kilpailutehtävän arviointi

Taitaja 2013. Sähköasennus laji 406, semifinaali. Kuvaus työtehtävästä. Kilpailutehtävän arviointi Taitaja 2013 Sähköasennus laji 406, semifinaali Kuvaus työtehtävästä Tehtävänäsi on asentaa oheisten asiakirjojen mukaiset laitteet siten, että ne ovat käyttökunnossa. Laitteistot on asennettava sähköturvallisuusmääräyksiä

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013 1. RESISTANSSI Resistanssi kuvaa komponentin tms. kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Johtimen tai komponentin jännite on verrannollinen

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Yleisvalaisimet AUTROSAFE OY

Yleisvalaisimet AUTROSAFE OY Yleisvalaisimet TWIN L-sarja Tyylikkäässä kaksiosaisessa runkorakenteessa on huomioitu erittäin tehokkaiden ledien lämmöntuotto. Runko on suunniteltu toimimaan tehokkaana jäähdytysalustana. Kaksoisrakenteen

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2005 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1 / 2005: 2,5A:n pistorasian kiinteä asennus (23.11.2005)

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

DeltaSol AX *48006030* pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX

DeltaSol AX *48006030* pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX DeltaSol AX pika- asennusohje RESOL DeltaSol AX *48006030* 48006030 Kiitämme tämän RESOL-laitteen hankinnasta. Lue tämä ohje huolellisesti läpi, jotta osaat hyödyntää tämän laitteen suorituskykyä parhaalla

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Digitaalilaitteen signaalit

Digitaalilaitteen signaalit Digitaalitekniikan matematiikka Luku 3 Sivu 3 (9) Digitaalilaitteen signaalit Digitaalilaitteeseen tai -piiriin tulee ja siitä lähtee digitaalisia signaaleita yksittäisen signaalin arvo on kunakin hetkenä

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

ILURI-yhteiskanavapuhallin KERROSTALON ILMANVAIHTOON Kerrostaloihin, liike- ja teollisuusrakennuksiin Uudisrakennuksiin ja saneeraukseen Ullakolle tai katolle Usein huippuimuria parempi vaihtoehto Laadukas

Lisätiedot

Jakokeskukset ja kaaviopiirustukset

Jakokeskukset ja kaaviopiirustukset Jakokeskukset ja kaaviopiirustukset Tapio Kallasjoki 3/2017 Jakokeskukset Jakokeskukset voivat olla valmiita vakiokeskuksia erikseen tapauskohtaisesti tilauksesta tehtäviä keskuksia tyyppihyväksytyistä

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

TALPET SL / C

TALPET SL / C TEKNINEN KÄSIKIRJA Kuivausrummut TALPET SL 100 1020 / C TALPET SL 100 1020 / C 1001020-1200 DOKUMENTIT Käyttöohje (1001020-1201) Asennusohje (1001020-1202) Luettelo tärkeimmistä varaosista (1001020-1203)

Lisätiedot

VENESÄHKÖÄ EI SÄHKÖMIEHILLE!

VENESÄHKÖÄ EI SÄHKÖMIEHILLE! VENESÄHKÖÄ EI SÄHKÖMIEHILLE! Murphyn I laki: Jos on olemassa pienikin mahdollisuus että jotain menee pieleen, niin se menee. Ja se tapahtuu 99,7% varmuudella näissä olosuhteissa: Yöllä: Valot sammuvat.

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

4. SÄHKÖPIIRUSTUKSET 4.1 STANDARDISOINTI 134 4. SÄHKÖPIIRUSTUKSET

4. SÄHKÖPIIRUSTUKSET 4.1 STANDARDISOINTI 134 4. SÄHKÖPIIRUSTUKSET . SÄHKÖPIIRUSTUKSET. STADARDISOITI Dokumentit Piirustukset Kaaviot Luettelot Ohjeet Dokumentti on yleisnimitys tiedoista, joita tarvitaan laitteen tai asennuksen valmistamiseen, käyttämiseen ja korjaamiseen.

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA AMMATTILAISILLE SKANDINAAVISEN ELEETÖN. www.etman.fi

SÄHKÖKALUSTESARJA AMMATTILAISILLE SKANDINAAVISEN ELEETÖN. www.etman.fi SÄHKÖKALUSTESARJA AMMATTILAISILLE SKANDINAAVISEN ELEETÖN www.etman.fi Yksinkertainen on kaunista Laatua ja tyyliä samassa paketissa. Skandinaavisen eleetön Etman on kuin kotonaan suomalaisessa asunnossa.

Lisätiedot

Johtimien kuormitettavuus

Johtimien kuormitettavuus Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Teollisuusinfrapunalämmitin IR Suuriin ja korkeisiin tiloihin

Teollisuusinfrapunalämmitin IR Suuriin ja korkeisiin tiloihin 3 3000 6000 W Sähkölämmitys 3 mallia Teollisuusinfrapunalämmitin Suuriin ja korkeisiin tiloihin Käyttökohteet soveltuu suurten ja korkeiden tilojen yleis- ja lisälämmitykseen. Sitä voidaan myös käyttää

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Asentajasarja: Sähköasennusopas

Asentajasarja: Sähköasennusopas Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411647 46,00 (+ alv 10%) normaalihinta 34,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas perustuu Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n julkaisemaan sähköasennukset

Lisätiedot

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Valaistus Saatavana jäähdytyspalkkeihin IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Joissain tapauksissa halutaan jäähdytyspalkki varustaa valaistuksella. Näin vapautuu kattopintaa ja useampia toimintoja kootaan yhteen yksikköön.

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6)

RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016. X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) RT 38753 tuotetieto 1 tuotetieto helmikuu 2016 RT 38753 381.1 Talo 2000 481.1 Talo 90 RT tuotetieto X34 SfB RT CAD/BIM 1 (6) PORRASAITEET JA ÄSIJOHTEET Tuusulan Hitsauspalvelu Oy Tuusulan Hitsauspalvelu

Lisätiedot

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET

FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET 34 FINPILAR - ASENNUS JA LISÄVARUSTEET Finpilarin asennustavat Kytkentäliittimet HLAK 25 Nro 2080505 (Cu5x25 /5x16) HLAK 35 Nro 2080507 (Cu 5x35 /5x25) FINPILAR-pistorasiapilarissa on vakiona syöttöliitin

Lisätiedot

Turvavalaistuksen kaapelointi

Turvavalaistuksen kaapelointi Turvavalaistuksen kaapelointi Pasi Hongisto Teknoware Oy Copyright 2017 1 Pasi Hongisto Poistumisvalaistuksen kaapelointi SFS 6000-5-56:2017 Tässä esityksessä käsitellään vaatimuksia turvavalojärjestelmien

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Renova tuotteet. Tuoteluettelo 2016. www.schneider-electric.fi

Renova tuotteet. Tuoteluettelo 2016. www.schneider-electric.fi tuotteet Tuoteluettelo 06 www.schneider-electric.fi Renova tuotteet Renova Sisällys Esittely 4 Kytkimet ja vipupainikkeet 8 Painonapit ja merkkivalokalusteet 9 Pistorasiat ja pintakojerasiat 0 Pintajakorasiat

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS

SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS SÄHKÖKALUSTESARJA LAATUA, TYYLIÄ, KOHTUULLINEN HINTA JA HELPPO ASENNUS Etman Sähkökalustesarjan tyylikäs muotoilu antaa loppukuluttajalle käsityksen myös tuotteiden korkeasta laadusta. Tuoteperhe käsittää

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot